Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1"

Transkript

1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr

2 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej Kjellerup tlf / 8 fax Redaktionen: Ansvarsh. Mona J. Maul tlf Layout og tryk: Medieværkstedet/trykkeriet Oustruplund / tlf Oplag 00 eksp. Bladet udkommer 2 gange årligt. Artikler og annoncer: Optaget stof dækker ikke nødvendigvis Oustruplunds eller redaktionens meninger, synspunkter og sprogbrug. Eftertryk er tilladt ved tydelig kildeangivelse Deadline for indlæg, annoncer, fotos, tegninger, artikler og andet til næste nummer: 18. november 2011 Næste blad kommer på gaden inden jul Stof og artikler til Kastaniebladet bedes fremsendt elektronisk pr. mail. Skriv venligst navn og adresse på fremsendt materiale. Forsidebilledet: Oustruplunds forskelligheder Lederen... 3 Erlings sidste dag... 5 TV-optræden styrkede sammenholdet... Sommerbrev fra Snedkeriet... 8 Translokation... 9 Præsentation af ny forstander... 9 Besøg fra Norge Præsentation af Allan Et lille skridt ind på den rette vej Her må vi gerne juble Mit rette element... Sommertryk på humøret... Oustruplunds konferende Afgiftning og misbrugsbehandling... Årets sommerfest Pinsetur til Kullen Faglig udveksling og international bevågenhed Julen varer lige til Påske Gunnar 0 år Tak Kære læser Til fest med de kendte Personaledag på Oustruplund Fugleungen måtte reddes Sommerlejr Åbent hus på Oustruplund... Regulering af Råger på Oustruplund... Nyt hovednr. på Oustruplund Agnete P. Thomsen Forstander Indledningsvis vil jeg udtrykke min store glæde ved fra 1. maj at beklæde stillingen som forstander på Oustruplund. Jeg har, fra mange sider, fået tilkendegivelser om, at der på Oustruplund hersker en helt særlig ånd og kultur præget af åbenhed og imødekommenhed, og at de historiske bygninger og smukke omgivelser giver en helt særlig atmosfære; - et indtryk jeg kun kan bekræfte. Jeg har mødt en velfungerende organisation, hvor medarbejdere og ledere har en høj etik og en høj faglig bevidsthed. Oustruplund er et sted, som både elever og medarbejdere er stolte af, og er parate til at værne om, og hvor der hersker en omgangsform præget af gensidig respekt og tillid. Stedet har en stærk kultur og mange traditioner, men er samtidig et sted, hvor udvikling og uddannelse tillægges værdi og prioriteres højt, og hvor der er åbenhed overfor nye opgaver. Sådan noget kommer ikke af sig selv, men skal kontinuerligt skabes og vedligeholdes i et samarbejde mellem elever, pårørende, medarbejdere og ledere. Jeg er fuld af anerkendelse overfor min forgænger, Erling Prang, der har været i stand til at aflevere et sådant afsæt til mig. Det er noget, der forpligter og kalder på ydmyghed. Det er således også med stor ydmyghed, jeg har påtaget mig opgaven som forstander, og jeg er på ingen måde blind, overfor de udfordringer Oustruplund står overfor. Overalt i Danmark ses ændrede prioriteringer, i forhold til hvordan de sociale opgaver bliver løst og organiseret. De nye større kommuner har entydigt ansvaret for at løse de sociale opgaver. Kommunerne tager i højere og højere grad opgaven på sig, og udvikler egne tilbud og løsninger, samtidigt er der pres på det økonomiske råderum. Færre børn og unge bliver anbragt, og flere anbringelser sker i familiepleje, helt i tråd med Barnets reform som trådte i kraft 1. januar Den aktuelle konsekvens for Oustruplund er tomme pladser i de længerevarende døgntilbud Lindehuset, Skovhusene og Støtteboligerne. Det betyder færre elever på værkstederne og i skolen, hvor også ændringer på beskæftigelsesområdet medfører ændringer i efterspørgslen. Det har været nødvendigt at foretage tilpasning af kapaciteten via indskrænkninger og samdrift af visse tilbud og desværre også i den forbindelse at tage afsked med en del medarbejdere. Der kommer dog løbende henvendelser omkring nye opgaver, der kan danne retning for den fremtidige udvikling. Der er stor interesse for projektfamilier, og efter sommerferien vil der være 8 elever, i gang med en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, den såkaldte STU på Oustruplunds skole og værksteder. Kommunerne henvender sig fortsat omkring individuelt tilrettelagte løsninger i såvel dag- som døgnregi, og efter sommerferien er akutafdelingen klar med et nyt tilbud til unge, der er kommet ud i et misbrug, nemlig afgiftningsforløb i en gruppe. Endelig forventer vi nye elever indskrevet i Støtteboligerne, Lindehuset og Skovhusene, ved løbende at udvikle pædagogikken og rammerne for disse tilbud. De ændrede vilkår medfører øgede krav om at levere resultater og holdbare løsninger i forhold til de unge, og den forskel, det gerne skal give, at opgaven bliver løst af en specialinstitution. Sammenhængen mellem pris og kvalitet skal være tydelig, teori- og metodegrundlag skal fremgå klart, og bedste viden på området skal inddrages i tilrettelæggelsen af indsatsen. Endelig skal der være tydelige mål og tidshorisonter i forhold til opfølgning. Den aktuelle udvikling stiller store krav, til både medarbejdere og ledere på Oustruplund og til kommunerne, om at være tydelige i opstilling af mål. Jeg vil arbejde for, at Oustruplund fortsat vil kunne fremstå som en specialinstitution, der kan give unge med komplekse psykosociale vanskeligheder de bedste forudsætninger for deltagelse i forskellige sammenhænge i samfundslivet. På Oustruplund er der et godt fundament at bygge på. Særligt skal fremhæves den synergi der ligger i at have skole, værksteder, døgn- og dagtilbud under samme tag, og de muligheder det giver i forhold til at skabe læringsmiljøer og udviklende sociale fællesskaber. Dertil kommer evnen til at opretholde et positivt miljø i et længerevarende døgntilbud, evnen til at agere akut og fleksibelt samt levere individuelle tilbud og løsninger, og sidst, men ikke mindst, en velfungerede organisation bundet sammen af kultur og traditioner. Det bliver en stor udfordring samtidigt at foretage de nødvendige tilpasninger, at udvikle eksisterende og nye tilbud, sikre fortsat faglig udvikling og Oustruplunds position som specialinstitution for unge med komplekse psykosociale vanskeligheder. I håb om et åbent og konstruktivt samarbejde med medarbejdere, elever, pårørende og kommuner ønsker jeg alle en god sommer. 2 3

3 DRAMA, EVENTYR OG KREATIVITET... Sommerfest 2011 Erlings sidste dag på Oustruplund Den 1. april var den sidste rigtige arbejdsdag for vores gamle forstander Erling Prang. Egentlig er han ansat på Oustruplund ind til den 30. juni, men afholder ferie, inden han helt officielt fratræder. Erling har været forstander på Oustruplund i over 11 år, og har med sit store engagement og sin faglighed i høj grad været med til at præge Oustruplunds udvikling i den periode. Rigtig mange på Oustruplund havde brug for at sige pænt farvel til Erling på hans sidste arbejdsdag, og det var med til at gøre dagen til en rigtig festdag. Først fik Erling morgenkaffe sammen med os i administrationen og bagefter var han til formiddagskaffe sammen med eleverne i Caféen, hvor der også var lagkage, taler og gaver. Efter frokost afholdt vi den officielle afskedsreception med mange gæster udefra, som også var med til at fejre Erling. Her var der også masser af taler og gaver til Erling. Bl.a. gav Oustruplunds pigegarde for første gang et nummer til ære for Erling. Det var for alle, og især Erling, en rigtig god dag, som vil blive husket lang tid fremover. Her fra alle i administrationen skal der lyde en stor TAK til Erling for den tid, vi har haft ham som forstander, og vi ønsker ham alt held og lykke fremover. Mange sommerhilsener fra administrationen 4 5

4 Tv-optræden styrkede sammenholdet For både unge og ansatte i Lindehuset på Oustruplund var det en udpræget positiv oplevelse at have besøg af et kamerahold fra TV MidtVest, der skildrede institutionslivet på både godt og ondt Seere af TV MidtVest kunne i årets første måneder følge livet på en af regionens døgninstitutioner, Oustruplund ved Kjellerup. Over ni aftner kom seerne tæt på fem unge fra afdelingen Lindehuset og deres kamp for at lægge misbrug og kriminalitet bag sig. I dag er kameraet for længst slukket, men minderne og oplevelserne lever videre i Lindehuset. - Det har været et helt igennem positivt forløb. De kom her på en yderst respektfuld måde og fik opbygget nogle gode relationer til de unge, fortæller pædagog Diana Gomaa, der var en af seriens voksne hovedpersoner. - Optagelserne gav en fællesskabsfølelse blandt elever og medarbejdere på afdelingen. Det var noget, vi var sammen om. Det gav noget til alle, fortæller hun. Elever og medarbejdere så udsendelserne sammen, da de blev sendt tidligere i år. - Det gav en fornyet fællesskabsfølelse og en lejlighed til at snakke om tingene igen, fortæller Diana Gomaa. Mange overvejelser Optagelserne fandt sted hen over efteråret 2010, hvor journalist Morten Stamm Mikkelsen og kamerafører Line Morell Holm fra TV MidtVest besøgte afdelingen cirka en gang om ugen for at lave optagelser og interviews. - Vi gjorde os mange overvejelser, inden vi sagde ja til projektet, fortæller afdelingsleder Merete Moesgaard, der også optræder flere gange i de ni udsendelser. Artikel til PS-bladet nr. 2, 2011 Skrevet af Jan Hallin Foto: Tonny Foghmar - Ville de være tro mod elevernes historier? Ville de behandle eleverne og medarbejderne ordentligt? Og hvad ville komme i fokus? Samtidig var vi nervøse for, hvordan det ville fremstå udadtil, både i forhold til elevernes eget netværk, men også i forhold til vores samarbejdspartnere, fortæller hun. - Når vi valgte at sige ja, var det fordi vi fornemmede, at Morten (journalisten, red.) var meget oprigtig med at ville fortælle de unges historie på en respektfuld måde, siger hun. Samtidig blev det aftalt, at alle medvirkende på forhånd skulle give deres tilladelse til at medvirke. De, som ikke ville medvirke, blev holdt uden for kameravinklen eller klippet ud. Tilliden bestod sin prøve Som en del af aftalen med TV Midt- Vest havde medarbejderne lovet at kontakte tv-holdet, når der opstod episoder af journalistisk interesse. Det gjaldt både positive og negative episoder. - Lige før optagelserne skulle begynde, havde vi haft otte måneder, hvor alting var gået så godt. Vi talte ligefrem om, at vi var blevet en lille højskole, fortæller Merete Moesgaard. Derfor ærgrede det hende, at en enkeltstående episode med misbrug blandt de unge fandt sted i Lindehuset kort efter, at optagelserne var begyndt. - Et øjeblik strejfede det mig, om vi ikke bare skulle lade være med at ringe, men vi valgte at være tro mod de aftaler, vi havde indgået. De havde på alle mulige måder behandlet os ordentligt og vi havde opbygget et gensidigt tillidsforhold, fortæller Merete Moesgaard. - Samtidig er det en del af virkeligheden, at de unge nogle gange træder ved siden af. Derfor nytter det heller ikke at fremstille det som om, det er en højskole, når det er behandling, vi laver, siger hun. Omverdenens reaktioner En del af bekymringen for hvad tvoptagelserne kunne føre med sig handlede også om, hvordan omverdenen ville reagere, når de unge fortalte deres historie på skærmen. - Eleverne har udpræget haft en god oplevelse af folks reaktioner, fortæller Diana Gomaa. - De har oplevet at blive genkendt nede i byen af folk, som har spurgt interesseret til dem og hvor de har kunnet mærke, at folk ønsker dem det bedste, siger hun. - De eneste negative bemærkninger, vi har fået, er fra de unges gamle misbrugsmiljø, der syntes, at var noget underligt noget at stå frem med, og én er blevet kaldt stikker. Men der har vi oplevet, at de unge står sammen og bakker hinanden op, fortæller Diana Gomaa. Vænnede sig til kameraet Også på pædagogseminaret i Viborg har udsendelserne været diskuteret. Det gælder særligt en episode, hvor Diana Gomaa græder, da det ser allermest håbløst ud for en af de unge. Selv står hun ved, at man gerne som professionel må vise følelser. - Man kan ikke være her, hvis man ikke holder af de unge, forklarer Diana Gomaa. Selv er hun overrasket over, hvor nemt hun vænnede sig til at blive filmet, mens hun egentlig bare passede sig arbejde. Alt skal kunne vises frem Oustruplunds daværende, nu pensionerede, forstander Erling Prang havde mange overvejelser, inden han lukkede TV Midt- Vest indenfor, blandt andet fordi en del af konceptet var, at livet i Lindehuset skulle vises ucensureret. Efter nærmere eftertanke var han dog ikke i tvivl. - Vi har ofte har fortalt hinanden, at alt hvad vi laver, skal kunne tåle, at der en dag kommer skjult kamera. Så burde vi jo også kunne stå frem, når kameraet er synligt, siger Erling Prang. - Bekymringen gik så på, om vi risikerede at udstille eleverne og Afdeling Lindehuset En boafdeling på døgninstitutionen Oustruplund Lindehuset har otte fastansatte medarbejdere og fem løst tilknyttede vikarer Afdelingen er normeret til otte unge i alderen 15/16-23 år De unge er præget af sociale og følelsesmæssige problemer Flere af de unge har haft et misbrug - I starten var det en udfordring at have kamera på, men det blev ret hurtigt glemt, at de var der, fortæller Diana Gomaa. - Det værste var nok uvisheden i starten, da vi ikke rigtigt vidste, hvad det var for noget og hvad det ville ende med. Det gav en tryghed, at Morten og Line kom herud nogle gange før optagelserne skulle begynde og at vi kunne dele vores bekymringer med dem. For min eget vedkommende var det den bedste måde at gribe tingene an på, siger hun. dermed skade dem. Der spillede det en afgørende rolle, at journalisten mødte os med oprigtighed og ærlighed. Jeg har sjældent set et menneske, der kom så respektfuldt ind på en døgninstitution og fik det oversat til billedmediet. Han fik en god relation til de unge og alt er fotograferet, som det er. Der er ikke nogen situationer, der er blevet indstuderet eller opstillet, fortæller Erling Prang. - De færreste ved, hvor store problemer, vores unge tumler med. Det har udsendelserne været med til at belyse. Derfor tror jeg, at det har gavnet de unge, siger han. Læs mere på Se udsendelserne fra TV MidtVest node/11174

5 Sommerbrev fra Snedkeriet Mit liv på Oustruplund Der er stadig godt gang i Nicklas, der jo er en gammel dreng Vi er jo altid gode til at påtage os Ugen efter jeg fyldte 18 år, startede jeg på Skov- og Parkholdet på skulle bruge de forskellige maskitik, geografi og selvvalgte projek- at fortælle og vise mig, hvordan jeg arbejder jeg med dansk, matema- snedkeriet... på Oustruplund, har valgt at prøve de mest underlige arbejdsopga- Sommerferien kommer hastigt tømrerfaget af, men prioriterer ver, og for at blive i stilen skal vi i Oustruplund. Inden da gik jeg på ner. Snart kunne jeg selvstændigt ter. Jeg har min egen arbejdsplads, nærmere og dermed også ændringer også sin skolegang, hvilket er me- gang med at lave en serie snitte- Lemming Skole i 2 år. Det var godt slå de store plæner med en Stiga hvor der er en pc er til rådighed. i bemandingen her på snedkeget fornuftigt. bænke, som vi kender fra bonde- nok at gå der. Ud over almindelige glæsslåmaskine det er sådan en Af og til er der nogle spændende riet. Pooya kommer fra Iran, det der røvens værksted. En snittebænk skolefag fik jeg lov til at slå græsset, man sidder på og som er knæk- arangementer på Oustruplund, og Thomas, som er en af de gamle hed Persien for ikke så længe siden. kan bruges til rigtig meget, og vil arbejde med busk- og snerydstyret. jeg har bl. a. deltaget i svampetu- drenge på værkstedet, flytter til Han er på en eller anden måde kunne blive en god afløser for fars ning. Efter ca. 3 måneder blev vi enige re, julefrokoster, sommerfester, Viborg, og starter på teknisk skole. havnet her i Danmark, og er nu her ølbænk, når den er rådnet væk. I hele uger gik jeg bare derhjem- om, at jeg skulle begynde på en udflugter til forskellige steder som Det bliver et nyt liv for Thomas på værkstedet, hvor han er startet Alex og Pia har genoptaget prome og kedede mig ja jeg så fak- STU, som er en Særligt Tilrettelagt fx Hanstholm Bunkermuseum og men også for os på værkstedet, hårdt ud med at overtage hele produktionen duktionen af de flotte tandhjulstisk altid fjernsyn det var ikke Uddanelse indenfor gartneri. Randers Regnskov. hvor Thomas har fyldt med sin gode af de lamper, vi skal lave modeller, og er ved at lægge sidste morsomt. Så besøgte jeg forskel- Jeg lærte nu at betjene mange an- Sommeren 2011 afslutter jeg min energi og væremåde - vi kommer for XL og Duelund Bryghus. hånd på den store ordre til Psykolige skoler. bla. Jægergården i Gjerdre maskiner indenfor gartneri. STU-uddannelse på Oustruplund, til at savne ham, men glæder Selvom det kun er godt et år siden, log Centret i Viborg. Det har værild og Gødvad Efterskole, men der Gustav syntes, det kunne være en og så håber jeg at få mulighed for, os også over, at han fortsætter i Pooya kom til Danmark, er han ret en meget lærerig proces at arbejde var ingen pladser. god ide, at jeg også lærte lidt mere at bruge alt det, jeg har lært hos faget. Viborg er jo heller ikke længere rigtig god til at forstå dansk, men med når tandhjul skal køre Så besøgte jeg Oustruplund, og vi dansk og matematik, men jeg hav- Gustav i et boligselskab - enten i væk, end at vi jo nok skal mø- snakker ikke så meget endnu - vi sammen, skal man altså tænke sig blev enige om, at jeg skulle starte de ikke de bedste erindringer fra Viborg eller i Silkeborg. Jeg håber de ham af og til. glæder os til snakken bliver mere om, og det har de i hvert fald gjort den 11/ I begyndelsen var mine tidligere skoler, så jeg ventede også, at jeg kan fortsætte med at Det er værre med Mike Larsen. flydende, for Pooya har oplevet godt i udviklingsafdelingen her på jeg meget genert, men jeg havde med at starte i skolen til 4/1 hjælpe til i Silkeborg Hallerene Han tager helt til Ålborg, hvor han meget, og kan helt sikkert fortælle værkstedet. en dygtig faglærer, Carl Gustav B Faktisk fandt jeg ud af, at det enten som en del af min arbejdstid starter teknisk skole, og flytter i en masse fra sit hjemland, der er De populære lamper til fyrfadslys, Erikson, som var fantastisk god til var helt fint at gå i skole. I skolen eller i min fritid. lejlighed. Det er meget langt væk, et meget spændende sted med en som er helt unikke og fremstillet af og den gamle faglærer er ikke på gammel og meget betydningsfuld ask, vi selv har fældet og skåret, er Elever som afslutter uddannelsesforløb facebook, så her bliver vi nødt til at kultur. for tiden på tilbud til 2 stk. 100kr. Ny forstander skrive postkort for at holde forbindelsen. Tilbuddet gælder frem til på Skolen v. Oustruplund maj 2011 Pooya på værkstedet efterårsferien Mike har dog gjort sig udødelig her Agnete P. Thomsen er uddannet på værkstedet ved, som sin sidste socialpædagog i 199 og har siden gerning, at sætte vores frokoststue fint i stand, med maling samt suppleret sin grunduddannelse med Årskursus på Socialpædagogisk højskole, en efteruddannelse i fliser over bordet ved kaffemaskinen det var en rigtig god ide, som Systemisk ledelse, konsultation og vi kommer til at nyde fremover. organisationsudvikling og senest Både Thomas og Mike har været Gunnar, Pia og Pooya en mastergrad i socialpædagogik. hygger over kaffen gode til at udnytte muligheden for Agnete P. Thomsen har arbejdet at prøve værktøjer, maskiner og over 30 år på forskellige døgninstitutioner for børn, unge og voksne materialer her på værkstedet. De kan begge starte på teknisk skole med psykosociale vanskeligheder, med en god bagage i rygsækken, de sidste 22 år som leder på forskellige niveauer. når det drejer sig om at tage hul Mike Damgaard Larsen Sussi B. Jensen på en rigtig uddannelse, der er første skridt på vejen i et langt liv med Andy Jacobsen Kirstine Thorhauge Larsen (10. klasse) ( 10.klasse) mange spændende muligheder og (9. klasse) (9. klasse) udfordringer. Kim Vollbrecht Camilla Sofie Hager Hansen De gamle piger og drenge på værkstedet (STU forløb) (10.klasse) ønsker god vind og held og Kim Stegmann Andersen Sara Ertmann lykke til Thomas og Mike. (10. klasse) (9. klasse) Men i takt med de to drenges afsked Nanna Veng Stefansen Thomas Patrik Bjerregaard med værkstedet kommer nye (10. klasse) (9.klasse) til - først Nicklas Iversen og her for Nu vil vi bare ønske alle en rigtig god sommer og når jeg siger vi, er Rikke Sørensen nylig Pooya Sayed Moradi. det naturligvis alle på Snedkeriet. (10. klasse) TILLYKKE 8 9

6 Besøg fra Norge Skrevet af Hans-Henrik Brandt Afd. leder/ skoleleder Oustruplunds skole -/ værkstedsafdeling havde d. 6. og 7. juni besøg af elever og personale fra Stromsbu videregående skole. Stromsbu er beliggende i Arendal, som ligger i den sydlige del af Norge, nordøst for Kristiansand. Ønsket har været, at opbygge et venskab med en anden institution, hvor vi sammen, på såvel elevniveau som på personaleniveau, gensidigt kan berige hinanden. Oustruplunds tidligere ture til Østeuropa synes for en stund at være erstattet af venskaber, hvor vi også nu har et sprogligt fællesskab. Stromsbu videregående skole kan sammenlignes med en teknisk skole i Danmark. Den har, udover mange forskelligartede grunduddannelsesforløb og faguddannelser, ligeledes en afdeling for hvad nordmændene kalder: alternativ oplæring. Det er elever med forskellige dysfunktioner, og skolen arbejder netop på, at eleverne kommer til at opleve succes gennem såvel den anerkendende, omsorgsfulde og socialpædagogiske indsats, som den arbejdsmæssige tilgang. Gennem foreningen Norden og via dialoger institutionerne imellem, fik vi således besøg af 14 elever og 8 ansatte. Deres mål var, som de sagde: Vi har et inntrykk av dere dansker er gode til å stikke fingeren og jorda og finne gode pragmatiske og praktiske løsninger, mens vi nordmenn rir ideologiske kjepphester omkring integrering!! Der var således sat fokus på hvordan vi konkret arbejder i hverdagen, og kobler mellem teori og praksis. Selve besøget var todelt. Et elevprogram, hvor eleverne skulle arbejde på vores værksteder, og skabe relationer til vores elever, og et program, hvor der skulle erfaringsudveksles mellem personale. Mandag d. 6/6 Ankom vores gæster til eftermiddagskaffe i cafeen og social hygge. Efter gode timer sammen tog vores gæster til Ravnholt hytten for at overnatte. Tirsdag d. 7/6 Kl Velkomst og formiddagskaffe i gavllokalet. Elever fra værkstederne og flere fra de boende afdelinger deltog. Der var orientering til gæsterne omkring Oustruplund. Camilla fra Lindehuset fortalte flot om det at være elev på Oustruplund og vores gæster præsenterede sig selv via film og elevoplæg. Kl Rundvisning af elever og personale. Rundvisning på værkstederne og skolen. kl Fælles frokost kl Samledes alle vores norske gæster og faglærergruppen i gavllokalet hvor de 14 norske elever skulle fordeles på værkstedernes aktiviteter. kring opgaverne. Nordmændene ønskede et oplæg med særligt fokus på vores organisering og samarbejde foruden koblingen mellem vores bagvedliggende tanker, som ligger til grund for vores arbejde. Kl Eftermiddagskaffe i cafeen. Herefter forskellige sociale aktiviteter samt fodbold, og Volleybold. Snakken gik, og eleverne hyggede sig sammen. Kl Aftensmad og fællesspisning i kantinen. Vi var ca. 50 personer til fællesspisning Efter aftensmad var det tid til at sige farvel og på gensyn. Onsdag d. 8/6 Havde vores norske gæster planlagt en dagstur for sig selv, for at se Nordsømuseet. Fremadrettet er målet, at Oustruplund i 2012 skal genbesøge institutionen i Arendal. Her vil møde os et gigantisk nyt byggeri, som afdelingen, som vi havde besøg af, skal agere i. Endvidere ture på Skærgården, og ikke mindst oplevelsesture herunder indsigt i den store olieindustri, som præger Arendal. Et vellykket besøg blev afsluttet Planlægningsgruppen bestående af (Jens, Lotte, Michael /støtteboligerne, Ulla, SF og HH) er om lidt i gang med planlægning af genbesøget i sensommeren Præsentation af Allan Mit navn er Allan Borresen og jeg tiltrådte den 1. februar 2011 som afdelingsleder for Skovhusene. Jeg er 34 år gammel og bor i Randers. Jeg er senest uddannet som pædagog fra Gentofte Seminarium i Gæsterne fra Norge samt enkelte af os fra Oustruplund Før det, var jeg ansat på et privat opholdssted i Århus og på Behandlingshjemmet Nødebogård i Nødebo ved Helsingør. Min pædagogiske interesse stammer oprindelig tilbage i tiden, fra dengang jeg arbejdede med regnskaber. Jeg er uddannet regnskabsassistent, hvor jeg som et led i min uddannelse, boede et år i Bremen, Tyskland og derefter færdiggjorde den hos Robert Bosch A/S i Ballerup. Derefter valgte jeg at påbegynde revisoruddannelsen, hos det der dengang var verdens største revisionsfirma, KPMG i København. Samtidig var jeg, af frivillighedens vej, begyndt som hjælper på en ferielejr gennem Ungdommens Røde Kors for socialt udsatte børn samt børn med fysiske og psykiske handicaps. Det trivedes jeg utroligt meget med og en dag, hvor jeg sad og reviderede et årsregnskab for en fritidsklub i København, kunne jeg godt fornemme, at jeg synes det var noget mere spændende, hvad alle ungerne på gangen legede, end det var at kigge på de tørre tal. Så jeg tog konsekvensen, og startede som pædagogmedhjælper i en vuggestue kort efter. Det har ført ad forskellige veje, blandt andet en lederuddannelse i Ungdommens Røde Kors og den nævnte pædagoguddannelse, som bl.a. førte mig til Wales i min 2. lønnede praktik på en skole for børn med forskellige handicaps, til at jeg så i dag varetager mit første lederjob inden for det professionelle pædagogiske felt. Jeg er utroligt glad for, at det er Oustruplund, jeg har været så heldig at blive en del af, da værdierne og menneskesynet arbejdet her udføres fra, stemmer godt overens med mine egne. Mens eleverne var på værkstederne, blev der erfaringsudvekslet Inden jeg startede på Oustruplund, med det norske personale. arbejdede jeg på Ungdomshjemmet Holmstrupgård på afdeling rigtig på plads og til at møde alle Jeg glæder mig meget til at finde Der var særlig fokus på Oustruplunds socialpædagogiske rammer, Kvisten i 3 år, først som pædagog mine nye kolleger og de mange elever, der hver dag har deres gang på samarbejde med eksterne parter og de seneste to år af min ansættelse som afdelingskoordinator. Oustruplund. samt skole/værkstedstilbuddet og den generelle dokumentation om

7 Et lille skridt ind på den rette vej Artikel til PS-bladet nr. 2, 2011 Skrevet af Jan Hallin Afgiftningen på Oustruplund er ofte det første stop i et længerevarende forløb der skal bringe et ungt menneske ud af hashrusens tåger og forberede den unge på en mere klarsynet tilværelse med uddannelse, job og familie udfordringer for de ansatte og også et stort krav om fleksibilitet. - I princippet kan vi tage de unge ind i løbet af en time, men ofte vil der være nogle praktiske ting der skal falde på plads inden. For eksempel hvis de sidder ved politiet og venter på at bliver afhørt, fortæller Lene Schurmann. Foto: Tonny Foghmar - Allerede her begynder vi at arbejde med den unges erkendelse af misbruget og motivationen for at komme ud af det. Ofte kommer de unge her, fordi de har fået en dom eller fordi de er blevet presset af deres familie eller sagsbehandler. Det er meget sjældent, vi oplever, at der kommer én og siger: Jeg vil gerne afgiftes, fortæller Lene Schurmann. Endelig går en del af den første uge med at forberede næste fase i forløbet udlandsturen. De unge er i vidt omfang selv med til at bestemme, hvad der skal ske undervejs og også hvor turene skal gå hen. - Vi lægger selvfølgelig nogle overordnede rammer og regler. For eksempel må de unge ikke have mobiltelefoner med og det er ofte værre for dem end at skulle af med stofferne, bemærker Steen Jørgensen, der er en af fire medarbejdere der står for turene. De unge må heller ikke have penge med og selvfølgelig heller ikke stoffer eller alkohol. Dagene under denne del af forløbet er spækket med aktiviteter af forskellig art. Formålet er at få de unge til at tænke på noget andet end stofferne og de dårlige kammerater derhjemme. Et alternativ til stofferne - Når vi tager til udlandet handler det om at komme væk fra det hele. De kan ikke stikke af eller ringe efter nogen, der kan komme og hente dem, fortæller Steen Jørgensen. Samtidig handler det om at give de unge nogle succeser og nogle udfordringer. - Mange af de her unge har et lavt selvværd, fordi de har haft svært ved at begå sig i skolen og heller ikke har været særligt gode til at dyrke sport. I misbruget har de fundet et miljø, hvor de er blevet accepteret og anerkendt. Det er dét mønster, vi skal have brudt, forklarer Steen Jørgensen. Endelig handler turene om, at personalet og de unge kommer tættere ind på livet af hinanden, hvilket sker helt bogstaveligt, når de lever sammen i en autocamper i 14 dage. - Og så giver det dem nogle gode oplevelser, som de kan dele med hinanden, så det ikke kun bliver alvorssnak det hele, bemærker Steen Jørgensen. Planer bliver lagt for fremtiden Den sidste uge af afgiftningen handler om at evaluere turen, men også om at planlægge, hvad der skal ske videre frem. Efter de fire uger begynder nemlig det langsigtede arbejde med at få bragt den unge på rette spor. Det handler blandt andet om at få den unge til at kappe forbindelserne til de dårlige kammerater og at gå i dybden med årsagerne til misbruget. Det videre arbejde kan foregå på en af Oustruplund øvrige afdelinger. Det kan foregå i en af Oustruplunds plejefamilier eller projektfamilier som det rettelig hedder. Det kan foregå som enkeltmandsprojekt i et sommerhus eller det kan foregå på en anden døgninstitution. Afdelingen fører ikke statistik over, hvordan det går med de unge der har været til afgiftning, men Lene Schurmann og Steen Jørgensen hører med jævne mellemrum fra unge der har klaret sig godt sidenhen og har fået både uddannelse og job. - Jeg tror det handler om, at vi tror på de unge. De fleste af dem har tidligere fået mest opmærksomhed omkring det negative, altså det de ikke kan. Her møder vi dem med en anerkendende pædagogik. Det vil sige, at vi ser dem og respekterer dem som de er. Det gør, at de vågner og oplever, at de rent faktisk kan noget, forklarer Lene Schurmann. Afdelingen for afgiftning og akutte projekter En specialiseret afdeling på døgninstitutionen Oustruplund Afdelingen har cirka 30 ansatte Afdelingen modtager mellem 15 og 25 unge om året 95 procent af de unge i afgiftning har hash som det største misbrugsproblem De unge i afgiftning er i gennemsnit 16 år Den hidtil yngste var 12 år hun er netop blevet færdig med en ungdomsuddannelse Oustruplund Socialpædagogisk døgninstitution med skole og værksteder Beliggende lidt uden for Kjellerup ved Viborg Omkring 140 medarbejdere er tilknyttet institutionen Cirka 100 børn, unge og voksne benytter institutionens tilbud Oustruplund er en del af Center for Børn, Unge og Specialrådgivning og drives efter overenskomst med Silkeborg Kommune Læs mere på Dagens første kaffe er knapt nok skænket i kopperne, før telefonen gløder i hænderne på afdelingsleder Første skridt for Lene Schurmann. En sagsbe- misbrugere handler fra en midtjysk kommune Afgiftningen er ofte det første skal have hjælp til at få hevet en skridt på vejen til et længere behandlingsforløb ung mand ud af et hashmisbrug. for unge, der er Ikke om et par måneder eller et blevet afhængige af euforiserende Afgiftning foregår i par uger men fra i morgen. Lene stoffer typisk hash. De fleste udlandet Schurmann tager situationen med unge på Oustruplund har således Anden fase i afgiftningsforløbet professionel ro. Hun har prøvet været omkring afgiftningen, inden strækker sig over to uger og foregår det før. Alene i år har hun haft fire de flyttede ind på deres nuværende i udlandet som regel i Frank- tilsvarende sager. afdelinger. rig eller Spanien. Her er der typisk Lene Schurmann er leder af afdelingen Afgiftningen er opdelt i tre faser 2-3 unge af sted sammen med et for afgiftning og akutte pro- der strækker sig over fire uger. tilsvarende antal pædagogiske jekter på den socialpædagogiske Første uge foregår i et sommerhus medarbejdere. I nogle tilfælde er døgninstitution Oustruplund ved langt væk fra alting, hvor medarbejderne der også en tidligere elev med som Kjellerup. Et arbejde med mange og den unge lærer hinan- mentor. 12 den at kende. 13

8 Her må vi gerne JUBLE og VÆRE BEGEJSTREDE over det vi laver... På Medieværkstedet er der for alvor gang i kreativiteten. Vi layouter, designer og færdiggør opgaver både internt og eksternt. Ovenstående er blot et lille udpluk - og vi øver os i at vise glæde og begejstring, når tingene lykkes. Det giver energi og en følelse af at være noget værd. MOTTO: DET BLI R EN GOD DAG 14 15

9 Mit rette element -Hanna Kaas, stud.i støtteboligerne Oustruplunds konference 2011 Skrevet af Anita Bergmann, psykolog Jeg har altid forestillet mig, at jeg skulle arbejde med unge mennesker, og blev derfor også ovenud glad, da jeg fik min 1. prioritet i valg af praktiksteder opfyldt. Jeg havde i lang tid gået og glædet mig til praktikken, men var også spændt på at starte. Jeg havde høje forventninger, og var derfor også i risiko for at blive skuffet. Jeg startede i praktik den. 1. februar og slutter igen omkring. 22. juli. Jeg har i praktikken været tilknyttet støtteboligerne. Men i cafeen, som naturligvis har fyldt meget i min arbejdsdag, har jeg fået lov til at få kendskab til en stor del af de elever og ansatte, som er på Oustruplund, og også i Projekterne. Det har været alle tiders. Hvad kollegaerne angår, er der blevet taget rigtig godt imod mig. Det har været lærerigt at kunne deltage på lige fod med mine kollegaer i støtteboligerne, og jeg har fået masser af god feedback. I arbejdet med eleverne har der været en bred vifte af forskellige problematikker men alt sammen noget, der har givet mening for mig - det har givet god udfordring og har fået mig til at søge efter mere. Som skrevet tidligere, havde jeg høje forventninger inden start. Forventningerne gik meget på det praktiske- at få arbejdet i hænderne og det faglige under huden. I de tidligere praktikker har det været svært at koble teori med praksis men nu, i min sidste praktik, har det været dejligt at erfare, at det nu er lykkedes mig at få det til at gå op i en højere enhed, og jeg er bestemt ikke blevet skuffet. Jeg er overbevist om, at det hele bunder i, at man brænder for det, man laver. Det har været fantastisk, at kunne komme i arbejde, og kunne glæde sig til at komme på arbejde hver eneste dag -uden undtagelser! Det har været rart endelig at kunne befinde sig i sit rette element. De første godt 5 mdr. er gået, og min praktik er snart slut. Det er trist, det er sørgeligt - og jeg har virkelig ikke lyst til at sige farvel - Men i stedet vil jeg sige på gensyn, og håber på at vores veje mødes igen. I år holdt vi for første gang vores årlige konference i Arena midt, Kjellerup. Dette havde vi valgt på baggrund af gode faciliteter og parkeringsmuligheder. De tidligere konferencer er blevet afholdt i Silkeborg Medborgerhus. Ved konferencen, der blev afholdt den 14. april, deltog 183 personer, hvoraf mere en halvdelen var eksterne deltagere fra andre institutioner og samarbejdspartnere fra nær og fjern. Vores oplægsholder i år var den svenske psykolog Sverker Belin, der har stor erfaring fra sit arbejde indenfor det psykiatriske område. Han er kendt for sit forfatterskab af bl.a. Galskabens magt (1999) og Relation før metode (2010), der er udgivet på dansk. Sverker Belins oplæg var fyldt med fortællinger fra hans mangeårige praksis indenfor psykiatrien. Han gav mange levende eksempler på de parallelprocesser der sker, når man arbejder med brugere, der har komplekse psykiske problemer. Han gav også anvisninger til, hvordan man kan håndtere disse overføringsmekanismer i arbejdet med brugerne og i supervisionen af personalet. Afgiftning og misbrugsbehandling Ved vores evaluering af dagen, har vi fået mange positive tilkendegivelser af, at dagen var meget spændende og fagligt vedkommende. Vi har desværre også måttet konstatere, at der var visse problemer med lyden, som gjorde det svært for nogle deltagere at få det hele med. Det beklager vi naturligvis og lover at dette problem skal være løst ved vores konference i Sommertryk på humøret Også i år har trykkeriet lavet Silkeborg kommunes sommerferieprogram færdig til alle unge i Silkeborg kommune mellem 14 og 18 år. Her er 2 elever og Alice i fuld gang med at folde og pakke de tryksager. Trykkeriet på Oustruplund har indgået nogle gode aftaler med et stort Offsettrykkeri så vi kan tilbyde også meget store oplag i farve. Det betyder, at vi har fået en del nye opgaver både for private, offentlige og internt på Oustruplund. Afgiftning i små grupper Oustruplund tilbyder nu afgiftninger, til start på fastlagte datoer, med 3-4 unge ad gangen. Forløbene gennemføres flere gange årligt, og målet er, at de unge gennem fælles udfordringer og oplevelser kommer nemmere ud af misbruget. Fordelene ved afgiftning i små grupper er bl.a., at der kan arbejdes med relationer og gruppedymanik, samt at afgiftningen bliver billigere for kommunerne. Før selve afgiftningsforløbet går i gang, kan vi tilbyde afklarende samtaler med den unge, som herigennem får øget motivation til start på afgiftningsforløbet Efter ca. 1 uges ophold på et afsides beliggende sted, hvor den første afgiftning foretages, tilbringes hovedforløbet i vores autocamper i udlandet, hvor den unge uden penge og mobiltelefon fjernes fra vante omgivelser, og i stedet tilbydes udfordringer og oplevelser. Et koncept, der erfaringsmæssigt giver gode resultater. Undervejs i forløbet lægges der stor vægt på samtaler og snakke med de unge, med henblik på at bevidstgøre om egen situation samt motivere til et stoffrit liv. Alle forløb afsluttes med udførlig rapport til kommunen som garanti for kvaliteten i behandlingen. Efter forløbet kan den unge tilbydes ophold i et af Oustruplunds mange døgn- og dagtilbud, samtidig med kunne arbejde i et af vores værksteder eller få undervisning i Oustruplunds skole. Hvert forløb kan tilpasses til den enkeltes behov. Næste planlagte afgiftningsforløb starter den 15. aug. Vi gennemfører dog stadig akutte afgiftningsforløb fra dag til dag. 1 1

10 Årets sommerfest Dette års sommerfest blev afholdt torsdag den 1. juni. Vejrudsigten sagde at det skulle være OK vejr i løbet af dagen og så komme regnvejr til aften. MEN efter frokost viste vejrguderne sig desværre ikke fra deres bedste side det begyndte at regne temmelig meget. Nu er vi jo ikke sådan at slå ud her på Oustruplund. Så vi gik selvfølgelig i gang med sommerfesten på trods af vejret. Kl var der fælleskaffe i cafeen og vi fik også sunget en lille sang, som kontorpigerne havde lavet til lejligheden. Efter kaffen introducerede de to studerende, Hanna og Sonja eftermiddagens program; først var vi tilskuere til et fantastisk skuespil, et rigtigt eventyr med både konge, dronning, prinsesse og prins, og selvfølgelig et uhyre. (Se billederne side 4) Efter skuespillet var vejret heldigvis klaret lidt op og så gik vi i gang med nogle sjove aktiviteter blandt andet ringridning i trillebøre, rappelling og andet. Kl var det tid til årets begivenhed ved sommerfesten, den årlige fodbold-stormatch mellem elever og medarbejdere. Efter en hård, men retfærdig kamp, blev det endelige resultat 8-2 til eleverne (øv øv for medarbejderne). Årets vindere i fodboldmatchen Efter kampen gik vi i gang med at grille uden for cafeen. Det var, som altid, sammen med en masse hyggesnak over maden. Da vi havde spist, fik vi besøg af Cirkus Mongo, som viste et flot trylleshow. Desværre blev det atter et frygteligt regnvejr, så årets sommerfest blev desværre en ret våd omgang, men det var alligevel, som altid, rigtig hyggeligt

11 Pinsetur til Kullen Fredag før pinse mødtes vi i Skov- Lindehuset til fælles morgenmad kl. 10. Der skulle provianteres, og enkelte skulle have pakket kufferten inden afgang. Endelig var alle, med den særlige Oustruplund tid, klar til afgang. Hastigt blev der kørt mod Grenå, hvor vi akkurat nåede færgen til Varberg. Efter endt sejllads gik turen videre mod Kullen. Dog skulle vi lige prøve om de svenske McDonalds kunne måle sig med de danske. Godkendt:). Turen gik videre og endelig og kun lige akkurat, nåede vi til Mölle camping inden lukketid. Lejren blev etableret, natmaden indtaget inden vi gik til ro. Hip Hip hurra Lørdag fyldte Allan 20 år. Han blev vækket med morgensang og flagallé. Efter morgenmaden gik turen til Helsingborg, hvor dagen gik med powershopping. Især Stadium husker nok den dag da omsætningen steg markant. Efterfølgende gik turen til naturreservatet, hvor der blev badet og sprunget fra klipperne. Nogle vil nok mene, at der er talenter at finde inden for tårnudspring i Skov-Lindehuset. Allan skulle selvfølgelig fejres med en god middag, og efter lidt crusing i Högenas fandt vi en lille hyggelig restaurant, hvor serveringen og maden var absolut i top. og mere solskin. Efter aftensmaden tog nogle til fyrtårnet for at nyde solnedgangen, nogle valgte at blive tilbage og spille kort, andre tog på bjergvandring, en styg en af slagsen, for at se den svenske kunstner Lars Vilks værker Nimis og Arx. Kunstværkerne er kæmpe skulpturer lavet af drivtømmer og sten. Man kan gå, klatre og kravle i den ca 150 meter lange og 15 meter høje skulptur. En kæmpe oplevelse af organiseret kaos. Tilbage på campingpladsen var det tid til godnat, alle var trætte og mætte af dagens oplevelser og udfordringer. - af Betina Smedegaard pædagog, Lindehuset Faglig udveksling og international bevågenhed I starten af februar blev jeg kontaktet af en norsk arbejdsgruppe, der havde fået interesse for Skovhusenes arbejde og pædagogik ved at søge på internettet. Det affødte et studiebesøg den 1. februar, hvor Anita Bergmann, Søren Foged og jeg selv tog imod, viste rundt og præsenterede Oustruplund og Skovhusenes arbejde. Interessen samlede sig især omkring den miljøterapeutiske tilgang i arbejdet i Skovhusene og samarbejdet med skolen og værkstederne. Den norske arbejdsgruppe var nedsat for at samle inspiration og udarbejde et forslag til en ny institution i Oslo for børn, der har kontakt med både det psykiatriske og sociale system. Interessen for vores arbejde var faktisk så stor, at vi med det samme gik i gang med at arbejde på et genvisit, og derfor var Anita, Søren og jeg på besøg i Oslo i dagene juni. Besøget var en kombination af præsentation af organiseringen af børne- og ungdomsarbejdet i Oslo og besøg på forskellige institutioner i og omkring Oslo, der er en del af hhv. det psykiatriske og sociale børne- og ungdomsarbejde i Oslo. Der sker en sammenlægning af nogle af de psykiatriske afdelinger i Oslo den 15. oktober. Det var med henblik på, at præsentere denne og nogle af de udfordringer afdelingerne dermed står overfor, og at vise os nogle af de norske institutioner, at vi var inviteret til Oslo. Sidst men ikke mindst blev vi også præsenteret for den rapport, som arbejdsgruppen havde været på Oustruplund, og derefter også i Østrig, for at færdiggøre. Nordmændene var meget interesserede i at høre vores kommentarer og erfaringer med arbejdet på en institution som Oustruplund, og ikke mindst kommentarer til deres egen sammenlægning og institutionerne vi besøgte. Det var utroligt interessant at se de ligheder, og især forskelle, der er imellem de norske og danske institutioner. Vi var bl.a. på besøg på en institution, der i opbygning og idé mindede meget om Oustruplund, men især normeringen skiller sig meget ud i norsk favør. Prisen for at anbringe et barn eller en ung er så meget højere i Norge, end den er i Danmark, at det er muligt at have en solid bemanding på arbejde hele døgnet. Samtidig er der stor fokus på en høj faglighed, så en stor del af det faste personale er specialistuddannet med minimum fem års uddannelse. Den - af Allan Borresen, afd.leder Skovhusene store faglighed er samlet i den miljøterapeutiske tankegang, og uanset hvor vi var på besøg, blev det, vi betegner som pædagogisk personale i Danmark, betegnet som miljøterapeuter i Norge. Der eksisterer også en stor tværfaglighed i det norske arbejde, og mange forskellige faggrupper er draget ind i det faglige behandlingsarbejde. De forskellige institutioner, vi besøgte, var meget forskellige i opbygning og målgruppe. Den institution, der var vært for vores besøg, Nydalen, var noget sterilt opbygget og samtidig placeret i toppen af en kontorbygning, hvor der var firmaer på de øvrige etager. Det var en flot og ny afdeling, men indretningen udstrålede ikke så megen hjemlig hygge. Som absolut kontrast stod den institution, der minder om Oustruplund, Grepperød, som er placeret ude i den norske skærgård i gamle bygninger med masser af stemning og charme. Efter nogle intense dage er vi vendt hjem med kufferten fuld af gode oplevelser og præsentationer, som i fremtiden kan give os inspiration til et videre samarbejde og også mulige nye veje at tænke arbejdet på Oustruplund. Søndag tilbragte vi hele dagen i naturreservatet. Der blev slikket Mandag vendte vi retur til Danmark solskin, badet, klatret og forsøgt med en række gode oplevelser i bagagen. fisket, der var dog ingen fisk denne Pinse i Kullen har været en dag. Frokosten skulle tilberedes god tur fyldt med solskin og fælles på den grill, som Poul vidste, var oplevelser. Personlige grænser er på stedet. Hmm.. nogen måtte dog blevet overskredet, fællesskabet have fjernet den siden sidst. I stedet er blevet styrket. måtte vi forsøge at genbruge Tak til Skov-Lindehusets elever et par engangsgrill. Det lykkedes for en dejlig tur. dog efter rum tid at få bespist alle mand. Tilbage på campingpladsen blev det tid til minigolfturnering, is 20 21

12 Julen varer lige til Påske... Kære læser Kunst i gartneriet. Efter jul var der flere i gartneriet, der mente, det var synd at fjerne de juletræer, vi havde sat foran hovedbygningen. Jan mente, at julen skulle vare lige til påske, ligesom i en kendt julesang. Der fik vi så den ide, at tage juletræerne ind i varmen og forvandle dem til påskeæg. Der blev malet, klippet og klistret i de dage, der var for kolde til almindeligt gartnerarbejde. Gunnar 60 år Gunnar Bak blev født den 8. maj Næsten samtidig som Landsforeningen Evnesvages Vel blev stiftet i Danmark. Gunnar er født med et svært tale/høre handicap, som naturligt medfører et læse/skrive handicap. Det er svære odds at komme gennem livet på. Når han kiggede ud på samfundets hjælpeforanstaltninger til at kompensere for hans medfødte handicaps gennem sine helt normale øjne har han sikkert rystet på hovedet over de velmente mere eller mindre kreative aktivitetsforslag, der blev lagt på bordet. Men årene har lært ham at ryste på hovedet, med et smil, når vi ikke forstod, hvad mente... Tak Else-Maries 25års jubilæum Den holdt vi 25års jubilæum for Else Marie, som arbejder i beskyttet beskæftigelse i Gartneriet. Her er et uddrag af Else-Maries takketale og nogle gode billeder fra dagen: Gunnar Baks 60-års fødselsdag Dette er blot en lille bid fra en artikel i bladet LEV - udvikling for udviklingshæmmede. Juni 2011, skrevet af Leif Andersen. Gunnar Bak blev født den 8. maj Næsten samtidig som Landsforeningen Evnesvages Vel blev stiftet i Danmark. Gunnar er født med et svært tale/høre handicap, som naturligt medfører et læse/ skrive handicap. Det er svære odds at komme gennem livet på. Når han kiggede ud på samfundets hjælpeforanstaltninger til at kompensere for hans medfødte handicaps gennem sine helt normale øjne har han sikkert rystet på hovedet over De sidste 25 år har Gunnar arbejdet herude på Oustruplund, hvor han professionelt supplerer Snedkeriets faglærer i det daglige. de velmente mere eller mindre kreative aktivitetsforslag, der blev lagt på bordet. Men årene har lært ham at ryste på hovedet, med et smil, når vi ikke forstod, hvad mente. Sommetider må det dog også have været frygteligt irriterende for ham, når han havde den rigtige løsning på et problem, og vi så ikke forstod ham. Men hen ad vejen lærte han at tackle vores uforstand ved selv at udføre problemløsningen, så der til sidst gik et lys op for de uforstående. LEV Midtnordjylland Mange tak for opmærksomheden, til min 50 års dag. Det var en stor, flot buket blomster. Tak til Oustruplund. Også en stor tak til gartneriet, for de gaver jeg fik. Mange hilsner med knus og kram fra Else Marie Jeg har ikke lavet en eksakt kronologisk research på Gunnars vej gennem de 60 leveår. Det er mest om de oplevelser og arbejdsopgaver, vi har udført sammen. Gunnar har sikkert startet sin skolegang omkring 1958 måske på Viborg Eksternatskole, som lå i en gammel, stor villa ned til Nørresø på adressen Sct. Laurentiivej 16 a. Skolelederparret hed Bodil og Bjørn Sandst, de havde startet skolen omkring dette tidspunkt. Skolen var i rivende udvikling, fordi folkeskolens tilbud ikke rigtig kunne klare undervisningen af alle elever. De svært underviselige blev anbragt på de nederste skoleborde i klassen og glemt. Eksternatskolerne og senere træningsskolerne var et forsøg på at give de vanskeligst stillede elever et bedre undervisningstilbud. Ministerielt hørte eksternatskolerne under Statens Åndssvageforsorg, som sidst i tresserne byggede de grønne skoler over hele landet, også i Viborg, hvor skolen kom til at hedde Rosenvængets skole. >>> I anledning af mit 25års jubilæum i dag skylder jeg en stor tak til Oustruplund for den megen hjælp og støtte igennem alle årene. Jeg arbejder i Gartneriet. Jeg synes, at vi har et godt sammenhold alle sammen. Giver hinanden kærlighed og omsorg stort set hver dag. Nogle gange er jeg lånt ud til køkkenet, hvis der er travlhed eller for lidt folk til opvasken. Jeg bliver gerne, til vi alle er færdige i køkkenet. Jeg skal ikke med bus hjem. Jeg kører selv, så jeg kan roligt tage overarbejde. Jeg har været med på udlandsrejser og ture, og det har været en oplevelse. Der har også sket meget her 4 LEV Midtnordjylland 5 Hej jeg er en dreng på 15 år, der hedder Jens Andersen Mit liv startede med, at min mor gik fra min far og fik en ny mand. Så fik jeg nogle flere søskende, det var også rart, men jeg ser ikke min rigtige far mere. Da jeg blev år, begyndte min mors nye mand at slå mig, og min mor vidste ikke noget, men da jeg fortalte hende det, gik hun fra ham. Siden da begyndte jeg på kostskole på Fyn, hvor jeg blev mobbet meget og der begyndte jeg at ryge og mange andre dumme ting. Men jeg startede der, fordi jeg havde nemt ved at blive sur. Det gik godt nok i 2,5 år og så blev jeg smidt ud for at true en med en kniv. Så gik jeg ikke i skole i 3 til 4 måneder, og så fandt på Oustruplund igennem 25 år. Og til min store dag i dag siger jeg tak for, at jeg måtte invitere nogle herud til frokost, rundvisning og receptionen her. Og en stor tak for al den opmærksomhed og de gaver, som jeg har fået i dag. Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at jeg selv har skrevet denne tale uden DD. hjælp Det ville vi jeg selvfølgelig har også gerne. selv gået i specialklasse i folkeskolen. Jeg ønsker mig billeder fra min jubilæumsdag Tak for at i har lyttet med. Else-Marie Til fest med de kendte kommunen en ny skole, der hedder Kostskolen i Sønderjylland. Der gik jeg i 1 år, tror jeg. Der havde jeg rigtig mange gode venner, men der blev jeg desværre også smidt ud pga. vold og nu har jeg ikke gået i skole siden 22. december 2010 og går stadig ikke i skole. Men nu er jeg kommet i plejefamilie og de er rigtig flinke, man må næsten lige, hvad man vil hos dem, hvis man følger reglerne. Jeg har fået mange gode venner her, og jeg har ikke været sur nu i 1 til 2 måneder nu, så jeg er lidt stolt af mig selv. Så til alle dem, der læser det her, I skal altså tænke jer om, tage jeres liv seriøst og leve det ordentligt, for I kan kun leve det en gang :) Lindehuset var til koncert med Burhan G, Medina og Erann DD, d. 19. marts Nir (projekt afd.) kom og spurgte om vi ville med til koncert, med hans bror Erann Efter koncerten var slut, kom Nir og spurgte om vi ville med backstage og møde hans bror. Vi blev overraskede, og gik med Nir. Vi hilste pænt på Erann DD, og fik snakket en del. Det var sjovt at være backstage, der var masser af mad, kage og chips, som vi nød godt af. Det var en rigtig god aften, som vi vil huske længe

13 Personaledag på Oustruplund Den 12. maj afholdt Oustruplund en temadag for den samlede personalegruppe på Papirfabrikken i Silkeborg. Temadagen omhandlede Oustruplunds værdigrundlag. Værdigrundlaget blev vedtaget i 2005 efter en længere proces, der involverede hele den daværende personalegruppe. Siden 2005 er der kommet flere nye medarbejdere, så derfor valgte ledelsen, i samråd med Oustruplunds Tænketank, atter at fokusere på værdigrundlaget. Formålet med dagen var at afholde et arrangement, der ville give personalet en oplevelse af ejerskab i forhold til det eksisterende værdigrundlag og at styrke sammenhængskraften på institutionen. Vi ønskede en sjov og minderig oplevelse sammen, hvor værdigrundlaget blev forbundet med den pædagogiske dagligdag. Dagen blev indledt med velkomst af vores nye forstander Agnete Pindstrup Thomsen. Agnete tiltrådte den 1. maj og det var hendes første lejlighed til at hilse på Oustruplunds samlede personalegruppe. Erhvervspsykolog Bettina Høeg stod for at styre personalet gennem en proces, hvor vi gennem forskellige opgaver og gruppekonstellationer forholdt os til forskellige aspekter af værdigrundlaget. Dette gjorde hun med sikker hånd og til alles tilfredshed. Efter temadagen var vi samlet til middag, med hyggeligt samvær og til musik fra Lasse Schurmanns orkester. Alle var enige om, at formålet med dagen var opfyldt til stor tilfredshed, og at det havde været en udbytterig dag med god stemning og energi på fremtidens udfordringer. Fugleungen måtte reddes Med punkerhår, bredt gult næb og næsten flyvefærdig, hoppede en allikeunge rundt på gårdspladsen. Den var tydeligvis bange og kaldte på sin mor. Den bor i skorstenen på det gamle stuehus sammen med sine søskende. Og hvordan er den så endt på gårdspladsen? måske var reden efterhånden blevet for trang og den var skubbet ud af sine søskende, eller ungen troede den kunne flyve. Flyve kunne den slet ikke, den forsøgte flere gange, men kunne ikke holde balancen, slog et par slag, og fløj direkte ind i væggen. Nu måtte vi komme den til undsætning, den helt store redningsaktion gik i gang. Daniel hentede vand til det lille kræ, mens jeg (plejemor) hentede en stige af træ, således allikeungen kunne klamre sig fast, mens vi skubbede stigen op til skorstenen, og ungen kunne hoppe over i reden. Men måske var vi for optimistiske, vores plan virkede ikke, men vi havde det sjovt. Det var dog et pudsigt lille kræ, for ligegyldigt hvad vi forsøgte med, en stige, en hø-rive, så blev ungen siddende, hvor vi havde sat den og gloede på os. Daniel bragte til sidst allikeungen siddende, på enden af riven, om i haven og op i det store kastanjetræ. Her lykkes det at få ungen afsat til en gren, hvorpå den udmattet lænede sig op ad stammen. Flere timer efter sad den der stadig, men næste dag fandt vi den død under træet. Hvis I har en fugleunge, der skal red- des, skal I nok ikke ringe til Daniel og hans plejemor. INDBYDELSE TIL SOMMERLEJREN 2011 Så nærmer tiden sig endelig for vores årlige sommerferietur. Elever og medarbejdere fra Skovhuset, Lindehuset, Projektafdelingen og Støtteboligerne drager igen i år over de skønne Mols bjerge til Alhage-Lejren ved Ebeltoft. Lejren er særdeles velbeliggende på kanten af skoven og tæt ved vandet. Alle værelserne er med eget toilet og bad, men der må også camperes og teltes, båles og bades. Vi håber på sol og sommer, glade og aktive deltagere. Tjek aktivitetslisten og kom gerne selv med flere fantastiske forslag. Generelt - Afgang Oustruplund: Mandag den kl Afgang Ebeltoft: Fredag den kl Besøgsdag er: Onsdag den Adresse: Egernstien 2A Ebeltoft - Telefon i lejren : Morgensamling: Hver morgen kl Aktiviteter ALHAGELEJREN - Kreativt værksted - Sejlads i både og kajakker og forhåbentligt Ålborg-jollen.. - Fiskeri af små og store fisk - Bade, dykke - Solbade - Volleybold - Fodbold - Badminton - Croket - Petanque - Spil, matador, trivial, risk, backgammon osv. - Bål Snobrød - fællessang - Grill-aften - Drageflyvning - Udflugter - Dagsture - Dart - Pokerturnering HUSK SYGESIKRINGSBEVIS, BADEDYR OG DET GODE SOMMERHUMØR Hilsen Jørgen Vognsen 24 25

14 Åbent hus på Oustruplund OUSTRUPLUND INVITERER TIL ÅBENT HUS LØRDAG D. 27.AUGUST Den overordnede idé med Åbent hus arrangementet på Oustruplund er ønsket om at vise en flig af de tilbud, som Oustruplund favner. Vi vil gerne invitere lokalbefolkningen i Kjellerup og andre som måtte være interesserede i at deltage i forskellige aktiviteter lørdag d. 27.august. Eller man kan få en snak med vores personale. Arrangementet er åbent fra kl De forskellige aktiviteter er placeret omkring på Oustruplunds matrikel, for eksempel: Paintball bag projektafdelingen Ridetur på islandske heste Salg i cafeen af sandwich, kaffe/kage og popkorn Arbejdende værksteder hvor man kan arbejde med enkle opgaver - i bl.a. medieværkstedet, smedjen, snedkeriet, brugskunst og gartneriet Rundvisning med start foran hovedbygningen Sæt i kalenderen Med venlig hilsen Jørgen Vognsen, Søren Foged, Hans-Henrik Brandt Regulering af Råger på Oustruplund Gennem mere end 10 år har jægere - medarbejdere, venner af huset og gode naboer - i maj måned reguleret rågekolonien på Oustruplund. Rågen er en fredet fugl, så derfor ansøger vi hvert år om tilladelse til reguleringen. Rågen lægger 2 til 4 æg hver forår, hvilket betyder, at en koloni i høje løvtræer hurtigt vokser sig stor, ja endog meget stor. Rågen lever af korn, insekter og spirer på markerne. Især såede majsmarker er rågens livret. Oustruplunds naboer, som driver landbrug, har haft betydelige omkostninger gennem årene. Flere har måttet så deres majsmarker om 3 gange i en stadig større sådybde. Trods dette omkostningsfyldte arbejde har rågerne forvoldt betydelige skader på afgrøden. Reguleringen i 2011 har betydet, at 435 rågeunger har måttet lade livet, hvilket af jægerne bedømmes som et middeljævnt resultat. Naboer tæt ved kolonien udtrykker glæde over, at der reguleres. For første gang i mange år kan familien nyde de varme sommeraftner på terrassen, uden at kunne høre rågernes karakteristiske skrig og skrål. Kolonien på ca. 200 reder er, gennem de sidste 5 til år, rykket fra skovens mere centrale træer til en position i skovens yderkant. 2 2

15 Nyt hovednummer fra den 30/ Kastaniebladet ønsker alle en god sommer 28

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø?

Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø? Kender du Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø? Kender du Farvergården? - hvor vi har særlig erfaring i at modtage børn og unge akut. Hvad og til hvem? Farvergården

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Journalnummer Udarbejdet af Huset på Holmvej Dato 13-04-2010 16.15.00-K09-25-07 Charlotte Lyk Tilsynsbesøg er aftalt

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Spørgeguide I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Forudsætninger Fortæl kort om, hvad du har lavet før du startede her - fritidsaktiviteter, job, højskoleophold - opgaver

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Formålsbeskrivelse forældre: Konkret viden, værktøjer og

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 22. september 2009 Tlf. dir.: 4477 1836 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: pre@balk.dk Kontakt: Anne Precht Referat

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach.

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach. Udtalelser supervision Joann Sønder Virksomhedskonsulent www.human-interaction.dk Min oplevelse af at få supervision på et assistent NLP Practitioner forløb: Som obligatorisk forløb for at blive HR coach

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere