Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension"

Transkript

1 HÅNDBOG MAJ 2013 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension Kalundborg

2 Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Chefkonsulent, Christina Hedlund, og Chefanalytiker, Hans Andersen, Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg Media/Grafisk designer Henriette Dissing Marselisborg Media 1. udgave maj Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg er en privat viden- og konsulentvirksomhed, der siden 2002 har arbejdet på at udvikle rammerne for indsatsen i den offentlige sektor. Marselisborg er specialiseret i at udføre forandrings- og udviklingsopgaver for staten, kommunerne og hos private virksomheder. Marselisborg er det førende praksisvidencenter indenfor beskæftigelsesområdet, og udvikler beskæftigelsesindsatsen på et strategisk, operationelt og driftsmæssigt niveau i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen, beskæftigelsesregionerne, jobcentrene og deres samarbejdspartnere. Sideløbende løser vi udviklingsopgaver på børne-ungeområdet, det sociale område, sundhedsområdet og ældreområdet. Derved sikrer vi, at vores a nbefalinger og modeller kan implementeres i en tværgående og tværfaglig kontekst. Marselisborgs løsninger bygger på erfaring og viden, der er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med vores kunder. Samtidig udvikler vi nye metoder i Marselisborgs egne udviklingslaboratorier, hvor vi omsætter viden til implementerbare produkter. Besøg os på

3 Indhold Forord 5 Indledning og Baggrund 7 Risikoprofiler 9 Beskrivelse af fem risikoprofiler, som ofte er i forøget risiko for at glide ud af arbejdsmarkedet og ende på førtidspension. Den veluddannede kvinde med psykiske problemer 10 Den fysisk nedslidte 12 Flygtningen/indvandreren med psykiske problemer 14 Den unge med psykiske helbredsproblemer 16 Den voksne mand, der har oplevet social deroute 18 Indsatser og tilgange 21 Beskriver en række indsatser og metoder, som har en positiv effekt i forhold til at understøtte risikoprofilernes vej tilbage til arbejdsmarkedet. Indledes med en beskrivelse af tre overordnede tilgange, som altid bør anvendes over for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, hvorefter afsnittet beskriver 12 konkrete indsatser, som kan anvendes over for risikoprofilerne. Tværgående tilgange og metoder 23 Tværsektorielt samarbejde 23 Individuelle samtaler/anerkendende tilgang 24 Mål og delmål kvalificering af jobplanen 26 Oversigt over risikoprofiler og indsatser 29 Indsatser 31 Risikovurderinger 32 Misbrugsbehandling 33 Virksomhedstilbud 34 Mentorordninger 38 Gældsrådgivning 39 Træning 40 Sociallægeligt samarbejde 41 Opkvalificering og uddannelse 43 Omplacering 45 Hjælpemidler 47 Tilbud i form af psykologforløb, terapi mv. 48 Frivillige tilbud 49 STU/EGU 50 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension 3

4 Datagrundlag Håndbogen bygger på en sagsscreening af 120 førtidspensionssager i Kalundborg Kommune. Jobcenter Kalundborg har udvalgt 120 sager, hvori der blev tilkendt førtidspension i På baggrund af oplysninger i disse sager har Marselisborg udfyldt et spørgeskema for hver sag. Spørgeskemaet indeholdt oplysninger omkring både borgernes karakteristika og deres forløb frem mod førtidspension. Oplysningerne fra sagsscreeningen er blevet suppleret af oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-register omkring borgernes forsørgelses- og matchhistorik. På grundlag af disse datakilder har Marselisborg foretaget en række statistiske analyser, som blandt andet har resulteret i håndbogens risikoprofiler. Marselisborg har desuden foretaget kvalitative analyser af sagsforløbene, som sammen med viden fra lignende undersøgelser, danner grundlag for de indsatser der er beskrevet i Indstser. 4 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

5 Forord Med denne håndbog håber vi at have fået et værktøj, der kan hjælpe til, at vi tidligt og målrettet kan give de indsatser og tilbud, der kan være med til i videst mulige omfang at hindre, at borgere i Kalundborg Kommune placeres på passiv forsørgelse, men forbliver aktive på arbejdsmarkedet og i samfundet. Håndbogen er blevet til i et samarbejde mellem Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og Jobcenter Kalundborg i erkendelse af, at Kalundborg Kommune igennem de senere år har tilkendt flere førtidspensioner end sammenlignelige kommuner, uden at vi dog har tilkendt førtidspension til borgere, der ikke var berettiget til det. Tanken om at analysere tilkendte førtidspensioner de seneste par år, for herigennem at kunne udlede generelle udviklingsmønstre frem mod førtidspension, fødtes på et dialogmøde mellem beskæftigelsesregionen og jobcentret, og man var enige om at anmode Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden om at forestå den ønskede analyse. Beskæftigelsesregionen bevilgede pengene til analysen, og i et samarbejde mellem Marselisborg og en gruppe medarbejdere med tilknytning til og viden inden for førtidspensionsområdet i Jobcenter Kalundborg udvikledes rammen for det produkt, der skulle præsentere analysens resultater. Produktet forligger nu i form af denne håndbog, som vi tror på vil blive et godt værktøj til alle sagsbehandlere i jobcentret, og som vi håber på at alle vil tage til sig og bruge. Ved hjælp af håndbogen kan borgere i risikogrupperne gives en tidlig og målrettet indsats, der forhåbentlig gør, at de ikke ender på førtidspension. God læselyst Jobcenter Kalundborg Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension 5

6 Håndbogen og reformen af førtidspensionen Den 1. januar 2013 trådte førtidspensionsreformen i kraft. Reformen medfører i al sin væsentlighed et øget fokus på at understøtte og fremme enhver arbejdsevne, som borgere, der er i risiko for at glide ud af arbejdsmarkedet, måtte have. Målet med reformen er dermed at reducere tilgangen til varig passiv offentlig forsørgelse. Reformen har særlig fokus på borgere, som er under 40 år, der som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension, før de har gennemgået mindst ét længerevarende ressourceforløb, hvor alle muligheder for at bringe dem tilbage på arbejdsmarkedet er afprøvet. Reformen af førtidspensionen medfører, at der skal anlægges en tværfaglig og helhedsorienteret tilgang til ressourceforløbene, hvor der arbejdes ud fra en langsigtet plan for den enkelte borger. Den tilgang, der lægges op til i ressourceforløbene, kan dog med fordel anvendes tidligt i borgernes forløb; inden de når til et punkt, hvor de er i risiko for at glide helt ud af arbejdsmarkedet, og derfor visiteres til et ressourceforløb. Al erfaring viser, at sandsynligheden for at bringe borgerne tilbage til arbejdsmarkedet er væsentlig større, hvis der tages hånd om deres problemstillinger så tidligt som muligt. Denne håndbog er udarbejdet med udgangspunkt i den kontekst og de muligheder, der findes efter reformen af førtidspensionen. De indsatser og tilgange, der beskrives i bogen, er imidlertid relevante både for den indsats, der skal sammensættes i et ressourceforløb og i den indsats, der går forud herfor. 6 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

7 Indledning og baggrund Kalundborg Kommune har, som mange andre kommuner, oplevet en stigning i antallet af tilkendte førtidspensioner de senere år. Set i forhold til de kommuner, som Kalundborg normalt sammenligner sig med, har stigningen dog været relativt stor. Det er i denne sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at der ikke har været noget at udsætte på tilkendelserne. Grundlaget for at tilkende de mange førtidspensioner har således været i overensstemmelse med lovgivningen. Dette illustreres af relativt få klagesager, få omstødelser i ankenævnet og fraværet af kritik fra revisionen. Hvis man skal have vendt udviklingen, så færre borgere ender på varig offentlig forsørgelse, er det derfor ikke i forbindelse med tilkendelserne, at man skal tage fat. Derimod er der behov for at sætte ind langt tidligere med en styrket indsats over for de grupper, som vi ved, er i forøget risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet. Ved at sætte ind tidligt undgår man, at borgernes problemstillinger får lov at udvikle sig til et punkt, hvor førtidspension er den eneste mulighed. Håndbogens formål Med denne håndbog forsøger vi derfor at tegne et billede af en række arketypiske risikoprofiler, som de ser ud tidligt i forløbet på vej mod førtidspension. Risikoprofilerne skal gøre det muligt at spotte de borgere, der er i forøget risiko for at ende på førtidspension, inden deres problemstillinger udvikler og forgrener sig. Håndbogen indeholder desuden beskrivelser af en række indsatser og metoder, som man med fordel kan sætte i spil over for risikoprofilerne for at afhjælpe deres problemstillinger, mindske risikoen for førtidspension og understøtte deres vej tilbage til arbejdsmarkedet. Håndbogen er udarbejdet af Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden i samarbejde med Jobcenter Kalundborg og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension 7

8 8 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

9 Risikoprofiler På de følgende sider kan du se beskrivelser af fem risikoprofiler, der er fremherskende blandt førtidspensionssager i Kalundborg Kommune. Risikoprofilerne er beskrevet, som de ser ud tidligt i forløbet mod førtidspension, inden deres problemstillinger udvikler sig til et punkt, hvor der ikke er andre muligheder end førtidspension. Risikoprofilerne skal gøre det muligt at spotte de borgere, der er i forøget risiko for at ende på førtidspension tidligt, for at man derved kan iværksætte en målrettet indsats, inden borgernes problemstillinger udvikler sig. De fem risikoprofiler er: Den veluddannede kvinde med psykiske helbredsproblemer Den fysisk nedslidte Flygtningen/indvandreren med psykiske problemer Den unge med psykiske helbredsproblemer Den voksne man, der har oplevet social deroute Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension 9

10 Karakteristika Er mellem 35 og 50 år Har psykiske helbredsproblemer (typisk depression, angst eller personlighedsforstyrrelse) Er forholdsvist veluddannet (en studentereksamen, erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse) Har arbejdet indenfor handel eller den offentlige sektor Har ofte et sekundært fysisk problem Er sygedagpenge- eller ledigheds ydelsesmodtager Kan have problemer med overvægt Er etnisk dansk Tidslinje Match År Forsørgelse Blandet Selvforsørgende I alt fem afbrudte forløb på offentlig forsørgelse Blandet -5 Selvforsørgende SDP LY/SDP SDP Førtidspension Sidste ubrudte forløb på offentlig forsørgelse Relevante indsatser Risikovurdering Virksomhedstilbud Mentorordninger Sociallægeligt samarbejde Psykologforløb, terapi mv. Frivillige tilbud 10 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

11 Den veluddannede kvinde med psykiske problemer_risikoprofiler Den veluddannede kvinde med psykiske problemer Lis har haft en hård barndom med overgreb og psykisk mishandling. Alligevel formåede hun at få en uddannelse. Hun arbejdede i mange år som frisør og fik skabt et anderledes liv for sig selv og sin familie. Det var først da Lis blev 45, at traumerne fra barndommen væltede frem og betød, at hun fik svære psykiske problemer. For seks år siden begyndte de første tegn på de psykiske lidelser, som i dag former Lis hverdag. Hendes læge har diagnosticeret hende med fibromyalgi og generaliseret angst. Fibromyalgien betyder, at hun konstant har ondt i hænder og fødder, men at der ikke kan findes nogen fysiologisk forklaring på smerterne. Lis forlader sjældent sin lejlighed. Hun har ondt, og hendes angst medfører, at hun altid er nervøs og anspændt. Andre mennesker gør hende utryg, og hun stoler ikke på nogen. Livet før sygdommen Før sygdommen levede Lis et liv som de fleste andre. Hun boede i hus i en lille forstad til Kalundborg med sin mand og deres to fælles børn. Ved siden af sit arbejde som frisør holdt Lis meget af at ordne haven og gå lange ture med familiens hund. Der blev imidlertid vendt op og ned på familien, da Lis mand, Jørgen, forlod hende til fordel for en anden kvinde. Lis blev dybt ulykkelig og havde det efterfølgende stykke tid vanskeligt ved at hænge sammen. Jørgen flytter sammen med sin nye kæreste, og den yngste søn og hunden flytter med. Det var meningen, at det skulle være midlertidigt indtil, Lis fik det bedre, men det lader vente på sig. Smerter i hænder og fødder Lis bliver af økonomiske årsager nødt til at sælge huset og flytte i lejlighed i Kalundborg. Hun føler sig ensom væk fra sine vante omgivelser, og hun begynder at vågne om natten badet i sved på grund af mareridt om de ubehagelige hændelser, som overgik hende i barndommen. I lang tid passer hun sit arbejde i frisørsalonen, men ved siden af mareridtene begynder hun nu også at mærke intense smerter i hænder og fødder. Lægerne kan ikke finde en forklaring på smerterne, men de tager til i takt med, at minderne fra Lis barndom langsomt begynder at overtage hendes bevidsthed. Til sidst har hun det så dårligt, at hun ikke magter arbejdet i frisørsalonen og bliver efter 15 år afskediget på grund af sygefravær. En barndom med misbrug og overgreb Lis havde gjort alt for at slippe væk fra fortidens spøgelser og skabe et andet familieliv for sine børn, end hun har haft. Da hun var 10 år, blev hun første gang seksuelt misbrugt af sin far. Overgrebene fortsatte i tre år, og den psykiske mishandling fortsatte, indtil hun som 16-årig blev smidt ud hjemmefra. Hun flyttede sammen med sin ældre kæreste, som var voldelig og aggressiv. Da Lis blev 18 år, fik hun læreplads som frisør og fik derefter mod på at forlade kæresten. Hun færdiggjorde uddannelsen, fik arbejde og mødte kort efter sin eksmand, som hun skabte en familie med og levede sammen med i 23 år. Da han går fra hende, vælter hendes verden, og hun overrumples af de traumer, som hun aldrig har fået bearbejdet. Angst I årene, der følger efter skilsmissen, får Lis det gradvist værre. Hun er konstant anspændt og bliver nervøs, hvis hun skal være sammen med mange mennesker ad gangen. Børnenes besøg i weekenden er alt, som hun magter ud over daglige indkøb, som kræver store anstrengelser både på grund af smerter og angst. Hun tager angstdæmpende medicin, som hendes læge har ordineret hende, men det holder ikke alle anfaldene væk. Når det er værst, er hun så bange, at hun ikke kan overskue livet mere. Lis er ked af sin tilværelse og drømmer sig tilbage til det liv, hun levede før, hun blev syg. Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension 11

12 Karakteristika Er over 40 år Har fysiske helbredsproblemer (typisk bevægeapparat- og ryglidelser) Har ofte en erhvervskompetencegivende uddannelse (gymnasial- eller erhvervsuddannet) Har arbejdet med manuelt arbejde indenfor industri eller håndværk Er sygedagpengemodtager Har ingen psykiske lidelser ved forløbets start Er etnisk dansk Tidslinje Match År Forsørgelse I alt seks kortvarige forløb på offentlig forsørgelse SDP 2 LY/SDP -1 2 SDP Førtidspension Sidste ubrudte forløb på offentlig forsørgelse Relevante indsatser Risikovurdering Virksomhedstilbud Mentorordninger Træning Sociallægeligt samarbejde Omplacering Hjælpemidler 12 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

13 Den fysisk nedslidte_risikoprofiler Den fysisk nedslidte Hanne er 47 år, mor til to og gift med Lars gennem 12 år. Hun har en lang karriere i servicebranchen bag sig, men fik for fire år siden så ondt i ryggen, at hun ikke længere kunne passe sit arbejde som overtjener. Det har været hårdt for Hanne at erkende at skulle leve med kroniske smerter og at arbejdslivet, som hun kender det, er forbi. Hanne er frustreret over, at hun ikke magter de samme ting som tidligere. Bare det at stå op, smøre madpakke og få hendes 10-årige datter i skole kan visse morgener være hårdt, hvis det har været en nat med mange smerter og dårlig søvn. Lars, Hannes mand, møder på arbejde tidligt om morgenen, så han kan ikke hjælpe til med at få datteren sendt af sted. Men det går, fortæller Hanne, for det er ikke om morgenen, at smerterne er værst. De tager gradvist til i styrke i løbet af dagen, og nogle gange, fortæller Hanne, kan det være så slemt om aftenen, at hun må gå i seng umiddelbart efter aftensmaden. Lang tilknytning til arbejdsmarkedet Sådan har Hannes liv dog ikke altid set ud, tværtimod. Hun har altid klaret både det huslige arbejde i hjemmet samtidig med, at hun passede et krævende fuldtidsjob. Og netop Hannes arbejde har altid haft stor betydning for hende. I ti år var Hanne ansat først som tjener og siden overtjener på en restaurant i Kalundborg. Hun kunne godt lide sit arbejde, sine kolleger og det ansvar, der fulgte med, selvom det af og til var hårdt fysisk og indebar skiftende arbejdstider. Inden Hanne blev ansat på restauranten, havde hun arbejdet flere forskellige steder, men altid på enten restaurant eller café. At det netop var servicebranchen, som skulle blive Hannes rette hylde, som hun beskriver det, fandt hun nærmest ved et tilfælde ud af, da hun fik et job på en restaurant som 17-årig. Hun var efter 10. klasse startet på uddannelsen som kontorelev, men fandt hurtigt ud af, at arbejdet på kontor ikke var hende. Som en midlertidig løsning begyndte hun som ufaglært tjener på restauranten, som endte med at blive hendes faste arbejdsplads de næste fire år. Det blev en øjenåbner for Hanne, som, selvom hun i perioder har været træt af tjenerarbejdet, har svært ved at forestille sig at lave andet. Nedslidt af fysisk belastende arbejde I 2007 begyndte imidlertid det sygdomsforløb, som endte Hannes karriere som tjener. Hun fortæller, at det startede med smerter i ryg og nakke efterfulgt af følelsesforstyrrelser i hænder og fingre efter endt arbejdsdag. Hanne ignorerede i lang til smerterne og passede sit arbejde, indtil det blev så slemt, at hun måtte sygemelde sig i længere tid ad gangen. Hannes egen læge konkluderede, at hun var nedslidt. De mange års hårde arbejde i restaurationsbranchen havde sat sine tydelige spor. Selvom Hanne forsøgte at klare arbejdet, måtte hun ofte melde sig syg i lange perioder, hvilket til sidst resulterede i en fyreseddel. Stærk arbejdsidentitet Fyringen var svær for Hanne at kapere samtidig med, at hun skulle vænne sig til et liv med kroniske smerter. En af de ting, som er sværest for Hanne at give slip på, er det billede, som hun har skabt af sig selv igennem de sidste mange år et billede, som i høj grad har været formet af hendes arbejde. Hanne fortæller, at hun ved, at hun er en god og dygtig tjener, og at hun har svært ved at se sig selv indenfor et andet erhverv. Overskuddet til at prøve kræfter med et job indenfor en anden branche, kan Hanne ikke umiddelbart finde frem. Hun tror desuden heller ikke, at smerterne tillader hende at klare at passe et arbejde mere. Der er gået for lang tid, siden hun sidst var på arbejdsmarkedet. Selvom hendes situation gør hende ked af det, har hun svært ved at se, hvordan det skulle være anderledes. Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension 13

14 Karakteristika Er indvandrer eller flygtning Har psykiske helbredsproblemer (depression, angst, PTSD eller personlighedsforstyrrelse) Har ofte mange børn Har ikke nogen uddannelse eller udelukkende folkeskolens afgangsprøve Har ofte sekundære fysiske problematikker Er kontanthjælpsmodtager Har aldrig haft en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet Tidslinje Match År Forsørgelse 2-10 Ikke bosiddende i DK Kontanthjælp Førtidspension Sidste ubrudte forløb på offentlig forsørgelse Relevante indsatser Virksomhedstilbud Mentorordninger Sociallægeligt samarbejde Opkvalificering og uddannelse Psykologforløb, terapi mv. Frivillige tilbud 14 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

15 Flygtningen/indvandreren med psykiske problemer_risikoprofiler Flygtningen/indvandreren med psykiske problemer Salva var 33 år, da hun for ti år siden sammen med sin mand og to yngste børn flygtede til Danmark. I Libanon passede hun hjemmet, mens hendes mand arbejde som gymnasielærer, indtil det på grund af krig ikke længere var sikkert at blive i landet. Salva er både psykisk og fysisk traumatiseret efter krigen, og håbet om et bedre liv i Danmark er i dag spinkelt. Siden hun kom til Danmark, har Salva og hendes familie boet i en 3-værelses lejlighed i et socialt boligbyggeri i Kalundborg. Familien består af fire børn i alderen 5-15 år, Salva og hendes mand. Manden, Houssein, arbejder deltid som buschauffør i flexjob på grund af krigstraumer. Han er uddannet gymnasielærer fra Libanon, men uddannelsen kan ikke bruges i Danmark. Ingen uddannelse og mor til fire Selv har Salva ingen uddannelse, men har af flere omgange været i praktik som rengøringsassistent og vikar på plejehjem, siden hun kom til Danmark. Gentagne gange har hun dog måttet stoppe eller er blevet afskediget, fordi hun havde for meget sygefravær. I Libanon var hun husmor, men selv det huslige arbejde i hjemmet volder hende i dag så store vanskeligheder, at hendes mand må klare det meste. Når hun har vasket tøj og lavet morgenmad til sine børn, inden de skal i skole og daginstitution, er hun som oftest så træt og smerteplaget, at hun ikke kan foretage sig meget resten af dagen. Derfor orker Salva heller ikke altid at tage kampen med sin ældste søn, som ikke gider i skole. Han har for meget fravær, og skolen har sagt, at han ikke kan tage sin eksamen i 9. klasse, hvis ikke der sker en forbedring. Salva ved ikke, hvad hun skal gøre. Det er hårdt arbejde at have fire børn, og der er meget, som skal klares, fortæller hun. Fysiske og psykiske men Salva har så store smerter i nakke og ryg, at hun kun kan stå oprejst i 10 minutter ad gangen. Flere gange om måneden må hun ligge på sofaen i lejligheden med gardinerne rullet for på grund af svære migræneanfald. Anfaldene er blevet værre de sidste år, og det samme er den sociale angst. I Libanon i årene før krigen var Salva en udadvendt og social kvinde med et stort familiært netværk. I dag holder hun sig helst inden døre og hverken opsøger eller får besøg fra venner eller familie. Det meste af Salvas familie døde i krigen, og oplevelser af tab, tortur og undertrykkelse har sat sine tydelige spor både fysisk og psykisk. Salvas smerter i nakke og ryg er ifølge hendes læge direkte konsekvenser af de ubehagelige oplevelser, hun har været udsat for under krigen. Hun kan ikke lide at tale om, hvad der skete dengang, og selvom hun er blevet udredt med diagnosen PTSD og personlighedsforandring som følge deraf, har hun aldrig været i længerevarende behandling hos en psykolog eller psykiater. Hun er bange for, at det river op i gamle sår, og hun vil bare gerne have hverdagen til at fungere. Sprogbarriere og lav selvtillid Det er imidlertid ikke nemt, at få hverdagen til at hænge sammen. Familiens økonomi er trængt, og Salva mangler livsgejst og mod på tilværelsen. Det har været svært for hende at falde til i Danmark. Hun har stadig vanskeligt ved det danske sprog, og selvom hun har et stærkt ønske om et større socialt netværk, forhindrer hendes angst og sprogbarriere hende i at møde nye mennesker. Det er svært for hende at acceptere, at hendes psykiske og fysiske situation forhindrer hende i at arbejde både i og uden for hjemmet. Hun fortæller, at hun var glad for arbejdet på plejehjem. Her var hun i kontakt med andre mennesker og følte, at hun gjorde en forskel. Sådan har hun det ikke i dag. Hendes selvtillid er forsvundet, og det gør hende ked af det og frustreret ikke at bidrage med noget eller være i stand til at tage sig ordentligt af sin familie. Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension 15

16 Karakteristika Er mellem 18 og 30 år Har psykiske helbredsproblemer (depression, personlighedsforstyrrelser, angst eller psykoser) Har ofte sociale problematikker i form af misbrugsproblemer, kriminalitet, boligproblemer og gæld Har ikke nogen uddannelse eller udelukkende folkeskolens afgangsprøve Er kontanthjælpsmodtager Har aldrig haft en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet Tidslinje Match År Forsørgelse Under 18 år Kontanthjælp Førtidspension Sidste ubrudte forløb på offentlig forsørgelse Relevante indsatser Misbrugsbehandling Virksomhedstilbud Mentorordninger Gældsrådgivning Træning Sociallægeligt samarbejde Opkvalificering og uddannelse Hjælpemidler Psykologforløb, terapi mv. Frivillige tilbud STU/EGU 16 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

17 Den unge med psykiske helbredsproblemer_risikoprofiler Den unge med psykiske helbredsproblemer Kenneth er en ung mand på 24 år. Han har levet et turbulent liv med kriminalitet og stofmisbrug. I dag er han far til en søn på tre, men har grundet hashmisbrug og en dobbelt diagnose svært ved at overskue samværet. Han drømmer om et almindeligt liv, hvor han kan passe sin søn og klare sig selv. Det er ikke hver dag, at Kenneth kommer ud af sengen. Ofte når han ikke længere end til sofaen, hvor han kan sidde en hel dag kun i selskab med sit TV og 4-5 joints. Han synes ikke, at der er noget, han er god til og føler sig ofte nedtrykt og deprimeret. Uafsluttet folkeskole Kenneth har altid haft svært ved at gøre noget færdigt og koncentrere sig i længere tid ad gangen. Særligt var folkeskolen en tid, som for Kenneth er forbundet med mange nederlag. Ligegyldigt hvor meget han prøvede, kunne han ikke få det, læreren sagde ind, i hovedet. Særligt havde han svært ved ordene. Og koncentrationen. Først i 8. klasse, fandt de ud af, at han var ordblind og satte ham i en specialklasse, men da var det for sent. Kenneth havde givet op overfor skolen og brugte i stedet alt sin tid på at ryge hash og drikke øl med de ældre fyre fra byen, hvor han voksede op. Han nåede da heller aldrig at få taget sin 9. klasses afgangsprøve. Han havde for meget fravær, fik de forkerte venner og lod til sidst bare være med at komme. Sen ADHD diagnose I årene efter folkeskolen prøvede Kenneth kræfter med forskellige praktikker og gik en overgang også på produktionsskole. Han var glad for at være på produktionsskolen, hvor han fik lov at arbejde udenfor som gartner. Efter en måneds tid mistede han imidlertid motivationen og begyndte at kede sig. Dette blev efterhånden et mønster for Kenneth, som fik stillet diagnosen ADHD i en alder af 18 år. Diagnosen og medicinen, som fulgte, hjalp ham en overgang til at få ro på tankerne, og han blev bedre til at holde fokus. Han trappede også markant ned på det hashmisbrug, som havde fulgt ham støt siden 14-årsalderen. Kenneth ville ønske, at han havde fået diagnosen noget før, da han oplevede, at det gav ham afklaring på de problemer, som havde fulgt ham det meste af sit liv. Tiden umiddelbart efter diagnosen tænker Kenneth tilbage på som god. Han flyttede hjemmefra, fik en kæreste og kom i lære som gartner. Gartnerarbejdet i naturen gav Kenneth mulighed for at røre sig samtidig med at han arbejdede, og hans tålmodige mester gav ham det ekstra frirum, han havde brug for for at kunne klare arbejdet. Kort efter blev kæresten gravid, Kenneth skulle være far, og han oplevede for første gang i sit liv, at tingene lykkedes for ham. Turbulent familieforhold Han var glad, men glæden var kort. Kenneths mor og stedfar blev skilt kort efter, og Kenneths mor begyndte at drikke igen. Kenneths barndom har været præget af moderens periodevise alkoholmisbrug, som medførte, at hun havde svært ved at tage sig af Kenneth og hans yngre søster, Heidi. Hans far har han ikke set, siden han var fire. Moderen havde dog lagt alkoholen på hylden de sidste tre år, og det var et stort slag for Kenneth at se hende begynde at drikke igen. Særligt gik det ham på, at hans lillesøster skulle vokse op sammen med en misbrugende mor. Depression og øget misbrug Det kaotiske familieforhold fik Kenneth ind i en nedadgående spiral. Han glemte at tage sin medicin, fik sværere og sværere ved at møde på arbejde og begyndte at ryge hash igen. Det endte med, at han mistede sin læreplads, og at forholdet mellem ham og hans søns mor gik i stykker. I dag er det svært for Kenneth blot at tage sig sammen til at få vasket tøj eller handlet ind. Han har en svær depression og et højt hashforbrug. Han er ked af sin situation, som efterhånden har været den samme i fire år. Han kan ikke komme op om morgenen og foretager sig ikke noget i løbet af dagen. Det går ham på, at han ikke kan være et bedre forbillede for sin søn, men lige nu har han svært ved at overskue, hvordan han skal få styr på sit liv. Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension 17

18 Karakteristika Er mellem 45 og 60 år Har psykiske helbredsproblemer Har sociale problematikker i form af gæld og misbrug (alkohol) Har ikke nogen uddannelse eller udelukkende folkeskolens afgangsprøve Har ofte sekundære fysiske problemer Er sygedagpengemodtager Tidslinje Match År Forsørgelse -10 Selvforsørgende Blandet forsørgelse I alt seks kortvarige forløb på offentlig forsørgelse -7-6 Selvforsørgende SDP LY SDP SDP Førtidspension Sidste ubrudte forløb på offentlig forsørgelse Relevante indsatser Risikovurdering Misbrugsbehandling Virksomhedstilbud Mentorordninger Gældsrådgivning Træning Sociallægeligt samarbejde Opkvalificering og uddannelse Omplacering Hjælpemidler Psykologforløb, terapi mv. Frivillige tilbud 18 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

19 Den voksne mand, der har oplevet social deroute_risikoprofiler Den voksne mand, der har oplevet social deroute 54-årige Kaj har arbejdet som ufaglært siden han var 14 år. Han har været på mange forskellige arbejdspladser, men har altid kunnet klare sig selv og forsørge sine tre børn. For syv år siden var Kaj udsat for en arbejdsulykke, som betød, at han måtte lukke eget firma og siden ikke har kunnet finde en plads på arbejdsmarkedet. Koncentrationen svigter, og Kaj har svært ved at huske de ting, som hans kæreste fortæller ham. Tankerne om hans dårlige økonomi og bekymringer for fremtiden myldrer rundt i hovedet. Lægen har givet Kaj diagnosen stressrelateret depression. En arbejdsmand Kaj har altid været vant til at arbejde, og han har gjort det siden en meget ung alder. Bøgerne sagde ham ikke noget, og da han gik ud af skolen efter 7. klasse, fik han sit første ufaglærte job. Forældrene har aldrig haft mange penge, og Kaj voksede op under trange kår med en far, som af og til tæskede ham. Han flyttede af samme årsag hjemmefra allerede som 16-årig og har været vant til at klare sig selv siden. I løbet af sit arbejdsliv har han været ansat mange forskellige steder. Arbejdsopgaverne har spændt bredt og dækker over alt fra chauffør og truckfører til altmuligmand og stilladsarbejder. Arbejdets karakter har aldrig haft så stor betydning for Kaj. Så længe han har kunnet få lov til at bestille noget og gøre tingene på sin egen måde, har han været tilfreds. Konkurs med eget firma I 2002 havde Kaj været ansat som stilladsmedarbejder nogle år i et større firma i Kalundborg. Han var blevet glad for arbejdet og fik mod på at starte sit eget stilladsfirma. Firmaet gik godt et par år. Kaj arbejdede mange timer om ugen både som stilladsmontør og med regnskaber og bogføring. En arbejdsskade to år efter, hvor Kaj faldt ned fra et stillads, betød imidlertid, at han ikke længere var i stand til det fysiske arbejde i firmaet. Han pressede sig selv til det yderste, men blev til sidst nødt til at ansætte endnu en mand. Dette holdt økonomien ikke til, og Kaj måtte tre år senere dreje nøglen om efter lang tids kamp. Det kostede ham dyrt både økonomisk og personligt. Skilsmisse og alkoholmisbrug Kajs pressede økonomiske situation i firmaet havde påvirket livet på hjemmefronten. Hans kone og tre børn flyttede et år inden hans konkurs, og han har i dag ikke meget kontakt til sine voksne børn, da det blev svært efter skilsmissen, fortæller Kaj. Efter konkursen har Kaj, på trods af smerter i knæ og hofte, som efterhånden har bevæget sig op i ryggen, været nødsaget til at tage forefaldende arbejde for at betale af på sin gæld. Han har altid været vant til at få en øl til frokost eller efter fyraften med kollegerne, men ølforbruget stiger i årene efter til et niveau, som betyder, at Kaj gerne drikker mellem otte og ti øl om dagen. Arbejdet er han nødt til at stoppe, da han trods flere operationer stadig får flere smerter. Øllene er imidlertid blevet en fast følgesvend, som både dulmer smerter i krop og sind, som Kaj siger. Stressrelateret depression Kaj er efterhånden så bekymret for sin økonomiske situation, at han ikke kan sove om natten. Han har også svært ved at komme op om morgenen og tankerne kører rundt i hovedet på ham. Han har aldrig været en mand, som viser følelser offentligt, men på det sidste kan han ikke holde tårerne tilbage, når han tænker på, hvad der skal blive af ham. Han har en sød kæreste, men hun har sit at tumle med, og Kaj oplever ikke, at der er mange venner eller familie tilbage, som han kan ty til med sine problemer og triste tanker. Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension 19

20 20 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette Hansen Anna Louise Stevnhøj Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

LIVSHISTORIER FRA MØN

LIVSHISTORIER FRA MØN LIVSHISTORIER FRA MØN 10 belastede personers liv og samspil med det offentlige system og samfundet Støttet af: Møn Kommune Livshistorier fra Møn Livshistorier fra Møn Slutrapport Udarbejdet af chefkonsulent

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere