avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark"

Transkript

1 Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering Hash og lovliggørelse Hvordan stilles der spørgsmål Om proportionalitet Dømt på forhånd? Straffeattest via politi.dk Kort nyt... Om de nye ministre Bag tallene Ombuds manden ind i sag Rapport fra kursus udvalget Landsforeningen & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark LPD avisen 1

2 LPD-avisen er udgivet af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Redaktion: Formand Ole Kølle Redaktionsmedarbejder: Ad. hoc-medlemmer efter behov. Ansvarlig i forhold til medieansvarsloven: Ole Kølle Bladets ledende artikler produceres af LPD. Indholdet af andre artikler dækker ikke nødvendigvis LPD s holdninger Layout og tryk: Mark & Storm Grafisk Bladet udkommer: Ca. 4-5 gange årligt og trykkes i et oplag på ca stk. Næste materiale-deadline 1. maj 2014 avisen Redaktion og ekspedition: Ole Kølle Skovager 8, 4400 Kalundborg Mobil: Artikler til bladet es på wordfil til: Lederen Inde i avisen kan I i årsberetningen læse meget om året der er gået og hvilke udfordringer vi står overfor i På vores områder som bistandsværger og patientrådgiver har vi fået 2 nye ministre. Vi har fået 2 Hækkerupper, hvoraf den ene har giftet sig til navnet. Justitsminister Karen Hækkerup har afløst Morten Bødskov. Se hendes CV inde i avisen. Nick Hækkerup er blevet minister for Sundhed og Forebyggelse. Se også hans CV inde i avisen. LPD ønsker begge ministre et stort tillykke med deres udnævnelse og håber på et rigtig godt samarbejde med begge ministerier, hvad vi plejer at have. Der snakkes ofte om tilsyn på de psykiatriske sygehuse og på bosteder for psykisk syge personer. Der er i Danmark 3 instanser, som kan føre uanmeldt besøg på de psykiatriske sygehuse og se, at alt foregår efter lovens bogstav. Det er Ombudsmanden Tilsynet samt os selv, nemlig alle patientrådgivere og bistandsværger, som jo har uhindret adgang ( telefonisk, skriftligt og personligt ) på alle de lukkede afdelinger uden forudanmeldt besøg. 71- Tilsynet fører et vist antal uanmeldte og anmeldte besøg hvert år. Inde i avisen kan læses om Tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, afdeling A, Bispebjerg. Der er dejligt at se, at Tilsynet er meget grundig ved deres besøg rundt om i landet. På Tilsynets hjemmeside kan læses om både uanmeldte og anmeldte besøg andre steder i landet. LPD er meget glade for den rigtig gode kontakt vi har til Tilsynet i gensidig respekt for det arbejde, som udføres begge steder. Bestyrelsen i LPD: Ole Kølle formand og ans. red. Skovager 8, 4400 Kalundborg Mobil: Jan Labusz, næstformand Chr. Hansensvej 27, 4300 Holbæk tlf / Kirsten Andersen, medlem Erantisvej 5, 4520 Svinninge tlf Mogens Michaelsen kasserer Strandvej 2, 4862 Guldborg tlf Niels Simonsen medlem Tangsøparken 22, Hammerum 7400 Herning Katrine Kleist - 1. suppleant Hyrdeengen Vallensbæk John Ahlfors 2. suppleant Døjringe Huse 5, 4180 Sorø tlf Erik Dahlgaard sekretær Cresteonsgade 1A, 7500 Holstebro tlf Susan Lundgren medlem Tårup Byvej 13, 5871 Frørup tlf Poul Mødekjær Regnskabskontrollant Lyshøj Allé 1, st. tv Valby Shiv Kishore Regnskabskontrollant suppleant Sallingvej 27, st.th Vanløse Tlf LPD avisen

3 Som skrevet i beretningen har LPD næste år 25 års jubilæum. Nogle har været med siden starten i Her blev den nye lov jo vedtaget den 24. maj til ikrafttrædelse den 1. oktober samme år. Mange kan givet huske de noget kaotiske tilstande vi begyndte under. Der var ikke lavet et færdigt cirkulære inden starten og Statsforvaltningerne vidste dårligt, hvordan det hele var skruet sammen. I erkendelse af den manglende information bliv patientrådgiverne inviteret til møde med Sind i det jyske. Vi havde et rigtig godt møde og det var et rigtig godt initiativ fra Sinds side. Sind havde nok ønsket, at vi blev en afdeling under Sindparaplyen, men vi fandt jo hurtigt ud af, at det nok ikke var lige der, vi hørte hjemme. Sind er jo en interesseorganisation, mens vi jo er lægfolk, der ikke er tilknyttet nogen bestemt organisation. Vi havde i de efterfølgende år et rigtig godt samarbejde med specielt den juridiske afdeling i Sind, men også med Sind generelt. Vi har da stadig et udmærket samarbejde, men det er på et mere sporadisk plan. LPD samarbejder gerne med de foreninger, der arbejder inden for det psykiatriske område, hvor det altid tydeligt vil fremgå, at vi er LÆGMANDSFORENINGEN, der ikke er tilknyttet nogen bestemt interesseorganisation. Det historiske tilbageblik vil fortsætte i de kommende numre og vi modtager rigtig gerne oplevelser fra starten af vores funktionsperiode. Regeringen har jo meldt en politik ud på det psykiatriske område. LPD vil i de kommende måneder meget nøje følge disse udmeldinger og vi vil prøve et få et interview med begge ministre inden næste nummer af LPD avisen udkommer, så vi kan få ministrenes egne ord for de lovede udmeldinger. Ligeledes vil vi gerne lave et interview med de 2 politiske formænd for Folketingets udvalg på vores områder. Der er nok at holde øje med, men det er også vigtigt, at vi ikke glemmer os selv og viden, som vi gerne skulle være i besiddelse af for at kunne varetage de to meget ansvarsfulde opgaver som henholdsvis patientrådgiver og bistandsværge. Derfor følger vi selvfølgelig op med kurser temadage mv. Læs alt om dette på vores hjemmeside, og følg med i debatten og spørgsmålene til bestyrelsen. Nyd den milde vinter. Vi ses i Fredericia til april. I N D H O L D Fagligt talt... Temadage Indkaldelse til landsmøde... 8 Dagsorden, landsmøde... 9 Forslag til behandling på årsmødet Tilmelding til landsmøde Oplæg til paneldeltagerne til temadage 2014 i Fredericia Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) Formandens beretning Folketingets 71-tilsyn Medicinering i arresthuse, lukkede afdelinger og fængsler Det er nu blevet muligt at bestille straffeattest digitalt via politi.dk Om proportionalitet i forbindelse med prøvelse af dom Hash og lovliggørelse Hash holder unge fast i psykisk sygdom Hvordan stilles der spørgsmål til LPD? Dømt på forhånd? Kort nyt... Om den ny minister for sundhed og forebyggelse... 4 Om den ny justitsminister... 5 Betaling af kontingent...13 Bag tallene...19 Ombuds manden ind i sag om fikseret indsat Rapport fra kursus udvalget og opfordring til vore læsere Min mening - Debat Sindslidende har godt af at blive kaldt sindslidende Ansvarshavende Redaktør Ole Kølle LPD avisen 3

4 Om den ny minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup er født 3. april 1968 i Fredensborg. Nick Hækkerup er gift med Petra Freisleben Hækkerup, der er landskabsarkitekt. Nick Hækkerup har fire børn; Fie (1994), Mille (1998), Emil (2003) og Malthe (2006). Politisk karriere Minister for sundhed og forebyggelse fra 3. februar 2014 Handels- og europaminister fra 9. august 2013 til 3. februar 2014 Forsvarsminister fra 3. oktober 2011 til 9. august 2013 Medlem af Folketinget siden 13. november 2007 som kandidat for Socialdemokraterne i Egedalskredsen. Socialdemokraternes skatteordfører, Medlem af Folketingets Finansudvalg, Medlem af Folketingets Skatteudvalg, Medlem af Skatterådet, Medlem af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen, Stedfortræder i Folketingets Retsudvalg, Stedfortræder i Folketingets Kommunaludvalg, Borgmester i Hillerød Kommune, Medlem af byrådet i Hillerød Kommune for Socialdemokraterne, Uddannelse og erhverv Adjunkt ved Københavns Universitet, Ph.d. i jura med en afhandling om kontrol og sanktioner i EF retten, Fuldmægtig ved Landsskatteretten, Cand.jur. fra Københavns Universitet, Aftjent værnepligt ved Søværnets Eksercerskole i Auderød. Valgt til landstalsmand. Tillidshverv Næstformand for Socialdemokraterne, Formand for Atlantsammenslutningens bestyrelse, Medlem og senere formand for bestyrelsen i Hovedstadsregionens Naturgasselskab, Publikationer og andet Forfatter af Controls and Sanctions in the EU Law, DJØF Forlag, Medforfatter af Udvikling i EU siden 1992 på de områder, der er omfattet af de danske forbehold, Dansk Udenrigspolitisk Institut(DUPI), Ph.d.-afhandlingen Kontrol og sanktioner i EF retten, bekæmpelser af uregelmæssigheder overfor EF s budget, LPD avisen

5 Kort nyt... Om den ny justitsminister Karen Angelo Hækkerup, født 12. juni 1974 i Hillerød. Medlemsperiode i Folketinget Folketingsmedlem for Socialdemokraterne i Københavns Storkreds, fra 13. november Folketingsmedlem for Socialdemokraterne i Københavns Amtskreds, fra 8. februar 2005 til november Kandidat for Socialdemokraterne i Tårnbykredsen, fra Kandidat for Socialdemokraterne i Amagerkredsen, fra 2004 til Parlamentarisk karriere Justitsminister fra 12. december Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fra 9. august til 12. december Social- og integrationsminister fra 3. oktober 2011 til 9. august Retsordfører fra januar 2007 til Forbrugerpolitisk ordfører 2005 til Uddannelse Cand.scient.pol., Københavns Universitet, Bachelor i statskundskab, Københavns Universitet, fra 1995 til Historie, Odense Universitet, fra 1994 til Gymnasiet, Odense Katedralskole, fra 1990 til Tillidserhverv Medlem af bestyrelsen for Støttevenner mod incest i Danmark, fra 2008 til Medlem af Hovedstadens Sygehusfællesskabs bestyrelse, fra 2001 til Medlem af Københavns Borgerrepræsentation, fra 1998 til LPD avisen 5

6 Tema Temadage Patientrådgivere Bistandsværger Landsmøde Dato: 4. til 6. april 2014 Sted: Hotel Medio, Fredericia Kolding Landevej 6, 7000 Fredericia Der kan forekomme ændringer! Fredag Aktivitet Underviser 17:00-18:00 Indkvartering 18:00-19:30 Middag 19:35-19:45 Velkomst og orientering om forløb 19:45-22:00 Diskussion om LPD s mærkesager se nedenfor *) Erfaringsudveksling 22:00-? Hyggeligt samvær Lørdag Aktivitet Underviser 08:00-09:00 Morgenmad 09:00-10:00 God sygehusskik **) Se nedenfor 10:00-10:15 Temadage afbrydes Isabel Gindeberg Oversygeplejerske, Middelfart 10:15-12:15 Landsmøde - Dagsorden iht. vedtægter På valg: Ole Kølle, Erik Dahlgaard og Mogens Michaelsen samt suppleanter. 2. del af temadagene begynder Frokost 12:15-14:00 14:00-18:00 Paneldebat. Tvang i psykiatrien med underliggende temaer. 14:00-18:00 Pauser indlægges 18:30-20:00 Middag Karen Klint, (medlem af 71-tilsynet) Anne Mette F. Kristensen, overl. Jesper Bak, oversplej., SD, MPH, Phd. stud Martin Lund Aggerholm, pårørende Ole Kølle, bistandsværge/patientrådgiver 6 LPD avisen

7 Fagligt talt... dage Søndag Aktivitet Underviser 08:00-09:00 Morgenmad 09:00-12:00 Alt det Henning aldrig når! Henning Lund Sørensen 10:00-10:15 Pause/værelse check ud 12:00-12:30 Evaluering - kørsel 12:30-14:00 Frokost Afrejse Tak for denne gang! *) Mærkepunkter: LPD vil arbejde for, at uddanne alle bistandsværger og patientrådgivere bedst muligt og oplyse dem om nyeste lovgivning og fortolkning ud fra de midler, der er stillet til rådighed af ministerierne. LPD vil arbejde for, at alle bistandsværger og patientrådgivere skal have en uddannelse før opstart. LPD vil arbejde for, at forholdene gøres bedre, herunder lønforhold, for alle bistandsværger og patientrådgivere i Danmark, der arbejder under den danske lovgivning. LPD vil arbejde for, at pårørende bistandsværger afskaffes. LPD vil arbejde for, at advokater ikke kan være bistandsværger og advokat for samme patient. LPD vil arbejde for, at alle bistandsværger og patientrådgivere bliver organiseret i LPD. LPD vil arbejde for, at servicere sine egne medlemmer og rådgive disse ud fra personlige sager, der måtte foreligge. Fint, såfremt deltager til temadagene vil gennemgå punkterne, som herefter diskuteres fredag aften. Deltagerne er også meget velkomne til at komme med andre forslag, som vil være relevant for LPD at arbejde for. **): God sygehusskik. Oversygeplejerske Isabel Gindeberg, Middelfart kommer og fortæller om dette vigtige emne og vil bl.a. komme ind på følgende emner. Hvad forstås ved god sygehusskik? Hvor står det i loven? Hvem skal sørge for at loven omkring god sygehusskik overholdes? Hvor klages der hen, hvis der er noget at klage over i henhold til god sygehusskik? Hvordan oplever afdelingerne bistandsværgerne og patientrådgiverne? Som samarbejdspartnere eller kontrollanter? Hvad gør afdelingen, hvis man er meget utilfreds med en patientrådgiver eller bistandsværge? Har de indlagtes familie/pårørende mulighed for at blande sig i indlæggelsen og henvise til god sygehusskik, hvis der er forhold at klage over? Hvordan håndteres god sygehusskik i henhold til loven og kontrol på patienternes værelser, hvis ikke pårørende, bistandsværger og patientrådgivere får adgang til værelserne, men kun har mulighed for at besøge patienten i et besøgsværelse? Isabel Gindeberg vil under foredraget komme med eksempler fra dagligdagen om, hvordan god sygehusskik tackles på hendes afdeling. LPD avisen 7

8 Indkaldelse til landsmøde 2014 på Fredericia Hotel Medio Kolding Landevej Fredericia lørdag den 5. april 2014 kl i forbindelse med TEMADAGE. Vi vil genoptage den gamle tradition med at holde Landsmøder rundt om i landet. Vi holder i 2014 Landsmødet lørdag formiddag, hvor vi så håber, at der vil komme en del. Vel mødt til landsmøde i Fredericia.

9 Fagligt talt... Dagsorden til landsmødet på Fredericia Hotel Medio Kolding Landevej Fredericia lørdag den 5. april 2014 kl Valg af dirigent, referent og 3 stemmetællere. 2. Godkendelse af dagsorden for Landsmødet. 3. Formanden fremlægger LPD s beretning. 4. Kassereren beretning, herunder fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 5. Kassereren fremlæggelse af LPD`s budget for næste år samt forslag til kontingent gældende for det efterfølgende år. 6. Behandling af indkomne forslag. Der er indkommet et forslag fra Torben Høegh Rask, som kan læses efter dagsordenen. 7. Valg af formand på lige år, jf Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer + suppleanter. 9. Valg af regnskabskontrollant + suppleant. 10. Eventuelt. Bestyrelsen LPD avisen 9

10 Forslag til behandling på årsmødet den 5. april 2014 Jeg skal bede om, at følgende forslag drøftes og behandles under punktet for indkomne forslag på dagsordenen ved årsmødet den 5. april 2014: Årsmødet 2014 henstiller til bestyrelsen, at der det kommende år bliver opstillet mål for den fremtidige bistandsværge funktion med henblik på en tydeliggørelse og ajourføring af opgaverne og vilkår, herunder kompetencer, rettigheder og ansvar. Bestyrelsen fremlægger senest på årsødet 2015 forslag til, hvilke indsatspunkter til forbedring af bistandsværgernes vilkår, der vil blive arbejdet med over for Folketinget og andre relevante myndigheder samt samarbejdspartnere. Motivering: På årsmødet 2013 blev der fra flere medlemmers side rejst kritik af de elendige vilkår, som bistandsværgerne er udsat for i deres daglige arbejde. Blandt andet er kendskabet til bistandsværgefunktionen yderst sparsomt på psykiatriske hospitaler, distriktspsykiatrien, bosteder og hos kommunale sagsbehandlere. Der eksisterer ikke fastlagte kvalitetsstandarder gældende for hospitalerne, i forhold til kriminalforsorgen, distriktspsykiatrien, bostederne og kommunale myndigheder, som klart definerer indholdet til et professionelle samarbejde med bistandsværgerne. Det være sig eksempelvis indkaldelser til udskrivnings- og koordinationsmøder på hospitalerne, netværksmøder på bosteder og i egen bopæl. Der mangler ligeledes klare kvalitetsstandarder for bistandsværgerne arbejde. Det gælder både opgaverne i forhold til at hjælpe de sigtede/tiltalte og dømte under retssager, og i særdeleshed med hensyn til de efterfølgende opgaver med besøg, rådgivning og støtte ved klagesager af de behandlings- og anbringelsesdømte. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Folketingets 71 udvalg i deres tilbagemeldinger i 2013 til de daværende regionale Statsforvaltninger havde fokus på lave mødedeltagelse for patientrådgivere/bistandsværger ved De Psykiatriske Patientklagenævn møder. Det er bistandsværgens løbende opgave at holde sig underrettet om den dømte tilstand. Hvilke forpligtelser hviler der i hvervet, hvis der kan konstateres mangelfuld behandling og omsorgssvigt hos den dømte? Bistandsværgerne er glemt i de senere års digitalisering af adgang til journaler og behandlingsplaner samt udveksling af informationer. Der mangler klarhed over bistandsværgernes forsikringsmæssige dækning under udførelse af erhvervet, ligesom der mangler mulighed for professionel supervision efter besøg hos psykiske syge personer. Ifølge bekendtgørelsen for bistandsværger skal der så vidt muligt beskikkes en af den sigtedes, tiltaltes eller dømtes nærmeste pårørende som bistandsværge. Set fra den sigtedes, tiltaltes eller dømtes side vil det efter min mening være at foretrække, hvis der kan findes en person, som frivilligt vil lægge tid og kræfter i at engagere sig i den dømte situation og bistå med hjælp og samtaler i forhold, til samarbejdet med alle de parter, som den pågældende skal forholde sig til. Men som antaget bistandsværge af Statsforvaltningen er honoreringen og vilkårene særdeles ringe i forhold til, at det er muligt at yde den nødvendige bistand. Det er således min opfattelse, at bistandsværgehvervet trænger til en grundig revision og ny formulering af opgaver, beføjelser og ansvar, hvis funktionen fremover skal leve op til ordet at yde bistand som netop indgår i navnet. Venlig hilsen Torben Høegh Rask På De psykiatriske Patientklagenævn regionale informationsmøder i november blev der i Odense stillet spørgsmål ved, om bistandsværgerne fungerede som patientrådgivere i tilfælde af tvangsforanstaltninger på de psykiatriske hospitaler, og at det i stedet var de særligt udpegede patientrådgivere, som skulle bistå med indsendelse af eventuelle klageskrivelser ved tvang og deltage ved Patientklagenævnenes møder. Er der sket en ændring? 10 LPD avisen

11 Temadage Landsmøde april 2014 Hotel Medio, Kolding Landevej 6, 7000 Fredericia Tilmelding: den 4. til 6. april Mogens Michaelsen Strandvej Guldborg, - eller send gerne pr mail: Navn Jeg forventer at køre selv og har plads til Jeg ønsker overnatning Jeg ønsker ikke overnatning Jeg ønsker kun overnatning fredag til lørdag Jeg ønsker kun overnatning lørdag til søndag Jeg har følgende kostønsker: i bilen. Adresse E- mail Øvrige bemærkninger (evt. om samboende med en anden deltager mv.): Telefon Medlemsnr. Ankomst: den 4. april Afrejse: den 6. april Jeg er: patientrådgiver bistandsværge andet Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (lave takst på 2,10 kr.). Udgift til broen dækkes kun ved originalbillet (ej brobizz ) Da det er først til mølle princippet og vi kun har et begrænset antal pladser skal tilmelding foregå temmelig hurtigt. Seneste tilmelding: 10. marts Har man ikke modtaget bekræftelse på sin deltagelse senest en uge før kurset, ret da henvendelse til formanden. Se også LPD avisen 11

12 Oplæg til paneldeltagerne til temadage 2014 i Fredericia Temaet er tvang i psykiatrien og hvordan vi kan minimere den stigende tvang der anvendes på de lukkede psykiatriske afdelinger. Vi godt kan brede os ud over emnet tvang, som dog bør være hovedtemaet set i henhold til de udmeldinger, der er kommet fra regeringen om øget tilskud til psykiatrien. Ordstyrerne afgør, om der bliver tid til dette. Paneldeltagerne bedes i deres oplæg komme ind på de underliggende punkter i deres oplæg til debatten, hvor det er relevant for dem. Der bliver 60 minutter til at komme med et oplæg til den videre tre- timers debat med indlagte pauser. De 60 minutter deles mellem paneldeltagerne. Debatten styres af Jan Fasting Hansen og Jan Labusz, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og blande sig i debatten fra tilhørerne. Paneldebatten vil i de fire timer være åben for tilhørere, pårørende, presse og andre der føler interesse for området. Tilmelding som tilhører til Mogens Michaelsen på senest 2. april Hvad viser statistikkerne om tvang i psykiatrien i Danmark? Er der fordele ved anvendelse af tvang? Hvordan harmonerer mindstemiddels princippets anvendelse i forhold til den tvang der anvendes i danske lukkede psykiatriske afdelinger? Er tvangsfrie afdelinger til behandling af psykisk syge en mulighed? Hvad skal der til af ressourcer og økonomi for at få det ideelle behandlersystem? Vil der ske en øgning i tvangen, hvis alle de psykisk syge i fængslerne og arresthusene bliver anbragt, hvor de rettelig hører hjemme? Er der en tendens til at sende besværlige patienter videre til andre afdelinger, så man slipper for dem, og det nye behandlingssted så er tvunget til at bruge mere tvang? Er der tilstrækkeligt med sengepladser i vores nuværende system, og hvis der er for få, er det så fordi, man holder længere på patienterne end nødvendigt? Er der på den anden side for mange patienter der lukkes ud for tidligt, for at skaffe plads, så de udskrevne patienter overlades til sig selv, og deres tilstand bliver dårligere i forhold til, hvis de blev færdigbehandlede? Det nyligt udsendte udspil fra regeringen om tilførsel af midler til psykiatrien for at nedbringe anvendelsen af tvang er det realistisk med hensyn til økonomi, sengepladser, uddannelse m.m. og hvor lang vil tidshorisonten være for at få det ideelle behandlersystem, hvis vi skeler til fx England? Er der en stigning i antallet af klager over tvang, som fører til retsafgørelser? Bruges der i virkeligheden for meget tid i retterne, hvor lægerne skal forklare deres anvendelse af tvang frem for at bruge tiden på hospitalerne? Er man begyndt at anvende begrebet menneskerettigheder i de danske retssale med efterfølgende større erstatninger for uberettiget tvang? Har Torturkommissionen, der kommer til Danmark hvert 4. år, og sidst var her i februar 2014, indflydelse på erstatningssager og fremtidig anvendelse af tvang i Danmark? Hvordan vil det perfekte samarbejde mellem pårørende og en afdelings overlæge med personale efter jeres mening være? Hvor er det at samarbejdet eller mangel på samme går galt mellem lægerne og til dels afdelingspersonale på den ene side og pårørende/patientrådgivere og bistandsværger på den anden side? Hvad kan 71-tilsynet gøre for at forbedre forholdene på de psykiatriske afdelinger, og gør 71-tilsynet noget ved de henvendelser de får om urimelige forhold, set fra klagernes synspunkt? Hvad skal der til før 71-tilsynet skrider ind, og har der været mange henvendelser i løbet af forgangne år? Kan samarbejdet mellem afdelingerne/lægerne og patienternes patientrådgivere/bistandsværger blive bedre, således at man via dette kan nedbringe tvangen, og har dårligt samarbejde ført til unødig tvang? 12 LPD avisen

13 Girokort fremsendes ikke! Overfør venligst det årlige kontingent på kroner 350 til LPD via netbank: Reg Konto Kontingentet er gældende for KALEnderåret Du kan naturligvis også få dit pengeinstitut til at overføre kontingentet på kr. 350 ved at oplyse Reg kontonummer Kun medlemmer, der har indbetalt kontingent rettidigt iht. vedtægterne, har stemmeret på LPD s landsmøde, ligesom der alene ydes rådgivning og support til dem der har indbetalt det årlige kontingent. Andre henvises til Mogens Michaelsen, LPD-kasserer LPD avisen 13

14 Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) 1. Navn og hjemsted 1) Foreningen er stiftet den under navnet Landsforeningen af Patientrådgivere i Danmark (LPD), som ændret den til Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD). 2) Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål 1) gennem øget samarbejde patientrådgiverne indbyrdes, at skabe ensartede og forbedrede vilkår for patientrådgivningsarbejdet og derved fremme vore muligheder for at hjælpe sindslidende patienter under enhver tvangsforanstaltning. 2) gennem øget samarbejde bistandsværgerne indbyrdes at skabe ensartede og forbedrede vilkår for bistandsværgearbejdet og derved fremme vore muligheder for at hjælpe sigtede / tiltalte eller dømte personer bedst muligt under retssagen og en eventuel idømt foranstaltning. 3. Medlemsforhold 1) optagelse: Som aktive medlemmer kan optages alle ansatte patientrådgivere, bistandsværger. Som passive medlemmer kan optages alle andre. 2) udmeldelse og eksklusion: Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent senest 6 mdr. efter forfaldsdag kan slettes. Et medlem, der modarbejder foreningens formål kan ekskluderes af foreningen. Afgørelse herom træffes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan omgøres af Landsmødet med 2/3 majoritet af de fremmødte. Et medlem, der afskediges af ansættelsesmyndigheden, får status som passivt medlem. 3) kontingent: Kontingentet fastsættes for efterfølgende regnskabsår af Landsmødet og indbetales senest inden udgangen af februar Kontingentet er gældende for det indeværende kalenderår. 4. Landsmødet 1) Landsmødet er foreningens øverste myndighed. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal med undtagelse af omgørelse af bestyrelsens beslutning om eksklusion, jf. 3, stk. 2 og beslutning om ændring af vedtægter, jf. 8 Afstemning foregår skriftligt, såfremt ét medlem måtte ønske dette. Alle aktive og fremmødte medlemmer, som har betalt kontingent rettidigt, er stemmeberettigede på Landsmødet. Stemmesedler udleveres ved landsmødets start. Passive medlemmer er møde- og taleberettigede. 2) Der afholdes Landsmøde hvert år inden udgangen af maj. Bestyrelsen fastlægger mødested. Indkaldelse til Landsmødet med angivelse af (foreløbig) dagsorden skal finde sted med mindst 4 ugers varsel gennem offentliggørelse i LPD-avisen eller på anden vis. Forslag, der ønskes behandlet på Landsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før dette, dog skal forslag til vedtægtsændringer være formanden i hænde senest 1. februar. Forslag til vedtægtsændringer udsendes sammen med indkaldelse til årsmødet. På Landsmødet skal følgende punkter indgå: a) Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere. b) Godkendelse af dagsorden for Landsmødet. c) Formandens fremlægger LPD s beretning. 14 LPD avisen

15 Fagligt talt... d) Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. e) Kassererens fremlægger LPD s budget for næste år samt forslag til kontingent gældende for det efterfølgende år. f) Behandling af indkomne forslag. g) Valg af formand på lige år, jf. 5 h) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer + suppleanter. i) Valg af regnskabskontrollant + suppleant. j) Eventuelt. 3) Ekstraordinært Landsmøde afholdes, såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne begærer dette. Formanden bestemmer stedet. Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel enten skriftligt foranlediget af formanden eller gennem offentliggørelse i LPD-avisen eller på anden vis. Indkaldelsen skal angive tid, sted og dagsorden. 4) Der føres referat over de på såvel ordinære som ekstraordinære Landsmøder trufne beslutninger. Referatet underskrives af referenten samt mødets dirigent 5. Bestyrelsen 1) Valg af bestyrelse. Landsmødet vælger bestyrelse og formand. Bestyrelsen består af formand og 6 medlemmer. Formand samt 2 medlemmer er på valg på lige år. 4 medlemmer er på valg på ulige år. Der vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år. Der skal til enhver tid sidde mindst 2 bistandsværger og mindst 2 patientrådgivere i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer samt sekretær. 2) Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler selv arbejdsopgaverne. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal, skriftligt, såfremt ét medlem måtte ønske dette. I tilælde af stemmelighed er formandens afgørende. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Sekretæren fører beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne. 3) Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Omkostninger i forbindelse med bestyrelsesarbejdet dækkes. 6. Tegningsret Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden. Alle dispositioner over et bestemt beløb kræver dog bestyrelsens forudgående godkendelse, som angivet i forretningsordenen. Bestyrelsen fastsætter selv størrelsen af det førnævnte beløb. 7. Regnskab og revision 1) Foreningens regnskab og kontingent følger kalenderåret. 2) Foreningens regnskab skal forud for hvert ordinært Landsmøde revideres af en regnskabskontrollant, som vælges på Landsmødet, jf. 4, stk.2, litra i. Regnskabskontrollanten påtegner årsregnskabet samt anfører de bemærkninger, som revisionen måtte give anledning til. 8. Ændring af vedtægter Forslag til ændring af vedtægter vedtages, såfremt 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor på Landsmødet. Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til formanden senest 1. februar. Forslag tilsendes medlemmerne senest samtidig med endelig indkaldelse til Landsmødet. 9. Opløsning af foreningen 1) Beslutning om landsforeningens opløsning kan kun træffes på et med dette formål indkaldt landsmøde. 2) Til vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. 3) I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler organisationer med beslægtede formål. Beslutning herom træffes af den afgående bestyrelse. LPD avisen 15

16 Beretning 2013: Nok et år er gået Utroligt så hurtigt det går Det er ikke mindre utroligt, at vi i LPD næste år kan fejre 25 års jubilæum. Vi vil i det kommende år se tilbage på, hvad der er sket i disse 25 år på det psykiatriske område. I LPD sammenhæng har det været nok et travlt år. Der har været deltagelse i mange møder og konferencer, der alle på en eller anden måde har sat fokus på områder inden for psykiatrien. Der har været møder med fokus på pårørendeområdet på brug af tvang i kommissionen, der var nedsat af regeringen og mange andre møder. Regeringen har for nogle måneder siden modtaget udvalgets kommissionsrapport og vedtaget nogle tiltag ud fra anbefalingerne i rapporten. Her skal blot nævnes, at der bliver afsat 480 mill. over de næste 4 år til nye eller anderledes tiltag. Udmeldingerne er bl. a., at tvangen skal halveres. Det er meget store ambitioner, som LPD desværre ikke tror kan opfyldes. Det er også meldt klart ud, at det er lige så legalt at have en psykisk sygdom som en somatisk. Der er ganske enkelt ingen forskel i opfattelsen af de to områder hos regeringen. Hvordan vil regeringen ændre på holdningen, hos rigtig mange mennesker, til en psykisk sygdom? Dette svar vil LPD se meget frem til. Vi ( bistandsværger og patientrådgivere) prøver i hverdagen meget at få ændret holdningen til et mere positivt syn på det psykiatriske område, men det er ofte en vanskelig opgave, så vi ser frem til gode initiativer fra regeringens side. Der er eksempelvis alt for mange, som sidder i fængsel og dermed ikke kommer i behandling. LPD arbejder i hverdagen sammen med Justitsministeriet og Sundhedsministeriet, der har overladt det praktiske til Justitsministeriet. 16 LPD avisen

17 Fagligt talt... I 2013 indførte Justitsministeriet en ny praksis med hensyn til afregning af alle bilag, der relaterede til LPD s daglige arbejde. Dette er vi meget glade for, idet det betyder, at ministeriets regnskabsafdeling nu er meget hurtige med at betale, så ingen skal vente unødig længe på kørepenge mv. Stor ros til Regnskabsafdelingen med Jytte Jolls i spidsen. På juraområdet, og det overordnede område for bistandsværgerne, er det stadig juristerne, der skal spørges til råds og her kunne de tidsmæssigt lære meget af regnskabsafdelingen. Vi håber i år at få Sundhedsministeriet noget mere på banen, så vi kan tage fat på de mange patientrådgiverspørgsmål, der efterhånden hober sig op. Vi har fortsat et rigtig godt samarbejde med 71 udvalget, som det også kan ses i LPD avisen. I dec var formand, næstformand og kasserer til møde med udvalget i 1½ time, hvor vi på en dejlig uformel måde, var rundt om mange af de problemstillinger, som har været nævnt i LPD avisen. Vi er i gang med at indsamle relevant materiale til udvalget, som bruges til en pjece/ folder til landets psykiatriske afdelinger, hvor regler og love i relation til jobbet som patientrådgiver og bistandsværge opridses, så både personale og pårørende kan få kendskab til området. Der er en god dialog med udvalget og en gensidig respekt for hinandens arbejde. Vi håber i løbet af de kommende måneder at få holdt møde med både Retsudvalget og Sundhedsudvalget ( patientrådgiverne), så vi kan få en lidt tættere kontakt til disse to udvalg. I 2013 nedsatte LPD et kursusudvalg, som hat holdt adskillige møder. Udvalget er ved at være færdig med en indstilling til bestyrelsen om en ny struktur, som på flere områder nok gør noget op med den model, som vi hidtil har brugt. Meget af indholdet i kurserne giver sig selv, men selve opbygningen vil være anderledes. Ligeledes prøver vi at nytænke, så vi hele tiden kan være på forkant med udviklingen. Hold øje med LPD avisen og hjemmesiden, hvor kurserne annonceres og hvor tilmelding kan finde sted. LPD arbejder også med evt. at anskaffe en APP til brug ved hjemmeside mv. Dette gælder også temadage som ofte i forbindelse med LPD s Landsmøde. Vi måtte for første gang aflyse et begynderkursus grundet for få tilmeldte. Dette skyldes muligvis, at vi har strammet op på deltagermuligheden til disse kurser. Et nyt kursus vil blive tilbudt inden længe. Alle har nok lagt mærke til, at der nu kun er én STATSFOR- VALTNING, når det gælder psykiatrien og denne ledes på vores område af Henning Lund Sørensen, hvilket vi er yderst veltilfredse med. Henning har været rundt i det ganske land og fortælle om det nye også med hensyn til digitaliseringen af bilag mv. Der skal evt. også ses på, at det for øjeblikket ikke er mange, der ansættes som hverken bistandsværge eller patientrådgiver. Nogle bistandsværger har rigtig mange klienter og nogle patientrådgivere får rigtig mange beskikkelser, mens andre får få. H.L.S. er i gang med at undersøge denne problematik og kommer med et udspil på et eller andet tidspunkt. Rigspolitiet har vi desværre ikke haft møde med længe ( siden den 8/ ). Vi håber meget, at vi kan få rettet op på dette. Der er mange spørgsmål, som vi gerne vil drøfte med Rigspolitiet. Kørselsgodtgørelse udbetaling af vederlag mv. Til gengæld kan vi heldigvis sige, at vi får et bedre og bedre samarbejde med de enkelte politikredse. De fleste er meget flinke til at fortælle nye bistandsværger, at der er noget, der hedder LPD. Flere steder kan man udfylde en formular, som politiet så sender til kassereren. På denne måde kommer de på listen til LPD avisen og bliver samtidig gjort opmærksom på kurserne. Måske får vi dem også som medlem i LPD. LPD avisen 17

18 Som skrevet mange gange, så bliver LPD avisen ikke bedre, end læserne selv er med til at gøre den. Der er mange foreninger, som arbejder med det psykiatriske område. Sind LAP Bedre Psykiatri- Psykiatrifonden m. fl. Vi samarbejder ikke direkte med disse foreninger i hverdagen, men vi deltager ofte i arrangementer, som disse foreninger afholder. Vi diskuterer ofte etik i LPD. I bestyrelsen er der højt til loftet, men taler man på LPD s vegne, skal man selvfølgelig være 100 % loyal over for foreningens politik på et givent område. Vi er meget trygge ved, at der er Henning L. S., der har fat i tømmerne, så vi kan få noget mere ensartethed i landet på vores område, når det gælder tvangsforanstaltningerne og disses klagesager i Patientklagenævnene. Vi er sikker på, at HLS også vil være med til at skabe en større ensartethed omkring personalepolitikken på begge områder, hvor han selvfølgelig kender mest til patientrådgiverområdet. Velkommen til Henning i hans nye og spændende job med mange udfordringer og LPD står selvfølgelig ( som altid) til disposition ved enhver given lejlighed. LPD avisen er jo LPD s talerør udadtil. Vi bruger megen tid til at snakke indhold og hvad vi i det hele taget skal bringe af stof. Vi opfordrer hele tiden vore medlemmer og alle andre bistandsværger og patientrådgivere og folk med indsigt på vores område, til at skrive i avisen. Det er meget svært at få folk ud af busken og fortælle om den hverdag, som vi alle møder og som vi hver især kan lære noget af. Vi vil meget gerne have nogle flere kronikker og synspunkter. Det gør ikke noget, at de måske er lidt rabiate. LPD skriver jo altid, at artikler i avisen, ikke nødvendigvis giver udtryk for LPD s holdning. Etik er også respekt for andres meninger og holdninger, hvilket er vigtig at give plads til, for kun på den måde, når der gives rum for mangfoldighed, udvikles en forening. Vi skal også huske på, at vi i hverdagen er ambassadører for området. Der er megen fokus på psykiatrien og dermed også på vores arbejde. Vores ageren og væremåde, er med til at skabe de rammer, som psykiatrien nu engang findes inden for. Følg med i de kommende numre af LPD avisen med hensyn til vores 25 års jubilæum næste år. Her vil der være lidt historisk og andet tilbageblik som optakt til selve jubilæet. Har nogle af de gamle sjove ting fra starten eller i løbet af de 25 år, vil bestyrelsen være rigtig glade for at få det fortalt eller måske via billeder. Kontakt endelig redaktionen eller bestyrelsen. Jeg vil også her takke hele bestyrelsen for et rigtig godt og konstruktivt år, hvor arbejdstøjet har været meget på. Det bliver jo ikke mindre i år og vi glæder os rigtig meget til et spændende år med rigtig mange udfordringer. Fremtiden burde tegne lyst inden for psykiatrien med alle de gode intentioner, som er meldt ud fra regeringens side. I LPD følger vi nøje alle løfter og holder øje med, om nogle af dem bliver indfriet. Vi håber det bedste på psykiatriens vegne. På bestyrelsens vegne Ole Kølle Formand. Med alt det, der rører sig inden for psykiatrien, må der være rigtig mange oplevelser at berette. Positive og negative!! Solstrålehistorier -- Skrækscenarier Underlige dødsfald - klienter, der klarer et arbejde osv. Der må være nok at tage fat på. 18 LPD avisen

19 Kort nyt... Bag tallene Af Susan Lundgreen, Onsdag den 8. januar er en af nyhedshistorierne i pressen, at 9 ud af 10 indsatte i Vestre Fængsel har psykiske lidelser ( skizofreni (8%) - personlighedsforstyrrelser, depression eller misbrug ). Jeg husker tilbage i forrige århundrede at en tilsvarende undersøgelse pegede på, at det var 5 ud af 10. Jeg har nylig fået en ny klient, lad os kalde ham John, som ved den første kontakt jeg havde med ham, fortalte, at han havde siddet i fængsel i 7 år ud af de sidste 10. Stort set det meste af sin voksne tilværelse og først ved sin sidste forbrydelse var blevet mentalundersøgt og havde fået stillet diagnosen paranoid skizofreni. Nu var han så endelig kommet i behandling og havde derved fået det meget bedre og var p.t. ikke på vej ud i nyt misbrug eller kriminalitet. Han var stadig placeret på kontanthjælp og havde derfor brug for kontakt til sin sagsbehandler for ansøgning om pension. Jeg tog derfor kontakt til kommunen for at høre om der var ved at komme gang i processen. Det viste sig, at han havde haft den samme sagsbehandler i mange år og denne fortalte, at han selv havde haft mistanke om diagnosen for 7 år siden - men at John ikke havde været ude af fængslet længe nok til at han kunne gøre noget for at få det konstateret. Jeg ved ikke hvem der har svigtet i denne konkrete sag - men jeg kan ikke lade være med at samstille tallene fra Vestre Fængsel med den standende debat om ulemperne og fordelene ved medicin (Peter Gøtzsche,Professor, dr. med. Det Nordiske Cochrane Center. Rigshospitalet og Thomas Middelboe, formand for dansk psykiatrisk selskab). Her har vi da et konkret resultat af ubehandlede psykiske lidelser og et oplagt undersøgelsesgrundlag? Jeg ved ikke hvad det faktiske tal for recidiv blandt behandlingsdømte er, men ledende overlæge Peter Fristed, retspsykiatrisk afdeling Middelfart; havde nogle tal med ved sit foredrag ved vores sidste kursus, fra 2004, hvor ca 30% af de da indlagte havde tidligere behandlingsdomme Ombudsmanden ind i sag om fikseret indsat Ombudsmanden ind i sag om fikseret indsat En mand, der er erklæret uegnet til fængselsstraf, har i flere måneder ventet i Vestre Fængsel på en plads i en særlig sikret retspsykiatrisk afdeling. Det fremgår af flere artikler i pressen. Folketingets Ombudsmand har netop bedt Kriminalforsorgen redegøre for forløbet, herunder hvor ofte og hvor længe manden har været fikseret. Jeg kan naturligvis ikke sige noget om den konkrete sag, før jeg har modtaget en redegørelse og undersøgt den nærmere. Men det er klart, at det rejser nogle principielle spørgsmål, hvis et fængsel ser sig nødsaget til at fiksere en mand, der er psykisk syg og har behov for behandling, fordi det er den eneste mulighed, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Folketingets Ombudsmand har bedt Kriminalforsorgen om at redegøre nærmere for, hvilke overvejelser Kriminalforsorgen har gjort sig vedrørende placeringen af manden, herunder om muligheden for at anbringe ham på en lukket psykiatrisk afdeling, indtil der er plads på Sikringsafdelingen. Ombudsmanden har desuden bedt om oplysninger om, hvorvidt den pågældende tidligere har været fikseret samt eventuelt omfang og varighed. Forholdene for psykiatriske patienter er udpeget som et tema for ombudsmandens tilsynsbesøg i 2014, hvor bl.a. tvang er i fokus. For yderligere oplysninger kontakt: Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf (tlf ). Afdelingschef Morten Engberg, tlf FAKTA Ombudsmanden kan på eget initiativ iværksætte en undersøgelse eller bede en myndighed om nærmere oplysninger om en sag. Det følger af ombudsmandslovens 17, stk. 1. Det sker ofte på baggrund af omtale i medierne. LPD avisen 19

20 Folketingets 71-tilsyn Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, afd. A, Bispebjerg Hospital den 22. april Indledning Mandag den 22. april 2013 aflagde 71-tilsynet et anmeldt tilsynsbesøg på Psykiatrisk Center København, afd. A. Tilsynet holdt indledningsvis et møde med repræsentanter fra Region Hovedstaden og ledelsen på afdelingen og blev efterfølgende vist rundt på afsnit C52.2 og C52.3. Forud for tilsynsbesøget havde regionen fremsendt husorden for lukket sengeafsnit og Akut- modtagelsen, Psykiatrisk Center København. Efter besøget har 71-tilsynet stillet opfølgende spørgsmål til Region Hovedstadens Psykiatri, som er blevet besvaret. 2. Tilsynet udtaler Tilsynet finder det positivt, at regionen er i gang med at efteruddanne specielle nøglepersoner inden for feltet dobbeltdiagnose, og at det efter planen skal udbredes til alle afdelinger. Tilsynet finder det beklageligt, at der i perioder er stor overvægt af retspsykiatriske, herunder surrogatfængslede, patienter på afsnittene, som venter på overflytning til andre afsnit, hvilket kan medføre, at der ikke er den nødvendige plads til andre akutte patienter med sværere forløb. Tilsynet finder det uheldigt, at der er sket en stigning i antallet af voldsepisoder mod personalet med sygemelding til følge. Tilsynet finder det positivt, at Region Hovedstaden har afsat penge til egne medicinstudier og er interesseret i at høre om resultaterne. 3. Kort om afsnittene Afdeling A består af en akutmodtagelse med psykiatrisk skadestue og sengeafsnit med 9 senge, 4 intensive sengeafsnit med hver 10 senge og herudover en liaisonpsykiatrisk klinik samt vikarservice. Afsnit C52.2 er et lukket intensivt afsnit, som modtager patienter fra Bispebjerg og Brønshøjområdet. Afsnit C52.3 er et lukket intensivt afsnit, der modtager patienter fra Nørrebro. Begge afsnit modtager patienter med alle psykiatriske diagnoser, dog hovedsagligt de sværeste sindslidelser som skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse og akutte psykoser. Afdelingen har til huse i et gammelt sygeplejerskekollegium, men skal på sigt flytte til det nye storbyhospital Ny Psykiatri Bispebjerg. Det nye superhospital forventes færdigt i Tilsynets rundgang på afdelingen Afsnit C52.2 Afsnittet er et lukket intensiv afsnit med plads til 10 patienter. På besøgsdagen var der 10 patienter indlagt, heraf var 3 administrativt frihedsberøvet (tvangstilbageholdt), 5 patienter havde en behandlingsdom, heraf 1 også i surrogat og 2 var frivilligt indlagt. Ud af 10 patientstuerne (enestuer), har 8 eget bad og toi- 20 LPD avisen

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak!

førtidspensionisten Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2007 Kortere sagsbehandlingstid - Ja tak! Forsidefoto: Carl-Erik Nielsen

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Tal om misbrugsmonstret

Tal om misbrugsmonstret NR 2 JUNI 2010 TEMA Lederne skal gå forrest i kampen for patientsikkerhed CHEFEN PÅ GULVET En lukket psykiatrisk afdeling set indefra KØNSFORSKEREN Derfor får kvinder mindre i løn Marianne Gunst-Møller:

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 09 31. maj 2012 ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 FREMTIDENS KOLLEGER NY FORSKNING OM STUDE- RENDES

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2004 - Januar 2005 Nr. 12/1-2004/2005 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Farvel og goddag 16 Den politiske satsning er afgørende for medlemmernes

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan? NR.2 MAJ 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Stråmænd og chikane op på ministerens bord Hver en krone tilbage for skimmel-bolig Platugler i bolig-junglen 100.000 boliger uden bad og toilet En fiks

Læs mere