Da Adam så Eva for første gang malet af Henrik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Da Adam så Eva for første gang malet af Henrik"

Transkript

1 Årsberetning Fedtekælderen 2013/14 Så er der gået et år og det er igen blevet tid til at skrive årsberetning. Årsberetningen dækker sådan cirka fra maj 2013 til maj Meget af det, der skrives om ligner til forveksling dét, der blev skrevet om de forrige år. Men da intet er uforanderligt, forsøges der i årsberetningen at beskrive forskydningerne og nuancerne i den udvikling arbejdet, brugerne og disses behov etc. har undergået i det forgangne år. På en sådan måde, at nye læsere også får historikken med. Da Adam så Eva for første gang malet af Henrik Dynamikken brugerne imellem Det er ved at være en del år siden, det blev en realitet, at hovedparten af Fedtekælderens brugergruppe i dag udgøres af mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. De frustrationer og racistiske udfald dette sceneskift afstedkom fra den tidligere brugergruppe med etnisk dansk, grønlandsk og nordisk baggrund, har aftaget betydeligt. Årsagen til dette er i høj grad, at de fleste fra denne tidligere frustrerede brugergruppe har trukket sig og ikke længere kommer fast i Fedtekælderen. Og at dem som fortsat kommer, godt kan fungere i en multikulturel varmestue. Men der synes i det hele taget at være en større accept af, at globaliseringen er kommet for at blive. Den går ikke væk uanset, hvad man ellers måtte mene om den. Vi oplever, at flere af vores tidligere, nok så frustrerede, brugere dukker op igen med en mere afdæmpet retorik. Historisk har det gennem de mere end 60 år Fedtekælderen har ligget på Christianshavn, især været gruppen af etnisk danske/grønlandske/nordiske alkohol- og hashmisbrugere, som er kommet i Fedtekælderen. Dette har afstedkommet, at der gennem årene er opbygget en forståelse af, at Fedtekælderen var deres sted og dermed deres territorium. I dag er den territoriale selvforståelse brudt og der er nu ikke længere nogen bestemte grupper, som kan gøre hævd på Fedtekælderen som 1

2 et sted kun for dem. Det har altid heddet sig, at alle er velkomne. Nu fungerer det også sådan i praksis. Derfor er der kommet tryk på sidste del af sætningen, som før var underforstået: Alle er velkomne, som giver plads til andre. Vi oplever ikke den store sammenblanding af brugergrupperne over tid. Danskere, afrikanere, grønlændere, østeuropæere etc. holder sig mest til egne rækker eller færdes enkeltvis. Og alligevel kan det ikke undgås at brugerne lærer hinanden bedre at kende over tid, når de går op og ned af hinanden hver dag. Derfor ses det da også oftere og oftere, at brugere af forskellig herkomst sidder omkring samme bord og udveksler et ord eller to. Eller at de hjælper hinanden med praktiske ting som at oplade en mobil eller låse cykler sammen. Træerne vokser ikke ind i himlen på én dag, men der tegner sig et billede af, at fronterne brugergrupperne imellem med tiden vil være trukket mindre skarpt op. Der har dog altid været grupperinger og sociale hierakier blandt brugerne. Førhen var der f.eks. grupperinger mellem alkoholikere og narkomaner, hvor narkomanerne var meget lidt velkomne i varmestuen, hvis man spurgte alkoholikerne. Narkomanerne lå nederst i hierarkiet sammen med de udsatte grønlændere. Nu er pladsen overtaget af østeuropæerne med romaerne helt i bunden. Der kommer en del psykisk syge brugere i Fedtekælderen. Disse synes at profitere af den skarpe opdeling brugergrupperne imellem og ser ud til at befinde sig vel i de mellemrum, der opstår. Således kan de, som har brug for det, gemme sig lidt i al det multikulturelle. Det stikker ikke ud i samme grad, at man foretrækker at gå egne veje og holde sig for sig selv. Det er der nemlig også så mange andre der gør. På hver sin måde. Åbningstider (kl ) og dagens gang Ged malet af Steen Fedtekælderens tidlige åbning klokken syv har været et kærkomment tiltag for dem, som enten har været ude hele natten eller er stået tidligt op. De brugere, som kommer på dette tidspunkt, skynder sig ind og får en kop morgenkaffe. Kaffen er nemlig gratis i den første og sidste time. Herimellem 2

3 koster den tre kroner. Når kaffen er drukket, er det tid til at spise havregrød og brød. Brødet doneres af et bageri, som leverer lige til døren hver morgen. Herefter kan der vælges mellem at tage et bad, få en plads i hvilerummet eller blot sidde og sludre i varmestuen indtil middagen serveres. Mellem ti og elleve serveres kun kaffe og te. Medarbejderne har således tid til at forberede det varme måltid og sidde inde i varmestuen. Der kommer mange mennesker klokken elleve for at spise middagsmad til femten kroner. Køen er ofte lang, men tålmodigheden stor. En medarbejder står køvagt og dirigerer slagets gang, mens en anden øser op og en tredje serverer brød og salat, hvis vi ellers har fået doneret grønsager. I dagens sidste åbningstime stilner det som regel af og der bliver god plads til dem, som bare vil have gratis kaffe eller en rolig stund. I dette tidsrum har medarbejderne god tid til at være til rådighed for brugerne. Det er der en del brugere fra den gamle brugergruppe, der gør brug af. Forskellige muligheder og vilkår De udsatte mennesker, som kommer i Fedtekælderen i dag, har meget forskellige vilkår og dermed muligheder, alt efter om de har et gult sygesikringskort eller ej. Mange af de etnisk danske, grønlandske og nordiske brugere har misbrug, hjemløshed og psykiske lidelser som problematikker. For disse brugere gælder, at de kan modtage kontanthjælp, bo på herberg, komme i behandling, komme på sygehus etc. De har mange muligheder for at få hjælp, men ofte få ressourcer og har således svært ved at få glæde af de velfærdsgoder, som de har adgang til. Til sammenligning er migranterne ofte stærke, arbejdsduelige og har som udgangspunkt ikke misbrug eller psykiske lidelser. Til gengæld er stort set alle døre lukkede, da de ikke er i besiddelse af det gule kort. Bortset fra enkelte private tilbud om nødovernatning, sundhed og mad er det ikke muligt at få hjælp, medmindre det handler om liv og død. I de tilfælde kan der ydes akuthjælp, som kun dækker det mest basale. Så er det ellers ud på gaden igen. Så i modsætning til hjemmehørende udsatte mennesker med mange muligheder, men få ressourcer, har de fleste udsatte migranter mange ressourcer, men kun få muligheder. Vi medarbejdere skal således dagligt forholde os til brugere med meget forskellige vilkår. Men uanset om det drejer sig om brugere med eller uden gult sygesikringskort, er vores opgave grundlæggende den samme. Nemlig at være et tilbud om omsorg, varme og nærvær for alle mennesker, som har brug for at komme ind i varmen i Fedtekælderen. Kommunikation og flersproget medarbejder Kommunikation er fortsat en kæmpe udfordring i Fedtekælderen. Mange af varmestuens brugere taler ikke dansk og medarbejderne har ikke de fornødne sprogkompetencer til at kommunikere på spansk, rumænsk, polsk etc. Vi kommer dagligt til kort i kommunikationen. Ofte er det kun kropsog fingersprog og med øjnene, vi taler. Til stor frustration for begge parter. For bedre at kunne kommunikere med brugerne, har vi derfor pr. 1. feb ansat en flersproget medarbejder med rumænsk baggrund. Det betyder, at vi nu kan få en mere nuanceret kommunikation med mange af brugerne, holde brugermøder og i det hele taget blive klogere på brugernes behov og dermed kunne yde en mere nuanceret hjælp. Indtil videre er den flersprogede medarbejder ansat til 31. dec

4 Naboskab Globalisering, finanskrise og den frie bevægelighed i EU har medført, at der gennem de sidste mange år har været en jævn stigning i antallet af migranter, som kommer til Danmark. Dette afspejles øjeblikkeligt i antallet af brugere med migrantbaggrund, som kommer i Fedtekælderen. Daværende socialminister Karen Jespersens kom i 2007 med en melding om, at uden gult sygesikringskort måtte offentligt finansierede sociale tilbud ikke benyttes. Dette har skabt en situation, hvor det primært er de privatfinansierede varmestuer og overnatningstilbud, som sikrer overlevelseshjælp til udsatte mennesker uden sygesikringskort. Der er derfor stor søgning til private varmestuer som Fedtekælderen, hvilket skaber utryghed og frustrationer i nærmiljøet. Således har en politisk beslutning taget langt væk alvorlige konsekvenser for Fedtekælderens virke i og relation til nærmiljøet. Den massive tilstedeværelse af østeuropæere i og udenfor Fedtekælderen, gav således i forsommeren 2013 også anledning til stor utryghed blandt mange af naboerne. Grundet manglende overnatningstilbud til migranter, er der mange, som sover under åben himmel. Således også på voldene på Christianshavn, hvor de manglende toiletfaciliteter har ført til, at toiletbesøg foregår bag buske, i baggårde etc. Især menneskeafføring på voldene skabte bekymring, da man var bange for, børn og hunde kunne blive syge. Myter og fordomme om romaer og kriminelle østeuropæere begyndte at florere frit. Man mente at vide, at romaer havde stjålet tøj og cykler fra gårdene og at kriminaliteten i det hele taget var stigende i området omkring Fedtekælderen. Dette resulterede i, at nogle naboer henvendte sig til medierne og at Fedtekælderen i Ekstra Bladet blev hængt ud som et tilflugtssted for kriminelle østeuropæere. I kølvandet på naboklager og medieomtale indkaldte Christianshavns lokaludvalg i juni 2013 Fedtekælderen til stormøde med naboer, erhvervsdrivende, nærpoliti m.m. På mødet, hvor ca. 70 personer var fremmødt, fik naboer og andre fra lokalmiljøets frustrationer frit løb. Langt de fleste var dog kommet for at tale om, hvordan vi i fællesskab kan gribe situationen an og for at bakke op om Fedtekælderens arbejde. Fedtekælderen benyttede lejligheden til at fortælle om arbejdet og hvordan vi ser vores ansvar i lokalområdet. F.eks. at vi har rumænsktalende/flersprogede medarbejdere, som på flere sprog, opslag og til brugermøder, kan formidle forventninger til brugerne om god adfærd i nærmiljøet. At brugere og medarbejdere rydder op udenfor Fedtekælderen og at vi medarbejdere prøver, så vidt muligt, at være synlige udenfor på kajen i løbet af åbningstiden. Desuden blev naboer og handelsdrivende opfordret til at komme ned eller ringe, hvis der er noget vi kan være behjælpelige med og som vel at mærke er inden for vores hjemmel. Politiet kunne i øvrigt til mødet oplyse om, at den sydlige ende af Christianshavn, hvor Fedtekælderen ligger, har det laveste antal indbrud og cykeltyverier. Mødet mundede ud i at alle, såvel naboerne selv som politi og lokaludvalg, blev opfordret til at bidrage til, at vi i fællesskab får løst lokale problemstillinger. Der blev nedsat et naboudvalg under lokaludvalget, hvor også Fedtekælderen deltager, som fremadrettet skal arbejde videre med forholdene. 4

5 Overfald og rudeknusninger Skib malet af Steen Fedtekælderen og dens brugere blev en tidlig morgen i august 2013 overfaldet af en gruppe sortklædte, maskerede mænd i sikkerhedsstøvler. Nogle af disse trængte ned i varmestuen og sprayede med peberspray og jagtede rundt efter brugerne. De var tydeligvis kun ude efter de østeuropæiske brugere. Overfaldet endte med, at de bankede to af disse udenfor Fedtekælderen og smed den ene i vandet. Herefter var de lige så hurtigt væk, som de var kommet. Heldigvis kom ingen alvorligt til skade. Der var tale om et målrettet og grundigt planlagt overfald. Personer længere oppe i huset talte 15 maskerede mænd, som deltog i overfaldet på Fedtekælderen. En uhyggelig oplevelse, som vi ikke har haft før og ikke håber at se igen. Medarbejderne tog efterfølgende både hånd om de implicerede brugere og sig selv på bedste vis. Over de næste syv måneder knuste ukendte gerningsmænd Fedtekælderens vinduer syv gange i ly af natten. Sidste gang i februar 2104, hvor der blev forvoldt skader for kr. Der er ydermere i denne periode blevet skrevet graffiti med teksten No Roma og Roma Hotel på dør og vindue. Da ingen stod frem og tog ansvar for hændelserne, kan vi ikke vide om der er sammenhæng mellem overfald, rudeknusning og graffiti. Men der tegner sig et mønster, som startede med nabofrustrationer og med at Fedtekælderen blev hængt ud i aviserne som et arnested for kriminelle østeuropæeres aktiviteter. Efter den sidste voldsomme rudeknusning i februar, sendte vi en pressemeddelelse til samtlige lokalaviser, hvor vi informerede om hændelsesforløbet. Samtidigt beskrev vi arbejdet med de udsatte mennesker, som daglig besøger Fedtekælderen og opfordrede til at give os lidt luft har vi ikke fået knust vinduer de seneste tre måneder. Den kirkelige forankring Samarbejdet mellem Fedtekælderen og de lokale kirker på Christianshavn er lige så stille blevet styrket gennem de sidste mange år. Især samarbejdet mellem Fedtekælderen og Vor Frelsers Kirke (VFK) er blevet tæt. Det skyldes bl.a. at Fedtekælderens har en repræsentant i menighedsrådet og 5

6 på denne måde løbende kan bibringe menighedsrådet informationer om diakoni og arbejdet i Fedtekælderen og omvendt. Det tætte samarbejde med VFK betyder, at der udvikles nye områder for samarbejdet. For blot at nævne et eksempel, er Vor Frelsers Kirkes årlige påskemiddag Skærtorsdag for sognebørn og andre interesserede oppe på første sal i menighedshuset i år blevet udvidet til også at omfatte en bespisning af Fedtekælderens brugere nede i kælderen. Så påsketorsdag blev der serveret lammesteg både oppe og nede. En gang om måneden holder sognepræst Marlene Lindsten, andagt i Fedtekælderen for en lille trofast skare af brugere og medarbejdere. Her er det ikke kvantiteten, der er fokus på, men kvaliteten. Når brugerne kender præsten fra andagten i Fedtekælderen, virker det måske ikke helt så uoverkommeligt at deltage i en gudstjeneste ovre i kirken eller tage kontakt til præsten mellem andagterne. Diakoniens Dag på Christianshavn er, i samarbejde med kirkerne og de andre kirkelige sociale organisationer, blevet afholdt for tredje år i træk. En korshærskollega fra Svendborg bagte pandekager, som blev delt gratis ud til forbipasserende, alt imens sognets præster og sociale aktører fortalte om det diakonale arbejde, som finder sted på Christianshavn. Fangekoret og Kofoed Skoles kor Korfødderne sluttede dagen af på fineste vis. Fedtekælderen underviser Vor Frelsers Kirkes konfirmander og modtager kollekt fra Lysgloben, som årligt generer en hel del penge og ubeskåret går til Fedtekælderens arbejde. Dette for blot at nævne et par af de områder, hvor Vor Frelsers Kirke og Fedtekælderen har gensidig glæde af samarbejdet. Kommende indsatsområde i forhold til den kirkelige forankring, er at styrke samarbejdet med alle sognene i Amager Provsti. Der er udsendt invitation til fadderskab eller kirkepartnerskab til hele provstiet med et følgebrev om at komme på besøg. Nu venter vi blot på henvendelser. Københavner besparelser 10 % I forbindelse med budgettet for 2013 fik københavnerarbejdsstederne besked på, at der skulle spares 10 % i forhold til budgettet I Fedtekælderen har vi valgt bl.a. at spare sommerlejrene væk, da det er vores vurdering, at hovedparten af de nuværende brugere - nemlig migranterne - mere har behov for at Fedtekælderen holder åbent i det daglige. Deres behov er primært at tjene penge ikke at holde ferie. Hvis vi på et senere tidspunkt oplever, at brugergruppen og dennes behov ændrer sig, må vi forsøge at få dækket udgifterne til fremtidige sommerlejre gennem fondsmidler. Derudover er alle udgifter gået igennem med en tættekam. Vi har sat priserne på mad og kaffe op og afskaffet betalingsavis, sommerlejre og anden luksus. Det har været en god fornemmelse at Fedtekælderen også har kunnet bidrage til at støtte op om Korshærens økonomi, selv om det primært er sket gennem besparelser og ikke indtjening. Og medmindre der kommer endnu en sparerunde, er det lykkedes at undgå at gå på kompromis med kvaliteten af arbejdet. Fedtekælderen nyrestaureret og nyakkrediteret Fedtekælderen kom ind i 2013 som en gennemrestaureret (Velux Fonden) og nyakkrediteret varmestue. Det var en mærkbar og tiltrængt forandring efter at have været undervejs med begge dele i så lang tid. I den første tid oplevedes arbejdet overraskende overskueligt i de velfungerende og smukke rammer. Fedtekælderen har i årene 2011/2012 arbejdet på at blive akkrediteret efter Akkreditering Danmarks kvalitetsmodel. Dette arbejde udmøntede sig i en akkreditering i slutningen af I den 6

7 forbindelse var der blevet udarbejdet politikker, procedurer, opslag til brugerne, årshjul, toårsplan etc. Alt sammen brugbare redskaber til at skabe fælles fodslag og synlighed om arbejdet - såvel indadtil som udadtil har således været det første år, hvor Fedtekælderens systematisk skulle efterleve kvalitets modellens struktur og ramme. Som med alt andet skrivebordsarbejde har der også været behov for at realitetskorrigere tidsplaner, og måden hvorpå de forskellige kriterier gennemgås, så det giver læring og ikke blot bliver en slavisk gennemgang for at tilfredsstille en systematik. Hvor de skriftlige rammer har været beskrevet for snævert, er de løbende blevet omformuleret. Beskrivelserne skulle gerne beskrive egen praksis og understøtte arbejdet og ikke omvendt. I en travl hverdag med udfordrende og uforudsigeligt arbejde, kan aftaler let skride og procedurer og politikker træde i baggrunden. De kan til gengæld også til enhver tid hives frem, når der er brug for et fælles udgangspunkt. Et kompas i arbejdet. Så i forhold til rammer og struktur har 2013 har været et år, hvor Fedtekælderen i høj grad har høstet frugten af tidligere års indsats. Fedterkælderens frivillige medarbejdere Fedtekælderen har en fast stab af ca. 15 frivillige medarbejdere. De fleste har været i varmestuen i mange år og er en ressource, som ikke kan gøres op i penge. Fedtekælderens tilbud ville se betydeligt mere skrabede ud uden de frivillige. Deres tilstedeværelse og indsats sikrer bl.a. at Fedtekælderen dagligt kan tilbyde mad, bad, hvile og hyggeligt samvær til brugere. Og at varmestuen kan holde åbent alle søndage i vinterhalvåret samt helligdage stort set året rundt. Det er således også en frivillig, som holder maleværkstedet åbent i vinterhalvåret, hvor de billeder som indgår i årsberetningen, er blevet malet. Poul frivillig i maleværkstedet Sharon Parker, leder af Fedtekælderen maj

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Spise/værestedet Den Sorte Gryde Årsrapport 2014

Spise/værestedet Den Sorte Gryde Årsrapport 2014 Spise/værestedet Den Sorte Gryde Årsrapport 2014 Den Sorte Gryde og 2014 Nyt tiltag Integrationsprojektet udvides Nyt samarbejde Hjemløsedagen Arrangementer Den Sorte Gryde og 2014 Den Sorte Grydes drives

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression Tekst: Alex Kjær Foto: Michael Bo Rasmussen NÅR LYKKEN IKKE MELDER SIG Præst Therese Strand Nielsen efterlyser åndelig hjælp og støtte til gravide med ondt i livet Der er fokus på faldende dåbstal i folkekirken.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus

Kirkens Korshær i Aarhus Billederne stammer fra fem kunstplakater, der kan købes hos Kirkens Korshær i Aarhus. Alt overskud fra salget går til Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus. Fotos: Mette Thorsen. Layout: Pia Darfelt Tryk:

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Dækker perioden fra 1.-12.-2013 til 1.-11.-2014 Home-Start Næstved lokalafdeling dækker Næstved kommune, der har 81.432 indbyggere 2014. Birgitte Askholm

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Fem foredrag arrangeret af Lystrup Menighedsråd Lystrup kirkehøjskole 2015-2016 Mødet med de andre Det er gennem mødet med de andre vi oplever verden.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus NÆRVÆR VARME OMSORG

Kirkens Korshær i Aarhus NÆRVÆR VARME OMSORG TRE EGE, Kirkens Korshær, er et midlertidigt botilbud for hjemløse. Tre Ege har en række pladser på Forsorg og Natherberg i Brabrand samt pladser på forskellige adresser i byen. De er alle et tilbud til

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater:

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater: Naboskab til alle Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1 BESØGSTJENESTEN 1 Jeg føler virkelig, at jeg gør et andet menneske glad, og at jeg kan være noget for hende. Jeg får ligeså meget ud af det! som hende, og vi hygger os sammen. Hun bliver så glad hver gang

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Dette sæt indeholder: 3 identiske sæt prioriteringskort Lidt sticky tack Instruktionen, du sidder med i hånden. Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt.

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt. I 2013 da jeg smed p-pillerne, var jeg en ung kvinde på 26, der havde været sammen med min kæreste i næsten 5 år. Min kæreste var dengang 29 år og var færdiguddannet. Vi havde længe snakket om at det ville

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

Service. i og udenfor AA-gruppen

Service. i og udenfor AA-gruppen Service i og udenfor AA-gruppen Hvordan det var Hvad der skete Hvordan det er nu Min erfaring Selv om jeg har det elendigt efter mange års ædruelighed behøver jeg ikke at drikke. Jeg skal (blot) begynde

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille Indbrud Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Bolius nyhedsbrev, udsendt torsdag den 10. april 2014. Nyhedsbrevet modtages af 115.114 personer. Der er i alt indkommet 778 besvarelser. Bekymring

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2012 Deltagere: Kristina Avenstrup Lars Schmidt Klavs Hansen Brian Baltzer Nina Hartling Helene Bundgaard Lasse Lynæs Pia West Susanne Scotwin Bianca Moreno Ann

Læs mere

Støttet af Arbejdsmarkedets Ferie Fond

Støttet af Arbejdsmarkedets Ferie Fond Støttet af Arbejdsmarkedets Ferie Fond 229 personer, enlige og familier med børn, har været på en uges gratis sommerferiekoloni i sommeren 2006. Feriekolonierne har været fordelt på seks lejre med ca.

Læs mere

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Samarbejdspartnere Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Den øverste leder fra hver samarbejdspartner træffer de overordnede vigtige

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder

MITEQ. et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ et bofællesskab for hjemløse grønlandske kvinder MITEQ betyder edderfugl symbolet på varme og omsorg. Sarte spædbørn blev i gamle dage i Grønland svøbt i edderfuglens varme fjerdragt. Blandt socialt

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere