Da Adam så Eva for første gang malet af Henrik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Da Adam så Eva for første gang malet af Henrik"

Transkript

1 Årsberetning Fedtekælderen 2013/14 Så er der gået et år og det er igen blevet tid til at skrive årsberetning. Årsberetningen dækker sådan cirka fra maj 2013 til maj Meget af det, der skrives om ligner til forveksling dét, der blev skrevet om de forrige år. Men da intet er uforanderligt, forsøges der i årsberetningen at beskrive forskydningerne og nuancerne i den udvikling arbejdet, brugerne og disses behov etc. har undergået i det forgangne år. På en sådan måde, at nye læsere også får historikken med. Da Adam så Eva for første gang malet af Henrik Dynamikken brugerne imellem Det er ved at være en del år siden, det blev en realitet, at hovedparten af Fedtekælderens brugergruppe i dag udgøres af mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. De frustrationer og racistiske udfald dette sceneskift afstedkom fra den tidligere brugergruppe med etnisk dansk, grønlandsk og nordisk baggrund, har aftaget betydeligt. Årsagen til dette er i høj grad, at de fleste fra denne tidligere frustrerede brugergruppe har trukket sig og ikke længere kommer fast i Fedtekælderen. Og at dem som fortsat kommer, godt kan fungere i en multikulturel varmestue. Men der synes i det hele taget at være en større accept af, at globaliseringen er kommet for at blive. Den går ikke væk uanset, hvad man ellers måtte mene om den. Vi oplever, at flere af vores tidligere, nok så frustrerede, brugere dukker op igen med en mere afdæmpet retorik. Historisk har det gennem de mere end 60 år Fedtekælderen har ligget på Christianshavn, især været gruppen af etnisk danske/grønlandske/nordiske alkohol- og hashmisbrugere, som er kommet i Fedtekælderen. Dette har afstedkommet, at der gennem årene er opbygget en forståelse af, at Fedtekælderen var deres sted og dermed deres territorium. I dag er den territoriale selvforståelse brudt og der er nu ikke længere nogen bestemte grupper, som kan gøre hævd på Fedtekælderen som 1

2 et sted kun for dem. Det har altid heddet sig, at alle er velkomne. Nu fungerer det også sådan i praksis. Derfor er der kommet tryk på sidste del af sætningen, som før var underforstået: Alle er velkomne, som giver plads til andre. Vi oplever ikke den store sammenblanding af brugergrupperne over tid. Danskere, afrikanere, grønlændere, østeuropæere etc. holder sig mest til egne rækker eller færdes enkeltvis. Og alligevel kan det ikke undgås at brugerne lærer hinanden bedre at kende over tid, når de går op og ned af hinanden hver dag. Derfor ses det da også oftere og oftere, at brugere af forskellig herkomst sidder omkring samme bord og udveksler et ord eller to. Eller at de hjælper hinanden med praktiske ting som at oplade en mobil eller låse cykler sammen. Træerne vokser ikke ind i himlen på én dag, men der tegner sig et billede af, at fronterne brugergrupperne imellem med tiden vil være trukket mindre skarpt op. Der har dog altid været grupperinger og sociale hierakier blandt brugerne. Førhen var der f.eks. grupperinger mellem alkoholikere og narkomaner, hvor narkomanerne var meget lidt velkomne i varmestuen, hvis man spurgte alkoholikerne. Narkomanerne lå nederst i hierarkiet sammen med de udsatte grønlændere. Nu er pladsen overtaget af østeuropæerne med romaerne helt i bunden. Der kommer en del psykisk syge brugere i Fedtekælderen. Disse synes at profitere af den skarpe opdeling brugergrupperne imellem og ser ud til at befinde sig vel i de mellemrum, der opstår. Således kan de, som har brug for det, gemme sig lidt i al det multikulturelle. Det stikker ikke ud i samme grad, at man foretrækker at gå egne veje og holde sig for sig selv. Det er der nemlig også så mange andre der gør. På hver sin måde. Åbningstider (kl ) og dagens gang Ged malet af Steen Fedtekælderens tidlige åbning klokken syv har været et kærkomment tiltag for dem, som enten har været ude hele natten eller er stået tidligt op. De brugere, som kommer på dette tidspunkt, skynder sig ind og får en kop morgenkaffe. Kaffen er nemlig gratis i den første og sidste time. Herimellem 2

3 koster den tre kroner. Når kaffen er drukket, er det tid til at spise havregrød og brød. Brødet doneres af et bageri, som leverer lige til døren hver morgen. Herefter kan der vælges mellem at tage et bad, få en plads i hvilerummet eller blot sidde og sludre i varmestuen indtil middagen serveres. Mellem ti og elleve serveres kun kaffe og te. Medarbejderne har således tid til at forberede det varme måltid og sidde inde i varmestuen. Der kommer mange mennesker klokken elleve for at spise middagsmad til femten kroner. Køen er ofte lang, men tålmodigheden stor. En medarbejder står køvagt og dirigerer slagets gang, mens en anden øser op og en tredje serverer brød og salat, hvis vi ellers har fået doneret grønsager. I dagens sidste åbningstime stilner det som regel af og der bliver god plads til dem, som bare vil have gratis kaffe eller en rolig stund. I dette tidsrum har medarbejderne god tid til at være til rådighed for brugerne. Det er der en del brugere fra den gamle brugergruppe, der gør brug af. Forskellige muligheder og vilkår De udsatte mennesker, som kommer i Fedtekælderen i dag, har meget forskellige vilkår og dermed muligheder, alt efter om de har et gult sygesikringskort eller ej. Mange af de etnisk danske, grønlandske og nordiske brugere har misbrug, hjemløshed og psykiske lidelser som problematikker. For disse brugere gælder, at de kan modtage kontanthjælp, bo på herberg, komme i behandling, komme på sygehus etc. De har mange muligheder for at få hjælp, men ofte få ressourcer og har således svært ved at få glæde af de velfærdsgoder, som de har adgang til. Til sammenligning er migranterne ofte stærke, arbejdsduelige og har som udgangspunkt ikke misbrug eller psykiske lidelser. Til gengæld er stort set alle døre lukkede, da de ikke er i besiddelse af det gule kort. Bortset fra enkelte private tilbud om nødovernatning, sundhed og mad er det ikke muligt at få hjælp, medmindre det handler om liv og død. I de tilfælde kan der ydes akuthjælp, som kun dækker det mest basale. Så er det ellers ud på gaden igen. Så i modsætning til hjemmehørende udsatte mennesker med mange muligheder, men få ressourcer, har de fleste udsatte migranter mange ressourcer, men kun få muligheder. Vi medarbejdere skal således dagligt forholde os til brugere med meget forskellige vilkår. Men uanset om det drejer sig om brugere med eller uden gult sygesikringskort, er vores opgave grundlæggende den samme. Nemlig at være et tilbud om omsorg, varme og nærvær for alle mennesker, som har brug for at komme ind i varmen i Fedtekælderen. Kommunikation og flersproget medarbejder Kommunikation er fortsat en kæmpe udfordring i Fedtekælderen. Mange af varmestuens brugere taler ikke dansk og medarbejderne har ikke de fornødne sprogkompetencer til at kommunikere på spansk, rumænsk, polsk etc. Vi kommer dagligt til kort i kommunikationen. Ofte er det kun kropsog fingersprog og med øjnene, vi taler. Til stor frustration for begge parter. For bedre at kunne kommunikere med brugerne, har vi derfor pr. 1. feb ansat en flersproget medarbejder med rumænsk baggrund. Det betyder, at vi nu kan få en mere nuanceret kommunikation med mange af brugerne, holde brugermøder og i det hele taget blive klogere på brugernes behov og dermed kunne yde en mere nuanceret hjælp. Indtil videre er den flersprogede medarbejder ansat til 31. dec

4 Naboskab Globalisering, finanskrise og den frie bevægelighed i EU har medført, at der gennem de sidste mange år har været en jævn stigning i antallet af migranter, som kommer til Danmark. Dette afspejles øjeblikkeligt i antallet af brugere med migrantbaggrund, som kommer i Fedtekælderen. Daværende socialminister Karen Jespersens kom i 2007 med en melding om, at uden gult sygesikringskort måtte offentligt finansierede sociale tilbud ikke benyttes. Dette har skabt en situation, hvor det primært er de privatfinansierede varmestuer og overnatningstilbud, som sikrer overlevelseshjælp til udsatte mennesker uden sygesikringskort. Der er derfor stor søgning til private varmestuer som Fedtekælderen, hvilket skaber utryghed og frustrationer i nærmiljøet. Således har en politisk beslutning taget langt væk alvorlige konsekvenser for Fedtekælderens virke i og relation til nærmiljøet. Den massive tilstedeværelse af østeuropæere i og udenfor Fedtekælderen, gav således i forsommeren 2013 også anledning til stor utryghed blandt mange af naboerne. Grundet manglende overnatningstilbud til migranter, er der mange, som sover under åben himmel. Således også på voldene på Christianshavn, hvor de manglende toiletfaciliteter har ført til, at toiletbesøg foregår bag buske, i baggårde etc. Især menneskeafføring på voldene skabte bekymring, da man var bange for, børn og hunde kunne blive syge. Myter og fordomme om romaer og kriminelle østeuropæere begyndte at florere frit. Man mente at vide, at romaer havde stjålet tøj og cykler fra gårdene og at kriminaliteten i det hele taget var stigende i området omkring Fedtekælderen. Dette resulterede i, at nogle naboer henvendte sig til medierne og at Fedtekælderen i Ekstra Bladet blev hængt ud som et tilflugtssted for kriminelle østeuropæere. I kølvandet på naboklager og medieomtale indkaldte Christianshavns lokaludvalg i juni 2013 Fedtekælderen til stormøde med naboer, erhvervsdrivende, nærpoliti m.m. På mødet, hvor ca. 70 personer var fremmødt, fik naboer og andre fra lokalmiljøets frustrationer frit løb. Langt de fleste var dog kommet for at tale om, hvordan vi i fællesskab kan gribe situationen an og for at bakke op om Fedtekælderens arbejde. Fedtekælderen benyttede lejligheden til at fortælle om arbejdet og hvordan vi ser vores ansvar i lokalområdet. F.eks. at vi har rumænsktalende/flersprogede medarbejdere, som på flere sprog, opslag og til brugermøder, kan formidle forventninger til brugerne om god adfærd i nærmiljøet. At brugere og medarbejdere rydder op udenfor Fedtekælderen og at vi medarbejdere prøver, så vidt muligt, at være synlige udenfor på kajen i løbet af åbningstiden. Desuden blev naboer og handelsdrivende opfordret til at komme ned eller ringe, hvis der er noget vi kan være behjælpelige med og som vel at mærke er inden for vores hjemmel. Politiet kunne i øvrigt til mødet oplyse om, at den sydlige ende af Christianshavn, hvor Fedtekælderen ligger, har det laveste antal indbrud og cykeltyverier. Mødet mundede ud i at alle, såvel naboerne selv som politi og lokaludvalg, blev opfordret til at bidrage til, at vi i fællesskab får løst lokale problemstillinger. Der blev nedsat et naboudvalg under lokaludvalget, hvor også Fedtekælderen deltager, som fremadrettet skal arbejde videre med forholdene. 4

5 Overfald og rudeknusninger Skib malet af Steen Fedtekælderen og dens brugere blev en tidlig morgen i august 2013 overfaldet af en gruppe sortklædte, maskerede mænd i sikkerhedsstøvler. Nogle af disse trængte ned i varmestuen og sprayede med peberspray og jagtede rundt efter brugerne. De var tydeligvis kun ude efter de østeuropæiske brugere. Overfaldet endte med, at de bankede to af disse udenfor Fedtekælderen og smed den ene i vandet. Herefter var de lige så hurtigt væk, som de var kommet. Heldigvis kom ingen alvorligt til skade. Der var tale om et målrettet og grundigt planlagt overfald. Personer længere oppe i huset talte 15 maskerede mænd, som deltog i overfaldet på Fedtekælderen. En uhyggelig oplevelse, som vi ikke har haft før og ikke håber at se igen. Medarbejderne tog efterfølgende både hånd om de implicerede brugere og sig selv på bedste vis. Over de næste syv måneder knuste ukendte gerningsmænd Fedtekælderens vinduer syv gange i ly af natten. Sidste gang i februar 2104, hvor der blev forvoldt skader for kr. Der er ydermere i denne periode blevet skrevet graffiti med teksten No Roma og Roma Hotel på dør og vindue. Da ingen stod frem og tog ansvar for hændelserne, kan vi ikke vide om der er sammenhæng mellem overfald, rudeknusning og graffiti. Men der tegner sig et mønster, som startede med nabofrustrationer og med at Fedtekælderen blev hængt ud i aviserne som et arnested for kriminelle østeuropæeres aktiviteter. Efter den sidste voldsomme rudeknusning i februar, sendte vi en pressemeddelelse til samtlige lokalaviser, hvor vi informerede om hændelsesforløbet. Samtidigt beskrev vi arbejdet med de udsatte mennesker, som daglig besøger Fedtekælderen og opfordrede til at give os lidt luft har vi ikke fået knust vinduer de seneste tre måneder. Den kirkelige forankring Samarbejdet mellem Fedtekælderen og de lokale kirker på Christianshavn er lige så stille blevet styrket gennem de sidste mange år. Især samarbejdet mellem Fedtekælderen og Vor Frelsers Kirke (VFK) er blevet tæt. Det skyldes bl.a. at Fedtekælderens har en repræsentant i menighedsrådet og 5

6 på denne måde løbende kan bibringe menighedsrådet informationer om diakoni og arbejdet i Fedtekælderen og omvendt. Det tætte samarbejde med VFK betyder, at der udvikles nye områder for samarbejdet. For blot at nævne et eksempel, er Vor Frelsers Kirkes årlige påskemiddag Skærtorsdag for sognebørn og andre interesserede oppe på første sal i menighedshuset i år blevet udvidet til også at omfatte en bespisning af Fedtekælderens brugere nede i kælderen. Så påsketorsdag blev der serveret lammesteg både oppe og nede. En gang om måneden holder sognepræst Marlene Lindsten, andagt i Fedtekælderen for en lille trofast skare af brugere og medarbejdere. Her er det ikke kvantiteten, der er fokus på, men kvaliteten. Når brugerne kender præsten fra andagten i Fedtekælderen, virker det måske ikke helt så uoverkommeligt at deltage i en gudstjeneste ovre i kirken eller tage kontakt til præsten mellem andagterne. Diakoniens Dag på Christianshavn er, i samarbejde med kirkerne og de andre kirkelige sociale organisationer, blevet afholdt for tredje år i træk. En korshærskollega fra Svendborg bagte pandekager, som blev delt gratis ud til forbipasserende, alt imens sognets præster og sociale aktører fortalte om det diakonale arbejde, som finder sted på Christianshavn. Fangekoret og Kofoed Skoles kor Korfødderne sluttede dagen af på fineste vis. Fedtekælderen underviser Vor Frelsers Kirkes konfirmander og modtager kollekt fra Lysgloben, som årligt generer en hel del penge og ubeskåret går til Fedtekælderens arbejde. Dette for blot at nævne et par af de områder, hvor Vor Frelsers Kirke og Fedtekælderen har gensidig glæde af samarbejdet. Kommende indsatsområde i forhold til den kirkelige forankring, er at styrke samarbejdet med alle sognene i Amager Provsti. Der er udsendt invitation til fadderskab eller kirkepartnerskab til hele provstiet med et følgebrev om at komme på besøg. Nu venter vi blot på henvendelser. Københavner besparelser 10 % I forbindelse med budgettet for 2013 fik københavnerarbejdsstederne besked på, at der skulle spares 10 % i forhold til budgettet I Fedtekælderen har vi valgt bl.a. at spare sommerlejrene væk, da det er vores vurdering, at hovedparten af de nuværende brugere - nemlig migranterne - mere har behov for at Fedtekælderen holder åbent i det daglige. Deres behov er primært at tjene penge ikke at holde ferie. Hvis vi på et senere tidspunkt oplever, at brugergruppen og dennes behov ændrer sig, må vi forsøge at få dækket udgifterne til fremtidige sommerlejre gennem fondsmidler. Derudover er alle udgifter gået igennem med en tættekam. Vi har sat priserne på mad og kaffe op og afskaffet betalingsavis, sommerlejre og anden luksus. Det har været en god fornemmelse at Fedtekælderen også har kunnet bidrage til at støtte op om Korshærens økonomi, selv om det primært er sket gennem besparelser og ikke indtjening. Og medmindre der kommer endnu en sparerunde, er det lykkedes at undgå at gå på kompromis med kvaliteten af arbejdet. Fedtekælderen nyrestaureret og nyakkrediteret Fedtekælderen kom ind i 2013 som en gennemrestaureret (Velux Fonden) og nyakkrediteret varmestue. Det var en mærkbar og tiltrængt forandring efter at have været undervejs med begge dele i så lang tid. I den første tid oplevedes arbejdet overraskende overskueligt i de velfungerende og smukke rammer. Fedtekælderen har i årene 2011/2012 arbejdet på at blive akkrediteret efter Akkreditering Danmarks kvalitetsmodel. Dette arbejde udmøntede sig i en akkreditering i slutningen af I den 6

7 forbindelse var der blevet udarbejdet politikker, procedurer, opslag til brugerne, årshjul, toårsplan etc. Alt sammen brugbare redskaber til at skabe fælles fodslag og synlighed om arbejdet - såvel indadtil som udadtil har således været det første år, hvor Fedtekælderens systematisk skulle efterleve kvalitets modellens struktur og ramme. Som med alt andet skrivebordsarbejde har der også været behov for at realitetskorrigere tidsplaner, og måden hvorpå de forskellige kriterier gennemgås, så det giver læring og ikke blot bliver en slavisk gennemgang for at tilfredsstille en systematik. Hvor de skriftlige rammer har været beskrevet for snævert, er de løbende blevet omformuleret. Beskrivelserne skulle gerne beskrive egen praksis og understøtte arbejdet og ikke omvendt. I en travl hverdag med udfordrende og uforudsigeligt arbejde, kan aftaler let skride og procedurer og politikker træde i baggrunden. De kan til gengæld også til enhver tid hives frem, når der er brug for et fælles udgangspunkt. Et kompas i arbejdet. Så i forhold til rammer og struktur har 2013 har været et år, hvor Fedtekælderen i høj grad har høstet frugten af tidligere års indsats. Fedterkælderens frivillige medarbejdere Fedtekælderen har en fast stab af ca. 15 frivillige medarbejdere. De fleste har været i varmestuen i mange år og er en ressource, som ikke kan gøres op i penge. Fedtekælderens tilbud ville se betydeligt mere skrabede ud uden de frivillige. Deres tilstedeværelse og indsats sikrer bl.a. at Fedtekælderen dagligt kan tilbyde mad, bad, hvile og hyggeligt samvær til brugere. Og at varmestuen kan holde åbent alle søndage i vinterhalvåret samt helligdage stort set året rundt. Det er således også en frivillig, som holder maleværkstedet åbent i vinterhalvåret, hvor de billeder som indgår i årsberetningen, er blevet malet. Poul frivillig i maleværkstedet Sharon Parker, leder af Fedtekælderen maj

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen Bilag 2 Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40 Interview med Hanne Pedersen Foretaget i Natcaféen, på Stengade. Onsdag d. 09.04.14

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76 00 Fax: +45 33 16 35 40 www.udenfor.dk info@udenfor.

Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76 00 Fax: +45 33 16 35 40 www.udenfor.dk info@udenfor. Foto: Holger E. Henriksen Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76 00 Fax: +45 33 16 35 40 www.udenfor.dk info@udenfor.dk Indhold: 1. Ledelsesberetning 2007...5

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann Børnegruppen Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum 2000 Bo Ertmann 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Om børn i alkoholfamilier... 4 Del 1. Samarbejdspartneres oplevelse af projektets udvikling...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Kokain har gjort miljøet hårdere

Kokain har gjort miljøet hårdere hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 71 marts 2008 For få skæve huse Mødre mod brosten 2 og 6 10 Overskud røg i forkerte lommer 12 Må en hjemløseavis være

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere