Vejledning ti computeropsætning (F10) Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning ti computeropsætning (F10) Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien"

Transkript

1 b Vejledning ti computeropsætning (F10) Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: Maj 2002 Denne vejledning indeholder en vejledning i brugen af programmet til opsætning af computeren. Værktøjet bruges til at rekonfigurere og ændre computerens standardindstillinger, når der installeres ny hardware samt til vedligeholdelse.

2 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P. Compaq, Compaqs logo og Evo er varemærker tilhørende Compaq Information Technologies Group, L.P. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows 2000 er varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Intel og Pentium er varemærker tilhørende Intel Corporation. UNIX er et varemærke tilhørende The Open Group. Alle andre produktnavne, der nævnes i dette dokument, kan være varemærker for de respektive firmaer. Compaq er ikke ansvarlig for tekniske og redaktionelle fejl eller udeladelser. Oplysningerne i dette dokument leveres som de er og forefindes uden garanti af nogen art og kan ændres uden forudgående varsel. Garantier for Compaq produkter er anført i den erklæring om begrænset garanti, der følger med disse produkter. Intet heri må fortolkes som værende en yderligere garanti. ADVARSEL! Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis vejledningen ikke følges, kan det medføre personskade eller død. FORSIGTIG: Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis de pågældende anvisninger ikke følges, kan det medføre beskadigelse af udstyret eller tab af data. Trykt i USA. Vejledning til computeropsætning (F10) Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Fjerde udgave maj 2002 Dokumentets bestillingsnr.:

3 Indholdsfortegnelse Vejledning til computeropsætning (F10) Hjælpeprogrammet til opsætning af computeren (F10) Brug af Computeropsætning Filer Systemoplysninger About Angiv klokkeslæt og dato Gem på diskette Genskab fra diskette Gendan standardværdier, og afslut Ignorer ændringer og afslut Gem ændringerne, og afslut Lager Device Configuration Options IDE DPS Self Test Controller Order SCSI Narrow Termination Opstartsrækkefølge Sikkerhed Adgangskode for opsætning Adgangskode for opstart Password Options Smart Cover Smart Sensor Drevlås Master Boot Record Security Save Master Boot Record Restore Master Boot Record Vejledning til computeropsætning (F10) iii

4 Indholdsfortegnelse Sikkerhed for enhed Netværksservice-boot System-id Strøm- forsyning Energibesparelse Timeout Indstillinger for energibesparelse Avanceret* Power-On Options Onboard Devices PCI-enheder Indstillinger for bus Enhedsindstillinger PCI VGA-konfiguration iv Vejledning til computeropsætning (F10)

5 Hjælpeprogrammet til opsætning af computeren (F10) Du kan gøre følgende ved hjælp af programmet til computeropsætning (F10): Ændre standardindstillingerne. Angive dato og klokkeslæt for systemet. Definere, få vist, ændre og bekræfte systemkonfigurationen, herunder indstillinger for processor, grafik, hukommelse, lyd, lager, kommunikation og inputenheder. Ændre boot-rækkefølgen for endheder, der kan startes fra, f.eks harddiske, diskettedrev, optiske drev eller LS-120-drev. Konfigurere IDE- og SCSI-harddiskcontrollernes startprioritet. Konfigurere indstillinger for Quiet Drive (for drev, der understøtter denne funktion). Aktivere Quick Boot, som er hurtigere end Full Boot, men som ikke kører alle de diagnosticeringstests, som Full Boot kører. Du kan angive en af følgende indstillinger for systemet: Altid Quick Boot (standard). Periodevis Full Boot (fra 1 til 30 dage) Altid Full Boot. Aktivere eller deaktivere netværksservertilstand, som gør det muligt at starte operativsystemet, når adgangskoden for opstart er aktiveret, uanset om der er tilsluttet mus og tastatur. Hvis der er tilsluttet mus og tastatur er de låst, indtil der angives en adgangskode for opstart. Vejledning til computeropsætning (F10) 1

6 Aktivere eller deaktivere POST-meddelelserne (Power-On Self Test) for at ændre visningsstatus for POST-meddelelser. Hvis POST-meddelelser er deaktiveret, undertrykkes de fleste POST-meddelelser, f.eks. optælling af hukommelse, produktnavn og andre ikke-fejlmeddelelser. Hvis der opstår en POST-fejl, vises der en meddelelse, uanset hvilken tilstand du har valgt. Du kan manuelt aktivere meddelelser under POST ved at trykke på en vilkårlig tast (undtagen F1 til F12). Oprette ejer-tag, som vises, hver gang systemet tændes eller genstartes. Angive det asset-tag eller det identifikationsnummer, som virksomheden har tildelt computeren. Aktivere anmodningen om adgangskode for start i forbindelse med både genstart og start af systemet. Oprette en adgangskode for opsætning, som kontrollerer adgangen til computerens opsætningsprogram (F10) og de indstillinger, som er beskrevet i dette afsnit. Sikre integrerede I/O-funktioner, herunder serielle porte, USB-porte eller parallelporte, lyd eller integreret NIC, så de ikke kan bruges, før de er afsikret. Aktivere eller deaktivere MBR-sikkerhed (Master Boot Record). Aktivere eller deaktivere mulighed for opstart fra flytbare medier. Aktivere eller deaktivere muligheden for at skrive til de flytbare medier (hvis hardwaren understøtter dette). Afhjælpe fejl i systemkonfigurationen, som blev påvist men ikke automatisk rettet i forbindelse med POST. Duplikere systemopsætningen ved at gemme systemkonfigurationen på en diskette og gendanne den på en eller flere computere. Udføre selvtest på en angivet IDE-harddisk (hvis drevet understøtter dette). Konfigurere forskellige energibesparende funktioner, herunder energibesparelsestilstand, timeout på harddisk og system, samt hvordan afbryderknappen og lysdioderne skal reagere. Aktivere eller deaktivere DriveLock-sikkerhed (hvis MultiBay-drev understøtter dette). 2 Vejledning til computeropsætning (F10)

7 Brug af Computeropsætning Følg nedenstående fremgangsmåde for at få adgang til hjælpeprogrammerne til computeropsætning: 1. Tænd, eller genstart computeren. Klik på Start > Luk computeren > Genstart computeren, hvis du kører Windows. 2. Tryk på tasten F10, når der står F10=Computer Setup i nederste højre hjørne af skærmen. Hvis du ikke trykker på F10-tasten, når meddelelsen vises, skal du genstarte computeren for at få adgang til hjælpeprogrammet. 3. Vælg et sprog på listen, og tryk på Enter. 4. Menuen for hjælpeprogrammer til computeropsætning giver fem valgmuligheder: File, Storage, Security, Power og Advanced. 5. Brug piletasterne (venstre og højre) til at markere den relevante overskrift. Brug piletasterne (op og ned) til at markere den ønskede indstilling, og tryk derefter på Enter. Tryk på Esc-tasten for at vende tilbage til menuen i computerens opsætningsprogram. 6. Hvis du vil foretage og gemme ændringer, skal du vælge Filer > Gem ændringerne, og afslut. Hvis du fortryder nogle af dine ændringer, skal du vælge Ignorér ændringer og afslut. Vælg Gendan standardværdier, og Afslut for at vende tilbage til fabriksindstillingerne. Denne indstilling gendanner systemets oprindelige standardindstillinger. Vejledning til computeropsætning (F10) 3

8 Computeropsætning Filer Systemoplysninger Viser: Produktnavn Processortype/hastighed/trin Størrelse på cache (L1/L2) Størrelse på hukommelse System-ROM (herunder familie-navn og version) Serienummer på kabinettet Sporingsnummer Integreret MAC-adresse for integreret, aktiveret NIC (hvis den er til rådighed) About Viser meddelelse om copyright. Angiv klokkeslæt og dato Her kan du angive klokkeslæt og dato for systemet. Gem på diskette Gemmer systemets konfiguration, inkl. CMOS, på en formateret 1,44 MB diskette i filen CPQsetup.txt. Save/Restore for Disk on Key understøttes. Genskab fra diskette Genskaber systemkonfigurationen fra disketten. Save/Restore for Disk on Key understøttes. Gendan standardværdier, og afslut Ignorer ændringer og afslut Gem ændringerne, og afslut Gendanner standardindstillingerne og rydder eventuelle adgangskoder. Lukker computeropsætningen uden at udføre eller gemme ændringer. Gemmer de ændringer, som er udført i systemkonfigurationen, og afslutter Computeropsætning. 4 Vejledning til computeropsætning (F10)

9 Lager Device Configuration Viser en oversigt over alle installerede lagerenheder. Der vises detaljerede oplysninger og indstillinger, når en enhed er valgt. Følgende indstillinger kan være vist: Diskette Type Viser medietypen med den maksimale kapacitet, der accepteres af diskettedrevet. Legacy Diskette Drives Indstillingerne er 3.5" 1.44 MB, 5.25" 1.2 MB og Not Installed. Save/Restore for Disk on Key understøttes. Drive Emulation Giver dig mulighed for at vælge en type drevemulering for en bestemt lagerenhed. (Eksempelvis vil der kunne startes fra et Zip-drev, hvis der vælges disketteemulering). ATAPI Zip drive None (behandles som Other) Diskette (behandles som et diskettedrev). Disk (behandles som en hard- disk). IDE-enheder Drevtype Emuleringsmuligheder Hard Disk Ingen emuleringsmuligheder til rådighed. Diskette Ingen emuleringsmuligheder til rådighed. Vejledning til computeropsætning (F10) 5

10 Storage Device Configuration IDE-enheder Cd-rom Ingen emuleringsmuligheder til rådighed. LS-120 Ingen emuleringsmuligheder til rådighed. Transfer Mode (kun IDE-enheder) Angiver, hvilken dataoverførselsmetode, der skal være aktiv. Indstillingerne (afhængigt af enhedens muligheder) er PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA, Ultra DMA 0 og Max UDMA. Translation Mode (kun IDE-diske) Giver dig mulighed for at vælge, hvilken oversættelsesmetode der skal bruges til enheden. Derved aktiveres BIOS så der gives adgang til diske, der er partitioneret og formateret på andre systemer, hvilket kan være nødvendigt for brugere af ældre versioner af UNIX (f.eks. SCO UNIX version 3.2). Indstillingerne er: Bit-Shift, LBA Assisted, User og None. FORSIGTIG: Normalt må oversættelsesmetoden, der er valgt automatisk af BIOS, ikke ændres. Hvis den valgte oversættelsesmetode ikke er kompatibel med den oversættelsesmetode, der var aktiv, da disken blev partitioneret og formateret, er der ikke adgang til dataene på disken. 6 Vejledning til computeropsætning (F10)

11 Storage Device Configuration Translation Parameters (kun IDE-diske) Giver dig mulighed for at angive de parametre (logiske cylindere, hoveder og sektorer pr. spor), som BIOS bruger til at oversætte diskens I/O-anmodninger (fra operativsystemet eller et program) til noget, som harddisken kan acceptere. Logiske cylindere må højst være Antallet af hoveder må højst være 256. Antal sektorer pr. spor må højst være 63. Disse felter er kun synlige og kan kun ændres, hvis oversættelsesmetoden er indstillet til User. Multisector Transfers (kun IDE ATA-enheder) Angiver, hvor mange sektorer der overføres pr. multisektor-pio-operation. Indstillingerne, der afhænger af drevets funktioner, er: Deaktiveret, 8 og 16. Quiet Drive (Denne funktion understøttes kun på udvalgte modeller). Performance Giver drevet mulighed for at fungere med maksimal ydelse. Quiet Reducerer støj fra drevet under drift. Drevet fungerer ikke med maksimal ydelse, når det er indstillet til Quiet. Hvis drevet ikke understøtter indstillingen Quiet, vil indstillingen Quiet Drive ikke være vist. Options Start fra flytbart medie Aktiverer/deaktiverer muligheden for at starte systemet fra et flytbart medie. Vejledning til computeropsætning (F10) 7

12 Storage Options IDE DPS Self Test Skrivning til flytbart medie Aktiverer/deaktiverer muligheden for at skrive data til et flytbart medie. Denne funktion gælder kun de medfølgende diskettedrev, IDE LS-120 Superdiske, IDE LS-260 Superdiske og optiske IDE PD-drev. Computeren genstarter, når du har gemt ændringer under Removable Media Write. Sluk computeren, og tænd den igen manuelt. Primary IDE Controller Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere den primære IDE-controller. Sekundær IDE-controller Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere den sekundære IDE-controller. Diskette MBR Validation Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere strikt validering af diskette-mbr (Master Boot Record). Hvis du benytter en kopi af en startdiskette, som du med sikkerhed ved fungerer, og systemet ikke kan startes, når funktionen Diskette MBR Validation er aktiveret, er du nødt til at deaktivere denne indstilling, hvis du vil bruge disketten. Gør det muligt at udføre en selvtest på IDE-harddiske, der understøtter DPS-selvtests (Drive Protection System). Denne funktion vises kun, hvis mindst ét af de tilsluttede drev understøtter IDE DPS-tests. 8 Vejledning til computeropsætning (F10)

13 Storage Controller Order (Funktionen understøttes kun på udvalgte modeller). SCSI Narrow Termination (Funktionen understøttes kun på udvalgte modeller). Opstartsrækkefølge Giver dig mulighed for at angive de tilsluttede harddiskcontrolleres rækkefølge. Den første harddiskcontroller i rækken prioriteres i boot-sekvensen og betegnes drev C (hvis der er tilsluttet enheder). Dette valg vises ikke, hvis harddisken er tilsluttet de integreredede IDE-controllere. Giver dig mulighed for at konfigurere SCSI-terminering på det eksterne SCSI-stik til smalle SCSI-drev. Denne funktion bør kun være aktiveret, hvis du benytter et smalt SCSI-drev til at terminere den eksterne SCSI-kanal. Giver dig mulighed for at angive, i hvilken rækkefølge de tilsluttede enheder, f.eks. diskettedrev, harddisk, optisk drev eller NIC, skal kontrolleres for at finde ud af, om de indeholder en kopi af operativsystemet, der startes. Samtlige enheder på listen kan individuelt anses for at være eller ikke være en kilde, operativsystemet kan startes fra. Tildelingerne af drevbogstaver i MS-DOS gælder muligvis ikke, hvis systemet startes med et ikke-ms-dosoperativsystem. Genstart computeren, og tryk på F9, når der står F10=Computer Setup på skærmen, hvis systemet en enkelt gang skal startes fra en anden enhed end standardenheden, der er angivet under Boot Order. Når POST er afsluttet vises en oversigt over enheder, der kan startes fra. Brug piletasterne til at markere en enhed, og tryk på Enter. Vejledning til computeropsætning (F10) 9

14 Sikkerhed Adgangskode for opsætning Adgangskode for opstart Password Options (Dette valg vises kun, hvis adgangskoden for start er angivet). Giver dig mulighed for at angive og aktivere en adgangskode for opsætning (administrator). Hvis der er angivet adgangskode for opsætning, er det nødvendigt at ændre opsætningsindstillinger, flashe ROM en og foretage ændringer af visse plug and play-indstillinger under Windows. Desuden bør denne adgangskode være angivet, hvis visse af Compaqs fjernsikkerhedsværktøjer skal kunne benyttes. Se Vejledning til fejlfinding for at få flere oplysninger. Her kan du angive systemets opstartsadgangskode. Se Vejledning til fejlfinding for at få flere oplysninger. Gør det muligt at: Aktivere/deaktivere netværksservertilstand. Angive, om der skal benyttes adgangskode ved genstart (CTRL+ALT+DEL). Dette valg er kun tilgængeligt, når netværksservertilstanden er deaktiveret. Se Desktop Management Guide for at få flere oplysninger. 10 Vejledning til computeropsætning (F10)

15 Sikkerhed Smart Cover Smart Sensor Gør det muligt at: Aktivere/deaktivere Smart Cover-låsen Med Notify User advares brugeren om, at sensoren har registreret, at dækslet er fjernet. Setup Password kræver, at opsætningsadgangskoden angives ved start af computeren, hvis sensoren registrerer, at dækslet har været fjernet. Denne funktion understøttes kun på udvalgte modeller. Se Desktop Management Guide for at få flere oplysninger. Gør det muligt at: Aktiverer/deaktiverer Smart Sensor. Med Notify User advares brugeren om, at sensoren har registreret, at dækslet er fjernet. Setup Password kræver, at opsætningsadgangskoden angives ved start af computeren, hvis sensoren registrerer, at dækslet har været fjernet. Denne funktion understøttes kun på udvalgte modeller. Se Desktop Management Guide for at få flere oplysninger. Vejledning til computeropsætning (F10) 11

16 Sikkerhed Drevlås Giver dig mulighed for at tildele eller ændre en hoved- eller brugeradgangskode til bestemte harddiske. Når denne funktion er aktiveret, bliver brugeren bedt om at angive en af DriveLock-adgangskoderne under POST. Hvis ingen angives korrekt, er der ikke adgang til harddisken, før en af adgangskoderne angives korrekt under en efterfølgende koldstart. Denne funktion vises kun, hvis mindst ét af de tilsluttede drev understøtter den DriveLock, der er koblet på systemet. Denne funktion understøttes kun på udvalgte modeller. Se Desktop Management Guide for at få flere oplysninger. 12 Vejledning til computeropsætning (F10)

17 Sikkerhed Master Boot Record Security Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere MBR-sikkerhed (Master Boot Record). Hvis den aktiveres, afviser BIOS alle anmodninger om skrivning til MBR på den aktuelle opstartsdisk. Hver gang computeren tændes eller genstartes, sammenligner BIOS MBR en på den aktuelle startdisk med den MBR, der tidligere blev gemt. Hvis der konstateres ændringer, får du mulighed for at gemme MBR en på den aktuelle opstartsdisk, gendanne den tidligere gemte MBR eller deaktivere MBR-sikkerhed. Du skal kende adgangskoden for opsætning, hvis den er angivet. Deaktiver MBR-sikkerheden, før du foretager ændringer af formatteringen eller partitioneringen af den aktuelle opstartsdisk. Flere diskkommandoer, f.eks. FDISK og FORMAT, forsøger at opdatere MBR. Hvis MBR-sikkerheden er deaktiveret og diskadgangen varetages af BIOS, afvises anmodninger om skrivning i MBR, og der rapporteres om fejl. Hvis MBR-sikkerheden er aktiveret, og diskadgangen varetages af operativsystemet, vil eventuelle ændringer af MBR blive registreret af BIOS ved næste genstart, og der vises en MBR-sikkerhedsmeddelelse. Vejledning til computeropsætning (F10) 13

18 Sikkerhed Save Master Boot Record Restore Master Boot Record Gemmer en sikkerhedskopi af Master Boot Record på den aktuelle opstartsdisk. Vises kun, hvis MBR-sikkerheden er aktiveret. Gendanner Master Boot Record på den aktuelle opstartsdisk ved hjælp af sikkerhedskopien. Vises kun, hvis alle betingelserne i det følgende er opfyldt: MBR Security er aktiveret. Der er tidligere gemt en sikkerhedskopi af MBR. Den aktuelle opstartsdisk er den, hvorfra sikkerhedskopien af MBR en blev gemt. FORSIGTIG: Der er muligvis ikke adgang til disken efter gendannelsen af en tidligere gemt MBR, når en diskkommando eller operativsystemet har ændret MBR en. Gendan kun en tidligere MBR, hvis du er sikker på, at den aktuelle startdisks MBR er beskadiget eller inficeret af virus. Sikkerhed for enhed Aktiverer/deaktiverer serielportene A og B, parallelport, USB-porte, systemets lyd, netværkscontrollere (visse modeller) og SCSI-controllere. 14 Vejledning til computeropsætning (F10)

19 Sikkerhed Netværksservice-boot System-id Aktiverer/deaktiverer computerens mulighed for at starte fra et operativsystem, der er installeret på en netværksserver. (Denne funktion er kun tilgængelig på NIC-modeller, og netværkscontrolleren skal befinde sig på PCI-bussen eller være integreret på systemkortet). Gør det muligt at indstille: Asset-tag (16-byte identifikation) og ejer-tag (80-byte identifikation, der vises under POST) Se Desktop Management Guide for at få flere oplysninger. Serienummeret på kabinettet eller UUID-nummeret (Universal Unique Identifier), hvis det aktuelle nummer er ugyldigt. (Disse id-numre angives normalt fra fabrikken og brugs til at identificere systemet). Tastaturets lokalindstillinger (f.eks. engelsk eller dansk) til angivelse af system-id. Vejledning til computeropsætning (F10) 15

20 Strømforsyning Energibesparelse Timeout Indstillinger for energibesparelse Gør det muligt at indstille energibesparelsestilstanden til avanceret, deaktiveret eller minimum. Ved minimal energibesparelse aktiverer harddisken og systemet ikke energibesparelsestilstanden, men indstillingen gør det muligt at trykke på afbryderknappen for at afbryde systemet. Denne indstilling påvirker ikke strømstyringen i forbindelse med operativsystemer med ACPI. Gør det muligt at deaktivere eller manuelt vælge timeout-værdier for systemet og/eller alle tilsluttede IDE-harddiske. Denne indstilling påvirker ikke strømstyringen i forbindelse med operativsystemer med ACPI. Denne funktion vises kun, hvis energibesparelsestilstanden er defineret til avanceret. Gør det muligt at indstille: Afbryderknap (tænd/sluk eller sleep/wakeup) under operativsystemer med APM. Lysdiode for strøm blinker ved standby (Aktivér/Deaktivér) Energispareindstillingerne vises kun, hvis energisparefunktionen er aktiveret. Denne indstilling er ikke tilgængelig under operativsystemer med ACPI. 16 Vejledning til computeropsætning (F10)

21 Avanceret* Power-On Options Gør det muligt at indstille: *Disse indstillinger bør kun bruges af erfarne brugere. POST-tilstand (QuickBoot, FullBoot eller FullBoot hver dag i fra 1 til 30 dage). POST-meddelelser (aktiveret/deaktiveret). Sikker POST (aktiveret/deaktiveret). Aktiveres denne funktion kan ROM overvåge tilføjelseskort under start. Hvis et tilføjelseskort ikke fungerer eller startes korrekt, springes alle kort over under POST ved næste start. (Funktionen understøttes kun på udvalgte modeller). F9 prompt (Aktivér/Deaktivér). Aktiveres denne funktion vises teksten F9 = Boot Menu under POST. Deaktiveres denne funktion vises teksten ikke. Hvis du trykker på F9-tasten, får du alligevel adgang til skærmbilledet Boot Menu. F10 prompt (Aktivér/Deaktivér). Aktiveres denne funktion vises teksten F10 = Boot Menu under POST. Deaktiveres denne funktion vises teksten ikke. Hvis du trykker på F10-tasten, får du alligevel adgang til skærmbilledet Setup. F12 prompt (Aktivér/Deaktivér). Aktiveres denne funktion, vises teksten F12 = Network Service Boot under POST. Deaktiveres denne funktion vises teksten ikke. Hvis du trykker på F12-tasten, tvinges systemet alligevel til at starte fra netværket. Vejledning til computeropsætning (F10) 17

22 Avanceret* Power-On Options Option ROM prompt (aktiveret/deaktiveret) Aktiveres denne *Disse indstillinger bør kun bruges af erfarne brugere. funktion vises en meddelelse, inden options-rom er indlæses. (Funktionen understøttes kun på udvalgte modeller). Kilde til fjernaktivering af genstart (fjernserver/lokal harddisk). UUID (Universal Unique Identifier) (aktiveret/deaktiveret). Alle Compaqs computere har en entydig identifikation (serie nummer, produktionsdato/klokkeslæt, osv). Aktiveres denne funtion kan softwaren (drivere, netværk osv.) læse computerens entydige id. POST Delay (i sekunder) (aktiveret/ deaktiveret). Aktiveres denne funktion indlægges en brugerangivet pause i POST-processen. Denne pause kan være nødvendig for harddiske tilsluttet visse PCI-kort, der er så længe om at starte, at de ikke er klar, når POST er færdig. 18 Vejledning til computeropsætning (F10)

23 Avanceret* Power-On Options After Power Loss (slukket/tændt): Hvis du tilslutter computeren til en *Disse indstillinger bør kun bruges af erfarne brugere. multistikdåse, og du vil tænde for strømmen til computeren med kontakten på stikdåsen, skal du aktivere denne funktion. Hvis du slukker for strømmen til computeren med kontakten på en multistikdåse, kan du ikke bruge funktionerne Pause og Sleep eller funktionerne til ekstern administration. I/O APIC Mode (aktiveret/deaktiveret). Aktiveres denne funktion kan Microsoft Windows-operativsystemerne køre optimalt. Funktionen dkal deaktiveres for at visse ikke-microsoft-operativsystemer kan fungere korrekt. USB Top of Memory (aktiveret/ deaktiveret). Aktiveres denne funktion, placeres USB-hukommelsesbufferen øverst hukommelsen. Fordelene er, at den del af hukommelsen, der ligger under 1 MB, frigøres til option-rom er. Ulempen er, at HIMEM.SYS, der er en populær funktion til styring af hukommelsen, ikke fungerer korrekt, når USB-buffere placeres øverst i hukommelsen OG systemet har 64 MB eller mindre RAM. Vejledning til computeropsætning (F10) 19

24 Avanceret* Power-On Options *Disse indstillinger bør kun bruges af erfarne brugere. Hot-Pluggable MultiBay Floppy (aktiveret/deaktiveret). Aktiveres denne funktion kan brugere slutte et MultiBay-diskettedrev til et kørende system, der kører Windows 2000 eller Windows XP. (Funktionen understøttes kun på udvalgte modeller). Onboard Devices Gør det muligt at angive ressourcer til eller deaktivere interne systemenheder (f.eks. diskettecontroller, seriel port eller parallel port). PCI-enheder Viser en oversigt over de nyinstallerede PCI-enheder og deres IRQ-indstillinger. Du kan rekonfigurere IRQ-indstillingerne for disse enheder eller deaktivere dem helt. Disse indstillinger har ingen virkning under et APIC-baseret operativsystem. Indstillinger for bus På udvalgte modeller kan du aktivere eller deaktivere: PCI Bus Mastering, som gør det muligt for en PCI-enhed at administrere PCI-bussen. PCI VGA Palette Snooping, som indstiller VGA-palette snooping-bit en i PCI-konfigurationen. Dette er kun påkrævet, hvis der er installeret mere end én grafikcontroller. PCI SERR# Generation. ECC-supporten tillader hardwarebaseret fejlkorrektion af hukommelser med ECC. 20 Vejledning til computeropsætning (F10)

25 Avanceret* Enhedsindstillinger *Disse indstillinger bør kun bruges af erfarne brugere. Gør det muligt at indstille: Printertilstand (tovejs, EPP & ECP og kun output). Num Lock-tilstand ved start (til/fra). PME-Wakeup Events (Power Management Event) (aktiveret/deaktiveret). Processor cache (aktiveret/deaktiveret). ACPI S3-support (Aktivér/Deaktivér). S3 er en ACPI-sleep-tilstand (Advanced Configuration and Power Interface), som ikke understøttes af alt hardwaretilbehør. Denne funktion understøttes kun på udvalgte modeller. ACPI S3 Video REPOST (Aktivér/Deaktivér). Med denne funktion køres videooption-rom en igen ved start fra S3-tilstanden. Vejledning til computeropsætning (F10) 21

26 Avanceret* Device Configuration *Disse indstillinger bør kun bruges af erfarne brugere. Gør det muligt at indstille: ACPI S3 Hard Disk Reset (Aktivér/Deaktivér). Nulstiller harddisken ved start fra S3-sleep-tilstand. ACPI S3 PS2 Mouse Wake Up (aktiveret deaktiveret). Gør det muligt at aktivere systemet fra S3-sleep-tilstand ved hjælp af musen. AGP Aperture size (indstillingerne afhænger af platformen). Giver dig mulighed for at angive, hvor meget systemhukommelse der skal reserveres til brug for grafikcontrolleren. Monitor Tracking (Aktivér/Deaktivér). Tillader, at ROM en gemmer skærmoplysninger. PCI VGA-konfiguration Vises kun, hvis der er flere PCI-videoadaptere i systemet. Giver brugerne mulighed for at angive, hvilken VGA-controller der skal være boot - eller primær VGA-controller. 22 Vejledning til computeropsætning (F10)

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER http://da.yourpdfguides.com/dref/869796

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER http://da.yourpdfguides.com/dref/869796 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/861313

Din brugermanual HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/861313 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/862440

Din brugermanual HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/862440 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til computeropsætning (F10) Business Desktops

Vejledning til computeropsætning (F10) Business Desktops Vejledning til computeropsætning (F10) Business Desktops Dokumentets bestillingsnr.: 312945-082 September 2003 Her får du vejledning i brug af computerens opsætningsprogram. Opsætningsprogrammet bruges

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Dokumentets bestillingsnr.: 389194-082 December 2005 Indholdsfortegnelse 1 Adgang til hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) 2 Sprog i hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Læs mere

Vejledning til computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktop dx2000 Microtower

Vejledning til computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktop dx2000 Microtower Vejledning til computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktop dx2000 Microtower Dokumentets bestillingsnr.: 359500-081 Februar 2004 Denne vejledning indeholder en vejledning i brugen af programmet

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 177922-084 Maj 2002 Denne vejledning indeholder beskrivelser af og vejledning i brug af

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865746

Din brugermanual HP DX5150 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865746 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 MICROTOWER PC i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Computeropsætning Brugervejledning

Computeropsætning Brugervejledning Computeropsætning Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Vejledning til computeropsætning (F10) Business Desktops

Vejledning til computeropsætning (F10) Business Desktops Vejledning til computeropsætning (F10) Business Desktops Dokumentets bestillingsnummer: 361206-082 September 2004 Her får du vejledning i brug af computerens opsætningsprogram. Opsætningsprogrammet bruges

Læs mere

Vejledning til Computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktops-modellerne d220 og d230

Vejledning til Computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktops-modellerne d220 og d230 Vejledning til Computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktops-modellerne d220 og d230 Dokumentets bestillingsnr.: 331599-081 Juni 2003 Her får du vejledning i brug af computerens opsætningsprogram.

Læs mere

MultiBoot. Brugervejledning

MultiBoot. Brugervejledning MultiBoot Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ IPAQ http://da.yourpdfguides.com/dref/869039

Din brugermanual HP COMPAQ IPAQ http://da.yourpdfguides.com/dref/869039 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MultiBoot. Dokumentets bestillingsnr.:

MultiBoot. Dokumentets bestillingsnr.: MultiBoot Dokumentets bestillingsnr.: 405530-081 Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Standardrækkefølge for opstartsenheder 2 Aktivering af opstartsenheder i Computeropsætning 3 Overvejelser i forbindelse

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 191077-085 Maj 2002 Dette hæfte skal hjælpe dig med opsætningen af den medfølgende software. Desuden finder

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DX2100 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859480

Din brugermanual HP COMPAQ DX2100 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til fejlfinding. Compaq ipaq Desktop-pc er

Vejledning til fejlfinding. Compaq ipaq Desktop-pc er Vejledning til fejlfinding Compaq ipaq Desktop-pc er Å Ä OM DENNE VEJLEDNING 2000 Compaq Computer Corporation. Denne vejledning må ikke fotokopieres eller på anden måde reproduceres uden skriftlig tilladelse

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D330 MICROTOWER DESKTOP PC http://da.yourpdfguides.com/dref/864728

Din brugermanual HP COMPAQ D330 MICROTOWER DESKTOP PC http://da.yourpdfguides.com/dref/864728 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhed Brugervejledning

Sikkerhed Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Vejledning til computeropsætning (F10) HP Compaq 6005 Pro Business PCs

Vejledning til computeropsætning (F10) HP Compaq 6005 Pro Business PCs Vejledning til computeropsætning (F10) HP Compaq 6005 Pro Business PCs Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Microsoft, Windows og Windows

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Vejledning til desktopadministration Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Vejledning til desktopadministration Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Vejledning til desktopadministration Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 177919-084 Maj 2002 Denne vejledning indeholder beskrivelser af og vejledning i brug af

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til hjælpeprogrammet Computer Setup (Computeropsætning) (F10) HP Compaq dx7400-serien

Vejledning til hjælpeprogrammet Computer Setup (Computeropsætning) (F10) HP Compaq dx7400-serien Vejledning til hjælpeprogrammet Computer Setup (Computeropsætning) (F10) HP Compaq dx7400-serien Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan blive ændret uden varsel.

Læs mere

Fejlfinding. Dokumentets bestillingsnr.: December 2005

Fejlfinding. Dokumentets bestillingsnr.: December 2005 Fejlfinding Dokumentets bestillingsnr.: 383067-083 December 2005 Indholdsfortegnelse 1 Hurtig tjekliste Computeren starter ikke.......................... 1 2 Computerskærmen er sort........................

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I denne

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Sikkerhed. Dokumentets bestillingsnr.: Januar 2006

Sikkerhed. Dokumentets bestillingsnr.: Januar 2006 Sikkerhed Dokumentets bestillingsnr.: 405531-081 Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsfunktioner 2 Adgangskoder Computeropsætnings- og Windows-adgangskoder.... 2 1 Koordinering af adgangskoder.................

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

lizengo vejledning Gemme Windows på et USB-stik

lizengo vejledning Gemme Windows på et USB-stik lizengo vejledning Gemme Windows på et USB-stik Windows auf einen USB-Stick kopieren lizengo vejledning For at få den ønskede vejledning, klik på den udgave af Windows, som du vil kopiere til USB-stikket.

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V. 2.0 CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MAINTANENCE INDHOLD Indhold 2 Indledning 3 Managed PC Installation Start op fra USB stik 4 Valg af styresystem

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Oktober 2005

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Oktober 2005 Drev Dokumentets bestillingsnr.: 393498-081 Oktober 2005 I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev Indholdsfortegnelse 1 Vedligeholdelse af drev 2 Lysdiode for IDE-drev 3 Harddisk

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Vejledning til fejlfinding HP Business Desktop model dx5150

Vejledning til fejlfinding HP Business Desktop model dx5150 Vejledning til fejlfinding HP Business Desktop model dx5150 Dokumentets bestillingsnummer: 375373-081 December 2004 Denne vejledning indeholder nyttige råd og løsninger til fejlfinding i forbindelse med

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP VECTRA VL 6/XXX 7 http://da.yourpdfguides.com/dref/887234

Din brugermanual HP VECTRA VL 6/XXX 7 http://da.yourpdfguides.com/dref/887234 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Backup og gendannelse

Backup og gendannelse Backup og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859230

Din brugermanual HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

System Image til Windows 10

System Image til Windows 10 System Image til Windows 10 En komplet kloning af din computer. Et System Image er en nøjagtig kopi af et drev eller partition, som kan bruges til at gendanne din pc til den tilstand, den var i på det

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859109

Din brugermanual HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859109 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere