11 AUB RETSLÆGERÅDET J.nr. 50FJE /ssptalp. Adelgade København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11 AUB. 2014. RETSLÆGERÅDET J.nr. 50FJE2-00230-2013 /ssptalp. Adelgade 13. 1304 København K"

Transkript

1 Retten i Roskilde 11 AUB Retten i Roskilde 4000 Roskilde MODTAGET Ved Ringen I Telefon: Telefax: Dato: 8. august 2014 Cvr. nr han har været udsat for exceptionel svær belastning (af katastrofekarakter). Desuden er det af speci Sagsøger opfylder krfterieme (ICD-I0) for PTSD (posttraumatisk stress forstyrrelse, F43.1). idet I bekræftende Md, bedes Retsiægerådet nærmere beskrive denne, herunder om reaktionen må an tages at være varig? 1. 2, 4, 6, 13, 14 og 15 beskrevne hændelser? Må det antages, at Tonny Leo Rasmussen fik en psykisk belastnings reaktion sw;zjlge cif de i bilag Spørgsmål 2: svært sårede og afgik ved døden, mens de var i ens varetægt, er velegnede til at fremkalde en psy kisk reaktion. Belastningeme, der omfattede granatbombardementer af lejren samt det at overvære, at kolleger var der i overordner onfang er beskrevet i sagens bilag 1, 2, 4. 6, 13, 14 og 15 bedes oplyst, om disse belastninger udfra en iægefaghg vurdering er egnede ru at medføre en psykisk reaktion? S4fremt det lægges til grund, at Tonny Leo Rasmussen har æret udsat for de psykiske belastninger, Spørgsmål 1: Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet besvare de stillede spørgsmål således: Vedr, i. nr. BS SA-796/2013 Tonny Leo Rasmussen mod Ankestyrelsen 1304 København K RETSLÆGERÅDET J.nr. 50FJE /ssptalp Adelgade 13

2 lidelse. I øvrigt kompliceres PTSD i cirka halvdelen af tilfældene af egentlige depressioner. allægeerklæringer (bilag 6 og 2C) godtgjort, at sagsøger frembyder de for PTSD karakteristiske undersøgelsestidspunktet var i behandling med sertralin, der har effekt både på depression og angst- En sådan sygdom er ikke nødvendigvis varig, men kan være det. I sagsøgers tilfælde synes det do på personlighedsændring efter katastrofeoplevelse (F60.O). Det skal dog bemærkes, at sagsøger på symptomer i et omfang, der opfylder disse kriterier. kumenteret, at symptomerne på PTSD er klinget noget af, men at der stadig persisterer symptomer Tonny Leo Rasmussens psykiske gener, og i givet Jhld hvilke? stemmende med en ellerflere af ftilgende diagnoser: periodisk depression, posttraumatisk belast,iingsreaktion, eller vurderer Retslægerådet. at andre diagnosehetegneler er bedst stemmneide med Retshrgerddet bedes herunder angive. hvorvidt Tonny Leo Rasmussens psykiske gener er bedst akter kan konstateres at Tonny Leo Rasmussen har. Retslægeråclet bedes angive, hvilke varige psykiske gener/lidelse det udfra de foreliggende lægelige Spørgsmål A: Nej. Giver sagen Retslægerådet anledning til yderligere bemærkninger, og i givet frdd hvilke? Spørgsmål 4: stans sløvende og beroligende effekt. Retslægerådet kan ikke udtale sig sikkert om sagsøgers motiv for at misbmge hash. Det er dog sandsynligt, at såkaldt selvmedicinering har været formålet, idet sagsøger har udnyttet denne sub udtryk for selvmedicinering/vymptomlindring? Spørgsmål 3: Er der lægfagligt belægfbr en antagelse om, at Tonny Leo Rasmussens hashmisbrug kan være Retslægerådet 2

3 Retslægerådet Spørgsmålet har resumekarakter. Retslægerådets opgave er at besvare konkrete spørgsmål vedrø rende sagsøgers lægelige forhold. Som nævnt ovenfor opfylder sagsøger kriterierne for PTSD. og denne lidelse ses meget ofte kompliceret af depression,jf. besvarelsen af spørgsmål 2. Spørgsmål B: Opfi lder Tonny Leo Rasmussens psykiske lidelse ifølge den foreliggende krgefr:glige dok,imentoti an diagnosekriterierne for post traumatisk belasrningsreaktion i WHO s sygdomskiassifikation nr. 10 (JCD 10) - F43.1 fiddi ud? Svaret bedes begrundet, og Retslægerådet bedes udtrykkeligt Jrholde sig til betydningen af den dokumenterede syinptomdebut saint det frhoki, at Tonny Leo Rasmussen gentagne gange lod sig udsende igen saint, at han ligeledes efter seneste udsendelse overvejede at lade sig udsende igen (bilag 4. side 4). Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 2. Det er meget vanskeligt at slå fast, hvornår symptomerne debuterede, da der ikke foreligger egentli ge lægelige journaler fra 1990 eme. I erklæring ved psykiatrisk speciallæge, dateret , tids fæstes starten på sagsøgers psykiske vanskeligheder til omkring Tilsvarende nævnes i journal fra Psykiatrisk Center Sct. Hans, dateret , samt i Psykiatrisk Center Hvidovres journal, da teret Retslægerådet bemærker dog, at sagsøger i helbredsskema fra forsvaret, dateret , til spørgsmålet vedrørende psykiske lidelser har svaret nej. Vedrørende symptomdebut er det veldokumenteret, at særligt hos veteraner og andre professionelle kan ses såkaldt sen debut af PTSD. Det vil sige symptomer opstået senere end efter et halvt år efter belastningen. Vedrørende det faktum, at sagsøger lod sig udsende igen. er hans motivation herfor ikke nævnt i akterne. Det er dog beskrevet i videnskabelige undersøgelser, at en del veteraner med PTSD opnår en vis symptomlindring under fornyet udsendelse sammenlignet med, når de er i det civile samfund.

4 Retslægerådet 4 Spørgsmål C: Retslæge rådet bedes vurdere, hvorvidt Tonny Leo Rasmussens psvkls ke gener/lidelse er e,zjlge af en eller flere affølgendefinhold: a) de belastninger, som Tonny Leo Rasmussen har været udsat for under sine udsendelser som soldat, b) Tonny Leo Rasmussens misbrug af alkohol, hash og andre eufbriserende stoft&, c) Tonny Leo Rasmussens økonomiske og sociale problemer, som bl.a. beskrevet i speciallæge erklæringen af 13.septeitiber 2012 (bilag 20) d) eventuelt andre - herunder uoplvste forhold? Såfremt svaret er forbundet med usikkerhed, bedes Retslægerådet nærmere angive, hvad der taler for og/eller imod en årsagssam,nenhæng samt med hvilken vægl Såfremt Tonny Leo Rasmussens psykiske gener/lidelse vii rderes at være trårsaget af en flerhed, at de under punkt a) d) nævnte forhold, bedes Retvlægerådet om muligt angive, hvorvidt et af disse forhold må antages at være hovedårsagen til Tonny Leo Rasmussens psykiske gener/lidelse. Det er sandsynligt, at de belastninger, som sagsøger har været udsat for under sine udsendelser som soldat, har været den primære årsag til hans psykiske lidelse. Det er velkendt, at om end misbrug af visse euforiserende stoffer kan lindre angst og uro, jf. spørgsmål 3 (såkaldt selvmedicinering), kan et sådan misbrug på sigt dog fon æne den psykiske og sociale situation. Spørgsmål D: Giver sagen i øvrigt Retslægerådet anledning til bemærkninger? Nej. I sagens behandling har overlægeme Mette Brandt-Christensen og J. Lund samt professor P. Videbech deltaget.

5 Retslægerådet 5 Retslægerådet skal anmode om underretning om sagens endelige udfald. Sagens parter er ikke underrettet herfra. Med venlig hilsen HenåLen Sekretariatsieder

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 2 Materiel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Titel Udgiver ISBN nr Layout og foto Tryk Bestilling Hjemmeside

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING Til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Dokumenttype Evalueringsrapport Dato Februar 2014 BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUERING Revision 1 Dato Udarbejdet af

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI 08-01- 2 0 1 4 T i l s y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager S t o r e t o r v 1 0

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser,

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko

Læs mere