Hvad har de gjort Hvad virkede/hvad virkede ikke. Forespurgt, om de ville spørge de unge, om de måtte udlevere telefonnummer til.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad har de gjort Hvad virkede/hvad virkede ikke. Forespurgt, om de ville spørge de unge, om de måtte udlevere telefonnummer til."

Transkript

1 Bilag 1 Består af: - Strategitabel - Beskrivelse af anklagemyndighedens rolle i - Postgang (beskrivelse af meddelelse omkring indsatte fra arresten til borgerservice og videre i systemet) Tabel hvem er blevet og hvad er der kommet ud af det Hvem er Alléskolen Udlevere Hvad virkede/hvad (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er bedt om) Hvad virkede/hvad? Vi er ikke bekendt med, hvorvidt de har haft kontakt til unge i Tech, Halmstadgade af en kollega fra en anden skole + projektkonsulent fra High:five Udlevere Studievejleder har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis skulle dukke op Studievejlederen har ikke været i kontakt med unge i 1

2 Hvem er Tech, Dollerup Vej Tech, Hasselager af en kollega fra en anden skole Udlevere Udlevere Hvad virkede/hvad En lærer har en personlig relation til de unge. Spurgt om han må deres tlf. nr., så vi kan ringe dem op (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er bedt om) 1 Hvad virkede/hvad Studievejleder har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis skulle dukke op En lærer har en personlig relation til de unge. Spurgt om han må deres telefonnummer, så vi kan ringe dem op Studievejlederen har ikke været i kontakt med unge i Det virker, når den unge kontaktes af en person, han har en relation til, og når denne person får lov til at den unges telefonnummer, så det ikke er den unge, der op Yderligere 3 efter 2. strategi 4 i alt Tech, Skanderborg Udlevere Studievejleder har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis skulle dukke op Studievejlederen har været i kontakt med 1 i, men han var allerede tilknyttet 2

3 Hvem er Købmands skole, Århus N Udlevere til potentielle unge. Tale med kollegaer om Hvad virkede/hvad (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er bedt om) Hvad virkede/hvad Studievejleder har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis skulle dukke op Studievejlederen har ikke været i kontakt med unge i Købmands skole, Viby ( pr. brev) Udlevere til potentielle unge. Tale med kollegaer om Studievejleder har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis skulle dukke op Studievejlederen har ikke været i kontakt med unge i Købmands skole, Risskov ( pr. brev) Udlevere Studievejleder har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis skulle dukke op Studievejlederen har ikke været i kontakt med unge i 3

4 Hvem er Købmands skole, Viemosevej ( pr. brev) Udlevere til potentielle unge. Tale med uddeling, hvis Hvad virkede/hvad (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er bedt om) Hvad virkede/hvad Studievejleder har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis en ung i skulle dukke op Studievejlederen har ikke været i kontakt med unge i Købmandsskole, Viborgvej ( pr. brev) Udlevere til potentielle unge. Tale med uddeling, hvis Studievejleder har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis en ung i skulle dukke op Studievejlederen har ikke været i kontakt med unge i Erhvervsforskole Udlevere til potentielle unge. Tale med kollegaer om uddeling, hvis En lærer har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis en ung i skulle dukke op Vi er ikke bekendt med, hvorvidt de har haft kontakt til unge i 4

5 Hvem er Produktions skole Udlevere Hvad virkede/ hvad virkede ikke (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er bedt om) Hvad virkede/hvad En lærer har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis skulle dukke op Vi er ikke bekendt med, hvorvidt de har haft kontakt til unge i Arresten i Udlevere Socialrådgiveren har lovet at huske, og evt. spørge om vi må ringe til den unge, hvis en ung i skulle dukke op Socialrådgiveren har oplyst, at der på kontakttidspunktet ikke har været indsatte i Arresten i Stats fængslet Østjylland ( pr. brev) Udlevere En socialrådgiver har lovet at huske, og evt. spørge om vi må ringe til den unge, hvis en ung i skulle dukke op Socialrådgiveren har oplyst, at der på kontakttidspunktet ikke har været indsatte i 5

6 Hvem er Bazar Vest Udlevere til potentielle unge. Tale med. En kontaktperson i Bazaren har personligt uddelt kort til de unge, han vidste, var i Hvad virkede/hvad (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er bedt om) Hvad virkede/hvad En kontaktperson i Bazaren har personligt uddelt kort til de unge, han vidste, var i Vi er ikke bekendt med, hvorvidt de har haft kontakt til unge i Caféer ved Å Den Sociale Retshjælp Have til at ligge Udlevere. til at ligge en ung i Vi er ikke bekendt med, hvorvidt der har været unge i på de forskellige cafeer at de unge selv baggrund af et 6

7 Hvem er Kriminalforsorgen Kærshovedgaard Statsfængsel Lokalpolitiet Vest ( pr. brev) Udlevere til potentielle Udlevere til potentielle Udlevere til potentielle De sender med ud i breve til de unge, og medarbejder i fodlænken uddeler, når de har samtaler med de unge uddeling, hvis uddeling, hvis samt haft kort med rundt på patrulje Hvad virkede/hvad Det virker ikke, at de unge selv skal ringe tilbage på baggrund af et Det virker ikke, at de unge selv skal ringe tilbage på baggrund af et Det virker ikke, at de unge selv skal ringe tilbage på baggrund af et (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er bedt om) tlf. nr. til De sender med ud i breve til de unge, og medarbejdere i fodlænken uddeler, når de har samtaler med de unge Overvagtmester har personligt alle indsatte i. Efterfølgende har de fået et personligt brev Har haft kort med rundt på patrulje Hvad virkede/hvad En ung kontaktede os i fbm. møde på Kriminalforsorgen. Han ringede dog ikke pga. deltagelse i, men blev efterfølgende interviewet og blev et af de eksemplariske forløb 1 ung ringede op og aftalte interview. Han dukkede dog aldrig op til selve interviewet og han svarede ikke efterfølgende på sin telefon Vi er ikke bekendt med, hvorvidt de har haft kontakt til unge i 1 7

8 Hvem er Pension Skejby Retten i Sharks Poolhall Udlevere Udlevere Have liggende Hvad virkede/hvad (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er bedt om) tlf. nr. til tlf. nr. til tlf. nr. til Hvad virkede/hvad Har snakket med beboerne derude og forespurgt, hvorvidt de ville interviewes Retspræsidenten vil sørge for, at der ligger i alle retslokaler. Derudover vil hun bede merne tale med de unge i om Have post til at ligge. En person ringede og tilkendegav, at han gerne ville interviewes. Han var dog meget langt fra strafmæssigt, hvorfor High:five valgte at takke nej. Vi er ikke bekendt med, om merne har husket at minde de unge i om at de unge selv baggrund af et 8

9 Hvem er Statsfængslet Møgelkær Udlevere Hvad virkede/hvad (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er de unge, om de måtte tlf. nr. til i High:five Hvad virkede/hvad Har gennemgået alle deres indsatte for at se, om der nogle i. Det var der ikke på tidspunktet for henvendelse Ungeindsatsen i Udlevere unge, om de måtte tlf. nr.til i High:five Ringet til de unge, de havde i Fik lov at et telefonnummer på en ung, som ville deltage i interview 1 UU- Udlevere unge, om de måtte tlf. nr.til i High:five? 9

10 Hvem er Østjyllands Politi Udlevere Hvad virkede/hvad (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er bedt om) tlf. nr. til Hvad virkede/hvad Vil sende ud med breve til relevante unge når de unge selv op 22 beneficerede advokater i Udlevere tlf. nr. til En enkelt har sendt og ringet en mor og hendes søn op.en anden har ringet til to klienter efter de har fået Da det ikke lykkedes medarbejderen ved advokaterne at få lov til at de unges tlf. nr., er det ikke lykkedes at få nogle interviews Der er som nævnt i rapporten interviewet 10 personer. De sidste 4 interviews er kommet i stand igennem High:five. 10

11 Beskrivelse af anklagemyndighedens rolle i Vi har i starten af haft kontakt til anklagemyndigheden i, idet denne myndighed udfærdiger anklageskrift. Anklagemyndigheden oplyste, at de ikke har personlig kontakt med de tiltalte før retsmødet. De møder først den tiltalte i retten. Anklagemyndigheden havde ikke mulighed for at være behjælpelig med at sende ud, da det vil være for ressourcekrævende, hvis de skulle henvise de tiltalte inden men. Når tiltalte er dømt, sender anklagemyndigheden ikke brev ud til den unge. Postgang (beskrivelse af meddelelse omkring indsatte fra arresten til borgerservice og videre i systemet) Når en henvendelse fra f.eks. arresten sendes til borgerservice, bliver den ikke altid sendt til samme afdeling i kommunen. Det afhænger af, hvilken rubrik, der er sat kryds i (hvilken afdeling, der er sat kryds ud for). Er der f.eks. sat kryds i kontanthjælp, så sendes henvendelsen videre til kontanthjælpsafdelingen osv. Hvis der ikke er sat kryds ud for en afdeling, sendes henvendelsen som regel til folkeregistret, og nogle gange (det afhænger meget af, hvor travlt der er i borgerservice), undersøger de, om vedkommende har en socialrådgiver, så sendes henvendelsen dertil. De oplyser i borgerservice, at henvendelsen altid bliver sendt videre. Folkeregistret fortæller, at de ikke sender henvendelsen videre. De registrerer blot på vedkommendes adresse, at vedkommende er indsat i fængsel. Det hænder også, at henvendelse bliver smidt ud, idet de kun skal registrere, hvis vedkommende er indsat i fængsel i 3 måneder eller mere. I arresten fortæller de, at de kun sender bud til kommunen, hvis indsatte fortæller, at han har noget med kommunen at gøre. Hvis arresten derimod ikke får oplysning om den indsatte f.eks. er på offentlig forsørgelse, så sendes der ikke besked til kommunen om, at vedkommende er indsat, og derved risikerer man, at udbetalingen af kontanthjælp fortsætter. 11

12 Bilag 2 Består af: - Tabel over unge, som er interviewet - Beskrivelse af de to eksemplariske forløb Tabel over unge, som er interviewet Unge Opvækst/ Social baggrund 1 Bor med mor og stedfar. søskende. kontakt til sin far. Mor er vikar og til tider arbejdsløs. Ustabil opvækst. Er ofte blevet smidt ud hjemmefra og har enkelte gange sovet på gaden. Har noget gæld 2 Bor hos en kammerat. Har selv et barn, som han ser. Har mor og bror, som han ikke ser meget. Har ingen kontakt til sin far. Hans tidlige ungsår og voksenliv har været præget af vold i hjemmet, institutioner, fængsler og misbrug. Han og moren har fået tæsk af faren. Har boet på institution for adfærdsvanskelige børn. Hans kriminelle løbebane startede som årig. Har fået konstateret ADHD. Har en del gæld Brug af alkohol og/eller euforiserende stoffer Har røget hash Har haft et meget kraftigt alkohol- og stofmisbrug. Har været i misbrugsbehandling, og tager ikke stoffer mere Kontakt til retssystemet inden tidligere kontakt Har 3 tidligere me Uddannelses-/ arbejdsmæssig situation inden Er droppet ud af 2 skoler. Er nu i gang med 2. år på HG Har afsluttet folkeskolens 9. klasse. Har tidligere arbejdet som mekaniker og har haft andre småjobs Mulighed for fodlænkeafsoning af Har med High:fives, skoles og UU s hjælp formået at afsone i fodlænke Det har ikke været muligt at afsone nuværende i fodlænke, da men var for lang Hvem har du fortalt, at du har fået en Mor, stedfar, skole. Det var han nødt til, for ellers kunne han ikke afsone i fodlænke Ekskæresten og en kammerat Uddannelses-/ arbejdsmæssig situation efter Er i gang med 2. år på HG Er i arbejde som mekaniker. Efter han har fået bevilget kørekort, har han fået tilbudt læreplads som automontør Fremtidsdrømme/ forventninger Håber snart at få sin egen lejlighed. Vil gerne arbejde i en tøjbutik Håber på, at han en dag kan åbne sit eget værksted 12

13 Unge Opvækst/ Social baggrund 3 Bor hos sin onkel. Har mor, far og 3 søskende, som han har et godt forhold til. Hans opvækst har ikke været så god, men det giver han sig selv skylden for. Har lidt gæld. 4 Bor hos sine forældre. Har et godt netværk og en god familie. 5 Bor alene og har en søn, som han ikke ser. Har haft en ustabil opvækst og har været i flere plejefamilier. Har et godt forhold til den seneste plejefamilie og har derigennem fået 2 søstre. Har en del gæld. 6 Bor sammen med sin fætter. Har en søn. Hans opvækst har været præget af forældrenes misbrug. Hans mor er død af en overdosis og hans far er alkoholiker. Hele hans familie er kriminel. Har en del privatgæld og sagsomkostninger. Er mest bekymret pga. den gæld, hvor han skal gå og kigge sig over skulderen Brug af alkohol og/eller euforiserende stoffer Har røget rigtig meget hash, men er stoppet helt Har røget en del hash, men er stoppet helt Har haft problemer med alkohol og stoffer Fortæller, at han har et festforbrug af amfetamin. Mener ikke selv, at det er et problem Kontakt til retssystemet inden Har et par betingede me En betinget Har en enkelt før, som han afsonede i fodlænke Har mange tidligere me. Uddannelses-/ arbejdsmæssig situation inden Har afsluttet folkeskolens 9. klasse (hvilket han ikke husker pga. et heftigt hashmisbrug). Har forsøgt at tage uddannelse flere gange, men det er ikke lykkedes pga. hashmisbrug. Lavede ikke noget umiddelbart før Har afsluttet folkeskolens 9. klasse. Droppede ud teknisk skole pga. varetægtsfængsling Er droppet ud af skolen flere gange Har afsluttet folkeskolens 10. klasse samt HG. Har afsluttet 2 forskellige grundforløb. Har arbejdet på slagteri, som chauffør og haft andre småjobs Mulighed for fodlænkeafsoning af Det har ikke været muligt at afsone nuværende i fodlænke, da men var for lang Nærværende blev betinget Nærværende har ikke været mulig at afsone i fodlænke, da han tidligere har afsonet i fodlænke Det har ikke været muligt at afsone nuværende i fodlænke, da men var for lang Hvem har du fortalt, at du har fået en Har ikke fortalt nogen om de betingede me, men da han blev varetægtsfængslet ifm. nuværende, fandt familie og venner ud af det Da han blev varetægtsfængslet, fik hans mor det at vide, og hun fortalte det på hans skole High:five og søskende. Søskende har fortalt det til hans plejemor Familie og venner ved det, da han p.t. er inde at afsone Uddannelses-/ arbejdsmæssig situation efter Er i gang med maleruddannelsen, men tror ikke han kan holde til det pga. problemer med ryg og skulder efter et trafikuheld Er færdig med grundforløbet på teknisk skole. Har lige fået læreplads Har færdig grundforløb på teknisk skole og afventer virksomhedspraktik Skal i gang med virksomhedspraktik, når han er blevet løsladt Fremtidsdrømme/ forventninger Vil gerne være taxachauffør, men tror ikke, han kan blive det pga. plettet straffeattest Vil gerne være lagerarbejder Han vil gerne have et arbejde, så han kan betale af på sin gæld. (Er efterfølgende blevet varetægtsfængslet) Vil allerhelst være indretningsarkitekt, men regner med at blive kurérchauffør 13

14 Unge Opvækst/ Social baggrund 7 Bor hos forældre. Har haft en god opvækst og har et godt netværk 8 Bor hos sin mor. Har en bror. Hans far har været i fængsel de første 4 år af hans liv. Faren har et misbrugsproblem (narkoman), men moren har aldrig haft problemer med misbrug og har altid arbejdet. Har et godt forhold til sin familie (også til sin far, selv om faren stadig er misbruger). Skylder lidt ifm. retssagen 9 Bor alene. Har kontakt med sin mor og lillebror. Har ikke talt med sin far i mange år. Fik tæsk af sin far som barn og har boet på et socialpædagogisk opholdssted. Har en depression. Har bankgæld og skylder til pusher. Brug af alkohol og/eller euforiserende stoffer Har prøvet stoffer i forbindelse med fest Har taget rigtig mange stoffer og ryger stadig hash dagligt Kontakt til retssystemet inden Har været i kontakt med retssystemet en gang før, men er blevet frikendt Har 3 tidligere me, som har været samfundstjeneste me Har en enkelt tiltale bag sig, men der blev han frikendt. Uddannelses-/ arbejdsmæssig situation inden Afsluttet folkeskolens 10. klasse og arbejdet på et lager i 2½ år. Er i gang med uddannelse Afsluttet folkeskolens 9. klasse. Er færdiguddannet som slagter Har afsluttet folkeskolens 10. klasse. Er tidligere stoppet på en uddannelse, da han skulle i misbrugsbehandling. I gang med uddannelse Mulighed for fodlænkeafsoning af Han blev frikendt i forbindelse med Fik samfundstjeneste Afventer Hvem har du fortalt, at du har fået en Alle vidste det, fordi han kom på forsiden af flere aviser Ville ikke fortælle det til nogen, men brevet fra retten blev sendt hjem, så hans mor fandt ud af det på den måde En lærer på skolen. Vil ikke fortælle det til sin arbejdsplads Uddannelses-/ arbejdsmæssig situation efter Er færdig med sin uddannelse i februar 2013 Arbejder som slagter og er meget bange for, at hans arbejdsgiver skal finde ud af, at han har en plettet straffeattest Er netop færdigudlært Fremtidsdrømme/ forventninger Regner med at få arbejde inden for sin uddannelse Vil bare gerne fortsætte med at arbejde som slagter Det kommer an på, hvor hård en han får, og hvilken betydning det får for hans fremtidige arbejdsmæssige situation 14

15 Unge Opvækst/ Social baggrund 10 Bor i egen lejlighed. Har forældre og søskende. Som 13 årig blev han smidt ud hjemmefra af sin far og blev derefter fjernet fra hjemmet. Har boet på forskellige institutioner og har ind imellem sovet på gaden. I dag har han et godt forhold til sin mor, men et anstrengt forhold til sin far. Stort set alle hans venner begår kriminalitet og har siddet i fængsel. Han har fået konstateret ADHD. Har en stor gæld også til mennesker, det ikke er smart at skylde penge Brug af alkohol og/eller euforiserende stoffer Har dagligt et stort hashforbrug Kontakt til retssystemet inden Har mange me bag sig. Er idømt me fra 14 dage op til flere år Uddannelses-/ arbejdsmæssig situation inden Har ikke ret meget skolegang og har ingen afgangsprøve fra folkeskolen Mulighed for fodlænkeafsoning af Nærværende er på 2 måneder, men han fik afslag på fodlænke, fordi han tidligere har afsonet i lukket fængsel, ligesom han blev fundet uegnet til fodlænge afsoning Hvem har du fortalt, at du har fået en Hans venner. Så vidt det er muligt, fortæller han det ikke til sin familie Uddannelses-/ arbejdsmæssig situation efter Han er førtidspensionist Fremtidsdrømme/ forventninger Vil helst ikke snakke om fremtiden, da han tror, at han enten bliver slået ihjel eller selv slår en ihjel og så kommer i fængsel i mange år Beskrivelse af de to eksemplariske forløb Som det fremgår af projektbeskrivelsen skulle gennemføre to eksemplariske forløb. De er beskrevet i det følgende: Eksemplarisk forløb 1 High:five modtager en ansøgning fra Daniel d. 2. juli Daniel bliver indkaldt til samtale d. 10. juli. Til samtalen deltager Daniel, Daniels plejesøster Anne og Annes kæreste Peter, som også er tilknyttet High:five. Det er igennem Peter, at Daniel har hørt om High:five. Daniel er 22 år, har været anbragt store dele af sin opvækst og har begrænset kontakt til sin biologiske familie. Daniel har en søn, der på tidspunktet for samtalen er ca. 5 mdr. Daniel har et meget lille socialt netværk. Daniel har gæld for ca kr. og står i RKI. han har tidligere haft misbrug af både alkohol og stoffer, men er nu stoppet. På tidspunktet for samtalen bor Daniel hos sin anden plejesøster Helene, som har bedt ham flytte ud, da Helenes kæreste Anders er sygemeldt. Daniel søger bolig. Han har på tidspunktet for samtalen netop færdig grundforløbet i lager og logistik. Daniel vil gerne have High:fives hjælp til at finde en læreplads inden for lager og logistik eller et arbejde indtil en læreplads er mulig. Daniel har søgt kontanthjælp, men er endnu ikke blevet godkendt. Han har desuden en verserende sag for vold mod sin ekskæreste og afventer, at han skal ind til afsoning. High:five kan ikke iværksætte jobsøgning, før der er klarhed omkring Daniels kommende afsoning. Daniels godkendelse til kontanthjælp trækker ud pga. af underbemanding og ferie hos kommunen. Daniel har fundet et værelse, men han har ikke råd til indskud. Da High:five får arrangeret et møde med kommunen omkring bevilling af indskud, er værelset udlejet til anden side. Daniel finder i stedet en lejlighed i Randers fra d. 15. august. Kontanthjælpen godkendes og Daniel starter i straksafklaring. 15

16 Daniel bliver indkaldt til afsoning i 30 dage fra d. 7. august. Hans sagsbehandler bevilger indskudslån og betaler husleje fra 15/8-30/9, mens Daniel afsoner. Daniel stoppes desuden i straksafklaringen. High:five har i mellemtiden rettet henvendelse til et efterværnsprojekt i Kommune, hvor unge, der har været anbragt indtil det 18. år, kan få hjælp/efterværn. Daniel er kvalificeret, men da han får bolig i Randers, hører han ikke længere under Kommune og kan derfor ikke blive optaget i. High:five besøger Daniel i fængslet, hvor Daniels forløb efter afsoning aftales. High:five får arrangeret, at Daniel kan få lov at udfylde ansøgningen om engangsydelse, allerede inden han løslades, så han får engangsydelsen udbetalt umiddelbart efter løsladelse. Normalt skal man møde personligt op hos kommunen. Efter aftale med Randers Kommune møder Daniel og High:five i stedet op dagen efter løsladelse. Det aftales, at Daniel skal møde til en visitationssamtale 14 dage senere. High:five deltager i mødet, hvor det aftales, at Daniel skal starte i et projekt for unge, som har brug for en ekstra hjælp. Forløbet viser sig dog at bestå af kun én samtale om ugen. High:five skaffer en frivillig mentor til Daniel, som arbejder på en stor anerkendt virksomhed i Randers. Mentoren hjælper Daniel ved bl.a. at lade ham benytte sin computer, give ham madrester fra kantinen, når han er løbet tør for penge m.m. High:five hjælper Daniel med at søge Randers Kommune om et engangsbeløb til møbler. High:five kontakter af flere omgange teknisk skole i Randers for at få Daniel godkendt til skolepraktik, indtil han kan få en læreplads. Daniel lever ikke op til kravene for at komme i skolepraktik, men Randers tekniske skole tilbyder alligevel at indkalde ham til en samtale. Daniel møder ikke op til samtalen. High:five leder efter en læreplads til Daniel blandt relevante virksomheder i Randers - men uden held. Daniel har sideløbende en sag om forældremyndigheden over sin søn. Daniel håber at få samkvemsret. I slutningen af november bliver High:five af en betjent fra Østjyllands politi som fortæller, at Daniel sidder varetægtsfængslet for grov vold. Gennem Daniels svoger Peter finder High:five ud af, at volden er begået sammen med Anders, plejesøsterens kæreste. Det er aftalt, at High:five besøger Daniel i arresten i midten af januar. Eksemplarisk forløb 2 Thomas på 21 år ringer til High:five d. 2. august 2012 på anbefaling frahans kontaktperson hos Kriminalforsorgen. Thomas kommer til samtale d. 3. august. Han går på en ungsuddannelse og får SU. Han har fået en for vold og vil gerne have hjælp til at finde et sted at bo, så han kan afsone i fodlænke. Thomas skal afsone 60 dage. På tidspunktet for samtalen har Thomas adresse hos sin mor og stedfar, men forholdet er problematisk. Thomas er sammen med sin mor flyttet til Danmark 9 år tidligere. Resten af familien er stadig i hjemlandet. Han har tidligere røget hash, men er stoppet. Thomas har en gæld på ca kr. High:five hjælper Thomas med at blive oprettet på Boligportalen og med at søge 4 boliger/værelser. High:five har løbende telefonkontakt med Thomas omkring boligsøgning. High:five finder ud af, Thomas skal bo et sted med eget køkken for at kunne afsone i fodlænke. Thomas sover rundt omkring hos venner. Han har problemer med at få økonomien til at løbe rundt. 16

17 High:five mister i slutningen af august kontakten til Thomas. Thomas kontaktperson hos kriminalforsorgen arrangerer et møde d 3. september mellem skolen, kriminalforsorgen, Thomas, Thomas mor og stedfar samt High:five. Mødet aflyses, fordi ingen kan få fat på Thomas. Thomas er tilsyneladende forsvundet efter en episode i hjemmet, hvor Thomas i vrede smadrer en dør. Thomas får tilladelse til at afsone i fodlænke hjemme hos sin mor og stedfar, men hvis ikke Thomas er på adressen, når kriminalforsorgen kommer, vil han blive efterlyst og komme til at afsone i fængsel. Thomas møder heller ikke i skolen. High:five forsøger fortsat at få kontakt til Thomas men uden held. I starten af september får High:five besked om, at Thomas er mødt i skole. Efter episoden med den smadrede dør, vil Thomas ikke længere afsone hjemme hos sin mor og stedfar. Thomas kontaktperson hos Kriminalforsorgen trækker sig, efter at Thomas mor har truet hende med at gå til Ekstra-Bladet. High:five kontakter både og Skanderborg kommune Thomas kan ikke forvente at få hjælp gennem akut-boliglisterne, da han er enlig. High:five kontakter samtlige boligforeninger i Skanderborg Thomas kan forvente at få en 1-værelses lejlighed i løbet af ca. 3 måneder. High:five hjælper Thomas med at bliver skrevet op - og finder en privat sponser, der finansierer de 500 kroner, det koster, at få et boligbrev og komme på venteliste. Kommunen kan ikke bevilge engangsbeløb. High:five undersøger muligheden for at udskyde Thomas fodlænkeafsoning. Det er ikke muligt. High:five har løbende, men ustabil kontakt med Thomas. Thomas sover på gaden, af og til hos venner eller hjemme. Thomas overvejer fordelene ved at afsone i fængsel. Thomas kontaktperson på skolen arrangerer med skoleledelsen, at Thomas kan fortsætte på skolen, trods et stort fravær. High:five leder fortsat efter bolig eller et midlertidigt opholdssted. Thomas bliver tilknyttet et projekt for udsatte unge og får herigennem en mentor. High:five har løbende udveksling med mentoren, og det aftales, at mentoren overtager at følge op på og hjælpe Thomas i det daglige. High:five skal i stedet hjælpe Thomas med at finde et fritidsjob. High:five sætter Thomas i kontakt med et større firma, hvortil han fremsender en ansøgning. Thomas kommer i fodlænke d. 5. oktober, og afsoner hjemme hos sin mor og stedfar. Kontakten til Thomas løber ud i sandet efter, Thomas har fået en mentor. Hans svarer ikke, når High:five kontakter ham. High:five har fortsat kontakt til Thomas mentor, som fortæller, at Thomas har gennemført sin fodlænke-afsoning og fortsat går på skolen. Pga. af stort fravær er han blevet opfordret til at tage et ekstra halvt år på uddannelsen for at sikre sig en ordentlig eksamen. Dette har han accepteret. Thomas bor fortsat hos sin mor. Thomas mor og stedfar skal skilles. 17

18 Bilag 3 Matrix over de forskellige instanser den unge kan komme i kontakt med fra anholdelse til afsoning Model kan rekvireres på A3 papir eller elektronisk hos High:five, Kristiane Paarup Kylling, tlf , 18

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Februar 2013 1 Resumé og anbefalinger De unge korttidsdømte er naturligvis meget forskellige, men fælles for de fleste

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Aldrig mere fængsel Indledning 3 Baggrunden for projektet... 3 Læsevejledning...

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Skolerne er uenige Det er dog ikke alle skoler, som er enige med undervisningsministeren. På Campus Bornholm Erhvervsskoleuddannelser mener man, at

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution 3. SEPTEMBER 67. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 09 10 Det største problem med døgninstitutioner er, at der ikke er nok af dem. Der er mange unge, der ikke får den hjælp, de har brug for SARAH, 23 ÅR, TIDLIGERE

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

SAMFUNDSTJENESTE. gavner alle parter

SAMFUNDSTJENESTE. gavner alle parter SAMFUNDSTJENESTE gavner alle parter SAMFUNDSTJENESTE FOREBYGGER NY KRIMINALITET Samfundstjeneste kan gives enten som vilkår for en betinget dom eller som vilkår for en prøveløsladelse. I 2013 fik 3.618

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

ckb VÆKST GENNEM JOB OG UDDANNELSE Særlige aktiviteter: Opkvalificering af medarbejderne: Samarbejde:

ckb VÆKST GENNEM JOB OG UDDANNELSE Særlige aktiviteter: Opkvalificering af medarbejderne: Samarbejde: Særlige aktiviteter: RENEW-DK RENEW er et intensivt, recovery-orienteret, uddannelsesrettet støtte- og mentortilbud til unge med psykiske sårbarheder med fokus på at hjælpe den unge til at få struktur

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Misbrugsbehandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om kvinder Af Nadja Lund-Sørensen & Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret september 2014 Indhold Klientundersøgelsen 2011...

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede?

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? Analysen er baseret på en registersamkørsel med data fra Danmarks Statistik og viser, at de indsatte i de danske fængsler har en markant anderledes

Læs mere

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Røveriet mod kiosken i Kværndrup 6 2012 Røveriet mod kiosken i Kværndrup Af kriminalassistent Svend Andersen, Lokalpolitiet Fåborg-Midtfyn,

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 1 Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 Udarbejdet af: Ilja Sabaj-Kjær, under supervision af projektleder Jesper Hegelund Bertelsen, under Hjemløseplanen, Plan og Projektstaben, Social-

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Opgaver til grundskolen Vi besøger retten

Opgaver til grundskolen Vi besøger retten Opgaver til grundskolen Vi besøger retten udarbejdet af Tina Krogh Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk eller på 21757581 Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Mentor på arbejdspladsen. High:five. Job til unge på kanten

Mentor på arbejdspladsen. High:five. Job til unge på kanten Mentor på arbejdspladsen High:five Job til unge på kanten High:Five er et landsdækkende projekt i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. www.highfive.net Mentor var i oldtidens Grækenland rådgiver

Læs mere

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend.

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. 1 Under samtale med Selmas mor observerer du, at Selmas mor har et tydeligt blåt mærke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006

Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006 Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006 1. Jule-aften, Struer: En taxikunde tildeler chauffør knytnæveslag fordi han skal betale 50 kroner i gebyr for kørsel uden for kommunegrænsen. I

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor STOF nr. 23, 2014 SÅ VENDER VI KAJAKKEN Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 Sag 76/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 29. maj 2012

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en reform af Kriminalforsorgen i Frihed

Forslag til folketingsbeslutning om en reform af Kriminalforsorgen i Frihed Beslutningsforslag nr. B 63 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere