Hvad har de gjort Hvad virkede/hvad virkede ikke. Forespurgt, om de ville spørge de unge, om de måtte udlevere telefonnummer til.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad har de gjort Hvad virkede/hvad virkede ikke. Forespurgt, om de ville spørge de unge, om de måtte udlevere telefonnummer til."

Transkript

1 Bilag 1 Består af: - Strategitabel - Beskrivelse af anklagemyndighedens rolle i - Postgang (beskrivelse af meddelelse omkring indsatte fra arresten til borgerservice og videre i systemet) Tabel hvem er blevet og hvad er der kommet ud af det Hvem er Alléskolen Udlevere Hvad virkede/hvad (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er bedt om) Hvad virkede/hvad? Vi er ikke bekendt med, hvorvidt de har haft kontakt til unge i Tech, Halmstadgade af en kollega fra en anden skole + projektkonsulent fra High:five Udlevere Studievejleder har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis skulle dukke op Studievejlederen har ikke været i kontakt med unge i 1

2 Hvem er Tech, Dollerup Vej Tech, Hasselager af en kollega fra en anden skole Udlevere Udlevere Hvad virkede/hvad En lærer har en personlig relation til de unge. Spurgt om han må deres tlf. nr., så vi kan ringe dem op (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er bedt om) 1 Hvad virkede/hvad Studievejleder har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis skulle dukke op En lærer har en personlig relation til de unge. Spurgt om han må deres telefonnummer, så vi kan ringe dem op Studievejlederen har ikke været i kontakt med unge i Det virker, når den unge kontaktes af en person, han har en relation til, og når denne person får lov til at den unges telefonnummer, så det ikke er den unge, der op Yderligere 3 efter 2. strategi 4 i alt Tech, Skanderborg Udlevere Studievejleder har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis skulle dukke op Studievejlederen har været i kontakt med 1 i, men han var allerede tilknyttet 2

3 Hvem er Købmands skole, Århus N Udlevere til potentielle unge. Tale med kollegaer om Hvad virkede/hvad (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er bedt om) Hvad virkede/hvad Studievejleder har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis skulle dukke op Studievejlederen har ikke været i kontakt med unge i Købmands skole, Viby ( pr. brev) Udlevere til potentielle unge. Tale med kollegaer om Studievejleder har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis skulle dukke op Studievejlederen har ikke været i kontakt med unge i Købmands skole, Risskov ( pr. brev) Udlevere Studievejleder har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis skulle dukke op Studievejlederen har ikke været i kontakt med unge i 3

4 Hvem er Købmands skole, Viemosevej ( pr. brev) Udlevere til potentielle unge. Tale med uddeling, hvis Hvad virkede/hvad (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er bedt om) Hvad virkede/hvad Studievejleder har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis en ung i skulle dukke op Studievejlederen har ikke været i kontakt med unge i Købmandsskole, Viborgvej ( pr. brev) Udlevere til potentielle unge. Tale med uddeling, hvis Studievejleder har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis en ung i skulle dukke op Studievejlederen har ikke været i kontakt med unge i Erhvervsforskole Udlevere til potentielle unge. Tale med kollegaer om uddeling, hvis En lærer har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis en ung i skulle dukke op Vi er ikke bekendt med, hvorvidt de har haft kontakt til unge i 4

5 Hvem er Produktions skole Udlevere Hvad virkede/ hvad virkede ikke (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er bedt om) Hvad virkede/hvad En lærer har lovet at huske, og evt. ringe til den unge, hvis skulle dukke op Vi er ikke bekendt med, hvorvidt de har haft kontakt til unge i Arresten i Udlevere Socialrådgiveren har lovet at huske, og evt. spørge om vi må ringe til den unge, hvis en ung i skulle dukke op Socialrådgiveren har oplyst, at der på kontakttidspunktet ikke har været indsatte i Arresten i Stats fængslet Østjylland ( pr. brev) Udlevere En socialrådgiver har lovet at huske, og evt. spørge om vi må ringe til den unge, hvis en ung i skulle dukke op Socialrådgiveren har oplyst, at der på kontakttidspunktet ikke har været indsatte i 5

6 Hvem er Bazar Vest Udlevere til potentielle unge. Tale med. En kontaktperson i Bazaren har personligt uddelt kort til de unge, han vidste, var i Hvad virkede/hvad (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er bedt om) Hvad virkede/hvad En kontaktperson i Bazaren har personligt uddelt kort til de unge, han vidste, var i Vi er ikke bekendt med, hvorvidt de har haft kontakt til unge i Caféer ved Å Den Sociale Retshjælp Have til at ligge Udlevere. til at ligge en ung i Vi er ikke bekendt med, hvorvidt der har været unge i på de forskellige cafeer at de unge selv baggrund af et 6

7 Hvem er Kriminalforsorgen Kærshovedgaard Statsfængsel Lokalpolitiet Vest ( pr. brev) Udlevere til potentielle Udlevere til potentielle Udlevere til potentielle De sender med ud i breve til de unge, og medarbejder i fodlænken uddeler, når de har samtaler med de unge uddeling, hvis uddeling, hvis samt haft kort med rundt på patrulje Hvad virkede/hvad Det virker ikke, at de unge selv skal ringe tilbage på baggrund af et Det virker ikke, at de unge selv skal ringe tilbage på baggrund af et Det virker ikke, at de unge selv skal ringe tilbage på baggrund af et (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er bedt om) tlf. nr. til De sender med ud i breve til de unge, og medarbejdere i fodlænken uddeler, når de har samtaler med de unge Overvagtmester har personligt alle indsatte i. Efterfølgende har de fået et personligt brev Har haft kort med rundt på patrulje Hvad virkede/hvad En ung kontaktede os i fbm. møde på Kriminalforsorgen. Han ringede dog ikke pga. deltagelse i, men blev efterfølgende interviewet og blev et af de eksemplariske forløb 1 ung ringede op og aftalte interview. Han dukkede dog aldrig op til selve interviewet og han svarede ikke efterfølgende på sin telefon Vi er ikke bekendt med, hvorvidt de har haft kontakt til unge i 1 7

8 Hvem er Pension Skejby Retten i Sharks Poolhall Udlevere Udlevere Have liggende Hvad virkede/hvad (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er bedt om) tlf. nr. til tlf. nr. til tlf. nr. til Hvad virkede/hvad Har snakket med beboerne derude og forespurgt, hvorvidt de ville interviewes Retspræsidenten vil sørge for, at der ligger i alle retslokaler. Derudover vil hun bede merne tale med de unge i om Have post til at ligge. En person ringede og tilkendegav, at han gerne ville interviewes. Han var dog meget langt fra strafmæssigt, hvorfor High:five valgte at takke nej. Vi er ikke bekendt med, om merne har husket at minde de unge i om at de unge selv baggrund af et 8

9 Hvem er Statsfængslet Møgelkær Udlevere Hvad virkede/hvad (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er de unge, om de måtte tlf. nr. til i High:five Hvad virkede/hvad Har gennemgået alle deres indsatte for at se, om der nogle i. Det var der ikke på tidspunktet for henvendelse Ungeindsatsen i Udlevere unge, om de måtte tlf. nr.til i High:five Ringet til de unge, de havde i Fik lov at et telefonnummer på en ung, som ville deltage i interview 1 UU- Udlevere unge, om de måtte tlf. nr.til i High:five? 9

10 Hvem er Østjyllands Politi Udlevere Hvad virkede/hvad (Hvor mange er HF kommet i kontakt (hvad er bedt om) tlf. nr. til Hvad virkede/hvad Vil sende ud med breve til relevante unge når de unge selv op 22 beneficerede advokater i Udlevere tlf. nr. til En enkelt har sendt og ringet en mor og hendes søn op.en anden har ringet til to klienter efter de har fået Da det ikke lykkedes medarbejderen ved advokaterne at få lov til at de unges tlf. nr., er det ikke lykkedes at få nogle interviews Der er som nævnt i rapporten interviewet 10 personer. De sidste 4 interviews er kommet i stand igennem High:five. 10

11 Beskrivelse af anklagemyndighedens rolle i Vi har i starten af haft kontakt til anklagemyndigheden i, idet denne myndighed udfærdiger anklageskrift. Anklagemyndigheden oplyste, at de ikke har personlig kontakt med de tiltalte før retsmødet. De møder først den tiltalte i retten. Anklagemyndigheden havde ikke mulighed for at være behjælpelig med at sende ud, da det vil være for ressourcekrævende, hvis de skulle henvise de tiltalte inden men. Når tiltalte er dømt, sender anklagemyndigheden ikke brev ud til den unge. Postgang (beskrivelse af meddelelse omkring indsatte fra arresten til borgerservice og videre i systemet) Når en henvendelse fra f.eks. arresten sendes til borgerservice, bliver den ikke altid sendt til samme afdeling i kommunen. Det afhænger af, hvilken rubrik, der er sat kryds i (hvilken afdeling, der er sat kryds ud for). Er der f.eks. sat kryds i kontanthjælp, så sendes henvendelsen videre til kontanthjælpsafdelingen osv. Hvis der ikke er sat kryds ud for en afdeling, sendes henvendelsen som regel til folkeregistret, og nogle gange (det afhænger meget af, hvor travlt der er i borgerservice), undersøger de, om vedkommende har en socialrådgiver, så sendes henvendelsen dertil. De oplyser i borgerservice, at henvendelsen altid bliver sendt videre. Folkeregistret fortæller, at de ikke sender henvendelsen videre. De registrerer blot på vedkommendes adresse, at vedkommende er indsat i fængsel. Det hænder også, at henvendelse bliver smidt ud, idet de kun skal registrere, hvis vedkommende er indsat i fængsel i 3 måneder eller mere. I arresten fortæller de, at de kun sender bud til kommunen, hvis indsatte fortæller, at han har noget med kommunen at gøre. Hvis arresten derimod ikke får oplysning om den indsatte f.eks. er på offentlig forsørgelse, så sendes der ikke besked til kommunen om, at vedkommende er indsat, og derved risikerer man, at udbetalingen af kontanthjælp fortsætter. 11

12 Bilag 2 Består af: - Tabel over unge, som er interviewet - Beskrivelse af de to eksemplariske forløb Tabel over unge, som er interviewet Unge Opvækst/ Social baggrund 1 Bor med mor og stedfar. søskende. kontakt til sin far. Mor er vikar og til tider arbejdsløs. Ustabil opvækst. Er ofte blevet smidt ud hjemmefra og har enkelte gange sovet på gaden. Har noget gæld 2 Bor hos en kammerat. Har selv et barn, som han ser. Har mor og bror, som han ikke ser meget. Har ingen kontakt til sin far. Hans tidlige ungsår og voksenliv har været præget af vold i hjemmet, institutioner, fængsler og misbrug. Han og moren har fået tæsk af faren. Har boet på institution for adfærdsvanskelige børn. Hans kriminelle løbebane startede som årig. Har fået konstateret ADHD. Har en del gæld Brug af alkohol og/eller euforiserende stoffer Har røget hash Har haft et meget kraftigt alkohol- og stofmisbrug. Har været i misbrugsbehandling, og tager ikke stoffer mere Kontakt til retssystemet inden tidligere kontakt Har 3 tidligere me Uddannelses-/ arbejdsmæssig situation inden Er droppet ud af 2 skoler. Er nu i gang med 2. år på HG Har afsluttet folkeskolens 9. klasse. Har tidligere arbejdet som mekaniker og har haft andre småjobs Mulighed for fodlænkeafsoning af Har med High:fives, skoles og UU s hjælp formået at afsone i fodlænke Det har ikke været muligt at afsone nuværende i fodlænke, da men var for lang Hvem har du fortalt, at du har fået en Mor, stedfar, skole. Det var han nødt til, for ellers kunne han ikke afsone i fodlænke Ekskæresten og en kammerat Uddannelses-/ arbejdsmæssig situation efter Er i gang med 2. år på HG Er i arbejde som mekaniker. Efter han har fået bevilget kørekort, har han fået tilbudt læreplads som automontør Fremtidsdrømme/ forventninger Håber snart at få sin egen lejlighed. Vil gerne arbejde i en tøjbutik Håber på, at han en dag kan åbne sit eget værksted 12

13 Unge Opvækst/ Social baggrund 3 Bor hos sin onkel. Har mor, far og 3 søskende, som han har et godt forhold til. Hans opvækst har ikke været så god, men det giver han sig selv skylden for. Har lidt gæld. 4 Bor hos sine forældre. Har et godt netværk og en god familie. 5 Bor alene og har en søn, som han ikke ser. Har haft en ustabil opvækst og har været i flere plejefamilier. Har et godt forhold til den seneste plejefamilie og har derigennem fået 2 søstre. Har en del gæld. 6 Bor sammen med sin fætter. Har en søn. Hans opvækst har været præget af forældrenes misbrug. Hans mor er død af en overdosis og hans far er alkoholiker. Hele hans familie er kriminel. Har en del privatgæld og sagsomkostninger. Er mest bekymret pga. den gæld, hvor han skal gå og kigge sig over skulderen Brug af alkohol og/eller euforiserende stoffer Har røget rigtig meget hash, men er stoppet helt Har røget en del hash, men er stoppet helt Har haft problemer med alkohol og stoffer Fortæller, at han har et festforbrug af amfetamin. Mener ikke selv, at det er et problem Kontakt til retssystemet inden Har et par betingede me En betinget Har en enkelt før, som han afsonede i fodlænke Har mange tidligere me. Uddannelses-/ arbejdsmæssig situation inden Har afsluttet folkeskolens 9. klasse (hvilket han ikke husker pga. et heftigt hashmisbrug). Har forsøgt at tage uddannelse flere gange, men det er ikke lykkedes pga. hashmisbrug. Lavede ikke noget umiddelbart før Har afsluttet folkeskolens 9. klasse. Droppede ud teknisk skole pga. varetægtsfængsling Er droppet ud af skolen flere gange Har afsluttet folkeskolens 10. klasse samt HG. Har afsluttet 2 forskellige grundforløb. Har arbejdet på slagteri, som chauffør og haft andre småjobs Mulighed for fodlænkeafsoning af Det har ikke været muligt at afsone nuværende i fodlænke, da men var for lang Nærværende blev betinget Nærværende har ikke været mulig at afsone i fodlænke, da han tidligere har afsonet i fodlænke Det har ikke været muligt at afsone nuværende i fodlænke, da men var for lang Hvem har du fortalt, at du har fået en Har ikke fortalt nogen om de betingede me, men da han blev varetægtsfængslet ifm. nuværende, fandt familie og venner ud af det Da han blev varetægtsfængslet, fik hans mor det at vide, og hun fortalte det på hans skole High:five og søskende. Søskende har fortalt det til hans plejemor Familie og venner ved det, da han p.t. er inde at afsone Uddannelses-/ arbejdsmæssig situation efter Er i gang med maleruddannelsen, men tror ikke han kan holde til det pga. problemer med ryg og skulder efter et trafikuheld Er færdig med grundforløbet på teknisk skole. Har lige fået læreplads Har færdig grundforløb på teknisk skole og afventer virksomhedspraktik Skal i gang med virksomhedspraktik, når han er blevet løsladt Fremtidsdrømme/ forventninger Vil gerne være taxachauffør, men tror ikke, han kan blive det pga. plettet straffeattest Vil gerne være lagerarbejder Han vil gerne have et arbejde, så han kan betale af på sin gæld. (Er efterfølgende blevet varetægtsfængslet) Vil allerhelst være indretningsarkitekt, men regner med at blive kurérchauffør 13

14 Unge Opvækst/ Social baggrund 7 Bor hos forældre. Har haft en god opvækst og har et godt netværk 8 Bor hos sin mor. Har en bror. Hans far har været i fængsel de første 4 år af hans liv. Faren har et misbrugsproblem (narkoman), men moren har aldrig haft problemer med misbrug og har altid arbejdet. Har et godt forhold til sin familie (også til sin far, selv om faren stadig er misbruger). Skylder lidt ifm. retssagen 9 Bor alene. Har kontakt med sin mor og lillebror. Har ikke talt med sin far i mange år. Fik tæsk af sin far som barn og har boet på et socialpædagogisk opholdssted. Har en depression. Har bankgæld og skylder til pusher. Brug af alkohol og/eller euforiserende stoffer Har prøvet stoffer i forbindelse med fest Har taget rigtig mange stoffer og ryger stadig hash dagligt Kontakt til retssystemet inden Har været i kontakt med retssystemet en gang før, men er blevet frikendt Har 3 tidligere me, som har været samfundstjeneste me Har en enkelt tiltale bag sig, men der blev han frikendt. Uddannelses-/ arbejdsmæssig situation inden Afsluttet folkeskolens 10. klasse og arbejdet på et lager i 2½ år. Er i gang med uddannelse Afsluttet folkeskolens 9. klasse. Er færdiguddannet som slagter Har afsluttet folkeskolens 10. klasse. Er tidligere stoppet på en uddannelse, da han skulle i misbrugsbehandling. I gang med uddannelse Mulighed for fodlænkeafsoning af Han blev frikendt i forbindelse med Fik samfundstjeneste Afventer Hvem har du fortalt, at du har fået en Alle vidste det, fordi han kom på forsiden af flere aviser Ville ikke fortælle det til nogen, men brevet fra retten blev sendt hjem, så hans mor fandt ud af det på den måde En lærer på skolen. Vil ikke fortælle det til sin arbejdsplads Uddannelses-/ arbejdsmæssig situation efter Er færdig med sin uddannelse i februar 2013 Arbejder som slagter og er meget bange for, at hans arbejdsgiver skal finde ud af, at han har en plettet straffeattest Er netop færdigudlært Fremtidsdrømme/ forventninger Regner med at få arbejde inden for sin uddannelse Vil bare gerne fortsætte med at arbejde som slagter Det kommer an på, hvor hård en han får, og hvilken betydning det får for hans fremtidige arbejdsmæssige situation 14

15 Unge Opvækst/ Social baggrund 10 Bor i egen lejlighed. Har forældre og søskende. Som 13 årig blev han smidt ud hjemmefra af sin far og blev derefter fjernet fra hjemmet. Har boet på forskellige institutioner og har ind imellem sovet på gaden. I dag har han et godt forhold til sin mor, men et anstrengt forhold til sin far. Stort set alle hans venner begår kriminalitet og har siddet i fængsel. Han har fået konstateret ADHD. Har en stor gæld også til mennesker, det ikke er smart at skylde penge Brug af alkohol og/eller euforiserende stoffer Har dagligt et stort hashforbrug Kontakt til retssystemet inden Har mange me bag sig. Er idømt me fra 14 dage op til flere år Uddannelses-/ arbejdsmæssig situation inden Har ikke ret meget skolegang og har ingen afgangsprøve fra folkeskolen Mulighed for fodlænkeafsoning af Nærværende er på 2 måneder, men han fik afslag på fodlænke, fordi han tidligere har afsonet i lukket fængsel, ligesom han blev fundet uegnet til fodlænge afsoning Hvem har du fortalt, at du har fået en Hans venner. Så vidt det er muligt, fortæller han det ikke til sin familie Uddannelses-/ arbejdsmæssig situation efter Han er førtidspensionist Fremtidsdrømme/ forventninger Vil helst ikke snakke om fremtiden, da han tror, at han enten bliver slået ihjel eller selv slår en ihjel og så kommer i fængsel i mange år Beskrivelse af de to eksemplariske forløb Som det fremgår af projektbeskrivelsen skulle gennemføre to eksemplariske forløb. De er beskrevet i det følgende: Eksemplarisk forløb 1 High:five modtager en ansøgning fra Daniel d. 2. juli Daniel bliver indkaldt til samtale d. 10. juli. Til samtalen deltager Daniel, Daniels plejesøster Anne og Annes kæreste Peter, som også er tilknyttet High:five. Det er igennem Peter, at Daniel har hørt om High:five. Daniel er 22 år, har været anbragt store dele af sin opvækst og har begrænset kontakt til sin biologiske familie. Daniel har en søn, der på tidspunktet for samtalen er ca. 5 mdr. Daniel har et meget lille socialt netværk. Daniel har gæld for ca kr. og står i RKI. han har tidligere haft misbrug af både alkohol og stoffer, men er nu stoppet. På tidspunktet for samtalen bor Daniel hos sin anden plejesøster Helene, som har bedt ham flytte ud, da Helenes kæreste Anders er sygemeldt. Daniel søger bolig. Han har på tidspunktet for samtalen netop færdig grundforløbet i lager og logistik. Daniel vil gerne have High:fives hjælp til at finde en læreplads inden for lager og logistik eller et arbejde indtil en læreplads er mulig. Daniel har søgt kontanthjælp, men er endnu ikke blevet godkendt. Han har desuden en verserende sag for vold mod sin ekskæreste og afventer, at han skal ind til afsoning. High:five kan ikke iværksætte jobsøgning, før der er klarhed omkring Daniels kommende afsoning. Daniels godkendelse til kontanthjælp trækker ud pga. af underbemanding og ferie hos kommunen. Daniel har fundet et værelse, men han har ikke råd til indskud. Da High:five får arrangeret et møde med kommunen omkring bevilling af indskud, er værelset udlejet til anden side. Daniel finder i stedet en lejlighed i Randers fra d. 15. august. Kontanthjælpen godkendes og Daniel starter i straksafklaring. 15

16 Daniel bliver indkaldt til afsoning i 30 dage fra d. 7. august. Hans sagsbehandler bevilger indskudslån og betaler husleje fra 15/8-30/9, mens Daniel afsoner. Daniel stoppes desuden i straksafklaringen. High:five har i mellemtiden rettet henvendelse til et efterværnsprojekt i Kommune, hvor unge, der har været anbragt indtil det 18. år, kan få hjælp/efterværn. Daniel er kvalificeret, men da han får bolig i Randers, hører han ikke længere under Kommune og kan derfor ikke blive optaget i. High:five besøger Daniel i fængslet, hvor Daniels forløb efter afsoning aftales. High:five får arrangeret, at Daniel kan få lov at udfylde ansøgningen om engangsydelse, allerede inden han løslades, så han får engangsydelsen udbetalt umiddelbart efter løsladelse. Normalt skal man møde personligt op hos kommunen. Efter aftale med Randers Kommune møder Daniel og High:five i stedet op dagen efter løsladelse. Det aftales, at Daniel skal møde til en visitationssamtale 14 dage senere. High:five deltager i mødet, hvor det aftales, at Daniel skal starte i et projekt for unge, som har brug for en ekstra hjælp. Forløbet viser sig dog at bestå af kun én samtale om ugen. High:five skaffer en frivillig mentor til Daniel, som arbejder på en stor anerkendt virksomhed i Randers. Mentoren hjælper Daniel ved bl.a. at lade ham benytte sin computer, give ham madrester fra kantinen, når han er løbet tør for penge m.m. High:five hjælper Daniel med at søge Randers Kommune om et engangsbeløb til møbler. High:five kontakter af flere omgange teknisk skole i Randers for at få Daniel godkendt til skolepraktik, indtil han kan få en læreplads. Daniel lever ikke op til kravene for at komme i skolepraktik, men Randers tekniske skole tilbyder alligevel at indkalde ham til en samtale. Daniel møder ikke op til samtalen. High:five leder efter en læreplads til Daniel blandt relevante virksomheder i Randers - men uden held. Daniel har sideløbende en sag om forældremyndigheden over sin søn. Daniel håber at få samkvemsret. I slutningen af november bliver High:five af en betjent fra Østjyllands politi som fortæller, at Daniel sidder varetægtsfængslet for grov vold. Gennem Daniels svoger Peter finder High:five ud af, at volden er begået sammen med Anders, plejesøsterens kæreste. Det er aftalt, at High:five besøger Daniel i arresten i midten af januar. Eksemplarisk forløb 2 Thomas på 21 år ringer til High:five d. 2. august 2012 på anbefaling frahans kontaktperson hos Kriminalforsorgen. Thomas kommer til samtale d. 3. august. Han går på en ungsuddannelse og får SU. Han har fået en for vold og vil gerne have hjælp til at finde et sted at bo, så han kan afsone i fodlænke. Thomas skal afsone 60 dage. På tidspunktet for samtalen har Thomas adresse hos sin mor og stedfar, men forholdet er problematisk. Thomas er sammen med sin mor flyttet til Danmark 9 år tidligere. Resten af familien er stadig i hjemlandet. Han har tidligere røget hash, men er stoppet. Thomas har en gæld på ca kr. High:five hjælper Thomas med at blive oprettet på Boligportalen og med at søge 4 boliger/værelser. High:five har løbende telefonkontakt med Thomas omkring boligsøgning. High:five finder ud af, Thomas skal bo et sted med eget køkken for at kunne afsone i fodlænke. Thomas sover rundt omkring hos venner. Han har problemer med at få økonomien til at løbe rundt. 16

17 High:five mister i slutningen af august kontakten til Thomas. Thomas kontaktperson hos kriminalforsorgen arrangerer et møde d 3. september mellem skolen, kriminalforsorgen, Thomas, Thomas mor og stedfar samt High:five. Mødet aflyses, fordi ingen kan få fat på Thomas. Thomas er tilsyneladende forsvundet efter en episode i hjemmet, hvor Thomas i vrede smadrer en dør. Thomas får tilladelse til at afsone i fodlænke hjemme hos sin mor og stedfar, men hvis ikke Thomas er på adressen, når kriminalforsorgen kommer, vil han blive efterlyst og komme til at afsone i fængsel. Thomas møder heller ikke i skolen. High:five forsøger fortsat at få kontakt til Thomas men uden held. I starten af september får High:five besked om, at Thomas er mødt i skole. Efter episoden med den smadrede dør, vil Thomas ikke længere afsone hjemme hos sin mor og stedfar. Thomas kontaktperson hos Kriminalforsorgen trækker sig, efter at Thomas mor har truet hende med at gå til Ekstra-Bladet. High:five kontakter både og Skanderborg kommune Thomas kan ikke forvente at få hjælp gennem akut-boliglisterne, da han er enlig. High:five kontakter samtlige boligforeninger i Skanderborg Thomas kan forvente at få en 1-værelses lejlighed i løbet af ca. 3 måneder. High:five hjælper Thomas med at bliver skrevet op - og finder en privat sponser, der finansierer de 500 kroner, det koster, at få et boligbrev og komme på venteliste. Kommunen kan ikke bevilge engangsbeløb. High:five undersøger muligheden for at udskyde Thomas fodlænkeafsoning. Det er ikke muligt. High:five har løbende, men ustabil kontakt med Thomas. Thomas sover på gaden, af og til hos venner eller hjemme. Thomas overvejer fordelene ved at afsone i fængsel. Thomas kontaktperson på skolen arrangerer med skoleledelsen, at Thomas kan fortsætte på skolen, trods et stort fravær. High:five leder fortsat efter bolig eller et midlertidigt opholdssted. Thomas bliver tilknyttet et projekt for udsatte unge og får herigennem en mentor. High:five har løbende udveksling med mentoren, og det aftales, at mentoren overtager at følge op på og hjælpe Thomas i det daglige. High:five skal i stedet hjælpe Thomas med at finde et fritidsjob. High:five sætter Thomas i kontakt med et større firma, hvortil han fremsender en ansøgning. Thomas kommer i fodlænke d. 5. oktober, og afsoner hjemme hos sin mor og stedfar. Kontakten til Thomas løber ud i sandet efter, Thomas har fået en mentor. Hans svarer ikke, når High:five kontakter ham. High:five har fortsat kontakt til Thomas mentor, som fortæller, at Thomas har gennemført sin fodlænke-afsoning og fortsat går på skolen. Pga. af stort fravær er han blevet opfordret til at tage et ekstra halvt år på uddannelsen for at sikre sig en ordentlig eksamen. Dette har han accepteret. Thomas bor fortsat hos sin mor. Thomas mor og stedfar skal skilles. 17

18 Bilag 3 Matrix over de forskellige instanser den unge kan komme i kontakt med fra anholdelse til afsoning Model kan rekvireres på A3 papir eller elektronisk hos High:five, Kristiane Paarup Kylling, tlf , 18

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

SAMFUNDSTJENESTE. gavner alle parter

SAMFUNDSTJENESTE. gavner alle parter SAMFUNDSTJENESTE gavner alle parter SAMFUNDSTJENESTE FOREBYGGER NY KRIMINALITET Samfundstjeneste kan gives enten som vilkår for en betinget dom eller som vilkår for en prøveløsladelse. I 2013 fik 3.618

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

I dette nummer: Bjarkes træ Filmen Nordvest Fødselsdag

I dette nummer: Bjarkes træ Filmen Nordvest Fødselsdag September 2013 - Nr. 3 I dette nummer: Bjarkes træ Filmen Nordvest Fødselsdag Bladet fra Storskoven henvender sig primært til opholdsstedets forældre, men samarbejdspartnere er velkomne til at læse med

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

20 TYVE EN UNDERSØGELSE AF INDBRUDSTYVES MOTIVER OG ADFÆRD. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Oktober 2014

20 TYVE EN UNDERSØGELSE AF INDBRUDSTYVES MOTIVER OG ADFÆRD. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Oktober 2014 20 TYVE EN UNDERSØGELSE AF INDBRUDSTYVES MOTIVER OG ADFÆRD Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden Oktober 2014 INDHOLD 1 Hovedresultater... 4 2 Indledning... 6 3 20 tyve... 7 4 En tyve-livsform... 28

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

Social kontrol SOCIALPÆDAGOGEN

Social kontrol SOCIALPÆDAGOGEN 4. FEBRUAR 68. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 03 09 11 Social kontrol Mange etniske minoritetspiger bliver fortsat overvåget, kontrolleret og straffet af deres familier. Men flere og flere gør oprør mod familiens

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Arbejdsgruppens medlemmer:

Arbejdsgruppens medlemmer: Dummebøder Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 Fax 33 43 01 39 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Arbejdsgruppens medlemmer: Politimester Henrik Andersen, Nyborg Politi Politifuldmægtig

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Den Sociale Retshjælp Nyhedsbrev April Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Gæld fra sagsomkostninger hindrer tidligere

Læs mere