inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013"

Transkript

1 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det hele foregik dog ikke med kost, der var også gang i fejemaskinerne. Foto: Erlind Daugaard

2 Side 17 Side 23 Side 5 Side 29 Kære læsere Redaktionen har besluttet, at dette års forsider skal beskrive årets gang for vore ejendomsfunktionærer. Forsiden denne gang er således første billede i serien. Det synes vi er en god nyhed, ligesom artiklen side 3 om ombygningen ved administrationsbygningen og det nye fælleshus i Høvænget. Der er også nyt om udført arbejde i vore mange afdelinger. Om foreningslivet har vi også mange artikler lidt om pensionistfesten og ferie. Der er også spændende artikler som f.eks. Der var engang, Det gode liv og om Hash så der er nok at læse om. Vi præsenterer én af vore meget flittige skribenter ligesom vor kat siger lidt. Det gør den næste gang i juni/juli 2013! På gensyn Indhold Leder...3 Der var engang Repræsentantskabsmøde... 6 Det gode liv... 7 Lukketid... 8 Duggede ruder... 9 Pensionistfest Altaner Julestue Fastelavn Brug brikken Visens venner En kørestolsbruger Sundhedscafé Nyt fælleshus Kørestolsræserne Du skal huske Håndværkerparken Ny ansættelse Ejendomsfunktionærer Byttelejlighed Redaktionskat Ny inspektør Hash ID-kort Pensionistfest ÅRGANG marts 2013 blad nr. 9 Udkommer 4 gange årligt Oplag: eksemplarer / Tryk/Layout: Uni-Tryk Redaktion sluttet uge Næste nummer udkommer juni/juli 2013 Deadline næste nummer 21. maj 2013 Redaktion: Øyvind Kragh-Larsen (ansvarshavende) tlf Poul Ankersen tlf Poul Fisker tlf Erlind Daugaard tlf Lis-Linette Knoth Grand tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J Tlf , Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt. Ret til ændringer forbeholdes 2 Marts 2013

3 Leder Af Ole Berg, projektchef Om- og tilbygning af administrationsbygningen Vestergårdsvej 15 ALBOA s bestyrelse har besluttet, at der skal ske en om- og tilbygning af administrationsbygningen på Vestergårdsvej. Der udføres en ekstra etage på den fløj, som blev opført i 2006, ligesom der udføres en mindre 3-etagers tilbygning ved den gavl, hvor bl.a. huslejeafdelingen er placeret. Der udvides med i alt 225 m 2. I de bestående bygninger vil nogle områder blive ombygget, hvilket bl.a. medfører, at inspektørerne samles på én etage. Der vil blive etableret elevator, som betjener alle tre etager. Indgangspartiet ved Vestergårdsvej vil blive ombygget og forsynet med halvtag. Foto: Jan Rasmussen. Det forventes, at håndværksarbejderne påbegyndes i april måned og afsluttes i december måned Mens arbejderne pågår vil nogle afdelinger skulle flyttes til en midlertidig placering i den bestående bebyggelse. Andre afdelinger vil midlertidigt blive flyttet til en pavillon, som opstilles på P-pladsen ved det nuværende indgangsparti. Ændrede afdelingsplaceringer og adgangsforhold vil blive skiltet i byggeperioden. Ligeledes kan der læses om projektet på ALBOA s hjemmeside. Marts

4 Af Erlind Daugaard Der var engang... Andelsbevægelsen, forbrugerne og nærdemokratiet Thise mejeri Der var engang at forbrugerne var rimelig bevidste om hvor de gjorde deres indkøb af dagligvarer. Nogle handlede hos den såkaldt frie købmand, andre foretrak at være medlem af en Brugsforening og handle der. Og som sagt var det meget bevidst, det man gjorde. Er du bevidst om, hvem du lægger dine surt tjente penge hos? Eller handler du bare i den nærmeste butik uanset hvad der står på facaden? Hvem scorer gevinsten på dine indkøb? For en gevinst må der jo nødvendigvis være, hvis den pågældende butik eller butikskæde skal overleve. Dagligvaremarkedet Jeg har formentlig ret i at førsteprioriteten, når du skal ud og handle, drejer sig om din pengepung. Om du gør dine indkøb hos et privat foretagende eller et andelsforetagende tænker du måske overhovedet ikke på. Mulighederne for at vælge leverandør til din husholdning er jo nærmest enorme i dag. Det er vel overflødigt at nævne den lange række af butikskæder, der har invaderet det danske marked. Som alle ved, er der to store spillere, der dominerer markedet, nemlig Coop og Dansk Supermarked. Mens de fleste kæder i øvrigt har udenlandsk kapital i ryggen, er de to giganter danske. Det må man tro på, selv om de ikke strør om sig med informationer om deres kapitalforhold. Nu er det jo sådan, at Dansk Supermarked oprindelig er startet af Herman Salling i 1960, da den første Føtex åbnede i Guldsmedgade i Aarhus. Senere indledtes et økonomisk samarbejde med A.P. Møller som det vel hed dengang. Hvorfor nu det? Selvfølgelig for at få tilført kapital og så fordi der er penge i skidtet som det hedder. Dansk Supermarked er således en ren opkomling i forhold til Coop, der har dybe rødder i det danske samfund som en andelsbevægelse, der virkelig har sat sit aftryk i nyere historie. Her bliver vi lige nødt til at have med, at navnet Coop er en nyere foreteelse. Ældre læsere vil erindre, at den oprindelige benævnelse var Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, FDB/Brugsen. Denne ærværdige organisation har imidlertid tilpasset sig løbende til de nye tider klemt i konkurrenceræset. De små samfund Man kan så spørge sig selv, om denne konkurrence er til fordel for forbrugerne? Svaret må umiddelbart være et ja. Priserne holdes i ave og antallet af indkøbssteder øges. Men kun hvis du bor i et større lokalsamfund. Som alle ved, står mange små samfund ude i landet i dag helt uden dagligvarebutik. Nogle vil påstå, at det er kundernes egen skyld, idet deres mobilitet gør, at de kører til de store centre for at handle. Det er dog ikke hele sandheden. Der er to væsentlige årsager 1) Der er ingen arbejdspladser i de små landsbyer, hvorved folk tvinges til at køre til en større by for at arbejde, og så køber man ind der og 2) Der skal et vist kundeunderlag til for at en dagligvarebutik er rentabel. 4 Marts 2013

5 Der har i tidens løb været gjort utallige krumspring for at bevare en butik i den lille by, som oftest forgæves. Der var engang at en brugsforening levede udmærket af 200 trofaste medlemmer. Man mødte op til generalforsamlingen en gang om året, besluttede hvordan foreningen skulle udvikle sig og valgte en bestyrelse. Det var nærdemokrati. Og det var ikke kun i dagligvarehandelen, det fungerede sådan. Det gjorde det også i de produktionsselskaber vi stadig kender, mejerier og slagterier. Alle disse hæderkronede virksomheder er stadig andelsforetagener, men nærdemokratiet er forsvundet. Nu vælger man medlemmer til et repræsentantskab, der tager beslutningerne på repræsentantskabsmøder. Det gælder for øvrigt også i den boligforening, du bor i. Din indflydelse består i at du kan være med til at vælge en bestyrelse for din afdeling. Bestyrelsesmedlemmerne deltager så i repræsentantskabsmøderne med det antal delegerede, Økologisk ko, Thise afdelingen er berettiget til i henhold til vedtægterne. Vedtægterne (lovene) er vedtaget på et repræsentantskabsmøde en demokratisk proces. Produktionsområdet Men tilbage til virksomhederne. Den helt store spiller på slagteriområdet er Danish Crown. Man kan se på nettet, at netop denne organisation p.t. har selskabsformen til debat internt. Blandt andet for om muligt at kunne inddrage eksterne investorer. Kan det forenes med den nuværende andelsform? Ejerne, andelshaverne, står overfor store beslutninger. Mejerier: Der var engang, hvor mange landsbyer med respekt for sig selv, havde et mejeri. Udviklingen gjorde, at denne struktur ikke længere var rentabel for andelshaverne. Man fusionerede og mange forbrugere kan sikkert huske, at der på et tidspunkt var to aktører på markedet, Kløver Mælk og MD Foods. MD stod for Mejeriselskabet Danmark. I 2000 fusionerede man så med det svenskejede selskab, Arla, så det i dag ejes af ca danske og svenske landmænd. Økologien Nu skulle man så tro, at alle små mejerier var ude af markedet. Men det er ikke tilfældet. Forbrugere, som gør deres indkøb i Coop`s butikker, kender også de økologiske produkter fra Thise Mejeri. Jeg har i efteråret haft fornøjelsen at besøge Thise, der ligger i Salling. Den indtil nu stigende interesse for økologi gjorde det muligt at oprette mejeriet i Andelshaverne er ca. 90 økologiske landmænd. Indtil videre må det vel betragtes som en nicheproduktion. Hvordan denne udvikler sig kan kun fremtiden vise. Men Andelsselskaberne består altså stadig og deres produkter er ikke til at komme udenom. De har tilpasset sig udviklingen. Men idealisterne blandt forbrugerne er sikkert svundet ind. Andelsselskaberne opstod af et behov hos både producenter og forbrugere. Behovet er der stadig for landbrugets vedkommende, men hvad med forbrugerne? De (forbrugerne) har muligheder nok for at få deres behov dækket i dag. Men COOP er stadigvæk den eneste medlemsejede kæde. Marts

6 Repræsentantskabsmøde - Mange opgaver for projektafdelingen - Mange møder også i Fremtidstanker Projektafdelingens opgaver vedrører nybyggerier samt renoveringsog ombygningsopgaver, er: Afdeling 1 Grundtvigsvej Der udføres en byggeteknisk gennemgang af bebyggelsen med fokus på energirenovering. Afdeling 8 Byvangen Der arbejdes på et projekt. som omfatter bl.a. udskiftning af vandinstallationer. Afdeling 16 Høvænget Der er planer om opførelse af nyt fælleshus som erstatning for det hus, som brændte i forsommeren. Afdeling 20 Elverdalsparken I løbet af eftersommeren har afdelingen fået renoveret kloakker ud mod Elverdalsvej ligesom haveanlægget er moderniseret. Afdeling 24 Søndervangen I Renoveringsstøttesag omhandlende bl.a. klimaskærmen skal forelægges beboerne til godkendelse og arbejdet forventes påbegyndt i Afdeling 35 Kalkærparken Afdelingen arbejder med en renoveringsstøttesag, hvor bl.a. energirenovering skal give bedre indeklima. Landsbyggefonden har været på besigtigelse i oktober Afdeling 37 Vejlby Vest Der arbejdes på at få gennemført en energirenovering af atriumhusene. Herudover arbejdes på etablering af et solcelleprojekt. Afdeling 39 Hjulbjergvej Afdelingen afventer Landsbyggefondens godkendelse af en renoveringsstøttesag for bl.a. klima-skærmen, men håndværksarbejderne forventes igangsat i Afdeling 41 L.A. Ringsvej Afdelingen har besluttet, at der i 2013 bl.a. skal udskiftes vinduer og døre. Renoveringssager i afdeling 18, 19 og 27 Vestergårdsparken, afdeling 33 Abildgade, afdeling 34 Vårkjærparken og afdeling 42 Egelundsparken søges godkendt hos Landsbyggefonden, som berettiget til renoveringsstøtte. En hård måned Afviklede afdelingsmøder september 2012 Hele september måned gik med afvikling af afdelingsmøderne. Den generelle opfattelse er, at mødeafviklingen forløb fornuftigt. September er en hård måned for administrationen: Der skulle udarbejdes: 75 budgetter 75 regnskaber 75 indkaldelser/dagsordener Gode møder Vi har registreret at 1411 beboere deltog i møderne (er givetvis højere, ikke alle afdelinger har meldt ind). Der var stillet 137 forslag. Af de 137 forslag blev 72 godkendt. 5 forslag blev sendt i urafstemning. Herudover skulle vedligeholdelsesreglementet godkendes og i de fleste afdelinger skulle der også træffes beslutning om, hvem der skal være leverandør af tv-signalet. Vigtige møder Regnskabsmøder i 2013 vil blive afholdt i uge 16 og 17. Budgetmøder i 2013 vil blive afholdt i uge 32 og 33. Fremtidstanker Investeringer og driftsudgifter fra den almene sektor i Aarhus Vi har lavet en opgørelse baseret på oplysninger fra boligorganisationerne i 5. kreds. Den viser, at der over perioden forventes aktiviteter for godt kr. 11 mia., hvilket vil skabe...det her kom ikke med i sidste nummer! 6 Marts 2013

7 Repræsentantskabsmøde beskæftigelse til ca svarende til omkring jobs årligt i perioden. Den almene sektor er således en rigtig vigtig part, når vi taler byens udvikling. Vi er med til: at skabe arbejdspladser at give kommunen større skatteindtægter at bidrage til byens udvikling i form af etablering af boliger som kan betales af familier med en ganske almindelig lønindkomst Kommunikationsstrategi Kredsrepræsentanterne har besluttet at vi overfor offentligheden, og især overfor byrådspolitikkerne, skal have skabt fokus på den store betydning, de almene boligorganisationer har for byen og for kommunens økonomi. vi skal vise, at den almene sektor er jobskabende og jobbevarende med stor betydning for beskæftigelsessituationen vi skal argumentere for, at vi kan skabe vækst i kommunen for en billig sikker kommunal investering vi skal vise, at byens mangfoldighed med trivsel og tryghed til alle skabes gennem et velfungerende og omfattende alment boligbyggeri vi skal vise, at social ansvarlighed er en del af det almene koncept, og at boligorganisationerne er effektive samarbejdspartnere vi skal vise, at vi er en vigtig samarbejdspartner for kommunen i forbindelse med byens udvikling vi skal vise, at alment nybyggeri er innovativt og villig til at afprøve nye byggemetoder og skubbe til grænserne, til gavn for byens renommé og udvikling Sideløbende vil vi forsøge at få kontakt til alle politiske partier i byen og få dem til at indarbejde vores boligpolitik i partiernes valgprogram op til byrådsvalget i Redaktion: Poul Fisker Det gode liv I mange foreninger sammensættes bestyrelserne jo af dem, der ikke kan sige nej. De kommer så til at påtage sig opgaver, som de ikke magter eller har tid til! Af Lars Helbo, forlægger, Sall og Poul Fisker For mange år siden lærte jeg, hvordan man løser opgaver. Det sker i fire faser: Planlægning, forberedelse, gennemførelse og evaluering. Jeg lærte også, at evalueringsfasen kun består af ét spørgsmål: Blev opgaven løst! Svaret kan være ja eller nej. Er svaret nej giver det masser af dårlig samvittighed. Især når det er frivillige, der ikke magter opgaven. Det giver masser af dårlig samvittighed. På næste bestyrelsesmøde kan vi så bruge uendelig megen tid på at bortforklare. Vi hører om al den tid og alle de kræfter, der blev investeret forgæves. Vi hører om alle de usandsynlige uheld, som hindrede en løsning af opgaven. Så kommer beskyldningerne mod alle dem, der kom på tværs, og løfterne om, at opgaven nok skal blive løst i nærmeste fremtid. Det er menneskeligt; men for det frivillige arbejde er det ødelæggende. Det koster nemlig masser af kræfter, og man kommer ikke et skridt nærmere til en løsning. FOR DET FRIVILLIGE, lokale arbejde er det derfor utroligt vigtigt, at vi dropper bortforklaringerne og koncentrerer os om løsningerne i stedet. Hvis evalueringen viser, at opgaven ikke blev løst, så gå direkte tilbage til planlægningsfasen. Læg en ny plan for løsningen eller giv opgaven til nogle andre. På den måde kommer vi for alvor fremad. Marts

8 Lukketid Af Inge L. Nielsen, afd.9 Så skete det de fleste beboere i Saralystparken havde frygtet. Vores lille lokalbrugs måtte dreje nøglen om. De sidste par år var der meget snak beboerne imellem, vi kunne jo alle se, hvor få kunder der var i hverdagen. I weekenden var der næsten altid kunder, men da andre butikker i nærområdet også begyndte at holde åben, var det sket. Slut med at møde naboerne i brugsen, slut med at høre det sidste nye sladder, slut med at hente den liter mælk eller den pakke gær man lige havde glemt i supermarkedet. De ældre beboere var de faste gode kunder; andre købte kun småting, det kan ingen butikker leve af. Det bliver ikke sjovt for de ældre, da busforbindelserne ikke er helt så gode som de har været. Måske er det på tide med lidt nabohjælp. En træls men også lidt spændende opgave venter bestyrelsen i Saralystparken afd.9. Hvad kan lokalerne bruges til???? Huslejeindtægten kan afdelingen ikke undvære. 8 Marts 2013

9 Duggede ruder er der noget galt? Tekst og foto: Ole Pedersen, inspektør. Ja, det er der. Luften i din lejlighed er fugtig. Dug på ruden er virkningen og fugtig luft er årsagen. Så enkelt er det. Der dannes ikke fugtig luft af duggede ruder. Men du kan kun få duggede ruder med fugtig luft. Der Bladets dannes dug, når adresse: fugtig luft rammer en kold flade. Derfor kan du let se forskel Vi har på en nu kold fået og oprettet en varm flaske en adresse øl. til bladet: Der er kolde flader ved et vindue. Det kan være ruden eller rammen eller en sprosse. Det kan man ikke sådan lige lave om på. Men den fugtige luft kan du undgå. Den fugtige luft kan fjernes fra Det lejligheden skal selvfølgelig ved at lufte rigtigt lige rettes ud. i kolofonen. Sådan lufter du rigtigt ud: sæt Det varme kunne på. være Der skal en god gerne idé være at Torben lavede et banner i bladet, f.eks.: 21 grader i rummet. lav gennemluftning i et par minutter uden at lukke for varmen vent en halv times tid afgive fugt til luften i lang tid. Anskaf lav gennemluftning i et par minutter dig eventuelt en fugtighedsmåler, som uden at lukke for varmen den på billedet, så du kan følge med vent en halv times tid mens luften bliver tør. Vinterdage lav gennemluftning i et par minutter skal du kunne komme ned på 35% i uden at lukke for varmen luftfugtighed. osv osv så længe du orker Det kan godt være nødvendigt at fortsætte med udluftningen i nogen tid. Efter længere tid med fugtig luft vil møbler, tæpper, tøj og lignende, kunne Skal jeg ikke lukke for varmen, mens jeg lufter ud? Nej, det er ikke nødvendigt, når du kun lufter ud i et par minutter. Det er til gengæld vigtigt, at væggene ikke bliver kolde. Der dannes jo dug på kolde flader, som du ved. Andre gode råd til hurtig udluftning: Bor du i 1 plan, så luk godt op i begge sider. Bor du i 2 planer, så luk op i begge sider, når det blæser. Luk op foroven og forneden, når det er vindstille. Bor du i etagebolig, så åbn også døren ud til opgangen. Har du noget på send os en Marts

10 Pensionistfest i ALBOA Foto: Henning T. Nielsen Vores formand Poul Ankersen bød velkommen Imponerende gymnastikopvisning 10 Marts 2013

11 Alle nød det dejlige kaffebord Direktør John Jensen orienterede om livet i ALBOA Grethe Staunskjær fra Pensionistudvalget styrede det hele Marts

12 Altaner Af Inge L. Nielsen, afd.9 Afd. 9 afholdte en meget kold december dag et lille rejsegilde kun ca. 20 beboere deltog. Der var pølser, øl og vand, flere spiste pølser så aftensmaden kunne undværes, øl var der ikke så stor rift om, det var simpelthen for koldt. Flere beboere som var modstander af altaner er blevet positivt overrasket, de er jo dejlig store og kan virkelig bruges, samtidig pynter de på byggeriet. Mange frygtede at stuerne blev mørke, det skete ikke, tværtimod blev de lysere. Nu håber afdelingsbestyrelsen, at alle altaner kan tages i brug til foråret, indtil videre er det jo ikke gået helt godt med at overholde tidsplanen. De nyindkøbte lyskæder blev der ikke brug for, så nu håber vi på at altankasserne kan komme op senest marts Bestyrelsen vil gerne rose håndværkerne, de er alle meget flinke og høflige, af og til har de endda arbejdet om lørdagen, så de gør hvad de kan. 12 Marts 2013

13 Julestue i P4 Tekst og foto: Henning T.Nielsen Tirsdag den 27. december 2012 holdt Børneklubben, ved Jane & Tina, julestue i P4. Der blev lavet juledekorationer, som børnene kunne tage med hjem, men også masser af dekorationer til at pynte i Beboerhuset. Da markedet var mættet med dekorationer, gik børn og voksne i gang med at pynte det store juletræ, og huset i øvrigt. Undervejs var der brunkager, pebernøder og saftevand til børnene kaffe til de voksne. Senere blev der serveret æbleskiver til alle, og det lod til børnene hyggede sig. Jeg skulle sige fra Jane & Tina, at der er plads til flere børn, som vil være med i Børneklubben. Vi mødes hver tirsdag fra kl i P4. Marts

14 Fastelavnsfest i Beboerhuset P4 Fastelavn er mit navn Tekst og foto: Henning T. Nielsen Søndag d. 10. februar 2013 sagde kalenderen Fastelavn - og traditionen tro blev der afholdt fastelavnsfest i Beboerhuset P4. Børnene i Kalkærparken og Håndværkerparken var fint udklædte, og klar til at slå katten af tønden - præcis kl Der var tilmeldt ca. 80 børn og 100 voksne, og det er jo dejligt at se, at de gode gamle traditioner stadig har tag i ungerne. Børnene var delt op i forskellige aldersgrupper, så også de små havde en god chance ved tønderne. Der var selvfølgelig præmier til kattekonger og ditto-dronninger for deres indsats med køllerne. Desuden var der præmier til bedst udklædte i hver aldersgruppe. Mellem tøndeslagningerne var der en klovn der underholdt børnene med ballonting. Til børnene (aldersgruppen 0-13 år) var der et fastelavnsris, en godtepose, en hjemmebagt fastelavnsbolle og en sodavand. De voksne fik kaffe/the og en fastelavnsbolle, endvidere kunne der købes øl og vand til Caféens sædvanlige priser. Et rigtigt godt arrangement, en hyggelig dag hvor ungerne tydeligvis havde det sjovt. Stor tak til alle de frivillige - der er med til at få den slags til at fungere. 14 Marts 2013

15 Opgradering i vaskerierne Brug brikken, når du vasker Tekst: Ole Pedersen, inspektør. Foto: Lene D. Bjerregaard, inspektør. Snart skal du bruge brikken, når du vasker i visse af ALBOAs fællesvaskerier. De nuværende reservationssystemer med kort forsvinder lige så stille og udskiftes med nye skærme, hvor du skal bruge en lille brik for at vaske. Det er kun de vaskerier, hvor der står maskiner fra Nyborg/ Electrolux, der får de nye skærme. Det sker i løbet af de kommende år. Beboerne får selvfølgelig besked i god tid inden det sker, så det kan ske så let som muligt. Og der bliver altid arrangeret oplæring, så man kan blive fortrolig med den nye måde at gøre tingene på. De nye store skærme fra Electrolux hedder VISION og de kan naturligvis det samme som de gamle LM10 med den lille skærm og plastickortet. Du kan reservere maskinerne og starte dem, når det så er blevet din tur. De nye skærme glimrer dog ved at være nemmere at bruge og langt mere robuste. Med udskiftningen kan du måske få mulighed for at bestille din vasketur på internettet. Her vil du også kunne se, om der er ledige maskiner lige nu. Det vil nogen opfatte som en lettelse. Du slipper dog ikke foreløbig for selv at slæbe kurvene ned i vaskeriet og proppe det i maskinen. Billederne viser introduktionen i Afdeling 24, Søndervangen. De fik det nye system lige før jul. HUSK BANKOSPIL HVER ONSDAG KL (dørene åbnes kl ) BEBOERHUSET Pottemagertoften Højbjerg Tlf Marts

16 Visens Venner Århus var på besøg i P4 Tekst og foto: Henning T. Nielsen Den 22. november havde man inviteret Visens Venner Århus på besøg i beboerhuset P4. Arrangementet startede med spisning kl.18. Menuen bestod af Boeuf Stroganoff og til dessert et stort kagebord - alt sammen til en pris á 50 kr. - der var 60 billetter til salg. Visens Venner, der i denne besætning bestod af følgende: Kirsten Jørgensen, keybord - Ole Christensen, guitar - Lene Petersen på murerbalje og Niels Skovby, guitar underholdt med viser som bl.a. Mandalay og Burmapigen - baseret på R. Kipling digte. Det var en hyggelig aften og jeg tror at alle morede sig, det er dejligt at se der er så mange der bakker op om dette, så lad os bare få noget mere af den slags. Visens Venner er en hyggelig forening med ca. 200 medlemmer. De holder til på Fritidscentret på Skovvangsvej 127. Derudover tager de ud og holder arrangementer årligt og skulle andre afdelinger være interesseret kan Visens Venner kontaktes via Niels Skovby tlf eller pr. En stor tak til de frivillige som sørgede for at dette arrangement kunne gennemføres. 16 Marts 2013

17 En kørestolsbruger i Håndværkerparken Tekst: Henning T. Nielsen En lille historie om det at bevæge sig rundt på fire hjul. Jeg har boet inde på Rundhøj Alle i 35 år, men i Påsken år 2000 kom jeg i el-kørestol - og blev nødt til at flytte på grund af trapperne på Rundhøj. Jeg blev tilbudt en 2 værelses lejlighed i Håndværkerparken, men hvordan er forholdene for en kørestolsbruger egentlig her ude? Der var i starten flere vanskeligheder der skulle overvindes. Det kunne være noget besværligt at komme rundt herude, mange af opkørslerne ved de små tværstier var ganske vanskelige at forcere. Hvad mange ikke ved er, at en el-kørestol har en max. frihøjde på ca. 8 cm. så den hænger nemt på kanterne. Lige sådan var det også svært at komme i vaskehuset og i vores fælleshus i P170 - da der var et trin man skulle op over. Næste problem var Beboerhuset P4, dejligt stort hus med mange gode aktiviteter man gerne ville deltage i. Men det var jo heller ikke særligt handicapvenligt - der var f.eks. ingen handicaptoilet!. Når man snakkede med andre der sad i el-kørestol og spurgte hvad de gjorde når der var fest i huset, og de skulle på toilettet - fik jeg at vide, at de kørte hjem til sig selv for at klare problemet. Når jeg så spurgte om de kom tilbage bagefter, var svaret - at det gjorde de selvfølgelig ikke. Så jeg tænkte, at det må vi have gjort noget ved. Jeg kontaktede varmemesterkontoret og snakkede med H.C. om, hvordan mit eget handicaptoilet var indrettet og sådan ét ville vi frygtelig gerne have i P4. H.C. lyttede til problemet og vi fik indrettet et fint handicaptoilet i Beboerhuset, og jeg ved fra de andre handicappede, at når der er fest i huset, kører de ikke mere hjem, og jeg ved også fra dem der lejer huset, at de er glade for dette. Der er dog stadig flere ting der kan gøre P4 langt mere handicapvenligt. F.eks. en elevator, så vi også kan del- tage i de aktiviteter der foregår i kælderen og på 1. sal. - en el-kørestol vejer snildt 130 kg. med batterier - hertil kommer pilotens vægt - så den er ikke lige sådan at bakse op ad trapperne. En hoveddør der åbner og lukker automatisk ville være en rigtig god investering, både for os i kørestolen, men også for alle dem der bruger en rollator. Der er også lidt problemer med lokalet i U25, det er ikke let at komme ind med en el-kørestol pga. en høj kant, men har man en stærk mand der kan vippe kørestolen - kan man dog komme ind, og det er jo et dejligt lokale, der er stort toilet som desværre heller ikke er handicapvenligt - men kan nu nemt laves for små penge. I P170 har vi fået det lavet sådan, at en kørestol kan komme ind, og selvom det ikke er helt let kan det lade sig gøre med lidt hjælp. Vinteren i Håndværkerparken Vinteren er et af de sværeste problemer vi har. Jeg ved godt det måske kun er 2-3 uger om året hvor det er meget svært at komme ud, og det gælder selvfølgelig for alle mennesker. Men vores problem strækker sig som regel lidt længere. Problemet er her, at når det har sneet og ejendomsfunktionærerne kører rundt med traktor på kryds og tværs, som de selvfølgelig skal for at rydde sneen bort, kommer der som regel en kant af sne, og når det tør og så fryser igen - bliver den kant lige så hård som beton. Her skal jeg lige erindre om det med, at el-kørestol/minicrosser ikke har større frihøjde en ca. 8 cm. Det samme er det med at komme ned til Føtex, det kan være lidt af et sats om man tør det. Det starter fint nede ved tunellen - derefter er det ret stejlt og der skal ingen ting til før at man skrider. Selve stien ned til Føtex er et problem hvert eneste år og man må brokke sig til kommunen for at få dem til at ordne stien. Den skal jo i øvrigt også fungere som skolesti så kommunen skal holde den farbar. Det var lidt om at bo i Håndværkerparken som kørestolsbruger, med de små, men irriterende udfordringer der hører med til at sidde i kørestolen. Men ellers er det jo et rigtigt dejlig sted at bo, der er ikke langt ud til en fantastisk natur og hvis man har mod og lyst, kan man køre op til en fantastisk udsigt på Jelshøj. Marts

18 Sundhedscafé i Viby Syd Få et gratis og anonymt sundhedstjek i Sundhedscaféen i Viby Syd. Du kan få tjekket blodtryk, blodsukker, vægt, fedtprocent og kroppens alder. Du kan også snakke med sygeplejersken om din sundhed og få motivation og værktøjer til at styrke den. Savner du bestemte aktiviteter, kan du også henvende dig i sundhedscaféen, da vi måske kan hjælpe med at få det oprettet, eller finde lignende aktiviteter i Viby Syd. Sundhedstilbuddet er for alle i Viby Syd - mænd og kvinder, yngre og ældre og alle nationaliteter. Hvis du har brug for tolk, skal du selv medbringe en. Sundhedscafeen er åben den 1. mandag i hver måned fra kl i Søndervangen 46 kld. og alle andre mandage i Lejligheden Rosenhøj 19B. Vi glæder os til at se dig. UDLEJNING SELSKABSLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER Ønsker du at leje et selskabslokale eller et gæsteværelse skal du henvende dig til udlejningsafdelingen hos ALBOA: Vestergårdsvej Viby J Tlf Bemærk! Dette gælder kun de lokaler der udlejes og administreres af ALBOA. 18 Marts 2013

19 Sønden har spillet revy i 30 år, og fejrede det med et brag af en Firserfest, den 2. marts Det var en rigtig sjov aften med festmiddag, musik og dans samt en forrygende revy. Anmelderens favoritnummer er de to tosser, Alf og Aage fra AGF. Alf, hvis navn ellers er Jan, var desværre sygemeldt men de havde da bare lavet nummeret på TV - de to glæder vi os til hvert år! Men lidt mere om revy en, hvor alle er rigtig gode sangere. God musik og sang gør alle glade samt et godt publikum. Man startede og sluttede med sang og gav os lige et glimt fra Grand Prix melodier fra 1980 til Et godt sang-nummer var da også, da Hans C. og Hans M. sang om Dele-prinser, et kongeligt nummer! Fritze og Kim var aktuelle med sketch-nummeret Gebyrbank. Vi fik i alt 36 numre, d.v.s. gode og store sange samt små sketches. Ikke alle numre var selvfølgelig lige gode, og lokale numre manglede, men i det store hele var det en rigtig god revy. De 36 numre var skrevet af 13 forskellige forfattere hvor Winnie Søhoel og Hans Madsen hver havde lavet 8 af dem godt klaret! Og så var der bal bagetter hvor man selvfølgelig bød konen op! ALBOA inside havde sendt en anmelder PF til revyen. Marts

20 For ca. et halvt år siden fortalte vi her i Alboa inside, at klubhuset i Høvænget var brændt ned til grunden i juni Mistanken gik den gang på, at en engangsgrill smidt i affaldscontaineren der var placeret op ad huset, var årsagen til branden. Det blev konklusionen og politiet lukkede sagen. Klubhuset, som var bygget af træ, udløste en erstatning fra brandforsikringen på knap en million kr. Beholde pengene eller bygge nyt Det skulle debatteres og afgøres på et ekstraordinært afdelingsmøde i januar Da også afdelingen Hømosevej var bruger af det tidligere klubhus, var denne afdeling også tilsagt. Fra afdelingen Hømosevej deltog 50 % SKITSEFORSLAG NYT og fra FÆLLESHUS Høvænget deltog 45 - %. Høvænget Dato: Inspektør Kaj Clausen gjorde rede for historikken og for den udsendte planløsning (fig.1). FORSLAG Efter mange timer over flere møder er ÆLLESHUS - Høvænget.2012 afdelingsbestyrelserne kommet frem til at huset skal være på 138,5 m 2. Hvilket er et ufravigeligt krav i forhold til beregningen af økonomien i det nye hus. Oplægget er, at der opføres en muret bygning i gulsten med tagpap, svarende til Høskovens boliger. Fælleshuset forsynes med fjernvarme, hvilket betyder en væsentlig besparelse på energisiden. Det gamle klubhus var el-opvarmet. Det nye hus opføres efter BR2015, (Bygningsreglementet) som bla. betyder, at der skal etableres ventilation med genindvinding. Af Øyvind Kragh-Larsen Intet nyt klubhus i Høvænget men et nyt lækkert fælleshus Hvad koster huset? Inspektør Kaj Clausen havde op til mødet bedt et typehusbyggefirma op til mødet at komme med en pris. Typehusbyggefirmaet havde misforstået opgaven og kom med et regulært tilbud. Pris 2.2 millioner kroner. Det nye hus kommer dog i udbud, og Inspektør Kaj Clausen fortæller til SKITSEFORSLAG NYT FÆLLESHUS - Høvænget Dato: Alboa inside at byggepriserne er for nedadgående. Så måske bliver det billigere. Uden at skulle trætte læseren med økonomiske debatter, så kan fælleshuset opføres uden huslejestigning. Alboa s bocciaturnering kan således afholdes ved et nyt fælleshus i Det glæder vi os til. arkitekter johansen & rasmussen a/s - langenæs allé aarhus c - telefon: Åbning til overdækket areal Gavlfacade med udgang fra sal, mål 1:100 Åbning til overdækket areal Stueplan, mål 1:50 Intet billardbord i fælleshuset. Herefter udspandt der sig en livlig diskussion om huset er et fritidshus i den betydning, at det skal kunne bruges til fritidsaktiviteter. Begge afdelingsbestyrelser understregede på det kraftigste, at det er et fælleshus, der opføres. 20 Marts 2013 Gavlfacade med udgang fra sal, mål 1:100 Indgangsfacade, mål 1:100 arkitekter johansen & rasmussen a/s - langenæs allé Indgangsfacade, aarhus mål 1:100 c - telefon:

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

PROGRAM Forår 2014. Januar - Februar Marts - April Maj - Juni

PROGRAM Forår 2014. Januar - Februar Marts - April Maj - Juni PROGRAM Forår 2014 Januar - Februar Marts - April Maj - Juni Hvad er Café Cool? Vi har lavet et nyt cafétilbud til DIG, som er mellem 18 og 30 år og det hedder Café Cool. Café Cool er stedet, hvor du hænger

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1 - MARTS 2015

NYHEDSBREV NR. 1 - MARTS 2015 NYHEDSBREV NR. 1 - MARTS 2015 YOUSEE PÅ BESØG LÆS OGSÅ: TØNDESLAG- NING OG HØJT HUMØR I BI- DENDE KULDE FJERNVARMEN ER PÅ VEJ BEVAR ET GODT INDEKLIMA EN LILLE RE- MINDER KORT NYT Der var en overvældende

Læs mere

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den )

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den ) Beretning 2015 for Hovborg Brugsforening (generalforsamling den 14.04.16) Dette er Hovborg brugsforenings årsberetning nr. 106. 2015 har været et år med mange udfordringer, hvilket også fremgår af årets

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Afdelingsbestyrelsens beretning Den 25. september 2014 Gæster: Alboa Alboa Dirigent: Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Bent Nedergaard Jeg vil i min beretning komme

Læs mere

INFORMATIONSBREV JULI 2014

INFORMATIONSBREV JULI 2014 INFORMATIONSBREV JULI 2014 Lidt om hvad der rør sig i afdelingen: Renovering af ventilationsanlæg. Renoveringen af vores ventilationsanlæg fortsætter efter planen. En kort status på dette er at når anlægget

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Nyt fra/om afdelingen - Igangværende sager

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Nyt fra/om afdelingen - Igangværende sager Mødedato: torsdag 5/3 2015 Deltagere: Jette Jansen, Gitte Horsfall, Jens Peter Nielsen, Hans Bye Jensen, Fraværende: Lene G. Andersen, Heidi Hansen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Referatet godkendt.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen 8. kreds 2 Indledning Danmarks almene boliger har igennem tiden været en meget væsentlig del af løsningen, når borgere med en anden baggrund

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

RESULTAT BEBOERUNDERSØGELSE. juni-juli Rapporten er udarbejdet af ALBOA - august 2016 v/ Hjalte Svend Paaske

RESULTAT BEBOERUNDERSØGELSE. juni-juli Rapporten er udarbejdet af ALBOA - august 2016 v/ Hjalte Svend Paaske BEBOERUNDERSØGELSE juni-juli 2016 RESULTAT Rapporten er udarbejdet af ALBOA - august 2016 v/ Hjalte Svend Paaske VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF.: 87 406 700 // FAX.: 87 406 701 POST@ALBOA.DK // WWW.ALBOA.DK

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 8+9 2011

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 8+9 2011 Fælles info Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 8+9 2011 Fastelavn. Der er tidligere udsendt særlig indbydelse/information om fastelavn. For god ordens skyld; Fastelavn afvikles mandag den 7. marts kl. 10.00 for

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J VELKOMMEN 2014 AFD 10 LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J Side: Indhold: 3. Velkommen til afdeling 10 4. Kort om afdelingen Administrationen 5. Quick-oversigt, faciliteter 6. Afdelingsbestyrelsen Affald 7. Beboerdemokrati

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu. Det er ved

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014 Lathyrushaven Indhold: Lathyrushaven skal have ny formand Ærgerligt Foråret Har du blomsterløg,

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Frede byder velkommen til Johnny og Carsten.

1. Velkomst og præsentation Frede byder velkommen til Johnny og Carsten. 145 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. januar 2012 Start kl. 17.00, slut kl. 20.45 Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Tina Holm, Søren Andersen, Iver Eriksen, Palle Christensen, og Lotte Bang.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014 Kære børn og forældre Så kom vi vel ind i det nye, og med masser af sne og frost til stor glæde for børn og barnlige sjæle Husk derfor ekstra tøj og varm udetøj, for vi kælker og leger ude hver dag!! Her

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: onsdag 9/1 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106 Når man griller i sin have, bør man tage det fornødne hensyn til sine naboer, det er jo ikke alle der bryder sig om at få røgen lige ind i enten soveværelse eller stue. Derfor vær venlig at tage hensyn

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 11

Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 11 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 25 beboere

Læs mere

Nyhedsbrev 03. februar 2015

Nyhedsbrev 03. februar 2015 Nyhedsbrev 03. februar 2015 Trædrejning Nu er vi klar med undervisning i trædrejning. Indtil videre er der undervisning hver Tirsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00 Torsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 10. september 2015 kl. 1630-1900 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. september 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Bofællesskabet Tulipangården

Bofællesskabet Tulipangården Bofællesskabet Tulipangården Tulipangården er et bofællesskab for enlige over 50 år, hvor hver beboer har sin egen lejlighed. Vi søger nye beboere til vores bofællesskab, som er beliggende på Tulipanvej

Læs mere

Det første Direkte Demokrati møde i værestedet Liv den

Det første Direkte Demokrati møde i værestedet Liv den Februar/Marts 2017 Det første Direkte Demokrati møde i værestedet Liv den 12.1. 2017 Dagsorden Velkomst og kort introduktion til det første møde med den ny medbestemmelsesstruktur, som vi kalder Direkte

Læs mere

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Træer ved garager fældes. Arbejdet vil ske torsdag og fredag d. 4+5 februar 2015. Igangværende sager

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Træer ved garager fældes. Arbejdet vil ske torsdag og fredag d. 4+5 februar 2015. Igangværende sager Mødedato: tirsdag 3/2 2015 Deltagere: Heidi Hansen, Gitte Horsfall, Jens Peter Nielsen, Hans Bye Jensen, Fraværende: Lene G. Andersen, Jette Jansen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere