inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013"

Transkript

1 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det hele foregik dog ikke med kost, der var også gang i fejemaskinerne. Foto: Erlind Daugaard

2 Side 17 Side 23 Side 5 Side 29 Kære læsere Redaktionen har besluttet, at dette års forsider skal beskrive årets gang for vore ejendomsfunktionærer. Forsiden denne gang er således første billede i serien. Det synes vi er en god nyhed, ligesom artiklen side 3 om ombygningen ved administrationsbygningen og det nye fælleshus i Høvænget. Der er også nyt om udført arbejde i vore mange afdelinger. Om foreningslivet har vi også mange artikler lidt om pensionistfesten og ferie. Der er også spændende artikler som f.eks. Der var engang, Det gode liv og om Hash så der er nok at læse om. Vi præsenterer én af vore meget flittige skribenter ligesom vor kat siger lidt. Det gør den næste gang i juni/juli 2013! På gensyn Indhold Leder...3 Der var engang Repræsentantskabsmøde... 6 Det gode liv... 7 Lukketid... 8 Duggede ruder... 9 Pensionistfest Altaner Julestue Fastelavn Brug brikken Visens venner En kørestolsbruger Sundhedscafé Nyt fælleshus Kørestolsræserne Du skal huske Håndværkerparken Ny ansættelse Ejendomsfunktionærer Byttelejlighed Redaktionskat Ny inspektør Hash ID-kort Pensionistfest ÅRGANG marts 2013 blad nr. 9 Udkommer 4 gange årligt Oplag: eksemplarer / Tryk/Layout: Uni-Tryk Redaktion sluttet uge Næste nummer udkommer juni/juli 2013 Deadline næste nummer 21. maj 2013 Redaktion: Øyvind Kragh-Larsen (ansvarshavende) tlf Poul Ankersen tlf Poul Fisker tlf Erlind Daugaard tlf Lis-Linette Knoth Grand tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J Tlf , Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt. Ret til ændringer forbeholdes 2 Marts 2013

3 Leder Af Ole Berg, projektchef Om- og tilbygning af administrationsbygningen Vestergårdsvej 15 ALBOA s bestyrelse har besluttet, at der skal ske en om- og tilbygning af administrationsbygningen på Vestergårdsvej. Der udføres en ekstra etage på den fløj, som blev opført i 2006, ligesom der udføres en mindre 3-etagers tilbygning ved den gavl, hvor bl.a. huslejeafdelingen er placeret. Der udvides med i alt 225 m 2. I de bestående bygninger vil nogle områder blive ombygget, hvilket bl.a. medfører, at inspektørerne samles på én etage. Der vil blive etableret elevator, som betjener alle tre etager. Indgangspartiet ved Vestergårdsvej vil blive ombygget og forsynet med halvtag. Foto: Jan Rasmussen. Det forventes, at håndværksarbejderne påbegyndes i april måned og afsluttes i december måned Mens arbejderne pågår vil nogle afdelinger skulle flyttes til en midlertidig placering i den bestående bebyggelse. Andre afdelinger vil midlertidigt blive flyttet til en pavillon, som opstilles på P-pladsen ved det nuværende indgangsparti. Ændrede afdelingsplaceringer og adgangsforhold vil blive skiltet i byggeperioden. Ligeledes kan der læses om projektet på ALBOA s hjemmeside. Marts

4 Af Erlind Daugaard Der var engang... Andelsbevægelsen, forbrugerne og nærdemokratiet Thise mejeri Der var engang at forbrugerne var rimelig bevidste om hvor de gjorde deres indkøb af dagligvarer. Nogle handlede hos den såkaldt frie købmand, andre foretrak at være medlem af en Brugsforening og handle der. Og som sagt var det meget bevidst, det man gjorde. Er du bevidst om, hvem du lægger dine surt tjente penge hos? Eller handler du bare i den nærmeste butik uanset hvad der står på facaden? Hvem scorer gevinsten på dine indkøb? For en gevinst må der jo nødvendigvis være, hvis den pågældende butik eller butikskæde skal overleve. Dagligvaremarkedet Jeg har formentlig ret i at førsteprioriteten, når du skal ud og handle, drejer sig om din pengepung. Om du gør dine indkøb hos et privat foretagende eller et andelsforetagende tænker du måske overhovedet ikke på. Mulighederne for at vælge leverandør til din husholdning er jo nærmest enorme i dag. Det er vel overflødigt at nævne den lange række af butikskæder, der har invaderet det danske marked. Som alle ved, er der to store spillere, der dominerer markedet, nemlig Coop og Dansk Supermarked. Mens de fleste kæder i øvrigt har udenlandsk kapital i ryggen, er de to giganter danske. Det må man tro på, selv om de ikke strør om sig med informationer om deres kapitalforhold. Nu er det jo sådan, at Dansk Supermarked oprindelig er startet af Herman Salling i 1960, da den første Føtex åbnede i Guldsmedgade i Aarhus. Senere indledtes et økonomisk samarbejde med A.P. Møller som det vel hed dengang. Hvorfor nu det? Selvfølgelig for at få tilført kapital og så fordi der er penge i skidtet som det hedder. Dansk Supermarked er således en ren opkomling i forhold til Coop, der har dybe rødder i det danske samfund som en andelsbevægelse, der virkelig har sat sit aftryk i nyere historie. Her bliver vi lige nødt til at have med, at navnet Coop er en nyere foreteelse. Ældre læsere vil erindre, at den oprindelige benævnelse var Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, FDB/Brugsen. Denne ærværdige organisation har imidlertid tilpasset sig løbende til de nye tider klemt i konkurrenceræset. De små samfund Man kan så spørge sig selv, om denne konkurrence er til fordel for forbrugerne? Svaret må umiddelbart være et ja. Priserne holdes i ave og antallet af indkøbssteder øges. Men kun hvis du bor i et større lokalsamfund. Som alle ved, står mange små samfund ude i landet i dag helt uden dagligvarebutik. Nogle vil påstå, at det er kundernes egen skyld, idet deres mobilitet gør, at de kører til de store centre for at handle. Det er dog ikke hele sandheden. Der er to væsentlige årsager 1) Der er ingen arbejdspladser i de små landsbyer, hvorved folk tvinges til at køre til en større by for at arbejde, og så køber man ind der og 2) Der skal et vist kundeunderlag til for at en dagligvarebutik er rentabel. 4 Marts 2013

5 Der har i tidens løb været gjort utallige krumspring for at bevare en butik i den lille by, som oftest forgæves. Der var engang at en brugsforening levede udmærket af 200 trofaste medlemmer. Man mødte op til generalforsamlingen en gang om året, besluttede hvordan foreningen skulle udvikle sig og valgte en bestyrelse. Det var nærdemokrati. Og det var ikke kun i dagligvarehandelen, det fungerede sådan. Det gjorde det også i de produktionsselskaber vi stadig kender, mejerier og slagterier. Alle disse hæderkronede virksomheder er stadig andelsforetagener, men nærdemokratiet er forsvundet. Nu vælger man medlemmer til et repræsentantskab, der tager beslutningerne på repræsentantskabsmøder. Det gælder for øvrigt også i den boligforening, du bor i. Din indflydelse består i at du kan være med til at vælge en bestyrelse for din afdeling. Bestyrelsesmedlemmerne deltager så i repræsentantskabsmøderne med det antal delegerede, Økologisk ko, Thise afdelingen er berettiget til i henhold til vedtægterne. Vedtægterne (lovene) er vedtaget på et repræsentantskabsmøde en demokratisk proces. Produktionsområdet Men tilbage til virksomhederne. Den helt store spiller på slagteriområdet er Danish Crown. Man kan se på nettet, at netop denne organisation p.t. har selskabsformen til debat internt. Blandt andet for om muligt at kunne inddrage eksterne investorer. Kan det forenes med den nuværende andelsform? Ejerne, andelshaverne, står overfor store beslutninger. Mejerier: Der var engang, hvor mange landsbyer med respekt for sig selv, havde et mejeri. Udviklingen gjorde, at denne struktur ikke længere var rentabel for andelshaverne. Man fusionerede og mange forbrugere kan sikkert huske, at der på et tidspunkt var to aktører på markedet, Kløver Mælk og MD Foods. MD stod for Mejeriselskabet Danmark. I 2000 fusionerede man så med det svenskejede selskab, Arla, så det i dag ejes af ca danske og svenske landmænd. Økologien Nu skulle man så tro, at alle små mejerier var ude af markedet. Men det er ikke tilfældet. Forbrugere, som gør deres indkøb i Coop`s butikker, kender også de økologiske produkter fra Thise Mejeri. Jeg har i efteråret haft fornøjelsen at besøge Thise, der ligger i Salling. Den indtil nu stigende interesse for økologi gjorde det muligt at oprette mejeriet i Andelshaverne er ca. 90 økologiske landmænd. Indtil videre må det vel betragtes som en nicheproduktion. Hvordan denne udvikler sig kan kun fremtiden vise. Men Andelsselskaberne består altså stadig og deres produkter er ikke til at komme udenom. De har tilpasset sig udviklingen. Men idealisterne blandt forbrugerne er sikkert svundet ind. Andelsselskaberne opstod af et behov hos både producenter og forbrugere. Behovet er der stadig for landbrugets vedkommende, men hvad med forbrugerne? De (forbrugerne) har muligheder nok for at få deres behov dækket i dag. Men COOP er stadigvæk den eneste medlemsejede kæde. Marts

6 Repræsentantskabsmøde - Mange opgaver for projektafdelingen - Mange møder også i Fremtidstanker Projektafdelingens opgaver vedrører nybyggerier samt renoveringsog ombygningsopgaver, er: Afdeling 1 Grundtvigsvej Der udføres en byggeteknisk gennemgang af bebyggelsen med fokus på energirenovering. Afdeling 8 Byvangen Der arbejdes på et projekt. som omfatter bl.a. udskiftning af vandinstallationer. Afdeling 16 Høvænget Der er planer om opførelse af nyt fælleshus som erstatning for det hus, som brændte i forsommeren. Afdeling 20 Elverdalsparken I løbet af eftersommeren har afdelingen fået renoveret kloakker ud mod Elverdalsvej ligesom haveanlægget er moderniseret. Afdeling 24 Søndervangen I Renoveringsstøttesag omhandlende bl.a. klimaskærmen skal forelægges beboerne til godkendelse og arbejdet forventes påbegyndt i Afdeling 35 Kalkærparken Afdelingen arbejder med en renoveringsstøttesag, hvor bl.a. energirenovering skal give bedre indeklima. Landsbyggefonden har været på besigtigelse i oktober Afdeling 37 Vejlby Vest Der arbejdes på at få gennemført en energirenovering af atriumhusene. Herudover arbejdes på etablering af et solcelleprojekt. Afdeling 39 Hjulbjergvej Afdelingen afventer Landsbyggefondens godkendelse af en renoveringsstøttesag for bl.a. klima-skærmen, men håndværksarbejderne forventes igangsat i Afdeling 41 L.A. Ringsvej Afdelingen har besluttet, at der i 2013 bl.a. skal udskiftes vinduer og døre. Renoveringssager i afdeling 18, 19 og 27 Vestergårdsparken, afdeling 33 Abildgade, afdeling 34 Vårkjærparken og afdeling 42 Egelundsparken søges godkendt hos Landsbyggefonden, som berettiget til renoveringsstøtte. En hård måned Afviklede afdelingsmøder september 2012 Hele september måned gik med afvikling af afdelingsmøderne. Den generelle opfattelse er, at mødeafviklingen forløb fornuftigt. September er en hård måned for administrationen: Der skulle udarbejdes: 75 budgetter 75 regnskaber 75 indkaldelser/dagsordener Gode møder Vi har registreret at 1411 beboere deltog i møderne (er givetvis højere, ikke alle afdelinger har meldt ind). Der var stillet 137 forslag. Af de 137 forslag blev 72 godkendt. 5 forslag blev sendt i urafstemning. Herudover skulle vedligeholdelsesreglementet godkendes og i de fleste afdelinger skulle der også træffes beslutning om, hvem der skal være leverandør af tv-signalet. Vigtige møder Regnskabsmøder i 2013 vil blive afholdt i uge 16 og 17. Budgetmøder i 2013 vil blive afholdt i uge 32 og 33. Fremtidstanker Investeringer og driftsudgifter fra den almene sektor i Aarhus Vi har lavet en opgørelse baseret på oplysninger fra boligorganisationerne i 5. kreds. Den viser, at der over perioden forventes aktiviteter for godt kr. 11 mia., hvilket vil skabe...det her kom ikke med i sidste nummer! 6 Marts 2013

7 Repræsentantskabsmøde beskæftigelse til ca svarende til omkring jobs årligt i perioden. Den almene sektor er således en rigtig vigtig part, når vi taler byens udvikling. Vi er med til: at skabe arbejdspladser at give kommunen større skatteindtægter at bidrage til byens udvikling i form af etablering af boliger som kan betales af familier med en ganske almindelig lønindkomst Kommunikationsstrategi Kredsrepræsentanterne har besluttet at vi overfor offentligheden, og især overfor byrådspolitikkerne, skal have skabt fokus på den store betydning, de almene boligorganisationer har for byen og for kommunens økonomi. vi skal vise, at den almene sektor er jobskabende og jobbevarende med stor betydning for beskæftigelsessituationen vi skal argumentere for, at vi kan skabe vækst i kommunen for en billig sikker kommunal investering vi skal vise, at byens mangfoldighed med trivsel og tryghed til alle skabes gennem et velfungerende og omfattende alment boligbyggeri vi skal vise, at social ansvarlighed er en del af det almene koncept, og at boligorganisationerne er effektive samarbejdspartnere vi skal vise, at vi er en vigtig samarbejdspartner for kommunen i forbindelse med byens udvikling vi skal vise, at alment nybyggeri er innovativt og villig til at afprøve nye byggemetoder og skubbe til grænserne, til gavn for byens renommé og udvikling Sideløbende vil vi forsøge at få kontakt til alle politiske partier i byen og få dem til at indarbejde vores boligpolitik i partiernes valgprogram op til byrådsvalget i Redaktion: Poul Fisker Det gode liv I mange foreninger sammensættes bestyrelserne jo af dem, der ikke kan sige nej. De kommer så til at påtage sig opgaver, som de ikke magter eller har tid til! Af Lars Helbo, forlægger, Sall og Poul Fisker For mange år siden lærte jeg, hvordan man løser opgaver. Det sker i fire faser: Planlægning, forberedelse, gennemførelse og evaluering. Jeg lærte også, at evalueringsfasen kun består af ét spørgsmål: Blev opgaven løst! Svaret kan være ja eller nej. Er svaret nej giver det masser af dårlig samvittighed. Især når det er frivillige, der ikke magter opgaven. Det giver masser af dårlig samvittighed. På næste bestyrelsesmøde kan vi så bruge uendelig megen tid på at bortforklare. Vi hører om al den tid og alle de kræfter, der blev investeret forgæves. Vi hører om alle de usandsynlige uheld, som hindrede en løsning af opgaven. Så kommer beskyldningerne mod alle dem, der kom på tværs, og løfterne om, at opgaven nok skal blive løst i nærmeste fremtid. Det er menneskeligt; men for det frivillige arbejde er det ødelæggende. Det koster nemlig masser af kræfter, og man kommer ikke et skridt nærmere til en løsning. FOR DET FRIVILLIGE, lokale arbejde er det derfor utroligt vigtigt, at vi dropper bortforklaringerne og koncentrerer os om løsningerne i stedet. Hvis evalueringen viser, at opgaven ikke blev løst, så gå direkte tilbage til planlægningsfasen. Læg en ny plan for løsningen eller giv opgaven til nogle andre. På den måde kommer vi for alvor fremad. Marts

8 Lukketid Af Inge L. Nielsen, afd.9 Så skete det de fleste beboere i Saralystparken havde frygtet. Vores lille lokalbrugs måtte dreje nøglen om. De sidste par år var der meget snak beboerne imellem, vi kunne jo alle se, hvor få kunder der var i hverdagen. I weekenden var der næsten altid kunder, men da andre butikker i nærområdet også begyndte at holde åben, var det sket. Slut med at møde naboerne i brugsen, slut med at høre det sidste nye sladder, slut med at hente den liter mælk eller den pakke gær man lige havde glemt i supermarkedet. De ældre beboere var de faste gode kunder; andre købte kun småting, det kan ingen butikker leve af. Det bliver ikke sjovt for de ældre, da busforbindelserne ikke er helt så gode som de har været. Måske er det på tide med lidt nabohjælp. En træls men også lidt spændende opgave venter bestyrelsen i Saralystparken afd.9. Hvad kan lokalerne bruges til???? Huslejeindtægten kan afdelingen ikke undvære. 8 Marts 2013

9 Duggede ruder er der noget galt? Tekst og foto: Ole Pedersen, inspektør. Ja, det er der. Luften i din lejlighed er fugtig. Dug på ruden er virkningen og fugtig luft er årsagen. Så enkelt er det. Der dannes ikke fugtig luft af duggede ruder. Men du kan kun få duggede ruder med fugtig luft. Der Bladets dannes dug, når adresse: fugtig luft rammer en kold flade. Derfor kan du let se forskel Vi har på en nu kold fået og oprettet en varm flaske en adresse øl. til bladet: Der er kolde flader ved et vindue. Det kan være ruden eller rammen eller en sprosse. Det kan man ikke sådan lige lave om på. Men den fugtige luft kan du undgå. Den fugtige luft kan fjernes fra Det lejligheden skal selvfølgelig ved at lufte rigtigt lige rettes ud. i kolofonen. Sådan lufter du rigtigt ud: sæt Det varme kunne på. være Der skal en god gerne idé være at Torben lavede et banner i bladet, f.eks.: 21 grader i rummet. lav gennemluftning i et par minutter uden at lukke for varmen vent en halv times tid afgive fugt til luften i lang tid. Anskaf lav gennemluftning i et par minutter dig eventuelt en fugtighedsmåler, som uden at lukke for varmen den på billedet, så du kan følge med vent en halv times tid mens luften bliver tør. Vinterdage lav gennemluftning i et par minutter skal du kunne komme ned på 35% i uden at lukke for varmen luftfugtighed. osv osv så længe du orker Det kan godt være nødvendigt at fortsætte med udluftningen i nogen tid. Efter længere tid med fugtig luft vil møbler, tæpper, tøj og lignende, kunne Skal jeg ikke lukke for varmen, mens jeg lufter ud? Nej, det er ikke nødvendigt, når du kun lufter ud i et par minutter. Det er til gengæld vigtigt, at væggene ikke bliver kolde. Der dannes jo dug på kolde flader, som du ved. Andre gode råd til hurtig udluftning: Bor du i 1 plan, så luk godt op i begge sider. Bor du i 2 planer, så luk op i begge sider, når det blæser. Luk op foroven og forneden, når det er vindstille. Bor du i etagebolig, så åbn også døren ud til opgangen. Har du noget på send os en Marts

10 Pensionistfest i ALBOA Foto: Henning T. Nielsen Vores formand Poul Ankersen bød velkommen Imponerende gymnastikopvisning 10 Marts 2013

11 Alle nød det dejlige kaffebord Direktør John Jensen orienterede om livet i ALBOA Grethe Staunskjær fra Pensionistudvalget styrede det hele Marts

12 Altaner Af Inge L. Nielsen, afd.9 Afd. 9 afholdte en meget kold december dag et lille rejsegilde kun ca. 20 beboere deltog. Der var pølser, øl og vand, flere spiste pølser så aftensmaden kunne undværes, øl var der ikke så stor rift om, det var simpelthen for koldt. Flere beboere som var modstander af altaner er blevet positivt overrasket, de er jo dejlig store og kan virkelig bruges, samtidig pynter de på byggeriet. Mange frygtede at stuerne blev mørke, det skete ikke, tværtimod blev de lysere. Nu håber afdelingsbestyrelsen, at alle altaner kan tages i brug til foråret, indtil videre er det jo ikke gået helt godt med at overholde tidsplanen. De nyindkøbte lyskæder blev der ikke brug for, så nu håber vi på at altankasserne kan komme op senest marts Bestyrelsen vil gerne rose håndværkerne, de er alle meget flinke og høflige, af og til har de endda arbejdet om lørdagen, så de gør hvad de kan. 12 Marts 2013

13 Julestue i P4 Tekst og foto: Henning T.Nielsen Tirsdag den 27. december 2012 holdt Børneklubben, ved Jane & Tina, julestue i P4. Der blev lavet juledekorationer, som børnene kunne tage med hjem, men også masser af dekorationer til at pynte i Beboerhuset. Da markedet var mættet med dekorationer, gik børn og voksne i gang med at pynte det store juletræ, og huset i øvrigt. Undervejs var der brunkager, pebernøder og saftevand til børnene kaffe til de voksne. Senere blev der serveret æbleskiver til alle, og det lod til børnene hyggede sig. Jeg skulle sige fra Jane & Tina, at der er plads til flere børn, som vil være med i Børneklubben. Vi mødes hver tirsdag fra kl i P4. Marts

14 Fastelavnsfest i Beboerhuset P4 Fastelavn er mit navn Tekst og foto: Henning T. Nielsen Søndag d. 10. februar 2013 sagde kalenderen Fastelavn - og traditionen tro blev der afholdt fastelavnsfest i Beboerhuset P4. Børnene i Kalkærparken og Håndværkerparken var fint udklædte, og klar til at slå katten af tønden - præcis kl Der var tilmeldt ca. 80 børn og 100 voksne, og det er jo dejligt at se, at de gode gamle traditioner stadig har tag i ungerne. Børnene var delt op i forskellige aldersgrupper, så også de små havde en god chance ved tønderne. Der var selvfølgelig præmier til kattekonger og ditto-dronninger for deres indsats med køllerne. Desuden var der præmier til bedst udklædte i hver aldersgruppe. Mellem tøndeslagningerne var der en klovn der underholdt børnene med ballonting. Til børnene (aldersgruppen 0-13 år) var der et fastelavnsris, en godtepose, en hjemmebagt fastelavnsbolle og en sodavand. De voksne fik kaffe/the og en fastelavnsbolle, endvidere kunne der købes øl og vand til Caféens sædvanlige priser. Et rigtigt godt arrangement, en hyggelig dag hvor ungerne tydeligvis havde det sjovt. Stor tak til alle de frivillige - der er med til at få den slags til at fungere. 14 Marts 2013

15 Opgradering i vaskerierne Brug brikken, når du vasker Tekst: Ole Pedersen, inspektør. Foto: Lene D. Bjerregaard, inspektør. Snart skal du bruge brikken, når du vasker i visse af ALBOAs fællesvaskerier. De nuværende reservationssystemer med kort forsvinder lige så stille og udskiftes med nye skærme, hvor du skal bruge en lille brik for at vaske. Det er kun de vaskerier, hvor der står maskiner fra Nyborg/ Electrolux, der får de nye skærme. Det sker i løbet af de kommende år. Beboerne får selvfølgelig besked i god tid inden det sker, så det kan ske så let som muligt. Og der bliver altid arrangeret oplæring, så man kan blive fortrolig med den nye måde at gøre tingene på. De nye store skærme fra Electrolux hedder VISION og de kan naturligvis det samme som de gamle LM10 med den lille skærm og plastickortet. Du kan reservere maskinerne og starte dem, når det så er blevet din tur. De nye skærme glimrer dog ved at være nemmere at bruge og langt mere robuste. Med udskiftningen kan du måske få mulighed for at bestille din vasketur på internettet. Her vil du også kunne se, om der er ledige maskiner lige nu. Det vil nogen opfatte som en lettelse. Du slipper dog ikke foreløbig for selv at slæbe kurvene ned i vaskeriet og proppe det i maskinen. Billederne viser introduktionen i Afdeling 24, Søndervangen. De fik det nye system lige før jul. HUSK BANKOSPIL HVER ONSDAG KL (dørene åbnes kl ) BEBOERHUSET Pottemagertoften Højbjerg Tlf Marts

16 Visens Venner Århus var på besøg i P4 Tekst og foto: Henning T. Nielsen Den 22. november havde man inviteret Visens Venner Århus på besøg i beboerhuset P4. Arrangementet startede med spisning kl.18. Menuen bestod af Boeuf Stroganoff og til dessert et stort kagebord - alt sammen til en pris á 50 kr. - der var 60 billetter til salg. Visens Venner, der i denne besætning bestod af følgende: Kirsten Jørgensen, keybord - Ole Christensen, guitar - Lene Petersen på murerbalje og Niels Skovby, guitar underholdt med viser som bl.a. Mandalay og Burmapigen - baseret på R. Kipling digte. Det var en hyggelig aften og jeg tror at alle morede sig, det er dejligt at se der er så mange der bakker op om dette, så lad os bare få noget mere af den slags. Visens Venner er en hyggelig forening med ca. 200 medlemmer. De holder til på Fritidscentret på Skovvangsvej 127. Derudover tager de ud og holder arrangementer årligt og skulle andre afdelinger være interesseret kan Visens Venner kontaktes via Niels Skovby tlf eller pr. En stor tak til de frivillige som sørgede for at dette arrangement kunne gennemføres. 16 Marts 2013

17 En kørestolsbruger i Håndværkerparken Tekst: Henning T. Nielsen En lille historie om det at bevæge sig rundt på fire hjul. Jeg har boet inde på Rundhøj Alle i 35 år, men i Påsken år 2000 kom jeg i el-kørestol - og blev nødt til at flytte på grund af trapperne på Rundhøj. Jeg blev tilbudt en 2 værelses lejlighed i Håndværkerparken, men hvordan er forholdene for en kørestolsbruger egentlig her ude? Der var i starten flere vanskeligheder der skulle overvindes. Det kunne være noget besværligt at komme rundt herude, mange af opkørslerne ved de små tværstier var ganske vanskelige at forcere. Hvad mange ikke ved er, at en el-kørestol har en max. frihøjde på ca. 8 cm. så den hænger nemt på kanterne. Lige sådan var det også svært at komme i vaskehuset og i vores fælleshus i P170 - da der var et trin man skulle op over. Næste problem var Beboerhuset P4, dejligt stort hus med mange gode aktiviteter man gerne ville deltage i. Men det var jo heller ikke særligt handicapvenligt - der var f.eks. ingen handicaptoilet!. Når man snakkede med andre der sad i el-kørestol og spurgte hvad de gjorde når der var fest i huset, og de skulle på toilettet - fik jeg at vide, at de kørte hjem til sig selv for at klare problemet. Når jeg så spurgte om de kom tilbage bagefter, var svaret - at det gjorde de selvfølgelig ikke. Så jeg tænkte, at det må vi have gjort noget ved. Jeg kontaktede varmemesterkontoret og snakkede med H.C. om, hvordan mit eget handicaptoilet var indrettet og sådan ét ville vi frygtelig gerne have i P4. H.C. lyttede til problemet og vi fik indrettet et fint handicaptoilet i Beboerhuset, og jeg ved fra de andre handicappede, at når der er fest i huset, kører de ikke mere hjem, og jeg ved også fra dem der lejer huset, at de er glade for dette. Der er dog stadig flere ting der kan gøre P4 langt mere handicapvenligt. F.eks. en elevator, så vi også kan del- tage i de aktiviteter der foregår i kælderen og på 1. sal. - en el-kørestol vejer snildt 130 kg. med batterier - hertil kommer pilotens vægt - så den er ikke lige sådan at bakse op ad trapperne. En hoveddør der åbner og lukker automatisk ville være en rigtig god investering, både for os i kørestolen, men også for alle dem der bruger en rollator. Der er også lidt problemer med lokalet i U25, det er ikke let at komme ind med en el-kørestol pga. en høj kant, men har man en stærk mand der kan vippe kørestolen - kan man dog komme ind, og det er jo et dejligt lokale, der er stort toilet som desværre heller ikke er handicapvenligt - men kan nu nemt laves for små penge. I P170 har vi fået det lavet sådan, at en kørestol kan komme ind, og selvom det ikke er helt let kan det lade sig gøre med lidt hjælp. Vinteren i Håndværkerparken Vinteren er et af de sværeste problemer vi har. Jeg ved godt det måske kun er 2-3 uger om året hvor det er meget svært at komme ud, og det gælder selvfølgelig for alle mennesker. Men vores problem strækker sig som regel lidt længere. Problemet er her, at når det har sneet og ejendomsfunktionærerne kører rundt med traktor på kryds og tværs, som de selvfølgelig skal for at rydde sneen bort, kommer der som regel en kant af sne, og når det tør og så fryser igen - bliver den kant lige så hård som beton. Her skal jeg lige erindre om det med, at el-kørestol/minicrosser ikke har større frihøjde en ca. 8 cm. Det samme er det med at komme ned til Føtex, det kan være lidt af et sats om man tør det. Det starter fint nede ved tunellen - derefter er det ret stejlt og der skal ingen ting til før at man skrider. Selve stien ned til Føtex er et problem hvert eneste år og man må brokke sig til kommunen for at få dem til at ordne stien. Den skal jo i øvrigt også fungere som skolesti så kommunen skal holde den farbar. Det var lidt om at bo i Håndværkerparken som kørestolsbruger, med de små, men irriterende udfordringer der hører med til at sidde i kørestolen. Men ellers er det jo et rigtigt dejlig sted at bo, der er ikke langt ud til en fantastisk natur og hvis man har mod og lyst, kan man køre op til en fantastisk udsigt på Jelshøj. Marts

18 Sundhedscafé i Viby Syd Få et gratis og anonymt sundhedstjek i Sundhedscaféen i Viby Syd. Du kan få tjekket blodtryk, blodsukker, vægt, fedtprocent og kroppens alder. Du kan også snakke med sygeplejersken om din sundhed og få motivation og værktøjer til at styrke den. Savner du bestemte aktiviteter, kan du også henvende dig i sundhedscaféen, da vi måske kan hjælpe med at få det oprettet, eller finde lignende aktiviteter i Viby Syd. Sundhedstilbuddet er for alle i Viby Syd - mænd og kvinder, yngre og ældre og alle nationaliteter. Hvis du har brug for tolk, skal du selv medbringe en. Sundhedscafeen er åben den 1. mandag i hver måned fra kl i Søndervangen 46 kld. og alle andre mandage i Lejligheden Rosenhøj 19B. Vi glæder os til at se dig. UDLEJNING SELSKABSLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER Ønsker du at leje et selskabslokale eller et gæsteværelse skal du henvende dig til udlejningsafdelingen hos ALBOA: Vestergårdsvej Viby J Tlf Bemærk! Dette gælder kun de lokaler der udlejes og administreres af ALBOA. 18 Marts 2013

19 Sønden har spillet revy i 30 år, og fejrede det med et brag af en Firserfest, den 2. marts Det var en rigtig sjov aften med festmiddag, musik og dans samt en forrygende revy. Anmelderens favoritnummer er de to tosser, Alf og Aage fra AGF. Alf, hvis navn ellers er Jan, var desværre sygemeldt men de havde da bare lavet nummeret på TV - de to glæder vi os til hvert år! Men lidt mere om revy en, hvor alle er rigtig gode sangere. God musik og sang gør alle glade samt et godt publikum. Man startede og sluttede med sang og gav os lige et glimt fra Grand Prix melodier fra 1980 til Et godt sang-nummer var da også, da Hans C. og Hans M. sang om Dele-prinser, et kongeligt nummer! Fritze og Kim var aktuelle med sketch-nummeret Gebyrbank. Vi fik i alt 36 numre, d.v.s. gode og store sange samt små sketches. Ikke alle numre var selvfølgelig lige gode, og lokale numre manglede, men i det store hele var det en rigtig god revy. De 36 numre var skrevet af 13 forskellige forfattere hvor Winnie Søhoel og Hans Madsen hver havde lavet 8 af dem godt klaret! Og så var der bal bagetter hvor man selvfølgelig bød konen op! ALBOA inside havde sendt en anmelder PF til revyen. Marts

20 For ca. et halvt år siden fortalte vi her i Alboa inside, at klubhuset i Høvænget var brændt ned til grunden i juni Mistanken gik den gang på, at en engangsgrill smidt i affaldscontaineren der var placeret op ad huset, var årsagen til branden. Det blev konklusionen og politiet lukkede sagen. Klubhuset, som var bygget af træ, udløste en erstatning fra brandforsikringen på knap en million kr. Beholde pengene eller bygge nyt Det skulle debatteres og afgøres på et ekstraordinært afdelingsmøde i januar Da også afdelingen Hømosevej var bruger af det tidligere klubhus, var denne afdeling også tilsagt. Fra afdelingen Hømosevej deltog 50 % SKITSEFORSLAG NYT og fra FÆLLESHUS Høvænget deltog 45 - %. Høvænget Dato: Inspektør Kaj Clausen gjorde rede for historikken og for den udsendte planløsning (fig.1). FORSLAG Efter mange timer over flere møder er ÆLLESHUS - Høvænget.2012 afdelingsbestyrelserne kommet frem til at huset skal være på 138,5 m 2. Hvilket er et ufravigeligt krav i forhold til beregningen af økonomien i det nye hus. Oplægget er, at der opføres en muret bygning i gulsten med tagpap, svarende til Høskovens boliger. Fælleshuset forsynes med fjernvarme, hvilket betyder en væsentlig besparelse på energisiden. Det gamle klubhus var el-opvarmet. Det nye hus opføres efter BR2015, (Bygningsreglementet) som bla. betyder, at der skal etableres ventilation med genindvinding. Af Øyvind Kragh-Larsen Intet nyt klubhus i Høvænget men et nyt lækkert fælleshus Hvad koster huset? Inspektør Kaj Clausen havde op til mødet bedt et typehusbyggefirma op til mødet at komme med en pris. Typehusbyggefirmaet havde misforstået opgaven og kom med et regulært tilbud. Pris 2.2 millioner kroner. Det nye hus kommer dog i udbud, og Inspektør Kaj Clausen fortæller til SKITSEFORSLAG NYT FÆLLESHUS - Høvænget Dato: Alboa inside at byggepriserne er for nedadgående. Så måske bliver det billigere. Uden at skulle trætte læseren med økonomiske debatter, så kan fælleshuset opføres uden huslejestigning. Alboa s bocciaturnering kan således afholdes ved et nyt fælleshus i Det glæder vi os til. arkitekter johansen & rasmussen a/s - langenæs allé aarhus c - telefon: Åbning til overdækket areal Gavlfacade med udgang fra sal, mål 1:100 Åbning til overdækket areal Stueplan, mål 1:50 Intet billardbord i fælleshuset. Herefter udspandt der sig en livlig diskussion om huset er et fritidshus i den betydning, at det skal kunne bruges til fritidsaktiviteter. Begge afdelingsbestyrelser understregede på det kraftigste, at det er et fælleshus, der opføres. 20 Marts 2013 Gavlfacade med udgang fra sal, mål 1:100 Indgangsfacade, mål 1:100 arkitekter johansen & rasmussen a/s - langenæs allé Indgangsfacade, aarhus mål 1:100 c - telefon:

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J VELKOMMEN 2014 AFD 10 LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J Side: Indhold: 3. Velkommen til afdeling 10 4. Kort om afdelingen Administrationen 5. Quick-oversigt, faciliteter 6. Afdelingsbestyrelsen Affald 7. Beboerdemokrati

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER:

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: December 2014 INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: ADMINISTRATIONSBIDRAG... side 3 Bilag 1: Oversigt over administrationsomkostninger... side 4 ARBEJDSKAPITAL... side 5 Bilag: Arbejdskapital pr. 1.1. 2014... side

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 3 oktober 2011

inside 1. årgang Nr. 3 oktober 2011 1. årgang Nr. 3 oktober 2011 inside Salamanderparken. På side 4 og 5 kan du læse om etape 2 af byggeriet i Stavtrup. Etape 1 er i mellemtiden ved at tage form. Den første blok (billedet) giver et indtryk

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: onsdag 9/1 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

SØNDERVANGEN I VIBY J

SØNDERVANGEN I VIBY J AFD. 24 SØNDERVANGEN I VIBY J OMBYGGEDE BOLIGER INDHOLD: Generelt...side 3 Boligtyper og priser...side 4 Materialer og tekniske data...side 5 Materialer og tekniske data fortsat...side 6 Plantegning 2

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 11 september 2013

inside 3. årgang Nr. 11 september 2013 3. årgang Nr. 11 september 2013 inside I juli kom varmen tid til at få huset malet også udendørs kunstværker. I Fiskergade arbejder ejendomsfunktionær Gert Schou, som her drøfter en detalje med kunstneren

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 56 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 56 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/7 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 56 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Hanne Pedersen Per Olsen Finn Larsen

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen.

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen. Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 7. maj 2015 Økonomisk rådgivning til beboere Der er etableret gratis økonomisk rådgivning for beboerne her i Kollektivbyen Grantoften, hvor beboerne

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Naseer Shah (NS) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 Så er der gået endnu et år, og bestyrelsen ser i år frem til et solidt fremmøde af andelshavere på vores generalforsamling. Skimmelsvamp sag 27, 2 th. På generalforsamlingen

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere