Hvad er en fokusgruppe?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er en fokusgruppe?"

Transkript

1 Hvad er en fokusgruppe? Focused groups, gruppeinterview, gruppe-dybde interview 5-9 personer, der er særligt rekrutterede ud fra nogle fastsatte kriterier, der udveksler erfaringer, holdninger og meninger om en given produktkategori (eller brand, indpakning, reklame og markedsføring) under ledelse af en trænet moderator. En forholdsvis homogen gruppe af personer udvalgt efter særlige kriterier, så gruppen giver den bedst mulige kvalitet i diskussionen Fokusgrupper bliver gentaget adskillige gange med forskellige mennesker, og at der typisk som minimum er tre fokusgrupper Forskeren skaber en permissive atmosfære i gruppen, hvor man tør udtrykke sin mening Der er bagefter en omhyggelig og systematisk analyse af diskussionen Fokusgrupper er en forskningsmetode, hvor data produceres via gruppeinteraktion omkring et emne, som forskeren har bestemt

2 Skal man selv moderere sine fokusgrupper? Fordele: Spare en hel del penge Et overlegent kendskab til produktet eller emnet Et særligt kendskab til virksomheden, projektets formål og udviklingsmulighederne af værdi, når der skal stilles uddybende spørgsmål Man kan følge op på projektet internt i organisationen Viden opsamlet i kraft af projektet bliver i organisationen Eventuelt for konfidentielt emne til at involvere eksterne Ulemper: Det tager måske længere tid, end man tror. Et projekt er ekstremt tidsforbrugende. Svært at afse tiden for en intern Kvaliteten. Det kræver en del ekspertis og rutine. Metodekendskabet kan være vigtigere end produktindsigten. One of the seductive features of focus group research is that it looks like something anyone can do Mindre objektivitet. Den interne moderator kan være under pres Den eksterne konsulent kan have større gennemslagskraft, når organisationen skal tage stilling til resultaterne En ekstern konsulent har muligvis et bredere erfaringsgrundlag fra andre projekter

3 Hvordan sammensættes gruppen? Similiar strangers. Heri ligger, at det er en homogen gruppe og at de ikke kender hinanden i forvejen. Homogen fordi: - deltagerne kommer hurtigere på bølgelængde, er åbne for hinandens synspunkter og taler samme sprog - der ikke er store statusmæssige forskelle, der kan skabe et form for hieraki. Deltagerne bør være ligestillede. - analysemæssigt en fordel, når man skal fortolke resultaterne. Ellers for kalejdoskopisk og meget svær at deciffrere bagefter. Hvis der er mange forskellige variable med i samme gruppe, kan det være svært at skelne de forskellige undergruppers holdninger bl.a. fordi en fokusgruppe sædvanligvis tegner et hovedindtryk. Fokusgrupper er gode til at vise den fremherskende mening. Ikke kender hinanden fordi: - ikke på forhånd etablerede hierarki i gruppen måske ligefrem over-underordnelsesforhold - ikke indforstået snak som fx. kolleger eller venner, så de andre føler sig udenfor, og moderatoren kan have svært ved at forstå kommunikationen - så er der ikke problemer med anonymiteten og gustent overlæg i det, der siges 4 4

4 Homogeniteten består i nogle fælles træk: Uddannelsesniveau, køn, alder, erhverv, geografisk placering, indkomst, socialgruppe, familie-kendetegn, livsstadie, etnisk oprindelse, brugere/ikke-brugere, forhenværende brugere, potentielle brugere, brugere der er på forkant, fælles interesser, holdningsmæssige kendetegn og slutteligt kan man forstille sig, at det kan være nødvendigt at stille potentielle deltagere nogle spørgsmål, der indikerer nogle holdningsmæssige eller personlighedsmæssige kendetegn. Kvinder og mænd i samme gruppe? Mand og kone i samme fokusgruppe? Vil man have mange kategorier er løsningen en sammensætning, så grupperne hver især er ret ensartede, men at koncentrere sig om væsentligste kategorier, hvis ressource-loft. Ikke løsningen at blande grupperne Dog ikke overdrive opsplitningen, så det bliver praktisk umuligt at finde folk Man må notere de væsentligste variable, prioritere og slice kriterierne på en måde, der kaster særlig lys over problemstillingen Måske via projektet finde nye måder at definere brugergrupper på, så man undgår clicheprægede demografiske kategorier og stereotype opfattelser

5 Antal deltagere i en fokusgruppe Industristandarden er omkring 5-9 deltagere. Rekvirenten kan føle, at man betaler for et givent antal deltagere, og jo flere, jo bedre. Det er uhyre svært at sikre sig præcis det planlagte deltagerantal. Melder man fra, er det ofte i sidste øjeblik, og nogle bliver blot væk. Det afhænger af deltagerne og emnet, hvad der er det optimale. Hvis ikke snaksalige, mangel på dynamik og udelukkende interaktion med moderatoren Hvis deltagerne har noget på hjertet og åbner munden, vil et antal på fx. fem deltagere være glimrende. Det giver mere taletid til den enkelte. Hvis emnet fx. drejer sig om at få nye idéer frem, vil en lidt større gruppe muligvis være en fordel. Antal fokusgrupper i et projekt

6 Nøjes med et antal fokusgrupper, der bringer væsentlig ny viden. 3-4 fokusgrupper er meget almindelig. Sjældent mindre end to fokusgrupper, fordi det er vigtigt at kunne sammenligne resultaterne fra grupperne. Også fordi den første fokusgruppe i en serie sjældent er den bedste, men derimod den, hvor moderatoren bliver meget klogere Typisk får man det meste at vide i de første to fokusgrupper med en kategori af deltagere. Men med mange forskellige kategorier kan ønskerne overstige budgettet. I så fald koncentrere sig om de strategisk væsentligste og mest repræsentative for det spørgsmål, man vil studere. Fx. se kritisk på behov for forskellige geografiske lokaliteter. Ellers en kvantitativ survey Omkostningerne ved flere grupper stiger så godt som proportionalt med antallet. Ikke nødvendigt med mere end 6-10 fokusgrupper, ellers for uhåndterligt og vanskeligt at analysere med for meget ustruktureret information.

7 Problemformulering Skriftlig problemformulering. Blot punktvis og summarisk Tilbagekobling til rekvirenten og fælles forståelsesramme med større klarhed over, hvad hovedformålet og hovedspørgsmålet er Uddestillering af tankegang og fokusering af projektet (Fokusgruppeprojekt formentlig forudsætter mere indsigt i et emneområde end et kvantitativt projekt) En huskeliste i det videre arbejde Problemformuleringen kan vokse, så man ofrer dybde for bredde, fordi man vil være flink. Også hvis der er flere afdelinger, der har interesser i undersøgelsen. 9 deltagere hver taler i tre minutter om et emne = 27 minutter. Rekvirenten må prioritere spørgsmålene i problemformuleringen Se i det følgende program for kursus i fokusgrupper:

8 Fokusgruppemetoden en work-shop januar 2007 Kursusprogram dag 1 9:00 Velkomst Præsentation af kurset, kursusledelsen og deltagerne 9:30 Design af en undersøgelse På grundlag af deltagernes egne undersøgelsesbehov diskuteres, hvordan undersøgelser mest effektivt, d.v.s. bedst og billigst, kan tilrettelægges. Der inddrages både kvantitative og kvalitative metoder. Fokusgruppemetoden defineres. Design af fokusgruppe-undersøgelse: Antal grupper, deres deltagersammensætning, geografiske spredning og rekruttering. 12:00 Frokost 13:00 Det nødvendige forarbejde Problemformulering Spørge-guide 15:00 Kaffe Stadier i processen, introduktion og opvarmning Efter en kort gennemgang er det deltagernes tur til at indlede en fokusgruppe 16:30 Afslutning på første dag

9 Fokusgruppemetoden en work-shop Kursusprogram dag 2 9:00 Gruppedynamik Deltagerantal Deltagerroller og moderatorroller Den vanskelige deltager 10:00 At stille spørgsmål Åbne og lukkede spørgsmål med øvelser Opfølgning og uddybning 10:45 Kaffe 11:00 At lytte og stille spørgsmål (fortsat med øvelser) Aktiv lytning Spørgeteknikker Lytning Befordrende spørgsmål Projektive teknikker 12:30 Frokost 13:30 Hands on med en rigtig fokusgruppe Der er rekrutteret to fokusgrupper og deltagerne afprøver og øver færdighederne 16:30 Opsamling, evaluering og afslutning

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Kernetekst Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Janne Bisgaard Nielsen, adjunkt i samfundsfag og historie, Aarhus Katedralskole SA0005 www I dette afsnit lærer du tre hyppigt brugte samfundsfaglige

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

den sundhedspædagogiske

den sundhedspædagogiske rapport r om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark den sundhedspædagogiske jonglør kompetenceudviklingsmodel for patientuddannelse på tværs af diagnoser steno center for

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskemaundersøgelser Kulturforståelse Forlaget Columbus og forfatterne 2009 Ledetråde til design og brug af spørgeskemaer Af Geert A. Nielsen og Karen Schmedes Brug af spørgeskemaer kan være en velvalgt fremgangsmåde, når

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden

Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden Brug medarbejdernes egne historier til at Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden Udvikling med afsæt i medarbejdernes fortællinger af Karen Lumholt,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere