ØREAKUPUNKTUR VINDER FREM I EUROPA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØREAKUPUNKTUR VINDER FREM I EUROPA"

Transkript

1 ØREAKUPUNKTUR VINDER FREM I EUROPA AF LARS WIINBLAD, SYGEPLEJERSKE, OG JENS FRYDENLUND NIELSEN, SPECIALLÆGE - FOTO: HEINE PEDERSEN Tidsskrift for sygeplejersker nr 37, 11. september 1998, side 32. I USA bruges øreakupunktur til misbrugere i flere stater som alternativ til fængselsstraf. I Italien og England bruges metoden på sygehuse, i fængsler og institutioner. I Sverige er sygeplejerskerne med helt i front. De forsker og giver akupunktur på offentlige sygehuse med den svenske sundhedsstyrelses støtte. Metodens udbredelse Danmark er beskeden. Øreakupunktur til abstinensbehandling (acudetox) anvendes i dag i USA på mere end 600 institutioner. Der er tale om såvel hospitaler, fængsler og private behandlingsinstitutioner. I løbet af de sidste ti år har metoden bredt sig til omkring tyve europæiske lande. Især England, Italien og Sverige. Særlig hurtigt er det gået i Italien. Her blev metoden først kendt i Allerede nu, tre år efter, er behandlingen brugt på mange sygehuse, i offentlige og private klinikker, på behandlingshjem og i fængsler. Der er tale om en standardiseret metode af psykiateren Michael Smith på Lincoln Hospital, New York. Michael Smith ønskede at udbrede en standardiseret acudetoxmetode, så behandlingen ville være identisk overalt. Derfor grundlagde han midt i 1970'erne NADA (National Acupuncture Detoxification Association). Michael Smith og John Tindall leder de to førende NADA-behandlings- og uddannelsesklinikker i verden: Lincoin Hospital Clinic, the Bronx i New York, USA, og The Gateway Clinic ved South Western Hospital i London (1-5). Det er NADAs formål at uddanne akupunktører, som efter et kort kursus straks vil kunne arbejde med klienter. NADA har udviklet et program for læger, sygeplejersker og andre behandlere ud fra traditionel kinesisk akupunktur, filosofi og teknik. Kurset indeholder desuden rådgivning og etik. NADA uddanner også egne instruktører på Lincoln Hospital. Svært belastede misbrugere Michael Smith begyndte i 1974 at give øreakupunktur på Lincoln Hospital. Han var tilknyttet hospitalets metadonklinik, som ikke havde nogen behandlingsmæssige resultater i Bronx, en bydel, kendt for elendige sociale forhold, høj kriminalitet og udbredt alkohol- og opiatmisbrug. Noget nyt måtte forsøges. l mere end 20 år har Michael Smith arbejdet med acudetox på Lincoln Hospital. Klienterne har gennem årene været en gruppe, som traditionelt er særdeles svær at nå behandlingsmæssigt. Socialt svært belastede alkoholikere og opiatmisbrugere. l de senere år er der blevet betydeligt flere crack- og kokainmisbrugere. Omkring 75 procent af disse har en psykiatrisk

2 diagnose. Lincoln Hospital har stort set kontinuerligt benyttet NADAs acudetox-metode, det vil sige samme kombination af fem velkendte punkter i øreakupunktur. Det har vist sig, at selvom markedet og misbrugsmønsteret i perioder har ændret sig, har det ikke påvirket lincoin Hospitals positive resultater. Netop kombinationen af de tidligere nævn punkter har vist sig virksomme uanset om der var tale om crack, amfetaminer, heroin, alkohol, sovemedicin eller blandingsmisbrug. Michael Smith og hans medarbejdere har i 23 år dagligt behandlet mere end 200 klienter. Deres erfaringer viser, at akupunktur lindrer abstinenssymptomer, forebygger stoftrang øger deltagerfrekvensen klienter i langtidsbehandling. Acudetox er en alsidig metode, som kan hjælpe mennesker med et forbrug eller misbrug uanset stof og grad. Michael Smith mener metoden også er velegnet psykotiske, kriminelle misbrugere med lav aggressionstærskel. Ingen konfrontationer I dag behandles op mod 250 klienter på Lincoln Hospital. Omkring halvdelen er kvinder. Mange har deres børn med klinikken. Behandlingen består primært af øreakupunktur. Der sættes nåle i de fem punkter på begge ører. Alle afleverer urinprøve. Der er ikke tale om en kontrol af klienterne. Urinprøverne til forskning og dokumentation. Endelig kan en serie rene prøver naturligvis bruges som motiverende faktor for klienten. Først efter flere behandlinger vil klienterne eventuelt blive tilbudt socialrådgivning eller samtaler på støtte eller løsningsfokuseret basis. Der findes dog mulighed for at møde behandler før, hvis man beder om det. Det er vigtigt at behandlingen så vidt muligt sker på patienternes præmisser. De skal være trygge ved behandlingen og akupunkørerne. Det skal være attraktivt for klienterne, hvis et længere behandlingsforløb skal lykkes. Alle kan frit komme i klinikkens åbningstid. Klienterne kan komme efter behov. Der laves ikke aftaler. Forskellige behandlingsformer kan af narkomaner opfattes som truende hvis de konfronteres verbalt. Dette sker ikke ved acudetox hvor behandlingen er nonverbal. Klienterne behøver ikke blotte sig eller forsvare deres adfærd eller handlinger. Akupunktørerne spørger aldrig til tilbagefald eller udeblivelse. Klienterne bliver ikke konfronteret med, at de for eksempel er påvirkede. Det drejer sig om at motivere klienterne til at bruge klinikken. Akupunktøren skal derfor være meget opmærksom på klientens grænser, herunder også fysisk kontakt. For mange er fysisk kontakt grænseoverskridende, særlig for den gruppe af klienter, der har været

3 udsat for incest og seksuelle overgreb. En stor del af klienterne er paranoide. Metodens fordel er set i denne sammenhæng, at de ikke skal klædes af for at blive behandlet. Ruslignende tilstand En akupunktør kan behandle op til 30 klienter i timen. Der er således ingen unødvendig ventetid, som ville betyde, at en del narkomaner udeblev. Også når en behandling begynder, er der tale om en hurtig behovstilfredsstillelse. Dette er en vigtig grund til, at man på Lincoln Hospital arbejder i en stor gruppe. De ventende kan følge med i, at andre får akupunktur. Klienterne kan se, at behandlingen ikke er forbundet med smerte, og iagttage, hvordan de, der har fået sat nåle, bliver afslappede og tilfredse. Mange beskriver behandlingen som en behagelig rus, hvor den mentale tilstand ikke er påvirket. Det er noget nyt for klienterne at opleve tilfredsstillelse uden brug af rusmidler. Det er især den ruslignende tilstand, men også miljøet i klinikken, der i begyndelsen af en behandling er attraktiv for klienterne. Men gradvist beskriver mange, hvordan deres stofog pillefiksering nedsættes. NADA-behandling kan anvendes i alle misbrugets faser. Det er således ikke vigtigt, om klienten er abstinent eller endda påvirket. Acudetox giver signifikant abstinenslindring. Omvendt fremmes afgiftningsprocesser af acudetox. For eksempel vil der kunne måles øget mængde alkohol ved udånding under akupunktur. Klienterne oplever stigende koncentration og bedre nattesøvn. Narkomanernes impulskontrol styrkes og aggressive adfærd mindskes. Bronx er vold en del af dagligdagen, og mange klienter er altid bevæbnede. Alligevel er atmosfæren i klinikken afslappet. Vold mod akupunktører er aldrig forekommet. Klientstyret behandling I starten af behandlingen anbefales det at komme ofte. Gerne hver dag. Efter et par uger nedsættes frekvensen gradvist. Ved tilbagefald intensiveres behandlingen, hvis der er behov for det. Når en behandling skal begynde, udvælger klienten selv den akupunktør, der skal sætte nålene. Klienterne skal helst sidde med nålene i ørene i mindst 30 minutter. Det er op til klienterne selv at bestemme, hvor længe behandlingen skal strække sig. De kan også straks selv afbryde, hvis ubehag skulle opstå, hvilket dog er meget sjældent. Enkelte sidder med nålene i et par timer. De fleste i 30 til 60 minutter. Klienterne fjerner selv nålene ved at bruge et spejl. Det er af betydning, at der ikke er støj og uro i behandlingslokalet. På Lincoln Hospital styres dette af klienterne selv. Sverige længst i Europa

4 NADA-metoden er i løbet af 1998'erne for alvor kommet til Europa. Den udøves under navnet Euro-NADA og er identisk med den amerikanske acudetox-model. Sverige er det land i Norden, hvor acudetox er mest udbredt. Den svenske sundhedsstyrelse støtter økonomisk en evaluering af metoden og opmuntrer til at udbrede NADA. Det er ligeledes almindeligt, at også uddannelse til NADA-akupunktør betales af arbejdsgiveren. Det svenske alkohol- og narkotikaråd SCAA (Swedish Council on Alcoholism And Addiction) skønner, at op mod 150 institutioner i Sverige anvender metoden, og at op mod 300 sygeplejersker er uddannet som NADAakupunktører. Akupunktur er i forvejen officielt i brug på de fleste svenske sygehuse. Det er et behandlingstilbud på fødeafdelinger og hos fysioterapeuter. Derudover findes forskellige projekter i det svenske sundhedsvæsen. I den sammenhæng kan nævnes»strokeprojektet«i Lund på neurologisk afdeling på universitetssygehuset. Undersøgelsen påviser positiv effekt af akupunktur til apopleksi-patienter (6). Med den interesse for akupunktur blandt sundhedspersonale i Sverige er det ikke mærkeligt, at Euro-NADA for alvor er ved at blive en del af sundhedsvæsenets tilbud. Dokumentation forlanges Den svenske sundhedsstyrelse kræver, at virkningen af en given behandling dokumenteres, hvis en tilladelse skal opnås. (Den svenske sundhedsstyrelse) bakker nu op om acudetoxbehandlingen. Uddannelsen som NADA-akupunktør ligger i arbejdstiden, og betales af arbejdsgiveren i de fleste tilfælde. På sygehuset i Angelholm har omkring 20 ansatte akupunktøruddannelsen. Acudetoxbehandling gives på almen psykiatrisk afdeling af primært sygeplejersker. Plejere og socialrådgivere har også uddannelsen. Målgruppen er især alkoholikere samt medicinafhængige - typisk benzodiazepingruppen. Sygehusets projektgruppe i ambulatoriet ledes af sygeplejersker, der også er psykoterapeutisk uddannede. Acudetox bruges her som supplement til de terapeutiske samtaler, der tilbydes patienter, der Ønsker at stoppe med sove- og nervemedicin. Acudetox har foreløbigt været brugt i et års tid. Flere og flere institutioner benytter øreakupunktur. For tiden arbejder sygeplejersker med projekter i tre fængsler i Sverige. Acudetox gives foreløbig som en forsøgsordning til grupper af indsatte. Forskning i Helsingborg I Helsingborg er acudetox taget i brug på psykiatrisk afdeling til alkoholikere, amfetamin-, opiatmisbrugere og ved udtrapning af benzodiazepiner med mere. Her

5 findes en af de tre NADA-instruktører i Sverige, som uddanner sundhedspersonale til NADA-akupunktører. Her arrangeres flere gange om året et intensivt kursus, hvor deltagerne på fire dage uddannes i acudetox. Kurserne søges primært af sygeplejersker. Uddannelsen er godkendt på Lincoln Hospital og kursisterne får diplom som autoriserede akupunktører. Med diplomet i hånden kan man praktisere overalt i verden, hvor NADA benyttes. I misbrugsambulatoriet i Helsingborg forskes der for tiden i NADA-behandling til mandlige brugere. Den svenske sundhedsstyrelse finansierer dette to-årige projekt, som løber frem til sommeren Der er tale randomniseret, enkeltblind kontrolleret undersøgelse, hvor man oprindeligt havde regnet med, at der skulle indgå omkring 200 narkomaner. Litteratur 1. Smith, M. et al. An acupuncture programme for the treatment of drug-addicted persons Bull Narc 1998;40(1): Smith, M. Acupuncture treatment for crack; clinical survey of 1500 patients treated. American Journal of Acupuncture (3): Smith, M. Creating a substance abuse program incorporating acupuncture. American Academy of medical acpuncture rewiev 1990;2: Smith, M. Acupuncture natural healing in drug detoxification. American Journal of Acupuncture 1988;2(7): Smith, M. The Miami succes story, transforming the criminal justice system with an acupuncture based diversion program. NADA Literature Clearinghouse Johansson K. Akupunktur behandling vid slaganfall: patienterna visar signifikant förbätring Likartidningen 1993;90(30-31) Nøgleord: Abstinensbehandling, akupunktur, øreakupunktur

ØREAKUPUNKTUR VED ABSTINENSBEHANDLING

ØREAKUPUNKTUR VED ABSTINENSBEHANDLING ØREAKUPUNKTUR VED ABSTINENSBEHANDLING AF LARS WIINBLAD, SYGEPLEJERSKE, OG JENS FRYDENLUND NIELSEN, SPECIALLÆGE - ILLUSTRATION: MIKKEL JUUL Tidsskrift for sygeplejersker nr 37, 11. september 1998, side

Læs mere

Blå Kors Behandlingshjem & Ambulatorium Taastrup. Forsøgsprojekt Øreakupunktur & Alkoholbehandling

Blå Kors Behandlingshjem & Ambulatorium Taastrup. Forsøgsprojekt Øreakupunktur & Alkoholbehandling Blå Kors Behandlingshjem & Ambulatorium Taastrup Forsøgsprojekt Øreakupunktur & Alkoholbehandling 1 Projektleder: Alkoholbehandler, ergoterapeut Klaus Weltzer Resume: Som alkoholbehandler på Blå Kors Behandlingshjem

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet case management Dobbeltdiagnoser l7 - Muligheder og problemer i behandlingen af mennesker med dobbelt diagnose Hvordan udnytter man bedst styrkerne i case management og hvordan undgår man svaghederne?

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug Januar 2005 10 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug ISSN

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kan det betale sig? pionerer

Kan det betale sig? pionerer pionerer Kan det betale sig? Er døgnbehandling en reel løsning - økonomisk såvel som menneskeligt? En undersøgelse af, hvordan det gik årgang 2007 på Opbygningsgården, sætter tanker i gang. AF HANNE HOLM

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

ET PILOTPROJEKT OM RØGREDUKTION & MENTAL SUNDHED

ET PILOTPROJEKT OM RØGREDUKTION & MENTAL SUNDHED ET PILOTPROJEKT OM RØGREDUKTION & MENTAL SUNDHED 16 UGERS RYGESTOPFORLØB MED UNDERVISNING, NADA OG COACHING FOR BORGERE MED PSYKOSOCIALE PROBLEMER Evalueringsrapporten er udarbejdet februar 2014 af Manja

Læs mere

Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet

Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet VIBEKE ASMUSSEN HELLE DAHL ÖVERSIKT Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet Introduktion Et varieret landskab toner frem, når man dykker ned i det felt, der hedder brug og misbrug af euforiserende

Læs mere

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med en sindslidelse og et misbrug hvem gør hvad, hvornår, og hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

ALKOHOLISMENS PÅRØRENDE - Befrielsen & Kærligheden. Copyright: Mads Dahlgaard +45 61 31 19 05

ALKOHOLISMENS PÅRØRENDE - Befrielsen & Kærligheden. Copyright: Mads Dahlgaard +45 61 31 19 05 ALKOHOLISMENS PÅRØRENDE - Befrielsen & Kærligheden Copyright: Mads Dahlgaard +45 61 31 19 05 Forlaget Sisifos Saltværksvej 2 2770 Kastrup, Danmark +45 31 90 41 49 www.sisifos.com Omslag & layout: Mads

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE

ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE Lægeforeningen september 2012 Rapport udarbejdet for Lægeforeningen af Statens Institut for Folkesundhed ved: Ulrik Becker, Anders Blædel Gottlieb Hansen Stine Kloster, Janne

Læs mere

Et sundt liv. for udsatte borgere

Et sundt liv. for udsatte borgere Et sundt liv for udsatte borgere Erfaringer fra 13 indsatser, der har sat fokus på sundhed for misbrugere, alkoholikere, hjemløse og psykisk syge mennesker 2 Et sundt liv for udsatte borgere Sundhedsstyrelsen

Læs mere

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN - en karakteristik af patienterne samt en beskrivelse af patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet Rikke Plauborg, Janne Schurmann Tolstrup, Morten Grønbæk

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

NOTAT MÅLINGER AF INDSATSER MOD IKKE-ARBEJDSMARKEDS- PARATES PROBLEMER EN KORTFATTET LITTERATUROVERSIGT HENNING BJERREGÅRD BACH

NOTAT MÅLINGER AF INDSATSER MOD IKKE-ARBEJDSMARKEDS- PARATES PROBLEMER EN KORTFATTET LITTERATUROVERSIGT HENNING BJERREGÅRD BACH 01:2010 NOTAT HENNING BJERREGÅRD BACH MÅLINGER AF INDSATSER MOD IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATES PROBLEMER EN KORTFATTET LITTERATUROVERSIGT FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION NOTAT MÅLINGER

Læs mere

Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik.

Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik. Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik. Oplæg på temadagen i Århus den 10. november 2008 Birthe Drejergaard: Et medicinpædagogisk afsæt Lene Fantassi: Alternativer

Læs mere

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer. i Københavns Kommune

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer. i Københavns Kommune SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Årsrapport 2007 Indhold Årsrapport 2007 Forord s. 5 Generel del Daglige arbejdsforhold og logistik s.

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere