YDELSESKATALOG B E H A N D L I N G S H J E M & A M B U L A T O R I U M T A A S T R U P

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSESKATALOG B E H A N D L I N G S H J E M & A M B U L A T O R I U M T A A S T R U P"

Transkript

1 T I L L I D T I L F O R A N D R I N G YDELSESKATALOG B L Å K O R S B E H A N D L I N G S H J E M & A M B U L A T O R I U M T A A S T R U P

2 V I L J E T I L F O R A N D R I N G PROFIL 4 BEHANDLING 6 YDELSER 8 1. Visitation 8 2. Ambulant behandling 8 3. Intensiv behandling Efterbehandling Pårørendebehandling 13 RESSOURCER 14 KONTAKT 15 Vi ønsker at skabe et miljø, der opbygger det enkelte menneskes glæde, selvtillid og selvværd.

3 CASE STORY JACOB Tekst og foto: Hanne Baltzer P R O F I L Målgruppen Voksne med et alkoholmisbrug bosiddende i Hovedstadsregionen og deres pårørende. Behandlingshjemmet er omfattet af loven om frit sygehusvalg. Derfor kan personer uden for Hovedstadsregionen også komme i intensiv behandling, hvis de henvises af egen læge. Vores tilbud er så bredt sammensat, at vi har relevante tilbud til stort set alle former for alkoholproblemer og personlighedstyper. Dog har vi ikke kapacitet til behandling af mennesker, der både har et alkoholproblem og samtidig en omfattende psykiatrisk problematik. Blå Kors Behandlingshjem og Ambulatorium i Taastrup Blå Kors Behandlingshjem og Ambulatorium i Taastrup (BKT) er et samarbejde under landsforeningen Blå Kors Danmark og dens institutioner og tilbud. Vi samarbejder også med andre behandlingsinstitutioner, socialforvaltninger, psykiatriafdelinger, praktiserende læger og kriminalforsorgen. Vi fokuserer på intensiv døgn-/dagbehandling og ambulant behandling under sundhedslovens 141. PAM (Pårørende til Alkoholmisbrugere) er en del af BKT og et permanent tilbud til alle pårørende om akutte krisesamtaler, familie- /parterapi, individuelle forløb m.v. Vi har desuden et tæt samarbejde med Blå Kors Pensionat i Taastrup, der efter serviceloven tilbyder midlertidige ophold til mænd og kvinder, som på grund af alkohol- og hashmisbrug eller andre psykosociale og psykosomatiske problemer er sat uden for samfundet. Værdigrundlag Vi arbejder ud fra det kristne menneskesyn: vi fremhæver alle menneskers ligeværd og viser og fordre respekt mellem alle parter på behanlingshjemmet. Alkoholproblemer er ikke en isoleret lidelse. Den har indflydelse på menneskets hele tilværelse. Derfor arbejder vi helhedsorienteret i samarbejde med den enkelte ud fra dennes ressourcer og fokuserer på psykisk, fysisk og social udvikling og netværksopbygning samt inddragelse af familie/ pårørende i behandlingsforløbet. Alt sammen for at skabe en ny livsstrategi. Vision Vi ønsker at yde såvel intensiv som ambulant helhedsorienteret behandling til voksne med alkoholproblemer og rådgivning/terapi til pårørende med fokus på familie/børneperspektivet, så alle opnår en markant bedre livskvalitet. REJSEN FRA BRUDTE LØFTER TIL HÅB Jakob har set meget på sine rejser rundt på kloden. Med i rygsækken har han bl.a. haft en viden om sin mors alkoholmisbrug. På et tidspunkt fyldte det så meget, at han måtte handle, og det førte ham til samtaler med Blå Kors i Taastrup. 32-årige Jakob husker tydeligt den dag, hans far, søster, svigerbørn og Jakob selv fortalte moderen, at nu måtte det være nok med hendes drikkeri. Jakob tog initiativ til en hård konfrontation, hvor moren fik et ultimatum: Hun fik udleveret nogle brochurer fra Blå Kors i Taastrup, som Jakob havde skaffet med besked om, at hvis hun ville gå i behandling, ville hele familien bakke hende 100% op. Hvis hun derimod valgte flasken, ville det være et valg, hvor Jakob i hvert fald ikke fulgte med længere. Tydelige tegn Forud var gået mange overvejelser, for Jakob havde prøvet at tale med sin mor om drikkeriet, som hun pure afviste. Han havde set de mange tegn, som efterhånden blev mere og mere tydelige: fx når han fandt flasker gemt de mærkeligste steder, eller hans mor uoplagt tilbragte dagen på sofaen uden at gide hverken madlavning eller rengøring. Hun lovede og lovede, men brød gang på gang alle løfter. Jakob følte sig svigtet, og syntes det var synd for hans far, der måtte leve i det til daglig. I perioder, hvor der ikke blev drukket, turde Jakob ikke engang rose hende, for som han siger:» Det var jo kun et spørgsmål om tid, før den var gal igen.«- Desuden kunne jeg ikke leve med, at mor fx skulle hente min søsters børn i børnehaven uanset tilstand. Hvad nu, hvis der skete noget, siger Jakob stille. Det var først, da moren kom til professionelle på Blå Kors i Taastrup, at Jakob turde føle et håb. - Det var virkeligt befriende, at nu skete der noget. Dem, der tog sig af hende, vidste, hvad de snakkede om. Det var som om der gik luft af en ballon, fortæller Jakob. Samtaler og hjælp Da moren først kom i behandling i Taastrup, fandt hun ud af, hvad hun havde at vinde sin familie. Hun fandt ligesindede og var åben overfor veninder og venner om, hvor hun var. - Det var rart, at vi nu kunne tale direkte med hende om hendes alkoholproblem, og ikke om hende bag hendes ryg. Hele familien var med, da Jakobs mor kom til Taastrup, hvor hun fulgte et traditionelt behandlingsforløb. For Jakob blev det også starten på et møde med eksperterne på stedet. Han fulgte en række gruppesamtaler for pårørende, og hans søster og far har også benyttet sig af kursustilbud derindefra. Og de har været tilfredse med forløbet. - Vi havde en varm linie til Taastrup hele tiden og det var en god tryghed. Desuden var det fint at høre, hvad andre pårørende oplevede og bruge deres erfaringer, siger Jakob. I dag er hans mor ifølge sin søn en lykkelig, ædru alkoholiker, og han tør godt rose hende for hendes ædruelighed. Den vigtigste læresætning, han har taget med fra Blå Kors, er:»der er tale om et alkoholproblem, så snart drikkeriet er et problem for de pårørende«. 4 Ydelseskatalog Ydelseskatalog 5

4 B E H A N D L I N G I N D I V I D U E LT O G F L E K S I B E LT B E H A N D L I N G S F O R L Ø B Social udvikling Udgangspunkt Alkoholikere er lige så forskellige som andre mennesker. Derfor har vi differentieret vores behandling med relevante intensive behandlingstilbud, der omfatter stort set alle, fra det menneske, der er i arbejde, over den, som skal hurtigt i arbejde igen, og til den, der har været på kontanthjælp eller uden for samfundet i mange år, og som derfor har brug for hjælp til at afklare hele sin livssituation. Fælles for ydelserne Vores tilbud omfatter psykoterapeutisk behandling, rådgivning og undervisning i arbejdet med og kontakten til alkoholramte familier. Vores behandlere arbejder ud fra en løsningsorienteret/ kognitiv/systemisk og humanistisk eksistentiel referenceramme. Grundlaget for alle behandlingsforløb er, at vi arbejder med højrisiko, mestringsstrategier og målsætning. Intensive behandlingsforløb følges altid op med opfølgende efterbehandling. Vi fokuserer især på at støtte konstruktiv og respektfuld kommunikation, adækvate grænser/ansvarsfordeling, og familien i at håndtere de problemer, der har medvirket til misbruget. Behandlingsfilosofi Behandlingen er individuel ud fra den enkeltes behov, både med hensyn til indhold og tidsforløb. Det helhedsorienterede behandlingsforløb hviler på 4 grundpiller, der løbende arbejdes med: 1. Fysisk udvikling (forholdet til sin krop, sig selv og den fysiske omverden) 2. Psykisk udvikling (forholdet til sit selv) 3. Social udvikling (forholdet til familie og medmennersker) 5. Eksistentialitet (åndelige og eksistentielle spørgsmål) Til fremme af de formål tilbydes ud over den psykoterapeutiske behandling også undervisning, motion, havearbejde og sociale arrangementer. I forbindelse med visitationen afgøres det, om der er behov for ambulant eller intensiv behandling. Er der brug for intensiv behandling, afgøres det samtidig, hvilken behandlingstid og dermed hvilket team /gruppe, brugeren vil få mest nytte af: Team 1: 4-6 måneders behandlingsforløb Team 2: 3-4 måneders behandlingsforløb Team 3: 2-3 måneders behandlingsforløb Team 4: 5-7 ugers behandlingsforløb (hold 4 gange årligt) De parametre, vi differentierer efter, er arbejdspunkter og ressourcer. Jo flere problemfelter, brugeren har at arbejde med, jo længere bliver den intensive behandling. Og omvendt. Kvalitetssikringssystem Vi arbejder løbende med kvalitetssikring og udvikling af hele institutionen brugertilfredshed, behandling og behandlingskoncepter, kompetencer og ressourcer samt administrative forretningsgange. Psykisk udvikling MED MENNESKET I CENTRUM Fysisk udvikling Helhedsorienteret behandling Eksistentialitet 6 Blå Kors Tåstrup - Ydelseskatalog Blå Kors Tåstrup - Ydelseskatalog 7

5 Y D E L S E R 1. VISITATION Samlet pris pr. visitation Kr. 635,00 Formål og indhold: Behandlingsforløbet starter med at ringe til BKT og bestille tid til en visitationssamtale. Man kan henvende sig direkte, eller via sin hjemkommune. Visitationssamtalen (ca. 2 timer) med visitator og vores psykiater danner grundlag for, om intensiv behandling skal tilbydes, og hvilken grundbehandlingsmodel, der er den rette. CASE STORY Tekst og foto: Hanne Baltzer Visitationssamtalen indeholder: Anamnese Samtale om behandlingsønske Afdækning af behandlingsbehov Betalingstilsagn og ventetid: Intensivt behandlingsforløb iværksættes, når der foreligger betalingstilsagn fra kommunen. Behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til hjemkommunen. I ventetiden tilbydes brugeren et ambulant forløb, der bl.a. kan bestå i deltagelse i motivations- og inslusningsgruppe, afklarende samtaler, motion, sociale arrangementer, intagelse af Antabus m.v. 8 Blå Kors Tåstrup - Ydelseskatalog 2. AMBULANT BEHANDLING Pris pr. person pr. fremmøde (antabus/medicinudlevering) Kr. 100,00 Pris pr. person pr. ambulant behandling Kr. 635,00 Udgangspunkt: Den ambulante behandling består af rådgivning i henhold til Sundhedslovens 141, stk. 5. Målgruppen er personer med et forbrug af alkohol, der overstiger Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. De ambulante behandlingstilbud omfatter: Psykoterapi, individuelt eller i gruppe Antabusindtagelse Familiesamtaler Akupunktur Parsamtaler Motion Mental træning Kropsbevidsthed Psykiatrisk konsultation Undervisning...virkeligt befriende, at nu skete der noget! Jacob Sjælesorgssamtaler Social genopretning Socialrådgivning Individuelle handleplaner BLEV ÆDRU ALKOHOLIKER MED GRØNNE FINGRE Peter Carlsen fra Valby har været ædru siden 27/ , hvor han drak sin sidste Bjørne Bryg. - Det er sjovt at få blomsterne til at gro, siger han og peger hen på en stor plante med røde og grønne blade i vinduet. Den stammer fra 1999 hos Blå Kors i Taastrup, som blev et vendepunkt i den rutinerede alkoholikers liv. Fra at kunne drikke 55 øl, have en vægt nede på 76 kg og et selvmordsforsøg og til livet i dag deler han gerne en række erfaringer. Minder som nattens abstinenser, koldsved, ydmygelse og afrusning er skiftet ud med et liv, hvor venner og familie er med til at fylde dagen. - Jeg håber, at nogen vil forstå, hvilket helvede et menneske kan befinde sig i som alkoholiker, og hvilken lettelse og lykkefølelse det er at være ædru - selv om man undervejs har fået en masse sår og ar på sjælen og man har påført dem, man elskede, meget ondt. Hos Blå Kors fik han en række værktøjer, han kunne bruge til at holde sig ædru med. De var med til at bearbejde, hvorfor, hvordan og hvornår han kunne besejre lysten til at begynde at drikke igen. Hans frimodige næsten stolte konstatering af egen status.»jeg er ædru alkoholiker«kommer lige så naturlig, som når andre fortæller, hvilken by, de bor i. Selv startede han som 15-årig med at drikke, og inden Blå Kors prøvede han forskellig anden behandling, men han fik tilbagefald. Sådan er det ikke længere. Landevej eller liv Det var Peters datter, der kontaktede Blå Kors. Hun greb chancen, da hendes far sagde, at nu ville han stoppe. Peter mener, det er en vigtig pointe. Man skal i behandling med det samme, når man endelig har taget sig sammen til at træffe beslutningen. - Da sagde jeg til mig selv, at enten kunne jeg tage min trillebør og gå på landevejen og drikke mig ihjel, eller jeg kunne stoppe med at drikke. Landevejen er der jo altid, men det er ikke sikkert børn og børnebørn er det. Så jeg valgte mine fire børn og 10 børnebørn. Ellers tror jeg også, jeg havde været død i dag, siger Peter Karlsen. Peter kommer stadig væk til Taastrup, og fortæller gerne sin historie til mennesker, der lige nu kæmper med at slippe drikkeriet. Gennem ture og motion lærte han at glæde sig over at komme ud blandt andre mennesker, ligesom han også husker den dag, han selv fik besøg af gruppen, så han kunne vise, at han igen kunne håndtere sociale færdigheder som at have gæster. Et stort indtryk gjorde det også, da de undervejs skulle gøre noget grænseoverskridende. For Peter blev det at sætte sig foran et storcenter og spille og synge egne børnesange. En sjov oplevelse, husker han. Samtaler hjalp Peter Carlsen startede med samtaler i en gruppe, hvor det betød meget at kunne fortælle sin livshistorie og dele erfaringer med andre. - Vi kunne støtte hinanden, og det var en befrielse, siger han. Han skrev også sin livshistorie, som nu kan læses på Det betød meget. - Nu har jeg simpelthen mistet lysten til at drikke, siger han. Og den satser han på er tabt for altid. Blå Kors Tåstrup - Ydelseskatalog 9

6 Det er sjovt at få blomsterne til at gro...!! Peter 3. INTENSIV BEHANDLING INTENSIV BEHANDLING IVÆRKSÆTTES ENTEN SOM DØGN- ELLER DAGBEHANDLING 4. EFTERBEHANDLING Pris pr. person pr. behandling Kr. 635,00 Døgnbehandling: Døgnpris pr. person Kr ,00 Dagbehandling: Dagspris pr. person Kr. 958,00 Døgnbehandling: Målgruppen er primært svært belastede voksne alkohol- og blandingsmisbrugere, som har et ønske om forandring, men ikke kan profitere af dagtilbud eller ambulanttilbud, før de har været igennem et døgnophold. Dagbehandling: Dagbehandling tilbydes personer, som har brug for et intensivt terapeutisk tilbud, men som ikke har behov for døgnophold. Dagbehandling omfatter de samme terapeutiske elementer som døgnbehandling, og der stilles de samme kvalifikationer til rådighed. Intensiv døgn-/dagbehandling: Det intensive behandlingsforløb starter i døgnregi, efterfulgt af dagopholds-/udslusningsforløb, alt sammen skemalagt på alle hverdage fra kl Behandlingsforløbet er differentieret i 4 grundmoduler/grupper. Brugeren visiteres til en af grupperne ud fra sit personligheds- og ressourceniveau, hvor der fokuseres på : Problemafdækning Mestringsstrategier Tilbagefaldsforebyggelse Nye løsningsmuligheder Hver gruppe ledes af 2 psykoterapeuter. Det intensive behandlingsforløb kombineres efter behov med de tilbud, der er nævnt under ambulant behandling, der bygger på behandlingssystemets 4 grundpiller: Motion (fysisk udvikling) fordelt på alle hverdagsmorgener med styrketræning, konditions- og smidighedsøvelser smidighedstræning, badminton eller svømning, og kropsbevidsthedsøvelser. Kropsbevidsthed (forbindelse mellem krop og sind) øvelser, der fokuserer på forbindelsen mellem krop og sind og øger opmærksomheden på, hvordan den måde, vi bruger vores krop på, påvirker vores sindstilstand. Mental træning (psykisk udvikling) afspænding/afslapning og ændring af bevidsthedstilstanden for den enkelte, for at skabe øget modtagelighed for større refleksion over egen situation og tro på egne ressourcer Undervisning (udvikling af social færdighed og eksistentialitet) Der undervises i relevante emner som: kommunikation, alkoholens skadevirkninger, sociallovgivning, eksistentiel ensomhed, angst, tilbagefaldsforebyggelse, sjælesorg, m.m. Pårørendekurser (udvikling af sociale færdigheder med fokus på familien) der afholdes 3-dages kurser for pårørende og brugere i intensiv behandling. Individuel aftalt handleplan og efterbehandlingsforløb. Formål: Stabilisering og integrering af nye vaner og livsstil. Rammer: Genetablering i arbejdsliv og valg af ny positiv forpligtende kontrakt til familie og venner. Fortsat personlig vækst med øget tillid til egne konstruktive og bæredygtige løsninger i forbindelse med dagligdagens udfordringer og problemer. Fastholde fokus og opmærksomhed på ædruelighed gennem længere tid, så realistiske planer kan gennemføres. Tidsbestemt periode på 6-12 måneder med udgangspunkt i individuel handleplan fra intensivbehandlingen i lokaler på institutionen med samme terapeuter/team som i det intensive forløb (trygheden ved at være kendt). Efterbehandlingen tager udgangspunkt i behandlingsforløbet: Team Behandlingsforløb Efterbehandling Mødefrekvens måneder Min. 6 måneder Hver anden tirsdag kl i ulige uger *) måneder Min. 6 måneder Hver anden onsdag kl i lige uger *) måneder 6 måneder Hver mandag kl uger **) 5 måneder Hver mandag eller torsdag kl ***) *) Anbefalet minimum, og helst mere, fordi de mest belastede grupper kræver længerevarende og mere intensiv opfølgning **) Der etableres team 4-grupper 4 gange årligt ***) Efter 5 måneder overgår gruppen, der omfatter de mest ressourcestærke, til selvhjælpsgruppe, der mødes løbende på faste ugedage gennem et forløb på min år. Efterbehandlingen: Efterbehandlingen uanset gruppe - tager udgangspunkt i den personlige og individuelle handleplan, der første gang bliver udarbejdet i slutningen af 2. måned i det intensive behandlingsforløb. Handleplanen revideres løbende i efterbehandlingsforløbet ud fra fokus på følgende hovedparametre, tilpasset den enkeltes situation: 1. Tidligere drikkemønstre, antabus og ædruelighed. 2. Socialt - familie og venner, økonomi, bolig og fritid. 3. Ædrueligt netværk. 4. Personlige mål - herunder genetablering i arbejdsliv og kontrakt med familie m.v. 5. Tilbagefaldsforebyggende strategier. 6. Revideret individuel handleplan/samarbejdskontrakt. 10 Ydelseskatalog Vejen til en ny livsstrategi Ydelseskatalog 11

7 CASE STORY Tekst og foto: Hanne Baltzer 5. PÅRØRENDE Timepris pr. person for individuelle ydelser samt familie- og gruppeterapi, herunder weekend-kurser (terapiforløb) Kr. 486,00 PAM (pårørende til alkoholmisbrugere) TOVE BOKSER FOR AT OVERLEVE Tove Jensen fra Dianalund har på ingen måder haft en let tilværelse. Men efter samtaler hos Blå Kors i Taastrup er hun endnu sværere at slå ud. Tove blev adopteret og voksede op i et alkoholiseret hjem med en far, der drak, slog og opførte sig som en diktator. Senere fik hun en 19-årig kæreste, der døde af testikelkræft. Hun blev så gift med en mand, der blev psykisk nedbrudt, efter at de mistede deres lille et-årige datter. De fik også en søn, der i dag har et godt liv. Mandens usunde adfærd gjorde Tove til medmisbruger. Hun havde svært ved at sige fra, og først efter 22 år blev Tove skilt, og hun flyttede til en lejebolig, hvor en af de andre beboere pludselig fik et psykotisk anfald, hvorefter han slog Tove ned. Hun flygtede fra ham, og stod på gaden og flyttede senere på krisecenter for kvinder, inden hun mødte sin nye samlever. Assistance og samtaler Samleveren viste sig at være alkoholiker og et dejligt menneske, når han ikke var fuld. Hun prøvede at fortælle ham, hvad hans 12 Blå Kors Tåstrup - Ydelseskatalog alkoholforbrug gjorde ved hende, for hun ville ikke være medmisbruger. Da det ikke hjalp, prøvede hun at søge hjælp til ham, men uden meget held. Så hun flyttede i ny lejlighed, men blev fulgt af trusler fra den tidligere samlever. På et tidspunkt midt i dette livskaos gik det op for Tove, at hun måtte have hjælp til at arbejde sig igennem sine tab og traumer, selv om hun altid synes, hun havde handlet på det, hun kunne handle på. Hun ringede til»den blå linie«, og fik nummeret på Blå Kors i Taastrup, hvor hun siden har gået til individuelle samtaler. - Det er noget af det bedste, der er sket for mig, for hun er professionel og forstår, hvad jeg snakker om. Tit har det været»blod, sved og tårer«, for det er en hård omgang at rydde op i barndommens møjbunke, fortæller Tove. Barnet er magtesløs Tove forklarer, hvordan hun som barn var magtesløs i et alkoholiseret hjem, og at hun levede i evig frygt for sin far og blev svigtet den ene gang efter den anden af sin mor. Samtidig følte hun sig udstødt og anderledes og følte, at hun aldrig kunne gøre noget godt nok. Hun beskriver sin barndom som»en Helvedes forgård, hvor jeg frygtede at gå til grunde«. Resultatet var, at hun var usikker og aldrig rigtigt lærte at sætte beskyttende grænser omkring sig selv. Lærte at mærke efter, hvad der var godt for Tove. Det har også givet sig udtryk i de 25 A-4 sider, hvor hun skriver til sin adoptivfar. Der er ikke meget»emma Gad«over det. Følelser og frustrationer leveres råt for usødet, og på de mange sider får hun tænkt tanker og gjort op med en far, som hun på mange måder hadede for det, han påførte hendes liv. Opgaven om at skrive et brev til ham fik hun hos Blå Kors. Men for Tove var et brev ikke nok, tværtimod.»det skulle gøres ordentligt«, griner hun. Fremtid i farver For Tove Jensen har de hyppige samtaler betydet et væksthus, hvor hun trygt kunne vokse i selvværd og få hjælp til at flytte»kæmpestore livsklodser«. - Jeg synes altid, at jeg har skullet bokse for at overleve, men man skal ikke give op, konkluderer Tove Jensen. PAM er en del af BKT s aktiviteter og har til huse i naboejendommen hos Blå Kors Pensionat og varetages af en pårørendekonsulent. PAM henvender sig både til pårørende til brugere i BKT og til pårørende udefra, uanset om problemdrikkeren ønsker at gøre noget ved sit problem eller ikke. Her kan de pårørende tale frit med hinanden og andre og udveksle erfaringer m.v. Behandlingstilbud: Et trygt væksthus, hvor man kan vokse i selvværd Ydelseskatalog Fra Toves historie Ydelseskatalog 13 PAM tilbyder: Akutte krisesamtaler Familie-/parterapi Individuelle forløb Gruppeterapi Der kan tilbydes gruppeterapi for pårørende, fortrinsvis kvinder. Gruppen mødes 1 gang ugentlig med professionel terapeut i 5 måneder og overgår herefter til selvhjælpsgruppe. Fokus er på alkoholproblemet som familieproblem og at støtte deltagerne til at frigøre sig fra alkoholikerens misbrug, udvikle egne ressourcer og tage vare på egne behov. Weekend-kurser for voksne børn (15 år og opefter) af alkoholmisbrugere med mulighed for opfølgning. Der ydes professionel støtte og arbejdes med de svære følelser, børn af alkoholikere oplever. Børnene møder ligestillede og oplever, at de ikke er alene.

8 R E S S O U R C E R O G K V A L I F I K AT I O N E R Fysiske rammer Blå Kors Behandlingshjem ligger i smukke omgivelser i det gamle Taastrup og deler en dejlig grund sammen med Blå Kors Pensionat. Behandlingshjemmet består af 3 etager. I stueetagen har vi grupperum, samtalerum, og ambulatorium, og cafe for ambulatoriet. Her er også et tekøkken for indlagte brugere, hvor de bl.a. kan lave weekend mad. Da vi ikke har plads nok lejer vi 2 rum på pensionatet, et til grupperum og et til pårørendekonsulenten. Vi har 18 værelser til indlagte brugere, der har adgang til fællesrum (dagligstuer, kondirum og spisestue) i underste etage. Vi lejer os også ind i kommunale idrætsfaciliteter, til svømning, tennis, og cirkeltræning. Behandlingskapacitet Med en gennemsnitlig belægningsprocent på 95%-97% har vi et årligt flow på omkring brugere i intensiv behandling. De fordeler sig typisk med ca. 60% på mænd og ca. 40% på kvinder. Ambulatoriet servicerer gennemsnitligt besøgende ugentligt, der får udleveret og indtager Antabus eller anden form for medicin. Desuden er ambulatoriet åben for anonym ambulant behandling, såsom konsultation, terapi, samtaler, deltagelse i motion og undervisning m.v.. Brugerne registreres ikke, fordi de ikke indtager medicin. Det drejer sig om en mindre grupper på yderligere 8-10%. Pårørendekonsulenten servicerede i klienter på årsbasis, hvoraf de 85 var nyhenvendelser. Personalesammensætning Vi beskæftiger 20 personer på behandlingshjemmet, svarende til 17,6 årsværk. De 13 er erfarne faglige medarbejdere, der fordeler sig på psykologer, uddannede psyko/ terapeuter, socialrådgivere, lægesekretær, sygeplejerske og lægekonsulent/psykiater. Tilsammen dækker de den fornødne terapeutiske, sociale og sundhedsfaglige kompetence, der vedligeholdes via supervision, intern fællesuddannelse og kurser. Den fornødne administrative kompetence udgøres af en jurist, en bogholder og sekretær. Herudover er der en pedel og nødvendigt køkkenpersonale. Frivillige Der er omkring 15 frivillige ædru, tidligere brugere - tilknyttet BKT. De udgør en vigtig funktion i husets liv. Ud over, at de varetager praktiske opgaver ud fra deres egne ressourcer, udgør de et socialt og ædrueligt netværk til støtte for hinanden, og er derfor også gode rollemodeller i relation til brugerne af huset. K O N TA K T : BLÅ KORS BEHANDLINGSHJEM & AMBULATORIUM I TAASTRUP Jernbane Allé 11 A 2630 Taastrup Telefon Ambulatoriet er åbent mandag og torsdag fra kl. 16 til kl. 19 Pårørende-linjen er åben ma-ti-to kl VISO-Rådgivning til kommuner og sagsbehandlere Vi har kontrakt med VISO s faglige netværk om at yde specialrådgivning ang. støtte til familier med alkoholproblemer - samt støtte til gravide aloholmisbrugere. 14 Ydelseskatalog Grafisk tilrettelæggelse, layout og grafik: Engelke Toklum-Kofod, Englegrafik.dk Redaktion: Christa M. Staugaard. Foto blomstervignetter samt bagside: Svend Erichsen.

9 N Y L I V S S T R AT E G I www. englegrafik. dk

V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING

V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING V I L J E T I L F O R A N D R I N G BL Å KOR S BEHANDLINGSCENTER RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING TILLID TIL FORANDRING PROFIL 4 AFHÆNGIGHED 6 RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING 8 INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009 Side1/8 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Bænk eller behandling?

Bænk eller behandling? Bænk eller behandling? Det er alt for dyrt at spare Jeg har ventet 209 dage på behandling Kommunen har for travlt Flemming Hansen drikker 30 guldøl om dagen. For 209 dage siden bad han om at komme i behandling.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Beskrivelse af Sønderbjerggaard.

Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Sønderbjerggaard Holtevej 2, Stenmagle 4295 Stenlille Forstander Erik Sonne tlf. 59 43 87 88. mobil. 23 23 92 72 Fax: 59 43 87 84 sonne@soenderbjerggaard.dk www.soenderbjerggaard.dk

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Recovery fortalt gennem livshistorier

Recovery fortalt gennem livshistorier fra TRAUME til RECOVERY Recovery fortalt gennem livshistorier ALICIA: Alt dette er sket, fordi jeg tog et valg! Jeg er en pige på 27 år. Jeg blev indlagt første gang i 2001. De følgende 6 år tilbragte

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden 996-27 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER

INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER AMBUL ANT & INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER BLÅ KORS BEHANDLINGSCENTER TAASTRUP Indhold FORORD Denne udgivelse indeholder information om Blå Kors Behandlingscenters

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere