YDELSESKATALOG B E H A N D L I N G S H J E M & A M B U L A T O R I U M T A A S T R U P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSESKATALOG B E H A N D L I N G S H J E M & A M B U L A T O R I U M T A A S T R U P"

Transkript

1 T I L L I D T I L F O R A N D R I N G YDELSESKATALOG B L Å K O R S B E H A N D L I N G S H J E M & A M B U L A T O R I U M T A A S T R U P

2 V I L J E T I L F O R A N D R I N G PROFIL 4 BEHANDLING 6 YDELSER 8 1. Visitation 8 2. Ambulant behandling 8 3. Intensiv behandling Efterbehandling Pårørendebehandling 13 RESSOURCER 14 KONTAKT 15 Vi ønsker at skabe et miljø, der opbygger det enkelte menneskes glæde, selvtillid og selvværd.

3 CASE STORY JACOB Tekst og foto: Hanne Baltzer P R O F I L Målgruppen Voksne med et alkoholmisbrug bosiddende i Hovedstadsregionen og deres pårørende. Behandlingshjemmet er omfattet af loven om frit sygehusvalg. Derfor kan personer uden for Hovedstadsregionen også komme i intensiv behandling, hvis de henvises af egen læge. Vores tilbud er så bredt sammensat, at vi har relevante tilbud til stort set alle former for alkoholproblemer og personlighedstyper. Dog har vi ikke kapacitet til behandling af mennesker, der både har et alkoholproblem og samtidig en omfattende psykiatrisk problematik. Blå Kors Behandlingshjem og Ambulatorium i Taastrup Blå Kors Behandlingshjem og Ambulatorium i Taastrup (BKT) er et samarbejde under landsforeningen Blå Kors Danmark og dens institutioner og tilbud. Vi samarbejder også med andre behandlingsinstitutioner, socialforvaltninger, psykiatriafdelinger, praktiserende læger og kriminalforsorgen. Vi fokuserer på intensiv døgn-/dagbehandling og ambulant behandling under sundhedslovens 141. PAM (Pårørende til Alkoholmisbrugere) er en del af BKT og et permanent tilbud til alle pårørende om akutte krisesamtaler, familie- /parterapi, individuelle forløb m.v. Vi har desuden et tæt samarbejde med Blå Kors Pensionat i Taastrup, der efter serviceloven tilbyder midlertidige ophold til mænd og kvinder, som på grund af alkohol- og hashmisbrug eller andre psykosociale og psykosomatiske problemer er sat uden for samfundet. Værdigrundlag Vi arbejder ud fra det kristne menneskesyn: vi fremhæver alle menneskers ligeværd og viser og fordre respekt mellem alle parter på behanlingshjemmet. Alkoholproblemer er ikke en isoleret lidelse. Den har indflydelse på menneskets hele tilværelse. Derfor arbejder vi helhedsorienteret i samarbejde med den enkelte ud fra dennes ressourcer og fokuserer på psykisk, fysisk og social udvikling og netværksopbygning samt inddragelse af familie/ pårørende i behandlingsforløbet. Alt sammen for at skabe en ny livsstrategi. Vision Vi ønsker at yde såvel intensiv som ambulant helhedsorienteret behandling til voksne med alkoholproblemer og rådgivning/terapi til pårørende med fokus på familie/børneperspektivet, så alle opnår en markant bedre livskvalitet. REJSEN FRA BRUDTE LØFTER TIL HÅB Jakob har set meget på sine rejser rundt på kloden. Med i rygsækken har han bl.a. haft en viden om sin mors alkoholmisbrug. På et tidspunkt fyldte det så meget, at han måtte handle, og det førte ham til samtaler med Blå Kors i Taastrup. 32-årige Jakob husker tydeligt den dag, hans far, søster, svigerbørn og Jakob selv fortalte moderen, at nu måtte det være nok med hendes drikkeri. Jakob tog initiativ til en hård konfrontation, hvor moren fik et ultimatum: Hun fik udleveret nogle brochurer fra Blå Kors i Taastrup, som Jakob havde skaffet med besked om, at hvis hun ville gå i behandling, ville hele familien bakke hende 100% op. Hvis hun derimod valgte flasken, ville det være et valg, hvor Jakob i hvert fald ikke fulgte med længere. Tydelige tegn Forud var gået mange overvejelser, for Jakob havde prøvet at tale med sin mor om drikkeriet, som hun pure afviste. Han havde set de mange tegn, som efterhånden blev mere og mere tydelige: fx når han fandt flasker gemt de mærkeligste steder, eller hans mor uoplagt tilbragte dagen på sofaen uden at gide hverken madlavning eller rengøring. Hun lovede og lovede, men brød gang på gang alle løfter. Jakob følte sig svigtet, og syntes det var synd for hans far, der måtte leve i det til daglig. I perioder, hvor der ikke blev drukket, turde Jakob ikke engang rose hende, for som han siger:» Det var jo kun et spørgsmål om tid, før den var gal igen.«- Desuden kunne jeg ikke leve med, at mor fx skulle hente min søsters børn i børnehaven uanset tilstand. Hvad nu, hvis der skete noget, siger Jakob stille. Det var først, da moren kom til professionelle på Blå Kors i Taastrup, at Jakob turde føle et håb. - Det var virkeligt befriende, at nu skete der noget. Dem, der tog sig af hende, vidste, hvad de snakkede om. Det var som om der gik luft af en ballon, fortæller Jakob. Samtaler og hjælp Da moren først kom i behandling i Taastrup, fandt hun ud af, hvad hun havde at vinde sin familie. Hun fandt ligesindede og var åben overfor veninder og venner om, hvor hun var. - Det var rart, at vi nu kunne tale direkte med hende om hendes alkoholproblem, og ikke om hende bag hendes ryg. Hele familien var med, da Jakobs mor kom til Taastrup, hvor hun fulgte et traditionelt behandlingsforløb. For Jakob blev det også starten på et møde med eksperterne på stedet. Han fulgte en række gruppesamtaler for pårørende, og hans søster og far har også benyttet sig af kursustilbud derindefra. Og de har været tilfredse med forløbet. - Vi havde en varm linie til Taastrup hele tiden og det var en god tryghed. Desuden var det fint at høre, hvad andre pårørende oplevede og bruge deres erfaringer, siger Jakob. I dag er hans mor ifølge sin søn en lykkelig, ædru alkoholiker, og han tør godt rose hende for hendes ædruelighed. Den vigtigste læresætning, han har taget med fra Blå Kors, er:»der er tale om et alkoholproblem, så snart drikkeriet er et problem for de pårørende«. 4 Ydelseskatalog Ydelseskatalog 5

4 B E H A N D L I N G I N D I V I D U E LT O G F L E K S I B E LT B E H A N D L I N G S F O R L Ø B Social udvikling Udgangspunkt Alkoholikere er lige så forskellige som andre mennesker. Derfor har vi differentieret vores behandling med relevante intensive behandlingstilbud, der omfatter stort set alle, fra det menneske, der er i arbejde, over den, som skal hurtigt i arbejde igen, og til den, der har været på kontanthjælp eller uden for samfundet i mange år, og som derfor har brug for hjælp til at afklare hele sin livssituation. Fælles for ydelserne Vores tilbud omfatter psykoterapeutisk behandling, rådgivning og undervisning i arbejdet med og kontakten til alkoholramte familier. Vores behandlere arbejder ud fra en løsningsorienteret/ kognitiv/systemisk og humanistisk eksistentiel referenceramme. Grundlaget for alle behandlingsforløb er, at vi arbejder med højrisiko, mestringsstrategier og målsætning. Intensive behandlingsforløb følges altid op med opfølgende efterbehandling. Vi fokuserer især på at støtte konstruktiv og respektfuld kommunikation, adækvate grænser/ansvarsfordeling, og familien i at håndtere de problemer, der har medvirket til misbruget. Behandlingsfilosofi Behandlingen er individuel ud fra den enkeltes behov, både med hensyn til indhold og tidsforløb. Det helhedsorienterede behandlingsforløb hviler på 4 grundpiller, der løbende arbejdes med: 1. Fysisk udvikling (forholdet til sin krop, sig selv og den fysiske omverden) 2. Psykisk udvikling (forholdet til sit selv) 3. Social udvikling (forholdet til familie og medmennersker) 5. Eksistentialitet (åndelige og eksistentielle spørgsmål) Til fremme af de formål tilbydes ud over den psykoterapeutiske behandling også undervisning, motion, havearbejde og sociale arrangementer. I forbindelse med visitationen afgøres det, om der er behov for ambulant eller intensiv behandling. Er der brug for intensiv behandling, afgøres det samtidig, hvilken behandlingstid og dermed hvilket team /gruppe, brugeren vil få mest nytte af: Team 1: 4-6 måneders behandlingsforløb Team 2: 3-4 måneders behandlingsforløb Team 3: 2-3 måneders behandlingsforløb Team 4: 5-7 ugers behandlingsforløb (hold 4 gange årligt) De parametre, vi differentierer efter, er arbejdspunkter og ressourcer. Jo flere problemfelter, brugeren har at arbejde med, jo længere bliver den intensive behandling. Og omvendt. Kvalitetssikringssystem Vi arbejder løbende med kvalitetssikring og udvikling af hele institutionen brugertilfredshed, behandling og behandlingskoncepter, kompetencer og ressourcer samt administrative forretningsgange. Psykisk udvikling MED MENNESKET I CENTRUM Fysisk udvikling Helhedsorienteret behandling Eksistentialitet 6 Blå Kors Tåstrup - Ydelseskatalog Blå Kors Tåstrup - Ydelseskatalog 7

5 Y D E L S E R 1. VISITATION Samlet pris pr. visitation Kr. 635,00 Formål og indhold: Behandlingsforløbet starter med at ringe til BKT og bestille tid til en visitationssamtale. Man kan henvende sig direkte, eller via sin hjemkommune. Visitationssamtalen (ca. 2 timer) med visitator og vores psykiater danner grundlag for, om intensiv behandling skal tilbydes, og hvilken grundbehandlingsmodel, der er den rette. CASE STORY Tekst og foto: Hanne Baltzer Visitationssamtalen indeholder: Anamnese Samtale om behandlingsønske Afdækning af behandlingsbehov Betalingstilsagn og ventetid: Intensivt behandlingsforløb iværksættes, når der foreligger betalingstilsagn fra kommunen. Behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til hjemkommunen. I ventetiden tilbydes brugeren et ambulant forløb, der bl.a. kan bestå i deltagelse i motivations- og inslusningsgruppe, afklarende samtaler, motion, sociale arrangementer, intagelse af Antabus m.v. 8 Blå Kors Tåstrup - Ydelseskatalog 2. AMBULANT BEHANDLING Pris pr. person pr. fremmøde (antabus/medicinudlevering) Kr. 100,00 Pris pr. person pr. ambulant behandling Kr. 635,00 Udgangspunkt: Den ambulante behandling består af rådgivning i henhold til Sundhedslovens 141, stk. 5. Målgruppen er personer med et forbrug af alkohol, der overstiger Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. De ambulante behandlingstilbud omfatter: Psykoterapi, individuelt eller i gruppe Antabusindtagelse Familiesamtaler Akupunktur Parsamtaler Motion Mental træning Kropsbevidsthed Psykiatrisk konsultation Undervisning...virkeligt befriende, at nu skete der noget! Jacob Sjælesorgssamtaler Social genopretning Socialrådgivning Individuelle handleplaner BLEV ÆDRU ALKOHOLIKER MED GRØNNE FINGRE Peter Carlsen fra Valby har været ædru siden 27/ , hvor han drak sin sidste Bjørne Bryg. - Det er sjovt at få blomsterne til at gro, siger han og peger hen på en stor plante med røde og grønne blade i vinduet. Den stammer fra 1999 hos Blå Kors i Taastrup, som blev et vendepunkt i den rutinerede alkoholikers liv. Fra at kunne drikke 55 øl, have en vægt nede på 76 kg og et selvmordsforsøg og til livet i dag deler han gerne en række erfaringer. Minder som nattens abstinenser, koldsved, ydmygelse og afrusning er skiftet ud med et liv, hvor venner og familie er med til at fylde dagen. - Jeg håber, at nogen vil forstå, hvilket helvede et menneske kan befinde sig i som alkoholiker, og hvilken lettelse og lykkefølelse det er at være ædru - selv om man undervejs har fået en masse sår og ar på sjælen og man har påført dem, man elskede, meget ondt. Hos Blå Kors fik han en række værktøjer, han kunne bruge til at holde sig ædru med. De var med til at bearbejde, hvorfor, hvordan og hvornår han kunne besejre lysten til at begynde at drikke igen. Hans frimodige næsten stolte konstatering af egen status.»jeg er ædru alkoholiker«kommer lige så naturlig, som når andre fortæller, hvilken by, de bor i. Selv startede han som 15-årig med at drikke, og inden Blå Kors prøvede han forskellig anden behandling, men han fik tilbagefald. Sådan er det ikke længere. Landevej eller liv Det var Peters datter, der kontaktede Blå Kors. Hun greb chancen, da hendes far sagde, at nu ville han stoppe. Peter mener, det er en vigtig pointe. Man skal i behandling med det samme, når man endelig har taget sig sammen til at træffe beslutningen. - Da sagde jeg til mig selv, at enten kunne jeg tage min trillebør og gå på landevejen og drikke mig ihjel, eller jeg kunne stoppe med at drikke. Landevejen er der jo altid, men det er ikke sikkert børn og børnebørn er det. Så jeg valgte mine fire børn og 10 børnebørn. Ellers tror jeg også, jeg havde været død i dag, siger Peter Karlsen. Peter kommer stadig væk til Taastrup, og fortæller gerne sin historie til mennesker, der lige nu kæmper med at slippe drikkeriet. Gennem ture og motion lærte han at glæde sig over at komme ud blandt andre mennesker, ligesom han også husker den dag, han selv fik besøg af gruppen, så han kunne vise, at han igen kunne håndtere sociale færdigheder som at have gæster. Et stort indtryk gjorde det også, da de undervejs skulle gøre noget grænseoverskridende. For Peter blev det at sætte sig foran et storcenter og spille og synge egne børnesange. En sjov oplevelse, husker han. Samtaler hjalp Peter Carlsen startede med samtaler i en gruppe, hvor det betød meget at kunne fortælle sin livshistorie og dele erfaringer med andre. - Vi kunne støtte hinanden, og det var en befrielse, siger han. Han skrev også sin livshistorie, som nu kan læses på Det betød meget. - Nu har jeg simpelthen mistet lysten til at drikke, siger han. Og den satser han på er tabt for altid. Blå Kors Tåstrup - Ydelseskatalog 9

6 Det er sjovt at få blomsterne til at gro...!! Peter 3. INTENSIV BEHANDLING INTENSIV BEHANDLING IVÆRKSÆTTES ENTEN SOM DØGN- ELLER DAGBEHANDLING 4. EFTERBEHANDLING Pris pr. person pr. behandling Kr. 635,00 Døgnbehandling: Døgnpris pr. person Kr ,00 Dagbehandling: Dagspris pr. person Kr. 958,00 Døgnbehandling: Målgruppen er primært svært belastede voksne alkohol- og blandingsmisbrugere, som har et ønske om forandring, men ikke kan profitere af dagtilbud eller ambulanttilbud, før de har været igennem et døgnophold. Dagbehandling: Dagbehandling tilbydes personer, som har brug for et intensivt terapeutisk tilbud, men som ikke har behov for døgnophold. Dagbehandling omfatter de samme terapeutiske elementer som døgnbehandling, og der stilles de samme kvalifikationer til rådighed. Intensiv døgn-/dagbehandling: Det intensive behandlingsforløb starter i døgnregi, efterfulgt af dagopholds-/udslusningsforløb, alt sammen skemalagt på alle hverdage fra kl Behandlingsforløbet er differentieret i 4 grundmoduler/grupper. Brugeren visiteres til en af grupperne ud fra sit personligheds- og ressourceniveau, hvor der fokuseres på : Problemafdækning Mestringsstrategier Tilbagefaldsforebyggelse Nye løsningsmuligheder Hver gruppe ledes af 2 psykoterapeuter. Det intensive behandlingsforløb kombineres efter behov med de tilbud, der er nævnt under ambulant behandling, der bygger på behandlingssystemets 4 grundpiller: Motion (fysisk udvikling) fordelt på alle hverdagsmorgener med styrketræning, konditions- og smidighedsøvelser smidighedstræning, badminton eller svømning, og kropsbevidsthedsøvelser. Kropsbevidsthed (forbindelse mellem krop og sind) øvelser, der fokuserer på forbindelsen mellem krop og sind og øger opmærksomheden på, hvordan den måde, vi bruger vores krop på, påvirker vores sindstilstand. Mental træning (psykisk udvikling) afspænding/afslapning og ændring af bevidsthedstilstanden for den enkelte, for at skabe øget modtagelighed for større refleksion over egen situation og tro på egne ressourcer Undervisning (udvikling af social færdighed og eksistentialitet) Der undervises i relevante emner som: kommunikation, alkoholens skadevirkninger, sociallovgivning, eksistentiel ensomhed, angst, tilbagefaldsforebyggelse, sjælesorg, m.m. Pårørendekurser (udvikling af sociale færdigheder med fokus på familien) der afholdes 3-dages kurser for pårørende og brugere i intensiv behandling. Individuel aftalt handleplan og efterbehandlingsforløb. Formål: Stabilisering og integrering af nye vaner og livsstil. Rammer: Genetablering i arbejdsliv og valg af ny positiv forpligtende kontrakt til familie og venner. Fortsat personlig vækst med øget tillid til egne konstruktive og bæredygtige løsninger i forbindelse med dagligdagens udfordringer og problemer. Fastholde fokus og opmærksomhed på ædruelighed gennem længere tid, så realistiske planer kan gennemføres. Tidsbestemt periode på 6-12 måneder med udgangspunkt i individuel handleplan fra intensivbehandlingen i lokaler på institutionen med samme terapeuter/team som i det intensive forløb (trygheden ved at være kendt). Efterbehandlingen tager udgangspunkt i behandlingsforløbet: Team Behandlingsforløb Efterbehandling Mødefrekvens måneder Min. 6 måneder Hver anden tirsdag kl i ulige uger *) måneder Min. 6 måneder Hver anden onsdag kl i lige uger *) måneder 6 måneder Hver mandag kl uger **) 5 måneder Hver mandag eller torsdag kl ***) *) Anbefalet minimum, og helst mere, fordi de mest belastede grupper kræver længerevarende og mere intensiv opfølgning **) Der etableres team 4-grupper 4 gange årligt ***) Efter 5 måneder overgår gruppen, der omfatter de mest ressourcestærke, til selvhjælpsgruppe, der mødes løbende på faste ugedage gennem et forløb på min år. Efterbehandlingen: Efterbehandlingen uanset gruppe - tager udgangspunkt i den personlige og individuelle handleplan, der første gang bliver udarbejdet i slutningen af 2. måned i det intensive behandlingsforløb. Handleplanen revideres løbende i efterbehandlingsforløbet ud fra fokus på følgende hovedparametre, tilpasset den enkeltes situation: 1. Tidligere drikkemønstre, antabus og ædruelighed. 2. Socialt - familie og venner, økonomi, bolig og fritid. 3. Ædrueligt netværk. 4. Personlige mål - herunder genetablering i arbejdsliv og kontrakt med familie m.v. 5. Tilbagefaldsforebyggende strategier. 6. Revideret individuel handleplan/samarbejdskontrakt. 10 Ydelseskatalog Vejen til en ny livsstrategi Ydelseskatalog 11

7 CASE STORY Tekst og foto: Hanne Baltzer 5. PÅRØRENDE Timepris pr. person for individuelle ydelser samt familie- og gruppeterapi, herunder weekend-kurser (terapiforløb) Kr. 486,00 PAM (pårørende til alkoholmisbrugere) TOVE BOKSER FOR AT OVERLEVE Tove Jensen fra Dianalund har på ingen måder haft en let tilværelse. Men efter samtaler hos Blå Kors i Taastrup er hun endnu sværere at slå ud. Tove blev adopteret og voksede op i et alkoholiseret hjem med en far, der drak, slog og opførte sig som en diktator. Senere fik hun en 19-årig kæreste, der døde af testikelkræft. Hun blev så gift med en mand, der blev psykisk nedbrudt, efter at de mistede deres lille et-årige datter. De fik også en søn, der i dag har et godt liv. Mandens usunde adfærd gjorde Tove til medmisbruger. Hun havde svært ved at sige fra, og først efter 22 år blev Tove skilt, og hun flyttede til en lejebolig, hvor en af de andre beboere pludselig fik et psykotisk anfald, hvorefter han slog Tove ned. Hun flygtede fra ham, og stod på gaden og flyttede senere på krisecenter for kvinder, inden hun mødte sin nye samlever. Assistance og samtaler Samleveren viste sig at være alkoholiker og et dejligt menneske, når han ikke var fuld. Hun prøvede at fortælle ham, hvad hans 12 Blå Kors Tåstrup - Ydelseskatalog alkoholforbrug gjorde ved hende, for hun ville ikke være medmisbruger. Da det ikke hjalp, prøvede hun at søge hjælp til ham, men uden meget held. Så hun flyttede i ny lejlighed, men blev fulgt af trusler fra den tidligere samlever. På et tidspunkt midt i dette livskaos gik det op for Tove, at hun måtte have hjælp til at arbejde sig igennem sine tab og traumer, selv om hun altid synes, hun havde handlet på det, hun kunne handle på. Hun ringede til»den blå linie«, og fik nummeret på Blå Kors i Taastrup, hvor hun siden har gået til individuelle samtaler. - Det er noget af det bedste, der er sket for mig, for hun er professionel og forstår, hvad jeg snakker om. Tit har det været»blod, sved og tårer«, for det er en hård omgang at rydde op i barndommens møjbunke, fortæller Tove. Barnet er magtesløs Tove forklarer, hvordan hun som barn var magtesløs i et alkoholiseret hjem, og at hun levede i evig frygt for sin far og blev svigtet den ene gang efter den anden af sin mor. Samtidig følte hun sig udstødt og anderledes og følte, at hun aldrig kunne gøre noget godt nok. Hun beskriver sin barndom som»en Helvedes forgård, hvor jeg frygtede at gå til grunde«. Resultatet var, at hun var usikker og aldrig rigtigt lærte at sætte beskyttende grænser omkring sig selv. Lærte at mærke efter, hvad der var godt for Tove. Det har også givet sig udtryk i de 25 A-4 sider, hvor hun skriver til sin adoptivfar. Der er ikke meget»emma Gad«over det. Følelser og frustrationer leveres råt for usødet, og på de mange sider får hun tænkt tanker og gjort op med en far, som hun på mange måder hadede for det, han påførte hendes liv. Opgaven om at skrive et brev til ham fik hun hos Blå Kors. Men for Tove var et brev ikke nok, tværtimod.»det skulle gøres ordentligt«, griner hun. Fremtid i farver For Tove Jensen har de hyppige samtaler betydet et væksthus, hvor hun trygt kunne vokse i selvværd og få hjælp til at flytte»kæmpestore livsklodser«. - Jeg synes altid, at jeg har skullet bokse for at overleve, men man skal ikke give op, konkluderer Tove Jensen. PAM er en del af BKT s aktiviteter og har til huse i naboejendommen hos Blå Kors Pensionat og varetages af en pårørendekonsulent. PAM henvender sig både til pårørende til brugere i BKT og til pårørende udefra, uanset om problemdrikkeren ønsker at gøre noget ved sit problem eller ikke. Her kan de pårørende tale frit med hinanden og andre og udveksle erfaringer m.v. Behandlingstilbud: Et trygt væksthus, hvor man kan vokse i selvværd Ydelseskatalog Fra Toves historie Ydelseskatalog 13 PAM tilbyder: Akutte krisesamtaler Familie-/parterapi Individuelle forløb Gruppeterapi Der kan tilbydes gruppeterapi for pårørende, fortrinsvis kvinder. Gruppen mødes 1 gang ugentlig med professionel terapeut i 5 måneder og overgår herefter til selvhjælpsgruppe. Fokus er på alkoholproblemet som familieproblem og at støtte deltagerne til at frigøre sig fra alkoholikerens misbrug, udvikle egne ressourcer og tage vare på egne behov. Weekend-kurser for voksne børn (15 år og opefter) af alkoholmisbrugere med mulighed for opfølgning. Der ydes professionel støtte og arbejdes med de svære følelser, børn af alkoholikere oplever. Børnene møder ligestillede og oplever, at de ikke er alene.

8 R E S S O U R C E R O G K V A L I F I K AT I O N E R Fysiske rammer Blå Kors Behandlingshjem ligger i smukke omgivelser i det gamle Taastrup og deler en dejlig grund sammen med Blå Kors Pensionat. Behandlingshjemmet består af 3 etager. I stueetagen har vi grupperum, samtalerum, og ambulatorium, og cafe for ambulatoriet. Her er også et tekøkken for indlagte brugere, hvor de bl.a. kan lave weekend mad. Da vi ikke har plads nok lejer vi 2 rum på pensionatet, et til grupperum og et til pårørendekonsulenten. Vi har 18 værelser til indlagte brugere, der har adgang til fællesrum (dagligstuer, kondirum og spisestue) i underste etage. Vi lejer os også ind i kommunale idrætsfaciliteter, til svømning, tennis, og cirkeltræning. Behandlingskapacitet Med en gennemsnitlig belægningsprocent på 95%-97% har vi et årligt flow på omkring brugere i intensiv behandling. De fordeler sig typisk med ca. 60% på mænd og ca. 40% på kvinder. Ambulatoriet servicerer gennemsnitligt besøgende ugentligt, der får udleveret og indtager Antabus eller anden form for medicin. Desuden er ambulatoriet åben for anonym ambulant behandling, såsom konsultation, terapi, samtaler, deltagelse i motion og undervisning m.v.. Brugerne registreres ikke, fordi de ikke indtager medicin. Det drejer sig om en mindre grupper på yderligere 8-10%. Pårørendekonsulenten servicerede i klienter på årsbasis, hvoraf de 85 var nyhenvendelser. Personalesammensætning Vi beskæftiger 20 personer på behandlingshjemmet, svarende til 17,6 årsværk. De 13 er erfarne faglige medarbejdere, der fordeler sig på psykologer, uddannede psyko/ terapeuter, socialrådgivere, lægesekretær, sygeplejerske og lægekonsulent/psykiater. Tilsammen dækker de den fornødne terapeutiske, sociale og sundhedsfaglige kompetence, der vedligeholdes via supervision, intern fællesuddannelse og kurser. Den fornødne administrative kompetence udgøres af en jurist, en bogholder og sekretær. Herudover er der en pedel og nødvendigt køkkenpersonale. Frivillige Der er omkring 15 frivillige ædru, tidligere brugere - tilknyttet BKT. De udgør en vigtig funktion i husets liv. Ud over, at de varetager praktiske opgaver ud fra deres egne ressourcer, udgør de et socialt og ædrueligt netværk til støtte for hinanden, og er derfor også gode rollemodeller i relation til brugerne af huset. K O N TA K T : BLÅ KORS BEHANDLINGSHJEM & AMBULATORIUM I TAASTRUP Jernbane Allé 11 A 2630 Taastrup Telefon Ambulatoriet er åbent mandag og torsdag fra kl. 16 til kl. 19 Pårørende-linjen er åben ma-ti-to kl VISO-Rådgivning til kommuner og sagsbehandlere Vi har kontrakt med VISO s faglige netværk om at yde specialrådgivning ang. støtte til familier med alkoholproblemer - samt støtte til gravide aloholmisbrugere. 14 Ydelseskatalog Grafisk tilrettelæggelse, layout og grafik: Engelke Toklum-Kofod, Englegrafik.dk Redaktion: Christa M. Staugaard. Foto blomstervignetter samt bagside: Svend Erichsen.

9 N Y L I V S S T R AT E G I www. englegrafik. dk

V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING

V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING V I L J E T I L F O R A N D R I N G BL Å KOR S BEHANDLINGSCENTER RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING TILLID TIL FORANDRING PROFIL 4 AFHÆNGIGHED 6 RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING 8 INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU/I FÅ HJÆLP? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling for dig selv, en pårørende eller

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Samarbejdsaftale på alkoholområdet. Til politikere og ledende embedsmænd i kommuner og regioner

Samarbejdsaftale på alkoholområdet. Til politikere og ledende embedsmænd i kommuner og regioner Samarbejdsaftale på alkoholområdet Til politikere og ledende embedsmænd i kommuner og regioner Indholdsfortegnelse 1. Vision, mission og kernekompetencer... 3 2. Behandlingstilbud... 4 Døgnbehandling Dagbehandling

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Døgnbehandling. En vej ud af misbrug. Muligheder og metoder

Døgnbehandling. En vej ud af misbrug. Muligheder og metoder Døgnbehandling Muligheder og metoder En vej ud af misbrug Det er overvældende og angstprovokerende at skulle forblive ædru og clean Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer Alkohols tilbud - til alle der er berørt af alkoholproblemer INDHOLDSFORTEGNELSE Alkohol i Holstebro Lemvig Struer....... 3 Tilbuddene er gratis................................. 3 Kontakt............................................3

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Svære alkoholskader er ingen hindring for et bedre liv Vores mål er at hjælpe mennesker, der er svært alkoholskadede,

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk akutmodtagelse Slagelse: 12 sengepladser Sengeafsnit V1

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Bænk eller behandling?

Bænk eller behandling? Bænk eller behandling? Det er alt for dyrt at spare Jeg har ventet 209 dage på behandling Kommunen har for travlt Flemming Hansen drikker 30 guldøl om dagen. For 209 dage siden bad han om at komme i behandling.

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

når mor og far drikker (til dig som pårørende)

når mor og far drikker (til dig som pårørende) når mor og far drikker (til dig som pårørende) Vi ved, at alle forældre vil det bedste for deres børn og ønsker at tage ansvar for familien, men det er ikke altid muligt at leve op til det. På disse sider

Læs mere

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv Tanker og erfaringer fra et team v/ Ulla Hjermind og Lisbet Kimer Illustrationer Pia Thaulov Side 1 Slagelse

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Velkommen til Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Dagafsnittet modtager patienter med anoreksi og/eller bulimi. Behandlingen

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Veteran kom helt hjem

Veteran kom helt hjem Veteran kom helt hjem Krig, fællesskab og familie Pilotprojekt v. Inge Mørup, Malene Andersen og Luan Haskaj Indhold Forord... 2 Hvem er vi?... 3 Inge Mørup... 3 Malene Andersen... 3 Luan Haskaj... 3 Introaften...

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere