YDELSESKATALOG B E H A N D L I N G S H J E M & A M B U L A T O R I U M T A A S T R U P

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSESKATALOG B E H A N D L I N G S H J E M & A M B U L A T O R I U M T A A S T R U P"

Transkript

1 T I L L I D T I L F O R A N D R I N G YDELSESKATALOG B L Å K O R S B E H A N D L I N G S H J E M & A M B U L A T O R I U M T A A S T R U P

2 V I L J E T I L F O R A N D R I N G PROFIL 4 BEHANDLING 6 YDELSER 8 1. Visitation 8 2. Ambulant behandling 8 3. Intensiv behandling Efterbehandling Pårørendebehandling 13 RESSOURCER 14 KONTAKT 15 Vi ønsker at skabe et miljø, der opbygger det enkelte menneskes glæde, selvtillid og selvværd.

3 CASE STORY JACOB Tekst og foto: Hanne Baltzer P R O F I L Målgruppen Voksne med et alkoholmisbrug bosiddende i Hovedstadsregionen og deres pårørende. Behandlingshjemmet er omfattet af loven om frit sygehusvalg. Derfor kan personer uden for Hovedstadsregionen også komme i intensiv behandling, hvis de henvises af egen læge. Vores tilbud er så bredt sammensat, at vi har relevante tilbud til stort set alle former for alkoholproblemer og personlighedstyper. Dog har vi ikke kapacitet til behandling af mennesker, der både har et alkoholproblem og samtidig en omfattende psykiatrisk problematik. Blå Kors Behandlingshjem og Ambulatorium i Taastrup Blå Kors Behandlingshjem og Ambulatorium i Taastrup (BKT) er et samarbejde under landsforeningen Blå Kors Danmark og dens institutioner og tilbud. Vi samarbejder også med andre behandlingsinstitutioner, socialforvaltninger, psykiatriafdelinger, praktiserende læger og kriminalforsorgen. Vi fokuserer på intensiv døgn-/dagbehandling og ambulant behandling under sundhedslovens 141. PAM (Pårørende til Alkoholmisbrugere) er en del af BKT og et permanent tilbud til alle pårørende om akutte krisesamtaler, familie- /parterapi, individuelle forløb m.v. Vi har desuden et tæt samarbejde med Blå Kors Pensionat i Taastrup, der efter serviceloven tilbyder midlertidige ophold til mænd og kvinder, som på grund af alkohol- og hashmisbrug eller andre psykosociale og psykosomatiske problemer er sat uden for samfundet. Værdigrundlag Vi arbejder ud fra det kristne menneskesyn: vi fremhæver alle menneskers ligeværd og viser og fordre respekt mellem alle parter på behanlingshjemmet. Alkoholproblemer er ikke en isoleret lidelse. Den har indflydelse på menneskets hele tilværelse. Derfor arbejder vi helhedsorienteret i samarbejde med den enkelte ud fra dennes ressourcer og fokuserer på psykisk, fysisk og social udvikling og netværksopbygning samt inddragelse af familie/ pårørende i behandlingsforløbet. Alt sammen for at skabe en ny livsstrategi. Vision Vi ønsker at yde såvel intensiv som ambulant helhedsorienteret behandling til voksne med alkoholproblemer og rådgivning/terapi til pårørende med fokus på familie/børneperspektivet, så alle opnår en markant bedre livskvalitet. REJSEN FRA BRUDTE LØFTER TIL HÅB Jakob har set meget på sine rejser rundt på kloden. Med i rygsækken har han bl.a. haft en viden om sin mors alkoholmisbrug. På et tidspunkt fyldte det så meget, at han måtte handle, og det førte ham til samtaler med Blå Kors i Taastrup. 32-årige Jakob husker tydeligt den dag, hans far, søster, svigerbørn og Jakob selv fortalte moderen, at nu måtte det være nok med hendes drikkeri. Jakob tog initiativ til en hård konfrontation, hvor moren fik et ultimatum: Hun fik udleveret nogle brochurer fra Blå Kors i Taastrup, som Jakob havde skaffet med besked om, at hvis hun ville gå i behandling, ville hele familien bakke hende 100% op. Hvis hun derimod valgte flasken, ville det være et valg, hvor Jakob i hvert fald ikke fulgte med længere. Tydelige tegn Forud var gået mange overvejelser, for Jakob havde prøvet at tale med sin mor om drikkeriet, som hun pure afviste. Han havde set de mange tegn, som efterhånden blev mere og mere tydelige: fx når han fandt flasker gemt de mærkeligste steder, eller hans mor uoplagt tilbragte dagen på sofaen uden at gide hverken madlavning eller rengøring. Hun lovede og lovede, men brød gang på gang alle løfter. Jakob følte sig svigtet, og syntes det var synd for hans far, der måtte leve i det til daglig. I perioder, hvor der ikke blev drukket, turde Jakob ikke engang rose hende, for som han siger:» Det var jo kun et spørgsmål om tid, før den var gal igen.«- Desuden kunne jeg ikke leve med, at mor fx skulle hente min søsters børn i børnehaven uanset tilstand. Hvad nu, hvis der skete noget, siger Jakob stille. Det var først, da moren kom til professionelle på Blå Kors i Taastrup, at Jakob turde føle et håb. - Det var virkeligt befriende, at nu skete der noget. Dem, der tog sig af hende, vidste, hvad de snakkede om. Det var som om der gik luft af en ballon, fortæller Jakob. Samtaler og hjælp Da moren først kom i behandling i Taastrup, fandt hun ud af, hvad hun havde at vinde sin familie. Hun fandt ligesindede og var åben overfor veninder og venner om, hvor hun var. - Det var rart, at vi nu kunne tale direkte med hende om hendes alkoholproblem, og ikke om hende bag hendes ryg. Hele familien var med, da Jakobs mor kom til Taastrup, hvor hun fulgte et traditionelt behandlingsforløb. For Jakob blev det også starten på et møde med eksperterne på stedet. Han fulgte en række gruppesamtaler for pårørende, og hans søster og far har også benyttet sig af kursustilbud derindefra. Og de har været tilfredse med forløbet. - Vi havde en varm linie til Taastrup hele tiden og det var en god tryghed. Desuden var det fint at høre, hvad andre pårørende oplevede og bruge deres erfaringer, siger Jakob. I dag er hans mor ifølge sin søn en lykkelig, ædru alkoholiker, og han tør godt rose hende for hendes ædruelighed. Den vigtigste læresætning, han har taget med fra Blå Kors, er:»der er tale om et alkoholproblem, så snart drikkeriet er et problem for de pårørende«. 4 Ydelseskatalog Ydelseskatalog 5

4 B E H A N D L I N G I N D I V I D U E LT O G F L E K S I B E LT B E H A N D L I N G S F O R L Ø B Social udvikling Udgangspunkt Alkoholikere er lige så forskellige som andre mennesker. Derfor har vi differentieret vores behandling med relevante intensive behandlingstilbud, der omfatter stort set alle, fra det menneske, der er i arbejde, over den, som skal hurtigt i arbejde igen, og til den, der har været på kontanthjælp eller uden for samfundet i mange år, og som derfor har brug for hjælp til at afklare hele sin livssituation. Fælles for ydelserne Vores tilbud omfatter psykoterapeutisk behandling, rådgivning og undervisning i arbejdet med og kontakten til alkoholramte familier. Vores behandlere arbejder ud fra en løsningsorienteret/ kognitiv/systemisk og humanistisk eksistentiel referenceramme. Grundlaget for alle behandlingsforløb er, at vi arbejder med højrisiko, mestringsstrategier og målsætning. Intensive behandlingsforløb følges altid op med opfølgende efterbehandling. Vi fokuserer især på at støtte konstruktiv og respektfuld kommunikation, adækvate grænser/ansvarsfordeling, og familien i at håndtere de problemer, der har medvirket til misbruget. Behandlingsfilosofi Behandlingen er individuel ud fra den enkeltes behov, både med hensyn til indhold og tidsforløb. Det helhedsorienterede behandlingsforløb hviler på 4 grundpiller, der løbende arbejdes med: 1. Fysisk udvikling (forholdet til sin krop, sig selv og den fysiske omverden) 2. Psykisk udvikling (forholdet til sit selv) 3. Social udvikling (forholdet til familie og medmennersker) 5. Eksistentialitet (åndelige og eksistentielle spørgsmål) Til fremme af de formål tilbydes ud over den psykoterapeutiske behandling også undervisning, motion, havearbejde og sociale arrangementer. I forbindelse med visitationen afgøres det, om der er behov for ambulant eller intensiv behandling. Er der brug for intensiv behandling, afgøres det samtidig, hvilken behandlingstid og dermed hvilket team /gruppe, brugeren vil få mest nytte af: Team 1: 4-6 måneders behandlingsforløb Team 2: 3-4 måneders behandlingsforløb Team 3: 2-3 måneders behandlingsforløb Team 4: 5-7 ugers behandlingsforløb (hold 4 gange årligt) De parametre, vi differentierer efter, er arbejdspunkter og ressourcer. Jo flere problemfelter, brugeren har at arbejde med, jo længere bliver den intensive behandling. Og omvendt. Kvalitetssikringssystem Vi arbejder løbende med kvalitetssikring og udvikling af hele institutionen brugertilfredshed, behandling og behandlingskoncepter, kompetencer og ressourcer samt administrative forretningsgange. Psykisk udvikling MED MENNESKET I CENTRUM Fysisk udvikling Helhedsorienteret behandling Eksistentialitet 6 Blå Kors Tåstrup - Ydelseskatalog Blå Kors Tåstrup - Ydelseskatalog 7

5 Y D E L S E R 1. VISITATION Samlet pris pr. visitation Kr. 635,00 Formål og indhold: Behandlingsforløbet starter med at ringe til BKT og bestille tid til en visitationssamtale. Man kan henvende sig direkte, eller via sin hjemkommune. Visitationssamtalen (ca. 2 timer) med visitator og vores psykiater danner grundlag for, om intensiv behandling skal tilbydes, og hvilken grundbehandlingsmodel, der er den rette. CASE STORY Tekst og foto: Hanne Baltzer Visitationssamtalen indeholder: Anamnese Samtale om behandlingsønske Afdækning af behandlingsbehov Betalingstilsagn og ventetid: Intensivt behandlingsforløb iværksættes, når der foreligger betalingstilsagn fra kommunen. Behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til hjemkommunen. I ventetiden tilbydes brugeren et ambulant forløb, der bl.a. kan bestå i deltagelse i motivations- og inslusningsgruppe, afklarende samtaler, motion, sociale arrangementer, intagelse af Antabus m.v. 8 Blå Kors Tåstrup - Ydelseskatalog 2. AMBULANT BEHANDLING Pris pr. person pr. fremmøde (antabus/medicinudlevering) Kr. 100,00 Pris pr. person pr. ambulant behandling Kr. 635,00 Udgangspunkt: Den ambulante behandling består af rådgivning i henhold til Sundhedslovens 141, stk. 5. Målgruppen er personer med et forbrug af alkohol, der overstiger Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. De ambulante behandlingstilbud omfatter: Psykoterapi, individuelt eller i gruppe Antabusindtagelse Familiesamtaler Akupunktur Parsamtaler Motion Mental træning Kropsbevidsthed Psykiatrisk konsultation Undervisning...virkeligt befriende, at nu skete der noget! Jacob Sjælesorgssamtaler Social genopretning Socialrådgivning Individuelle handleplaner BLEV ÆDRU ALKOHOLIKER MED GRØNNE FINGRE Peter Carlsen fra Valby har været ædru siden 27/ , hvor han drak sin sidste Bjørne Bryg. - Det er sjovt at få blomsterne til at gro, siger han og peger hen på en stor plante med røde og grønne blade i vinduet. Den stammer fra 1999 hos Blå Kors i Taastrup, som blev et vendepunkt i den rutinerede alkoholikers liv. Fra at kunne drikke 55 øl, have en vægt nede på 76 kg og et selvmordsforsøg og til livet i dag deler han gerne en række erfaringer. Minder som nattens abstinenser, koldsved, ydmygelse og afrusning er skiftet ud med et liv, hvor venner og familie er med til at fylde dagen. - Jeg håber, at nogen vil forstå, hvilket helvede et menneske kan befinde sig i som alkoholiker, og hvilken lettelse og lykkefølelse det er at være ædru - selv om man undervejs har fået en masse sår og ar på sjælen og man har påført dem, man elskede, meget ondt. Hos Blå Kors fik han en række værktøjer, han kunne bruge til at holde sig ædru med. De var med til at bearbejde, hvorfor, hvordan og hvornår han kunne besejre lysten til at begynde at drikke igen. Hans frimodige næsten stolte konstatering af egen status.»jeg er ædru alkoholiker«kommer lige så naturlig, som når andre fortæller, hvilken by, de bor i. Selv startede han som 15-årig med at drikke, og inden Blå Kors prøvede han forskellig anden behandling, men han fik tilbagefald. Sådan er det ikke længere. Landevej eller liv Det var Peters datter, der kontaktede Blå Kors. Hun greb chancen, da hendes far sagde, at nu ville han stoppe. Peter mener, det er en vigtig pointe. Man skal i behandling med det samme, når man endelig har taget sig sammen til at træffe beslutningen. - Da sagde jeg til mig selv, at enten kunne jeg tage min trillebør og gå på landevejen og drikke mig ihjel, eller jeg kunne stoppe med at drikke. Landevejen er der jo altid, men det er ikke sikkert børn og børnebørn er det. Så jeg valgte mine fire børn og 10 børnebørn. Ellers tror jeg også, jeg havde været død i dag, siger Peter Karlsen. Peter kommer stadig væk til Taastrup, og fortæller gerne sin historie til mennesker, der lige nu kæmper med at slippe drikkeriet. Gennem ture og motion lærte han at glæde sig over at komme ud blandt andre mennesker, ligesom han også husker den dag, han selv fik besøg af gruppen, så han kunne vise, at han igen kunne håndtere sociale færdigheder som at have gæster. Et stort indtryk gjorde det også, da de undervejs skulle gøre noget grænseoverskridende. For Peter blev det at sætte sig foran et storcenter og spille og synge egne børnesange. En sjov oplevelse, husker han. Samtaler hjalp Peter Carlsen startede med samtaler i en gruppe, hvor det betød meget at kunne fortælle sin livshistorie og dele erfaringer med andre. - Vi kunne støtte hinanden, og det var en befrielse, siger han. Han skrev også sin livshistorie, som nu kan læses på Det betød meget. - Nu har jeg simpelthen mistet lysten til at drikke, siger han. Og den satser han på er tabt for altid. Blå Kors Tåstrup - Ydelseskatalog 9

6 Det er sjovt at få blomsterne til at gro...!! Peter 3. INTENSIV BEHANDLING INTENSIV BEHANDLING IVÆRKSÆTTES ENTEN SOM DØGN- ELLER DAGBEHANDLING 4. EFTERBEHANDLING Pris pr. person pr. behandling Kr. 635,00 Døgnbehandling: Døgnpris pr. person Kr ,00 Dagbehandling: Dagspris pr. person Kr. 958,00 Døgnbehandling: Målgruppen er primært svært belastede voksne alkohol- og blandingsmisbrugere, som har et ønske om forandring, men ikke kan profitere af dagtilbud eller ambulanttilbud, før de har været igennem et døgnophold. Dagbehandling: Dagbehandling tilbydes personer, som har brug for et intensivt terapeutisk tilbud, men som ikke har behov for døgnophold. Dagbehandling omfatter de samme terapeutiske elementer som døgnbehandling, og der stilles de samme kvalifikationer til rådighed. Intensiv døgn-/dagbehandling: Det intensive behandlingsforløb starter i døgnregi, efterfulgt af dagopholds-/udslusningsforløb, alt sammen skemalagt på alle hverdage fra kl Behandlingsforløbet er differentieret i 4 grundmoduler/grupper. Brugeren visiteres til en af grupperne ud fra sit personligheds- og ressourceniveau, hvor der fokuseres på : Problemafdækning Mestringsstrategier Tilbagefaldsforebyggelse Nye løsningsmuligheder Hver gruppe ledes af 2 psykoterapeuter. Det intensive behandlingsforløb kombineres efter behov med de tilbud, der er nævnt under ambulant behandling, der bygger på behandlingssystemets 4 grundpiller: Motion (fysisk udvikling) fordelt på alle hverdagsmorgener med styrketræning, konditions- og smidighedsøvelser smidighedstræning, badminton eller svømning, og kropsbevidsthedsøvelser. Kropsbevidsthed (forbindelse mellem krop og sind) øvelser, der fokuserer på forbindelsen mellem krop og sind og øger opmærksomheden på, hvordan den måde, vi bruger vores krop på, påvirker vores sindstilstand. Mental træning (psykisk udvikling) afspænding/afslapning og ændring af bevidsthedstilstanden for den enkelte, for at skabe øget modtagelighed for større refleksion over egen situation og tro på egne ressourcer Undervisning (udvikling af social færdighed og eksistentialitet) Der undervises i relevante emner som: kommunikation, alkoholens skadevirkninger, sociallovgivning, eksistentiel ensomhed, angst, tilbagefaldsforebyggelse, sjælesorg, m.m. Pårørendekurser (udvikling af sociale færdigheder med fokus på familien) der afholdes 3-dages kurser for pårørende og brugere i intensiv behandling. Individuel aftalt handleplan og efterbehandlingsforløb. Formål: Stabilisering og integrering af nye vaner og livsstil. Rammer: Genetablering i arbejdsliv og valg af ny positiv forpligtende kontrakt til familie og venner. Fortsat personlig vækst med øget tillid til egne konstruktive og bæredygtige løsninger i forbindelse med dagligdagens udfordringer og problemer. Fastholde fokus og opmærksomhed på ædruelighed gennem længere tid, så realistiske planer kan gennemføres. Tidsbestemt periode på 6-12 måneder med udgangspunkt i individuel handleplan fra intensivbehandlingen i lokaler på institutionen med samme terapeuter/team som i det intensive forløb (trygheden ved at være kendt). Efterbehandlingen tager udgangspunkt i behandlingsforløbet: Team Behandlingsforløb Efterbehandling Mødefrekvens måneder Min. 6 måneder Hver anden tirsdag kl i ulige uger *) måneder Min. 6 måneder Hver anden onsdag kl i lige uger *) måneder 6 måneder Hver mandag kl uger **) 5 måneder Hver mandag eller torsdag kl ***) *) Anbefalet minimum, og helst mere, fordi de mest belastede grupper kræver længerevarende og mere intensiv opfølgning **) Der etableres team 4-grupper 4 gange årligt ***) Efter 5 måneder overgår gruppen, der omfatter de mest ressourcestærke, til selvhjælpsgruppe, der mødes løbende på faste ugedage gennem et forløb på min år. Efterbehandlingen: Efterbehandlingen uanset gruppe - tager udgangspunkt i den personlige og individuelle handleplan, der første gang bliver udarbejdet i slutningen af 2. måned i det intensive behandlingsforløb. Handleplanen revideres løbende i efterbehandlingsforløbet ud fra fokus på følgende hovedparametre, tilpasset den enkeltes situation: 1. Tidligere drikkemønstre, antabus og ædruelighed. 2. Socialt - familie og venner, økonomi, bolig og fritid. 3. Ædrueligt netværk. 4. Personlige mål - herunder genetablering i arbejdsliv og kontrakt med familie m.v. 5. Tilbagefaldsforebyggende strategier. 6. Revideret individuel handleplan/samarbejdskontrakt. 10 Ydelseskatalog Vejen til en ny livsstrategi Ydelseskatalog 11

7 CASE STORY Tekst og foto: Hanne Baltzer 5. PÅRØRENDE Timepris pr. person for individuelle ydelser samt familie- og gruppeterapi, herunder weekend-kurser (terapiforløb) Kr. 486,00 PAM (pårørende til alkoholmisbrugere) TOVE BOKSER FOR AT OVERLEVE Tove Jensen fra Dianalund har på ingen måder haft en let tilværelse. Men efter samtaler hos Blå Kors i Taastrup er hun endnu sværere at slå ud. Tove blev adopteret og voksede op i et alkoholiseret hjem med en far, der drak, slog og opførte sig som en diktator. Senere fik hun en 19-årig kæreste, der døde af testikelkræft. Hun blev så gift med en mand, der blev psykisk nedbrudt, efter at de mistede deres lille et-årige datter. De fik også en søn, der i dag har et godt liv. Mandens usunde adfærd gjorde Tove til medmisbruger. Hun havde svært ved at sige fra, og først efter 22 år blev Tove skilt, og hun flyttede til en lejebolig, hvor en af de andre beboere pludselig fik et psykotisk anfald, hvorefter han slog Tove ned. Hun flygtede fra ham, og stod på gaden og flyttede senere på krisecenter for kvinder, inden hun mødte sin nye samlever. Assistance og samtaler Samleveren viste sig at være alkoholiker og et dejligt menneske, når han ikke var fuld. Hun prøvede at fortælle ham, hvad hans 12 Blå Kors Tåstrup - Ydelseskatalog alkoholforbrug gjorde ved hende, for hun ville ikke være medmisbruger. Da det ikke hjalp, prøvede hun at søge hjælp til ham, men uden meget held. Så hun flyttede i ny lejlighed, men blev fulgt af trusler fra den tidligere samlever. På et tidspunkt midt i dette livskaos gik det op for Tove, at hun måtte have hjælp til at arbejde sig igennem sine tab og traumer, selv om hun altid synes, hun havde handlet på det, hun kunne handle på. Hun ringede til»den blå linie«, og fik nummeret på Blå Kors i Taastrup, hvor hun siden har gået til individuelle samtaler. - Det er noget af det bedste, der er sket for mig, for hun er professionel og forstår, hvad jeg snakker om. Tit har det været»blod, sved og tårer«, for det er en hård omgang at rydde op i barndommens møjbunke, fortæller Tove. Barnet er magtesløs Tove forklarer, hvordan hun som barn var magtesløs i et alkoholiseret hjem, og at hun levede i evig frygt for sin far og blev svigtet den ene gang efter den anden af sin mor. Samtidig følte hun sig udstødt og anderledes og følte, at hun aldrig kunne gøre noget godt nok. Hun beskriver sin barndom som»en Helvedes forgård, hvor jeg frygtede at gå til grunde«. Resultatet var, at hun var usikker og aldrig rigtigt lærte at sætte beskyttende grænser omkring sig selv. Lærte at mærke efter, hvad der var godt for Tove. Det har også givet sig udtryk i de 25 A-4 sider, hvor hun skriver til sin adoptivfar. Der er ikke meget»emma Gad«over det. Følelser og frustrationer leveres råt for usødet, og på de mange sider får hun tænkt tanker og gjort op med en far, som hun på mange måder hadede for det, han påførte hendes liv. Opgaven om at skrive et brev til ham fik hun hos Blå Kors. Men for Tove var et brev ikke nok, tværtimod.»det skulle gøres ordentligt«, griner hun. Fremtid i farver For Tove Jensen har de hyppige samtaler betydet et væksthus, hvor hun trygt kunne vokse i selvværd og få hjælp til at flytte»kæmpestore livsklodser«. - Jeg synes altid, at jeg har skullet bokse for at overleve, men man skal ikke give op, konkluderer Tove Jensen. PAM er en del af BKT s aktiviteter og har til huse i naboejendommen hos Blå Kors Pensionat og varetages af en pårørendekonsulent. PAM henvender sig både til pårørende til brugere i BKT og til pårørende udefra, uanset om problemdrikkeren ønsker at gøre noget ved sit problem eller ikke. Her kan de pårørende tale frit med hinanden og andre og udveksle erfaringer m.v. Behandlingstilbud: Et trygt væksthus, hvor man kan vokse i selvværd Ydelseskatalog Fra Toves historie Ydelseskatalog 13 PAM tilbyder: Akutte krisesamtaler Familie-/parterapi Individuelle forløb Gruppeterapi Der kan tilbydes gruppeterapi for pårørende, fortrinsvis kvinder. Gruppen mødes 1 gang ugentlig med professionel terapeut i 5 måneder og overgår herefter til selvhjælpsgruppe. Fokus er på alkoholproblemet som familieproblem og at støtte deltagerne til at frigøre sig fra alkoholikerens misbrug, udvikle egne ressourcer og tage vare på egne behov. Weekend-kurser for voksne børn (15 år og opefter) af alkoholmisbrugere med mulighed for opfølgning. Der ydes professionel støtte og arbejdes med de svære følelser, børn af alkoholikere oplever. Børnene møder ligestillede og oplever, at de ikke er alene.

8 R E S S O U R C E R O G K V A L I F I K AT I O N E R Fysiske rammer Blå Kors Behandlingshjem ligger i smukke omgivelser i det gamle Taastrup og deler en dejlig grund sammen med Blå Kors Pensionat. Behandlingshjemmet består af 3 etager. I stueetagen har vi grupperum, samtalerum, og ambulatorium, og cafe for ambulatoriet. Her er også et tekøkken for indlagte brugere, hvor de bl.a. kan lave weekend mad. Da vi ikke har plads nok lejer vi 2 rum på pensionatet, et til grupperum og et til pårørendekonsulenten. Vi har 18 værelser til indlagte brugere, der har adgang til fællesrum (dagligstuer, kondirum og spisestue) i underste etage. Vi lejer os også ind i kommunale idrætsfaciliteter, til svømning, tennis, og cirkeltræning. Behandlingskapacitet Med en gennemsnitlig belægningsprocent på 95%-97% har vi et årligt flow på omkring brugere i intensiv behandling. De fordeler sig typisk med ca. 60% på mænd og ca. 40% på kvinder. Ambulatoriet servicerer gennemsnitligt besøgende ugentligt, der får udleveret og indtager Antabus eller anden form for medicin. Desuden er ambulatoriet åben for anonym ambulant behandling, såsom konsultation, terapi, samtaler, deltagelse i motion og undervisning m.v.. Brugerne registreres ikke, fordi de ikke indtager medicin. Det drejer sig om en mindre grupper på yderligere 8-10%. Pårørendekonsulenten servicerede i klienter på årsbasis, hvoraf de 85 var nyhenvendelser. Personalesammensætning Vi beskæftiger 20 personer på behandlingshjemmet, svarende til 17,6 årsværk. De 13 er erfarne faglige medarbejdere, der fordeler sig på psykologer, uddannede psyko/ terapeuter, socialrådgivere, lægesekretær, sygeplejerske og lægekonsulent/psykiater. Tilsammen dækker de den fornødne terapeutiske, sociale og sundhedsfaglige kompetence, der vedligeholdes via supervision, intern fællesuddannelse og kurser. Den fornødne administrative kompetence udgøres af en jurist, en bogholder og sekretær. Herudover er der en pedel og nødvendigt køkkenpersonale. Frivillige Der er omkring 15 frivillige ædru, tidligere brugere - tilknyttet BKT. De udgør en vigtig funktion i husets liv. Ud over, at de varetager praktiske opgaver ud fra deres egne ressourcer, udgør de et socialt og ædrueligt netværk til støtte for hinanden, og er derfor også gode rollemodeller i relation til brugerne af huset. K O N TA K T : BLÅ KORS BEHANDLINGSHJEM & AMBULATORIUM I TAASTRUP Jernbane Allé 11 A 2630 Taastrup Telefon Ambulatoriet er åbent mandag og torsdag fra kl. 16 til kl. 19 Pårørende-linjen er åben ma-ti-to kl VISO-Rådgivning til kommuner og sagsbehandlere Vi har kontrakt med VISO s faglige netværk om at yde specialrådgivning ang. støtte til familier med alkoholproblemer - samt støtte til gravide aloholmisbrugere. 14 Ydelseskatalog Grafisk tilrettelæggelse, layout og grafik: Engelke Toklum-Kofod, Englegrafik.dk Redaktion: Christa M. Staugaard. Foto blomstervignetter samt bagside: Svend Erichsen.

9 N Y L I V S S T R AT E G I www. englegrafik. dk

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte Inspirationshæfte Alle skal med At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling Et almindeligt alkoholteams historie om hvorfor og hvordan Slagelse Misbrugscenter Kolofon Slagelse

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

Crimestop.dk v/ Henrik Beck Artikel om behandling af klienter med Antisocial personlighedstræk 2008

Crimestop.dk v/ Henrik Beck Artikel om behandling af klienter med Antisocial personlighedstræk 2008 Crimestop.dk v/ Henrik Beck Artikel om behandling af klienter med Antisocial personlighedstræk 2008 BEHANDLING AF KLIENTER MED ANTISOCIALE PERSONLIGHEDSTRÆK FORFATTER: HENRIK BECK TILBAGEFALDSSPECIALIST

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug Januar 2005 10 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug ISSN

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel

Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel 2009 Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel Sundhedsstyrelsen, 2009 1. udgave, 1. oplag, 2009

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere