Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto"

Transkript

1 Evaluering af Cyberhus !

2 Ineva Klostergade Århus C tel: web: (+45) Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Side 1

3 Indhold INDLEDNING 3 OM EVALUERINGEN 3 DATAGRUNDLAG 4 ORDFORKLARING I EVALUERINGEN 5 KORT OM CYBERHUS 5 CYBERHUS MÅLGRUPPE 7 UDVIKLINGEN KORT OPSAMLING 9 MÅLING AF PERFORMANCE PÅ CYBERHUS.DK 10 ANTALLET AF BESØG 11 DET GENNEMSNITLIGE TIDSFORBRUG 14 HVOR STOR EN DEL AF MÅLGRUPPEN DÆKKER CYBERHUS? 15 ET LANDSDÆKKENDE FORETAGNE 16 LOYALITET DEN BESØGENDES ADFÆRD 18 ANTALLET AF INTERAKTIONER PÅ CYBERHUS.DK 20 CHATRÅDGIVNINGEN 24 ANTALLET AF CHATRÅDGIVNINGER 25 FORDELINGEN PÅ KØN 26 ALDERSFORDELINGEN 27 RÅDGIVNINGEN I FORHOLD TIL UGEDAGEN 28 TIDSPUNKT PÅ DAGEN 29 CHATRÅDGIVNINGENS VARIGHED 30 HVILKE EMNER CHATTES DER OM? 31 TIDSFORBRUG I CHATRÅDGIVNINGERNE 33 HENVISNINGER 34 BREVKASSERNE 35 UNGEBLOGS 37 CYBERSKOLEN 37 NATIONALE KAMPAGNER OG EVENTS 41 AKTIVITETER, PARTNERSKABER OG NETVÆRK 42 SATELLITTER 42 PARTNERSKABER 44 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 46 Side 2

4 Indledning Denne rapport omhandler evaluering af Cyberhus aktiviteter og udvikling i perioden 2008 til Cyberhus har i tidsrummet haft en bevilling fra Socialministeriet 1, og det er særligt de formål, der er beskrevet i ansøgningen til Socialministeriet, der er afsæt for evalueringen. Samtidig er der ud fra en erkendelse af, at virkeligheden har vist sig anderledes, end man forventede, da man skrev ansøgningen, gennemført en bredere evaluering, der har fokus på, hvilke prioriteringer, udfordringer og effekter, man har opnået i perioden. Evalueringen forholder sig udelukkende til den faktuelle udvikling i Cyberhus og siger dermed ikke noget eksplicit om kvaliteten af Cyberhus aktiviteter. Der vurderes altså overvejende på de kvantitative elementer, og ikke på hvorvidt de unge har haft gavn af rådgivningen og i hvor høj grad, de igennem den hjælp, de har fået, har løst eller mindsket deres problemer og udfordringer. Om evalueringen Evalueringen er gennemført efter ønske fra Cyberhus om at vurdere, hvorvidt de har levet op til de formål og succeskriterier, der var afsæt for bevillingen fra Socialministeriet. Der er i ansøgningen præciseret to primære formål, som er følgende: A. Vi ønsker at øge graden af det landsdækkende tilbud med udvidelse af fem satellitter i byer rundt i Danmark. B. At støtte kommunerne til at opfylde deres nye opgaver i forhold til en tidlig og forebyggende indsats samt udvikle nye metoder i samarbejde mellem den offentlige sektor og de frivillige organisationer. Derudover er det pointeret, at et vigtigt bevidst fokuspunkt for Ungdommens Vel er samarbejdet med kommunerne, hvormed det også fremstår som et centralt element for Cyberhus. Dette ikke mindst på grund af kommunalreformen, der har betydet entydig ansvar for indsatsen i kommunerne. Det beskrives endvidere som formål i perioden at gøre indsatsen landsdækkende og skabe synergi mellem såvel det virtuelle arbejde og det fysiske arbejde, som mellem den offentlige sektor og de frivillige organisationer. 1 Cyberhus har i perioden opnået en række yderligere bevillinger fra en række aktører. Det er ikke i praksis muligt at udskille disse bevillinger fra Socialministeriets bevilling, da midlerne samlet har været brugt til at drive Cyberhus forskellige aktiviteter i perioden. Der refereres til Socialministeriets bevilling, idet den er væsentlig større end de øvrige, og fordi den er genstand for evalueringen i forhold til succeskriterier. Side 3

5 Følgende beskrives i ansøgningen som vigtige elementer for at nå målene: 1. At det internetbaserede ungdomsmiljø bliver kvalificeret og udviklet gennem et landsdækkende tilbud, hvor målgruppen kan føle sig inkluderet i et fællesskab, der er socialpædagogisk forankret med fokus på ressourcer og muligheder frem for begrænsninger. 2. At kommunerne bliver eksponeret og inddraget i det socialpædagogiske arbejde. Aarhus Kommune indgår i pilotprojekt med et værelse på Cyberhus.dk, der skal øge tilgængeligheden til de kommunale tilbud og kriseberedskabet for udsatte børn og unge. 3. At der bliver etableret fysiske være- og mødesteder i fem danske byer, der understøtter det computermedierede socialpædagogiske arbejde. 4. At det computermedierede socialpædagogiske og rådgivende arbejde bliver udviklet og modnet. 5. At børn og unge får medindflydelse på opgaver og mulighed for at bidrage til at gøre en indsats for andre børn og unges trivsel. 6. At der udvikles nye kompetencer og værktøjer til brug i det frivillige arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge. Ovenstående er dermed evalueringens bagtæppe, og det der er i fokus i forhold til vurderingen af, hvor langt Cyberhus er kommet i realiseringen af det. Evalueringens formål er formuleret som: Evaluering af hvorvidt Cyberhus.dk har levet op til de målsætninger, der var afsæt for bevilling af midler fra Socialministeriet. Det ønskes, igennem analyse af det eksisterende statistiske materiale fra Cyberhus samt kvalitativ indsamling at data, at af- eller bekræfte, at pengene fra Socialministeriet har givet den ønskede effekt. Datagrundlag Evalueringen er gennemført på baggrund af følgende datamateriale: Google Analytics Cyberhus.dks registreringer vedrørende chatrådgivningen Cyberhus.dks registreringer vedrørende Cyberskolen Cyberhus årsrapporter Cyberhus regnskaber Den tidligere gennemførte evaluering Side 4

6 2-timers interview med initiativtager og leder Anni Marquard, projektleder og koordinator for Cyberskolen Jonas Ravn samt pædagogisk koordinator for Cyberhus Niels-Christian Bilenberg Udover ovenstående er der i evalueringen anvendt øvrigt skriftlig materiale blandt andet interviews og opgaver, der er gennemført i og skrevet om Cyberhus, ligesom den offentlige tilgængelige viden på Cyberhus.dk er integreret og medtages i rapporten, hvor det er vurderet relevant. Der vil løbende i evalueringsrapporten indsættes citater fra unge, der udtaler sig om Cyberhus. Disse citater er hentet enten fra Cyberhus.dk eller fra de ovenfor nævnte opgaver. Ordforklaring i evalueringen Præciserende for sprogbruget i evalueringen fremhæves følgende: Cyberhus bruges som betegnende for den samlede organisation, altså både Cyberhus.dk, Cyberskolen og de øvrige projekter. Cyberhus.dk bruges som betegnende for den virtuelle del af Cyberhus. Rådgivning bruges som samlet betegnelse for det at stille et spørgsmål og få et svar på Cyberhus.dk. Betegnelsen rådgivning differentierer dermed ikke imellem chatrådgivning, brevkasse og debat. Kort om Cyberhus Cyberhus er først og fremmest et online klubhus med en lang række forskellige rum, hvor børn og unge kan deltage i aktiviteter, finde information og få rådgivning. I de forskellige rum i Cyberhus.dk har de unge mulighed for at komme i kontakt med en voksen, skrive i brevkassen, deltage i debatten, fortælle sin historie under livsfortællinger eller have en ungeblog. Centralt i Cyberhus.dk er chatrådgivningen, hvor børn og unge anonymt kan chatte med en voksen, som har en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for socialpædagogik. Formålet med rådgivningen er at yde børn og unge støtte til at komme videre i deres liv, samt at støtte den unge med afklaring af problemstillinger og handlemuligheder. Side 5

7 Det er rådgiverens primære mål at skabe et trygt, respektfuldt og fordomsfrit forum, hvor den unge har mulighed for at sætte ord på sine tanker og få hjælp til at komme videre. I brevkasserne har de unge mulighed for at stille et spørgsmål til de tilknyttede frivillige brevkasseredaktører, som har 10 dage til at besvare henvendelsen. I debatterne har de unge mulighed for at møde jævnaldrene i en ungtil-ung rådgivning. Her kan de unge oprette egne debattråde, hvori de fortæller om problematikker, samt giver deres mening til kende omkring andres. Alle debatfora har tilknyttet en eller flere moderatorer, der har til opgave at sikre trygge rammer for alle, der deltager. Som i debatterne fungerer konceptet livsfortællinger efter ung-til-ung princippet. Her har børn og unge mulighed for at skrive deres egne personlige historier og læse andres 2. "... tak fordi du har skrevet så meget med mig. Det er langt tid siden jeg sidst har grædt over noget trist... Jeg er begyndt at have mere selvtillid og kan sige fra, når nogle siger noget til mig, som jeg ikke synes om." (Anonym pige) Det sidste element af Cyberhus.dk er ungebloggere, som er fast tilknyttede frivillige under 18, der blogger på sitet. Cyberhus.dk baserer sin praksis på grundprincipper om at respektere den unge og dennes opfattelse af eget liv, samt at skabe et fagligt velfunderet rum, hvor den unge føler sig imødekommet og tryg. De frivillige, der rådgiver de unge, er alle uddannet inden for det felt, de rådgiver om. Derudover er der tilknyttet frivillige til andre dele af organisationen. Ud over det virtuelle rum har Cyberhus i evalueringsperioden også haft Cyberskolen som tilbud. Cyberskolen er Cyberhus skoletjeneste, der besøger skoler med debatoplæg om webetik. Cyberskolen er den eneste del af Cyberhus, som har fysisk kontakt med børn og unge. Ud over workshops holder Cyberskolen sig opdateret om nye tendenser inden for de unges brug af Internettet, ligesom de rådgiver forældre på fællesmøder og hører deres bekymringer og tanker om børnenes brug af mobiler og Internet 3. 2 Kilde: Cyberhus.dk For voksne 3 Klide: Cyberhus.dk For voksne - Cyberskolen Side 6

8 Cyberhus målgruppe Cyberhus.dks målgruppe beskrives som de sårbare og udsatte unge mellem 9 og 18 år, herunder i særlig grad de årige (ansøgning til Socialministeriet). Hvis man ser på definitioner af denne gruppe, dækker betegnelsen udsatte/sårbare børn og unge over de unge, der er anbragt uden for hjemmet eller modtager særlige former for forebyggende foranstaltninger. I alt 1,7% af de danske unge betragtes som værende en del af denne gruppe (Danmark Statistik og KL). I Cyberhus betragtes de sårbare og udsatte unge som en bredere gruppe end de ovenfor beskrevne. Ifølge medarbejdere på Cyberhus er der to primære grupper i Cyberhus målgruppe: De unge, der lever under vilkår, hvor det at være sårbar og udsat knytter sig særligt til hjemmeproblematikker. Det kan være forældre med misbrug, incestofre, selvmordstruede unge, unge med spiseforstyrrelser med videre (se i afsnit Chatrådgivningen for udfoldelse af de unges problematikker). Disse unge betegnes af leder Anni Marquard som Cyberhus.dks primære målgruppe, idet det er disse unge, som har brug for en vedvarende Jeg har fået råd og 2. gang var god nok, det var mig der havde skåret i sig selv og alt det der og alle dine råd har virkelig hjulpet mig" (Anonym pige) tilknytning til voksne fagpersoner. Dette skyldes, at deres netværk for manges vedkommende ikke er godt, eller at de ikke bruger deres netværk til at drøfte problemerne. Det vurderes af medarbejderne i Cyberhus, at 80% af henvendelserne i chatrådgivningen kommer fra unge, der er i denne kategori. Den anden gruppe af unge i Cyberhus.dks målgruppe er unge, der er udsatte i en kortere periode i deres ungdomsår. Det kan være i forbindelse med kærestesorger, usikkerhed i forhold til seksualitet og andre mere almindelige ungdomsproblemer og overvejelser. Denne del af målgruppen vurderes af medarbejderne at være centrale, fordi der kan være en forebyggende indsat i at hjælpe med mindre alvorlige problemer, som potentielt kan forebygge en mere permanent problemsituation, hvor den unge i sidste ende flytter sig til den første del af målgruppen. Cyberskolens målgruppe er alle unge, der anvender web og andre digitale medier, og dermed må det betragtes som den samlede mængde unge i Danmark. Her handler det om at klæde målgruppen Side 7

9 på til at tage kvalificerede valg omkring etik og brug af digitale medier, forebygge og afhjælpe ting som mobilmobning samt have overblik over, hvilken viden man efterlader om sig selv på nettet, når man eksempelvis poster et billede. Udviklingen Evalueringen omhandler perioden , og dermed vil den samlede rapport omhandle netop udviklingen i den periode. Da Cyberhus fik den bevilling, der nu evalueres, skete der en firedobling af den årlige bevilling, hvilket betød at der kunne ansættes koordinatorer både i Cyberhus.dk og på Cyberskolen. Den øgede bevilling betød, at Cyberhus kunne forankre de resultater, der var skabt i de første år af organisationens liv, samtidig med at der blev igangsat den store udvikling, som vil blive behandlet i rapporten. Dette betød blandt andet en skærpelse af hvilke elementer, der skulle prioriteres, og hvordan man bedst muligt opnåede at skabe et tilbud til målgruppen. De interviewede medarbejdere fra Cyberhus peger på, at der er sket en markant professionalisering og strukturering af tilbuddet i perioden, hvilket har givet højere kvalitet. I februar 2009 fik Cyberhus.dk et helt nyt site og dermed en ændret struktur både i relation til den unges indgang til Cyberhus.dk og den bagvedliggende struktur i forhold til dokumentation og statistik. Dette har betydning for den kvantitative del af evalueringen, hvilket vil blive kommenteret løbende ved relevans. I december 2009 brændte Cyberhus kontor, og dermed gik meget tabt. Cyberhus.dk var i gang igen efter to dage, og det vurderes, at Cyberhus kom igennem genetablering uden, at det havde væsentlig betydning for sitets brugere. Side 8

10 Der har i perioden været en stigning i antallet af frivillige, hvilket ses af nedenstående figur. 60" 50" 40" 30" 20" 10" 0" 2008" 2009" 2010" Figur 1: Antal frivillige Kort opsamling Evalueringen af Cyberhus viser en organisation, der siden 2008 har været i stor udvikling. Der er fremgang i alle dele af organisationen, hvilket understøtter den kvalitative oplevelse af, at Cyberhus i perioden både er blevet udviklet og forankret. På Cyberhus.dk viser der sig markant fremgang i forhold til unikke besøgende på siden. Tallet var i 2008 på hvilket i 2010 var steget til Evalueringen viser endvidere, at Cyberhus.dk er et landsdækkende foretagende, og at der er høj loyalitet blandt en stor del af brugerne. Evalueringen viser, at der er en stigning i antallet af rådgivninger på Cyberhus.dk, og at omkostningerne pr. rådgivning samtidig er faldet betydeligt fra 659 kr. pr. rådgivning i 2009 til 503 kr. pr. rådgivning i I chatrådgivningen har der i perioden været en stigning i antal rådgivninger på 34%, hvilket understreger, at der har været efterspørgsel på den øgede kapacitet, der er skabt i rådgivningen via både øget åbningstid og flere frivillige rådgivere. Side 9

11 Cyberskolen har ligeledes øget deres aktiviteter i perioden. Særligt fremstående er antallet af elever, der har deltaget i Cyberskolens aktiviteter i 2010, sat op imod de andre år. Der viser sig særligt i Aarhus-området en stor anvendelse af Cyberskolen. Et afgørende formål med Cyberhus, som beskrevet i ansøgningen til Socialministeriet, er at udvide Cyberhus med fem satellitter rundt omkring i Danmark. Der er i perioden gjort en stor indsats for at imødekomme dette formål, dog har det vist sig ikke at have den relevans, man vurderede ved ansøgningstidspunktet. Nettet som kommunikations- og dialogplatform har siden ansøgningstidspunktet udviklet sig markant, hvilket har betydet, at forestillingen om nødvendigheden af det fysiske møde med den unge er blevet genovervejet. Der har været etableret en satellit i Frederiksberg, men efter en periode på et år nedlagde Cyberhus satellitten, idet den ikke gav det ønskede resultat. Der er i perioden ligeledes gjort en ihærdig indsats for at etablere samarbejdsaftaler med kommunerne, men det har vist sig som en stor udfordring. Dels har strukturreformen lammet kommunerne i forhold til denne slags eksterne samarbejder, og dels har det været yderst vanskeligt at finde frem til den rigtige forvaltning og trænge igennem, hvad der opleves som et stift kommunalt system. Dette til trods, er det lykkes at etablere samarbejder både med Aarhus Kommune og Odense Kommune, og der arbejdes fortsat i 2011 med etableringen af samarbejdsaftaler. Måling af performance på Cyberhus.dk Hjemmesiden Cyberhus.dk er den helt centrale del af Cyberhus tilbud og aktiviteter overfor udsatte og sårbare børn og unge, og derfor beskæftiger denne del af rapporten sig udelukkende med den virtuelle del af Cyberhus rådgivning. Datamaterialet, der ligger til grund for målingen af Cyberhus.dks performance, er primært fremskaffet i Google Analytics, men der er visse steder hentet information fra Cyberhus andre kilder. Der vil i de efterfølgende afsnit primært blive behandlet data fra årene 2009 og De steder, hvor det har været muligt at finde brugbare og sammenlignelige tal for 2008, er det naturligvis gjort. Årsagen til det ufuldstændige datamateriale skyldes, at Cyberhus.dk i starten af 2009 overgik til en ny platform og dermed opbygning af Cyberhus.dk. Når der ses på besøgstal for Cyberhus.dk, er det ikke muligt med sikkerhed at fastslå, hvor stor en del der er forældre, Side 10

12 samarbejdspartnere og andre interessenter. Dermed vil der generelt i de opstillede tal være den usikkerhedsfaktor, at der ikke kan siges noget om hvem brugerne er, men udelukkende hvor mange der er. Antallet af besøg Udviklingen i besøgstallet for Cyberhus.dk er over de sidste tre år vokset fra i 2008 til i 2010, hvilket er en stigning på over 176% (data fra Google Analytics og Årsrapporten 2009). Dette må vurderes som en betragtelig fremgang, der understøtter den forventning, man i Cyberhus havde om, at den øgede bevilling fra Socialministeriet og de øvrige midler ville give en øget volumen på trafiksiden. Besøgstallet giver imidlertid ingen indikation af, hvor mange reelle personer, der bruger websitet om året, idet et besøgstal i princippet kunne være ganske få personer, der er meget ofte på hjemmesiden. Derimod er det interessant at se på unikke besøgende. En person kan besøge hjemmesiden flere gange i løbet af en given periode, men tæller som unik kun en gang i statistikken " " " " " " 80000" 60000" 40000" 20000" 0" 2008" 2009" 2010" Besøg" Unikke"besøg" Figur 2: Antallet af besøg og unikke besøg Som det ses af grafen er der en fornuftig sammenhæng mellem besøg og antallet af unikke besøgende. Cyberhus.dk har i perioden oplevet en vækst i unikke besøg fra til en stigning svarende til 187%. Med viden om hvor mange besøg og unikke besøg der er på Cyberhus.dk, bliver det interessant og relevant at se på kvaliteten af de besøgende. Til dette bruges besøgstiden som kvalitetsparameter. Side 11

13 Nedenstående figur viser antallet af besøg fordelt på varighed. Her ses blandt andet, at besøg i 2010 var på mindre end 11 sekunder " " 80000" 60000" 40000" 20000" 2009" 2010" 0" Figur 3: Antal besøg sorteret i forhold til varighed 2009/2010 Så kortvarige besøgstider må antages at være fejlbesøg fra personer, som søgte noget andet. For at give det mest retvisende billede bør besøgstallene derfor korrigeres for besøg med en varighed under 11 sekunder, hvilket er gjort i figur 4. Antallet af besøg er med den korrektion således steget fra i 2008, til i 2009 og til i Det er desværre ikke muligt i Google Analytics at finde tal for unikke besøgende, hvorfor disse er fremkommet ved at nedskrive med samme procentsats som besøgstallene. Dette kan forsvares, da stigningen i besøg og unikke besøg følges pænt ad (se blandt andet figur 4). Unikke besøg vurderes dermed at være steget fra i 2008, til i 2009 og til i Side 12

14 Det er tydeligt, at korrektionen for de meget korte besøg betyder et umiddelbart markant indhug i de unikke besøg. Ikke desto mindre viser tallene en markant fremgang i unikke besøgende i perioden. Fra 2008 til 2010 har der været en stigning på 131%, hvilket stadig må betragtes som en væsentlig øget volumen af Cyberhus.dk " 60000" 50000" 40000" 30000" 20000" Besøg" Unikke"besøg" 10000" 0" 2008" 2009" 2010" Figur 4: Besøg og unikke besøg korrigeret for besøg under 11 sekunder Forklaringen på disse mange korte besøg på hjemmesiden skal findes i Google, der gennem de seneste år er blevet en stadig vigtigere kilde til trafik på Cyberhus.dk. Således er antallet af besøgende fra Google steget fra i 2008 til i Med denne trafik kan det ikke undgås, at flere søgninger så at sige rammer forkert. Eksempelvis har 138 besøgende i 2010 fundet Cyberhus.dk via søgeordet søde citater, 113 via lange sorte støvler og 112 via digte venskab. Alle besøg, der i gennemsnit har varet under 11 sekunder, er derfor en tydelig indikation af, at en del af disse besøgende ikke har fundet det, som de søgte. Alt efterfølgende præsenteret data vil være eksklusiv disse besøg af under 11 sekunders varighed. Side 13

15 Det gennemsnitlige tidsforbrug Ved at se på det gennemsnitlige tidsforbrug på Cyberhus.dk fås en indikation af, hvor meget de besøgende læser og benytter sig af sitet. Det er imidlertid også nødvendigt at sammenholde udviklingen i tidsforbruget med antallet af sidevisninger pr. besøg. En øget gennemsnitlig besøgstid kan nemlig også være et udtryk for, at brugeren har svært ved at navigere rundt på sitet og ikke umiddelbart finder de informationer, der ledes efter. Hvis antallet af sidevisninger således stiger proportionalt med tidsforbruget, er det snarere et udtryk for, at man bør tage opbygningen af hjemmesiden op til overvejelse, da det ikke forekommer intuitivt for den besøgende, hvor de skal finde det, de søger. 12" 10" 8" 6" 4" Gns."tid"pr."besøg" Sider"pr."besøg" 2" 0" 2008" 2009" 2010" Figur 5: Tidsforbrug og sidevisninger for det gennemsnitlige besøg Som det ses af figuren er antallet af sidevisninger pr. besøg faldet fra 10,48 i 2008 til 6,47 i 2010, mens tidsforbruget fra 2009 til 2010 er faldet fra 10 minutter til 9 minutter. Tallene bør ikke ses som alarmerende, men hvis tendensen fortsætter i 2011, kan det overvejes at få afdækket hvilke årsager, der kan ligge til grund for udviklingen. En forklaring kan være den omstrukturering af sitet, man lavede i En anden kan findes i andelen af besøgende, som kommer via Google, og som har en signifikant anden adfærd end en bruger, der taster Cyberhus.dk direkte i URL en. En søgning i Google på eksempelvis anbringelse uden for hjemmet sender brugeren direkte ind på den specifikke side omhandlende Side 14

16 emnet, hvorimod man ved at taste Cyberhus.dk i URL en fra forsiden skal bruge tid og sidevisninger på at lede efter indholdet. Sammenholder man derfor de faldende gennemsnitlige tider og sider pr. besøg med, hvor de besøgende kommer fra, er der god grund til at antage, at forklaringen ligger her. Af figuren nedenfor ses det, at fordelingen af trafikkilder har ændret sig over den undersøgte periode. Andelen af direkte trafik, hvor den besøgende er kommet til Cyberhus.dk enten ved at taste adressen direkte i URL en eller have hjemmesiden som bogmærke, er faldet fra cirka 36% i 2008 til 26% i 2010, hvorimod antallet af besøg fra Google (søgemaskiner) er gået fra cirka 32% til næsten 60%. Det vil, alt andet lige, have en indvirkning på den overordnede adfærd på sitet og dermed også på de gennemsnitlige antal sider og tider pr. besøg. 100%" 90%" 80%" 70%" 60%" 50%" 40%" 30%" 20%" 10%" 0%" 2008" 2009" 2010" Søgemaskiner" Henvisninger" Direkte"traCik" Figur 6: Fordeling af trafikkilder for Cyberhus.dk Henvisninger er faldet fra 32% i 2008 til at udgøre 15% af den samlede trafik til Cyberhus.dk i 2010 og refererer til alle andre hjemmesider, der ikke kan klassificeres som søgemaskiner. Af hjemmesider under denne kategori kan nævnes habbo.dk, facebook.com, arto.dk og aarhuskommune.dk. Hvor stor en del af målgruppen dækker Cyberhus? Cyberhus målgruppe er sårbare og udsatte børn og unge i alderen 9-18 år, forstået i bred forstand. Idet der ikke i Cyberhus er en klar definition af, hvad sårbar og udsat ung er, samt det forhold at det ikke er muligt ud fra det Side 15

17 tilgængelige materiale at præcisere, hvem der bruger siden, vil der i nedenstående tages udgangspunkt i alle unge danskere. Sammenholder vi de unikke besøgstal på Cyberhus.dk med antallet af danske unge i alderen 9-18 år fås en indikation af, hvor godt Cyberhus.dk har fat i målgruppen. Ifølge Danmarks Statistik har der i årene været et gennemsnit på børn og unge, hvoraf er i alderen år, hvilket er udgangspunktet for nedenstående figur. 7" 6,5" 6" 5" 4" 4,2" 3" 2" 1" 0" 2,62" 2008" 2009" 2010" Andel"af"målgruppe"i"%" Figur 7: Andelen af besøg i forhold til målgruppen I figur 7 sammenholdes den samlede populationen af unge i Danmark med antallet af unikke besøgende til Cyberhus.dk. Af tallene kan det ses, at udbredelsen af Cyberhus.dk blandt målgruppen vokser. Det er dog i de unikke besøgstal ikke muligt at frasortere fagpersoners, forældres og andre interessenters besøg fra statistikkerne, hvorfor tallene udelukkende kan betragtes som en indikation og ikke noget endeligt eller nagelfast. Generelt bør det bemærkes, at Cyberhus.dks besøgende har været stigende over hele perioden, mens målgruppen ikke er i vækst. Det må derfor konkluderes, at Cyberhus.dks arbejde med at udbrede kendskabet til deres rådgivning og andre aktiviteter hele tiden vokser, og at det også i 2011 kan forventes, at antallet af besøgende stiger. Et landsdækkende foretagne Et afgørende mål i den evaluerede periode har været at udbrede Cyberhus til at være et landsdækkende initiativ. Dette vil blive Side 16

18 behandlet yderligere i afsnittet Satellitter, hvormed vi i det nedenstående udelukkende forholder os til data fra Cyberhus.dk igennem Google Analytics. Nedenstående kort illustrerer med røde prikker, hvor de besøgende geografisk er placeret i Danmark. Figuren viser, at Cyberhus.dks udbredelse primært er koncentreret omkring de to mest befolkede områder, Hovedstaden og Østjylland, men at børn og unge fra alle dele af landet benytter sig af tilbuddene. Cyberhus.dks målsætning om at være et landsdækkende virtuelt rådgivningscenter ser derfor ud til at være realiseret med besøg fra børn og unge i 626 byer over hele perioden Figur 8: Fordelingen af besøg i Danmark Side 17

19 Antallet af byer, hvor brugerne af Cyberhus.dk geografisk er placeret, har været jævnt stigende i den undersøgte periode. Således er antallet af byer vokset fra 285 i 2008 til 410 i 2010, hvorfor det må konkluderes, at det fortsat er lykkedes at udbrede kendskabet til Cyberhus.dk. 450" 400" 350" 300" antal"byer" 250" 200" 2008" 2009" 2010" Figur 9: Antallet af byer hvor brugerne af Cyberhus.dk geografisk er placeret Det er ikke kun i Danmark, at Cyberhus.dk benyttes. Hjemmesiden har i perioden haft besøg fra 109 forskellige lande. Sandsynligvis besøg fra udvekslingsstuderende, au pairs og børn, der sammen med deres forældre er udstationeret i udlandet, og som derfor har et begrænset netværk. I disse tilfælde kan Cyberhus.dk blive en vigtig del af den sociale omgangskreds, da man kan forestille sig, at børn og unge i udlandet ofte i starten har det svært, samtidig med at vennerne er langt væk. Loyalitet den besøgendes adfærd I relation til forståelsen af Cyberhus.dks brugere er det interessant at se på den besøgendes adfærd på hjemmesiden. Heriblandt er den besøgendes loyalitet på siden interessant, fordi det siger noget om brugernes tendens til at bruge Cyberhus.dk over længere tid, eller om tilbuddet i højere grad er et sted, man besøger en enkelt gang. Af nedenstående figur ses det, at lidt over halvdelen af de besøgende kun besøger Cyberhus.dk en gang på et år, hvilket der kan være flere forklaringer på. For det første finder mange unge sandsynligvis hjælp i andre unges spørgsmål samt rådgivernes svar, ligesom emnerne der debatteres ikke nødvendigvis er tunge problemstillinger, men ofte helt almindelige teenageovervejelser. I det omfang, at helt Side 18

20 velfungerende børn og unge benytter sig af tjenesten, vil denne adfærd sandsynligvis være typisk. Her vil man stå med et umiddelbart problem, typisk omhandlende det at være ung i al almindelighed, og bruge Google til at søge yderligere information, hvormed man finder Cyberhus.dk. Denne type unge, som i det gennemførte interview betegnes som cirka halvdelen af Cyberhus.dks brugere, må antages at have et behov nu og her og ikke nødvendigvis over tid. Dermed er der stor sammenhæng mellem den kvalitative vurdering af, hvem der besøger Cyberhus.dk og den kvantitative opgørelse over de besøgendes loyalitet. 60" 50" 40" 30" 20" 1"gang" 2K8"gange" 9"K"200+"gange" 10" 0" 2008" 2009" 2010" Figur 10: Procentdel af besøgende som besøger Cyberhus.dk en til flere gange I den anden ende af skalaen benytter 24% af de besøgende i 2010 sig af Cyberhus.dk mellem gange årligt, hvilket må siges at være særdeles hyppigt. Disse unge må karakteriseres som værende meget loyale, og for dem indgår Cyberhus.dk formodentligt som et vigtigt redskab og hjælp i deres dagligdag. Denne del af Cyberhus.dks brugere beskrives i den kvalitative del af evalueringen også som særdeles loyale og som skabere af et virtuelt community, som har en fælles norm, etik og en måde at være her på, hvilket de unge i høj grad selv sikrer bliver opretholdt. Det kan være igennem at give vejledninger til andre unge, der træder uden for normen ved eksempelvis at poste noget, der kunne opfattes som kontaktsøgende på en uhensigtsmæssig måde. Der viser sig dermed både i det kvalitative og kvantitative materiale med stor tydelighed, at Cyberhus.dk betjener mindst to typer af unge. Der er en gruppe unge, der har brug for svar på noget netop Side 19

21 opstået, og hvor Cyberhus.dk bliver anvendt en enkelt gang eller ganske få gange for at få svar. Den anden gruppe er de yderst loyale, som vurderes at have ejerskabsfølelse over for sitet. Sitet vurderes her at have en central plads i den unges liv og hverdag. Skulle man overveje at lukke Cyberhus.dk, vil en stor del af disse cirka unge miste en del af deres netværk og kontakt med voksne. Ser man på den historiske udvikling i segmentet som vist i figur 11, er Cyberhus steget fra loyale brugere i 2008 til i " 14000" 12000" 10000" 8000" 6000" 9"K"200+"gange" 4000" 2000" 0" 2008" 2009" 2010" Figur 11: Udviklingen i loyale besøg (9+ gange årligt) i Der er derfor grundlag for at konkludere, at der er en voksende gruppe, der ser Cyberhus.dk som en fast integreret del af deres hverdag, hvor de søger deres sociale netværk og kontakt med voksne. Det vurderes igennem den kvalitative del af evalueringen, at det netop er de udsatte og sårbare unge, der befinder sig i denne gruppe. Derfor bør det også fremadrettet være et fokuspunkt for Cyberhus at øge loyaliteten og få flere brugere til at vende tilbage. Antallet af interaktioner på Cyberhus.dk Behovet for hjælp kan være meget forskellig fra person til person, og på Cyberhus.dk ses alt fra almindelige teenagespørgsmål om eksempelvis venner og sex til problemer af mere alvorlig karakter som forældresvigt og voldtægt. Der er fire måder, hvorpå den besøgende på Cyberhus.dk kan interagere med Cyberhus eller andre brugere. Disse er: En chatrådgivning hvor brugeren er i direkte kontakt med en Cyberhus eksperter/voksne rådgivere. Side 20

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Referat af: Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

cyberhus Online rådgivning for børn og unge

cyberhus Online rådgivning for børn og unge cyberhus Online rådgivning for børn og unge Denne folder fortæller om hvordan Cyberhus rådgiver børn og unge via nye medier. Erfaringer opbygget gennem 6 år som en ikke-kommerciel online rådgivning for

Læs mere

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge...

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner

Læs mere

Potentialer og muligheder i online rådgivning

Potentialer og muligheder i online rådgivning Potentialer og muligheder i online rådgivning Børne- og Kulturchefforeningens fællesmøde og netværksmøde Fredag den 20. april 2012 Anni Marquard Initiativtager og Centerleder Center for Digital Pædagogik

Læs mere

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner i online-sikkerhed, dannelse og webetik Hjælper fagfolk og organisationer med at indtænke

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Kolde fakta og varme resultater

Kolde fakta og varme resultater Kolde fakta og varme resultater Den løbende evaluering af Kommunechat-projektet Aarhus Hvem vi er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Speciale i Innovativ evaluering 6 medarbejdere i alt Amalie Agerbæk Forbedre

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen 2014 Årsrapport Forældrerådgivningen Indhold Kort resume af Årsrapport 2014... 2 Om Forældrerådgivningen... 2 Forældrerådgivningens rådgivere... 3 Antal henvendelser... 4 Hvilke problemstillinger henvender

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Dok. 157789/ 19-05-2016 Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk indgik i december 2014 en samarbejdsaftale om, at tilbyde

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008. Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version

Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008. Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008 Cyberhus Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version InfoCollect.dk Sølystvej 31, 8660 Skanderborg Tlf. 51 50 51 48 - mail@infocollect.dk Cyberhus

Læs mere

Børns Vilkårs rådgivning 2015. Udvikling i antal henvendelser i rådgivningen 2003-2014. Uddybende bilag til Halsnæs Kommune

Børns Vilkårs rådgivning 2015. Udvikling i antal henvendelser i rådgivningen 2003-2014. Uddybende bilag til Halsnæs Kommune Børns Vilkårs rådgivning 2015 Uddybende bilag til Halsnæs Kommune Udvikling i antal henvendelser i rådgivningen 2003-2014 Antallet af børn og unge som henvender sig til Børns Vilkårs rådgivning for at

Læs mere

Evaluering af KRAM på cyberhus.dk

Evaluering af KRAM på cyberhus.dk Evaluering af KRAM på cyberhus.dk Ineva Amaliegade 23, 1. sal, 4 8000 Aarhus C tlf.: e-mail: web: (+45) 86 14 90 80 info@ineva.dk www.ineva.dk Udgiver: Ineva ApS Udgivelsesår: 2014 Udgivelsessted: Aarhus

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen.

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen. Forord Børne- Fritids- og Kulturudvalget har onsdag den 13. august 2014 bedt om en undersøgelse af målgruppen 18-24 år. Udvalget ønskede en todelt undersøgelse: 1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen

Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2005 1 Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2005 Denne årsopgørelse af Børne-Ungetelefonen for 2005 viser hvem og hvad der er ringet om til Børn - Ungetelefonen. Årsopgørelsen

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl Trine Natasja Sindahl Cand.psych. Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår Har arbejder med metodeudvikling på BørneTelefonen siden 2007 Ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet trine@bornsvilkar.dk

Læs mere

Forældrerådgivningens årsrapport 2015

Forældrerådgivningens årsrapport 2015 Forældrerådgivningens årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Resume af Årsrapport 2015... 1 Om Forældrerådgivningen... 1 Vision... 2 Antal henvendelser til Forældrerådgivningen... 3 Forældrerådgivningens

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Innovativt samarbejde skaber stærk online ungerådgivning Folkesundhed i velfærdssamfund under forandring hvordan skaber vi bæredygtige løsninger?

Innovativt samarbejde skaber stærk online ungerådgivning Folkesundhed i velfærdssamfund under forandring hvordan skaber vi bæredygtige løsninger? Innovativt samarbejde skaber stærk online ungerådgivning Folkesundhed i velfærdssamfund under forandring hvordan skaber vi bæredygtige løsninger? Nordisk Folkesundhedskonference 24. august Lidt om mig

Læs mere

Skole og Forældre. Årsrapport for Forældrerådgivningen 2012

Skole og Forældre. Årsrapport for Forældrerådgivningen 2012 Skole og Forældre 24. juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor mange henvender sig til Forældrerådgivningen?... 4 Hvem henvender sig til Forældrerådgivningen?... 5 Hvilke børn henvender forældrene

Læs mere

Resume af evaluering af aldersintegration på Frederiksberg Ny Skole

Resume af evaluering af aldersintegration på Frederiksberg Ny Skole ! Resume af evaluering af aldersintegration på Frederiksberg Ny Skole Maj 2014 INDHOLD INDLEDNING OG BAGGRUND 2 OM EVALUERINGEN 2 KONKLUSION 3 ELEVERNES TRYGHED OG TRIVSEL 3 SAMTLIGE ELEVERS FAGLIGE NIVEAU

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

cyberhus årsrapport 09

cyberhus årsrapport 09 cyberhus årsrapport 09 3 cybe rhus årsrapport 09 3 Index Cyberhus Vester AllÈ 24, 3. sal 8000 Århus C Tlf. 86 370 400 Cyberhus.dk er en non-kommerciel, landsdækkende ungdomsrådgivning på nettet. Stiftet

Læs mere

Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi indgået et samarbejde om en fælles strategi, der skal styrke trygheden i Aarhus.

Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi indgået et samarbejde om en fælles strategi, der skal styrke trygheden i Aarhus. Til Til Magistraten Drøftelse Side 1 af 6 Tryg i Aarhus Udkast til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker. Det er det,

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Baseline Fælles indsats

Baseline Fælles indsats Baseline Fælles indsats Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Vision, formål og mål...3 Underretninger...4 Resultatmål: Kurven for underretninger flytter sig så der kommer flere underretninger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus A06-03, 03, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, marts 2006. PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset giver praktiske

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING

EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING Til Familiestyrelsen Dokumenttype Midtvejsevaluering Dato September 2009 EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING FORELØBIGE RESULTATER EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING FORELØBIGE RESULTATER INDHOLD Indledning 3 1.1

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Fra: info@balk.dk på vegne af Børns Vilkår [hc@bornsvilkar.dk] Sendt: 9. december 2014 13:46 Til: Michael Hansen (mic) Emne: 18 Ansøgning

Fra: info@balk.dk på vegne af Børns Vilkår [hc@bornsvilkar.dk] Sendt: 9. december 2014 13:46 Til: Michael Hansen (mic) Emne: 18 Ansøgning Fra: info@balk.dk på vegne af Børns Vilkår [hc@bornsvilkar.dk] Sendt: 9. december 2014 13:46 Til: Michael Hansen (mic) Emne: 18 Ansøgning Indsendt tir, 12/09/2014-13:46 Indsendt af anonym bruger: [94.231.96.34]

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de ni erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Læs mere

Hvorledes oplever man som forældre til børn, unge og voksne til udviklingshæmmede i Grønland hverdagen.

Hvorledes oplever man som forældre til børn, unge og voksne til udviklingshæmmede i Grønland hverdagen. Hvorledes oplever man som forældre til børn, unge og voksne til udviklingshæmmede i Grønland hverdagen. I forbindelse med oprettelsen af den landsdækkende forening INOOQAT besluttede foreningen at afdække

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Undersøgelser og forskning viser, at jo tidligere børn introduceres

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 TEENAGERE deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer.

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund.

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Årsopgørelse for. Børne Ungetelefonen

Årsopgørelse for. Børne Ungetelefonen Årsopgørelse for Børne Ungetelefonen 2004 1 Årsopgørelse for Børne- Ungetelefonen 2004 Opgørelsen af henvendelserne til Børne- Ungetelefonen i 2004 viser, at børn og unge i alle aldre ringer til Børne-

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere