Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto"

Transkript

1 Evaluering af Cyberhus !

2 Ineva Klostergade Århus C tel: web: (+45) Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Side 1

3 Indhold INDLEDNING 3 OM EVALUERINGEN 3 DATAGRUNDLAG 4 ORDFORKLARING I EVALUERINGEN 5 KORT OM CYBERHUS 5 CYBERHUS MÅLGRUPPE 7 UDVIKLINGEN KORT OPSAMLING 9 MÅLING AF PERFORMANCE PÅ CYBERHUS.DK 10 ANTALLET AF BESØG 11 DET GENNEMSNITLIGE TIDSFORBRUG 14 HVOR STOR EN DEL AF MÅLGRUPPEN DÆKKER CYBERHUS? 15 ET LANDSDÆKKENDE FORETAGNE 16 LOYALITET DEN BESØGENDES ADFÆRD 18 ANTALLET AF INTERAKTIONER PÅ CYBERHUS.DK 20 CHATRÅDGIVNINGEN 24 ANTALLET AF CHATRÅDGIVNINGER 25 FORDELINGEN PÅ KØN 26 ALDERSFORDELINGEN 27 RÅDGIVNINGEN I FORHOLD TIL UGEDAGEN 28 TIDSPUNKT PÅ DAGEN 29 CHATRÅDGIVNINGENS VARIGHED 30 HVILKE EMNER CHATTES DER OM? 31 TIDSFORBRUG I CHATRÅDGIVNINGERNE 33 HENVISNINGER 34 BREVKASSERNE 35 UNGEBLOGS 37 CYBERSKOLEN 37 NATIONALE KAMPAGNER OG EVENTS 41 AKTIVITETER, PARTNERSKABER OG NETVÆRK 42 SATELLITTER 42 PARTNERSKABER 44 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 46 Side 2

4 Indledning Denne rapport omhandler evaluering af Cyberhus aktiviteter og udvikling i perioden 2008 til Cyberhus har i tidsrummet haft en bevilling fra Socialministeriet 1, og det er særligt de formål, der er beskrevet i ansøgningen til Socialministeriet, der er afsæt for evalueringen. Samtidig er der ud fra en erkendelse af, at virkeligheden har vist sig anderledes, end man forventede, da man skrev ansøgningen, gennemført en bredere evaluering, der har fokus på, hvilke prioriteringer, udfordringer og effekter, man har opnået i perioden. Evalueringen forholder sig udelukkende til den faktuelle udvikling i Cyberhus og siger dermed ikke noget eksplicit om kvaliteten af Cyberhus aktiviteter. Der vurderes altså overvejende på de kvantitative elementer, og ikke på hvorvidt de unge har haft gavn af rådgivningen og i hvor høj grad, de igennem den hjælp, de har fået, har løst eller mindsket deres problemer og udfordringer. Om evalueringen Evalueringen er gennemført efter ønske fra Cyberhus om at vurdere, hvorvidt de har levet op til de formål og succeskriterier, der var afsæt for bevillingen fra Socialministeriet. Der er i ansøgningen præciseret to primære formål, som er følgende: A. Vi ønsker at øge graden af det landsdækkende tilbud med udvidelse af fem satellitter i byer rundt i Danmark. B. At støtte kommunerne til at opfylde deres nye opgaver i forhold til en tidlig og forebyggende indsats samt udvikle nye metoder i samarbejde mellem den offentlige sektor og de frivillige organisationer. Derudover er det pointeret, at et vigtigt bevidst fokuspunkt for Ungdommens Vel er samarbejdet med kommunerne, hvormed det også fremstår som et centralt element for Cyberhus. Dette ikke mindst på grund af kommunalreformen, der har betydet entydig ansvar for indsatsen i kommunerne. Det beskrives endvidere som formål i perioden at gøre indsatsen landsdækkende og skabe synergi mellem såvel det virtuelle arbejde og det fysiske arbejde, som mellem den offentlige sektor og de frivillige organisationer. 1 Cyberhus har i perioden opnået en række yderligere bevillinger fra en række aktører. Det er ikke i praksis muligt at udskille disse bevillinger fra Socialministeriets bevilling, da midlerne samlet har været brugt til at drive Cyberhus forskellige aktiviteter i perioden. Der refereres til Socialministeriets bevilling, idet den er væsentlig større end de øvrige, og fordi den er genstand for evalueringen i forhold til succeskriterier. Side 3

5 Følgende beskrives i ansøgningen som vigtige elementer for at nå målene: 1. At det internetbaserede ungdomsmiljø bliver kvalificeret og udviklet gennem et landsdækkende tilbud, hvor målgruppen kan føle sig inkluderet i et fællesskab, der er socialpædagogisk forankret med fokus på ressourcer og muligheder frem for begrænsninger. 2. At kommunerne bliver eksponeret og inddraget i det socialpædagogiske arbejde. Aarhus Kommune indgår i pilotprojekt med et værelse på Cyberhus.dk, der skal øge tilgængeligheden til de kommunale tilbud og kriseberedskabet for udsatte børn og unge. 3. At der bliver etableret fysiske være- og mødesteder i fem danske byer, der understøtter det computermedierede socialpædagogiske arbejde. 4. At det computermedierede socialpædagogiske og rådgivende arbejde bliver udviklet og modnet. 5. At børn og unge får medindflydelse på opgaver og mulighed for at bidrage til at gøre en indsats for andre børn og unges trivsel. 6. At der udvikles nye kompetencer og værktøjer til brug i det frivillige arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge. Ovenstående er dermed evalueringens bagtæppe, og det der er i fokus i forhold til vurderingen af, hvor langt Cyberhus er kommet i realiseringen af det. Evalueringens formål er formuleret som: Evaluering af hvorvidt Cyberhus.dk har levet op til de målsætninger, der var afsæt for bevilling af midler fra Socialministeriet. Det ønskes, igennem analyse af det eksisterende statistiske materiale fra Cyberhus samt kvalitativ indsamling at data, at af- eller bekræfte, at pengene fra Socialministeriet har givet den ønskede effekt. Datagrundlag Evalueringen er gennemført på baggrund af følgende datamateriale: Google Analytics Cyberhus.dks registreringer vedrørende chatrådgivningen Cyberhus.dks registreringer vedrørende Cyberskolen Cyberhus årsrapporter Cyberhus regnskaber Den tidligere gennemførte evaluering Side 4

6 2-timers interview med initiativtager og leder Anni Marquard, projektleder og koordinator for Cyberskolen Jonas Ravn samt pædagogisk koordinator for Cyberhus Niels-Christian Bilenberg Udover ovenstående er der i evalueringen anvendt øvrigt skriftlig materiale blandt andet interviews og opgaver, der er gennemført i og skrevet om Cyberhus, ligesom den offentlige tilgængelige viden på Cyberhus.dk er integreret og medtages i rapporten, hvor det er vurderet relevant. Der vil løbende i evalueringsrapporten indsættes citater fra unge, der udtaler sig om Cyberhus. Disse citater er hentet enten fra Cyberhus.dk eller fra de ovenfor nævnte opgaver. Ordforklaring i evalueringen Præciserende for sprogbruget i evalueringen fremhæves følgende: Cyberhus bruges som betegnende for den samlede organisation, altså både Cyberhus.dk, Cyberskolen og de øvrige projekter. Cyberhus.dk bruges som betegnende for den virtuelle del af Cyberhus. Rådgivning bruges som samlet betegnelse for det at stille et spørgsmål og få et svar på Cyberhus.dk. Betegnelsen rådgivning differentierer dermed ikke imellem chatrådgivning, brevkasse og debat. Kort om Cyberhus Cyberhus er først og fremmest et online klubhus med en lang række forskellige rum, hvor børn og unge kan deltage i aktiviteter, finde information og få rådgivning. I de forskellige rum i Cyberhus.dk har de unge mulighed for at komme i kontakt med en voksen, skrive i brevkassen, deltage i debatten, fortælle sin historie under livsfortællinger eller have en ungeblog. Centralt i Cyberhus.dk er chatrådgivningen, hvor børn og unge anonymt kan chatte med en voksen, som har en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for socialpædagogik. Formålet med rådgivningen er at yde børn og unge støtte til at komme videre i deres liv, samt at støtte den unge med afklaring af problemstillinger og handlemuligheder. Side 5

7 Det er rådgiverens primære mål at skabe et trygt, respektfuldt og fordomsfrit forum, hvor den unge har mulighed for at sætte ord på sine tanker og få hjælp til at komme videre. I brevkasserne har de unge mulighed for at stille et spørgsmål til de tilknyttede frivillige brevkasseredaktører, som har 10 dage til at besvare henvendelsen. I debatterne har de unge mulighed for at møde jævnaldrene i en ungtil-ung rådgivning. Her kan de unge oprette egne debattråde, hvori de fortæller om problematikker, samt giver deres mening til kende omkring andres. Alle debatfora har tilknyttet en eller flere moderatorer, der har til opgave at sikre trygge rammer for alle, der deltager. Som i debatterne fungerer konceptet livsfortællinger efter ung-til-ung princippet. Her har børn og unge mulighed for at skrive deres egne personlige historier og læse andres 2. "... tak fordi du har skrevet så meget med mig. Det er langt tid siden jeg sidst har grædt over noget trist... Jeg er begyndt at have mere selvtillid og kan sige fra, når nogle siger noget til mig, som jeg ikke synes om." (Anonym pige) Det sidste element af Cyberhus.dk er ungebloggere, som er fast tilknyttede frivillige under 18, der blogger på sitet. Cyberhus.dk baserer sin praksis på grundprincipper om at respektere den unge og dennes opfattelse af eget liv, samt at skabe et fagligt velfunderet rum, hvor den unge føler sig imødekommet og tryg. De frivillige, der rådgiver de unge, er alle uddannet inden for det felt, de rådgiver om. Derudover er der tilknyttet frivillige til andre dele af organisationen. Ud over det virtuelle rum har Cyberhus i evalueringsperioden også haft Cyberskolen som tilbud. Cyberskolen er Cyberhus skoletjeneste, der besøger skoler med debatoplæg om webetik. Cyberskolen er den eneste del af Cyberhus, som har fysisk kontakt med børn og unge. Ud over workshops holder Cyberskolen sig opdateret om nye tendenser inden for de unges brug af Internettet, ligesom de rådgiver forældre på fællesmøder og hører deres bekymringer og tanker om børnenes brug af mobiler og Internet 3. 2 Kilde: Cyberhus.dk For voksne 3 Klide: Cyberhus.dk For voksne - Cyberskolen Side 6

8 Cyberhus målgruppe Cyberhus.dks målgruppe beskrives som de sårbare og udsatte unge mellem 9 og 18 år, herunder i særlig grad de årige (ansøgning til Socialministeriet). Hvis man ser på definitioner af denne gruppe, dækker betegnelsen udsatte/sårbare børn og unge over de unge, der er anbragt uden for hjemmet eller modtager særlige former for forebyggende foranstaltninger. I alt 1,7% af de danske unge betragtes som værende en del af denne gruppe (Danmark Statistik og KL). I Cyberhus betragtes de sårbare og udsatte unge som en bredere gruppe end de ovenfor beskrevne. Ifølge medarbejdere på Cyberhus er der to primære grupper i Cyberhus målgruppe: De unge, der lever under vilkår, hvor det at være sårbar og udsat knytter sig særligt til hjemmeproblematikker. Det kan være forældre med misbrug, incestofre, selvmordstruede unge, unge med spiseforstyrrelser med videre (se i afsnit Chatrådgivningen for udfoldelse af de unges problematikker). Disse unge betegnes af leder Anni Marquard som Cyberhus.dks primære målgruppe, idet det er disse unge, som har brug for en vedvarende Jeg har fået råd og 2. gang var god nok, det var mig der havde skåret i sig selv og alt det der og alle dine råd har virkelig hjulpet mig" (Anonym pige) tilknytning til voksne fagpersoner. Dette skyldes, at deres netværk for manges vedkommende ikke er godt, eller at de ikke bruger deres netværk til at drøfte problemerne. Det vurderes af medarbejderne i Cyberhus, at 80% af henvendelserne i chatrådgivningen kommer fra unge, der er i denne kategori. Den anden gruppe af unge i Cyberhus.dks målgruppe er unge, der er udsatte i en kortere periode i deres ungdomsår. Det kan være i forbindelse med kærestesorger, usikkerhed i forhold til seksualitet og andre mere almindelige ungdomsproblemer og overvejelser. Denne del af målgruppen vurderes af medarbejderne at være centrale, fordi der kan være en forebyggende indsat i at hjælpe med mindre alvorlige problemer, som potentielt kan forebygge en mere permanent problemsituation, hvor den unge i sidste ende flytter sig til den første del af målgruppen. Cyberskolens målgruppe er alle unge, der anvender web og andre digitale medier, og dermed må det betragtes som den samlede mængde unge i Danmark. Her handler det om at klæde målgruppen Side 7

9 på til at tage kvalificerede valg omkring etik og brug af digitale medier, forebygge og afhjælpe ting som mobilmobning samt have overblik over, hvilken viden man efterlader om sig selv på nettet, når man eksempelvis poster et billede. Udviklingen Evalueringen omhandler perioden , og dermed vil den samlede rapport omhandle netop udviklingen i den periode. Da Cyberhus fik den bevilling, der nu evalueres, skete der en firedobling af den årlige bevilling, hvilket betød at der kunne ansættes koordinatorer både i Cyberhus.dk og på Cyberskolen. Den øgede bevilling betød, at Cyberhus kunne forankre de resultater, der var skabt i de første år af organisationens liv, samtidig med at der blev igangsat den store udvikling, som vil blive behandlet i rapporten. Dette betød blandt andet en skærpelse af hvilke elementer, der skulle prioriteres, og hvordan man bedst muligt opnåede at skabe et tilbud til målgruppen. De interviewede medarbejdere fra Cyberhus peger på, at der er sket en markant professionalisering og strukturering af tilbuddet i perioden, hvilket har givet højere kvalitet. I februar 2009 fik Cyberhus.dk et helt nyt site og dermed en ændret struktur både i relation til den unges indgang til Cyberhus.dk og den bagvedliggende struktur i forhold til dokumentation og statistik. Dette har betydning for den kvantitative del af evalueringen, hvilket vil blive kommenteret løbende ved relevans. I december 2009 brændte Cyberhus kontor, og dermed gik meget tabt. Cyberhus.dk var i gang igen efter to dage, og det vurderes, at Cyberhus kom igennem genetablering uden, at det havde væsentlig betydning for sitets brugere. Side 8

10 Der har i perioden været en stigning i antallet af frivillige, hvilket ses af nedenstående figur. 60" 50" 40" 30" 20" 10" 0" 2008" 2009" 2010" Figur 1: Antal frivillige Kort opsamling Evalueringen af Cyberhus viser en organisation, der siden 2008 har været i stor udvikling. Der er fremgang i alle dele af organisationen, hvilket understøtter den kvalitative oplevelse af, at Cyberhus i perioden både er blevet udviklet og forankret. På Cyberhus.dk viser der sig markant fremgang i forhold til unikke besøgende på siden. Tallet var i 2008 på hvilket i 2010 var steget til Evalueringen viser endvidere, at Cyberhus.dk er et landsdækkende foretagende, og at der er høj loyalitet blandt en stor del af brugerne. Evalueringen viser, at der er en stigning i antallet af rådgivninger på Cyberhus.dk, og at omkostningerne pr. rådgivning samtidig er faldet betydeligt fra 659 kr. pr. rådgivning i 2009 til 503 kr. pr. rådgivning i I chatrådgivningen har der i perioden været en stigning i antal rådgivninger på 34%, hvilket understreger, at der har været efterspørgsel på den øgede kapacitet, der er skabt i rådgivningen via både øget åbningstid og flere frivillige rådgivere. Side 9

11 Cyberskolen har ligeledes øget deres aktiviteter i perioden. Særligt fremstående er antallet af elever, der har deltaget i Cyberskolens aktiviteter i 2010, sat op imod de andre år. Der viser sig særligt i Aarhus-området en stor anvendelse af Cyberskolen. Et afgørende formål med Cyberhus, som beskrevet i ansøgningen til Socialministeriet, er at udvide Cyberhus med fem satellitter rundt omkring i Danmark. Der er i perioden gjort en stor indsats for at imødekomme dette formål, dog har det vist sig ikke at have den relevans, man vurderede ved ansøgningstidspunktet. Nettet som kommunikations- og dialogplatform har siden ansøgningstidspunktet udviklet sig markant, hvilket har betydet, at forestillingen om nødvendigheden af det fysiske møde med den unge er blevet genovervejet. Der har været etableret en satellit i Frederiksberg, men efter en periode på et år nedlagde Cyberhus satellitten, idet den ikke gav det ønskede resultat. Der er i perioden ligeledes gjort en ihærdig indsats for at etablere samarbejdsaftaler med kommunerne, men det har vist sig som en stor udfordring. Dels har strukturreformen lammet kommunerne i forhold til denne slags eksterne samarbejder, og dels har det været yderst vanskeligt at finde frem til den rigtige forvaltning og trænge igennem, hvad der opleves som et stift kommunalt system. Dette til trods, er det lykkes at etablere samarbejder både med Aarhus Kommune og Odense Kommune, og der arbejdes fortsat i 2011 med etableringen af samarbejdsaftaler. Måling af performance på Cyberhus.dk Hjemmesiden Cyberhus.dk er den helt centrale del af Cyberhus tilbud og aktiviteter overfor udsatte og sårbare børn og unge, og derfor beskæftiger denne del af rapporten sig udelukkende med den virtuelle del af Cyberhus rådgivning. Datamaterialet, der ligger til grund for målingen af Cyberhus.dks performance, er primært fremskaffet i Google Analytics, men der er visse steder hentet information fra Cyberhus andre kilder. Der vil i de efterfølgende afsnit primært blive behandlet data fra årene 2009 og De steder, hvor det har været muligt at finde brugbare og sammenlignelige tal for 2008, er det naturligvis gjort. Årsagen til det ufuldstændige datamateriale skyldes, at Cyberhus.dk i starten af 2009 overgik til en ny platform og dermed opbygning af Cyberhus.dk. Når der ses på besøgstal for Cyberhus.dk, er det ikke muligt med sikkerhed at fastslå, hvor stor en del der er forældre, Side 10

12 samarbejdspartnere og andre interessenter. Dermed vil der generelt i de opstillede tal være den usikkerhedsfaktor, at der ikke kan siges noget om hvem brugerne er, men udelukkende hvor mange der er. Antallet af besøg Udviklingen i besøgstallet for Cyberhus.dk er over de sidste tre år vokset fra i 2008 til i 2010, hvilket er en stigning på over 176% (data fra Google Analytics og Årsrapporten 2009). Dette må vurderes som en betragtelig fremgang, der understøtter den forventning, man i Cyberhus havde om, at den øgede bevilling fra Socialministeriet og de øvrige midler ville give en øget volumen på trafiksiden. Besøgstallet giver imidlertid ingen indikation af, hvor mange reelle personer, der bruger websitet om året, idet et besøgstal i princippet kunne være ganske få personer, der er meget ofte på hjemmesiden. Derimod er det interessant at se på unikke besøgende. En person kan besøge hjemmesiden flere gange i løbet af en given periode, men tæller som unik kun en gang i statistikken " " " " " " 80000" 60000" 40000" 20000" 0" 2008" 2009" 2010" Besøg" Unikke"besøg" Figur 2: Antallet af besøg og unikke besøg Som det ses af grafen er der en fornuftig sammenhæng mellem besøg og antallet af unikke besøgende. Cyberhus.dk har i perioden oplevet en vækst i unikke besøg fra til en stigning svarende til 187%. Med viden om hvor mange besøg og unikke besøg der er på Cyberhus.dk, bliver det interessant og relevant at se på kvaliteten af de besøgende. Til dette bruges besøgstiden som kvalitetsparameter. Side 11

13 Nedenstående figur viser antallet af besøg fordelt på varighed. Her ses blandt andet, at besøg i 2010 var på mindre end 11 sekunder " " 80000" 60000" 40000" 20000" 2009" 2010" 0" Figur 3: Antal besøg sorteret i forhold til varighed 2009/2010 Så kortvarige besøgstider må antages at være fejlbesøg fra personer, som søgte noget andet. For at give det mest retvisende billede bør besøgstallene derfor korrigeres for besøg med en varighed under 11 sekunder, hvilket er gjort i figur 4. Antallet af besøg er med den korrektion således steget fra i 2008, til i 2009 og til i Det er desværre ikke muligt i Google Analytics at finde tal for unikke besøgende, hvorfor disse er fremkommet ved at nedskrive med samme procentsats som besøgstallene. Dette kan forsvares, da stigningen i besøg og unikke besøg følges pænt ad (se blandt andet figur 4). Unikke besøg vurderes dermed at være steget fra i 2008, til i 2009 og til i Side 12

14 Det er tydeligt, at korrektionen for de meget korte besøg betyder et umiddelbart markant indhug i de unikke besøg. Ikke desto mindre viser tallene en markant fremgang i unikke besøgende i perioden. Fra 2008 til 2010 har der været en stigning på 131%, hvilket stadig må betragtes som en væsentlig øget volumen af Cyberhus.dk " 60000" 50000" 40000" 30000" 20000" Besøg" Unikke"besøg" 10000" 0" 2008" 2009" 2010" Figur 4: Besøg og unikke besøg korrigeret for besøg under 11 sekunder Forklaringen på disse mange korte besøg på hjemmesiden skal findes i Google, der gennem de seneste år er blevet en stadig vigtigere kilde til trafik på Cyberhus.dk. Således er antallet af besøgende fra Google steget fra i 2008 til i Med denne trafik kan det ikke undgås, at flere søgninger så at sige rammer forkert. Eksempelvis har 138 besøgende i 2010 fundet Cyberhus.dk via søgeordet søde citater, 113 via lange sorte støvler og 112 via digte venskab. Alle besøg, der i gennemsnit har varet under 11 sekunder, er derfor en tydelig indikation af, at en del af disse besøgende ikke har fundet det, som de søgte. Alt efterfølgende præsenteret data vil være eksklusiv disse besøg af under 11 sekunders varighed. Side 13

15 Det gennemsnitlige tidsforbrug Ved at se på det gennemsnitlige tidsforbrug på Cyberhus.dk fås en indikation af, hvor meget de besøgende læser og benytter sig af sitet. Det er imidlertid også nødvendigt at sammenholde udviklingen i tidsforbruget med antallet af sidevisninger pr. besøg. En øget gennemsnitlig besøgstid kan nemlig også være et udtryk for, at brugeren har svært ved at navigere rundt på sitet og ikke umiddelbart finder de informationer, der ledes efter. Hvis antallet af sidevisninger således stiger proportionalt med tidsforbruget, er det snarere et udtryk for, at man bør tage opbygningen af hjemmesiden op til overvejelse, da det ikke forekommer intuitivt for den besøgende, hvor de skal finde det, de søger. 12" 10" 8" 6" 4" Gns."tid"pr."besøg" Sider"pr."besøg" 2" 0" 2008" 2009" 2010" Figur 5: Tidsforbrug og sidevisninger for det gennemsnitlige besøg Som det ses af figuren er antallet af sidevisninger pr. besøg faldet fra 10,48 i 2008 til 6,47 i 2010, mens tidsforbruget fra 2009 til 2010 er faldet fra 10 minutter til 9 minutter. Tallene bør ikke ses som alarmerende, men hvis tendensen fortsætter i 2011, kan det overvejes at få afdækket hvilke årsager, der kan ligge til grund for udviklingen. En forklaring kan være den omstrukturering af sitet, man lavede i En anden kan findes i andelen af besøgende, som kommer via Google, og som har en signifikant anden adfærd end en bruger, der taster Cyberhus.dk direkte i URL en. En søgning i Google på eksempelvis anbringelse uden for hjemmet sender brugeren direkte ind på den specifikke side omhandlende Side 14

16 emnet, hvorimod man ved at taste Cyberhus.dk i URL en fra forsiden skal bruge tid og sidevisninger på at lede efter indholdet. Sammenholder man derfor de faldende gennemsnitlige tider og sider pr. besøg med, hvor de besøgende kommer fra, er der god grund til at antage, at forklaringen ligger her. Af figuren nedenfor ses det, at fordelingen af trafikkilder har ændret sig over den undersøgte periode. Andelen af direkte trafik, hvor den besøgende er kommet til Cyberhus.dk enten ved at taste adressen direkte i URL en eller have hjemmesiden som bogmærke, er faldet fra cirka 36% i 2008 til 26% i 2010, hvorimod antallet af besøg fra Google (søgemaskiner) er gået fra cirka 32% til næsten 60%. Det vil, alt andet lige, have en indvirkning på den overordnede adfærd på sitet og dermed også på de gennemsnitlige antal sider og tider pr. besøg. 100%" 90%" 80%" 70%" 60%" 50%" 40%" 30%" 20%" 10%" 0%" 2008" 2009" 2010" Søgemaskiner" Henvisninger" Direkte"traCik" Figur 6: Fordeling af trafikkilder for Cyberhus.dk Henvisninger er faldet fra 32% i 2008 til at udgøre 15% af den samlede trafik til Cyberhus.dk i 2010 og refererer til alle andre hjemmesider, der ikke kan klassificeres som søgemaskiner. Af hjemmesider under denne kategori kan nævnes habbo.dk, facebook.com, arto.dk og aarhuskommune.dk. Hvor stor en del af målgruppen dækker Cyberhus? Cyberhus målgruppe er sårbare og udsatte børn og unge i alderen 9-18 år, forstået i bred forstand. Idet der ikke i Cyberhus er en klar definition af, hvad sårbar og udsat ung er, samt det forhold at det ikke er muligt ud fra det Side 15

17 tilgængelige materiale at præcisere, hvem der bruger siden, vil der i nedenstående tages udgangspunkt i alle unge danskere. Sammenholder vi de unikke besøgstal på Cyberhus.dk med antallet af danske unge i alderen 9-18 år fås en indikation af, hvor godt Cyberhus.dk har fat i målgruppen. Ifølge Danmarks Statistik har der i årene været et gennemsnit på børn og unge, hvoraf er i alderen år, hvilket er udgangspunktet for nedenstående figur. 7" 6,5" 6" 5" 4" 4,2" 3" 2" 1" 0" 2,62" 2008" 2009" 2010" Andel"af"målgruppe"i"%" Figur 7: Andelen af besøg i forhold til målgruppen I figur 7 sammenholdes den samlede populationen af unge i Danmark med antallet af unikke besøgende til Cyberhus.dk. Af tallene kan det ses, at udbredelsen af Cyberhus.dk blandt målgruppen vokser. Det er dog i de unikke besøgstal ikke muligt at frasortere fagpersoners, forældres og andre interessenters besøg fra statistikkerne, hvorfor tallene udelukkende kan betragtes som en indikation og ikke noget endeligt eller nagelfast. Generelt bør det bemærkes, at Cyberhus.dks besøgende har været stigende over hele perioden, mens målgruppen ikke er i vækst. Det må derfor konkluderes, at Cyberhus.dks arbejde med at udbrede kendskabet til deres rådgivning og andre aktiviteter hele tiden vokser, og at det også i 2011 kan forventes, at antallet af besøgende stiger. Et landsdækkende foretagne Et afgørende mål i den evaluerede periode har været at udbrede Cyberhus til at være et landsdækkende initiativ. Dette vil blive Side 16

18 behandlet yderligere i afsnittet Satellitter, hvormed vi i det nedenstående udelukkende forholder os til data fra Cyberhus.dk igennem Google Analytics. Nedenstående kort illustrerer med røde prikker, hvor de besøgende geografisk er placeret i Danmark. Figuren viser, at Cyberhus.dks udbredelse primært er koncentreret omkring de to mest befolkede områder, Hovedstaden og Østjylland, men at børn og unge fra alle dele af landet benytter sig af tilbuddene. Cyberhus.dks målsætning om at være et landsdækkende virtuelt rådgivningscenter ser derfor ud til at være realiseret med besøg fra børn og unge i 626 byer over hele perioden Figur 8: Fordelingen af besøg i Danmark Side 17

19 Antallet af byer, hvor brugerne af Cyberhus.dk geografisk er placeret, har været jævnt stigende i den undersøgte periode. Således er antallet af byer vokset fra 285 i 2008 til 410 i 2010, hvorfor det må konkluderes, at det fortsat er lykkedes at udbrede kendskabet til Cyberhus.dk. 450" 400" 350" 300" antal"byer" 250" 200" 2008" 2009" 2010" Figur 9: Antallet af byer hvor brugerne af Cyberhus.dk geografisk er placeret Det er ikke kun i Danmark, at Cyberhus.dk benyttes. Hjemmesiden har i perioden haft besøg fra 109 forskellige lande. Sandsynligvis besøg fra udvekslingsstuderende, au pairs og børn, der sammen med deres forældre er udstationeret i udlandet, og som derfor har et begrænset netværk. I disse tilfælde kan Cyberhus.dk blive en vigtig del af den sociale omgangskreds, da man kan forestille sig, at børn og unge i udlandet ofte i starten har det svært, samtidig med at vennerne er langt væk. Loyalitet den besøgendes adfærd I relation til forståelsen af Cyberhus.dks brugere er det interessant at se på den besøgendes adfærd på hjemmesiden. Heriblandt er den besøgendes loyalitet på siden interessant, fordi det siger noget om brugernes tendens til at bruge Cyberhus.dk over længere tid, eller om tilbuddet i højere grad er et sted, man besøger en enkelt gang. Af nedenstående figur ses det, at lidt over halvdelen af de besøgende kun besøger Cyberhus.dk en gang på et år, hvilket der kan være flere forklaringer på. For det første finder mange unge sandsynligvis hjælp i andre unges spørgsmål samt rådgivernes svar, ligesom emnerne der debatteres ikke nødvendigvis er tunge problemstillinger, men ofte helt almindelige teenageovervejelser. I det omfang, at helt Side 18

20 velfungerende børn og unge benytter sig af tjenesten, vil denne adfærd sandsynligvis være typisk. Her vil man stå med et umiddelbart problem, typisk omhandlende det at være ung i al almindelighed, og bruge Google til at søge yderligere information, hvormed man finder Cyberhus.dk. Denne type unge, som i det gennemførte interview betegnes som cirka halvdelen af Cyberhus.dks brugere, må antages at have et behov nu og her og ikke nødvendigvis over tid. Dermed er der stor sammenhæng mellem den kvalitative vurdering af, hvem der besøger Cyberhus.dk og den kvantitative opgørelse over de besøgendes loyalitet. 60" 50" 40" 30" 20" 1"gang" 2K8"gange" 9"K"200+"gange" 10" 0" 2008" 2009" 2010" Figur 10: Procentdel af besøgende som besøger Cyberhus.dk en til flere gange I den anden ende af skalaen benytter 24% af de besøgende i 2010 sig af Cyberhus.dk mellem gange årligt, hvilket må siges at være særdeles hyppigt. Disse unge må karakteriseres som værende meget loyale, og for dem indgår Cyberhus.dk formodentligt som et vigtigt redskab og hjælp i deres dagligdag. Denne del af Cyberhus.dks brugere beskrives i den kvalitative del af evalueringen også som særdeles loyale og som skabere af et virtuelt community, som har en fælles norm, etik og en måde at være her på, hvilket de unge i høj grad selv sikrer bliver opretholdt. Det kan være igennem at give vejledninger til andre unge, der træder uden for normen ved eksempelvis at poste noget, der kunne opfattes som kontaktsøgende på en uhensigtsmæssig måde. Der viser sig dermed både i det kvalitative og kvantitative materiale med stor tydelighed, at Cyberhus.dk betjener mindst to typer af unge. Der er en gruppe unge, der har brug for svar på noget netop Side 19

21 opstået, og hvor Cyberhus.dk bliver anvendt en enkelt gang eller ganske få gange for at få svar. Den anden gruppe er de yderst loyale, som vurderes at have ejerskabsfølelse over for sitet. Sitet vurderes her at have en central plads i den unges liv og hverdag. Skulle man overveje at lukke Cyberhus.dk, vil en stor del af disse cirka unge miste en del af deres netværk og kontakt med voksne. Ser man på den historiske udvikling i segmentet som vist i figur 11, er Cyberhus steget fra loyale brugere i 2008 til i " 14000" 12000" 10000" 8000" 6000" 9"K"200+"gange" 4000" 2000" 0" 2008" 2009" 2010" Figur 11: Udviklingen i loyale besøg (9+ gange årligt) i Der er derfor grundlag for at konkludere, at der er en voksende gruppe, der ser Cyberhus.dk som en fast integreret del af deres hverdag, hvor de søger deres sociale netværk og kontakt med voksne. Det vurderes igennem den kvalitative del af evalueringen, at det netop er de udsatte og sårbare unge, der befinder sig i denne gruppe. Derfor bør det også fremadrettet være et fokuspunkt for Cyberhus at øge loyaliteten og få flere brugere til at vende tilbage. Antallet af interaktioner på Cyberhus.dk Behovet for hjælp kan være meget forskellig fra person til person, og på Cyberhus.dk ses alt fra almindelige teenagespørgsmål om eksempelvis venner og sex til problemer af mere alvorlig karakter som forældresvigt og voldtægt. Der er fire måder, hvorpå den besøgende på Cyberhus.dk kan interagere med Cyberhus eller andre brugere. Disse er: En chatrådgivning hvor brugeren er i direkte kontakt med en Cyberhus eksperter/voksne rådgivere. Side 20

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge...

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner

Læs mere

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner i online-sikkerhed, dannelse og webetik Hjælper fagfolk og organisationer med at indtænke

Læs mere

Potentialer og muligheder i online rådgivning

Potentialer og muligheder i online rådgivning Potentialer og muligheder i online rådgivning Børne- og Kulturchefforeningens fællesmøde og netværksmøde Fredag den 20. april 2012 Anni Marquard Initiativtager og Centerleder Center for Digital Pædagogik

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008. Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version

Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008. Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008 Cyberhus Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version InfoCollect.dk Sølystvej 31, 8660 Skanderborg Tlf. 51 50 51 48 - mail@infocollect.dk Cyberhus

Læs mere

cyberhus årsrapport 09

cyberhus årsrapport 09 cyberhus årsrapport 09 3 cybe rhus årsrapport 09 3 Index Cyberhus Vester AllÈ 24, 3. sal 8000 Århus C Tlf. 86 370 400 Cyberhus.dk er en non-kommerciel, landsdækkende ungdomsrådgivning på nettet. Stiftet

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014

Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014 Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014 Uddybende bilag til Ballerup Kommune Udvikling i antal henvendelser i rådgivningen 2001-2012 Antallet af børn og unge som henvender sig til Børns Vilkårs

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Dokumentationsrapport 2013

Dokumentationsrapport 2013 Dokumentationsrapport 2013 Arbejdet med de unge i mødestederne Jeg har fået nogle nye venner. Fået et sted at komme, hvor jeg kan være mig selv. Fundet ud af, hvad min ensomhed er, og kommet videre med

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole 1 Projektbeskrivelse: I en periode over 31 uger undervises to grupper elever i aldersgruppen 15-17 år på Dybbøl Efterskole i mindfulness meditation, Buteyko

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk

august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen august 2009 www.hvidzone.dk Indledning Målet med Hvid Zone rekrutteringskampagne Undervisningsministeriet,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere