Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov jan Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg. Indholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg. Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 1

2 Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov jan Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg Indholdsfortegnelse: S. 3: Formål, beskrivelse af Nørbygård, kvalitetsmålingens design i 2011 S. 4: Lederne fra misbrugscentrene siger S. 7: Misbrugskonsulenterne siger S. 11: Borgerne siger S. 18: Nørbygårds egne fortolkninger af kvalitetsmålingen S. 20: Konklusioner Kontakt: Centerleder Erik Jeppesen Tlf Nørbyvej Hanstholm 2

3 Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov jan Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg Formål med kvalitetsmålingen Denne kvalitetsmåling har til formål at dokumentere den oplevede kvalitet som Nørbygård leverer til: - Borgerne der gør brug af Nørbygård tilbud - De kommunale misbrugskonsulenter - Ledere af misbrugscentrene Beskrivelse af Nørbygård Nørbygård har et helhedsorienteret tilbud målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer, samt botilbud til mennesker med særlige sociale problemer. Nørbygård er opdelt i tre specialiserede tilbud: - Alkoholbehandlingsenhed, jf. Sundhedslovens 141, målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer. - Bosted, jf. Servicelovens 110, tilbud om midlertidig ophold, omsorg og støtte for personer med særlige sociale problemer, herunder misbrug af rusmidler, psykiske problemer, manglende trivsel og som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. - Efterbehandlingsbotilbud, jf. Sundhedslovens 141, målrettet personer der har gennemført et primært behandlingsforløb og som har behov for et længerevarende efterbehandlingsforløb. Kvalitetsmålingens design i 2011 Der er tidligere i 2003 blevet lavet en kvalitetsmåling af den oplevede kvalitet af Nørbygårds tilbud. Denne 2011-kvalitetsmåling er en opfølgning på denne miniundersøgelse. Den største forskel er, at den tidligere kvalitetsmåling blev foretaget via spørgeskema, og denne måling er foretaget via det samme spørgeskema med tilføjelser, men er denne gang foretaget som enten telefoninterview eller face-to-face semistruktureret interview. Dette har givet en væsentlig højere svarprocent, selvom der stadig har været ca. 20 borgere som ikke har været kontaktbare i dataindsamlingsperioden. Til 2011-målingen er tillige knyttet data indhentet fra medarbejdere og ledere fra misbrugscentrene. Som afslutning på dataindsamlingen er der spurgt til Nørbygårds medarbejderes og lederes fortolkninger af kavlitetsmålingens resultater. Alle data er indhentet i perioden november 2010 januar Validiteten af kvalitative semistrukturerede interviews kan selvfølgelig problematiseres, og der kan være vanskeligheder forbundet med at tage notater undervejs i et interview. Men det har været et valg, at få en højere svarprocent alle de kontaktede har valgt at deltage i interviewet mod at få respondenternes egne skriftlige udsagn. Det semistrukturerede interview giver fordele i kraft af, at aktuelle emner og temaer kan fremkomme i dialogen. Der kan endvidere opstå læringsmuligheder og nye udviklingspotentialer kan undersøges i dialogen. Dialogen kan understøtte den i forvejen høje grad af tillid mellem Nørbygård og borgerne, misbrugskonsulenterne og lederne i kommunerne. 3

4 Det har været lederne på Nørbygård, som har foretaget interviewene med misbrugskonsulenterne og lederne af misbrugscentrene, og det har været fem medarbejdere og en leder, som har foretaget interviewene med borgerne, der har været visiteret til Nørbygård. Det har været evaluator erhvervspsykolog Klaus Falkenberg, der har indsamlet data fra de afsluttende vurderinger fra Nørbygårds medarbejdere og ledere. Ved den forrige anonyme kvalitetsmåling kan der have været en bias i udsagnene fra borgerne, idet det har været frivilligt og anonymt at svare. Nogle borgere har muligvis ikke svaret, hvis de har haft det skidt, og andre er ikke komfortable med at skrive. Ved den nye kvalitetsmåling har man ikke kunnet putte sig ind under anonymiteten, og vi har en god indikation for at have mere valide tal for borgernes faktiske tilstand, når de har talt med medarbejdere, de tidligere har arbejdet sammen med om deres udvikling. Dataanalysen og resultaterne er fremkommet ved at sammenholde alle data fra de to kvalitetsmålinger. I nogle tilfælde findes der ikke opgørelser fra den første måling, som kan sammenlignes med specifikke målepunkter fra den nye 2011-måling. Der er i 2003-målingen 27 respondenter, og i 2011-målingen er der 43 borgere, der har responderet på spørgsmålene (22 fra botilbudene, og 21 fra alkohol-behandlingen). Dvs. i alt 70 respondenter. I målingen har vi endvidere bedt 11 kommuners misbrugskonsulenter (23) og ledere (11) af misbrugscentrene svare på deres oplevelse af Nørbygårds leverede kvalitet. Lederne fra misbrugscentrene siger Vi har stillet 3 spørgsmål til lederne af de kommunale tilbud fra følgende 11 kommuner; Thisted, Morsø, Skive, Viborg, Holstebro (som også servicere Struer og Lemvig kommuner), Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Esbjerg (som også servicere Billund, Varde, Vejen og Fanø kommuner), Silkeborg og Skanderborg. Spørgsmål 1) til ledere af kommunale misbrugscentre Hvorfor er Nørbygård et af de tilbud I bruger? Svar: Godt og troværdigt samarbejde Vi er meget glade for Nørbygård Samarbejdet generelt fungerer godt. Overordnet set er vi rigtig glade for jeres tilbud godt samarbejde. I er samarbejdsorienteret Det skriftlige materiale er velbeskrevet og velfunderet. I er gode og troværdige samarbejdspartnere Det, at vi kender institutionen giver en sikkerhed i samarbejdet 4

5 I er gode til at indkalde til møder og sende statusbeskrivelser ud. God skriftlighed Dygtige medarbejdere Dygtige behandlere. I er gode I gør det godt Rigtig godt. Ordentlighed Totalt rusfrit tilbud En væsentlig grund til at vi bruger jeres tilbud er, at det er et totalt rusfrit sted. Borgerne har brug for en periode med en almindelig dagligdag med struktur, madlavning, rengøring og samtaler. Vi sætter stor pris på en periode, hvor alkoholen ikke fylder og hvor borgerne får et håb om, at der er et liv der ser anderledes ud fremover. Både bosted og alkoholbehandling I har både bosted og alkoholbehandling I har både et bosted og et behandlingstilbud det er godt. Bostedet, jf. SEL Match mellem kommunale tilbud og Nørbygårds tilbud I har en struktureret og kognitiv tilgang i behandlingen, som matcher vores egne tilbud. Der er sammenhæng i det vi gør med jer/nørbygård. Individuelle forløb Vi har gode erfaringer med forløbene på Nørbygård. Der kan laves særaftaler i forhold til den enkelte brugers behov. Psykologisk udredning. Et tilbud vi anvender til de mere velreflekterede brugere. Familiebehandling Familiebehandling der inddrager alle i familien. Parsamtaler. Tilbagefaldsforebyggende Vi bruger Nørbygård på grund af metodevalg (Gorski, tilbagefalds-forebyggende model) I arbejder med tilbagefaldsforebyggelse Midtvejshuset er et godt tilbud med tilbagefaldsforebyggende terapi. Spørgsmål 2) til ledere af kommunale misbrugscentre: Leverer Nørbygård den ydelse, du forventer (Ja/nej)? Begrund svar: 5

6 Troværdigt samarbejde Ja I overholder aftaler. Ja I er dygtige til at samarbejde aftaler efterkommes. Ja - I er troværdige og samarbejdsorienteret Ja - samarbejdet omkring den enkelte bruger fungerer godt. Derfor er konsulenten hele tiden opdateret i forhold til eventuelle ændringer eller tilbagefald under behandlingsforløbet. Dygtige medarbejdere Ja - jeres bostedstilbud er faglig meget kompetent. Ja - bosted er faglig i top. Ja vi har ikke oplevet tilbagefald efter døgnbehandling Ja jeres bosted har mere indhold end andre 110 tilbud. Ja - Nørbygård har udviklet sig meget positivt. Spørgsmål 3) til ledere af kommunale misbrugscentre Har du forslag til områder, hvor Nørbygård kan blive bedre? Forslag: Flere tilbud der drager fordel af at have både bosted og behandling Godt at Nørbygård både er bosted og behandling. Mulighed for afrusning på Nørbygård. Mulighed for flere individuelle samtaler til borgerne i Nørbygård bosted. Mulighed for psykiatrisk konsulent det er et stort behov, som en del andre døgnbehandlingsinstitutioner kan tilgodese. Kortere og mere intensive tilbud Kortere intensive og målrettede tilbud om behandling, f.eks. 6 8 uger. Kortere og intensive forløb til tilbagefaldsklienter, f.x. 2-3 ugers varighed med tilbagefaldsarbejde, og arbejde med de justeringer der eventuel kan være. Hurtig handling i samarbejde Hvis en bruger dropper ud af behandlingen, ønsker vi at blive involveret på et så tidligt tidspunkt som muligt. Det vil være ønskværdigt, hvis de nye takster for det kommende år sendes ud tidligere end de hidtil er blevet, gerne før d. 1. november. Roser Ros og anerkendelse af Nørbygårds tilbud 6

7 Misbrugskonsulenterne siger Vi har stillet 3 spørgsmål til misbrugskonsulenterne m.fl. i de kommunale tilbud fra følgende 11 kommuner; Thisted, Morsø, Skive, Viborg, Holstebro (som også servicere Struer og Lemvig kommuner), Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Esbjerg (som også servicere Billund, Varde, Vejen og Fanø kommuner), Silkeborg og Skanderborg. Spørgsmål 1) til medarbejdere i misbrugscentre m.fl. Hvad er det, der efter din mening kendetegner Nørbygård? Godt og troværdigt samarbejde Såvel beboere som samarbejdspartnere nyder godt af den imødekommenhed, som personalet udstråler og viser. Et godt hus at komme i, god ånd og et rart sted. Føler mig altid velkommen det samme gør brugerne Godt kollegialt samarbejde i hele Nørbygård. Har mødt personlig forståelse ved afbud til møde pga. snevejr God feedback Nørbygård har til fulde levet op til mine forventninger. Kompetente handleplaner og gode samarbejdsmøder. Samarbejdsvilligheden og respekten for andres faglighed (ambulant) er også et kendetegn for Nørbygård. Gode at samarbejde med. I skaber tillid Professionelt, god feedback, inddragelse i beslutninger undervejs ved ophold i bosted. God skriftlighed. Individuelle handleplaner/opholdsplaner for den enkelte borger. Føler sig velkommen i huset, god modtagelse. Høj grad af professionalisme koblet naturligt sammen med en personlig, nærværende og troværdig måde at møde andre mennesker på i svære problemstillinger. Samarbejdet er super. Glæden og humoren som er en naturlig del af Nørbygård er ligeledes et kendetegn. Tilgængelighed og åbenhed, jeg føler mig mødt og der bliver lyttet til mig. Føler sig imødekommet og hørt som samarbejdspartner. Imødekommenhed, venlighed og gode tilbagemeldinger. Tryghed i samarbejdet Samarbejdet generelt fungerer godt. Behageligt miljø og imødekommende personale man føler sig velkommen. Det skriftlige materiale er velbeskrevet og velfunderet. Tydelig i kommunikation, både mundtlig og skriftlig. Altid godt forberedt og klar til samarbejdsmøder Dygtige medarbejdere Rummelighed fleksibilitet faglighed 7

8 Faglig professionelt, godt behandlingsarbejde og motivationsarbejde. God til at tackle dem vi henviser Rummelige og faglige dygtige medarbejdere. Ordentlighed Omsorg. Høj grad af professionalisme og faglig dygtighed. Derudover er Nørbygård kendetegnet ved at tilgodese de helt basale behov hos mennesker, så som, tryghed, forudsigelighed og omsorg. Meget omsorgsfulde En fagligt velfunderet institution. Dygtige behandlere. God etik, positiv menneskesyn, møder borgeren hvor han/hun er. Totalt rusfrit tilbud Har på det seneste haft mest kontakt med Nørbygård bosted. Her tilbydes stabilitet, velkvalificeret, alkoholfrit ophold for borgeren, hvor vi kan få en faglig vurdering/udredning af borgeren i ædru tilstand. Både bosted og alkoholbehandling Jeg vil vise dig Danmarks bedste sted - udsagn fra misbrugskonsulent til klient om Nørbygård. God kombination af bosted og behandling. Godt det ikke er et for stort sted. (Her sammenlignes med de store forsorgshjem) Seriøse behandlingsmetoder, som virker, hvor der også er plads til at lytte f.eks. når jeg byder ind med mit bidrag. Jeg oplever stedet være i en vedvarende proces for at blive bedre til behandling, hvor viden udefra er velkommen, hvor Nørbygård ikke lukker sig om sig selv Herligt. Positivt at der er både bosted og behandling. Bostedet, jf. SEL Match mellem kommunale tilbud og Nørbygårds tilbud Den måde Nørbygård arbejder på hænger godt sammen med vores behandlingstilgang i misbrugscentret. Helhedsorienteret behandling, før under og efter. Helhedsorienteret inddragelse af samarbejdspartnere, familie, netværk. Den høje grad af faglig viden indenfor alkoholområdet med alt den kompleksitet dette område indeholder. Det kræver fleksibilitet på mange niveauer og det mestrer Nørbygård i stor udstrækning Individuelle forløb Åbenhed om hvad der er godt for beboeren - uden at tænke på, hvor I kan tjene flere penge. Kan rumme svære klienter. Stor professionalisme, engagement, respekt for det enkelte menneske. Tager hensyn til den enkelte borger God til at fastholde arbejdspunkter og forløb i forhold til borgerne. 8

9 At Nørbygård i behandlingsforløbet tager udgangspunkt i lige netop denne borgers problematikker, hvilket vurderes til at være helt afgørende for et vellykket forløb. Nogle beboer har fordel af lang afstand hjemmefra Der kan laves særaftaler i forhold til den enkelte brugers behov. Respektfuldhed på alle niveauer kendertegner i allerhøjest grad Nørbygård. Psykologisk udredning. Familiebehandling Godt fleksibelt samarbejde, tilbud til hele familien. God ånd og tilgang til arbejde med beboerne og deres familier. Familiebehandling der inddrager alle i familien. Parsamtaler. Tilbagefaldsforebyggende Midtvejshuset er et godt tilbud med tilbagefaldsforebyggende terapi. Spørgsmål 2) til medarbejdere i misbrugscentre m.fl. Hvor tilfreds er du med samarbejdet med Nørbygård omkring den enkelte beboer? Særdeles tilfredsstillende Tilfredsstillende Inddragelse/information 15 8 Dokumentation Faglighed 19 4 Aftaler 15 8 Andet 1 Neutral Utilfredsstillende Særdeles utilfredsstillende Ved ikke Spørgsmål 3) til medarbejdere i misbrugscentre m.fl. Har du forslag til områder, hvor Nørbygård kan blive bedre? Geografi Nørbygård er beliggende i en fantastik natur. At Nørbygård ligger lidt tættere på os! At Nørbygård geografisk ligger tætter på os. Geografisk lang afstand til Nørbygård. Forslag om samarbejdsmøder som telefonmøder og mulighed for straks-indskrivning. Tilkøb af ydelser og nye tilbud ønskes Vil gerne have mulighed for at købe enkelt ydelser som test, benægtelse m.v. fra alkoholbehandlingen medens beboeren er i Bosted. Forslag om en fast tilknyttet psykiater. Mulighed for psykiatrisk konsulent det er et stort behov, som en del andre døgnbehandlingsinstitutioner kan tilgodese. 9

10 I er gode til at omstille jer til omverdenens behov hvilket er utrolig positivt for os, der sidder i ambulant regi, og er i kontakt med bevillingsmyndigheder. Er der mulighed for at udnytte vores samarbejde omkring efterbehandling/ efterforsorg? Forslag om afrusningsmulighed. Mulighed for afrusning på Nørbygård. Mere samarbejde Som ny konsulent er det vigtigt med information om Nørbygård, herunder samarbejdsmodel, det vil komme borgeren til gode. Ønsker inddragelse i overvejelser om eventuel ophold i Midtvejshuset, før det drøftes med borgeren Status skal sendes tidligere så man kan forberede sig og stille uddybende spørgsmål, gerne 1 uge før. Statusskrivelser skal være der i god tid. Min. 4 dage før samarbejdsmødet. Ved eventuelt afbrydelse af behandlingen, vil jeg gerne inviteres til et møde sammen med borgeren og jer. Dette for at sikre størst mulig åbenhed og synlighed omkring årsag til at behandlingen afbrydes og for at forebygge myter om behandlingen. Samtidig vil det også give borgeren en chance mere til at tænke over sine handlinger. Ønskværdigt, at de nye takster sendes ud tidligere end de hidtil er blevet. Idet behandlingsforløb der eksempelvis påbegyndes i november og derfor fortsætter ind i det nye år. Mere inddragelse af beboerens netværk, også i Nørbygård bosted. Roser Godt med Bosted og Alkoholbehandling i samme hus. Godt med den daglige struktur også i Bosted, og at der er fokus på de basale behov. Glad for samarbejdet med bosted, herunder afvikling af samarbejdsmøder, problemstillinger bliver synliggjort. Har ikke oplevet økonomisk begrænsninger ifht. døgnbehandling, men mange klienter vil helst være hjemme. Godt at Nørbygård primært er for alkoholmisbrugere, da nogle i denne gruppe ikke kan klare de unge misbrugere af stoffer. Glade for samarbejdet, men vil gerne Nørbygård kunne flytte lidt syd på!!!!! Glad for samarbejde. Sammenfattende for ledere og medarbejdere af misbrugscentrene Medarbejderne i misbrugscentrene er særdeles tilfredse med samarbejdet Af alle svar til spørgsmål 2); Tilfredshed med samarbejdet? fra misbrugskonsulenterne er mere end 2/3 af svarene; særdeles tilfredsstillende hvad angår samarbejdet med Nørbygård. Kun en enkelt af de 23 respondenter er neutral på kvalitetsoplevelsen af dokumentation. Når tallene fra spørgsmål 2) sammenholdes med de kvalitative udsagn fra spørgsmål 1); Hvad kendetegner Nørbygård?, så er det tankevækkende, hvor positivt medarbejderne på 10

11 misbrugscentrene omtaler Nørbygård. De er særdeles tilfredse med både samarbejde, medarbejdernes dygtighed, totalt rusfrit tilbud, de individuelle forløb, familieinddragelse, tilbagefaldsforebyggelsen, det gode match mellem Nørbygårds og de kommunale tilbud, og det helhedsfokuserende i at have både bosted og alkoholbehandling på samme matrikel. Når spørgsmål 3) vurderes i forhold til de særdeles tilfredse medarbejdere i misbrugscentrene Hvad kan gøres bedre? Så er det mange forslag til nye tilbud/ydelser som efterspørges, og mange forslag til en udbyggelse af samarbejdet. Det er også tydeligt at der er mange roser til Nørbygård. Geografien kan der ikke ændres på, og der er de smukke omgivelser som plus, og samtidig udgør afstanden til kommunerne en tidsmæssig udfordring for samarbejdet. Lederne mener, at Nørbygård lever op til aftaler og forventninger om samarbejde og faglig kvalitet Alle adspurgte ledere af misbrugscentrene svarer Ja til at Nørbygård lever op til deres forventninger om de ydelser, der skal leveres. Spørgsmål 1) til lederne; Hvorfor er Nørbygård et af de tilbud I bruger? begrundes med troværdigt samarbejde, medarbejdernes dygtighed, totalt rusfrit tilbud, de individuelle forløb, familieinddragelse, tilbagefaldsforebyggelsen, det gode match mellem Nørbygårds og de kommunale tilbud, og det at have både bosted og alkoholbehandling. Spørgsmål 3) til lederne; Hvad kan gøres bedre? svares med konstruktive forslag af stor værdi. Der foreslås flere tilbud der drager fordel af at have både bosted og behandling, kortere og mere intensive tilbud, hurtigere handling i forhold til borgerne, samt ros for det arbejde der allerede laves. Borgerne siger Borgernes svar i kvalitetsmålingen for 2011 sammenholdes med den tidligere kvalitetsmåling fra Begge målinger har henvendt sig til borgere, som har afsluttet alkoholbehandling eller botilbud minimum 3-15 måneder efter, de er udskrevet Nørbygård måneder er dog sat som grænse i den nyeste kvalitetsmåling, idet vi er interesseret i at måle på den længerevarende effekt af Nørbygårds indsats. Den nye 2011 kvalitetsmåling er opgjort for henholdsvis A) alkoholbehandling (22 borgere) og B) bosted (21 borgere). I alt 43 borgere Kønsfordeling Mand/Kvinde 2003 Ingen opgørelse (27 borgere) M = 17 / K = 5 M = 14 / K = 7 11

12 Det er almindeligt at hovedsageligt mænd har alkoholproblemer og modtager hjælp. I de to kvalitetsmålinger er der tilsammen 70 respondenter. Spørgsmål 1) Lever du nu et ædru/rusfrit liv? Ædru/rusfrit liv Ja / Nej (%) 2003 J = 85% / N = 15% J = 68% / N = 32% J = 95% / N = 5% Behandlingen har tydeligvis effekt. Der er færre fra botilbudene der udtrykker, at de lever et ædru/rusfrit liv, end fra alkoholbehandlingen. Der er stadig mere end 2/3 der lever rusfrit efter endt boophold på Nørbygård, mens det er alle på nær en enkelt fra alkoholbehandlingen. Spørgsmål 2) Hvilken type misbrug /afhængighed har du arbejdet med på Nørbygård? Typer misbrug Alkohol / Medicin / Hash (%) 2003 A = 96% / M = 4% / H = 7% A = 95% / M = 27% / H = 9% A = 90% / H = 10% Bemærk: Samme borger kan have blandingsmisbrug, hvorfor %-tallene ikke summer til 100. Langt de fleste har direkte alkoholproblemstillinger, men også afledte misbrugsproblemer, specielt med medicinmisbrug (Bosted), er i den nyeste måling en tiltagende problematik, som håndteres på Nørbygård. Behandling af antal hashmisbrugere udgør ca. 10%. Spørgsmål 3) Har du haft tilbagefald efter endt behandling? - Hvis "Ja" angiv antallet Tilbagefald Ja (%) Antal gange 2003 J = 22% (1 3 gange) / J = 15% (4 6 gange) J = 50% (1 2 gange) / J = 9% (3 4 gange) J = 33% (1 2 gange) / J = 14% (3 4 gange) 12

13 Der er tilsyneladende flere i den nyeste kvalitetsmåling, der får tilbagefald efter endt behandling end i 2003-målingen. Stadig er det 41% fra bostedet og hele 53% fra alkoholbehandlingen, som ikke får tilbagefald 6 15 måneder efter endt behandling på Nørbygård målingen ligger væsentlig lavere end 2011-tallene. Dette tilskrives forskellen på det anonyme og frivillige design fra 2003, og det nyeste design, hvor borgerne ikke siger fra til at deltage i undersøgelsen, når først en medarbejder har fået kontakt. På denne vis får vi svar fra de borgere, som i 2003-målingen har kunnet putte sig og undlod at svare. Spørgsmål 4) Har du brugt Nørbygårds efterbehandlingstilbud/efterforsorg efter udskrivning? Efter udskrivning Ja (%) 2003 J = 67% J = 41% J = 69% Der gøres flittigt brug af Nørbygårds gensynsdage, efterbehandlingslørdage, Nørbygårdforeningen, etc. Borgerne fra botilbudene gør dog væsentlig mindre brug af Nørbygårds efterbehandlingstilbud. Samlet set er der et lille fald fra 2003 til 2011 i benyttelsen af Nørbygårds efterbehandlingstilbud. 13

14 Spørgsmål 5) Har du gjort brug af andre efterbehandlingstilbud efter udskrivning? Efter udskrivning Ja (%) 2003 J = 74% J = 91% J = 81% Kommunernes misbrugscentre står for langt den største del af de andre efterbehandlingstilbud som benyttes, men også AA benyttes. Dette tyder på, at der bliver samlet godt op på borgerne i efterbehandlingstilbudene fra kommunerne. Spørgsmål 6) Hvordan har du det fysisk nu i forhold til hvordan du havde det før dit behandlingsophold? Fysisk tilstand Bedre / Uændret / Dårligere (%) 2003 Be = 89% / Uæ = 11% / Då = 0% Be = 77% / Uæ = 14% / Då = 9% Be = 76% / Uæ = 19% / Då = 5% Langt de fleste (mere end 3/4) får det fysisk bedre efter opholdet på Nørbygård. I den nyeste måling ses at nogle få borgere har fået det værre fysisk efter opholdet. 14

15 Spørgsmål 7) Hvordan har du det psykisk nu i forhold til hvordan du havde det før dit behandlingsophold? Psykisk tilstand Bedre / Uændret / Dårligere (%) 2003 Be = 89% / Uæ = 11% / Då = 0% Be = 81% / Uæ = 14% / Då = 5% Be = 90% / Uæ = 10% / Då = 0% Langt de fleste får det psykisk bedre efter opholdet på Nørbygård. I den nyeste måling ses at en enkelt har fået det værre psykisk efter opholdet. Spørgsmål 8) Hvordan er dit forhold til din nære familie nu i forhold til før dit behandlingsophold? Forhold til familie Bedre / Uændret / Dårligere (%) 2003 Be = 76% / Uæ = 16% / Då = 8% Be = 73% / Uæ = 23% / Då = 5% Be = 62% / Uæ = 29% / Då = 9% De fleste opnår bedre familierelationer efter behandlingsopholdet på Nørbygård. Nogle få borgere oplever at det familiemæssige forværres. 15

16 Der er lavet et tillægsspørgsmål i 2011-målingen for borgerne der har været i alkoholbehandlingen: Er det dit indtryk at dine pårørende har fået hjælp og støtte fra Nørbygård? Svaret er, at 2/3 siger ja til dette, mens den resterende 1/3 siger nej, eller ikke har pårørende. Spørgsmål 9) Hvordan er dit forhold til dit øvrige netværk nu i forhold til hvordan du havde det før dit behandlingsophold? Forhold til netværk Bedre / Uændret / Dårligere (%) 2003 Be = 67% / Uæ = 26% / Då = 7% Be = 59% / Uæ = 32% / Då = 9% Be = 52% / Uæ = 43% / Då = 5% De fleste oplever forbedringer i relationerne til netværket, men en stor del oplever forholdet uændret. Nogle få oplever at netværksrelationerne forværres. Spørgsmål 10) Hvordan er din tilknytning til arbejdsmarkedet efter dit behandlingsophold? Arbejdsmarkedet Bedre / Uændret / Dårligere (%) 2003 Ingen opgørelse Be = 41% / Uæ = 59% / Då = 0% Be = 71% / Uæ = 29% / Då = 0% 16

17 I den nyeste kvalitetsmåling er der en del borgere der har fået forbedret deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Specielt borgerne i alkoholbehandlingen oplever bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Spørgsmål 11) Hvordan er din forsørgelse i dag? Forsørgelse Selvforsørgende A-kasse Offentlig hjælp Pension 2003 Ingen opgørelse % 50% 5% 10% 41% 25% 36% 15% Borgere der har været tilknyttet botilbudene har tydelige vanskeligheder med at forsørge sig selv. Det går mærkbart bedre for borgerne i alkoholbehandlingen hvor halvdelen er selvforsørgende. Analyse af borgernes svar på de 11 kvantitative spørgsmål For første gang har Nørbygård fået belyst de markante forskelle der er i botilbudenes og alkoholbehandlingens borgere. Borgerne som har gjort brug af Nørbygårds botilbud har i sammenligning med alkoholbehandlingens borgere mærkbart vanskeligere ved, at: - Forsørge sig selv - Få en tilknytning til arbejdsmarkedet - Leve et ædru/rusfrit liv - undgå at få tilbagefald Alligevel har borgerne i Botilbudene oplevet fremgang i løbet af opholdet på Nørbygård i forhold til: - Bedre fysisk og psykisk tilstand - Bedre relationer til den nære familie og netværk i øvrigt Borgerne som har været i alkoholbehandlingen på Nørbygård har rigtig gode muligheder for at lykkedes i deres videre liv, idet de med god sandsynlig: - Kan blive/forblive selvforsørgende - Vil forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet - Oplever bedre fysisk og psykisk velvære - Holder fast i relationen til Nørbygård i efterbehandlingen - Lever et ædru/rusfrit liv - Undgår (for mange) tilbagefald Tre kvalitative spørgsmål i 2011-målingen Hvordan oplevede du dit ophold på Nørbygård (Bosted)? Hvad havde særlig betydning for dig under dit behandlingsforløb på Nørbygård (Alkoholbehandlingen)? Har du et bedre liv i dag end før opholdet på Nørbygård? 17

18 Oplevelsen af opholdet på Nørbygård (Bosted) Borgerne fra botilbudene svarer; Meget positivt, kanongodt, stor hjælp, min redning, fantastisk, hamrende glad for opholdet, tænker tilbage med glæde, det eneste rigtige, det bedste jeg har gjort. På den negative side er der svaret; Frustrerende, lidt for pædagogisk Hvad havde særlig betydning (Alkoholbehandlingen) Borgerne fra alkoholbehandlingen svarer; Det sociale, sammenhold, lille familie, gruppeterapien, fået nye venner, fællesskab, engageret personale, reaktionsskema, den måde personalet er på, at blive mødt som det menneske jeg er, benægtelsesforløbet, de individuelle samtaler, omsorgen, opdagelsen af at jeg ikke er mine tanker. Har du et bedre liv nu? Fire borgere har et dyk lige nu eller mener ikke de har fået et bedre liv. Tre siger, at det er uændret, men ellers siger resten af borgerne at de har et bedre liv i dag end før opholdet på Nørbygård. Disse svar korresponderer fint med besvarelserne af spørgsmål 6 og 7 omkring borgernes fysisk og psykiske tilstand. Nørbygårds egne fortolkninger af kvalitetsmålingen Der afholdtes en temadag d. 7/1-2011, hvor ovennævnte resultater, analyser og sammenfatninger præsenteredes for alle ledere og medarbejdere på Nørbygård. Formålet med temadagen er at bede ledere og medarbejdere fortolke resultaterne af kvalitetsmålingen. Følgende tre spørgsmål stilledes til de ansatte på Nørbygård: A) Hvad er det der gør, at langt de fleste borgere oplever deres ophold på Nørbygård som en succes? De ansattes reaktioner på dette spørgsmål hænger fint sammen med de perspektiver som både borgere, misbrugskonsulenter og lederne af misbrugscentrene giver udtryk for. Nørbygård-folkene lægger særligt vægt på: - Rummelighed, både overfor borgerne og borgerens familie, men også i forhold til det, som medarbejderne oplever at være en af de meget væsentlige effekter af arbejdet med de visiterede borgere; nemlig at borgerne lærer at være mere tolerante, tålmodige, åbne og rummelige i et meget betydningsfuldt samvær mellem beboerne. - Møde borgeren, hvor borgeren er. At blive taget alvorligt/anerkendt/at have respekt for den enkelte. Derved bliver der plads til individuelle problemstillinger, og borgeren får mulighed for at lære sig selv bedre at kende. - Struktur, tryghed og tillid. vi mener det, vi siger. Og medarbejdernes troværdighed understøttes af at der er Hjertevarme i kombination med en fag-professionel forholden sig til den enkelte. - Udviklende fællesskaber, hvor borgeren i samspil med andre genfinder glæden og appetit på livet. Ofte kommer borgere til Nørbygård med erfaringer som; ensomhed, forladthed, 18

19 svigt, manglende tro på sig selv og livet. Ved at lære hvordan socialt fællesskab har en helbredende effekt, gives borgerne en mulighed for at forlade isolationen. B) Hvad er det der gør, at de få borgere oplever deres ophold som havende uændret eller forværrende indvirkning på deres liv? Rigtig meget af Nørbygårds arbejde drejer sig om at tilvejebringe motivation for at borgerne kan ændre deres liv. - Det gør ondt at blive ædru og det er svært at blive ædru. Den enkelte borgers lærings- og udviklingsforløb er meget afhængigt af motivation og parathed i forhold til at skabe en nødvendig livsforandring og mere positiv livsindstilling. - Der er borgere, som ikke bliver rigtig placeret i det rigtige tilbud. Det psykiske (eller psykiatriske) fylder mere end man har kunnet undersøge inden visiteringen til Nørbygård. Nogle borgere har fra start et ønske om et andet tilbud end Nørbygård. C) Hvad er det der gør at Nørbygård vedblivende vil være et attraktivt tilbud som benyttes af I - Kommunernes misbrugskonsulenter og ledere? II - Andre (fx private virksomheder eller organisationer)? Ad CI) Kommunerne Misbrugskonsulenter og ledere i kommunerne vil forhåbentlig fortsat opleve samarbejdet med Nørbygård som et forhold hvor, der er et gensidigt forpligtende partnerskab. Et partnerskab hvor man har stor respekt for hinandens fag-professionelle og organisatoriske udgangspunkt, og hvor man kan supplere hinanden. Specielt misbrugskonsulenterne og de ansatte på Nørbygård har tætte samarbejder, hvor der bliver udvekslet erfaringer, givet gensidig sparring, og man kan give hinanden input som begge parter kan lære noget af. Ideer som skal dyrkes: 1. Komme mere ud til kommunerne Frem for at kommunens ansatte skal komme til os. 2. Temamøder/roadshow om alkoholmisbrug 3. Salgs-mappe med Nørbygårds tilbud - Vi skal forbedre serviceniveauet og give flere velbeskrevet tilbud. 4. Vi skal anerkende de kommunale ambulante tilbud, og dermed også misbrugskonsulenterne, og samarbejde med dem om at få det til at virke for den enkelte borger - og så når/hvis det ikke er nok, stå klar med et døgntilbud. Ad CII) Private Det er en stor opgave at opdyrke en ny kundekreds, men der skal forsøges at skabe kontakt til private virksomheder og organisationer. Ideer som skal undersøges: 1. Virksomheder/chefer 19

20 2. Faglige organisationer 3. Erhvervsnetværk 4. Forsikringsselskaber 5. Personaleforeninger 6. Fyraftensmøder/roadshow 7. Rådgivningsydelser fra Nørbygård Konklusioner Lederne af misbrugscentrene mener, at Nørbygård: - Lever op til aftaler og forventninger om samarbejde - Faglig kvalitet Medarbejderne i misbrugscentrene er: - Særdeles tilfredse med samarbejdet omkring borgerne. Borgerne som har været i alkoholbehandlingen på Nørbygård har rigtig gode muligheder for at lykkedes i deres videre liv, idet de med god sandsynlighed: - Kan blive/forblive selvforsørgende - Vil forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet - Oplever bedre fysisk og psykisk velvære - Holder fast i relationen til Nørbygård i efterbehandlingen - Lever et ædru/rusfrit liv - Undgår (for mange) tilbagefald Borgerne som kommer i behandling på bostederne har vanskeligere og ofte længerevarende behandlingshistorie end borgerne som kommer i alkoholbehandlingen. Alligevel har borgerne i Botilbudene oplevet fremgang i løbet af opholdet på Nørbygård i forhold til: - Bedre fysisk og psykisk tilstand - Bedre relationer til den nære familie og netværk i øvrigt De ansatte vurderer ud fra resultaterne i kvalitetsmålingen, at de gode resultater overvejende skyldes: - Rummelighed - At kunne møde borgeren, hvor borgeren er - Struktur, tryghed og tillid - Udviklende fællesskaber Det er forhåbningen at alle interessenter vil bruge resultaterne af denne kvalitetsmåling i deres fremtidige arbejde med at sikre borgere med alkoholproblemer kompetent hjælp. Med venlig hilsen Erhvervspsykolog Januar

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Udvikling og Forandring Nørbygård Beboerstatistik for alkoholbehandling 2008 alkoholbehandlingscenter og bosted Dokumentation af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Nørbygård bosted

Læs mere

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Forsøgs- og udviklingsprojekt: Dagbehandling for alkoholmisbrugere i Viborg Amt

Forsøgs- og udviklingsprojekt: Dagbehandling for alkoholmisbrugere i Viborg Amt 12. maj 2004 Forsøgs- og udviklingsprojekt: Dagbehandling for alkoholmisbrugere i Viborg Amt Formål: Formålet er at udvikle og kvalificere det ambulante behandlingstilbud gennem afprøvning af nye behandlingstiltag

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2014, 25. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 4, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere