Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov jan Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg. Indholdsfortegnelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg. Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 1

2 Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov jan Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg Indholdsfortegnelse: S. 3: Formål, beskrivelse af Nørbygård, kvalitetsmålingens design i 2011 S. 4: Lederne fra misbrugscentrene siger S. 7: Misbrugskonsulenterne siger S. 11: Borgerne siger S. 18: Nørbygårds egne fortolkninger af kvalitetsmålingen S. 20: Konklusioner Kontakt: Centerleder Erik Jeppesen Tlf Nørbyvej Hanstholm 2

3 Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov jan Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg Formål med kvalitetsmålingen Denne kvalitetsmåling har til formål at dokumentere den oplevede kvalitet som Nørbygård leverer til: - Borgerne der gør brug af Nørbygård tilbud - De kommunale misbrugskonsulenter - Ledere af misbrugscentrene Beskrivelse af Nørbygård Nørbygård har et helhedsorienteret tilbud målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer, samt botilbud til mennesker med særlige sociale problemer. Nørbygård er opdelt i tre specialiserede tilbud: - Alkoholbehandlingsenhed, jf. Sundhedslovens 141, målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer. - Bosted, jf. Servicelovens 110, tilbud om midlertidig ophold, omsorg og støtte for personer med særlige sociale problemer, herunder misbrug af rusmidler, psykiske problemer, manglende trivsel og som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. - Efterbehandlingsbotilbud, jf. Sundhedslovens 141, målrettet personer der har gennemført et primært behandlingsforløb og som har behov for et længerevarende efterbehandlingsforløb. Kvalitetsmålingens design i 2011 Der er tidligere i 2003 blevet lavet en kvalitetsmåling af den oplevede kvalitet af Nørbygårds tilbud. Denne 2011-kvalitetsmåling er en opfølgning på denne miniundersøgelse. Den største forskel er, at den tidligere kvalitetsmåling blev foretaget via spørgeskema, og denne måling er foretaget via det samme spørgeskema med tilføjelser, men er denne gang foretaget som enten telefoninterview eller face-to-face semistruktureret interview. Dette har givet en væsentlig højere svarprocent, selvom der stadig har været ca. 20 borgere som ikke har været kontaktbare i dataindsamlingsperioden. Til 2011-målingen er tillige knyttet data indhentet fra medarbejdere og ledere fra misbrugscentrene. Som afslutning på dataindsamlingen er der spurgt til Nørbygårds medarbejderes og lederes fortolkninger af kavlitetsmålingens resultater. Alle data er indhentet i perioden november 2010 januar Validiteten af kvalitative semistrukturerede interviews kan selvfølgelig problematiseres, og der kan være vanskeligheder forbundet med at tage notater undervejs i et interview. Men det har været et valg, at få en højere svarprocent alle de kontaktede har valgt at deltage i interviewet mod at få respondenternes egne skriftlige udsagn. Det semistrukturerede interview giver fordele i kraft af, at aktuelle emner og temaer kan fremkomme i dialogen. Der kan endvidere opstå læringsmuligheder og nye udviklingspotentialer kan undersøges i dialogen. Dialogen kan understøtte den i forvejen høje grad af tillid mellem Nørbygård og borgerne, misbrugskonsulenterne og lederne i kommunerne. 3

4 Det har været lederne på Nørbygård, som har foretaget interviewene med misbrugskonsulenterne og lederne af misbrugscentrene, og det har været fem medarbejdere og en leder, som har foretaget interviewene med borgerne, der har været visiteret til Nørbygård. Det har været evaluator erhvervspsykolog Klaus Falkenberg, der har indsamlet data fra de afsluttende vurderinger fra Nørbygårds medarbejdere og ledere. Ved den forrige anonyme kvalitetsmåling kan der have været en bias i udsagnene fra borgerne, idet det har været frivilligt og anonymt at svare. Nogle borgere har muligvis ikke svaret, hvis de har haft det skidt, og andre er ikke komfortable med at skrive. Ved den nye kvalitetsmåling har man ikke kunnet putte sig ind under anonymiteten, og vi har en god indikation for at have mere valide tal for borgernes faktiske tilstand, når de har talt med medarbejdere, de tidligere har arbejdet sammen med om deres udvikling. Dataanalysen og resultaterne er fremkommet ved at sammenholde alle data fra de to kvalitetsmålinger. I nogle tilfælde findes der ikke opgørelser fra den første måling, som kan sammenlignes med specifikke målepunkter fra den nye 2011-måling. Der er i 2003-målingen 27 respondenter, og i 2011-målingen er der 43 borgere, der har responderet på spørgsmålene (22 fra botilbudene, og 21 fra alkohol-behandlingen). Dvs. i alt 70 respondenter. I målingen har vi endvidere bedt 11 kommuners misbrugskonsulenter (23) og ledere (11) af misbrugscentrene svare på deres oplevelse af Nørbygårds leverede kvalitet. Lederne fra misbrugscentrene siger Vi har stillet 3 spørgsmål til lederne af de kommunale tilbud fra følgende 11 kommuner; Thisted, Morsø, Skive, Viborg, Holstebro (som også servicere Struer og Lemvig kommuner), Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Esbjerg (som også servicere Billund, Varde, Vejen og Fanø kommuner), Silkeborg og Skanderborg. Spørgsmål 1) til ledere af kommunale misbrugscentre Hvorfor er Nørbygård et af de tilbud I bruger? Svar: Godt og troværdigt samarbejde Vi er meget glade for Nørbygård Samarbejdet generelt fungerer godt. Overordnet set er vi rigtig glade for jeres tilbud godt samarbejde. I er samarbejdsorienteret Det skriftlige materiale er velbeskrevet og velfunderet. I er gode og troværdige samarbejdspartnere Det, at vi kender institutionen giver en sikkerhed i samarbejdet 4

5 I er gode til at indkalde til møder og sende statusbeskrivelser ud. God skriftlighed Dygtige medarbejdere Dygtige behandlere. I er gode I gør det godt Rigtig godt. Ordentlighed Totalt rusfrit tilbud En væsentlig grund til at vi bruger jeres tilbud er, at det er et totalt rusfrit sted. Borgerne har brug for en periode med en almindelig dagligdag med struktur, madlavning, rengøring og samtaler. Vi sætter stor pris på en periode, hvor alkoholen ikke fylder og hvor borgerne får et håb om, at der er et liv der ser anderledes ud fremover. Både bosted og alkoholbehandling I har både bosted og alkoholbehandling I har både et bosted og et behandlingstilbud det er godt. Bostedet, jf. SEL Match mellem kommunale tilbud og Nørbygårds tilbud I har en struktureret og kognitiv tilgang i behandlingen, som matcher vores egne tilbud. Der er sammenhæng i det vi gør med jer/nørbygård. Individuelle forløb Vi har gode erfaringer med forløbene på Nørbygård. Der kan laves særaftaler i forhold til den enkelte brugers behov. Psykologisk udredning. Et tilbud vi anvender til de mere velreflekterede brugere. Familiebehandling Familiebehandling der inddrager alle i familien. Parsamtaler. Tilbagefaldsforebyggende Vi bruger Nørbygård på grund af metodevalg (Gorski, tilbagefalds-forebyggende model) I arbejder med tilbagefaldsforebyggelse Midtvejshuset er et godt tilbud med tilbagefaldsforebyggende terapi. Spørgsmål 2) til ledere af kommunale misbrugscentre: Leverer Nørbygård den ydelse, du forventer (Ja/nej)? Begrund svar: 5

6 Troværdigt samarbejde Ja I overholder aftaler. Ja I er dygtige til at samarbejde aftaler efterkommes. Ja - I er troværdige og samarbejdsorienteret Ja - samarbejdet omkring den enkelte bruger fungerer godt. Derfor er konsulenten hele tiden opdateret i forhold til eventuelle ændringer eller tilbagefald under behandlingsforløbet. Dygtige medarbejdere Ja - jeres bostedstilbud er faglig meget kompetent. Ja - bosted er faglig i top. Ja vi har ikke oplevet tilbagefald efter døgnbehandling Ja jeres bosted har mere indhold end andre 110 tilbud. Ja - Nørbygård har udviklet sig meget positivt. Spørgsmål 3) til ledere af kommunale misbrugscentre Har du forslag til områder, hvor Nørbygård kan blive bedre? Forslag: Flere tilbud der drager fordel af at have både bosted og behandling Godt at Nørbygård både er bosted og behandling. Mulighed for afrusning på Nørbygård. Mulighed for flere individuelle samtaler til borgerne i Nørbygård bosted. Mulighed for psykiatrisk konsulent det er et stort behov, som en del andre døgnbehandlingsinstitutioner kan tilgodese. Kortere og mere intensive tilbud Kortere intensive og målrettede tilbud om behandling, f.eks. 6 8 uger. Kortere og intensive forløb til tilbagefaldsklienter, f.x. 2-3 ugers varighed med tilbagefaldsarbejde, og arbejde med de justeringer der eventuel kan være. Hurtig handling i samarbejde Hvis en bruger dropper ud af behandlingen, ønsker vi at blive involveret på et så tidligt tidspunkt som muligt. Det vil være ønskværdigt, hvis de nye takster for det kommende år sendes ud tidligere end de hidtil er blevet, gerne før d. 1. november. Roser Ros og anerkendelse af Nørbygårds tilbud 6

7 Misbrugskonsulenterne siger Vi har stillet 3 spørgsmål til misbrugskonsulenterne m.fl. i de kommunale tilbud fra følgende 11 kommuner; Thisted, Morsø, Skive, Viborg, Holstebro (som også servicere Struer og Lemvig kommuner), Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Esbjerg (som også servicere Billund, Varde, Vejen og Fanø kommuner), Silkeborg og Skanderborg. Spørgsmål 1) til medarbejdere i misbrugscentre m.fl. Hvad er det, der efter din mening kendetegner Nørbygård? Godt og troværdigt samarbejde Såvel beboere som samarbejdspartnere nyder godt af den imødekommenhed, som personalet udstråler og viser. Et godt hus at komme i, god ånd og et rart sted. Føler mig altid velkommen det samme gør brugerne Godt kollegialt samarbejde i hele Nørbygård. Har mødt personlig forståelse ved afbud til møde pga. snevejr God feedback Nørbygård har til fulde levet op til mine forventninger. Kompetente handleplaner og gode samarbejdsmøder. Samarbejdsvilligheden og respekten for andres faglighed (ambulant) er også et kendetegn for Nørbygård. Gode at samarbejde med. I skaber tillid Professionelt, god feedback, inddragelse i beslutninger undervejs ved ophold i bosted. God skriftlighed. Individuelle handleplaner/opholdsplaner for den enkelte borger. Føler sig velkommen i huset, god modtagelse. Høj grad af professionalisme koblet naturligt sammen med en personlig, nærværende og troværdig måde at møde andre mennesker på i svære problemstillinger. Samarbejdet er super. Glæden og humoren som er en naturlig del af Nørbygård er ligeledes et kendetegn. Tilgængelighed og åbenhed, jeg føler mig mødt og der bliver lyttet til mig. Føler sig imødekommet og hørt som samarbejdspartner. Imødekommenhed, venlighed og gode tilbagemeldinger. Tryghed i samarbejdet Samarbejdet generelt fungerer godt. Behageligt miljø og imødekommende personale man føler sig velkommen. Det skriftlige materiale er velbeskrevet og velfunderet. Tydelig i kommunikation, både mundtlig og skriftlig. Altid godt forberedt og klar til samarbejdsmøder Dygtige medarbejdere Rummelighed fleksibilitet faglighed 7

8 Faglig professionelt, godt behandlingsarbejde og motivationsarbejde. God til at tackle dem vi henviser Rummelige og faglige dygtige medarbejdere. Ordentlighed Omsorg. Høj grad af professionalisme og faglig dygtighed. Derudover er Nørbygård kendetegnet ved at tilgodese de helt basale behov hos mennesker, så som, tryghed, forudsigelighed og omsorg. Meget omsorgsfulde En fagligt velfunderet institution. Dygtige behandlere. God etik, positiv menneskesyn, møder borgeren hvor han/hun er. Totalt rusfrit tilbud Har på det seneste haft mest kontakt med Nørbygård bosted. Her tilbydes stabilitet, velkvalificeret, alkoholfrit ophold for borgeren, hvor vi kan få en faglig vurdering/udredning af borgeren i ædru tilstand. Både bosted og alkoholbehandling Jeg vil vise dig Danmarks bedste sted - udsagn fra misbrugskonsulent til klient om Nørbygård. God kombination af bosted og behandling. Godt det ikke er et for stort sted. (Her sammenlignes med de store forsorgshjem) Seriøse behandlingsmetoder, som virker, hvor der også er plads til at lytte f.eks. når jeg byder ind med mit bidrag. Jeg oplever stedet være i en vedvarende proces for at blive bedre til behandling, hvor viden udefra er velkommen, hvor Nørbygård ikke lukker sig om sig selv Herligt. Positivt at der er både bosted og behandling. Bostedet, jf. SEL Match mellem kommunale tilbud og Nørbygårds tilbud Den måde Nørbygård arbejder på hænger godt sammen med vores behandlingstilgang i misbrugscentret. Helhedsorienteret behandling, før under og efter. Helhedsorienteret inddragelse af samarbejdspartnere, familie, netværk. Den høje grad af faglig viden indenfor alkoholområdet med alt den kompleksitet dette område indeholder. Det kræver fleksibilitet på mange niveauer og det mestrer Nørbygård i stor udstrækning Individuelle forløb Åbenhed om hvad der er godt for beboeren - uden at tænke på, hvor I kan tjene flere penge. Kan rumme svære klienter. Stor professionalisme, engagement, respekt for det enkelte menneske. Tager hensyn til den enkelte borger God til at fastholde arbejdspunkter og forløb i forhold til borgerne. 8

9 At Nørbygård i behandlingsforløbet tager udgangspunkt i lige netop denne borgers problematikker, hvilket vurderes til at være helt afgørende for et vellykket forløb. Nogle beboer har fordel af lang afstand hjemmefra Der kan laves særaftaler i forhold til den enkelte brugers behov. Respektfuldhed på alle niveauer kendertegner i allerhøjest grad Nørbygård. Psykologisk udredning. Familiebehandling Godt fleksibelt samarbejde, tilbud til hele familien. God ånd og tilgang til arbejde med beboerne og deres familier. Familiebehandling der inddrager alle i familien. Parsamtaler. Tilbagefaldsforebyggende Midtvejshuset er et godt tilbud med tilbagefaldsforebyggende terapi. Spørgsmål 2) til medarbejdere i misbrugscentre m.fl. Hvor tilfreds er du med samarbejdet med Nørbygård omkring den enkelte beboer? Særdeles tilfredsstillende Tilfredsstillende Inddragelse/information 15 8 Dokumentation Faglighed 19 4 Aftaler 15 8 Andet 1 Neutral Utilfredsstillende Særdeles utilfredsstillende Ved ikke Spørgsmål 3) til medarbejdere i misbrugscentre m.fl. Har du forslag til områder, hvor Nørbygård kan blive bedre? Geografi Nørbygård er beliggende i en fantastik natur. At Nørbygård ligger lidt tættere på os! At Nørbygård geografisk ligger tætter på os. Geografisk lang afstand til Nørbygård. Forslag om samarbejdsmøder som telefonmøder og mulighed for straks-indskrivning. Tilkøb af ydelser og nye tilbud ønskes Vil gerne have mulighed for at købe enkelt ydelser som test, benægtelse m.v. fra alkoholbehandlingen medens beboeren er i Bosted. Forslag om en fast tilknyttet psykiater. Mulighed for psykiatrisk konsulent det er et stort behov, som en del andre døgnbehandlingsinstitutioner kan tilgodese. 9

10 I er gode til at omstille jer til omverdenens behov hvilket er utrolig positivt for os, der sidder i ambulant regi, og er i kontakt med bevillingsmyndigheder. Er der mulighed for at udnytte vores samarbejde omkring efterbehandling/ efterforsorg? Forslag om afrusningsmulighed. Mulighed for afrusning på Nørbygård. Mere samarbejde Som ny konsulent er det vigtigt med information om Nørbygård, herunder samarbejdsmodel, det vil komme borgeren til gode. Ønsker inddragelse i overvejelser om eventuel ophold i Midtvejshuset, før det drøftes med borgeren Status skal sendes tidligere så man kan forberede sig og stille uddybende spørgsmål, gerne 1 uge før. Statusskrivelser skal være der i god tid. Min. 4 dage før samarbejdsmødet. Ved eventuelt afbrydelse af behandlingen, vil jeg gerne inviteres til et møde sammen med borgeren og jer. Dette for at sikre størst mulig åbenhed og synlighed omkring årsag til at behandlingen afbrydes og for at forebygge myter om behandlingen. Samtidig vil det også give borgeren en chance mere til at tænke over sine handlinger. Ønskværdigt, at de nye takster sendes ud tidligere end de hidtil er blevet. Idet behandlingsforløb der eksempelvis påbegyndes i november og derfor fortsætter ind i det nye år. Mere inddragelse af beboerens netværk, også i Nørbygård bosted. Roser Godt med Bosted og Alkoholbehandling i samme hus. Godt med den daglige struktur også i Bosted, og at der er fokus på de basale behov. Glad for samarbejdet med bosted, herunder afvikling af samarbejdsmøder, problemstillinger bliver synliggjort. Har ikke oplevet økonomisk begrænsninger ifht. døgnbehandling, men mange klienter vil helst være hjemme. Godt at Nørbygård primært er for alkoholmisbrugere, da nogle i denne gruppe ikke kan klare de unge misbrugere af stoffer. Glade for samarbejdet, men vil gerne Nørbygård kunne flytte lidt syd på!!!!! Glad for samarbejde. Sammenfattende for ledere og medarbejdere af misbrugscentrene Medarbejderne i misbrugscentrene er særdeles tilfredse med samarbejdet Af alle svar til spørgsmål 2); Tilfredshed med samarbejdet? fra misbrugskonsulenterne er mere end 2/3 af svarene; særdeles tilfredsstillende hvad angår samarbejdet med Nørbygård. Kun en enkelt af de 23 respondenter er neutral på kvalitetsoplevelsen af dokumentation. Når tallene fra spørgsmål 2) sammenholdes med de kvalitative udsagn fra spørgsmål 1); Hvad kendetegner Nørbygård?, så er det tankevækkende, hvor positivt medarbejderne på 10

11 misbrugscentrene omtaler Nørbygård. De er særdeles tilfredse med både samarbejde, medarbejdernes dygtighed, totalt rusfrit tilbud, de individuelle forløb, familieinddragelse, tilbagefaldsforebyggelsen, det gode match mellem Nørbygårds og de kommunale tilbud, og det helhedsfokuserende i at have både bosted og alkoholbehandling på samme matrikel. Når spørgsmål 3) vurderes i forhold til de særdeles tilfredse medarbejdere i misbrugscentrene Hvad kan gøres bedre? Så er det mange forslag til nye tilbud/ydelser som efterspørges, og mange forslag til en udbyggelse af samarbejdet. Det er også tydeligt at der er mange roser til Nørbygård. Geografien kan der ikke ændres på, og der er de smukke omgivelser som plus, og samtidig udgør afstanden til kommunerne en tidsmæssig udfordring for samarbejdet. Lederne mener, at Nørbygård lever op til aftaler og forventninger om samarbejde og faglig kvalitet Alle adspurgte ledere af misbrugscentrene svarer Ja til at Nørbygård lever op til deres forventninger om de ydelser, der skal leveres. Spørgsmål 1) til lederne; Hvorfor er Nørbygård et af de tilbud I bruger? begrundes med troværdigt samarbejde, medarbejdernes dygtighed, totalt rusfrit tilbud, de individuelle forløb, familieinddragelse, tilbagefaldsforebyggelsen, det gode match mellem Nørbygårds og de kommunale tilbud, og det at have både bosted og alkoholbehandling. Spørgsmål 3) til lederne; Hvad kan gøres bedre? svares med konstruktive forslag af stor værdi. Der foreslås flere tilbud der drager fordel af at have både bosted og behandling, kortere og mere intensive tilbud, hurtigere handling i forhold til borgerne, samt ros for det arbejde der allerede laves. Borgerne siger Borgernes svar i kvalitetsmålingen for 2011 sammenholdes med den tidligere kvalitetsmåling fra Begge målinger har henvendt sig til borgere, som har afsluttet alkoholbehandling eller botilbud minimum 3-15 måneder efter, de er udskrevet Nørbygård måneder er dog sat som grænse i den nyeste kvalitetsmåling, idet vi er interesseret i at måle på den længerevarende effekt af Nørbygårds indsats. Den nye 2011 kvalitetsmåling er opgjort for henholdsvis A) alkoholbehandling (22 borgere) og B) bosted (21 borgere). I alt 43 borgere Kønsfordeling Mand/Kvinde 2003 Ingen opgørelse (27 borgere) M = 17 / K = 5 M = 14 / K = 7 11

12 Det er almindeligt at hovedsageligt mænd har alkoholproblemer og modtager hjælp. I de to kvalitetsmålinger er der tilsammen 70 respondenter. Spørgsmål 1) Lever du nu et ædru/rusfrit liv? Ædru/rusfrit liv Ja / Nej (%) 2003 J = 85% / N = 15% J = 68% / N = 32% J = 95% / N = 5% Behandlingen har tydeligvis effekt. Der er færre fra botilbudene der udtrykker, at de lever et ædru/rusfrit liv, end fra alkoholbehandlingen. Der er stadig mere end 2/3 der lever rusfrit efter endt boophold på Nørbygård, mens det er alle på nær en enkelt fra alkoholbehandlingen. Spørgsmål 2) Hvilken type misbrug /afhængighed har du arbejdet med på Nørbygård? Typer misbrug Alkohol / Medicin / Hash (%) 2003 A = 96% / M = 4% / H = 7% A = 95% / M = 27% / H = 9% A = 90% / H = 10% Bemærk: Samme borger kan have blandingsmisbrug, hvorfor %-tallene ikke summer til 100. Langt de fleste har direkte alkoholproblemstillinger, men også afledte misbrugsproblemer, specielt med medicinmisbrug (Bosted), er i den nyeste måling en tiltagende problematik, som håndteres på Nørbygård. Behandling af antal hashmisbrugere udgør ca. 10%. Spørgsmål 3) Har du haft tilbagefald efter endt behandling? - Hvis "Ja" angiv antallet Tilbagefald Ja (%) Antal gange 2003 J = 22% (1 3 gange) / J = 15% (4 6 gange) J = 50% (1 2 gange) / J = 9% (3 4 gange) J = 33% (1 2 gange) / J = 14% (3 4 gange) 12

13 Der er tilsyneladende flere i den nyeste kvalitetsmåling, der får tilbagefald efter endt behandling end i 2003-målingen. Stadig er det 41% fra bostedet og hele 53% fra alkoholbehandlingen, som ikke får tilbagefald 6 15 måneder efter endt behandling på Nørbygård målingen ligger væsentlig lavere end 2011-tallene. Dette tilskrives forskellen på det anonyme og frivillige design fra 2003, og det nyeste design, hvor borgerne ikke siger fra til at deltage i undersøgelsen, når først en medarbejder har fået kontakt. På denne vis får vi svar fra de borgere, som i 2003-målingen har kunnet putte sig og undlod at svare. Spørgsmål 4) Har du brugt Nørbygårds efterbehandlingstilbud/efterforsorg efter udskrivning? Efter udskrivning Ja (%) 2003 J = 67% J = 41% J = 69% Der gøres flittigt brug af Nørbygårds gensynsdage, efterbehandlingslørdage, Nørbygårdforeningen, etc. Borgerne fra botilbudene gør dog væsentlig mindre brug af Nørbygårds efterbehandlingstilbud. Samlet set er der et lille fald fra 2003 til 2011 i benyttelsen af Nørbygårds efterbehandlingstilbud. 13

14 Spørgsmål 5) Har du gjort brug af andre efterbehandlingstilbud efter udskrivning? Efter udskrivning Ja (%) 2003 J = 74% J = 91% J = 81% Kommunernes misbrugscentre står for langt den største del af de andre efterbehandlingstilbud som benyttes, men også AA benyttes. Dette tyder på, at der bliver samlet godt op på borgerne i efterbehandlingstilbudene fra kommunerne. Spørgsmål 6) Hvordan har du det fysisk nu i forhold til hvordan du havde det før dit behandlingsophold? Fysisk tilstand Bedre / Uændret / Dårligere (%) 2003 Be = 89% / Uæ = 11% / Då = 0% Be = 77% / Uæ = 14% / Då = 9% Be = 76% / Uæ = 19% / Då = 5% Langt de fleste (mere end 3/4) får det fysisk bedre efter opholdet på Nørbygård. I den nyeste måling ses at nogle få borgere har fået det værre fysisk efter opholdet. 14

15 Spørgsmål 7) Hvordan har du det psykisk nu i forhold til hvordan du havde det før dit behandlingsophold? Psykisk tilstand Bedre / Uændret / Dårligere (%) 2003 Be = 89% / Uæ = 11% / Då = 0% Be = 81% / Uæ = 14% / Då = 5% Be = 90% / Uæ = 10% / Då = 0% Langt de fleste får det psykisk bedre efter opholdet på Nørbygård. I den nyeste måling ses at en enkelt har fået det værre psykisk efter opholdet. Spørgsmål 8) Hvordan er dit forhold til din nære familie nu i forhold til før dit behandlingsophold? Forhold til familie Bedre / Uændret / Dårligere (%) 2003 Be = 76% / Uæ = 16% / Då = 8% Be = 73% / Uæ = 23% / Då = 5% Be = 62% / Uæ = 29% / Då = 9% De fleste opnår bedre familierelationer efter behandlingsopholdet på Nørbygård. Nogle få borgere oplever at det familiemæssige forværres. 15

16 Der er lavet et tillægsspørgsmål i 2011-målingen for borgerne der har været i alkoholbehandlingen: Er det dit indtryk at dine pårørende har fået hjælp og støtte fra Nørbygård? Svaret er, at 2/3 siger ja til dette, mens den resterende 1/3 siger nej, eller ikke har pårørende. Spørgsmål 9) Hvordan er dit forhold til dit øvrige netværk nu i forhold til hvordan du havde det før dit behandlingsophold? Forhold til netværk Bedre / Uændret / Dårligere (%) 2003 Be = 67% / Uæ = 26% / Då = 7% Be = 59% / Uæ = 32% / Då = 9% Be = 52% / Uæ = 43% / Då = 5% De fleste oplever forbedringer i relationerne til netværket, men en stor del oplever forholdet uændret. Nogle få oplever at netværksrelationerne forværres. Spørgsmål 10) Hvordan er din tilknytning til arbejdsmarkedet efter dit behandlingsophold? Arbejdsmarkedet Bedre / Uændret / Dårligere (%) 2003 Ingen opgørelse Be = 41% / Uæ = 59% / Då = 0% Be = 71% / Uæ = 29% / Då = 0% 16

17 I den nyeste kvalitetsmåling er der en del borgere der har fået forbedret deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Specielt borgerne i alkoholbehandlingen oplever bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Spørgsmål 11) Hvordan er din forsørgelse i dag? Forsørgelse Selvforsørgende A-kasse Offentlig hjælp Pension 2003 Ingen opgørelse % 50% 5% 10% 41% 25% 36% 15% Borgere der har været tilknyttet botilbudene har tydelige vanskeligheder med at forsørge sig selv. Det går mærkbart bedre for borgerne i alkoholbehandlingen hvor halvdelen er selvforsørgende. Analyse af borgernes svar på de 11 kvantitative spørgsmål For første gang har Nørbygård fået belyst de markante forskelle der er i botilbudenes og alkoholbehandlingens borgere. Borgerne som har gjort brug af Nørbygårds botilbud har i sammenligning med alkoholbehandlingens borgere mærkbart vanskeligere ved, at: - Forsørge sig selv - Få en tilknytning til arbejdsmarkedet - Leve et ædru/rusfrit liv - undgå at få tilbagefald Alligevel har borgerne i Botilbudene oplevet fremgang i løbet af opholdet på Nørbygård i forhold til: - Bedre fysisk og psykisk tilstand - Bedre relationer til den nære familie og netværk i øvrigt Borgerne som har været i alkoholbehandlingen på Nørbygård har rigtig gode muligheder for at lykkedes i deres videre liv, idet de med god sandsynlig: - Kan blive/forblive selvforsørgende - Vil forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet - Oplever bedre fysisk og psykisk velvære - Holder fast i relationen til Nørbygård i efterbehandlingen - Lever et ædru/rusfrit liv - Undgår (for mange) tilbagefald Tre kvalitative spørgsmål i 2011-målingen Hvordan oplevede du dit ophold på Nørbygård (Bosted)? Hvad havde særlig betydning for dig under dit behandlingsforløb på Nørbygård (Alkoholbehandlingen)? Har du et bedre liv i dag end før opholdet på Nørbygård? 17

18 Oplevelsen af opholdet på Nørbygård (Bosted) Borgerne fra botilbudene svarer; Meget positivt, kanongodt, stor hjælp, min redning, fantastisk, hamrende glad for opholdet, tænker tilbage med glæde, det eneste rigtige, det bedste jeg har gjort. På den negative side er der svaret; Frustrerende, lidt for pædagogisk Hvad havde særlig betydning (Alkoholbehandlingen) Borgerne fra alkoholbehandlingen svarer; Det sociale, sammenhold, lille familie, gruppeterapien, fået nye venner, fællesskab, engageret personale, reaktionsskema, den måde personalet er på, at blive mødt som det menneske jeg er, benægtelsesforløbet, de individuelle samtaler, omsorgen, opdagelsen af at jeg ikke er mine tanker. Har du et bedre liv nu? Fire borgere har et dyk lige nu eller mener ikke de har fået et bedre liv. Tre siger, at det er uændret, men ellers siger resten af borgerne at de har et bedre liv i dag end før opholdet på Nørbygård. Disse svar korresponderer fint med besvarelserne af spørgsmål 6 og 7 omkring borgernes fysisk og psykiske tilstand. Nørbygårds egne fortolkninger af kvalitetsmålingen Der afholdtes en temadag d. 7/1-2011, hvor ovennævnte resultater, analyser og sammenfatninger præsenteredes for alle ledere og medarbejdere på Nørbygård. Formålet med temadagen er at bede ledere og medarbejdere fortolke resultaterne af kvalitetsmålingen. Følgende tre spørgsmål stilledes til de ansatte på Nørbygård: A) Hvad er det der gør, at langt de fleste borgere oplever deres ophold på Nørbygård som en succes? De ansattes reaktioner på dette spørgsmål hænger fint sammen med de perspektiver som både borgere, misbrugskonsulenter og lederne af misbrugscentrene giver udtryk for. Nørbygård-folkene lægger særligt vægt på: - Rummelighed, både overfor borgerne og borgerens familie, men også i forhold til det, som medarbejderne oplever at være en af de meget væsentlige effekter af arbejdet med de visiterede borgere; nemlig at borgerne lærer at være mere tolerante, tålmodige, åbne og rummelige i et meget betydningsfuldt samvær mellem beboerne. - Møde borgeren, hvor borgeren er. At blive taget alvorligt/anerkendt/at have respekt for den enkelte. Derved bliver der plads til individuelle problemstillinger, og borgeren får mulighed for at lære sig selv bedre at kende. - Struktur, tryghed og tillid. vi mener det, vi siger. Og medarbejdernes troværdighed understøttes af at der er Hjertevarme i kombination med en fag-professionel forholden sig til den enkelte. - Udviklende fællesskaber, hvor borgeren i samspil med andre genfinder glæden og appetit på livet. Ofte kommer borgere til Nørbygård med erfaringer som; ensomhed, forladthed, 18

19 svigt, manglende tro på sig selv og livet. Ved at lære hvordan socialt fællesskab har en helbredende effekt, gives borgerne en mulighed for at forlade isolationen. B) Hvad er det der gør, at de få borgere oplever deres ophold som havende uændret eller forværrende indvirkning på deres liv? Rigtig meget af Nørbygårds arbejde drejer sig om at tilvejebringe motivation for at borgerne kan ændre deres liv. - Det gør ondt at blive ædru og det er svært at blive ædru. Den enkelte borgers lærings- og udviklingsforløb er meget afhængigt af motivation og parathed i forhold til at skabe en nødvendig livsforandring og mere positiv livsindstilling. - Der er borgere, som ikke bliver rigtig placeret i det rigtige tilbud. Det psykiske (eller psykiatriske) fylder mere end man har kunnet undersøge inden visiteringen til Nørbygård. Nogle borgere har fra start et ønske om et andet tilbud end Nørbygård. C) Hvad er det der gør at Nørbygård vedblivende vil være et attraktivt tilbud som benyttes af I - Kommunernes misbrugskonsulenter og ledere? II - Andre (fx private virksomheder eller organisationer)? Ad CI) Kommunerne Misbrugskonsulenter og ledere i kommunerne vil forhåbentlig fortsat opleve samarbejdet med Nørbygård som et forhold hvor, der er et gensidigt forpligtende partnerskab. Et partnerskab hvor man har stor respekt for hinandens fag-professionelle og organisatoriske udgangspunkt, og hvor man kan supplere hinanden. Specielt misbrugskonsulenterne og de ansatte på Nørbygård har tætte samarbejder, hvor der bliver udvekslet erfaringer, givet gensidig sparring, og man kan give hinanden input som begge parter kan lære noget af. Ideer som skal dyrkes: 1. Komme mere ud til kommunerne Frem for at kommunens ansatte skal komme til os. 2. Temamøder/roadshow om alkoholmisbrug 3. Salgs-mappe med Nørbygårds tilbud - Vi skal forbedre serviceniveauet og give flere velbeskrevet tilbud. 4. Vi skal anerkende de kommunale ambulante tilbud, og dermed også misbrugskonsulenterne, og samarbejde med dem om at få det til at virke for den enkelte borger - og så når/hvis det ikke er nok, stå klar med et døgntilbud. Ad CII) Private Det er en stor opgave at opdyrke en ny kundekreds, men der skal forsøges at skabe kontakt til private virksomheder og organisationer. Ideer som skal undersøges: 1. Virksomheder/chefer 19

20 2. Faglige organisationer 3. Erhvervsnetværk 4. Forsikringsselskaber 5. Personaleforeninger 6. Fyraftensmøder/roadshow 7. Rådgivningsydelser fra Nørbygård Konklusioner Lederne af misbrugscentrene mener, at Nørbygård: - Lever op til aftaler og forventninger om samarbejde - Faglig kvalitet Medarbejderne i misbrugscentrene er: - Særdeles tilfredse med samarbejdet omkring borgerne. Borgerne som har været i alkoholbehandlingen på Nørbygård har rigtig gode muligheder for at lykkedes i deres videre liv, idet de med god sandsynlighed: - Kan blive/forblive selvforsørgende - Vil forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet - Oplever bedre fysisk og psykisk velvære - Holder fast i relationen til Nørbygård i efterbehandlingen - Lever et ædru/rusfrit liv - Undgår (for mange) tilbagefald Borgerne som kommer i behandling på bostederne har vanskeligere og ofte længerevarende behandlingshistorie end borgerne som kommer i alkoholbehandlingen. Alligevel har borgerne i Botilbudene oplevet fremgang i løbet af opholdet på Nørbygård i forhold til: - Bedre fysisk og psykisk tilstand - Bedre relationer til den nære familie og netværk i øvrigt De ansatte vurderer ud fra resultaterne i kvalitetsmålingen, at de gode resultater overvejende skyldes: - Rummelighed - At kunne møde borgeren, hvor borgeren er - Struktur, tryghed og tillid - Udviklende fællesskaber Det er forhåbningen at alle interessenter vil bruge resultaterne af denne kvalitetsmåling i deres fremtidige arbejde med at sikre borgere med alkoholproblemer kompetent hjælp. Med venlig hilsen Erhvervspsykolog Januar

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Døgnbehandling. En vej ud af misbrug. Muligheder og metoder

Døgnbehandling. En vej ud af misbrug. Muligheder og metoder Døgnbehandling Muligheder og metoder En vej ud af misbrug Det er overvældende og angstprovokerende at skulle forblive ædru og clean Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Svære alkoholskader er ingen hindring for et bedre liv Vores mål er at hjælpe mennesker, der er svært alkoholskadede,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2012

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2012 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Udvikling og Forandring Nørbygård Beboerstatistik for alkoholbehandling 2008 alkoholbehandlingscenter og bosted Dokumentation af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Nørbygård bosted

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 46 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 35% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2014

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2014 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 24 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 24. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden 2. I disse undersøgelser

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Tryghed er vigtigt for de pårørende Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.56 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Autismecenter

Læs mere

Samarbejdsaftale på alkoholområdet. Til politikere og ledende embedsmænd i kommuner og regioner

Samarbejdsaftale på alkoholområdet. Til politikere og ledende embedsmænd i kommuner og regioner Samarbejdsaftale på alkoholområdet Til politikere og ledende embedsmænd i kommuner og regioner Indholdsfortegnelse 1. Vision, mission og kernekompetencer... 3 2. Behandlingstilbud... 4 Døgnbehandling Dagbehandling

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrund og formål side 3 2. Metode og undersøgelsesdesign side 3 2.1. Undersøgelsestidspunkt side

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård

Læs mere

Servicedeklaration Intensiv Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Intensiv Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Intensiv Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Udfører adr.

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Procedure for kontaktpersonfunktion

Procedure for kontaktpersonfunktion Definition på ydelser: Alle ydelser er med udgangspunkt i den enkelte beboers 141 handleplan, omsat i en pædagogisk / personlig socialpædagogiskhandleplan, med fokus på en recovery orienteret indsats.

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 211 Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen 1 Årsrapport 211 Alkoholrådgivningen Indhold 1. Indledning 2. Tal på alkoholbehandling i Faxe Kommune

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere