Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung"

Transkript

1 Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

2 Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg g er frankret under Ungdmmens Uddannelsesvejledning, Odder-Skanderbrg. Prjektet er rettet md målgruppen af unge mellem 16 g 25 år, der har brug fr en tæt g helhedsrienteret indsats. Frmålet med prjektet er at højne de unges livskvalitet fr derefter at afklare jbg/eller uddannelsesmuligheder. Prjektet rummer unge med manglende tr på sig selv g egne muligheder i livet, g unge der ønsker sig nget mere g andet af livet. Gazellen sætter fkus på de unges uhensigtsmæssige valg g støtter dem i at finde andre g mere knstruktive strategier til at mestre livets udfrdringer. Gazellen har i maj 2010 været i gang i et år. Gdt halvvejs har der været 23 unge i Gazellen med en ligelig frdeling af unge mænd g kvinder. Størstedelen af de unge har en psykisk diagnse fx ADHD, angst, depressin m.v. Halvdelen har været eller er stadig i kntakt med stffer, g fr ngle af dem er kriminalitet en del af deres liv. Det er således en sårbar gruppe, der har brug fr en særlig støtte g msrg til at kmme videre. I midtvejsevalueringen beskrives Gazelle-metden, sm er vres udgangspunkt fr arbejdet med de unge, hvr den anerkendende tilgang g relatinspbygningen danner fundamentet fr arbejdet. Derudver arbejder vi fleksibelt g handler hurtigt ift. de unges behv. Det er vres vurdering, at netp denne metde, er med til at højne de unges livskvalitet g afklare deres jb- g uddannelsesmuligheder. I midtvejsevalueringen dkumenteres det, at de definerede succeskriterier pfyldes, således at mindst 80 % af de unge har fået persnligt udbytte af prjektet g mindst 50 % af de unge er blevet afklaret ift. arbejde eller uddannelse. 1

3 1. Indledning... s.3 1a. Gazellen krt frtalt...s.5 1b. Gazellen; en tredelt krdineringsindsats... s.6 1c. Vres udgangspunkt... s.6 - Det gde liv g livskvalitet... s.7 2. Første halvleg i Gazellen... s.8 2a. Målgruppebeskrivelse/status... S.8 3 Gazelle-metden... s.10 3a. Det knkrete arbejde på niveau 1... s.10 - Det første møde at sikre mtivatin g parathed... s.11 - Relatinsarbejde tæt g tryg kntakt i et ikke-kmmunalt miljø... s.12 - Praktik, arbejde g uddannelse... s.14 - Nye tiltag: Kursen sættes undervejs... s.14 - Netværkssamarbejde... s Samarbejde på niveau 1...s.16 3b. Det knkrete arbejde niveau 2... s.17 3c. Det knkrete arbejde niveau 3... s.17 4 Succeskriterier... s.18 4a. Et persnligt udbytte?... S.19 4b. Livskvalitetshjulet... s.20 4c. Scialt købmandskab... s Anbefalinger... s Ud ver stepperne et par afsluttende bemærkninger... s.30 2

4 Jeg har fået hjælp til at vende mine tanker. I har frstået mig, så jeg kunne kmme videre med min tænkning. Ung Jeg havde ikke nget at lave, havde ikke andre vksne sm jeg kunne støtte mig p ad ud ver mine frældre på det tidspunkt. Nu har jeg Gazellen. - Ung Gazellen kan hjælpe mig med at få mig gjrt klar både psykisk g fysisk til at starte på uddannelse. - Ung Jeg kan altid være mig selv, når jeg er hernede. Behøver ikke hvad kan man sige det er ikke det samme sm i sklen eller praktikken føler jeg kan slappe af g bare være den jeg er hernede. - Ung Jeg synes, Gazellen har hjulpet mig. Man kan sige, der er ngle gange, hvr jeg ikke ville hjælpes. Men I har støttet mig. Det er jeg rigtig glad fr. -Ung 1. Indledning Denne evaluering er bygget p i fem verrdnede dele. På den måde kan I sm læsere selv vælge ud, hvad I finder mest relevant. Vi skriver til flere frskellige målgrupper dels LBR, der har givet midlerne til prjektet, dels de frskellige kmmunale afdelinger g dels medarbejdere, der arbejder med udsatte brgere. Den første del er en præsentatin af prjektet g vres udgangspunkt. Den anden del er en status ver hvr mange unge, der pt. har været igennem prjektet g en målgruppebeskrivelse. Den tredje del er en metdebeskrivelse, hvr vi beskriver, hvrdan vi arbejder med de unge g samarbejdspartnere. Den fjerde del er en psamling på succeskriterierne, g hvrvidt vi efter et år har nået dem. Den femte del er anbefalinger til arbejdet med udsatte unge i en krdineret ungeindsats. 3

5 En bemærkning er på sin plads her: Denne evaluering er udfrmet af s ; Anne g Lisbeth, sm er prjektmedarbejdere i Gazellen, g er således ikke uvildig. Vi har valgt at tage udgangspunkt i de unges tanker m g plevelse af Gazellen krydret med vres egne erfaringer efter gdt et år. Grundet tidsmæssige begrænsninger har vi ikke interviewet samarbejdspartnere. I alt valgte vi at interviewe 15 unge; de resterende er enten passive i Gazellen eller helt nye, g derfr valgte vi ikke at inkludere dem. T unge aflyste, så det blev til interviews med 13 unge (se interviewguide i bilag). Det er således lidt ver halvdelen af de unge, der er blevet interviewet. Udtalelserne fra de unge i denne evaluering er alle hentet fra disse interviews. Derudver har vi valgt at beskrive tre cases, der illustrerer frskellige rller i arbejdet med de unge; dels den praktiske hjælper, den vedhldende vksen g den rummende samtalepartner. Case 1: Støtte til at starte frfra I juli sidste år flytter Peter på 22 år til byen pga. en kæreste, g i august bliver han en del af Gazellen g deltager i vres Gazelle-frløb med strt engagement. Det gjrde en kæmpe frskel efter jeg startede på prjektet hernede. Det var nk følelsen af, at jeg faktisk blev en del af nget. Fr mig persnligt sm er ny i Skanderbrg er det rart at jeg kan kmme herned g få hjælp, fx når jeg ikke kunne verskue mine papirer eller regninger, pkald til frskellige steder. Jeg har fået alverdens hjælp til f.eks. ngle af mine egne praktiske ting. Har fået mange klge rd g gde råd med mig. Jeg synes bestemt, det har styrket g rustet mig på flere frskellige mråder. Er altid kun gået herfra med en gd fr mig tilpas frnemmelse. - Peter Men det er et svært efterår fr Peter: Han kæmper med sin depressin g gamle stfvaner, frhldet til kæresten går i stykker, hans øknmiske situatin er svær, g han føler sig meget alene i en by, hvr han kun kender få. Alle de jbansøgninger, han sender ud giver heller ikke pte. Han knkler løs, men det lykkes ikke rigtigt. Peter kigger fte frbi ngle gange til aftalte møder; andre gange bare lige fr at sige hej g få en sludder g en bid brød. Vi hjælper ham med at få lagt budget, kntakt med Skanderbrg Kmmune g afdelinger i andre kmmuner, - får skabt verblik ver alle de blde, der flyver i luften. Men gså med helt knkrete ting sm fx lektiehjælp eller at låne ham en cykel, så han lettere kan kmme til g fra praktikpladsen. Peter starter på en ungdmsuddannelse i februar 2010 g har fået fritidsarbejde i den butik, hvr han var i praktik. Han føler sig stadig ensm g sårbar, men han er gdt på vej. 4

6 1.a Gazellen krt frtalt En Gazelleung er kendetegnet ved at kunne fretage stre spring persnligt g fagligt, når mtivatinen vækkes. Når retningen ændres, g når livet giver mening, udviser den unge str udhldenhed g skjulte ressurcer kmmer frem i lyset. Fra prjektbeskrivelsen Gazellen er rettet md målgruppen af unge mellem 16 g 25 år, der har brug fr en tæt g helhedsrienteret indsats. Prjektet rummer unge med manglende tr på sig selv g egne muligheder i livet, unge hvr drømmene fr længst er blevet parkeret frdi nederlag på stribe g manglende pbakning, gør det svært at hlde liv i dem. Unge hvr selvmedicinering i frm af hash eller hårdere stffer er blevet en mulig strategi, når livets barske realiteter er fr vanskelige at håndtere alene, g unge sm er blevet dømt udenfr fællesskabet g mærker ensmhedens lammende kraft. Fælles fr prjektets unge er, at de ønsker sig nget mere g nget andet af livet. Mange udtaler at de ønsker sig et nrmalt liv med ægtefælde, børn g jb. De ønsker at starte et nyt kapitel g har derfr brug fr hjælp til at vælge andre g mere hensigtsmæssige strategier til at kunne mestre livets udfrdringer. En Gazelleung er parat til at springe frrest g vise vejen, men har brug fr kmpetente g engagerede hjælpere mkring sig. Gazellemedarbejdernes rlle kan sammenlignes med hldet mkring cykelrytteren, der støtter, pmuntrer, sparrer g udfrdrer cykelrytteren på sin vej md tppen af bjerget. Frmålet med prjektet er først g fremmest at højne livskvaliteten fr den unge fr dermed at arbejde med afklaring mkring jb- g/eller uddannelsesmuligheder g krdinere indsatserne, så netværket mkring den unge udgør en samlet g støttende funktin. De unge kan kmme ind fra gaden, men henvises primært fra UU Odder-Skanderbrg g Arbejdsmarkedsafklaringen (team3) i Beskæftigelse- g Brgerservice. I løbet af t år frventes det, at 60 unge skal blive en del af Gazellen. Prjektet er finansieret af (LBR) Det Lkale Beskæftigelsesråd, Skanderbrg g rganisatrisk frankret under Ungdmmens Uddannelsesvejledning Odder-Skanderbrg. Prjektperiden er 2-årig g løber i periden Gazellen er fysisk placeret centralt i Skanderbrg midtby. 5

7 1b. Gazellen en tredelt krdineringsmdel Gazelleprjektet består af en tredelt indsatsmdel, der krdinerer det praktiske ungearbejde (niveau1), det tværfaglige samarbejde (niveau2) g de rganisatriske frandringer (niveau3). De fleste unge er tilknyttet én eller flere myndighedspersner, hvilket stiller krav til samarbejdet på tværs af kmmunens afdelinger. Et samarbejde der til stadighed skal smidiggøres g udvikles i håb m større grad af synlighed g effektivitet. I prjektets pbygning ligger der således en mulighed fr at bringe erfaringer fra ungearbejdet p på afdelingslederniveau netp med det udgangspunkt at kvalificere samarbejdet i kmmunens frskellige fagmråder g dermed i fællesskab få etableret de bedste rammer fr de unge. Den tværsektrielle styregruppe drager nytte af erfaringerne på niveau 1 g 2 g fungerer sm frankringspraktikere på det rganisatriske plan. 1c. Vres udgangspunkt Vres verrdnede udgangspunkt i Gazellen lægger sig tæt p ad Skanderbrg Kmmunes kerneværdier, hvr fkus er på åbenhed, md, fællesskab, mangfldighed, engagement g rdentlighed. Værdier sm på frskellig vis danner fundamentet fr vres arbejde i Gazellen (på alle 3 niveauer). Vi trr på, at de unge selv bidrager med rigtig mange ressurcer i kampen m at skabe sig et aktivt g frugtbart liv. Gazellemetden tager udgangspunkt i disse ressurcer, går i samspil med dem, støtter, udfrdrer g frstyrrer på bedste vis, således at relatinen hele tiden er i udvikling. Gazellen arbejder ud fra en tr på, at det er i det betydningsfulde møde mellem mennesker, at alt persnlig udvikling finder sted g vkser. Relatinsarbejdet er fundamentet fr at føle sig værdsat, fr at kunne arbejde med sig selv, etablere nye relatiner g kunne indgå i nye sammenhænge. Vi er inspireret af den systemiske tilgang, hvr vi tænker i systemer g arbejder med, hvrdan de frskellige systemer spiller sammen g kmplementerer hinanden. Vi har fkus på dynamikken g franderligheden i de sciale relatiner. Vi møder de unge anerkendende g trr på, at de til enhver tid gør sit bedste ud fra deres lgik, ståsted g muligheder i det givne øjeblik. Gazellen arbejder ud fra en frståelse af, at det er vigtig med en klar g tydelig kntekst: Når målet g rllerne er klart defineret, skaber det en større grad af mening fr den 6

8 enkelte. Vi definerer knteksten g gør det gerne igen, hvis den frsvinder undervejs fx ved at have fkus på de frskellige dmæner, sm vi bevæger s i. 1 Det gde liv g livskvalitet Det primære frmål i Gazellen er at højne livskvaliteten fr de unge i målgruppen (Prjektbeskrivelse2009:4). Men fr at gøre dette kræver det, at vi ved, hvad livskvalitet er, g hvilke implicitte betydninger vi lægger i begrebet, derfr har vi her valgt at definere livskvalitet. I vres frståelse af livskvalitet lægger vi s p ad Steen Hilling m.fl., der har udviklet en mdel, der psummerer de centrale aspekter af livskvalitet: I Gazellen arbejder vi med andre rd ud fra en helhedsrienteret frståelse af livskvalitet, hvr vi fkuserer på både indre g ydre faktrer, der er med at skabe en plevelse af det gde liv. Af den grund har vi udviklet livskvalitetshjulet, sm illustrerer frskellige aspekter af livet g de unges plevelse af disse (se livskvalitetshjulet s.21) 1 Jf. Maturanas pdeling i de tre dmæner; prduktins-, refleksins- g det persnlige dmæne 7

9 2. Første halvleg i Gazellen I det følgende præsenteres en status af, hvrdan Gazellen gdt halvvejs i prjektet frmer sig. Målgruppebeskrivelse Pt. er der 22 unge i prjektet, en ung er udsluset. Nedenfr beskrives de aktuelle unge. Derudver viser vi frdelingen ml. arbejde, uddannelse m.m. De unge er mellem år De aktuelle unge Den gennemsnitlige alder er på 19,7 år Frdelt på 11 mænd g 11 kvinder Diagnser: 82 % af de unge har en diagnse 12 har angst g/eller depressin 6 har ADHD 2 har en persnlighedsfrstyrrelse 2 har Aspergers Syndrm 2 venter på udredning Misbrug: 50 % af de unge har været/ er stadig i kntakt med stffer 3 har tidligere været misbrugere 5 er i et aktivt hashmisbrug 3 ryger i større eller mindre mfang hash Kriminalitet: 8

10 22,7 % er tidligere straffet eller har en betinget dm 2 tidligere straffet 3 med betingede dmme Uddannelse 4 unge er i gang med uddannelse 7 unge frventer at starte på en uddannelse til august De bløde facts: De unge er langt fra en hmgen gruppe men meget frskellige i ressurcer g behv. Dg er der ngle karakteristika ved de unge: Lavt selvværd, prblemer i flkesklen scial g/eller fagligt, misbrugsprblematikker, prblemer med enkelte familiemedlemmer/familien g/eller venner, en følelse af ensmhed, g manglende øknmisk verblik. Oversigt ver de unges frdeling i frhld til arbejde g uddannelse m.m. Uddannelse Arbejde Praktik Misbrugsbehandling Sygemelding Andet Uddannelse: 18,2 % Arbejde: 18,2 % Praktik: 18,2 % Misbrugsbehandling: 18,2 % Sygemelding: 18,2 % Andet: 9,1 % 9

11 Case 2: At være vedhldende Søren er lige blevet 18 år g flyttet hjemmefra i egen lejlighed. Han har haft en belastet pvækst g svær g ustabil sklegang g har en adfærd med begyndende kriminalitet g misbrug. Han færdes i bandemiljøet i Skanderbrg. Sørens stre hbby er musik g pt. spiller han i t bands. Søren deltg i Gazellens visitatinssamtale, var velplagt g frtalte gerne sin histrie g m styrker g udfrdringer. Herefter udeblev han 3 gange til den aftalte Ja - samtale. Først da vi aftalte at hente ham på bpælen, lykkedes det at kmme ned g underskrive samarbejdskntrakten. Samme mønster gentg sig i de første aftaler med Søren, hvr han udeblev uden afbud. Vi reagerede hurtigt g kørte hjem til ham på bpælen g afhldte de første møder der. Søren er uafklaret jbmæssigt men har t stre ønsker. Det ene er at blive pædagg g bruge sin musik ind i den verden. Det andet er at blive plitibetjent. Vi fik hurtigt etableret en praktikkntakt til en klub i kmmunen i håb m større afklaring. Sideløbende hermed arbejder vi med drømmen m at blive plitibetjent bl.a. ved samtale med Sørens yndlingsbetjent, fr at få afklaret hvilke muligheder Søren har her med en plettet straffeattest. Søren har fået bevilget mentrstøtte, hvilket han dg endnu ikke har prfiteret af, da han heller ikke her har frmået at verhlde de aftalte mødetider. Gazellen går derfr aktivt ind i den relatin i håb m, at få styrket samarbejdet her så Søren har endnu en vksenressurce at trække på fx i de situatiner i fritiden, hvr tingene går skævt fr ham. 3. Gazelle-metden I de følgende afsnit vil vi uddybe Gazelle-metden m.a.. hvrdan vi arbejder på de frskellige niveauer. Pga. tidsmæssige begrænsninger, har vi valgt at vægte det knkrete arbejde med de unge højest. 3a. Det knkrete arbejde på niveau 1 Nedenfr vil vi give jer et indblik i Gazellemetden, hvr vi præsenterer nedslagspunkter i vres arbejde med de unge 10

12 Det første møde at sikre mtivatin g parathed. Den unges ønske m ny kurs skal være drivkraften Jeg gider ikke fucke mit liv p mere, jeg vil leve et nrmalt liv med hus, jb g familie Ung Jeg vil i gang ha nget at stå p til. - Ung Frud fr visitatinssamtalen (det første møde) ligger der en væsentlig frberedelse, hvr vi undersøger den unges histrie g prblematikker, således at vi med str sikkerhed allerede inden den første samtale ved g trr på, at vi kan rumme g hjælpe den unge videre i livet. Vi ønsker hermed at undgå den situatin, hvr vi efter første møde skal afvise den unge, sm dermed vil høste endnu et nederlag i den kasse, der hedder afvisning g dur ikke. Vi er gså med tiden blevet mere pmærksmme på vigtigheden af, at få en rdreseddel med fra visitatr, gerne i samarbejde med den unge fr på den måde at fkusere på knteksten (jf. vres metdiske tilgang). Fx: Hvad er det fr en ydelse sagsbehandler eller vejleder, ønsker vi skal levere? Og hvad er tidshrisnten? Med en præcis rdreseddel er vejen g målet tydeligere. Visitatinssamtalen er det første skridt til at skabe en relatin til den unge. Til samtalen, sm varer mkring en time, inviteres relevante persner i den unges netværk gså med på pfrdring af den unge. Her kmmer vi vidt mkring i frhld til den unges frtid, nutid g ønsker g drømme fr fremtiden (se visitatinsmindmap i bilagene). Allerede her får den unge et indblik i vres anerkendende tilgang, g at vi tør gå tæt på, gså der hvr det gør ndt. Til slut i samtalen giver Gazellemedarbejderne en feedback på deres plevelse af samtalen med den unge g en vurdering af den unges egnethed i Gazellen. Det fregår knkret på den måde, at det usynlige plexiglas køres ned, således at den unge g andre mødedeltagere ikke kan kmmentere Gazellemedarbejdernes rd, men blt være lyttende g mdtagende. Det kan virke vldsmt på ngle unge, frdi de ikke er vant til at få en så direkte feedback, men det er vres erfaring, at strt set alle unge er glade fr frmen g prfiterer af den direkte g tydelige feedback. Herefter skriver visitatr g Gazellemedarbejderne under på, at de har givet deres JA til den unge, g den unge bliver bedt m at gå hjem g tænke ver mødet g egen parathed. Der aftales et nyt møde få dage efter, hvr den unge skal kmme g give sit ja eller nej til Gazellen. Denne struktur er valgt, frdi det allerede her giver s et billede af den unges mtivatin g parathed. Når den unge har givet sit JA til Gazellen indledes samarbejdet, g der handles hurtigt g fremadrettet i et intensivt frløb, hvr den unge bliver tilknyttet en af Gazellemedarbejderne, sm tætteste kntaktpersn. 11

13 Relatinsarbejde tæt g tryg kntakt i et ikke-kmmunalt miljø At kmme hjem Her er ikke kmmune-tid Når man kmmer ned i Gazellen, er det sm at kmme hjem til farmr! Ung Det er altid gdt at have én at snakke med, sm ikke er ens mr. - Ung Spis brød til Her har du ikke misset tiden, selvm du kmmer ti minutter fr sent. Og så det med, at man kan ringe til jer - det er ikke altid I tager den med det samme, men så ringer I tilbage hurtigt, hvr på kmmunen, der er der kun telefntid mellem 8-9 eller hvad det er. Jeg har gså ngle gange skrevet med jer m aftenen eller i weekenden. Man kan bare kmme, I har ikke kmmune-tid. Ung At have det sjvt Hvis jeg er nede i Gazellen mkring frksttid, bliver jeg ikke smidt ud, men får altid en bid brød med. Ung Man kan snakke med jer. Man kan kmme herned g så kmmer man bare i gdt humør, frdi I er glade g griner. - Ung Et hyggeligt sted.. Nget med tillid I Gazellen kmmer man mere ind på livet af hinanden end i kmmunen, g I har altid tid til én. Sagsbehandlere har mange flere unge, så de har ikke så meget tid. Det er mere afslappende hernede, g der er heller ikke så mange mennesker. Her er der sådan en hyggestemning fx med sfaen eller man kan sætte sig p i gyngen. - Ung Hvis jeg har et eller andet på hjertet føler jeg sagtens jeg kan kmme g sige det til jer. Synes den tillid er gd. Ung Jeg føler, her er lidt mere åbent. Jeg ser jer mere end jeg gjrde med min sagsbehandler. Det er en anden tillid. Der er lidt mere msrg her det vil der selvfølgelig gså være ved ngle scialrådgivere, men jeg synes bare det er nget helt andet her. - Ung - Ovenstående udtalelser er hentet fra vres interviews. De kendetegner generelt de unges plevelser af at være i Gazellen I Gazellen indgår gazellemedarbejderen g den unge i et ligeværdigt møde med den unges liv i fkus. Opgaven er at skabe g fasthlde en relatin, hvr den unge plever tryghed, tillid g tr på egne evner g ret til at bestemme ver eget liv. En relatin hvr glæder, bekymringer, frustratiner g srger kan få frit løb g være udviklende g berigende fr den unge. Vi løfter ikke pegefingeren g dømmer, når aftaler ikke bliver verhldt, eller når den 12

14 unge ikke lever p til egne eller andres frventninger. I stedet viser vi nærvær ved ikke at være ligeglade med de valg de træffer g på den måde bliver vi tydelige i relatinen. Specielt er vi nysgerrige på de valg sm udefra set virker destruktive g ødelæggende, fx når misbruget vertager styringen g fremmødet bliver ustabilt, eller når angsten frhindrer pstarten på drømmeuddannelsen. Vi samtaler g hjælper herigennem med at sætte rd på det svære i håbet m at give den unge en bevidsthed m, hvrdan han/hun tackler vanskeligheder i livet. Samtidig har vi hele tiden fkus på, hvrdan vi kan få den unge rustet til at vælge andre g mere knstruktive strategier, g dermed blive bedre i stand til at mestre livet. Samtalen er vres vigtigste redskab i arbejdet, hvr vi leverer en slags livsvejledning g følger den unge i medgang g mdgang. Her vises knkrete tiltag i relatinsarbejdet: - Samtalen: Vi afhlder mtiverende, afklarende g selvværdsudviklende samtaler - Den unges højre hånd: Vi er med den unge i banken, sagsbehandler, plitiet, praktikken m.m. g støtter, pmuntrer g sparrer når det er nødvendigt. - Jævnlig g kntinuerlig sms-kntakt: Gennem sms støtter g pmuntrer vi ift. knkrete udfrdringer, g den unge mærker interessen g nærværet. - Hjemlighed g hjertevarme: Når den unge kmmer på besøg i Gazellen, viser vi glæde g begejstring ved håndtryk, knus g msrg. Vi afbryder vres arbejde g tager s tid til at drikke en sdavand g spørge interesseret ind til den unges liv. - Frkstmøder: Planlagte møder lægger vi i frlængelse af frkst eller mrgenmad, g gså her mødes de unge i øjenhøjde. - Kendskab til hinandens unge: Selvm vi ikke er kntaktpersn fr den unge, frsøger vi at skabe en relatin til den andens unge, så den unge mærker den anden prjektmedarbejders tilstedeværelse. - Det persnlige netværk: De unges kærester, venner, frældre g børn bliver gså budt på en sdavand eller kaffe g en småkage g plever den samme interesse g pmærksmhed. - At bruge s selv sm redskab: Vi er bevidste m, hvem vi er, hvrdan vi kmplementerer hinanden, g hvrdan vres relatin virker på de unge. Denne bevidsthed bruger vi sm en aktiv del af relatinsarbejdet. 13

15 - Hjemlige lkaler: Gazellen hlder til i ngle dejlige lkaler i Skanderbrg centrum. Udfrdringen har været at skabe et hjemligt miljø, der indbyder til hygge g afslapning uden at blive fr ungdmsklub- eller kmmune-agtig. Praktik, arbejde g uddannelse - gazeller springer langt g gør drømme til virkelighed Jeg har altid ville være pædagg, men da jeg var gravid fik jeg at vide, at det kunne jeg aldrig blive, så jeg skulle være vicevært. Men Gazellen hjalp mig til at gå efter det jeg brænder fr. Ung Jeg er blevet meget mere afklaret i frhld til mig selv, g hvad jeg gerne vil. I har fået mig til at tænke rigtig meget ver ting man ligesm bliver nødt til at tænke ver. Det har gså hjulpet mig med at prøve ngle ting af fx i praktik g været rundt med jbansøgninger det var rigtig rart. - Ung Vi er mdige g tør tr på drømmene g arbejder hen imd at gøre drømme til virkelighed. Urealistiske drømme bliver vendt g drejet g er en gd anledning til, at få sat flere rd på ønsker fr livet. Drømme bliver prøvet af både i samtalen g i praksis. Ngle drømme bliver udlevet, andre frkastet. Også her går de unge frrest, det er ikke Gazellemedarbejderne, der frkaster eller mdefinerer en drøm. Vi stiller relevante spørgsmål, udfrdrer g prøver af (fx gennem praktikfrløb) g giver hermed de unge redskaber, der er brugbare i frbindelse med at træffe betydningsfulde valg i livet. Knkret bruger vi pilen (se bilag) i den første mtiverende samtale med den unge. Pilen sætter skarp på drømmene g giver et verblik ver hvilke ressurcer den unge kan trække på, på sin vej md målet samt hvilke udfrdringer, der skal tackles på vejen. Det danner et brugbart fundament g en tydelig pejling på, hvad der skal arbejdes med g i hvilken rækkefølge. Der er ikke langt fra idé til handling. Vi griber gerne telefnen g afsøger frskellige praktikmuligheder tidligt i frløbet med den unge. Vi kan gså spntant køre ud på besøg på uddannelsesinstitutiner, højskler eller andet, hvis det er plagt. Nye tiltag: Kursen sættes undervejs Sagsbehandlere g uu-vejledere er meget mere sådan: Nu skal du i gang! Du skal bare skynde dig af sted g kmme ud. Hernede er det mere: Hvad vil du gerne? Man skal ikke 14

16 bare føle, man er i gang med nget, man skal gså føle, det er det rigtige. At det ikke bare er fr at kmme ud g lave et eller andet. Ung Jeg synes undervisningen er fedt, selvm det er svært, så er I tålmdige g har lyst til at hjælpe. - Ung En væsentlig pinte i Gazellemetden er, at metden er prcessuel g i knstant bevægelse g udvikling. Det betyder, at vi tænker med den unge g arbejder på at idéudvikle nye tiltag til gavn fr den unges vej i livet. Eksempelvis har Gazellen købt knsulenttimer på VUC fr at blive rustet til at pstarte egen FVU-undervisning. Flere af vres unge har frgæves frsøgt at starte i frskellige frløb på VUC. Af frskellige grunde har de ikke magtet at gennemføre det g sm alternativt hertil, har vi derfr startet vres eget undervisningsfrløb p 2 timer 2 dage m ugen. Indtil videre har det fungeret gdt med et fremmøde på mkring 80 %. Dette frum har vist sig gså at fungere sm en slags selvhjælpsgruppe, hvr de unge kan udveksle g debattere persnlige emner sm ptager dem pt. fx vanskeligheder med kæresten eller misbrugsprblematikker. På lignende vis har vi udviklet vres eget selvværdprgram, haft lektiecafe, tilbudt ansøgningsskrivning g gennemført gruppevejledningsfrløb. Gazellens pgave er således at dække akutte behv sm fx undervisning men gså behv, der bærer præg af bstøttefunktiner sm mrgentransprt, kntakt med kmmunen, banken, plitiet m.m. Opgaver, der i en peride af den unges liv, har det frmål at tydeliggøre g afdække, hvilke tiltag den unge på lang sigt har brug fr. Gazellen undgår hermed blt at blive nget mere af systemet, men sætter i stedet fkus ind på at udvikle, hvad systemet har brug fr. Netværkssamarbejde krdinering af de eksisterende ressurcer Det er det bedste tilbud til unge mennesker. I gør en frskel i de unge menneskers liv. De er glade fr jer, g jeg er glad fr jer! Sagsbehandler i Jbcentret Jeg er glad fr, Lene har jer gså. Mr til en ung Gazellen tænker i systemer, hvr vi fkuserer på frskelligheder g arbejder ud fra den samlende krdinerende indsats. Det er vres erfaring, at et knstruktivt samarbejde mellem de frskellige kmmunale afdelinger er vigtigt i arbejdet med den unge. - Det har vi bl.a. styrket gennem besøg på andre kmmunale afdelinger, hvilket efterfølgende har betydet en hurtigere g mere persnlig sagsbehandling, i frbindelse med frskellige knkrete prblemer 15

17 vres unge står i. Vi arbejder med den unges private g persnlige netværk blandt andet gennem netværksmøder. De fleste gazelleunge har et strt krps af prfessinelle hjælpere mkring sig, fx UU-vejleder, sagsbehandlere i jbcentret, ydelseskntret, Vksen Handicap eller Børn g Unge, psyklg, psykiater, vejleder på uddannelsesinstitutin, mentr m.fl. Netværksmøderne er en måde at sikre s, at alle parter arbejder fr g med den unge. Det er gså her at målet bliver præciseret, således at alle kender målet g kender egen g andres rlle på den unges vej md målet. Samarbejde på niveau 1 Grundstenen i Gazellen er, at samarbejdet mellem de t prjektmedarbejdere fungerer. Der er t ben i vres samarbejde: Det ene er den faglige sparring g det andet er den gensidige relatin. Den faglige sparring Dagligt drøfter vi de unge, der aktuelt har behv fr støtte. Derudver hlder vi Gazelle-møder, hvr vi arbejder med de aktuelle arbejdspgaver. Fr at fremme prjektets metde- g kvalitetsudvikling samarbejder vi med søsterprjekter fra Pumaspringet i Silkebrg g TripleU i Århus, sm arbejder med samme målgruppe g udbyder lignende tilbud sm Gazellens. Derudver får vi løbende supervisin på det metdiske g persnlige plan. Den gensidige relatin I pstartsfasen lavede vi en frventningsafstemning fr at spre s ind på hinanden g fr at få en fælles frståelse af Gazellens spilleregler. Vres udgangspunkt er et ideal m ærlighed, åbenhed g udvikling, hvilket samtidig afspejler den måde, vi frventer, relatinen til de unge skal være. Løbende flytter vi altså fkus fra det faglige indhld til vres indbyrdes prces fr kntinuerligt at udvikle prjektet g vres samarbejde. Dette arbejde pkvalificerer samtidig det faglige niveau, frdi vi får en større indsigt i hinandens ressurcer, kmpetencer g udfrdringer. 16

18 3b. Det knkrete arbejde niveau 2 Gazellemedarbejderne er ikke myndighedspersner g fører derfr ikke jurnal. Gazellen er en slags ikke-kmmunal institutin i det kmmunale system. Vi er de unges ambassadører eller systemfrtlkere, g samtidig ansatte i kmmunen g meget afhængige af, at samarbejdet med vres kmmunale klleger fungerer. Vi tager de unge i hånden g følger g guider dem rundt i den kmmunale labyrint, g hjælper med at versætte, g tlke de beskeder de får her. Samtidig fungerer vi sm en slags backinggruppe, der støtter g hjælper med at finde strategier ift. at håndtere de svære beskeder. Den unge reagerer fte med frustratiner g vrede, når den ønskede hjælp ikke bliver tilgdeset. Fr at udvikle på det tværfaglige samarbejde blev der i prjektpstarten nedsat en tværfaglig samarbejdsgruppe bestående af ledere/afdelingsledere fra UU-OS, team 3 i jbcentret, rusmiddelcentret, Børn & Unge, Vksen Handicap g Scialcentret. Gruppen arbejder med de spørgsmål, faglige felter g krdineringspgaver, sm Gazellemedarbejderne støder på g bringer ind i gruppen. Her hldes der til stadighed fkus på, at ptimere g krdinere de allerede eksisterende ressurcer i kmmunen. Gruppen mødes 4 gange årligt i Gazellen, g det er Gazellemedarbejderne, der er tvhldere i frhld til mødeinitiativ g til den verrdnede planlægning. Det har været en udfrdring fr s at få den krdinerende samarbejdsgruppe skudt i gang g få medlemmerne til at pririterer møderne i en travl arbejdsdag. Der har været en del fravær, hvilket betød at vi en enkelt gang valgte at flytte mødet. Udfrdringen består i, at udvikle en mødekvalitet, hvr vigtige samarbejdsbeslutninger kan tages g frhldsvist hurtigt kan blive implementeret i de frskellige afdelinger, så deltagerne plever møderne sm vedkmmende g relevante. I frlængelse af dette blev det på sidste møde besluttet, at hvis afdelingslederen ikke har mulighed fr at deltage, skal beslutningskmpetencen videregives repræsentanten. I perider har ungearbejdet fyldt meget g krævet størstedelen af vres tid g energi. Udfrdringen er derfr til stadighed at priritere metdeudviklingen ift. krdinering g samarbejde med andre kmmunale instanser, så udsatte unge møder en dynamisk tværfaglig medarbejdergruppe. 3c. Det knkrete arbejde niveau 3 Den tværsektrielle styregruppe består af repræsentant fra LBR, leder af UU-OS, leder af Børn & Unge, leder af Vksen Handicap, jbcenterchef g ydelse & Udførechef samt 17

19 Gazellemedarbejderne. Styregruppen mødes 4 gange årligt i Gazellens lkaler g det er Gazellen, der er tvhldere i frhld til mødeinitiativ g den verrdnede planlægning. Styregruppen bliver på møderne rienteret m prjektets udvikling, hvilke udfrdringer vi støder på i det daglige arbejde g en handleplan fr den kmmende peride. Møderne har karakter af sparring, g styregruppen fungerer sm stifindere både i det private g ffentlige system, hvilket vi har haft str gavn af. Tanken bag prjektet er, at styregruppen skal fungere sm frankringspraktikere på det rganisatriske plan g arbejde hen imd at udvikle frslag til en mere synlig rganisatinsstruktur i krdineringen af ungeindsatsen. Dette mål har Gazellen ikke været skarpe nk på, hvrfr vres pgave det følgende år bliver at præsentere frslag til en rganisatinsstruktur fr styregruppen g i fællesskab diskutere g udvikle denne. Desværre har der været lavt fremmøde fra Vksen Handicap g Børn & Unge. Der ligger en kæmpe udfrdring i, at få lederne til at pririterer møderne i en travl arbejdsdag. 4. Succeskriterier Det primære frmål er at højne livskvaliteten fr de unge i målgruppen. Herunder er succeskriteriet: At 80 % af de unge skal have et persnligt udbytte af deltagelse i prjektet. Fr at lave en midlertidig måling af, hvrvidt de unge har fået et persnligt udbytte af deltagelse i prjektet, har vi i vres interviewguide lavet ngle spørgsmål ud fra en skala. Derudver har vi udviklet et redskab, der kan illustrere de unges plevede livskvalitet; nemlig livskvalitetshjulet. Det sekundære mål er at få målgruppens unge afklaret g i uddannelse eller jb. Her er succeskriterierne tdelt: At 50 % af de unge efter deltagelse i prjektet er startet på en uddannelse eller er blevet tilknyttet arbejdsmarkedet. At de resterende er afklaret g henvist til anden indsats g/eller behandling. Til evaluering af disse succeskriterier arbejder vi ud fra det sciale købmandsskab, sm kvantitativt viser de unges øknmiske grundlag før g efter ptag i Gazellen. 18

20 4a. Et persnligt udbytte? Jeg føler mig langt mere afklaret med, hvad det egentlig er jeg vil. Ung Jeg synes jeg er kmmet tættere på mine mål. - Ung Nedenfr vises der i %, hvrdan de unge placerede sig på skalaen. a) Hvr tilfreds er du med dit liv lige nu? 1. Slet ikke 7,7 % 2. Lidt 38,4 % 3. Nget 46,1 % 4. Meget 7,7 % b) Hvr tilfreds var du med dit liv inden du blev en Gazelle? 1. Slet ikke 38,4 % 2. Lidt 53,8 % 3. Nget 7,7 % 4. Meget -- Tabel a g b viser de unges plevelse af tilfredshed før g under deltagelse i Gazellen. Ifølge disse tabeller plever de unge en større tilfredshed i deres liv lige pt. Sammenhldes dette med tabel c, hvr 92,2 % føler sig nget eller meget tættere på deres drømme m det gde liv, kan vi knkludere her halvvejs, at mindst 80 % af de adspurgte unge får et persnligt udbytte af prjektet. Her kan tabel d yderligere validere dette, da alle de unge plever, at Gazellen har gjrt ngen eller megen frskel. c) Føler du, at du er kmmet tættere på dine drømme m det gde liv? 1. Slet ikke Lidt 7,7 % 3. Nget 61,5 % 4. Meget 30,7 % d) Synes du Gazellen har gjrt en frskel fr dig? 1. Slet ikke Lidt Ngen 46,1 % 4. Megen 53,8 % 19

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøgningsskema til Frsøg med helhedsrienterede indsatser fr udsatte familier Ansøger Kmmune Silkebrg Kmmune Prjektansvarlig enhed Jbcenter Silkebrg, Drewsensvej 60, 8600 Silkebrg Navn g titel på prjektansvarlig

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Midtvejsevaluering af Brug for alle unge. 15. juni 2010. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Midtvejsevaluering af Brug for alle unge. 15. juni 2010. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere Midtvejsevaluering af Brug fr alle unge 15. juni 2010 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Sammenfatning g knklusiner 1 2. Ernst & Yung s metde til løsning af evalueringspgaven

Læs mere