Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung"

Transkript

1 Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

2 Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg g er frankret under Ungdmmens Uddannelsesvejledning, Odder-Skanderbrg. Prjektet er rettet md målgruppen af unge mellem 16 g 25 år, der har brug fr en tæt g helhedsrienteret indsats. Frmålet med prjektet er at højne de unges livskvalitet fr derefter at afklare jbg/eller uddannelsesmuligheder. Prjektet rummer unge med manglende tr på sig selv g egne muligheder i livet, g unge der ønsker sig nget mere g andet af livet. Gazellen sætter fkus på de unges uhensigtsmæssige valg g støtter dem i at finde andre g mere knstruktive strategier til at mestre livets udfrdringer. Gazellen har i maj 2010 været i gang i et år. Gdt halvvejs har der været 23 unge i Gazellen med en ligelig frdeling af unge mænd g kvinder. Størstedelen af de unge har en psykisk diagnse fx ADHD, angst, depressin m.v. Halvdelen har været eller er stadig i kntakt med stffer, g fr ngle af dem er kriminalitet en del af deres liv. Det er således en sårbar gruppe, der har brug fr en særlig støtte g msrg til at kmme videre. I midtvejsevalueringen beskrives Gazelle-metden, sm er vres udgangspunkt fr arbejdet med de unge, hvr den anerkendende tilgang g relatinspbygningen danner fundamentet fr arbejdet. Derudver arbejder vi fleksibelt g handler hurtigt ift. de unges behv. Det er vres vurdering, at netp denne metde, er med til at højne de unges livskvalitet g afklare deres jb- g uddannelsesmuligheder. I midtvejsevalueringen dkumenteres det, at de definerede succeskriterier pfyldes, således at mindst 80 % af de unge har fået persnligt udbytte af prjektet g mindst 50 % af de unge er blevet afklaret ift. arbejde eller uddannelse. 1

3 1. Indledning... s.3 1a. Gazellen krt frtalt...s.5 1b. Gazellen; en tredelt krdineringsindsats... s.6 1c. Vres udgangspunkt... s.6 - Det gde liv g livskvalitet... s.7 2. Første halvleg i Gazellen... s.8 2a. Målgruppebeskrivelse/status... S.8 3 Gazelle-metden... s.10 3a. Det knkrete arbejde på niveau 1... s.10 - Det første møde at sikre mtivatin g parathed... s.11 - Relatinsarbejde tæt g tryg kntakt i et ikke-kmmunalt miljø... s.12 - Praktik, arbejde g uddannelse... s.14 - Nye tiltag: Kursen sættes undervejs... s.14 - Netværkssamarbejde... s Samarbejde på niveau 1...s.16 3b. Det knkrete arbejde niveau 2... s.17 3c. Det knkrete arbejde niveau 3... s.17 4 Succeskriterier... s.18 4a. Et persnligt udbytte?... S.19 4b. Livskvalitetshjulet... s.20 4c. Scialt købmandskab... s Anbefalinger... s Ud ver stepperne et par afsluttende bemærkninger... s.30 2

4 Jeg har fået hjælp til at vende mine tanker. I har frstået mig, så jeg kunne kmme videre med min tænkning. Ung Jeg havde ikke nget at lave, havde ikke andre vksne sm jeg kunne støtte mig p ad ud ver mine frældre på det tidspunkt. Nu har jeg Gazellen. - Ung Gazellen kan hjælpe mig med at få mig gjrt klar både psykisk g fysisk til at starte på uddannelse. - Ung Jeg kan altid være mig selv, når jeg er hernede. Behøver ikke hvad kan man sige det er ikke det samme sm i sklen eller praktikken føler jeg kan slappe af g bare være den jeg er hernede. - Ung Jeg synes, Gazellen har hjulpet mig. Man kan sige, der er ngle gange, hvr jeg ikke ville hjælpes. Men I har støttet mig. Det er jeg rigtig glad fr. -Ung 1. Indledning Denne evaluering er bygget p i fem verrdnede dele. På den måde kan I sm læsere selv vælge ud, hvad I finder mest relevant. Vi skriver til flere frskellige målgrupper dels LBR, der har givet midlerne til prjektet, dels de frskellige kmmunale afdelinger g dels medarbejdere, der arbejder med udsatte brgere. Den første del er en præsentatin af prjektet g vres udgangspunkt. Den anden del er en status ver hvr mange unge, der pt. har været igennem prjektet g en målgruppebeskrivelse. Den tredje del er en metdebeskrivelse, hvr vi beskriver, hvrdan vi arbejder med de unge g samarbejdspartnere. Den fjerde del er en psamling på succeskriterierne, g hvrvidt vi efter et år har nået dem. Den femte del er anbefalinger til arbejdet med udsatte unge i en krdineret ungeindsats. 3

5 En bemærkning er på sin plads her: Denne evaluering er udfrmet af s ; Anne g Lisbeth, sm er prjektmedarbejdere i Gazellen, g er således ikke uvildig. Vi har valgt at tage udgangspunkt i de unges tanker m g plevelse af Gazellen krydret med vres egne erfaringer efter gdt et år. Grundet tidsmæssige begrænsninger har vi ikke interviewet samarbejdspartnere. I alt valgte vi at interviewe 15 unge; de resterende er enten passive i Gazellen eller helt nye, g derfr valgte vi ikke at inkludere dem. T unge aflyste, så det blev til interviews med 13 unge (se interviewguide i bilag). Det er således lidt ver halvdelen af de unge, der er blevet interviewet. Udtalelserne fra de unge i denne evaluering er alle hentet fra disse interviews. Derudver har vi valgt at beskrive tre cases, der illustrerer frskellige rller i arbejdet med de unge; dels den praktiske hjælper, den vedhldende vksen g den rummende samtalepartner. Case 1: Støtte til at starte frfra I juli sidste år flytter Peter på 22 år til byen pga. en kæreste, g i august bliver han en del af Gazellen g deltager i vres Gazelle-frløb med strt engagement. Det gjrde en kæmpe frskel efter jeg startede på prjektet hernede. Det var nk følelsen af, at jeg faktisk blev en del af nget. Fr mig persnligt sm er ny i Skanderbrg er det rart at jeg kan kmme herned g få hjælp, fx når jeg ikke kunne verskue mine papirer eller regninger, pkald til frskellige steder. Jeg har fået alverdens hjælp til f.eks. ngle af mine egne praktiske ting. Har fået mange klge rd g gde råd med mig. Jeg synes bestemt, det har styrket g rustet mig på flere frskellige mråder. Er altid kun gået herfra med en gd fr mig tilpas frnemmelse. - Peter Men det er et svært efterår fr Peter: Han kæmper med sin depressin g gamle stfvaner, frhldet til kæresten går i stykker, hans øknmiske situatin er svær, g han føler sig meget alene i en by, hvr han kun kender få. Alle de jbansøgninger, han sender ud giver heller ikke pte. Han knkler løs, men det lykkes ikke rigtigt. Peter kigger fte frbi ngle gange til aftalte møder; andre gange bare lige fr at sige hej g få en sludder g en bid brød. Vi hjælper ham med at få lagt budget, kntakt med Skanderbrg Kmmune g afdelinger i andre kmmuner, - får skabt verblik ver alle de blde, der flyver i luften. Men gså med helt knkrete ting sm fx lektiehjælp eller at låne ham en cykel, så han lettere kan kmme til g fra praktikpladsen. Peter starter på en ungdmsuddannelse i februar 2010 g har fået fritidsarbejde i den butik, hvr han var i praktik. Han føler sig stadig ensm g sårbar, men han er gdt på vej. 4

6 1.a Gazellen krt frtalt En Gazelleung er kendetegnet ved at kunne fretage stre spring persnligt g fagligt, når mtivatinen vækkes. Når retningen ændres, g når livet giver mening, udviser den unge str udhldenhed g skjulte ressurcer kmmer frem i lyset. Fra prjektbeskrivelsen Gazellen er rettet md målgruppen af unge mellem 16 g 25 år, der har brug fr en tæt g helhedsrienteret indsats. Prjektet rummer unge med manglende tr på sig selv g egne muligheder i livet, unge hvr drømmene fr længst er blevet parkeret frdi nederlag på stribe g manglende pbakning, gør det svært at hlde liv i dem. Unge hvr selvmedicinering i frm af hash eller hårdere stffer er blevet en mulig strategi, når livets barske realiteter er fr vanskelige at håndtere alene, g unge sm er blevet dømt udenfr fællesskabet g mærker ensmhedens lammende kraft. Fælles fr prjektets unge er, at de ønsker sig nget mere g nget andet af livet. Mange udtaler at de ønsker sig et nrmalt liv med ægtefælde, børn g jb. De ønsker at starte et nyt kapitel g har derfr brug fr hjælp til at vælge andre g mere hensigtsmæssige strategier til at kunne mestre livets udfrdringer. En Gazelleung er parat til at springe frrest g vise vejen, men har brug fr kmpetente g engagerede hjælpere mkring sig. Gazellemedarbejdernes rlle kan sammenlignes med hldet mkring cykelrytteren, der støtter, pmuntrer, sparrer g udfrdrer cykelrytteren på sin vej md tppen af bjerget. Frmålet med prjektet er først g fremmest at højne livskvaliteten fr den unge fr dermed at arbejde med afklaring mkring jb- g/eller uddannelsesmuligheder g krdinere indsatserne, så netværket mkring den unge udgør en samlet g støttende funktin. De unge kan kmme ind fra gaden, men henvises primært fra UU Odder-Skanderbrg g Arbejdsmarkedsafklaringen (team3) i Beskæftigelse- g Brgerservice. I løbet af t år frventes det, at 60 unge skal blive en del af Gazellen. Prjektet er finansieret af (LBR) Det Lkale Beskæftigelsesråd, Skanderbrg g rganisatrisk frankret under Ungdmmens Uddannelsesvejledning Odder-Skanderbrg. Prjektperiden er 2-årig g løber i periden Gazellen er fysisk placeret centralt i Skanderbrg midtby. 5

7 1b. Gazellen en tredelt krdineringsmdel Gazelleprjektet består af en tredelt indsatsmdel, der krdinerer det praktiske ungearbejde (niveau1), det tværfaglige samarbejde (niveau2) g de rganisatriske frandringer (niveau3). De fleste unge er tilknyttet én eller flere myndighedspersner, hvilket stiller krav til samarbejdet på tværs af kmmunens afdelinger. Et samarbejde der til stadighed skal smidiggøres g udvikles i håb m større grad af synlighed g effektivitet. I prjektets pbygning ligger der således en mulighed fr at bringe erfaringer fra ungearbejdet p på afdelingslederniveau netp med det udgangspunkt at kvalificere samarbejdet i kmmunens frskellige fagmråder g dermed i fællesskab få etableret de bedste rammer fr de unge. Den tværsektrielle styregruppe drager nytte af erfaringerne på niveau 1 g 2 g fungerer sm frankringspraktikere på det rganisatriske plan. 1c. Vres udgangspunkt Vres verrdnede udgangspunkt i Gazellen lægger sig tæt p ad Skanderbrg Kmmunes kerneværdier, hvr fkus er på åbenhed, md, fællesskab, mangfldighed, engagement g rdentlighed. Værdier sm på frskellig vis danner fundamentet fr vres arbejde i Gazellen (på alle 3 niveauer). Vi trr på, at de unge selv bidrager med rigtig mange ressurcer i kampen m at skabe sig et aktivt g frugtbart liv. Gazellemetden tager udgangspunkt i disse ressurcer, går i samspil med dem, støtter, udfrdrer g frstyrrer på bedste vis, således at relatinen hele tiden er i udvikling. Gazellen arbejder ud fra en tr på, at det er i det betydningsfulde møde mellem mennesker, at alt persnlig udvikling finder sted g vkser. Relatinsarbejdet er fundamentet fr at føle sig værdsat, fr at kunne arbejde med sig selv, etablere nye relatiner g kunne indgå i nye sammenhænge. Vi er inspireret af den systemiske tilgang, hvr vi tænker i systemer g arbejder med, hvrdan de frskellige systemer spiller sammen g kmplementerer hinanden. Vi har fkus på dynamikken g franderligheden i de sciale relatiner. Vi møder de unge anerkendende g trr på, at de til enhver tid gør sit bedste ud fra deres lgik, ståsted g muligheder i det givne øjeblik. Gazellen arbejder ud fra en frståelse af, at det er vigtig med en klar g tydelig kntekst: Når målet g rllerne er klart defineret, skaber det en større grad af mening fr den 6

8 enkelte. Vi definerer knteksten g gør det gerne igen, hvis den frsvinder undervejs fx ved at have fkus på de frskellige dmæner, sm vi bevæger s i. 1 Det gde liv g livskvalitet Det primære frmål i Gazellen er at højne livskvaliteten fr de unge i målgruppen (Prjektbeskrivelse2009:4). Men fr at gøre dette kræver det, at vi ved, hvad livskvalitet er, g hvilke implicitte betydninger vi lægger i begrebet, derfr har vi her valgt at definere livskvalitet. I vres frståelse af livskvalitet lægger vi s p ad Steen Hilling m.fl., der har udviklet en mdel, der psummerer de centrale aspekter af livskvalitet: I Gazellen arbejder vi med andre rd ud fra en helhedsrienteret frståelse af livskvalitet, hvr vi fkuserer på både indre g ydre faktrer, der er med at skabe en plevelse af det gde liv. Af den grund har vi udviklet livskvalitetshjulet, sm illustrerer frskellige aspekter af livet g de unges plevelse af disse (se livskvalitetshjulet s.21) 1 Jf. Maturanas pdeling i de tre dmæner; prduktins-, refleksins- g det persnlige dmæne 7

9 2. Første halvleg i Gazellen I det følgende præsenteres en status af, hvrdan Gazellen gdt halvvejs i prjektet frmer sig. Målgruppebeskrivelse Pt. er der 22 unge i prjektet, en ung er udsluset. Nedenfr beskrives de aktuelle unge. Derudver viser vi frdelingen ml. arbejde, uddannelse m.m. De unge er mellem år De aktuelle unge Den gennemsnitlige alder er på 19,7 år Frdelt på 11 mænd g 11 kvinder Diagnser: 82 % af de unge har en diagnse 12 har angst g/eller depressin 6 har ADHD 2 har en persnlighedsfrstyrrelse 2 har Aspergers Syndrm 2 venter på udredning Misbrug: 50 % af de unge har været/ er stadig i kntakt med stffer 3 har tidligere været misbrugere 5 er i et aktivt hashmisbrug 3 ryger i større eller mindre mfang hash Kriminalitet: 8

10 22,7 % er tidligere straffet eller har en betinget dm 2 tidligere straffet 3 med betingede dmme Uddannelse 4 unge er i gang med uddannelse 7 unge frventer at starte på en uddannelse til august De bløde facts: De unge er langt fra en hmgen gruppe men meget frskellige i ressurcer g behv. Dg er der ngle karakteristika ved de unge: Lavt selvværd, prblemer i flkesklen scial g/eller fagligt, misbrugsprblematikker, prblemer med enkelte familiemedlemmer/familien g/eller venner, en følelse af ensmhed, g manglende øknmisk verblik. Oversigt ver de unges frdeling i frhld til arbejde g uddannelse m.m. Uddannelse Arbejde Praktik Misbrugsbehandling Sygemelding Andet Uddannelse: 18,2 % Arbejde: 18,2 % Praktik: 18,2 % Misbrugsbehandling: 18,2 % Sygemelding: 18,2 % Andet: 9,1 % 9

11 Case 2: At være vedhldende Søren er lige blevet 18 år g flyttet hjemmefra i egen lejlighed. Han har haft en belastet pvækst g svær g ustabil sklegang g har en adfærd med begyndende kriminalitet g misbrug. Han færdes i bandemiljøet i Skanderbrg. Sørens stre hbby er musik g pt. spiller han i t bands. Søren deltg i Gazellens visitatinssamtale, var velplagt g frtalte gerne sin histrie g m styrker g udfrdringer. Herefter udeblev han 3 gange til den aftalte Ja - samtale. Først da vi aftalte at hente ham på bpælen, lykkedes det at kmme ned g underskrive samarbejdskntrakten. Samme mønster gentg sig i de første aftaler med Søren, hvr han udeblev uden afbud. Vi reagerede hurtigt g kørte hjem til ham på bpælen g afhldte de første møder der. Søren er uafklaret jbmæssigt men har t stre ønsker. Det ene er at blive pædagg g bruge sin musik ind i den verden. Det andet er at blive plitibetjent. Vi fik hurtigt etableret en praktikkntakt til en klub i kmmunen i håb m større afklaring. Sideløbende hermed arbejder vi med drømmen m at blive plitibetjent bl.a. ved samtale med Sørens yndlingsbetjent, fr at få afklaret hvilke muligheder Søren har her med en plettet straffeattest. Søren har fået bevilget mentrstøtte, hvilket han dg endnu ikke har prfiteret af, da han heller ikke her har frmået at verhlde de aftalte mødetider. Gazellen går derfr aktivt ind i den relatin i håb m, at få styrket samarbejdet her så Søren har endnu en vksenressurce at trække på fx i de situatiner i fritiden, hvr tingene går skævt fr ham. 3. Gazelle-metden I de følgende afsnit vil vi uddybe Gazelle-metden m.a.. hvrdan vi arbejder på de frskellige niveauer. Pga. tidsmæssige begrænsninger, har vi valgt at vægte det knkrete arbejde med de unge højest. 3a. Det knkrete arbejde på niveau 1 Nedenfr vil vi give jer et indblik i Gazellemetden, hvr vi præsenterer nedslagspunkter i vres arbejde med de unge 10

12 Det første møde at sikre mtivatin g parathed. Den unges ønske m ny kurs skal være drivkraften Jeg gider ikke fucke mit liv p mere, jeg vil leve et nrmalt liv med hus, jb g familie Ung Jeg vil i gang ha nget at stå p til. - Ung Frud fr visitatinssamtalen (det første møde) ligger der en væsentlig frberedelse, hvr vi undersøger den unges histrie g prblematikker, således at vi med str sikkerhed allerede inden den første samtale ved g trr på, at vi kan rumme g hjælpe den unge videre i livet. Vi ønsker hermed at undgå den situatin, hvr vi efter første møde skal afvise den unge, sm dermed vil høste endnu et nederlag i den kasse, der hedder afvisning g dur ikke. Vi er gså med tiden blevet mere pmærksmme på vigtigheden af, at få en rdreseddel med fra visitatr, gerne i samarbejde med den unge fr på den måde at fkusere på knteksten (jf. vres metdiske tilgang). Fx: Hvad er det fr en ydelse sagsbehandler eller vejleder, ønsker vi skal levere? Og hvad er tidshrisnten? Med en præcis rdreseddel er vejen g målet tydeligere. Visitatinssamtalen er det første skridt til at skabe en relatin til den unge. Til samtalen, sm varer mkring en time, inviteres relevante persner i den unges netværk gså med på pfrdring af den unge. Her kmmer vi vidt mkring i frhld til den unges frtid, nutid g ønsker g drømme fr fremtiden (se visitatinsmindmap i bilagene). Allerede her får den unge et indblik i vres anerkendende tilgang, g at vi tør gå tæt på, gså der hvr det gør ndt. Til slut i samtalen giver Gazellemedarbejderne en feedback på deres plevelse af samtalen med den unge g en vurdering af den unges egnethed i Gazellen. Det fregår knkret på den måde, at det usynlige plexiglas køres ned, således at den unge g andre mødedeltagere ikke kan kmmentere Gazellemedarbejdernes rd, men blt være lyttende g mdtagende. Det kan virke vldsmt på ngle unge, frdi de ikke er vant til at få en så direkte feedback, men det er vres erfaring, at strt set alle unge er glade fr frmen g prfiterer af den direkte g tydelige feedback. Herefter skriver visitatr g Gazellemedarbejderne under på, at de har givet deres JA til den unge, g den unge bliver bedt m at gå hjem g tænke ver mødet g egen parathed. Der aftales et nyt møde få dage efter, hvr den unge skal kmme g give sit ja eller nej til Gazellen. Denne struktur er valgt, frdi det allerede her giver s et billede af den unges mtivatin g parathed. Når den unge har givet sit JA til Gazellen indledes samarbejdet, g der handles hurtigt g fremadrettet i et intensivt frløb, hvr den unge bliver tilknyttet en af Gazellemedarbejderne, sm tætteste kntaktpersn. 11

13 Relatinsarbejde tæt g tryg kntakt i et ikke-kmmunalt miljø At kmme hjem Her er ikke kmmune-tid Når man kmmer ned i Gazellen, er det sm at kmme hjem til farmr! Ung Det er altid gdt at have én at snakke med, sm ikke er ens mr. - Ung Spis brød til Her har du ikke misset tiden, selvm du kmmer ti minutter fr sent. Og så det med, at man kan ringe til jer - det er ikke altid I tager den med det samme, men så ringer I tilbage hurtigt, hvr på kmmunen, der er der kun telefntid mellem 8-9 eller hvad det er. Jeg har gså ngle gange skrevet med jer m aftenen eller i weekenden. Man kan bare kmme, I har ikke kmmune-tid. Ung At have det sjvt Hvis jeg er nede i Gazellen mkring frksttid, bliver jeg ikke smidt ud, men får altid en bid brød med. Ung Man kan snakke med jer. Man kan kmme herned g så kmmer man bare i gdt humør, frdi I er glade g griner. - Ung Et hyggeligt sted.. Nget med tillid I Gazellen kmmer man mere ind på livet af hinanden end i kmmunen, g I har altid tid til én. Sagsbehandlere har mange flere unge, så de har ikke så meget tid. Det er mere afslappende hernede, g der er heller ikke så mange mennesker. Her er der sådan en hyggestemning fx med sfaen eller man kan sætte sig p i gyngen. - Ung Hvis jeg har et eller andet på hjertet føler jeg sagtens jeg kan kmme g sige det til jer. Synes den tillid er gd. Ung Jeg føler, her er lidt mere åbent. Jeg ser jer mere end jeg gjrde med min sagsbehandler. Det er en anden tillid. Der er lidt mere msrg her det vil der selvfølgelig gså være ved ngle scialrådgivere, men jeg synes bare det er nget helt andet her. - Ung - Ovenstående udtalelser er hentet fra vres interviews. De kendetegner generelt de unges plevelser af at være i Gazellen I Gazellen indgår gazellemedarbejderen g den unge i et ligeværdigt møde med den unges liv i fkus. Opgaven er at skabe g fasthlde en relatin, hvr den unge plever tryghed, tillid g tr på egne evner g ret til at bestemme ver eget liv. En relatin hvr glæder, bekymringer, frustratiner g srger kan få frit løb g være udviklende g berigende fr den unge. Vi løfter ikke pegefingeren g dømmer, når aftaler ikke bliver verhldt, eller når den 12

14 unge ikke lever p til egne eller andres frventninger. I stedet viser vi nærvær ved ikke at være ligeglade med de valg de træffer g på den måde bliver vi tydelige i relatinen. Specielt er vi nysgerrige på de valg sm udefra set virker destruktive g ødelæggende, fx når misbruget vertager styringen g fremmødet bliver ustabilt, eller når angsten frhindrer pstarten på drømmeuddannelsen. Vi samtaler g hjælper herigennem med at sætte rd på det svære i håbet m at give den unge en bevidsthed m, hvrdan han/hun tackler vanskeligheder i livet. Samtidig har vi hele tiden fkus på, hvrdan vi kan få den unge rustet til at vælge andre g mere knstruktive strategier, g dermed blive bedre i stand til at mestre livet. Samtalen er vres vigtigste redskab i arbejdet, hvr vi leverer en slags livsvejledning g følger den unge i medgang g mdgang. Her vises knkrete tiltag i relatinsarbejdet: - Samtalen: Vi afhlder mtiverende, afklarende g selvværdsudviklende samtaler - Den unges højre hånd: Vi er med den unge i banken, sagsbehandler, plitiet, praktikken m.m. g støtter, pmuntrer g sparrer når det er nødvendigt. - Jævnlig g kntinuerlig sms-kntakt: Gennem sms støtter g pmuntrer vi ift. knkrete udfrdringer, g den unge mærker interessen g nærværet. - Hjemlighed g hjertevarme: Når den unge kmmer på besøg i Gazellen, viser vi glæde g begejstring ved håndtryk, knus g msrg. Vi afbryder vres arbejde g tager s tid til at drikke en sdavand g spørge interesseret ind til den unges liv. - Frkstmøder: Planlagte møder lægger vi i frlængelse af frkst eller mrgenmad, g gså her mødes de unge i øjenhøjde. - Kendskab til hinandens unge: Selvm vi ikke er kntaktpersn fr den unge, frsøger vi at skabe en relatin til den andens unge, så den unge mærker den anden prjektmedarbejders tilstedeværelse. - Det persnlige netværk: De unges kærester, venner, frældre g børn bliver gså budt på en sdavand eller kaffe g en småkage g plever den samme interesse g pmærksmhed. - At bruge s selv sm redskab: Vi er bevidste m, hvem vi er, hvrdan vi kmplementerer hinanden, g hvrdan vres relatin virker på de unge. Denne bevidsthed bruger vi sm en aktiv del af relatinsarbejdet. 13

15 - Hjemlige lkaler: Gazellen hlder til i ngle dejlige lkaler i Skanderbrg centrum. Udfrdringen har været at skabe et hjemligt miljø, der indbyder til hygge g afslapning uden at blive fr ungdmsklub- eller kmmune-agtig. Praktik, arbejde g uddannelse - gazeller springer langt g gør drømme til virkelighed Jeg har altid ville være pædagg, men da jeg var gravid fik jeg at vide, at det kunne jeg aldrig blive, så jeg skulle være vicevært. Men Gazellen hjalp mig til at gå efter det jeg brænder fr. Ung Jeg er blevet meget mere afklaret i frhld til mig selv, g hvad jeg gerne vil. I har fået mig til at tænke rigtig meget ver ting man ligesm bliver nødt til at tænke ver. Det har gså hjulpet mig med at prøve ngle ting af fx i praktik g været rundt med jbansøgninger det var rigtig rart. - Ung Vi er mdige g tør tr på drømmene g arbejder hen imd at gøre drømme til virkelighed. Urealistiske drømme bliver vendt g drejet g er en gd anledning til, at få sat flere rd på ønsker fr livet. Drømme bliver prøvet af både i samtalen g i praksis. Ngle drømme bliver udlevet, andre frkastet. Også her går de unge frrest, det er ikke Gazellemedarbejderne, der frkaster eller mdefinerer en drøm. Vi stiller relevante spørgsmål, udfrdrer g prøver af (fx gennem praktikfrløb) g giver hermed de unge redskaber, der er brugbare i frbindelse med at træffe betydningsfulde valg i livet. Knkret bruger vi pilen (se bilag) i den første mtiverende samtale med den unge. Pilen sætter skarp på drømmene g giver et verblik ver hvilke ressurcer den unge kan trække på, på sin vej md målet samt hvilke udfrdringer, der skal tackles på vejen. Det danner et brugbart fundament g en tydelig pejling på, hvad der skal arbejdes med g i hvilken rækkefølge. Der er ikke langt fra idé til handling. Vi griber gerne telefnen g afsøger frskellige praktikmuligheder tidligt i frløbet med den unge. Vi kan gså spntant køre ud på besøg på uddannelsesinstitutiner, højskler eller andet, hvis det er plagt. Nye tiltag: Kursen sættes undervejs Sagsbehandlere g uu-vejledere er meget mere sådan: Nu skal du i gang! Du skal bare skynde dig af sted g kmme ud. Hernede er det mere: Hvad vil du gerne? Man skal ikke 14

16 bare føle, man er i gang med nget, man skal gså føle, det er det rigtige. At det ikke bare er fr at kmme ud g lave et eller andet. Ung Jeg synes undervisningen er fedt, selvm det er svært, så er I tålmdige g har lyst til at hjælpe. - Ung En væsentlig pinte i Gazellemetden er, at metden er prcessuel g i knstant bevægelse g udvikling. Det betyder, at vi tænker med den unge g arbejder på at idéudvikle nye tiltag til gavn fr den unges vej i livet. Eksempelvis har Gazellen købt knsulenttimer på VUC fr at blive rustet til at pstarte egen FVU-undervisning. Flere af vres unge har frgæves frsøgt at starte i frskellige frløb på VUC. Af frskellige grunde har de ikke magtet at gennemføre det g sm alternativt hertil, har vi derfr startet vres eget undervisningsfrløb p 2 timer 2 dage m ugen. Indtil videre har det fungeret gdt med et fremmøde på mkring 80 %. Dette frum har vist sig gså at fungere sm en slags selvhjælpsgruppe, hvr de unge kan udveksle g debattere persnlige emner sm ptager dem pt. fx vanskeligheder med kæresten eller misbrugsprblematikker. På lignende vis har vi udviklet vres eget selvværdprgram, haft lektiecafe, tilbudt ansøgningsskrivning g gennemført gruppevejledningsfrløb. Gazellens pgave er således at dække akutte behv sm fx undervisning men gså behv, der bærer præg af bstøttefunktiner sm mrgentransprt, kntakt med kmmunen, banken, plitiet m.m. Opgaver, der i en peride af den unges liv, har det frmål at tydeliggøre g afdække, hvilke tiltag den unge på lang sigt har brug fr. Gazellen undgår hermed blt at blive nget mere af systemet, men sætter i stedet fkus ind på at udvikle, hvad systemet har brug fr. Netværkssamarbejde krdinering af de eksisterende ressurcer Det er det bedste tilbud til unge mennesker. I gør en frskel i de unge menneskers liv. De er glade fr jer, g jeg er glad fr jer! Sagsbehandler i Jbcentret Jeg er glad fr, Lene har jer gså. Mr til en ung Gazellen tænker i systemer, hvr vi fkuserer på frskelligheder g arbejder ud fra den samlende krdinerende indsats. Det er vres erfaring, at et knstruktivt samarbejde mellem de frskellige kmmunale afdelinger er vigtigt i arbejdet med den unge. - Det har vi bl.a. styrket gennem besøg på andre kmmunale afdelinger, hvilket efterfølgende har betydet en hurtigere g mere persnlig sagsbehandling, i frbindelse med frskellige knkrete prblemer 15

17 vres unge står i. Vi arbejder med den unges private g persnlige netværk blandt andet gennem netværksmøder. De fleste gazelleunge har et strt krps af prfessinelle hjælpere mkring sig, fx UU-vejleder, sagsbehandlere i jbcentret, ydelseskntret, Vksen Handicap eller Børn g Unge, psyklg, psykiater, vejleder på uddannelsesinstitutin, mentr m.fl. Netværksmøderne er en måde at sikre s, at alle parter arbejder fr g med den unge. Det er gså her at målet bliver præciseret, således at alle kender målet g kender egen g andres rlle på den unges vej md målet. Samarbejde på niveau 1 Grundstenen i Gazellen er, at samarbejdet mellem de t prjektmedarbejdere fungerer. Der er t ben i vres samarbejde: Det ene er den faglige sparring g det andet er den gensidige relatin. Den faglige sparring Dagligt drøfter vi de unge, der aktuelt har behv fr støtte. Derudver hlder vi Gazelle-møder, hvr vi arbejder med de aktuelle arbejdspgaver. Fr at fremme prjektets metde- g kvalitetsudvikling samarbejder vi med søsterprjekter fra Pumaspringet i Silkebrg g TripleU i Århus, sm arbejder med samme målgruppe g udbyder lignende tilbud sm Gazellens. Derudver får vi løbende supervisin på det metdiske g persnlige plan. Den gensidige relatin I pstartsfasen lavede vi en frventningsafstemning fr at spre s ind på hinanden g fr at få en fælles frståelse af Gazellens spilleregler. Vres udgangspunkt er et ideal m ærlighed, åbenhed g udvikling, hvilket samtidig afspejler den måde, vi frventer, relatinen til de unge skal være. Løbende flytter vi altså fkus fra det faglige indhld til vres indbyrdes prces fr kntinuerligt at udvikle prjektet g vres samarbejde. Dette arbejde pkvalificerer samtidig det faglige niveau, frdi vi får en større indsigt i hinandens ressurcer, kmpetencer g udfrdringer. 16

18 3b. Det knkrete arbejde niveau 2 Gazellemedarbejderne er ikke myndighedspersner g fører derfr ikke jurnal. Gazellen er en slags ikke-kmmunal institutin i det kmmunale system. Vi er de unges ambassadører eller systemfrtlkere, g samtidig ansatte i kmmunen g meget afhængige af, at samarbejdet med vres kmmunale klleger fungerer. Vi tager de unge i hånden g følger g guider dem rundt i den kmmunale labyrint, g hjælper med at versætte, g tlke de beskeder de får her. Samtidig fungerer vi sm en slags backinggruppe, der støtter g hjælper med at finde strategier ift. at håndtere de svære beskeder. Den unge reagerer fte med frustratiner g vrede, når den ønskede hjælp ikke bliver tilgdeset. Fr at udvikle på det tværfaglige samarbejde blev der i prjektpstarten nedsat en tværfaglig samarbejdsgruppe bestående af ledere/afdelingsledere fra UU-OS, team 3 i jbcentret, rusmiddelcentret, Børn & Unge, Vksen Handicap g Scialcentret. Gruppen arbejder med de spørgsmål, faglige felter g krdineringspgaver, sm Gazellemedarbejderne støder på g bringer ind i gruppen. Her hldes der til stadighed fkus på, at ptimere g krdinere de allerede eksisterende ressurcer i kmmunen. Gruppen mødes 4 gange årligt i Gazellen, g det er Gazellemedarbejderne, der er tvhldere i frhld til mødeinitiativ g til den verrdnede planlægning. Det har været en udfrdring fr s at få den krdinerende samarbejdsgruppe skudt i gang g få medlemmerne til at pririterer møderne i en travl arbejdsdag. Der har været en del fravær, hvilket betød at vi en enkelt gang valgte at flytte mødet. Udfrdringen består i, at udvikle en mødekvalitet, hvr vigtige samarbejdsbeslutninger kan tages g frhldsvist hurtigt kan blive implementeret i de frskellige afdelinger, så deltagerne plever møderne sm vedkmmende g relevante. I frlængelse af dette blev det på sidste møde besluttet, at hvis afdelingslederen ikke har mulighed fr at deltage, skal beslutningskmpetencen videregives repræsentanten. I perider har ungearbejdet fyldt meget g krævet størstedelen af vres tid g energi. Udfrdringen er derfr til stadighed at priritere metdeudviklingen ift. krdinering g samarbejde med andre kmmunale instanser, så udsatte unge møder en dynamisk tværfaglig medarbejdergruppe. 3c. Det knkrete arbejde niveau 3 Den tværsektrielle styregruppe består af repræsentant fra LBR, leder af UU-OS, leder af Børn & Unge, leder af Vksen Handicap, jbcenterchef g ydelse & Udførechef samt 17

19 Gazellemedarbejderne. Styregruppen mødes 4 gange årligt i Gazellens lkaler g det er Gazellen, der er tvhldere i frhld til mødeinitiativ g den verrdnede planlægning. Styregruppen bliver på møderne rienteret m prjektets udvikling, hvilke udfrdringer vi støder på i det daglige arbejde g en handleplan fr den kmmende peride. Møderne har karakter af sparring, g styregruppen fungerer sm stifindere både i det private g ffentlige system, hvilket vi har haft str gavn af. Tanken bag prjektet er, at styregruppen skal fungere sm frankringspraktikere på det rganisatriske plan g arbejde hen imd at udvikle frslag til en mere synlig rganisatinsstruktur i krdineringen af ungeindsatsen. Dette mål har Gazellen ikke været skarpe nk på, hvrfr vres pgave det følgende år bliver at præsentere frslag til en rganisatinsstruktur fr styregruppen g i fællesskab diskutere g udvikle denne. Desværre har der været lavt fremmøde fra Vksen Handicap g Børn & Unge. Der ligger en kæmpe udfrdring i, at få lederne til at pririterer møderne i en travl arbejdsdag. 4. Succeskriterier Det primære frmål er at højne livskvaliteten fr de unge i målgruppen. Herunder er succeskriteriet: At 80 % af de unge skal have et persnligt udbytte af deltagelse i prjektet. Fr at lave en midlertidig måling af, hvrvidt de unge har fået et persnligt udbytte af deltagelse i prjektet, har vi i vres interviewguide lavet ngle spørgsmål ud fra en skala. Derudver har vi udviklet et redskab, der kan illustrere de unges plevede livskvalitet; nemlig livskvalitetshjulet. Det sekundære mål er at få målgruppens unge afklaret g i uddannelse eller jb. Her er succeskriterierne tdelt: At 50 % af de unge efter deltagelse i prjektet er startet på en uddannelse eller er blevet tilknyttet arbejdsmarkedet. At de resterende er afklaret g henvist til anden indsats g/eller behandling. Til evaluering af disse succeskriterier arbejder vi ud fra det sciale købmandsskab, sm kvantitativt viser de unges øknmiske grundlag før g efter ptag i Gazellen. 18

20 4a. Et persnligt udbytte? Jeg føler mig langt mere afklaret med, hvad det egentlig er jeg vil. Ung Jeg synes jeg er kmmet tættere på mine mål. - Ung Nedenfr vises der i %, hvrdan de unge placerede sig på skalaen. a) Hvr tilfreds er du med dit liv lige nu? 1. Slet ikke 7,7 % 2. Lidt 38,4 % 3. Nget 46,1 % 4. Meget 7,7 % b) Hvr tilfreds var du med dit liv inden du blev en Gazelle? 1. Slet ikke 38,4 % 2. Lidt 53,8 % 3. Nget 7,7 % 4. Meget -- Tabel a g b viser de unges plevelse af tilfredshed før g under deltagelse i Gazellen. Ifølge disse tabeller plever de unge en større tilfredshed i deres liv lige pt. Sammenhldes dette med tabel c, hvr 92,2 % føler sig nget eller meget tættere på deres drømme m det gde liv, kan vi knkludere her halvvejs, at mindst 80 % af de adspurgte unge får et persnligt udbytte af prjektet. Her kan tabel d yderligere validere dette, da alle de unge plever, at Gazellen har gjrt ngen eller megen frskel. c) Føler du, at du er kmmet tættere på dine drømme m det gde liv? 1. Slet ikke Lidt 7,7 % 3. Nget 61,5 % 4. Meget 30,7 % d) Synes du Gazellen har gjrt en frskel fr dig? 1. Slet ikke Lidt Ngen 46,1 % 4. Megen 53,8 % 19

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Referat fra interview med to ledige borgere

Referat fra interview med to ledige borgere Referat fra interview med t ledige brgere Interviews fretaget den 19. g 20. ktber 2015. Interviewfrmål: Test af indsigter g antagelser fra wrkshppen den 7. ktber 2015. Interviews fretaget af: Kristina

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE YDELSESKATALOG 2015 Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen Rådmandsgade 43, 2.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk Gruppernes besvarelser på de 8 temaer: Gruppe 1 Bent Sørensen Allan Kristiansen Maybritt S. Nielsen Drthe Prehn Tema 1 Vis psitive følelser vis at du er glad fr barnet. Følelsesmæssig tilgængelighed. Glæde.

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Rapport vedr. unge på væresteder.

Rapport vedr. unge på væresteder. Rapprt vedr. unge på væresteder. Kvantitativ g kvalitativ analyse af brugerne på væresteder g varmestuer i Kirkens Krshær, KFUM s Sciale arbejde g Blå Krs Danmark med særlig fkus på gruppen af unge på

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010 Hld øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kmmer 1 Indhld Frmål g metde Resultater Oplevede farer g cykeladfærd Kendskab til kampagnen Frståelse af kampagnens

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Behandling på væresteder. Afsluttende evaluering af projektet på Blå Kors Danmarks væresteder Projektperiode 2008-2012

Behandling på væresteder. Afsluttende evaluering af projektet på Blå Kors Danmarks væresteder Projektperiode 2008-2012 031212 Behandling på væresteder Afsluttende evaluering af prjektet på Blå Krs Danmarks væresteder Prjektperide 2008-2012 Indhldsfrtegnelse: 0. Resumé s. 3 1. Prjekt Behandling på væresteder s. 7 2. Behandling

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge

Projektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang for de unge Prjektbeskrivelse Ungecenter - Én indgang fr de unge maj 2014 Intrduktin. Faxe Kmmune vil etablere et ungecenter, hvr unge kan søge råd g vejledning m uddannelse g få adgang til en helhedsrienteret indsats

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere