Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009"

Transkript

1 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret Skal man sætte en overskrift på skoleåret kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem skolens ansatte, elever og forældre og det samarbejde, som Nørrelandsskolen og Nørreland SFH også i dette år har styrket med blandt andre Holstebro Musikskole, Odin Teatret og Holstebro Tekniske Gymnasium. Samtidig har de ansattes samarbejde med Holstebro Kommune og Socialministeriet omkring PALS også for alvor taget form i det forløbne år, så vi nu er ved at være klar til lanceringen overfor elever og forældre i det nye skoleår. En folkeskole er ikke en isoleret enhed, hvor man blot kan gøre, som man altid har gjort. At gøre børn og unge til robuste medspillere i et stadig mere kompliceret samfund kræver samarbejde, energi og gå-på-mod. Som forældre til børn på Nørrelandsskolen kan vi kun være glade for, at de ansatte både har stor lyst og evner til at samarbejde også på kryds og tværs. Det er ikke en selvfølge, for det kræver aktive valg og prioriteringer. Det kræver samtidig med og modspil fra forældrene. Kun gennem aktiv deltagelse fra alle parter kan vi sikre fortsat udvikling. De forældrevalgte i skolebestyrelsen har også brug for den daglige kontakt med andre forældre. Kun på den måde, kan vi repræsentere bredt. Tak til alle, der har givet gode indspil til os i det forløbne år, hvor vi har arbejdet med følgende emner (nævnt i alfabetisk orden): Bygninger De fysiske rammer i høj grad er med til at bestemme udbyttet af det faglige indhold i såvel skolen som SFH. Derfor var vi i skolebestyrelsen glade for, at kommunen i løbet af dette skoleår bad os vurdere skolens bygninger. Vi pegede på både de gode forhold i indskolingen, samt det gamle ønske om at fortsætte udbygningen med en ny sammenlægning af to fløje til mellemtrinnet. Siden har vi ikke hørt noget men forventer at høre nyt fra kommunen, nu da der i den netop indgåede kommuneaftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen er afsat et stort beløb til kommunale renoveringer. Eleverådet Skolebestyrelsen har i det forløbne år haft et godt samarbejde med elevrådet, og bakker op om rådets arbejde.

2 Forældre back-up Holstebro Kommune har en fremragende ordning med et korps af frivillige forældre, der tager ud og holder oplæg typisk i børnehaveklassen og i perioden mellem 6. og 8. klasse om de ting, man som forældre kan have glæde af at have en fælles holdning til. I de små klasser handler det om at opbygge et godt samarbejde mellem forældre i klassen, mens man fra 6. klasse begynder at diskutere fælles holdning til f.eks. fester og alkohol. Alt sammen for at være godt rustet i god tid. Fremover vil vi gøre en målrettet indsats for at gøre tilbuddet meget synligt på de relevante klassetrin. Blandt andet ved at indskrive tilbuddet i vellkomstfolderen til alle forældre ved skolestart, tage det med på vores runde til klasserne ved skolestart samt få en beskrivelse af tilbuddet med på hjemmesiden. Hashtest I marts 2009 var Nørrelandsskolen pludselig med i en landsdækkende mediehistorie om skoler, der har foretaget hash-test på elever. Det var Ekstra Bladet, som indledte historien, der hurtigt blev fulgt op at både landsdækkende, lokale og regionale medier. Vi valgte at medvirke i historien i Tv-avisen på DR1 for at vores navn ikke skulle stå uforklaret på en grafik i indslaget. Fakta er, at skolen to gange på 1 ½ år i samarbejde med forældre og Åben Rådgivning har testet elever for et hashmisbrug med udgangspunkt i en helt konkret bekymring for elevernes trivsel. I skolebestyrelsen bakker vi helt op omkring, at skolen skal reagere, når børn på skolen mistrives. Samtidig skal skolen naturligvis bruge de værktøjer, som ledelsen finder mest hensigtsmæssige i samråd med forældre og de professionelle myndigheder på området. Jubilæet Efter sommerferien fylder Nørrelandsskolen 50 år. Et udvalg under skolebestyrelsen har arbejdet med jubilæumsforberedelserne gennem hele skoleåret. I store træk består jubilæet af en jubilæumsuge fra september (uge 37), hvor klasserne arbejder med forskellige jubilæumstemaer. Umiddelbart efter ferien inviterer vi alle interesserede forældre til at deltage i et stort kor efter modellen kendt fra tv stemmer fra opgangen her stemmer fra baglandet. Lørdag 12. september er en ekstraordinær skoledag, hvor børnene skal møde som en normal dag dog med den forskel, at de i løbet af dagen skal vise en masse forskellige ting i forbindelse med Åben Skole. Her håber vi på rigtig mange besøgende fra nær og fjern i løbet af dagen. Lørdag aften 12. september er der jubilæumsfest for gamle elever. På grund af festens størrelse bliver det på Idrætscenter Vest. Jubilæet er udførligt beskrevet på skolens hjemmeside.

3 Med jubilæumsfestlighederne ønsker vi i skolebestyrelsen at gøre bredt opmærksomme på skolens mange fortræffeligheder. Blandt andet udgav vi en mini-avis i juni, som blev husstandsomdelt af eleverne i et par idrætstimer. Som kompensation for skoledagen lørdag 12. september får eleverne fri fra skole mandag 21. december. SFH Nørreland holder åbent denne dag. Klassedeling I løbet af skoleåret har vi også diskuteret principperne for deling og sammenlægning af klasser på skolen. Vores holdning er, at beslutningsprocesser omkring klassedelinger skal være meget præcise og inddrage forældrene så tidligt som muligt. Samtidig skal kommunikationen omkring selve delingen være meget præcis, så ingen er i tvivl om, hvad der sker og hvornår det sker. KomTek Efter tre år som pilotprojekt på Nørrelandsskolen har Holstebro Kommune nu sat KomTek på budgettet med knapt kr. om året i tre år. KomTek der er et unikt samarbejde mellem Teknisk Gymnasium og Nørrelandsskolen om naturvidenskab i børnehøjde, bliver nu til et kommunalt projekt, som flere skoler i kommunen får glæde af. I alt vil 96 børn fra klasse nu få et ugentligt tilbud om at arbejde i KomTek på Nørrelandsskolen. Det er en væsentlig udvidelse i forhold til i dag, hvor tilbuddet kun gælder 24 elever i klasse. Kost og bevægelse Kost og bevægelse er et tilbagevendende tema på skolebestyrelsernes møder. Vi ønsker så vidt overhovedet muligt, at bevægelse er en naturlig del af skoledagen og ikke kun noget, der foregår i reservater. Skolebestyrelsen var repræsenteret i det udvalg, der planlagde og afviklede en hel uge med alle former for bevægelse i ugen inden efterårsferien. Kulminationen var en maraton-stafet, hvor klasserne dystede mod hinanden, og mange løb adskillige flere kilometre, end de nogensinde havde forestillet sig de kunne. Musikken på skolen Der er ingen tvivl om, at Nørrelandsskolen er den mest musikalske folkeskoler i hele landet. Det er vi på grund af det unikke samarbejde med Holstebro Musikskole. Udover de almindelige

4 kommunale og gode tilbud om Musikkarrusel og Musiklokomotiv, har vi følgende tiltag på skolen, hvoraf mange er videreudviklet i det forløbne år: Holstebro Musikklasser Et helt nyt tilbud om 3-5 timers gratis musik om ugen fra børnehaveklassen og resten af skoletiden. 21 elever begynder i den nye musikklasse 0.m efter sommerferien. Det er gratis at være i musikklassen. Colourstrings Colourstrings fortsætter på Nørrelandsskolen med tilbud fra 1. klasse om individuel musikundervisning på højt niveau. Forældre betaler for undervisningen til musikskolen. Harmoniorkestret Tilbud om forskole til elever i 1. og 2. klasse. Aspirantorkester i 3. klasse og selve harmoniorkestret fra 4. klasse. Undervisningen foregår umiddelbart efter skoletid og forældrene betaler for undervisningen til musikskolen. I skolebestyrelsen er vi glade for det tætte samarbejde med musikskolen. Men det lægger os også meget på sinde, at musikundervisningen i videst mulig omfang skal være tilgængelig for alle elever, som måtte ønske at være med. Derfor er vi i særdeleshed glade for den gratis musikklasse, der begynder efter ferien. Nørreland SFH Gennem årene er SFH Tusindfryd og Bifrost blevet en helt integreret del af hverdagen på Nørrelandsskolen uden det fremgik af navnet. Derfor foreslog SFH ens ansatte, at navnet slet og ret er Nørreland SFH. Skolebestyrelsen bakker op forslaget er vedtaget og skal nu implementeres rundt omkring. Bifrost vil stadig være et kaldenavn for afdelingen på den anden side af den ydre skolegård. Nørreland SFH har netop etableret nu en BMX-bane i området bag Bifrost. Også i år lykkedes det flot for de ansatte i Nørreland SFH at modtage 38 førskolebørn i perioden fra 1. april til 15. maj. Den fælles base er i det tidligere Café 5. PALS Nørrelandsskolen er en af tre skoler i Holstebro Kommune, der som de første er klar til at implementere PALS på skolen i det kommende skoleår. PALS handler kort fortalt om at sætte fokus på og belønne positiv adfærd gennem klare adfærdsregler på skolen, som er kendt af alle. Det lyder enkelt men intet kommer af sig selv. Alle ansatte har det seneste år arbejdet intensivt med at gøre de meget velbeskrevne og forskningsmæssige velbegrundede metoder i

5 PALS klar til lancering på Nørrelandsskolen efter sommerferien. For skolebestyrelsen har Eva Nielsen været medlem af skolens PALS-udvalg sammen med de ansatte. Alle ansatte har været på studietur til Norge, hvor de fleste skoler har indført PALS med meget stor effekt på dagligdagen. PALS giver ro i timerne og tid til at koncentrere sig om det vigtigste: Positiv indlæring og god trivsel på skolen. PALS er baseret på klare metoder og spilleregler og kan umiddelbart virke lidt stift og mekanisk. Men i skolebestyrelsen lytter vi meget til de norske erfaringer og de ansattes oplevelser. Vi er derfor sikre på, at PALS vil betyde, at der bliver skabt masser af tid til kreativitet, skørhed og indlæring gennem at sætte fokus på børnenes læringsstile, som vi kender det fra Mange Intelligenser. Ganske enkelt fordi tiden ikke skal bruges til at skabe arbejdsro igen og igen. Scenekunst Ved skolestart i dette skoleår begyndte 17 nye elever i den nye 8. klasse med fokus på Scenekunst. Langt de fleste elever kom fra andre skoler. Starten har været rigtig god med positive tilbagemeldinger fra flere forældre. Samtidig har de øvrige klasser i overbygningen taget godt imod de nye elever. I det nye skoleår fortsætter mange af eleverne i 9. klasse, hvor de fortsat har fokus på scenekunst. Samtidig begynder en ny 8. klasse på linjen for scenekunst. Undervisningen foregår blandt andet med kræfter fra Odin Teatret. I skolebestyrelsen glæder vi os især over, at integrationen af nye elever fra mange forskellige skoler er gået smertefrit. Samtidig har tiltaget givet skolen god positiv opmærksomhed i medierne. Skole-hjem samarbejdet En af de helt grundlæggende opgaver for skolebestyrelsen er at arbejde med samarbejdet mellem skole og hjem. Det er en vedvarende proces at sikre, at kontakten mellem ansatte og forældre er så professionel og givende som overhovedet muligt. Som forældre har vi et medansvar når det gælder børnenes læring og trivsel i klassen. Det er ikke alene skolens opgave, men et fælles projekt. Forældremøder og elevplaner er vigtige redskaber i skole-hjem samarbejdet. Det er redskaber, som stadig kan og skal udvikles gennem aktiv deltagelse fra alle forældre. I skolebestyrelsen arbejder vi for, at rammerne omkring samarbejdet er så stærke og professionelle som muligt. Modellen, som skolen indførte for et par år siden til elevplanerne skal fortsat forbedres. Samtidig har vi fokus på fremmødet til forældremøderne, hvor der er en tendens til, at ikke alle møder op. Den tendens skal ændres og vil fortsæt være i fokus i skolebestyrelsen. I efteråret begyndte vi at formidle et unikt tilbud fra en gruppe frivillige forældre organiseret med hjælp fra Holstebro Kommune. Under navnet Forældreback-up tilbyder forældrene at holde forældremøder i børnehaveklasserne samt i perioden klasse, hvor de igangsætter vigtige

6 diskussioner om fælles spilleregler. Tilbuddet er detaljeret beskrevet i Velkommen til det nye skoleår, som bliver uddelt til alle forældre i august. Skolebestyrelsen Peter Kragballe, der har været medlem af skolebestyrelsen siden sidste valg, er udtrådt af skolebestyrelsen efter godkendelse i kommunens udvalg for børn og unge. På hans plads er indtrådt suppleant Ole Kjærgaard. Skolebestyrelsen har i skoleåret holdt 11 møder og udsendt 8 nyhedsbreve. Vi har desuden udgivet folderen Velkommen til det nye skoleår i august 2008, mini-avisen Nyt til alle i skoledistriktet i juni Nyhedsbrevene fra skolebestyrelsen bliver sendt til alle, der har tilmeldt sig ordningen ved at sende en mail til Nyhedsbrevet er også tilgængeligt på forældreintra. Valgperioden for den nuværende skolebestyrelse slutter 31. marts 2010, hvor en ny skolebestyrelse tiltræder. Der er valg til den nye skolebestyrelse i februar. Alle forældre bliver informeret direkte om opstillingsmødet inden valget. Skolebestyrelsens principper Det er en af skolebestyrelsens opgaver at fastsætte principper for skolens virksomhed. Et princip er en grundtanke, der rummer et signal om, i hvilken retning skolens skal bevæge sig på forskellige områder. Principperne er en retningslinje til skolens ledelse, der har ansvaret for den saglige drift af skolen i samarbejde med skolens ansatte. I dette skoleår samlede vi principperne i en fælles beskrivelse og sendte dem inden vedtagelse til en bred høring blandt både de ansatte og forældrene. Principperne er nu offentliggjort på skolens hjemmeside. Skolepolitik Holstebro Kommune har brugt megen tid, mange penge og gode kræfter på at udarbejde en helt ny skolepolitik. Såvel elever, ansatte som forældre har bidraget til arbejdet. Det er meget positivt at kommunen med den nye skolepolitik ønsker at skabe sammenhæng og fælles overblik på skoleområdet. Nu venter vi spændt på, om politikerne også er villige til at betale den pris, det koster at fastholde og udvikle politikken. Formentlig ikke noget problem i valgåret Mere spændende bliver det at se, om der venter besparelser, når valget er overstået. Med i samme univers som skolepolitikken hører den kvalitetsrapport, som skolen og skolebestyrelsen hvert år skal udarbejde. I kvalitetsrapporten kan man se skolernes fælles og

7 individuelle mål samt deres evne til at opfylde målene. Der er tale om et omfattende arbejde, og vi har i skolebestyrelsen på Nørrelandsskolen anbefalet politikerne, at vi kun udarbejder rapporten hvert andet eller tredje år. Trafik Sikkerheden for cyklisterne når de kører til og fra skole, er et tilbagevendende emne i skolebestyrelsen. Blandingen af små cyklister og store biler i et område med begrænset udsyn er stadig en trafikal udfordring på Odinsvej. Holstebro Kommune er i fuld gang med at lave en skolevejsanalyse omkring trafiksikkerheden omkring alle kommunens skoler. 136 af elever fra Nørrelandsskolen fra 4. klasse og frem har svaret på spørgsmål om deres skolevej. Ingen af eleverne har nævnt, at de er utrygge ved at cykle på Odinsvej. Her mener vi til gengæld i lighed med mange forældre til børn især fra 0. til 3. klasse at der er flere sorte pletter, fordi små cyklister og store biler bliver blandet i et område med dårligt udsyn. Teknisk Forvaltning tager ikke vejen med i trafiksikkerhedsanalysen, men vil gerne mødes med os for at drøfte, hvilke muligheder vi sammen har for at komme nogle af de sorte trafikpletter til livs. Det glæder vi os over og vender tilbage, når vi ved mere om konkrete løsninger. I den forbindelse vil vi også overveje, hvordan vi kan komme cykel-kaos ved indgangen til Nørreland SFH til livs her kan alle vist se, at forholdene lagt fra er optimale. Økonomi I skolebestyrelsen er det en tilbagevendende begivenhed at skulle forholde til høringer i forbindelse med politikernes behandling af budgettet inden vedtagelsen i oktober. Desværre er der ofte besparelser på dagsordenen. Vores svar er næsten altid lige så automatisk som automatikken omkring besparelser: Vi mener at folkeskolen skal udvikles ikke afvikles. Folkeskolen i Holstebro Kommune er en af de billigste i hele Danmark, så det er ikke her, politikerne skal finde deres besparelser. Der skal selvfølgelig altid korrigeres og skæres til, men bevidstløse besparelser efter salamimetoden, kan og skal skolen ikke bære. Økonomien er på Nørrelandsskolen som på de øvrige skoler stram. Holstebro Kommune anbefaler skolerne og dermed skolebestyrelserne, som har indflydelse på området at undervise børnene i undervisningsministeriets vejledende timetal på hvert enkelt klassetrin. Problemet er, at der ikke følger penge med til at opfylde timetallet. Så hvis skolen har mange erfarne og dermed dyre - lærere, så er der ikke penge til alle timerne og skolen må derfor skære ned i undervisningstiden. I skolebestyrelsen vil vi arbejde for, at politikernes prioriteringer af kvalitet i folkeskolen bliver et vigtigt tema i den kommende valgkamp.

8 Til trods for den stramme økonomi tyder alt på, at Nørrelandsskolen kom ud af 2008 med balance i regnskabet. Ikke mindst fordi, der - heldigvis - ikke har været mange dyre sygemeldinger i årets løb. Men det giver sig selv, at der skal nye kommunale prioriteringer på banen, hvis skolen skal bygge på et solidt fundament. Og det skal den selvfølgelig. Skolebestyrelsen, juni 2009 Per Tornvig, formand

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Kære elever og forældre.

Kære elever og forældre. Flakkebjerg Skole 31. august 2015 Kære elever og forældre. Velkommen til det nye skoleår Skolereformens år 2. Så er vi for alvor i gang med det nye skoleår, som samtidig markerer, at vi tager hul på skolereformens

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen Man lærer for livet ikke for skolen Skolebestyrelsesnyt september 2009 SFH en på Birkelundskolen Efter overflytningen fra klub Trekanten er nu både SFH 1 og SFH 2 samlet under samme tag på Birkelundskolen.

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2006 Blad 634 Årsmødet 2006 Sorømøde Velfærdsudspil Udvikling af ny hjemmeside Dagplejens placering i den samlede vifte af dagtilbud Så er programmet for årsmødet 2006, d. 15-17. november på Hotel

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Sidste skoledag før juleferien tirsdag 22/12-09. Tiden afsat til kirkegang er inkl. gåturen frem og tilbage.

Sidste skoledag før juleferien tirsdag 22/12-09. Tiden afsat til kirkegang er inkl. gåturen frem og tilbage. December 2009 Stjærskolen - Stjærskolen - Stjærskolen - Stjærskolen - Stjærskolen Stjærvej 100, 8464 Galten. Tlf. 87 94 26 00, stjaerskolen@skanderborg.dk, www.stjaerskolen.dk Sidste skoledag før juleferien

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN Mandag den 6. oktober 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 10 SAGER TIL EFTERRETNING:... 10 9. Orientering.... 10

Læs mere

Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7

Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7 Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7 Campusskolen Skolebestyrelse 27. august 2014 18.00-21.00 Mødelokalet Referat Møder aftalt for 14/15: 27/8, 24/9, 22/10 (fælles med fødeskoler),

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

BUKDALVEJ 1 7500 HOLSTEBRO TLF. 96115700 FAX 96115702 e-mail: borbjerg.skole@holstebro.dk

BUKDALVEJ 1 7500 HOLSTEBRO TLF. 96115700 FAX 96115702 e-mail: borbjerg.skole@holstebro.dk BUKDALVEJ 1 7500 HOLSTEBRO TLF. 96115700 FAX 96115702 e-mail: borbjerg.skole@holstebro.dk Vild med hverdagen nu og i fremtiden De står op, spiser, tager tøj på og går i skole. Selvom deres hverdag er fyldt

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke!

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke! SIKKER SKOLETRAFIK Netværksmøde i Tønder 31. oktober For mange børn og unge kommer til skade i trafikken DERFOR! Børnene er fremtidens trafikanter og fremtidens borgere De hårde fakta Der er en ung involveret

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Velkommen til det nye skoleår

Velkommen til det nye skoleår Årsplanen er lige til opslagstavlen Vedlagt folderen her finder du årsplanen med de vigtigste datoer for klasserne og hele skolen. Årsplanen er lige til opslagstavlen. Det er også en god idé at gemme folderen

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

referat Der indkaldes til møde om Skolebestyrelsesmøde 6 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.02.11 Personalerummet 19:00/21:45 Deltagere

referat Der indkaldes til møde om Skolebestyrelsesmøde 6 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.02.11 Personalerummet 19:00/21:45 Deltagere Vester Nebel Skole Dato 18. februar 2011 Udsendt af Martin Bredthauer Referat Afbud til Martin Bredthauer Direkte telefon 79 79 77 55 E-mail mabr@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde

Læs mere