Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009"

Transkript

1 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret Skal man sætte en overskrift på skoleåret kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem skolens ansatte, elever og forældre og det samarbejde, som Nørrelandsskolen og Nørreland SFH også i dette år har styrket med blandt andre Holstebro Musikskole, Odin Teatret og Holstebro Tekniske Gymnasium. Samtidig har de ansattes samarbejde med Holstebro Kommune og Socialministeriet omkring PALS også for alvor taget form i det forløbne år, så vi nu er ved at være klar til lanceringen overfor elever og forældre i det nye skoleår. En folkeskole er ikke en isoleret enhed, hvor man blot kan gøre, som man altid har gjort. At gøre børn og unge til robuste medspillere i et stadig mere kompliceret samfund kræver samarbejde, energi og gå-på-mod. Som forældre til børn på Nørrelandsskolen kan vi kun være glade for, at de ansatte både har stor lyst og evner til at samarbejde også på kryds og tværs. Det er ikke en selvfølge, for det kræver aktive valg og prioriteringer. Det kræver samtidig med og modspil fra forældrene. Kun gennem aktiv deltagelse fra alle parter kan vi sikre fortsat udvikling. De forældrevalgte i skolebestyrelsen har også brug for den daglige kontakt med andre forældre. Kun på den måde, kan vi repræsentere bredt. Tak til alle, der har givet gode indspil til os i det forløbne år, hvor vi har arbejdet med følgende emner (nævnt i alfabetisk orden): Bygninger De fysiske rammer i høj grad er med til at bestemme udbyttet af det faglige indhold i såvel skolen som SFH. Derfor var vi i skolebestyrelsen glade for, at kommunen i løbet af dette skoleår bad os vurdere skolens bygninger. Vi pegede på både de gode forhold i indskolingen, samt det gamle ønske om at fortsætte udbygningen med en ny sammenlægning af to fløje til mellemtrinnet. Siden har vi ikke hørt noget men forventer at høre nyt fra kommunen, nu da der i den netop indgåede kommuneaftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen er afsat et stort beløb til kommunale renoveringer. Eleverådet Skolebestyrelsen har i det forløbne år haft et godt samarbejde med elevrådet, og bakker op om rådets arbejde.

2 Forældre back-up Holstebro Kommune har en fremragende ordning med et korps af frivillige forældre, der tager ud og holder oplæg typisk i børnehaveklassen og i perioden mellem 6. og 8. klasse om de ting, man som forældre kan have glæde af at have en fælles holdning til. I de små klasser handler det om at opbygge et godt samarbejde mellem forældre i klassen, mens man fra 6. klasse begynder at diskutere fælles holdning til f.eks. fester og alkohol. Alt sammen for at være godt rustet i god tid. Fremover vil vi gøre en målrettet indsats for at gøre tilbuddet meget synligt på de relevante klassetrin. Blandt andet ved at indskrive tilbuddet i vellkomstfolderen til alle forældre ved skolestart, tage det med på vores runde til klasserne ved skolestart samt få en beskrivelse af tilbuddet med på hjemmesiden. Hashtest I marts 2009 var Nørrelandsskolen pludselig med i en landsdækkende mediehistorie om skoler, der har foretaget hash-test på elever. Det var Ekstra Bladet, som indledte historien, der hurtigt blev fulgt op at både landsdækkende, lokale og regionale medier. Vi valgte at medvirke i historien i Tv-avisen på DR1 for at vores navn ikke skulle stå uforklaret på en grafik i indslaget. Fakta er, at skolen to gange på 1 ½ år i samarbejde med forældre og Åben Rådgivning har testet elever for et hashmisbrug med udgangspunkt i en helt konkret bekymring for elevernes trivsel. I skolebestyrelsen bakker vi helt op omkring, at skolen skal reagere, når børn på skolen mistrives. Samtidig skal skolen naturligvis bruge de værktøjer, som ledelsen finder mest hensigtsmæssige i samråd med forældre og de professionelle myndigheder på området. Jubilæet Efter sommerferien fylder Nørrelandsskolen 50 år. Et udvalg under skolebestyrelsen har arbejdet med jubilæumsforberedelserne gennem hele skoleåret. I store træk består jubilæet af en jubilæumsuge fra september (uge 37), hvor klasserne arbejder med forskellige jubilæumstemaer. Umiddelbart efter ferien inviterer vi alle interesserede forældre til at deltage i et stort kor efter modellen kendt fra tv stemmer fra opgangen her stemmer fra baglandet. Lørdag 12. september er en ekstraordinær skoledag, hvor børnene skal møde som en normal dag dog med den forskel, at de i løbet af dagen skal vise en masse forskellige ting i forbindelse med Åben Skole. Her håber vi på rigtig mange besøgende fra nær og fjern i løbet af dagen. Lørdag aften 12. september er der jubilæumsfest for gamle elever. På grund af festens størrelse bliver det på Idrætscenter Vest. Jubilæet er udførligt beskrevet på skolens hjemmeside.

3 Med jubilæumsfestlighederne ønsker vi i skolebestyrelsen at gøre bredt opmærksomme på skolens mange fortræffeligheder. Blandt andet udgav vi en mini-avis i juni, som blev husstandsomdelt af eleverne i et par idrætstimer. Som kompensation for skoledagen lørdag 12. september får eleverne fri fra skole mandag 21. december. SFH Nørreland holder åbent denne dag. Klassedeling I løbet af skoleåret har vi også diskuteret principperne for deling og sammenlægning af klasser på skolen. Vores holdning er, at beslutningsprocesser omkring klassedelinger skal være meget præcise og inddrage forældrene så tidligt som muligt. Samtidig skal kommunikationen omkring selve delingen være meget præcis, så ingen er i tvivl om, hvad der sker og hvornår det sker. KomTek Efter tre år som pilotprojekt på Nørrelandsskolen har Holstebro Kommune nu sat KomTek på budgettet med knapt kr. om året i tre år. KomTek der er et unikt samarbejde mellem Teknisk Gymnasium og Nørrelandsskolen om naturvidenskab i børnehøjde, bliver nu til et kommunalt projekt, som flere skoler i kommunen får glæde af. I alt vil 96 børn fra klasse nu få et ugentligt tilbud om at arbejde i KomTek på Nørrelandsskolen. Det er en væsentlig udvidelse i forhold til i dag, hvor tilbuddet kun gælder 24 elever i klasse. Kost og bevægelse Kost og bevægelse er et tilbagevendende tema på skolebestyrelsernes møder. Vi ønsker så vidt overhovedet muligt, at bevægelse er en naturlig del af skoledagen og ikke kun noget, der foregår i reservater. Skolebestyrelsen var repræsenteret i det udvalg, der planlagde og afviklede en hel uge med alle former for bevægelse i ugen inden efterårsferien. Kulminationen var en maraton-stafet, hvor klasserne dystede mod hinanden, og mange løb adskillige flere kilometre, end de nogensinde havde forestillet sig de kunne. Musikken på skolen Der er ingen tvivl om, at Nørrelandsskolen er den mest musikalske folkeskoler i hele landet. Det er vi på grund af det unikke samarbejde med Holstebro Musikskole. Udover de almindelige

4 kommunale og gode tilbud om Musikkarrusel og Musiklokomotiv, har vi følgende tiltag på skolen, hvoraf mange er videreudviklet i det forløbne år: Holstebro Musikklasser Et helt nyt tilbud om 3-5 timers gratis musik om ugen fra børnehaveklassen og resten af skoletiden. 21 elever begynder i den nye musikklasse 0.m efter sommerferien. Det er gratis at være i musikklassen. Colourstrings Colourstrings fortsætter på Nørrelandsskolen med tilbud fra 1. klasse om individuel musikundervisning på højt niveau. Forældre betaler for undervisningen til musikskolen. Harmoniorkestret Tilbud om forskole til elever i 1. og 2. klasse. Aspirantorkester i 3. klasse og selve harmoniorkestret fra 4. klasse. Undervisningen foregår umiddelbart efter skoletid og forældrene betaler for undervisningen til musikskolen. I skolebestyrelsen er vi glade for det tætte samarbejde med musikskolen. Men det lægger os også meget på sinde, at musikundervisningen i videst mulig omfang skal være tilgængelig for alle elever, som måtte ønske at være med. Derfor er vi i særdeleshed glade for den gratis musikklasse, der begynder efter ferien. Nørreland SFH Gennem årene er SFH Tusindfryd og Bifrost blevet en helt integreret del af hverdagen på Nørrelandsskolen uden det fremgik af navnet. Derfor foreslog SFH ens ansatte, at navnet slet og ret er Nørreland SFH. Skolebestyrelsen bakker op forslaget er vedtaget og skal nu implementeres rundt omkring. Bifrost vil stadig være et kaldenavn for afdelingen på den anden side af den ydre skolegård. Nørreland SFH har netop etableret nu en BMX-bane i området bag Bifrost. Også i år lykkedes det flot for de ansatte i Nørreland SFH at modtage 38 førskolebørn i perioden fra 1. april til 15. maj. Den fælles base er i det tidligere Café 5. PALS Nørrelandsskolen er en af tre skoler i Holstebro Kommune, der som de første er klar til at implementere PALS på skolen i det kommende skoleår. PALS handler kort fortalt om at sætte fokus på og belønne positiv adfærd gennem klare adfærdsregler på skolen, som er kendt af alle. Det lyder enkelt men intet kommer af sig selv. Alle ansatte har det seneste år arbejdet intensivt med at gøre de meget velbeskrevne og forskningsmæssige velbegrundede metoder i

5 PALS klar til lancering på Nørrelandsskolen efter sommerferien. For skolebestyrelsen har Eva Nielsen været medlem af skolens PALS-udvalg sammen med de ansatte. Alle ansatte har været på studietur til Norge, hvor de fleste skoler har indført PALS med meget stor effekt på dagligdagen. PALS giver ro i timerne og tid til at koncentrere sig om det vigtigste: Positiv indlæring og god trivsel på skolen. PALS er baseret på klare metoder og spilleregler og kan umiddelbart virke lidt stift og mekanisk. Men i skolebestyrelsen lytter vi meget til de norske erfaringer og de ansattes oplevelser. Vi er derfor sikre på, at PALS vil betyde, at der bliver skabt masser af tid til kreativitet, skørhed og indlæring gennem at sætte fokus på børnenes læringsstile, som vi kender det fra Mange Intelligenser. Ganske enkelt fordi tiden ikke skal bruges til at skabe arbejdsro igen og igen. Scenekunst Ved skolestart i dette skoleår begyndte 17 nye elever i den nye 8. klasse med fokus på Scenekunst. Langt de fleste elever kom fra andre skoler. Starten har været rigtig god med positive tilbagemeldinger fra flere forældre. Samtidig har de øvrige klasser i overbygningen taget godt imod de nye elever. I det nye skoleår fortsætter mange af eleverne i 9. klasse, hvor de fortsat har fokus på scenekunst. Samtidig begynder en ny 8. klasse på linjen for scenekunst. Undervisningen foregår blandt andet med kræfter fra Odin Teatret. I skolebestyrelsen glæder vi os især over, at integrationen af nye elever fra mange forskellige skoler er gået smertefrit. Samtidig har tiltaget givet skolen god positiv opmærksomhed i medierne. Skole-hjem samarbejdet En af de helt grundlæggende opgaver for skolebestyrelsen er at arbejde med samarbejdet mellem skole og hjem. Det er en vedvarende proces at sikre, at kontakten mellem ansatte og forældre er så professionel og givende som overhovedet muligt. Som forældre har vi et medansvar når det gælder børnenes læring og trivsel i klassen. Det er ikke alene skolens opgave, men et fælles projekt. Forældremøder og elevplaner er vigtige redskaber i skole-hjem samarbejdet. Det er redskaber, som stadig kan og skal udvikles gennem aktiv deltagelse fra alle forældre. I skolebestyrelsen arbejder vi for, at rammerne omkring samarbejdet er så stærke og professionelle som muligt. Modellen, som skolen indførte for et par år siden til elevplanerne skal fortsat forbedres. Samtidig har vi fokus på fremmødet til forældremøderne, hvor der er en tendens til, at ikke alle møder op. Den tendens skal ændres og vil fortsæt være i fokus i skolebestyrelsen. I efteråret begyndte vi at formidle et unikt tilbud fra en gruppe frivillige forældre organiseret med hjælp fra Holstebro Kommune. Under navnet Forældreback-up tilbyder forældrene at holde forældremøder i børnehaveklasserne samt i perioden klasse, hvor de igangsætter vigtige

6 diskussioner om fælles spilleregler. Tilbuddet er detaljeret beskrevet i Velkommen til det nye skoleår, som bliver uddelt til alle forældre i august. Skolebestyrelsen Peter Kragballe, der har været medlem af skolebestyrelsen siden sidste valg, er udtrådt af skolebestyrelsen efter godkendelse i kommunens udvalg for børn og unge. På hans plads er indtrådt suppleant Ole Kjærgaard. Skolebestyrelsen har i skoleåret holdt 11 møder og udsendt 8 nyhedsbreve. Vi har desuden udgivet folderen Velkommen til det nye skoleår i august 2008, mini-avisen Nyt til alle i skoledistriktet i juni Nyhedsbrevene fra skolebestyrelsen bliver sendt til alle, der har tilmeldt sig ordningen ved at sende en mail til Nyhedsbrevet er også tilgængeligt på forældreintra. Valgperioden for den nuværende skolebestyrelse slutter 31. marts 2010, hvor en ny skolebestyrelse tiltræder. Der er valg til den nye skolebestyrelse i februar. Alle forældre bliver informeret direkte om opstillingsmødet inden valget. Skolebestyrelsens principper Det er en af skolebestyrelsens opgaver at fastsætte principper for skolens virksomhed. Et princip er en grundtanke, der rummer et signal om, i hvilken retning skolens skal bevæge sig på forskellige områder. Principperne er en retningslinje til skolens ledelse, der har ansvaret for den saglige drift af skolen i samarbejde med skolens ansatte. I dette skoleår samlede vi principperne i en fælles beskrivelse og sendte dem inden vedtagelse til en bred høring blandt både de ansatte og forældrene. Principperne er nu offentliggjort på skolens hjemmeside. Skolepolitik Holstebro Kommune har brugt megen tid, mange penge og gode kræfter på at udarbejde en helt ny skolepolitik. Såvel elever, ansatte som forældre har bidraget til arbejdet. Det er meget positivt at kommunen med den nye skolepolitik ønsker at skabe sammenhæng og fælles overblik på skoleområdet. Nu venter vi spændt på, om politikerne også er villige til at betale den pris, det koster at fastholde og udvikle politikken. Formentlig ikke noget problem i valgåret Mere spændende bliver det at se, om der venter besparelser, når valget er overstået. Med i samme univers som skolepolitikken hører den kvalitetsrapport, som skolen og skolebestyrelsen hvert år skal udarbejde. I kvalitetsrapporten kan man se skolernes fælles og

7 individuelle mål samt deres evne til at opfylde målene. Der er tale om et omfattende arbejde, og vi har i skolebestyrelsen på Nørrelandsskolen anbefalet politikerne, at vi kun udarbejder rapporten hvert andet eller tredje år. Trafik Sikkerheden for cyklisterne når de kører til og fra skole, er et tilbagevendende emne i skolebestyrelsen. Blandingen af små cyklister og store biler i et område med begrænset udsyn er stadig en trafikal udfordring på Odinsvej. Holstebro Kommune er i fuld gang med at lave en skolevejsanalyse omkring trafiksikkerheden omkring alle kommunens skoler. 136 af elever fra Nørrelandsskolen fra 4. klasse og frem har svaret på spørgsmål om deres skolevej. Ingen af eleverne har nævnt, at de er utrygge ved at cykle på Odinsvej. Her mener vi til gengæld i lighed med mange forældre til børn især fra 0. til 3. klasse at der er flere sorte pletter, fordi små cyklister og store biler bliver blandet i et område med dårligt udsyn. Teknisk Forvaltning tager ikke vejen med i trafiksikkerhedsanalysen, men vil gerne mødes med os for at drøfte, hvilke muligheder vi sammen har for at komme nogle af de sorte trafikpletter til livs. Det glæder vi os over og vender tilbage, når vi ved mere om konkrete løsninger. I den forbindelse vil vi også overveje, hvordan vi kan komme cykel-kaos ved indgangen til Nørreland SFH til livs her kan alle vist se, at forholdene lagt fra er optimale. Økonomi I skolebestyrelsen er det en tilbagevendende begivenhed at skulle forholde til høringer i forbindelse med politikernes behandling af budgettet inden vedtagelsen i oktober. Desværre er der ofte besparelser på dagsordenen. Vores svar er næsten altid lige så automatisk som automatikken omkring besparelser: Vi mener at folkeskolen skal udvikles ikke afvikles. Folkeskolen i Holstebro Kommune er en af de billigste i hele Danmark, så det er ikke her, politikerne skal finde deres besparelser. Der skal selvfølgelig altid korrigeres og skæres til, men bevidstløse besparelser efter salamimetoden, kan og skal skolen ikke bære. Økonomien er på Nørrelandsskolen som på de øvrige skoler stram. Holstebro Kommune anbefaler skolerne og dermed skolebestyrelserne, som har indflydelse på området at undervise børnene i undervisningsministeriets vejledende timetal på hvert enkelt klassetrin. Problemet er, at der ikke følger penge med til at opfylde timetallet. Så hvis skolen har mange erfarne og dermed dyre - lærere, så er der ikke penge til alle timerne og skolen må derfor skære ned i undervisningstiden. I skolebestyrelsen vil vi arbejde for, at politikernes prioriteringer af kvalitet i folkeskolen bliver et vigtigt tema i den kommende valgkamp.

8 Til trods for den stramme økonomi tyder alt på, at Nørrelandsskolen kom ud af 2008 med balance i regnskabet. Ikke mindst fordi, der - heldigvis - ikke har været mange dyre sygemeldinger i årets løb. Men det giver sig selv, at der skal nye kommunale prioriteringer på banen, hvis skolen skal bygge på et solidt fundament. Og det skal den selvfølgelig. Skolebestyrelsen, juni 2009 Per Tornvig, formand

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 Torben siger: Hvis I får ild i juletræet, så husk at nyde synet! næste blads deadline: 15.03.2014

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere