Indkøbsundersøgelse. Effektiv forandring. Effektiv indkøb og procesunderstøttelse: `fra ordre til betaling. Forsommeren A-2 A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbsundersøgelse. Effektiv forandring. Effektiv indkøb og procesunderstøttelse: `fra ordre til betaling. Forsommeren 2015 2015 A-2 A/S"

Transkript

1 Indkøbsundersøgelse Effektiv indkøb og procesunderstøttelse: `fra ordre til betaling Forsommeren A-2 A/S Effektiv forandring

2 Introduktion Kære læser, Få optimeret indkøbet i din virksomhed Deltag i A-2 s indkøbsundersøgelse og få adgang til benchmark og specifikke forbedringsmuligheder til indkøbsfunktionen. Formålet med indkøbsundersøgelsen er at sammenligne egen virksomhed med andre danske virksomheder, og identificere indkøbsområder med forbedringspotentialer. tilvejebringe grundlag for en intern dialog om nuværende situation og muligheder for forbedringer Er din virksomhed interesseret i at deltage i undersøgelsen, herunder få adgang til undersøgelsens fulde resultater benchmark af din virksomhed mod andre danske virksomheder et uformelt inspirationsmøde omkring vores erfaringer med indkøb, så kontakt seniorkonsulent Rasmus Lund Jensen på mobil eller Side 2.

3 Introduktion OBS OBS eksempler Nærværende rapport indeholder kun, fordi undersøgelsens resultater bliver beskrevet i én individuel virksomhedstilpasset rapport. Yderligere er undersøgelsen stadig åben for besvarelser. Af de årsager er der ikke genereret en samlet overordnet rapport Deltag i undersøgelsen og få en gratis og tilpasset rapport til din virksomhed* Kontakt seniorkonsulent Rasmus Lund Jensen på mobil eller * Virksomheden skal minimum have en omsætning på 200 mio. kr. Side 3.

4 Indhold Opsummering Side 5 Indledning Baggrund og formål Metode 7 Modenhed 10 Proceseksekvering 29 Nøgletal 31 Side 4.

5 Opsummering Virksomhed Xs indkøbsmodenhed placerer dem på en xx. plads ud af xx deltagende virksomheder Omsætningsmæssigt er Virksomhed X placeret som nr. x ud af de xx virksomheder Branchen xxxx har x virksomheder repræsenteret. Virksomhed X er her placeret som nr. x på modenhed og nr. x på omsætning På baggrund af A-2 s modenhedsmodel, er analysens hovedkonklusioner opsamlet på næste side. Konklusionerne peger på en række punkter, hvor Virksomhed X kan forbedre sig Side 5.

6 Opsummering Område Udviklingsområde Acceptabelt modenhedsniveau Organisering Organisatorisk koordinering af indkøb Målstyring Samarbejde mellem supply chain og indkøbsfunktionen Proces Kvalitetssikring Anvendelse af procesbeskrivelser IT Indkøbssystem IT-understøttelse i indkøbsfunktionen Strategisk indkøb Etablering af indkøbsstrategi Strategisk leverandørsamarbejde Rapportering Side 6.

7 Indledning Side 7.

8 Baggrund og formål A-2 ønsker, at undersøge virksomheders indkøbsmodenhed. Vi erfarer, at der er tid og penge at spare ved, at optimere den samlede indkøbsproces. Besparelserne afspejles direkte på bundlinjen, og påvirker oftest ikke kunder eller medarbejdere Derfor er formålet med undersøgelsen at sammenligne egen virksomhed med andre danske virksomheder, og identificere områder med forbedringspotentialer. give grundlag for en intern dialog om nuværende situation og muligheder for forbedringer Side 8.

9 Metode Dataindsamling er sket via et elektronisk spørgeskema der omfattede 21 spørgsmål omkring tre emner: Indkøbsfunktionen (Organisering, Proces, IT og Strategisk indkøb) Svarene fra spørgeskemaet har fastlagt virksomhedens modenhedsniveau. Modenhedsniveauet er anvendt til benchmarking mod gennemsnitberegning og top- 3 performers Proceseksekvering (Strategisk prioritet) Nøgletal (Indkøb) Virksomheder som har besvaret spørgeskemaet, har en samlet omsætning på ca. kr. 515 mia. Respondenterne har været på direktions- og/eller chefniveau relateret til indkøb Ca. 20 % af virksomhederne har desuden benyttet muligheden for at få flere medarbejdere til at besvare undersøgelsen, således at konkrete muligheder og tiltag kan diskuteres fra forskellige perspektiver. Resultaterne er beregnet som simple gennemsnit. Svar angivet som ved ikke indgår ikke i analysen Side 9.

10 Modenhed Side 10.

11 A-2 s modenhedsmodel A-2 s modenhedsmodel tager udgangspunkt i verdens mest udbredte modenhedsmodel, det internationalt anerkendte CMM ("The Capability Maturity Model) rammeværk tilpasset indkøb. Modellen lægger vægt på, hvordan virksomheder operationelt kan forbedre deres performance inden for indkøb. De forskellige modenhedsniveauer bygger på virksomhedernes evner inden for koordinering, standardisering, forståelse, implementering og kontinuerlig læring Temaerne i modenhedsmodellen er: Organisering, processer, IT og strategisk indkøb Tanken med modenhedsmodellen er løbende at evaluere egen indkøbsmodenhed med henblik på dels at inspirere til indsatsområder for udvikling, dels at fastholde fokus på forbedring af performance Værdien ved at tage stilling til sit modenhedsniveau er, at skabe et fælles grundlag for virksomheders fremadrettede kompetenceudvikling og optimering Modellen er angivet på næste side med overordnede beskrivelser af de forskellige niveauer fra 1 til 5 Side 11.

12 Ad Hoc: - Manglende indkøbskoordinering - Processtandarder er usystematiske og upræcise - Intet særskilt indkøbssystem - Ingen plan for leverandører eller måling af performance - Indkøb håndteres decentralt og der er ingen koordinering - Roller og ansvarsområder er ikke defineret - Der arbejdes ikke med målstyring - Indkøb er ikke involveret i drift og udviklingen af virksomhedens supply chain - Arbejdsprocesser er normalt ikke defineret - Procesbeskrivelser anvendes ikke, arbejdet udføres ud fra erfaring - Der eksisterer ikke viden om hvor arbejdsgangene er effektive - Den enkelte kvalitetssikrer eget arbejde - Indkøb understøttes ikke af et indkøbssystem - Elektronisk eksekvering af ordre- og fakturaflow er ikke understøttet i de nuværende systemer - Leverandører har alle samme status, og fokus er på det enkelte indkøb - Der sondres ikke mellem hvordan indkøbsområder analyseres og håndteres - Der er ikke beskrevet en indkøbsstrategi - Der er ikke indført effektmålinger - Der anvendes ikke rapportering A-2 s modenhedsmodel Organisering Processer IT-understøttelse Strategisk indkøb Grundlæggende standarder: - Grundlæggende indkøbsforståelse - Grundlægende processtandarder er implementeret - IT system understøtter elektronisk eksekvering - Indkøbsstrategi er implicit implementeret - Der er koordinering på 10-15% af indkøbene mellem de decentrale og centrale enheder - Overordnede roller og ansvarsbeskrivelser er defineret - Implementering af målstyringsmodel overvejes - Begyndende erkendelse af at inddrage Indkøb i drift og udvikling af virksomhedens supply chain - Grundlæggende processer er dokumenteret - Det er individuelt hvilke procesbeskrivelser der følges - Der er planer om at igangsætte initiativer for procesforbedring - Der udføres ad-hoc kvalitetssikring fra en leder eller kollega ved større opgaver - Der er planer for anskaffelsen af et indkøbssystem - IT-systemerne understøtter elektronisk eksekvering af ordre- og fakturaflow - Sporadisk kontakt til udvalgte leverandører med henblik på forbedringer af samarbejdet - Der arbejdes implicit med forskellige strategier for indkøbsområderne - Der er planer for at udarbejde en indkøbsstrategi - Det overvejes at indføre effektmåling af arbejdsindsatsen - Begyndende erkendelse af behovet for systematisk rapportering Koordinerende processer: - Større grad af indkøbskoordinering - Standarder for, og dokumentation af, væsentlig processer. Kvalitetssikring er en del af ethvert projekt - Delvis implementeret indkøbssystem - Målstyring anvendes som et værktøj - Der er koordinering på 50% af indkøbene mellem de decentrale og centrale enheder - Roller og ansvar er defineret, men kun delvist implementeret - Indkøbsfunktionen er overordnet styret af fastsatte mål - Drift og udvikling af supply chain er i nogen grad lokalt koordineret med indkøbsfunktionen - Væsentlige processer er dokumenteret på et detaljeret niveau indeholdende roller, ansvar, ansvarsskift, leverancebeskrivelser - Procesbeskrivelser følges ved alle væsentlige processer - Procesforbedringer sker sporadisk - Kvalitetssikring fra kollega eller leder er en fast del af enhver proces - Indkøbsfunktionen er understøttet af et indkøbssystem, men kun delvist implementeret - Elektronisk eksekvering af ordre- og fakturaflow anvendes for udvalgte varegrupper - Jævnlig kontakt til udvalgte leverandører, med henblik på koordinering af processer og generelle forbedringer af samarbejdet - Indkøbskategorierne er inddelt i kategorier og der er en overordnet strategi - Der er en indkøbsstrategi men den er ikke opdateret i forhold til nuværende målsætninger - Virksomheden er i gang med at indføre en systematisk effektmåling - Anvender rapportering, men det er uensartet og lokalt Evaluering og kontrol: - Central koordinering af indkøb - Fokus på automatisering af arbejdsgange - IT-systemer understøtter indkøbsfunktionen. Opfølgning på anvendelse og brugeruddannelse - Særskilt strategi for forskellige indkøbsområder/leverandører - Løbende målstyring og rapportering - Så mange indkøbsområder som muligt koordineres - Roller og ansvar er klart defineret og medarbejderne kender deres roller og ansvar - Målstyring anvendes som et værktøj for at sikre at der arbejdes mod de strategiske mål -Indkøb deltager i drift og udvikling af udvalgte områder i virksomhedens supply chain - Alle relevante indkøbsprocesser er defineret på et detaljeret niveau indeholdende roller, ansvar, ansvarsskift og leverancebeskrivelser - Det er en naturlig del af arbejdet at følge procesbeskrivelser - Der er en kontinuerlig forbedring af procesbeskrivelserne ud fra opsamlede erfaringer. - Kvalitetssikringen foregår ud fra definerede kvalitetskriterier - Virksomheden har et næsten fuldt implementeret IT-system. Opfølgning på anvendelse og brugeruddannelse - Elektronisk eksekvering er implementeret. Anvendes for alle relevante varegrupper, men varekataloget opdateres af virksomheden selv - Forskellige leverandørtyper er defineret, og der indgås strategisk samarbejde med udvalgte leverandører for at forbedre samarbejdet - Alle indkøbsområder er inddelt i indkøbskategorier og der er strategi for hvordan disse håndteres - Indkøbsstrategien omsætter virksomhedens vision til konkrete målsætninger. - Der sker systematisk og løbende effektmålinger af arbejdet - Løbende rapportering af nøgletal, fx benchmark og dokumentation af gevinster og potentialer Den optimerende organisation: - Systematisk opsamling af viden og erfaringer. Fuld afklaring af roller og ansvar - Proces optimering - Fuldt implementerede IT-systemer. Varekataloget opdateres af leverandørerne. - Effektmål og rapportering er forankret hos ledelsen. Rød tråd mellem indkøbsstrategi og virksomhedens vision - Der tages aktivt stilling til koordineringsgraden på alle indkøbsområder. Her er roller og ansvar mellem decentrale og centrale enheder afklaret - Alle involverede kender rolle og ansvarsfordelingen, som løbende optimeres - Afdelingens målstyring er koblet til et incitamentssystem for den enkelte medarbejder - Indkøb deltager og initierer drifts- og udviklingsprojekter på tværs af supply chain - Alle relevante processer er detaljeret beskrevet og processerne er tilpasset til enkelte indkøbsområder. - Der arbejdes løbende på at forbedre arbejdsgange og processer - Procesforbedringer via opsamling af systematisk viden om styrker og svagheder i procesforløb - Kvalitetssikring foregår ud fra kvalitetskriterier og dette anvendes til kontinuerlig forbedring - Fuldt implementeret IT-system der optimeres løbende i samarbejde med brugere og leverandører - Elektronisk eksekvering er implementeret og anvendes for alle relevante varegrupper og varekataloget opdateres af leverandørerne. - Tæt samarbejde med udvalgte strategiske leverandører. Model for forbedring af samarbejdet, sikring af læring og procesintegration - Inddeling af strategiske kategorier, som justeres løbende i forhold til opsamlede erfaringer. - Indkøbsstrategien tegner en rød tråd fra virksomhedens overordnede vision og strategien justeres løbende. - Der følges op på effektmålingerne, fx om de opnåede resultater er i overensstemmelse med målsætningerne og kan ressourcer udnyttes bedre - Rapportering er fuldt implementeret og forankret via elektronisk ledelsesinformationssystem.

13 Samlede modenhed Side 13.

14 Samlede modenhed FORDELT PÅ OMSÆTNING Analyse Ingen sammenhæng mellem virksomhedernes omsætning og deres indkøbsmodenhed. Side 14.

15 Samlede modenhed Organisering Strategisk indkøb Proces Virksomhed X s samlede Gns. Virksomhed X s modenhed pr. område Gns. modenhed pr. område IT Side 15.

16 Modenhed, Organisering Side 16.

17 Organisering Organisering I hvilket omfang er der samarbejde mellem virksomhedens supply chain og indkøbsfunktion? 3,07 I hvilket omfang arbejder indkøbsfunktionen med målstyring af deres performance, f.eks. reducering af indkøbspris, nye aftaler, fleksibilitet i aftalerne etc.? 3,00 Hvordan koordineres indkøb organisatorisk i virksomheden? 2,94 Er der defineret roller og ansvar for hvordan indkøb foretages i virksomheden, herunder rekvisition, aftaleindgåelse, behovsafdækning etc.? 2, Top 3 Virksomhed X Gns. Side 17.

18 Organisering ANALYSENS RESULTATER `Organisering er det område, som samlet udviser størst modenhed Virksomhed Xs modenhed på området er under gennemsnittet. Det er Virksomhed Xs laveste placering i undersøgelsen Område Status Næste skridt Organisatorisk koordinering af indkøb Virksomhed Xs decentrale afdelinger/datterselskaber og indkøbsfunktion koordinerer udvalgte `standardindkøb for virksomheden, men kun % af den samlede indkøbsvolumen koordineres Koordinering mellem decentrale enheder og de indkøbsansvarlige skal være et fokuspunkt Målstyring Indkøbsfunktionen er overordnet styret i forhold til fastsatte mål En målstyringsmodel skal indføres og indkøb skal styres i forhold til fastsatte mål Supply chain I Virksomhed X er der en begyndende erkendelse af at inddrage indkøbsfunktionen i drift og udvikling af virksomhedens supply chain Indkøbsfunktionen skal deltager i drift og udvikling af udvalgte områder i virksomhedens supply chain Side 18.

19 Modenhed, Proces Side 19.

20 Proces I hvilken grad forbedres processerne løbende? 2,82 I hvilken grad anvendes de beskrevne processer? 2,62 I hvilken grad er arbejdsgange og processer beskrevet? 2,41 I hvilken grad er kvalitetssikring en del af processerne? 2, Top 3 Virksomhed X Gns. Side 20.

21 Proces ANALYSENS RESULTATER Proces er det område, hvor Virksomhed X udviser mindst modenhed i undersøgelsen Kvalitetssikring er spørgsmålet med mindst modenhed i undersøgelsen Område Status Næste skridt Beskrivelse af arbejdsgange og processer Indkøbsfunktionen har defineret nogle grundlæggende processer som er overordnet dokumenteret Væsentlige eller alle processer relevant for indkøbsprocessen skal dokumenteres på et detaljeret niveau indeholdende roller, ansvar, ansvarsskift, leverancebeskrivelser etc. Kvalitetssikring Der udføres ad hoc kvalitetssikring fra en leder eller kollega ved større opgaver Kvalitetssikring fra en kollega eller leder er en fast del af enhver proces. Gerne ud fra definerede kvalitetskriterier Side 21.

22 Modenhed, IT Side 22.

23 IT Virksomheden har ikke et indkøbssystem 47% Virksomheden anvender et indkøbsordresystem (fx. dispositionsregnskab, herunder ordrematch af fakturaer) 47% Virksomheden anvender E-handel (fx. registrering af leverandørernes varer til online bestilling) 29% Virksomheden anvender et indkøbsanalysesystem (fx. analyse af store datamængder indenfor varekøb på varelinjeniveau) 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Top 3 Virksomhed X Gns. NB: Det har været muligt at sætte mere end et kryds Side 23.

24 IT I hvilken grad anvendes elektronisk eksekvering af ordre- og fakturaflow? 2,63 I hvilket omfang er IT-understøttelse anvendt i indkøbsfunktionen? 2, Top 3 Virksomhed X Gns. Side 24.

25 IT ANALYSENS RESULTATER `IT er området med lavest gennemsnitlig modenhed, og også det område hvor Virksomhed X udviser lavest modenhed Virksomhed Xs modenhed på området ligger under gennemsnittet Alle top-3 performers har et indkøbsordresystem og anvender E-handel Område Status Næste skridt IT-understøttelse Virksomhed Xs indkøb er ikke understøttet af et indkøbssystem. Virksomhed X benytter ikke indkøbsanalysesystem, indkøbsordresystem eller E-handel Hvis det giver mening, bør Virksomhed X sikre IT-understøttelse af indkøbsfunktionen og dens arbejdsprocesser Side 25.

26 Modenhed, Strategisk indkøb Side 26.

27 Strategisk indkøb I hvilket omfang arbejdes der strategisk med leverandørsamarbejde? 3,12 I hvilken grad forholder ledelsen sig til effekten af indkøbsfunktionens arbejde, herunder f.eks. besparelses- og kvalitetsmål etc.? 2,88 I hvilken grad har indkøbsfunktionen opdelt indkøbsområder i strategiske kategorier? 2,88 I hvilket omfang arbejder indkøbsfunktionen med rapportering af deres arbejde? 2,75 Er der udarbejdet en indkøbsstrategi? 2, Top 3 Virksomhed X Gns. Side 27.

28 Strategisk indkøb ANALYSENS RESULTATER Strategisk indkøb er det område, hvor Virksomhed X udviser størst modenhed i undersøgelsen Virksomhed X er over gennemsnittet på alle spørgsmål På spørgsmålet om indkøbsstrategi er Virksomhed X blandt de 10 % mest modne virksomheder Område Status Næste skridt Strategisk leverandørsamarbejde Indkøbsfunktionen har defineret forskellige leverandørtyper, og der indgået et strategisk samarbejde med udvalgte leverandører, hvor formålet er at forbedre samarbejdet og sikre fremtidig læring. Indkøbsstrategi Virksomhed X har udarbejdet en indkøbsstrategi, der omsætter virksomhedens vision til konkrete målsætninger, som indkøbsfunktionen arbejder efter Effektmål som ledelsesfokus Der er indført en fast effektmålingsmodel, og effekten af indkøbsfunktionens arbejde måles løbende Side 28.

29 Proceseksekvering - strategisk prioritering Side 29.

30 Strategisk prioritering Hvilken strategiske har det for virksomheden at IT miljøet er stabilit ift. eksekveringen af forretningen 4,53 kunden oplever den perfekte ordre (rette vare, rette sted og rette tid) datakvaliteten ift. ordre, faktura og bestillinger o.l. er 100 % fejlfri for at virksomheden kan operere effektivt 4,14 4,38 IT miljøet er opdelt på så få systemer og kommunikationskanaler som muligt 4,00 anlægge TCO-betragtninger frem for omkostningsminimering 3,79 værdikæden ift. effektivitet er IT-understøttet 3,40 ikke-kernefunktioner bliver outsourcet der er fuldstændig skalerbarhed i ind- og udgående kommunikation (ordre, faktura, bestilling o.l.) reducere CAPEX (engangsomkostninger) til fordel for OPEX (løbende omkostninger) 3,00 3,33 3, Virksomhed X Gns. Side 30.

31 Nøgletal Side 31.

32 Metode A-2 er medlem af APQC, som er en af verdens førende organisationer for benchmarking og best practics. APQC samarbejder med over 500 virksomheder worldwide inden for alle industrier. Formålet for APQC er at give virksomheder den information, som er nødvendig for at de kan arbejde smartere, hurtigere og bedre På de kommende sider kan I læse om den indkøbsundersøgelse Top performers (TP) in procurement what makes them the best og resultaterne heraf, som APQC har foretaget i 2014 De karakteristika og anbefalinger som APQC fremkommer med, er sammenlignet med besvarelserne af denne undersøgelses modenhedsniveau. Resultatet viser i udbredt grad sammenhæng mellem undersøgelsen fra APQC og denne undersøgelse Side 32.

33 Top Performers in Procurement WHAT MAKES THEM THE BEST 514 virksomheder har deltaget i APQC s undersøgelse. De bedste 10 %, 51 virksomheder, er identificeret som top performers med høj performance indenfor 4 kerneområder Undersøgelsen vurderede 19 KPI er og gennemførte faktoranalyse og pålidelighedstest for at identificere de KPI er som bedst opsamlede performance indenfor de 4 kerneområder. 5 KPI er blev udvalgt ud af gruppen på 19 Side 33.

34 Procurement Costs Total cost of procurement per $1.000 revenue Resultat: TP virksomheder har $ 5,26 i mindre udgift pr. $1.000 omsætning ved øvre kvartil (75%) end de øvrige virksomheder Det betyder en virksomhed der omsætter for $2 milliarder, har en besparelse på $10,5 million i indkøbsomkostninger årligt ved at være en TP i forhold til øvrige virksomheder Anbefaling: Udfør spend-analyse for at skabe større synlighed i virksomhedens indkøbsomkostninger Se fx på udgiftsniveauet, - hvilke leverandører der bliver indkøbt fra og om leverandørerne leverer i forhold til kontrakten. Det vil medføre identifikation af områder til omkostningsreduktion og procesoptimering Side 34.

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Indkøbsfunktionen i kommunerne - Driftsbudgettets redningsplanke?

Indkøbsfunktionen i kommunerne - Driftsbudgettets redningsplanke? Indkøbsfunktionen i kommunerne - Driftsbudgettets redningsplanke? I samarbejde med: www.a-2.dk Forord Velkommen til analysen af indkøbsfunktionen i kommunerne Sammenlægningen af kommuner i forbindelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Velkommen til Indkøb & Udbud

Velkommen til Indkøb & Udbud Velkommen til Indkøb & Udbud Indkøbscenteret i Aarhus Kommune Med fokus på: Contract Management Den politiske dagsorden 1 Bidrag til kommunens 2 Bidrag til den samlede omdømme økonomi Udbytte for borgerne

Læs mere

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Opstartsmøde indkøb Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 September 2015 INDKØB I INDFAK - OVERBLIK LDV IndFak Varekataloger Upload af kataloger Aftaler FM, SKI, lokale Katalogordre eordre afsendes

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

OPLÆG. Udviklingsworkshop

OPLÆG. Udviklingsworkshop OPLÆG Udviklingsworkshop Fra teori til handling Udviklingsrejsen for din kommunes produktionsvirksomheder Dansk Produktions Univers A/S d. 5. januar 2017 Baggrund Med udgangspunkt i et ønske om på en direkte

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Udviklingsmodel for Offentligt Indkøb Kommuner. 21.december 2009

Udviklingsmodel for Offentligt Indkøb Kommuner. 21.december 2009 Udviklingsmodel for Offentligt Indkøb Kommuner 21.december 2009 Forudsætninger Der indgår 45 kommuner i analysen på de første dimensioner (10 der har udfyldt excellence) og 44 på de sidste (en kommune

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

28 RESPONDENTER UDSENDT TIL HOVEDPARTEN

28 RESPONDENTER UDSENDT TIL HOVEDPARTEN bubosurvey 2013 INFO OM BUBOSURVEY 2013 28 RESPONDENTER INSPIRERET AF SKI S KOMMUNALE NETVÆRKSKONFERENCE 2008 UDSENDT TIL HOVEDPARTEN AF INDKØBSCHEFERNE I KOMMUNER, REGIONER OG ENKELTE ANDRE OFFENTLIGE

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

HVORDAN DU KAN BRUGE STYRINGSINFORMATION I DIN LEDELSE

HVORDAN DU KAN BRUGE STYRINGSINFORMATION I DIN LEDELSE HVORDAN DU KAN BRUGE STYRINGSINFORMATION I DIN LEDELSE KL s Ledertræf 10. september 2014 Chefkonsulent Nicolai Vædelse, Kombit Chefkonsulent, Peter Bogh, KLK Disposition for Masterclass Hvad er styrings-

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1 ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME Rune Reid Thranegaard 1 Certificering eller arbejdsværktøj? 1. Hvad er grundelementerne i Asset Management? 2. Går vejen til god asset management via certificering

Læs mere

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey

Læs mere

BAC Nyt. BAC s næste skridt

BAC Nyt. BAC s næste skridt BAC Nyt November 2005 BAC s næste skridt Udviklingsopgaver i 2006 Kort nyt Andre om BAC Der er nu formuleret en strategi og handlingsplan for videreudviklingen af BAC i de næste 2-3 år. Første udfordring

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015 Indstilling Til Magistraten Dato 22. juni 2015 Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet 1. Resume I henhold til indstillingen Evaluering af Fælles Service 2015, vedtaget af Magistraten den 9.

Læs mere

Det rette fundament for procesforbedringer

Det rette fundament for procesforbedringer Whitepaper Det rette fundament for procesforbedringer En beskrivelse af TIPA modenhedsmålinger Af Jørgen Letager Hansen Introduktion Danske IT organisationer har udviklet og implementeret IT Service Management

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Modenhedsvurderinger. Mål hvad kan I tage med hjem?

Modenhedsvurderinger. Mål hvad kan I tage med hjem? Modenhedsvurderinger Mål hvad kan I tage med hjem? Hvorfor skal man overveje at lave en modenhedsvurdering? Hvordan kan man gribe processen an? Hvad skal man være opmærksom på? 1 Hvem er jeg? Ole Boulund

Læs mere

Lean i administration og salg

Lean i administration og salg Christina Villefrance Møller DI's Leanmodel 5. sep. 13 Lean i administration og salg Hvorfor er lean interessant for salg? Lean er: At reducere tiden i den samlede proces, der skal føre frem til at opfylde

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=_pfyzlej fn8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=_pfyzlej fn8&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=_pfyzlej fn8&feature=related Forandringsproces i Orifarms indkøbsområde 25 oktober 2011 Agenda Orifarm Introduktion Orifarm Procurement projektet Forandringsprocesser og

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri Stram Kæden DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri FILM https://www.youtube.com/watch?v=8bzut7skxye 2 Hvorfor Stram Kæden? Op til

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indhold 1. Indledning... 3 2. Om Region Sjælland, Koncern Økonomi... 3 3. Vigtige opgavefelter... 6 4. Den ideelle kandidat... 7 5. Ansættelsesforhold...

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet: Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,

Læs mere

Systematic Software Engineering A/S

Systematic Software Engineering A/S SPI i praksis Erfaringer fra et forløb hos Systematic Software Engineering Knowledge is the only asset that increases in value by sharing Anna-Lis, Product Maturity Consultant Annemette, Project Secretary

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Informationsmøde for vareleverandører om Region Midtjyllands nye strategi for en professionel vareforsyning

Informationsmøde for vareleverandører om Region Midtjyllands nye strategi for en professionel vareforsyning Informationsmøde for vareleverandører om Region Midtjyllands nye strategi for en professionel vareforsyning Den 6. september 2017 www.regionmidtjylland.dk Program Region Midtjyllands strategi for en professionel

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015 Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk Revideret juli 2015 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal... 3 EUC Sjællands indkøbspolitik... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0 UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Ledelsesgrundlag 1.0 Baggrund Forandringer er et grundvilkår for professionshøjskolesektoren; nye kerneopgaver kommer til, der er begrænsede økonomiske rammer, og der

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

STRATEGISK LEDELSE PÅ BEDRIFTEN - EFFEKTIVE LEDELSESFORMER HERNING

STRATEGISK LEDELSE PÅ BEDRIFTEN - EFFEKTIVE LEDELSESFORMER HERNING Kongres for svineproducenter, Herning Merete Lehmann Andersen, Chefkonsulent Jørgen Kroer, Seniorkonsulent, MLP STRATEGISK LEDELSE PÅ BEDRIFTEN - EFFEKTIVE LEDELSESFORMER HERNING 26.10.16 VIGTIGE POINTER

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indledning og formål Denne vejledning henvender sig til dig, der skal gennemføre jeres årlige

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

Spar penge med data fra FLIS

Spar penge med data fra FLIS Spar penge med data fra FLIS Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem Tjekliste: 7 spørgsmål kommunen kan stille sig selv for at skabe økonomiske besparelser ved datakøb med FLIS FLIS er ikke kun et

Læs mere