Forslag til ungdomspolitiskoplæg. Politik er ikke kun for gamle røvhuller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til ungdomspolitiskoplæg. Politik er ikke kun for gamle røvhuller"

Transkript

1 Forslag til ungdomspolitiskoplæg Politik er ikke kun for gamle røvhuller DSU s landsmøde.-. oktober 00

2 Indholdsfortegnelse Indledning... Ung indflydelse... -års valgret nu... Demokratiopdragelse gennem foreningslivet... Styrk elevdemokratiet... Unge og sammenhængskraft... Respekten for medmennesker skal tilbage... Et land der hænger sammen... Obligatorisk velfærdstjeneste... Unge og arbejdsliv... Ungdomsarbejdsløshed... Færre unge tager en erhvervsuddannelse... Lærepladser til alle... Et risikofrit fritidsjob... Unge og sundhed...0 En røgfri ungdom...0 Motion til alle...0 Sund mad i skolen... Ungdomskriminalitet... Den kriminelle lavalder... Smarte straffe og SSP-lov... Ung til ung... Ud af banderne... Straf til unge bryd fængslernes kriminalitetsspiral... Udsatte unge... Misbrug skal standses tidligere... Selvmord blandt unge skal standses... Ungdomskultur... Væk fra guldmedaljen... Kvalificeret seksualundervisning... Retten til at se porno eller retten til ikke at se porno?... Sexisme er også diskrimination... Nye medier kræver nye regler... Unge og bolig...0 Ungdomsboliger til alle...0 Lige muligheder for alle også på boligmarkedet...0 Bedre vilkår for førstegangskøbere...0 Ungdomsminister... Konkrete forslag... Side af

3 Indledning Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) er en forening af og for unge socialdemokrater. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi altid har en klar profil på de politiske områder, der vedrører unge. Derfor dette oplæg. Det er DSUs opfattelse af unge i dag generelt er dynamiske, selvstændige og engagerede i samfundet og verden omkring dem. Ungdommen anno 00 står dog også overfor mange udfordringer en stigende ungdomsarbejdsløshed, for få gennemfører en uddannelse, mere og grovere ungdomskriminalitet, for få og for dyre boliger, fedme, euforiserende stoffer, kønssygdomme og meget mere. I det følgende oplæg har DSU udlagt vores analyse af tingenes tilstand, samt vores bud på hvilke tiltag der skal til for, at unge mennesker i Danmark får det bedre. Det er vigtigt for DSU at understrege, at forslagene i dette oplæg på ingen måde er hverken helt eller delvist finansieret. DSU har ikke til opgave at fremlægge finanslove, derimod er det DSU s opgave at nytænke, og til tider at turde drømme, uden at være begrænset af realpolitikens økonomiske prioriteringer. Det er åbenlyst logisk, at mange af de politiske temaer der tages op i dette oplæg i sig selv kunne udgøre et politisk oplæg. Derfor har sigtet i dette oplæg været, til dels at være nytænkende og ikke gentage tidligere vedtagen politik, men også at angribe de politiske områder med en udelukkende ungdomsvinkel. God læselyst, På vegne af Landsmødeudvalget, Peter Hummelgaard Thomsen Forbundsformand, DSU Landsmødeudvalget: Peter Hummelgaard Thomsen Morten Skov Christiansen Anna Ingrisch Morten Ryom Kathe Nielsen Cecilie Skaaning Ole Bødker Kjær Kaspar Hvid Side af

4 Ung indflydelse For DSU er demokratiet en af de vigtigste og stolteste aspekter af det danske samfund. Især Socialdemokratiet har sikret, at det danske samfund er gennemsyret af den demokratiske tankegang. Det danske demokrati er dog langt fra perfekt og flere ting peger i den gale retning. Flere af kerneelementerne i vores demokrati er under pres og især når det kommer til inklusion af unge lakker Danmark bagud. Hvis vi ønsker et demokrati af gavn og ikke kun af navn, må vi altid udvikle, udbrede og pleje vores demokrati. Med en mindre generation af unge og en voksende andel ældre, er det afgørende at unge mennesker i højere grad inddrages i beslutningerne. -års valgret nu I Danmark er der meget forskellige grænser for, hvornår man er gammel nok. Som -årig kan man principielt bestemme over liv og død, da man her anses som moden nok til at være seksuelt aktiv og man kan stilles til ansvar for egne handlinger, da man har passeret den kriminelle lavalder. Mange unge mennesker har fritidsjob og betaler derfor skat og som unge i Danmark er pligterne mange. Desværre følges disse ikke op af rettigheder. For DSU er det afgørende, at pligter og rettigheder i et demokrati følges ad. DSU mener, at det er bydende nødvendigt, at valgretsalderen sænkes til år. Som - årig har man forladt folkeskolen og bør derfor have fået et grundlæggende kendskab til samfundet og politiske forhold. Man ved måske ikke alt om finanslov, infrastruktur og tekniske detaljer, men man må forventes at have en ide om demokratiets struktur og derved også være moden nok til at stemme og tage politisk parti. DSU er dog opmærksomme på, at folkeskolens samfundsfagsundervisning langt fra alle steder er optimal, og derfor forlanger DSU, at samfundsfag tages langt mere seriøst i folkeskoleundervisningen. Demokratiundervisning bør indføres allerede fra de første folkeskoleår og vægten børe være på teori såvel som praksis. Ikke kun for at gøre de unge klar til at tage stilling til politik, men også i forbindelse med den større og større globalisering vi oplever. I denne sammenhæng ønsker DSU også at styrke unges bevidsthed om den danske arbejdsmarkeds model, som har vist sig yderst bæredygtig i en globaliseret verden. DSU mener at en udvidelse af stemmeretten er en naturlig og logisk udvikling. Herved vil endnu flere unge mennesker blive engagerede i deres omverden, da de vil opleve at blive taget seriøst. En udvidelse af valgretten vil også betyde en væsentlig styrkelse af det danske demokrati. I en tid hvor demokratiet er under pres, vil en udvidelse af valgretsalderens være det helt rigtige modsvar. Demokratiopdragelse gennem foreningslivet Som kommende samfundsborgere, finder DSU det yderst vigtigt, at alle børn og unge fra de er små lærer om, og lærer at tage stilling til, grundprincipperne i vores system, så demokratiet kan fortsætte med at udvikle sig. DSU anser den danske tradition for at være engageret i frivillige foreninger og klubber som afgørende i denne sammenhæng. Det er her mange mennesker udvikler sig til aktive samfundsborgere. Side af

5 Uanset om der er tale om en lokal fodboldklub, en spejderforening eller en politisk organisation, er det her unge mennesker lærer styrken bag frivilligt engagement og demokratiske strukturer. Teenageårene er perioden, hvor de fleste unge mennesker bygger deres identitet og et engagement i det frivillige foreningsarbejde, er af afgørende betydning i denne sammenhæng. Uanset om man påtager sig bestyrelsesposter eller blot er almindelig medlem, vil erfaringer fra foreningsarbejde kunne bruges senere i livet og på arbejdsmarkedet. Ligesom i resten af samfundet slår sociale skel ofte igennem i foreningsarbejdet. Børn og unge fra socialt svagere hjem er mindre tilbøjelige til at engagere sig i foreninger, til trods for, at disse har mest at vinde. DSU mener derfor, at kommunerne skal forpligtes til at yde tilskud til kontingent og udgifter til foreningsarbejde for unge under år fra økonomisk svage familier. DSU mener desuden at de lokale ungdomsskoler skal styrkes, da disse også spiller en væsentlig rolle i de enkelte kommuner. Styrk elevdemokratiet Demokrati handler om medbestemmelse. DSU mener derfor det er afgørende, at alle folkeskoler, friskoler og ungdomsuddannelser har aktive og velfungerende elevråd. Mange unge gør sig deres første erfaringer med demokratiet i elevrådet, derfor er elevrådet ikke kun et medbestemmende organ, det er også en uddannende institution i demokratiets praktiske udførelse. For DSU er det vigtigt at alle børn og unge føler, at de bliver taget seriøst, derfor må elevrådene ikke blive diskussionsklubber, hvor de unges ønsker og krav aldrig kommer videre. Elevrådenes talerør skal have krav på uddannelse i at tale elevernes sag. Samtidig mener DSU, at skoleledere og rektorer skal være forpligtet til at høre elevrådet i alle sager der vedrører eleverne. Elevråd hører ikke kun til i grundskolen og på gymnasiet. Unge på tekniske skoler og erhvervsuddannelser har i lige så høj grad krav på, og glæde af elevdemokrati og medindflydelse. Ingen andre end de studerende ved reelt, hvordan det er at være elev på stedet, så naturligvis skal de høres, når der skal tages beslutninger. DSU mener, at en ændring af skolebestyrelsernes sammensætning, således at elever, forældre og medarbejdere sidestilles, er nødvendig. Derfor foreslår DSU, at elever, medarbejdere og forældre, hver tildeles repræsentanter med stemmeret. En ligelig fordeling vil understrege, at eleverne har lige så meget ret til indflydelse som forældre og lærere. I alle kommuner bør der også oprettes fælleselevråd, for at skabe bedre sammenhæng mellem de forskellige skoler. I et fælleselevråd kan større ting diskuteres, så det også bliver muligt for eleverne at få ting igennem på kommunalt niveau. Fælleselevrådet bør desuden have høringsret på byrådets arbejde på skoleområdet. Side af

6 Unge og sammenhængskraft Det er ingen hemmelighed, at solidariteten er gået fløjten og at sammenhængskraften er så godt som for forsvundet fra dette land efter otte år med borgerlig kulturkamp. Manglende sammenhængskraft er den største bombe under det danske velfærdssamfund, og derfor må vi sikre, at kommende generationer igen vil føle nødvendigheden af et samfund der hænger sammen. Respekten for medmennesker skal tilbage Hvis vi skal vinde kampen for et samfund, der hænger sammen må vi starte i de institutioner, hvor børn og unge stadig mødes på tværs af sociale skel dagsinstitutioner, folkeskoler og SFO. Hver fjerde. klasses elev har indenfor de seneste måneder oplevet at blive mobbet, og ud af oplever at blive mobbet hver eneste uge. Mobning er ikke udtryk for venskabeligt drilleri eller noget, som i sidste ende er med til at gøre børn stærkere. Mobning er gement og kan i yderste konsekvens føre til livslang depression. Selvmordstanker og spiseforstyrrelser er andre af de konsekvenser mobning kan have, samtidig med, at det svækker mobbeofferets sociale og faglige kompetencer. DSU betragter mobning som et udtryk for usikkerhed over sig selv, og ligegyldighed og mangel på respekt over for andre. DSU ser mobning som et af de største advarselssignaler for en manglende sammenhængkraft, og for børnenes og samfundets skyld, må vi skride til handling nu. DSU mener, at man i dagsinstitutioner og folkeskoler skal gøre langt mere for, at bekæmpe mobning. I dagsinstitutionerne skal respekten for andre leges ind, mens man i folkeskolerne skal sætte samtalen, det gode eksempel og konflikthåndtering på dagsordenen. DSU mener endvidere, at man i alle landets kommuner skal ansætte mobbekonsulenter, som skal uddanne lærere og pædagoger i håndtering af mobning, være task-force i særligt vanskelige klasser og coache lærere og pædagoger i forhold til konkrete sager med mobning. DSU mener at det skal være lovpligtigt at have en mobbepolitik, således at alle fritidsordninger, ungdomsklubber og folkeskoler har en handlingsplan for hvordan de vil komme mobning til livs. DSU mener, at det er vigtigt at inddrage både elever, forældre og lærere i skolens miljø, og foreslår derfor, at alle tre parter i fællesskab udvikler en anti-mobbe-kampagne og vedtægter for hvordan man behandler hinanden. Endvidere foreslår DSU, at der uddannes elev-konfliktløsere, hvor elever uddannes til at bekæmpe mobning og løse konflikter. Side af

7 0 0 Et land der hænger sammen Sammenhængskraft er mange ting. Det handler også helt konkret om, at det skal være muligt for unge at komme rundt i landet. Offentlig transport er dyr, ufleksibel og mange steder i landet utilstrækkelig. Et samfund der hænger sammen kræver, at det skal være muligt at opleve det land man bor i. DSU mener, at den offentlige transport skal forbedres, og mener på ingen måde at transporttilbud til befolkningen altid skal være profitabelt. Tværtimod er udgifter til kollektiv transport en god investering i et land, der hænger sammen. Derfor mener DSU, at den kollektive trafik i yderkantsområder skal forbedres, samt at det skal gøres gratis for unge på SU, lærlinge og elever at benytte miljørigtig kollektiv transport i hele landet. Obligatorisk velfærdstjeneste Som et led i kampen for sammenhængkraften mener DSU, at der skal indføres en fire måneders velfærdstjeneste for alle unge over år. Velfærdstjenesten skal erstatte værnepligten og skal være medvirkende til at unge oplever forskellige aspekter af det land de lever i og samtidig møde andre unge, der ikke er som de selv. En velfærdstjeneste skal styrke sammenhængskraften og sikre en fortsat folkelig opbakning til staten og dens institutioner. Velfærdstjenesten skal helt konkret være et lønnet praktikophold, der kan foregå i alle dele af den offentlige sektor eksempelvis sundhedssektoren, forsvaret eller undervisningssystemet, baseret på den enkelte unges egne ønsker. Det skal også være muligt at aftjene sin velfærdstjeneste med frivilligt socialt arbejde eller som en del af et statsstøttet volontørkorps i udviklingslandene. Side af

8 Unge og arbejdsliv At besidde et job er en stor del af et menneskes identitet, derfor mener DSU også at besidde et job er en menneskeret. Desværre har finanskrisen, og regeringens manglende handling skabt markante stigninger i arbejdsløsheden. DSU ser uddannelse som det afgørende svar på en stigende arbejdsløshed. Ungdomsarbejdsløshed Arbejdsløshedsstatistikerne viser, at netop unge, og især unge mænd, bliver hårdest ramt af finanskrisen. Det kan både være unge der bliver fyret (pga. sidst ind først ud princippet), unge som ikke bliver ansat pga. manglende erfaring eller unge som ikke har mulighed for at tage deres uddannelse og derved få en fod indenfor på det danske arbejdsmarked. Det er en tendens, som har været stærkt stigende siden sommeren 00, hvor finanskrisen eksploderede, og som DSU ikke kan acceptere. DSU kræver, at der igangsættes tiltag lokalt som på landsplan, for at dæmme op for denne udvikling. I DSU har vi den grundlæggende holdning, at det at have et arbejde bærer en stor værdi i sig selv. Arbejdsløse bliver desværre alt for ofte set på med et negativt syn. I DSU mener vi, at arbejdsløshed er et samfundsproblem, og derfor også er samfundets opgave at løse. Derved forstås også, at det enkelte individ ikke, per definition, er interesseret i at være arbejdsløs, men faktisk ønsker at komme tilbage i arbejde. Derfor bør man se arbejdsløse som en potentiel ressource for samfundet, og opkvalificere, vejlede og videreuddanne de arbejdsløse, så de igen kan fået arbejde og yde til fællesskabet. Færre unge tager en erhvervsuddannelse Igennem de sidste par år, har flere og flere unge fravalgt en erhvervsuddannelse. I sommeren 00, søgte kun % af de unge fra. og 0. klasse ind på en erhvervsuddannelse, og det er et historisk lavt antal. Der er flere årsager til, at mange unge fravælger erhvervsuddannelserne, det kan blandt andet tilskrives det dårlige rygte erhvervsuddannelserne desværre har fået. Det dårlige rygte skyldes de konstante nedskæringer på området, det store frafald og ikke mindst den store mangel på lærepladser. Problemet med det faldende elevtal på erhvervsuddannelserne, vil betyde at Danmark kommer til at mangle uddannet arbejdskraft og, at vi vil have et overudbud af ufaglært arbejdskraft. Dette flaskehalsproblem skal løses og forebygges nu, for at undgå et umatchende arbejdsmarked senere. Side af

9 Lærepladser til alle Den massive mangel på lærepladser betyder, at rigtig mange unge ikke får mulighed for at gennemføre deres uddannelse. Ofte er der ikke andre muligheder end at blive arbejdsløs eller være heldig og få et ufaglært job. Det betyder, at denne gruppe ikke kommer ind på det danske arbejdsmarked med en uddannelse i ryggen, og derved er deres chancer for at blive på arbejdsmarkedet og kunne besidde et job senere i livet minimale. Dermed bliver en fremtid på overførelsesindkomst udenfor arbejdsmarkedet det eneste alternativ. Det hverken kan eller vil DSU ikke acceptere. Når virksomhederne ikke tilbyder de nødvendige praktikpladser, må vi finde andre løsninger. Derfor foreslår DSU at indføre såkaldte praktikpladscentre, så alle elever sikres en læreplads og muligheden for at gennemføre deres uddannelse. Derudover ønsker DSU også at gøre det mere økonomisk attraktivt for virksomheder at tage lærlinge og elever ved at gøre tilskuddet større. DSU mener endvidere, at man bør overveje at indføre et kvotesystem for hvor mange lærlinge eller elever en virksomhed skal have for at kunne indgå kontrakter med stat, kommuner og regioner. Ansvaret for at sikre lærepladser til alle landets elever på erhvervsuddannelserne tilhører kommuner såvel som staten. DSU ser gerne, at hver kommune i samarbejde med de tekniske skoler i kommunen og undervisningsministeriet laver en lokal handlingsplan for hvordan der findes flere lærepladser. Et risikofrit fritidsjob Det er ingen hemmelighed, at der gælder specielle regler i henhold til arbejdsmiljølovgivningen for unge fritidsjobbere under år. Alligevel viser LO s Jobpatrulje, at alt for mange unge ødelægger sig selv på deres arbejdsplads. Hvert år kommer rigtig mange unge til skade på arbejdsmarkedet, allerede inden de har afsluttet folkeskolen, og det har, ifølge LO s Jobpatrulje rapporter, været stigende de sidste otte år. Det kan og vil DSU selvfølgelig ikke acceptere. I DSU mener vi, at løsningen på problemet er bedre oplysning til arbejdsgiveren, forældrene og fritidsjobberen om arbejdsmiljølovens regler for fritidsjobbere under år, da det ofte er uvidenhed om arbejdsmiljøloven, der er grunden til overtrædelserne. Desuden foreslår DSU, at alle fritidsjobbere under år skal have en ansættelseskontrakt, uanset hvor meget de arbejder, hvorimod loven i dag forskriver, at man skal have arbejdet mere end timer om ugen for at have ret til en kontrakt. I ansættelseskontrakten skal der fremgå hvilke arbejdsmiljøregler, der gælder for fritidsjobberen under år. Disse regler skal oplistes forståeligt og forældre, fritidsjobbere, arbejdsgiver skal skrive under på, at de har læst reglerne igennem. På den måde vil alle parter blive oplyst om arbejdsmiljøloven og føle sig mere ansvarlig for overholdelsen af arbejdsmiljølovgivningen. Side af

10 Unge og sundhed Sundhed er et af de mest omdiskuterede emner i tiden og en sund livsstil er blevet utroligt vigtigt for mange mennesker. Folk er generelt mere bevidste om den mad de kommer i munden og det er blevet in at dyrke motion. Desværre slår den voksende ulighed også igennem når det gælder sundhed. Alle statistikker viser, at sundhedsproblemer har en klar social profil og unge mennesker rammes hårdt af denne udvikling. Hvis man vokser op i Hørsholm kan man forvente at leve ti år længere end hvis man er født i Københavns Nordvest kvarter. Sådanne skævheder er fuldstændig uacceptable for DSU og vi ønsker derfor at sætte ind når det gælder den yngre generation. En røgfri ungdom Blandt unge mennesker er der en stigende bevidsthed om, at rygning er farligt, dumt og ikke særlig sejt. Desværre fanges en del unge stadig i afhængighed, der følger dem igennem livet. DSU mener derfor, at rygeforbuddet på landets folkeskoler, hvor der ikke må ryges på området, også bør inkludere ungdomsuddannelserne, da det desværre er her mange starter med at ryge. DSU er klar over at rygeforbuddet ikke kan stå alene og er derfor positive overfor en markant stigning i afgifterne på cigaretter. Samtidig mener DSU, at det er fuldstændig uhørt, at prisen på nikotintyggegummi og -plastre er ligeså høj som på tobak. Derfor ønsker DSU, at prisen på nikotintyggegummi og -plastre bliver sat ned, så det bliver nemmere for unge at stoppe med at ryge. DSU mener også, at der skal være tilbud om rygestop-programmer på alle ungdomsuddannelser. Det skal være obligatorisk i folkeskolen at få undervisning om rygningens konsekvenser. Motion til alle Mange unge får i dag ikke den motion, de skal have for at opretholde en sund livsstil, dette sker samtidig med, at flere unge lider af fedme. Derfor ønsker DSU, at idræt bliver obligatorisk i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne - ikke kun fordi motion er sundt, men også fordi det styrker børn og unges indlæringsevne. DSU ønsker også, at det skal være nemt at dyrke motion. Derfor skal der i unges nærområder være gratis, lettilgængelige idrætsfaciliteter, eksempelvis fodboldbaner, svømmehaller og sportshaller. Kommunerne bør indse, at nedskæringer når det gælder idrætsfaciliteter kan aflæses i stigende sundhedsproblemer. Fedme er et stigende problem blandt børn og unge og er blandt andet en konsekvens af manglende motion. Det ses helt konkret ved, at et stigende antal unge får konstateret diabetes. Derudover spiser unge for dårligt, de sunde fødevare er for dyre og de usunde for billige. Side 0 af

11 0 0 DSU mener derfor, at man bør indføre differentieret moms på sunde og usunde varer, således at de fedt- og sukkerholdige varer bliver dyrere, mens frugt og grønt bliver billigere. DSU mener, at sundhedsplejersker på landets skoler og i kommunerne skal være langt mere opsøgende overfor børn og unge med fedme, og rådgive dem og deres forældre om hvordan motion- og kostvaner kan ændres. I det hele taget er det vigtigt for DSU, at det kommunale system giver mulighed for, at unge kan få hjælp med deres problemer. Sund mad i skolen Et af de vigtigste elementer i en usund livsstil er dårlig og usund mad. Når man ser unges frokost på mange skoler og ungdomsuddannelser er problemet tydeligt. DSU er samtidig klar over, at mange unge i dag har lyst til at leve sundt men ikke har råd til det, fordi det sunde er dyrt på uddannelserne eller fordi det simpelthen ikke er til rådighed. Derfor ønsker vi, at priserne bliver sænket, så det er muligt at købe et sundt måltid mad til under 0 kr. om dagen. DSU mener dog, at det skal være helt gratis i folkeskolen. DSU mener, at al slik og sodavand skal fjernes fra uddannelsernes kantiner, så unge på den måde ikke har nem adgang til det i deres skoletid og at sunde alternativer skal promoveres i stedet. Side af

12 0 0 0 Ungdomskriminalitet I DSU lægger vi vægt på, at alle mennesker, trods forskellige opfattelser og baggrund, føler ansvar for hinanden og oplever et fællesskab baseret på en række grundlæggende værdier, rettigheder og pligter. Fællesskabets normer sikrer alles frie og lige muligheder for udfoldelse og et godt liv i tryghed. Kriminalitet undergraver selve hjertet i samfundets fællesskab den skaber oppiskede fordomme, gør offentlige steder usikre og ødelægger dermed tiltroen til sociale forbindelser mellem mennesker. I DSU ønsker vi ikke konflikter i vores gader. Vi ønsker et samfund med et stærkt sammenhold, og ikke et samfund der splittet. Derfor er det rigtige progressive svar både at være hård ved kriminaliteten og hård ved årsagerne til kriminalitet. I perioden 000 til 00 er kriminaliteten begået af unge i alderen - år steget voldsomt. Især voldsforbrydelser og sædelighedsforbrydelser er steget drastisk. Samme voldsomme stigning ser vi også i aldersgruppen 0- år. Desværre tegner denne stigning et billede af en forrået ungdomskultur og på manglende social integration. DSU er dermed overbeviste om at den stigende ulighed og den fraværende integration mellem etniske danskere og danskere med anden etnisk baggrund end dansk, er afgørende årsag til den stigende og forrående kriminalitet blandt unge mennesker. DSU mener, at det er vigtigt, at forebyggelse blandt børn og unge prioriteres højt, så vi undgår at unge ender i kriminalitet i en tidlig alder. De unge der ender i kriminalitet skal hurtigst muligt tilbage til en normal hverdag. Derfor skal den straf, som børn og unge idømmes være den smartest tænkelige straf med mindst mulige negative konsekvenser for den enkelte. Den kriminelle lavalder DSU mener, at år er en rimelig alder for, hvornår unge skal kunne straffes. Samtidig er det DSUs ønske, at det ikke ødelægger unge menneskers ungdom og videre muligheder for et godt liv. Derfor skal ungdomsinstitutioner være en afsoningsmulighed for unge under år, således at de ikke præges negativt af det hårde miljø i fængslerne eller bliver holdt i en kriminel løbebane gennem de netværk, som afsoning i fængslerne desværre har en tendens til. Begår børn under år kriminalitet, mener DSU, at det er de sociale myndigheder og ikke domstolene, der har ansvaret. Smarte straffe og SSP-lov Der er behov for at sætte hårdere ind overfor unge under den kriminelle lavalder der begår kriminalitet. Strafansættelse er ikke domstolenes opgave, men derimod de sociale myndigheders ansvar. DSU foreslår, at man ved forseelser begået af unge under den kriminelle lavalder opererer med sanktioner, der har en opdragende karakter. Målgruppen Side af

13 er unge, der er på vej ud i en kriminel løbebane, men som stadig kan nås af samfundet. Straffene skal have en præventiv effekt, så børn og unge ikke indleder sig i en kriminel løbebane. Og straffene skal være præventive for at vise mindre brødre og venner, at der grænser for hvad samfundet tolererer. DSU anser smarte straffe for at være et vigtigt opdragende værktøj til det kriminalpræventive arbejde. Smarte straffe kan eksempelvis være; at reparere det den unge har ødelagt nedvaskning af graffiti eller genopførelse af det, der er begået hærværk imod; at aftjene samfundstjeneste vaske politiets biler, brandvæsenets biler eller hjælpe kommunen med at gøre gader rent; at give den unge tilhold mod at komme bestemte steder; at børn får stuearrest; at politiet laver kontrakter med forældrene om børnenes adfærd; at børn besøger et fængsel. DSU foreslår, at smarte straffe uddeles af SSP systemet dvs. af skolen, forældrene og politiet i enighed. Uddeling af straffe i dette system vil kræve en reform af SSP og en egentlig SSP-lov. Det betyder, at SSP i langt højere grad skal behandle enkeltsager, hvor et barn er i risikogruppen, frem for i dag hvor mange SSP-samarbejder diskuterer områder og grupper. Derfor foreslår DSU en ny SSP-lov, hvor der er betydeligt mere ansvar for opfølgning på barnet eller den unge. Ved at lave en SSP-lov sker der en ansvarliggørelse af de involverede parter. Sager af grov karakter hvor den unge gerningsmand siden 0-års alderen har været kendt af myndighederne skal være passé under en ny forebyggende politik. Ung til ung DSU er tilhænger af oprettelse af et rejsehold, hvor tidligere kriminelle unge besøger skoler, ungdomsklubber og lignende for at fortælle om deres egne erfaringer med kriminalitet. Et rejsehold af en sådan karakter kan have en positiv præventiv effekt. Rejseholdet skal ikke være en kampagne eller et midlertidigt initiativ, men være et fast element af en målrettet præventiv indsats der skal forebygge ungdomskriminalitet. Dette forudsætter også at pengene følger med initiativet. Ud af banderne DSU er dybt forfærdede over den verserende bandekrig, og bandekriminaliteten i helhed synes at have spredt sig helt ned til børn i -års alderen. Det er en stærkt bekymrende udvikling, som med ungsocialdemokratiske øjne har en potentiel risiko for at smadre det danske fællesskab. Derfor mener DSU, at der må gøres alt tænkeligt muligt for at bremse den fremtidige tilslutning til banderne. Dette kræver både en kortsigtet, men i særdeleshed en langsigtet strategi. På kort sigt mener DSU, at staten skal tilbyde al tænkelig hjælp, genhusning og økonomisk kompensation til unge der ønsker at forlade bandemiljøet. På lang sigt er det SSP, de sociale myndigheder og kommunernes opgave at holde unge Side af

14 0 udefra bandemiljøet. Denne indsats anser DSU for at være en kombination af at skabe bedre integration, mindske uligheden i samfundet; skabe muligheder for alle gennem uddannelsessystemet og sikre økonomiske ressourcer til konstant opfølgning på børn der kan være i risikogruppen. Samtidig mener DSU at kampagner mod vold og bander er en nødvendig del af det langsigtede arbejde. Straf til unge bryd fængslernes kriminalitetsspiral Unge der har begået kriminalitet, skal lære at kriminalitet ikke betaler sig, og at der er en konsekvens ved at begå kriminalitet. DSU mener, at der skal sættes hurtigt ind overfor unge, der har begået kriminalitet, og at de unge skal straffes på en måde, der har færrest negative konsekvenser. DSU er tilhænger af alternative former for straf. Dog skal aktiviteterne være meningsfyldte og rettet mod den enkelte unge. DSU er særligt begejstret for måder hvor den unge tages ud af sin hverdag og får en tilknytning til en familie eller arbejdsgiver over et længere forløb. For DSU er omsorg og udvikling af sociale kompetencer et vigtigt element i måden hvorpå der straffes. Side af

15 Udsatte unge Selvom vi kan være stolte af det danske velfærdssamfund, er der stadig mange tusinder af unge mennesker der befinder sig i risikogruppen for at falde ud af både uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, og ind i en kriminel løbebane. For at indfange disse unge er det vigtigt at have en helstøbt og visionær ungdomspolitik. Misbrug skal standses tidligere Størstedelen af udsatte unge er opvokset i socialt udsatte familier hvor misbrug, alkohol og vold har domineret og styret de unges hverdag. De er i risikogruppen for selv at ende i misbrugsproblemer, og jo tidligere unge anvender euforiserende stoffer, jo større er risikoen også for, at de ender som misbrugere. Derfor mener DSU, at kommunerne i langt højere grad end i dag bør anvende tvangsfjernelser af børn og unge. DSU erkender, at tvangsfjernelser oftest er en stor udgift for kommunerne, og mener derfor at kommunerne bør kompenseres 00 % af staten for udgifter forbundet med tvangsfjernelser. Det skønnes at ca. 000 unge i dag har misbrugsproblemer. % af de unge mellem og 0 år havde i 00 prøvet at ryge hash og hver 0. havde prøvet hårdere stoffer. Tallene viser tydeligt, at i sær hash, men til dels også hårdere stoffer, er blevet accepteret blandt de danske unge. DSU ser med stor bekymring på denne udvikling, da konsekvenserne af hash og narko er store, både for brugeren og for andre. Hvert år dør ca. mennesker som en direkte konsekvens af stoffer, og hvert år sigtes ca mennesker for narkorelateret kriminalitet. DSU mener at en legalisering af hash, er en blå-stempling af euforiserende stoffer. Unge der ender i misbrugsproblemer, starter oftest ud med et hash-misbrug, og DSU mener derfor at hash er en glidebane for mange unge, og tager derfor afstand fra en legalisering af hash. DSU mener, at det er vigtigt at opsamle viden om unge med misbrugsproblemer, og mener derfor at der skal prioriteres flere penge til at afdække problemernes omfang, og udvide behandlingstilbuddene. Herunder mener DSU at behandlingsgarantien skal udvides, så også unge under år dækkes. Der skal desuden være særlige afvænningstilbud for unge, og skelnes mellem aldersgrupper og køn da misbrugsproblemer ofte har forskellige former. I dag ser man desværre også en stigning i gruppen af en anden slags unge der ender i misbrugsproblemer. Gruppen af unge med et såkaldt fest-forbrug af euforiserende stoffer er blevet markant de senere år, men de kan være svære umiddelbart at spotte da de som regel lever i velfungerende, ofte velstående, familier og fungerer problemløst både socialt og fagligt. Denne gruppe er der generelt meget lidt viden om, og DSU ønsker øget fokus på unges forbrug af designer-drugs, herunder åben konsultering og rådgivning på alle ungdomsuddannelser, hvor unge kan søge hjælp og få information om faren ved stoffer. Endvidere foreslår DSU at man udvider mentor-ordningen, både i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, således at unge der befinder sig i en glidebane får tilknyttet en Side af

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Den Sociale Retshjælp Nyhedsbrev April Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Gæld fra sagsomkostninger hindrer tidligere

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard Det svære ungdomsliv unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard SIF s Grønlandstidsskrifter nr. 24 Det svære ungdomsliv

Læs mere

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Det Europæiske Grønne Parti 10. rådsmøde Bruxelles, den 29. marts 2009 A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Den grønne bevægelse er en ung bevægelse - en bevægelse, som i høj grad opstod

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere