Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed"

Transkript

1 ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger tilintetgørelsen af alt, hvad der har værdi i livet. Den fortærer alle, hvis liv er berørt af den lidende, børn, ægtefæller, forældre, og så videre. Kapitlet starter med at fortælle, at næsten alle, der er kommet til Anonyme Alkoholikere, har løst deres alkoholproblem, men inden vi ser nærmere på selve alkoholismen og løsningen heraf, så lad os se lidt på hvad AA fællesskabet er og hvorfor medlemmerne bruger tid på at arbejde med andre med alkoholproblemer. AA er ikke en forening eller en organisation, der er intet kontingent og ingen regler eller love. Det er et fællesskab, som er opstået imellem os på tværs af alle normale skel. De elementer der binder os sammen i AA fællesskabet er vores følelse af at have overlevet en fælles fare, men vigtigst er det dog, at vi har fundet en fælles løsning i programmet, som vi helt kan tilslutte os. Alkoholikere, der har fundet løsningen på deres alkoholproblem, er blevet skænket en særlig evne til at nå andre, der har alkoholproblemer. En meget vigtig del af den fælles løsning er, at bruge denne gave til at bringe budskabet i Store Bog videre til andre alkoholikere. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 1 af 36

2 Vi har med andre ord fundet en vej ud, hvor vi kan samles i broderlig og harmonisk handling. Så når AAere bruger tid og kræfter på at hjælpe andre alkoholikere, sker det altså som et uundværligt led i deres egen helbredelse. Vores taknemlighed rettes frem mod de nye snarere end bagud til dem, der hjalp os, da vi kom første gang. Misforståelserne og de gode råd omkring alkoholisme er mange. Derfor gør kapitlet en del ud af at forklare forskellen på alkoholikere og andre drikkende. -»Jeg kan tage det eller lade være. Hvorfor kan han ikke?«-»hvorfor drikker du ikke som en gentleman - eller lader det stå?«-»lad være med at drikke stærk spiritus.«-»han må have en svag karakter.«-»han kunne godt holde op, hvis han ville.«-»hun er sådan en sød pige, man skulle tro, han ville holde op for hendes skyld.«-»lægen har sagt, at hvis han nogen sinde rørte spiritus igen, ville det slå ham ihjel, men nu er han fuld igen.«bag ovenstående ord ligger en verden af og. Udtalelserne kommer fra mennesker, hvis er vidt forskellige fra vores. Tilsvarende har vi vel også svært ved at forstå, hvordan nogle mennesker uden besvær kan nyde en enkelt genstand og så stoppe. Faktisk forekommer ideen om for eksempel at drikke én øl os at være meningsløs. Når andres reaktion på alkohol er anderledes end vores, så ved de ikke, hvordan vi oplever det, når vi konsumerer alkohol og vi ved ikke, hvordan det opleves, når de nyder alkohol! Mange af os havde et urealistisk billede af, hvordan og hvor meget andre drikker, så ihukommende lægens udsagn om, at vi ikke kan kende forskel på sandhed og usandhed omkring vores eget og andres forbrug og Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 2 af 36

3 drikkemønstre, vil det måske være en god ide at se på lidt generelle fakta om menneskers forbrug af alkohol, inden vi ser nærmere på typerne, selv om det er drikkemønstre snarere end mængde, der kendetegner os alkoholikere. Hvis du er i selskab med 20 mænd og 20 kvinder vil 10 af mændene sandsynligvis ikke have drukket eller måske have fået en enkelt genstand dagen før, 7 vil have fået 2-3 stykker, 2 af mændene vil have drukket op til 5 genstande mens kun en enkelt vil have fået flere end 5. Højest 1 af kvinderne vil have fået flere end 5 genstande dagen før, 5 af kvinderne vil slet ikke vil have drukket alkohol, mens 10 maksimalt vil have drukket en enkelt, 3 vil have fået 1-2 styk, og endelig vil 1 af kvinderne have fået flere end 2, men mindre end 5 genstande. Mænds forbrug af alkohol i Danmark Genstande dagligt Genstande dagligt Genstande dagligt Genstande dagligt Kvinders forbrug af alkohol i Danmark Genstande dagligt Genstand dagligt Genstande dagligt Genstande dagligt Genstande dagligt Der er naturligvis tale om gennemsnitstal. Det vil sige, at hvis det er registreret, at en person drikker 3 genstande dagligt, er det et udtryk for hans samlede forbrug. Han kan altså godt drikke 2 den ene dag og 4 den næste. Slutteligt kan det siges, at mange af os også havde et forvrænget indtryk af andres forbrug ved festlige lejligheder, og efter vi er blevet ædru, har vi med forbløffelse konstateret, at de fleste mennesker rent faktisk ikke drikker de store mængder, når de er til fest. Det almindelige alkoholforbrug er altså ikke udpræget stort. Svarede oplysningerne om andre menneskers alkoholforbrug til det du forventede? Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 3 af 36

4 Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 4 af 36

5 Hvilke 3 typer af drikkende omtales i på side 43-44? Særlig stordrikkerne skal du passe på ikke at lade dig forvirre af, det er dem, der siger jeg har også engang været alkoholiker. I modsætning til alkoholikere kan stordrikkerne holde op eller begrænse deres forbrug, hvis de finder grund nok til det. Fænomenet en tidligere alkoholiker findes ikke! På side er der en beskrivelse af alkoholikere og alkoholismen. Læs den omhyggeligt. Kan du genkende træk fra dig selv? Det der kendetegner en alkoholikere er altså tabet af kontrol snarere end forbruget. Der er ingen særlige kendetegn ved en alkoholiker, vi kan være søde, rare, fornuftige afbalancerede mennesker, men når vi tilfører kroppen alkohol, skifter vi karakter og drikker i et vanvittigt omfang. Det vil sige, at nogle alkoholikere holder sig helt ædru i perioder, mens andre drikker dagligt, men fælles for dem er, at de lejlighedsvis eller konstant mister kontrollen og drikker til de styrter. Kender du det? Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 5 af 36

6 Efterhånden som sygdommen forværres begynder mange af os at gemme vores alkohol, dels fordi vi skammer os, dels for at sikre, at vi ikke står uden alkohol, hvis nogen skulle hælde det i kloakken. Har du gemt alkohol? Tror du, mennesker, der ikke lider af alkoholisme, nogensinde gemmer deres alkohol? Endelig er der også mange, der tyr til medicinsk hjælp for at holde den gående. For ofte ender det eksperiment desværre med, at folk bliver afhængige af både alkohol og medicin, men det er en anden historie, som vi ikke skal komme ind på her. Har du imidlertid et problem med medicin, bør du absolut diskutere det med din sponsor og en læge afhængighed af medicin er fysisk og psykisk svær at komme ud af, og den forsvinder heller ikke af sig selv. Hvorfor tager vi den første, når tidligere erfaringer viser med al tydelighed, at det vil ende galt? Afsnit skrevet med skrå skrift indeholder informationer, der er særlig vigtige for læseren. Læs afsnittet skrevet med skråskrift på side 46. Beskriv med dine egne ord, hvad sandheden om vores problem er? Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 6 af 36

7 Når den alkoholiske tankegang er totalt grundfæstet i os, har vi formentligt sat os ud over enhver menneskelig hjælp, og medmindre vi bliver låst inde, vil vi enten dø eller blive kronisk sindssyge. Mange af os, der endnu havde et job, en ægtefælle, børn og/eller..., da vi kom til AA, drog den fejlagtige slutning, at de øvrige medlemmer var længere ude end os, og at vi derfor ikke var ligeså alkoholiske som dem. Den fatale misforståelse har kostet mange tilbagefald. Her er det måske værd at erindre, at alkoholisme er en fremadskridende sygdom. Det bliver altid værre aldrig bedre. Enhver alkoholiker vil på et vist tidspunkt af sit drikkeri overskride et punkt, hvor det stærkeste ønske om at stoppe drikkeriet er til ingen verdens nytte. I næsten ethvert tilfælde er... Hovedproblemet skal altså søges i vores snarere end i vores? Der findes en løsning Det er en løsning, der vil virke drastisk, og som de fleste af os ikke vil bryde sig om, men bogen fortæller os, at der ikke findes nogen middelvej. Vi alkoholikere er simpelthen ikke i besiddelse af den sunde fornuft, der kan afholde os fra at tage den første. Det er den sunde fornuft, og kun den, 2. trin omhandler, når de første hundrede medlemmer af AA fortæller, at de kom til at tro på, at en Magt større end dem selv kunne give dem deres sunde fornuft tilbage. Den konklusion kom de frem til dels på baggrund af deres egne erfaringer, dels på udsagn fra dr. Gustav Jung og dr. William James, to af de største begavelser inden for psykologien, og dels på den nu verdensberømte læge dr. William D. Silkworths tidligere omtalte teori om, at alkoholisme er en psykisk besættelse kombineret med en fysisk allergi. Hvilken karakteristik gives af den amerikanske forretningsmand, der i øvrigt hed Rowland Hazard, som var i behandling hos dr. Jung? Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 7 af 36

8 Hvor længe havde han haft problemer med alkohol og havde han søgt behandling tidligere? Af senere korrespondance fremgår det, at Rowland Hazards behandling hos dr. Jung forløb over næsten et helt år. Hvad troede han, da han var færdig? Kort efter var han alligevel? Dr. Jung erklærer, at Rowland Hazard har en kronisk alkoholikers sindstilstand, og at hans situation er håbløs. De eneste undtagelser er? Hvordan og hvor tit skete disse undtagelser? Undtagelserne er mirakuløse og er af natur...? Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 8 af 36

9 Disse iagttagelser falder godt i tråd med dr. Silkworths udtalelse om, at der er meget lidt håb om helbredelse, medmindre vi kan opleve en total psykisk forandring Dr. Jungs udtalelser efterlod naturligvis Rowland Hazard i et forfærdeligt dilemma. Han blev nødt til at få en åndelig opvågen ellers ville han drikke sig ihjel, men på den tid var der ingen, der vidste, hvordan man kunne få den nødvendige åndelige oplevelse. Han fandt imidlertid svaret i datidens Oxford grupper og hjalp senere Ebby, der, som vi læste i Bills historie, siden besøgte Bill i dennes køkken. Læs tillæg 2. Skal en åndelig oplevelse være pludselig? Hvilke forudsætninger er uundværlige for opnåelse af helbredelse? Hvor mange gange kan du finde ordet forandring eller ord med tilsvarende betydning i tillæg 2? NB: I tillæg II står ordet helbredt i anførselstegn, det gør det ikke i original teksten, det er en fejl i oversættelsen. Dr. William D. Silkworth fortæller os, at vi lider af en fysisk allergi, der aldrig kan fjernes, som bevirker, at vi altid vil miste kontrollen, hvis vi tilfører vores krop alkohol. Han fortæller os også, at vi lider af en psykisk besættelse, der bevirker, at i forbindelse med alkohol, er vi ikke i besiddelse af den sunde fornuft, som afholder os fra at lægge hånden på en varmkogeplade, og derfor ender det altid med, at vi begynder at drikke igen. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 9 af 36

10 Dr. Gustav Jung fortæller os, at vi er håbløse og at den eneste løsning er en åndelig oplevelse. Dr. William James fortæller i sin bog»forskellige religiøse oplevelser«, at åndelige oplevelser kan nås på forskellig vis, men at de næsten altid finder sted på baggrund af personlig bankerot. De informationer efterlader os i et dilemma uden lige, men alligevel i en bedre situation end Roland Hazard, for i modsætning til ham, kan vi iagttage andre AAere, der er levende beviser på, at den åndelige opvågen kan nås. AAs program er altså ikke en ny opfindelse, det er en metode, der i sin helhed foranlediger den åndelige oplevelse, som tidligere kun fandt sted en gang i mellem, og som sikre en personlighedsforandring, der er stor nok til at overvinde alkoholisme. Hvis du ikke tror på en Magt større end dig selv, kan løsningen virke fuldkommen uopnåelig, men hvis du er fyldestgørende informeret om din sygdom, og er blevet overbevist om det håbløse i din situation i et omfang, der gør, at du forsøger med tilstrækkelig meget desperation, er det underligt nok ikke så svært i praksis. Senere følger et kapitel, der omhandler dette, men inden vi går videre med det, så lad os se lidt nærmere på alkoholismen og vores mangel på den sunde fornuft, som skulle afholde os fra at tage den første genstand. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 10 af 36

11 3. Kapitel Mere om alkoholisme Læs kapitlet fra side 51 til og med næstsidste afsnit side 52 De første sider i kapitlet indeholder et koncentrat af de stærke budskaber bogen har præsenteret os for indtil nu. Lad os kaste et omhyggeligt blik på dem. Det starter med at fortælle os, at der ikke er noget mærkeligt i, at det har været svært at nå til den erkendelse, at vi er anderledes end flertallet. Det er en af grundene til vores stadige forsøg på at bevise et modsatte. Har du haft tanken, at du på den ene eller anden måde en dag ville finde en metode, der ville sætte dig i stand til at kontrollere dit drikkeri? De gange du har forsøgt og måske endda formået at kontrollere dit forbrug, har du så nogensinde nydt det? Beretningerne i AA, om de gange vi har kæmpet os igennem en fest blot for at drikke ukontrollabelt, når vi kom hjem eller et par dage efter, er mange. Fuldstændig erkendelse af det faktum, at vi aldrig bliver som andre er en absolut forudsætning for helbredelse. Når kapitlet fortæller, at vi lider af en progressiv sygdom, betyder det blot, at den er fremadskridende og set over tid altid bliver værre aldrig bedre. Vi er som et menneske, der har mistet Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 11 af 36

12 Lad os dvæle lidt ved den sammenligning. Et menneske, der mister et ben, bliver ret hurtigt nødt til at erkende fakta, om ikke før, så når han er faldet et par gange i forsøget på at gå på det. Nu har han to, og kun to, muligheder: Han kan henfalde til bitterhed og sætte sig til at forfalde i et hjørne, mens han spekulere på, hvorfor ulykken skulle ramme netop ham og ikke naboen. Han kan acceptere situationen og påbegynde processen med at lære at leve livet under de nye betingelser. Uanset hvad han vælger, vil han have mistet et ben, men afhængig af hans valg er der i bogstaveligste forstand en verden til forskel på hans liv. Der altså en verden til forskel på, om vi erkender eller acceptere en situation! Men foreløbig handler det om erkendelse. Bogen oplister en lang række måder, hvorved vi har forsøgt at kontrollere vores drikkeri, kryds dem af du har prøvet: Kun drikke øl. Kun drikke et begrænset antal genstande. Aldrig drikke alene. Aldrig drikke om morgenen. Kun drikke hjemme. Aldrig have noget i huset. Aldrig drikke i arbejdstiden, Kun drikke til selskaber. Skifte over fra whisky til cognac. Kun drikke ægte vine. Aftale at trække sig tilbage, hvis man nogen sinde var fuld på arbejdet. Tage på en rejse. Undlade at tage på rejse. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 12 af 36

13 Afsværge det for evigt (med eller uden højtideligt aflagt løfte). Få mere fysisk motion. Læse inspirerende bøger. Tage på rekreation. Tage på behandlingshjem. Gå med til behandling ved frivillig tvangsindlæggelse. - vi kunne fortsætte denne liste i det uendelige, slutter afsnittet. Kan du nævne noget, du har forsøgt, som ikke står på listen? Anonyme Alkoholikere virker ved tiltrækning snarere end agitation, og vi påtager os ikke at erklære nogen for alkoholiker. Om du er alkoholiker og i givet fald ønsker at benytte AAs program til helbredelse er 100 % op til dig og dig alene. Test af om du har den fysiske allergi: Hvis du stadig er i tvivl på dette tidspunkt, foreslår bogen, at du går til nærmeste værtshus og forsøger at kontrollere dit drikkeri. En anden måde at teste sig selv på er at forsøge at drikke 2 genstande dagligt i ½ år. Genstandene er ikke i gennemsnit, du må altså ikke drikke 0 den ene dag og 4 den næste. Du skal drikke præcis 2 genstande hverdag, uanset omstændighederne, fester, og så videre. Det er en test mange af os har haft glæde af. Faktisk behøvede flere af os ikke at udføre den i praksis, alene tanken forekom os absurd, og vi vidste, at vi ikke ville have en snebolds chance i helvede for at gennemføre den med succes. Hvis du nu er absolut sikker på, at du ikke kan kontrollere den mængde alkohol, du indtager, efter har du indtaget blot en enkelt genstand. Så Læs omhyggeligt kapitlet fra sidste afsnit på side 52 til og med første afsnit på side 54. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 13 af 36

14 Beretningen om manden, der holdt sig fra alkohol i 25 år, er skræmmende. Bemærk at hans sygdom har været fremadskridende selv i hans tørlagte år. Han genoptager alkoholindtaget langt henne i sygdomsforløbet og når at drikke sig ihjel i løbet af bare fire år. Selv da han indser, at han må stoppe helt, er han fuldstændig ligeså magtesløs som os, der ikke har holdt sig tørlagt i noget, der bare minder om år. Mange af os, måske os alle, og sågar mennesker, der ikke har alkoholproblemer, har lidt af den vildfarelse, at hvis vi alkoholikere var afholdende i et vist tidsrum, kunne vi uden risiko genoptage og kontrollere vores drikkeri. I dag undrer vi os over, hvorfra ideen stammer. Hvorfor og hvordan skulle alene det simple faktum, at vi ikke har tilført kroppen alkohol i en given tid, kunne forandre noget som helst? Mennesker der for eksempel lider af en unormal reaktion over for nikkel, kan jo heller ikke lige pludselig tåle nikkel, blot fordi de ikke har været i kontakt med nikkel i et års tid eller to. Som bogen fastslår En gang alkoholikere Altid alkoholiker. Læs kapitlet fra andet afsnit på side 54 til og med andet afsnit på side 55 Måske kunne vi på et tidligt tidspunkt have stoppet, men antagelig kan unge mennesker ikke stoppe fordi og på grund af Grunden til, at vores ven fra før formåede at holde sig fra alkohol i 25 år, var måske, at hans ønske om at klare sig godt i erhvervslivet var så stærkt, at det kan sammenlignes med at få en magt større end sig selv ind i livet. I så fald viste det sig at være en utilstrækkelig magt, for da ambitionerne var opfyldt, faldt han tilbage til flasken. Hvilket ønske går forfatterne ud fra at læseren har? Hvad er afgørende for, om du kan holde op uden det åndelige grundlag? Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 14 af 36

15 Er alkoholikere karakterløse viljesvage mennesker? At noget er et paradoks betyder, at det er selvmodsigende. Hvad er alkoholismens paradoks? Det primære problem ved alkoholisme er ikke, at vi har mistet kontrollen over den mængde, vi drikker. Hovedproblemet er: At uanset nok så meget selv indsigt. At uanset nok så megen ændring af vaner. At uanset nok så ihærdige forsøg på, at huske den sidste druktur. At uanset nok så intense fravalg af situationer, der kunne virke fristende. At uanset nok så omhyggelig iagttagelse af forholdsregler, der skulle hindre det. At uanset... Så kommer der altid et tidspunkt, hvor vi alligevel tager den første genstand. Test af om du har den psykiske besættelse: Er du i tvivl om, hvorvidt du kan stoppe uden den åndelige hjælp, foreslår bogen, at du eventuelt kan prøve at holde dig helt fra alkohol i et år. Skulle du falde i kender du i hvert fald sandheden om din sygdom. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 15 af 36

16 Du kan også prøve at læse resten af kapitlet fra tredje afsnit på side 55. Måske kan det hjælpe dig frem til en afgørelse af, om du er en af os. Hvis vi alkoholikere ikke i besiddelse af den sunde fornuft, der kan afholde os fra at tage den første. Hvilke tanker dominerer os da, lige inden vi tager den første? Venner, som har talt fornuftigt med os efter den soldetur, som har bragt os til randen af skilsmisse og bankerot, er mystificerede, når vi går direkte ind på det nærmeste værtshus. Hvorfor gør vi det? Hvad tænker vi på? Lad os tag et kik ind i alkoholikeren Jims hjerne. Jim havde en henrivende kone og familie. Han arvede et indbringende automobilagentur. Han havde det bedste omdømme fra verdenskrigen. Han var en dygtig forretningsmand. Alle kunne lide ham. Han var intelligent. Han var lidt nervøst anlagt. Han var helt normal. Han drak ikke, før han var femogtredive, men som skrevet tidligere i kapitlet behøver man ikke at drikke så længe eller meget som nogle af os for at blive hårdt belastet, og på få år blev Jim så voldsom, når han drak, at han måtte indlægges. Han kom i kontakt med AA, da han forlod det psykiatriske hospital. AAerne, der besøgte ham, fortalte ham, hvad de vidste om alkoholisme og om løsningen, de havde fundet frem til. Han påbegyndte arbejdet med programmet. Han erkendte altså trin 1 og 2, og besluttede antagelig at følge trin 3. Når vi har taget 3. trin, sker der ofte gode ting i vores liv, som vi umuligt kunne have etableret så hurtigt selv. Også for Jim skete der mirakler: Hans familie blev atter samlet Han begyndte at arbejde som sælger i det firma, som han havde mistet ved sit drikkeri. Alt gik godt for en tid. Men han udviklede ikke sit åndelige liv. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 16 af 36

17 Til sin egen bestyrtelse drak han sig fuld en halv snes gange i hurtig rækkefølge. Hver gang arbejdede AAerne med ham og gennemgik omhyggeligt, hvad der var hændt. Han erkendte, at han virkelig var alkoholiker og i en alvorlig tilstand. Han vidste, at hvis han fortsatte, stod han over for en ny indlæggelse. Han vidste, at han ville miste sin familie, som han var dybt knyttet til. Alligevel drak han sig atter fuld. AAerne bad ham fortælle nøjagtigt, hvad der var sket. Lad os se, om vi kan finde ud af, hvornår og hvordan den sunde fornuft forsvinder: Her er hans beretning: Jeg kom på arbejde tirsdag morgen. En normal handling. Jeg husker, jeg var irriteret over at være sælger for et firma, der havde været mit eget. Intet unormalt her. Jeg havde en diskussion med chefen, men intet alvorligt. Intet unormalt her. Så besluttede jeg at køre en tur ud i landet for at besøge en eventuel køber til en bil. Helt normal sund fornuft. På vejen blev jeg sulten og kørte ind på en café med bar. (At caféer også har en bar, er helt normalt i USA) så Intet unormalt her. Jeg havde ikke tænkt på at drikke noget. Ingen faresignaler her, tværtimod. Altså Intet unormalt her. Jeg tænkte bare, jeg ville købe en sandwich. Helt normal sund fornuft. Jeg tænkte også, at jeg måske kunne finde en køber til en bil på stedet, for jeg kendte det og var kommet der i årevis. Intet unormalt her. Jeg havde spist der mange gange i de måneder, jeg havde været ædru. En sikker havn altså. Jeg satte mig ved et bord og bestilte en sandwich og et glas mælk. Helt normal sund handling. Jeg havde stadig ikke i tankerne besluttet at drikke. Ingen faresignaler her, tværtimod. Altså Intet unormalt her. Jeg bestilte endnu en sandwich og besluttede at få endnu et glas mælk. Helt normal sund handling. Pludselig fik jeg den idé, at hvis jeg hældte en smule whisky i min mælk, kunne det ikke skade mig på fyldt mave. Total mangel på sund fornuft. Rablende vanvid! Jeg bestilte en whisky, som jeg hældte i mælken. Rablende vanvittig handling Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 17 af 36

18 Svagt sansede jeg, at det ikke var videre fornuftigt, men jeg følte mig på den sikre side, fordi jeg tog whiskyen på fuld mave. Den psykiske besættelse har overtaget, og den sunde fornuft kan slet ikke trænge igennem. Forsøget var så vellykket, at jeg bestilte endnu en whisky, som jeg hældte i et nyt glas mælk. Nu er den fysiske allergi i kraft og cravingen eller trangen er sat ind. Det lod ikke til at genere mig, så jeg forsøgte mig med endnu en.«nu er den fysiske allergi i kraft og cravingen eller trangen er sat ind. På denne måde startede endnu en tur på hospitalet for Jim. Han stod over for truslen om: Indlæggelse. Tab af familie Tab af job for ikke at tale om den psykiske og fysiske smerte, som hans drikkeri altid medførte. Han vidste en masse om sig selv som alkoholiker (Han havde fået kendskab til den psykiske besættelse og den fysisk allergi) Men alle disse årsager blev elegant fejet til side til fordel for den skøre idé, at han kunne drikke whisky, hvis han blot blandede det op med mælk. Hvad end betegnelsen for den nøjagtige definition må være, så kalder vi dette for det glade vanvid. Hvordan kan man kalde en sådan mangel på proportioner i evnen til at tænke klart ved noget andet navn? Som tidligere nævnt har vi alle forsøgt at finde en metode, hvorved vi kunne drikke uden at komme i uføre, hvis ikke ved at hælde whisky i mælk, så for eksempel ved at skifte fra vin til øl eller omvendt, men her ser vi en mand, som efter at han har erkendt, at han er alkoholiker og har påbegyndt udførelsen af programmet, alligevel ikke er i besiddelse af den sunde fornuft, der kan afholde ham fra at tage den første. Her ligger en advarsel til os alle. Vi har set det gang på gang i AA, en beslutning om at lægge sin vilje og sit liv over til Gud, sådan som du opfatter ham, der ikke følges op af handling, altså gennemførelsen af trin 4 9, har ingen blivende effekt. Livet uden alkohol bliver utilfredsstillende og før eller siden ender det med tilbagefald eller det der er værre. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 18 af 36

19 Nogle gange gik vi selvfølgelig ud at drikke med vilje, det kunne være fordi, vi var Nervøse. Vrede. Bekymrede. Kede af det. Jaloux. Eller... Men når vi tager i betragtning, hvilke forfærdelige konsekvenser én genstand altid førte med sig, er vi nødt til at erkende, at de undskyldninger, der førhen tilfredsstillede os selv og begrundede vores indtagelse af den første, var vanvittig uigennemtænkte. Når der udkæmpes en kamp mellem den psykiske besættelse og den sunde fornuft, vinder den psykiske besættelse altid! Med hensyn til den første drink er vor opførsel så meningsløs og ubegribelig, som den er for en person med lidenskab for»fumlegængeri«! Fumlegængerens sygdom udvikles over tid, prøv at sætte dine egne erfaringer med din alkoholismes udvikling ind under fumlegængerens syv stadier og se om det giver mening: 1. Han nyder gyset ved at springe ud foran en lastbil i fuld fart. Det morer han sig med nogle få år på trods af velmente advarsler. På dette tidspunkt vil du kalde ham en skør rad med nogle tossede ideer om morskab. Hvordan var dine tidlige erfaringer med alkohol? 2. Men så svigter heldet ham, og han bliver lettere skadet flere gange i træk. Nu ville du forvente, han holdt op, hvis han var normal. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 19 af 36

20 Hvornår oplevede du de første småproblemer med alkohol, og hvordan var de? 3. Snart rammes han igen, og denne gang med en hjernerystelse til følge. Hvornår oplevede du de første mere alvorlige problemer med alkohol, og hvordan var de? 4. Knap en uge efter han har forladt hospitalet, brækker et hurtigkørende lastvognstog hans arm. Han bedyrer dig, at han har besluttet at holde helt op med dette»fumlegængeri«, men få uger efter brækker han begge ben. Har du nogensinde besluttet at holde helt op med at drikke? I givet fald, hvor mange gange, hvornår og under hvilke omstændigheder? 5. Gennem årene fortsætter denne opførsel, fulgt af hans bestandige løfter om at være forsigtig eller helt holde sig borte fra vejene. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 20 af 36

21 Da du læser dette, må det formodes, at det ikke lykkedes dig at holde op Til sidst mister han sit arbejde, Har du nogensinde mistet dit arbejde? I givet fald, hvor mange gange, hvornår og under hvilke omstændigheder? Hustruen begærer skilsmisse, Er du nogensinde blevet skilt eller har mistet kærester? I givet fald, hvor mange gange, hvornår og under hvilke omstændigheder? Han bliver latterliggjort. Hvad med dig? Skriv et par eksempler på, hvornår og under hvilke omstændigheder? Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 21 af 36

22 6. Han forsøger alle de kendte midler for at slå denne»fumlegængerpassion«ud af hovedet. Han lader sig indlægge og håber på en bedring. Nu mener han det virkelig. Hvad med dig? Med hvilke metoder har du forsøgt for at stoppe 7. Men samme dag han kommer ud, styrter han sig ud foran en brandbil, så han brækker ryggen. Medmindre han får en åndelig opvågen er hans situation er håbløs. Det må ende med sindssyge eller død. Hvis dit drikkeri ikke har udviklet sig så slemt endnu, tænker du måske, at du kan holde op alene baseret på den viden, du nu er i besiddelse af, Men som bogen utrætteligt gentager (...) den egentlige og potentielle alkoholiker vil (...) overhovedet ikke være i stand til at stoppe trods nok så dyb indsigt i sig selv. Lad os slutte med kort at kigge lidt på en anden af vores alkoholiske venner, Fred. Freds er i alle henseender et stabilt og velafbalanceret menneske med meget gode karakteregenskaber og en god portion viljestyrke., der førhen altid havde sat ham i stand til at opnå det han ville og løse de problemer, som opstod hen ad vejen. Har Fred personlige problemer: Hvilken grund angiver Fred som årsag til hans indlæggelse, da vi først møder ham? Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 22 af 36

23 Antallet er nervetilfælde i AA er enormt. Det skyldes dels at alkohol er et depressivt stof, dels at konsekvenserne af drikkeriet naturligvis giver anledning til uro. Desuden er der noget, der tyder på, at mange af os anser dårlige nerver som mere acceptabelt end druk. Endelig spiller vores ulyst til at slippe flasken også ind, dårlige nerver truer ikke vores indtagelse af alkohol på samme måde som en erkendelse af alkoholproblemer gør. Første gang vi møder Fred på hospitalet, giver såvel AAerne som lægen ham en grundig information om alkoholismens alvorlige natur. Er han da villig til at opfatte sig selv som alkoholiker? Er det hans hensigt at drikke kontrolleret? Hvad, troede han, ville kunne holde ham ædru resten af livet? Vurderer han, at han er anderledes end de AAere, der besøger ham, i givet fald, hvordan? Når han ikke erkender sin alkoholisme, er han selvfølgelig heller ikke parat til at acceptere den åndelige løsning. Prøv om du kan se, hvornår Freds psyke begynder at spille sit alkoholiske spil med ham. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 23 af 36

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1 I Lægens synspunkt lærer vi, at alkoholisme er en fysisk allergi, som kommer til udtryk i et krav om mere alkohol, når vi først er begyndt at drikke. Vi lærte også, at det er en psykisk besættelse, som

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Stræben efter ædruelighed

Stræben efter ædruelighed Under en debat om AAs program, AA eres rettigheder, ansvar og pligter i gruppen, kom der en henvisning til et engelsksproget skrift, skrevet af Cliff B., Primary Purpose Group, Dallas, Texas. Da jeg læste

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11

LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11 Lægens Synspunkt blev skrevet af William D. Silkworth, M.D. Mange alkoholikere anser denne del af Store Bog for at være den vigtigste, fordi den beskriver alkoholisme i vendinger, som giver mening for

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Glæden ved at kvitte cannabis

Glæden ved at kvitte cannabis Glæden ved at kvitte cannabis Af Chris Sullivan www.quitcannabis.net 1 Bag om forfatteren Som ung levede Chris Sullivan det hårde liv, hvor han indtog stort set hvilket som helst stof han kunne få fat

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Kvinder med et spirende alkoholproblem går ofte til lægen og fortæller, at de har det skidt. Lægen tror, at de er på begynderstadiet

Kvinder med et spirende alkoholproblem går ofte til lægen og fortæller, at de har det skidt. Lægen tror, at de er på begynderstadiet Kvinder med et spirende alkoholproblem går ofte til lægen og fortæller, at de har det skidt. Lægen tror, at de er på begynderstadiet til en depression eller har fået stress. Alkolog Anna Marie Aggerholm.

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol F God Alkoholkultur Kanonbådsvej 8 1437 København K Fakta om alkohol Emne: Unge og alkohol Sådan påvirker alkoholen din krop Sådan påvirker alkoholen dig psykisk Hvad tror du om unges alkoholforbrug? Og

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

FORORD TIL ANDEN UDGAVE

FORORD TIL ANDEN UDGAVE Forordet til anden udgave er en kort historie om de første 20 år efter dannelsen af Anonyme Alkoholikere. I dette forord fortæller Bill W., hvordan han igennem Dr. Silkworth og Oxford Gruppen fandt en

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål og svar fra AA ere I mange skoler og undervisningsinstitutioner undervises der i samfundsforhold, hvor emnet alkoholisme ofte er på programmet,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere