Fyn Omdømmeanalyse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyn Omdømmeanalyse 2011"

Transkript

1 Fyn Omdømmeanalyse 2011

2 Fyn Omdømmeanalyse 2011 AGENDA 1 Metode 2 Sammenfatning 3 Fyns omgangskreds 4 Fyn - et sted i Danmark 5 Fyn - som sted at bo og arbejde 6 Kendskab til Fyn 7 Hvilke service og strukturforhold kendetegner Fyn 8 Definitioner af kategorierne Familie, Venner og Bekendte Kontaktperson Sverre Riis Christensen Kunde Udvikling Fyn Sektor TNS Gallup Public P57665 TNS

3 Omdømmeanalyse Projektet Kommunal Omdømme Analyse er udviklet i et samarbejde mellem 11CityDesign og TNS Gallup. Undersøgelsen er udviklet således, at den skaber det fornødne datagrundlag til at gennemføre udviklingsprocesser som de er beskrevet i første afsnit i bogen City Design byudvikling for borgere (skrevet af partner Steffen Gulmann, Gyldendal 2005). Projektets metodemæssige grundlag og etablering af klassifikationen af borgerne ud fra deres tilknytning til kommunen er udviklet af TNS Gallup i samarbejde med 11CityDesign. Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem 11CityDesign og TNS Gallup.

4 Metode 1

5 Metode Den kommunale omdømmeanalyse er gennemført for seks kommuner på Fyn, som samarbejder i Udvikling Fyn. Undersøgelsen er gennemført som en repræsentativ undersøgelse af befolkningen mellem 18 år til 65 år bosiddende i hele landet. Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret undersøgelse via TNS Gallups prærekrutterede internetpanel, Spørgeskemaer er udsendt via internettet og udfyldelsen af spørgeskema er ligeledes sket via internettet. Samplet til undersøgelsen er udvalgt stratificeret på køn, alder og uddannelse for at sikre undersøgelsens repræsentativitet. 400 interviews gennemføres på selve Fyn, medens de resterende 1600 interviews fordeles med 400 i Hovedstaden og 300 i hver af de øvrige regioner. Efterfølgende er data blevet vejet. Feltarbejdet er gennemført i perioden marts Der er i alt interviewet 2111 personer. I forbindelse med spørgsmål 8 Kendskab til attraktioner - er der vist fotos for respondenterne af de relevante forhold. Disse fotos er leveret af de respektive kommuner 5

6 Sammenfatning 2

7 Fyns omdømme og situation Undersøgelsen viser, at Fyn som en samlet enhed har en betydeligt større omgangskreds, end det er tilfældet, når det kun drejer sig om én kommune. Af sammenligningen med Odenseundersøgelsen i 2006 fremgår det dog, at Odenses andele af familie og venner ligger på niveau af 65% af hele Fyns. Det kan således slås fast, at Odense spiller end endog meget stor rolle for skabelsen af Fyns omgangskreds. De umiddelbare associationer, som Fyn kalder på i befolkningen, vedrører da også Odense, som nummer 1, H.C. Andersen som nummer 2 og opfattelsen af en dejlig og idyllisk natur i en lang række forskellige variationer som nummer 3. Samtidigt ligger kendskabet til de konkrete attraktioner på Fyn blandt venner og bekendte på et forholdsvist behersket niveau. Tilknytningen til Fyn i regionerne er naturligt nok på et langt lavere niveau end på selve øen. Den er stærkest blandt de nære naboer, Region Sjælland og Region Syddanmark (uden Fyn). Der tegner sig dermed et billede af, at Fyn har et betydeligt udbud af oplevelsesmuligheder, som kan tiltrække turister fra andre landsdele. Væsentlige, konkrete elementer i omdømmet er af historisk, omgivelses- og oplevelsesmæssigkarakter (H.C. Andersen, Egeskov, Valdemars Slot, Amanda fra Kerteminde, Storebæltsbroen og OB) og danner et udmærket grundlag for en turistfremmeindsats. 7

8 Men det vil kræve en stærk og fokuseret kommunikationsindsats at skabe et mere mangfoldigt omdømme end det nuværende, f.eks. for at tiltrække nyt erhvervsliv det er i denne forbindelse tankevækkende, at Syddansk Universitet opleves ligeså karakteristisk for Fyn som Falsled Kro. For nærværende forekommer de mange muligheder, Fyn har at byde på ikke tilstrækkeligt klart profileret, til at de kan overbevise potentielle tilflyttere og tilrejsende om, at Fyn rummer et godt og positivt potentiale i forhold til at bo og arbejde.

9 Fyns omgangskreds Klassificering af Fyns indbyggere i geografisk forstand og ud fra relationerne: Familie, Venner, Bekendte og Andre 2

10 En by har relationer til borgerne i geografisk forstand Fyn omfatter borgerne (personer mellem 18 og 65 år), der er bosat i de følgende kommuner, der udgør øen Fyn: Middelfart, Nordfyn, Kerteminde, Odense, Assens, Faaborg- Midtfyn, Nyborg, Svendborg Resten af landet inddeles efter den regionale inddeling: Hovedstaden, Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og resten af Syddanmark. Gallup lavede i 2006 en omdømmeanalyse for Odense by. Der vil blive henvist til denne, hvor det er relevant. 9

11 En by har relationer til borgerne i mental og adfærdsmæssig forstand Familien er de borgere, der er tættest knyttet til Fyn, blandt andet fordi de er glade for at bo der, gerne vil arbejde der, har bekendte på Fyn, kender den godt og sætter pris på den. Vennerne er præcis det, ikke familie, men venner. De er mindre tæt tilknyttet, kender lidt mindre til Fyn og har det måske fint med at bo et andet sted selvom drømmen kan være at bo på Fyn. Bekendte er de løsest tilknyttede, de hverken bor eller arbejder på Fyn, de kender ikke så meget til Fyn, og har egentlig heller ikke rigtigt lyst til at flytte dertil med det overfladiske indtryk, de har af Fyn eller værre: bor der, men er væk ved første, givne lejlighed. Andre har ingen tilknytning de kender Fyn af navn, og det er det. Fyn er ganske enkelt ikke relevant for dem. 10

12 Omgangskredsenes fordeling lokalt og regionalt. Fyns familie udgør 75% af Fyns egne indbyggere. Yderligere 20% er venner, og 3 % er bekendte. 98 % af indbyggerne på Fyn er knyttet til Fyn. I Region Syddanmark (ekskl. Fyn), er 94% knyttet til Fyn men tilknytningen er meget løsere, idet kun 16% er familie, de øvrige er venner og bekendte 98 % af Fyns egne indbyggere er knyttet til Fyn resten har en løs forbindelse til Fyn Fyn 75% 20% 3% 2% Region Hovedstaden 9% 38% 35% 18% Region Sjælland 10% 48% 28% 14% Region Syddanmark* *Eksklusiv Fyn 16% 61% 17% 6% Region Midtjylland 8% 38% 39% 15% Region Nordjylland 6% 41% 35% 18% Familie 0% 20% Venner 40% Bekendte 60% 80% Andre 100% 11

13 Sammenligning af Fyns omgangskreds med omgangskredsen i Odense De to undersøgelser er fuldt sammenlignelige i den forstand, at der er tale om nationalt repræsentative udsnit i begge tilfælde. Det fremgår klart, at Odense må spille en endog meget betydelig rolle i dannelsen af Fyns omdømme, idet tilvæksten til familien er beskeden, medens det er venner, der især øges i andel, ligesom andelen af Andre falder markant, når hele landsdelen vurderes. Alle % 40% 29% 13% Odense % 26% 36% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Familie Venner Bekendte Andre 56

14 Fordeling på køn i omgangskredsene Grafen viser fordelingen på køn for kategorierne familie, venner, bekendte og andre. Familie 48% 52% Venner 55% 45% Bekendte 50% 50% Andre 38% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mænd Kvinder 12

15 Aldersmæssig fordeling i omgangskredsene Grafen viser fordelingen på alder for kategorierne familie, venner, bekendte og andre Familie 24% 40% 35% Venner 22% 40% 37% Bekendte 31% 38% 32% Andre 35% 37% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% år år år 13

16 Indtægtsfordeling i omgangskredsene Grafen viser fordelingen på indtægt for kategorierne familie, venner, bekendte og andre Familie 5% 18% 24% 43% 9% Venner 8% 16% 26% 41% 9% Bekendte 12% 19% 24% 36% 10% Andre 12% 24% 20% 31% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Indtil kr kr kr og derover Ved ikke/vil ikke svare 14

17 Erhvervsfordeling i omgangskredsene Grafen viser fordelingen på beskæftigelse for kategorierne familie, venner, bekendte og andre Familie 25% 43% 5% 12% 13% 2% Venner 23% 47% 5% 10% 11% 3% Bekendte 27% 39% 5% 14% 10% 4% Andre 25% 39% 4% 13% 14% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Arbejder Funktionær Selvstændig Lærling/elev/studerende Pensionist og lignende Arbejdsløs 15

18 Fyn - et sted i Danmark 3 Befolkningens kendskab til Fyn

19 Kendskab til Fyn som landsdel samt de enkelte kommuner På de følgende slides vises resultatet af spørgsmålet om, hvilke landsdele samt kommuner på Fyn, respondenterne kender umiddelbart samt hvilke de har et godt kendskab til. Der er stillet to spørgsmål. Først er der spurgt åbent til, hvilke landsdele, svarpersonen kender. Svarfordelingerne på næste side viser dermed, hvilke dele af Danmark, der på et umiddelbart plan har mest status af landsdel. Dernæst er der stillet et spørgsmål med forevisning af en liste af de landsdele, som ønskes målt. Dette spørgsmål er kvalificeret yderligere ved, at der er spurgt til, om svarpersonen mener at kende hver enkelt landsdel godt. Når man sammenligner de to fordelinger på næste side, skal man derfor være opmærksom på, at kendte (uhjulpet) landsdele som Fyn og Sjælland til gengæld ikke opleves at være kendt særligt godt medens Hovedstaden er kendt godt, men til gengæld scorer lavt i det uhjulpne mål på kendskab til landsdelene. 17

20 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Kendskab til Fyn som landsdel Fyn og Sjælland er de to landsdele, der umiddelbart er det største kendskab til. På lavere niveauer kommer Nordjylland og Sønderjylland. Hovedstaden ligger markant højere end øvrige landsdele, når det kommer til at kende godt. % 83% 60% 33% 31% 34% 25% 56% 31% 27% 24% *) Herunder også Nord-, Midt- og Sydsjælland **) Herunder også København 87% 39% 18% 50% Uhjulpet kendskab Andel der, hjulpet, angiver at kende landsdelen 'godt' 18

21 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % Kendskab til de enkelte kommuner på Fyn Odense skiller sig markant ud, kendskabsmæssigt, fra de øvrige fynske kommuner. Svendborg ligger på knapt det halve niveau af Odense, men klart over de øvrige kommuner. Forholdet er identisk, når der er tale om hjulpet kendskab, men på lavere niveau. 82% 34% 31% 31% 17% 20% 10% 11% 9% 6% *) Herunder også, hvis der er svaret Faaborg eller Midtfyn 47% 18% 26% 11% 11% 6% Uhjulpet kendskab Andel, der kender kommunen godt 19

22 Hvad tænker folk om Fyn og fynboere? På de følgende slides vises resultatet af spørgsmålet om, hvad respondenterne som det første tænker på ved Fyn. De personer, der bor på Fyn, er også blevet spurgt om, hvad andre folk mener om fynboere. Respondenterne har selv noteret, hvad de tænker på, og der er ikke angivet nogle kriterier på forhånd. Svarene er illustreret både grafisk samt ved en ordsky efter forekomsten af associationer, således at jo hyppigere et ord er nævnt af respondenterne, des større er ordet i illustrationen. 20

23 Hvad forbinder man umiddelbart med Fyn? På tværs af regioner er der et helt ensartet mønster i, hvad man umiddelbart forbinder med Fyn: Odense som nummer 1, tæt fulgt af H.C. Andersen og med kommentarer omkring natur, idyl, landskab o.s.v. som den tredje association. Odense HC Andersen Dejlig natur/ landskab / bakker / strande / træer / små huse / blomster / gårde / Danmark have / sydfynsk øhav / idyl Familie / venner / hjem / barndom En Ø / grøn Ø / dejlig Ø Motorvej Svendborg 5% 7% 6% 4% 10% 7% 7% 11% 9% 12% 7% 10% 5% 9% 5% 5% 4% 5% 11% 9% 24% 25% 25% 23% 27% 27% 32% 32% 28% 30% 40% 36% 39% 34% 32% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 21

24 Hvad forbinden man med Fyn Blandt alle adspurgte, er det især Odense, H.C. Andersen og naturen, der fremhæves. Folk forbinder også Fyn med relationer, og anvender i det hele taget positive ord, i beskrivelsen af Fyn ligesom enkelte konkrete steder og forhold fremhæves. De vigtigste grupper er dog ikke synderligt detaljerede, de udgøres af Odense, H.C. Andersen og betragtninger om naturen. 22

25 Hvad tænker andre om fynboer? Der er overordnet en positiv forestilling om, hvad andre personer måtte mene om fynboer. Herunder, at de er søde og venlige. Dog fremhæves også mere negative karakteristika, som kedelige og spøjse. Sproget er også en del af det billede, personer på Fyn, tror at andre har af dem. Søde / venlige / glade mennesker / charmerende / troværdige 37% At de har nok i sig selv / svære at komme ind på / kedelige / spøjse 18% Taler sjovt / synger når de taler 15% Bondske / provinsielle (bonderøve) Hyggelige / gæstfri / imødekommende 10% 12% Afslappende / Rolige 5% Naive Arbejdsomme 1% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 23

26 Fyn - som sted at bo og arbejde 4

27 Opfattelse af Fyn som et sted at bo Opfattelsen af Fyn som sted at bo er varierende i omgangskredsen. Blandt familien er over halvdelen meget positivt indstillet dette er flere end Odense i Blandt vennerne er det kun 20 %, der er positive. Blandt bekendte er der større skepsis, idet 46 % angiver at de ikke så godt kunne tænke sig at bo der, eller ikke er så glade for at bo der. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 55% 45% 2% 1% 12% 18% 80% 42% 46% Familie Venner Bekendte Ikke så godt tænke mig at bo der / Ikke så glad for at bo der Synes, at flere andre steder er lige så gode at bo Godt tænke mig at bo der / Glad for at bo der Virkelig godt tænke mig at bo der / Rigtigt glad for at bo der 25

28 Opfattelse af Fyn som et sted at arbejde Der er en lidt mindre positiv opfattelse af Fyn som sted at arbejde, sammenlignet med opfattelsen af Fyn som et sted at bo. Igen er familien langt mere positive end den øvrige omgangskreds. Niveauet er på som i Odense Blandt venner er 21 % overvejende positive, hvor der blandt bekendte er en større skepsis, men 13 % er positivt indstillede. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30% 70% 1% 1% 12% 20% 79% 43% 44% Familie Venner Bekendte Ikke særligt glad for at arbejde der / Ikke så godt tænke dig at arbejde der Synes, at flere andre steder er lige så gode at arbejde Glad for at arbejde der / Godt tænke dig at arbejde dér Rigtigt glad for at arbejde der / Virkeligt godt tænke dig at arbejde dér 26

29 Kendskab til Fyn 5

30 Kendskab til Fyn i omgangskredsen (Hvor godt synes du, at du kender Fyn?) Kendskab til Fyn i omgangskredsen er ikke højt. En tredjedel af familien angiver at kende Fyn hverken godt eller dårligt Blandt vennerne er det kun 20 %, der har et kvalificeret kendskab. Niveauerne i Odense 2006 var en del højere blandt familie og blandt venner end niveauerne for Fyn. Det samme gør sig gældende for en typisk Sjællandsk provinsby, hvor 83% i familien og 30% blandt vennerne angiver at kende temmelig eller særdeles godt mod 67% og 20% i denne undersøgelse. 100% 80% 20% 2% 6% % 18% 28% 60% 40% 20% 47% 33% 40% 39% 66% 0% Familie Venner Bekendte Kender slet ikke (ud over navnet) Ikke særlig godt Hverken godt eller dårligt Temmelig godt Særdeles godt 28

31 Kendskab til Fyn på regionsniveau (Hvor godt synes du, at du kender Fyn?) Kendskab til Fyn på regionsniveau er ikke højt, og på niveau med kendskabet blandt Venner. I Region Syddanmark er kendskabet, ikke overraskende, på et højere niveau, idet 26 % angiver at kende Fyn godt. For de øvrige regioner er der mindst 50 %, der angiver slet ikke at kende Fyn eller at kende Fyn ikke særligt godt. 100% 80% 60% 3% 1% 4% 1% 1% 14% 13% 9% 8% 22% 32% 36% 42% 30% 32% 40% 20% 45% 45% 30% 53% 51% 0% 7% 5% 3% 7% 7% Region Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland *Eksklusiv Fyn Hovedstaden Kender slet ikke (ud over navnet) Ikke særlig godt Hverken godt eller dårligt Temmelig godt Særdeles godt 29

32 Kendskab til de konkrete forhold og attraktioner På de følgende slides vises resultatet af spørgsmålet om, hvad respondenterne i særlig grad forbinder med Fyn. Metoden er, at der vises en række fotos (udvalgt af kommunerne i Udvikling Fyn), der illustrerer de enkelte forhold, for respondenten sammen med en tekst til billedet, der angiver, hvad det drejer sig om. Respondenterne krydser derefter de attraktioner eller konkrete forhold af, som de i særlig grad mener er karakteristiske for Fyn. Denne metode skaber en profil af, hvilke af de pejlemærker kommunerne selv finder vigtige, som også er vigtige for respondenterne. 30

33 Kendskab til konkrete forhold og attraktioner - top 15 Oversigt over det totale kendskab til konkrete forhold og attraktioner blandt alle adspurgte. Efter de 4 hyppigst nævnte attraktioner er der et markant niveaufald, men der er dog stadig tilfredsstillende niveauer blandt alle 15 hyppigst nævnte. Alle H.C. Andersens Hus Egeskov Storebæltsbroen OB - Odense Boldklub Valdemars Slot Amanda fra Kerteminde Odense Zoo Rosengårdscentret SDU - Syddansk Universitet Falsled Kro Lundeborg Nyborg Slot Svanninge Bakker Fjord/Bælt Museet Øhavet med øerne Avernakø, Lyø og Bjørnø 48% 45% 45% 42% 39% 38% 37% 33% 31% 26% 25% 70% 80% 85% 87% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle 31

34 Kendskab til konkrete forhold og attraktioner - bund 15 Oversigt over det totale kendskab til konkrete forhold og attraktioner blandt alle adspurgte. Niveauerne på de 15 sjældnest nævnte attraktioner understreger, ifald det ses som vigtigt at skabe mere bredde i bevidstheden om Fyns attraktioner, at der ligger en markant kommunikationsopgave forude. Alle Rynkeby eller Team Rynkebys ture til Paris for Børnecancerfonden Johannes Larsen Museet/Kertemindemuseet. Terrariet i Vissenbjerg eller Danmarks Fugle Zoo Maritimt Center i Svendborg Helnæs Naturama i Svendborg Sukkerfabrikken i Assens Udflugtsbåden Helge Øhavsstien ved Svendborg Nyborg Badeland Aktiv ferie på skinnecykel Restaurant Rudolf Mathies Havørredfiskeri i Lillebælt Kirsebær Festival Idrætsparken i Nyborg 24% 22% 22% 18% 17% 16% 14% 12% 12% 10% 10% 9% 9% 7% 7% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle 31

35 Top 15 attraktioner nedbrudt efter omgangskredsen. Blandt familien som overvejende er bosat på Fyn er kendskabet forståeligt nok højt til alle 15 attraktioner. Ser man på vennerne, falder kendskabet hastigt efter Rosengårdscentret (#8 på listen). Blandt bekendte, falder kendskabet endnu hastigere allerede efter top 4. H.C. Andersens Hus Egeskov Storebæltsbroen OB - Odense Boldklub Valdemars Slot Amanda fra Kerteminde Odense Zoo Rosengårdscentret SDU - Syddansk Universitet Falsled Kro Lundeborg Nyborg Slot Svanninge Bakker Fjord/Bælt Museet Øhavet med øerne Avernakø, Lyø og Bjørnø % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Familie Venner Bekendte 31

36 Karakteristik af kendskabet til de konkrete forhold og attraktioner - Alle De mest kendte forhold total for alle adspurgte er: 1. H.C. Andersens Hus 2. Egeskov 3. Storebæltsbroen 4. OB Odense Boldklub 5. Valdemars Slot Der er generelt et godt kendskab til de første 4 forhold, hvor niveauet er 70 % eller højere. Ikke overraskende er der en niveauforskel mellem omgangskredsene, hvor Venner er under kendskabsniveauet for Familien, og Bekendte har det laveste kendskabsniveau. Ligesom rangeringen også adskiller sig. I top 3 er kendskabsniveauet højt i hele omgangskredsen, og er på 77 % eller derover. De mindst kendte forhold blandt alle adspurgte er: 1. Kirsebær Festival (7 %) 2. Idrætsparken i Nyborg (7 %) 32

37 Kendskab til konkrete forhold og attraktioner Familie Top 15 Oversigt over det totale kendskab til konkrete forhold og attraktioner blandt Familien Egeskov H.C. Andersens Hus Storebæltsbroen OB - Odense Boldklub Odense Zoo Rosengårdscentret Valdemars Slot Svanninge Bakker Falsled Kro Amanda fra Kerteminde SDU - Syddansk Universitet Lundeborg Fjord/Bælt Museet Nyborg Slot Øhavet med øerne Avernakø, Lyø og Bjørnø 48% 74% 71% 68% 65% 64% 63% 60% 56% 56% 81% 81% 80% 93% 97% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Familie 33

38 Karakteristik af de enkelte attraktioner blandt familien Blandt Familien er top karakteristika for Fyn: 1. Egeskov 2. H.C. Andersens Hus 3. Storebæltsbroen 4. OB Odense Boldklub 5. Odense Zoo Odense Zoo, der blandt alle adspurgte indtager en 7. plads, er i Top 5 blandt Familien, med et kendskab på 80 % ( mod 45 %) For alle øvrige attraktioner gælder det, at der blandt Familien generelt er et større kendskab sammenlignet med alle adspurgte og især på de forhold, der ikke er i Top 4. Niveauet er generelt højt med et kendskab på omkring 50 % og derover i top 15. De mindst kendte attraktioner blandt Familien er (fra bunden): 1. Havørredfiskeri i Lillebælt (21 %) 2. Kirsebær Festival (21 %) 3. Idrætsparken i Nyborg (12 %) 34

39 Kendskab til konkrete forhold og attraktioner Venner Top 15 Oversigt over det totale kendskab til konkrete forhold og attraktioner blandt Venner H.C. Andersens Hus Egeskov Storebæltsbroen OB - Odense Boldklub Valdemars Slot Odense Zoo Amanda fra Kerteminde Rosengårdscentret Lundeborg Falsled Kro SDU - Syddansk Universitet Nyborg Slot Svanninge Bakker Fjord/Bælt Museet Øhavet med øerne Avernakø, Lyø og Bjørnø 26% 24% 37% 37% 37% 35% 31% 49% 47% 47% 46% 71% 82% 88% 92% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Venner 35

40 Karakteristik af de enkelte attraktioner blandt venner Blandt Venner er top karakteristika for Fyn: 1. H.C. Andersens Hus 2. Egeskov 3. Storebæltsbroen 4. OB Odense Boldklub 5. Valdemars Slot Kendskabet blandt venner er generelt rangeret, som blandt alle adspurgte, med få undtagelser og niveauet er nogenlunde det samme. Niveauet i Top 3 er højt, på højde med kendskabet i familien, men for de øvrige attraktioner er niveauet væsentligt lavere. De mindst kendte attraktioner blandt Venner er (fra bunden): 1. Idrætsparken i Nyborg (6 %) 2. Restaurant Rudolf Mathies (6 %) 3. Kirsebær Festival (6 %) 36

41 Kendskab til konkrete forhold og attraktioner Bekendte Top 15 Oversigt over det totale kendskab til konkrete forhold og attraktioner blandt Bekendte H.C. Andersens Hus Storebæltsbroen Egeskov OB - Odense Boldklub Valdemars Slot Amanda fra Kerteminde SDU - Syddansk Universitet Odense Zoo Falsled Kro Lundeborg Rosengårdscentret Nyborg Slot Rynkeby eller Team Rynkebys ture til Paris for Børnecancerfonden Svanninge Bakker Øhavet med øerne Avernakø, Lyø og Bjørnø 38% 35% 30% 27% 26% 26% 24% 21% 18% 16% 16% 63% 82% 80% 77% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Bekendte 37

42 Karakteristik af de enkelte attraktioner blandt bekendte Blandt Bekendte er top karakteristika for Fyn: 1. H.C. Andersens Hus 2. Storebæltsbroen 3. Egeskov 4. OB Odense Boldklub 5. Valdemars Slot Blandt de Bekendte indtager Storebæltsbroen en 2. plads, den højeste placering i omgangskredsen. Kendskabet til attraktionerne i Top 3 er højt, men under niveauet for Familie og Venner. Attraktioner rangeret lavere end 4 er på et væsentligt lavere niveau, med et kendskab på under 40 %. Blandt bekendte er de mindst kendte karakteristika og attraktioner ved Fyn (fra bunden) 1. Udflugtsbåden Helge (4 %) 2. Idrætsparken i Nyborg (4 %) 3. Havørredfiskeri i Lillebælt (4 %) 4. Restaurant Rudolf Mathies (3 %) 5. Kirsebær Festival (3 %) 38

43 Kendskab til de enkelte attraktioner Top 3 i kommuner Sorteringsnøgle - Alle Oversigt over det totale kendskab til konkrete forhold og attraktioner - Top 3 indenfor hver kommune Odense 1. H.C. Andersens Hus (87 %) 2. OB - Odense Boldklub (70 %) 3. Odense Zoo (45 %) Nyborg 1. Storebæltsbroen (80 %) 2. Nyborg Slot (33 %) 3. Nyborg Badeland (10 %) Kerteminde 1. Amanda fra Kerteminde (45 %) 2. Fjord/Bælt Museet (26 %) 3. Johannes Larsen Museet/Kertemindemuseet. (22 %) 39

44 Kendskab til de enkelte attraktioner Top 3 i kommuner Sorteringsnøgle - Alle Oversigt over det totale kendskab til konkrete forhold og attraktioner - Top 3 indenfor hver kommune Fåborg-Midtfyn 1. Egeskov (85 %) 2. Falsled Kro (38 %) 3. Svanninge Bakker (31 %) Svendborg 1. Valdemars Slot (48 %) 2. Lundeborg (37%) 3. Maritimt Center i Svendborg (18 %) Assens 1. Terrariet i Vissenbjerg eller Danmarks Fugle Zoo (22 %) 2. Helnæs (17 %) 3. Sukkerfabrikken i Assens (14 %) 40

45 Bund 15 attraktioner fordelt i omgangskredsen Blandt venner og bekendte er kendskabet temmelig beskedent, når der alene ses på de 15 mindst kendte attraktioner. Det fremgår tydeligt, at niveauerne blandt samtlige svarpersoner trækkes markant op af familien, som helt overvejende bor på Fyn. Rynkeby eller Team Rynkebys ture til Paris for Børnecancerfonden Johannes Larsen Museet/Kertemindemuseet. Terrariet i Vissenbjerg eller Danmarks Fugle Zoo Maritimt Center i Svendborg Helnæs Naturama i Svendborg Sukkerfabrikken i Assens Udflugtsbåden Helge Øhavsstien ved Svendborg Nyborg Badeland Aktiv ferie på skinnecykel Restaurant Rudolf Mathies Havørredfiskeri i Lillebælt Kirsebær Festival Idrætsparken i Nyborg % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Familie Venner Bekendte 31

46 Hvilke service- og strukturforhold kendetegner Fyn 7

47 Afdækning af, hvilke service- og strukturforhold, der karakteriserer Fyn På de følgende slides vises resultatet af et spørgsmål om, hvilke service- og strukturforhold, respondenterne i særlig grad forbinder med Fyn. Metoden er, at der vises en liste der angiver de enkelte forhold. Listen vises i tilfældig rækkefølge for respondenterne, således at det ikke er de samme forhold, der altid står nederst. Respondenterne krydser derefter de konkrete forhold af, som de i særlig grad mener er karakteristiske for Fyn. Denne metode skaber en profil af, hvilke af de pejlemærker kommunerne selv finder vigtige, som også er vigtige for respondenterne. Metoden angiver ikke en vurdering af kvaliteten af de enkelte forhold. At noget nævnes af få kan ikke tolkes som, at vurderingen er dårlig. Der kan alene tolkes på, at forholdet ikke indtager nogen central rolle i profilen af Fyns udbud af servicemæssig og strukturel karakter. 42

48 Hvilke forhold karakteriserer Fyn? Forhold, der karakteriserer Fyn samtlige adspurgte. Niveauerne er generelt højere end, hvad der findes i tilsvarende undersøgelser for en enkelt by eller kommune. Dette forklares delvist ved, at Fyn som landsdel er mere kendt 22% svarer ved ikke, i en kommunal undersøgelse er dette niveau omkring 50%. Men der er grund til at nævne, at bevidstheden om Fyn som det er set i andre resultater i denne undersøgelse er relativt beskeden, især når man tager hensyn til, at der er tale om en hel landsdel. Forenklet antyder resultaterne en profil i stil med: Man krydser øen på en motorvej, den rummer H.C. Andersens hus og nogle få andre attraktioner, og at der er en dejlig natur og idyllisk stemning. Alle Gode transportmuligheder til og fra FYN Spændende byer og lokaliteter Muligheder for kunst- og kulturoplevelser på højt niveau i Et godt byliv i byerne på FYN Et omfattende og varieret udbud af fritidsmuligheder Et omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger Gode transportmuligheder på FYN Et omfattende og varieret udbud af forretninger med tøj og sko Godt udbud af sundhedsplejemuligheder (læger, tandlæger, hospital) Gode muligheder for interessante jobs på FYN Gode plejemuligheder for ældre Skolernes kvalitet Mange daginstitutionsmuligheder Ingen af ovenstående Ved ikke 8% 6% 6% 4% 4% 27% 25% 23% 20% 17% 15% 12% 22% 45% 60% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Alle 43

49 Fyns profil i omgangskredsen Blandt alle adspurgte er Fyn især kendt som et transportknudepunkt, med gode transportmuligheder til og fra Fyn. Ydermere er Fyn også karakteriseret ved at have spændende byer og lokaliteter samt et kulturelt udbud. Mest karakteristisk blandt alle adspurgte er: 1. Gode transportmuligheder til og fra nærområdet 2. Spændende byer og lokaliteter 3. Mulighed for kunst- og kulturoplevelser på højt niveau 4. Et godt byliv i byerne 5. Et omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger Herefter følger gode transportmuligheder samt et omfattende og varieret udbud af forretninger med tøj og sko. De strukturelle kendetegn vedrørende serviceområdet er rangeret lavest blandt alle adspurgte. 44

50 Hvilke forhold karakteriserer Fyn? Familien Forhold, der karakteriserer Fyn Familien Gode transportmuligheder til og fra FYN Spændende byer og lokaliteter Et godt byliv i byerne på FYN Et omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger Et omfattende og varieret udbud af fritidsmuligheder Muligheder for kunst- og kulturoplevelser på højt niveau i Et omfattende og varieret udbud af forretninger med tøj og sko Godt udbud af sundhedsplejemuligheder (læger, tandlæger, hospital) Gode transportmuligheder på FYN Gode muligheder for interessante jobs på FYN Gode plejemuligheder for ældre Skolernes kvalitet Mange daginstitutionsmuligheder Ingen af ovenstående Ved ikke 1% 4% 21% 21% 20% 16% 29% 47% 46% 45% 39% 53% 58% 71% 75% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% FAMILIE 45

51 Fyns profil i Familien Blandt familien er de vigtigste forhold, der karakteriserer Fyn: 1. Gode transportmuligheder til og fra Fyn 2. Spændende byer og lokaliteter 3. Et godt byliv i byerne på Fyn Familien finder generelt at Fyn har meget at byde på, både i form af indkøbsmuligheder og kulturelle oplevelser. Niveauerne, der opnås i denne undersøgelse passer godt sammen med resultater fra en sjællandsk undersøgelse, hvor der ligeledes opnåedes særdeles gode scorer. Der er en mindre andele, hhv. 39 % og 29 %, der finder at Fyn har et godt udbud af sundhedsplejemuligheder samt at der er gode transportmuligheder på Fyn. De sociale og strukturelle forhold scorer noget lavere, med en tilslutning på 21 % og derunder. Dette drejer sig om interessante jobs, plejemuligheder for ældre, skolernes kvalitet samt daginstitutionsmuligheder. Overordnet er der, blandt familien, en større tilslutning til alle forhold sammenlignet med den øvrige omgangskreds. Og des længere ned man kommer i tabellen, des større er tilslutning til de nævnte forhold. Sammenlignet med Odense i 2006* er der et lavere niveau i forhold til udbud af dagligvareforretninger og forretninger, samt i tilbud af sundhedsmuligheder. *) bemærk at spørgsmålsformuleringen har været en smule anderledes, idet der i Odense 2006 blev spurgt direkte til Odense by. 46

52 Hvilke forhold karakteriserer Fyn? - Venner Forhold, der karakteriserer Fyn Venner Gode transportmuligheder til og fra FYN Spændende byer og lokaliteter Muligheder for kunst- og kulturoplevelser på højt niveau i Et godt byliv i byerne på FYN Et omfattende og varieret udbud af fritidsmuligheder Gode transportmuligheder på FYN Et omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger Et omfattende og varieret udbud af forretninger med tøj og sko Godt udbud af sundhedsplejemuligheder (læger, tandlæger, hospital) Gode muligheder for interessante jobs på FYN Skolernes kvalitet Gode plejemuligheder for ældre Mange daginstitutionsmuligheder Ingen af ovenstående Ved ikke 12% 9% 7% 5% 5% 2% 2% 24% 22% 20% 17% 19% 29% 51% 63% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% VENNER 47

53 Fyns profil blandt Venner Blandt venner er de vigtigste forhold, der karakteriserer Fyn: 1. Gode transportmuligheder til og fra Fyn 2. Spændende byer og lokaliteter 3. Muligheder for kunst- og kulturoplevelser på højt niveau 4. Et godt byliv i byerne på Fyn Fyn vurderes generelt som havende noget at byde på, med kulturoplevelser og et godt byliv, dog på et lavere niveau end blandt familien. 22 % finder at der er et omfattende og varieret udbud af fritidsmuligheder samt og 20 % finder, at der er gode transportmuligheder på Fyn. Sammenlignet med Odense 2006*, er der færre, der finder at Fyn er spændende* samt at der er muligheder for kunst og kulturoplevelser på højt niveau. Ligesom vennerne i Odense 2006 i højere grad finder, at der er et omfattende og varierende udbud af dagligvareforretninger, forretninger og fritidsmuligheder. *) bemærk at spørgsmålsformuleringen har været en smule anderledes, idet der i Odense 2006 blev spurgt direkte til Odense by. 48

54 Hvilke forhold karakteriserer Fyn? - Bekendte Forhold, der karakteriserer Fyn Bekendte Gode transportmuligheder til og fra FYN Spændende byer og lokaliteter Muligheder for kunst- og kulturoplevelser på højt niveau i Et omfattende og varieret udbud af fritidsmuligheder Et godt byliv i byerne på FYN Gode transportmuligheder på FYN Et omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger Et omfattende og varieret udbud af forretninger med tøj og sko Godt udbud af sundhedsplejemuligheder (læger, tandlæger, hospital) Gode muligheder for interessante jobs på FYN Gode plejemuligheder for ældre Skolernes kvalitet Mange daginstitutionsmuligheder Ingen af ovenstående Ved ikke 18% 14% 12% 9% 7% 4% 4% 4% 2% 1% 1% 6% 30% 30% 53% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% BEKENDTE 49

55 Fyns profil blandt Bekendte Andelen, der fremhæver forskellige kendetegn ved Fyn er meget lavere end blandt familien og venner. Således er der i Top 2 en tilslutning på hhv. 53 % og 30 %. For de øvrige karakteristika, er der under 20 %, der tilslutter sig disse. 30 % angiver, at de ikke ved, hvilke forhold, der karakteriserer Fyn. Blandt bekendte er de vigtigste forhold, der karakteriserer Fyn: 1. Gode transportmuligheder til og fra Fyn 2. Spændende byer og lokaliteter Ligesom familien og venner er Fyn altså først og fremmest kendetegnet ved, at have der er gode transportmuligheder til og fra Fyn, samt at der er spændende byer og lokaliteter. 18 % mener at der er muligheder for kunst- og kulturoplevelser på et højt niveau i nærområdet, 14 % mener, at der er et omfattende og varieret udbud af fritidsmuligheder og 12 % mener, at der er et godt byliv i byerne på Fyn Forholdene der karakteriserer serviceområdet på Fyn er kun fremhævet af en lille andel, under 5 %, blandt vennerne. Sammenlignet med Odense 2006* er der flere, der finder at Fyn er spændende, samt at der er gode transportmuligheder til og fra. Til gengæld er der færre, der finder at, der er muligheder for kunst- og kulturoplevelser på et højt niveau samt et omfattende og varierende udbud af dagligvareforretninger og forretninger med tøj og sko. *) bemærk at spørgsmålsformuleringen har været en smule anderledes, idet der i Odense 2006 blev spurgt direkte til Odense by. 50

56 Definitioner af kategorierne Familie, Venner og Bekendte 8

57 Definition af kategorierne For at tilhøre Fyns Familie skal respondenten: kende mindst 4 attraktioner kende eller have hørt om nogen, der bor på Fyn som minimum være glad for at arbejde der eller som minimum godt kunne tænke sig at arbejde der som minimum være glad for at bo der eller godt kunne tænke sig at bo der som minimum kende Fyn hverken godt eller dårligt For at tilhøre Fyns Venner skal respondenten: kende mindst 3 attraktioner kende eller have hørt om nogen, der bor på Fyn som minimum synes at flere andre steder er lige så gode at arbejde som minimum synes at flere andre steder er lige så gode at bo som minimum kende Fyn ikke særlig godt For at tilhøre Fyns Bekendte skal respondenten: kende mindst 1 attraktion som minimum være ikke særligt glad for at arbejde der eller ikke så godt tænke sig at arbejde der som minimum være ikke så glad for at bo der eller ikke så godt tænke sig at bo der Respondenter der ikke som minimum opfylder betingelsen for Bekendte, klassificeres som Andre og falder ud af undersøgelsen 52

58 Klassificering af Familie 83 % af respondenterne skal klassificeres som enten Venner, Bekendte eller Andre 17 % af respondenterne kan klassificeres som Familie Alle % 83% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 53

59 Klassificering af Venner 43 % af respondenterne skal klassificeres som enten Bekendte eller Andre 40 % af respondenterne kan klassificeres som Venner Alle % 40% 43% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 54

60 Klassificering af Bekendte Hermed kan de resterende procent klassificeres som Andre 29 % af respondenterne kan klassificeres som Bekendte Alle % 40% 29% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Familie Venner 55

Omdømmeanalyse. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS

Omdømmeanalyse. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS Omdømmeanalyse 1 Metode Metode Repræsentativ undersøgelse af Danmarks befolkning på 18 år+. TNS Gallups prærekrutterede internetpanel, G@llupForum. Stratificeret på køn, alder, region og uddannelse for

Læs mere

Kommunal omdømmeanalyse for: Næstved Kommune. Analysemodel udarbejdet af TNS Gallup & 11 City Design. December 2006

Kommunal omdømmeanalyse for: Næstved Kommune. Analysemodel udarbejdet af TNS Gallup & 11 City Design. December 2006 Kommunal omdømmeanalyse for: Næstved Kommune Analysemodel udarbejdet af TNS Gallup & 11 City Design December 2006 Metode Den kommunale omdømmeanalyse er gennemført for Næstved Kommune. Undersøgelsen er

Læs mere

TNS Gallup - Public Næstved Kommune

TNS Gallup - Public Næstved Kommune TNS Gallup - Public Næstved Kommune Kommunalomdømmeanalyse Oktober 2008 Public Metode 2 Den kommunale omdømmeanalyse er gennemført for Næstved Kommune. Undersøgelsen er gennemført som en repræsentativ

Læs mere

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Sønderborg Kommune Hvad er en kommunal omdømmeanalyse? Et strategisk værktøj til kommunal branding Kommunal udvikling som en styret proces består grundlæggende i at politiske beslutningstagere vælger at

Læs mere

Omdømmeanalyse. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS

Omdømmeanalyse. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS Omdømmeanalyse Contents 1 Metode 4 2 s omgangskreds 3 Faaborg-Midtfyn som kommune i Danmark 4 Faaborg-Midtfyn som sted at bo/ arbejde 20 5 Kendskab til Faaborg-Midtfyn 27 6 14 6 Service- og strukturforhold

Læs mere

Kommuners, steders og byers omdømme. Sverre Riis Christensen, TNS Gallup

Kommuners, steders og byers omdømme. Sverre Riis Christensen, TNS Gallup Kommuners, steders og byers omdømme Sverre Riis Christensen, TNS Gallup Det er nemt at sætte mål men der skal viden til for at ramme: Go West! Go West! Det gode omdømme er de: Unikke, stærke, positive

Læs mere

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten Hvad er en kommunal omdømmeanalyse? Et strategisk værktøj til kommunal branding Kommunal udvikling som en styret proces består grundlæggende i at politiske beslutningstagere

Læs mere

Omdømmeanalyse. 55+ fra Nordsjælland. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS

Omdømmeanalyse. 55+ fra Nordsjælland. Faaborg-Midtfyn Kommune TNS Omdømmeanalyse 55+ fra Nordsjælland Contents 1 Metode 4 2 s omgangskreds 3 Faaborg-Midtfyn som kommune i Danmark 4 Faaborg-Midtfyn som sted at bo/ arbejde 12 5 Kendskab til Faaborg-Midtfyn 15 6 10 6 Service-

Læs mere

Omdømmeanalyse. Herning Kommune. Herning Kommune. Omdømmeanalyse TNS

Omdømmeanalyse. Herning Kommune. Herning Kommune. Omdømmeanalyse TNS 2 Metode Metode Den kommunale omdømmeanalyse er gennemført for. Undersøgelsen er gennemført som en repræsentativ undersøgelse af Danmarks befolkning i alderen fra 18 til 65 år. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Nul-punkts analyse. Hørsholm Kommune. Dato: Juni 2017 Projekt: 63133

Nul-punkts analyse. Hørsholm Kommune. Dato: Juni 2017 Projekt: 63133 Nul-punkts analyse Hørsholm Kommune Dato: Juni 2017 Projekt: 63133 Contents 1 Hørsholm Kommunes omgangskreds 7 2 Hvad forbindes med Hørsholm Kommune? 15 3 Hørsholm Kommune som sted at bo/arbejde 22 4 Kender

Læs mere

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse September 2013 De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse Hver tredje virksomhed på Fyn mener, at byrådet har været gode

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

Hvorfor flytte til Fyn?

Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn i stedet for til f.eks. Sjælland eller Jylland? Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Professionsbachelorprojekt // Communication Design & Media DK Pernille Louise Gregersen // Bilag. Oversigt

Professionsbachelorprojekt // Communication Design & Media DK Pernille Louise Gregersen // Bilag. Oversigt 11. Bilag Oversigt Bilag 1. Empiriske resultater 1.1. Data fra spørgeskema visualiseret i cirkeldiagrammer. 1.2. Uddrag af svar fra spørgeskema. 1.3. Uddrag af svar fra spørgeskema. 1.4. Uddrag fra spørgeskema.

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Stakeholderanalyse for Tønder Kommune

Stakeholderanalyse for Tønder Kommune 16 01 12 Stakeholderanalyse for Tønder Kommune Tønder Kommune/ 11CityDesign Steffen Gulmann, direktør, adj. professor CBS Analysen: Grundlag for Tønder Kommunes strategi - En del af analysesystemet: Tønder

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE. IMAGEANALYSE Aabenraa Kommune Rapport Januar 2014

AABENRAA KOMMUNE. IMAGEANALYSE Aabenraa Kommune Rapport Januar 2014 AABENRAA KOMMUNE IMAGEANALYSE Aabenraa Kommune Rapport Januar 2014 AABENRAA KOMMUNE 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Borgere i Aabenraa Kommune 4. Borgere i Region Syddanmark 5. Studerende i Odense og

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Den fynske byregion har gode forudsætninger for bosætning:

Den fynske byregion har gode forudsætninger for bosætning: attraktive Fyn attraktive FYN Den fynske byregion skal kendes for livet i flere hastigheder. Det sted i Danmark, hvor uddannelse og karriere går hånd i hånd med en spændende fritid. Vi vil øge bosætningen

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 16. august 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede børnefamilier i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent Følgende analyse undersøger børnefamiliers

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

PR Barometret Samfund Officielt pressemateriale

PR Barometret Samfund Officielt pressemateriale PR Barometret Samfund 2011 Officielt pressemateriale Resultater fra PR Barometret Samfund Danmark 2011 PR Barometret Samfund er en undersøgelse af danske indlandsjournalisters tilfredshed med og forhold

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT ØKONOM JENS UHRSKOV HJARSBECH, CAND. POLIT Fremgang på arbejdsmarkedet Det går langsomt fremad i dansk økonomi,

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Odense Kommune Imageundersøgelse

Odense Kommune Imageundersøgelse Odense Kommune Imageundersøgelse Udarbejdet af : Analysechef: Henrik Kjærgaard Clausen WILKE A/S KØBENHAVN ODENSE TLF 7 8 WWW.WILKE.DK Indholdsfortegnelse. Indledende oplysninger... 4. Formål med undersøgelsen...

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Evaluering af EVU/Socialfondens integrationsindsats August 2006 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og konklusioner 4 3. De fire ansøgningsrunder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Bilag 3 - Tabelrapport

Bilag 3 - Tabelrapport Bilag 3 - Tabelrapport NonUsers -brugere af fynske biblioteker. 18. juni 2012 Moos-Bjerre Analyse Gammel Mønt 19A 1117 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1 METODE... 3 1.1 TELEFONINTERVIEWS...

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere