Fyres efter funktionærloven og nix mere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyres efter funktionærloven og nix mere"

Transkript

1 DM S DJØF S Pharmadanmarks FORSKERforum februar Hjernekapacitet nok? 3 Hvorfor kræver politikerne, at uni er skal uddanne netop 25 pct. af de unge, spørger prorektor Lykke Friis AUs massefyringer 6 Bestyrelsen ville ikke udsætte besparelser og ledelsen tilbyder ringe fratrædelsesvilkår TEMA: UVVU vs. Klarlund Fyres efter funktionærloven og nix mere Fællestillidsmanden i Aarhus er skuffet over ringe fyringsvilkår Klarlunddom er principsager 8 - og stramninger, når hun pålægges medansvar som medforfatter for Penkowas fusk. Og knaldes for manglende henvisninger Hvad er ligheden mellem DR og Aarhus Universitet? Svar: Begge er statsinstitutioner og at de har samme bestyrelsesformand, nemlig Michael Christiansen. Men på et aktuelt punkt skiller de institutioner, for DR tilbyder bedre fratrædelsesvilkår end AU, fx ved at fyrede medarbejdere fritstilles med øjeblikkeligt varsel. Det afslører en sammenligning, som FORSKERforum har lavet. I august 2010 blev 67 DR-medarbejdere fyret og yderligere 37 valgte en frivillig fratrædelse. De fyrede fik den almindelige løn i opsigelsesperioden (fx et halvt år for personale, der har været ansat i mere end ni år, jf. funktionærloven). Men så blev journalisterne også øjeblikkeligt fritstillede - de behøvede ikke at møde op i opsigelsesperioden. Intet tyder imidlertid på, at AU-bestyrelsesformand Michael Christiansen vil give tilsvarende vilkår på AU, hvor der er udsigt til at mod 200 skal afskediges. Fritstilling eller mødepligt i Aarhus? AUs fællestillidsmand Per Dahl har været i hårde forhandlinger og han opfatter ledelsen som unødvendigt stejl. Fratrædelsesvilkårene er ringe for de, som vælger frivillig fratræden. Og de bliver endnu ringere for dem, som senere bliver ufrivilligt prikket. Til de frivillige lokker ledelsen med at de får et par måneders ekstra løn. For de ufrivillige bliver perspektivet, at de får funktionærlovens vilkår og nix mere. De, som har været ansat i mere end 9 år, må altså nøjes med funktionærlovens vilkår og nix mere. Og så bliver de heller ikke fritstillede; de tvinges til at møde på arbejde i opsigelsesperioden. Tillidsfolkene mener imidlertid, at det ville være mere rimeligt, hvis de fyrede får frit valg mellem om de vil stoppe med det samme (fritstilling) eller om de vil arbejde i opsigelsesperioden. Fyringsvilkårene er netop nu til drøftelse i Aarhus med mange uafklarede elementer, som ledelsen helst vil klare igennem individuelle aftaler med den enkelte mens tillidsfolk prøver at få standarder indarbejdet, så de fyrede kan få større fratrædelser, støtte til kompetence- eller omplaceringsforløb, efteruddannelse o.lign. Se side 6: Massefyringer sat i proces Hvad nu, UVVU 11 Udvalget åbner for at genvurdere Klarlund-sagen altimens nogle ønsker udvalget lukket, fastholdt eller ændret Aalborgs nye rektor 12 - arbejder ikke med medbestemmelse, men med høj grad af medinddragelse. INTERVIEW Rektorer: Aggressiv retorik 15 Hvorfor beskylder Ministeren os for kassetænkning, når vi opretter uddannelser? Morten Østergaard svarer. INTERVIEW Produktivitetskommissionen 16 Kritik: Den måler alene uddannelse på relevans og nytte og økonomi Det nye ledersprog: NPM 24 Når ord bliver del af en styringsteknologi med nye bullshit-ord og honnørbegreber. Uddrag fra NORSK ORDBOG Er forskere ubehøvlede? 26 Nej, for konventioner sætter grænser og har et formål, svarer engelsk filosofiprofessor. ESSAY

2 leder Af seniorforsker NIELS ERIK POULSEN, DMs sektorforskere AUs fyringsrunde: Ny turbulens Flere hundrede fyringer rammer i februar ansatte på Aarhus Universitet (AU), hvor der skal spares 225 mio. kr. (4 procent ud af et budget på næsten 6 mia. kr.). Ledelsen meldte i november ud, at økonomien er ude af kontrol, nu skal der bringes balance i økonomien, indtægterne er stagnerende, mens udgifterne fortsætter med at stige. Der skal være balance i Hvis vi udskyder besparelserne, risikerer vi, at der skal spares endnu mere, forklarede rektor Brian Bech Nielsen. Vi skal have indtægterne op. Besparelser kan ikke stå alene. Vi er nødt til at øge indtægterne via eksterne midler, sagde bestyrelsesformanden. Fyringerne bliver et enormt personligt problem for de, som rammes. Men dernæst tårner spørgsmålene sig op om fremtiden i Aarhus: Først har man ondskabsfuldt lyst til at spørge, hvordan det kunne gå så galt, nu hvor der er professionel ledelse med Universitetslovens bestyrelse og ansatte ledere? Blev man ramt af en uforudsigelig naturkatastrofe? Overordnet må man også spørge, hvad der var den professionelle ledelses succeskriterier for den drastiske strukturreform, der nu er løbet af sporet? Dernæst må man konstatere, at nedskæringerne jo ikke bare er en økonomisk besparelse, men snarere en faglig styring i en konkurrerende universitetsverden. Eftervirkningerne bliver slemme på det universitet, som bestyrelsen og tidligere rektor Lauritz Holm-Nielsen sammensatte de forgange år under stor kritik for topstyring m.m. De drastiske strukturændringer resulterede i stor utryghed blandt de ansatte. En grim trivselsundersøgelse afslørede, at der var/er alvorlige problemer med stress og udbrændthed. Hverken Bestyrelsesformanden eller Rektor har turdet sige lige ud, at besparelsesrunden er et alvorligt tilbageslag for AUs faglige udviklingsproces Et element var uigennemskuelighed i økonomi og struktur, fx omkring fusionerne i AU fusionerede med Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Danmarks Jordbrugs Forskning (DJF). Fusionerne var ledelsens afsæt for igangsættelse af den faglige udviklingsproces og de store administrative strukturændringer, fordi forskellige systemer skulle samkøres. Dermed flyttede også en meget stor del af den forskningsbaserede myndighedsbetjening til universiteterne. Et centralt spørgsmål var, om der i fusionerne også lå en skjult udlicitering; vil rekvirenterne / ministerierne / styrelserne fortsat købe deres ydelser hos universiteterne? (se fx FORSKERforum 244/2011). Svaret kom indirekte, da de tidligere sektorforskningsinstitutter efter 2007 måtte igennem store besparelser og fyringsrunder. Turbulensen omkring omstruktureringer gjorde økonomien uigennemskuelig, men det er nærliggende at antage, at AUs aktuelle problemer også er afledt af fusionsprocessen med sektorforskningen. De ansatte på AU blev konfronteret med helt nye arbejdsvilkår efter strukturreformen, og nu kommer der igen turbulens med besparelsesrunden. Ledelsen trimmer organisationen, men afviste tillidsfolkenes forslag om at udskyde besparelser et år, og om at ledelsens strategipulje blev beskåret. Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at hverken Bestyrelsesformanden eller Rektor har turdet sige lige ud, at besparelsesrunden er et alvorligt tilbageslag for AUs faglige udviklingsproces. Men det er åbenlyst, at det får drastiske konsekvenser. I februar kan fakulteter og institutter gøre op, hvad deres betingelser bliver fremover. Men spørgsmålene trænger sig på: Kan den videnskabelige kvalitet bevares under nedskæringer og dårligt arbejdsmiljø? Kan vip erne arbejde, undersøge og eksperimentere og performe samtidig med at de lever op til de videnskabelige og akademiske værdier? Hvad vil der ske med arbejdsbyrden, når der bliver færre medarbejdere? Hvilke opgaver skal nedprioriteres eller slet ikke løses? Mange af de yngre forskere vil spørge sig selv, om de i praksis har mulighed for at skabe sig en universitetskarriere, og om AU kan rekruttere dem? Der er ikke meget lys forude. Fyringsrunder varsler kun dystre ulvetider. Medlemsblad for DM s universitets-ansatte (ULA), DM s forskningsinstitutions ansatte, DJØF s undervisnings- og forsknings ansatte (under Overenskomstforeningen), samt Pharmadanmarks undervisnings- og forskningsansatte. Bladets leder udtrykker fælles holdninger. Øvrige artikler i bladet er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med afdelingernes synspunkter. Eftertryk er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Redaktion: Lektor Leif Søndergaard, DM I (ansvarshav. for dette nummer), Lektor Karsten Boye Rasmussen, DJØF, Seniorforsker Niels Erik Poulsen, DM1- sektorforskning, videnformidler Niels Westergaard, PharmaDanmark, Journalist Lasse Højsgaard Red. leder Jørgen Øllgaard Redaktionens adresse: FORSKERforum, Nimbusparken 16, 2000 Frederiksberg, Telefon: , Fax: Bladets oplag er eks. og udkommer 9 gange om året, den første uge i hver måned. Øvrige adresser: DM, Nimbusparken 16, 2000 Frederiksberg, Tlf DJØF, Gothersgade 133, PB 2126, 1015 Kbh. K, Tlf Pharmadanmark, Rygaards Allé 1, 2900 Hellerup, Tlf Fotos: Signe Alvarez (hvor ikke andre er nævnt) Grafisk Produktion: Tryk: Green Graphic ApS. Næste deadline: 18. januar 2013.

3 De studerende studerer kun 28 t/uge KUs studerende bruger i gennemsnit kun 28 timer ugentligt på deres studium undervisning og studieforberedelse - fortæller en tilfredshedsundersøgelse blandt KUs studerende som i øvrigt svarer til en tilsvarende i Aarhus, hvor de studerende angav, at de arbejder 27 t/uge. KU-undersøgelsen afslører stor forskel i studieengagement mellem fakulteterne - med de medicinstuderende i top med 34 timer og humanister og jurastuderende i bund med 22 timer (med samf på 26 og nat på 30). Samtidig afslører undersøgelsen, at de studerende i gennemsnit har erhvervsarbejde i 7,5 timer om ugen, og bag det tal ligger, at nogle har en del erhvervsarbejde uden at de studerende dog fortæller, om det er erhvervsrelevant. De mindst aktive er de mest stressede Knap hver anden KU-studerende oplever fysiske stress-symptomer i dagligdagen. Paradoksalt er det ikke direkte relateret til travlhed, for de særligt stressede er også dem, der bruger mindst tid på deres studier. I KUs pressemeddelelse er man dog meget varsomme med at komme med negative udsagn om studerende, og studiestress hos de mindst aktive fortolkes således som, at de er mest usikre på, hvad der forventes af dem fagligt, og at de er afhængige af, at væsentlig information om uddannelsen bliver meldt klart ud. Men også det faglige kammeratskab med andre studerende har betydning. Studerende, der har en læsegruppe eller læsemakker, er nemlig mindst stressede. Kræver en kulturændring KU allerede fra i år har indført undervisningsgaranti med 12 lærer-konfrontationstimer som minimum, men det tilsyneladende langtfra alle studerende som kommer til disse timer. Studie-deltagelsen står også i kontrast til, at systemet får ud fra, at et fuldtidsstudium er normeret til en arbejdsuge på 40 timer (svarende til den tid, det tager at følge kurser og bestå eksamener svarende til 60 ECTS-point årligt, som det kræves af fuldtidsstuderende). Tallene dækker formentlig over meget varierende studiedeltagelse, hvor nogle er meget aktive og andre kun deltager sporadisk. Og det er et problem for studiemiljøet og for KUs gennemførelsesstatistikker og taksametre. Det var lærere og KU-ledelsen enige om ved en konference i sidste uge på Science: Hvis vi skal have folk hurtigere igennem, skal de studerende op på en arbejdsuge på 40 timer. Det kræver en kulturændring tidligt på studiet, sagde fx lektor Thomas Vils Pedersen KU-Matematik. KU-ledelsen: Generelt tilfredse studerende Studietilfredshedsundersøgelsen er baseret på besvarelser (svarpct. 28). KUs pressemeddelelse om sagen har overskrift med studenterbriller: Vi har det godt, men vi mangler plads ( ). KUs studerende giver generelt udtryk for, at de har det godt på deres uddannelse, at de er glade for studiemiljøet. Særligt det psykosociale studiemiljø får gode karakterer i undersøgelsen, idet syv af ti studerende er glade for studiefællesskabet. Otte ud af ti oplever, at der er gode muligheder for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen. jø Lykke Friis: Hjernekapacitet nok? Hvor står der skrevet, at Danmark netop har hjernekapacitet til at uddanne 25 procent af en ungdomsårgang? Jeg mener, at tiden er moden til at diskutere internt, om vi skal blive ved med at sætte optaget op, siger KUs prorektor for uddannelse Lykke Friis. I KUs ledelse diskuterer vi, om dimensioneringen på de enkelte studier er den rette, og om KU skal blive ved med at have et stort optag. Og i den sammenhæng kan man da også diskutere politikernes krav om om 25 pct s optaget nu også er et hensigtsmæssigt måltal. Det er en afvejning, som under alle omstændigheder dukker op, når uni-ministerens Kvalitetsudvalget kommer med deres rapporter her i Reprimander hjælper ikke Lykke Friis deltog i januar i et debatmøde om hvordan KUs uddannelseskvalitet, hvor studerendes manglende arbejdsindsats 28 t/ uge var et tema. Hænger KU-ledelsens ønske om justering af 25 procents-kravet sammen med, at man gerne vil have mulighed for at man vil kunne frasortere de mindst studiemotiverede? Nej, der er ingen sammenhæng og det er ikke udtryk for kritik af de studerende. KUs studietilfredshedsundersøgelse er en bekræftelse på, at nogle studerendes indsats er ikketilfredsstillende. Men det løses ikke ved, at de udelukkes. Eller ved reprimander eller løftede pegefingre, for det tror vi ikke har den store virkning. Derimod må ledelsen se på løsninger, der handler om, hvordan vi kan forbedre studiemiljøerne, sørge for en bedre forventningsafstemning hos de studerende m.m. Der må skabes klarere rammer og studiekrav for de studerende, svarer Lykke Friis. Politisk prøveballon Prorektorens signal om at 25 procent-målsætningen kan justeres kan ses som KU-ledelsens prøveballon, som skal prøves på politikerne er næste trin, at KU-ledelsen kommer med et udspil til politikerne? Nej. Nu går der jo ikke en dag uden offentlig debat om kvalitet og relevans. Det er knyttet til den metadiskussion, der handler om, hvordan Danmark bedst indretter uddannelsessystemet. Det såkaldte Søndergaard-udvalg skal nu lave en kulegravning af området. Politikerne har lavet en studiefremdriftsreform, som indebærer tvangstilmelding, der vil kræve en kulturændring hos nogle studerende. Så der er flere initiativer, som vi i KU-ledelsen også har holdninger til, svarer prorektoren, der slutter: Ledelsen er interesseret i at være aktiv, for ellers risikerer vi jo bare, at politikerne stiller med pålæg og detailplanlægning, så universiteternes dispositionsret indskrænkes. FORSKER forum Nr. 271 februar

4 KU-re Ikke en ytrin Se sidste nyt på forskerforum.dk Abonnér på de løbende nyheder Nyborg-sagen: Jørn Ebbe Vigs relation til Den Danske Forening LÆSERBREV Jeg skal på Den Danske Forenings vegne anmode om optagelse af følgende: I FORSKERforums artikel om Helmuth Nyborg-sagen (270/dec. 2013) omtales den indvandrerfjendske Den Danske Forenings statistiker Jørn Ebbe Vig og Jørgen Ebbe Vig ( statistiker / økonom fra den ultrahøjreideologiske Den Danske Forening). Det skal oplyses, at rette forhold er, at Ebbe Vig blot på opfordring har skrevet nogle indlæg i foreningsbladet, hvori han bl.a. på baggrund af de befolkningsstatistske metoder, der anvendes i Sverige, har kritiseret den danske udlændingestatistik og de herpå byggede prognoser. Kritikken er til en vis grad blevet taget til følge, og visse af hans prognoser har iht. den senere stedfundne udvikling vist sig mere pålidelige end dem, der i øvrigt er lavet. Foreningen indestår imidlertid ikke for hans tal, som er genstand for åben kritik. En kritik der alene består i nedvurderende adjektiver kan imidlertid ikke forventes trykt. På foreningens vegne, Ole Hasselbalch Hvor langt kan en institutleder gå, når han enten er utilfreds med ansattes kritiske forskning, eller når han prøver at give kritiske ansatte en over snuden? Hvor er forskeres ytringsfrihed og principper om armslængde i myndighedsrådgivningen? Og hvad er ledelsens holdning til, at en KU-institutleder konkret intimiderer forskere, herunder fra KU? Sådan lød groft sagt fire professorers spørgsmål til den såkaldte skovsag om biodiversitet (på KUs UNI-avisens blog i december). Baggrunden var, at institutleder Niels Elers Koch som også er formand for det statslige Skovrådet havde polemiseret mod nogle KU-ansattes faglige rapportering. Han havde kaldt forskerne for politiserende, men afviste, at det var at gå over grænsen, for institutlederen mente, at hans udsagn var udtryk for en faglig vurdering og uenighed (se Kulturclash i FORSKERforum 269/november). Rektor: Ansatte har fuld faglig ytringsfrihed KU-rektor Ralf Hemmingsen svarede professorerne, at han ikke vil intervenere, fordi han opfatter skovsagen som en faglig konflikt eller debat og de ansatte har fuld faglig ytringsfrihed: Rektoratet må aldrig blive en ytringsdomstol, som skal regulere, hvem der må udtale sig om hvad og hvornår. Alle forskere i en debat har ytringsfrihed inden for lovens rammer. Ordvalget er deltagernes eget valg og ansvar. Til den konkrete sag bemærkede Rektor så det forbehold, at han ikke mener, at den konkrete sag ikke potentielt er et leder-medarbejder forhold, da de involverede kommer fra forskellige institutter. Institutlederen har dermed ret til at deltage i den faglige debat, og hans deltagelse bør ikke skræmme andre fra at deltage. Det fremgår imidlertid ikke af Rektors indlæg, om der hermed menes, at institutlederen ikke må tage institutlederkasketten på i en debat med menige. 4 FORSKER forum Nr. 271 februar 2014

5 ktor: gsdomstol Ralf Hemmingsen Rektor undlader imidlertid helt at kommentere beskyldningerne om, at institutlederen argumenterer ikke-fagligt og mangler armslængde til eksterne interessenter: Der foreligger heller ingen dokumentation for, at armslængdeprincippet omkring rekvireret forskning (sektorforskning) skulle være brudt. Armslængde? De fire KU-professorer fra forskellige hovedområder Peder Andersen, Peter Harder, Kaj Sand Jensen, Bo Jellesmark Thorsen var meget bekymrede over de signaler, som sagen principielt gav. De mente, at forskerne argumenterede forskningsmæssigt, mens institutlederen gjorde det ud fra politisk-institutionelle interesser i det forskningsmæssigt uvedkommende Naturstyrelsens/Skovrådets interesser. Institutlederens argumentation afslører ifølge professorerne, at han har en eklatant og problematisk mangel på forståelse for principperne om armslængde og uafhængighed for universiteternes myndighedsrådgivning samt at han tilsyneladende mener, at KUs forskere skal afholde sig fra at irritere bevillingsgivere. Institutleder Niels Elers Koch svarede ved at henvise til sin faglige uenighed, men han undlod at kommentere på kritikken for kasketforvirring og manglende armslængde til eksterne interessenter. jø Interministeriel SEA-arbejdsgruppe Carsten Jarlov, Bygningsstyrelsen Christian Liebing, Bygningsstyrelsen [ ] Morten Østergaard, Bygningsstyrelsen Michael Brix Hesselager, Bygningsstyrelsen Peter Torp Madsen, Bygningsstyrelsen Casper Rævsgaard Hansen, Bygningsstyrelsen Trine Varmosi, Bygningsstyrelsen Kristian Lyk-Jensen, Bygningsstyrelsen Signe Primdal Kæregaard, Bygningsstyrelsen Christian Hauser, Bygningsstyrelsen Marianne Dencker, Bygningsstyrelsen Thea Lüttichau, Bygningsstyrelsen Alexander Löhr, Bygningsstyrelsen [ ] Morten Bæk, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Martin Lindgreen, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Tine Gro Urhskov, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Sabrina Louise Fast, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Christian Liebing, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser [ ] Niels Korsby, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Nils Agerhus, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser / Styrelsen for Videregående Uddannelser Rolf Christian Lange, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bjarke Lind, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser [ ] Johnny Mogensen, Styrelsen for Videregående Uddannelser [ ] Peder Michael Sørensen, Styrelsen for Videregående Uddannelser [ ] Nicolai Ebsen, Styrelsen for Videregående Uddannelser [ ] Erik Hammer, Moderniseringsstyrelsen [ ] Søren Ring Hansen, Moderniseringsstyrelsen [ ] Peter Brixen, Finansministeriet Kent Harnisch, Finansministeriet (Formand) Maria Schack Vindum, Finansministeriet Kristian Holm Hansen, Finansministeriet Jonathan Benjamin Knudsen, Finansministeriet Anders Frølich, Finansministeriet [ ] Mia Andersen, Finansministeriet [ ] Faglighed eller byrokratisk absurditet? Den ministerielle arbejdsgruppe, som sidste forår blev nedsat for at behandle KUs anmodning om bygningsselveje, består af hele 34 personer, fremgår det af en navneliste, som FORSKERforum har fået aktindsigt i: 17 personer fra Bygningsstyrelsen. 5 fra Uddannelsesministeriet samt tre fra understyrelser. 7 fra Finansministeriet og 2 fra den underordnede Moderniseringsstyrelsen. Hele 34 personer i en inter-ministeriel arbejdsgruppe er voldsomt, og formentlig aldrig set før. Den barokke størrelse kunne indikere, at der er mange forskellige interesser, som skal afbalanceres, men i virkeligheden er der kun 3 myndigheder involveret, som altså hver stiller med en masse personer. Byrokratisk absurditet? FORSKERforum har spurgt KUs direktør, hvad der er formålet med sådan en kæmpestor arbejdsgruppe? Størrelsen kunne indikere, at den skal være så stor, at bliver uarbejdsdygtig og at det er den virkelige hensigt med den? Men KUs direktør Jørgen Honoré vil ikke lægge sig ud med byrokratiet, så han svarer lakonisk pr. mail: Arbejdsgruppen er stor fordi opgaven er stor og kompleks og fordi selveje angår tre ministerier. Det ene som bygningsejer, det andet som vort resortministerium og det tredje, som dem der kan vurdere konsekvenserne for statsregnskabet og i øvrigt skal lave en indstilling til Finansudvalget. Hemmeligt hvad gruppen laver FORSKERforum har tidligere omtalt sagen om SEA-bygningsselveje, som blev syltet i en arbejdsgruppe i et halvt år. Aktindsigt afslørede, at ministerierne opfatter KUs bygningssag som en statshemmelighed (se FORSKERforum nov/269). Fornyet anmodning om aktindsigt i, hvad arbejdsgruppen har lavet, blev besvaret med udlevering af 60 sider med kopi af indholdsløs mail-korrespondance mellem arbejdsgruppemedlemmer, mens der blev nægtet aktindsigt i de dokumenter, som de arbejder med, fordi det er interne arbejdsdokumenter. Men FORSKERforum fik dog udleveret oplysninger om, hvem der er medlemmer. Det er en fra Finansministeriet, der er formand. Og arbejdsgruppen arbejder stadig jø FORSKER forum Nr. 271 februar

6 Barsk bestyrelse: Ingen opblødning i sparemål AUs masse Først kan vælges frivillige fratrædelser. Så form Unødvendig barsk proces med ringe fratrædelsesvilkår, siger vip-tillidsmanden Flere hundrede fyringer venter på AU, hvor ledelsen i slutningen af november smed bomben, at der skal spares 200 mio. og at der varsles fyringer i februar. Tillidsfolks forsøg på at bløde op, så besparelser bliver udskudt i et år, blev blankt afvist af rektoratet og bestyrelsen ved decembers bestyrelsesmøde. Bestyrelsen ville ikke udsætte spareforløbet et år, for så havde det unægtelig været noget nemmere. Sparekravet i december kom også så sent, at det er svært at få 2014-kravene effektureret, så derfor må institutterne prøve at forlade sig på midlertidige besparelser, forklarer vip-fællestillidsmand Per Dahl. Det bliver en meget komprimeret proces, hvor ansatte på meget kort tid skal tage nogle vigtige valg i livet. Lige efter nytår fik man knap en måneds frist til at tage stilling til, om man vil benytte sig af en fratrædelsesordning. Og rammen for seniorordninger er ikke meldt ud endnu. Bestyrelsen afviste også de ansattes ønske om begrænsning af en ledelsespulje ( omstillingspulje ) på 100 mio. kr. Og i stedet for opblødning af sparekravet på de 200 mio. fik de ansatte den overraskelse, at sparekravet faktisk er på 225 mio., fremgår det pludselig af referatet fra det lukkede møde. Endelig var det bemærkelsesværdigt, at mens de studerende i bestyrelsen kom med mindretalsudtalelser, så var vip ernes og tap ernes repræsentanter tavse, dvs. tilsyneladende enige i ledelsens besparelsesplan. Ringe fyringsgodtgørelser for lang tjeneste Såvel rektor som bestyrelsen beklagede først besparelsen, men stillede anstændige ordninger ekstra midler og medinddragelse til de ansatte i udsigt for de fyringsramte. Men det løfte holder ledelsen ikke, for medarbejdere med ni års uafbrudt ansættelse får en frivillig fratrædelse, men på rigtig dårlige vilkår, fortæller fællestillidsmanden efter hårde forhandlinger: Til dem, som vælger fratrædelsesordningen nu, tilbyder ledelsen blot 1-2 måneders fratrædelsesgodtgørelse ekstra ud over de tre måneder, som funktionærloven giver. Det er så tyndt, at det kun vil bruges af dem, som i forvejen havde overvejelser om at gå. Og for dem, som derefter fyres ufrivilligt, lægger ledelsen altså op til en ordning, hvor de groft sagt må gå på funktionærlovens simple vilkår, forklarer Per Dahl. Nu lander regningen hos de menige ansatte, som har passet deres arbejde i år. Det er et meget uskønt forløb Per Dahl Det er forstemmende, at ledelsen ikke påtager sig deres ansvar for reformprocessen, som rigtig mange ansatte hele tiden har oplevet som topledelsens projekt. Nu lander regningen hos de menige ansatte, som har passet deres arbejde i år. Det er et meget uskønt forløb. Ingen selvkritik fra ledelsen Ledelsen fortiede i mere end et halvt år de økonomiske problemer. Og af mødeoplæg og referater fremgår ingen selvkritik fra hverken Rektorat eller Bestyrelse af, at man igangsatte en drastisk reformproces ( den faglige omstilling ). Og selvkritik får man heller ikke fra bestyrelsesformand Michael Christiansen, som tværtimod har udtalt, at reformprocessen ikke har været topledelsens, men hele AUs konsensusprojekt, som ikke mødte markant modstand internt: Langt de fleste medarbejderne har været fuldstændig enige i beslutningen om den faglige udviklingsproces. Under overskriften En forventet sparerunde undlod Bestyrelsesformanden også at vurdere, om besparelserne vil blive et alvorligt tilbageslag for reformen. jø Det er nu meldt ud, hvordan processen bliver i AUs store spareøvelse på 225 mio. i , der forventes at ramme flere hundrede ansatte, halvdelen forskere og halvdelen i forvaltningen. Rektoratet har fordelt forskerbesparelserne proportionalt på fakultetsniveau, og dekaner har meldt tilsvarende fordelingsnøgler ud på institutniveau. Næste spændende trin er så, om institutterne kan finde driftsbesparelser uden fyringer, og hvor mange der har ansøgt om frivillige fratrædelser eller seniorordninger på de enkelte institutter. Det ved man først efter ansøgningsfristen d. 4. februar. Og herefter starter så den rigtig ubehagelige proces med ufrivillige prikninger. Det er de lokale institutledere, som skal fastlægge lokale fyringskriterier, og som skal prikke folk inden udgangen af februar. Det centrale heri er, hvad der bliver ledelsernes fyringskriterier? Ledelsens overordnede kriterium: Saglige hensyn AU-ledelsen har efter drøftelser med medarbejdere i HSU fastlagt et overordnet kriterium for, hvordan ansatte udvælges til afskedigelse: De nødvendige personalereduktioner skal gennemføres ud fra saglige hensyn og på en sådan måde, at universitetet som helhed stadig fremadrettet er bedst muligt i stand til at varetage sine opgaver, og at der derfor ved udvælgelsen af medarbejdere til afskedigelse foretages en saglig afvejning af de enkelte medarbejderes kvalifikationer og funktioner i forhold til universitetets fremtidige opgaver. Sådan lyder den overordnede ramme, som dekaner og institutledere nu skal arbejde ud fra, når de skal prikke medarbejderne. Rummelig ramme? Det er en meget rummelig ramme har tillidsfolkene ikke overvejet at kræve centrale og veldefinerede kriterier, så fyringskriterier ikke overlades til institutledere, der med rummelige kriterier vil få frie hænder til at fyre efter personlige og faglige sympatier? lyder FORSKERforums spørgsmål til vip-tillidsmanden Nej, det er tillidsfolkenes vurdering, at 6 FORSKER forum Nr. 271 februar 2014

7 fyringer sat i proces uleres fyringskriterier. Og i slutningen af februar kommer der prikninger det er mest hensigtsmæssigt med rummelige kriterier, fordi nærmere kriterier så kan fastlægges efter de lokale forhold, og fordi snævre kriterier kan bidrage til at stemple folk o.lign. forklarer Per Dahl. Faren for, at en institutleder fyrer efter personlige idiosynkrasier, er der jo altid, men den foregribes jo delvis af, at efter fyringsvarslet er gået ud, skal der gennemføres en partshøring, hvor eventuelle uregelmæssigheder kan komme frem med krav om at processen skal gå om. Institutlederen skal spille ud med lokale kriterier Proceduren er, at interesserede i frivillig fratræden eller seniorordninger skal melde ind inden 4. februar. Herefter er der overblik over, hvor mange der skal ufrivilligt fyres. Og de lokale samarbejdsudvalg skal drøfte supplerende lokale fyringskriterier på institutniveau, ovenpå ledelsens overordnede fyringskriterier. De lokale samarbejdsudvalg kan supplere dette med op til 5 lokale kriterier. Vip-tr Per Dahl forklarer: Institutlederen skal spille ud til disse lokale drøftelser, og det er jo også ledelsen, som endeligt fastlægger kriterierne tillidsfolk skal ikke gøres til medansvarlige for noget, der i sidste ende er en ledelsesbeslutning. Men i drøftelserne skal tillidsrepræsentanterne jo sørge for, at fyringskriterierne er såvidt muligt objektive, klare og gennemskuelige og ikke giver plads for subjektive og vilkårlige plukninger. Og kriterier må jo ikke udformes, så de stempler de fyrede som udygtige, for det er jo ikke derfor, at folk fyres det er pengemangel og besparelser. Institutlederen/vicedirektøren fastsætter endeligt, hvilke kriterier der skal gælde på deres område. Som en krølle er det besluttet, at HSU skal orienteres: Tillidsfolk i HSU har bedt om orientering og indsigt i disse lokale kriterier, AUs bestyrelsesformand og rektor har droppet den joviale tone, som herskede da rektor tiltrådte (Foto: AUs pressefoto, Lars Kruse) så vi kan protestere, hvis der er problematiske elementer i de lokale kriterier, fx hvis de kunne stemple de udpegede, hvis der indgår elementer af vilkårlighed el.lign., slutter vip-tillidsmanden. Fyringsvarsler udsendes så i slutningen af februar. Særligt problem: Bindinger på sektorforsknings bevillinger Besparelseskrav på fakulteterne er udregnet proportionalt mellem fakulteterne, beregnet ud fra deres omsætning. Et helt særligt problem er dog, at nogle institutter i særlig grad lever af eksterne bevillinger på fx sektorforskningsområdet. Eksterne bevillinger er her givet til myndighedsbetjening med bindinger på, at opgaveløsningen er bundet til bestemte eksperter som dermed friholdes fra fyringsrunden. Man er altså nødt til at fyre blandt personalet på AUs basisbevillinger. Det er et problem, som det tidligere bestyrelsesmedlem, prof. Jørgen Grønnegaard Christensen, påpegede, da de store fusioner blev gennemført i Herom siger vip-tillidsmanden: Det er et særligt problem, har nogle dekaner signaleret. Der skal derfor holdes en økonomisk hånd under disse områder. Problemet er latent og voksende, for det er indlejret i ministeriets krav om eksterne bevillinger, myndighedsbetjening og konkurrenceudbydelse og det kan tilmed være skærpet af krav om medfinansiering fra AU. Det er et svært dilemma, for det er svært at sige nej til eksterne penge, selv om det giver uhensigtsmæssige bindinger og er en ekstra udgift! Forskningsbevillingerne har fået en sårbarhed, som vi ikke har haft tidligere, forklarer Per Dahl. FORSKER forum Nr. 271 februar

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

2. Spørgsmålet om videnskabelig uredelighed, herunder forsæt og grov uagtsomhed

2. Spørgsmålet om videnskabelig uredelighed, herunder forsæt og grov uagtsomhed - 90 - get ved 3. behandlingen den 25. marts 2014 og indsat i lov om forskningsrådgivning ved lov nr. 310 af 29. marts 2014 om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. Landsretten lægger herefter til

Læs mere

Klage til Udvalgene vedrørende Videnskabelig uredelighed vedrørende tilfælde af uoplyst forvredet fortolkning af egne resultater

Klage til Udvalgene vedrørende Videnskabelig uredelighed vedrørende tilfælde af uoplyst forvredet fortolkning af egne resultater Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed c/o Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K 11. marts 2014 Klage til Udvalgene vedrørende Videnskabelig uredelighed vedrørende

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING Rektorsekretariatet Dokument dato: 29.06.2017 Dokumentansvarlig: Signe Hernvig Senest revideret: 29.06.2017 Senest revideret af: Signe Hernvig Dato for næste revision: Godkendt dato: 28.06.2017 Godkendt

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU Møde den: 14.01.2013 1510-410 Ekstraordinært LSU REFERAT Til stede: Frank Jensens (FRJ), Ib Johannsen (IBJ), Jeanette Dandanell (JDA) Niels Pind (PIND), Jens W. Clausen (JWC), Bente Olsen (BEO), Charlotte

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 192 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 192 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 192 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Kommissorium for et uafhængigt internationalt ekspertpanels undersøgelse af Milena Penkowas forskning

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Kommissorium for et uafhængigt internationalt ekspertpanels undersøgelse af Milena Penkowas forskning KØBENHAVNS UNIVERSITET Kommissorium for et uafhængigt internationalt ekspertpanels undersøgelse af Milena Penkowas forskning 1. juli 2011 1. Indledning I begyndelsen af februar 2011 anmeldte Københavns

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Sektorforskerne bruger størstedelen af deres tid (37%) på forskning, men der bruges også meget tid på rådgivning/myndighedsbetjening (31%). I alt bruges 42,3 timer, hvilket

Læs mere

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00 PHD SCHOOL KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 17. MAJ 2016 Forum Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen PHD SCHOOL Møde afholdt: 4. maj 2016 kl. 10.00-12:00 KAREN BLIXENSVEJ 4, 2300 Sted: Referent: 13b.0.27 Mia

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed sammenholdt med revideret forslag af 23. juli 2008 til ny bekendtgørelse Gældende formulering Forslag til ny bekendtgørelse

Læs mere

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed videnskabelig uredelighed [Til Indklagede] Klage indbragt for I har på vegne af [KLAGER] ved brev af 16. april 2012 indgivet klage mod [FORSKNINGSINSTITUTION] og [INDKLAGEDE] til (UVVU). I klagen anfører

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Indledning... 1 1. To virkeligheder mødes... 1 2. Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning... 2 Den gode Proces... 3 1 Ad hoc

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 64 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 64 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 64 O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./. Hermed

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Bilag 1 Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Nedenstående regler erstatter Aarhus Universitets regler af 29. juni 2000

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011 2011 12-1. Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Videnskabsministeriet om studerendes og ansøgeres mulighed for at lade sig

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015

Referat af møde mellem. bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF. Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Referat af møde mellem bestyrelsen for DM-FOVU og repræsentanter for DM-FOF Hotel Storebælt, Nyborg, den 20. oktober 2015 Tilstede: Hans Beksgaard, Helle Waagner, Thomas Vils Pedersen, Olav W. Bertelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet I medfør af 20 i lov om videnskabelig uredelighed m.v., jf. lov nr. 383 af 26.

Læs mere

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 10. NOVEMBER 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent:

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Ekstraordinært møde den 28. november 2013 Administrationens samarbejdsudvalg HR-huset, Jens Baggesensvej, Aarhus Videolink til Emdrup REFERAT Til stede: Jørgen Jørgensen, Søren Trangbæk, Louise Gade, Maria

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Mødedato Torsdag den 13. december 2012 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade 2 5230 Odense M Journalnummer 0200-13-2012 Til stede Rektor Poul Erik Madsen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Notat vedrørende opfølgning på kammeradvokatens redegørelse marts 2011.

Notat vedrørende opfølgning på kammeradvokatens redegørelse marts 2011. Bestyrelsesmøde nr. 53, 28. april 2011 Pkt. 7. Bilag 1 til notat 4 Opfølgning på MPsagen rektors handlingsplan Notat vedrørende opfølgning på kammeradvokatens redegørelse marts 2011. Som opfølgning på

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M Justitsministeriet Stats- og Menneskeretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T S. D K M E N

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Torsdag

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Nedenstående regler erstatter Aarhus Universitets regler af 29. juni 2000 til

Læs mere

Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Lov om videnskabelig uredelighed m.v. LOV nr 383 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. oktober 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010164 Senere ændringer til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2 SAMFUND Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt 22. jan. 2016, 13:01 Opd. 22. jan. 2016, 13:33 af Niels Lykke Møller, niem@tv2.dk Nye oplysninger i sagen om muligt embedsmisbrug i

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Myndighedsbetjeningen ved Aarhus Universitet - et tematiseret debatoplæg

Myndighedsbetjeningen ved Aarhus Universitet - et tematiseret debatoplæg Myndighedsbetjeningen ved Aarhus Universitet - et tematiseret debatoplæg I april 2009 udgav Danske Universiteter publikationen Hvidbog om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Hvidbogen blev udarbejdet

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T NOVEMBER 2010 Vedr.: HSU konference den 11. oktober 2010 Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen

Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen PRÆSENTATION AF OMBUDSMANDENS BERETNING FOR 2009 PÅ DET OFFENTLIGE DEBATMØDE MED RETSUDVALGET DEN 30. NOVEMBER 2010 Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen 17. november 2010 1. Det er, ligesom

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Arbejdsgivers ansættelse af medarbejder i flere tidsbegrænsede stillinger var ikke ulovlig. Implementering af EU-direktiv. 18.

Arbejdsgivers ansættelse af medarbejder i flere tidsbegrænsede stillinger var ikke ulovlig. Implementering af EU-direktiv. 18. 2012-22 Arbejdsgivers ansættelse af medarbejder i flere tidsbegrænsede stillinger var ikke ulovlig. Implementering af EU-direktiv En advokat klagede over, at en kvinde efter flere tidsbegrænsede ansættelsesforhold

Læs mere

Begrundelsespapir til uformelt møde om anklage om mobning, d. 21. marts 2014

Begrundelsespapir til uformelt møde om anklage om mobning, d. 21. marts 2014 Begrundelsespapir til uformelt møde om anklage om mobning, d. 21. marts 2014 Jeg er via min TR, fredag d. 7. marts, gjort bekendt med, at IUP s ledelse har noget at udsætte på mit virke, og at det er så

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen vedr. Organisering af HR på Aarhus Universitet

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet

Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 13. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 24. NOVEMBER 2016 Vedr. Proces for udpegning af

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser. 3. Økonomi

AARHUS UNIVERSITET. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser. 3. Økonomi INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK Møde den 8. juni 2016 kl. 12.00-14.00 Instituttets Samarbejdsudvalg (LSU) Mødelokale 5, Bygning 3140 (Pv 1) Gustav Wieds Vej 10, Århus Referat Deltagere: Erik Østergaard

Læs mere

Sammenlægning af Aarhus Universitet, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Handelshøjskolen i Århus

Sammenlægning af Aarhus Universitet, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Handelshøjskolen i Århus Universitets- og Byggestyrelsen Bredgade 43 1260 København K Jens Bigum Bestyrelsesformand Dato: 2. november 2006 Journalnr: AU-2006-010-017 Reference: ms Sammenlægning af Aarhus Universitet, Danmarks

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere