Fyres efter funktionærloven og nix mere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyres efter funktionærloven og nix mere"

Transkript

1 DM S DJØF S Pharmadanmarks FORSKERforum februar Hjernekapacitet nok? 3 Hvorfor kræver politikerne, at uni er skal uddanne netop 25 pct. af de unge, spørger prorektor Lykke Friis AUs massefyringer 6 Bestyrelsen ville ikke udsætte besparelser og ledelsen tilbyder ringe fratrædelsesvilkår TEMA: UVVU vs. Klarlund Fyres efter funktionærloven og nix mere Fællestillidsmanden i Aarhus er skuffet over ringe fyringsvilkår Klarlunddom er principsager 8 - og stramninger, når hun pålægges medansvar som medforfatter for Penkowas fusk. Og knaldes for manglende henvisninger Hvad er ligheden mellem DR og Aarhus Universitet? Svar: Begge er statsinstitutioner og at de har samme bestyrelsesformand, nemlig Michael Christiansen. Men på et aktuelt punkt skiller de institutioner, for DR tilbyder bedre fratrædelsesvilkår end AU, fx ved at fyrede medarbejdere fritstilles med øjeblikkeligt varsel. Det afslører en sammenligning, som FORSKERforum har lavet. I august 2010 blev 67 DR-medarbejdere fyret og yderligere 37 valgte en frivillig fratrædelse. De fyrede fik den almindelige løn i opsigelsesperioden (fx et halvt år for personale, der har været ansat i mere end ni år, jf. funktionærloven). Men så blev journalisterne også øjeblikkeligt fritstillede - de behøvede ikke at møde op i opsigelsesperioden. Intet tyder imidlertid på, at AU-bestyrelsesformand Michael Christiansen vil give tilsvarende vilkår på AU, hvor der er udsigt til at mod 200 skal afskediges. Fritstilling eller mødepligt i Aarhus? AUs fællestillidsmand Per Dahl har været i hårde forhandlinger og han opfatter ledelsen som unødvendigt stejl. Fratrædelsesvilkårene er ringe for de, som vælger frivillig fratræden. Og de bliver endnu ringere for dem, som senere bliver ufrivilligt prikket. Til de frivillige lokker ledelsen med at de får et par måneders ekstra løn. For de ufrivillige bliver perspektivet, at de får funktionærlovens vilkår og nix mere. De, som har været ansat i mere end 9 år, må altså nøjes med funktionærlovens vilkår og nix mere. Og så bliver de heller ikke fritstillede; de tvinges til at møde på arbejde i opsigelsesperioden. Tillidsfolkene mener imidlertid, at det ville være mere rimeligt, hvis de fyrede får frit valg mellem om de vil stoppe med det samme (fritstilling) eller om de vil arbejde i opsigelsesperioden. Fyringsvilkårene er netop nu til drøftelse i Aarhus med mange uafklarede elementer, som ledelsen helst vil klare igennem individuelle aftaler med den enkelte mens tillidsfolk prøver at få standarder indarbejdet, så de fyrede kan få større fratrædelser, støtte til kompetence- eller omplaceringsforløb, efteruddannelse o.lign. Se side 6: Massefyringer sat i proces Hvad nu, UVVU 11 Udvalget åbner for at genvurdere Klarlund-sagen altimens nogle ønsker udvalget lukket, fastholdt eller ændret Aalborgs nye rektor 12 - arbejder ikke med medbestemmelse, men med høj grad af medinddragelse. INTERVIEW Rektorer: Aggressiv retorik 15 Hvorfor beskylder Ministeren os for kassetænkning, når vi opretter uddannelser? Morten Østergaard svarer. INTERVIEW Produktivitetskommissionen 16 Kritik: Den måler alene uddannelse på relevans og nytte og økonomi Det nye ledersprog: NPM 24 Når ord bliver del af en styringsteknologi med nye bullshit-ord og honnørbegreber. Uddrag fra NORSK ORDBOG Er forskere ubehøvlede? 26 Nej, for konventioner sætter grænser og har et formål, svarer engelsk filosofiprofessor. ESSAY

2 leder Af seniorforsker NIELS ERIK POULSEN, DMs sektorforskere AUs fyringsrunde: Ny turbulens Flere hundrede fyringer rammer i februar ansatte på Aarhus Universitet (AU), hvor der skal spares 225 mio. kr. (4 procent ud af et budget på næsten 6 mia. kr.). Ledelsen meldte i november ud, at økonomien er ude af kontrol, nu skal der bringes balance i økonomien, indtægterne er stagnerende, mens udgifterne fortsætter med at stige. Der skal være balance i Hvis vi udskyder besparelserne, risikerer vi, at der skal spares endnu mere, forklarede rektor Brian Bech Nielsen. Vi skal have indtægterne op. Besparelser kan ikke stå alene. Vi er nødt til at øge indtægterne via eksterne midler, sagde bestyrelsesformanden. Fyringerne bliver et enormt personligt problem for de, som rammes. Men dernæst tårner spørgsmålene sig op om fremtiden i Aarhus: Først har man ondskabsfuldt lyst til at spørge, hvordan det kunne gå så galt, nu hvor der er professionel ledelse med Universitetslovens bestyrelse og ansatte ledere? Blev man ramt af en uforudsigelig naturkatastrofe? Overordnet må man også spørge, hvad der var den professionelle ledelses succeskriterier for den drastiske strukturreform, der nu er løbet af sporet? Dernæst må man konstatere, at nedskæringerne jo ikke bare er en økonomisk besparelse, men snarere en faglig styring i en konkurrerende universitetsverden. Eftervirkningerne bliver slemme på det universitet, som bestyrelsen og tidligere rektor Lauritz Holm-Nielsen sammensatte de forgange år under stor kritik for topstyring m.m. De drastiske strukturændringer resulterede i stor utryghed blandt de ansatte. En grim trivselsundersøgelse afslørede, at der var/er alvorlige problemer med stress og udbrændthed. Hverken Bestyrelsesformanden eller Rektor har turdet sige lige ud, at besparelsesrunden er et alvorligt tilbageslag for AUs faglige udviklingsproces Et element var uigennemskuelighed i økonomi og struktur, fx omkring fusionerne i AU fusionerede med Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Danmarks Jordbrugs Forskning (DJF). Fusionerne var ledelsens afsæt for igangsættelse af den faglige udviklingsproces og de store administrative strukturændringer, fordi forskellige systemer skulle samkøres. Dermed flyttede også en meget stor del af den forskningsbaserede myndighedsbetjening til universiteterne. Et centralt spørgsmål var, om der i fusionerne også lå en skjult udlicitering; vil rekvirenterne / ministerierne / styrelserne fortsat købe deres ydelser hos universiteterne? (se fx FORSKERforum 244/2011). Svaret kom indirekte, da de tidligere sektorforskningsinstitutter efter 2007 måtte igennem store besparelser og fyringsrunder. Turbulensen omkring omstruktureringer gjorde økonomien uigennemskuelig, men det er nærliggende at antage, at AUs aktuelle problemer også er afledt af fusionsprocessen med sektorforskningen. De ansatte på AU blev konfronteret med helt nye arbejdsvilkår efter strukturreformen, og nu kommer der igen turbulens med besparelsesrunden. Ledelsen trimmer organisationen, men afviste tillidsfolkenes forslag om at udskyde besparelser et år, og om at ledelsens strategipulje blev beskåret. Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at hverken Bestyrelsesformanden eller Rektor har turdet sige lige ud, at besparelsesrunden er et alvorligt tilbageslag for AUs faglige udviklingsproces. Men det er åbenlyst, at det får drastiske konsekvenser. I februar kan fakulteter og institutter gøre op, hvad deres betingelser bliver fremover. Men spørgsmålene trænger sig på: Kan den videnskabelige kvalitet bevares under nedskæringer og dårligt arbejdsmiljø? Kan vip erne arbejde, undersøge og eksperimentere og performe samtidig med at de lever op til de videnskabelige og akademiske værdier? Hvad vil der ske med arbejdsbyrden, når der bliver færre medarbejdere? Hvilke opgaver skal nedprioriteres eller slet ikke løses? Mange af de yngre forskere vil spørge sig selv, om de i praksis har mulighed for at skabe sig en universitetskarriere, og om AU kan rekruttere dem? Der er ikke meget lys forude. Fyringsrunder varsler kun dystre ulvetider. Medlemsblad for DM s universitets-ansatte (ULA), DM s forskningsinstitutions ansatte, DJØF s undervisnings- og forsknings ansatte (under Overenskomstforeningen), samt Pharmadanmarks undervisnings- og forskningsansatte. Bladets leder udtrykker fælles holdninger. Øvrige artikler i bladet er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med afdelingernes synspunkter. Eftertryk er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Redaktion: Lektor Leif Søndergaard, DM I (ansvarshav. for dette nummer), Lektor Karsten Boye Rasmussen, DJØF, Seniorforsker Niels Erik Poulsen, DM1- sektorforskning, videnformidler Niels Westergaard, PharmaDanmark, Journalist Lasse Højsgaard Red. leder Jørgen Øllgaard Redaktionens adresse: FORSKERforum, Nimbusparken 16, 2000 Frederiksberg, Telefon: , Fax: Bladets oplag er eks. og udkommer 9 gange om året, den første uge i hver måned. Øvrige adresser: DM, Nimbusparken 16, 2000 Frederiksberg, Tlf DJØF, Gothersgade 133, PB 2126, 1015 Kbh. K, Tlf Pharmadanmark, Rygaards Allé 1, 2900 Hellerup, Tlf Fotos: Signe Alvarez (hvor ikke andre er nævnt) Grafisk Produktion: Tryk: Green Graphic ApS. Næste deadline: 18. januar 2013.

3 De studerende studerer kun 28 t/uge KUs studerende bruger i gennemsnit kun 28 timer ugentligt på deres studium undervisning og studieforberedelse - fortæller en tilfredshedsundersøgelse blandt KUs studerende som i øvrigt svarer til en tilsvarende i Aarhus, hvor de studerende angav, at de arbejder 27 t/uge. KU-undersøgelsen afslører stor forskel i studieengagement mellem fakulteterne - med de medicinstuderende i top med 34 timer og humanister og jurastuderende i bund med 22 timer (med samf på 26 og nat på 30). Samtidig afslører undersøgelsen, at de studerende i gennemsnit har erhvervsarbejde i 7,5 timer om ugen, og bag det tal ligger, at nogle har en del erhvervsarbejde uden at de studerende dog fortæller, om det er erhvervsrelevant. De mindst aktive er de mest stressede Knap hver anden KU-studerende oplever fysiske stress-symptomer i dagligdagen. Paradoksalt er det ikke direkte relateret til travlhed, for de særligt stressede er også dem, der bruger mindst tid på deres studier. I KUs pressemeddelelse er man dog meget varsomme med at komme med negative udsagn om studerende, og studiestress hos de mindst aktive fortolkes således som, at de er mest usikre på, hvad der forventes af dem fagligt, og at de er afhængige af, at væsentlig information om uddannelsen bliver meldt klart ud. Men også det faglige kammeratskab med andre studerende har betydning. Studerende, der har en læsegruppe eller læsemakker, er nemlig mindst stressede. Kræver en kulturændring KU allerede fra i år har indført undervisningsgaranti med 12 lærer-konfrontationstimer som minimum, men det tilsyneladende langtfra alle studerende som kommer til disse timer. Studie-deltagelsen står også i kontrast til, at systemet får ud fra, at et fuldtidsstudium er normeret til en arbejdsuge på 40 timer (svarende til den tid, det tager at følge kurser og bestå eksamener svarende til 60 ECTS-point årligt, som det kræves af fuldtidsstuderende). Tallene dækker formentlig over meget varierende studiedeltagelse, hvor nogle er meget aktive og andre kun deltager sporadisk. Og det er et problem for studiemiljøet og for KUs gennemførelsesstatistikker og taksametre. Det var lærere og KU-ledelsen enige om ved en konference i sidste uge på Science: Hvis vi skal have folk hurtigere igennem, skal de studerende op på en arbejdsuge på 40 timer. Det kræver en kulturændring tidligt på studiet, sagde fx lektor Thomas Vils Pedersen KU-Matematik. KU-ledelsen: Generelt tilfredse studerende Studietilfredshedsundersøgelsen er baseret på besvarelser (svarpct. 28). KUs pressemeddelelse om sagen har overskrift med studenterbriller: Vi har det godt, men vi mangler plads ( ). KUs studerende giver generelt udtryk for, at de har det godt på deres uddannelse, at de er glade for studiemiljøet. Særligt det psykosociale studiemiljø får gode karakterer i undersøgelsen, idet syv af ti studerende er glade for studiefællesskabet. Otte ud af ti oplever, at der er gode muligheder for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen. jø Lykke Friis: Hjernekapacitet nok? Hvor står der skrevet, at Danmark netop har hjernekapacitet til at uddanne 25 procent af en ungdomsårgang? Jeg mener, at tiden er moden til at diskutere internt, om vi skal blive ved med at sætte optaget op, siger KUs prorektor for uddannelse Lykke Friis. I KUs ledelse diskuterer vi, om dimensioneringen på de enkelte studier er den rette, og om KU skal blive ved med at have et stort optag. Og i den sammenhæng kan man da også diskutere politikernes krav om om 25 pct s optaget nu også er et hensigtsmæssigt måltal. Det er en afvejning, som under alle omstændigheder dukker op, når uni-ministerens Kvalitetsudvalget kommer med deres rapporter her i Reprimander hjælper ikke Lykke Friis deltog i januar i et debatmøde om hvordan KUs uddannelseskvalitet, hvor studerendes manglende arbejdsindsats 28 t/ uge var et tema. Hænger KU-ledelsens ønske om justering af 25 procents-kravet sammen med, at man gerne vil have mulighed for at man vil kunne frasortere de mindst studiemotiverede? Nej, der er ingen sammenhæng og det er ikke udtryk for kritik af de studerende. KUs studietilfredshedsundersøgelse er en bekræftelse på, at nogle studerendes indsats er ikketilfredsstillende. Men det løses ikke ved, at de udelukkes. Eller ved reprimander eller løftede pegefingre, for det tror vi ikke har den store virkning. Derimod må ledelsen se på løsninger, der handler om, hvordan vi kan forbedre studiemiljøerne, sørge for en bedre forventningsafstemning hos de studerende m.m. Der må skabes klarere rammer og studiekrav for de studerende, svarer Lykke Friis. Politisk prøveballon Prorektorens signal om at 25 procent-målsætningen kan justeres kan ses som KU-ledelsens prøveballon, som skal prøves på politikerne er næste trin, at KU-ledelsen kommer med et udspil til politikerne? Nej. Nu går der jo ikke en dag uden offentlig debat om kvalitet og relevans. Det er knyttet til den metadiskussion, der handler om, hvordan Danmark bedst indretter uddannelsessystemet. Det såkaldte Søndergaard-udvalg skal nu lave en kulegravning af området. Politikerne har lavet en studiefremdriftsreform, som indebærer tvangstilmelding, der vil kræve en kulturændring hos nogle studerende. Så der er flere initiativer, som vi i KU-ledelsen også har holdninger til, svarer prorektoren, der slutter: Ledelsen er interesseret i at være aktiv, for ellers risikerer vi jo bare, at politikerne stiller med pålæg og detailplanlægning, så universiteternes dispositionsret indskrænkes. FORSKER forum Nr. 271 februar

4 KU-re Ikke en ytrin Se sidste nyt på forskerforum.dk Abonnér på de løbende nyheder Nyborg-sagen: Jørn Ebbe Vigs relation til Den Danske Forening LÆSERBREV Jeg skal på Den Danske Forenings vegne anmode om optagelse af følgende: I FORSKERforums artikel om Helmuth Nyborg-sagen (270/dec. 2013) omtales den indvandrerfjendske Den Danske Forenings statistiker Jørn Ebbe Vig og Jørgen Ebbe Vig ( statistiker / økonom fra den ultrahøjreideologiske Den Danske Forening). Det skal oplyses, at rette forhold er, at Ebbe Vig blot på opfordring har skrevet nogle indlæg i foreningsbladet, hvori han bl.a. på baggrund af de befolkningsstatistske metoder, der anvendes i Sverige, har kritiseret den danske udlændingestatistik og de herpå byggede prognoser. Kritikken er til en vis grad blevet taget til følge, og visse af hans prognoser har iht. den senere stedfundne udvikling vist sig mere pålidelige end dem, der i øvrigt er lavet. Foreningen indestår imidlertid ikke for hans tal, som er genstand for åben kritik. En kritik der alene består i nedvurderende adjektiver kan imidlertid ikke forventes trykt. På foreningens vegne, Ole Hasselbalch Hvor langt kan en institutleder gå, når han enten er utilfreds med ansattes kritiske forskning, eller når han prøver at give kritiske ansatte en over snuden? Hvor er forskeres ytringsfrihed og principper om armslængde i myndighedsrådgivningen? Og hvad er ledelsens holdning til, at en KU-institutleder konkret intimiderer forskere, herunder fra KU? Sådan lød groft sagt fire professorers spørgsmål til den såkaldte skovsag om biodiversitet (på KUs UNI-avisens blog i december). Baggrunden var, at institutleder Niels Elers Koch som også er formand for det statslige Skovrådet havde polemiseret mod nogle KU-ansattes faglige rapportering. Han havde kaldt forskerne for politiserende, men afviste, at det var at gå over grænsen, for institutlederen mente, at hans udsagn var udtryk for en faglig vurdering og uenighed (se Kulturclash i FORSKERforum 269/november). Rektor: Ansatte har fuld faglig ytringsfrihed KU-rektor Ralf Hemmingsen svarede professorerne, at han ikke vil intervenere, fordi han opfatter skovsagen som en faglig konflikt eller debat og de ansatte har fuld faglig ytringsfrihed: Rektoratet må aldrig blive en ytringsdomstol, som skal regulere, hvem der må udtale sig om hvad og hvornår. Alle forskere i en debat har ytringsfrihed inden for lovens rammer. Ordvalget er deltagernes eget valg og ansvar. Til den konkrete sag bemærkede Rektor så det forbehold, at han ikke mener, at den konkrete sag ikke potentielt er et leder-medarbejder forhold, da de involverede kommer fra forskellige institutter. Institutlederen har dermed ret til at deltage i den faglige debat, og hans deltagelse bør ikke skræmme andre fra at deltage. Det fremgår imidlertid ikke af Rektors indlæg, om der hermed menes, at institutlederen ikke må tage institutlederkasketten på i en debat med menige. 4 FORSKER forum Nr. 271 februar 2014

5 ktor: gsdomstol Ralf Hemmingsen Rektor undlader imidlertid helt at kommentere beskyldningerne om, at institutlederen argumenterer ikke-fagligt og mangler armslængde til eksterne interessenter: Der foreligger heller ingen dokumentation for, at armslængdeprincippet omkring rekvireret forskning (sektorforskning) skulle være brudt. Armslængde? De fire KU-professorer fra forskellige hovedområder Peder Andersen, Peter Harder, Kaj Sand Jensen, Bo Jellesmark Thorsen var meget bekymrede over de signaler, som sagen principielt gav. De mente, at forskerne argumenterede forskningsmæssigt, mens institutlederen gjorde det ud fra politisk-institutionelle interesser i det forskningsmæssigt uvedkommende Naturstyrelsens/Skovrådets interesser. Institutlederens argumentation afslører ifølge professorerne, at han har en eklatant og problematisk mangel på forståelse for principperne om armslængde og uafhængighed for universiteternes myndighedsrådgivning samt at han tilsyneladende mener, at KUs forskere skal afholde sig fra at irritere bevillingsgivere. Institutleder Niels Elers Koch svarede ved at henvise til sin faglige uenighed, men han undlod at kommentere på kritikken for kasketforvirring og manglende armslængde til eksterne interessenter. jø Interministeriel SEA-arbejdsgruppe Carsten Jarlov, Bygningsstyrelsen Christian Liebing, Bygningsstyrelsen [ ] Morten Østergaard, Bygningsstyrelsen Michael Brix Hesselager, Bygningsstyrelsen Peter Torp Madsen, Bygningsstyrelsen Casper Rævsgaard Hansen, Bygningsstyrelsen Trine Varmosi, Bygningsstyrelsen Kristian Lyk-Jensen, Bygningsstyrelsen Signe Primdal Kæregaard, Bygningsstyrelsen Christian Hauser, Bygningsstyrelsen Marianne Dencker, Bygningsstyrelsen Thea Lüttichau, Bygningsstyrelsen Alexander Löhr, Bygningsstyrelsen [ ] Morten Bæk, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Martin Lindgreen, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Tine Gro Urhskov, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Sabrina Louise Fast, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Christian Liebing, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser [ ] Niels Korsby, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Nils Agerhus, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser / Styrelsen for Videregående Uddannelser Rolf Christian Lange, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bjarke Lind, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser [ ] Johnny Mogensen, Styrelsen for Videregående Uddannelser [ ] Peder Michael Sørensen, Styrelsen for Videregående Uddannelser [ ] Nicolai Ebsen, Styrelsen for Videregående Uddannelser [ ] Erik Hammer, Moderniseringsstyrelsen [ ] Søren Ring Hansen, Moderniseringsstyrelsen [ ] Peter Brixen, Finansministeriet Kent Harnisch, Finansministeriet (Formand) Maria Schack Vindum, Finansministeriet Kristian Holm Hansen, Finansministeriet Jonathan Benjamin Knudsen, Finansministeriet Anders Frølich, Finansministeriet [ ] Mia Andersen, Finansministeriet [ ] Faglighed eller byrokratisk absurditet? Den ministerielle arbejdsgruppe, som sidste forår blev nedsat for at behandle KUs anmodning om bygningsselveje, består af hele 34 personer, fremgår det af en navneliste, som FORSKERforum har fået aktindsigt i: 17 personer fra Bygningsstyrelsen. 5 fra Uddannelsesministeriet samt tre fra understyrelser. 7 fra Finansministeriet og 2 fra den underordnede Moderniseringsstyrelsen. Hele 34 personer i en inter-ministeriel arbejdsgruppe er voldsomt, og formentlig aldrig set før. Den barokke størrelse kunne indikere, at der er mange forskellige interesser, som skal afbalanceres, men i virkeligheden er der kun 3 myndigheder involveret, som altså hver stiller med en masse personer. Byrokratisk absurditet? FORSKERforum har spurgt KUs direktør, hvad der er formålet med sådan en kæmpestor arbejdsgruppe? Størrelsen kunne indikere, at den skal være så stor, at bliver uarbejdsdygtig og at det er den virkelige hensigt med den? Men KUs direktør Jørgen Honoré vil ikke lægge sig ud med byrokratiet, så han svarer lakonisk pr. mail: Arbejdsgruppen er stor fordi opgaven er stor og kompleks og fordi selveje angår tre ministerier. Det ene som bygningsejer, det andet som vort resortministerium og det tredje, som dem der kan vurdere konsekvenserne for statsregnskabet og i øvrigt skal lave en indstilling til Finansudvalget. Hemmeligt hvad gruppen laver FORSKERforum har tidligere omtalt sagen om SEA-bygningsselveje, som blev syltet i en arbejdsgruppe i et halvt år. Aktindsigt afslørede, at ministerierne opfatter KUs bygningssag som en statshemmelighed (se FORSKERforum nov/269). Fornyet anmodning om aktindsigt i, hvad arbejdsgruppen har lavet, blev besvaret med udlevering af 60 sider med kopi af indholdsløs mail-korrespondance mellem arbejdsgruppemedlemmer, mens der blev nægtet aktindsigt i de dokumenter, som de arbejder med, fordi det er interne arbejdsdokumenter. Men FORSKERforum fik dog udleveret oplysninger om, hvem der er medlemmer. Det er en fra Finansministeriet, der er formand. Og arbejdsgruppen arbejder stadig jø FORSKER forum Nr. 271 februar

6 Barsk bestyrelse: Ingen opblødning i sparemål AUs masse Først kan vælges frivillige fratrædelser. Så form Unødvendig barsk proces med ringe fratrædelsesvilkår, siger vip-tillidsmanden Flere hundrede fyringer venter på AU, hvor ledelsen i slutningen af november smed bomben, at der skal spares 200 mio. og at der varsles fyringer i februar. Tillidsfolks forsøg på at bløde op, så besparelser bliver udskudt i et år, blev blankt afvist af rektoratet og bestyrelsen ved decembers bestyrelsesmøde. Bestyrelsen ville ikke udsætte spareforløbet et år, for så havde det unægtelig været noget nemmere. Sparekravet i december kom også så sent, at det er svært at få 2014-kravene effektureret, så derfor må institutterne prøve at forlade sig på midlertidige besparelser, forklarer vip-fællestillidsmand Per Dahl. Det bliver en meget komprimeret proces, hvor ansatte på meget kort tid skal tage nogle vigtige valg i livet. Lige efter nytår fik man knap en måneds frist til at tage stilling til, om man vil benytte sig af en fratrædelsesordning. Og rammen for seniorordninger er ikke meldt ud endnu. Bestyrelsen afviste også de ansattes ønske om begrænsning af en ledelsespulje ( omstillingspulje ) på 100 mio. kr. Og i stedet for opblødning af sparekravet på de 200 mio. fik de ansatte den overraskelse, at sparekravet faktisk er på 225 mio., fremgår det pludselig af referatet fra det lukkede møde. Endelig var det bemærkelsesværdigt, at mens de studerende i bestyrelsen kom med mindretalsudtalelser, så var vip ernes og tap ernes repræsentanter tavse, dvs. tilsyneladende enige i ledelsens besparelsesplan. Ringe fyringsgodtgørelser for lang tjeneste Såvel rektor som bestyrelsen beklagede først besparelsen, men stillede anstændige ordninger ekstra midler og medinddragelse til de ansatte i udsigt for de fyringsramte. Men det løfte holder ledelsen ikke, for medarbejdere med ni års uafbrudt ansættelse får en frivillig fratrædelse, men på rigtig dårlige vilkår, fortæller fællestillidsmanden efter hårde forhandlinger: Til dem, som vælger fratrædelsesordningen nu, tilbyder ledelsen blot 1-2 måneders fratrædelsesgodtgørelse ekstra ud over de tre måneder, som funktionærloven giver. Det er så tyndt, at det kun vil bruges af dem, som i forvejen havde overvejelser om at gå. Og for dem, som derefter fyres ufrivilligt, lægger ledelsen altså op til en ordning, hvor de groft sagt må gå på funktionærlovens simple vilkår, forklarer Per Dahl. Nu lander regningen hos de menige ansatte, som har passet deres arbejde i år. Det er et meget uskønt forløb Per Dahl Det er forstemmende, at ledelsen ikke påtager sig deres ansvar for reformprocessen, som rigtig mange ansatte hele tiden har oplevet som topledelsens projekt. Nu lander regningen hos de menige ansatte, som har passet deres arbejde i år. Det er et meget uskønt forløb. Ingen selvkritik fra ledelsen Ledelsen fortiede i mere end et halvt år de økonomiske problemer. Og af mødeoplæg og referater fremgår ingen selvkritik fra hverken Rektorat eller Bestyrelse af, at man igangsatte en drastisk reformproces ( den faglige omstilling ). Og selvkritik får man heller ikke fra bestyrelsesformand Michael Christiansen, som tværtimod har udtalt, at reformprocessen ikke har været topledelsens, men hele AUs konsensusprojekt, som ikke mødte markant modstand internt: Langt de fleste medarbejderne har været fuldstændig enige i beslutningen om den faglige udviklingsproces. Under overskriften En forventet sparerunde undlod Bestyrelsesformanden også at vurdere, om besparelserne vil blive et alvorligt tilbageslag for reformen. jø Det er nu meldt ud, hvordan processen bliver i AUs store spareøvelse på 225 mio. i , der forventes at ramme flere hundrede ansatte, halvdelen forskere og halvdelen i forvaltningen. Rektoratet har fordelt forskerbesparelserne proportionalt på fakultetsniveau, og dekaner har meldt tilsvarende fordelingsnøgler ud på institutniveau. Næste spændende trin er så, om institutterne kan finde driftsbesparelser uden fyringer, og hvor mange der har ansøgt om frivillige fratrædelser eller seniorordninger på de enkelte institutter. Det ved man først efter ansøgningsfristen d. 4. februar. Og herefter starter så den rigtig ubehagelige proces med ufrivillige prikninger. Det er de lokale institutledere, som skal fastlægge lokale fyringskriterier, og som skal prikke folk inden udgangen af februar. Det centrale heri er, hvad der bliver ledelsernes fyringskriterier? Ledelsens overordnede kriterium: Saglige hensyn AU-ledelsen har efter drøftelser med medarbejdere i HSU fastlagt et overordnet kriterium for, hvordan ansatte udvælges til afskedigelse: De nødvendige personalereduktioner skal gennemføres ud fra saglige hensyn og på en sådan måde, at universitetet som helhed stadig fremadrettet er bedst muligt i stand til at varetage sine opgaver, og at der derfor ved udvælgelsen af medarbejdere til afskedigelse foretages en saglig afvejning af de enkelte medarbejderes kvalifikationer og funktioner i forhold til universitetets fremtidige opgaver. Sådan lyder den overordnede ramme, som dekaner og institutledere nu skal arbejde ud fra, når de skal prikke medarbejderne. Rummelig ramme? Det er en meget rummelig ramme har tillidsfolkene ikke overvejet at kræve centrale og veldefinerede kriterier, så fyringskriterier ikke overlades til institutledere, der med rummelige kriterier vil få frie hænder til at fyre efter personlige og faglige sympatier? lyder FORSKERforums spørgsmål til vip-tillidsmanden Nej, det er tillidsfolkenes vurdering, at 6 FORSKER forum Nr. 271 februar 2014

7 fyringer sat i proces uleres fyringskriterier. Og i slutningen af februar kommer der prikninger det er mest hensigtsmæssigt med rummelige kriterier, fordi nærmere kriterier så kan fastlægges efter de lokale forhold, og fordi snævre kriterier kan bidrage til at stemple folk o.lign. forklarer Per Dahl. Faren for, at en institutleder fyrer efter personlige idiosynkrasier, er der jo altid, men den foregribes jo delvis af, at efter fyringsvarslet er gået ud, skal der gennemføres en partshøring, hvor eventuelle uregelmæssigheder kan komme frem med krav om at processen skal gå om. Institutlederen skal spille ud med lokale kriterier Proceduren er, at interesserede i frivillig fratræden eller seniorordninger skal melde ind inden 4. februar. Herefter er der overblik over, hvor mange der skal ufrivilligt fyres. Og de lokale samarbejdsudvalg skal drøfte supplerende lokale fyringskriterier på institutniveau, ovenpå ledelsens overordnede fyringskriterier. De lokale samarbejdsudvalg kan supplere dette med op til 5 lokale kriterier. Vip-tr Per Dahl forklarer: Institutlederen skal spille ud til disse lokale drøftelser, og det er jo også ledelsen, som endeligt fastlægger kriterierne tillidsfolk skal ikke gøres til medansvarlige for noget, der i sidste ende er en ledelsesbeslutning. Men i drøftelserne skal tillidsrepræsentanterne jo sørge for, at fyringskriterierne er såvidt muligt objektive, klare og gennemskuelige og ikke giver plads for subjektive og vilkårlige plukninger. Og kriterier må jo ikke udformes, så de stempler de fyrede som udygtige, for det er jo ikke derfor, at folk fyres det er pengemangel og besparelser. Institutlederen/vicedirektøren fastsætter endeligt, hvilke kriterier der skal gælde på deres område. Som en krølle er det besluttet, at HSU skal orienteres: Tillidsfolk i HSU har bedt om orientering og indsigt i disse lokale kriterier, AUs bestyrelsesformand og rektor har droppet den joviale tone, som herskede da rektor tiltrådte (Foto: AUs pressefoto, Lars Kruse) så vi kan protestere, hvis der er problematiske elementer i de lokale kriterier, fx hvis de kunne stemple de udpegede, hvis der indgår elementer af vilkårlighed el.lign., slutter vip-tillidsmanden. Fyringsvarsler udsendes så i slutningen af februar. Særligt problem: Bindinger på sektorforsknings bevillinger Besparelseskrav på fakulteterne er udregnet proportionalt mellem fakulteterne, beregnet ud fra deres omsætning. Et helt særligt problem er dog, at nogle institutter i særlig grad lever af eksterne bevillinger på fx sektorforskningsområdet. Eksterne bevillinger er her givet til myndighedsbetjening med bindinger på, at opgaveløsningen er bundet til bestemte eksperter som dermed friholdes fra fyringsrunden. Man er altså nødt til at fyre blandt personalet på AUs basisbevillinger. Det er et problem, som det tidligere bestyrelsesmedlem, prof. Jørgen Grønnegaard Christensen, påpegede, da de store fusioner blev gennemført i Herom siger vip-tillidsmanden: Det er et særligt problem, har nogle dekaner signaleret. Der skal derfor holdes en økonomisk hånd under disse områder. Problemet er latent og voksende, for det er indlejret i ministeriets krav om eksterne bevillinger, myndighedsbetjening og konkurrenceudbydelse og det kan tilmed være skærpet af krav om medfinansiering fra AU. Det er et svært dilemma, for det er svært at sige nej til eksterne penge, selv om det giver uhensigtsmæssige bindinger og er en ekstra udgift! Forskningsbevillingerne har fået en sårbarhed, som vi ikke har haft tidligere, forklarer Per Dahl. FORSKER forum Nr. 271 februar

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret.

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Mads Lund Larsen 13 Reklamer på busser for kosmetiske operationer Indstilling: Administrationen indstiller, At Movias nuværende udbudsbetingelser

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3 Forskerundersøgelsen Resultater for sektorforskere Spor 3 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Forskningsfrihed 6. Medindflydelse 7.

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE Dato: 18. november 2008 Tidspunkt: Kl. 9.30-11.00 Sted: 2-080 Deltagere: Folketingets formand og udvalgsformændene Dagsorden 19. november

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

ÅNDENS ARBEJDERE Ansatte på universiteter slår stressalarm

ÅNDENS ARBEJDERE Ansatte på universiteter slår stressalarm ÅNDENS ARBEJDERE Ansatte på universiteter slår stressalarm Af Gitte Redder @GitteRedder Torsdag den 13. august 2015, 05:00 Del: Stort arbejdspres og tyngende ansvar skaber stress blandt lektorer og professorer.

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Referat af møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget tirsdag den 10. juni 2014

Referat af møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget tirsdag den 10. juni 2014 Dato: 20. juni 2014 Ref: HP/tam j.nr. 043/300-5 Referat af møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget tirsdag den 10. juni 2014 I mødet deltog: Henrik Pedersen, Inger Rose Hansen, Eva Sophia

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi M Ø D E R E F E R A T 18. JUNI 2009 Forum HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi Møde afholdt:

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Prodekaner: Julie Sommerlund. Deltagere fra administrationen: Kristian Boye Petersen og Ole Krarup Jensen (referent). Dagsorden

Prodekaner: Julie Sommerlund. Deltagere fra administrationen: Kristian Boye Petersen og Ole Krarup Jensen (referent). Dagsorden D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T A K A D E M I S K R Å D K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T A F A K A D E M I S K R Å D S M Ø D E D E N 1. O K T O B B E R 2013

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere