Fra redaktøren. Susanne van Deurs Redaktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra redaktøren. Susanne van Deurs Redaktør"

Transkript

1 Nr. 1 Februar 2008

2 Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen af uddannede psykoterapeuter i Danmark Psykoterapeuten udkommer i februar, maj og oktober. Redaktion og layout Susanne van Deurs Melanders Vænge 4, 2970 Hørsholm Tlf./fax: Alt stof skal sendes elektronisk direkte til redaktøren. Deadline for artikler til næste nummer er 15. marts 2008, Annoncer og øvrigt stof 1. april 2008, men alt stof modtages gerne så tidligt som muligt. I tvivlstilfælde er man velkommen til at kontakte redaktøren. Indsendt stof Artikler og andet stof dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller foreningens holdninger. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise, forkorte eller redigere indsendte artikler og andet stof og påtager sig ikke ansvar for stof, der indsendes uopfordret. Annoncer excl. moms: spaltepriser (cirkastørrelser): Kategori Enkeltpersoner, medlemmer Enkeltpersoner, ikke-medl. Virksomheder, institutioner o.l., medlemmer Virksomheder, institutioner o.l., ikke-medl. 1/3 sp. 0 /200 ½ sp. Hel sp. Hel side Hel side: bredde max 17 cm x højde max 21 cm Spalte: bredde 8 cm, højde max 21 cm Sort/hvid og farve samme priser 1/3 spalte er gratis for individuelle medlemmer, dog max én pr. blad og max én gang med samme indhold. Tryk Combi Print Baggesensgade 4 C, 2200 København N Tlf , fax Oplag 760 ex. Abonnement kr. 190 Psykoterapeut Foreningens kontor Admiralgade 22, st. tv., 1066 København K Tlf Hjemmeside Forside Foto: Tessa Ure Sidste nummer af Psykoterapeuten var det hidtil største i bladets historie. Denne gang er det endnu større! Hvor er det dejligt at modtage så mange artikler, dejligt med så mange aktive medlemmer og ærgerligt, at der ikke er plads til alle i første omgang. Det hører klart nok til en redaktørs luksusproblemer, men det har alligevel ikke været særligt nemt at skulle afvise/udsætte stof. Send kun færdigt stof Jeg kan ikke tro, at artikelskrivere og annoncører rigtig er klar over, hvor stort et problem, det giver mig, når de pludselig sender mig en ny version af artiklen eller annoncen. På dette tidspunkt vil jeg som regel have lagt et ofte større arbejde i at sætte artiklen eller annoncen op, rette småfejl, sætte kommaer, lave mellemrubrikker, måske sætte billeder ind m.v. Det arbejde er så spildt, og jeg kan begynde forfra. Så venligst, send først artiklen eller annoncen til mig, når I er sikre på, at den er klar. (Små ændringer vil naturligvis altid kunne laves). Hjælp mig med orientering til Kort Nyt Som I kan se i dette og forrige nummer, har jeg lavet et par sider med kort orientering om forskelligt Kort Nyt. Jeg håber, at det højner nyhedsværdien og medvirker til at levendegøre bladet. Men jeg kan ikke selv finde på det hele, så jeg har brug for hjælp fra alle jer medlemmer, som har fingeren på pulsen om, hvad der sker af forskellige ting rundt omkring i landet. Skriv til mig og send stof. Klip fra aviser, blade, pressemeddelelser, orientering m.v. Artikel med tilhørende annonce og vice versa Jeg har et par gange modtaget artikler, der direkte knyttede an til en annonce, som eksplicit blev ønsket bragt i samme nummer af bladet som artiklen. Da jeg umiddelbart følte mig utilpas ved denne form for udvidet annonce, har henvendte jeg mig til den fagkonsulent, som foreningen har knyttet til sig. Denne bekræftede over for mig, at det er, hvad man kalder en form for luderjournalistik, og tilføjede, at det er noget, jeg bør passe meget på med. Lad der derfor ligge klart her: Artikler er yderst velkomne og annoncer ligeledes. Men hold venligst tingene adskilt. Temanummer om par Næste nummer af Psykoterapeuten skal som tidligere meddelt være et temanummer om par. Heteroseksuelle par, homoseksuelle par, pardannelse, parproblemer, parterapi, unge par og ældre par, skilsmisser, seksualitet, utroskab, kærlighed, nærhed og afstand, jalousi og had ja, kort sat alle parrelationens mange aspekter, men selvfølgelig gerne set gennem en psykoterapeuts briller. Jeg har allerede fået tilsagn fra et par forfattere, og jeg håber på mange flere. Husk at jeg skal bruge stoffet senest den 15. marts. Susanne van Deurs Redaktør

3 Foreningsnyt FORMANDEN SKRIVER Generalforsamling 2008 I skrivende stund er der fokus på den kommende generalforsamling. Generalforsamlingen finder sted på Nyborg Strand. For første gang uden for København. Spændende at se, om sammensætningen af generalforsamlingen er uforandret, og om der kommer det samme antal eller flere eller færre? Formiddagen starter kl. 11 (af hensyn til københavnerne, der synes kl. 10 er for tidligt) med et foredrag af hjerneforsker og neuropsykolog Ann-Elisabeth Knudsen, der har skrevet bøgerne Pæne piger og dumme drenge samt Seje drenge og superseje piger. Jeg forestiller mig, at hendes foredrag bliver essensen af hendes forskning i de to køn, og jeg glæder mig helt utroligt til at høre det. På generalforsamlingen skal vi tage stilling til vedtægtsændringer, hvor bl.a. aspirantbegrebet foreslås ophævet, og hvor uddannelsesudvalget får nye store opgaver. Jeg tænker, vi får en lang og konstruktiv debat om emnet. Etikudvalget har også udformet etikregler for uddannelsesstederne. Etikreglerne ligger lige nu ude til udtalelse på uddannelsesstederne og i uddannelsesudvalget. Bestyrelsen tager endelig stilling til forslaget, når forslag til ændringer kommer ind. Etikregler skal og bør debatteres grundigt inden de vedtages. Fagets etik, herunder etikken i undervisningen, er vores signal til omverdenen om, hvordan vi mener god opførsel er i branchen. Et etisk dilemma er altid et personligt dilemma, hvor man starter med at se på lovgivningen, så på fagets formulerede etiske regler, så om der er en sædvane i faget, for så at ende med at spørge sig selv: Hvad gør jeg? Arbejder jeg fx ud fra et nytte-princip i forhold til mine klienter/studerende eller ud fra et lykke-princip. Hvis interesser varetager jeg? Den studerendes, uddannelsesstedets, kommende klienters eller samfundet? De fleste gange er det ikke svært at svare. Der er intet dilemma. Enkelte gange er der større tvivl. Etikudvalget har tidligere bedt om indlæg omkring etiske spørgsmål, og udvalget stiller også op til vejledning i konkrete spørgsmål. Etikudvalget har nedsat et panel til drøftelse af etiske problemstillinger og har dermed signaleret, at vi er i en proces, hvor faget og dets etik er under stadig fokus og forandring. Sammenlægning med SPUD Et andet punkt, der kommer til at præge 2008, er forhandlingerne med SPUD om sammenlægning. Bestyrelsen har nedsat et forhandlingsudvalg, der i februar skal mødes med en tilsvarende gruppe fra SPUD. Drøftelserne kommer i første omgang til at dreje sig om den nye forenings navn, om bestyrelsens sammensætning, om nye vedtægter herunder optagelsesbetingelser for uddannelserne, om økonomi og om sekretariat. Begge foreningers generalforsamling har i princippet sagt ja til en sammenlægning, men der er jo langt fra principper til detaljer, så processen hen mod fælles fodslag kan være belagt med torne. Det er nu mit indtryk, at begge parter går til forhandlingerne med det klare mål, at det skal lykkes, og at vi hver især må give og tage i passende omfang. Når alle forhandlinger er vel overstået, og begge bestyrelser har godkendt det færdige forslag, vil der blive indkaldt til en generalforsamling, hvor det hele skal godkendes. Jo, 2008 bliver et spændende år for Psykoterapeut Foreningen. Erik B. Smith Formand 3

4 KorTK o r T nytn y T MØDER I AA I tilslutning til Asbjørn Linds artikel om Anonyme Alkoholikere i sidste nummer af Psykoterapeuten gøres opmærksom på, at alle er velkomne til at deltage i AA s åbne møder. Man behøver ikke at have et drikkeproblem. AA s liste over kommende møder kan findes på På listen er angivet hvilke møder, der er åbne møder. 4 Kilde: DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK HUMOR Det er videnskabeligt bevist, at humor og latter gavner helbredet. Både som sundhedsfremme og sygdoms bekæmpelse, ved forbedring af livskvaliteten og arbejdsglæden, samt som livsforlængelse. Dansk Selskab for Medicinsk Humor har som mål at hjælpe til at dokumentere humorens og latterens betydning for helbredet og at gøre det nemmere både at være patient og behandler. Selskabet arrangerer bl.a. workshops og udsender et nyhedsbrev. Alle, der sympatiserer med formålet, kan blive medlem. Psykoterapeut MPF Bent Claësson er medlem af selskabets bestyrelse. Læs mere på GESTALT NEWS AND NOTES Hvis man er interesseret I at modtage nyt om gestaltarrangementer som e- mail, kan jeg anbefale Gestalt News and Notes med nyt fra især men ikke udelukkende USA: "News and Notes" is a joint publication of The Gestalt Journal Press and The Gestalt Therapy Network. Published irregularly, it reaches more than four thousand readers via worldwide and contains information of interest to the Gestalt community ranging from employment notices to workshop announcements, to requests for information and refereces. Anyone wishing to contribute materials is invited to send them to us at We accept contributions in languages other than English, but are unable to translate most of them so we offer them to readers "as is." An on-line edition of "News and Notes" appears on Interesseret? Skriv til og bed om at få News and Notes. AKKREDITERING Gestaltterapeutisk Institut (GI) på Frederiksberg, som fyldte 25 år i september, og som ledes af psykoterapeuterne MPF Bente og David Kirk- Campbell, har som den første psykoterapeutiske uddannelse i Danmark opnået fuld akkreditering fra The European Association of Psychotherapy (EAP) og The European Association of Gestalt Therapy (EAGT). Akkrediteringen, som er den højest opnåelige i Europa, er en vigtig anerkendelse af den fireårige uddannelse, som GI tilbyder. GI opfyldte alle de internationale krav og fik bl.a. positive anmærkninger for lærerstaben, dens erfaring og undervisningstilgang. Kilde:Pressemeddelse fra GI

5 KorT nyt STØTTEGRUPPER Som noget nyt har Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) oprettet støttegrupper for dels selvskadere og dels etniske piger med spiseforstyrrelser. Grupperne er støttet af Socialministeriet. Deltagelse er gratis, men man skal melde sig ind i LMS. Der er fuld anonymitet og tavshedspligt i grupperne. Ønsker man mere information om grupperne, kan man sende en mail til henholdsvis eller Man kan også ringe til mandagtorsdag mellem kl. 18 og 20. Kilde: Brochuremateriale fra LMS PRÆST OG PSYKOTERAPEUT Søger du en præst, der kan mere end sit fadervor? Søger du en terapeut, der tør møde dig i åndelige spørgsmål? Foreningen Præst og Psykoterapi blev dannet sommeren 2007 med bl.a. det formål at være fagligt netværk for medlemmerne og at synliggøre de kompetencer, der udspringer af kombinationen af det teologiske og det psykoterapeutiske. For at blive medlem skal man være præst eller teolog og have eller være i gang med en mindst 2-årig psykoterapeutisk uddannelse. På kan man finde mere om foreningen, og der er også en liste over tilknyttede præster/terapeuter. Psykoterapeut MPF Ilse Sand er formand for foreningen. UDBRÆNDTE Tidligere udbrændte, som gerne vil hjælpe andre i samme situation, har september 2007 stiftet Landsforeningen for Udbrændte med det formål at hjælpe udbrændte personer. Foreningen fokuserer mod arbejdsmarkedet, både m.h.p. forebyggelse og støtte til stressramte. Foreningen tilbyder rådgivning, støtte- og vejledningsgrupper og terapi. Der er telefonvagt mandage kl og torsdage kl Se mere på GRATIS RÅDGIVNING TIL ADOPTIVFAMILIER Familiestyrelsen har iværksat et 4- årigt forsøgsprojekt., så adoptivfamilier nu har mulighed for at få økonomisk støtte og rådgivning efter hjemtagelse af barnet. Projektet hører under Post Adoption Services, som er den internationale betegnelse for de mange forskellige former for rådgivning, vejledning mv., der henvender sig til adoptivfamilier. I projektet kan man komme til at tale med en person, der har en særlig viden om og forståelse for den specielle familietype, som adoptivfamilien er, og de særlige vanskeligheder, der kan opstå. En betingelse er dog, at der ikke er gået mere end tre år siden adoptionen af sidste barn. Familiestyrelsen har ansat 17 konsulenter, der er tilknyttet PAS. Konsulenterne er fordelt i de fem regioner, og man kan vælge frit blandt dem uanset bopæl. Et rådgivningsforløb omfatter op til fem samtaler, og familien skal selv kontakte den familiekonsulent, den ønsker at tale med. Vores medlem, Kirsten Nordahl, er en af dem. Der er udarbejdet en pjece om projektet, eller man kan læse mere om det på 5

6 Traumearbejde med TSUNAMIOFRE I INDIEN AT ÆNDRE TRAUMESYMPTOMER INDEN FOR ÉN SESSION AF URSULA FÜRSTENWALD At arbejde direkte i katastrofeområder kræver en speciel tilgang til traumearbejde. Når indsatsen finder sted i den tredje verden, kræver det en endnu mere specifik omstilling. Dr. Raja Selvam og hans team har arbejdet med tsunamiofre i Sydindien efter en korttidsterapeutisk interventionsmodel under helt andre betingelser end dem, traumeterapeuter er vant til at arbejde i Danmark. Projektets rammer Projektet blev gennemført februar 2007 i delstaten Tamil Nadu. Det er det tredje projekt af sin art, der har til formål at behandle tsunamiofre. Et internationalt team på i alt ni terapeuter, en fotograf og en videokamerakvinde mødtes i Chennai (Madras) sammen med lederen Raja Selvam, Ph.D., som har dannet organisationen Trauma Vidya til støtte for tsunamiofre. Terapeuterne var erfarne traumeterapeuter, uddannede efter Peter Levine s Somatic Experiencing SE traumebehandlingsmetode. Metodens udgangspunkt er, at et traume er en fastlåst tilstand hos den enkelte person, som ikke har kunnet håndtere en overvældende oplevelse. Derved befinder traumet sig i kroppen og ikke i selve den traumatiske handling. Mere præcist befinder traumet sig i den enkeltes nervesystem og manifesterer sig i symptomerne. Raja Selvam er psykolog og bodynamic analytiker og har i mange år undervist som international lærer på Somatic Experiencing -uddannelsen. Han er født i Tamil Nadu og har derved følt en dyb forpligtigelse at hjælpe sine landsmænd efter katastrofen i julen Indien blev hårdt ramt af tsunamien mennesker døde, mange af dem var børn. Til sammenligning døde mennesker i Thailand. Tsunamien kom fra den Bengalske Golf og ramte primært området syd for Pondicherri, et område hvor der ikke findes mange turister. Indien har ca. 1 milliard indbyggere, blot af dem arbejder ifølge det indiske sundhedsministerium inden for social- og sundhedsvæsenet, og det inkluderer socialarbejdere. Alle team-medlemmer arbejdede gratis og betalte selv deres rejse samt kost og logi. Arbejdsprogram Det daglige teammøde om formiddagen varede 2-3 timer og var et uundværligt redskab til at håndtere de mange indtryk, påvirkninger, forvirringer, kulturelle forskelle og kropslige reaktioner i teamet. Møderne med Raja Selvam bestod af undervisning, debriefing, praktiske informationer og erfaringsudveksling. Efter frokost tog teamet sammen med tolkene ud til de forskellige landsbyer i vores egen bus med vores egen chauffør. 6

7 Ud over det direkte klientarbejde, var der indlagt et tredages træningsprogram for ansatte i hjælpeorganisationer og socialarbejderstuderende på det lokale socialrådgiver-college. Raja Selvam underviste teammedlemmerne og ledte træningen af deltagerne i små grupper. Indledningsvis blev vi modtaget på en festlig måde. Der blev både lavet store farverige mandalas på gulvet, kvinderne fik blomster i håret, og der var mulighed for at mærke panden med det religiøse Shiva tegn i rød og hvidt. Vi havde en lokal kontaktperson, Lakshman, som sørgede for, at landsbyerne var forberedt på vores ankomst. For det meste havde indbyggerne udfyldt et spørgeskema sammen med de personer, der var traumeramte og skulle behandles af teamet. Han var også en slags tolkekoordinator. Som modvægt til de uvante omgivelser, den fremmede kultur med andre traditioner og til at klare opgaven at arbejde med mennesker, som både lider og har mistet meget, var det vigtigt, at teamet fik ressourcer nok til, at den enkelte kunne komme i balance igen. Vi besøgte mange templer og enkelte kirker, hvor vi deltog i religiøse punshas, såkaldte ofringsceremonier. Det virkede for nogle af os som en renselsesproces, som både gav os fornyet energi, men også forståelse for hvilken kraft, der ligger i de religiøse traditioner for befolkningen og dermed vores klienter. Teammedlemmerne gav hinanden sessioner for at debriefe og rense vores egne systemer og for at undgå overvældelse af de mangfoldige indtryk, som Indien i sig selv gav, og som vi særdeles fik via vores arbejde. Traumebehandling Klientkontakten bestod i først at checke eller udfylde screeningsskemaet og bede klienten om at nævne tre symptomer, der ønskes lindring for. Derefter fulgte en psykoedukativ del, hvor vi oplyste om formålet med behandlingen, traumatiske reaktioner og om at fortsætte processen med hjemmeøvelser. Efterfølgende begyndte selve behandlingen. Som edukativt input fik klienterne forskellige facts at vide: at vi ikke giver dem penge at vi ikke uddeler medicin at de skal have 1-1½ timer til rådighed 7

8 at vi kun vil se dem én gang, men at der vil være et follow up efter fire uger og efter otte måneder. at de opfordres til at anvende de samme metoder, som vi viste dem, når de var hjemme, over for sig selv og over for familiemedlemmer med traumesymptomer. Vi fortalte, at vi kunne hjælpe klienten til at mindske symptomer efter chokket. De fleste klienter led af kropslige symptomer som hovedpine, mavepine, smerter i lænd og bryst og meget ofte af stærke smerter i ben og arm, endda partiale lammelser. Symptomerne udforskede vi ikke nærmere, men betragtede dem som udgangspunkt og indfaldsvinkel til den kropsorienterede arbejdsmåde. Vi lagde meget vægt på PTSD-symptomernes kropslige udtryk og brugte den af Raja Selvam udviklede CATS model. Det vil sige, at vi orienterede os efter kropslige tilstande som Constriction (sammentrækning i kroppen), Arousal (højaktivering i nervesystemet), Terror (angsttilstande) og såkaldte States of disregulation (tilstande af et ureguleret nervesystem, som hjertebanken, brændende fornemmelser mv.). Vi var opmærksomme på om de beskrivende CATS symptomer fandtes, eller om de var fraværende, som et muligt udtryk for benægtelse eller et kollaps af systemet som følge af den høje aktivering. Arbejde med metaforer Klienterne fik en enkel model til at forstå, hvad der sker med kroppen, når den er traumatiseret og i chok, og hvad det er, vi gør for at mindske symptomerne. Vi bad dem forestille sig, at vores krop er en vandtank. Hvis man fylder mere og mere vand i tanken, og den ikke har et afløb, vil trykket i tanken stige, og den vil være tæt ved at sprænges. Hvad gør man for at afhjælpe problemet? Man borer huller i vandtanken, og i hullerne skal der sættes vandslanger, så vandet kan løbe ud, og vandtrykket kan falde. 8

9 Det samme sker med vores krop. Når der er for meget chok i kroppen, stiger trykket. Vandslangerne sammenlignes med vores arme og ben, og ad denne vej kan noget af den energi, der er bundet i symptomer, som fx smerter, forlade kroppen, så symptomerne lindres. Nogle gange kan vandslangerne dog være blokerede eller tilstoppede, så at vandet har svært ved at forlade tanken. Så må man rense vandslangerne, så vandet igen kan flyde frit. Overført til kroppen findes der også blokeringer i vores arme og ben, som forhindrer, at noget kan flyde frit. Det sker ved vores led, derfor er det vigtigt, at leddene bliver renset. Det sker ved berøringer af leddene for at åbne op for blokeringer. Når kroppen begynder at åbne sig, og symptomerne begynder at opløses, kan det føles som varme eller kulde, der løber ud, rysten, sitren, prikken, vibreren, eller som om angsten forlader kroppen. Denne enkle model gav meget mening for inderne, og vi brugte også andre metaforer, som fx fra naturen eller dagligdags kendskab, der nemt kan overføres til det, der sker med de symptomer, folk lider under, eller den helingsproces, der sættes i gang. Kropsberøringer Derefter rørte vi kroppen forskellige steder med vores hænder. Hele tiden med udgangspunkt i at personen først skulle have opmærksomhed på de kropslige symptomer med den mulighed, at der allerede dér kan ske en ændring eller bedring af de ofte smertefulde steder. Hvis ikke det skete, var det vigtigt at være opmærksom på bevægelser, spontane eller initierede, og se, om klienten ved hjælp af opmærksomhed kunne komme dybere i kropslige fornemmelser. Derefter blev det vigtigt at røre kroppen direkte og samtidig være opmærksom på, om klienten selv spontant rørte ved sin krop. Den enkeltes oplevelse under tsunamien var sekundær. Vi kendte kun få fakta om den personlige historie, og i betragtning af, at vi kun 9

10 havde én behandlingssession, prøvede vi mest muligt at undgå personlige beretninger for at forhindre, at den enkelte gik tabt i sin dramatiske oplevelse. Vi spurgte kun nærmere ind, hvis klienten virkede apatisk og fraværende, dissocieret fra symptomerne. Her blev den personlige oplevelse en indfaldsvinkel til at aktivere nervesystemet for at komme i kontakt med kroppen. Efter afsluttet behandling opfordrede vi klienterne til at gentage det lærte hjemme. Til slut spurgte vi klienterne, om der var sket symptomændringer i løbet af sessionen, og overførte det til en skala. Resultater Vi havde næsten 200 personer i behandling, mest voksne i alle aldre. Nogle personer kunne ikke behandles, fx hvis de havde en morbiditet allerede inden tsunami-katastrofen. Nogle klienter var påvirkede af alkohol, få andre havde ikke afsat den nødvendige tid til behandlingen. De kropslige berøringer bevirkede i de fleste tilfælde en ændring af symptomerne, og det føltes, som om noget som ovenfor beskrevet begyndte at bevæge sig ud af kroppen, langs arme, ben eller hovedet. Det er de muligheder, kroppen har for at aflade symptomerne, langs vandslangerne, og som bevirkede en symptomlindring. I de fleste tilfælde skete der spontane ændringer af smerte- og symptommønstre. Nogle klienter blev endda smertefri, nogle kunne bevæge dele af kroppen, fx overkroppen, som havde været stiv i 1½ år. De fleste oplevede store bedringer, næsten ingen oplevede forværringer. Det er vigtigt at bemærke, at denne form for korttidsterapi ikke vil kunne gentages med tsunamiofrene efter den sidste behandlingsperiode. Det var kun muligt at ændre symptombilledet relativt hurtigt, fordi symptomerne ikke var kroniske endnu. To år efter tsunamien kunne det tydeligt mærkes, at fysiologien var væsentligt mere kompliceret at påvirke end ved de behandlinger, der blev udført tidligere. Indien udfordrer Det var påfaldende, at klienternes symptomer næsten udelukkende var smerter i kroppen. Næsten ingen nævnte psykiske problemer eller søvnløshed. Det kan skyldes, at de kropslige symptomer var meget fremtrædende, og/eller at en kulturel komponent har en indflydelse, som fx at psykiske symptomer kan være mere tabuiserede. Tolkene var en speciel udfordring. Jeg er vant til at arbejde med tolk, når jeg arbejder med traumatiserede flygtninge, men det kunne absolut ikke sammenlignes. Ingen af vores tolke havde uddannelse som tolk. De fleste var år, og der var nogle iblandt, som kun havde læst få semestre engelsk og aldrig havde anvendt det. Nogle talte så dårligt engelsk, at de ikke kunne arbejde som tolk, men fulgte med og blev oplært. Indere er svære at forstå, når de taler engelsk, accenten er meget hård. Vi arbejdede slet ikke med ressourcer, som ellers er vigtige elementer i SE -arbejdet. Ressourcen lå i selve situationen, nemlig at klienterne havde overlevet, var kommet til behandlingen og var i kontakt med terapeuten. 10

11 Ikke sorgarbejde Det mest belastende var nok, at vi ikke kunne arbejde med følelser som sorg og tab. Det ville have krævet flere sessioner, end vi havde til rådighed. Mange har mistet flere familiemedlemmer, ofte børn. De har mistet deres hjem og deres både, som er deres daglige indkomstkilde. Vi var i en landsby, hvor 200 mennesker døde, 150 af dem var børn. Når sorgen kom op, kunne vi håndtere det ved at anerkende følelsen og beklage, at vi ikke kunne hjælpe der, men at vi kunne hjælpe med at mindske traumesymptomerne i kroppen, hvorved personen vil være bedre i stand til at møde de svære følelser. Modoverføring De stærke følelser, der lå i feltet, udløste modoverføringsreaktioner både hos terapeuterne og tolkene. Terapeuterne hjalp hinanden ved gensidige sessioner, hvilket var en stor hjælp og lettelse. Også kvinden bag videoen fik stærke reaktioner, specielt fordi hun var den eneste, der ikke var traumeterapeut, og det at opleve det intense traumefelt gennem videokameraet uden selv at kunne handle kan meget nemt føre til en sekundær traumatiseringsreaktion. Tolkene fik ofte lignende symptomer som klienterne, kropslige symptomer, især angst og pres i brystet. Nogle af dem havde personligt oplevet tsunamien. Hver terapeut sørgede for at arbejde med sin tolk, således at tolkene ikke tog symptomer med hjem. For det meste arbejdede vi i små grupper, klient, terapeut, 1-2 tolke, og senere kom 1-2 personer til fra tredages træningsworkshoppen for at lære metoden under anvendelsen i marken. Alle grupper sad på markedspladsen og arbejdede. Ind i mellem blev sessioner videooptaget, og så kom naboerne, børn eller andre for at kalde fx kvinden, der var i behandling, hjem, trøste barnet eller tage stilling til noget. Det krævede lidt andre færdigheder end de terapeutiske, vi som regel praktiserer i vores aflukkede terapirum, langt væk fra muligheden for at nogen kan se os over skulderen. Positive erfaringer Tre ugers arbejde i Indien under de beskrevne forhold var en stor erfaring i mit terapeutiske virke og har været medvirkende til at udvide min kapacitet personligt og som terapeut. Denne opfattelse delte flere terapeuter fra teamet. De mange indtryk og sanseindtryk har ofte været tæt ved at være overvældende, og befolkningen har med deres fantastiske udtryk og en fuldkommen aggressionsfri attitude gjort et stærkt indtryk på mig samt givet en længsel efter at komme tilbage og igen arbejde med traumatiserede mennesker i deres vante omgivelser. 1 Ursula Fürstenwald er psykolog og specialist i psykoterapi samt specialist og supervisor i psykotraumatologi. Har arbejdet i OASIS med traumatiserede flygtninge i næsten 10 år. Arbejdede inden da på PPR kontor med børn, unge og familier. Er uddannet i Somatic Experiencing og har siden 1. uddannelse i DK været medorganisator af SE uddannelsen i DK, er assistent på uddannelsen og underviser på introduktionskurser i metoden. Fotos: Tessa Ure 1 Hvis man ønsker at vide mere om arbejde med tsunamiofre i Indien, eller hvis man ønsker at sponsorere projektet, henvises til 11

12 Kroniske smerter og psykoterapi Et psykoterapeutisk udviklingsarbejde med patienter med ondt i ryggen PSYKE OG SMERTE AF HANNE ELLEGAARD Kan patienter med kroniske rygsmerter og psykosociale belastninger profitere af 6-10 psykoterapeutiske samtaler? Det spørgsmål fik Hanne Ellegaard mulighed for at undersøge i Rygcenter Fyn i Ringe. Rygcenter Fyn i Ringe er en specialafdeling i det danske sundhedsvæsen, nu Region Syd. Rygcentret varetager ambulant udredning og tværfaglig konservativ (dvs. ikke kirurgisk) behandling af patienter 1 med ondt i ryggen. Det har 60 ansatte, 3000 patientforløb pr. år og egen forskningsafdeling. Det var interessant at kombinere psykoterapien med den øvrige tværfaglige behandling, som foregik sideløbende med eller var foregået forud for samtalerne, og som blev udført af det øvrige team bestående af læge, fysioterapeut og kiropraktor. Svarene ifølge evalueringsskemaer viste, at 100 % havde nytte af samtalerne og 71 % havde det bedre eller meget bedre i ryggen ved afslutningen sammenlignet med starttidspunktet i rygcenteret. 86 %, dvs. seks ud af syv, 1 I et tværfagligt hospitalsteam falder det naturligt i at bruge ordet patient. Det er derfor det ord, jeg har valgt at bruge i denne artikel. Patient betyder tålmodig, udholdende. 12 troede på, at de ville komme videre. Det skal bemærkes, at der er tale om kroniske smertepatienter med psykosociale belastninger gennem år. 2 Baggrund Som fjerdeårs studerende i 2005 på Nordisk Gestaltinstitut i Tikøb og samtidig ansat som sygeplejerske i Rygcenter Fyn fik jeg mulighed for at bruge 60 samtaletimer i et udviklingsarbejde med 6-10 patienter fordelt med 2-3 samtaler pr. uge. Baggrunden var, at en mindre gruppe af de henviste patienter til rygcenteret havde psykiske problemer med en formodet negativ indflydelse på deres rygsmerter. Formål Formålet var dels at vurdere, om terapeutiske samtaler kunne have en positiv virkning i det samlede behandlingstilbud i rygcenteret, dels at 2 Rapporten kan sendes som vedhæftet fil eller pr. post ved at maile til

13 opnå træning i terapeutiske samtaler under indirekte supervision. Metode og materiale Patienterne blev valgt ud fra en tværfaglig vurdering og efterfølgende inklusionskriterier: Patienter, der var i krise eller sorg, havde depressiv adfærd, led af angst eller var uden selvansvar. Eksklusionskriterier: Ikke-dansktalende eller patienter, der var i psykiatrisk regi. Spørgeskemaer The Beck Depression Inventory scale (BDI) blev anvendt til screening for depression. Depressive patienter med ondt i ryggen er i risikogruppe for at få kroniske smerter, med mindre depressionen ophører i behandlingsforløbet (2). Aron Antonovskys skema SOC, Sense of Coherence, oplevelse af sammenhæng, blev anvendt. Skemaet er udarbejdet ud fra begreberne begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed, som jeg syntes gik godt i spænd med gestaltterapien, fx i tilfælde med håbløshed og meningsløshed. Desuden blev der målt på smerte i box skalaer fra 0-10 og på funktion på Low Back Pain Rating Scale med 15 spørgsmål, der måler fysisk såvel som psykisk påvirkning af den daglige funktion i forbindelse med rygsmerter. Der blev målt på sygefravær m.m. Patienterne forpligtede sig til at udfylde spørgeskemaerne før og efter samt afsluttende at svare på evaluerende spørgsmål (egne spørgsmål, således ikke validerede). Indgåede patienter A var trist. Var sygemeldt. Havde svære bækkensmerter og var meget funktionsindskrænket. B havde været grådlabil flere gange i forbindelse med den øvelsesterapi og hold- træning, der var gået forud. Hun var bange for ikke at gøre øvelserne rigtigt, bange for at de i stedet kunne skade hende. Hun havde mistet flere familiemedlemmer. C var vredladen, hurtigtalende, springende i sin tale, fuldendte ikke sætninger. Var utilfreds med forundersøgelsen. Havde haft et forløb i Rygcenteret for et år siden, forværring af smerterne siden da. Var psykosocialt belastet (sorg, krise), påtog sig meget for andre. D var ung, trist, initiativløs med lavt selvværd. Svarede gentagne gange ved ikke. Lang sygemelding. Psykosocialt belastet, bl.a. af sorg og dårlig økonomi. 13

14 14 E var meget sygdomsfikseret. Afsluttet fra Rygcenteret for fem måneder siden, nu genhenvist pga. smerteforværring. F var en patient, der så sort-hvidt på tilværelsen, var vredladen og bebrejdende. Udsagn stemte ikke overens med gøren og laden. Fysioterapeuten rev sig i håret og sagde: Der er et eller andet galt, men hvad, ved jeg ikke. G brugte udtryk som Det kan min ryg jo ikke klare. Tidligere revalideret. Havde endvidere allergi, hudproblemer, dårlig mave og ofte kvalme. Var trist. H var trist og vred. Magtede ikke arbejdsprøvning. Var alene med to mindre børn. Terapien Patienterne, der indgik, blev tilbudt 6-10 gestaltterapeutiske samtaler. De første 2-3 gange gik typisk med, at patienten fortalte om sine trængsler og sin historie, alt imens trygheden og tilliden voksede imellem os (3). Nogle var meget forklarende og forsvarende, en var desuden skeptisk, og en gemte på et eller andet. Det viste sig senere i forløbet, at hun havde en bakteriofobi. En var vredladen, en var stille og forsagt, og en anden var straks åben og parat til terapi. Jeg fik således rig mulighed for at afprøve gestaltterapien i hele sit brede spektrum. Udfordringer Alt i alt blev det en både udfordrende og spændende opgave, der forløb fra september 2005 til juli Den største frustration i starten var den, at en del patienter var ustabile i fremmøde, fx grundet omkostningerne til transport eller manglende overskud til at komme. Formodentlig blot en bekræftelse af, hvor belastede patienter der her var tale om. Til gengæld var der ingen problemer med at få udfyldt skemaerne. Min største overraskelse var hvor omfattende belastninger, de havde hver især. Jeg tog således mange tanker med hjem til videre refleksion og yderligere teoretisk fordybelse, og jeg havde stort udbytte af både heldags gruppesupervision og individuel supervision gennem hele forløbet. I starten var jeg nervøs før hver eneste samtale, måtte mentalt forberede mig på at skulle være på, hvilket dog ikke hver gang var muligt i en travl hospitalsafdeling og uden et fast rum at være i. Heldigvis fik jeg bedret de fysiske forhold undervejs. Resultater og proces Der indgik i alt otte patienter, hvoraf en udgik efter to samtaler til fordel for behandling på en smerteklinik. Alle var kvinder mellem 25 og 55 år. De havde haft smerter i måneder, i gennemsnit 21 måneder. De var i socialgruppe 3, 4 og 5. Fem kvinder var samlevende, to boede alene. Seks ud af syv tog smertestillende medicin ved indgang, fire tog smertestillende medicin ved udgang. Smertescore: Seks patienter havde ved udgang mindre smerte, en havde uændret smerte. Funktionsscore: Funktionsevnen steg hos alle. Ingen var i arbejde ved indgang. Heraf var en førtidspensioneret, og en var under revalidering og i gang med uddannelse. Ved udgang var to revalideret og i gang med uddannelse, en var i arbejdsprøvning (således stadig registreret som sygemeldt), og en var nu efter arbejdsprøvning arbejdsløs. To var fortsat sygemeldte. Graden af depression faldt, og af de fire patienter, der havde en moderat depression, påbegyndte en patient antidepressiv medicinsk behandling i interventionstiden. Oplevelsen af sammenhæng steg, ifølge Antonovskys skema. 3 3 Søjlediagrammer kan ses i den samlede rapport.

15 Patientforløb De følgende cases er anonymiserede. Birgit (52 år) var grædende og hastigt snakkende. Hun projicerede skylden for sin ulykkelighed på den familie, hun havde tilbage, samt på sin eksmand. Hun talte om de mange dødsfald i familien, om end det viste sig, at det var 10 år tilbage i tiden, hvor hendes far og andre ældre familiemedlemmer døde. Hun var svær at stille spørgsmål, da talestrømmen var uendelig. Hun fik en kropslig tilgang, jeg lavede en fænomenologisk øvelse med hende, dvs. bad hende mærke efter, om hun mærkede noget i kroppen, samtidig med at jeg opfordrede hende til at fortælle hvad, fx hjertebanken, varme, smerte eller andet. Hun mærkede bl.a., at hendes lænderyghvirvler sad forskudt og dermed smertede, sluttede med at mærke at hvirvlerne kom på plads. Når hun under seancen begyndte at forklare og finde årsager det er nok fordi bad jeg hende undgå ord og mærke igen. Denne øvelse gjorde en stor forandring for Birgit, hun kom i kontakt med sig selv og lavede på egen hånd lignende øvelser derhjemme. Patienten fik i terapiforløbet givet slip på eksmanden, familien blev baggrund, og hun kunne nu koncentrere sig om at arbejde med sin egen selv-omsorg. Patientens funktionsscore faldt fra 71 % til 0 %, dvs. hun fik normal funktionsevne. Smertescore på en box skala faldt fra 5 til 0. Birgit havde således heller ingen smerter efter 10 samtaler. Kathrine (34 år) viste få følelser, var trist og var meget intellektualiserende. Hendes forsvar var at snakke sig fra de følelser, kroppen gemte på. Hun havde behov for at have kontrol, måtte have styr på alting for at undgå at komme i situationer, der kom bag på hende. Hun var perfektionist. Hun havde altid forsøgt at få sine forældres opmærksomhed, gjorde alt for at være bedst, så hun kunne få ros og anerkendelse. Kathrine blev guidet tilbage, til hun var en lille pige, og fik et yndigt billede frem af sig selv, som hun siden brugte, når hun var trist. Jeg arbejdede med hendes indre sårede barn, og hun fandt ud af, at hun havde svært ved nærhed. Hun havde et lavt selvværd og kendte ikke sine egne behov. Hun fandt i forløbet egne styrker og ressourcer. Hun opdagede, at når hun slap kontrollen og undlod at tage andres ansvar, så tog de andre selv ansvaret på sig. Kathrine klarede, trods fortsatte lændesmerter, sin træning og daglig stavgang samt sit fuldtidsstudie. Hun var ikke længere sygemeldt, hun blev tidligt i forløbet tilkendt revalidering. Kathrine faldt fra moderat til mild depression, faldt på en box skala fra 8 til 3 i smerte, faldt 15 % i funktionsscore og blev meget mere aktiv og glad. Anni var 25 år, havde en mellemlang uddannelse, men havde ikke været i arbejde i ca. to år. Hun havde ondt i lænden samt udstråling til ben. Anni boede sammen med sin mand, som var førtidspensioneret, og deres fælles barn på tre år, der var multiallergiker. De var belastet af en særdeles dårlig økonomi. Anni havde et lavt selvværd, en spæd stemme, hun var initiativløs og svarede ofte ved ikke. Kunne ikke klare job, havde været i arbejdsprøvning i tre dage, måtte opgive. Der var en vis tristhed over hende. Hun blev tilbudt holdtræning efter et forløb ved 15

16 angstanfald. Hun var i en periode, hvor hun var ekstremt træt, og virkede igen mere depressiv. Anni var op imod en ekstrem dårlig økonomi, påtog sig desuden selv indkøb og aflevering af datteren tidligt om morgenen samt klarede de fleste praktiske gøremål. Dog havde hun i forløbet vist sig at cope godt, og hun formåede igen at ændre på sin situation, så hun magtede arbejdet og igen fik det bedre. Hun havde en sund fornuft og arbejdede godt med sig selv mellem samtalerne. Anni sluttede trods 37 timers arbejdsuge og daglige lange cykelture med et fald i smerte fra 7 til 3 på en box skala. I funktionsscore faldt hun fra 58 % til kun 20 % i belastning. kiropraktorstuderende og sagde desuden ja til samtaler. Anni krøb langs væggen de første flere gange, hun havde nervøs mave, hver gang hun kom i ambulatoriet. På skemaerne havde hun scoret lav oplevelse af sammenhæng samt moderat depression. Hun havde haft to ufrivillige aborter inden for det sidste år. Et af Annis temaer var død, både fra her-og-nu og fra tidligere i hendes liv. Anni havde oplevet ekstrem mobning gennem hele skoletiden, var altid usikker i en ny sammenhæng. Med Anni arbejdede jeg med indre barn, med sorg og selvstøtte (4) og brugte desuden positiv reformulering (fra systemisk terapi). Anni fik en oplevelse af at have handlet klogt i en given belastet situation. Allerede ved fjerde samtale kom Anni friskt gående ind i lokalet. Hun fik i forløbet mere selvtillid, turde være mere sig selv, blev bedre til kontakt og bedre til at tage initiativer. Hun kontaktede på eget initiativ et Reva jobcenter og startede med en 37 timers arbejdsuge. Hun blev meget glad og stolt over at være kommet i gang. Sjette gang havde hun fået et mindre tilbagefald pga. stress, havde endog været tæt på et Evaluering efter terapien Et evalueringsskema med otte spørgsmål blev udleveret efter afsluttende samtale. Alle havde haft nytte af samtalerne og seks ud af syv følte sig psykisk stærkere. På spørgsmål 8: Var der noget, du oplevede som særligt betydningsfuldt i terapien, blev der bl.a. svaret: Terapien betød, at jeg fik indsigt i min smerte, og under kyndig vejledning forsvandt smerten. Det har betydet, at i stedet for at være en passiv patient, blev jeg en søgende person. Jeg fik åbnet mit sind, og jeg blev klar over, at jeg selv kunne være med til at ændre min smerte, arbejde med den, flytte den. Jeg har fået det bedre med mig selv, jeg er blevet bedre til at sige fra, og jeg er blevet bedre til at spørge om hjælp. Jeg håber, at I en anden gang vil give lov til samtaler som dem med Hanne, for de virker. Da jeg startede hos jer + Hanne var jeg: Meget negativ ked af det usikker osv. At jeg efter hver samtale fik en bestemt ting at fokusere på, og at den var selvbestemt, efter de behov jeg havde lige nu. 16

17 Diskussion Det lykkedes over et halvt år at fuldføre de planlagte samtaler med et positivt udfald. Jeg er især tilfreds med, at alle havde nytte af de terapeutiske samtaler, og at alle øgede deres funktionsevne. Det er iøjnefaldende, at alle otte indgåede patienter, hvoraf en udgik, var kvinder. Det er dog ikke ensbetydende med, at mænd ikke kan have kroniske lændesmerter og psykosociale belastninger. Det kan diskuteres, hvad der kan konkluderes på syv patienter og 61 timers psykoterapi, men det har givet et fingerpeg i den rigtige retning til den subgruppe af befolkningen med kroniske rygsmerter, der ofte er ladt i stikken i det danske sundhedssystem. Selv fik jeg en kontinuerlig og god træning i udøvelse af psykoterapi til patienter med en kompleks smerteproblematik og opnåede en erfaring, som i bedste fald kan komme andre fremtidige kroniske og svært psykosocialt belastede patienter til gode. Konklusion Det synes, som om patienter med kroniske rygsmerter og svær psykosocial belastning opnår smertelindring og øget funktionsniveau og udtrykker stor nytteværdi af 6-10 samtaler med psykoterapeut sideløbende med eller efter den øvrige tværfaglige behandling. Min fremtidige udfordring og udvikling ligger i kiropraktor Bendt Johansens ph.d projekt Individuel screeningsbaseret biopsykosocial indsats for patienter med uspecifikke lændesmerter, hvor ideen er at give den rette behandling til den rette patient. Jeg er ansvarlig for den psykoterapeutiske intervention til patienter med ondt i ryggen og samtidig depression. En anden udfordring er, blandt smerteplagede patienter, at blive i stand til at subgruppere dem, der måtte lide af PTSD, og rette behandlingen derefter. Dette arbejde er i samarbejde med psykolog Jørn Callesen og adm. overlæge og professor Claus Manniche. Om kommende resultater bliver positive eller negative på måleskalaerne står hen i det uvisse, men jeg føler mig overbevist om, at tilbudet om psykoterapeutisk intervention kan medvirke til at øge livskvaliteten for patienter med kroniske non-maligne smerter. Litteraturliste 1. Ellegaard, Hanne: Ondt i ryggen. Psykoterapeutisk udviklings- og uddannelsesarbejde. Rygcenter Fyn, Ringe. November Hasenbring, M.: Attentional Control of Pain and the Process of Chronification. Progress in Brain Research 2000;129: Mannerstråle, I.: Gestaltterapi på svenska. Wahlstrøm og Widstrand 1995; Hostrup, Hanne: Gestaltterapi. Hans Reitzels forlag 1999; Hanne Ellegaard er uddannet sygeplejerske og er diplomeret gestaltterapeut fra Nordisk Gestaltinstitut i Tikøb. Aspirantmedlem af Psykoterapeut Foreningen og medlem af Fynsk Psychotherapy Networking. Har et særligt interessefelt og erfaring med psyke og smerte. Er aktuelt ansat som psykoterapeut i sundhedsvæsenet i Rygcenter Fyn, Ringe. 17

18 LATTER MOD STRESS ET GODT GRIN AF MARIE GJERUM Artiklen er et indslag i den tilbagevendende debat om stress, hvordan vi forklarer det, og hvad vi gør ved det. Latter er et af virkemidlerne, et middel der er gratis og tilgængeligt. Det kan læres af alle, dyrkes overalt, gerne hver dag, og det kan nedsætte stress. Dette er ikke en videnskabelig artikel. Der er en del forskning omkring latter og stress, men det er spredt og af meget varieret kvalitet. Jeg nævner nogle af de forskere og undersøgelser, som jeg har fundet, og håber, at psykoterapeuter vil bruge latter mod stress hos sig selv og deres kunder. Stress smitter, men det gør latter også. 18 Hvordan jeg forklarer stress I 1935 introducerede den amerikanske fysiolog Cannon fight/flight reaktionen (stress) hos dyr, der blev udsat for psykiske belastninger. I 1970 erne beskrev den canadiske læge Hans Selye reaktioner på langvarig belastning/stress hos dyr og mennesker. Han viste, at stress øger ens modtagelighed for sygdomme. De to forskere har haft stor betydning for vores viden om stress. Siden har mange forsket og beskrevet stress fra mange vinkler, og i dag omtales ny viden om stress næsten dagligt i medierne. Der er mange måder at forstå og forklare stress. Mit udgangspunkt er, at stress er overbelastning, der medfører ubalance. Stress opstår, når der er ubalance mellem indre og ydre krav og forventninger på den ene side og de reelle muligheder for at tackle disse krav og forventninger på den anden side. Med muligheder mener jeg ressourcer som modstandskraft og copingstrategier, tid, støtte fra omgivelserne, personlighed, arv m.v. Fx bliver personer med høje ambitioner og perfektionisme let stressede, fordi de efter egne standarder aldrig når det, de skal, og aldrig gør det godt nok. Andre udsatte er personer, der spekulerer over i går og bekymrer sig om i morgen i stedet for at samle energi omkring det, de kan gøre noget ved nu.

19 De påvirkninger (stressorer), der fører til stress, er kendetegnet ved uforudsigelighed, forandringer eller flere opgaver/aktiviteter, end personen kan magte. Travlhed giver ikke nødvendigvis stress, men hvis personen føler sig utryg (usikker jobsituation, skilsmisseovervejelser), hvis travlheden kommer samtidig med mange forandringer (flytning, barnefødsel), eller hvis der ingen mening eller ende er på de mange opgaver, vil personen være særligt udsat for stress. Stress er en samling symptomer på ubalance i kroppen, og det optimale er at fjerne påvirkningerne (stressorerne) og få balancen igen. Det lyder enkelt, men dels er stressorer ikke altid så enkle at indkredse og fjerne, dels kræver det overskud og tid at ændre de påvirkninger, der stresser. Endnu bedre ville det være at forebygge stress ved at være opmærksom på de første tegn på ubalance, så man kan sætte ind tidligt. Arbejde på forandring, fjerne sig fra situationen eller tilpasse sig forholdene. Det gælder om at få indsigt i, hvad der stresser, hvad de første tegn på stress er, og hvordan man kan lære at tackle det. Typiske stresssymptomer Stress rammer os på vores krop, følelser, tanker og adfærd. Det er forskelligt, hvor det første tegn viser sig, men de fire områder påvirker hinanden, og det kan føre til en ond cirkel. De første typiske tegn skal nævnes her: Stress starter måske med destruktive tanker: jeg når ikke mit arbejde, det er min egen skyld, jeg er en dårlig ansat, alle de andre kan klare det, jeg må sygemelde mig og sige op. Tanker der indeholder begrænsninger og negative forudsigelser. Måske starter det i kroppen. Hovedpine, træthed, søvnproblemer, muskelspændinger, hjertebanken. Måske reagerer man først følelsesmæssigt. Bliver irritabel, vred, trist, usikker og uden lyst til socialt samvær eller gøremål, der førhen var lystfyldte. Måske ses de første stresstegn i adfærden. Man får nedsat evne til at huske og koncentrere sig og mister overblikket. Man arbejder over for at kompensere og aflyser sociale aftaler. Hvis belastningerne fortsætter, kan følgerne af stress blive kroniske lidelser som depression, angst, forhøjet blodtryk med forværring af hjertekarlidelser, sukkersyge, nedsat immunforsvar og mavesår. Alvorlige sygdomme, som kan få både sociale og personlige følger som langvarig sygdom, arbejdsophør, økonomisk nedgang og familiære problemer. Man kan lære at blive bedre til at tackle belastende situationer med metoder som fx afspænding, mindfulness, meditation og visualisering, motion, sund mad, konstruktiv tænkning frem for destruktiv. Adfærdsinstruktioner som sortering af opgaver, sørge for pauser og at holde fri osv. Metoderne har alle det formål, at den stressede kan genvinde balancen. Der er skrevet mange bøger om stress med gode råd om, hvordan man tackler stress. Jeg har nedenfor nævnt nogle af dem, der har inspireret mig i mit arbejde. Her skal jeg sætte fokus på latter som stressnedsættende middel. Latter som stressdæmper I 1996 var jeg på studietur til studenterrådgivninger i USA for at høre om deres behand- 19

20 lingsmetoder. På UCLA (University of California Los Angeles) hørte jeg om latterterapi, som de havde gode erfaringer med i behandling af stress og angst. Psykolog Annette Goodheart havde introduceret metoden, som hun havde medbragt fra Indien. Annette Goodheart var inspireret af forskning i USA om latterens virkning på helbredet generelt og på stress specifikt. Dr. Madan Kataria fra Mumbai startede i 1995 med latterterapi som behandling mod stress og angst, hans ønske var at nedsætte medicinforbruget og øge patienternes velvære gennem latter. Madan Kataria var inspireret af en amerikansk jounalist, Norman Cousins, som i 1979 opdagede latterens helende egenskab. Han led af en kritisk smertende sygdom, hvor ingen medicin hjalp. Han eksperimenterede ved at se alle de sjove videoer, han kunne, og opdagede, at symptomerne svandt. Madan Kataria startede latterøvelser med gruppemøder i en park, hvor gruppen udvekslede vittigheder. Da man løb tør for vittigheder, udviklede Dr. Madan forskellige øvelser, hvor han dirigerede latter kombineret med åndedrætsøvelser (latteryoga). Siden er der oprettet latterklubber rundt om i mange lande. Nogle mødes i parker, andre på arbejdspladser eller på biblioteker. Der er eksempler på arbejdspladser, som har indført ugentlige latterøvelser for at give de ansatte energi og nedsætte stress. I Danmark har vi ca. 50 latterklubber og endnu flere latterinstruktører, som sætter grupper i gang med latteryoga. Det er kendt for de fleste, at latter giver energi og velvære, mens man gør det du kan ikke være bekymret og stresset, mens du ler. Men forskning har vist, at latter er gavnlig for helbredet, også på lang sigt. Jeg kan nævne et par stykker her, der er ikke en samlet oversigt endnu. Dr. William F. Fry fra Stanford University LA har 1992 vist effekt af latter. Han påviste, at latter øger iltningen i kroppen og giver øget blodgennemstrømning, stimulerer hjertet, samt at latter er en god hjertekar-træner og nedsætter åndedrætsinfektioner. Dr. Lee Berk fra Loma Linda University California viste i 1989, at latter sænker blodtrykket og stresshormonerne. Han viste også, at latter styrker immunforsvaret ved at øge antallet af de naturlige dræberceller og hvide blodlegemer, der går i aktion, når kroppen udsættes for infektioner. I 1997 påviste Lee Berk, at latter nedsætter risikoen for hjerteanfald. Dr. Otto Warburgh har beskrevet, hvordan mangel på ilt er roden til sygdom, og at latter har en sygdomsforebyggende effekt, fordi latter fører mere ilt til hjernen og kroppen. Hvad sker der? Latterens virkning på krop og hjerne er: Latter giver motion til de indre organer, fx stimulerer den hjertemuskulaturen, og den udvider blodkarrene, så blodcirkulationen øges, og blodtrykket sænkes. Den dybe vejrtrækning ved latter betyder, at lungekapaciteten bedres. Derved kan latter mindske astma og bronkitis. Latter betyder øget antal af hvide blodlegemer, som vi mister, når vi er stressede. Immunforsvaret styrkes, fordi latter øger iltningen i kroppen, og antistoffer frigøres til gavn for slimhinderne. Når vi er stressede, får vi tørre slimhinder og fanger lettere luftvejsinfektioner, men det kan latteren råde bod på. Stresshormonerne adrenalin og cortisol sænkes, når man ler, mens kroppens endorfiner øges. Endorfinerne 20

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

Tema: Angst og arbejde. Stress på grund af jobbet. Fremtidens behandling. Tillykke! OCD-foreningen. Festligt startskud

Tema: Angst og arbejde. Stress på grund af jobbet. Fremtidens behandling. Tillykke! OCD-foreningen. Festligt startskud Nr. 19 december 2007 www.angstforeningen.dk Tema: Angst og arbejde Stress på grund af jobbet Fremtidens behandling Tillykke! OCD-foreningen Festligt startskud 4 8 11 14 Redaktion: Kamma Kaspersen (ans.

Læs mere

Tema: Hypnose og haveterapi

Tema: Hypnose og haveterapi Nr. 26 OKTOBER 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Hypnose og haveterapi Angst og hypnose Naturens puls Metagkognitiv terapi PTSD Foreningen 4 8 10 17 Redaktion: Marie Särs Andersen (ansv. red.) Claus Sersar

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug Januar 2005 10 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug ISSN

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Værd at vide om depression

Værd at vide om depression Værd at vide om depression Til depressionsramte, pårørende, venner, kollegaer og andre interesserede Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og recovery

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten 25. november 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 20 Den dyre stress Psykiske lidelser som stress og depression koster dyrt. Forsikringsselskaberne har fordoblet udbetalingerne på få år. Side 4 Giv

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Motion er en form for terapi

Motion er en form for terapi Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 45 I Juni 2015 I 14. årg. Motion er en form for terapi Læs mere på side 06 12 Ødem vi lever med det 17 DBO s ærespris hylder de frivillige 23 Sådan anmelder

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk 15. april 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 7 Skæv dom En landsretsdom vil tvinge en psykolog til at opgive tavshedspligten. Skadevirkningerne kan blive uoverskuelige. Side 2/lederen Dominoeffekt

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Stress i skolen. Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Stress i skolen. Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Stress i skolen Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen Indhold Forord 3 Hvad er stress? 4 Hvor stor en belastning

Læs mere

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet 18 9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Job og identitet Jobbet har en afgørende betydning for os, og det er her, vi finder en stor del af vores identitet. Men hvad hvis vi mister jobbet?

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

U dgivet i samar b ej de mellem. Offentlig. 1:2008:marts. De store syndere er reform og administration Side 7-9. Fra 60 til 37 timer sådan!

U dgivet i samar b ej de mellem. Offentlig. 1:2008:marts. De store syndere er reform og administration Side 7-9. Fra 60 til 37 timer sådan! Offentlig Ledelse U dgivet i samar b ej de mellem H K / Ko m m u n a l Da n s k S o c i a l r å d g i v e r f o r e n i n g S o c i a l p æ da g o g e r n e s L a n d s f o r b u n d 1:2008:marts TEMA:

Læs mere

Job ad omveje. Freden brudt ud. Tag godt imod. Psykologi er kultur

Job ad omveje. Freden brudt ud. Tag godt imod. Psykologi er kultur 11. januar 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 1 Job ad omveje Efter en tre måneder lang mellemlanding i Australien vendte Johanne Grant ved årsskiftet hjem til nyt job. Side 4 Tag godt imod Psykologi

Læs mere