Miniprojekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miniprojekter 2011-2012"

Transkript

1 Miniprojekter

2 Forord side 3 Bolivia Fundicion San Gabriel side 4 Bolivia Manos Solidarios, Cochabamba side 5 Bolivia TAEPO, Håndværkerskolen i Ckochis side 6 Botswana Melha ya Bofelo Foundation side 7 Burkina Faso ABPAM side 8 Burkina Faso AMPO side 9 10 Burkina Faso AMPO, Tondtenga Landbrugsskole side 11 Burkina Faso Balla Sukaabe side 12 Burkina Faso Tanghin Heksecenter side 13 Etiopien Døveskolen i Addis Ababa side 14 Grønland Amarngivat, Tasiilaq side 15 Grønland Julekurve, Tasiilaq side 15 Haiti La Grande Anse side 16 Indien CASP. Senior Citizen side 17 Indien CASP Giv os et Sundt Syn side 18 Kenya Træplantningsprojekt side 19 Liberia Abbas Heaven Monrovia side 20 Litauen Jurbarkas regionen side 21 Rusland Børnehjem nr. 53, Skt. Petersborg side 22 Sierra Leone Masanga Hospitalet side 23 Sri Lanka Løveunger side 24 Tanzania Arusha side 25 Uganda Bisou side 26 Zambia Lioyelo side Lions Clubs Micro Loan Foundation side 29 Oktober

3 Til klubbernes IR udvalg. Oktober 2011 Det er med stor glæde, at vi igen kan præsentere Lions Miniprojektkataloget. Dette års katalog har en række af vore gode og velkendte projekter, men indeholder også nogle nye områder. Vi håber således, at der er noget for enhver smag. Katalog er også i år elektronisk, d.v.s. at klubberne/private skal ind på og her downloade miniprojektkataloget for om ønsket at printe det ud. Man kan naturligvis også gennemse kataloget på siden og så ud fra dette vælge hvad man vil købe. En række projekter bliver hurtigt udsolgt, så derfor skal vi selvfølgelig opfordre til at man snarest muligt træffer sin beslutning. Projekterne sælges efter først til mølle princippet, så jo før I træffer en beslutning, jo større chance er der for, at I kan få det primære ønske opfyldt. Ved sidste års katalog blev omsætningen i butikken kr ,, heraf kr fra julekalenderen. Penge er blevet kanaliseret ud til de mangeartede men alle gode projekter. Derved var de mange bække små med til at gøre en afgørende forskel for en række af vore medborgere ude i verdenen. Projekterne koordineres af Lions klubber herhjemme med kolleger ude i verden eller gennem samarbejdspartnere, som kan sikre at hjælpen når frem. AC Børnehjælp i Århus er en af vore trofaste partnere i dette arbejde, og vi siger dem herigennem tak for samarbejdet. Vi håber at I i jeres klub kan finde et projekt som kan nyde jeres støtte. Tøv ikke med at kontakte jeres IRC, hvis I har spørgsmål til køb i kataloget.. Vi glæder os til at høre fra jer. Med venlig hilsen IR Gruppen MD 106, IRC 106 A IRC 106 B IRC 106 C IRC 106 D Niels Erik Kjær Ole Engedal Tom Michelsen Kim Larsen Åparken 92 Kærvej 9 Tranebærvej 1 Bramsvej Brøndby 7850 Stoholm 7200 Grindsted 2920 Charlottenlund Tel Tel Tel Tel IRD MD 106 Bent Jespersen Sponnecksvej 13 B 2820 Gentofte Tel Oktober

4 Bolivia Fundación San Gabriel Projektansvarlig: LC Hinnerup Fundación San Gabriel er en stiftelse, der primært arbejder for at forbedre sundheden for kvinder og børn. Den har til huse i et af de fattigste distrikter af La Paz, som ligger i ca meters højde. Stiftelsens målgruppe er de ca. 80 % af byens befolkning, der lever under et eksistensminimum. Stiftelsens hovedaktivitet er hospitalet San Gabriel, der har ca. 80 sengepladser samt en ambulant afdeling, der omfatter operationsstuer, medicinsk afdeling, børneafdeling og gynækologi. Operationer og behandlinger af fattige patienter på hospitalet i La Paz. Projekt: Ansøgt beløb: 20 x kr Der er som noget nyt oprettet en kræftafdeling ved hospitalet. De bedste læger i La Paz arbejder stort set gratis på hospitalet. Hospitalet mangler penge til operationer af fattige børn og unge mødre, der ikke kan skaffe det fulde beløb, som den pågældende operation koster. I 2009 betalte Lions Club Hinnerup for 36 operationer og behandlinger, en udgift på kr Hvert år får vi besked om hvilke operationer og behandlinger, der er udført, navn på patienterne, beskrivelse af deres situation, omkostningerne og patienternes egenbetaling en særdeles grundig orientering om, hvordan vores midler er brugt. Da man ikke kan forudsige hvilke operationer og behandlinger, der er brug for i det kommende år, er denne skriftlige årlige redegørelse, og den personlige kontakt, der er til hospitalet af stor betydning. I 2010 videresendte LC Hinnerup kr , og i 2011 kr som var givet af danske klubber via miniprojektkataloget. San Gabriel har takket klubberne for donationerne og udførlig rapport er på vej. I juli 2011 var LC Hinnerups VP og klubbens tovholder på besøg på Fundación San Gabriel i La Paz for at følge op på projektet. Oktober

5 Bolivia Manos Solidarios Cochabamba (solidariske hænder) Projektansvarlig: LC Hinnerup Fattigdommen i Bolivia er utrolig stor, og selvom skolegangen er gratis, skal der midler til for at få et barn i skole. Ofte har de fattige familier brug for børnenes arbejdskraft og hvis børnene skulle få mulighed for at deltage i nogle skoletimer, er der hverken plads eller tid til lektielæsning. Som et resultat af et Danida samarbejde mellem danske firmaer og lokale firmaer om at fabrikere mejeriudstyr, har man sammen med en gruppe lokale ildsjæle i storbyen Cochabamba og Lions Club Hinnerup dannet projektet Manos Solidarios Solidariske Hænder. Dette har muliggjort, at 10 børn er kommet i skole. Udgifter til sundhed for 2 skolebørn er kr pr år Projekt: Ansøgt beløb: 5 x kr Udgifter til et dagligt skolemåltid for 1 barn er kr pr. år Projekt: Ansøgt beløb: 10 x kr Den lokale gruppe står for det praktiske såsom, at finde lokale til lektielæsning, at ansætte en pædagog til hjælp med lektielæsning, at give børnene et måltid mad, at få forbedret deres hygiejne og at tilbyde et let sundhedstjek samt en tandbehandling. Uden midler fra Lions Club Hinnerup til tøj, mad, skolemateriale, transport og det årlige sundhedstjek ville disse børn ikke få en skolegang, og derfor ville de senere ikke kunne få et arbejde. De ville være dømt til et liv i byens slum. Det er den barske virkelighed i Bolivia. Børnene forpligtiger sig til at gennemføre skolegangen med afslutning i 9. Klasse. Lokale firmaer hjælper med at få børnene i arbejde efter 9. Klasse. Her er et projekt, hvor Lions virkelig gør en forskel. LC Hinnerup overførte i 2010 DKK til projektet. I 2011 er det besluttet at overføre et lignende beløb, hvoraf 1/3 kommer fra andre danske Lions klubber og 2/3 fra LC Hinnerup. En af de dygtige piger med sin mor. I juli 2011 var LC Hinnerups VP og klubbens tovholder på projektet på besøg i Cochabamba, og muligheden for at udvide projektet med flere børn drøftes. Dette vil betyde, at der må skaffes andre lokaler og mere hjælp. Oktober

6 Bolivia TAEPO Håndværkerskolen i Ckochis Projektansvarlig: LC BOV I dette utroligt fattige, men i kraft af beklædningen meget farverige land, giver denne uddannelsesinstitution TAEPO Taller Educative Popular eller på dansk: Folkelig Uddannelses værksted, områdets unge et tilbud, som mange andre ikke kan få. Skolen er fleksibel, så også voksenelever får mulighed for at sikre sig en anerkendt, faglig uddannelse. Skolen er opført 1990 via indsamlede bidrag og med hjælp fra Danida, hvorefter tidl. skoleleder Egil Høydal, Højer, nu bosat på Rømø, har forestået projektet med lokalt leveret arbejdskraft og materialer. Skolen giver mulighed for at uddanne sig indenfor tekstil, metal, snedker og tømrerområdet, el og VVS samt mekanikerfaget. Elevernes faciliteter på Kollegiet Projekt: Ansøgt beløb: 10 x kr Elevernes faciliteter i spisesal og opholdsrum Projekt: Ansøgt beløb: 10 x kr Der er ca. 100 kollegieelever og mindst et tilsvarende antal dagelever fra området. Alle får en efter bolivianske forhold høj, kompetencegivende uddannelse og dermed højere levestandard. Lions clubber i 106C Zone Syd, Sønderjylland forestår i samspil med Egil Hoydal, som fortsat har forbindelse med skolen og bl.a. senest har besøgt skolen i foråret 2010, et flerstrenget projekt for renovering, fornyelser og nyanskaffelser, eftersom skolen efter 20 års intensiv anvendelse er ganske nedslidt. Parterne har sammensat aktuelle projekter: opdatering af værkstederne opdatering af el installationer opdatering af værkstedernes udstyr/redskaber opdatering af kollegiet for elever opdatering af spisesal og opholdsrum for elever Alt i alt anslået til udgifter i danske kr der anvendes til indkøb af materialerne lokalt, medens udførelsen sker med frivillig indsats fra alle tilknyttet skolen. De 17 sønderjyske Lions clubber i Zone Syd er efter individuel formåen hovedaktører i projekternes gennemførelse, som medio 2010 er igangsat. Oktober

7 Botswana Metlha ya Bofelo Foundation Projektansvarlig: LC Vadum Metlha ya Bofelo Foundation er en Non Governmental Organization (NGO) godkendt af de botswanske myndigheder til at drive et fritidscenter for socialt udsatte børn. Børnene bliver visiteret af de lokale sociale myndigheder. Kazungula ligger der, hvor Botswana møder Zambia, Zimbabwe og Namibia og er en grænseby på godt og ondt. Der er mange prostituerede, et stort alkohol og narkomisbrug og stor arbejdsløshed, hvilket betyder at HIV/AIDS raten er en af de højeste i hele Botswana. Cirka 40 % af den voksne befolkning i Kasane/ Kazungula området er enten HIV smittet eller har AIDS i udbrud. Taberne i det spil er børnene. Man regner med, at der i det lille grænsesamfund på ca indbyggere er cirka 200 forældreløse eller socialt udsatte børn. Fritidscentrets idégrundlag er helt simpelt: Sultne børn kan ikke lære noget. Bange børn kan ikke fungere socialt. Snavsede børn bliver syge. Opførelse af ny toiletbygning Centret har brug for en ekstra toiletbygning for at kunne oprette en børnehave for de mindste. Pris kr projekt andele a kr Projekt: Ansøgt beløb: 10 x kr Mad til et barn i et år Den mad børnene får på centret, er alt hvad de får. Vi ønsker at give dem to måltider hver dag syv dage om ugen. Det koster 1.200,00 Kr. for et barn pr. år. 10 projekt andele a kr Projekt: Ansøgt beløb: 10 x kr Efteruddannelse af den pædagogiske leder Børnene har brug for intens lektiehjælp. Derfor ønsker centret at efteruddanne Efa Johane, den pædagogiske leder. Hun er selv et af de socialt udsatte børn, der kom videre. Pris for dette er kr projektandele a kr Projekt: Ansøgt beløb: 10 x kr Oktober

8 Burkina Faso ABPAM Projektansvarlig: AC, Århus ABPAM i Burkina Faso er burkinsk blindesamfund, der blev etableret i 1979 af både blinde, svagtseende og almindeligt seende engagerede mennesker. Der søge sstøtte til projekter for disse grupper af mennesker. Organisationen blev etableret med støtte fra lokale Lions klubber og Socialministeriet. Det overordnede formål for ABPAM er at sikre bedre vilkår for blinde og svagtseende i Burkina Faso via uddannelse og styrkelse af den enkeltes mulighed for at deltage i det sociale liv på lige fod med seende via projekter. ABPAM ønsker at nå ud og skabe bedre vilkår for mere end burkinere med synshandicaps via kulturelle, sportslige og artistiske aktiviteter. De danske Lions klubber har kendt til ABPAM siden det første Operation Gensyn projekt startede i Nu har samarbejdet udviklet sig yderligere, og ABPAM har igen i år bedt om mulighed for at præsentere et par projekter i årets LIONS minikatalog, for at kunne igangsætte nogle indtægtsskabende aktiviteter for blinde og svagtseende. I Burkina Faso har de blinde svære vilkår. Deres særlige situation hindrer dem i sociale relationer, de mangler adgang til uddannelse og har derved også svært ved at få job. Der findes kun 3 blindeskoler i hele Burkina Faso. ABPAM indsatsområder er, at Promovere uddannelse både kortere og længere varende uddannelser af blinde og svagtseende Skabe netværk til fordel for blinde, svagtseende og deres pårørende Fremme jobmuligheder for blinde. Etablere og administrere et uddannelsescenter for praktiske fag såsom kunsthåndværk, dyrkning af grøntsager, introduktion til blindskrift etc. Sundhedsuddannelse såsom kendskab til familieplanlægning, HIV/Aids, hygiejne etc. Introduktion til aktiviteter, som blinde kan deltage i både kulturelt og sportsligt. Arbejde for at styrke de blinde og svagtseende borgeres rettigheder i samfundet. Uddannelse: Formålet er at uddanne 45 blinde og svagtseende fordelt med 5 elever på hver af landets 9 blindeskoler. Projektet har til formål at tilbyde et års skolegang, hvor eleverne lærer at læse og skrive blindskrift. Derudover tilbydes eleverne samtidigt et 6 måneders kursus, hvor eleverne undervises i vævning af underlag til senge, lave reb, væve stolesæder og stolerygge udover at væve tæpper. For at opnå den bedste effekt i lokalområdet er ABPAM opmærksom på at udvælge elever af begge køn på samtlige centre. 9 projektandele uddannelse a 5 elever kr Projekt: Ansøgt beløb: 9 x kr Opdræt af får er en rentabel aktivitet for de unge blinde i landområderne, der ikke har arbejde og som derfor ikke kan støtte familien økonomisk og dermed heller ikke bliver socialt integreret i familien. Med blot en lille fortjeneste vil disse unge blive betragtet som hørende til i familien. Projektet starter med et hun får og en vædder. Når hunfåret bliver gravid, fedes vædderen op og sælges. En del af salget bruges til at købe en ny vædder. En anden del bruges til at købe mad og medicin til dyrene og den sidste del er reserveret til den unge blinde, for at dække hans/hendes egne behov. Denne cyklus fortsætter. Projektet er i sin fulde anmodning beregnet til at give 30 unge blinde mulighed for at forsørge sig selv, hvor de i opstartsfasen får tilbudt 2 får hver. 15 projektandele 2 får og 2 væddere kr Projekt: Ansøgt beløb: 15 x kr Opfølgningsbesøg i provinsen Opfølgning på samtlige aktiviteter under projekt 1 og 2: For at kunne følge op på samtlige aktiviteter, vil det være nødvendigt at besøge alle 9 lokale centre, der alle ligger langt fra hovedstaden Ouagadougou. Derudover skal 3 lokale organisationer besøges, som står for implementeringen af fåre projektet. For at kunne gennemføre disse opfølgningsrejser ud i provinsen, vil der blive benzin udgifter samt opholdsudgifter undervejs. Benzin og opholdsudgifter i forbindelse med opfølgningsbesøg i provinsen af projekterne uddannelse og opdræt af får. Projekt: Ansøgt beløb: kr Oktober

9 Burkina Faso AMPO Projektansvarlig: AC, Århus I 1995 var det oprindeligt Katrin Rohdes tanke at etablere et lille børnehjem for ca. 20 gadedrenge. Siden har planerne dog ændret sig væsentligt. Da børnehjemmet var etableret, blev Katrin til stadighed mødt af flere andre grupper bl.a. handicappede, der bad om hendes hjælp. Alle grupperne stod alene med deres problemer og kunne ikke få hjælp andre steder fra. Katrin så, at hun kunne hjælpe disse grupper samtidig med, at deres selvværd skulle styrkes. Dette betyder, at AMPO i dag danner rammen om et par hundrede børn, der er optaget i følgende projekter, opdelt i arbejdsprogrammer, uddannelsesprogrammer samt rådgivning og vejledningsprogrammer: Et børnehjem for drenge, der får tilbudt skolegang, uddannelse på snedkerværksted eller systue. De kan lave marionetteater eller arbejde på et handicapværksted. Et børnehjem for piger, der får tilbudt skolegang og ekstra undervisning i madlavning, syning, vævning eller fremstilling af sæbe. Et gadedrengeprojekt, der danner rammen om en selvstændig transportvirksomhed med æselkærrer. Derudover har de et svejseværksted og et snedkerværksted, hvor de kan få deres uddannelse. Et handicapprojekt, hvor et rullestoleværksted er oprettet som et "hjælp til selvhjælp" projekt. Her kan de handicappede selv reparere deres rullestole for et minimalt beløb. Det kræves dog, at de handicappede har et ID kort, hvilket AMPO hjælper dem med at erhverve sig. En general opfattelse i Burkina Faso er, at handicappede ikke har de samme rettigheder som andre. Derfor er det vigtigt, at de får et ID kort. Derudover er der et snitteværksted for unge mænd, der laver legetøj, et væveri og et projekt, hvor unge handicappede piger fremstiller sæbe. En sundhedsklinik og en gynækologisk klinik for fattige kvinder og børn. Et rådgivningscenter for kvinder, hvor både piger og unge kvinder får oplysning og rådgivning vedr. familiemæssige problemer og AIDS problemer. se herom senere ). Filosofien bag alle projekterne er, at Katrin Rohde ønsker at fastholde den afrikanske mentalitet og kultur i alle de børn og unge, der har tilknytning til AMPO. Derfor er én af grundtankerne, at alle afdelinger skal have en afrikansk leder og derudover skal den pågældende leder have et særligt kendskab til den afdeling, som han/hun leder. Værkstederne for gadedrengene ledes f.eks. af en ung mand, der tidligere var gadebarn og sammenlagt har levet flere år i fængsel. Han kender børnenes vilkår bedre end nogen anden og forstår deres jargon. Derfor respekterer gadebørnene ham fuldt ud og ser ham som deres forbillede. På samme måde er handicapværkstedet ledet af en handicappet leder. Samtidig er det vigtigt for Katrin Rohde, at alle AMPObørn har kontakt eller delvis kontakt til deres familie, storfamilie eller oprindelige landsby, da dette ifølge afrikansk kultur er yderst vigtigt for at have en identitet nemlig det at "høre til". Da AMPO børnene alle er forladte, delvist forladte eller forældreløse børn er det vigtigt at give dem muligheden for at genopbygge et forhold til storfamilien i det omfang, det er muligt. Derfor bliver alle drengene sendt hjem til deres storfamilie i høstperioden dog altid 2 og 2 sammen for at de ikke skal være alene og risikere at blive udstødt igen. I høstperioden er der behov for alle de hænder, der kan hjælpe. Derfor vil børnene i denne periode være mindre udsat for udstødelse end i resten af året. Der vil også være mad nok til alle i høstperioden. Pigerne bliver dog ikke sendt hjem på samme måde, da deres situation er for sårbar. De risikerer at blive misbrugt. Da børnene som 18 årige skal udsluses af AMPO, er det vigtigt, at levevilkårene under opvæksten på AMPO ligner de forhold, som de skal leve under resten af livet. Derfor får børnene ikke senge. De sover på måtter. Der er heller ingen brusere. De skal derimod selv hente vandet i brønden. Udover omsorg, skolegang og andre uddannelsestilbud skal livet på AMPO ligne den virkelighed, der venter dem som voksne. Maison Mia er et Center for gravide unge piger og AIDS ramte piger. Behovet for at yde særlig støtte for unge gravide piger og aids ramte piger er det seneste skud på AMPO stammen. Dette projekt indeholder bygning af 3 huse forskellige steder i Ouagadougou, hvor der skal være plads til 15 piger i hvert hjem. Piger under 25, der uønsket er blevet gravide, eller HIV positive piger, kan optages på hjemmet. Udover at hjælpe pigerne ud af en meget vanskelig situation, er det sidestillet mål at gøre samfundet opmærksomt på, at HIV smittede og ikke HIV En landbrugsskole "Tondtenga", hvor unge mænd fra landet skal sikres en fremtid, for at undgå et fremtidigt liv på gaden i storbyen. (er et særskilt projekt smittede fint kan leve side om side. Oktober

10 : Rullestolsværkstedet Fremstilling af flere rullestole. Mange handicappede børn og unge står på venteliste hos AMPO til at få en rullestol. Afhængigt af donationer udefra bliver der fremstillet nye rullestole fra AMPOs eget svejseværksted.. For dette ansøgte beløb vil vi kunne fremstille 4 rullestole. I kan på ingen måde forestille jer, hvordan livet for en handicappet bliver ændret i samme sekund, som de får en rullestol. Der er desværre en relativ stor gruppe af handicappede unge i hovedstaden Ouagadougou på grund af jod mangel, underernæring, forkerte vaccinationer og pillemisbrug. Teenagemødrehjemmene Mia og Alma Pigerne på teenagemødrehjemmene er alle mindreårige mødre, der er blevet udstødt af deres familier. De skal hjælpes på fode igen og har behov for både omsorg og medicinsk behandling og ikke mindst psyko social vejledning. Nogle af pigerne har aids og får ligeledes behandling. Det samme gør de børn, der kommer til Maison Mia. Den fantastiske leder af dette projekt, Nana Souley, ønsker sig mange mindre ting, som vi kan støtte 2 projekt andele a kr Projekt: Projekt: Ansøgt beløb: kr ,00 Ansøgt beløb: 2 x kr ,00 AMPO hjemmet for piger Sundhedsklinikken Køb af bøger pigerne elsker at læse Reparation af bænkene i venterummet Projekt: Projekt: Ansøgt beløb: 2 x kr ,00 Ansøgt beløb: 2 x kr ,00 Fitness rum til AMPO drengene Udstyr Projekt: Ansøgt beløb: 2 x kr.1.875,00 Oktober

11 Burkina Faso : AMPO Tondtenga Landbrugsskole Projektansvarlig: AC, Århus Landbrugsskolen Tondtenga kunne i juni måned 2005 takket være bl.a. mange danske Lions klubber tage imod de første 90 unge mennesker, der skulle tilbydes en 2 årig landbrugsuddannelse. Disse unge er alle i alderen 14 til 22 år. Tondtenga er en form for kostskole, hvor de unge udover almindelig skolegang og praktisk landbrugsuddannelse også får tilbudt lægebehandling og medicin efter behov. Der foretages en omhyggelig udvælgelse af de unge mennesker, der får denne enestående mulighed for en uddannelse, da formålet med uddannelsen er at lade disse unge blive foregangsmænd i deres lokale landsbyer for økologisk landbrug. Flere af de udvalgte unge er forældreløse eller delvist forældreløse unge. Uden muligheden for en uddannelse ville deres fremtid let være blevet et liv på gaden i Ouagadougou i et forgæves forsøg på at skabe sig en tilværelse i storbyen. Efter 2 års uddannelse vil disse unge mænd derimod få et fair chance for at etablere sig ved landbrug i deres landsbyer og dermed undgå, at de bliver udstødte i deres eget miljø, samtidig med at udbyttet af landbruget i landsbyerne med tiden vil blive bedre. For at sikre sig, at hele landsbyen står bag valget af disse unge mænd, er det vigtigt, at udvælgelsen foregår med indflydelse fra landsbyens høvding, evt. pårørende til den pågældende unge fra landsbyen eller ældrerådet i landsbyen samt Tondtengas direktør. Erfaringen viser, at hvis høvdingen og ældrerådet går ind for valget af den unge, så er hele landsbyen klar over, at det er en rigtig og god beslutning. 2 weekendkurser i økologisk landbrug: Projekt: Ansøgt beløb: 2 x kr ,00 Vandkander og spader til 100 landbrugselever Projekt: Ansøgt beløb: 2 x kr ,00 Skolebøger: Projekt: Ansøgt beløb: 3 x kr , læggehøns: 10 projektandele af hver 100 høns Projekt: Ansøgt beløb: 10 x kr. 750,00 Frø til havebruget: Projekt: Ansøgt beløb: 4 x kr ,00 Reparationer af dyrenes ly: Projekt: Ansøgt beløb: 4 x kr ,00 Når de unge kommer hjem og deler ud af deres nye viden bliver den nye dyrkningsmetoder straks anerkendt i landsbyen. Tanken om økologisk landbrug er spændende og nytænkning i dette vestafrikanske land. Oktober

12 Burkina Faso Balla Sukaabe Projektansvarlig: AC Århus Kvindegruppen M Balla Sukaabe består af 81 dynamiske kvinder. I den lille by Gorom Gorom i det nordøstlige Burkina Faso, Vestafrika. Det er et af verdens fattigste områder lige syd for Sahara, meget udsat for tørkeperioder og klimaforandringerne. Kvinderne tager sig af 150 børn, der enten er forældreløse eller på anden måde meget udsatte. De forældreløse bor i familier, der har taget dem til sig. Kvinderne sørger for, at alle børnene og de unge får den skolegang og udannelse, deres flid og evner rækker til. (Der er elever fra forskolen til universitetet og flere i praktisk uddannelse.) De sikrer dem medicin, daglige fornødenheder m.m. Ved hjælp af en særlig sponsorstøtte har de et samlingssted, hvor de bl.a. hver måned samler børnene til et fælles måltid og oplysende oplæg om påtrængende emner (hygiejne, aids, tvangsægteskab, børns rettigheder, omskæring el.lign.) I særligt svære perioder hjælpes de 81 familier, hvor børnene bor, med en sæk hirse. Skolegang for 25 børn 4 projektdele à kr Projekt: Ansøgt beløb: 4 x kr Medicin Projekt: Ansøgt beløb: 5 x kr Hirse og rislager, når tørken rammer Projekt: Ansøgt beløb: 2 x kr Skoleudstyr og uniformer for 25 børn Projekt: Ansøgt beløb: 5 x kr Tøj, tæpper, sovemåtter, moskitonet Projekt: Ansøgt beløb: 2 x kr Lektiehjælp til grundskoleelever samt realskoleafgangsklasse Projekt: Ansøgt beløb: kr Iværksætterydelse til fagligt uddannede Projekt: Ansøgt beløb: kr Erhvervsvejledning til unge Projekt: Ansøgt beløb: kr Oktober

13 Burkina Faso Tanghin Heksecenter Projektansvarlig: AC, Århus I 1966 stiftede en nonneorden et krisecenter for anklagede hekse i Burkina Faso. Ifølge burkinsk tradition anklages kvinder selv i vor tid for hekseri, hvis de ligger storfamilien til byrde. Det drejer sig ofte om ældre kvinder, der anklages for at forårsage uforklarlige dødsfald i familien eller landsbyen. Der kan være tale om spædbørn, der dør eller mødre, der dør i barselssengen. De kvinder, der bliver anklaget for hekseri er ofte kvinder uden voksne børn til at forsvare sig. Ind imellem tvinges også unge kvinder væk fra landsbyen på livstid, hvis de er for handlekraftige eller har stærke meninger. I det officielle Burkina Faso prøver man at bekæmpe denne tradition, men det er en proces, der tager lang tid at ændre på grund af den indgroede gamle tradition. De udstødte kvinder ankommer udmattede af sult, tørst og angst til krisecentret. En del kvinder kommer gående op til 100 km, for at modtage beskyttelse på centret. Desværre er der ikke plads til alle, men centret gør, hvad der er muligt, for at hjælpe så mange som muligt. Medicin 2 projektdele à kr Projekt: Ansøgt beløb: 2 x Korn, ris, majs, bønner, olie og lignende fødevarer 3 projektdele à kr , Projekt: Ansøgt beløb: 3 x kr Planter, frø og planteredskaber til grøntsagsdyrkning 2 projektdele á 1.750, Projekt: Ansøgt beløb: 2 x kr Brænde til madlavning og tømning af septiktanke 2 projektdele à kr , Projekt: Ansøgt beløb: 2 x kr Nonnerne på centeret hjælper kvinderne med at skabe en ny tilværelse som udstødte i samfundet. De vil aldrig kunne vende tilbage til deres familier. På centret får de mad en gang om dagen. Ønsker de mad om aftenen, må de selv prøve at tjene til det ved at spinde bomuld eller sælge afgrøder fra de omkringliggende marker, som de har fået retten til at dyrke. Igennem de sidste 10 år har danske Lions klubber givet årlige bidrag til medicin, mad (mest ris og hirse), træ til madlavning, bomuld til spinding, og generel støtte. Behovene på centeret er desværre ikke blevet mindre. I dag bor der således i alt 400 kvinder på heksecentret. Pladsen er trang, men kvinderne ved hver især hvor vigtigt det er at komme ind på centret, når du er udstødt. Derfor finder kvinderne ud af at bo sammen på den yderst sparsomme plads. Oktober

14 Etiopien Døveskolen i Addis Ababa Projektansvarlig: LC Holstebro og Lions Club Holstebro Karoline I 1995 indkøbte Lions Club Holstebro et audiometer og et tympanometer (til måling af hørelsen og mellemøreforholdene) samt 100 Oticon høreapparater. Effekterne blev overrakt på Hotel Shaumburg, Holstebro, til Demere Charnet fra The Makanissa School for the Deaf. Addis Ababa, Etiopien. Formålet var at hjælpe skolens hørehæmmede børn valgte Lions Club Holstebro at sende audiologiassistent Vibeke Nedergaard til Addis Abeba for at se om udstyret og høreapparaterne stadig virkede efter hensigten. Hun kunne rapportere at høreapparaterne blev flittigt brugt og at udstyret efter en større rengøring fungerede upåklageligt. Hun har efterfølgende i 1999 og 2004 været på skolen for at undervise i ørets anatomi, hygiejne og indstilling og håndtering af høreapparater. Vibeke Nedergaard arbejder til dagligt på høreklinikken Regionshospitalet, Holstebro. Hun får fra Center for Kommunikation de høreapparater som afleveres efter garanti perioden på de 4 år er udløbet, og som stadig fungerer, og som Center for Kommunikation ikke længere selv kan anvende igen. I sin fritid renser og reparerer hun disse høreapparater samt sortere dem fra som er defekte. Det er i løbet af de senere år blevet til flere hundrede høreapparater som er sendt til Makanissa skolen til gavn for skolens børn og til voksne i lokal området, som får hørelsen undersøgt på skolen og får tilpasset høreapparater. Desuden har hun sørget for ved flere lejligheder at indkøbe batterier for penge bevilget af Lions Club Holstebro. ikke har lært at indstille. Vibeke Nedergaard har aflagte programmeringsbokse, som kan bruges til at indstille disse høreapparater med, og der er behov for at hun endnu en gang tager af sted til Addis Ababa for at undervise skolens lærere i at indstille denne type høreapparater. Rejse og ophold Vibeke Nedergaard stiller gratis sin arbejdskraft til rådighed. Men LC Holstebro ønsker at hjælpe med rejseomkostningerne. Der søges om kr som dækker fly og hotel ophold i en uge. Opdeles i 2 projekter a kr Projekt: Ansøgt beløb: 2 x kr Audiologikursus Afholdelse af adiologikursus omkring digitale høreapparater samt opfølgning på tidligere kursus i håndtering af høreforsorg. Samlet pris , der opdeles i 3 delprojekter a kr Projekt: Ansøgt beløb: 3 x kr Batterier Indkøb af batterier til høreapparater. 2 projektandele a kr Projekt: Ansøgt beløb: 2 x kr Medicin Indkøb af medicin til behandling af ydre øregangsbetændelse. Projekt: Ansøgt beløb: kr De første høreapparater var analoge apparater, men de sidste høreapparater som er sendt af sted er digitale høreapparater, som de endnu Oktober

15 Grønland Amarngivat, Tasiilaq (Ammassalik) Værestedet Amarngivat hovedformål er at drive værested for alle børn i alderen 5 14 år. Det er en vigtig opgave for stedet at skabe trygge fysiske og psykiske rammer, som skal styrke børnenes udviklingsmuligheder, så de opnår en bedre livskvalitet og dermed får styrket deres selvtillid og selvværd. De aktiviteter, der tilrettelægges, skal hovedsagelig tilgodese børn som lever under vanskelige vilkår, såsom omsorgssvigt eller andre forhold, som kræver særlig socialpædagogisk tilbud. Reparation af Amarngivats hus i Kuummiut. To karnapper for at få bedre udluftning, lys og plads samt for at fjerne problemer med fugt. Projekt: Ansøgt beløb: 20 x Endvidere er der nødherberg med nødbespisning i Tasiilaq. Nødherberget har åbent i det omfang der er behov og ressourcer til det. Nødherberget er et tilbud til børn og børnefamilier, som akut har behov for et tilflugtssted på grund af hjemlige forhold. Værestedet Amarngivat driver også små væresteder i bygderne Kulusuk og Kuummiut. Julekurve, Tasiilaq (Ammassalik) Hvert år til jul uddeler Lions Club Ammassalik et mindre antal julekurve til familier udvalgt af klubben. Julekurvene består af fødevarer, lidt slik og kager til børnene og barnlige sjæle, indkøbt i den lokale butik, rødfisk, ammassatter og ørred fanget af de lokale Lionsmedlemmer. Julekurve til værdigt trængende Projekt: Ansøgt beløb: 20 x kr Det er virkelig økonomisk værdig trængende der tilgodeses med disse julekurve. Men behovet er noget større end vi kan honorere. Derfor er tilskud til vores julekurve meget velkommen. Donorer er velkommen til at deltage i uddelingen d. 23. December. Oktober

16 Haiti La Grande Anse Projektansvarlig: LC Skjern Tarm Igennem de sidste 3 år har LC Skjern/Tarm stået for indsamlingen af midler i 106C til støtte for forskellige projekter i La Grande Anse provinsen i det syd/vestligste af Haïti, hvor ekstrem fattigdom og mangel på de mest basale livsfornødenheder er allestedsnærværende. Den canadisk gifte haitianske kvinde Michaele de Verteuil har på egen jord og for egne midler bygget en lille skole, Paradis de Indiens, hvor børn fra lokalområdet kan få undervisning og et måltid mad hver dag. I dag er hjælpearbejdet udvidet til mange andre områder, der er oprettet et atelier for unge kvinder med undervisning i syning, madlavning o.l., et snedkerværksted for mænd, et plejehjem for ældre og et forædlingsprogram af mangotræer. Igennem de sidste 3 år har LC Skjern/Tarm stået for indsamlingen af midler i 106C til støtte for forskellige projekter i La Grande Anse provinsen i det syd/vestligste af Haïti, hvor ekstrem fattigdom og mangel på de mest basale livsfornødenheder er allestedsnærværende. Den canadisk gifte haitianske kvinde Michaele de Verteuil har på egen jord og for egne midler bygget en lille skole, Paradis de Indiens, hvor børn fra lokalområdet kan få undervisning og et måltid mad hver dag. Løn til en lære på hovedskolen Paradies de Indiens Et års løn til en lærer på Paradis de Indiens beløber sig til kr Projekt: Ansøgt beløb: kr Løn til en lærer på en af bjergskolerne Udover den første skole, som ligger i lavlandet, driver Fondation Haiti Partage på samme måde yderligere 8 mindre bjergskoler. Lærerne i disse bjergskoler er som regel kvinder og deres eneste uddannelse er den de har modtaget på hovedskolen Paradis de Indiens. Et års løn til en lærerinde i bjergskolerne beløber sig til kr Vi håber på at kunne skaffe løn til lærerinder på 3 bjergskoler. 3 projektandele a kr Projekt: Ansøgt beløb: 3 x kr Podning af mango træer. Podning af mango træer har vist sig at være en fantastisk succes, der bl.a. kan råde bod på den store skovfældning, som har fundet sted gennem de sidste 50 år. Mangofrugten er en af hovedindtægterne i dette område, men planterne skal forædles/podes med nye sorter for at give større og bedre frugter. En podegartner med podekviste til ½ års forbrug koster kr Vi ønsker at støtte dette i 1 år. 2 projektandele a kr Projekt: Ansøgt beløb: 2 x kr Micro lån Det er ofte kvinderne i La Grande Anse provinsen, som skal skaffe mad til hjemmet og de har et udpræget handelstalent, men ingen midler. Derfor optager de lån i vor Micro Bank, opkøber frugt/landbrugs produkter lokalt og rejser til hovedstaden Porto Richo med bus (det tager mere end et døgn) for at sælge varerne. Når de kommer hjem igen betaler de lånet tilbage og lever af det overskud den handel kan give. En Micro Bank kan oprettes for kr Projekt: Ansøgt beløb: kr Oktober

17 Indien CASP Senior Citizen Projektansvarlig: AC, Århus 35 ældre fattige borgere fra ét af Mumbais fattige kvarterer kommer hver dag fra kl til centret, for at få socialt samvær med andre ældre samtidig med at de får tilbudt aktiviteter, så de bedre kan holde sig i form både fysisk og psykisk. Derudover får de dagligt kosttilskud og en kop te før de skal hjem igen. For mange af de ældre er det dagens eneste måltid. Samværet med andre ligestillede er også utrolig vigtigt for de ældre. Vil I være med til at puste livsglæde i disse ældre mennesker, der bor i et af Mumbais fattigste kvarterer, så kan I støtte: Støtte til CASP Senior Citizen ship projektet 4 projektdele à kr Projekt: Ansøgt beløb: 4 X kr Tidligere var bedsteforældre både respekterede og ærede i deres familier og fik al den støtte og omsorg, de havde brug for fra den yngre generation. I dag oplever mange ældre en total isolation p.g.a. urbanisation og dermed brudte traditionelle familiemønstre. Det betyder, at mange ældre i storbyerne enten bor alene eller sammen med deres ligeså fattige børn og børnebørn. Derfor er der hverken social eller økonomisk støtte at hente i familien. Flere og flere ældre lever under kummerlige forhold, da ældre bliver ældre i dag, og antallet af dem stiger mere end den generelle befolkning. Netop derfor er der så stort og akut et behov for CASP Senior Citizen Centret. Her er der nogen, der tager sig af de ældres personlige trivsel og adgang til offentlige serviceydelser. De 35 ældre mærker glæden ved livet i de par timer, hvor de mødes hver eneste dag. Her kan de ældre bruge støtte og hjælpe hinanden på alle mulige måder samtidig med, at de bliver holdt i gang og finder livslysten igen. Derudover tilbyder personalet på CASP centret de ældre lægetilsyn og adgang til øvrige offentlige ydelser, som de ikke er bekendt med eksisterer eller ej heller ved, hvordan de har adgang til dem. I det daglige tilbyder centret undervisning i meditation, yoga, højtlæsning fra dagens vigtigste nyheder i avisen, så disse ældre også bliver opmærksomme på, hvad der sker uden for deres eget fattige kvarter. Der arrangeres aktivitetsspil og huskespil, for at aktivere hjernen. Ja, kort sagt: De ældre tilbydes mange aktiviteter, der hjælper dem til at føle sig som hele mennesker i blot et par timer dagligt på trods af de barske vilkår, de lever under. Oktober

18 Indien CASP Giv os et Sundt Syn Projektansvarlig: AC i Århus CASP (Community Aid & Sponsorship Programme) ønsker med støtte fra danske LIONS klubber fortsat at kunne tilbyde øjenundersøgelser og opfølgende synsprøver for både mødre og børn i de fattige kvarterer i Pune. I dagligdagen skal de fattige børn og mødre kæmpe for at få dækket de mest basale behov og har hverken tid eller viden om, hvad de kan gøre, når helbredet svigter. Inden for sundhedsområdet har øjenproblemer den laveste prioritet, da øjensygdomme sjældent viser symptomer tidligt i forløbet og derfor ikke bliver behandlet i tide. Vil I være med til at støtte øjenundersøgelse til kr. 16 for 150 børn så kan det gøres for i alt kr projektdele à kr Projekt: Ansøgt beløb: 4 X kr Formålet med projektet er at sikre børnene bedre udbytte af deres skolegang. Derudover er det vigtigt at sikre bedre muligheder for, at børnenes mødre kan finde arbejde, hvilket i sagens natur ligeledes kræver et godt syn, for at de kan tilbyde en reel arbejdsindsats. En øjenlæge undersøger børn og mødre meget lidt syn, vand i øjnene p.g.a. underernæring, vitaminmangel eller genetiske øjenproblemer. Der bliver givet briller til dem, der vil have gavn af det. Andre vil få henvisninger til hospitalerne afhængigt af deres behov. Børn, der er kommet bagud i skolen p.g.a. dårligt syn, vil udover behandlingen får støtte til at komme op på niveau igen. Mødre med potentiale vil efterfølgende kunne tage jobs som medhjælpere i et køkken, eller de vil kunne få sy arbejde eller lignende. For kun kr. 16. kan et af disse børn/mødre bedre levevilkår. For at få bedst udnytte af øjenlægens kapacitet er projektet baseret på 450 mest trængende børn og mødre, der skal tilbydes øjenundersøgelse, nødvendig medicin, briller og opfølgningscheck efter 3 måneder. Oktober

19 Kenya Træplantningsprojekt Projektansvarlig: Lions Danmark Danmark har efter henvendelse fra Lions Club International accepteret at være co sponsor til et omfattende træplantnings kampagne i Kenya. Lions i Kenya er gået sammen med verdensanerkendte Aga Khan Development Network (AKDN), der er baseret i Genève, som har plantet mere end 10 millioner træer i de sidste par år. AKDN vil plante træer i Kenya i samarbejde med den lokale Lions. Det samlede projekt er plantning af træer, hvoraf Danmark betaler for de projekter a 250 træer = kr. 500 Projekt: Ansøgt beløb: 20 X kr projekter a 500 træer = kr Projekt: Ansøgt beløb: 20 X kr projekter a 1000 træer = kr Projekt: Ansøgt beløb: 20 X kr De samlede udgifter til projektet er ca. US $ , og AKDN har anmodet Lions til at investere $ af det. De kenyanske Lions har indsamlet omkring halvdelen, og er på udkig efter andre klubber, distrikter og lande til at samarbejde med at sikre de resterende $ Det er denne opfordring vi har taget op, og udbyder derfor træer a kr. 2 pr. stk. i pakker. LCI har mødtes med AKDN flere gange, og studeret deres tidligere træplantning projekter, der sker efter de mest ansvarlige skovdrift standarder. Udover den ansvarlige måde, hvorpå de planter træer, inddrager de også lokalsamfundet. AKDN lærer således den lokale befolkning, hvordan man kan bevare træer med anvendelse af sol madlavning og ansvarlig høst teknikker. Oktober

20 Liberia Abbas Heaven Monrovia Projektansvarlig: LC Midtfyn Ringe Abbas Heaven, Inc. er en kirkelig organisation, der opsamler forældreløse/ forladte børn, samt hjælper enlige kvinder via: hjælp til selvhjælp projekter bl.a som medhjælpere på 3 opsamlingssteder/skoler. Efter mere end 14 års borgerkrig i Liberia er landet udpint og i kaos. Regeringsskiftet pr. 1/ har medført fred og genopbygningen af landet er i gang, men opgaven er stor og fattigdommen stor. Borgerkrigen har efterladt mange børn forældreløse/forladte som gadebørn. Disse børn behøver hjælp. Mad og tøj Projekt: Ansøgt beløb: 5 x kr Medicin Projekt: Ansøgt beløb: 5 x kr Abbas Heaven er stiftet af Comfort Baker, liberianer, sygeplejerske (uddannet i England, arbejdet i USA, men vendt tilbage til Liberia, som ansat ved USA s fredskorps indtil dette ophørte i 1986) Comfort Baker blev færdig uddannet som præst i 1989 og startede i sit eget hjem et daycare center for børn og flygtninge. Abbas Heaven blev stiftet i 2005 og er NGO projekt. Det startede hos Comfort Baker med hjem/skole for 75 børn. Ved Nytår 2007 var der 120 børn, juli børn og nu 350 børn. Der er taget 2 yderligere bygninger i brug samt udvidelser. Medhjælperne er hovedsageligt enlige kvinder i hjælp til selvhjælp projekt. Lions Club Midtfyn Ringes kontakt med Abbas Heaven startede i januar 2007 via Comfort Bakers bror Jenkins, der er uddannet i Danmark, dansk gift og bosat i Ringe i over 20 år og med firma i Ghana. Lions Club Greather Monrovia, District 403 A er samarbejdspartner. Klubben har sammen med deres venskabsklub Lions Club Voss, Norge ydet støtte til Abbas Heaven siden Men mange børn kræver megen hjælp i form af tøj, mad, medicin (malaria) og skolegang. Derfor beder Abbas Heaven og vi om denne støtte i Minikataloget. Oktober

21 Litauen Jurkabas Regionen Projektansvarlig: LC Odense Gennem mange år har LC Odense samarbejdet med LC Jurbarkas i Litauen. Det er sket gennem en række mindre og meget konkrete projekter, der har kunnet hjælpe hverdagen for voksne og børn i denne region. Massagebord til blind massør. Den blinde Massør Aistis Mileris mangler indstilleligt massagebord. Har kun et gammelt fast bord fra sovjettiden. Han får rygsmerter samt begrænses i sine muligheder. Et standardbord med elektrisk styring koster kr Opdeles i 3 projektandele a kr Projekt: Ansøgt beløb: 3 X kr Jurbarkas region er beliggende i den sydvestlige del af Litauen, og strækker sig 70 km mod Nemunas, den største flod i Litauen. Dette område kaldes ofte Nemunas jord. Regionen fylder et område på 1509 kvadratkilometer. I den sydvestlige del af Jurbarkas grænser man op til Krasnoznamensk regionen, Kaliningrad provinsen Russiske Føderation. Adgangsrampe for handicappede Skolen i Jurbarkas arrangerer hvert år en Olympiade for handicappede børn fra hele Litauen. Mange forældre er selv handicappede og kan ikke være tilstede, da en trappe hindrer adgangen. Man vil gerne have en rampe i stål med gelænder, så også disse forældre kan komme ind. Rampen koster kr Opdeles i 2 projektandel af kr Projekt: Ansøgt beløb: 2 X kr Sol afskærmet legeplads. Børnehjemmet Azuoliukas i Jurbarkas har bl.a. en gruppe med handicappede børn på 3 til 19 år. Gruppen må have sol afskærmet legeplads Et lille legehus ville hjælpe meget. Et legehus koster kr Opdeles i 4 projektandele. Projekt: Ansøgt beløb: 4 X kr Oktober

22 Rusland Børnehjem nr. 53 Skt. Petersborg Projektansvarlig: LC Hellerup Børnehjem no. 53 i Sct. Petersborg er siden 1996 blevet hjulpet af Kamma Gaarde fra Frederiksværk. Siden 2002 med hjælp fra bl.a. LC Hellerup. I blev projektet kørt som distriktsprojekt i 106D og siden som miniprojekt. Der arbejdes fortsat på at få en god kontakt til Lions i Sct. Petersborg for et nærmere samarbejde om fremtidige aktiviteter omkring børnehjemmet, herunder det kommende Nordiske projekt i Måske på grund af Lions indsats har myndighederne fået en øget bevågenhed på børnehjemmet, således at de fortsat følger med i hvad der sker. Der er imidlertid stadig et massivt behov for hjælp, hvis børnene skal have en tilværelse, der bare tåler sammenligning med danske forhold for 100 år siden. Tilskud til medicin Nye senge til pigerne 5 sæt sengetøj Projekt: Ansøgt beløb: 4 x kr Projekt: Ansøgt beløb: 10 x kr Projekt: Ansøgt beløb: 5 x kr Oktober

23 Sierra Leone Masanga hospital Projektansvarlig: LC Ishøj Masanga hospitalet er i rygende udvikling de første 5 år. Et projekt som er initieret og støttet af Lions Distrikt 106A gennem de sidste 5 år med samlede kontantmidler på 1 mio. Dkr. Uden denne hjælp havde det ikke været muligt at få etableret genopbygningsfasen samt udviklingsfasen i hospitalsprojektet, hvor vi nu har behandlet patienter de første 5 år, har mere end 1000 børn indlagt om året og udfører nu omkring 1500 større kirurgiske indgreb om året, herunder bl.a. en fødeafdeling, hvor vi kan håndtere komplicerede tilfælde og udføre kejsersnit m.m. Projektet har 5 år tilbage i løbetid, og i denne periode skal forholdene stabiliseres, uddannelsesplanerne skal sikre at vi har fagligt velkvalificerede personer til at drive hospitalet videre i fremtiden. Det nye er derfor at vi i samarbejde med de lokale myndigheder, undervisningsministeriet samt sundhedsministeriet har etableret et større uddannelsesprojekt, et college, som vil indeholde træningsprogrammer for sygeplejersker, jordemødre, sygehjælpere, læger samt de afrikanske lægeuddannede såkaldte community health officers. Udover dette vil der være uddannelsesmuligheder inden for erhvervsfaglige uddannelser såsom cykelmekaniker, skrædder, tømrer m.m. Der vil også etableres et uddannelsesprogram, der sikrer at vi kan have administratorer, projektmedarbejdere samt folk der kan lede og planlægge vores forretningskoncepter, der sikrer økonomien for fremtiden. Alt dette kan kun ske med fortsat støtte fra de mange Lions Klubber og andre interesseorganisationer som er en del af dette projekt. Vi udstykker derfor flere muligheder for at støtte gennem minikataloget, som vi har modtaget støtte fra de sidste 5 år, og som vi er yderst taknemmelige for. Træningsudstyr til vores skills lab, som er et laboratorium hvor man kan øve færdigheder i genoplivning, fødsler, undersøgelsesteknik m.m. 10 projekt andele a kr. Projekt: Ansøgt beløb: 10 x kr Kejsersnit. Der er en stigende tilgang af fødsler på hospitalet, og det koster ca. 500 kr. i omkostninger at udføre kejsersnit. 10 projektandele a kr. 500 Projekt: Ansøgt beløb: 10 x kr. 500 Vi har brug for yderligere afrikansk personale og har brug for en community health officer mere, og det koster kr. pr. år. 4 projektandele a kr svarende til løn i 3 måneder Projekt: Ansøgt beløb: 4 x kr Pga. den stigende kirurgiske aktivitet er der brug for nyt kirurgisk udstyr og instrumenter. Vi ønsker 5 store kirurgiske instrumentbakker til en samlet pris af kr. 5 projektandele a kr. Projekt: Ansøgt beløb: 5 x kr Plantning af træer Projekt: Ansøgt beløb: 20 x kr. 500 Oktober

24 Sri Lanka LC Hinkaduwa Sri Lanka Løveunger i Sri Lanka Projektansvarlig: LC Søllerød Fadderskab for 1 barn i 3 år Lions Club Hikkaduwas fadderskabsprogram for fattige landarbejderbørn og unge studerende i turistområdernes primitive bagland i det sydlige Sri Lanka igangsat i 1986 støttes af Lionsclubber i flere europæiske lande. Herimellem er der 42 danske klubber (foruden 18 "private" danske faddere, som kan trække bidraget fra på selvangivelsen). Hver indbetalt krone bruges direkte til "Løveungen" s tarv, fordi alle omkostninger betales af Lions Club Hikkaduwa og Lions Club Søllerød, som siden 1991 har formidlet ialt 190 fadderskaber. For tiden er der tegnet over 200 danske fadderskaber af de godt 1000, som programmet omfatter i 2009 næsten ligelig fordelt mellem Lions og "Terres des Hommes". Men der er fortsat brug for mange flere faddere, for behovet er stort mange landsbysamfund er stadig tilbagestående. Projekt: Ansøgt beløb: 5 x kr Fadderskab for ung studerende i 3 år Projekt: Ansøgt beløb: 3 x kr Derfor udbydes hvert år som MINI projekter et antal 3 årige fadderskaber til børn og unge under uddannelse (og fadderskaberne må meget gerne forlænges, når 3 årsperioden er udløbet!). Alle faddere vil hvert år modtage en rapport over deres egen "Løveunge s udvikling og måske også små personlige hilsner. Der er også gode muligheder for at besøge børnene i Hikkaduwa: Kontakt LC Søllerød for nærmere aftale, hvis I planlægger at besøge Sri Lanka. I kan læse mere om projektet på LC Søllerøds hjemmeside, soellerod.lions.dk. eller rekvirere klubbens folder hos Sri Lanka Coordinator Mikael Lyngbo på En af pigerne fra fadderskabsprogrammet Oktober

25 Tanzania Arusha Projektanvsvarlig: LC Aars Mange børnefamilier i Tanzania har svært ved at skaffe den daglige føde hele året rundt de lever altid nærmest fra hånden i munden. Lions Club Aars har siden julen 2008 arbejdet med dette mini projekt i samarbejde med missionærparret Tabitha og Torkild Jensen, som i forbindelse med dette miniprojekt er Lions Club Aars ambassadører i Arusha i Tanzania, hvor disse mad julepakker vil blive uddelt. Mad julepakker a kr. 250, til familier i Tanzania Projekt: Ansøgt beløb: 20 x kr. 250 Lions Club Aars har således direkte kontakt til Tabitha og Torkild Jensen omkring såvel den praktiske som den økonomiske del af projektet. Idéen til projektet kom i forbindelse med at Lions Club Aars hvert år uddeler penge til julevelgørenhed til trængende familier rent lokalt og klubben fik den idé at udvide dette til også at omfatte det internationale hjælpearbejde i form af dette mini projekt, så også andre Lions Clubber har mulighed for at støtte dette formål. For kr. 250,00 kan en familie i Arusha i Tanzania få en julepakke bestående af 100 kilo majs, 2 kilo sukker, noget te og nogle bønner madvarer der giver en sådan familien sikkerhed for mæthed i mange uger, hvilket ikke er noget, disse familier er vant til. Oktober

Miniprojekter 2012-2013

Miniprojekter 2012-2013 Miniprojekter 2012-2013 Forord side 3 Bolivia Fundicion San Gabriel side 4 Bolivia Manos Solidarios, Cochabamba side 5 Bolivia TAEPO, Håndværkerskolen i Ckochis side 6 Bolivia Provinsen Chuqiuisaca side

Læs mere

Med lidt forsinkelse er det med stor glæde, at vi kan præsentere dette års udgave af miniprojektkataloget.

Med lidt forsinkelse er det med stor glæde, at vi kan præsentere dette års udgave af miniprojektkataloget. Til klubbernes IR-udvalg: Med lidt forsinkelse er det med stor glæde, at vi kan præsentere dette års udgave af miniprojektkataloget. Det nye i årets katalog er, at det KUN kommer elektronisk, d.v.s. at

Læs mere

Miniprojekter 2013-2014

Miniprojekter 2013-2014 Miniprojekter 2013-2014 Forord side 3 Bolivia Fundicion San Gabriel side 4 Bolivia Manos Solidarios, Cochabamba side 5 Bolivia Provinsen Chuqiuisaca side 6 Burkina Faso ABPAM side 7 Burkina Faso AMPO side

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN PROJEKTFADDERSKAB FOR HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN Børnene var oprindeligt tiltænkt international adoption, men i forbindelse med adoptionsprocessen viste de

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Primo, Sct. Jørgen,Karlslunde, Holstebro, Suså, Solrød, Farsø, Haarby, Slangerup og Ultimo

Primo, Sct. Jørgen,Karlslunde, Holstebro, Suså, Solrød, Farsø, Haarby, Slangerup og Ultimo Takkebrev fra AMPO TONDTENGA, minikatalog 2008-2009 Kære trofaste Lions venner i Danmark i klubberne: Primo, Sct. Jørgen,Karlslunde, Holstebro, Suså, Solrød, Farsø, Haarby, Slangerup og Ultimo Endnu engang

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Lions Clubs Micro Loan Foundation side 28

Lions Clubs Micro Loan Foundation side 28 Forord side 3 Bolivia Fundicion San Gabriel side 4 Bolivia Manos Solidarios, Cochabamba side 5 Burkina Faso Katrin Rohde Side 6 Burkina Faso Emma Yiri side 7 Burkina Faso M Balla Sukaabe side 8-9 Burkina

Læs mere

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania.

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania. Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania www.fremtidoghaab.dk www.facebook.com/fremtidoghaab Drop-In Centret SUMBAWANGAS GADEBØRN På Drop-ln Centret prøver vi at hjælpe

Læs mere

Den vestafrikanske republik,

Den vestafrikanske republik, Togo Alliance TOGO Den vestafrikanske republik, Togo, grænser op til Benin mod øst, til Ghana mod vest, til Burkina Faso mod nord og til Guineabugten mod syd. Ved kysten ligger hovedstaden, Lomé, og her

Læs mere

Undervisning i brugen af Cornell-noten

Undervisning i brugen af Cornell-noten Undervisning i brugen af Cornell-noten I denne lektion arbejder I med at skrive for at lære Målet for denne lektion: Du lærer at bruge Cornell-noten til at Eleverne får et Cornell-noteark og udfylder det

Læs mere

LIVET I NAKURU PÅ GADEN

LIVET I NAKURU PÅ GADEN NAKURU BY, KENYA LIVET I NAKURU PÅ GADEN KENYA ER 13 GANGE STØRRE END DANMARK NAKURU ER DEN 4. STØRSTE BY I KENYA I KENYA ER DER 250.000 300.000 BØRN SOM BOR OG ARBEJDER PÅ GADEN 15% AF DEN VOKSNE BEFOLKNING

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Verdens Børns Velfærdsorganisation. Giv lidt af dig selv og giv ha b til verdens børn

Verdens Børns Velfærdsorganisation. Giv lidt af dig selv og giv ha b til verdens børn Verdens Børns Velfærdsorganisation Giv lidt af dig selv og giv ha b til verdens børn Side 2 Kære læser, Velkommen til den første udgave af VBVO Review. Med dette ønsker vi at give alle jer med interesse

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 70 Februar 2015 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Uddeling i Estland SIDE 4 Tak for friskbagt brød SIDE 6 Hjælp til hjemløse unge SIDE 7 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf. 40 27 09 90 Sdr. Bork

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika..

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. ..fordi vi må starte et sted.. I Afrika vokser mange børn op i hytter som disse - lavet af ko-lort eller diverse affald. Fattige mennesker har ingen pension,

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF Steen M. Andersen 2 I UNICEF Generalsekretær, UNICEF Danmark UNICEF/UNI194536/KHUZAIE J eg har mødt rigtig mange udsatte børn,

Læs mere

Mercy Ships. HR - konference, Fredericia 27. januar 2011

Mercy Ships. HR - konference, Fredericia 27. januar 2011 Mercy Ships HR - konference, Fredericia 27. januar 2011 Mercy Ships Don Stephens inspiration: - En storm - En søn - Et skib - En helgen Visionen. Forestil dig så skibe med mandskab bestående af læger,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Nyhedsbrev 8: Kontingentbetaling, Centralskole, Sponsorbørn og volontører

Nyhedsbrev 8: Kontingentbetaling, Centralskole, Sponsorbørn og volontører FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 8: Kontingentbetaling, Centralskole, Sponsorbørn og volontører Det er tid for indbetaling af 100 kr. kontingent og evt. gavebidrag for 2009! I februar

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Cape Town, Sydafrika Udvekslingsperiode: Modul 13, 04.02.2013 til 01.03.2013 Navn: Email: Christine Ingemann christine@ingemann.de Tlf. nr. 31 44 13 71 Navn: Email: Anette Lyngholm

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk

BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk Indholdsfortegnelse Side 3 // Kort om os Side 4 // Sådan virker det Side 5 // Indsamlings

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Nyhedsbrev august 2013

Nyhedsbrev august 2013 Nødhjælp til Ukraine Hele familien Sevruykov Nyhedsbrev august 2013 Det nye børnehjem, smukt og færdigt. JOY * Jessie Marcher * Majvænget 9 * 2740 Skovlunde Tlf.+ 45 2342 8077 joyukraine@mail.dk * www.joy-aid.org*

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 66 Feb. 2014 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp 920 julegaver SIDE 3 16 TONS mel til Rumænien SIDE 3 Nyt fra Estland SIDE 5 Mennesker i NØD har brug for din hjælpende hånd! Vi har brug for flere

Læs mere

3. oktober 2014. St. Elisabeth

3. oktober 2014. St. Elisabeth 3. oktober 2014 Rejsebrevet: Turen går til Tanzania Arusha. Modul 13 - sygeplejestuderende Mie Fuglsang Hansen, Ditte Buus Hansen, Sidse Petersen & Thilde Clemmensen hold S11S. Vi er fire piger, som gennem

Læs mere

Giv glæden ved hørelse videre

Giv glæden ved hørelse videre Samarbejdspartner: Lions Club Søllerød Giv glæden ved hørelse videre Siemens Høreapparater og Lions Club Søllerød indsamler nu brugte bag-øret høreapparater og giver dem videre til hørehæmmede på Sri Lanka.

Læs mere

DM-Aid... når helt ud

DM-Aid... når helt ud DM-Aid... når helt ud DM-Aid 2015 DM-Aid 10 års jubilæum Nadeem Niwaz Bestyrelsesformand 2005-2015 10 år er der gået siden DM-Aid blev stiftet. 10 gode år, hvor vi har lært meget gennem medgang og modgang,

Læs mere

Den vestafrikanske republik, op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten

Den vestafrikanske republik, op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten Mali Alliance MALI Den vestafrikanske republik, Mali, grænser op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten og Guinea mod syd samt Senegal og Mauretanien mod vest. Hovedstaden

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 Nyt fra skolen Tak for støtte gennem ti år 19 frivillige og plads til flere Mariann Brandt nyt medlem af bestyrelsen ET GODT BØRNELIV OG BEDRE

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

LIONS MINIPROJEKTKATALOG

LIONS MINIPROJEKTKATALOG 2015-2016 LIONS MINIPROJEKTKATALOG MD 106 DANMARK INDHOLD FORORD Side 3 BOLIVIA, La Paz, San Gabriel Hospitalet side 4 BOLIVIA, Manos Solidarios, Cochabamba side 5 BRASILIEN. Cotic Børnehjem side 6 BURKINA

Læs mere

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger...

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Flere børn i skole Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Hvem er UNICEF I dag er UNICEF verdens største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder med nødhjælp,

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

I DENNE UDGAVE KAN DU LÆSE OM:

I DENNE UDGAVE KAN DU LÆSE OM: Side 2 Kære læser Året 2016 har været et år i børnefamiliernes navn. Vi har forsøgt at hjælpe flere børnefamilier ud af fattigdom for at skabe bedre forhold for børnene. Derudover er vores arbejde med

Læs mere

Hjælp til børn, som har mistet alt

Hjælp til børn, som har mistet alt Bispedømmets Fasteaktion 2009 Hjælp til børn, som har mistet alt Millioner af børn i det sydlige Afrika er blevet forældreløse på grund af AIDS og andre sygdomme. Du kan være med til at hjælpe 100 forældreløse

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

KORT FORTALT OM, HVORFOR DANSK ERHVERVSLIV STØTTER DANMARKS INDSAMLING. Præsentations-slides kan også bruges til virksomhedernes egne præsentationer

KORT FORTALT OM, HVORFOR DANSK ERHVERVSLIV STØTTER DANMARKS INDSAMLING. Præsentations-slides kan også bruges til virksomhedernes egne præsentationer KORT FORTALT OM, HVORFOR DANSK ERHVERVSLIV STØTTER DANMARKS INDSAMLING Præsentations-slides kan også bruges til virksomhedernes egne præsentationer ÅRETS TEMA > Hvert år dør over 3 millioner børn som følge

Læs mere

Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 75 juni 2016 Kære venner af nødhjælpen, Nu er sommeren langt om længe kommet over os med skønt vejr, grønne bøge og dejlig varme. Hvor har vi glædet os til,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Sikre Vej, december 2005

Nyhedsbrev fra Den Sikre Vej, december 2005 Nyhedsbrev fra Den Sikre Vej, december 2005 Her er årets sidste nyhedsbrev fra Den Sikre Vej. Nyhedsbrevet indeholder to artikler. Den første artikel er skrevet af Marie Sandvad, som pt. opholder sig i

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt.

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt. ARVEN EFTER DIG giv livet videre Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt 1 2 ET TESTAMENTE ER SUND FORNUFT Når du åbner denne folder, er det nok ikke første gang,

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

DMI projektet Krisecenter ved lossepladsen, Nakuru, Kenya

DMI projektet Krisecenter ved lossepladsen, Nakuru, Kenya DMI projektet Krisecenter ved lossepladsen, Nakuru, Kenya Rapport for 010706 til 311206. Området Hilton&London, hvor centeret ligger er et meget vanskeligt område at arbejde i. Befolkningen her er meget

Læs mere

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission Hvis man ikke allerede har gjort det, er det nu tid til indbetaling af kontingent

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana 4 Fakta om Ghana 5 Agbogbloshie Lossepladsen 6 Ætser dem op 7 Tjener mindre end 3 danske kroner 8 Uendeligt Kredsløb 8 Fremragende forretning 9 Giv børnene en fremtid

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Ivan, Valde, Nikita og alle de andre børn

Ivan, Valde, Nikita og alle de andre børn Ivan, Valde, Nikita og alle de andre børn Ruth Andersen er formand for Tjernobylforeningen, der hvert år holder sommerlejr på Bulbjerg for 36 fattige og syge hviderussiske børn, som er ofre for Tjernobyl-katastrofen

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL Oplysningsprojekt om fattige befolkningers adgang til læger og hospitaler Titel Syg? Så går man da bare til lægen! Formål: Formålet med projektet er at øge viden om adgangen til læge- og hospitalsbehandling

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen. Så er der igen tid til et lille nyhedsbrev fra Mushemba Foundation nu her hvor ferietiden rigtig er over Danmark. Også Jan & Birthe var

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere