Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009"

Transkript

1 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Februar 2010

2 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Udover de lokale rapporter, er der udarbejdet en landsdækkende rapport med titlen Patienterne og de pårørende har ordet. Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Rapporten kan læses på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Niels Bruhn Christensen eller Gitte Dahl Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Del II af II Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Center for Kvalitetsudvikling, februar 2010 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

3 Indhold Indledning P201, Odense... 3 P202, Odense... 7 P301, Odense...12 P302, Odense...18 P401, Odense...22 P402, Odense...25 P601, Odense...29 P1, Svendborg...34 P2, Svendborg...41 P4, Svendborg...51 P1, Middelfart...57 P2, Middelfart...62 P3, Middelfart...67 E1, Esbjerg...70 E2, Esbjerg...76 E3, Esbjerg...83 R1, Ribe...89 R2, Ribe...95 E31, Vejle E32, Vejle H3, Kolding H4, Kolding H12, Kolding , Augustenborg , Augustenborg , Augustenborg P1, Haderslev P2, Haderslev P3G, Haderslev , Augustenborg R4, Ribe Retspsyk, Middelfart

4

5 Del II. Patienternes skriftlige kommentarer Bind 2 Denne rapport er det andet bind af anden runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser for patienter på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 1. januar 2009 til og med 31. maj 2009 og indeholder besvarelser fra 1423 patienter i Region Syddanmark. Dette andet bind indeholder de skriftlige kommentarer som patienterne har givet. Læsevejledning Fire af undersøgelsens spørgsmål kan patienten besvare med egne skriftlige kommentarer: (uddybende forklaring til spørgsmålet Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på dette sengeafsnit? ) Hvad har haft størst betydning for dig under din indlæggelse på sengeafsnittet? Hvilke fejl oplevede du? (uddybende forklaring til spørgsmålet Oplevede du, at der skete fejl under din indlæggelse. Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp, fysioterapi, ergoterapi, motion, forskellige aktivitetstilbud, misbrugsbehandling eller noget helt andet). Materialet er sorteret, således at kommentarerne fra patienter på de enkelte sengeafsnit fremstilles samlet. Kommentarerne til patientens samlede indtryk af indlæggelsen og hvad der havde størst betydning under indlæggelsen rapporteres først. Disse to spørgsmål er samlet for den enkelte patient, således at det først er muligt at se, hvor mange stjerner patienten har givet og herefter hvilke kommentarer patienten har knyttet til de to spørgsmål. Herefter følger de to øvrige spørgsmål vedrørende fejl og ønske om andre behandlingstilbud i psykiatrien. Disse spørgsmål opstilles særskilt og i punktform. Anonymisering For at sikre patienters, pårørendes og ansattes anonymitet har Center for Kvalitetsudvikling foretaget enkelte rettelser i kommentarerne. Der arbejdes efter nogle faste anonymiseringsprincipper, f.eks. er alle navne erstattet med NN. Derudover er enkelte kommentarer tilsløret ved, at f.eks. køn, alder og lignende er ændret, hvis det er uden betydning for budskabet i kommentaren. Det er i øvrigt tilstræbt at gengive kommentarerne, som patienterne har skrevet dem, og der er ikke gjort forsøg på at rette eventuelle fejloplysninger i kommentarerne. Kommentarmaterialet er som en ekstra sikkerhed blevet gennemlæst af ledelserne på sengeafsnittene, der har meldt tilbage til Center for Kvalitetsudvikling, såfremt der var behov for yderligere anonymisering. Af anonymitetshensyn er der ikke medtaget baggrundsoplysninger om de patienter, der har skrevet kommentarer. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 1

6 Ikke repræsentative Læses bilaget med patientkommentarer i dets helhed, er det vigtigt at gøre opmærksom på, at kommentarerne ikke er repræsentative. Det viser sig ofte i denne slags undersøgelser, at der er en tendens til, at kommentarer giver et mere kritisk helhedsindtryk end de afgivne krydser. Det hænger blandt andet sammen med, at der hyppigere knyttes uddybende bemærkninger til afkrydsning i utilfredshedskategorier, end der gør ved tilfredshed. Det er altså meningsløst at begynde at optælle kritiske og positive kommentarer. Kommentarmaterialet skal behandles kvalitativt. Center for Kvalitetsudvikling Side 2 Februar 2010

7 P201, Odense Roen. Tålmodighed fra personalets side. Fordi jeg har haft det som om, at det tidsrum, jeg har tilbragt på afdelingen - således at der forstås at denne epoke i mit liv - har givet mig en mulighed for at få stoppet op og få klarlagt mangt og meget. Hvilket jeg næppe havde haft mulighed for ved at være involveret i dagliglivets rytme udenfor hospitalet. Som psykiatrisk patient kan jeg kun være imponeret over den omsorg og forståelse, som diverse patienter modtager. God behandling. Tryghed. Kontaktpersoner. Fordi personalet var meget venlige og søde. At der har været en dejlig ro og fred. Der var en god og venlig omgangstone og man tog sig tid til den enkelte. Jeg var i trygge rammer. Allesammen er utroligt søde og venlige. Både personale og patienter. Trygheden. Professionelt personale. Enestue. Har fået den hjælp, der har været brug for, og personalet har været gode og rare. Kontakten med personalet. Fordi der ikke er håndvask eller toilet eller bare et lille spejl på værelset. En god behandling og meget god mad. Jeg var aldrig flov over at bede om en smertestillende tablet. Blev taget alvorligt. Der var søgt plads på plejecenter. Jeg sprang fra i sidste øjeblik og udskrevet til eget hjem. Stor ulejlighed. Kontakt til børnene. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 3

8 For god omsorg og kærlig pleje. At mærke lysten til at hjælpe mig. Tilfreds med opholdet. Den venlige omgangstone. Alle er hjælpsomme og flinke. At jeg er blevet rask. Jeg har været godt tilfreds Jeg er blevet godt behandlet. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Ingen respekt for de syge, alt for ligegyldig holdning eller ubehøvlet. At opleve som syg at blive behandlet uden respekt. Center for Kvalitetsudvikling Side 4 Februar 2010

9 Hvilke fejl oplevede du? F.eks. overholdt ikke medicineringsplanen. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 5

10 Hvilke tilbud savner du? Oftere besøg af GTO. Fysisk optræning af kroppen. Scanning. Samtaleterapi. Psykologtimer. Center for Kvalitetsudvikling Side 6 Februar 2010

11 P202, Odense Det har været godt med medpatienterne og personalet. Få det meget bedre. Er tryg ved afdelingen og afdelingens personale. At jeg kender afdelingen og personale. Det gode forhold, der var mellem patienter og personale. Fordi jeg blev behandlet godt. Der var trygt. Positivt indtryk af hele afdelingen. Positivt indtryk af afdelingen. Starten var forvirrende med forskelligt personale. I slutningen begyndte brikkerne at falde på plads. Troen på det bedre i mennesker. Roen og tryghed. Fik omsorg og pleje og en rigtig god mad. At der altid var én at snakke med. Der blev ikke taget hensyn til patienter med somatiske sygdomme. Heller ikke at patienten gik i bad og fik skiftetøj. At have en fast kontaktperson. Dygtig læge. Dygtigt personale. Personalet er der altid, når man har brug for det. Jeg har været glad for at være her, fordi jeg har haft behov for det, læger og personalet har støttet mig i den proces i at blive rask. God afdeling med en personalegruppe, som viser forståelse, har tid til at snakke, og viser de er der, hvis man får brug for dem. De er meget professionelle. Tryghed, ro, at jeg føler mig noget værd. Alle har gjort, hvad de kunne. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 7

12 Det er en afdeling med et godt og professionelt personale. Altid søde og forståelige og er der for en, når man har brug for det. At få den behandling jeg havde brug for. Fordi indlæggelsen stort set var god. At jeg kom til at kende noget mere til min sygdom, og hvordan jeg skal håndtere den og problemer herom. Personale. At personalet hjalp mig godt. Samlet indtryk. Fysiske rammer, kost, personalets ageren. Kritik: Rygepavillon savnes. Fordi det er første gang, jeg har været en på en afdeling med speciale i min sygdom. De andre gange har jeg været indlagt med patienter med andre sygdomme. At personalet har haft en stor viden og forståelse for min sygdom. Fordi der blev taget godt hånd om en. Der er altid tid til en god snak. Man er i trygge rammer, og man mærker omsorgen. Omsorgen. Da jeg selv kunne vurdere, hvordan jeg havde det. At møde en som jeg har været indlagt sammen med sidste år, der var til kontrolsamtale her på afdelingen. Enkelte personer var fremragende, andre det modsatte. Indeklime forfærdeligt (tør luft/ koldt) At jeg langsomt fik det bedre. Tidens gang + medicinen. Fordi jeg har følt, at personalet til tider var mere optaget af at gå på nettet end at snakke med deres patienter. Det har haft stor betydning, at man får en hverdag, hvor man skal op til samme tid hver morgen, så man ikke ligger og sover til sen eftermiddag. Var der kun i tre dage. Jeg har været meget glad for at være her. God hjælp. Mine fysiske smerter er blevet nedsat, og jeg har fået bedre indsigt i min sygdom. Har lært at tage det mere med ro. Skal undgå stress. Center for Kvalitetsudvikling Side 8 Februar 2010

13 Jeg er/var utilfreds med at have en ny kontaktperson "hver dag". Den første uge havde jeg 7 forskellige. Fordi jeg var tilfreds. Jeg er kommet til at tænke anderledes. Roen på afdelingen. Godt: fik ro. Dårligt: dårlig information. Lægen skal have mere menneskelig forståelse og empati for den enkelte patient - derfor ikke fem stjerner. At hele personalet har vist stor omsorg og givet mig - på en bestemt måde - et herligt og relevant skub; hjælpende hånd. Tak. Kemi, lyttet hen til, ikke op ned. At man gik stille til mig. Ringe information plus lang ventetid på anden afdeling, ok på P202. At jeg er blevet udskrevet glad og med tro på livet. Jeg synes, de er rigtig gode til deres arbejde. Tiden. Mødte kun venlighed og omsorg. Venlighed og omsorg. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 9

14 Hvilke fejl oplevede du? Ikke kunne få test. Nedladenhed, berøringsangst. Forkert dosering Afbryde behandlingerne. Medicinjournal. Fejlagtige info i min journal. Fik for megen medicin med hjem til weekend. Anbragt på forkert afdeling. Center for Kvalitetsudvikling Side 10 Februar 2010

15 Hvilke tilbud savner du? Mere hjælp til pårørende. Forskellige aktivitetstilbud. Gode samtaler. Savner lidt at vide noget mere om min diagnose, så jeg ved, hvordan jeg skal klare mig. Støtte til samtale, eventuelt distrikspsykiatri. Psykologhjælp. Samtale, så personale kender baggrund mm. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 11

16 P301, Odense Muligheden for ro. Meget professionelt behandlingssystem. Fornemmer, at man bliver holdt øje med på en positiv måde. At jeg har fået ro i mit kaos, og jeg behøver ikke at anstrenge mig med at huske daglige gøremål. Personalet er søde, venlige og omsorgsfulde. Jeg har fået en moralsk støtte fra personalet samt god behandling. En god behandling og opmærksomhed fra personalet. Manglende information, se punkt 19, ellers bedre. Var kun indlagt få dage. Nogle at snakke med. Fordi behandlingen var rigtig god, og fordi jeg ikke blev udskrevet for tidligt, hvilket jeg før har oplevet et andet sted. Samtalerne med personalet. Samtaler og medicinregulering. Fordi jeg blev godt modtaget og taget alvorligt. At jeg har fået ro. Personalet og de andre patienter. Synes personalet er godt forberedt. Selvom jeg kun var der et døgns tid, har jeg fået tænkt tingene igennem. Jeg har fået en god behandling. Ikke noget specielt. Det fantastiske personale, der var på afdelingen. Jeg tror også, de havde et godt indbyrdes forhold. Da jeg blev indlagt, var jeg bange for at dø af druk, det viste sig at være ret umuligt, da jeg blev overvåget i tide og utide. Center for Kvalitetsudvikling Side 12 Februar 2010

17 Jeg fik den hjælp, jeg havde brug for. Der var tid til at få en snak, når jeg havde brug for det. At der var forståelse for mit problem, og at de ville hjælpe mig med at gøre noget ved det. Personalet var tildels gode nok, det var mig selv, der ville udskrives. Forskrækkelse over, at jeg kunne komme så langt ud. Pga. mangel på personale om aftenen og uroen gjorde, at en del patienter bliver sat til side. Kontakt med udlærte mennesker. Ro. Godt personale der fik mig til at føle mig mere tryg. Det glade og positive personale. Pga. useriøs modtagelse. Struktur og ro. Gode til at være der, når man har brug for dem. 2 Stjerner (dårligt) Jeg føler, at jeg blev udskrevet alt for tidligt og ubehandlet. At jeg blev abstinensfri - næsten. Opholdet i døgn var godt - men ikke enestående. Mangler i høj grad en opfyldning. At få ro på i hovedet. Fordi jeg synes, at jeg er blevet godt behandlet. Nu ligger jeg på skadestue, og jeg synes, det vigtigste er kontakten med personale og læge. 2 Stjerner (dårligt) Fordi jeg blev bare lagt på en stue og lå der fem dage uden kontakt med andre. Følte mig rimelig isoleret. At jeg fik ro, men ingen behandling. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Der er ingen adspredning, samtaler, aktiviteter eller motion. Frygtelig arrogance, mangel på empati, samtaler og meget mere. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 13

18 For tidligt udskrevet. 2 Stjerner (dårligt) Jeg fik i høj grad følelsen af, at jeg bare skulle hjem så hurtigt som muligt. Havde ikke oplevelsen af, at blive hørt og respekteret som menneske og det i en situation i mit liv, hvor jeg netop er usædvanlig sårbar. Jeg følte mig godt behandlet (det jeg kan huske). At blive afgiftet. 2 Stjerner (dårligt) Da jeg er alkoholiker og ikke behandles som et værdigt menneske. Det var godt. At jeg kom ind, og i behandling. Man bliver godt modtaget, personalet er venlige og meget hjælpsomme. At have nogle at spørge til råds. Ikke at være alene med sine tanker. Synes overordnet godt om det. Personalet var venligt. At personalet har været inde og tjekke/kigge hos en engang imellem. Personalet var yderst omsorgsfulde. Gav lidt håb. Fordi både personale og de fysiske rammer har været i top. (Kost +++, jeg har taget 7 kg på.) At jeg mødte en sød, smuk og dejlig kvinde, som jeg talte rigtig godt med. Det var personalet, der var årsag til, at vi begyndte at tale sammen. Ro og tryghed. Menneskelig omsorg. Godt behandlet, altid rent, flinkt personale. God behandling. Meget larm pga. skadestuepatienter. Gode kontaktpersoner. Fordi jeg fik en god behandling. Center for Kvalitetsudvikling Side 14 Februar 2010

19 Den frie omgangstone. Jeg er glad for, jeg får en psykolog. (kommentar ved spm. 19: på jeres opfordring er jeg blevet henvist til psykolog. Mit højeste ønske) At jeg bliver taget alvorligt, at min opfattelse af tingene bliver hørt, og jeg ikke bliver afvist som hysteriker. Ro. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Fordi jeg blev sendt hjem hurtigt. Det havde jeg det rigtig skidt med. At jeg blev hurtigt udskrevet og at omgangstonen blandt personalet var MEGET HÅRD. 2 Stjerner (dårligt) At man har så lidt tid til de indlagte, ventelisten er for lang ved indlæggelse/ samtale. Der drages ikke behørig, omsorgsfuld og medmenneskelig behandling for patienter. Imødekommenhed og varme. Nyt håb. Samtalerne. Personalet var gode til at overbevise mig om, at jeg ikke er paranoid - fastholde mig i realiteterne. Dejligt personale, men meget uro på gangen om natten. Sødt personale, venlige, rare og de fleste forstående og ikke fordømmende. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 15

20 Hvilke fejl oplevede du? Fik ikke mit medicin. Manglede udlevering af medicin. Blev behandlet som misbruger og ikke som menneske. Forkert overlevering af information. Forkert medicinering. Afvisning mange gang ved indlæggelse. De havde noteret, at jeg skulle have medicin på et forkert tidspunkt. Medicin. Medicinen (noget) var ordineret forkert. Center for Kvalitetsudvikling Side 16 Februar 2010

21 Hvilke tilbud savner du? Motion. Psykologhjælp. Psykologhjælp. Nogle psykologer til at skubbe med. Misbrugsbehandling. Lægens konklusion om hvorfor jeg er, som jeg er. Samtaleterapi, aktivitetstilbud. Psykologhjælp. Fysioterapi, ergoterapi, aktivitetstilbud. Individuel samtaleterapi. Psykologhjælp. Samtaleterapi. Psykologhjælp. Ingen oplysninger om min sygdom. Samtaleteam, psykologhjælp. Samtaleterapi. Individuel terapi. Aktivitetsrum. Mit behov for psykolog bliver nu opfyldt. Samtaleterapi. Omsorg, motion, yoga, menneskelig respekt, holistisk tilgang til behandling. Samtaler. Det meste af tilbuddene. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 17

22 P302, Odense Snakke med dem. At jeg fik det bedre med den medicinske behandling med hjælp fra lægen og sygeplejersken. Personalet er gode til at støtte én. Fantastisk personale som hurtigt og sikkert fik mig tilbage på rette spor og gav mig livsmodet igen. Personalet - de er utroligt dygtige og giver tryghed. Dejligt med socialrådgiver, der også kan hjælpe i forhold til kommunen. Ro og fred. 2 Stjerner (dårligt) For det første skulle jeg vente i modtagelsen i ca. 4-5 timer på trods af mine mange anfald, og en fra personalet bad mig om at tie stille, men jeg kunne ikke fortrænge min gråd. Samarbejdet med personale og medpatienter. Samtaler, omsorg. Godt personale, men manglende oplysninger omkring ens behandlingsforløb. At personalet var der, når jeg havde brug for at snakke. Fordi jeg i det store hele var tilfreds med forløbet. At jeg fik lov til at skifte medicin. Personalet kender mig så godt og ved, hvad jeg har brug for. At personalet har tacklet mig på den helt rigtige måde. Fordi jeg er godt tilfreds. At der var nok mennesker at snakke med. Både personale og indlagte. Personalet kender mig, og ved hvad jeg har brug for. At personalet kan aflæse mine signaler. Center for Kvalitetsudvikling Side 18 Februar 2010

23 Jeg synes, at indlæggelsen var udmærket, og jeg fik den behandling, jeg havde brug for. Der var lige det med medicinen. At personalet har været søde og imødekommende. Rigtigt godt personale. De få men rare patienter og især mine kontaktpersoner. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 19

24 Hvilke fejl oplevede du? Manglende informationer angående overflytning. Der var fejl i medicinering omkring hvornår og hvor meget, jeg skulle have. Center for Kvalitetsudvikling Side 20 Februar 2010

25 Hvilke tilbud savner du? Videre forløb. Samtaleterapi, psykolog, forskellige aktiviteter. Psykolog. Motion udenfor eller andet. Samtaler. Samtaleterapi Samtaler der rykker og misbrugsbehandling. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 21

26 P401, Odense Ro og fred. Det gav i allerhøjeste grad tryghed. At det hele fungerede med middagsmad, varm mad og hvile sig lidt. Afhængigt af personalets og mine forskellige dage og deres indvirkning. Omsorgen. Der er mange stoffer. Fordi jeg er eller føler, at jeg er blevet rask. At de fandt ud af, at jeg havde den fysiske lidelse. Fordi jeg både har haft gode og dårlige oplevelser her og kan kun vurdere min egen opfattelse. Det har kontakten til de andre patienter og at kunne bruge den til at bearbejde tingene/situationer med, samt at dele erfaringer. Sygeplejersken har været til stor hjælp. Fordi jeg er blevet så afklaret, mens jeg var indlagt på P401. At blive passet godt. Det var negativt at være tvangsindlagt. Jeg har fået håb. Godt bekendtskab med andre patienter. Center for Kvalitetsudvikling Side 22 Februar 2010

27 Hvilke fejl oplevede du? Stort set ingen. Jeg havde en fysisk lidelse. Der manglede frugt, godt at jeg selv kunne købe. Manglede info fra personalet. Personale giver utryghed og stress. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 23

28 Hvilke tilbud savner du? Fysioterapi. Samtaleterapi. Tilbud om mere madlavning. Samtaleterapi, mere psykoterapi. Center for Kvalitetsudvikling Side 24 Februar 2010

29 P402, Odense At få det godt, komme op på dupperne igen og fungere som menneske og person. Stor lærestreg, vil ikke gøre det mere. En rigtig elskelig behandling. Der er stort pres på. Samtaler med personalet og min kone. Fordi jeg synes, at alt er forløbet fint. Fred og ro. Det er ikke rart at blive indlagt, fordi man ikke kan følge med og forstå andres regler i livet. At jeg kæmper for at blive rask. Antal stjerner ikke angivet Var der for kort tid. Jeg har følt at tilliden og respekten for mig skulle opbygges efterhånden. At jeg fik den ro til selvransagelse, som jeg havde brug for. Personalet havde travlt og ikke tid til én, når man ringede på klokken Nyt medicin. Planlægning af fremtiden. Der er meget larm hos nogle af de andre patienter - meget forstyrrende. Jeg blev rigtig godt behandlet og maden var god. At der blev taget hensyn til mine behov. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Fordi jeg har været her for længe. Jeg er i live. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 25

30 At der var nogen, jeg kunne snakke med omkring de tanker, jeg har. Jeg fik en fin behandling. Fordi 4 stjerner er det, jeg mener passer godt. Men det trækker ned, at maden her er kedelig og uden smag. Tror maden skal være lidt bedre at se på og smage på. Mine kontaktpersoner som har hjulpet mig meget gennem snak, og de har gjort meget for at snakke om mine børn, altså holdt mit livsmod oppe. At have ro. På grund af fornuftigt samvær med respekt og glæde til følge. Kontakten til personale, kontaktpersoner og andre patienter. At jeg er kommet ud af min psykose. Jeg synes personalet forsøgte sig på behovet. Den manglende tid til omsorg og pleje. At jeg fik sovet uden støj og afbrydelse. At møde venlighed. Fordi jeg synes, det gik, som det skulle være. Min familie og venner som jeg savnede. Personalet var super gode. Alt var normalt. Svært med samværet med andre indlagte pga. nogens opførsel, der var skræmmende. At været tvunget til at skulle ud og ryge sammen med de andre. Center for Kvalitetsudvikling Side 26 Februar 2010

31 Hvilke fejl oplevede du? Medicinforgiftning. Glemte at lave om så jeg fik det samme medicin, hvor jeg skulle have haft noget andet. Forkert doseret medicin flere gange. Ingen sygdom psykiatri relevant. Tit forkert dosis medicin. Jeg blev afvist vedrørende telefon og motion. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 27

32 Hvilke tilbud savner du? Psykologhjælp, motion. Psykologsamtaler. Nemmere tilgange. Psykologhjælp. Evt. samtaleterapi andetsteds fra pga. sammensværgelse. Psykologhjælp. Det er der lavet aftaler om andet steds. Psykolog, ergoterapi. Ergoterapi, samtaleterapi. Motion, psykologhjælp og rekreation med menneskelighed og diskusion. Center for Kvalitetsudvikling Side 28 Februar 2010

33 P601, Odense Antal stjerner ikke angivet Personalet snakkede ned til patienterne. Var der ikke for en meget uacceptabel behandling. Fordi jeg har haft en god indlæggelse. Egen stue, min faste kontaktperson. Der var, hvad jeg skulle bruge, dog mangel på aktiviteter på grund af helligdage, og det synes jeg er for dårligt. Jeg har kunnet tænke over tingene og få mig selv til at indse, at jeg var syg. Kontaktpersonerne har været gode til at spørge til mit velbefindende. God kost, trygge rammer, samvær. Begrænsede antal samtaler med personale. Personalet kunne være svære at komme i kontakt med. Det har været NN, som var min første kontaktperson. Alting kan ikke være lyserødt hele tiden. Jeg har fået det bedre på grund af personalets hjælp. Det er et bedre hotel! Det sociale aspekt, kammeraterne og den nære kontakt til personalet. Maden har også hjulpet. De rolige forhold, den gode rytme i dagligdagen. Fordi jeg er meget tilfreds. Nærvær samt kontakt med øvrige patienter. Tid til snak med personalet. 2 Stjerner (dårligt) Som OCD ramt er jeg gentagne gange blevet indlagt på dette afsnit, som er et skizofreniafsnit. Eget værelse med bad. Alt har fungeret virkelig godt med undtagelse af kontakten til kontaktpersonerne! At få hjælp til at komme igang med de daglige rutiner og at opretholde dem og at få øvelse i dem. De mange lægesamtaler og den afklaring af mine sygdomme, som jeg herigennem er kommet frem til. Fordi der var en god kontakt. At folk var søde. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 29

34 Fik et dårligt førstegangsindtryk, men er blevet godt tilfreds efterfølgende. Besøgstider, mulighed for snak med personale på alle tider af døgnet. Gode og hyggelige rammer. Have. Flinkt personale. Ro på, komme ovenpå igen, godt personale, gode rammer. Jeg gav dem, fordi jeg er alment tilfreds over forløbet. Kontakten til patienter har været afgørende for, hvordan mit humør har været. Fin hjælp, da jeg bad om det. Ingen af mine pårørende til at give mig, hvad jeg havde brug for. Fik hjælp. Mennesker omkring mig. Fordi jeg synes, der var en behagelig stemning på afdelingen. Meget mine medpatienter og et forstående persoanle. Fordi jeg er godt tilfreds. Medicinændringer, kontakt til personalet, samt at være skærmet. Fået det bedre under indlæggelsen. Fordi det er en god afdeling, men rent personalemæssigt halter det lidt - især aftenvagterne. Tryghed og tid og gode samtaler - samt en rimelig homogen gruppe medpatienter. Atmosfæren var fin, personalet også. Kunne dog godt ønske, at der var flere aktiviteter på stedet for patienterne. Roen og samtaler. Besøg af min mand. Jeg er glad for kontaktperson systemet. Der har altid været nogen at snakke med, hvis jeg havde brug for det. Der var ikke nogen sur mine, når jeg havde brug for hjælp. Der er en, jeg skal kunne snakke med om alt det, jeg havde brug for at snakke om. NN var der, når jeg havde brug for det. Det er godt de har NN, for hvis ikke, så sker der ikke så meget. Jeg håber, at hun bliver her på afdelingen. Center for Kvalitetsudvikling Side 30 Februar 2010

35 Fordi der var plads til hele menneskets personlighed, empati, humor, professionelt personale. Super. At snakke, skrive og male, høre musik, spise, sove og regulering af medicin. Motion = selvværd = regulering. Kost = normal spise og konditionsvaner = på langt sigt forebyggende heling. Fordi jeg følte, jeg fik en time out, hvor jeg havde tid til at finde mig selv. Dog følte jeg mig ikke klar til hverdagen igen. Jeg synes godt om det! Godt at kunne være der. Man oplevede generelt stemningen som værende noget anspændt. At være der og ikke hjemme. Fordi det ikke kunne være bedre. Medicin justeringen. Noget af personalet er nedladende i sproget, og aftenvagterne havde mere travlt med internettet så som facebook, kom og vind og meget andet. At jeg har givet en medpatient håb for fremtiden. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 31

36 Hvilke fejl oplevede du? Forkert doseret medicin flere gange. Ingen Medicinen Manglende respekt, accept og forståelse fra kontaktpersonerne i en særlig konflikt, som skadede mit psykiske helbred. Medicin fejl. Manglende frugt. Overflytning fra 202 til 606. Forkert medicinering samt manglende information om behandlingsmøde. Center for Kvalitetsudvikling Side 32 Februar 2010

37 Hvilke tilbud savner du? Fysioterapi for eksempel. Kognitiv træning, kost og motion, terapi. Egentlige OCD behandlingshjem/afsnit eller gratis psykologhjælp til min OCD lidelse. Motion blandt ligesindede. Samtaleterapi, mere motion, for meget fjernsyn. Samtaleterapi. Motion, aktivitet. Mangel på fysioterapeut. Fysioterapi. Fysioterapi - mulighed for fodpleje ved længere indlæggelse. Drømmeanalyser. Bulimi. Mere fysisk aktivitet. Psykologhjælp, gerne gratis pga. dårlig økonomi. Samtale. Samtaleterapi /psykolog. Kognitiv terapi eller lignende. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 33

38 P1, Svendborg Antal stjerner ikke angivet Jeg er fuldstændig tabt, og ingen redning mulig. Går mine egne veje og kender systemet på mine præmisser. 1) fysisk sygdom (skavank er blevet bedret). 2) At komme hjemmefra. Få andet at tænke på. Møde andre. 3) Friske og åbne plejere. Afsnit P1 i Svendborg er en afdeling, hvor jeg altid under en midlertidig krise vil kunne få hjælp. Ro, afklaring, nyt gå på mod. Tackle øjeblikkelig krise. At tale godt med personalet. Jeg har befundet mig rigtig godt her. Personalets venlighed og opmærksomhed. Kan ikke forklare. Alting er relativt. Det er en subjektiv vurdering. Kontrol med medicinering. Kontakt til personalet. Fordi alle er så søde og hjælpsomme. Det sociale (og medicinsk behandling). Professionalisme og menneskelighed. Tryghed og forståelse. Jeg kommer ambulant engang imellem, hvor afsnittet er forberedt på min ankomst og behandler mig ganske udemærket. Ikke relevant da jeg kun er indlagt nogle timer ad gangen. Jeg har fået et positivt indtryk af afdelingen. Personalet er civilt påklædt med små skilte på sig. Patienter skal virkelig se efter på personer, om det er patienter eller personale. Center for Kvalitetsudvikling Side 34 Februar 2010

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Uafhængig brugerundersøgelse af. Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns Kommune 2006/2007

Uafhængig brugerundersøgelse af. Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns Kommune 2006/2007 Able ApS Udvikling & forskning omkring Aldring og arbejdet med ældre Uafhængig brugerundersøgelse af Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns

Læs mere

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst. Mai Nielsen 11-01-2011

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst. Mai Nielsen 11-01-2011 MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst Mai Nielsen 11-01-2011 Jeg fortæller min historie, for at andre kan høste erfaringer fra mit sygdomsforløb

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere