Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009"

Transkript

1 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Februar 2010

2 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Udover de lokale rapporter, er der udarbejdet en landsdækkende rapport med titlen Patienterne og de pårørende har ordet. Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Rapporten kan læses på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Niels Bruhn Christensen eller Gitte Dahl Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Del II af II Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Center for Kvalitetsudvikling, februar 2010 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

3 Indhold Indledning P201, Odense... 3 P202, Odense... 7 P301, Odense...12 P302, Odense...18 P401, Odense...22 P402, Odense...25 P601, Odense...29 P1, Svendborg...34 P2, Svendborg...41 P4, Svendborg...51 P1, Middelfart...57 P2, Middelfart...62 P3, Middelfart...67 E1, Esbjerg...70 E2, Esbjerg...76 E3, Esbjerg...83 R1, Ribe...89 R2, Ribe...95 E31, Vejle E32, Vejle H3, Kolding H4, Kolding H12, Kolding , Augustenborg , Augustenborg , Augustenborg P1, Haderslev P2, Haderslev P3G, Haderslev , Augustenborg R4, Ribe Retspsyk, Middelfart

4

5 Del II. Patienternes skriftlige kommentarer Bind 2 Denne rapport er det andet bind af anden runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser for patienter på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 1. januar 2009 til og med 31. maj 2009 og indeholder besvarelser fra 1423 patienter i Region Syddanmark. Dette andet bind indeholder de skriftlige kommentarer som patienterne har givet. Læsevejledning Fire af undersøgelsens spørgsmål kan patienten besvare med egne skriftlige kommentarer: (uddybende forklaring til spørgsmålet Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på dette sengeafsnit? ) Hvad har haft størst betydning for dig under din indlæggelse på sengeafsnittet? Hvilke fejl oplevede du? (uddybende forklaring til spørgsmålet Oplevede du, at der skete fejl under din indlæggelse. Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp, fysioterapi, ergoterapi, motion, forskellige aktivitetstilbud, misbrugsbehandling eller noget helt andet). Materialet er sorteret, således at kommentarerne fra patienter på de enkelte sengeafsnit fremstilles samlet. Kommentarerne til patientens samlede indtryk af indlæggelsen og hvad der havde størst betydning under indlæggelsen rapporteres først. Disse to spørgsmål er samlet for den enkelte patient, således at det først er muligt at se, hvor mange stjerner patienten har givet og herefter hvilke kommentarer patienten har knyttet til de to spørgsmål. Herefter følger de to øvrige spørgsmål vedrørende fejl og ønske om andre behandlingstilbud i psykiatrien. Disse spørgsmål opstilles særskilt og i punktform. Anonymisering For at sikre patienters, pårørendes og ansattes anonymitet har Center for Kvalitetsudvikling foretaget enkelte rettelser i kommentarerne. Der arbejdes efter nogle faste anonymiseringsprincipper, f.eks. er alle navne erstattet med NN. Derudover er enkelte kommentarer tilsløret ved, at f.eks. køn, alder og lignende er ændret, hvis det er uden betydning for budskabet i kommentaren. Det er i øvrigt tilstræbt at gengive kommentarerne, som patienterne har skrevet dem, og der er ikke gjort forsøg på at rette eventuelle fejloplysninger i kommentarerne. Kommentarmaterialet er som en ekstra sikkerhed blevet gennemlæst af ledelserne på sengeafsnittene, der har meldt tilbage til Center for Kvalitetsudvikling, såfremt der var behov for yderligere anonymisering. Af anonymitetshensyn er der ikke medtaget baggrundsoplysninger om de patienter, der har skrevet kommentarer. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 1

6 Ikke repræsentative Læses bilaget med patientkommentarer i dets helhed, er det vigtigt at gøre opmærksom på, at kommentarerne ikke er repræsentative. Det viser sig ofte i denne slags undersøgelser, at der er en tendens til, at kommentarer giver et mere kritisk helhedsindtryk end de afgivne krydser. Det hænger blandt andet sammen med, at der hyppigere knyttes uddybende bemærkninger til afkrydsning i utilfredshedskategorier, end der gør ved tilfredshed. Det er altså meningsløst at begynde at optælle kritiske og positive kommentarer. Kommentarmaterialet skal behandles kvalitativt. Center for Kvalitetsudvikling Side 2 Februar 2010

7 P201, Odense Roen. Tålmodighed fra personalets side. Fordi jeg har haft det som om, at det tidsrum, jeg har tilbragt på afdelingen - således at der forstås at denne epoke i mit liv - har givet mig en mulighed for at få stoppet op og få klarlagt mangt og meget. Hvilket jeg næppe havde haft mulighed for ved at være involveret i dagliglivets rytme udenfor hospitalet. Som psykiatrisk patient kan jeg kun være imponeret over den omsorg og forståelse, som diverse patienter modtager. God behandling. Tryghed. Kontaktpersoner. Fordi personalet var meget venlige og søde. At der har været en dejlig ro og fred. Der var en god og venlig omgangstone og man tog sig tid til den enkelte. Jeg var i trygge rammer. Allesammen er utroligt søde og venlige. Både personale og patienter. Trygheden. Professionelt personale. Enestue. Har fået den hjælp, der har været brug for, og personalet har været gode og rare. Kontakten med personalet. Fordi der ikke er håndvask eller toilet eller bare et lille spejl på værelset. En god behandling og meget god mad. Jeg var aldrig flov over at bede om en smertestillende tablet. Blev taget alvorligt. Der var søgt plads på plejecenter. Jeg sprang fra i sidste øjeblik og udskrevet til eget hjem. Stor ulejlighed. Kontakt til børnene. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 3

8 For god omsorg og kærlig pleje. At mærke lysten til at hjælpe mig. Tilfreds med opholdet. Den venlige omgangstone. Alle er hjælpsomme og flinke. At jeg er blevet rask. Jeg har været godt tilfreds Jeg er blevet godt behandlet. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Ingen respekt for de syge, alt for ligegyldig holdning eller ubehøvlet. At opleve som syg at blive behandlet uden respekt. Center for Kvalitetsudvikling Side 4 Februar 2010

9 Hvilke fejl oplevede du? F.eks. overholdt ikke medicineringsplanen. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 5

10 Hvilke tilbud savner du? Oftere besøg af GTO. Fysisk optræning af kroppen. Scanning. Samtaleterapi. Psykologtimer. Center for Kvalitetsudvikling Side 6 Februar 2010

11 P202, Odense Det har været godt med medpatienterne og personalet. Få det meget bedre. Er tryg ved afdelingen og afdelingens personale. At jeg kender afdelingen og personale. Det gode forhold, der var mellem patienter og personale. Fordi jeg blev behandlet godt. Der var trygt. Positivt indtryk af hele afdelingen. Positivt indtryk af afdelingen. Starten var forvirrende med forskelligt personale. I slutningen begyndte brikkerne at falde på plads. Troen på det bedre i mennesker. Roen og tryghed. Fik omsorg og pleje og en rigtig god mad. At der altid var én at snakke med. Der blev ikke taget hensyn til patienter med somatiske sygdomme. Heller ikke at patienten gik i bad og fik skiftetøj. At have en fast kontaktperson. Dygtig læge. Dygtigt personale. Personalet er der altid, når man har brug for det. Jeg har været glad for at være her, fordi jeg har haft behov for det, læger og personalet har støttet mig i den proces i at blive rask. God afdeling med en personalegruppe, som viser forståelse, har tid til at snakke, og viser de er der, hvis man får brug for dem. De er meget professionelle. Tryghed, ro, at jeg føler mig noget værd. Alle har gjort, hvad de kunne. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 7

12 Det er en afdeling med et godt og professionelt personale. Altid søde og forståelige og er der for en, når man har brug for det. At få den behandling jeg havde brug for. Fordi indlæggelsen stort set var god. At jeg kom til at kende noget mere til min sygdom, og hvordan jeg skal håndtere den og problemer herom. Personale. At personalet hjalp mig godt. Samlet indtryk. Fysiske rammer, kost, personalets ageren. Kritik: Rygepavillon savnes. Fordi det er første gang, jeg har været en på en afdeling med speciale i min sygdom. De andre gange har jeg været indlagt med patienter med andre sygdomme. At personalet har haft en stor viden og forståelse for min sygdom. Fordi der blev taget godt hånd om en. Der er altid tid til en god snak. Man er i trygge rammer, og man mærker omsorgen. Omsorgen. Da jeg selv kunne vurdere, hvordan jeg havde det. At møde en som jeg har været indlagt sammen med sidste år, der var til kontrolsamtale her på afdelingen. Enkelte personer var fremragende, andre det modsatte. Indeklime forfærdeligt (tør luft/ koldt) At jeg langsomt fik det bedre. Tidens gang + medicinen. Fordi jeg har følt, at personalet til tider var mere optaget af at gå på nettet end at snakke med deres patienter. Det har haft stor betydning, at man får en hverdag, hvor man skal op til samme tid hver morgen, så man ikke ligger og sover til sen eftermiddag. Var der kun i tre dage. Jeg har været meget glad for at være her. God hjælp. Mine fysiske smerter er blevet nedsat, og jeg har fået bedre indsigt i min sygdom. Har lært at tage det mere med ro. Skal undgå stress. Center for Kvalitetsudvikling Side 8 Februar 2010

13 Jeg er/var utilfreds med at have en ny kontaktperson "hver dag". Den første uge havde jeg 7 forskellige. Fordi jeg var tilfreds. Jeg er kommet til at tænke anderledes. Roen på afdelingen. Godt: fik ro. Dårligt: dårlig information. Lægen skal have mere menneskelig forståelse og empati for den enkelte patient - derfor ikke fem stjerner. At hele personalet har vist stor omsorg og givet mig - på en bestemt måde - et herligt og relevant skub; hjælpende hånd. Tak. Kemi, lyttet hen til, ikke op ned. At man gik stille til mig. Ringe information plus lang ventetid på anden afdeling, ok på P202. At jeg er blevet udskrevet glad og med tro på livet. Jeg synes, de er rigtig gode til deres arbejde. Tiden. Mødte kun venlighed og omsorg. Venlighed og omsorg. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 9

14 Hvilke fejl oplevede du? Ikke kunne få test. Nedladenhed, berøringsangst. Forkert dosering Afbryde behandlingerne. Medicinjournal. Fejlagtige info i min journal. Fik for megen medicin med hjem til weekend. Anbragt på forkert afdeling. Center for Kvalitetsudvikling Side 10 Februar 2010

15 Hvilke tilbud savner du? Mere hjælp til pårørende. Forskellige aktivitetstilbud. Gode samtaler. Savner lidt at vide noget mere om min diagnose, så jeg ved, hvordan jeg skal klare mig. Støtte til samtale, eventuelt distrikspsykiatri. Psykologhjælp. Samtale, så personale kender baggrund mm. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 11

16 P301, Odense Muligheden for ro. Meget professionelt behandlingssystem. Fornemmer, at man bliver holdt øje med på en positiv måde. At jeg har fået ro i mit kaos, og jeg behøver ikke at anstrenge mig med at huske daglige gøremål. Personalet er søde, venlige og omsorgsfulde. Jeg har fået en moralsk støtte fra personalet samt god behandling. En god behandling og opmærksomhed fra personalet. Manglende information, se punkt 19, ellers bedre. Var kun indlagt få dage. Nogle at snakke med. Fordi behandlingen var rigtig god, og fordi jeg ikke blev udskrevet for tidligt, hvilket jeg før har oplevet et andet sted. Samtalerne med personalet. Samtaler og medicinregulering. Fordi jeg blev godt modtaget og taget alvorligt. At jeg har fået ro. Personalet og de andre patienter. Synes personalet er godt forberedt. Selvom jeg kun var der et døgns tid, har jeg fået tænkt tingene igennem. Jeg har fået en god behandling. Ikke noget specielt. Det fantastiske personale, der var på afdelingen. Jeg tror også, de havde et godt indbyrdes forhold. Da jeg blev indlagt, var jeg bange for at dø af druk, det viste sig at være ret umuligt, da jeg blev overvåget i tide og utide. Center for Kvalitetsudvikling Side 12 Februar 2010

17 Jeg fik den hjælp, jeg havde brug for. Der var tid til at få en snak, når jeg havde brug for det. At der var forståelse for mit problem, og at de ville hjælpe mig med at gøre noget ved det. Personalet var tildels gode nok, det var mig selv, der ville udskrives. Forskrækkelse over, at jeg kunne komme så langt ud. Pga. mangel på personale om aftenen og uroen gjorde, at en del patienter bliver sat til side. Kontakt med udlærte mennesker. Ro. Godt personale der fik mig til at føle mig mere tryg. Det glade og positive personale. Pga. useriøs modtagelse. Struktur og ro. Gode til at være der, når man har brug for dem. 2 Stjerner (dårligt) Jeg føler, at jeg blev udskrevet alt for tidligt og ubehandlet. At jeg blev abstinensfri - næsten. Opholdet i døgn var godt - men ikke enestående. Mangler i høj grad en opfyldning. At få ro på i hovedet. Fordi jeg synes, at jeg er blevet godt behandlet. Nu ligger jeg på skadestue, og jeg synes, det vigtigste er kontakten med personale og læge. 2 Stjerner (dårligt) Fordi jeg blev bare lagt på en stue og lå der fem dage uden kontakt med andre. Følte mig rimelig isoleret. At jeg fik ro, men ingen behandling. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Der er ingen adspredning, samtaler, aktiviteter eller motion. Frygtelig arrogance, mangel på empati, samtaler og meget mere. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 13

18 For tidligt udskrevet. 2 Stjerner (dårligt) Jeg fik i høj grad følelsen af, at jeg bare skulle hjem så hurtigt som muligt. Havde ikke oplevelsen af, at blive hørt og respekteret som menneske og det i en situation i mit liv, hvor jeg netop er usædvanlig sårbar. Jeg følte mig godt behandlet (det jeg kan huske). At blive afgiftet. 2 Stjerner (dårligt) Da jeg er alkoholiker og ikke behandles som et værdigt menneske. Det var godt. At jeg kom ind, og i behandling. Man bliver godt modtaget, personalet er venlige og meget hjælpsomme. At have nogle at spørge til råds. Ikke at være alene med sine tanker. Synes overordnet godt om det. Personalet var venligt. At personalet har været inde og tjekke/kigge hos en engang imellem. Personalet var yderst omsorgsfulde. Gav lidt håb. Fordi både personale og de fysiske rammer har været i top. (Kost +++, jeg har taget 7 kg på.) At jeg mødte en sød, smuk og dejlig kvinde, som jeg talte rigtig godt med. Det var personalet, der var årsag til, at vi begyndte at tale sammen. Ro og tryghed. Menneskelig omsorg. Godt behandlet, altid rent, flinkt personale. God behandling. Meget larm pga. skadestuepatienter. Gode kontaktpersoner. Fordi jeg fik en god behandling. Center for Kvalitetsudvikling Side 14 Februar 2010

19 Den frie omgangstone. Jeg er glad for, jeg får en psykolog. (kommentar ved spm. 19: på jeres opfordring er jeg blevet henvist til psykolog. Mit højeste ønske) At jeg bliver taget alvorligt, at min opfattelse af tingene bliver hørt, og jeg ikke bliver afvist som hysteriker. Ro. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Fordi jeg blev sendt hjem hurtigt. Det havde jeg det rigtig skidt med. At jeg blev hurtigt udskrevet og at omgangstonen blandt personalet var MEGET HÅRD. 2 Stjerner (dårligt) At man har så lidt tid til de indlagte, ventelisten er for lang ved indlæggelse/ samtale. Der drages ikke behørig, omsorgsfuld og medmenneskelig behandling for patienter. Imødekommenhed og varme. Nyt håb. Samtalerne. Personalet var gode til at overbevise mig om, at jeg ikke er paranoid - fastholde mig i realiteterne. Dejligt personale, men meget uro på gangen om natten. Sødt personale, venlige, rare og de fleste forstående og ikke fordømmende. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 15

20 Hvilke fejl oplevede du? Fik ikke mit medicin. Manglede udlevering af medicin. Blev behandlet som misbruger og ikke som menneske. Forkert overlevering af information. Forkert medicinering. Afvisning mange gang ved indlæggelse. De havde noteret, at jeg skulle have medicin på et forkert tidspunkt. Medicin. Medicinen (noget) var ordineret forkert. Center for Kvalitetsudvikling Side 16 Februar 2010

21 Hvilke tilbud savner du? Motion. Psykologhjælp. Psykologhjælp. Nogle psykologer til at skubbe med. Misbrugsbehandling. Lægens konklusion om hvorfor jeg er, som jeg er. Samtaleterapi, aktivitetstilbud. Psykologhjælp. Fysioterapi, ergoterapi, aktivitetstilbud. Individuel samtaleterapi. Psykologhjælp. Samtaleterapi. Psykologhjælp. Ingen oplysninger om min sygdom. Samtaleteam, psykologhjælp. Samtaleterapi. Individuel terapi. Aktivitetsrum. Mit behov for psykolog bliver nu opfyldt. Samtaleterapi. Omsorg, motion, yoga, menneskelig respekt, holistisk tilgang til behandling. Samtaler. Det meste af tilbuddene. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 17

22 P302, Odense Snakke med dem. At jeg fik det bedre med den medicinske behandling med hjælp fra lægen og sygeplejersken. Personalet er gode til at støtte én. Fantastisk personale som hurtigt og sikkert fik mig tilbage på rette spor og gav mig livsmodet igen. Personalet - de er utroligt dygtige og giver tryghed. Dejligt med socialrådgiver, der også kan hjælpe i forhold til kommunen. Ro og fred. 2 Stjerner (dårligt) For det første skulle jeg vente i modtagelsen i ca. 4-5 timer på trods af mine mange anfald, og en fra personalet bad mig om at tie stille, men jeg kunne ikke fortrænge min gråd. Samarbejdet med personale og medpatienter. Samtaler, omsorg. Godt personale, men manglende oplysninger omkring ens behandlingsforløb. At personalet var der, når jeg havde brug for at snakke. Fordi jeg i det store hele var tilfreds med forløbet. At jeg fik lov til at skifte medicin. Personalet kender mig så godt og ved, hvad jeg har brug for. At personalet har tacklet mig på den helt rigtige måde. Fordi jeg er godt tilfreds. At der var nok mennesker at snakke med. Både personale og indlagte. Personalet kender mig, og ved hvad jeg har brug for. At personalet kan aflæse mine signaler. Center for Kvalitetsudvikling Side 18 Februar 2010

23 Jeg synes, at indlæggelsen var udmærket, og jeg fik den behandling, jeg havde brug for. Der var lige det med medicinen. At personalet har været søde og imødekommende. Rigtigt godt personale. De få men rare patienter og især mine kontaktpersoner. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 19

24 Hvilke fejl oplevede du? Manglende informationer angående overflytning. Der var fejl i medicinering omkring hvornår og hvor meget, jeg skulle have. Center for Kvalitetsudvikling Side 20 Februar 2010

25 Hvilke tilbud savner du? Videre forløb. Samtaleterapi, psykolog, forskellige aktiviteter. Psykolog. Motion udenfor eller andet. Samtaler. Samtaleterapi Samtaler der rykker og misbrugsbehandling. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 21

26 P401, Odense Ro og fred. Det gav i allerhøjeste grad tryghed. At det hele fungerede med middagsmad, varm mad og hvile sig lidt. Afhængigt af personalets og mine forskellige dage og deres indvirkning. Omsorgen. Der er mange stoffer. Fordi jeg er eller føler, at jeg er blevet rask. At de fandt ud af, at jeg havde den fysiske lidelse. Fordi jeg både har haft gode og dårlige oplevelser her og kan kun vurdere min egen opfattelse. Det har kontakten til de andre patienter og at kunne bruge den til at bearbejde tingene/situationer med, samt at dele erfaringer. Sygeplejersken har været til stor hjælp. Fordi jeg er blevet så afklaret, mens jeg var indlagt på P401. At blive passet godt. Det var negativt at være tvangsindlagt. Jeg har fået håb. Godt bekendtskab med andre patienter. Center for Kvalitetsudvikling Side 22 Februar 2010

27 Hvilke fejl oplevede du? Stort set ingen. Jeg havde en fysisk lidelse. Der manglede frugt, godt at jeg selv kunne købe. Manglede info fra personalet. Personale giver utryghed og stress. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 23

28 Hvilke tilbud savner du? Fysioterapi. Samtaleterapi. Tilbud om mere madlavning. Samtaleterapi, mere psykoterapi. Center for Kvalitetsudvikling Side 24 Februar 2010

29 P402, Odense At få det godt, komme op på dupperne igen og fungere som menneske og person. Stor lærestreg, vil ikke gøre det mere. En rigtig elskelig behandling. Der er stort pres på. Samtaler med personalet og min kone. Fordi jeg synes, at alt er forløbet fint. Fred og ro. Det er ikke rart at blive indlagt, fordi man ikke kan følge med og forstå andres regler i livet. At jeg kæmper for at blive rask. Antal stjerner ikke angivet Var der for kort tid. Jeg har følt at tilliden og respekten for mig skulle opbygges efterhånden. At jeg fik den ro til selvransagelse, som jeg havde brug for. Personalet havde travlt og ikke tid til én, når man ringede på klokken Nyt medicin. Planlægning af fremtiden. Der er meget larm hos nogle af de andre patienter - meget forstyrrende. Jeg blev rigtig godt behandlet og maden var god. At der blev taget hensyn til mine behov. 1 Stjerne (Uacceptabelt) Fordi jeg har været her for længe. Jeg er i live. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 25

30 At der var nogen, jeg kunne snakke med omkring de tanker, jeg har. Jeg fik en fin behandling. Fordi 4 stjerner er det, jeg mener passer godt. Men det trækker ned, at maden her er kedelig og uden smag. Tror maden skal være lidt bedre at se på og smage på. Mine kontaktpersoner som har hjulpet mig meget gennem snak, og de har gjort meget for at snakke om mine børn, altså holdt mit livsmod oppe. At have ro. På grund af fornuftigt samvær med respekt og glæde til følge. Kontakten til personale, kontaktpersoner og andre patienter. At jeg er kommet ud af min psykose. Jeg synes personalet forsøgte sig på behovet. Den manglende tid til omsorg og pleje. At jeg fik sovet uden støj og afbrydelse. At møde venlighed. Fordi jeg synes, det gik, som det skulle være. Min familie og venner som jeg savnede. Personalet var super gode. Alt var normalt. Svært med samværet med andre indlagte pga. nogens opførsel, der var skræmmende. At været tvunget til at skulle ud og ryge sammen med de andre. Center for Kvalitetsudvikling Side 26 Februar 2010

31 Hvilke fejl oplevede du? Medicinforgiftning. Glemte at lave om så jeg fik det samme medicin, hvor jeg skulle have haft noget andet. Forkert doseret medicin flere gange. Ingen sygdom psykiatri relevant. Tit forkert dosis medicin. Jeg blev afvist vedrørende telefon og motion. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 27

32 Hvilke tilbud savner du? Psykologhjælp, motion. Psykologsamtaler. Nemmere tilgange. Psykologhjælp. Evt. samtaleterapi andetsteds fra pga. sammensværgelse. Psykologhjælp. Det er der lavet aftaler om andet steds. Psykolog, ergoterapi. Ergoterapi, samtaleterapi. Motion, psykologhjælp og rekreation med menneskelighed og diskusion. Center for Kvalitetsudvikling Side 28 Februar 2010

33 P601, Odense Antal stjerner ikke angivet Personalet snakkede ned til patienterne. Var der ikke for en meget uacceptabel behandling. Fordi jeg har haft en god indlæggelse. Egen stue, min faste kontaktperson. Der var, hvad jeg skulle bruge, dog mangel på aktiviteter på grund af helligdage, og det synes jeg er for dårligt. Jeg har kunnet tænke over tingene og få mig selv til at indse, at jeg var syg. Kontaktpersonerne har været gode til at spørge til mit velbefindende. God kost, trygge rammer, samvær. Begrænsede antal samtaler med personale. Personalet kunne være svære at komme i kontakt med. Det har været NN, som var min første kontaktperson. Alting kan ikke være lyserødt hele tiden. Jeg har fået det bedre på grund af personalets hjælp. Det er et bedre hotel! Det sociale aspekt, kammeraterne og den nære kontakt til personalet. Maden har også hjulpet. De rolige forhold, den gode rytme i dagligdagen. Fordi jeg er meget tilfreds. Nærvær samt kontakt med øvrige patienter. Tid til snak med personalet. 2 Stjerner (dårligt) Som OCD ramt er jeg gentagne gange blevet indlagt på dette afsnit, som er et skizofreniafsnit. Eget værelse med bad. Alt har fungeret virkelig godt med undtagelse af kontakten til kontaktpersonerne! At få hjælp til at komme igang med de daglige rutiner og at opretholde dem og at få øvelse i dem. De mange lægesamtaler og den afklaring af mine sygdomme, som jeg herigennem er kommet frem til. Fordi der var en god kontakt. At folk var søde. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 29

34 Fik et dårligt førstegangsindtryk, men er blevet godt tilfreds efterfølgende. Besøgstider, mulighed for snak med personale på alle tider af døgnet. Gode og hyggelige rammer. Have. Flinkt personale. Ro på, komme ovenpå igen, godt personale, gode rammer. Jeg gav dem, fordi jeg er alment tilfreds over forløbet. Kontakten til patienter har været afgørende for, hvordan mit humør har været. Fin hjælp, da jeg bad om det. Ingen af mine pårørende til at give mig, hvad jeg havde brug for. Fik hjælp. Mennesker omkring mig. Fordi jeg synes, der var en behagelig stemning på afdelingen. Meget mine medpatienter og et forstående persoanle. Fordi jeg er godt tilfreds. Medicinændringer, kontakt til personalet, samt at være skærmet. Fået det bedre under indlæggelsen. Fordi det er en god afdeling, men rent personalemæssigt halter det lidt - især aftenvagterne. Tryghed og tid og gode samtaler - samt en rimelig homogen gruppe medpatienter. Atmosfæren var fin, personalet også. Kunne dog godt ønske, at der var flere aktiviteter på stedet for patienterne. Roen og samtaler. Besøg af min mand. Jeg er glad for kontaktperson systemet. Der har altid været nogen at snakke med, hvis jeg havde brug for det. Der var ikke nogen sur mine, når jeg havde brug for hjælp. Der er en, jeg skal kunne snakke med om alt det, jeg havde brug for at snakke om. NN var der, når jeg havde brug for det. Det er godt de har NN, for hvis ikke, så sker der ikke så meget. Jeg håber, at hun bliver her på afdelingen. Center for Kvalitetsudvikling Side 30 Februar 2010

35 Fordi der var plads til hele menneskets personlighed, empati, humor, professionelt personale. Super. At snakke, skrive og male, høre musik, spise, sove og regulering af medicin. Motion = selvværd = regulering. Kost = normal spise og konditionsvaner = på langt sigt forebyggende heling. Fordi jeg følte, jeg fik en time out, hvor jeg havde tid til at finde mig selv. Dog følte jeg mig ikke klar til hverdagen igen. Jeg synes godt om det! Godt at kunne være der. Man oplevede generelt stemningen som værende noget anspændt. At være der og ikke hjemme. Fordi det ikke kunne være bedre. Medicin justeringen. Noget af personalet er nedladende i sproget, og aftenvagterne havde mere travlt med internettet så som facebook, kom og vind og meget andet. At jeg har givet en medpatient håb for fremtiden. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 31

36 Hvilke fejl oplevede du? Forkert doseret medicin flere gange. Ingen Medicinen Manglende respekt, accept og forståelse fra kontaktpersonerne i en særlig konflikt, som skadede mit psykiske helbred. Medicin fejl. Manglende frugt. Overflytning fra 202 til 606. Forkert medicinering samt manglende information om behandlingsmøde. Center for Kvalitetsudvikling Side 32 Februar 2010

37 Hvilke tilbud savner du? Fysioterapi for eksempel. Kognitiv træning, kost og motion, terapi. Egentlige OCD behandlingshjem/afsnit eller gratis psykologhjælp til min OCD lidelse. Motion blandt ligesindede. Samtaleterapi, mere motion, for meget fjernsyn. Samtaleterapi. Motion, aktivitet. Mangel på fysioterapeut. Fysioterapi. Fysioterapi - mulighed for fodpleje ved længere indlæggelse. Drømmeanalyser. Bulimi. Mere fysisk aktivitet. Psykologhjælp, gerne gratis pga. dårlig økonomi. Samtale. Samtaleterapi /psykolog. Kognitiv terapi eller lignende. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Side 33

38 P1, Svendborg Antal stjerner ikke angivet Jeg er fuldstændig tabt, og ingen redning mulig. Går mine egne veje og kender systemet på mine præmisser. 1) fysisk sygdom (skavank er blevet bedret). 2) At komme hjemmefra. Få andet at tænke på. Møde andre. 3) Friske og åbne plejere. Afsnit P1 i Svendborg er en afdeling, hvor jeg altid under en midlertidig krise vil kunne få hjælp. Ro, afklaring, nyt gå på mod. Tackle øjeblikkelig krise. At tale godt med personalet. Jeg har befundet mig rigtig godt her. Personalets venlighed og opmærksomhed. Kan ikke forklare. Alting er relativt. Det er en subjektiv vurdering. Kontrol med medicinering. Kontakt til personalet. Fordi alle er så søde og hjælpsomme. Det sociale (og medicinsk behandling). Professionalisme og menneskelighed. Tryghed og forståelse. Jeg kommer ambulant engang imellem, hvor afsnittet er forberedt på min ankomst og behandler mig ganske udemærket. Ikke relevant da jeg kun er indlagt nogle timer ad gangen. Jeg har fået et positivt indtryk af afdelingen. Personalet er civilt påklædt med små skilte på sig. Patienter skal virkelig se efter på personer, om det er patienter eller personale. Center for Kvalitetsudvikling Side 34 Februar 2010

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Hovedstaden 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafdeling, V11-3 Karkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjerteklinikken Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland SAYLE Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 på gymnasiale uddannelser i regionerne Syddanmark og Midtjylland Center for Selvmordsforskning - www.selvmordsforskning.dk Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 Center for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatoriet for mave-, tarm- og leversygdomme, Herning Medicinsk Afdeling (Herning-Ringkøbing) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe

På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe På vej mod et bedre liv Social færdighedstræning i gruppe Cand. Psych.Aut og Lotte Sønderby Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov Hvad er Bedre liv programmet?.et gruppebaseret,

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk Afdeling, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere