Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?"

Transkript

1 Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?

2 Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er afgørende for børns udvikling. Men hvad siger børnene til naturen og kan pædagoger lade sig inspirere af dem? Denne pjece er blevet til på baggrund af projektet Børns deltagelse i natur. Projektet har været tilknyttet SFOen Blæksprutten på Fløng Skole i Høje Tåstrup Kommune. Børnenes engagement i projektet har været uvurderligt og helt afgørende for resultatet. Der skal lyde en stor tak til pædagogerne for deres samarbejde og interesse i projektet. Børnene har været drivkræften bag projektet. Pjecen er illustreret med de billeder, som børnene har taget af deres natur-steder. Projekt og pjece er finansieret af SL s og BUPL s Udviklingsog Forskningsfond. Rolf og Phillip 0.b tager billeder af deres skov

3 Flere undersøgelser dokumenterer, at udelivet i naturen har betydning for såvel børn som voksne. Sansning Sanseindtrykkene i naturen er stærke og varierede, derfor styrker udelivet børns grundlæggende opmærksomhed og byder på alsidige oplevelser. Motorik Når børn bevæger sig i ujævnt og udfordrende terræn udendørs, forbedres balanceevne, grovmotorik og koordination. Fysisk Børn har et højt aktivitetsniveau og udfordres rent fysisk i naturen, derfor øges styrke samt udholdenhed og sygefraværet mindskes. Socialt Naturen byder på varieret social kontakt og der er rigelig plads. Det betyder større tolerance, færre konflikter og dannelse af andre legegrupper.

4 Følelsesmæssigt Natur inviterer til fordybelse, er beroligende og inspirerer til aktiviteter. Derfor er udelivet med til at mindske børns stressniveau. Erkendelsesmæssigt Ude-aktiviteter som hulebygning og klatring kræver observationer, vurderinger og beslutninger. Derfor styrkes børns evner til observation, problemløsning og koncentration. Børns steder Uderummet er ikke gennemplanlagt, derfor er det ideelt til, at børn kan skabe og udforme sig egne steder. Fantasi og kreativitet Naturen er mangfoldig og der er ikke knyttet bestemte aktiviteter til den, derfor skaber børn selv lege og magi.

5 Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Når børnene fortæller om deres forhold til natur, så er det oplevelserne, udfordringerne og det sociale samspil i naturen, der er i centrum. Børns forhold til natur ligger sig således tæt op af de kvaliteter, som mere videnskabelige undersøgelser har dokumenteret. Det er tilsyneladende ikke kun et professionelt voksensynspunkt, at naturen byder på udfordringer for børnene, det er ligeledes et børneperspektiv Det er nogle af resultaterne fra en lille undersøgelse om Børns deltagelse i natur, som hermed viderebringes. De emner som børnene her bragte på banen gennem forskellige typer af interview og fotografier vil blive ridset op. Her får vi synliggjort dele af børnenes relation til naturen. Børnene har deres egne steder udenfor, her viser Trine sin hestefold

6 Man kan klatre rundt i træerne og finde dyr og alt muligt, man kan lave næsten lige, hvad man vil med den (naturen) Caroline 3.b. De mest populære natur-steder er huler, klatretræer og mindre skovområder. Kvaliteten ved sådanne steder er, at der ikke på forhånd er knyttet bestemte aktiviteter til dem. Natur-stederne giver børnene erfaring med mange af de kvaliteter, som er forbundet med udeliv. Børnene stiller ikke store krav til størrelsen på et naturområde. En skov kan være ganske lille og stadig have de kvaliteter, som børnene søger. Det som vi voksne vil betegne som nogle træer, kan for børnene være en unik og mangfoldig verden, hvor der findes trolde, elver, huler, klatretræer og rum for at være alene. Det er rigtig sjovt at være i naturen, der er totalt mange klatrestativer Andreas 1.b. Natur-stederne tilgodeser børnenes behov for balance mellem udfordring og tryghed. I klatretræerne kan man kravle højt op, hvis man søger udfordring, man kan også, som børnene siger; sidde og hygge sig i træet. Behovet for balance mellem udfordring og tryghed ses ligeledes, når de ældre børn søger langt væk fra SFOen, når de klatrer i træer og bygger huler, mens de yngre børn holder sig ved de kendte omgivelser.

7 Der kommer en træstub, den viser, at vi snart er der Anisha 1.b. Børnene lærer at orientere sig, når de færdes i naturen. Deres kroppe er fyldt med erfaringer fra naturen, når de viser kendte og ukendte stier og smutveje i buskene og i skoven. Udelivet opfordrer børnene til bevægelse, hvilket kan iagttages både, når børnene er alene udenfor og når de følges med en voksen. Børnene løber, synger, råber, der opstår fangelege og der digtes sange. Det kan være det gør ondt, hvis at en gren knækker af træerne er jo ligesom mennesker Diana 2.b. Børnene viser omsorg overfor naturen. De fortæller, at det kan gøre ondt på naturen, fordi den er levende. Samtidig er de bevidste om, at affald er skadeligt for naturen og dyrene. Deres syn på naturen har et helhedsorienteret præg, som ikke nødvendigvis sætter mennesket i centrum som værende herre over naturen. I børnenes omsorgsfulde syn på naturen ligger et bæredygtighedspotentiale, som kan styrkes og fastholdes gennem aktiviteter og samtale.

8 Der står en trold, hvis du ser efter, så kan man godt se, at den står der ikke? Lasse 2.b. Fantasien lever hos børnene. Verdens fortryllelse er ikke ophævet, magien og myterne eksisterer, når omgivelserne tillader det. Fantasien kan inddeles i to typer. Den ene type er koblet til børns fantasilege, hvor nogle træer udgør en hestefold, der bygges fælder eller indrettes huler. Den anden type af fantasi knytter sig til skovens liv og de eventyrlige skabninger, som lever i skoven. Her får vi voksne et indblik i skovens mystik set med børnenes øjne og det er ikke kedeligt! Fantasien bruges til at skabe og omskabe rummet. Herigennem danner børn sig egne steder udenfor, som sætter sig spor i rummet. For os voksne kan børns steder fremstå rodede, som eksempelvis deres huler, men stederne opfylder børns behov og har derfor stor værdi.

9 Børn har mange erfaringer med natur og de oplevelser som udelivet byder på, som kan inddrages i pædagogernes planlægning. Inddragelsen kan ske på mange forskellige planer. Man kan åbne op for en kultur, hvor børnene informerer og vurderer, når hverdagens aktiviteter skal planlægges. En sådan kultur vil give børnene medindflydelse og medbestemmelse på deres dagligdag. Det vil ligeledes styrke deres engagement og interesse, fordi de får indflydelse på deres hverdag. Det er ikke børnenes ansvar at foreslå aktiviteter i naturen, men samtalen omkring børnenes erfaringer med natur åbner op for deres indflydelse på aktiviteterne i naturen, resten af planlægningen afhænger af pædagogens faglighed. Her løber Lasse, han løber fra trolde Oliver 2.b

10 Der findes mange metoder til at få børn i tale, herunder opridses nogle få af dem. Metoderne lægger op til, at børnene kommer på banen med deres ideer, ønsker og erfaringer, som kan inddrages i planlægningen. Fordelen ved metoderne er, at de ikke kræver mange økonomiske ressourcer, men prioriterer børneperspektivet. Gående interview med børn Samtale mellem interviewer og en børnegruppe omkring et specifikt emne. Børn bliver eksperten, der viser rundt og fortæller om konkrete steder og hændelser. Børn interviewer hinanden Metoden kræver en båndoptager, så pædagogerne efterfølgende kan lytte børnenes interview igennem sammen med børnene og efterfølgende snakke om interviewene. Børn fotograferer Børnenes fotografier og en efterfølgende samtale, synliggører børns oplevelser, følelser og refleksioner over et bestemt tema. Rolf og Phillip 0.b er på vej ud og tage billeder af deres natur-steder

11 Prioriter områder, der giver børnene mulighed for at udfolde deres fantasi og skabe egne natur-steder. Små områder med træer og buske kan være tilstrækkeligt, især hvis de findes både tæt ved og langt fra trygge omgivelser. Som sagt, så spørg børnene, når der skal planlægges udeaktiviteter og suppler deres ønsker med jeres faglighed. Her er et par eksempler på udeaktiviteter, som kan gennemføres og som opfordrer børn til at etablere egne steder. Bål lav mad, snobrød, suppe, kakao, te, popcorn, snit i træ, fortæl historier Plante-dyre-ture kig efter spor, medbring; lup, kikkert og plante- og fuglebog Snitte fløjter, figurer, snobrødspinde, bue og pil Orienteringsløb planlægges af børnene Drageflyvning byg og flyv med drager Hulebygning tilgængelige redskaber; presenning, reb, træ, grene, rafter Redekasser - byg redekasser til dyr i området Piletunnel - byg piletunnel med børnene Insektområde stenbunker, træstammer, grenbunker

12 Læs mere om projektets resultater og metoder i rapporten Børns deltagelse i natur på: eller via kontaktperson Helle Nielsen Udarbejdet af: Helle Nielsen Center i Barndoms- og Ungdomsforskning Roskilde Universitetscenter 2007

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige faktor Tine Sønderby Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner På fod med naturen Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner Del 1 børn i naturen Ud i naturen derfor og sådan 3 Naturkompetence 4 Fornyelse og udviklingsarbejde 5 Det enkelte barns behov 6 Forældresamarbejde

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Ryvang 2. Børnehaveplan 2009-2010. KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2

Ryvang 2. Børnehaveplan 2009-2010. KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2 Ryvang 2 Børnehaveplan 2009-2010 KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2 1 Forord Flow, Gyldne øjeblikke og pædagogisk idræt Denne børnehaveplan er en fortsættelse af vores tidligere børnehaveplaner og har

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Giv børn en stemme i byplanlægningen. hvorfor, hvornår, hvordan?

Giv børn en stemme i byplanlægningen. hvorfor, hvornår, hvordan? Giv børn en stemme i byplanlægningen hvorfor, hvornår, hvordan? Om pjecen Titel Giv børn en stemme i byplanlægningen hvorfor, hvornår, hvordan? Udgiver Center for Skov, Landskab og Planlægning Rolighedsvej

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere