Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Brugerindflydelse i produktionsplanlægning Nr Udviklet af: Lone Algayer Gert Petersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro September

2 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng til FKB og TAK Nr Brugerindflydelse i produktionsplanlægningen hører til fælles kompetencebeskrivelsen 2778 Mad til grupper med varierede behov for ernæring. FKB`en og uddannelses mål kan hentes på www, khru.dk under titlen efteruddannelse Handlingsorienterede mål Deltageren kan anvende brugernes ønsker og behov i den ugentlige planlægning af menu og madproduktion, der tilgodeser såvel madens kulinariske kvalitet som institutionens kostpolitik. Deltageren kan selvstændigt inddrage brugernes indflydelse på menuen til en effektiv tilrettelægning og planlægning af madproduktion. Deltageren kan inddrage brugernes ønsker i planlægning, udførelse af madens anretning, distribution og samtidig opfylde institutionens krav om madens kulinariske kvalitet. Deltagerne kan forholde sig til de krav, der stilles til produktionskøkkener med brugerindflydelse, og kan motivere medarbejdere og kolleger ved implementering af brugerindflydelse i madproduktionen. Arbejdsfunktioner Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte beskæftiget med Brugerindflydelse i produktionsplanlægningen inden for institutionskøkkener Sammenhæng til FKB Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til FKB nr Mad til grupper med varierede behov for ernæring Sammenhæng til TAK Uddannelsesmålene relaterer til tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK) i FKB en og skal kvalificere deltageren indenfor følgende TAK: Planlægning og produktion af hverdagsmad TAK: Planlægning og produktion af hverdagsmad I takt med at der inden for institutionskøkkenområdet i højere og højere grad forventes at brugernes/brugergruppernes ønsker til maden skal indgå i kostplanlægningen, er der tilsvarende et stigende krav til, at medarbejderne opnår kompetence til at planlægge madproduktionen med brugerindflydelse. Planlægningen af madproduktionen skal tage udgangspunkt i medarbejdernes viden om såvel brugernes ernæringsmæssige behov som arbejdspladsens kostpolitik, men i hele planlægningen og planlægningsfasen indgår hensyn til de enkelte brugergruppers ønsker til maden. Det betyder en omstrukturering og udvikling af ny arbejdsform og arbejdsproces for produktionsplanlægningen, hvori der naturligvis indgår kompetencen til at motivere medarbejdere og kolleger ved implementeringen af madproduktion med brugerindflydelse 2

3 2. Ideer til tilrettelæggelse af undervisningen 1.dag 2. dag 3.dag Kl Kl Kl Velkomst / præsentation Opsamling fra dag 1 Afstemning af forventninger til kurset Spørgeguide Opsamling fra dag 2 og siden sidst. Indkøbsformer/planlægning Kostpolitik: Udarbejdes typisk af et kantineudvalg Formål: Gøre visioner, krav og holdninger til kost mere synlig Være en hjælp i det daglige arbejde Indeholde langsigtede og kortsigtede mål Kostpolitikken skal være handlingsorienteret, resultater og effekt skal være synlig. Konkrete mål som kantinepersonalet kan anvende i det daglige arbejde Menuplan hvor der tages hensyn til: Anbefalinger Brugernes ønsker og behov Mål Hvad vil du inden næste kursusdag få drøftet/ændret med din leder Kommunikation i forhold til samarbejde med kollegaer og brugere. Brugeren i centrum hvilken betydning har servicering når bruger indflydelsen skal implementeres i produktionen Evaluering Hvordan vil kostpolitikken kunne bruges fremadrettet? Hvad vil du arbejde på at ændret på din arbejdsplads efter kurset? Overvejelser ved planlægningen: Det er vigtigt at kurset kan relatere til kursisternes praksis. Nedenstående spørgsmål sendes ud til kursisterne, for at undervisningen kan tage udgangspunkt i deres forudsætninger og forventninger til kurset. Kursisterne skal medbringe en kostplan, som skal bruges i undervisningen 2. dagen, hvor der tages udgangspunkt i egne kostplaner. Spørgsmål inden kursusstart, der udsendes sammen med indkaldelsen Skemaet returneres senest 14 dage før kursusstart 1. Medbring en eller flere kostplaner til kurset 2. Har du været involveret i arbejdet med udarbejdelse af kostplanen 3. Er der elementer i jeres kostplan der trænger til et nyt udkast som du/eller din arbejdsgiver vil have dig til at arbejde med på kurset 4. Hvilke forventninger har du til kurset 3

4 Vi har valgt, at anvende cafemodellen, for at kursisterne skal være aktive og have mulighed for at have en dialog og erfaringsudveksling om kostpolitik. Det er tænkt, der skal være 4 cafeer, hvor kursisterne skal cirkulere imellem Når der er sat emner på i de 4. cafeer, skal de fortsætte og uddybe emnerne, så det bliver lidt mere håndgribeligt. Efter frokost arbejdes der mere konkret med kostpolitik, der skal udarbejdes til 4 forskellige arbejdspladser, der er beskrevet på bilag1. Kursisterne arbejde med den institutionen, de ønsker. Hver gruppe fremlægger forslaget og de øvrige kursister kommer med kommentarer til kostpolitikken. Afslutning på dagen er opsamling på vigtigheden af en kostpolitik. 2. dagen arbejdes med udarbejdelse af spørgeramme, hvor der gives et oplæg om, de faldgruber der kan være ved at lave spørgerammer. De skal selv prøve at arbejde med spørgerammen, og de andre kursister skal gennemgå spørgsmålene og se om de er i orden. Der kan evt. også arbejdes med statistikker, hvor der kan tolkes på, hvad de ældre ønsker at få serveret. Derefter skal kursisterne arbejde med egne kostplaner og rette dem i forhold til kostpolitik, de tidligere opstillede retningslinjer, samt brugernes ønsker. Det anbefales kursisterne at arbejde videre med brugernes ønsker eller kostpolitik, inden næste kursusdag. 3. dagen: Det er tænkt, at starte med en opsamling fra sidste gang og hvad de fik ud af de sidste kursusdage. I forlængelse af opsamling på kostpolitikken arbejdes der videre med fordele og ulemper ved fællesindkøb, samt opstilling af krav til leverandører. Kommunikation er meget kompleks, for det kan være svært at udtrykke sig tydeligt og præcist uden at modtageren kan misforstå budskabet. Derfor mener vi, det er vigtigt at have fokus på kommunikationen i forhold til samarbejdet. Der skal være forskellige kommunikations øvelser, for at sikre at kursisterne forstår vigtigheden i at begge parter har ret!! I forlængelse af øvelserne skal der snakkes om servicering og hvilken betydning det har for brugerne at de kan få indflydelse på udbuddet af madproduktionen. Dagen slutter af med at kursisten udarbejder et mål for, hvad de vil arbejde med fremadrettet. 4

5 1. dag Tid ca. Emner Velkomst 15 min. Formelle ting Interne regler i huset Pause tider Rygning Mobil Toiletter Skriv navnekort Andet Hvorfor har i valgt dette kursus? Kursus mål 15 min. Præsentation kursist og underviser Orientering Alle deltager incl. underviseren får en post it. Alle deltagere skriver to emner på sin post it: Fritidsinteresser Det bedste job du har haft Ingen navn Ingen firmaer Ingen kommunikation Underviseren indsamler sedlerne Alle post it sættes på flip over ark Underviseren vælger en post it og spørger en deltager, hvem vedkommende tror det er - max. 3 gæt Deltageren hvis post it der er tale om, skal kort præsentere sig og skrive sit navn på sin post it. Der fortsættes indtil alle er præsenteret. Flip over med alle navne bliver hængende i lokalet gennem kursusforløbet 3,4 t. Kostpolitik Cafe Cafe model om Kostpolitik Cafe 1 Sygehus Cafe 2 Plejehjem Cafe 3 Efterskole Cafe 4 Privat virksomhed Cafeværten bliver ved bordet og har til opgave at sørge for: Deltagerne overholder tiden. Emnerne beskrives så de er let forståelige. Fremlægges på flip over i punktform, kort og præcis så alle deltagere forstår indholdet. 1. runde á 5 min. pr. Cafe Hvilke elementer skal indgå i en kostpolitik: Kun overskrifter Ingen må fjerne andres forslag 2. runde á 15 min. pr. Cafe Hvilke under- og overskrifter skal der indgå de beskrevne elementer 5

6 3,4 t Kursisternes opgave er at udarbejde kostpolitik til: de forskellige cafeer. Fremlæggelse kl Hver gruppe fremlægger udarbejdet kostpolitik. Hver gruppe tager stilling til værdien af at have en kostpolitik i de enkelte køkkener. Se beskrivelserne af arbejdspladserne Alle deltagere skal forstå værdien af udarbejdede kostpolitikker. Hvad betyder en kostpolitik for det daglige arbejde? Planlægning Samarbejde Kommunikationen 6

7 2. dag Tid ca. 3,5 t. 20 min. Emner Spørgeguide: De institutioner deltagerne arbejdede med 1. dag skal alle have udarbejdet en spørgeguide med henblik på større kundetilfredshed Mindre spild Optimal ernæring Opsamling Undervisning i at udarbejde spørgsmål til spørgeguide så de er tvetydige eller ledende. 2 og 2sammen om opgaven Lad øvrige kursister vurdere spørgsmål til spørgeguider. Er der spørgsmål, som kan misforstås? Hvis der er, kan vi så stole på resultatet? Hvilken skabelon skal bruges? Hvor mange skal sørges? Hvordan skal spørgeguiden formidles? Af hvem og hvordan skal resultatet bedømmes? Opgave bilag Plenum Tag notater på, hvad der er vigtigt for dig at huske. Alle siger, hvad der er vigtigt for dem 2 t. Menuplan Anbefalinger Brugerundersøgelse Opstille retningslinjer til kostplan ( det forgår i plennum) Anretning og distribuering Opgave: Deltagerne tilpasser menuplaner fra egne arbejdspladser ud fra netop udarbejdede retningslinjer. De må gerne indeholde nye ideer.(eller bruge opgave bilag2) 1 t. min Fremlæggelse Hvordan oplevede du, det at tilpasse egne menuplaner under hensynstagen til anbefalinger og samtidig inddrage brugerindflydelser i tilpasningen, samt tænke i anretning og distribuering. 25 min. Hvad vil jeg blive klogere på inden næste gang. Hvordan kan det anvendes i hverdagen, det jeg har lært de 2 dage. 7

8 3.dag Tid ca. Ca. 1 t. Ca. 2 t. Emner Siden sidst Indkøb / planlægning /distribuering Alle deltager fortæller, hvordan det er gået på deres arbejdsplads. Er der noget der bør følges op på Kostpolitikker Målsætning (overordnede mål for køkkenet) Produkternes kvalitet krav fra kunden - Krav til leverandøren Indkøbsaftaler (Fokusspecifikationer ( (kvalitetskrav til levnedsmidler) Leveringsaftaler fleksibilitet Konsekvens, hvis at kvaliteten ikke lever op til kravene Leveringssikkerhed m.v. Vare modtagelse Synlige krav fra kunde til leverandører Menuplan Opgave bilag Ca. 4 t. Kommunikation Værdien af selvevaluering Personlig tryghed i forandringsprocessen Arbejdsmiljø Servicering overfor brugerne Rollespil Opgave - bilag min. Afslutning Hvad vil kursisten arbejde med fremadrettet i forhold til de emner der har været gennemgået. 3. Afholdelsesformer over 3,0 dage Oversigt over de kursusdage (split) mindst 4 uger mellem første og andet modul Det anbefales at kurset tilrettelægges som split, da der på 3. kursusdag tages udgangspunkt i kursisternes refleksion Kurset kan tilrettelægges som en vekselvirkning mellem teori, cases, gruppeopgaver, diskussion og erfaringsudveksling. 8

9 4. Litteratur og nyttige links Anbefalinger for den Danske Institutionskost - Produktionsformer og kvalitetsudvikling (Erhvervsskolernes forlag - Lene Christensen, Solveig Sørensen, Kirsten Skovsby) Gitte Haslebo, Relationer i organisationer, Isbn: Liv i Køkkenet, (erhvervsskolernes forlag forlagsredaktør Karen Agerbæk) Af Humberto R. Maturana & Bernhard Pörksen, Fra væren til handlen - en interview bog om levende kommunikation systemer i natur og samfund, ISBN (trykt bog) Links: - Den Nationale Kosthåndbog fokus specifikationer www. Ny Nordisk Mad - Mad og måltider, Mad- og måltidspolitikken 2.. udgave København, august Service / Handlingsplan for service - i tilfælde af fejl / Forventningsniveau som strategisk overvejelse / Kommunikation: mål og modeller 9

10 Beskrivelser af arbejdspladser: Bilag 1 Hospitalskøkken med varmholdt produktion til: 400 patienter 100 personaler (personalekantine) Plejehjem med varmholdt produktion til plejehjemmet og køleproduktion til hjemmeboende pensionister: 100 beboer på plejehjem og sygeafdeling 8 personaler 75 hjemmeboende pensionister Efterskole med varmholdt produktion til 120 elever 15 personale - lærere og køkkenpersonale Privat virksomhed med brugerindflydelse. Maden produceres i hovedkøkkenet som køle- vakuum produktion. Maden serveres i en kantine ved hovedkøkkenet og transporteres desuden til 3 satellitkøkkener i en radius af 3 km. 600 ansatte 10

11 Spørgeguide Bilag 2 Opgave: Gå på nettet og lad jer inspirerer til udarbejdelse af en spørgeguide NB. Læg mærke til opbygningen af de forskellige guide. Husk, stil jeres spørgsmål så de ikke kan misforstås. Opgave: Lav en spørgeguide. I skal vælge et af nedenstående temaer Tema 1: På en arbejdsplads er salget i kantinen faldet betydeligt, hvis salget ikke stiger skal kantinen lukkes. Medarbejderne skal på 5 min. give deres mening til kende. Det er ikke personer, der er vant til og skrive. Tema 2 På et plejehjem har man konstateret, at de ældre taber sig. De er begyndt og spise mindre. De brokker sig over maden. Spørgeguiden skal omhandle frokost, så I kan få et ærligt svar, hvad de ældre forventer. Det er nogle af de bedste ældre, der skal gennemføre undersøgelsen. Husk, når I udarbejder spørgsmålene, at der er en max. pris pr. måltid. Når I er færdige med jeres spørgeguide, så bytter i med en anden gruppe, der skal give kommentarer til jeres spørgsmål. Det kan også være en ide, at de svarer på spørgsmålene, så I kan se om spørgsmålene er udformet korrekt ud fra om I får de svar i ønsker. 11

12 Kostplanlægning Bilag 3 Du er ansat som ernæringsassistent på Basseby s efterskole. Der har været en del kritik af maden, for eleverne syntes det er kedeligt. I har lavet en bruger undersøgelse, for at finde ud af, hvad der skal til for at eleverne er mere tilfredse. Retningslinjerne for kostplanlægning hver måned. - Energi ca kj - De 8 kostråd skal til gode ses. - Måltidsfordeling: morgen 20-25%, frokost 25-30% (varm mad), aften: 20-25%, mellemmåltider: % - Grøntsager til alle måltider - Fisk hver dag - til frokost eller aften - Hakket kød / fars - 10 gang på en måned. - Indmad 2 gange - Biret 12 gange, suppe 8 gange - Kartofler 10 X / ris 8 X / pasta 2x - Vegetar 4 x - Inddrage egnsretter og traditionerne skal til gode ses. - Tage hensyn til sæson - Maden skal smage godt og smagskilderne surt, sødt, stærkt og bitter skal være repræsenteret i hvert måltid - Farvesammensætning Eleverne ønsker: - Mad fra andre lande - Pasta 2 gange om ugen - Kun fisk en gang om ugen til frokost - Pommes frite en gang i mellem - Asparges suppe - Lasagne - Boller i karry - Ingen indmad Opgaven er nu, at du skal opstille retningslinjer for kostplanen, som til gode ser de unge menneskers ønsker. Du kan godt vælge at sige det ikke er det hele der bliver til gode set, men du skal argumentere for, hvorfor. Du skal udarbejde en uges kostplan, hvor der tages højde for elevernes ønsker. 12

13 Indkøb og planlægning Bilag 4 Opgave Indenfor de sidste 30 år er der sket en revolution af folks spisevaner. Der er mange der spiser ud hver uge og enkelte flere gange om ugen. Den danske befolkning rejser meget og får mange spændende indtryk med hjem fra andre kulturer, som vi også inddrager i egen madlavning. Det betyder, at vi har et mere nuanceret syn på den mad, vi betaler for i kantiner, cafeterier og de ældre spiser i cafeer eller på plejehjem. I forhold til alle de madportioner der sælges fra institutionskøkkenerne skal kostforplejningspersonalet og politikkerne til at overveje, hvilken mad skal der tilbydes i fremtiden? Opgaven er nu, at I på flip over papir skriver, alle de typer restauranter/spisehuse i kender. Derefter vælger i en af de foreslåede restauranter eller i opfinder jeres egen, som I mener, der skal satses på i fremtiden. I skal skrive med max 30 ord, hvad der kendetegner jeres fremtidige arbejdsplads det kan være en form for kostpolitik. (Det kan være det du vil fortælle en nyansat den første dag). Opstil kvalitetskrav for en gruppe af dine råvarer eks. Mælkeprodukter eller kød. Det er tænkt som de krav i vil præsentere for jeres leverandører. I kan evt. hente inspiration på Udarbejde en menu plan for jeres køkken og fortæl hvem jeres brugergruppe er (tænk på hvad priserne er i jeres område). Hvad er vigtigt, når der skal laves indkøb for jeres køkken? Hvad er vigtigt når der skal udarbejdes leverings aftaler for jeres køkken - er der noget I skal kunne dokumentere? Beskriv hvad du mener, der skal overvejes når maden skal anrettes og distribueres til kunden/brugeren. Det er vigtigt, når der startes op at overveje, hvordan i vil undersøg kundetilfredsheden? Og hvad er I særlig interesseret i? Hvordan vil I måle egen indsats 13

14 Kommunikation Bilag 5 Der ligges op til at eleverne skal være meget aktive og de selv skal komme med de vise ord. Der laves en brain storm på tavlen over følgende udsagn Værdien af selvevaluering Personlig tryghed i forandringsprocessen Arbejdsmiljø Servicering overfor brugerne Hvad tænker i på, når I læser sætningen værdien af selvevaluering? alle udsagnene skrives på tavlen og der vælges en referent, så det kan bruges i gruppe arbejde senere. Hvad tænker I om personlig tryghed i forandringsprocessen? alle udsagnene skrives på tavlen og der vælges en referent, så det kan bruges i gruppe arbejde senere. Hvordan kan man vurdere, om der er et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen? alle udsagnene skrives på tavlen og der vælges en referent, så det kan bruges i gruppe arbejde senere. Hvad forstår i ved servicering overfor brugerne? Hvad kendetegner en god servicering? Hvad skyldes det ofte, når det ikke går så godt? alle udsagnene skrives på tavlen og der vælges en referent, så det kan bruges I et gruppearbejde senere. Kursisterne deles op i 6 grupper. De får udleveret udsagnene fra brainstormen, og derud fra skal de lave et rollespil på 3-5 min. Efter hvert rollespil laves der er en opsamling i plenum, hvor kursisterne og læreren giver en feedback på, hvad de oplevede. Når alle grupper har lavet 1 eller 2 rollespil skal de mødes og lave en opsamling på, hvad de er blevet klogere på i forhold til eget rollespil. De skal skrive de ting op, at de mener, de skal være opmærksom på når der arbejdes med bruger indflydelse i produktionen. Igen er der opsamling i plenum. Der skal afleveres en side med de ting, de er blevet klogere på, så alle kursisterne kan få fra de øvrige grupper. 14

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Fra strategi til praksis i institutionskøkkener Nr. 46 942 Udviklet af: Lone Algayer Per Dam Hansen Uddannelsescenter Holstebro 1. Uddannelsesmålet og

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved møder Nr. 47 532 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November 2012

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning Nr. 47 397 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring Maj 2013

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende kost- og menuplanlægning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende kost- og menuplanlægning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende kost- og menuplanlægning Nr. 47 673 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M. P.Kofoedsvej 10, 9800 Hjørring maj 2013 1. Uddannelsesmålet

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen NR. 48027 Sæson- og temaprodukter hos detailslagteren Udviklet af: Peder Holme Brix og Charlotte Kastrup Uddannelsescenter Holstebro Efteråret 2014 1.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Håndtering og styring af madvarer i storkøkkener Nr. 46 935 Udviklet af: Lone Algayer Gert Pedersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro 09. 2011

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Salg og markedsføring inden for madproduktion

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Salg og markedsføring inden for madproduktion Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Salg og markedsføring inden for madproduktion Nr. 46 811 Udviklet af: Peter Schyum Jensen Katrine Olesen Hinge Allan Kirk Heegaard Mercantec HC Andersensvej

Læs mere

Inspirationsmateriale. til. Arbejdsmarkedsuddannelse. Salat og salatbar i madfremstilling

Inspirationsmateriale. til. Arbejdsmarkedsuddannelse. Salat og salatbar i madfremstilling Inspirationsmateriale til Arbejdsmarkedsuddannelse 45531 Salat og salatbar i madfremstilling Udviklet af: Susanne Pedersen Hotel- og Restaurantskolen København KHRU 2006 1 1. Uddannelsesmålets sammenhæng

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Ernæring og økologi med spisemærket Nr. 47 529 Udviklet af: Berit Brøndum Troels Peter Schyum Jensen Susanne Nygaard Bertelsen Mercantec H.C. Andersens

Læs mere

Inspirationsmateriale til AMU-uddannelsen

Inspirationsmateriale til AMU-uddannelsen Inspirationsmateriale til AMU-uddannelsen Nr. 40845 Udviklet af 2009 Mette Pilegaard og Grethe Esbensen Erhvervsskolerne Aars Østre Boulevard 10 9600 Aars 1 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB og TAK

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Økologi og bæredygtighed i restauranten

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Økologi og bæredygtighed i restauranten Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Økologi og bæredygtighed i restauranten Nr. 48290 Udviklet af: Frida Techau Hotel & Restaurantskolen, Kbh januar 2016 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Omlægning til økologisk madproduktion

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Omlægning til økologisk madproduktion Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Omlægning til økologisk madproduktion Nr. 47 804 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M. P. Kofoedsvej 10, 9800 Hjørring Oktober 2013 1.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Take-away koncept for produktionskøkkener Nr. 46 812 Udviklet af: Peter Schyum Jensen Katrine Olesen Hinge Allan Kirk Heegaard Mercantec HC Andersensvej

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Salg og service i gæstebetjening Nr. 47 692 Udviklet af: Hanne Koblauch Christensen Ole Robert Hansen HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding juni 2013

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tilberedning og servering for patienter 44829 Udviklet af: Maj

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Samarbejdet bag service i gæstebetjeningen Nr. 48029 Udviklet af: Joan Bach Ludvigsen Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev allé 18 250 25 November 2014

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Mad i børnehøjde for små og mellemstore børn

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Mad i børnehøjde for små og mellemstore børn Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Mad i børnehøjde for små og mellemstore børn Nr. 42 898 Udviklet af: Ulla Kirkegaard Hvid Arensbach EUC Nord M P Koefoeds Vej 10 9800 Hjørring Juni 2015

Læs mere

Inspirationsmateriale. til. Arbejdsmarkedsuddannelse. Madlavningstekniske egenskaber i madfremstilling

Inspirationsmateriale. til. Arbejdsmarkedsuddannelse. Madlavningstekniske egenskaber i madfremstilling Inspirationsmateriale til Arbejdsmarkedsuddannelse 45652 Madlavningstekniske egenskaber i madfremstilling Udviklet af: Hanne Hyldgaard Langager, Slagteriskolen Roskilde Gitte Svenson, Slagteriskolen Roskilde

Læs mere

Smagen i centrum. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 45874. Udviklet af: INSPIRATIONSMATERIALE: 45 874 Smagen i centrum

Smagen i centrum. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 45874. Udviklet af: INSPIRATIONSMATERIALE: 45 874 Smagen i centrum Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 45874 Smagen i centrum Udviklet af: Rasmus Gøtsche Københavns Madhus Jonn Vinther Martinsen og Mariann Præstegaard Hotel- og Restaurantskolen Oktober

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Mad og måltider til forskellige brugergrupper

Mad og måltider til forskellige brugergrupper Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Mad og måltider til forskellige brugergrupper Nr. 42885 Udviklet af: Majbritt Kielsgaard Kristensen Allan Kirk Heegaard Allan Borup Hejndorf HC Andersensvej

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre 42934 Udviklet af: Birgitte Højlund

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Spørgeskema: plejecenter

Spørgeskema: plejecenter Kulinarisk kvalitet Er det din vurdering, at maden generelt imødekommer de ældre borgeres ønsker? Nogle gange, sjældent Har de ældre borgere mulighed for at komme med ønsker til menuplanen? Overbringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent BEK nr 1655 af 15/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Smagsoplevelsen af drikkevaren i samspil med maden

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Smagsoplevelsen af drikkevaren i samspil med maden Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Smagsoplevelsen af drikkevaren i samspil med maden Nr. 40908 Udviklet af: Thomas Stig Jørgensen og Frida Engholm Techau Hotel & Restaurantskolen, Kbh

Læs mere

NYHEDSBREV FKB 2632 FKB 2634 FKB 2647

NYHEDSBREV FKB 2632 FKB 2634 FKB 2647 FKB 2632 Industrislagtning og forædling af Kødprodukter 42487 Grunduddannelse inden for industrislagtning oversat til TYSK. Efteruddannelsesudvalgets hjemmeside under materialer til AMUuddannelser 4 487

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Værtskab og sociale rammer for ældres måltider 42935 Udviklet af: Birgitte Højlund Social & SundhedsSkolen, Herning Hanne Friberg SOSU uddannelser, Greve November

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40037 Sundere måltider til patienter/borgere

Læs mere

ERNÆRINGS HJÆLPER PJECE MØD TO AF DEM HER OG LÆS OM DE FUNKTIONER, ERNÆRINGS- HJÆLPERE KAN UDFYLDE I KØKKENER BLIV KLOGERE PÅ ERNÆRINGS- HJÆLPERNE

ERNÆRINGS HJÆLPER PJECE MØD TO AF DEM HER OG LÆS OM DE FUNKTIONER, ERNÆRINGS- HJÆLPERE KAN UDFYLDE I KØKKENER BLIV KLOGERE PÅ ERNÆRINGS- HJÆLPERNE ERNÆRINGS HJÆLPER - en kostfaglig ressource i både små og store køkkener PJECE BLIV KLOGERE PÅ ERNÆRINGS- HJÆLPERNE MØD TO AF DEM HER OG LÆS OM DE FUNKTIONER, ERNÆRINGS- HJÆLPERE KAN UDFYLDE I KØKKENER

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE

Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE Til kommunale og private leverandører af Madservice med udbringning og Spisetilbud Københavns Kommune Sundheds-

Læs mere

Sammenlægning af Centralkøkkenets madproduktion

Sammenlægning af Centralkøkkenets madproduktion Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/03474 Dato: 25-04-2010 Sag: Sagsbehandler: Sammenlægning af Centralkøkkenets madproduktion Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Sandwich og caféretter Nr. 48375 Udviklet af: Lise-Lotte Larsen Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev allé 18, 2500 Valby Marts 2016 1. Uddannelsesmålet

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 2 3 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen til arbejdsmarkedsuddannelsen Innovativ gastronomi Nr. 40521 Udviklet af: Alex Nielsen, Frank Larsen & Peter Skotting Dalum UddannelsesCenter Landbrugsvej 55 5260 Odense S April 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Mad med mening mad og måltidspolitik for:

Mad med mening mad og måltidspolitik for: Mad med mening mad og måltidspolitik for: (borgere visiteret til madordninger i Hillerød kommune) Forord: Hillerød kommune ønsker med en mad- og måltidspolitik for de ældre at opsætte mål for kvaliteten

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt?

Hvorfor er det vigtigt? Struktur på sundheden Workshop 10 Lucette Meillier Seniorforsker, cand.comm., ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Socialpsykiatrien Sundhed i balance Hvorfor er det vigtigt?

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet Et måltid er jo ikke bare det at spise! For de fleste af os er det at spise både noget vi gør, fordi vi skal indtage noget brændstof til kroppen, og fordi måltidet er

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Ernæringsassistentelever

Ernæringsassistentelever EUD ERHVERVSUDDANNELSER Ernæringsassistentelever - svendeprøve efterår 2015 Projektopgave: Den 06.11.15-16.11.15 Praktisk prøve: Den 25.11.15 Mundtlig prøve: Den 26.11.15 - kompetencer til en fremtid med

Læs mere

Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune. Institutionsforum 18. Maj 2009

Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune. Institutionsforum 18. Maj 2009 Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune Institutionsforum 18. Maj 2009 Program: Temadrøftelse om det sunde frokostmåltid 1. Rammer for det sunde frokostmåltid v/ Kjeld Kristensen 2. Børneudvalgets

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Madproduktion med læringsaktiviteter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Madproduktion med læringsaktiviteter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Madproduktion med læringsaktiviteter Nr. 46 810 Udviklet af: Peter Schyum Jensen Katrine Olesen Hinge Allan Kirk Heegaard Mercantec HC Andersensvej 7

Læs mere

PDCA-spil - BESKRIVELSE

PDCA-spil - BESKRIVELSE PDCA-spil - BESKRIVELSE ACT PLAN CHECK DO PDCA-spil - Materiale Stor Stofpose med blandede LEGO klodser pr/gruppe. MEGET blandede klodser både form og farve. Posen skal kunne lukkes. Billeder til at bygge

Læs mere

Ernæringsassistent. Svendeprøve efteråret 2016 Version 7

Ernæringsassistent. Svendeprøve efteråret 2016 Version 7 Ernæringsassistent Svendeprøve efteråret 2016 Version 7 Skriftlig Projektopgave: 10. til 17. november 2016 Mundtlig eksamen: tirsdag den 22. november 2016 1 Den skriftlige projektopgave Projektopgaven

Læs mere

Mad til børn organisering og samarbejde

Mad til børn organisering og samarbejde Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Mad til børn organisering og samarbejde Nr. 42 887 Udviklet af: Majbritt Kielsgaard Kristensen Allan Kirk Heegaard Allan Borup Hejndorf HC Andersensvej

Læs mere

Ringsted Kommune. Kostkoncept for forplejning på plejecenter

Ringsted Kommune. Kostkoncept for forplejning på plejecenter Ringsted Kommune Kostkoncept for forplejning på plejecenter 1 Indledning Kostkonceptet beskriver rammerne for forplejningen på plejecentrerne i Ringsted Kommune. Kostkonceptet er et internt arbejdsredskab

Læs mere

Mad der smager af meget mere

Mad der smager af meget mere Din lokale madleverandør Mad der smager af meget mere Se mere på www.fælleskøkkenet.dk Fælleskøkkenet er en aktiv medspiller i lokalsamfundet som en god arbejdsplads, og fordi vi støtter initiativer, der

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Når viden skaber resultater--- Furesø Kommune. Analyse af køkkenområdet. - Temaer til debat om den gode madservice

Når viden skaber resultater--- Furesø Kommune. Analyse af køkkenområdet. - Temaer til debat om den gode madservice Når viden skaber resultater--- Furesø Kommune Analyse af køkkenområdet - Temaer til debat om den gode madservice November 2007 Furesø Kommune Analyse af køkkenområdet - Temaer til god madservice November

Læs mere

BilagBUV_140904_pkt.11.01. Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune

BilagBUV_140904_pkt.11.01. Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune 1 Et måltid består af råvarer, der sammensættes til en ret og indtages alene eller sammen med andre. Disse tre elementer råvarerne, retten og rammen

Læs mere

Indholdsfortegnelse side 1. Præsentation side 2. Forord side 3

Indholdsfortegnelse side 1. Præsentation side 2. Forord side 3 Side 0 Indholdsfortegnelse side 1 Præsentation side 2 Forord side 3 Indsatsområde 1: Næringsberegning af opskrifter i produktionskøkkenerne, tilpasset normerne for ældrekost/sygehuskost side 4 Indsatsområde

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice med levering

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice med levering Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for madservice med levering 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der madservice med levering. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der er sammenhæng

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Teknologi i den daglige madproduktion Nr 46 902 Udviklet af: Gitte Saxton Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST APRIL 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST APRIL 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST APRIL 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...7 Det rette tilbud til den

Læs mere

Strategi for skolemad

Strategi for skolemad Strategi for skolemad Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende eksperimenterende og

Læs mere

Kold College Mad & Måltidspolitik

Kold College Mad & Måltidspolitik Kold College Mad & Måltidspolitik Stine Henriksen > Aut. Klinisk Diætist > Sundhedskonsulent Kold College Sund Skole Kantinen: > Hvor er vi? > Hvor skal vi hen? > Hvordan? Først: I har en virkelig skøn

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E%

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E% Kommunens nuværende Cook chill produktion. hvor Hjemmelavet mad der køles ned. produktionsform maden tilberedes, nedkøles og derefter portioneres i enkelt portioner. Hvilke kostformer leveres? Valgmulighed

Læs mere

Ernæringsassistentelever

Ernæringsassistentelever EUD ERHVERVSUDDANNELSER Ernæringsassistentelever - svendeprøve forår 2015 Projektopgave: Den 06.05.15-18.05.15 Praktisk prøve: Den 27.05.15 Mundtlig prøve: Den 28.05.15 - kompetencer til en fremtid med

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UGE 10 7. marts 8. marts 9. marts 10. marts 11. marts Amu nr. 30265-3 42449 45874 42449 42886

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UGE 10 7. marts 8. marts 9. marts 10. marts 11. marts Amu nr. 30265-3 42449 45874 42449 42886 UGE 9 29. februar 1. marts 2. marts 3. marts 4. marts Amu nr. 30265-3 30265-3 42886 45874 42886 2 dage 30265-3 2 dage 42886 1 dag 45874 Vurdere forskelle på økologiske og konventionelle varer Vurdere forskelle

Læs mere

Mad til børn sunde børn

Mad til børn sunde børn Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Mad til børn sunde børn Nr. 42886 Udviklet af: Majbritt Kielsgaard Kristensen Allan Kirk Heegaard Allan Borup Hejndorf HC Andersensvej 7 Virksomhed 8800

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Aktivitetsplan mad- og måltidspolitik

Aktivitetsplan mad- og måltidspolitik Aktivitetsplan mad- og måltidspolitik Politikken på mad- og måltidsområdet indeholder aktiviteter med udgangspunktet i visionen og målsætningerne. Nedenstående overordnede forslag til aktiviteter uddybes

Læs mere

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Organisering Køkkenløftet handler om at skabe bedre måltider for borgere, der spiser i offentlige institutioner. Hvad skulle indsatsen løse eller udvikle? Køkkenløftet

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Bilag 2 Modeller for skolemadsordninger

Bilag 2 Modeller for skolemadsordninger Bilag 2 Modeller for skolemadsordninger I dette bilag forsøger vi at give et overblik over forskellige skolemadsmodeller. Hvad karakteriserer de forskellige modeller? Hvad er deres styrker og svagheder?

Læs mere

Økologisk grundkursus for køkkenansvarlige i MSO Den 26. oktober 2015 den 27. november 2015 Skemaet er med forbehold for evt.

Økologisk grundkursus for køkkenansvarlige i MSO Den 26. oktober 2015 den 27. november 2015 Skemaet er med forbehold for evt. UGE 44 26.oktober 27. oktober 28. oktober 29. oktober 30. oktober Amu nr. 30265-3 30265-3 45874 45492 45492 Smagen i centrum menu i restaurant og menu i restaurant og 2 dage 30265-3 1 dag 45874 2 dage

Læs mere

Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne oplever at få måltider af både kulinarisk og ernæringsmæssig god kvalitet.

Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne oplever at få måltider af både kulinarisk og ernæringsmæssig god kvalitet. Notat Bilag 2 Den 5. oktober 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg Sekretariatet Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Madens kvalitet Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 47404 Udviklet af: Kristinn Ingi Kristinsson Kold College Odense August 2012 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng til FKB og TAK hører til den

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Min spisehistorie. Erfaringer med måltider Mad med fisk

Min spisehistorie. Erfaringer med måltider Mad med fisk 6. MØDEGANG Mad Min spisehistorie. Erfaringer med måltider Mad med fisk At deltagerne bliver bevidste om hvilke valg, de træffer og hvorfor At deltagerne bliver bevidste om barndommens og ungdommens madvaner,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Optimering af produktionen i institutionskøkkener Nr. 46 861 Udviklet af: Lone Algayer Gert Petersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro September

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Status på køkkenområdet

Status på køkkenområdet Status på køkkenområdet Program Status på plejeboligplanen køkkener i fremtiden Overskrifter Plejebolig plan i store træk på køkkenområdet ændringer, specialiseringer, Sølund, delkomponenter i fremtiden

Læs mere

Rundvisning i kirke og på kirkegård

Rundvisning i kirke og på kirkegård Rundvisning i kirke og på kirkegård NR 40780 I RELATION TIL FKB: 2676 Praktisk kirketjeneste Annette Kappelgaard 2009 Undervisningsministeriet. 24. november 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Brugerdreven mad- og måltidsudvikling

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Brugerdreven mad- og måltidsudvikling Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 46 895 Brugerdreven mad- og måltidsudvikling Udviklet af: Karen Leth Kost & Ernæringsforbundet Nørre Voldgade 90 1358 Kbh. K Juli 2011 Nærværende

Læs mere