vejman.dk Tilladelser brugervejledning 1. juli 2015 Udgave 1.9.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vejman.dk Tilladelser brugervejledning 1. juli 2015 Udgave 1.9.4"

Transkript

1 vejman.dk Tilladelser brugervejledning 1. juli 2015 Udgave 1.9.4

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OPBYGNING OPSÆTNING AF SAGSOVERSIGT OPRET EN SAG FREMSØG ELLER UDSKRIV EN SAG SAGSOVERSIGTEN SØGNING AVANCERET SØGNING UDSKRIV EN GRAVESAG VILKÅR OG STANDARDPRISER REDIGER VILKÅRSTEKST I HJÆLPEREGISTRET OPSÆT FASTE VILKÅR I HJÆLPEREGISTRET REDIGER STANDARDPRISER FOR MATERIEL I HJÆLPEREGISTRET BEHANDL EN SAG TILKNYT SAGSBEHANDLER RET I ELLER TILFØJ DATA Tilføj et gravested/rådighedssted/sted til materielopstilling Stedfæst gravested/rådighedssted/sted til materielsopstilling Tilføj materiel Tilføj en interessent Interessent match Tilføj et vilkår Angiv ansvarlig for reetablering Tilføj en bemærkning Vedhæft et dokument GODKEND EN SAG (DAN TILLADELSESKLADDE) AFVIS EN SAG ANNULLER EN SAG FORLÆNG EN SAG FÆRDIGMELD EN GRAVESAG MIDLERTIDIGT FÆRDIGMELD EN GRAVESAG ENDELIGT GODKEND REETABLERING PÅ EN GRAVESAG AFVIS REETABLERING PÅ EN GRAVESAG TILFØJ FAKTURAOPLYSNINGER GODKEND GARANTIEFTERSYN PÅ EN GRAVESAG AFVIS GARANTIEFTERSYN PÅ EN GRAVESAG SYSTEMADMINISTRATION GENERELLE INDSTILLINGER TILFØJ VEJMYNDIGHEDENS ADRESSE TIL EN TILLADELSE TILFØJ VEJMYNDIGHEDENS LOGO TIL EN GRAVETILLADELSE OPSÆTNING TIL MODTAGELSE AF DIGITALE ANSØGNINGER FRA ROV.VD.DK Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 2 af 24

3 Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 3 af 24

4 1 Indledning 1.1 Opbygning Denne brugervejledning beskriver hvordan man opretter, fremsøger og behandler grave- og rådighedsansøgninger og -anmeldelser i Tilladelser under universet Myndighed i vejman.dk. Hvad angår navigation og menustruktur generelt i vejman.dk, henvises der til den generelle brugerdokumentation: Denne vejledning beskriver hvordan en sag oprettes manuelt samt hvordan en sag behandles (gælder både digitale og manuelle ansøgninger). Tilladelser består af otte sider: Sagsoversigt (startsiden), Søgning, Avanceret søgning, Udskrifter, Hjælperegistre, Værktøjer, Links og Opsætning. Sagsoversigten er den første side, der vises, når der klikkes på Tilladelser under universet Myndighed. Sagsoversigten er opbygget med en handlingsramme øverst hvori du kan hurtigsøge i dine sager og hvor du finder knappen Opret ny sag til oprettelse af manuelle sager. Under handlingsrammen er selve sagsoversigten, der rummer den enkelte vejmyndigheds sager. Man har på sagsoversigten mulighed for at få vist sine sager på et kort, i det omfang sagerne er stedfæstede. Kortet skal tilvælges på fanen Opsætning se afsnit 1.2 Opsætning af sagsoversigt. Kortet foldes ud ved at klikke på. Se mere om stedfæstelse af gravesager i afsnit Stedfæst gravesag/rådighedssag En sag kan åbnes ved at klikke vindue: ud for sagen. Herefter åbner sagen i et nyt Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 4 af 24

5 Identifikationstop Handlingsramme Faneblade Sagssiden er bygget op af tre elementer: Øverst er identifikationstoppen, der viser nogle grundlæggende informationer om sagen. De informationer, der ikke kan redigeres i identifikationstoppen er data påført i forbindelse med oprettelsen eller data hentet fra sagens faneblade, som er det nederste element på siden. Fanebladene indeholder den detaljerede information omkring sagen fra oprettelse til garantieftersyn samt oplysninger og fakturering. I midten er handlingsrammen, der viser, hvilken status sagen har samt de tilgængelige handlinger i forhold til sagens status. Vær opmærksom på at knapperne i handlingsrammen derfor varierer. Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 5 af 24

6 1.2 Opsætning af sagsoversigt På siden Opsætning kan den enkelte bruger tilpasse sin sagsoversigt, så den indeholder de mest relevante oplysninger i forhold til brugerens opgaver. Rækkefølgen af kolonnerne i sagsoversigten er bestem af den rækkefølge du klikker felterne af i. På denne måde kan du selv bestemme rækkefølgen. Det er også på denne fane du vælger, om du vil se dine sager på kort i sagsoversigten. Dette gør du ved at sætte hak i Vis kort. Bemærk at det er nødvendigt at logge ud af vejman.dk og ind igen for at ændringen i kortvalg slår igennem på sagsoversigten. Der er to typer af afkrydsningsmuligheder. Der hvor afkrydsningsmuligheden er vist med en cirkel, kan man kun vælge ét emne. Der hvor afkrydsningsmuligheden er vist med en firkant, kan man vælge så mange emner, man har lyst til. (Dog undtagen felterne: Vis anlægssager/vis ikke anlægssager. De udelukker hinanden) Dine valg gemmes ved at vælge en af de andre faner fx Sagsoversigt. Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 6 af 24

7 2 Opret en sag På fanen Sagsoversigt kan man oprette en ny ansøgning. Man kan oprette tre typer af sager: en gravesag, en rådighedssag eller en sag om opstilling af materiel. Klik på knappen Opret ny sag i Sagsoversigten Udfyld de felterne og klik på Opret sag. Ansøgningen er oprettet med status Ubehandlet og kan ses på sagsoversigten. Herefter klikkes på blyanten ud for sagen og de konkrete sagsoplysninger tilføjes. Se i afsnit 5. Behandl en sag, hvordan du godkender sagen. Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 7 af 24

8 3 Fremsøg eller udskriv en sag 3.1 Sagsoversigten 3.2 Søgning Der kan i Tilladelser søges efter sager på tre forskellige måder: Enten via Sagsoversigt, siden Søgning eller via siden Avanceret søgning. Herudover kan man udskrive en gruppe af sager, fx sager med manglende færdigmelding, på siden Udskrifter. Sagsoversigten kan sorteres ved at klikke på en kolonneoverskrift. Skal man finde en specifik sag, kan man benytte dropdown-menuen ved søgefeltet øverst til at søge på forskellige parametre som fx vejnavn og administrativt vejmummer. Sættes flueben i Søg i alle sager, søges der også i de sager du ikke har valgt at få vist i din sagsoversigt. På opsætningsfanen kan du desuden vælge at se sager fra et eller flere bestemte år. På denne måde kan du fremsøge alle sager fra et enkelt år. Søgning er især anvendeligt i forhold til at fremsøge en gruppe af sager ud fra en række selvvalgte kriterier (fx vejnavn eller firmanavn) eller prædefinerede valgkriterier (fx status eller rolle). En søgning kan foretages enten i Boks 1 ( Vælg evt. vej eller vejgruppe, hvorpå sager er stedfæstet ) eller i Boks 2 ( Vælg anden afgrænsning ) eller en kombination af begge. Man skal dog være opmærksom på at afgrænsning i boks 1 medfører, at man udelukkende søger i stedfæstede sager (læs mere om stedfæstelse i afsnit Stedfæst gravesag/rådighedssag). Vælg den ønskede afgrænsning og klik på Søg. Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 8 af 24

9 3.3 Avanceret søgning For generel brug af avanceret søgning henvises til brugervejledningen for denne: Særligt for tilladelser, skal man være opmærksom på, at hvis man afgrænser på vejoplysninger, så søges der kun i stedfæstede sager. Vælger man derimod kun parametre fra Tilladelsesmappen i parameterhierarkiet, så søger man i alle vejmyndighedens sager. Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 9 af 24

10 3.4 Udskriv en gravesag På siden Udskrifter er det muligt at udskive grupper af sager ud fra forskellige afgrænsninger. Fx manglende færdigmeldinger fra en bestemt ledningsejer eller manglende færdigmeldinger på sager hvis slutdato er overskredet. Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 10 af 24

11 Afgrænses der i boks 1, søges der kun i stedfæstede sager. Undlader man at afgrænse i boks 1, så søges der i alle sager. Pt. er der problemer med denne del af søgningne. UNDLAD at bruge Boks 1! En udskrift dannes ved at vælge Gravetilladelser i boks 2: Vælg emne, derefter vælges en udskrift samt nogle afgrænsningskriterier. Afslut med at trykke på knappen Print. Udskriften dannes som en PDF-fil. Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 11 af 24

12 vejman.dk Tilladelser brugervejledning V ilkår og standardpriser Til Tilladelser er knytt et en række hjælperegistre. Hjælperegistrene findes på s i- den Hjælperegistre. 4.1 Rediger vilkår stekst i hjælperegistret Som udgangspunkt findes vilkårene fra Standardregulativ for udfçrelse af le d- ningarbejde og andre arbejder i og over veje fra som standardvilkår i hjælperegistret Vilkår. Det er muligt at redigere i disse vilkår samt at tilføje nye. Det er kun lokaladministratoren, der kan ændre vilkårene i hjælperegistret. Det er også muligt at vælge nogle vilkår, som alt id kommer med på tilladelse rne. Se hvordan i afsnit 4.2 Opsæt faste vilkår i hjælperegistret. For at udvælge enke l- te vilkår til en ti l ladelse se afsnit Tilføj et vilkår. For at redigere et vilkår gør du følgende: Vælg hjælperegistret Vilkår i drop - down menuen og klik Søg Fin d vilkåret der ønskes redigeret og klik på Indtast ændringerne Gem ændringen ved afslutningsvist at vælge ud for det 1 Dvs. de standardvilkår, som også kunne hentes ind i VEJMAN Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 12 af 24

13 vejman.dk Tilladelser brugervejledning Opsæt faste vilkår i hjælperegistret Vælg hjælperegistret Vilkår i drop - down menuen og klik Søg Find vilk å ret der skal være fast og k lik på ud for det Vælg Ja i kolonnen Fast Giv vilkåret en prioritering i kolonnen Prioritet. Prioriteten angiver vilk å- renes rækkefølge på tilladelsesblanketten. Gem ændringen ved a f slutningsvist at vælge 4.3 Rediger standardpriser for materiel i hjælpereg istret I forbindelse med tilladelser til materielopstilling er det muligt at få påført myndighedens e n- heds priser automatisk. Dette kræver at du i hjælperegistret har defineret hvad det enkelte sty k- ke mat e riel koster. Det gør du således: Vælg hjælperegis tret Standardpriser i drop - down menuen på fane hjæ l peregistre og klik Søg Klik på Ny for at oprette din egen pris for en materieltype. Indtast æ n dringerne For at prisen automatisk påføres materielsagerne, er det vigtigt at du husker at vælge en type i ko lonnen Udstyrstype. Gem ændringen ved afslutningsvist at vælge Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 13 af 24

14 5 Behandl en sag 5.1 Tilknyt sagsbehandler Første trin i behandlingen af en sag er tilknytning af en sagsbehandler. Dette gøres på følgende måde: Åben en sag med status Ubehandlet Klik på knappen Tilknyt sagsbehandler i handlingsrammen Dine initialer vil nu fremgå i identifikationstoppen (jf. blå cirkel) Man kan altid ændre sagsbehandleren ved at vælge en anden fra vejmyndigheden i drop-down menuen i identifikationstoppen og herefter klikke Gem. 5.2 Ret i eller tilføj data Ændringer gemmes ved at klikke på knappen Gem i handlingsrammen og fortrydes ved at klikke på knappen Fortryd ændringer. Ændringer kan dog ikke fortrydes efter, der er trykket på Gem. Nedenfor beskrives kort, hvordan der kan tilføjes data på fanerne Steder, Materiel, Interessenter, Vilkår, Bemærkninger og Dokumenter Tilføj et gravested/rådighedssted/sted til materielopstilling Åben en sag Klik på fanen Gravesteder/Rådighedssteder/Steder Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 14 af 24

15 Skriv et nyt vejnavn i boksen under det eksisterende vejnavn Klik på TAB-tasten på tastaturet Udfyld øvrige relevante felter Klik evt. på og udfyld relevante felter Afslut med et klik på Gem Stedfæst gravested/rådighedssted/sted til materielsopstilling En digital sag vil blive forsøgt stedfæstet når den modtages fra rov.vd.dk. Sager som er stedfæstet af systemet markeres med et gult danmarkskort i sagsoversigten, mens sager som er stedfæstet manuelt markeres med et grønt danmarkskort. En sags stedfæstelse kan ændres eller oprettes på følgende måde: Åben en sag Klik på fanen Gravesteder/Rådighedssteder/Steder Klik på ud for vejnavnet Indtast evt. mere detaljeret information og tryk på Søg Klik på en strækning i den midterste boks og klik Vælg Redigér eventuelt kilometreringsintervallet. Afslut med et klik på Opdater vejinfo. Man kan også rette strækningen direkte på kortet under stedfæstelsesboksene. Klik på vejen og hiv i punkterne. Når en sag stedfæstes vil sagen automatisk få tilføjet det administrative vejnummer, vejstatus, rutenummer samt distrikt (såfremt disse oplysninger er registreret på vejnettet) Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 15 af 24

16 5.2.3 Tilføj materiel Åben en sag Klik på fanen Materiel Klik på knappen Vælg en type fra listen Angiv antal Vælg eventuelt en pris Afslut med at trykke på Gem Tilføj en interessent Åben en sag Klik på fanen Interessenter Angiv Type (person el. firma) i den tomme linje Udfyld evt. firmanavn Klik på og udfyld relevante felter, under Roller vælges hvilke(n) roller personen/firmaet har Afslut med et klik på Gem Interessent match Man kan gemme og hente interessenter fra et interessentregister. Lokaladministratoren kan give en bruger adgang til interessenter via systemadministrationen. Åben en sag Klik på fanen Interessenter Angiv Type (person el. firma) i den tomme linje Klik på og udfyld dele af firmanavn eller navn på personen. Tryk på knappen Match. Hvis der findes et match, vises det nederst i boksen. Klik på den ønskede kontakt og tryk derefter på knappen Overfør data for at få overført kontaktoplysningerne til sagen. Knappen Indsæt anvendes når man ønsker at til en ny interessent til registret. Udfyldt de relevante felter og tryk på knappen. Afslut med et klik på Gem Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 16 af 24

17 5.2.6 Tilføj et vilkår Åben en sag Klik på fanen Vilkår Klik på Tilføj nyt Vælg et standardvilkår fra valglisten til venstre eller Skriv et selv ved at skrive en overskrift i boksen og klik på, skriv tekst Afslut med et klik på Gem uanset om du har valgt et standardvilkår eller skrevet dit eget Angiv ansvarlig for reetablering Åben en sag Klik på fanen Vilkår Vælg fra drop-down menuerne hvem der er ansvarlig for reetablering Klik på Gem Tilføj en bemærkning Åben en sag Klik på fanen Bemærkning Klik på Tilføj bemærkning/tilføj bemærkning til ansøger Indtast en bemærkning Klik på Gem Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 17 af 24

18 Alle bemærkningerne, der tilføjes i handlingsrammen under sagsforløbet i forbindelse med godkendelser, afvisninger og færdigmeldinger, vil også kunne ses på fanen Bemærkninger. Hvis sagen er digital vil bemærkninger til ansøger blive sendt med næste gang du enten godkender en handling eller afviser sagen Vedhæft et dokument Åben en sag Klik på fanen Dokumenter Klik på Vedhæft Find filen ved at klikke på Gennemse Ved digitale sager skal du tage stilling til om filen skal med til ansøger næste gang du godkender eller afviser. Skal filen ikke med sættes flueben i i dialogboksen. Indtast evt. en kommentar Klik på Vedhæft Afslut med et klik på Gem Alle dokumenter der vedhæftes i handlingsrammen under sagsforløbet i forbindelse med godkendelser, afvisninger og færdigmeldinger, vil også kunne ses på fanen Dokumenter. 5.3 Godkend en sag (dan tilladelseskladde) En sag kan godkendes, når der er tilknyttet en sagsbehandler til sagen. Hvis du ønsker at se hvordan den endelige tilladelse kommer til at se ud, inden du godkender den, kan du danne en kladde af tilladelsen. Dette gør du på dokumentfanen ved at klikke på Dan tilladelseskladde. Vælg en sag med status Under behandling Klik på Godkend Udfyld evt. en bemærkning og/eller vedhæft et dokument Hvis det ikke er alle de vedhæftede dokumenter du ønsker at godkende, kan du nøjes med at hakke dem af du ønsker at godkende. Gør du ikke noget, godkendes alle dokumenter. Afslut med et klik på OK Sagens status skifter til Godkendt Når en sag er blevet godkendt, dannes der automatisk en gravetilladelse/rådighedstilladelse/tilladelse til materielopstilling i pdf. Er sagen en manuelt oprettet gravesag, kan filen udskrives og sendes til ansøger: Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 18 af 24

19 Klik på fanen Dokumenter Klik på tilladelsen Klik på Vis Klik på Åben i dialogboksen Herefter kan tilladelsen skrives ud fra Adobe Reader 5.4 Afvis en sag OBS! Du kan tilføje din vejmyndigheds adresse og logo til tilladelsen se afsnit 6. Systemadministration. For sager vedrørende materielopstilling, gælder særligt at de automatisk bliver arkiveret en måned efter slutdatoen. En sag kan afvises, når der er tilknyttet en sagsbehandler til sagen. Vælg en sag med status Under behandling Klik på Afvis Udfyld en bemærkning Vedhæft evt. et dokument Afslut med et klik på OK Sagens status skifter til Afvist 5.5 Annuller en sag En sag kan annulleres til og med den er godkendt. Vælg en sag med status Ubehandlet, Under behandling eller Godkendt Klik på Annuller Udfyld en bemærkning Vedhæft evt. et dokument Afslut med et klik på OK Sagens status skifter til Annulleret 5.6 Forlæng en sag En sag kan forlænges så længe, den er godkendt. Modtager vejmyndigheden sager digitalt fra rov.vd.dk vil det være ansøger, som skal søge om forlængelse. Behandles sager manuelt, gøres følgende: Vælg en sag med status Godkendt Klik på Forlæng Angiv hvilken dato, der ønskes forlænget til Udfyld evt. en bemærkning og/eller vedhæft et dokument Afslut med et klik på OK I identifikationstoppen vil den nye slutdato fremgå under Forlænget til Sagens status forbliver Godkendt Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 19 af 24

20 Detaljer omkring forlængelsen vil fremgå på fanen Forlængelse. Ved en forlængelse bliver der dannet en ny tilladelse, som både kan findes på fanen Dokumenter og på fanen Forlængelse. 5.7 Færdigmeld en gravesag midlertidigt En sag kan færdigmeldes midlertidigt, når den er godkendt. Modtager vejmyndigheden sager digitalt fra Rov.vd.dk vil det være ansøger, som skal søge om forlængelse. Behandles sager manuelt, gøres følgende: Vælg en sag med status Godkendt Klik på Færdigmeld midlertidigt Angiv Færdigmeldingsdato Angiv Midlertidig for Udfyld evt. en bemærkning og/eller vedhæft et dokument Afslut med et klik på OK Sagens status skifter til Midlertidigt færdigmeldt Detaljer omkring midlertidig færdigmelding vil fremgå på fanen Færdigmelding. Klik på for at åbne den detaljerede visning 5.8 Færdigmeld en gravesag endeligt En sag kan færdigmeldes endeligt, når den er godkendt, midlertidig færdigmeldt, reetablering afvist eller garantieftersyn afvist. Modtager vejmyndigheden sager digitalt fra Rov.vd.dk vil det være ansøger, som skal søge om forlængelse. Behandles sager manuelt, gøres følgende: Vælg en sag med status Godkendt, Midlertidig færdigmeldt, Reetablering afvist eller Garantieftersyn afvist Klik på Færdigmeld Angiv Færdigmeldingsdato Sæt flueben hvis der er forurenet jord Angiv evt. berørte arealer Udfyld evt. en bemærkning og/eller vedhæft et dokument Afslut med et klik på OK Sagens status skifter til Endelig færdigmeldt Detaljer omkring færdigmeldingen vil fremgå på fanen Færdigmelding. Klik på for at åbne den detaljerede visning 5.9 Godkend reetablering på en gravesag Reetableringen kan godkendes, når sagen er endelig færdigmeldt. Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 20 af 24

21 Vælg en sag med status Endelig færdigmeldt Klik på Godkend reetablering Angiv Eftersynsdato Angiv Eftersyn udført af Angiv Garantidato Udfyld evt. en bemærkning og/eller vedhæft et dokument Afslut med et klik på OK Sagens status skifter til Reetablering godkendt Detaljer omkring godkendelse af reetablering vil fremgå på fanen Vejeftersyn. Klik på for at åbne den detaljerede visning 5.10 Afvis reetablering på en gravesag Reetableringen kan afvises, når sagen er endelig færdigmeldt. Når reetableringen afvises, skal sagen færdigmeldes igen. Vælg en sag med status Endelig færdigmeldt Klik på Afvis reetablering Angiv Eftersynsdato Angiv Eftersyn udført af Udfyld en bemærkning Vedhæft evt. et dokument Afslut med et klik på OK Sagens status skifter til Reetablering afvist Detaljer omkring afvisningen af reetablering vil fremgå på fanen Vejeftersyn. Klik på for at åbne den detaljerede visning 5.11 Tilføj fakturaoplysninger Du kan tilføje oplysninger om fakturering i forbindelse med en gravesag. Dette gøres på fanen Faktura. (fanen tilvælges under systemadministration, se afsnit 6) Oplysningerne er blot til egen orientering, vejman.dk kommunikerer ikke med økonomisystemet. Du har dog mulighed for at danne en udskrift på fanen udskrifter, som lister fakturaoplysningerne for de valgte kriterier. Du kan indtaste myndighedens fakturatyper og standardpriser på fanen Hjælperegistre Godkend garantieftersyn på en gravesag Garantieftersynet kan godkendes, når sagen er endelig færdigmeldt eller reetableringen er godkendt. Vælg en sag med status Endelig færdigmeldt eller Reetablering godkendt Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 21 af 24

22 Klik på Godkend garantieftersyn Angiv Eftersynsdato Angiv Eftersyn udført af Udfyld evt. en bemærkning og/eller vedhæft et dokument Afslut med et klik på OK Sagens status skifter til Garantieftersyn godkendt Detaljer omkring godkendelsen af garantieftersynet vil fremgå på fanen Vejeftersyn. Klik på for at åbne den detaljerede visning 5.13 Afvis garantieftersyn på en gravesag Garantieftersynet kan afvise, når reetableringen er godkendt. Når garantieftersynet afvises, skal sagen færdigmeldes igen. Vælg en sag med status Reetablering godkendt Klik på Afvis garantieftersyn Angiv Eftersynsdato Angiv Eftersyn udført af Udfyld evt. en bemærkning og/eller vedhæft et dokument Afslut med et klik på OK Sagens status skifter til Garantieftersyn afvist Detaljer omkring afvisningen af garantieftersynet vil fremgå på fanen Vejeftersyn. Klik på for at åbne den detaljerede visning Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 22 af 24

23 6 Systemadministration Systemadministration vælges i topbjælken i vejman.dk. Herefter vælges fanen Tilladelser. Det er kun lokaladministratoren, der har adgang til systemadministration. 6.1 Generelle indstillinger Modtager vejmyndigheden ansøgninger digitalt via Rov.vd.dk, så kan man her vælge at få anmeldelser registreret med status Godkendt, automatisk. Det er også muligt automatisk at få godkendt garantieftersyn ved at sætte flueben i boksen efter Automatisk registrer godkendelse af garantieftersyn dagen efter garantiperiodens udløb. Herudover kan garantiperiodens længde fastsættes her. Dette vil automatisk blive overført til alle nye sager. (se også afsnit 5.9 Godkend reetablering på en gravesag) Det er også muligt at sætte faste værdier for Reetableringsmetode og Ansvarlig for afmærkning. Sættes disse værdier vil de automatisk blive påført alle nye sager. Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 23 af 24

24 6.2 Tilføj vejmyndighedens adresse til en tilladelse Der kan tilføjes en adresse til de blanketter systemet automatisk danner i pdf, fx når en sag godkendes se afsnit 5.3 Godkend en sag. Klik på Systemadministration i menuen i topbjælken i vejman.dk Klik på fanen Tilladelser Vælg din vejbestyrelse i listen Indtast adresseoplysninger Klik på Gem 6.3 Tilføj vejmyndighedens logo til en gravetilladelse Det er ikke muligt selv at tilføje et logo til gravetilladelsen. Logoet sendes i stedet til vejman.dk s brugersupport på Logoet skal være en BMP-fil og have en størrelse på 1,85 cm i bredden og 2,5 cm i højden. Dette svarer til 220 x 295 pixels. 6.4 Opsætning til modtagelse af digitale ansøgninger fra rov.vd.dk Hvis vejmyndigheden ønsker at kunne modtage ansøgninger elektronisk fra rov.vd.dk, skal der rettes henvendelse til Vejdirektoratets brugersupport for hjælp til dette: se Brugerdokumentation_tilladelser.doc Side 24 af 24

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

vejman.dk release dokumentation 24. november 2016

vejman.dk release dokumentation 24. november 2016 Dato 24. november 2016 Sagsbehandler Paul Stühler Mail pjs@vd.dk Telefon +45 7244 3342 Dokument 13/05269-9 Side 1/13 vejman.dk release dokumentation 24. november 2016 Opdatering af vejman.dk 24. november

Læs mere

RELEASENOTER TIL VERSION 1.9 SP7

RELEASENOTER TIL VERSION 1.9 SP7 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. december 2013 JP1 RELEASENOTER TIL VERSION 1.9 SP7 INDHOLD TILLADELSER... 1 REFERENCESYSTEMMODULET... 5 NABORETSMODUL... 6 LAG MED BYGVÆRKER... 7 TILFØJELSE

Læs mere

Vejledning baseret på Version 1.9 sp2

Vejledning baseret på Version 1.9 sp2 vejman.dk Vejtilsynet Juli 2012 Vejledning baseret på Version 1.9 sp2 Indledning Denne vejledning beskriver håndtering af to af Vejtilsynets arbejdsopgaver i tilladelsesmodulet og vejarbejdermodulet i

Læs mere

Revision af FremkomGIS Der er gennemført et arbejde med diverse udvidelser og ændringer til FremkomGIS. Der kan fx nævnes:

Revision af FremkomGIS Der er gennemført et arbejde med diverse udvidelser og ændringer til FremkomGIS. Der kan fx nævnes: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2/10-2013 Jens-Peter Kofoed Jensen RELEASENOTER TIL VERSION 1.9 SP6 Revision af FremkomGIS Der er gennemført et arbejde med diverse udvidelser og ændringer til

Læs mere

Opdatering af vejman.dk 25. juni 2015.

Opdatering af vejman.dk 25. juni 2015. Opdatering af vejman.dk 25. juni 2015. Vi har torsdag d. 25. juni 2015 gennemført en opdatering af vejman.dk. Formålet med denne opdatering er at tilføre vejman.dk en række nye funktioner samt at rette

Læs mere

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 Pr. er vejman.dk 1.9 servicepakke 5 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. INDHOLD Ændringer og nyheder...2 Tilladelser - generelt...2

Læs mere

Vejledning til Dine Gravetilladelser

Vejledning til Dine Gravetilladelser Vejledning til Dine Gravetilladelser Indholdsfortegnelse 1. Brugergrænseflade... 2 1.1. Menu... 2 1.1.1. Alle sager... 3 1.1.2. Tilladelser... 3 1.1.3. Færdigmeldte... 3 1.1.4. Godkendte sager... 3 1.1.5.

Læs mere

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB 100 % webbasseret for ansøger og sagsbehandler Integreret kort i ansøgningsdelen Mulighed for flere veje på samme ansøgning Ansøgeren kan se igangværende tilladelser

Læs mere

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Systemadministration... 3 2.1 Opret en ny bruger... 4 2.1.1 Trin 1: Brugeroplysninger... 5

Læs mere

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide 1 QUICK GUIDE Sådan kommer du i gang / Quick guide INDLEDNING 3 GENERELT OM SYSTEMET 3 HVILKE SLAGS BILAG KAN INDLÆSES? 3 ER DET KUN XML OG PDF? 3 HVILKE BILAG INDLÆSER I IKKE? 3 KAN ALLE SE ALT? 3 HVORDAN

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

WEBGT. Ansøgning om råden over vejareal Brugervejledning

WEBGT. Ansøgning om råden over vejareal Brugervejledning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 WEBGT Ansøgning om råden over vejareal Brugervejledning Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244

Læs mere

Ny version af vejman.dk

Ny version af vejman.dk Ny version af vejman.dk Pr. 17. december 2012 er vejman.dk 1.9 servicepakke 4 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. Indhold Ny version af vejman.dk... 1 Ændringer og nyt i den nye

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

vejman.dk release dokumentation 21. juni 2016

vejman.dk release dokumentation 21. juni 2016 Dato 17. juni 2016 Sagsbehandler Paul Stühler Mail pjs@vd.dk Telefon +45 7244 3342 Dokument 13/05269-8 Side 1/14 vejman.dk release dokumentation 21. juni 2016 Opdatering af vejman.dk 21. juni 2016. Vi

Læs mere

Ny version af vejman.dk

Ny version af vejman.dk Ny version af vejman.dk Pr. 3. maj 2012 er vejman.dk 1.9 servicepakke 2. sat i drift og vejman.dk er samtidig overgået til et nyt design. Herunder kan du læse mere om designet og indholdet i den nye version.

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

WebGT bliver til Råden over vejareal, og Vejdirektoratet fremstår som en myndighed

WebGT bliver til Råden over vejareal, og Vejdirektoratet fremstår som en myndighed WebGT bliver til Råden over vejareal, og Vejdirektoratet fremstår som en myndighed Når vejman.dk opdateres torsdag den 27. november om formiddagen, sker der en ændring i, hvordan Vejdirektoratet optræder

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Se eventuelt også

Læs mere

Kokbjerg Kolding Denmark

Kokbjerg Kolding Denmark Vejledning til Dine Gravetilladelser Indholdsfortegnelse 1. Menu... 2 1.1 Alle sager... 2 1.2 Tilladelser... 2 1.3 Færdigmeldte... 2 1.4 Godkendte sager... 3 1.5 Ikke godkendte sager... 3 1.6 Garantisager...

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

vejman.dk Behandling af ansøgning om råden over vejareal Brugervejledning 6. januar 2012 Udgave 1.81

vejman.dk Behandling af ansøgning om råden over vejareal Brugervejledning 6. januar 2012 Udgave 1.81 vejman.dk Behandling af ansøgning om råden over vejareal Brugervejledning 6. januar 2012 Udgave 1.81 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 SUPPORT... 4 1.2 BEGREBSAFKLARING... 4 2 INTRODUKTION TIL

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Kokbjerg 5 6000 Kolding Denmark www.pavement-consultants.com. Side 1 af 8

Kokbjerg 5 6000 Kolding Denmark www.pavement-consultants.com. Side 1 af 8 1. Velkomstsiden.... 2 2. Ansøg om gravetilladelse.... 3 2.1 Vælg vejmyndighed.... 3 2.2 Vælg ansøgningstype.... 3 2.3 Udfyld kontaktinformation... 4 2.4 Marker gravestedet på kort.... 5 2.5 Gravestedsdetaljer....

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Graveforespørgsel. Opret graveforespørgsel

Graveforespørgsel. Opret graveforespørgsel Graveforespørgsel Er du graveaktør, fx entreprenør, anlægsgartner m.m. skal du lave en graveforespørgsel i LER, inden du sætter et erhvervsmæssigt gravearbejde i gang. På den måde kommer du i direkte forbindelse

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Tilknyt/agé r som tjénéstéydér

Tilknyt/agé r som tjénéstéydér Tilknyt/agé r som tjénéstéydér En virksomhed/klient kan vælge at tilknytte en tjenesteyder til at varetage opgaverne i LER. Tjenesteyderen kan indberette forsyningsområder og svare på graveanmodninger

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

F2 Godkendelser. Version 4.4

F2 Godkendelser. Version 4.4 F2 Godkendelser Version 4.4 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra.

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. Få et kodeord og log ind Adgang til Intra kræver et kodeord. For at få det, skal du være oprettet i Intra, og have oplyst

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Januar 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering Formålet med denne

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

OPRET OG IGANGSÆT JOB

OPRET OG IGANGSÆT JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler Sådan opretter du kursusforløb Vejledning til virksomheder og skoler 2 Som bruger på amukurs.dk kan du skræddersy efteruddannelse til medarbejdere og kursister Med mere end 3.000 kurser, kan det være svært

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner Hvad er VELUX Tilbudsberegner Anmod om adgang Opret password Opret din brugerprofil 2 veje til et kundetilbud Dine tilbud 1 VELUX TILBUDSBEREGNER HVAD ER VELUX

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Version 1.0 2016 Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse.

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Bodeling Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Original separations-/skilsmissebevilling eller udskrift af dom skal være vedhæftet i anmeldelsen. Myndigheden

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere