Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse"

Transkript

1 Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndtere r arbejdsprocesser omkring rottebekæmpelse. Materialet gennemgår løsningen som helhed både for borgere og bekæmpere. Borgerens perspektiv Login Borgeren benytter ikke login, men klikker sig direkte ind på en specieldesignet borgerløsning via kommunens hjemmeside. Borgerdelen er lavet således at den kan indgå, som en del af en helt anden hjemmeside. Tanken bagved er at kommunen kan designe en borgerrettet løsning efter eget hjerte og stadigvæk have integrationen til GeoEnviron og den øvrige rotteløsning fra Geokon. En sådan løsning vil foruden GeoEnviron, kunne indeholde oplysninger om forholdene i netop jeres kommune. Rotteanmeldelse Web-løsningen til rotteanmeldelse er en tilkøbsmulighed. 1

2 Adresse Borgeren indtaster starten af adressen, vejnavn (mindst 3 tegn) og får så vist en liste med valgmuligheder. Der vises op til 100 adresser; maksimalt 10 adresser ad gangen. Borgeren vælger sin adresse inklusive husnummer og postnummer i listen. En forudsætning for at en adresse vises på borgerdelen er, at den er indlæst fra E&M eller LOIS databasen og gjort tilgængelig i GeoEnviron. Se også vejledningen til modulet Rotter for de nærmere detaljer. Anmelder og øvrige oplysninger Følgende oplysninger kan registreres via borgerløsningen: Kontaktoplysninger (navn, tlf.nr. og adresse) Vil gerne ringes op inden besøg (ja, hvis udfyldt) Ønsket besøgsdato og tidspunkt (hvis felterne er synlige og valgbare, jf. opsætningsvejledningen) Anmelders relation til adressen (ejer, lejer, nabo, andet) Type af lokalitet, hvor rotten er observeret (beboelse, kloak mm) Observeret (fritekst tegn) Anmeld Klik på Anmeld knappen, når indtastningen er færdig. Anmeldelsen er registreret i databasen, når der vises en kvitteringstekst i browseren med link til oprettelse af en ny anmeldelse. Der sendes en kvittering via e- mail til anmelderens adresse, hvis den er registreret på anmeldelsen. Udpeg på kort Google Maps er en tilkøbsmulighed til rotte web-løsningerne. Rotteanmelder kan udpege på et kort, hvor rotten blev set. Hvis anmelder har angivet en adresse og trykker på knappen 'Udpeg på kort', åbner et nyt vindue, og kortet zoomes ind på adressen. Anmelder klikker på kortet, hvor rotten blev set. Der vises et ud for knappen 'Udpeg på kort', når rotten er markeret på kort. Hvis anmelder trykker på knappen 'Udpeg på kort' uden først at have angivet en adresse, zoomes kortet ind på kommunen. Den kvittering der sendes til rotteanmelderen kan indeholde et kortudsnit. 2

3 Bekæmperens perspektiv Login Bekæmperen anvender et af kommunen udleveret brugernavn og adgangskode til at logge på med. Efter login kan man nu se nye anmeldelser, oprette nye besøg efter anmeldelse, se dagens planlagte besøg, finde kampagne adresser, oprette nye kampagnebesøg eller søge adresser. Dagens planlagte besøg Efter login vises et popup-vindue med advisering om dagens planlagte besøg, hvis vinduet er gjort synligt, jf. opsætningsvejledningen. Ellers vises felter til adressesøgning og en oversigt over tilgængelige lister. "Dagens planlagte besøg" popup-vinduet indeholder information om: Mine planlagte besøg: Antal planlagte besøg i dag for brugeren, som er logget på. Det forudsætter, at funktionaliteten 'Tildel til' benyttes. Klik på linket for at gå til listen 'Mine planlagte besøg'. Ufordelte planlagte besøg: Antal planlagte besøg i dag, der ikke er tildelt til nogen. Klik på linket for at gå til listen 'Ufordelte planlagte besøg'. Planlagte besøg (alle): Samlet antal planlagte besøg i dag. Klik på linket for at gå til listen 'Planlagte besøg'. Det vises i alle tre lister med planlagte besøg, om der på en adresse er uafsluttede håndhævelser (uanset indberetningskategori) med angivelse af, om håndhævelsen er sendt til en privatperson eller offentlig instans. Hvis der står? i feltet 'sendt til', så vil der ikke være en angivelse af, at der findes håndhævelser. Listen 'Anmeldelser med planlagte besøg' viser, om anmelder gerne vil ringes op inden besøg. 3

4 Nye anmeldelser Find nye anmeldelser ved enten at klikke på listen 'Akutte anmeldelser' eller listen 'Nye anmeldelser'. En anmeldelse defineres som akut ud fra stedet, hvor rotten er observeret, jf. opsætningsvejledningen. Efter klik på en listes navn vises listens indhold i en gruppeboks lige under oversigten. Antal poster i alt fremgår af listeoverskriften. Filtrering i lister. Ved generering af lister tages der højde for muligt valgt distrikt, firma og zone. Sortering i lister. På alle lister kan man klikke på en kolonneoverskrift, hvorpå data sorteres efter kolonnen. Datosøgning i lister. Listerne viser data for den periode, der er angivet i de to datofelter (indeværende år er standardperiode). Datoer kan indtastes for en anden periode, hvorefter der klikkes på den ønskede liste. Når man klikker 3 gange med venstre musetast, så kommer der fokus i hele feltet. Det er standard Windows funktionalitet. Dato kan angives i et datofelt i en liste på en nem måde. For eksempel kan man skrive dd for dags dato, dd- 1 for i går, dd+1 for i morgen osv. Hvis man skriver dagen i måneden (fx 01) så tilføjes indeværende måned og år automatisk, og hvis man skriver dag og måned (fx 0101), så tilføjes indeværende år automatisk. Hvis dags dato er 01-feb-2011: Indtastet værdi Resultat når feltet forlades dd dd dd

5 Lister viser sikringsordning. Alle lister med anmeldelser og besøg viser, om der på adressen findes en gældende sikringsordning på fanen Sikring i modulet Rotter. Hvis der findes en sikringsordning bliver navnet på bekæmpelsesfirmaet vist i et tooltip, når musen holdes hen over Ja-et i listen. Vis på kort*. Hvis man markerer en eller flere anmeldelser i en liste og trykker på knappen 'Vis på kort', åbner et nyt vindue, og kortet zoomes ind på adressen eller adresserne. * Google Maps er en tilkøbsmulighed til web-løsningen. 'Tildel til' i lister. Anmeldelser kan markeres i en liste, og man kan sætte sig selv eller en anden bekæmper på som ansvarlig via knappen 'Tildel til'. Eller kommunen kan fordele anmeldelser til de forskellige bekæmpere. Alle rækker i en liste kan på én gang tilvælges/fravælges via et tjekboksfelt øverst til venstre. Bekæmperen kan finde sine egne anmeldelser ved at klikke på listen 'Mine anmeldelser'. Listen 'Ufordelte anmeldelser' viser anmeldelser, der endnu er uden ansvarlig person. Listen 'Uafsluttede anmeldelser' kan benyttes til at ændre ansvarlig person på en uafsluttet anmeldelse. Udskriv besøgsblanketter. Udskrivning af besøgsblanketter sker via en selvstændig knap. Efter markering vælges knappen 'Udskriv besøgsblanketter', hvorefter der printes én side pr. anmeldelse. Nederst på papiret indsættes tomme felter. Bruges til registrering af besøg, når online-løsning ikke virker. 5

6 Udskriv markerede. Brugeren kan via et flueben markere hvilke anmeldelser, der ønskes printet. Efter markering vælges knappen 'Udskriv markerede', hvorefter der printes én side pr. anmeldelse. Når anmeldelser er sendt til print, så fremkommer der en dialogboks på skærmen, hvor brugeren bliver spurgt om udskrivningen er gået godt og anmeldelserne kan registreres som udskrevet. Svares OK, markeres anmeldelserne med et ikon der viser, at anmeldelsen allerede er printet. Hvorvidt print ikonet skal fjernes dagen efter seneste print, kan angives i GeoEnviron via en fælles opsætningsparameter under følgende menupunkt: 'System Adm. Opsætning Systemopsætning' på fanen Web Parametre. Udskriv liste. Klik på knappen 'Udskriv liste' for at printe alle anmeldelser i listen. Besøg efter anmeldelse Et besøg registreres via kvikbesøg-ikonet i en liste eller, hvis der er behov for at registrere flere oplysninger, via klik på anmeldelsen og knappen 'Nyt besøg'. Kvikbesøg Feltet Dato er udfyldt med dags dato og feltet Init. med det bruger-id, der er logget på web-løsningen. Øvrige felter er udfyldt med standardværdier, jf. opsætningsvejledningen. Hvis man indtaster dag, måned og år (fx ), så bliver resultatet , når feltet forlades. Hvis der skrives en bemærkning i 'Bemærk' feltet kommer denne til at stå i besøgets bemærkning efterfulgt af standardteksten. Til hvert besøg kan tilføjes én bekæmpelse. Bekæmpelsesmiddel vælges i en liste og mængde i kilogram indtastes med eventuelt op til to decimaler med komma som decimaltegn (fx 0,25 kg). Hvis der ikke er udlagt gift ved besøget, sættes bekæmpelsesmiddel til Ingen og mængde til 0. Anmeldelsen kan afsluttes i kvikbesøg vinduet, hvis der er konstateret ingen rotter ved besøget. Hvis der oprettes 2 kvikbesøg lige efter hinanden, så vil de foreslåede værdier i felterne ved det andet kvikbesøg, være de samme som blev valgt/skrevet ved det første. 6

7 Adviseringsmail ved kloak defekt. Hvorvidt der skal sendes adviseringsmail, når bruger registrerer kloak defekt, kan sættes i GeoEnviron via en fælles opsætningsparameter under følgende menupunkt: 'System Adm. Opsætning Systemopsætning' på fanen Web Parametre. Ved kloak defekt forstås en af følgende værdier:? Ja, Privat Ja, Offentlig Ja, Privat & Offentlig Der sendes adviseringsmail, når: bruger anvender kvikbesøg og registrerer kloak defekt bruger anvender kampagne kvikbesøg og registrerer kloak defekt bruger opretter besøg under given anmeldelse og registrerer kloak defekt Der sendes ikke adviseringsmail, hvis bruger redigerer et eksisterende besøg! Nyt besøg Er der behov for at registrere oplysninger vedrørende besøget, som ikke kan dækkes af kvikbesøg, klikkes på den pågældende anmeldelse i listen og knappen 'Nyt besøg'. Det giver nu mulighed for at skrive en bemærkning til besøget. Feltet kan indeholde op til 8000 tegn. Feltet Lokalitet udfyldes automatisk ud fra den registrering, der findes på anmeldelsen. Automatisk forslag af nyt besøg. Ved oprettelse eller redigering af et besøg kan der i dialogboksen sættes markering i feltet 'Opret opfølgningsbesøg'. Hvis der sættes markering i feltet, kommer der endnu to nye felter til syne - et dato felt og et tid felt. Dato feltet er krævet og automatisk udfyldt med en dato, der er dags dato + 7 dage. Tid feltet er ikke krævet og er i udgangspunktet tomt. Hvis markering sættes i 'Opret opfølgningsbesøg', vil systemet, ud over at oprette eller redigere det aktuelle besøg, oprette et ekstra besøg med følgende data kopieret fra det aktuelle besøg: 7

8 Felt Dato Tid Init Udført Hjemme Type Lokalitet Befængt Årsag Skriftlig vejledning givet Varsling om påbud ønskes Kloak defekt Beboer informeret om gift Bemærkning Værdi Dato for opfølgningsbesøg Tid for opfølgningsbesøg Kopieret fra aktuelt besøg Nej Nej Kopieret fra aktuelt besøg Kopieret fra aktuelt besøg Kopieret fra aktuelt besøg Nej Nej Kopieret fra aktuelt besøg Nej Ny bekæmpelse Flere bekæmpelser med samme bekæmpelsesmiddel kan registreres, så det er muligt at angive flere forskellige fældetyper uden gift. 'Mængde (kg)' er ikke krævet ved oprettelse af en ny bekæmpelse. Tidligere besøg Alle besøg vises i en gruppeboks lige under anmeldelsen med besøgsdetaljer, eventuel bekæmpelse og undersøgelse i en gruppeboks under besøget. Ved klik på et andet besøg vises dets besøgsdetaljer mv. Afslut anmeldelse En rottebekæmpelse på en ejendom afsluttes ved at sætte alle besøg til udført og afslutte anmeldelsen. Marker anmeldelsen i gruppeboksen Anmeldelser, og tjek at alle besøg under anmeldelsen er udført. Hvis et besøg skal sættes til udført, så marker besøget i gruppeboksen Besøg, klik på knappen 'Rediger besøgsdetaljer', angiv Ja i feltet Udført, og klik på Gem. Afslut en anmeldelse: Marker anmeldelsen i gruppeboksen Anmeldelser, klik på knappen 'Rediger anmeldelse', angiv Ja i feltet Afsluttet, og klik på Gem. Listen 'Afsluttede anmeldelser' er en oversigt over anmeldelser, der er afsluttet. Valg af ny ejendom Knapperne Tilbage og Fremad i Internet Explorer kan benyttes til navigation mellem lister og vinduer til registrering af data om blandt andet besøg. 8

9 Kampagnebesøg Undersøgelse for rotter i landzone ( 8), jævnfør bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Besøgstyper Der skelnes mellem to besøgstyper: Besøg der foretages på baggrund af en anmeldelse Kampagnebesøg der foretages med jævne mellemrum (kampagne) En ny model for rotteeftersyn i landzone betyder, at undersøgte ejendomme inddeles i to kategorier af ejendomme henholdsvis med og uden rotter. Ejendomme uden rotter skal kun besøges hvert 2. år, mens ejendomme med rotter skal have flere på hinanden følgende besøg i forbindelse med de kommunale kampagner. Det vises med en grøn/gul/rød farve, hvilken kategori ejendommen tilhører. Grøn = Besøges hvert andet år. På alle udførte besøg (uanset type) et år tilbage i tid fra det seneste udførte besøg er det konstateret, at der ikke var rotter. Gul = Bekæmpelse pågår. På seneste udførte besøg (af typen Besøg) blev der konstateret rotter. Rød = Besøges hvert halve år. På mindst ét af de udførte besøg (uanset type) et år tilbage i tid fra det seneste udførte besøg blev der konstateret rotter, men bekæmpelsen er afsluttet. Bekæmpelsen betragtes først som afsluttet, når der er registreret et efterfølgende besøg, hvor der ikke var rotter. Det er altså ikke nok at sætte udført ved besøget, hvor der blev fundet rotter. Der skal oprettes et helt nyt besøg. De to besøg (henholdsvis med og uden rotter) må ikke være på samme dato. Kampagne adresser Ved valg af listen Kampagnebesøg vises et skærmbillede, hvor der kan foretages søgning af adresser, der skal have kampagnebesøg før en given skæringsdato. Listen viser ejendomme i landzone og landejendomme i byzone uden dispensation. Søgefelter øverst i skærmbilledet: Skæringsdato til søgning af adresser, der skal have kampagnebesøg før denne dato. Er som standard dags dato plus 14 dage, men en anden dato kan angives. Farvekode - kan anvendes til at begrænse listen til henholdsvis adresser med rød eller grøn farvekode. Som standard medtages begge farvekoder. Bemærk, at farvekoden gul ikke kan vælges. Det skyldes, at der på adresser med gul farvekode pågår bekæmpelse, og at de derfor ikke skal have kampagnebesøg. Sikringsordning - kan begrænse listen til henholdsvis adresser med gældende sikringsordning og adresser uden. Som standard medtages alle adresser. Adresser med gældende sikringsordning skal have fra-dato på fanen Sikring i modulet Rotter, og fra-dato skal være før dags dato. Distrikt kan begrænse listen til adresser i et enkelt distrikt eller ingen distrikt. 9

10 Når der klikkes på hent knappen, fremkommer der en liste af adresser som overholder de indtastede søgekriterier. I nedenstående skærmbillede (hvor der er tale om test data) har søgekriterierne givet anledning til 2 adresser der skal have besøg inden den (se skæringsdatoen). Den første lokalitet har farvekoden grøn. Det har den fordi lokaliteten aldrig er blevet besøgt, hvilket også fremgår af - (minus uendelig) tegnet under overskriften Dage og Aldrig besøgt under overskriften 'Besøges senest'. Den anden lokalitet har farvekoden rød. Det har den fordi der på et besøg efter den (et år tilbage i tid i forhold til seneste besøg som blev foretaget den ) blev konstateret rotter; nemlig den Under overskriften 'Besøges senest' fremgår, hvornår lokaliteten senest skal besøges (et halvt år efter seneste besøg), og under overskriften Dage fremgår, hvor mange dage der er til, at lokaliteten skal besøges i forhold til dags dato. Kolonner i resultatlisten: Farve angiver med en grøn/rød farve, hvilken kategori adressen tilhører Dage antal dage til næste kampagnebesøg (negativ når fristen er overskredet) Besøges senest angiver seneste dato for næste kampagnebesøg på adressen Sikring angiver om adressen har en gældende sikringsordning i dag Kampagne resultat Ved klik på en adresse i listen vises et vindue, hvori der kan indtastes oplysninger om kampagnebesøget. Hvis resultatet af en kampagne på en given adresse er, at der konstateres rottetilhold, får brugeren mulighed for at oprette en anmeldelse med tilhørende besøg, bekæmpelse og undersøgelse via kvikbesøg. Hvis der i forbindelse med oprettelsen af et kampagnebesøg, oprettes et kvikbesøg, så bliver kampagnebesøgets bemærkning kopieret over på anmeldelsens (den af kvikbesøg autooprettede) bemærkning. Til anmeldelsens bemærkning tilføjes standardteksten. 10

11 Forårs- og efterårsbesøg (kampagne) Ønsker man at køre sine kampagner på den hidtidige måde, kan dette gøres ved at klikke på det gamle link 'Forårs- og efterårsbesøg (kampagne)'. Et nyt vindue vises nu. Heri er der mulighed for at søge og få vist lister med ejendomme (i landzone uden dispensation), der enten endnu ikke har haft besøg, eller som har haft besøg i forbindelse med forårs- eller efterårskampagnen. Vis ejendomme uden besøg Ved start på en ny kampagne, og så længe den kører, anvendes denne søgemulighed. Sørg her for at angive Nej i feltet 'Kampagne udført' før listen med ejendomme hentes. Ved klik på en ejendom i listen vises et vindue, hvori der kan indtastes oplysninger om besøget, hvorefter der klikkes på Gem-knappen. Hvis der i forbindelse med besøget konstateres rottetilhold, får brugeren mulighed for at oprette en anmeldelse med tilhørende besøg, bekæmpelse og undersøgelse via kvikbesøg. Vis ejendomme med besøg Denne søgemulighed anvendes, når der skal findes ejendomme, som har haft et kampagnebesøg typisk fordi der ved første besøg ikke var nogen hjemme. Sørg her for at angive Ja i feltet 'Kampagne udført' før listen med ejendomme hentes. Ved klik på en ejendom i listen vises et vindue med oplysninger om besøget; og hvis der er foretaget et nyt besøg, rettes oplysningerne til i forhold til dette besøg, hvorpå der klikkes på Gem. Hvis der i forbindelse med besøget konstateres rottetilhold, får brugeren mulighed for at oprette en anmeldelse med tilhørende besøg, bekæmpelse og undersøgelse via kvikbesøg. 11

12 Adressesøgning Øverst på forsiden i web-løsningen vises 4 felter til søgning på adresse. Der kan vælges en værdi i enten Distrikt eller Firma fra rulleliste - eller indtastes en hel eller delvis adresse. Postnummer kan angives i søgefeltet Postnr. Søgningen udføres ved tryk på Hent-knappen. Resultatet af søgningen vises på en liste i Adresse gruppeboksen nederst på siden. Antal poster i alt fremgår af listeoverskriften (X antal adresser med Y antal anmeldelser). To kolonner i listen viser antal uafsluttede og afsluttede anmeldelser på adressen. Adgangsadresserne sorteres i alfabetisk orden i listen. Listens indhold kan udskrives med knappen 'Udskriv liste'. Indholdet i søgefelterne kan nulstilles med knappen Nulstil, hvis en ny søgning ønskes foretaget. Ved klik på en adresse i listen vises et nyt skærmbillede med adresseoplysninger om ejendommen samt eventuelle registrerede anmeldelser og besøg på adressen. Der er mulighed for at redigere i adresseoplysningerne eller oprette en ny anmeldelse på adressen. Rediger adresseoplysninger Ved klik på en adresse i listen og tryk på knappen 'Rediger adresseoplysninger' vises et vindue, hvor Distrikt, Firma og Benyttelse kan vælges fra rulleliste. Ny anmeldelse Ved klik på en adresse i listen og tryk på knappen 'Ny anmeldelse' vises et vindue, hvor man kan indtaste data om en ny anmeldelse. 12

13 Google Maps Google Maps er en tilkøbsmulighed til web-løsningen og understøtter Google Maps på følgende måder: Vis anmeldelse på kort. Marker en eller flere anmeldelser i en liste og tryk på knappen 'Vis på kort'. Nu åbner et nyt vindue, og kortet zoomes ind på adressen eller adresserne. Vis kampagneadresser på Google Maps. De fremsøgte lokaliteter I listerne Kampagnebesøg og 'Forårs- og efterårsbesøg (kampagne)' kan blive vist på et kort inklusive eventuelle adresser på sideveje. For at få adresser med der ligger i umiddelbar nærhed af de fremsøgte adresser (adresser på sideveje), indføres der en bufferzone angivet i meter med standardværdien 100 meter (der kan ændres). Adresser der ligger indenfor bufferzonen, men som ikke er en del af de fremsøgte adresser, markeres med et lilla ikon. Der opereres med to symboler en grøn markering, hvis adressen er blevet besøgt i perioden eller et rødt symbol, hvis der ikke har været besøg på adressen endnu. Ved klik på en given adresse-ikon vises en tekstblok med udvalgte data om adressen. Vis status for kampagnebesøg på kort. Nederst på login siden findes en knap med teksten 'Forårs- og efterårskampagner: Vis status'. Når man klikker på knappen, åbnes Google Maps i et særskilt vindue, og på kortet vises de adresser, der er omfattet af forårs- og efterårskampagner. 13

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juni 2013 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.4.5 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse ing til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2009 Version 1.0.3 Indhold INDLEDNING... 2 LOGIN... 2 FORSIDEN... 2 SØGNING... 3 OM ADRESSER... 4 LISTER... 5 ADRESSE... 7 NY ANMELDELSE... 8 REDIGER ADRESSEOPLYSNINGER...

Læs mere

Anmeldelsesoprettelse via kampagne vedr. rottetilhold. Skriv evt. 0 i mængde, hvis der ikke er foretaget bekæmpelse via besøget.

Anmeldelsesoprettelse via kampagne vedr. rottetilhold. Skriv evt. 0 i mængde, hvis der ikke er foretaget bekæmpelse via besøget. Referat generelt De seneste nye ting, som er blevet implementeret i løsningerne, blev gennemgået; GeoEnviron Web - Rottebekæmpelse Antal poster vises i oversigten. Samlet til-/fravalg i listerne. Anmeldelsesoprettelse

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 GeoEnviron 7.5.2 Ændringer i ver. 7.5.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.2 - set

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

geoenviron ERFA ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1

geoenviron ERFA ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1 ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST KL. 10:10 GENNEMGANG AF KAMPAGNEDEL I

Læs mere

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning.

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. 15-06-2010 Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndterer arbejdsprocesser omkring anmeldelser af jordflytninger.

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.8.0 Dato: 07.06.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Startside... 4 Vandindvindingskalender... 4 Sager og

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.6.0 Dato: 15.12.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Nye produkter... 4 Integration NetGIS... 4 Opsætnings-

Læs mere

Modulet Rotter. Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13

Modulet Rotter. Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 Modulet Rotter Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 GeoEnviron 8.0.0 Indhold Indhold Indledning...

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2 GeoEnviron 7.1.2 Ændringer i ver. 7.1.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.1.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.1.2 - set

Læs mere

geoenviron ERFA rotter TORSDAG DEN 15. MAJ 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KOLDING SKOVBRYNET 1 6000 KOLDING FIND VEJ Side 1

geoenviron ERFA rotter TORSDAG DEN 15. MAJ 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KOLDING SKOVBRYNET 1 6000 KOLDING FIND VEJ Side 1 geoenviron ERFA rotter TORSDAG DEN 15. MAJ 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KOLDING SKOVBRYNET 1 6000 KOLDING FIND VEJ Side 1 geoenviron ERFA TIDSPLAN KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST KL.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder og pejlinger Indhold Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Indledning...2 Login... 2 Login web-siden...3 Første del af web-løsningen: Indvindingsanlæg...4

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.4 Dato: 28.08.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Ændringer i moduler... 4 Generel ændring... 4 Modulet Tidsregistrering... 4 Modulet Vandindvinding...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... Dine oplysninger... Dine linjefag... 4 Skift din adgangskode... 4 Dit ugeskema... 5 Dagens vikarskema... 6 Ugens

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Vejledning til Trio Web

Vejledning til Trio Web Vejledning til Trio Web for lærere OK Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... 4 Dine oplysninger... 5 Dine linjefag... 6 Skift din adgangskode... 6 Dit ugeskema... 7 Dagens vikarskema...

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.7.0 Dato: 21.04.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning af Web Tømning af olieudskillere

Vejledning af Web Tømning af olieudskillere Vejledning af Web Tømning af olieudskillere Dato: 24. januar 2011 Indledning Forudsætningen for at anvende web-modulet er, at kommunen har oprettet lokaliteter, olieudskillere og evt. sandfang, der skal

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

REFERAT (*MARKEREDE PUNKTER SENDES TIL AFSTEMNING)

REFERAT (*MARKEREDE PUNKTER SENDES TIL AFSTEMNING) REFERAT (*MARKEREDE PUNKTER SENDES TIL AFSTEMNING) 1. GENNEMGANG AF KAMPAGNEDEL En grundig gennemgang af Kampagnebesøg og af Forårs- og Efterårsbesøg (Kampagne) herunder bl.a. (Kolding, Frederikshavn):

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vejledning omkring kørselsbilag og kørsels-forklæder

Vejledning omkring kørselsbilag og kørsels-forklæder Vejledning omkring kørselsbilag og kørsels-forklæder Indholdfortegnelse: Side Tidsterminer for aflevering af bilag til DSV Transport.... 1 Hvad er et Kørselsforklæde... 2 Udfyldelse af alm. Forklæder (dannet

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.0.1 Dato: 20.02.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Import af ejendoms- og ejeroplysninger... 4

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m.

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Biodiversitet og arter Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1. Brug info -knappen.2 2. Zoom ind på kortet...

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes.

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. De tre trin Trin 1 Opret ny bruger Som optæller af skarvkolonier får du her mulighed

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Side 1 af 15 - Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Når et nyt målested skal oprettes i Mastra, er der en række ting som skal oprettes.

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Booking / Aktivitetsopgørelser elektronisk Conventus/Holbæk Kommune. www.conventus.dk

Booking / Aktivitetsopgørelser elektronisk Conventus/Holbæk Kommune. www.conventus.dk (infoforenbooking-aktivitetsopgørelse_vejledning-2) Side 1af 19 www.conventus.dk Til: Foreninger i Holbæk Kommune Holbæk 1/11-2010. Vejledning til booking af aktiviteter samt aktivitetsopgørelser (haller

Læs mere

Vejledning til Rottehullet

Vejledning til Rottehullet Vejledning til Rottehullet Inddatering af giftforbrug og sikringsordninger for bekæmpelsesfirmaer Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort beskrivelse af, hvordan bekæmpelsesfirmaer inddaterer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Tips og tricks til Arkibas

Tips og tricks til Arkibas Tips og tricks til Arkibas 0. Login, brugerprofil og log ud 0.1 Login 0.2 Brugerprofil 0.3 Log ud 1. Registrering 1.1. Åbn nyt vindue (Ctrl + klik ) herunder oprette fotograf eller placering 1.2. Tagging

Læs mere

Af JSJO 7. april 2016. Vejledning CRMeducation basisløsning

Af JSJO 7. april 2016. Vejledning CRMeducation basisløsning Af JSJO 7. april 2016 Vejledning CRMeducation basisløsning INDHOLDSFORTEGNELSE 1 introduktion... 2 1.1 Basisløsningen... 2 1.2 Tilkøbsmoduler... 2 2 Kom på CRMeducation... 3 2.1 Adgang til CRMeducation

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere