Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance"

Transkript

1 Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015

2 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf: On-line ISBN Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Juni 2015

3 SIDE 3 HVAD KAN DIN VIRKSOMHED GØRE FOR AT OVERHOLDE KONKURRENCEREGLERNE? Indhold Kapitel 1 Indledning... 4 Kapitel 2 Formålet med at arbejde med overholdelse Hvorfor overholde konkurrencereglerne? Hvorfor arbejde med overholdelse?... 6 Kapitel 3 De fire faser... 7 Kapitel 4 Undersøgelse: Hvilke områder skal din virksomhed særligt fokusere på? Hvilke konkurrenceregler er relevante for din virksomhed? Hvilke områder skal der særligt fokuseres på? Hvilke medarbejdere m.v. skal der særligt fokuseres på? Kapitel 5 Udarbejdelse: Hvordan kommer din virksomhed uden om faldgruberne? Hvilke værktøjer kan din virksomhed bruge? Generelle overvejelser ved udarbejdelse af værktøjerne Hvad skal det have af konsekvenser for den, der eventuelt begår en overtrædelse? Kapitel 6 Implementering: Hvordan bliver værktøjerne bedst indarbejdet? Ledelsen har en central rolle Få placeret opgaven med den daglige administration af værktøjerne Medarbejderne skal kende og bruge værktøjerne Hver enkelt i virksomheden har et ansvar for at overholde reglerne Kapitel 7 Løbende opfølgning Kapitel 8 Hvad hvis der alligevel sker en overtrædelse? Kapitel 9 Yderligere information... 22

4 SIDE 4 KAPITEL 1 INDLEDNING Kapitel 1 Indledning Brud på konkurrencereglerne kan have alvorlige konsekvenser for din virksomhed. Reglerne gælder for alle virksomheder, og der er pligt til at overholde dem. For at undgå, at din virksomhed utilsigtet overtræder reglerne, må du allerede nu tage stilling til, hvad du kan gøre for at holde dig på sikker grund. Hvis skaden først er sket, er det for sent. For at give din virksomhed et redskab til at få konkurrencereglerne tænkt ind i virksomhedens dagligdag, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet denne vejledning. Vejledningen tydeliggør, hvordan din virksomhed efter styrelsens opfattelse kan sørge for at overholde konkurrencereglerne i praksis. I vejledningen kan du bl.a. læse:» hvorfor det er vigtigt at overholde konkurrencereglerne» hvordan din virksomhed får identificeret de områder, som den særligt bør fokusere på» hvilke værktøjer din virksomhed kan arbejde med for at holde sig på sikker grund» hvad din virksomhed kan gøre for at arbejdet med overholdelse bliver effektivt Styrelsen har i tillæg til vejledningen udarbejdet miniguiden Overholder din virksomhed konkurrencereglerne?. Den giver et hurtigt overblik og er særlig møntet på mindre virksomheder. En virksomheds arbejde med at overholde reglerne kaldes også compliance, og de konkrete initiativer virksomhedens complianceprogram. Vejledningen er ikke møntet på nogen bestemt type eller størrelse virksomhed. Alle virksomheder har behov for at arbejde med overholdelse af konkurrencereglerne. Men behovene er naturligvis forskellige. I mange virksomheder er det noget, der nemt og hurtigt kan gøres. Men ledelsen har måske ikke tænkt på det før. Det er primært i de større og mere komplekse virksomheder, at arbejdet kan blive mere omfattende. Dit arbejde med at overholde konkurrencereglerne bliver først effektivt, når både ledelsen og de ansatte ønsker at undgå lovovertrædelser. Og du derved får skabt en kultur i din virksomhed om, at det er rigtigt og vigtigt, at alle overholder reglerne. Arbejdet behøver ikke nødvendigvis involvere eksterne rådgivere. Virksomheder, der ikke er helt inde i konkurrencereglerne, kan dog have nytte af ekstern bistand. Det kan fx være hos en advokat eller en brancheforening. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver uformel vejledning til virksomheder om generelle konkurrenceretlige spørgsmål. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver derimod ikke konkret rådgivning om virksomhedens arbejde med at overholde konkurrencereglerne (om et complianceprogram fx er godt nok). Det er de enkelte virksomheders ansvar at sikre, at de overholder konkurrencereglerne, herunder hvilke mekanismer, de anser for nødvendige og tilstrækkelige til at sikre dette.

5 SIDE 5 HVAD KAN DIN VIRKSOMHED GØRE FOR AT OVERHOLDE KONKURRENCEREGLERNE? Kapitel 2 Formålet med at arbejde med overholdelse 2.1 Hvorfor overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser, hvis din virksomhed ikke overholder konkurrencereglerne. Reglerne har til formål at sikre en effektiv konkurrence til gavn for forbrugerne, virksomhederne og samfundet. Det er derfor til alles fordel, at din virksomhed overholder reglerne. For din virksomhed kan overtrædelser bl.a. have følgende konsekvenser:» Negativ omtale: Overtrædelser kan medføre negativ omtale af virksomheden og skade dens omdømme. Det gælder også den blotte mistanke om overtrædelser. Konkurrencesager giver ofte stor mediebevågenhed.» Bøde: Overtrædelser af konkurrencereglerne er bødebelagt. For virksomheder kan bøden være op til 10 pct. af koncernomsætningen. Bøden bliver fastsat ud fra overtrædelsens grovhed og derefter justeret for varighed m.v. I Danmark kan personer også blive pålagt bøde, fx en bestyrelsesformand eller en direktør og i særlige tilfælde også medarbejdere i mere underordnede stillinger. Med den ændring af konkurrenceloven, der trådte i kraft 1. marts 2013, er der tilsigtet en betragtelig stigning i bødeniveauet. Tabel 2.1 Grundbeløb for bøder efter konkurrenceloven (justeres for varighed m.v.) Grovhed Til virksomheder Personlige bøder Mindre alvorlige overtrædelser Op til 4 millioner Mindst Alvorlige overtrædelser Mellem 4 og 20 millioner Mindst Meget alvorlige overtrædelser Over 20 millioner Mindst » Fængsel: I Danmark er der fængselsstraf for kartelaftaler, fx prisaftaler eller aftaler om markeds- eller kundedeling. Straffen er fængsel op til 1½ år og op til 6 år under særlig skærpende omstændigheder. Det er ikke kun virksomhedens ledelse, der kan idømmes fængselsstraf, men i særlige tilfælde også medarbejdere i mere underordnede stillinger.» Påbud: Konkurrencerådet kan udstede påbud til virksomheder, der overtræder konkurrencereglerne. Det kan fx være at ophøre med en bestemt adfærd eller at gøre noget bestemt.» Ugyldighed: Bestemmelser i strid med konkurrencereglerne er automatisk ugyldige.» Erstatningskrav: Personer eller virksomheder, der har lidt tab som følge af overtrædelsen, kan rejse krav om erstatning. Det kan fx være kunder, konkurrenter eller leverandører.» Udelukkelse fra udbud: Hvis en konkurrencesag munder ud i en strafferetlig sanktion, fx en bøde til virksomheden, kan en ordregiver udelukke virksomheden fra at deltage i udbud.» Ressourceforbrug: En myndighedsundersøgelse kan være meget tids- og ressourcekrævende for virksomheden.

6 SIDE 6 KAPITEL 2 FORMÅLET MED AT ARBEJDE MED OVERHOLDELSE 2.2 Hvorfor arbejde med overholdelse? Jo større kendskab ledelsen og medarbejderne har til konkurrencereglerne, jo mindre er sandsynligheden for, at de bliver overtrådt. Myndighederne kan gribe ind, selv om virksomheden ikke vidste, at en adfærd var ulovlig. Det er ikke nok, at ledelsen eller fx virksomhedens juridiske afdeling har kendskab til reglerne. De kommer sjældent ind over alle forhold. Det er vigtigt, at alle har et tilstrækkeligt kendskab til konkurrencereglerne. Det gælder særligt sælgere, indkøbere og andre, der har direkte kontakt til kunder, konkurrenter eller leverandører. De initiativer, som din virksomhed tager for at overholde konkurrencereglerne, skærper bevidstheden om reglerne. Det har to formål:» At undgå at din virksomhed utilsigtet overtræder konkurrencereglerne Når ledelsen og medarbejderne ved, hvad der er tilladt og forbudt, kan din virksomhed bedre sikre, at den overholder reglerne. Konkurrencereglernes primære forbud fx at kartelaftaler er forbudte kender de fleste. Derimod kender medarbejderne ikke nødvendigvis reglernes gråzoner eller kan vurdere mere komplekse forhold. Arbejdet med at overholde reglerne skærper bevidstheden, så virksomheden holder sig på sikker grund.» At beskytte din virksomhed mod andres overtrædelse af konkurrencereglerne Når ledelsen og medarbejderne kender reglerne, kan din virksomhed bedre beskytte sig mod, at andre overtræder dem og skader din virksomhed. Det kan fx være en konkurrent, der udnytter sin dominerende stilling til at presse din virksomhed ud af markedet eller højere indkøbspriser som følge af en kartelaftale blandt dine leverandører. Det kan også være et kartel blandt dine konkurrenter, der skader branchens ry. Din virksomhed kan klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller give styrelsen et tip. Din virksomhed kan også håndhæve reglerne ved private søgsmål, fx ved krav om erstatning. Boks 2.1 Eksempel på erstatning for andre virksomheders overtrædelse af konkurrencereglerne En forhandler af hårde hvidevarer klagede i 1998 til Konkurrencestyrelsen over, at selskabet blev diskrimineret af en række leverandører. Konkurrencerådet fandt, at de pågældende leverandører havde overtrådt konkurrenceloven. De havde aftalt, at de ville opkræve et omkostningstillæg på 100 kr. ved salg til kunder, herunder klageren, der ikke var medlemmer af et kædesamarbejde. Omkostningstillægget stillede forhandlerne uden for kædesamarbejde dårligere i konkurrencen. Konkurrencerådet påbød leverandørerne at ophæve aftalen. Klageren rejste krav om erstatning fra leverandørerne. Sø- og Handelsretten tilkendte en samlet erstatning på ca kr. 1 1 Se Konkurrencerådets afgørelse af 27. oktober 1999, EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg samt UfR S og UfR S

7 SIDE 7 HVAD KAN DIN VIRKSOMHED GØRE FOR AT OVERHOLDE KONKURRENCEREGLERNE? Kapitel 3 De fire faser Din virksomheds arbejde med at overholde konkurrencereglerne kan overordnet inddeles i fire faser. Afhængig af virksomhedens størrelse og aktiviteter kan opgaven være forholdsvis enkel og faserne smelte sammen. Mange virksomheder vil hurtigt kunne identificere deres mulige faldgruber og adressere dem. Hvis faldgruben er budkoordinering, kan løsningen fx være at sikre, at de, der indgår aftaler, kender reglerne og har en tjekliste for, hvad der er tilladt og forbudt. Det er primært i større og mere komplekse virksomheder, at arbejdet kan blive mere omfattende, og der er en forskel mellem faserne. Undersøgelse Løbende opfølgning Kultur om efterlevelse Udarbejdelse Implementering Første fase er undersøgelsesfasen. Her klarlægger virksomheden sine konkrete behov. Det er for at identificere de mulige faldgruber, der gør sig gældende for virksomheden. Se kapitel 4. Anden fase er udarbejdelsesfasen. Her udarbejder virksomheden værktøjer, der hjælper den med at komme uden om de mulige faldgruber, den har identificeret. Se kapitel 5. Tredje fase er implementeringsfasen. Her indarbejder virksomheden værktøjerne, så det sikres, at ledelsen og medarbejderne kender reglerne og følger dem. Se kapitel 6. Fjerde fase er den løbende opfølgning. Her sikrer virksomheden, at værktøjerne anvendes, at de altid er tilpasset virksomhedens aktuelle behov, og at reglerne overholdes. Se kapitel 7. Der er tale om en tilbagevendende proces. Som led i den løbende opfølgning må virksomhedens nuværende behov undersøges. Det kan kræve nye eller reviderede værktøjer, der herefter skal implementeres. Det vil afhænge af den enkelte virksomhed, hvor ofte arbejdet skal gentages. Også her vil de forskellige faser for mange virksomheder smelte sammen. Faserne er centreret om virksomhedens politik om at overholde konkurrencereglerne. Arbejdet bliver først effektivt, når denne politik får karakter af en egentlig kultur om, at det er rigtigt og vigtigt at overholde reglerne. Dit arbejde med at overholde konkurrencereglerne bliver først effektivt, når både ledelsen og de ansatte ønsker at undgå lovovertrædelser. Og du derved får skabt en kultur i din virksomhed om, at det er rigtigt og vigtigt, at alle overholder reglerne.

8 SIDE 8 KAPITEL 4 UNDERSØGELSE: HVILKE OMRÅDER SKAL DIN VIRKSOMHED SÆRLIGT FOKUSERE PÅ? Kapitel 4 Undersøgelse: Hvilke områder skal din virksomhed særligt fokusere på? For at holde dig på sikker grund må du vide, hvor din virksomheds mulige faldgruber er altså hvor din virksomhed utilsigtet kan begå en overtrædelse. Det er noget af det første, du må afdække, så du ved, hvad der særligt skal arbejdes med. Det gælder naturligvis de meget alvorlige overtrædelser, såsom kartelaftaler, men også øvrige begrænsninger. Det betyder ikke, at du ikke skal fokusere på andre områder, men at disse områder skal have særlig fokus. Der er særligt tre forhold, der må afklares:» Hvilke konkurrenceregler er relevante for din virksomhed? Se kapitel 4.1.» Hvilke områder inden for disse regler skal der særligt fokuseres på? Se kapitel 4.2.» Hvilke medarbejdere m.v. skal der særligt fokuseres på? Se kapitel 4.3. Det kan være, at du i denne fase bliver opmærksom på, at din virksomhed i dag overtræder reglerne. Det må der i så fald tages hånd om (se kapitel 8). 4.1 Hvilke konkurrenceregler er relevante for din virksomhed? Konkurrencereglerne i Danmark består af to regelsæt: Bestemmelserne i konkurrenceloven og bestemmelserne i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF). TEUF gælder, når adfærden kan påvirke samhandlen mellem medlemsstater. Reglerne indeholder to centrale forbud:» Et forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler 2» Et forbud mod misbrug af dominerende stilling 3 I det følgende er der en kort gennemgang af de to forbud med angivelse af, hvilke virksomheder de er relevante for. Det nærmere indhold er gennemgået i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om konkurrenceloven, som findes på styrelsens hjemmeside, Hertil kommer særlige regler om fusionskontrol, modtagelse af støtte fra det offentlige (statsstøtte) og udbud samt konkurrencereglerne i andre lande. Vejledningen beskriver ikke disse forhold, men de vil være relevante for nogle virksomheder. Forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler Som udgangspunkt gælder forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler alle virksomheder uanset størrelse. Reglerne er derfor relevante for alle virksomheders arbejde med overholdelse. 2 Se konkurrencelovens 6 og Artikel 101 TEUF 3 Se konkurrencelovens 11 og Artikel 102 TEUF

9 SIDE 9 HVAD KAN DIN VIRKSOMHED GØRE FOR AT OVERHOLDE KONKURRENCEREGLERNE? Boks 4.1 Eksempel på indgreb over for mindre virksomheder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt i 2012, at tre vestsjællandske køreskoler, der var enkeltmandsvirksomheder, havde overtrådt konkurrenceloven. Køreskolerne havde aftalt, at køreundervisning skulle koste en bestemt pris uafhængig af, hvem kunden henvendte sig til. 4 Forbuddet betyder, at det er forbudt at indgå aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis (samlet benævnt aftaler) med konkurrenter (såkaldt horisontale aftaler) om fx priser, markedsdeling, tilbudskoordinering eller udveksling af konkurrencefølsomme oplysninger. Det er også forbudt at indgå aftaler med kunder eller leverandører (såkaldt vertikale aftaler), der begrænser konkurrencen. Forbuddet gælder dermed alle aftaler, din virksomhed indgår, med undtagelse af aftaler inden for virksomheden selv. En aftale, som indebærer en konkurrencebegrænsning, kan falde uden for forbuddet, hvis den skaber effektivitetsgevinster, der kommer forbrugerne til gode og en række yderligere betingelser er opfyldt (en såkaldt individuel fritagelse). Det kræver altid en konkret vurdering at fastslå, om der med aftalen skabes effektivitetsgevinster m.v., og det er din virksomhed, der skal kunne dokumentere, at betingelserne er opfyldt. 5 Der er visse typer af aftaler, der formodes at være lovlige, og hvor Erhvervs- og Vækstministeren eller Europa-Kommissionen derfor har udsendt såkaldte gruppefritagelser, der fritager aftalerne fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Hvis en aftale er omfattet af en gruppefritagelse, giver det virksomhederne sikkerhed, da aftalen automatisk er lovlig. Hvis din virksomhed fx distribuerer produkter igennem uafhængige forhandlere, kan gruppefritagelsen for vertikale aftaler være relevant. Hvis din virksomhed har forsknings- og udviklingssamarbejde eller indgår licensaftaler på fx patenter kan gruppefritagelsen for forsknings- og udviklingsaftaler eller for teknologioverførselsaftaler være relevante. Du kan finde en oversigt over de danske gruppefritagelser samt de oftest anvendte gruppefritagelsesforordninger fra Europa-Kommissionen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, Forbuddet mod misbrug af dominerende stilling Forbuddet mod misbrug af dominerende stilling betyder, at det er forbudt at udnytte en dominerende markedsposition. Det er ikke ulovligt at være dominerende. Det er misbruget heraf, der er forbudt. Eksempler på misbrug er eksklusivaftaler, loyalitetsskabende rabatter, leveringsnægtelse og urimeligt lave priser. Om en virksomhed er dominerende har ikke noget med dens omsætning at gøre. Det afgørende er, om virksomheden har markedsstyrke på det marked, som den agerer på. Små og mellemstore virksomheder kan derfor også være dominerende. Boks 4.2 Eksempel på dominans hos en lille virksomhed Konkurrencestyrelsen fandt i 2003, at Vollerup Strands Vandværk indtog en dominerende stilling, da kunderne i vandværkets naturlige forsyningsområde ikke havde mulighed for at købe vand fra andre kilder. 6 4 Bødeforlæg dateret 11. oktober 2012 vedrørende Klavs' Køreskole, bødeforlæg dateret 11. oktober 2012 vedrørende Steens Køreskole og dom fra Retten i Næstved af 11. september 2013 vedrørende Birgits Køreskole 5 Se nærmere konkurrencelovens 8 samt Artikel 101(3) TEUF 6 Konkurrencestyrelsens afgørelse refereret på Konkurrencerådets møde 18. juni 2003, Klage over Vollerup Strands Vandværk

10 SIDE 10 KAPITEL 4 UNDERSØGELSE: HVILKE OMRÅDER SKAL DIN VIRKSOMHED SÆRLIGT FOKUSERE PÅ? En virksomhed er dominerende, når den har en økonomisk magtposition, som sætter den i stand til at hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence på det relevante marked. Det er tilfældet, når den kan anlægge en i betydeligt omfang uafhængig adfærd over for konkurrenter og kunder og i sidste ende forbrugerne. Der er tale om en helhedsbedømmelse. En markedsandel på 50 pct. eller derover kan i sig selv udgøre beviset for, at der foreligger dominans, men dominans kan også foreligge ved lavere markedsandele. Det er ikke kun sælgere, der kan have en dominerende stilling. En virksomhed kan også være dominerende som indkøber af produkter eller tjenester. De fleste virksomheder er ikke dominerende og omfattes ikke af forbuddet. Det er derfor ikke alle virksomheder, der behøver at gøre lige meget ud af dette regelsæt. Selv om din virksomhed ikke er dominerende, kan det stadig være godt at kende reglerne. For det første kan din virksomheds markedsposition ændre sig over tid. For det andet kan din virksomhed have behov for at kende reglerne, hvis den selv bliver offer for misbrug. 4.2 Hvilke områder skal der særligt fokuseres på? Når din virksomhed har afklaret, hvilke konkurrenceregler som er relevante for den, er næste skridt at afklare, hvad det er for områder, der særligt skal fokuseres på. Formålet er at identificere, hvor din virksomheds mulige faldgruber er, altså hvor din virksomhed utilsigtet kan begå en overtrædelse og som ledelsen og medarbejderne derfor skal have særlig fokus på. Boks 4.3 Eksempel på en koncerns forskellige behov inden for compliance HoldCo er holdingselskab i en større koncern, der bl.a. omfatter en møbelproducent med en markedsandel på 60 pct., et linjerederi med en markedsandel på ca. 5 pct. og en industrivirksomhed, der deltager i et stort antal brancheforeninger. HoldCo køber ofte nye virksomheder. HoldCo ønsker at skærpe bevidstheden om konkurrencereglerne i koncernen. De forskellige virksomheder inden for koncernen lader til at have følgende behov:» Alle virksomhederne skal kende forbuddet mod fx kartelaftaler.» Møbelproducenten kan særligt have behov for at kende reglerne om misbrug af dominerende stilling. Hvis produkterne distribueres igennem uafhængige forhandlere kan den have behov for at kende reglerne for distributionsforhold og hvis den tillige selv distribuerer produkterne informationsudveksling i sådanne vertikalt integrerede virksomheder.» Rederiet kan særligt have behov for at kende reglerne for samarbejder inden for den maritime sektor, fx Europa-Kommissionens gruppefritagelsesforordning for linjerederier (konsortier).» Industrivirksomheden kan særligt have behov for at kende reglerne for, hvilke informationer det er lovligt at udveksle i brancheorganisationsregi.» Holdingselskabet kan særligt have behov for at kende fusionskontrolreglerne. For mange virksomheder vil det være klart, hvad områderne er. For andre kan det være nødvendigt at foretage en intern undersøgelse (en såkaldt audit) for at identificere områderne. Det vil særligt kunne være tilfælde for de større eller mere komplekse virksomheder. Ledelsen eller juridisk afdeling har måske en fornemmelse af, hvad der kunne være særligt relevant. Men da disse sjældent kommer ind over alle forhold eller ser, hvordan kommunikationen er til daglig, kan en intern undersøgelse være nødvendig for at afdække områderne. En intern undersøgelse kan bestå af flere elementer. Det er nødvendigt at tilpasse antal og indhold til virksomheden. Formålet er at opnå et reelt billede af din virksomheds mulige konkurrenceretlige faldgruber. Nedenfor er eksempler på undersøgelser, der kan overvejes. Det er vigtigt at være opmærksom på de begrænsninger, som lovgivningen sætter, fx persondataog ansættelsesreglerne.

11 SIDE 11 HVAD KAN DIN VIRKSOMHED GØRE FOR AT OVERHOLDE KONKURRENCEREGLERNE?» Indhentelse af eksempler på aftaler med kunder og leverandører Det giver et billede af, hvad det er for aftaler, din virksomhed indgår. Det kan fx være eneforhandleraftaler, selektive distributionsaftaler, licensaftaler eller underleverandøraftaler. Det giver også et billede af de vilkår, som din virksomhed selv stiller eller blive mødt med. Det kan fx være områdebeskyttelse, konkurrence-/eksklusivitetsklausuler og informationsudveksling. Du kan på denne baggrund bedre se, hvad det er for aftaletyper og -bestemmelser, som din virksomhed skal fokusere på. Boks 4.4 Eksempel på hvad en gennemgang af forhandleraftaler kan vise En virksomhed sælger produkter igennem forhandlere. Ved en gennemgang af et antal forhandleraftaler kan virksomheden se, at følgende bestemmelser optræder i mange af dens aftaler: 1) En tidsubegrænset konkurrence-/eksklusivitetsklausul og 2) et eksklusivt tildelt territorium og et generelt forbud mod salg uden for dette område. Virksomheden ved herefter, at medarbejderne har behov for 1) at vide hvornår og i hvor lang tid, det er tilladt at bruge konkurrence-/eksklusivitetsklausuler og 2) at kende forbuddet mod at begrænse passivt salg (hvor kunden selv henvender sig) samt at vide, at begrænsning af aktivt salg (hvor virksomheden henvender sig til kunden) kun er muligt i nogle tilfælde.» Afdækning af din virksomheds samarbejder med konkurrenter Det kan give et billede af i hvilket omfang din virksomhed samarbejder med konkurrenter uafhængig af, om det er via formaliserede aftaler, medlemskab af brancheforeninger eller uformelle drøftelser på medarbejderniveau. Hvis der er sådanne samarbejder, må du indhente kopi af de relevante aftaler, vedtægter, mødereferater og lignende, eller i øvrigt få afdækket, hvad samarbejderne går ud på.» Samtaler med relevante medarbejdere Det giver et billede af de drøftelser, som medarbejderne har med fx kunder, konkurrenter eller leverandører samt hvilke konkurrenceretlige udfordringer, de ser. Det er vigtigt, at samtalerne ikke kun finder sted på ledelsesniveau, men også med de medarbejdere, der har den daglige kontakt til kunder m.v. Boks 4.5 Eksempel på vilkår, der ikke fremgår af de skriftlige forhandleraftaler En virksomhed sælger produkter igennem forhandlere. Forhandleraftalerne er alle meget korte og siger ikke andet, end at forhandlerne kan købe produkter til de til enhver tid gældende priser. Sælgerne oplyser samstemmigt, at der er en underforstået aftale med forhandlerne om, at de alene kan få leveret produkter, hvis de udelukkende eller hovedsageligt sælger virksomhedens produkter. Virksomheden opererer derfor i praksis med en konkurrence-/eksklusivitetsklausul, der ikke kunne afdækkes ud fra de skriftlige forhandleraftaler. Som i eksemplet ovenfor må det adresseres.» Gennemgang af elektronisk data ( s, harddiske, servere m.v.) Det giver et billede af den korrespondance, der er med kunder, leverandører m.v. I tilfælde af, at myndighederne foretager en kontrolundersøgelse (dawn raid) eller ransagning hos en virksomhed, vil de stort set altid se på indholdet af servere og computere.» Interne dokumenter For virksomheder, der har en dominerende stilling, kan det være en god ide at indhente forretningsplaner, rentabilitetsanalyser, kompetenceregler for rabat- og bonusaftaler m.v. på de markeder, hvor virksomheden er dominerende.

12 SIDE 12 KAPITEL 4 UNDERSØGELSE: HVILKE OMRÅDER SKAL DIN VIRKSOMHED SÆRLIGT FOKUSERE PÅ? Gennemgangen kan foretages internt i virksomheden. Den kan også foretages af en ekstern rådgiver, fx en advokat, som er vant til at foretage sådanne undersøgelser. Der kan ofte opnås gode resultater ved en kombination af de to: Din virksomheds interne folk kender virksomheden og markedet; den eksterne rådgiver ser på samme måde som en konkurrencemyndighed dokumenterne med neutrale øjne. 4.3 Hvilke medarbejdere m.v. skal der særligt fokuseres på? Sidste skridt er at identificere, hvad det er for medarbejdergrupper m.v., der er mest udsat for utilsigtet at overtræde reglerne. Det betyder ikke, at der ikke skal fokuseres på de andre medarbejdergrupper. Der er nemlig nogle hovedprincipper, som alle skal kende, fx forbuddet mod kartelaftaler. Men der er nogle medarbejdergrupper, som skal have særlig fokus. Det kan variere fra område til område, men det vil typisk være medarbejdere, der har direkte kontakt med konkurrenter, kunder eller leverandører. Det kan også være medarbejdere, der har ansvaret for fx at udarbejde kontrakter eller forretningsplaner eller har ansvaret for at fastsætte priser. Selv i små virksomheder med få medarbejdere, hvor det er ejeren, der indgår alle kontrakter, som medarbejderne derefter udfører, kan medarbejderne komme i situationer, hvor de kan overtræde reglerne. Det kan fx være drøftelser med medarbejdere i konkurrerende virksomheder, som de fx møder på udstillinger eller hos leverandøren.

13 SIDE 13 HVAD KAN DIN VIRKSOMHED GØRE FOR AT OVERHOLDE KONKURRENCEREGLERNE? Kapitel 5 Udarbejdelse: Hvordan kommer din virksomhed uden om faldgruberne? 5.1 Hvilke værktøjer kan din virksomhed bruge? Når du kender din virksomheds mulige faldgruber, må du se, hvordan du kommer uden om dem. Det afhænger af den enkelte virksomhed og resultaterne fra undersøgelsesfasen hvilke værktøjer, der er bedst og hvor mange, der er behov for. For nogle virksomheder vil der ikke være brug for andet end en konstatering af, at dem, der indgår aftalerne, kender reglerne og følger dem. Andre virksomheder kan have behov for et mere omfattende katalog af værktøjer. Nedenfor er eksempler på værktøjer, der kan overvejes for at holde dig på sikker grund i forhold til din virksomheds mulige faldgruber. Som nævnt betyder det ikke, at der ikke skal være fokus på andre områder, men at disse skal have særlig fokus. Det er vigtigt at være opmærksom på de begrænsninger, som lovgivningen sætter, fx persondata- og ansættelsesreglerne. Nedfældelse af virksomhedens politik Virksomhedens arbejde med at overholde reglerne er centreret om en politik, fx at være ansvarlig og regelret. Virksomheden kan med fordel nedfælde politikken, så den er klar for alle. Vejledning om konkurrencereglerne Særligt i virksomheder med et større antal medarbejdere kan det være en god ide at udarbejde en skriftlig vejledning (ofte benævnt compliancemanual ), der kort redegør for konkurrencereglerne og deres praktiske betydning, herunder hvad der er tilladt ( dos ) og hvad der er forbudt ( don ts ). Vejledningen kan tjene som et opslagsværk, hvis medarbejderne bliver i tvivl om konkrete spørgsmål. Nedenfor er eksempler på, hvad der kunne behandles i en vejledning om konkurrencereglerne afhængig af din virksomheds fokusområder:» For virksomheder der distribuerer produkter igennem selvstændige forhandlere Konkurrencereglerne sætter grænser for valget af distributionsform, fx eneforhandling. Det kan også vedrøre specifikke bestemmelser i distributionsaftaler, fx regulering af videresalgsprisen, forpligtelse for forhandleren til udelukkende eller primært at distribuere leverandørens produkter og informationsudveksling. Det kan også være mere komplekse forhold, som kategoristyring og kædesamarbejder. Boks 5.1 Eksempel på huskeregler for kommunikation om priser med forhandlere (ikke udtømmende) Du må normalt godt oplyse en vejledende videresalgspris Du må normalt godt fastsætte en maksimal salgspris, som forhandleren må gå under Du må ikke fastsætte en bindende videresalgspris eller en mindstepris, som forhandleren ikke må gå under Du må ikke sætte loft over hvilke rabatter m.v., forhandleren må yde Du må ikke gøre rabatter m.v. betinget af, at et vist prisniveau overholdes Du må ikke straffe forhandleren for ikke at følge de vejledende videresalgspriser Du må ikke forpligte forhandleren til at indhente din godkendelse, før vejledende videresalgspriser fraviges Der kan bl.a. henvises til gruppefritagelsen for vertikale aftaler og Europa-Kommissionens tilknyttede retningslinjer. Se nærmere på styrelsens hjemmeside,

14 SIDE 14 KAPITEL 5 UDARBEJDELSE: HVORDAN KOMMER DIN VIRKSOMHED UDEN OM FALDGRUBERNE?» For virksomheder der deltager i udbud Konkurrencereglerne forbyder tilbudskoordinering. Det omfatter bl.a. også udveksling af information blandt potentielle bydere (fx om deres forventede bud eller omkostninger). Der kan bl.a. henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven, som findes på styrelsens hjemmeside, For virksomheder der er medlem af brancheforeninger eller er brancheforeninger Da brancheforeninger normalt er en sammenslutning af konkurrenter, er der visse rammer for, hvad der kan drøftes og udveksles af oplysninger. Det kan vedrøre forhold som anbefalinger, vejledninger, kalkulationsværktøjer, prognoser, medlemsoplysninger og statistikker og standardvilkår. Der kan bl.a. henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om informationsaktiviteter i brancheforeninger, som findes på styrelsens hjemmeside, For virksomheder der er dominerende Virksomheder, der er dominerende, må ikke misbruge deres stilling. Misbrug kan bl.a. bestå i eksklusivaftaler (fx krav om at kunden dækker hele eller størstedelen af sit behov hos virksomheden), rabataftaler (fx at en rabat er betinget af, at kunden øger sin omsætning hos virksomheden), tying/bundling (fx at to produkter alene sælges i pakker), leveringsnægtelse (fx at en kunde ikke kan få leveret et vigtigt input til sin produktion), opsigelsesvarsler (fx at det er meget svært for kunden at komme ud af aftaler med virksomheden og dermed skifte til en konkurrerende leverandør) samt salg med tab og salg til overpris. Der kan bl.a. henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om konkurrenceloven, som findes på styrelsens hjemmeside, Det er også vigtigt, at det fremgår af vejledningen, hvad medarbejderne skal gøre, hvis de har spørgsmål eller bliver opmærksomme på problemer. Retningslinjer og tjeklister for særlige områder En vejledning om konkurrencereglerne vil typisk redegøre for de forhold, som alle eller større kategorier af medarbejderne skal være opmærksomme på. Det kan være, der er områder, hvor nogle medarbejderkategorier har behov for mere detaljerede regler. Der kan overvejes særskilte retningslinjer eller tjeklister for sådanne mere afgrænsede områder. Der kan fx være tale om retningslinjer for medlemskab af brancheforeninger. Skal det fx godkendes på forhånd? Skal der indhentes vedtægter, dagsordener og protokollater før indmeldelse? Det kan også være retningslinjer for rabatter og bonusser ydet af dominerende virksomheder. Er der rabatter, virksomheden aldrig må yde (fx eksklusivrabatter)? Hvornår skal der foreligge omkostningsberegninger? Hvornår skal der indhentes godkendelse? Det kunne også være en tjekliste for, at en rabat eller bonus ikke indeholder visse problematiske elementer. Tjeklister kan også være gode i mindre virksomheder, hvor der alene er behov for at kende mere begrænsede områder af konkurrenceretten. For en leverandør kunne det fx være en tjekliste for, hvad der må oplyses omkring vejledende videresalgspriser. Standardkontrakter m.v. Der kan udarbejdes standardkontrakter, der på forhånd er vurderet at være i overensstemmelse med konkurrencereglerne. Det gør det lettere for medarbejderne, der kan tage udgangspunkt i en godkendt standard. Det kan også være enkelte bestemmelser i aftaler, fx en

15 SIDE 15 HVAD KAN DIN VIRKSOMHED GØRE FOR AT OVERHOLDE KONKURRENCEREGLERNE? konkurrence-/eksklusivitetsklausul til en distributionsaftale, hvor der opereres med forskellige modeller afhængig af virksomhedens markedsandel. Eventuelle standardaftaler må klart angive, hvornår de kan anvendes, så der ikke er nogen tvivl. Det kan fx være, at standarden kræver, at aftaler er med en ikke-konkurrent, eller at koncernen har en markedsandel under en vis grænse. Der må også tages stilling til om og i givent fald hvilke bestemmelser medarbejderne skal have mulighed for at ændre. Hvis medarbejderne frit kan foretage ændringer risikeres, at aftalen efter ændringerne bliver problematisk. Pligt til at få visse aftaler eller bestemmelser godkendt på højere niveau Det må overvejes, om der er visse aftaler eller bestemmelser, der altid skal godkendes på forhånd på højere niveau, fx af virksomhedens jurist eller ledelse. Det kunne fx vedrøre aftaler med konkurrenter, indmeldelse i brancheforeninger, formuleringen af vejledende videresalgspriser, konkurrence-/eksklusivitetsklausuler eller rabatter over en vis størrelse. På den måde kan din virksomhed bedre holde styr på de aftaletyper eller -bestemmelser, hvor lovligheden afhænger af en konkret vurdering og den præcise formulering. Din virksomhed får på denne måde sikret, at den ikke undlader at indgå lovlige aftaler, men at deres lovlighed bliver konkret vurderet. Indarbejdelse i interne processer m.v. For at sikre, at medarbejderne altid husker konkurrencereglerne, når de sidder med konkrete opgaver, kan det overvejes at indarbejde dem i virksomhedens processer. Det kan fx være i form af tjeklister ved indgåelse af aftaler, hvor det skal bekræftes, at den ansvarlige har vurderet, at aftalen er i overensstemmelse med konkurrencereglerne. Overholdelse af reglerne kan fx også indgå i lederes/medarbejderes incitaments-/bonusordninger. Politik for dokumentudarbejdelse og -opbevaring Som led i opfølgningen på virksomhedens overholdelse af reglerne, er det vigtigt, at virksomheden selv har indblik i de aftaler m.v., som den indgår. Virksomheden kan indføre en politik for aftaleudarbejdelse og -opbevaring. Det kan fx være, at aftaler skal udarbejdes skriftligt og at der tages referat af væsentlige møder. Undervisningsforløb Det skriftlige materiale kan ikke stå alene. Det kan sjældent forventes, at medarbejderne kan forstå alle nuancerne alene ud fra skriftlige vejledninger. Virksomheden kan derfor gennemføre undervisningsforløb, hvor konkurrencereglerne og de forskellige værktøjer præsenteres. Undervisningen kan blive suppleret med løbende orienteringer af konkurrenceretlig relevans, fx i nyhedsmails eller på møder. Det kan fx være, når der sker regel- eller praksisændringer, eller hvis myndighederne er i færd med at undersøge den branche, som virksomheden er aktiv inden for. Undervisningen kan også blive suppleret af e-learning, fx en efterfølgende test for at måle, hvor godt medarbejderne har forstået reglerne og kan anvende dem i praksis. Desto mere nærværende konkurrencereglerne bliver gjort for medarbejderne, desto bedre bliver de husket og dermed overholdt. Hvordan kan medarbejderne få afklaret spørgsmål? Det er vigtigt, at der er et sted, hvor medarbejderne kan stille spørgsmål eller få vurderet planlagte initiativer, fx en aftale eller en henvendelse fra en konkurrent. Det kan fx være den person, der har til opgave at sikre, at virksomheden hele tiden arbejder med at overholde konkurrencereglerne (se kapitel 6). Hvis virksomheden har et intranet, kan den i tillæg hertil overveje et afsnit, der er dedikeret til konkurrenceretten og indeholder svar på hyppigt stillede spørgsmål.

16 SIDE 16 KAPITEL 5 UDARBEJDELSE: HVORDAN KOMMER DIN VIRKSOMHED UDEN OM FALDGRUBERNE? Det er vigtigt, at virksomheden aktivt tilskynder medarbejderne til at stille spørgsmål og sikrer, at de bliver besvaret. Endvidere er det vigtigt, at medarbejderne aldrig efterlades nogen tvivl om, at deres engagement for virksomhedens overholdelse af reglerne er af afgørende betydning og en vigtig del af virksomhedens kultur. Ordning så overtrædelser kan komme til ledelsens kendskab Det er vigtigt, at der er en ordning, så medarbejderne kan indrapportere forhold, de mener, kan være i strid med konkurrencereglerne. En mulighed er, at medarbejderne kan gå direkte til fx ledelsen eller virksomhedens jurist. Der kan imidlertid være medarbejdere, der er utrygge ved at give oplysning om eventuelle problemer. Det kan skyldes usikkerhed om, hvorvidt der i det hele taget er et problem. For at undgå sådanne betænkeligheder kan virksomheden overveje en anonym whistle blower -ordning. Det kan fx være en intern IT-funktion, der gør det muligt at sende anonyme beskeder, eller en ekstern rådgiver, der modtager oplysningerne. Whistle blowersystemer kræver normalt anmeldelse til Datatilsynet. Ekstern bistand Der kan opstå spørgsmål, hvor din virksomhed har behov for at søge ekstern bistand, fx i forbindelse med en konkret kontrakt eller konkurrencereglerne mere generelt. Hvis der er tvivl om reglerne, er det vigtigt, at du søger bistand. Det kan fx ske igennem en advokat. Retningslinjer for myndighedsundersøgelser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Europa-Kommissionen kan foretage kontrolundersøgelser (dawn raids) hos virksomhederne. Ligeledes kan Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet foretage ransagninger. Det kan være en god ide, at din virksomhed har retningslinjer for sådanne undersøgelser. Det er en god ide at udpege personer, der har ansvaret i tilfælde af en undersøgelse (hvem skal receptionen fx ringe til, hvis myndighederne står der?), ligesom medarbejderne skal vide, hvordan de skal agere (fx at det ikke er tilladt at bryde forseglinger). 5.2 Generelle overvejelser ved udarbejdelse af værktøjerne Når din virksomhed udarbejder værktøjerne, er det vigtigt at have deres formål for øje: De skal bruges til at undgå, at din virksomhed overtræder konkurrencereglerne i forhold til netop din virksomheds mulige faldgruber. Der er derfor ikke nogen fælles løsning, som gælder for alle virksomheder. Hvis du søger ekstern bistand til at få udarbejdet et complianceprogram, må du sikre dig, at det bliver skræddersyet til netop din virksomhed og ikke er en standardløsning. Værktøjerne skal i videst muligt omfang kunne anvendes direkte af medarbejderne og ikke kun af ledelsen og juridisk afdeling. Undgå derfor juridisk tunge formuleringer og udarbejd dem, så de er praktisk anvendelige og forståelige. Boks 5.2 Eksempel på vigtigheden af et klart formuleret program En virksomhed har udarbejdet en compliancemanual til medarbejderne om konkurrencereglerne. Det fremgår heraf, at det er ulovligt at indgå aftaler med konkurrenter om bl.a. priser. En medarbejder modtager en fra en bekendt hos konkurrenten. Det fremgår, at konkurrenten den kommende uge vil hæve sine priser med 20 pct. Kollegaen opfordrer virksomheden til at gøre det samme. Medarbejderen sletter en og siger til sig selv, at det var godt, at der ikke blev indgået nogen aftale. Det konkurrenceretlige aftalebegreb er imidlertid meget bredt. Da manualen alene omtaler aftaler, ved medarbejderne ikke, at fx gentlemen s agreements eller modtagelse af konkurrencefølsomme oplysninger uden udtrykkelig afstandtagen også kan udgøre en aftale. Virksomheden burde have sikret, at medarbejderne var bekendt med dette brede aftalebegreb og at der følgelig skulle være taget udtrykkelig afstand fra konkurrentens .

17 SIDE 17 HVAD KAN DIN VIRKSOMHED GØRE FOR AT OVERHOLDE KONKURRENCEREGLERNE? Værktøjerne må ikke være for omfattende, så medarbejderne mister overblikket. Balancen mellem at være kortfattet og sikre, at værktøjet er dækkende, kan være vanskelig. Det kan være en god ide at drøfte udkast med medarbejderne, så niveauet bliver rigtigt. Giv også gerne konkrete og relevante eksempler så forbud gøres nærværende for medarbejderne. Det kan fx være tidligere sager fra virksomhedens branche eller eksempler på formuleringer, der er problematiske eller uproblematiske. Medarbejderne skal ikke kun vide, hvad der er forbudt, men også hvad der er tilladt. 5.3 Hvad skal det have af konsekvenser for den, der eventuelt begår en overtrædelse? Der må tages stilling til, om og i givet fald hvilke konsekvenser, det skal have, hvis en medarbejder overtræder konkurrencereglerne eller de interne retningslinjer. Valget af konsekvens skal naturligvis respektere lovgivningen, herunder ansættelsesreglerne. Som nævnt kan overholdelse af reglerne også overvejes som en del af incitaments-/bonusordninger.

18 SIDE 18 KAPITEL 6 IMPLEMENTERING: HVORDAN BLIVER VÆRKTØJERNE BEDST INDARBEJDET? Kapitel 6 Implementering: Hvordan bliver værktøjerne bedst indarbejdet? Når din virksomhed har udarbejdet værktøjer, der kan bringe den uden om dens mulige faldgruber, er næste skridt at indarbejde dem, så de er effektive. I mange virksomheder (særligt de mindre) kan indarbejdelsen være meget enkel, fx at ejeren konstaterer, at dem, der indgår aftalerne, kender reglerne og følger dem. I andre virksomheder kan der være behov for en mere omfattende indarbejdelsesproces. Det kan særligt være tilfældet, hvis initiativerne indebærer en ændring af virksomhedens kultur, fx i forhold til de eksisterende arbejdsgange. 6.1 Ledelsen har en central rolle Medarbejderne må aldrig være i tvivl om, at overholdelse af konkurrencereglerne er en central og integreret del af ledelsens politik og virksomhedens kultur. Skabelsen af en kultur om, at det er rigtigt og vigtigt at overholde reglerne, starter fra toppen af. Det er derfor vigtigt, at ledelsen såvel bestyrelsen som direktionen ikke blot bakker op om arbejdet med at overholde konkurrencereglerne, men er aktivt involveret i det. Ledelsen må løbende følge op på initiativerne. Arbejdet med at overholde reglerne kan aldrig blive et skuffeprojekt. 6.2 Få placeret opgaven med den daglige administration af værktøjerne For at sikre, at der hele tiden er en person, der tager hånd om arbejdet med at overholde konkurrencereglerne, må du udpege en eller flere personer til denne opgave. Denne stilling betegnes ofte en compliance officer. Vedkommende har til opgave at sikre, at de værktøjer, der er udarbejdet, bliver integreret i virksomheden og løbende vedligeholdt. Afhængig af virksomhedens størrelse kan det fx være et medlem af ledelsen eller virksomhedens jurist. Særligt i små virksomheder vil der sjældent være behov for en konkurrenceretsspecialist eller nogen mere formaliseret ordning. Det afgørende er, at der ikke er tvivl om, hvem der har til opgave at sikre, at virksomheden hele tiden arbejder med at overholde konkurrencereglerne. Det er vigtigt, at vedkommende i tvivlstilfælde har adgang til de nødvendige faglige ressourcer, fx en intern jurist eller en ekstern advokat. Det er også vigtigt, at personen er synlig i virksomheden, og medarbejderne er trygge ved at gå til vedkommende med spørgsmål. Vedkommende skal have ledelsens opbakning. Det kan være en fordel med et klart defineret skriftligt mandat, så der er klarhed om vedkommendes beføjelser. Er der fx mulighed for at forbyde, at virksomheden indgår en bestemt aftale, hvis den umiddelbart vurderes at være problematisk? Skal spørgsmål fra vedkommende gives forrang, hvis en medarbejder sidder med andre opgaver? 6.3 Medarbejderne skal kende og bruge værktøjerne Det er ikke nok, at der udarbejdes værktøjer; de skal også bruges. Ledelsen må løbende følge op på arbejdet. Et mere intensivt arbejde kan være særligt vigtigt, hvis initiativerne indebærer en ændring af virksomhedens kultur, fx i forhold til de eksisterende arbejdsgange. Et sådant

19 SIDE 19 HVAD KAN DIN VIRKSOMHED GØRE FOR AT OVERHOLDE KONKURRENCEREGLERNE? skifte kan have større gennemslagskraft, hvis det bliver præsenteret på en måde, så medarbejderne forstår baggrunden for ændringerne og deres nødvendighed. Det er sjældent nok, at det centralt meldes ud, at der er indført en række værktøjer, fx at en vejledning om konkurrencereglerne nu kan læses på virksomhedens intranet. Det er vigtigt, at virksomheden gør en aktiv indsats for at sikre, at medarbejderne har forstået reglerne og hvorfor det er vigtigt, at virksomheden overholder dem. Der er mange måder, som din virksomhed kan udbrede kendskabet til værktøjerne på. Hvad, der er den mest effektive, vil afhænge af den enkelte virksomhed. Du kan fx præsentere værktøjerne på et møde, hvor de også bliver gennemgået. I mange virksomheder er det en god ide, at de ansatte deltager i undervisning. Det kan være internt eller fx i en brancheforening. Det behøver ikke nødvendigvis være et langt forløb. Eksempler og emner skal være relevante for medarbejderne. Det er normalt en god ide, at undervisningen forløber interaktivt, fx ved brug af opgaver, så medarbejderne bliver aktivt inddraget og får lejlighed til at stille spørgsmål. Spørgsmål kan også føre til, at det bliver nødvendigt at ændre nogle af værktøjerne. Det kan være, at værktøjerne præsenteres på forskellig vis for forskellige medarbejdergrupper. En virksomheds salgsfolk har fx ikke samme behov som dens produktionsafdeling. Undervisningen kan også blive suppleret af e-learning. Det kan fx være en efterfølgende test for at måle, hvor godt medarbejderne har forstået reglerne og kan anvende dem i praksis. Det kan også være andet elektronisk undervisningsmateriale, fx et brush-up -kursus eller et elektronisk opslagsværk. Selv om sådanne elektroniske værktøjer har deres fordele, giver de ikke medarbejderne samme mulighed for at stille spørgsmål som fx præsentation af reglerne på et møde eller en undervisningsseance. Det er vigtigt, at aktiviteterne gentages jævnligt, så det sikres, at medarbejderne altid kender konkurrencereglerne. Det er også vigtigt, at der bliver taget hånd om nye medarbejdere. 6.4 Hver enkelt i virksomheden har et ansvar for at overholde reglerne Det er vigtigt at være opmærksom på, at ledelsen ikke kan delegere ansvaret for at overholde konkurrencereglerne. At compliance officer har det daglige ansvar for virksomhedens arbejde med at overholde konkurrencereglerne, fritager ikke ledelsen eller andre for at sikre, at virksomheden faktisk overholder reglerne. Ledelsen har som nævnt en meget væsentlig rolle i den forbindelse. Ligeledes er det vigtigt, at hvert enkelt ledelsesmedlem og hver enkelt medarbejder sikrer og kan stå inde for, at alt, hvad vedkommende foretager sig eller er involveret i, er i overensstemmelse med konkurrencereglerne. På denne måde undgås det også, at fejl opstår ved, at den enkelte fejlagtigt tror, at en anden har vurderet en adfærds lovlighed.

20 SIDE 20 KAPITEL 7 LØBENDE OPFØLGNING Kapitel 7 Løbende opfølgning Der må løbende følges op på, at din virksomhed overholder konkurrencereglerne og at værktøjerne hele tiden er tilpasset din virksomheds aktuelle behov. Du må løbende undersøge, om din virksomheds mulige faldgruber har ændret sig. Det kan fx være:» at din virksomhed vil ændre sine distributionsaftaler» at der tidligere har været problemer på områder, der nu ikke længere er relevante» at din virksomhed har forøget sin markedsandel» at din virksomhed vil gå ind på nye markeder» at din virksomhed har købt en virksomhed med en anden compliancekultur Sådanne ændringer kan gøre, at der er behov for at ændre værktøjerne, så de afspejler din virksomheds nuværende faldgruber. Det kan også være, at de nuværende initiativer ikke er tilstrækkelige, fx at der tidligere har været problemer på et område, og der fortsat er usikkerhed om reglerne her. Du må også undersøge, om virksomheden faktisk overholder konkurrencereglerne. Hvis din virksomhed har udstukket interne retningslinjer til medarbejderne, må det også sikres, at disse overholdes. Undersøgelserne skal være tilstrækkelige til, at du får et retvisende billede af medarbejdernes og virksomhedens overholdelse. De undersøgelser, du kan foretage, kan være én eller flere af dem, der er beskrevet i kapitel 4. Da din virksomhed allerede har taget forskellige skridt til bedre at sikre overholdelse, kan der være behov for yderligere undersøgelser, der mere direkte vedrører disse værktøjer. Det kan fx være, om medarbejderne deltager i undervisningsforløb og om værktøjerne faktisk bruges. Der kan ikke siges noget mere generelt om, hvor ofte disse undersøgelser skal foretages. De må gennemføres med sådanne intervaller, at virksomhedens arbejde med at overholde konkurrencereglerne er effektivt. Det vil afhænge af den enkelte virksomhed. Konkurrenceretten er et meget dynamisk område. De grundlæggende regler forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler og forbuddet mod misbrug af dominerende stilling er uændrede, siden loven trådte i kraft i Men der sker selvfølgelig en udvikling i reglerne og i praksis. Det er nødvendigt, at du løbende følger med i denne udvikling, så du kan foretage de nødvendige tilpasninger af værktøjerne. For at følge med kan din virksomhed fx tilmelde sig Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nyhedsbreve. Advokater og brancheforeninger har typisk også ordninger, hvor der orienteres om relevante forhold.

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall EMNER Ændring af konkurrenceloven Indførelse af fængselsstraf Væsentlig skærpelse

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning forklarer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en ansøgning om straflempelse for deltagelse i karteller. Det er afgørende, at

Læs mere

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven.

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 6 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Teknisk gennemgang af forslag til ændring af konkurrenceloven (L

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

BRANCHEFORENINGER HVAD MÅ MAN TALE OM?

BRANCHEFORENINGER HVAD MÅ MAN TALE OM? side 1 BRANCHEFORENINGER HVAD MÅ MAN TALE OM? ARRANGEMENT OM KONKURRENCERET OG BRANCHEFORENINGERS INFORMATIONSUDVEKSLING Horten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Brancheforeningerne Asfaltindustrien Danske

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU 1. juli 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU EU's ministerråd har vedtaget en omfattende reform af de europæiske konkurrenceregler. De nye regler

Læs mere

COMPLIANCE SEMINAR - konkurrenceret

COMPLIANCE SEMINAR - konkurrenceret COMPLIANCE SEMINAR - konkurrenceret HOS VELTEK 22. og 26. oktober 2015 Frederik André Bork 29901503 fab@lett.dk Kartelreglerne et overblik Agenda Sanktionsregler Introduktion til konkurrencereglerne Det

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

KONKURRENCERET COMPLIANCE TEMA. Brancheforeninger LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

KONKURRENCERET COMPLIANCE TEMA. Brancheforeninger LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma KONKURRENCERET COMPLIANCE TEMA Brancheforeninger 1 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma Brancheforeninger er kendetegnet ved, at de er forum for samarbejde mellem konkurrenter. Et sådant samarbejde kan have mange

Læs mere

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger DI Maj 2016 Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven

Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven 10. august 2017 DI-2017-10144/MQF Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby E-mail: hc@kfst.dk med kopi til kle@kfst.dk Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget Til lovforslag nr. L 21 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2016 Forslag til Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten

Læs mere

Dansk Forening for konkurrenceret

Dansk Forening for konkurrenceret Dansk Forening for konkurrenceret ved advokat Lotte Hummelshøj den 2. maj 2011 Anklagemyndigheden mod Miljølaboratoriet I/S og Milana A/S ( Milana sagen) Sag om tilbudskoordinering Baseret på en anonym

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning gennemgår, hvordan man ansøger om straflempelse for deltagelse i et kartel. Hvordan ansøger jeg om straflempelse? Den bedste måde at søge om straflempelse

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Konkurrenceret i Byggeriet

Konkurrenceret i Byggeriet Konkurrenceret i Byggeriet Konkurrenceret i Byggeriet Dansk Byggeri, juni 2013, Redaktion: Dansk Byggeri/Johan Iversen Møller. Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum. Foto: Erhvervsministeriets billedearkiv

Læs mere

Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret 2.UDGAVE

Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret 2.UDGAVE CAROLINE HEIDE-JØRGENSEN Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret 2.UDGAVE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i Konkurrence- og Markedsføringsret Caroline Heide-Jørgensen Lærebog i Konkurrence-

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Konkurrenceret og kontrakter. Ved partner Jesper Kaltoft, Bech-Bruun

Konkurrenceret og kontrakter. Ved partner Jesper Kaltoft, Bech-Bruun Konkurrenceret og kontrakter Ved partner Jesper Kaltoft, Bech-Bruun 2 Overblik Konkurrencereglernes relevans i forbindelse med kommercielle kontrakter Oversigt over de relevante regler Særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis BEK nr 739 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning DI Maj 2016 Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og hhv. kommuner og regioner.

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn NYT FRA KONKURRENCERET AUGUST 2017 I DENNE UDGAVE 01 Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn 02 VVS-firma vedtager bødeforelæg for karteldannelse 03 Konkurrencerådet udgiver

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager 11-06-2014 BoligOne sagen Mærkbarhed i til-formålssager Eksempel fra småtingsafdelingen» Samlet årsomsætning under 15 mio. kr.» Markedsandel under ½ pct. Hvad gik BoligOne aftalen ud på?» Et fast og ufravigeligt

Læs mere

NÅR KOMMUNIKATIONEN BLIVER ULOVLIG

NÅR KOMMUNIKATIONEN BLIVER ULOVLIG 8. oktober 2014 Specialkonsulent Cecilie Sivertsen og chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath NÅR KOMMUNIKATIONEN BLIVER ULOVLIG Ny vejledning om informationsaktiviteter i brancheforeninger VEJLEDNING OM INFORMATIONSAKTIVITETER

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Kontrolundersøgelser i Danmark

Kontrolundersøgelser i Danmark 12. december 2013 Kontorchef Peter Langkjær Kontrolundersøgelser i Danmark Dansk Forening for Konkurrenceret NÅR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KOMMER PÅ BESØG 1 Anslag Agenda 1. Efterforskning før

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Processer i konkurrencesager. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Processer i konkurrencesager. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. 2013 Processer i konkurrencesager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-520-8 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Konkurrence, vækst og velstand

Konkurrence, vækst og velstand Konkurrence, vækst og velstand Professor Philipp Schröder, PhD Aarhus Universitet, medlem af Konkurrencerådet Årsdage for offentligt indkøb - 2. marts 2017 Konkurrence? Vækst og velstand BNP=Værditilvækst

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Virksomhedernes arbejde med at efterleve konkurrence- og forbrugerlovgivningen. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07

Virksomhedernes arbejde med at efterleve konkurrence- og forbrugerlovgivningen. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07 - - 2012 Virksomhedernes arbejde med at efterleve konkurrence- og forbrugerlovgivningen Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Vejledende udtalelse om BfBE s påtænkte indsamling og offentliggørelse af indekseret prisudvikling

Vejledende udtalelse om BfBE s påtænkte indsamling og offentliggørelse af indekseret prisudvikling BfBE - Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Bjørn Bagge Dato: 27. marts 2017 Sag: BET-16/10871-6 Sagsbehandler: /SAB Vejledende

Læs mere

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Jura Konkurrenceret Afsætningsstrategi Efterår 2014 Marketingsprocessen Mission og vision Analyse af virksomhedens interne forhold Analyse af distributions-forhold Analyse af efterspørgsels-forhold

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Nr. 1 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010

Nr. 1 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Louise Tandrup

Læs mere

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer -------csrtj ' ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff Dato: 13. februar 2013 Sag: ITE-12/06601-5 Vejledende udtalelse om opstilling

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*)

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Kap. 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål(1) at fremme en effektiv(2) samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom(3)

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer 1 Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer Jesper Kaltoft, Partner Mark Gall, Advokat 2 Konkurrencereglerne og distributionsforhold KRL 6 / artikel 101 TEUF Forbud mod visse konkurrence-begrænsende

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Aftale om samarbejde i konkurrencesager

Aftale om samarbejde i konkurrencesager OBS! Denne aftale er ikke trådt i kraft. Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag

Læs mere

Dawn raid-manual 1. Dawn raid-manual. Forholdsregler ved uanmeldt besøg fra konkurrencemyndighederne

Dawn raid-manual 1. Dawn raid-manual. Forholdsregler ved uanmeldt besøg fra konkurrencemyndighederne Dawn raid-manual 1 Dawn raid-manual Forholdsregler ved uanmeldt besøg fra konkurrencemyndighederne og SØIK Indhold Brug af denne manual 3 Den første time 4 Under selve undersøgelsen 5 Det efterfølgende

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Konkurrenceerstatningsloven

Konkurrenceerstatningsloven Advokat Erik Kjær-Hansen Konkurrenceretsforeningen Fokus på substansændringer Det er ikke ofte, at vi i konkurrenceretsmiljøet får en ny hovedlov Konkurrenceloven blev vedtaget i 1996 Efter 20 år i 2016

Læs mere