Sundhed i Odsherred 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhed i Odsherred 2006"

Transkript

1 Odsherred Kommune Sundhed i Odsherred 2006 Ulrik Hesse Jacob Hornnes Sofie Biering-Sørensen Anne Illemann Christensen

2 Sundhed i Odsherred 2006 Ulrik Hesse, Jacob Hornnes, Sofie Biering-Sørensen, Anne Illemann Christensen. Statens Institut for Folkesundhed fusionerede med Syddansk Universitet pr. 1. januar Copyright Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Odsherred Kommune. København, marts Gengivelse af uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation, bedes sendt Odsherred Kommune. Rapporten kan erhverves ved henvendelse til: Sussi Friis Odsherred Kommune Sundhedsafdelingen Sygehusvej Nykøbing Sjælland Telefon: Mobil:

3 Forord Hermed foreligger resultaterne fra Odsherred Kommunes sundhedsprofil, Sundhed i Odsherred I sundhedsprofilen beskrives forekomsten og fordelingen af sundhed og sygdom blandt borgerne i Odsherred og af forhold af betydning herfor, fx sundhedsvaner, brug af sundhedsvæsenet og levekår. Sundhed i Odsherred 2006 er baseret på et modelspørgeskema, der er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed (SIF). Modelspørgeskemaet og den tilhørende vejledning er tænkt som en hjælp til udarbejdelsen af en lokal sundhedsprofil og dermed til planlægningen og udførelsen af det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i kommune og til monitorering af den ydede indsats. Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført af en projektgruppe bestående af forskningsmedarbejder Ulrik Hesse, studentermedarbejder Jacob Hornnes, studentermedarbejder, bachelor, Sofie Biering-Sørensen og forskningsassistent, Anne Illemann Christensen. Programsekretær Hanne Mortensen har opsat og klargjort rapporten til trykning. Fra Odsherred Kommune har sundhedskoordinator Sussi Friis bistået med udvikling af spørgsmål til undersøgelsen og kommenteret rapporten. Marts 2007 Finn Madsen Borgmester Morten Grønbæk Forskningsleder 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Sammenfatning...7 Kapitel 1. Materiale og metode Baggrund og formål Læsevejledning Indsamling af data Spørgeskemaets struktur Bortfald og repræsentativitet Sociodemografisk beskrivelse af populationen Statistisk analyse Kapitel 2. Helbredsrelateret livskvalitet Selvvurderet helbred Stress Funktionsniveau blandt 65-årige eller derover Kapitel 3. Sygelighed og konsekvenser af sygdom Sygdom og sygelighed Langvarig sygdom Specifikke sygdomme Smerter eller ubehag inden for en 14-dages periode Børns sygelighed Ulykker Konsekvenser af sygdom...55 Kapitel 4. Sygdomsadfærd og brug af sundhedsvæsenet Kontakt til læger og andre behandlere inden for en 3-måneders periode Genoptræning Brug af hjemmesygepleje og hjemmehjælp Brug af tandlæge Brug af fysioterapeut og kiropraktor Psykologisk eller psykiatrisk hjælp Brug af medicin Sundhedscenter Odsherred

6 Kapitel 5. Sundhedsadfærd Rygning Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet i fritiden Fysisk aktivitet i hovedbeskæftigelsen Alkohol Hash Kost Svær overvægt og undervægt Forandringsparathed Egen indsats Alkohol Rygning Ændring af vægt Ændring af motionsvaner Kapitel 6. Sociale relationer Det strukturelle aspekt Det funktionelle aspekt Kapitel 7. Arbejdsmiljø Psykosocialt arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø Sygefravær Passiv rygning

7 Sammenfatning Sundhed i Odsherred 2006 har til formål at beskrive forekomsten og fordelingen af sundhed og sygelighed blandt borgere i Odsherred Kommune. Beskrivelsen omfatter forekomst og fordeling af helbredsrelateret livskvalitet, funktionsevne, sygdom, sygelighed, sygdomsadfærd og sociale relationer samt faktorer, der har betydning for sundhedstilstanden som fx sundhedsadfærd, sundhedsvaner, livsstil og forandringsparathed. Sundhed i Odsherred 2006 er baseret på en repræsentativ stikprøve på 2000 tilfældigt udvalgte borgere, der pr. 1. oktober 2006 var 16 år eller derover og bosiddende i Odsherred Kommune. Sundhed i Odsherred 2006 bygger på et spørgeskema udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed. Spørgeskemaet er baseret på samme model som sundhed- og sygelighedsundersøgelserne Det betyder, at Sundhed i Odsherred 2006 i vid udstrækning vil kunne sammenlignes med såvel regionale som nationale forhold. Helbredsrelateret livskvalitet Kapitlet om helbredsrelateret livskvalitet omhandler den subjektive dimension af sundhed og helbred og beskriver, hvordan borgerne i Odsherred Kommune oplever deres egen sundhed og deres eget helbred. Der tages udgangspunkt i indikatorerne selvvurderet helbred og selvoplevet stress. Selvvurderet helbred Selvvurderet helbred er en særdeles god faktor til at forudsige dødelighed og sygelighed. Jo dårligere en person vurderer sit eget helbred, desto større er risikoen for død og for sygelighed i en given opfølgningsperiode. I Odsherred Kommune er andelen, der vurderer deres helbred som værende virkelig godt eller godt, mindre end i Region Sjælland og i Danmark som helhed. Der er en større andel blandt mænd end blandt kvinder, der vurderer deres eget helbred som værende virkelig godt eller godt. Andelen, med virkelig godt eller godt selvvurderet helbred, falder med stigende alder. Jo højere uddannelsesniveau desto større er andelen, der vurderer eget helbred som værende virkelig godt eller godt. Der er en markant større andel blandt erhvervsaktive end blandt ikke erhvervsaktive, der vurderer deres helbred som værende virkelig godt eller godt. Der er en mindre andel blandt enlige (separerede, skilte) end blandt gifte, der vurderer deres helbred som værende virkelig godt eller godt. Stress Stress er en tilstand karakteriseret fysiologisk ved energimobilisering og psykologisk ved anspændthed og manglende lyst. Udsættelse for stress i længerevarende perioder kan medføre stressbetinget sygdom, som fx hjerte-karsygdom og depression. Desuden kan allerede eksisterende sygdom forværres af stress. Andelen, der ofte føler sig stresset i Odsherred Kommune, adskiller sig ikke fra andelen i Region Sjælland og Danmark som Helhed. Der er en større andel blandt kvinder end blandt 7

8 mænd, der ofte føler sig stresset i dagligdagen. Andelen, der ofte føler sig stresset, er størst i aldersgruppen år og mindst i aldersgruppen 65+ år. Blandt borgere med en kort uddannelse er andelen, der ofte føler sig stresset, markant mindre end blandt borgere med en mellemlang eller lang uddannelse. Sygdom og sygelighed I Sundhed i Odsherred 2006 anvendes tre forskellige mål for sygdom og sygelighed. Det drejer sig om forekomst af langvarig sygdom, forekomst af specifikke sygdomme samt forekomst af gener, symptomer og besvær inden for en 14-dages periode. Langvarig sygdom Andelen i Odsherred Kommune, der har en eller flere langvarige sygdomme, adskiller sig ikke fra andelen i Region Sjælland og Danmark som helhed. Andelen, med langvarig sygdom, stiger med stigende alder. Blandt ikke erhvervsaktive er der en større andel, der har en langvarig sygdom, end erhvervsaktive. Andelen, der har en langvarig sygdom, er større blandt enlige (separerede, skilte) end blandt gifte. Specifikke sygdomme Andelen i Odsherred Kommune, der har allergi, er mindre end andelen i Region Sjælland og i Danmark som helhed. Der er en mindre andel, der lider af allergi, blandt mænd end blandt kvinder. Blandt mænd, er andelen, der har allergi, størst i aldersgruppen år, mens andelen blandt kvinder er størst i aldersgruppen år. I Odsherred Kommune er andelen, der lider af forhøjet blodtryk, på niveau med andelen i Region Sjælland og Danmark som helhed. Andelen, med forhøjet blodtryk, stiger med stigende alder. Der er en større andel, med forhøjet blodtryk, blandt ikke erhvervsaktive end blandt erhvervsaktive. Andelen, der har forhøjet blodtryk, er mindre blandt enlige (ugifte) end blandt gifte. Andelen i Odsherred Kommune, der lider af slidgigt/leddegigt, adskiller sig ikke fra andelen i Region Sjælland og i Danmark som helhed. Andelen, der lider af slidgigt/leddegigt, stiger med stigende alder, og er større blandt kvinder end blandt mænd. Blandt borgere med en mellemlang uddannelse er der en større andel med slidgigt/ledegigt end blandt borgere med lang uddannelse. Der er en større andel blandt ikke erhvervsaktive, der lider af slidgigt/leddegigt, end blandt erhvervsaktive. Andelen, der har slidgigt/ledegigt, er større blandt enlige (separerede, skilte) end blandt gifte. Andelen, der lider af migræne eller hyppig hovedpine, i Odsherred Kommune adskiller sig ikke fra andelen i Region Sjælland og Danmark som helhed. Der er en mindre andel, med migræne eller hyppig hovedpine, blandt mænd end blandt kvinder. Der er en større andel, der har migræne eller hyppig hovedpine, blandt borgere med en mellemlang uddannelse end blandt borgere med en lang uddannelse. Andelen, der har migræne eller hyppig hovedpine, er større blandt ikke erhvervsaktive end blandt erhvervsaktive. Blandt samlevende og enlige (separerede, skilte) er andelen, der har migræne eller hyppig hovedpine, større end blandt gifte. 8

9 Andelen i Odsherred Kommune, der har en rygsygdom, er mindre end andelen i Region Sjælland. Overordnet stiger andelen, der har en rygsygdom, med stigende alder. Der er en større andel blandt ikke erhvervsaktive end blandt erhvervsaktive, der har en rygsygdom. Gener og symptomer inden for en 14-dages periode Andelen, der har meget generende smerter eller ubehag, i Odsherred Kommune adskiller sig ikke fra andelen i Region Sjælland og Danmark som helhed. I alle aldersgrupper er der en større andel blandt kvinder end blandt mænd, der har meget generende smerter eller ubehag. Blandt borgere med en kort eller mellemlang uddannelse er andelen, der har meget generende smerter eller ubehag, større end blandt borgere med en lang uddannelse. Der er en større andel blandt ikke erhvervsaktive end blandt erhvervsaktive, der har meget generende smerter eller ubehag. Blandt enlige (separerede, skilte) og samlevende er der en større andel, der har meget generende smerter eller ubehag, end blandt gifte. I Odsherred Kommune er andelen, der har haft smerter eller ubehag i nakke, skuldre, arme eller hænder inden for de seneste 14 dage, større end i Region Sjælland og Danmark som helhed. Andelen, der inden for de seneste 14 dage har oplevet smerter eller ubehag i nakke, skuldre, arme eller hænder, er mindre blandt mænd end blandt kvinder i alle aldersgrupper. Blandt borgere med en mellemlang uddannelse er andelen, der har haft smerter eller ubehag i nakke, skuldre, arme eller hænder, større end blandt borgere med en lang uddannelse. Der er en større andel, der har oplevet smerter eller ubehag i ryg eller lænd inden for de seneste 14 dage, i Odsherred Kommune end i Region Sjælland og Danmark som helhed. Blandt kvinder er der en større andel, der har oplevet smerter og ubehag i ryg eller lænd, end blandt mænd i alle aldersgrupper. Der er en større andel blandt ikke erhvervsaktive end blandt erhvervsaktive, der har haft smerter eller ubehag i ryg eller lænd. Andelen, der inden for de seneste 14 dage har oplevet smerter eller ubehag i ben, hofte, knæ eller fødder, er større i Odsherred Kommune end i Region Sjælland og Danmark som helhed. Der er en mindre andel blandt mænd, der har haft smerter eller ubehag i ben, hofte, knæ eller fødder, end blandt kvinder. Andelen, der har haft smerter eller ubehag i ben, hofte, knæ eller fødder, stiger med stigende alder. Blandt ikke erhvervsaktive er andelen, der har smerter eller ubehag i ben, hofte eller knæ, større end blandt erhvervsaktive. Der er en større andel i Odsherred Kommune, der har været generet af hovedpine inden for de seneste 14 dage, end i Region Sjælland og Danmark som helhed. I alle aldersgrupper er andelen, der har været generet af hovedpine, større blandt kvinder end blandt mænd. Det er en større andel, der har været generet af hovedpine, blandt ikke erhvervsaktive end blandt erhvervsaktive. Blandt enlige (separerede, skilte) er andelen, der har været generet af hovedpine, større end blandt gifte. Andelen af borgere i Odsherred Kommune, der inden for de seneste 14 dage har været generet af træthed, er større end i Region Sjælland og Danmark. I alle aldersgrupper er der en større andel blandt kvinder end blandt mænd, der har været generet af træthed. Overordnet falder andelen, der har været generet af træthed, med stigende alder. 9

10 Børns sygelighed I alle aldersgrupper er infektioner (fx forkølelse, influenza, mellemørebetændelse eller anden febersygdom) og i lidt mindre grad mave-tarmsygdomme (fx ondt i maven, diarre, opkastning eller blindtarmsbetændelse) de hyppigst forekommende enkeltsygdomme. Sygdomsadfærd Mennesker reagerer forskelligt på sygdomme og sygelighed. Nogle reagerer ved ikke at foretage sig noget, mens andre reagerer aktivt på måder, der kan variere bredt. De aktive reaktioner kan fx være at kontakte sundhedsvæsenet, tage medicin eller søge hjælp hos venner og bekendte. Kontakt til behandlere Andelen i Odsherred Kommune, der har haft kontakt til en praktiserende læge inden for de seneste tre måneder, er større end andelen i Region Sjælland og Danmark. Der er en større andel, der har haft kontakt til en praktiserende læge, blandt kvinder end blandt mænd i alle aldersgrupper. Overordnet stiger andelen, der har haft kontakt til en praktiserende læge, med stigende alder. Andelen af borgere, der har haft kontakt til en praktiserende læge, er større blandt ikke erhvervsaktive end blandt erhvervsaktive. Der er en større andel blandt enlige (separerede, skilte), der har haft kontakt til den praktiserende læge, end blandt gifte. Der er en større andel i Odsherred Kommune, der har været til genoptræning inden for det seneste år, end i Region Sjælland og Danmark. Der er en større andel blandt kvinder end blandt mænd har været til genoptræning, og andelen stiger med stigende alder. Blandt ikke erhvervsaktive er andelen, der har været til genoptræning, større end andelen blandt erhvervsaktive. I Odsherred Kommune er der en større andel, der har været til tandlæge indenfor de seneste tre måneder, end i Region Sjælland og Danmark. Andelen, der har været til tandlæge, stiger med alderen til og med aldersgruppen år, hvorefter den falder. Brug af medicin Andelen i Odsherred Kommune, der har brugt receptpligtig medicin inden for de seneste 14 dage, adskiller sig ikke fra andelen i Region Sjælland og Danmark som helhed. Blandt kvinder er der en større andel, der har brugt receptpligtig medicin, end blandt mænd. Andelen, der har brugt receptpligtig medicin, stiger med stigende alder. Blandt borgere med en kort uddannelse er der en større andel, der har brugt receptpligtigt medicin, end blandt borgere med en lang uddannelse. Der er en større andel, der har brugt receptpligtigt medicin, blandt ikke erhvervsaktive end blandt erhvervsaktive. I Odsherred Kommune er der en større andel end i Region Sjælland og Danmark, der har brugt håndkøbsmedicin inden for de seneste 14 dage. Der er en større andel blandt kvinder, der har brugt håndkøbsmedicin, end blandt mænd. Andelen, der har brugt smertestillende receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin inden for de seneste 14 dage, er større i Odsherred Kommune end i Region Sjælland og Danmark som helhed. I alle aldersgrupper er der en større andel blandt kvinder end blandt mænd, der har brugt smertestillende medicin. Blandt borgere med en mellemlang uddannelse er der en større andel, der har brugt smertestillende medicin, end blandt borgere med en lang uddannelse. 10

11 Andelen, der har brugt smertestillende medicin, er større blandt ikke erhvervsaktive end blandt erhvervsaktive. I Odsherred Kommune er andelen, der inden for de seneste 14 dage har brugt blodtrykssænkende medicin, større end andelen i Region Sjælland og Danmark som helhed. Andelen, der har taget blodtrykssænkende medicin, er størst i de ældste aldersgrupper. Blandt borgere med en kort eller mellemlang uddannelse er andelen, der har brugt blodtrykssænkende medicin, større end blandt borgere med en lang uddannelse. Der er en mindre andel blandt enlige (ugift), der har brugt blodtrykssænkende medicin, end blandt gifte. Sundhedsadfærd Sundhedsadfærd forstås som den del af en persons livsstil, der har indvirkning på eller betydning for den enkelte persons sundhed og helbred. Sundhedsadfærden kan have såvel tilsigtede som utilsigtede konsekvenser. Rygning En væsentlig årsag til danskernes overdødelighed er deres rygevaner. Rygere lever i gennemsnit ca. 7 år kortere end ikke-rygere. I Odsherred Kommune er andelen, der ryger dagligt, på niveau med andelen i Region Sjælland og i Danmark som helhed. I alle aldersgrupper er der en større andel blandt mænd end blandt kvinder, der ryger dagligt. Både blandt mænd og kvinder er andelen, der ryger dagligt, størst i aldersgruppen Andelen, der ryger dagligt, er større blandt borgere med en kort uddannelse end blandt borgere med en lang uddannelse. Der er en større andel blandt ikke erhvervsaktive end blandt erhvervsaktive, der ryger dagligt. Andelen, der ryger dagligt, er mindre blandt gifte end blandt de øvrige civilstandsgrupper. Andelen der er storrygere, dvs. borgere der ryger 15 eller flere cigaretter om dagen, i Odsherred Kommune adskiller sig ikke fra andelen i Region Sjælland og Danmark. Der er en større andel der er storryger blandt mænd end blandt kvinder. Andelen af storrygere falder med stigende uddannelsesniveau. Blandt enlige (separerede, skilte) er andelen, der er storrygere, større end blandt gifte. Fysisk aktivitet Det fysiske aktivitetsniveau er på en lang række områder formindsket i takt med, at de fysiske krav i vores fritids- og arbejdsliv er reduceret. Denne udvikling påvirker vores sundhed og sygelighed, idet fysisk aktivitet har mange positive effekter på både den fysiske og psykiske helbredstilstand. I Odsherred Kommune er der en større andel, der dyrker hård eller mellemhård fysisk aktivitet i fritiden, end i Region Sjælland. Der er en større andel blandt mænd end blandt kvinder, der dyrker hård eller mellemhård fysisk aktivitet i fritiden, i alle aldersgrupper. Andelen, der dyrker hård eller mellemhård fysisk aktivitet i fritiden, falder med stigende alder. Der er en mindre andel, der er fysisk aktive i fritiden, blandt borgere med en mellemlang uddannelse end blandt borgere med en lang uddannelse. Andelen i Odsherred Kommune, der beskriver den fysiske aktivitet i deres hovedbeskæftigelse som værende stillesiddende, er mindre end andelen i Danmark. Andelen, med stillesid- 11

12 dende arbejde i hovedbeskæftigelsen, stiger med stigende uddannelseslængde. Der er en mindre andel, med stillesiddende arbejde i hovedbeskæftigelsen, samlevende end blandt gifte. Alkohol Borgere med stort alkoholforbrug har højere dødelighed og sygelighed end personer med moderat eller intet forbrug. Borgere uden alkoholforbrug har den samme risiko for sygelighed og dødelighed som borgere med et moderat alkoholforbrug. For at forebygge alkoholrelaterede problemer i den danske befolkning anbefaler Sundhedsstyrelsen en maksimumsgrænse på 21 genstande om ugen for mænd og 14 genstande om ugen for kvinder (genstandsgrænse). Endvidere anbefales et maksimum af fem genstande for en drikkeseance. I Odsherred Kommune er andelen, der inden for den seneste uge har overskredet sundhedsstyrelsens genstandsgrænser, på niveau med andelen i Region Sjællnd og Danmark som helhed. I alle aldersgrupper er der en større andel blandt mænd, der har overskredet sundhedsstyrelsens genstandsgrænser, end blandt kvinder. Andelen i Odsherred Kommune, der indenfor den seneste måned ved mindst en enkelt lejlighed har drukket fem genstande eller derover, er mindre end i Danmark som helhed. I alle aldersgrupper er der blandt mænd en større andel, der har haft mindst en bingeepisode, end blandt kvinder. Andelen, der har haft mindst en bingeepisode, falder med stigende alder. Blandt borgere med en mellemlang uddannelse er andelen, der har haft mindst en bingeepisode, større end blandt borgere med en lang uddannelse. Hash Det at prøve stoffer er typisk et ungdomsfænomen, og de fleste fortsætter ikke brugen. Hovedparten af de personer, der prøver stoffer, har således et eksperimentelt forbrug i en kortere periode i de unge år. Der er en større andel i Odsherred Kommune, der inden for det sidste år har prøvet hash, end i Region Sjælland. Andelen, der har prøvet hash, er størst i aldersgruppen år. Blandt enlige (ugifte) er der en større andel, der har prøvet hash, end blandt gifte. Svær overvægt I Odsherred Kommune er andelen, der er svært overvægtige, større end andelen i Danmark som helhed. Både blandt mænd og kvinder er andelen, der er svært overvægtig, mindst i aldersgruppen år. Andelen, der er svært overvægtig, falder med stigende uddannelseslængde. Der er en større andel blandt enlige (separerede, skilte), der er svært overvægtige, end blandt gifte. Egen indsats En vigtig forudsætning for, at sundhedsformidlere, praktiserende læger m.fl. kan motivere befolkningen til selv at ændre på deres sundhedsadfærd, er, at borgerne selv tror, at deres egen indsats har betydning for deres helbred og sundhed. Andelen i Odsherred Kommune, der tror, at egen indsats er særdeles vigtig for at bevare deres helbred, er større end andelen i Region Sjælland og i Danmark som helhed. Overordnet falder andelen, der mener, at egen indsats er særdeles vigtig for at bevare eller forbedre helbredet, med stigende alder. Dette gælder dog ikke for aldersgruppen år. Andelen, der 12

13 mener, at egen indsats er særdeles vigtig for at bevare eller forbedre helbredet, stiger med stigende uddannelsesniveau. Blandt erhvervsaktive er andelen, der mener, at egen indsats er særdeles vigtig for at bevare eller forbedre helbredet, større end blandt ikke erhvervsaktive. Der er en større andel i Odsherred Kommune, der aktivt gør noget for at bevare eller forbedre deres helbred, end i Region Sjælland. I alle aldersgrupper er der blandt kvinder en større andel, der aktivt gør noget for at bevare eller forbedre deres helbred, end blandt mænd. Andelen, der gør noget aktivt for at bevare eget helbred, er mindst i aldersgruppen år for både mænd og kvinder. Sociale relationer Menneskets sociale relationer har betydning for dets helbred. Undersøgelser har vist, at personer med stærke sociale relationer ikke nær så let bliver syge, som personer med svage sociale relationer og hvis de bliver syge, kommer de sig hurtigere efter deres sygdom og har mindre risiko for at dø tidligt. Andelen i Odsherred Kommune, der sjældnere end en gang om måneden træffer familien, er større end andelen i Region Sjælland og i Danmark. Blandt mænd er andelen, der træffer deres familie sjældnere end en gang om måneden, størst i aldersgruppen år, mens andelen blandt kvinder er størst i aldersgruppen år. Andelen, der sjældnere end en gang om måneden træffer familien, er større blandt enlige (ugifte/separerede) og samlevende end blandt gifte. Der er en større andel i Odsherred Kommune, der sjældnere end en gang om måneden træffer venner og bekendte, end i Region Sjælland og Danmark som helhed. Der er en mindre andel blandt de årige end blandt de resterende aldersgrupper, der angiver, at de sjældnere end en gang om måneden træffer venner og bekendte. Blandt erhvervsaktive er der en større andel, der sjældnere end en gang om måneden træffer venner og bekendte, end blandt ikke erhvervsaktive. I Odsherred Kommune er der en større andel, der sjældnere end en gang om måneden ser venner og bekendte, end i Region Sjælland og i Danmark som helhed. Blandt mænd er der en mindre andel, der træffer venner og bekendte sjældnere end en gang om måneden, end blandt kvinder. Andelen, der sjældnere end en gang om måneden ser venner og bekendte, er mindst i aldersgruppen år. Blandt erhvervsaktive er der en større andel, der sjældnere end en gang om måneden ser venner og bekendte, end blandt ikke erhvervsaktive. Andelen, der ofte eller en gang imellem er uønsket alene, er større i Odsherred Kommune end i Region Sjælland og Danmark som helhed. Andelen, der ofte eller en gang imellem er uønsket alene, er størst i aldersgruppen år for både mænd og kvinder. I forhold til uddannelsesniveau ses, at jo længere uddannelse des mindre er andelen, der ofte eller en gang imellem er uønsket alene. Blandt erhvervsaktive er der en større andel, der ofte eller en gang imellem er uønsket alene, end blandt ikke erhvervsaktive. Endvidere er der en mindre andel blandt gifte, der ofte eller en gang imellem er uønsket alene, end blandt de resterende civilstandsgrupper. 13

14 Andelen, der ikke regner med at kunne få hjælp fra andre i tilfælde af sygdom, er større i Odsherred Kommune, end i Region Sjælland og Danmark som helhed. Andre, vil i dette tilfælde sige personer uden for husstanden. Andelen, der ikke regner med at kunne få hjælp fra andre i tilfælde af sygdom, stiger med stigende alder. I Odsherred Kommune er andelen, der aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte, større end andelen i Danmark som helhed. Både blandt mænd og kvinder er andelen, der aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte, størst i aldersgruppen 65+ år. Der er en større andel blandt enlige (separerede, skilte) og samlevende, der aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte, end blandt gifte. Andelen, hvor nogen i deres familie eller blandt deres venner, ofte eller for det meste kræver for meget af dem i deres hverdag, er større i Odsherred Kommune end i Region Sjælland og Danmark som helhed. Der er en større andel blandt kvinder end blandt mænd, hvor nogen i deres familie eller blandt deres venner, ofte eller for det meste kræver for meget af dem i deres hverdag. Blandt enlige (separerede, skilte) er der en mindre andel, hvor nogen i deres familie eller blandt deres venner, ofte eller for det meste kræver for meget af dem i deres hverdag, end blandt gifte. Arbejdsmiljø Arbejdspladsen er de senere år blevet et centralt forum for forebyggelse og sundhedsfremme, og der er kommet større fokus på arbejdsmiljøets indflydelse på medarbejdernes fysiske og psykiske sundhedstilstand. I Odsherred Kommune er oplevelsen af manglende støtte fra den nærmeste overordnede den hyppigst nævnte psykiske arbejdsmiljøbelastning. Der er en større andel i Odsherred Kommune der angiver, at de kun sommetider, sjældent eller aldrig får støtte fra deres nærmeste overordnede, end i Region Sjælland og Danmark som helhed. Endvidere er der en større andel, der kun sommetider, sjældent eller aldrig har indflydelse på, hvad de laver, i Odsherred Kommune end i Region Sjælland og Danmark. I Odsherred Kommune er der en mindre andel, der altid eller ofte ikke når alle sine arbejdsopgaver, end i Region Sjælland og Danmark som helhed. I relation til det fysiske/termiske arbejdsmiljø, er arbejde i bøjede/forvredne arbejdsstillinger den hyppigst nævnte arbejdsmiljøbelastning i Odsherred Kommune. Andelen, der arbejder i bøjede/forvredne stillinger, er større i Odsherred Kommune end i Region Sjælland og Danmark som helhed. Endvidere er andelen, der løfter/bærer tunge byrder, andelen der er udsat for gentagne og ensidige bevægelser samt andelen, der er udsat for støj, større i Odsherred Kommune end i Region Sjælland og Danmark som helhed. 14

15 Kapitel 1. Materiale og metode 1.1 Baggrund og formål Med kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, har Odsherred Kommune fået ansvaret for en række områder, som Vestsjællands Amt tidligere har været ansvarlig for. Ansvaret for den borgerrettede forebyggelse er flyttet fra amt til kommune, og ansvaret for den patientrettede forebyggelse er blevet delt mellem regionen og kommunen. Derudover er behandlingsindsatsen på fx alkohol- og stofmisbrugsområdet flyttet til kommunen. Kommunen skal ligeledes være med til at finansiere hospitalsindlæggelser samt brug af forskelligt sundhedsprofessionelt personale såsom praktiserende læge. Odsherred Kommune har endvidere overtaget ansvaret for, og finansieringen af, al genoptræning, der foregår efter udskrivning fra hospitalet. Kommunen skal derfor på flere områder have indgående kendskab til borgerne, bl.a. i forhold til sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd. En række oplysninger om kommunens borgere kan hentes fra forskellige registre (fx Landspatientregistret), men andre oplysninger om borgernes forhold først og fremmest kan opnås, hvis borgerne spørges direkte. En sundhedsprofil vil derfor være et værdifuldt værktøj i forhold til planlægningen, prioritering og gennemførelsen af de nye kommunale forebyggelses- og behandlingsopgaver. Sundhedsprofilen vil på sigt kunne bidrage til overvågning og evaluering af de gennemførte indsatser. Det overordnede formål med Sundhed i Odsherred 2006 er at beskrive forekomsten og fordelingen af sundhed og sygelighed blandt borgere i Odsherred Kommune. Beskrivelsen omfatter forekomst og fordeling af helbredsrelateret livskvalitet, funktionsevne, sygdom, sygelighed, sygdomsadfærd og sociale relationer samt faktorer, der har betydning for sundhedstilstanden som fx sundhedsadfærd, sundhedsvaner, livsstil og forandringsparathed. 1.2 Læsevejledning Rapporten består af syv kapitler. I første kapitel er der redegjort for formål, dataindsamling, spørgeskemaets opbygning, og der gives en sociodemografisk beskrivelse af borgerne i Odsherred Kommune. I de følgende seks kapitler beskrives undersøgelsens resultater. Kapitlerne dækker den subjektive dimension af sundhed og helbred, det medicinske perspektiv på sygelighed, samt sygdomsadfærd og brug af sundhedsvæsenet, sundhedsadfærd, sociale relationer og arbejdsmiljø. Et bredt udvalg af undersøgelsens resultater præsenteres som standardtabeller. Hver standardtabel er opbygget på samme måde og består af én tabel og én figur. I det efterfølgende afsnit, hvor det forklares, hvordan en standardtabel læses, er standardtabellen for fysisk aktivitet i fritiden brugt som eksempel (se standardtabel 1.1). 15

16 Ud for Total vises i standardtabellen totaltal fra hhv. Odsherred Kommune, Region Sjælland samt Danmark. Tallene for Region Sjælland og Danmark er fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 (SUSY-2005). Ved enkelte standardtabeller er det ikke muligt at angive opgørelser fra SUSY Dette skyldes, at spørgsmålene enten ikke er medtaget i SUSY-2005, eller at spørgsmålsformuleringen ikke er den samme i Sundhed i Odsherred 2006 og SUSY I standardtabellen følger dernæst de anvendte sociodemografiske baggrundsvariabler: køn og alder, kombineret skole- og erhvervsuddannelse, erhvervsstatus og civilstand. De efterfølgende søjler indeholder forskellige statistiske opgørelser. Første søjle Forekomst angiver andelen med den givne indikator. Således viser tallene ud for Total andelen, der er fysisk aktive i fritiden i hhv. Danmark som helhed, i Region Sjælland og i Odsherred Kommune. Tallet ud for gruppen af årige mænd angiver, at blandt mænd i denne aldersgruppe er 46,9 % fysisk aktive i fritiden. For de årige kvinder, er andelen 23,4 %. I alt er 31,7 % blandt mænd og 19,9 blandt kvinder fysisk aktive i fritiden. Til beskrivelse af sociodemografiske forskelle vises i denne rapport tal for hhv. kombineret skole- og erhvervsuddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og civilstand. For skole- og erhvervsuddannelse er der vist forekomster for alle, der er 25 år eller ældre, og som har oplyst skole- og erhvervsuddannelse. En stor andel i aldersgruppen år har endnu ikke færdiggjort deres uddannelse, derfor er denne aldersgruppe ikke medtaget. Det samme gælder for tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor analyserne pga. pensionsalderen på 65 år alene er gennemført for aldersgruppen år, selvom nogle i alderen 65 + år stadig er i arbejde. I søjlen Standardiseret forekomst vises standardiserede forekomster for alle grupper undtagen de køns- og aldersspecifikke. De standardiserede forekomster er køns- og aldersstandardiseret i forhold til den danske befolkning pr. 1. januar Det betyder, at forekomsten er justeret for køns- og aldersmæssige forskelle, således at tallene fra Odsherred Kommune kan sammenlignes med tallene fra Region Sjælland og Danmark. Tallene er altså et udtryk for, hvor stor forekomsten af fysisk aktivitet i fritiden ville være, hvis Sundhed i Odsherred 2006 og SUSY-2005 havde samme køns- og aldersfordeling, som den danske befolkning 1. januar Dog gælder for samlivsstatus, at der alene er standardiseret efter alder. Der er ikke lavet køns- og aldersstandardiserede forekomster for gruppen Skoleelev/anden uddannelse. Dette skyldes, at der ikke ønskes at analysere på gruppen, da det ikke er entydigt hvilket niveau Anden uddannelse befinder sig på. Der er ikke heller beregnet standardiserede forekomster for samlivsgruppen Enlig, (enkestand), da det ikke giver mening at aldersstandardisere en gruppe, der altovervejende udgøres af ældre over 65 år. Efter den standardiserede forekomst er der markeret med + eller -, hvis den standardiserede forekomst afviger signifikant fra referencegruppen. For køn og alder bruges de ikkestandardiserede forekomster. Ved total opgørelser er Odsherred Kommune valgt som referencegruppe. For køn og alder er kvinder i aldersgruppen år valgt som referencegruppe. Det fremgår af standardtabel 1.1, at alle mænd og kvinder, bortset fra den ældste aldersgruppe, har statistisk signifikant højere andele, der er fysisk aktive i fritiden end referencegruppen. De ældste kvinder har en statistisk signifikant mindre andel, der er fysisk aktive i fritiden, end referencegruppen. Tilsvarende er gruppen med lang uddannelse, de erhvervsaktive og borgere der er gifte, valgt som referencegrupper ved hhv. kombineret skole- og erhvervsuddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet samt civilstand. Referencegruppen er skrevet i kursiv. Der vil kun blive kommenteret på standardtabellen i de tilfælde, hvor der er statistiske signifikante forskelle mellem grupperne. 16

17 Den sidste søjle i standardtabellen angiver hvor mange personer, der er i den pågældende undergruppe. Der er fx 664 kvinder og 537 mænd i undersøgelsen (standardtabel 1.1). Når der kommenteres på standardtabellen, vil det være de ikke-standardiserede forekomster, der angives. I hver standardtabel er der endvidere en figur, der viser forekomster for Odsherred Kommune, Region Sjælland og Danmark, samt forekomst for Odsherred Kommune fordelt på køn og alder. Tallene fra Odsherred Kommune, Region Sjælland og Danmark er de køns- og aldersstandardiserede forekomster (standardtabel 1.1). Standardtabellerne er placeret sidst i et afsnit eller et kapitel, hvorimod almindelige tabeller er placeret der, hvor de bliver omtalt. Både standardtabeller og almindelige tabeller er nummereret fortløbende og særskilt. Der vil således være tabeller og standardtabeller med samme nummer. 17

18 Standardtabel 1.1 Eksempel: Andel der dyrker hård eller mellemhård fysisk aktivitet i fritiden. Forekomst Standardiseret Antal (%) forekomst (%) Total Danmark 26,5 27, Region Sjælland 23,9 26, Odsherred 25,1 30, Mænd år 64, år 46, år 30, år 21,5 186 Mænd i alt 31,7 537 Kvinder år 31, år 23, år 22, år 11,3-194 Kvinder i alt 19,9 664 Kombineret skole- og Kort 14,7 19,4 259 erhvervsuddannelse Mellemlang 25,0 24,1-324 Lang 30,1 32,3 419 Skoleelev/anden skoleuddannelse 31,4 51 Erhvervsstatus Erhvervsaktiv 31,4 32,6 577 Ikke erhvervsaktiv 23,9 25,2 268 Civilstand Gift 26,2 29,4 753 Samlevende 23,9 24,6 138 Enlig (separeret, skilt) 23,3 20,3 90 Enlig (ugift) 34,5 29,7 110 Enlig (enkestand) 7, & + markerer statistisk signifikans % Danmark Region Odsherred Sjælland år år år 65+ år år år år 65+ år Mænd Kvinder 18

19 1.3 Indsamling af data Sundhed i Odsherred 2006 er baseret på en repræsentativ stikprøve af alle borgere, der er 16 år eller derover og bosiddende i Odsherred Kommune pr. 1. oktober Stikprøven var på 2000 borgere, der alle fik tilsendt et spørgeskema. Efterfølgende blev der sendt to rykkerbreve til de borgere, der ikke havde returneret spørgeskemaet. I rykkerbrevene blev vigtigheden af undersøgelsen understreget, og de blev høfligt opfordret til at besvare og returnere skemaet. Med det andet rykkerbrev fulgte desuden et nyt spørgeskema. Dataindsamlingen forløb over syv uger startende medio oktober I alt har 1201 borgere returneret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 60,1 %. 1.4 Spørgeskemaets struktur Spørgeskemaet til Sundhed i Odsherred 2006 er konstrueret med udgangspunkt i SUSY- 2005, der er baseret på en traditionel, epidemiologisk forståelsesmodel, som opererer med nogle risikofaktorer, der kan medvirke til sygdom med deraf følgende konsekvenser (1). Udover at spørge ind til forskellige helbredsmål stilles der en række spørgsmål, der kan belyse perspektiver på sygdom og sundhed, der som tidligere nævnt ikke kan opnås via registre. Der spørges til konsekvenser af sygdom samt en række bagvedliggende oplysninger, der formodes at have betydning for udvikling af sygdom eller kan medføre nedsat livskvalitet. SUSYundersøgelserne er unikke, da der ikke findes andre landsdækkende undersøgelser med disse perspektiver. Fordelen ved at bruge spørgsmål fra SUSY-2005 undersøgelsen er, at det er muligt for kommunen at sammenligne direkte med de nationale og regionale opgørelser. Denne sammenligning foretager vi i rapporten i det omfang, det er muligt. Ved nogle spørgsmål vil sammenligningen mellem data fra SUSY-2005 undersøgelsen og Sundhed i Odsherred 2006 dog være besværliggjort af forskellen i måden, som data er indsamlet på. I SUSY-2005 undersøgelsen er data indsamlet ved personlige interviews i svarpersonens hjem, mens data for Sundhed i Odsherred 2006 er indsamlet ved et postomdelt spørgeskema. Endvidere er SUSY-2005 undersøgelsen indsamlet i løbet af et år, mens dataindsamlingen for Sundhed i Odsherred er foregået i løbet af efteråret, og der er derved ikke taget højde for årstidsvariationen i besvarelserne af helbredsrelaterede spørgsmål. Der er udover standardspørgsmålene udviklet enkelte spørgsmål specifikt til denne undersøgelse. Dette er sket i samarbejde med Odsherred Kommune. Overordnet fordeler spørgsmålene i spørgeskemaet sig indenfor følgende kategorier: sociodemografiske baggrundsspørgsmål (køn, alder, samlivsstatus m.m.) helbredsrelateret livskvalitet sygdomme, gener og symptomer sundhedsvæsenet og medicin sundhedsvaner socialt netværk arbejdsmiljø. 19

20 1.5 Bortfald og repræsentativitet Ved bortfald forstås personer, der er udtrukket til stikprøven, men ikke har mulighed for eller ikke ønsker at deltager i undersøgelsen (fx hvis personen er for syg, er ude at rejse eller ikke ønsker at medvirke i undersøgelsen). Det er af stor betydning for resultaternes generaliserbarhed dels, at de udtrukne borgere tegner et retvisende billede af borgerne i Odsherred Kommune, og dels at de borgere, der ikke deltager i undersøgelsen, ikke afviger væsentligt fra de borgere, der deltager. I tabel 1.1 vises, bl.a. køns- og aldersfordelingen i Odsherred Kommune sammenlignet med den udtrukne stikprøve. Der er færre borgere i stikprøven i alderen år og tilsvarende flere i alderen 65+ år. Der er dog ikke tale om store forskelle, og det betyder ikke noget for validiteten. Der er en tendens til, at de borgere, der deltager, er ældre end borgerne i den udtrukne stikprøve, samt at der er en lille overvægt af kvinder. Tabel 1.1 viser bortfald i køns- og aldersgrupper. Generelt er der et større bortfald blandt mænd end blandt kvinder. Blandt mænd i aldersgrupperne år og år er bortfaldet over 50 %. I de ældste aldersgrupper er bortfaldet væsentligt mindre. Blandt kvinderne er bortfaldet mere jævnt fordelt, dog ses det største bortfald i den yngste aldersgruppe (næsten 50 %). Der er lavet en logistisk regressionsanalyse, for at teste om det observerede bortfald er afhængigt af køn og alder. Analysen bekræfter, at bortfaldet fordeler sig ujævnt på køn og alder. Tabel 1.1 Køns- og aldersfordelingen i hhv. Odsherred Kommune*, den udtrukne stikprøve, deltagere i undersøgelsen samt bortfald. Odsherred Kommune Stikprøve Deltagere Bortfald Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Mænd ,1 94 4,7 25 2, , , ,4 96 8, , , , , , , , , ,2 I alt , , , ,2 Kvinder ,4 77 3,9 42 3, , , , , , , , , , , , , ,2 I alt , , , ,0 I alt , ,6 67 5, , , , , , , , , , , , , ,5 I alt ,0 * Tal fra Danmarks Statistik. Statistikbanken. December

21 1.6 Sociodemografisk beskrivelse af populationen Et af formålene med Sundhed i Odsherred 2006 er at beskrive Odsherred Kommune i forhold til Region Sjælland og Danmark. Generelt viser tabel 1.2, at der er lidt flere kvinder i Sundhed i Odsherred 2006 i forhold til SUSY-2005 undersøgelsen. Dette gælder både for landstallene såvel som for regionstallene. Borgerne i Odsherred er desuden ældre end i resten af landet og regionen. Der er dog generelt ikke tale om store forskelle. Tabel 1.2 Køns- og aldersfordeling for Odsherred (2006), Region Sjælland (2005) og Danmark (2005) (Procent). Odsherred Kommune Region Sjælland Danmark Mænd ,1 4,6 4, ,0 13,8 16, ,2 19,4 17, ,5 11,1 9,6 I alt 44,7 49,0 48,6 Kvinder ,5 4,0 4, ,2 14,5 17, ,5 21,0 18, ,2 11,4 11,1 I alt 55,3 51,0 51,4 I alt ,6 8,6 9, ,2 28,4 33, ,6 40,5 36, ,6 22,5 20,7 I alt 100,0 100,0 100,0 Antal svarpersoner Eventuelle forskelle mellem Odsherred Kommune, Region Sjælland og Danmark kan i nogen grad forklares ved forskelle i den socioøkonomiske sammensætning. Tabel 1.3 viser fordelingen af forskellige sociodemografiske variabler i hhv. Odsherred Kommune, Region Sjælland og Danmark. Den uddannelsesmæssige status er klassificeret efter den internationale uddannelsesnomenklatur, International Standard Classification of Education (ISCED), der er en klassifikation, der både tager højde for skoleuddannelse og erhvervsuddannelse. Uddannelsesniveauet i Odsherred Kommune er lidt lavere end uddannelsesniveauet i Region Sjælland og Danmark som helhed. I Odsherred Kommune har 21,9 % af borgerne mindre end 10 års uddannelse, imod 16,2 % i Region Sjælland og 14,9 % i Danmark som helhed. Blandt borgerne i Odsherred Kommune har 13,3 % 15 eller flere års uddannelse, imod 17,5 % i Region Sjælland og 23,3 % i Danmark som helhed. Endvidere har 4,1 % af borgerne i Odsherred Kommune angivet, at de har Anden Skole -uddannelse, imod 0,3 % i Region Sjælland og 0,6 % i Danmark som helhed. I alt 7,1 % af borgerne i Odsherred Kommune har ikke oplyst nogen uddannelse, imod 0,7 % i Region Sjælland og 0,6 % i Danmark. I Odsherred Kommune er der endvidere en mindre andel der er erhvervsaktive (49,2 %) end i Region Sjælland (55,5 %) og i Danmark som helhed (63,9 %). Der er en større andel, der er gifte, i Odsherred Kommune (62,7 %) end i Region Sjælland (58,7 %) og i resten af landet (54,4 %). Der er ligeledes en større andel der er enlige (enkestand) i Odsherred Kommune (9,2 %) end i såvel Region Sjælland (7,1 %) og i Danmark (6,9 %). Endvidere er der en markant mindre andel der er enlige (ugifte) i Odsherred Kommune (6,6 %) end i Region Sjælland (13,3 %) og i Danmark (16,9 %) 21

22 som helhed. I Odsherred Kommune har 2,6 % af borgerne ikke angivet deres civilstand, imod 0,0 % i både Region Sjælland og Danmark som helhed. I standardtabellerne bliver uoplyste udeladt. Under 10 års uddannelse er kategoriseret som kort uddannelse, års uddannelse som mellemlang uddannelse og 13 års uddannelse eller mere som lang uddannelse. Skoleelever og personer med Anden skole er lagt sammen. Tabel 1.3 Fordelingen af kombineret skole og erhvervsuddannelse, erhvervsmæssig status, ægteskabelig stand og boligforhold (Procent). Kombineret skole- og erhvervsuddannelse Odsherred Kommune Region Sjælland Danmark <10 år 21,9 16,2 14,9 10 år 7,7 5,3 5, år 20,7 25,7 22, år 22,7 32,3 31,0 15+ år 13,3 17,5 23,3 Skoleelev 2,6 2,0 1,7 Anden skole 4,1 0,3 0,6 Uoplyst 7,1 0,7 0,6 I alt Erhvervsmæssig status Erhvervsaktiv 49,2 55,5 63,9 Ikke erhvervsaktiv 49,6 43,8 36,1 Uoplyst 1,2 0,7 0,0 I alt Ægteskabelig stand Gift 62,7 58,7 54,4 Samlevende 11,5 14,9 15,5 Enlig (separeret, skilt) 7,5 6,0 6,3 Enlig (ugift) 6,6 13,3 16,9 Enlig (enkestand) 9,2 7,1 6,9 Uoplyst 2,6 0,0 0,0 I alt Antal svarpersoner Sammenfattende kan det siges, at 60,1 % af borgerne i stikprøven har deltaget i undersøgelsen. Den udtrukne stikprøve er repræsentativ for Odsherred Kommune, men undersøgelsens bortfald betyder, at aldersgruppen år og i et vist omfang også aldersgruppen år er underrepræsenteret i undersøgelsen, mens ældre er overrepræsenteret. Dette gør sig især gældende for mænd. 1.7 Statistisk analyse Som beskrevet i afsnit 1.2, har vi lavet køns- og aldersstandardiserede forekomster, for samtlige variabler, bortset fra køns- og aldersforekomster, der er præsenteret i standardtabeller. Der er foretaget en direkte køns- og alderstandardisering. Grupperne kan sammenlignes internt i variablerne: totalforekomster, kombineret skole- og erhvervsuddannelse, erhvervsstatus, civilstand og boligform. Til at vurdere om der er eventuelle statistisk signifikante forskelle mellem grupper, er der beregnet konfidensintervaller for de standardiserede forekomster. 22

23 Tilsvarende for køns- og aldersgrupper er der beregnet konfidensintervaller. For overskuelighedens skyld vises konfindensintervallerne ikke i standardtabellerne. Til at belyse, hvor vigtigt det er for borgerne i Odsherred Kommune at ændre deres alkoholvaner, deres vægt, deres fysiske aktivitetsniveau og at holde med at ryge (blandt rygere), er der brugt Visuelle Analoge Skalaer (VAS). VAS er en ubrudt skala, hvor respondenten med et kryds på en linie markerer, hvor vigtigt det er ændre sundhedsvaner. Skalaen går fra Slet ikke vigtigt til Meget vigtigt og er uden tal-værdier. Efterfølgende er markeringer konverteret til tal på en skala fra et til ti, og der er udregnet gennemsnit. I tabeller, hvor der indgår VAS spørgsmål, er der brugt Kruskal-Wallis test, for at vurdere om der er forskelle på gruppers gennemsnit. Kruskal-Wallis er et non-parametrisk test, der bygger på gennemsnitlige rangeringer. Litteratur (1) Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk. Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden Statens Institut for Folkesundhed,

24 24

25 Kapitel 2. Helbredsrelateret livskvalitet Nærværende kapitel tager udgangspunkt i indikatorerne selvvurderet helbred og oplevelse af stress. Der sættes således fokus på den subjektive dimension af sundhed og helbred. Derudover beskrives i kapitlet det fysiske funktionsniveau blandt 65+ årige. Den subjektive dimension af sundhed og helbred handler om, hvordan borgerne i Odsherred Kommune oplever deres egen sundhed og helbred. Det er ofte hævdet, at subjektive beskrivelser og observationer er fejlkilder i videnskabelige undersøgelser. Her er der imidlertid tale om en anderledes problemstilling, idet det netop er svarpersonernes subjektivitet, deres oplevelse og vurdering af egen sundheds- og helbredstilstand, der er genstandsfeltet. Det er alene svarpersonerne, der kan rapportere om, hvordan de oplever og føler deres sundhedstilstand Selvvurderet helbred Det er velkendt, at en persons vurdering af eget helbred er en særdeles god faktor til at forudsige dødelighed og sygelighed. Jo dårligere en person vurderer sit eget helbred, desto større er risikoen for død og for sygelighed i en given opfølgningsperiode (1). Der findes forskellige forklaringer på denne sammenhæng. For det første er det blevet fremhævet, at der er tale om en helhedsorienteret vurdering, hvor svarpersonen bruger forskellige kilder i sin vurdering, dvs. ikke blot aktuel helbredssituation men også udviklingen herigennem hele livsforløbet, kendskabet til sygelighed og dødelighed i familien og vurdering af egen helbredssituation i forhold til andre jævnaldrendes mv. For det andet fremhæves, at vurderingen af eget helbred kan influere på, hvorledes personen reagerer på egen sygdom (fx at man tager den medicin, man er blevet ordineret) og egen sundhedsfremmende eller forebyggende adfærd. Alt sammen faktorer der har betydning for sygelighed og dødelighed. For det tredje fremhæves, at vurderingen af eget helbred også afspejler indre og ydre ressourcer, der kan trækkes på i tilfælde af sygdom (fx oplevelsen af indre kontrol eller ekstern social støtte) (2). I Sundhed i Odsherred 2006 er der brugt formuleringen: Hvorledes vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed? Svarfordelingen fremgår af tabel

26 Tabel 2.1 Svarfordelingen for spørgsmålet om selvvurderet helbred (Procent). Odsherred Danmark Virkelig godt 16,0 34,5 Godt 48,4 44,8 Nogenlunde 26,3 15,0 Dårligt 7,7 4,2 Meget dårligt 1,2 1,3 Uoplyst 0,5 0,0 Antal svarpersoner Der er ingen forskel på andelene, der vurdere eget helbred som værende dårligt eller meget dårligt (Odsherred 8,9 % og Danmark 5,5 %). Derimod vurderer 64,4 % af borgerne i Odsherred Kommune, deres helbred som værende virkelig godt eller godt, hvilket er en markant mindre andel end i Danmark, hvor andelen er 79,3 %. Denne forskel kan bl.a. være forårsaget af, at Sundhed I Odsherred 2006 er indsamlet i efteråret, mens data for SUSY-2005 er indsamlet i løbet af et helt år. Borgerne har et bedre selvvurderet helbred om sommeren end resten af året, hvilket medfører, at der er en større andel med godt selvvurderet helbred i SUSY undersøgelsen end i Sundhed i Odsherred 2006 (3). Figur 1 viser sammenhængen mellem selvvurderet helbred og langvarig sygdom. Langvarig sygdom er defineret ud fra WHO s internationale sygdomsklassifikation og afspejler, at sygdom har varet seks måneder eller mere. I alt vurderer 47,9 % af borgerne i Odsherred eget helbred som værende virkelig godt eller godt samtidig med, at de ikke har nogen langvarig sygdom, mens 26,5 % vurderer, at de har nogenlunde eller dårligt helbred og samtidig har en langvarig sygdom. Det fremgår af tallene i figuren, at det at leve med en langvarig sygdom ikke nødvendigvis betyder, at en person vurderer sit helbred som værende dårlig. Således er der i alt 17,2 %, der vurderer eget helbred som værende virkelig godt eller godt og samtidig har en langvarig sygdom, og 8,6 % der ikke har nogen langvarig sygdom og samtidig vurderer eget helbred som nogenlunde, dårligt eller meget dårligt. I figuren er der kun inkluderet borgere, der har svaret på spørgsmålene omhandlende selvvurderet helbred samt om man har nogen langvarig sygdom. Figur 1: Sammenhængen mellem selvvurderet helbred og langvarig sygdom (Procent). Ingen langvarig sygdom Virkelig godt eller godt selvvurderet helbred 47,8 8,6 17,2 26,5 Langvarig sygdom Nogenlunde, dårligt eller meget dårligt selvvurderet Standardtabel 2.1 viser, at andelen af borgere, der vurderer deres helbred som værende virkelig godt eller godt, er mindre i Odsherred Kommune end i Region Sjælland og i Danmark som helhed. Der er en større andel blandt mænd end blandt kvinder, der vurderer deres hel- 26

Sundhed i Helsingør. Sofie Biering-Sørensen Anne Illemann Christensen Jacob Hornnes Ulrik Hesse

Sundhed i Helsingør. Sofie Biering-Sørensen Anne Illemann Christensen Jacob Hornnes Ulrik Hesse Sundhed i Helsingør 2006 Sofie Biering-Sørensen Anne Illemann Christensen Jacob Hornnes Ulrik Hesse Sundhed i Helsingør 2006 Sofie Biering-Sørensen, Anne Illemann Christensen, Jacob Hornnes, Ulrik Hesse.

Læs mere

Sundhed i Kolding 2007

Sundhed i Kolding 2007 Sundhed i Kolding 2007 Sofie Biering-Sørensen, Maria Holst, Trine Honnens de Lichtenberg, Anne Illemann Christensen, Ulrik Hesse. Statens Institut for Folkesundhed fusionerede med Syddansk Universitet

Læs mere

Sundhed i Slagelse 2006. Anne Illemann Christensen Christina Bjørk Ulrik Hesse

Sundhed i Slagelse 2006. Anne Illemann Christensen Christina Bjørk Ulrik Hesse Sundhed i Slagelse 2006 Anne Illemann Christensen Christina Bjørk Ulrik Hesse Anne Illemann Christensen, Christina Bjørk, Ulrik Hesse. Statens Institut for Folkesundhed fusionerede med Syddansk Universitet

Læs mere

Sundhed i Ballerup. Anne Illemann Christensen Jacob Hornnes Sofie Biering-Sørensen Ulrik Hesse

Sundhed i Ballerup. Anne Illemann Christensen Jacob Hornnes Sofie Biering-Sørensen Ulrik Hesse Sundhed i Ballerup Anne Illemann Christensen Jacob Hornnes Sofie Biering-Sørensen Ulrik Hesse Forord Hermed foreligger resultaterne fra Ballerup Kommunes sundhedsprofil, Sundhed i Ballerup 2006. I sundhedsprofilen

Læs mere

Sundhedsprofil for Haderslev. Ulrik Hesse Anne Illemann Christensen Grethe Søndergaard Trine Honnens de Lichtenberg

Sundhedsprofil for Haderslev. Ulrik Hesse Anne Illemann Christensen Grethe Søndergaard Trine Honnens de Lichtenberg Sundhedsprofil for Haderslev 2008 Ulrik Hesse Anne Illemann Christensen Grethe Søndergaard Trine Honnens de Lichtenberg Ulrik Hesse, Anne Illemann Christensen, Grethe Søndergaard og Trine Honnens de Lichtenberg.

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL FOR ROSKILDE

SUNDHEDSPROFIL FOR ROSKILDE Roskilde Kommune SUNDHEDSPROFIL FOR ROSKILDE 2007 Anne Illemann Christensen Christina Bjørk Christian Hollemann Pedersen Ulrik Hesse Sundhedsprofilen for Roskilde 2007 Anne Illemann Christensen, Christina

Læs mere

Sundhed i Allerød 2006. Ulrik Hesse Anne Illemann Christensen Jacob Hornnes

Sundhed i Allerød 2006. Ulrik Hesse Anne Illemann Christensen Jacob Hornnes Sundhed i Allerød 26 Ulrik Hesse Anne Illemann Christensen Jacob Hornnes Sundhed i Allerød 26 Forord Hermed foreligger resultaterne fra Allerød Kommunes sundhedsprofil, Sundhed i Allerød 26. I sundhedsprofilen

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

Sammenfatning. Helbred og trivsel

Sammenfatning. Helbred og trivsel Sammenfatning Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet, har i 1987, 1994, 2, 25 og 21 gennemført nationalt repræsentative sundheds- og sygelighedsundersøgelser af den danske befolkning

Læs mere

Måling af helbred og helbredsrisici i sundheds- og sygelighedsundersøgelser.

Måling af helbred og helbredsrisici i sundheds- og sygelighedsundersøgelser. Måling af helbred og helbredsrisici i sundheds- og sygelighedsundersøgelser. Anne Illemann Christensen 21. september 2010 Disposition Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne Interviewereffekt Sæsonvariation

Læs mere

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Anders Arnfred Pia Vivian Pedersen Maria Holst Algren Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Indhold 1 2 Forord 3 Sammenfatning og konklusion

Læs mere

for den østlige bydel af Esbjerg 2009

for den østlige bydel af Esbjerg 2009 for den østlige bydel af Esbjerg 2009 et Ungdomsbo og B 32 - bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Sundhedsprofil for den østlige bydel af Esbjerg 2009 Rikke Skipper Hansen

Læs mere

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen

Læs mere

Udvalgte indikatorer for sundhed og sundhedsrelateret livskvalitet i 1987, 1994, 2000 og 2005. Justeret procent og antal i befolkningen i 2005.

Udvalgte indikatorer for sundhed og sundhedsrelateret livskvalitet i 1987, 1994, 2000 og 2005. Justeret procent og antal i befolkningen i 2005. Sammenfatning Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSYundersøgelserne) har til formål at beskrive status og udvikling i den danske befolknings sundheds- og sygelighedstilstand og de faktorer, der

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Middelfart 8. marts 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

6 Sociale relationer

6 Sociale relationer Kapitel 6 Sociale relationer 6 Sociale relationer I litteraturen er det veldokumenteret, at relationer til andre mennesker har betydning for helbredet. Personer med stærke sociale relationer har overordnet

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Nordjylland. - Sundhedsprofil for Region Nordjylland og 11 nordjyske kommuner

Sådan står det til med sundheden i Nordjylland. - Sundhedsprofil for Region Nordjylland og 11 nordjyske kommuner Sådan står det til med sundheden i Nordjylland Sundhedsprofil for Region Nordjylland og 11 nordjyske kommuner Sådan står det til med sundheden i Nordjylland Udgivet august 2007 af: Region Nordjylland Niels

Læs mere

sundhed og sygelighed Anne-Marie Nybo Andersen

sundhed og sygelighed Anne-Marie Nybo Andersen 9. Børns sundhed og sygelighed Anne-Marie Nybo Andersen Kapitel 9 Børns sundhed og sygelighed 9. Børns sundhed og sygelighed Set i et historisk lys har børn aldrig haft en bedre sundhedstilstand, end de

Læs mere

Danskernes mentale sundhed. Knud Juel Temamøde om mental sundhed Middelfart, 18. november 2010

Danskernes mentale sundhed. Knud Juel Temamøde om mental sundhed Middelfart, 18. november 2010 Danskernes mentale sundhed Knud Juel Temamøde om mental sundhed Middelfart, 18. november 2010 Mental sundhed handler om At trives At udfolde sine evner At håndtere dagligdags udfordringer og stress At

Læs mere

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau Kapitel 3.4 Sygefravær 3.4 Sygefravær Dette afsnit omhandler sygefravær. I regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet fremgår det, at sygefravær kan have store konsekvenser både for den enkelte

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Anne Illemann Christensen

Anne Illemann Christensen 7. Sociale relationer Anne Illemann Christensen Kapitel 7 Sociale relationer 7. Sociale relationer Tilknytning til andre mennesker - de sociale relationer - har fået en central placering inden for folkesundhedsvidenskaben.

Læs mere

Figur 2.2.1 Andel med højt stressniveau i forhold til selvvurderet helbred, langvarig sygdom og sundhedsadfærd. Køns- og aldersjusteret procent

Figur 2.2.1 Andel med højt stressniveau i forhold til selvvurderet helbred, langvarig sygdom og sundhedsadfærd. Køns- og aldersjusteret procent Kapitel 2.2 Stress 2.2 Stress Stress kan defineres som en tilstand karakteriseret ved ulyst og anspændthed. Stress kan udløse forskellige sygdomme, men er ikke en sygdom i sig selv. Det er vigtigt at skelne

Læs mere

Sundhed og sygelighed. i Danmark

Sundhed og sygelighed. i Danmark Sundhed og sygelighed 2010 i Danmark & udviklingen siden 1987 Anne Illemann Christensen, Ola Ekholm, Michael Davidsen, Knud Juel 1 Sundhed og sygelighed i Danmark 2010 & udviklingen siden 1987 Anne Illemann

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Kolding 10. februar 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller

5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller 5. Sygdomsadfærd og brug af sundhedsvæsenet 5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller 5.2 Alternativ behandling Ola Ekholm 5.3 Brug af medicin Ulrik Hesse 5.4

Læs mere

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer Kapitel 9 Selvvurderet helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer 85 Andelen, der vurderer deres helbred som virkelig godt eller

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent.

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent. Mental sundhed blandt voksne danskere 2010. Analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 Sundhedsstyrelsen 2010 (kort sammenfatning af rapporten) Baggrund og formål med undersøgelsen

Læs mere

Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema.

Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema. Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema. En sammenligning af forekomsten af udvalgte indikatorer. Anne Illemann Christensen,

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED DEN NATIONALE SUNDHEDSPROFIL 2017

DANSKERNES SUNDHED DEN NATIONALE SUNDHEDSPROFIL 2017 DANSKERNES SUNDHED DEN NATIONALE SUNDHEDSPROFIL 2017 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2017 Sundhedsstyrelsen 2018. Udgivelsen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Udgiver: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN BLANDT FOA MEDLEMMER 2010 OG

SUNDHEDSTILSTANDEN BLANDT FOA MEDLEMMER 2010 OG SUNDHEDSTILSTANDEN BLANDT FOA MEDLEMMER 200 OG UDVIKLINGEN SIDEN 2000 MARIA HOLST MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL MAJ 202 SUNDHEDSTILSTANDEN BLANDT FOA MEDLEMMER 200 OG UDVIKLINGEN SIDEN 2000 MARIA HOLST MICHAEL

Læs mere

Alkohol og de kommunale konsekvenser. Knud Juel Alkoholforebyggelse i kommunen Nationalmuseet, 27. oktober 2010

Alkohol og de kommunale konsekvenser. Knud Juel Alkoholforebyggelse i kommunen Nationalmuseet, 27. oktober 2010 Alkohol og de kommunale konsekvenser Knud Juel Alkoholforebyggelse i kommunen Nationalmuseet, 27. oktober 2010 Program Verden Danmark og andre lande Danmark (og kommuner) Alkohol i forhold til andre risikofaktorer

Læs mere

3.1 Indsats for at bevare eller forbedre helbred Ulrik Hesse & Julie Bredenfeld Thomsen. 3.2 Rygning Anne Illemann Christensen & Esther Zimmermann

3.1 Indsats for at bevare eller forbedre helbred Ulrik Hesse & Julie Bredenfeld Thomsen. 3.2 Rygning Anne Illemann Christensen & Esther Zimmermann 3. Sundhedsadfærd 3.1 Indsats for at bevare eller forbedre helbred Ulrik Hesse & Julie Bredenfeld Thomsen 3.2 Rygning Anne Illemann Christensen & Esther Zimmermann 3.3 Fysisk aktivitet Louise Eriksen &

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Helbredsstatus blandt erhvervsaktive, efterlønsmodtagere, og førtidspensionister

Helbredsstatus blandt erhvervsaktive, efterlønsmodtagere, og førtidspensionister 1. september 2005 Helbredsstatus blandt erhvervsaktive, efterlønsmodtagere, og førtidspensionister Mette Kjøller, Henrik Brønnum-Hansen, Ulrik Hesse, Rune Jacobsen & Karen Gliese Nielsen Arbejdsnotat 1

Læs mere

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED.

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Seksuel sundhed Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen 2013 Seksuel

Læs mere

SUNDHED OG SYGELIGHED BLANDT SOCIALT UDSATTE BORGERE

SUNDHED OG SYGELIGHED BLANDT SOCIALT UDSATTE BORGERE SUNDHED OG SYGELIGHED BLANDT SOCIALT UDSATTE BORGERE - analyse af SUSY data om sundhed hos arbejdsløse med kort eller ingen uddannelse, førtidspensionister samt kontanthjælpsmodtagere og personer under

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer Kapitel 7 Ophobning af KRAM-fa k t o rer Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer 65 Dagligrygere spiser generelt mere usundt og har oftere et problematisk alkoholforbrug end svarpersoner, der ikke ryger

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987 Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Mette

Læs mere

2.3 Fysisk og mentalt helbred

2.3 Fysisk og mentalt helbred Kapitel 2.3 Fysisk og mentalt helbred 2.3 Fysisk og mentalt helbred Der eksisterer flere forskellige spørgsmål eller spørgsmålsbatterier, der kan anvendes til at beskrive befolkningens selvrapporterede

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold.

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold. Kapitel 7 Boligmiljø 7 Boligmiljø Danskerne opholder sig en stor del af tiden i deres bolig, og en væsentlig del af miljøpåvirkningerne i det daglige vil derfor stamme fra boligen og dens nære omgivelser

Læs mere

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Kapitel 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Både andelen og antallet af ældre her afgrænset til personer på 60 år eller derover forventes

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Ola Ekholm Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Boligmiljø Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Boligmiljø. Resultater fra Sundheds-

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Mental Sundhed i Danmark

Mental Sundhed i Danmark Mental Sundhed i Danmark Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Mette Kjøller Knud Juel 11. februar 2010 Redaktion Anna Paldam Folker, Line Raahauge Madsen, Ole Nørgaard og Jette Abildskov Hansen,

Læs mere

Tabel 5.2.2 Rygevaner blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent

Tabel 5.2.2 Rygevaner blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent Kapitel 5.2 Rygning 5.2 Rygning Rygning er en af de forebyggelige risikofaktorer, der betyder mest for dødeligheden i Danmark. Således er rygning en medvirkende årsag til knap 14.000 dødsfald om året,

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Arbejdsnotat: Sundhed blandt etniske minoriteter. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 (SUSY-2005)

Arbejdsnotat: Sundhed blandt etniske minoriteter. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 (SUSY-2005) Arbejdsnotat: Sundhed blandt etniske minoriteter. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 (SUSY-2005) Udarbejdet af Anne Rytter Hansen og Mette Kjøller Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 25 Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk 26 Sundhed og sygelighed

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Sammenfatning 7 Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost,

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed

FOA-medlemmernes sundhed FOA Kampagne og Analyse 9. juni 2015 FOA-medlemmernes sundhed Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for FOA foretaget en undersøgelse af FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på den store nationale

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Kapitel 3. Materiale og metode

Kapitel 3. Materiale og metode Kapitel 3 Materiale og metode Kapitel 3. 3. Materiale og metode Som beskrevet i afsnit 1.1 er der fem overordnede formål med SUSY-2000: - at beskrive forekomsten og fordelingen af sundhed og sygelighed

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Udarbejdet af Esther Zimmermann, Ola Ekholm, & Tine Curtis Statens Institut for Folkesundhed, december 25

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Notat vedr. KRAM-profilen

Notat vedr. KRAM-profilen Notat vedr. KRAM-profilen Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 15. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: KRAM-profilen for Faaborg-Midtfyn Kommune - kort fortalt Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune var KRAM-kommune

Læs mere

Syddansk Universitet. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Ekholm, Ola; Kjøller, Mette; Davidsen, Michael; Hesse, Ulrik; Eriksen, Louise; Christensen, Anne Illemann; Grønbæk, Morten

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 422 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 422 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 422 Offentligt Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse Nina Føns Johnsen Michael

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge sundhedsprofil for køge Indhold Et tjek på Køges sundhedstilstand............................ 3 De sunde nærmiljøer.......................................

Læs mere

Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse

Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Susan Ishøy Michelsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Temamøde om mental sundhed. Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed

Temamøde om mental sundhed. Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed Temamøde om mental sundhed Tirsdag 15. November 2011 Anne Illemann Christensen Statens Institut for Folkesundhed Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner,

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Hvordan har du det? -.trivsel,.sundhed.og.sygdom.blandt.voksne. i.region.syddanmark.2010

Hvordan har du det? -.trivsel,.sundhed.og.sygdom.blandt.voksne. i.region.syddanmark.2010 Hvordan har du det? -.trivsel,.sundhed.og.sygdom.blandt.voksne. i.region.syddanmark.2010 Hvordan har du det? - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2010 Copyright Region Syddanmark,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Teresa Holmberg, Mikala Josefine Poulsen & Michael Davidsen

Teresa Holmberg, Mikala Josefine Poulsen & Michael Davidsen Teresa Holmberg, Mikala Josefine Poulsen & Michael Davidsen Muskel- og skeletlidelser i Danmark. Nøgletal 2015 Muskel- og skeletlidelser i Danmark. Nøgletal 2015. Teresa Holmberg, Mikala Josefine Poulsen

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse sundhedsprofil for slagelse Indhold Fokus på sundheden i Slagelse..................... 3 Fakta om Slagelse................................ 4 Fakta om

Læs mere