HA-studiet Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HA-studiet - 2012 Indhold"

Transkript

1 HA-studiet Indhold Indledning... 2 Uddannelsens kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning del - undervisning del - prøver... 9 Oversigt over prøverne... 9 Prøvebeskrivelser Bedømmelse Hjælpemidler del - eksamensregler Beståelseskrav Omprøver del - undervisning Valgfag Timefordeling del - prøver Prøvebeskrivelser Bedømmelse Hjælpemidler del - eksamensregler Beståelseskrav Omprøver Eksamenstilmelding og framelding Sygdom Mv Eksamenssnyd Fritagelser Dispensation Klager Studieophold i udlandet

2 INDLEDNING Det formelle grundlag for HA-uddannelsen er fastlagt i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved Universiteterne. Studievejledningen indeholder oversigter over HA-uddannelsens opbygning samt beskrivelse af en række indholdsmæssige, praktiske og juridiske forhold omkring studiet. Med hensyn til fagenes indhold henvises til kursusbeskrivelserne, der kan ses i kursuskataloget på studieportalen. For eventuelle spørgsmål henvises til de faglige studievejledere, som er studerende, der vejleder ansøgere og studerende om alle forhold inden for uddannelsen. De faglige studievejledere er også behjælpelige i forbindelse med spørgsmål vedrørende dispensationer og fritagelser. Studienævnet for Erhvervsøkonomi September

3 UDDANNELSENS KVALIFIKATIONSMÅL HA-uddannelsen, der er en forskningsbaseret erhvervsøkonomisk uddannelse, er normeret til 3 års fuldtidsstudium (= 180 ECTS). Uddannelsen består af en 1. del (60 ECTS) og en 2. del (120 ECTS). Uddannelsen, der giver ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA på engelsk: Bachelor of Science (BSc) in Economics and Business Administration, gennemføres ud over som HA - almen i fire varianter heraf med engelsk, tysk, IT, bæredygtighed eller etik og ledelse Uddannelsen giver umiddelbar erhvervskompetence og sætter dimittenden i stand til at behandle erhvervsøkonomiske problemstillinger i offentlige og private virksomheder og organisationer. Uddannelsen kvalificerer samtidig til optagelse på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse og revisorkandidatuddannelsen samt til flere andre samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser. Gennem uddannelsen opnår den studerende viden om teori, metode og praksis inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, der kvalificerer dem til at forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller at håndtere komplekse problemstillinger i studie- og arbejdsmæssig sammenhæng at formulere/formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller selvstændigt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde at identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen læring 3

4 UDDANNELSENS OPBYGNING HA-uddannelsen, der er normeret til 3 års fuldtidsstudium (=180 ECTS) består af en 1.del (60 ECTS), der bestås for sig, og en 2. del (120 ECTS). Ud over som HA-almen gennemføres uddannelsen i fem varianter heraf: - HA - it - HA - engelsk - HA - tysk - HA - bæredygtighed - HA - etik og ledelse Udannelsens 1. del er fælles for HA - almen og de fem varianter. Det samme gælder fagene/fagmodulerne på 2. del, når bortses fra fagene International økonomi, Industriøkonomi, Finansiering II samt seminarrækkerne i Erhvervs- og samfundsbeskrivelse og Erhvervsøkonomi, der på varianterne udskiftes med toningsfag. Bortset fra Erhvervsret (10 ECTS) og Bachelorafhandlingen (20 ECTS) har hvert fag/fagmodul et omfang på 5 ECTS. Dog har fagene Sprogfærdighed og samfundsforhold og Økonomi og markeder på HA - tysk samt Organisationsforståelse og Organisationsetik på HA - etik og ledelse hvert et omfang på 10 ECTS. 4

5 Uddannelsens opbygning kan skitseres således (de markerede fag udgør uddannelsens toningsfag): HA - almen 1. semester Statistik I Mikroøkonomi IT i Virksomheden 2. semester Statistik II 3. semester International Økonomi 4. semester Industriøkonomi Erhvervs- og Samfundsbeskr. Seminar E&S Seminar i Erhvervsøkonomi Makroøkonomi Finansiering I Finansiering II Omkostnings- og Investeringsteori 5. semester Valgfag 1 Valgfag 2 Valgfag 3 Valgfag 4 6. semester Erhvervsret Bachelorafhandling HA - engelsk 1. semester Statistik I Mikroøkonomi IT i Virksomheden 2. semester Statistik II 3. semester 4. semester English Language Proficiency and US Society English Language Proficiency and UK Society Erhvervs- og Samfundsbeskr. English-Language Business Communication Doing Business in English-Speaking Markets Makroøkonomi Finance I Intercultural Communication Omkostnings- og investeringsteori Driftsøkonomi i forsyningskæder Driftsøkonomiske planlægningsmodeller Adfærd i organisationer 5. semester Valgfag 1 Valgfag 2 Valgfag 3 Valgfag 4 6. semester Erhvervsret Bachelorafhandling Regnskabsforståelse (incl. Bogføring) Eksternt regnskab Økonomistyring Afsætningsøkonomi Seminar i Marketing Driftsøkonomi i forsyningskæder Driftsøkonomiske planlægningsmodeller Adfærd i organisationer Regnskabsforståelse (incl. Bogføring) Eksternt regnskab Økonomistyring Marketing Management Seminar i Marketing Matematik metode 1 metode 2 metode 3 Strategisk ledelse og organisation Matematik metode 1 metode 2 metode 3 Strategisk ledelse og organisation 5

6 HA - tysk 1. semester Statistik I Mikroøkonomi IT i Virksomheden 2. semester Statistik II Erhvervs- og Samfundsbeskr. Makroøkonomi 3. semester Sprogfærdighed- og samfundsforhold Finansiering I 4. semester Økonomi og markeder Virksomhedskommunikation Omkostnings- og investeringsteori 5. semester Valgfag 1 Valgfag 2 Valgfag 3 Valgfag 4 6. semester Erhvervsret Bachelorafhandling Regnskabsforståelse (incl. Bogføring) Eksternt regnskab Økonomistyring Marketing Management Seminar i Marketing Matematik metode 1 metode 2 metode 3 Strategisk ledelse og organisation HA - it 1. semester Statistik I Mikroøkonomi 2. semester Statistik II 3. semester Brugerrettet IT -innovation 4. semester IT-projektstyring Erhvervs- og Samfundsbeskr. Modellering af informationssystemer Informationssystemer og forretningsprocesser IT i Virksomheden Makroøkonomi Finansiering I Projektorienteret opgave Omkostnings- og investeringsteori Driftsøkonomi i forsyningskæder Driftsøkonomiske planlægningsmodeller Adfærd i organisationer 5. semester Valgfag 1 Valgfag 2 Valgfag 3 Valgfag 4 6. semester Erhvervsret Bachelorafhandling Driftsøkonomi i forsyningskæder Driftsøkonomiske planlægningsmodeller Adfærd i organisationer Regnskabsforståelse Eksternt regnskab Økonomistyring Afsætningsøkonomi Seminar i Marketing Matematik Videnskabsteori og metode I Videnskabsteori og metode II Videnskabsteori og metode III Strategisk ledelse og organisation 6

7 HA - bæredygtighed 1. semester Statistik I Mikroøkonomi IT i Virksomheden 2. semester Statistik II 3. semester 4. semester Natural Resources and Environmental Economics Sustainable Economics Erhvervs- og Samfundsbeskr. Sustainable Production and Consumption Project Evaluation and Sustainability Makroøkonomi Finansiering 1 Seminar on Environmental Issues Adfærd i organisationer 5. semester Valgfag 1 Valgfag 2 Valgfag 3 Valgfag 4 6. semester Erhvervsret Bachelorafhandling Regnskabsforståelse Eksternt regnskab Økonomistyring Afsætningsøkonomi Seminar i Marketing Matematik metode 1 metode 2 metode 3 Strategisk ledelse og organisation HA - etik og ledelse 1. semester Statistik I Mikroøkonomi IT i Virksomheden 2. semester Statistik II Erhvervs- og Samfundsbeskr. Makroøkonomi 3. semester Organisationsforståelse Finansiering 1 4. semester Organisationsetik Organisatorisk innovation Omkostnings- og investeringsteori Driftsøkonomi i forsyningskæder Driftsøkonomiske planlægningsmodeller Adfærd i organisationer 5. semester Valgfag 1 Valgfag 2 Valgfag 3 Valgfag 4 6. semester Erhvervsret Bachelorafhandling Omkostnings- og investeringsteori Driftsøkonomi i forsyningskæder Driftsøkonomiske planlægningsmodeller Regnskabsforståelse Eksternt regnskab Økonomistyring Afsætningsøkonomi Seminar i Marketing Matematik metode 1 metode 2 metode 3 Strategisk ledelse og organisation 7

8 1. DEL - UNDERVISNING 1. del af HA-uddannelsen er normeret til 1 år (=60 ECTS), dvs. 2 semestre. 1. semester indledes med en introduktionsuge i slutningen af august. Undervisningen omfatter forelæsninger og holdundervisning herunder øvelser (opgaveløsning). Timefordelingen er således: Forelæsninger Hold Forelæsninger Hold IT i virksomheden 2 (10) 2 (13) Matematik 4 (7)+ 2 (7) 2 (11) Omkostnings- og investeringsteori 2 (13) 2 (8) Driftsøkonomi i forsyningskæder 2 (14) 2 (7) Regnskabsforståelse 2 (13) 2 (8) Eksternt årsregnskab 2 (13) 2 (11) Statistik I 2 (13)+ 4 (1) 2 (8) Statistik II 2 (15) 2 (10) Mikroøkonomi 2 (7)+ 4 (7) 2 (7) Makroøkonomi 2 (7)+ 4 (7) 2 (7) Erhvervs- og samfundsbeskrivelse 2 (7)+ 4 (7) metode I 2 (12) Tallene i parentes angiver antallet af undervisningsuger i semestret Samtlige fag har et omfang på 5 ECTS. Udover ovennævnte fag afholder kurser i brug af forskelligt software samt i biblioteksorientering. Fagenes faglige indhold fremgår af kursuskataloget på studieportalen. 8

9 1. DEL - PRØVER Oversigt over prøverne Der er på 1. del følgende obligatoriske prøver: FAG PRØVEFORM SEMESTER KARAKTER- VÆGT IT i virksomheden Gruppeopgave Mundtlig 1. 5 Matematik Skriftlig 1. 5 Omkostnings- og investeringsteori Skriftlig 1. 5 Regnskabsforståelse Skriftlig 1. 5 Statistik I Skriftlig 1. 5 Mikroøkonomi Skriftlig 1. 5 Driftsøkonomi i forsyningskæder Skriftlig 2. 5 Eksternt årsregnskab Skriftlig 2. 5 Statistik II Skriftlig 2. 5 Makroøkonomi Skriftlig 2. 5 Erhvervs og samfundsbeskrivelse Skriftlig 2. 5 metode I Skriftlig 2. 5 Prøverne efter 1. semester aflægges i januar, mens prøverne efter 2. semester aflægges i maj/juni. Skriftlige prøver kan efter det pågældende instituts beslutning afholdes som mundtlige prøver, hvis der højst er 10 tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb. Erstattes en skriftlig prøve således med en mundtlig, er den mundtlige prøve som udgangspunkt uden hjælpemidler og uden forberedelsestid. Meddelelse om, at en skriftlig prøve afløses af en mundtlig, gives ved opslag i forbindelse med eksamensplanens offentliggørelse. 9

10 Prøvebeskrivelser For en nærmere beskrivelse af prøveformerne henvises til kursusbeskrivelsen i kursuskataloget. Prøverne aflægges på dansk. Hvis undervisningen har været meddelt på engelsk, aflægges prøven dog ligeledes på engelsk. Såfremt prøven har været meddelt på engelsk af en dansk underviser, kan prøven dog aflægges på dansk. Bedømmelse De skriftlige prøver bedømmes af en underviser efter 7-trins-skalaen. Dog bedømmes prøven i Eksternt årsregnskab af en underviser og en ekstern censor. For alle skriftlige opgaver/prøver gælder, at den faglige bedømmelse afspejler den sproglige klarhed og sikkerhed, hvormed den faglige substans fremstilles. Hjælpemidler Det fremgår af kursusbeskrivelserne, om og hvilke hjælpemidler, der må benyttes. Ved skriftlige prøver uden hjælpemidler må medbringes lommeregner. Lommeregnerens hukommelse skal være tom ved prøvens start (der gennemføres stikprøvekontrol). 10

11 1. DEL - EKSAMENSREGLER Man skal være tilmeldt samtlige prøver på 1. år. første gang de afholdes, dvs. i den førstkommende januar/ maj-juni eksamenstermin efter optagelsen på studiet. Beståelseskrav Beståelse af 1. del kræver et gennemsnit på mindst 2,0 og mindst karakteren 00 i hver enkelt prøve. Gennemsnittet beregnes ud fra de karaktervægte, som er angivet i oversigten over prøverne. 1. del skal være bestået senest 2 år efter optagelsen. Når 1. del er bestået, kan man ikke deltage i yderligere 1. dels prøver i senere eksamensterminer, heller ikke selv om karakteren i en eller flere prøver er 00. Som udgangspunkt anbefales det, at 1. del er bestået, inden påbegyndelsen af 2. del. Såfremt man overvejer at påbegynde 2. del inden 1. del er bestået, anbefales det, at man kontakter Studievejledningen, inden endelig beslutning træffes. Omprøver Man kan højst deltage i en prøve tre gange. Hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, kan Studienævnet for Erhvervsøkonomi - efter ansøgning - tillade yderligere eksamensforsøg. Prøver med karakteren 02 eller derover kan ikke tages om, mens prøver med karakteren -3 skal tages om. Ved alle prøver efter 1. semester er der ud over muligheden for at indstille sig til omprøve ved den næste ordinære eksamen mulighed for at indstille sig til omprøve ved reeksamen i februar. Ved alle prøver efter 2. semester er der ud over muligheden for at indstille sig til omprøve ved den næste ordinære eksamen mulighed for at indstille sig til omprøve ved reeksamen i august. Det er en betingelse for at indstille sig til omprøve ved reeksamen i februar/august, at man har været tilmeldt den pågældende prøve i den umiddelbart forudgående ordinære eksamenstermin. Ved reeksamen i februar afvikles prøven i IT i virksomheden som en individuel 72 timers hjemmeopgave. 11

12 2. DEL - UNDERVISNING HA-uddannelsens 2. del, der strækker sig over semester, er normeret til 2 år (=120 ECTS). Bortset fra fagene Erhvervsret (10 ECTS) og Bachelorafhandlingen (20 ECTS) har hvert fag/fagmodul et omfang på 5 ECTS. Dog har toningsfagene Sprogfærdighed og samfundsforhold og Økonomi og markeder på HA - tysk samt toningsfagene Organisationsforståelse og Organisationsetik på HA - etik og ledelse hvert et omfang på 10 ECTS. Undervisningen omfatter forelæsninger, holdundervisning, herunder øvelser (opgaveløsning), seminarer samt en bachelorafhandling. For seminarerne gælder, at deltagelse i seminarmøderne er obligatorisk. Efter forudgående skriftlig forelæggelse og efterfølgende skriftlig dokumentation kan seminarlederen/uddannelseskoordinatoren godkende ét fravær. Yderligere fravær kan alene godkendes af Studienævnet for Erhvervsøkonomi på grundlag af en skriftlig ansøgning. Valgfag Ud over de i kursuskataloget beskrevne valgfag kan fag på andre uddannelser ved Aarhus Universitet samt fag på andre danske eller udenlandske universiteter efter godkendelse af studienævnet vælges som valgfag. Tilmelding til valgfag for det kommende efterårs- og forårssemester skal ske senest 15. juni. Framelding skal ske senest en uge før prøven afholdes/påbegyndes og kan ikke finde sted, når man har deltaget i prøven/ikke er frameldt rettidigt. 12

13 Timefordeling 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester Fag Fo seminar hold Fo seminar hold Fo seminar hold Fo hold Driftsøkonomiske planlægningsmodeller 2 (15) 2 (11) Seminar i Erhvervsøkonomi 2 (6) Seminar i erhvervs- og samfundsbeskrivelse 2 (6) International økonomi 2 (7) +4 (7) 2 (7) Industriøkonomi 2 (14) metode II 2 (7) 2 (7) metode 2 (11) 2 (4) III Økonomistyring 2 (12) 2 (10) Finansiering I 2 (13) 2 (10) Finansiering II 2 (13) Adfærd i organisationer 2 (9) 2 (5) Strategisk ledelse og organisation 4 (4) 2 (10) Afsætningsøkonomi 3 (10) 2 (7) Seminar i Marketing 3 (6) Erhvervsret 4 (12) 4 (12) Valgfag 1 4* Projektdag bachelorafhandling 3 (1) * Valgfagenes timetal og placering kan variere. Der henvises til kursusbeskrivelsen. 13

14 De markerede fag udskiftes i varianterne af uddannelsen med følgende fag: VARIANT/FAG 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester HA engelsk FO Hold FO Hold FO Hold FO Hold English Language Proficiency 3 (14) and US Society English Language Proficiency 3 (14) and UK Society English Language Business 3 (14) Communication Doing Business in English 3 (14) Speaking-Markets Intercultural Communication 2 (14) HA tysk FO Hold FO Hold FO Hold FO Hold Sprogfærdighed og samfundsforhold 6 (14) Økonomi og markeder 5 (14) Virksomhedskommunikation 4 (14) HA it FO Hold FO Hold FO Hold FO Hold Brugerrettet IT-Innovation 2 (13) Modellering af informationssystemer 2 (13) 2 (12) IT-projektstyring 2 (13) Informationssystemer og 2 (13) forretningsprocesser Projektorienteret opgave 2 (5) 14

15 HA - bæredygtighed FO Hold FO Hold FO Hold FO Hold Natural Resources and 2 (14) 2 (7) Environmental Economics Sustainable Production and 4 (6)+ 2 (3) Consumption Sustainable Economics 2 (14) Project Evaluation and 2 (14) Sustainability Seminar in Environmental 2 (8) Issues HA - etik FO Hold FO Hold FO Hold FO Hold Organisationsforståelse 3 (12) Organisationsetik 2 (8) 2 (8) Organisatorisk innovation * *3 ugers intensivt forløb 15

16 2. DEL - PRØVER Der er på 2. del følgende prøver: FAG PRØVEFORM CENSUR SEMESTER KARAKTER- VÆGT Driftsøkonomiske planlæg- Skriftlig Ingen 3. 5 ningsmodeller Seminar i erhvervs- og Seminarrapport Ingen 3. 5 samfundsbeskrivelse International økonomi Skriftlig Ekstern 3. 5 Skriftlig Ingen 3. 5 metode II Økonomistyring Skriftlig Ekstern 3. 5 Finansiering I/Finance I Skriftlig Ingen 3. 5 Seminar i Erhvervsøkonomi Seminarrapport Ingen 4. 5 Industriøkonomi Skriftlig Ingen 4. 5 Skriftlig Ingen 4. 5 metode III Finansiering II Skriftlig Ekstern 4. 5 Adfærd i organisationer Skriftlig Ekstern 4. 5 Afsætningsøkonomi Skriftlig Ekstern 4. 5 Strategisk ledelse og Skriftlig Ekstern 5. 5 organisation Seminar i Marketing Seminarrapport Ingen 5. 5 Valgfag Se Ekstern/Ingen kursusbeskrivelse Erhvervsret Skriftlig Ingen Bachelorafhandling Bachelorafhandling m/mundtligt forsvar Ekstern De markerede prøver udskiftes i varianterne med følgende prøver: 16

17 VARIANT/FAG PRØVEFORM CENSUR SEMESTER KARAKTER- VÆGT HA - engelsk English Language Proficiency Mundtlig Ekstern 3. Sprog 1/2 and US Society Indhold 1/2 5 English Language Business Communication English Language Proficiency and UK Society Skriftlig 12-timers prove Rapport med mdtl. forsvar Ingen 3. Sprog 1/2 Indhold 1/2 5 Ekstern 4. Sprog 1/2 Indhold 1/2 5 Ekstern 4. 5 Doing Business in English Rapport med mdtl. Speaking-Markets forsvar Intercultural Communication Mundtlig Ekstern 4. Sprog 1/3 Indhold 2/3 5 HA tysk Sprogfærdighed og samfundsforhold Økonomi og markeder Virksomhedskommunikation Skriftlig Ingen Rapport med mdtl. Forsvar Skriftlig 12 timers Prøve Ekstern Ingen 4. Sprog 1/2 Indhold 1/2 5 HA it Brugerrettet IT-Innovation Modellering af informationssystemer IT-projektstyring Informationssystemer og forretningsprocesser Projektorienteret opgave Gruppeopgave Mundtlig Gruppeopgave Mundtlig Gruppeopgave Mundtlig Gruppeopgave Mundtlig Gruppeopgave Mundtlig Ekstern 3. 5 Ekstern 3. 5 Ekstern 4. 5 Ekstern 4. 5 Ekstern 4. 5 HA bæredygtighed Natural Resources and Skriftlig Ekstern 3. 5 Environmental Economics Sustainable Production and Skriftlig Ekstern 3 5 Consumption Sustainable Economics Skriftlig Ingen 4. 5 Project Evaluation and Skriftlig Ingen 4. 5 Sustainability Seminar in Environmental Issues Seminarrapport Ingen

18 HA etik Prøveform Censur semester ECTS Organisationsforståelse Skriftlig Ingen hjemmeopgave Organisationsetik Synopsis + Ekstern mundtlig Organisatorisk innovation Skriftlig Ingen 4. 5 De skriftlige prøver afholdes ved udgangen af semestret i henholdsvis januar og maj/juni. Skriftlige prøver kan efter det pågældende instituts beslutning afholdes som mundtlige prøver, hvis der højst er 10 tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb. Erstattes en skriftlig prøve således med en mundtlig, er den mundtlige prøve som udgangspunkt uden hjælpemidler og uden forberedelsestid. Meddelelse om, at en skriftlig prøve afløses af en mundtlig, gives ved opslag umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb. 18

19 Prøvebeskrivelser For en nærmere beskrivelse af prøveformerne henvises til kursusbeskrivelsen. Prøverne aflægges på dansk. Hvis undervisningen har været meddelt på engelsk, aflægges prøven dog ligeledes på engelsk. Såfremt prøven har været meddelt på engelsk af en dansk underviser, kan prøven dog aflægges på dansk. Bedømmelse Prøverne bedømmes efter 7-trins-skalaen af en underviser eller af en underviser og en ekstern censor. Der henvises til oversigten over prøver. Seminarrapporterne bedømmes af en underviser/vejleder efter 7-trins-skalaen. Det er en forudsætning for at få bedømt en seminarrapport, at seminardeltagelsen er godkendt. For valgfag gælder, at skriftlige prøver bedømmes af en underviser, mens mundtlige prøver bedømmes af en underviser og en censor. Bachelorafhandlingen og det mundtlige forsvar heraf bedømmes af vejleder og en ekstern censor. For alle skriftlige opgaver/prøver gælder, at den faglige bedømmelse afspejler den sproglige klarhed og sikkerhed, hvormed den faglige substans fremstilles. Hjælpemidler Det fremgår af kursusbeskrivelserne om og hvilke hjælpemidler, der må benyttes. Ved skriftlige prøver uden hjælpemidler må medbringes lommeregner. Lommeregnerens hukommelse skal være tom ved prøvens start (der gennemføres stikprøvekontrol). Mundtlige prøver er som udgangspunkt uden hjælpemidler og uden forberedelsestid. 19

20 2. DEL - EKSAMENSREGLER Prøverne gennemføres én gang om året med mulighed for omprøve ved reeksamen i februar/august. Bachelorafhandlingen gennemføres én gang om året med mulighed for at indstille sig til en særligt tilrettelagt omprøve i efterårssemestret med afleveringsfrist 1. december. Det er en forudsætning for at indstille sig til omprøverne ved reeksamen i februar/august samt omprøven i bachelorafhandlingen, at man har været tilmeldt den pågældende prøve i den umiddelbart forudgående ordinære eksamenstermin. Beståelseskrav Beståelse af den erhvervsøkonomiske bachelorgrad kræver et gennemsnit på mindst 2,0 og mindst karakteren 00 i hver prøve. Gennemsnittet beregnes ud fra de karaktervægte, som er angivet i oversigten over prøverne på 1. og 2. del. Herudover skal bachelorafhandlingen være bedømt med mindst 02. Så længe uddannelsen ikke er bestået, kan prøver, hvor der ikke er opnået karakteren 02 eller derover, tages om. Prøver med karakteren 02 eller derover kan ikke tages om. Omprøver Man kan højst deltage i en prøve tre gange. Studienævnet for Erhvervsøkonomi kan, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, tillade yderligere eksamensforsøg. Prøver med karakteren 02 kan ikke tages om, mens prøver med karakteren -3 skal tages om Ved alle prøver på 2. del er der ud over muligheden for at indstille sig til omprøve ved den næste ordinære eksamen mulighed for at indstille sig til omprøve ved reeksamen i februar/august. Det er en forudsætning for at indstille sig til omprøve ved reeksamen i februar/august, at man har været tilmeldt den pågældende prøve i den umiddelbart forudgående ordinære eksamenstermin. Det er en betingelse for at aflevere seminarrapport ved reeksamen, at seminardeltagelsen er godkendt. Ved aflevering af seminarrapport ved reeksamen finder der ingen seminarbehandling sted. Ved omprøve i bachelorafhandlingen afleveres ny bachelorafhandling i nyt emne. Ved væsentlige pensumændringer eksamineres man i det gamle pensum i tre på hinanden følgende eksamensterminer - derefter eksamineres i det nye pensum uanset studieordning. 20

21 EKSAMENSTILMELDING OG FRAMELDING Man kan kun deltage i prøverne efter forudgående tilmelding. Tilmelding til de mundtlige og skriftlige prøver samt seminarerne sker automatisk ved tilmelding til faget i det pågældende semester, mens man selv skal sørge for tilmelding til prøver i fag, man ikke har været tilmeldt (syge- og omprøver, udskudte prøver) samt til prøver ved reeksamen i februar og august. Tilmelding til eksamen i januar skal ske senest 1. oktober, mens tilmelding til eksamen i maj/juni skal ske senest 1. marts. Fristen for tilmelding til reeksamen i februar og august offentliggøres på CampusNet. Eventuel framelding skal ske senest 1 uge før prøven afholdes/påbegyndes, dog skal framelding af seminaret i Erhvervsøkonomi ske senest 15. december, mens framelding af seminaret i Marketing skal ske senest 1. august. Prøver omfattet af den automatiske tilmelding på 1. del kan ikke frameldes Tilmelding til Bachelorafhandlingen skal ske senest 1. december med mulighed for framelding indtil 15. februar. For eventuel omprøve er tilmeldingsfristen 1. juli med mulighed for framelding indtil 15. august. Uanset om tilmeldingen er sket automatisk, eller man selv har tilmeldt sig, skal man kontrollere, om eksamenstilmeldingen er korrekt registreret. Er der rettelser til tilmeldingen, skal der ske henvendelse til Studieadministrationen inden den angivne kontrolfrist. SYGDOM MV. Kan man på grund af sygdom eller lignende ikke deltage i eller fuldføre en prøve, seminar, obligatorisk opgave o.lign., kan Studienævnet for Erhvervsøkonomi efter ansøgning give tilladelse til framelding og til, at prøven aflægges ved omeksamen, ved særlig sygeeksamen eller til forsinket aflevering. Ved ansøgning herom skal sygdom altid være dokumenteret ved lægeerklæring, som skal dække den pågældende dag eller periode og være udstedt efter personlig henvendelse til lægen samme dag, som prøven eller afleveringen skulle finde sted. EKSAMENSSNYD Snyderi ved mundtlige og skriftlige prøver (herunder opgaver og rapporter) medfører bortvisning fra eksamen. Bortvisning fra eksamen kan omfatte resterende prøver i samme eksamenstermin. I grove tilfælde kan den studerende bortvises fra studiet. Der henvises i øvrigt til studieportalen. 21

22 FRITAGELSER Studerende, der ved andre uddannelser har bestået prøver, som dækker fag på HA-uddannelsen, vil efter ansøgning til Studienævnet for Erhvervsøkonomi kunne fritages for de tilsvarende prøver på HA-uddannelsen. Ansøgning om fritagelse skal indgives til Studievejledningen senest den 1. oktober for prøver, der afholdes i forlængelse af efterårssemestret, og senest den 1. marts i forbindelse med prøver, der afholdes i forlængelse af forårssemestret. Man kan ikke fritages for en prøve, man har gennemført på HA-uddannelsen. På eksamensbeviset anføres, at man er fritaget for de pågældende prøver, og karaktergennemsnittet udregnes på grundlag af de resterende karakterer. DISPENSATION I forbindelse med en række af reglerne i denne studievejledning er det nævnt, at der efter ansøgning til Studienævnet for Erhvervsøkonomi kan dispenseres fra reglerne, når særlige grunde taler for det. Udover de nævnte tilfælde kan der dog også tænkes andre tilfælde, hvor særlige grunde taler for at give dispensation. Det anbefales at kontakte en studievejleder, før dispensation søges. KLAGER Klager over undervisningen og eksaminerne behandles af forskellige instanser, alt efter klagens art. Klager over, at undervisningen, herunder at undervisningen ikke har dækket det fastsatte pensum, behandles af Studienævnet for Erhvervsøkonomi. Det må dog anbefales, at underviser og institut kontaktes først. Klager over eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmålene, herunder deres forhold til pensum), bedømmelsesresultatet og eksaminationens forløb behandles af studielederen og skal indgives senest 2 uger efter bedømmelsen er offentliggjort. Der henvises i øvrigt til studieportalen. 22

23 STUDIEOPHOLD I UDLANDET Aarhus Universitet har et stort netværk af universiteter i udlandet, som Universitetet kan udveksle studerende med i typisk ét semester, nemlig 5. semester. Der vil hvert år blive afholdt orienteringsmøder i oktober/november måned for alle økonomistuderende på 3. semester, som ønsker at benytte sig af muligheden for at studere i udlandet i et semester. Nærmere orientering herom vil fremgå af brev eller opslag. For yderligere information henvises til studieportalen. 23

HA-studiet Indhold

HA-studiet Indhold HA-studiet - 2013 Indhold Indledning... 2 Uddannelsens kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 8 1. del - prøver... 9 Oversigt over prøverne... 9 Prøvebeskrivelser...

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet

INDHOLD - HA-studiet INDHOLD - HA-studiet - 2011 Forord... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Uddannelsens kvalifikationsmål... 5 Uddannelsens opbygning... 6 1. del undervisning... 10 1. del - prøver... 11 Oversigt over prøverne...

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet

INDHOLD - HA-studiet INDHOLD - HA-studiet - 2010 Indledning... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Uddannelsens kvalifikationsmål... 6 Uddannelsens opbygning... 7 Undervisning. 1. del... 11 1. del

Læs mere

Studieordning HA 2010

Studieordning HA 2010 Studieordning HA 2010 INDLEDNING... 2 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 3 STUDIEVEJLEDNINGEN... 3 STUDIEADMINISTRATIONEN... 3 STUDIEEKSPEDITIONEN... 3 STUDIENÆVN... 4 KORT OVER AU HERNING... 4 KVALIFIKATIONSMÅL...

Læs mere

Studieordning HA 2013

Studieordning HA 2013 Studieordning HA 2013 INDLEDNING... 2 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 3 STUDIEVEJLEDNINGEN, HA ERHVERVSØKONOMI... 3 STUDIEADMINISTRATIONEN... 3 STUDIEEKSPEDITIONEN... 3 STUDIENÆVN... 4 KORT OVER AU HERNING...

Læs mere

INDHOLD HA(jur.)-studiet 2011

INDHOLD HA(jur.)-studiet 2011 INDHOLD HA(jur.)-studiet 2011 Indledning... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Kvalifikationsmål... 5 Uddannelsens opbygning... 6 1. del - undervisning... 9 1. del - prøver... 10 Oversigt over prøverne...

Læs mere

INDHOLD - HA(dat.)-studiet

INDHOLD - HA(dat.)-studiet Studievejledning for HA(dat.)-studiet 2006/2007 INDHOLD - HA(dat.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 1. del undervisning... 6 Oversigt over fagene... 6 1.

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjebeskrivelser for linjen Generel erhvervsøkonomi,. Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Version 05.09.2001 med revision af 07.11.2008 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Bachelor-uddannelsen i økonomi B 2001-studieordningen 1 Adgang til Bacheloruddannelsen Formålet med

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 UNDERVISNING... 6 OVERSIGT OVER FAGENE... 6 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING AF LEKTIONER

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT. STUDIEORDNING i henhold til bekendtgørelse nr. 670 om de integrerede uddannelser i erhvervsøkonomi og erhvervssprog af 19.08.97 1. Studieordning, cand.merc.int......side

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003 Side 1 af 15 sider Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA meritforløb (Markedsføringsøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som markedsføringsøkonomer mulighed

Læs mere

STUDIEORDNING AF 1. SEPTEMBER

STUDIEORDNING AF 1. SEPTEMBER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING AF 1 SEPTEMBER 2014 2 KAPITEL 1: FORMÅL 3 KAPITEL 2: ADGANGSKRAV 4 KAPITEL 3: UDDANNELSENS OPBYGNING 5 KAPITEL 4: UNDERVISNINGSFORMER 6 KAPITEL 5:

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse er en

Læs mere

EKSAMEN EFTERÅRET 2010 REGLER OG FRISTER

EKSAMEN EFTERÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMEN EFTERÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMENSTILMELDING Vær opmærksom på følgende nye regler, der trådte i kraft pr. 1.9. 2008 (citat fra studieordningerne): Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb,

Læs mere

Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud.

Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 1 af 17 sider Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. april 2004 Side 2 af 17

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 24. september 2012 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO For studerende med en bachelor inden for it. Business and Social

Læs mere

STUDIEORDNING AF 1. SEPTEMBER

STUDIEORDNING AF 1. SEPTEMBER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING AF 1 SEPTEMBER 2013 2 KAPITEL 1: FORMÅL 3 KAPITEL 2: ADGANGSKRAV 4 KAPITEL 3: UDDANNELSENS OPBYGNING 5 KAPITEL 4: UNDERVISNINGSFORMER 6 KAPITEL 5:

Læs mere

Linjebeskrivelse for International Business

Linjebeskrivelse for International Business Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for International Business Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi. Bacheloren med denne profil har derfor særligt viden indenfor

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 24. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Christina Maj Hegelund,

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 5 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING AF LEKTIONER

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I GEOlogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I GEOLOGI GEOlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i geologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

EKSAMEN FORÅRET 2010 REGLER OG FRISTER

EKSAMEN FORÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMEN FORÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMENSTILMELDING Vær opmærksom på følgende nye regler, der trådte i kraft pr. 1.9. 2008 (citat fra studieordningerne): Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb,

Læs mere