Kajs Avis. Et endeligt farvel til borgere på Værløseegnen der mister orientering fordi deres. husalter ikke er computer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kajs Avis. Et endeligt farvel til borgere på Værløseegnen der mister orientering fordi deres. husalter ikke er computer"

Transkript

1 kan læses overalt i verden på: Medlemsblad for borgere i det lokalhistoriske område Værløse Nr Torsdag den 14. december 2006 Kajs Avis Kajs Avis er en fortsæ else af Hareskov-Værløse Avis, der udkom i 61 årgange fra 1945 til udgangen af 2006 som Medlemsblad for beboere i Værløse Kommune. Den vil fra 2007 være Borgerne i distrikt 3500 s ejendom bistået af en fond og en fondsbestyrelse, der skal sikre fortsæ elsen af Danmarks første egnsavis. De e nummer 45 er en nødudgave, som er baseret på bidrag fra forskellige mennesker i den forløbne uge. Nogle af disse artikler er publiceret på Kajs Avis hjemmeside: - men af hensyn til de borgere, der ikke har adgang til Internet, er der lavet denne udgave, som kan mangfoldiggøres e er behov. Et endeligt farvel til borgere på Værløseegnen der mister orientering fordi deres husalter ikke er computer Lejrvej til en forlægning af vejen. Man gik ud fra en pris på kr. pr. m2 men endte med en pris der betyder 250 kr. pr. m2 Den ene ejer der har accepteret vil Drømmen om at være et bindeled mellem borgere og få kr. Den anden de borgere man valgte varede i 61 lange år. lodsejer tilbydes kr. En drøm der byggede på oplevelsen af en begrænset I indledende face forlød det ytrings- og orienteringsfrihed - der ikke mere skulle at KUBEN forsøgte at erhgenere frie borgere i et frit land verve areal af lodsejerne for Året 2006 skulle vise hvor sårbar fri orientering er at give nye boliger et havearnår det offentlige melder det fra og alene fordi man eal ud mod vejen. I den forbindelse forlød det at man ikke vil støtte lokal orientering med en KRONE OM UGEN pr. familie der i øvrigt er betaling for uddelin- ikke have opnået resultat. Ved en ekspropriation ser gen det ud til at de nye boliger VED VALGET TIL VÆRLØSE KOMMUNES vil kunne få den udvidelse af FURESØ BYRÅD TEKNIK- OG MILJØUDgrundarealet som KUBEN fik Sabine Kirchmeier-AnVALG ikke fik gennemført. dersen næstflest personlige havde møde den 12. dec. Der skal tages stilling til stemmer - efter Jesper Bach. Man skulle drøfte fornyelse ansøgning om tilladelse til at Her i december slutter hun af retten til at indvinde vand placere containere til salg af sit politiske hverv med en til Københavns Energi. fyrværkeri på cirkusgrunden plads i Farum byråd. Hendes Den verserende sag om ved Skovlinien. fremtid er som direktør for prisen for vand og nye konsamme butik i Bymidten Dansk Sprognævn efter 6 /z trakter skal drøftes. der solgte fyrværkeri fra omår som politiker i Farum. Miljøsamarbejdet Hjorterådet i fjor er igen ansøger. Da hun tog den beslutspring Miljø er ikke afklaret. I 2004 brugte kommunen ning at søge daværende Sammen med politiet vil ,50 til kloakrenoborgmester suspenderet man i januar dele gratis vering i 2005 brugte man var hun på meget usikker cykellygter ud til børn der kr. Man skal grund så hun rådførte sig cykler uden lygter. Så det drøfte forslag til et vejnavn i med nogle af landets førende kan ikke blive mange cykel- Nordlejren. Der er foreslået jurister for at undersøge lygter... bl.a. Sirius Alle, Vilhelm om borgmesteren kunne De har evnen til at lyse 3 Godtfredsens Alle og Chr. suspenderes grundet hendes min. efter man stopper op Førslev Alle. dokumentationer, lades op af cyklen. Forældre M.H.T. salget af fyrværkargumenterne var at uden lygte vil også få lygten eri fra Skovlinien er det borgmesteren havde vægret gratis... Farvespecialisten, der igen sig ved ikke at udføre byråi Furesø kommune er det søger da man ikke kan sælge dets beslutninger, ved ikke at kun gaver der deles ud i fyrværkeri fra Bymidten. tage punkter på dagsordenen Værløse og Hareskovby. og ved ikke at svare på Bilister på Ny HjorteKØB ÅRETS JULETRÆ spørgsmål. springvej og Brunsøvej skal PÅ BYMIDTEN HOS Borgmesteren trak sig dog, også respektere 40 km.t. MJØLNER SPEJDERNE inden man gennemførte reglerne. sælges alle dage suspensionen. Kommunen har ønsket at fra ekspropriere 3 meter langs JULEN 2006 viste at de unges respekt for julemanden var meget aftagende. Nogen mener slet ikke der er mange der tror på ham mere. Sidste år var der en julemand der slog ud fordi nogen ville prøve om skægget var helt ægte - men - selvfølgelig må en julemand ikke slå... Vi har været heldige og sikret os et stort parti JULETRÆER til GAMMEL pris... Træer til juleaften skæres 10-15/12 Vi har nu stort udvalg i PYNTEGRØNT... Gartneriet Krebshøj Skinderskovvej 97 tlf RING så er vi forberedt. Husk vores store udvalg i alle former for blomster, importeret, men mest er egne produkter. Kig ind. Daglig 11-18, lørdag 9-16, søndage 11-14

2 DER ER DAGE HVOR MAN OPLEVER AT BØRN ER MERE MEDGØRLIGE OPIMOD JUL. Det kan holde sig til den sidste gave er pakket ud... DET GODE VEJR har været heldigt for de mange gravearbejder der finder sted overalt for at sikre, at en orkan ikke tager strømmen fra de mange hjem der ville komme ud af drift hvis strømmen svigter... NÅR MAN NU FYLDER OP med et net af kabler er det ligesom om man siger, at nu kan der ikke ligge flere ting i vore veje. --Som en nabo sagde det - tænk nu om vi får endnu bredere bredbånd - så vil det ikke være muligt for burhøns at forstå hvorfor det ikke kan graves ned i dit fortov... DEN FARLIGE TRAFIK... Midt i en mild vinter kan det ikke undgå at man tænker positivt på vore skolebørn - også lærerne - naturligvis. Men i dette øjeblik på alle der påtager sig at passe på i trafikken ved overgange og den slags. Det er absolut lysende eksempler på skoleelevers store indsats der værdsættes af skole - forældre og trafikanter der oplever dem ugens fem dage og undrer sig når de ikke er der fordi skolen har fridage. Værløse Dyreklinik v/ib Engelhard Kr. Værløsevej 26. Værløse. Tlf Hunde- og kattesygdomme Kajs Avis side 2 DER VAR ENGANG nye kommune fortsat som de mange diskussioner gik tidligere i kommunen. på, at skolernes legepladser Det gælder også for Værvar det vanskeligste at være løse Biografcenter. på for de elever der ikke Værløse Garden bevilges et havde det så godt.. engangstilskud på for Der var også engang man talte om at gøre mere ved Det faste tilskud pr. garder de lokaliteter man stillede er ikke blevet reguleret siden til rådighed i frikvarterer Men der er kun sket noget I 2006 var tilskuddet hvis aktive forældre har vist pr. garder eller i alt sagen interesse. I 2005 fik man ekmen man fandt aldrig plads straordinært kr. til de haver man engang efter ansøgning. I 2006 søgte lovede skolens ældste elever. man om men fik afslag. I GAMLE DAGE Under drøftelse af at gøre var jul en tid med kandis og garden til FURESØ GARDE et og andet man ellers ikke gjorde man op, at omstillså i butikkerne. ingen med nye uniformer og andre omkostninger var DERES MOR budgetønskerne for 2007 havde bagt store klejner for kr. og for 2008 deres far slog hul i klejnens kr. ender og fyldte syltetøjet i Det kunne man ikke bevilge... men man fandt frem til en mulighed ved samarbeser MAN UD AD KIRKE jde med Musikskolen at VÆRLØSEVEJ opnå statstilskud til den kan man ikke undlade at musikundervisning man står glæde sig over de meget for - på lige fod med Musiksmukke virksomheder der skolen. Inden den er kommet til efter flere års skal man have udarbejdet en ombygning og facademodaftale mellem de to foreninernisering. ger. Man godkendte forslag til aftale om at vore museer fremover kommer til at hedde Furesø Museer. kulturudvalg havde møde den EN NY KOMMUNE SKAL Den mangeårige kunstnerarbejde MED EN iske leder og ildsjæl ved FÆLLES VISUEL Skovhuset FinnN Bech er IDENTITET blevet afløst af cand.phil. i hedder det - hvis kommunen historie Dorthe Abildgaard skal fremstå som en samder tiltrådte den menhængende virksomhed som kunstnerisk leder af med en vis grad af professøndersøens perle. sionalisme. Man kunne anbefale ny Medens det gik ganske huraftale med Farum Biograftigt med at fastslå kommunforening incl. tilladelse til at ens navn og der ikke var tid drive en cafe i Kulturhuset. til at spørge borgerne til råds Biografforeningen vil ikke har det været vanskeligere have eneret på at levere mad at nå frem til det ideelle byog drikke i i Kulturhuset. våben. Inden det står færdigt Årets tilskud er for er der brugt mange penge på 2007, Man har årligt omdesign på områder som ankring 6000 biografgængere noncer, brevpapir kuverter, og viser 61 film over 225 tryksager m.v. forestillinger. Man har i Meget får den endelige udgrafen yderligere 11formning når man ind i det 17 andre arrangementer. nye år har et byvåben klar. GRAFEN fortsætter i den Så skal hundredevis skilte og tavler gøres klar - og det tager nok sin tid for der er mange der skal have udført skilte og forskellige markeringer. FURESØ KOMMUNE har i årets løb nærmet sig udviklingen af talrige regler og forretningsordener der er fyldigt orienteret om på hjemmesider. Der er truffet aftaler om hvad borgmester og andre politikere skal have som vederlag og i kredse om de mange ansatte er der truffet aftaler. Personalet bliver herefter placeret hvor det passer bedst ind i organisationen, Det forlyder at det er sket i god forståelse med det personale der rokeres med eller får job et andet sted og måske på andre områder. Enkelte får deres virke i begge de to gamle områder - men om det har kostet pladser så nogen er fritstillet er der ingen oversigt over. Enkelte har dog valgt at lade sig pensionere. Som man tidligere har hørt om Farum kommune hed det sig, at administration og medarbejderstab var blevet slanket betydeligt de senere år. En del administrativt arbejde har været udliciteret og været udført af folk der ikke var ansatte. Rådhuset med indhold har også været noget man lejede - som det var gældende for en række andre ting i kommunen. SELV I HÅNDBOLD findes der nøglekampe - som kan føre til hvad-som-helst.

3 FARVEL TIL EN SKRI- VENDE SJÆL DER GAV LOKALOMRÅDET MEGET MAN KUNNE GLÆDE SIG OVER. Der er ingen tvivl om at Mikkel Kjølby brændte for sporten - og ved sin indtræden på Frederiksborg Amts Avis får et stort ønske opfyldt - og det store dagblad får en god og interesseret medarbejder. Det er få der interesserer sig for hvordan nogen når at have været så mange steder i løbet af en uge og hvordan man når at få det skrevet til tiden. Men Mikkel har været meget aktiv og været sporten en god medarbejder og uden ham havde man ikke haft styr på alle de navne der fik pris for en ret usædvanlig indsats af kommunen. På den anden side har tiden på Værløse Nyt nok givet megen erfaring. Medens mange som fra gammel tid - holder en bestemt avis for at se sine egne meninger på tryk er der ingen tvivl om de der skriver i en lokal avis der læses - skriver for den mest forskellige læserkreds man kan forestille sig... Med en stor tak for de forløbne år ønskes held og lykke i det nye job - på det eneste dagblad der interesserer sig for dit gamle distrikt. Der er gode muligheder for at sporten på Værløse-egnen fortsat vil være indenfor dit interesseområde. Vedligeholdelse af Pc ere 75 kr. for et 15 min. e ersyn af din Pc. Gode og gratis råd gives samtidig om Internet, digitalisering af film, dias. Åbent mandage og fredage mellem kl.10 og 16 eller e er a ale om a enen. Hans Jørn Klosterbakken 13 tlf h p://wikimedia.dk - hurtig adgang til mediet EFTER VALGET I NOVEMBER SIDSTE ÅR har det nye byråd fungeret som et sammenlægningsudvalg. Før sin tid som byråd var medlemmer af de to aktive byråd medlem af to råd - hvor det nye råd havde ret til at forkaste hvad de to eksisterende byråd havde gang i. Det har da heller ikke været uden en vis undren her og der. Selvom der gennem årene er sagt og skrevet meget om møderne i Farum byråd har de mest spørgelystne Farum borgere ikke vist aktivitet i møder afholdt af sammenlægningsudvalget. Men man har da også udarbejdet et nyt reglement for spørgetid - men man kan jo ikke vide om der skal tages hensyn til tidligere års dramatiske byrådsmøder - der nærmest kunne være tilløbsstykker rimeligt omtalt i dagblade før og efter NÅR TO GAMLE OMRÅ- DER SKAL SLÅS SAM- MEN SOM DET SKER MED FARUM OG VÆR- LØSE er der tale om to meget forskellige områder. Skilt som man har været det gennem tiderne i hvert sit amt Farums som det yderste af en landboamt og Værløse som det yderste af et hovedstadsamt. Ingen har været i tvivl om, at danske amter har haft forskellige vilkår og derfor præget kommuner - der så igen har oplevet store forskelle når snakken er gået DER ER RYGERE der burde tænke sig om. Det er jo ikke de der ikke-ryger der er skyld i at man har regler mod tobaksduft i lokaler hvor luften er frisk. Måske skulle de der ryger medbringe et klimanlæg hvis de vil bevæge sig i områder hvor luften er frisk... Her er lige plads til et visitkort - måske det kunne være dit? Kajs Avis side 3 DER ER FIRMAER DER SKAL SKAL HAVE GANG I PRODUKTION AF STORE POSTKASSER ELLER NYE DØRE MED BREDE REVNER fordi der nu skal komme en gratis avis hver morgen og det kan godt blive en ret stor avis med mange sider. En tanke værd, at det er en avis der startes op fra Island. 100 journalister skal ansættes og man skal forberede en uddeling 5-6 dage om ugen - og det kan man ikke forestille sig at postvæsenet kan klare. MEN der skal være plads i postkasserne. Allerede i dag er der aviser der ligger på måtten fordi de ikke kan komme gennem brevsprækken. Hvad med 100 kr./år for et visitkort på Kajs Avis? FORLEDEN DAG VAR DER DM i kartoffelskrælning. Det gælder om at skrælle en kartoffel og bevare skrællen sammenhængende. Sidste år var rekorden 47.2 centimeter, så det må ha været en stor kartoffel NÅR MAN EN DAG GØR BRUG AF BØLGER OG HAVETS KRAFT... Der er ingen tvivl om at havets kraft, kunne give noget til gavn og glæde for de af os der bor på land. Havet er ALTID i bevægelse. Der gøres forsøg ved den jydske vestkyst. Det går ud på, at man har to 260 meter lange fangarme der leder bølgerne ind i en kunstig strand der slår vandet ind i et kunstigt reservoire der ligger over havets overflade. Når vandet igen skal ud i havet skal passere ud igen sker det gennem turbiner der forvandler kræfterne til elektricitet. Det lyder jo dejligt at man kan udnytte disse naturkræfter til noget mere fornuftigt end bare at sejle i. Og tilsyneladende går bølgekraften aldrig ud af drift... NÅR MAN GÅR TURE I SKOVEN bør man tage mobilen med.. Nu er der skove hvor man sætter skilte op visse steder. Så kan man ringe op og få mere at vide om. området... Det var tidligere skovfoged Bjørn Døssing der fandt ud af at fremstille et bånd man kunne tage med sig på en tur i et bestemt område i Hareskovene. Så kunne man via den medbragte båndoptager blive løbende orienteret om hvad man så, skulle se efter og holde øje med undervejs. MEN i det hele taget er der flere andre grunde til at tage mobilen med sig på ture rundt i skovene. DER ER REFLEKSER DER IKKE VIRKER det opdager man hver dag når nu der er skumring både morgen og aften. Har man virkelig ikke råd til at markere ting og sager med ordentlige reflekser... DET NYE FÆNGSEL der er bygget i Jylland har været besøgt af flere journalister der tilmed har foretaget en overnatning på vand og brød. Gad vide om de også var blevet visiteret først. Et stort udvalg i blomst og plante kig ind i drivhusene SkinderskovveJ 97 overfor SHELL 44985G41

4 BORGERE DER BLEV VALGT TIL KOMMU- NALBESTYRELSER har givet udtryk for, at deres første periode var den største kulturelle oplevelse de havde haft. De var overraskede over det man forventede af dem og de mange områder man skulle tage stilling til et eller andet. Mange havde ikke overskuet eller forudset omfanget af, at være valgt til et byråd. Det er nemlig meget ofte at deres største indsats ligger i byrådsmøder og de mange bestyrelser de har sæde som kommunens repræsentant. Tilmed vil man også gerne blive set ved forskellige lejligheder. Når man spørger til en aftale med en politiker viser de den sorte lommekalender frem for at vise hvor få muligheder der er. Det er derfor nok årsagen til at man ofte hører politikere sige, at de er valgt efter regler for det repræsentative demokrati. Råt og kort - du har valgt os som dine repræsentanter. Vi er valgt for at afgøre ting og sager. Er du ikke tilfreds må du vælge nogle andre næste gang. Men så langt bør det dog ikke komme. BYRÅD OG BYRÅDSMØDER og møder hvor man møder og oplever borgerens interesse og medleven har aldrig været de store tilløbsstykker. Enhver kommune har sin store del af befolkningen der ikke blander sig i debatten på nært hold. Undtagelsen er de områder hvor man møder en større interesse hos forældre der vælges ind i den store skare af bestyrelser i vuggestuer, børneinstitutioner og skoler. Her møder man nemlig de borgere der virkelig går op i aktiviteter og forhold der vedrører deres børn. Men medens man med tiden kender de mange andre der blander sig og efter det tredie læserbrev bliver Kajs Avis side 4 placeret i en særlig gruppe Værløse Lægernes Ferieliste 2006: Juleferie - kan læserbreve med særlig underskrift godt få politikere til at læse brevet... I kategorien læserbreve er også de der skriver meget ofte - og den slags er da god tegn på liv og kan slet ikke undværes SKRIV ET LÆSERBREV Start med en markant overskrift... Skriv 4-5 linier der skal få nogen til at læse videre. Hav en virkelig god afslutning der vil noget... MEN frem for alt skal mellemstykket være så kort som muligt... Kajs Avis søger redaktionssekretær, journalist, budbringer, korrespondent, annoncemedarbejder, web-designer, grafiker og ikke mindst: aktive læsere... Værd at vide om kommunen kan ikke leve foruden - vores motto! I GAMLE DAGE var der rundt omkring altid nogen der sørgede for, at man kom godt gennem lømmelalderen selvom det var med skrammer og erfaring NEJ DET DEMENTERES og genudsendes antagelig dage igennem i den nye nyhedskanal fordi man ganske enkelt ikke har nyheder nok Hvis man mangler ideer til en god undskyldning hvis du som forældre sidder i en forældrekreds hvor man gerne vil gøre et eller andet som man skal bruge forældre til er her et forslag til en bog om undskyldninger: * Lokalerne kan slet ikke holde til det. * Gå ud og lav samfundet om først * Dine tanker er for løse til at tage stilling til - * Det må i det mindste vente et års tid - * Denne her diskussion er ærlig talt spild af tid - * Kan du ikke se, at vi risikerer at blotte os - * Det må vente til der bliver basis for det - * Hvis nogen kommer til skade hvem har så ansvaret - * Mon ikke det kunne løses ved bedre kommunikation - * Man skal ikke skræve mere end bukserne kan holde - * Hvorfor skal vi være forsøgskaniner - * Lad os komme tilbage til virkeligheden - * Det er godt nok i teorien men duer ikke i praksis * Nu skal vi ikke forhaste os * Alt det der har vi prøvet før * Der er slet ikke penge i alt det der * Der har været eksperimenteret længe nok * Det er i øvrigt ikke noget nyt - * Hvad tror I myndighederne siger - * Nej, de glade tressere er forbi - * Nu skal der være ro om arbejdet - * Vi har besvær nok i forvejen * Glem ikke, at demokrati betyder, at indordne sig - * Det kan ikke være det rene leg alt sammen * Lad os nedsætte et udvalg ENHVER JUL har sine indsamlinger og enhver jul har sine steder hvor man kunne søge et beløb eller et eller andet fordi der er noget man mangler Det er beundringsværdigt hvor mange mennesker der arbejder med den slags for at sikre julen i de hjem hvor pengene ikke er så store. HVIS MAN ET ÅR TO- TALT VILLE VÆLGE GAVER FRA SÅ VILLE IN- GEN GÅ SULTNE I SENG Men der er jo ingen der kan omgås deres børn hvis de alene får mad til juleaften og dagene efter. Ingen syntes det vil være godt nok at vise en lang film fra alle de steder man sulter før man selv spiser middagen. Men værre end ingen gave ville være hvis mor ikke havde penge til mad hver dag i måneden. Men nogen har også sat spørgsmålstegn ved det væld af gaver der absolut skal dominere det højtidelige.. Men nogen kunne være bange for at miste kontakten med deres børn med jul uden gaver... DET FORLYDER NEMLIG at når mange ægteskaber ikke løber livet ud er det på grund af 6-problemer og manglende sammenlægnings- og driftsoverenskomster. I DAGLIGLIVET lever vi videre på noget vi kan li det er ligesom noget vigtigt.

5 Så er det slut med kritiske lokalaviser Hvis du ikke synes om de gratis ugeaviser - så bare vent: det bliver værre endnu! Der er voldsom konkurrence mellem de lokale aviser. Og da slagsmålet står om annoncørernes gunst, er der ingen garanti for, at den kommer læserne til gode - tværtimod. Mindre kommuner som Farum og Værløse er henvist til at få næsten al information om lokale forhold fra en stribe distriksblade. Og selv under den igangværende avis-konflikt fortsætter den ugentlige strøm af gratisaviser med stor styrke. Alligevel kan der sættes spørgsmålstegn ved karakteren af informationsstrømmen - og der er tegn på, at netop vores område går trange tider imøde. To imperier dominerer Situationen for de lokale blade er domineret af konkurrencen mellem Politikens Lokalaviser og Tage Kjær, Helsingør Dagblad. Politiken er repræsenteret ved folkebladet, der desuden udkommer i en særlig Birkerød-udgave. Tage Kjær er repræsenteret ved Værløse Nyt og Birkerød (Farum) Avis. Denne konkurrencesituation er typisk for flere nordsjællandske områder. Indtil for godt et år siden var billedet nogenlunde stabilt. En række mindre blade - Farum Nyt, Hareskov-Værløse Avis (Kajs avis) - levede i fredelig sameksistens med den monopollignende folkeblad. En række forsøg fra Bagsværd Folkeblad, og Ballerup- Måløv Avis og Birkerød (Farum) Avis på at forrykke situationen løb ud i sandet. Men folkebladets monopolstilling var farlig. Hensynet til annoncørerne blev til en vis grad afløst af journalistiske forsøg på at hæve bladet udover»lokalsprøjte«- niveauet. Det fik ikke den store betydning i Farum, hvor forretningslivet allerede var etableret - og hvor samarbejdet mellem avis og handelsfolk ikke skulle stå de store prøver. I Værløse skete der en hel masse samtidig. Siden sidste kommunevalg har de politiske forhold været ustabile i byen, og konfrontationer i og udenfor kommunalbestyrelsen har medført et overophedet politisk klima. Desuden betød Bymidtens udvidelse, der faldt sammen med en alvorlig nedtur for detailhandelen, en nærmest panikagtig stemning i vide kredse af forretningslivet. Der var ikke tid til eksperimenter længere, og den samlede Bymidte lod sig overtale til en alliance med Tage Kjær. Alliancen resulterede i Værløse Nyt, der er startet og drives på centerets betingelser - d.v.s. ingen kontroversielle nyheder, ingen opsøgende journalistik - men rigeligt politi- og erhvervsstof. Desuden kunne Tage Kjær byde på lavere annoncepriser på grund af ledig kapacitet på Helsingør Dagblad. Tage Kjær selv har en fortid på Ballerup- Måløv Avis, hvorfra han hentede Søren Hansen til lederposten på Værløse Nyt. Senere blandede Rasmussen & Schiøtz sig og fik samme Søren Hansen skubbet ind i en dobbeltrolle som konsulent for Centerforeningen samtidig. Sammensmeltningen mellem lokale handelsinteresser og den lokale avis blev total. Rasmussen & Schiøtz har en betydelig interesse i at dirigere en del af orkesteret i Værløse, fordi entreprenørfirmaet ejer de nye centerblokke, der lejlighedsvis står tomme. De nye tiders pris Den ny avisstart vakte berettiget opsigt - især fordi den fra starten sad på en overvejende del af Bymidtens annoncemængde. Det førte tit Kajs Avis side 5 omtale og analyser i Københavns Radio og Samvirke, der så det skete som et klart nederlag for forbrugerorienteret nyhedsformidling. Det er værd at bemærke, at selv Bymidte-Brugsen var med til at uddele nederlaget. Ulykken for den lokale information var imidlertid slet ikke slut endnu. Krisen rullede videre, og Berlingske Tidende begyndte at holde udsalg af sine distriktsblade. Bladene havde kun haft økonomiske forbindelser til Pilestræde - og nu fattedes»tanten«penge. Så slog Tage Kjær til igen. Han indkøbte en mindre buket - bl.a. bestående af Birkerød (Farum Avis). Dermed havde den driftige mand fra Helsingør Dagblad skaffet sig adgang til hele Politikens guldmine i Farum og Værløse. I dag har han endog dobbeltdækning i Farum, hvor både Værløse Nyt og Birkerød (Farum) Avis udkommer. Virkningerne er så småt ved at vise sig. Den folkekære Kajs Avis, der har udkommet i omkring 35 år og som må siges at være et enestående pressehistorisk fænomen vakler. Udgiveren, det tidligere lokale postbud Kaj Øgaard, har levet sammen med folkebladet i mange år - men i kraft af monopol-alliancen med Centerforeningen er Værløse Nyt til sinds at kvæle alt omkring sig. En reel monopolaftale blev forhindret i vinters gennem Brugsen, hvis modige bestyrelse talte Roma midt imod - men som det fremgik af forrige udgave af Kajs Avis, lakker det mod enden. Journalist fyres Samtidig står det nu klart, at folkebladet ikke er til sinds at finansiere nyhedsformidlingen i Værløse gratis. Her gider man ikke vente på annoncørerne, og så må læserne betale: Værløsejournalisten ryger ud om et par måneder - og Værløse får endnu en lokalavis uden egentlige informationer om byens liv. I Farum er man lidt bedre stillet. Tilsyneladende vil såvel folkebladet som Farum Nyt foreløbig holde stand - men erfaringerne fra Værløse kan meget vel betyde en bevidst sænkning af kvaliteten, der i forvejen er truet. Udviklingen går i retning af flere annoncer og mindre tekst, og mere erhvervsorienteret tekst (i fagsproget»luderstof«) fremfor politisk kulturel og almen dækning. Kun den kommende tid kan vise, hvor vidt denne udvikling går - men det første års konkurrence giver grund til frygt. Krisen kræver sin pris på mange områder, og annoncør-finansieret nyhedsformidling af rimelig kvalitet kan meget vel blive et af dem. Også på Landsplan Denne udvikling kan spores på landsplan. De større aviser satser på underholdning og direkte appel i stedet for bredde og kritiske journalistik. Men på landsplan kan virkningerne til dels afbødes gennem betalte aviser, der klart markerer en afgivende holdning. Senest har også fagbevægelsen erkendt nødvendigheden af at støtte dele af pressen gennem en delvis genoplivning af den socialdemokratiske provinspresse. I et mindre lokalområde har denne mulighed indtil videre ikke eksisteret. Der er ikke tradition for, at de lokale nyheder skal koste penge. Samtidig vokser behovet for lokal information imidlertid, og derfor har en række alternative lokalaviser set dagens lys. De kan meget vel gå hen og blive forløbere for en ny tids lokalpresse, hvor engagerede borgere af enhver slags bliver nødt til at betale gildet - eller se sig henvist til annoncørernes gunst, kombineret med frivilliges idealisme. kopi af artikel udgivet i ophav ukendt

6 VÆRLØSE KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUD- VALG havde møde den Man havde afsat kr, til HISTORIENS DAG som museet havde afholdt. Der blev brugt kr ,40 Værløse badminton havde afviklet fælles træning for pensionister og fået i tilskud. Der havde været 50 deltagere Skiklubben Hareskoven har afviklet Team Freestyle og haft et restbeløb på og spørger om de må bruge pengene til fortsættelse af aktiviteterne til næste år. Skovhuset søgte om tilskud eller underskudsgaranti til kunstmarked i juni OK Skærmen søger om tilskud til 50 års jubilæum i Der var ansøgninger til køb af materiale. OK Skærmen søgte om bidrag. Samlet udgift er kr Værløse Billardklub søgte om penge til køb af brugt billardbord der koster DER ER DAGE hvor man hører om politikere der dukker op i medierne fordi de har en reklamesag - og det er ikke så godt... I NORDLEJREN ER SELVE SLOTTET ved at blive gjort i stand og der indrettes 6 meget eksklusive boliger der koster fra til Det er KUBEN selv der sælger. OMGIVELSERNE UN- DRER SIG når de ser hvad gravide kan spise i den tid de bare går og venter sig. UNGE PIGER DER STRIP- PER og klæder sig af for mænd i Norge ved nu at det hører til under kunst. VEJOMLÆGNINGER FORUD FOR UD- VIDELSEN AF RYETBO PLEJEHJEM vil koste kr. Heri er det billigste tilbud fra Barslund AS PÅ KR VÆRLØSEGARDEN har søgt Værløse kommune om et ekstraordinært tilskud på kr. Borgmesteren og Kultur- og fritidsudvalget tiltræder ansøgningen. VÆRLØSE BADMINTON søgte kommunen om et ekstraordinært tilskud på til talentudvikling. Kultur- og fritidsudvalget besluttede ikke at tiltræde ansøgningen. Kurt Bork ønskede at sagen skulle behandles på førstkommende kommunalbestyrelse. BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALG valgte Lars Carpens som formand. Kurt Bork Christensen valgtes som næstformand. SOCIAL- OG SUNDHED- SUDVALG valgte Susanne Mortensen som formand. Kurt Bork Christensen valgtes som næstformand. UDVALG FOR TEKNIK, MILJØ, OG FLYVESTA- TION havde møde den 5. dec. Man har haft møde med Tøjhusmuseet om forsvarsmuseum på flyvestationen. Danmarks Naturfredningsforening har i brev orienteret om syn på kommunens planer med flyvestationen - ved Bodil Hald. Der foreligger nu en revideret liste over ønsker om aktiviteter med forslag på flyvestationen. DER SKAL VÆRE EN SAMLET MUSIKSKOLE I FURESØ KOMMUNE. Byrådets repræsentanter blev Sidika Yalin og Lone Christensen VÆRLØSE KOMMUNE har de seneste år ønsker at fortsætte traditionen med at lade male et billede af kommunens borgmester - til det galleri der er oprettet på Kajs Avis side 6 borgmestergangen. Der skal endnu ikke være foretaget valg af kunstmaler. FURESØ BYRÅD har valgt formænd ved et møde den BORGMESTER Jesper Bach 1.VICEBORGMESTER Susanne Mortensen 2. VICEBORGMESTER Lisbeth Lykke Harsvik Efter de sidste tal - der som regel reguleres - ligesom der er supplerende beløb der kommer til efter de opgaver man skal løse kan oplyses følgende: * Borgmesterens løn er kr * 1 viceborgmesteren får op til 10 procent af borgmesterens løb. * 2 viceborgmesteren kan ikke ydes vederlag * Det faste beløb til medlemmer af byrådet er kr ,84 kr. årligt * Der kan yderligere bevilges vederlag for at være formand for de stående udvalg og økonomiudvalg * Et byrådsmedlem der har et eller flere børn under 10 år boende hjemme får et tillægsvederlag der udgør kr. årligt * Et medlem kan også vælge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste men så går det faste beløb ned med Men der er andre former for godtgørelse som samlet giver en meget forskellig aflønning DYRE PARCELHUSE I VÆRLØSE... Det er ikke lige til at overtage parcelhuse i Værløse hvor det ofte er ret dyrt. Det viser sig nemlig, at mange har nået den alder hvor taget skal skiftes fordi belægningen er blevet utæt. Da man byggede sin bolig tænkte man ikke så meget over at taget havde en vis levetid. Nye ejere kan så opleve, at de ved udskiftningen af taget får foretaget andre ting der skaffer bedre forhold. ET KØNNERE OMRÅDE VED VÆRLØSE STATION ER ØNSKELIG - det er en del af byens ansigt. Værløse kommune har af sat kr. til at få udarbejdet et projekt der kan ændre indtrykket af området omkring stationen. Der er bevilget til en skulptur der skal placeres i tilknytning til Galaksen. Statens Kunstfond betaler for et kunstværk. Meget ofte er det Statens Kunstfond der afgør hvilket værk man vil give kommunen. DE KUNSTGENSTANDE MAN SER PÅ BYMIDTEN som meget ofte er rene klatrestativer var også med i planlægningsdebatten hvor man luftede tanken om, at flytte genstandene til en park f.eks. i Jonstrup. Det havde givet friere muligheder når man skulle renovere pladsen foran scenen. KOMMUNENS OVER- TAGELSE AF VEJE FRA AMTERNE kan føre til, at også områderne på Fiskebækvej ved jernbanen får et bedre udseende. Overplastringen med plakater m.v. er ikke et dekorativt indtryk af Værløse. Men det er klart nødvendigt at se på pengene NÆST EFTER SYGDOM og død er ensomhed nok svært at leve med. Men det at miste noget eller nogen man holder af er noget af det værste i ens liv.

7 samt Furesø byråd havde givet grønt lys... hvorfor man ikke undersøgte mulighederne før man Tre familier der bor ved Christianshøjvej - hvor slog sig ned ude i naturen vejen fører ind i skoven mod - hvor man sikkert er blevet Farum søgte i 2004 om det misundt. var muligt at få deres ejendomme flyttet til Værløse huskøbere slår sig ned uden Det sker dagligt at kommune fra Stenløse, fordi at sikre sig kommende børnene ikke kunne benytte forhold, forhold til skole, fritidsfaciliteterne i Værløse, hvor de havde deres tutioner - naboforhold til institution, sociale insti- kammerater. Der var ingen virksomhed og aktiviteter. busforbindelse til Stenløse Som her legekammerater og hvor der var 14 kilometer og fritidsbeskæftigelse - aftenskole, hjemmehjælp med endnu længere til sygehuset i Frederikssund. Stenløse meget mere. kommune afslog og henviste Ude i provinsen har folk til at børnene kunne gå i fået at vide at den sociale Ganløse skole hvortil der bistand kræver at man flytter nærmere til bymæssige var 4 km. og så kunne de frit bruge fritidsfaciliteterne der forhold o.s.v. Mange steder sammen med deres kammerater. Med hensyn til sygehu- bus i nærheden. kræver en bolig at der er en set havde man frit sygehusvalg. Efter endnu nogle sin egen skole forekom det Da Kirke Værløse havde henvendelser fra beboerne da at børn red til skolen... blev de to sammenlægningsudvalg spurgt - her sagde Det er meget forunderligt Egedal nej. Den 8. november at man ofte genudsender uddybede man tidligere programmer om stive bemærkninger i brev til metoder mennesker imellem ude i den vide verden Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det hedder i svaret - men det er er lige ved, at at bestemmelsen indebærer, vi giver ret i, at vi ikke skal at en eller flere kommunalbestyrelser ikke vil kunne opgaver. tale om andres måder at løse hindre en justering af en Men det lyder ret besynderligt, at man i en kommune åbenbart uhensigtsmæssig kommunegrænse. som den der nu går døden i møde ikke havde mulighed MINISTERIET AFGØR for at lade børnene bruge DOG SAGEN IDET MAN deres fritid i det område de IKKE MENER DER ER fik lov til at søge skolen. Det TILSTRÆKKELIGT kunne ligne noget - hvis man TUNGTVEJENDE havde frit skolevalg - og så GRUNDE TIL AT ÆN- lod sig blødgøre - så fritidsaktiviteterne også fulgte DRE DEN KOMMUNALE INDDELING IMOD med. SAMMENSLUTNINGSUD- Der er øjeblikke hvor man VALGET FOR EGEDAL finder tiden inde til at man KOMMUNE S ØNSKE. ønsker Værløse kommune ville give den julegave, at så Ministeriet kan således ikke tilbyder vi børnenes ret til at imødekomme anmodningen være børn - den korte tid de om ændringer af kommunegrænsen. Lever vi ikke i en tid hvor er det. Nogen kunne jo sige det er åbenlyst at der ikke er Kajs Avis side 7 INGEN GEOGRAFISKE UDVIDELSER AF FURESØ KOMMUNE. Stenløse kommune og Egedal byråd sagde nej - Farum og Værløse byråd tid til børn - og der er langt imellem man viser flaget. Dette indgår på hjemmesiden en af dagene og vi forventer en positiv kommentar. Måske har borgmesteren for LEDØJE KOMMUNE også en kommentar. Vi havde ikke forestillet os andet end man havde fundet en medmenneskelig løsning, når en grænsedragning ikke kunne lade sig gøre. ET KØNNERE OMRÅDE VED VÆRLØSE STATION ER ØNSKELIG - det er en del af byens ansigt. Værløse kommune har af sat kr. til at få udarbejdet et projekt der kan ændre indtrykket af området omkring stationen. Der er bevilget til en skulptur der skal placeres i tilknytning til Galaksen. Statens Kunstfond betaler for et kunstværk. Meget ofte er det Statens Kunstfond der afgør hvilket værk man vil give kommunen. DE KUNSTGENSTANDE MAN SER PÅ BYMIDTEN som meget ofte er rene klatrestativer var også med i planlægningsdebatten hvor man luftede tanken om, at flytte genstandene til en park f.eks. i Jonstrup. Det havde givet friere muligheder når man skulle renovere pladsen foran scenen. Indlæg til Kajs Avis modtages gerne og vil blive optaget på hjemmesiden som læserbidrag. Skriv e-post til: eller send materialet til: Hans Jørn Storgaard Andersen Klosterbakken Værløse MANGE VIL EN TID ENDNU MINDES den l. november da vinteren ligesom startede. Der var virkelig opløb til noget ubehageligt. Endnu et bevis på hvad naturen har af kræfter. DET GÅR GODT PÅ FÆRØERNE hedder det. Her trives de lidt mere end mennesker godt - selvom det blæser. I LUFTHAVNEN sender flyveselskaberne regning til SAS fordi alt for mange fly måtte flyve videre uden alle de passagerer der sad fast i kontrollen. SKILSMISSER betyder at nu begynder forældrene virkelig at slås med hinanden om børnene. Det kan jo ses af de mange forældre der nu først opdager de har haft børn med en anden. ÆGTESKABER har det ikke godt når to mennesker skændes. Først fordi de ikke kan enes og dernæst fordi de ikke kan enes om hvor børnene skal være... I GAMLE DAGE FIK PIGERNE KØREKORT TIL AT FORSØRGE EN MAND OG ET BARN som en begyndelse. Før i tiden havde piger altid hjemmearbejde og vidste hvor tingene skulle være i køkkenet og hvad der ellers var at lære hvis en fyr kom galt af sted... Kajs Avis udkommer fra og med den 7. december 2006 som en nødavis, der er produceret på basis af indlæg på hjemmesiden: Avisen og hjemmesiden er redigeret af Hans Jørn Storgaard Andersen, men de fleste indlæg er skrevet af redaktør Kaj Øgaard Sørensen. Det er tilladt at reproducere avisen.

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Oktoberdage i Miinchen og andre større b] f... I slutningen af september og meget langt ind i oktober drager folk fra alverdens lande til Tyskland for at deltage i det traditionelle sammentræf for at smage

Læs mere

Du færdiggjorde det sidste år af folkeskolen og startede på gymnasiet. Der har du gået i to år nu, og det har langt fra gjort dit liv lettere.

Du færdiggjorde det sidste år af folkeskolen og startede på gymnasiet. Der har du gået i to år nu, og det har langt fra gjort dit liv lettere. Drengen 1 Du blev født. Du voksede op. Du havde en lykkelig barndom i naiv forventning om, at hele verden ville dig det godt, og at livet altid ville forblive trygt og dejligt. Så blev dine forældre skilt,

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.If,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis' der udsendtes første g^ng7-9'1945 90 AR l 2009... Onsdag den 4. marts kastede den kolde vind med Skovgårdens

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B PMF AFDELING 1 Beretning og fremtid p Kommune Ballerup une Ballerup Kommun rup Kommune Balleru mune Ballerup Kommu allerup Kommune Ball mmune Ballerup Komm Ballerup Kommune Ba mmune Ballerup Kom e Ballerup

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kajs Avis 2. april 2013 - nr.6 - side 14 EGNS-AVIS for området V,1f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 ved om en dame med spjættende ben sælger

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Til BFU s møde d og byrådsmødet d

Til BFU s møde d og byrådsmødet d Haslev d. 6. dec.2016 Høringssvar fra bestyrelsen i Humlebo Børnehave Til BFU s møde d. 13.12.16 og byrådsmødet d. 15.12.16 I Humlebo Børnehaves bestyrelse har vi læst MED-udvalgets høringssvar, og kan

Læs mere

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem FORLAG Et børnehjem Af Henriette Langkjær, Bredballe Privatskole Foto: Frank Productions ApS Introduktion Et børnehjem er en gribende animationsfilm, som bygger på en dokumentarisk radioudsendelse fra

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse 2012-2013. Svarprocent. Hvad er barnets køn? Hvilket klassetrin går dit barn på? Jægerspris Skole.

Forældretilfredshedsundersøgelse 2012-2013. Svarprocent. Hvad er barnets køn? Hvilket klassetrin går dit barn på? Jægerspris Skole. Jægerspris Skole Forældretilfredshedsundersøgelse 2012-2013 Svarprocent Ikke besvaret 45% 319 Ikke afsluttet 2% 16 Gennemført - svarprocent 53% 375 Hvad er barnets køn? Pige 51% 201 Dreng 49% 190 Hvilket

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Kulturunderudvalg 30. november 2006, Kl Møde nr. 11 Mødelokale: Farum Rådhus, Møderummet på Borgmestergangen

Kulturunderudvalg 30. november 2006, Kl Møde nr. 11 Mødelokale: Farum Rådhus, Møderummet på Borgmestergangen FURESØ KOMMUNE Kulturunderudvalg 30. november 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 11 Mødelokale: Farum Rådhus, Møderummet på Borgmestergangen Medlemmerne mødt. Afbud fra Sidika Yalin. Mødet hævet kl. 18.00 Steen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,4trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side t4 Fc'rtsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7-9-1945 Uge 32-2010 DER ER PLUDSELIG KOMMET SÅ MEGEN GANG I DEBATTEN, AT de

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Bilklagenævnet. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Jeg har modtaget Jørgen Mølgaards svar, og jeg har da lidt kommentarer til det: Lad os begynde med slutningen: Som

Læs mere

LÆRERVEJLEDNINGER. HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd

LÆRERVEJLEDNINGER. HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd LÆRERVEJLEDNINGER LÆSEROLLEMETODEN 1. TEKSTSAMTALE HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd 1. Introduktion af første strategi: Forudsige Vis 2-3 fagbøger.

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer MIE MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer om at møde ham en dag. Mie er 8lippet, har blåt hår og bruger mere mascara end de 8leste. Hun elsker

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

HVAD TÆNKER SKOVBO EFTERSKOLES ELEVER ANNO 2015?

HVAD TÆNKER SKOVBO EFTERSKOLES ELEVER ANNO 2015? HVAD TÆNKER SKOVBO EFTERSKOLES ELEVER ANNO 2015? 1. Du er: D P Alle D P Alle 52,6 47,4 100,0 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 18 18 36 39,1 40,0 39,6 10. klasse 32 27 59 69,6 60,0 64,8 3. Du bor sammen

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Interview med Christina Andersen. M: først skal jeg lige høre hvor gammel du er? C: 18. M: øhm du studerer? C: ja. M: hvor er du opvokset henne?

Interview med Christina Andersen. M: først skal jeg lige høre hvor gammel du er? C: 18. M: øhm du studerer? C: ja. M: hvor er du opvokset henne? Interview med Christina Andersen M: først skal jeg lige høre hvor gammel du er? C: 18 M: øhm du studerer? C: ja M: hvor er du opvokset henne? C: i Odense i hvert fald de første fire år yeees øhh hvor bor

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere