Odder Museum Naturvejledning Årsberetning 2010, evaluering projektforløb og handlingsplan 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odder Museum Naturvejledning 2008-2010 Årsberetning 2010, evaluering projektforløb og handlingsplan 2011"

Transkript

1 Odder Museum Naturvejledning Årsberetning 2010, evaluering projektforløb og handlingsplan

2 Indholdsfortegnelse Indledning. side 3 Arrangementer. Statistik.. side 4 Traditionelle naturvejledninger.. side 5 Offentlige arrangementer. side 6 Formidling for børn og unge side 7 Formidling af Odder Kommunes kystkultur. side 8 Skolerne, daginstitutionerne og naturvejledningen. side 11 Netværksopbygning og medformidlere.. side 13 Fysisk aktivitet, sundhed m.m.. side 16 Andet. side 17 Handleplan for 2011 i relation til projektbeskrivelse ( ). side 18 Detalje handleplan for 2011 side 19 Økonomisk opgørelse side 20 2

3 Naturvejledning ved Odder Museum 2010 afrapportering, evaluering og handleplan Indledning. Naturvejledningen på Odder Museum har for perioden fået støtte fra Friluftsrådet. Projektstøtten fra Friluftsrådet er givet som løntilskud til naturvejledningen på Odder Museum med følgende delmål: 1. Ålekvasen Anna vedligeholde, udvikle og afholde formidling for forskellige målgrupper. 2. Bruge renoveret bundgarnspram til formidling af fiskeri til områdets skoler og udarbejde undervisningstilbud for klasse. 3. at udvikle samarbejdet, formidlingen og forankringen til områdets skoler og institutioner bl.a. gennem oprettelse af et tværinstitutionelt forum. 4. I samarbejde med lokale organisationer udvikle - og afholde naturvejledning, der sætter fokus på forholdet mellem og forvaltning af natur- og kulturmiljø. I de nævnte delmål søges indarbejdet fysiske og psykiske aktiviteter, der bl.a. tager udgangspunkt i de forskellige læringsstile og med inddragelse af projektarbejde og storylines. Museets naturvejleder, Ole Sørensen, har været ansat på Odder Museum i naturvejlederstillingen siden Her blev han ansat i et igangværende projektforløbs sidste halvdel. Nuværende projekt har han således været medejer af fra starten. På de kommende sider giver vi et overblik over tiltagene i 2010, samt evaluerer hele projektet og projektfoløbet. Ligeledes vil der blive opstillet handleplan for det kommende projektforløb i 2011 Museets ålekvase Anna på tur med gæster 3

4 Arrangementer. I henhold til projektbeskrivelsen til Friluftsrådet har der været følgende tiltag og arrangementer fra naturvejledningen på Odder Museum i 2010: Der er registreret 138 arrangementer med i alt 4325 deltagere i forbindelse med naturvejledninger på Odder Museum i Det svarer til et gennemsnit på 31,3 pr. arrangement. Til sammenligning var der i 2008 og 2009 et gennemsnit på henholdsvis 24,3 og 32,2 pr. arrangement. Deltagergennemsnittet er faldet lidt i forhold til Det samlede deltagerantal er steget med 327 personer og arrangementsantallet er steget fra 124 til 138 arrangementer, en stigning på 14 arrangementer. Antal Antal børn Antal voksne Personer i alt Traditionelle ture Formidling for børn og unge Netværksdannelse 4 Medformidlere 44(107) Total Total Total Stigningen i deltagerantallet i 2009 og 2010 skyldes ikke mindst Odder Museums Natur- og Kulturmarked - en markedsdag for friluftsfolket med 500 besøgende i 2009 og næsten 1000 i Der har været afholdt 51 børne- og unge arrangementer i 2010 imod 58 sidste år et lille fald på 7 arrangementer. Alt i alt et stabilt niveau for naturvejledningen på Odder Museum. Det er desuden yderst positivt at opleve, at museets naturvejledning er blevet en integreret del af såvel skolernes som institutionernes årsplanlægning. Markedsdag for friluftsfolket september

5 Traditionelle naturvejledninger. Det er målet, at ¼ årsværk i projektansøgningen til Friluftsrådet bruges til traditionelle naturvejledninger. Resultat. I 2010 har der været 87 traditionelle naturvejledninger. Tallet er noget højere end sidste år (66) I registreringen af de 87 arrangementer ligger også formidlingen af kystkulturen. Kystkulturformidlingen er ligeledes indeholdt i projektansøgningen med ¼ årsværk. Her er Odder museumsskib ålekvasen Anna en vigtig aktør til kystkulturformidlingen, men herom senere. For de egentlige naturvejledninger har der været en opdeling i bestilte arrangementer og i offentlige - ture og arrangementer, der dels henvender sig til børn og dels til voksne. Bestilte arrangementer. I 2010 har målgruppen for naturvejledningen været lige fra børnehaver, skolefritidsordninger, skoleklasser, foreninger, personalegrupper m.m. Nedenfor er nævnt nogle af de bestilte arrangementer: 12 timers kursus i Natur og Teknik for alle kommunale skoler. 29 lærere tilmeldt. Friluftsliv og kulturhistorie med Odder højskole 10 gange i efteråret a 3 timer GPS geografi, biologi og historie Randlev skole og 5. klasse. Stenalder. Børnehaven Midgård Norsminde -, Saksild -, Hou - og Sondrup strandvandretur med fortælling. 4 blå Flag arrangementer bestilt af Odder Turistbureau. Bjørnkær Voldsted. Middelalderrollespil. 4. klasse Hou Skole. Klatring, GPS og bål. Eftermiddag med Ørting Juniorklub Tunø, kryddersnaps som folkemedicin. Booket arrangement af Folkeuniversitetet. Kajak og fortælling. Parkvejens Skole 7. klasse. Sommerhuskultur. Fortællearrangement med Scleroseforeningen Odder. Klima, fra stenalder til nutid. Rotary Odder. Da herremandens ord var lov. Vandretur med fortælling for 40 norske skolefolk. GPS kulturtur i Hou. Muskelvindfonden. kajak og kulturhistorie på Norsminde Fjord. Arrangement for 18 landinspektører. Eftermiddag med Ørting juniorklub: GPS, klatring og pandekager på bål. 5

6 Offentlige arrangementer. Der har i 2010 været udbudt rigtig mange offentlige ture. Således har der i sommerferiens 7 uger været udbudt 28 kajakture (4 ugentlige ture) og 42 ture med museumsskibet Anna (6 ugentlige ture 2 dage med 2 daglige ture) En del af disse ture er blevet aflyst dels pga. vind og vejr og dels pga. for få tilmeldte. I sommerferien har der været gennemført 8 kajakture og 29 sejladser med museumsskibet Anna. De historiske kajakture fra Odder Museum foregår i tæt samarbejde mellem museumsleder, museumsbetjent og naturvejleder, som alle er uddannede kajakinstruktører. På Musumsskibet Anna, er enten museumsleder museumsinspektør eller naturvejleder med som bedstemand og formidler på turerne. Nedenfor er nævnt nogle andre af de offentlige arrangementer: Sild, ålekrager og kulturhistorie ved Norsminde Fjord. Medformidler Torben Alrøe fra Norsminde Kro. Vintertur i Vejlskoven. Medformidler godsejer Iver Tesdorpf Bjerager Kirke. Fortælleaften med kaffe. Medformidler sognepræst Mette Rothmann Sørensen. I isens fodspor. Medformidler plantør Gynther Møller. Ravnskovens hemmeligheder. Medformidler ornitolog Per Madsen Nattergale og kulturhistorie på Brandbygegaard. Medformidler Karsten Maas, Brandbygegaard. Vorsø, skarvernes ø. Medformidler Jens Gregersen, opsynsmand på Vorsø. Kajak, kulturhistorier og baidakaer. Bjergturen kulturhistorisk cykeltur i bjergområdet nordvest for Odder. Den nedlagte jernbane. Medformidler Per Berke, Hundslund Borgerforening. Evaluering traditionel naturvejledning i projektperioden. I projektperioden har der været 89(2008), 66(2009) og igen 87(2010) traditionelle arrangementer. Heraf har en del været bestilte og en væsentlig del været offentlige arrangementer. Det er vigtig aktiv for Odder Museum, at naturvejledningen på museet afholder mange offentlige arrangementer. Dette skal ses i sammenhæng med, at naturvejledningens kulturhistoriske formidling ude i lokalområdet er en integreret del af museets samlede kulturhistoriske formidlingsprofil. At der er så forholdsvis mange traditionelle arrangementer skyldes også at foreninger, firmaer, personalegrupper og institutioner i stort omfang benytter sig af naturvejledningen på Odder Museum. Tur til Vorsø: Skarvernes Ø 6

7 Formidling for børn og unge. I 2010 har der været 50 arrangementer rettet mod børn og unge. Udover arrangementer med skolerne og ikke mindst 4. klasserne har der også været en del arrangementer med kommunernes børnehaver. Desuden er kommunens efterskoler også begyndt at benytte sig af naturvejledningen. En vigtig del af Odder Museums naturvejledning, rettet mod børn, er arrangementstilbud i skolernes ferier. Således har der været tilbud rettet mod børnefamilier og bedsteforældre med børnebørn på ferie. I vinterferien var bolchekogning og lysstøbning igen i år et stort hit med 98 deltagere, i sommerferien gav Narnia-opgaveløbet mange besøgende med næsten 400 børn og voksne som deltagere, og i efterårsferien faldt arrangementet med Ræv, bueskydning, tegning, bålpandekager og historiefortælling også i folks smag med 105 deltagere. Nedenfor er nævnt nogle andre af arrangementerne for børn og unge: Skøjteprinsesse for en dag. Tinsoldater og lykkesmykker. Med hjælpere fra museets støttegruppe. Stenaldermand for en dag. Vestermarkskolen 3.-, 4.- og 5. klasse. Kultur og natur. Fortælletur med elever fra Hou Maritime Idrætsefterskoles Outdoorlinie. Åen, Møllen, Naturen og Kulturhistorien.Tilbud til kommunens 4. klasser. Kornsæk for en dag klatring i møllen. Ferietilbud. Hvad legede bedstemor og bedstefar, da de var børn. Efterårsferietilbud. Fang din egen rejemad. 1. klasse Randlev Skole. GPS-safari. Tilbud til børn i sommerferien. Fisker for en dag ved Hou. 6. klasse fra Saksild Skole. Stolte fiskere fra 6. klasse på Gylling Skole på tur til Alrø. 7

8 Narnia løven, heksen og garderobeskabet. Som et sommeferietilbud for børn laver naturvejledningen på Odder Museum hvert år et udfordrende opgaveløb på Odder Museum. Hensigten er at formidle natur og kulturhistorie på en anderledes måde for børn. Opgaveløbene er opbygget ved at koble det magiske univers fra Narnia bøgerne eller Harry Potter bøgerne med den lokale historie, der er fra Odder området. Museet danner rammerne for scenarierne fra eventyrbøgerne. Således var loftet på Møllen Tumnus bolig, i Atriumgården fandt man De Forstenede Ulve og i jagtvåbenudstilling var Ravnenes Rige. Løbet henvender sig især til børnefamilier og giver hvert år mange børn og voksne en god oplevelse. Evaluering formidling børn og unge. I løbet af projektperioden er der sket en større forankring i forhold til skolernes og institutionernes brug af naturvejledningen. Således indgår museets naturvejledning nu i de fleste institutioners årsplanlægning. Naturvejledningen benytter i stort omfang skolernes fælles kommunikationesplatform Fællesintra. Her informeres kommunens lærere omkring nye tilbud og på Fællesintras forside ligger det faste formidlingstilbud som pdf-fil. Kommunikationen med børnehaverne foregår mest via mail og pr. telefon. Formidling af Odder Kommunes kystkultur. Det er målet at ¼ årsværk i projektansøgningen til Friluftsrådet bruges til formidling af Odder Kommunes kystkultur. Ålekvasen Anna. Odder Museums museumsskib Anna er et vigtig aktiv i formidlingen af kystkulturen og et vigtigt element i projektansøgningen til Friluftsrådet. Museumsskibet Anna er før beskrevet i årsrapport til Friluftsrådet. Derfor gives her kun en kort beskrivelse: Anna er en åleopkøbskvase fra Hun er godkendt til sejlads med 12 passager med en 2 mands besætning bestående af 1 godkendt skipper og 1 bedstemand. Odder Museum har lavet en låne-/lejeaftale på 3 år med Århus Produktionsskole, som ejer Anna. Projekt Anna, er et forsøgsprojekt løbende over 3 år, hvor Anna fungerer som platform for formidlingen af Odderkystens natur - og kulturhistorie. Dette realiseres gennem et samarbejde mellem museet, naturvejlederen og et skibslaug, bestående af frivillige formidlere, håndværkere og søfolk. En væsentlig del af naturvejlederens deltagelse i projektet har været opbygningen af et skibslaug med skippere og personer med praktisk håndelag til varetagelse af reparationer vedligehold og motorkendskab. En anden væsentlig arbejdsopgave for naturvejledningen har været udviklingen af selve formidlingen af Odderkystens natur og kulturhistorie. Der har gennem hele projektperioden været arbejdet med denne viderudvikling af formidlingen omkring museumsskibet Anna. I dag står vi med et helstøbt og velgennembearbejdet formidlingskoncept omkring kystens kulturhistorie med udgangspunkt i museumskibet. Udviklingen af formidlingen er sket i tæt samarbejde mellem museumsinspektør, museumsleder og naturvejleder. Skipperne fra skibslauget er nu en integreret del af den formidling der foregår på Anna, hvilket gør formidlingen mere autentisk, spændende og interessant. Mere om dette under netværksdannelse. 8

9 I løbet af året 2010 har der været afviklet 43 arrangementer omkring Anna, lige fra søsætningsarrangement, sejladser med formidling og fortællearrangementer i kahytten med tændte petroleumslamper. Udover de annoncerede ture har det været muligt at chartre Anna til sejlads. Ved chartring består besætningen også af en skipper fra skipperlauget plus en af museets formidlere som bedstemand og fortæller. Antallet af arrangementer har således i projektperioden været 40 (2008), 53 (2009) og 43 (2010). Man må konkludere, at denne formidlingssatsning fra Odder Museum har været en enorm succes. Samtidig med lanceringen af Anna, har der på Odder Museum været en udstilling om Odderkystens kulturhistorie med titlen: Alle vil have en bid af kysten. Udstillingen har også opnået støtte fra friluftsrådet. Udstillingen og projekt ålekvasen Anna har fungeret som et sammenhængende formidlingskoncept besøgende på museet er blevet inspireret til en sejltur med Anna og omvendt har deltagerne på sejlturerne fået lyst til vide mere og således besøgt udstillingen på museet. Sejlads og formidlingsprogram for Museumsskibet Anna hver uge i sommerferien 2010: Tirsdag : Hou Røn rundtur i farvandet ud for Hou. Tirsdag : Saksild Bugt Alle vil have en bid af stranden!. Onsdag : Hou Røn- Hølken Strand. Fredag : Saksild Bugt alle vil have en bid af stranden! Lørdag : Hou Røn rundtur i farvandet ud for Hou. Lørdag : Saksild Bugt Alle vil have en bid af stranden! Onsdag og søndag efter aftale: Charterdag den skræddersyede tur. Museumsskibets skibslaug, Annas Kærester, mødes hver mandag eftermiddag. Bundgarnsprammen. Som et delmål af projektansøgningen til Friluftsrådet indgik formidling af fiskeri fra museets bundgarnspram. Som omtalt i tidligere årsrapport strandede dette projekt pga. økonomi, idet skibstilsynets godkendelse krævede en meget omfattende reparation af bundgarnsprammen. Friluftsrådet er orienteret omkring denne ændring. Alternativt er aftalt afvikling af formidlingsforløb, hvor netværkets fiskere tager ud og henter garn og ruser ind til skoleklasserne, som så bliver på land. Desuden er også aftalt udvikling af formidling til klasserne, som oprindeligt aftalt. I 2010 har 3 stk. 6. klasser deltaget i dette formidlingsforløb: Fisker for en dag. 2 af arrangementerne er afholdt ved Sondrup Strand og på Alrø begge ved Horsens Fjord og 1 arrangement er afholdt ved Hou Strand ved Odder Kommunes østkyst. Oprindelig var det tanken at fiskerdagen skulle foregå ved Sondrup Strand, men da mange skoleklasser fik en meget lang 9

10 vej dertil, bliver denne formidlingsstation nu kun tilbudt til de sydligst beliggende skoler i kommunen, hvorimod Hou bruges til de nordligste- og østligste beliggende skoler. Elever og lærere har været meget glade for tilbuddet. Der har ligeledes været stor tilfredshed med indholdet. De deltagende fiskere har desuden fået gode evalueringer, men mere om dem under netværksdannelse senere. Mange skoler har vist interesse for dette tilbud men gennemgående har det været svært mht. til transport til de 3 brugte fiskesteder, da kommunens skoler har begrænsede ressourcer til transport. Også i næste projektperiode vil fisker for en dag være et tilbud til kommunens skoler. Eksempler på formidling af Odder Kommunes kystkultur i projektperioden: Sild, ålekrager og kulturhistorie ved Norsminde Fjord. Fortælleaften på Museumsskibet Anna. Hornfisketur med mere. Sejlads med museumsskibet Anna. For fulde sejl i Norsminde åbent skib på museumsskibet Anna. Kajak, kulturhistorie og baidakaer. Strandvandretur ved Saksild Strand - sommerhuskultur.blå Flag arrangement Strandvandretur ved Hou fiskeriet. Strandvandretur ved Sondrup Strand det gamle fiskeleje. Tunø, en ø i Kattegat. Evaluering af formidling af Odderegnens kystkultur. Til formidlingen af Odderegnens kystkultur har både museumsskibet Anna og Fisker for en dag været vigtige elementer. Museumsskibet Anna har igennem hele projektperioden været et stort aktiv med mange velbesøgte arrangementer. Mht. til Fisker for en dag har der været forhold der har bevirket at det blev en delvis succes. Dels viste det sig ikke at være økonomisk muligt at renovere museets smukke gamle bundgarnspram og dels viste det sig at være for langt for skolerne at transportere sig til fiskestederne. I projektperioden er der blevet udviklet et færdigt formidlingsprogram omkring museumsskibet Anna. Ligeledes er der udarbejdet undervisningstilbud til skolebørnene i forbindelse med Fisker for en dag projektet. Dette undervisningstilbud er blevet meget positivt modtaget af såvel eleverne som lærerne. Igennem hele projektperioden har Havkajak og formidling været en del af museets formidlingstilbud ved Alrø i Horsens Fjord og på Norsminde Fjord. Rigtig mange har benyttet sig af dette tilbud i perioden. Dette tilbud vil også fremover være en del af naturvejledningens kultur- og naturhistoriske formidling. Fremover vil Fisker for en dag fortsat være en del af tilbudskataloget til kommunens skoler. Museumsskibet Anna fortsætter sine sejladser i Dette skyldes især, at Odder Produktionsskole har vist interesse i at benytte skibet til undervisning af elever i navigation og praktisk sømandsskab. Odder Produktionsskole lejeindtægt gør det økonomisk muligt at beholde museumsskibet endnu et år. I de perioder, hvor Produktionsskolen ikke bruger skibet, vil der naturligvis være offentlige arrangementer og mulighed for at chartre skibet for grupper, virksomheder m.v. Odder Museums bundgarnspram 10

11 Skolerne, daginstitutionerne og naturvejledningen. Det er målet at ¼ årsværk i projektansøgningen til Friluftsrådet bruges i formidlingen til skolerne og institutionerne og til udviklingen af formidlingen til disse. Som en vigtig hjørnesten i formidlingen til Odder Kommunes skoler fungerer tilbuddet til skolernes 4. klasser. I 2009 deltog 8 4. klasser i dagen med temaet: Åen, Møllen, Naturen og Kulturhistorien. I 2010 år har der været 6 stk. 4. klasser, hvilket må siges at være tilfredsstillende, da der er 9 kommunale skoler i kommunen. Man må konkludere, at efterspørgslen ligger på et stabilt niveau. Udover de faste tilbud til 4. klasser har naturvejlederen I projektperioden været på besøg på skolerne i forbindelse med pædagogisk råds møder eller storteammøder og fortalt om tilbud fra naturvejledningen og hvordan man i øvrigt kan bruge Odder Museums naturvejledning. Odder Museums naturvejledning er som før omtalt med på skolernes Fællesintra, som er den digitale kommunikationsplatform for kommunens lærere. Dette har betydet flere bookinger end tidligere. Udviklingen af et tværinstitutionelt forum med inddragelse af skoler, institutioner og forvaltningen med det formål at udvikle samarbejdet og forankringen mellem institutionerne og naturvejledningen har været et vigtigt projektmål. Naturvejlederen har taget initiativ til oprettelse af et forum bestående af skoleudviklingskonsulenten, en skoleleder, den ledende skolebibliotekar og naturvejlederen. Forummet holder et årligt møde med temaet: gensidig inspiration, samarbejde og udvikling. Naturvejlederen er tovholder og mødeindkalder. Udover dette årlige møde kommunikerer forummet telefonisk eller på mail. En direkte effekt af disse møder har været naturvejlederens afvikling af et kommunalt Inspirationskursus i Natur og Teknik, bestående af 3 kursusgange hver på 4 timer. Der var 29 tilmeldte lærere, hvilket betød, at holdet blev delt i to. Der har således været 6 kursusdage med Inspirationskurset. Således at der i alt bliver 6 kursusgange. Tilslutningen til dette kursus var overvældende! Naturvejlederen har skønnet, at inddragelsen af institutionerne i dette tværinstitutionelle forum ville bevirke en for bred målgruppe og har derfor kun inddraget forvaltningen og skolerne i dette forum! For at udvikle og samarbejde med institutionerne har naturvejlederen deltaget i et af børnehaveinstitutionsledernes månedlige møder sammen med den kommunale forvaltning. På dette møde fremlage og udleverede naturvejlederen forslag og tilbud til institutionerne, og der var ligeledes efterfølgende en snak omkring, hvorledes samarbejdet og naturvejledningen for børnehavebørn kunne udvikles. Generelt kan siges at Odder Kommunes børnehaver er rigtig gode til at benytte sig af naturvejledningen. Således har der i projektperioden været 6 (2008), 12 (2009) og 8 (2010) naturvejledninger for børnehaver. Udover den personlige fremlæggelse af program overfor børnehavelederne har kommunikationen hovedsagelig været i form af mails og telefonisk kontakt. Det er stadig tanken, at der skal oprettes et Institutionsnetværk bestående af repræsentanter af institutionsledere, institutionspersonale, forvaltningen og naturvejlederen med temaet: udvikling af samarbejde og naturvejledningstilbud til institutionerne. 11

12 Evaluering tværinstutionelt forum. Generelt kan siges at forankringen og samarbejdet mellem naturvejledningen, skolerne og institutionerne i projektperioden er blevet væsentlig styrket. Naturvejledningen mærker kun i begrænset omfang, at skolerne i 2010 har været igennem store besparelser. Nysgerrige børn fra Ørting Børnehave i skoven. Eksempler på tilbud til skolerne i projektperioden: Strandens hemmeligheder. Geologi klasse. Sved, historie/biologi og GPS klasse. Dyr på museet. Indskolingen. Vi går i viking klasse. Stenalder klasse Fisker for en dag ved Sondrup Strand. 6. klasse Åen, Møllen, Naturen - og Kulturhistorien. 4. klasse. Istid, geologi og historie klasse. 4. klasse dag på Odder Museum: Åen, Møllen, Naturen og Kulturhistorien. 12

13 Eksempler på tilbud til børnehaverne i projektperioden: Krible Krable. Gamle lege. Hvad skoven gemmer. Mad på bål. Dyr på museet. Strandens hemmeligheder. Det hemmelige sted. Bjørnegrotten. Vi laver kniv. Netværksopbygning og medformidlere. Opbygningen af netværk omkring museumsskibet og etablering af medformidler netværk er der afsat ¼ årsværk til i projektansøgningen til Friluftsrådet. Netværk omkring museumsskibet Ålekvasen Anna. Skibslauget omkring museumsskibet Anna har meget passende taget navnet Anna s Kærester. Lauget består i dag af 15 personer. Vi har været oppe på 20, men 5 er gået ud af lauget af forskellige årsager. I det eksisterende skibslaug er 5 godkendt af søfartstyrelsen som skippere. Projektet har fra museets side kørt som et samarbejde mellem museumsleder, museumsinspektør og naturvejleder. Skibslauget har hver mandag undervisningsdag med sejladser og uddannelse af laugets medlemmer i sejlsætning, tovværksarbejde, brandslukningsøvelse og motorpasning. Skibslauget er et selvkørende netværk og hver mandag møder der 6 8 personer frem. Fra museet deltager naturvejleder, museumsinspektør og museumsleder, hvis der er specielle ting, der bliver afprøvet eller forevist. Skibslauget orienterer omkring indhold før hver mandagssamling pr. mail. Arbejdet med netværket har været rimelig omfattende, hvor naturvejlederen især har været aktiv i etableringen af netværket. Museumslederen har det daglige ansvar som projektleder. Formidlingen og arrangementerne på og omkring Anna varetages af museumsinspektør, museumsleder og naturvejleder. Udvikling af formidlingen har været naturvejlederens og museumslederens arbejdsopgave. Til udvikling af formidlingen har skibslaugets skippere været gode ideudviklere og medformidlere igennem hele projektperioden. 13

14 Netværk omkring Fisker for en dag tilbuddet Fiskerlauget Skrubben. Som tidligere omtalt blev det planlagte projekt omkring bundgarnsprammen stoppet pga. økonomi. En vigtig del af projektet var udviklingen af formidlingstilbud. Denne del er færdigudviklet. En anden væsentlig del af dette projekt var dannelse af et netværk omkring bundgarnsprammen. Flere lokale fiskere har givet tilsagn om deltagelse i det oprindelige netværk omkring bundgarnsprammen. Da vi ikke kunne benytte bundgarnsprammen til formidlingen, er aftalen med de lokale fiskere, at de benytter egne både til at sætte garn og ruser til arrangementerne. I dag er der 4 fiskere tilknyttet Fiskerlauget Skrubben. De er fordelt med 3 fiskere hjemhørende i Hou og en i Sondrup, så der skulle gerne en til to fiskere yderligere med fra Sondrup. Udover at være fremragende fiskere, har de vist sig at være gode fortællere til arrangementerne. Fiskerne sætter garn og ruser ud dagen før skolerne kommer, henter garn og ruse ind, mens børnene ser på og sammen tager vi fladfisk og ål (krabber) m.m. ud af ruserne og garnene, undersøger fiskene. Naturvejleder og fisker fortæller om de forskellige fiskearter og deres biologi og fysiologi, børnene renser fisken. Til slut tilbereder vi fiskene på bål og spiser dem sammen. Ved bålet fortælling om stenaldermennesket. En herlig dag med en masse god formidling. Medformidlere. Et vigtigt aktiv i naturvejledningen på Odder Museum er en stor tilknytning af medformidlere. Naturvejledningen ser det som et berigende element i de fleste naturvejledninger at deltagelse af kompetente autentiske medformidlere gør et godt naturvejledningsarrangement endnu bedre. Medformidlere har været deltagende i såvel offentlige som bestilte arrangementer med forskellige målgrupper voksne, børn og unge skoleklasser, institutioner, foreninger og offentlige ture. Medformidlere har været lokale ressourcepersoner, foreninger, lodsejere, Skibslauget Annas Kærester, Fiskerlauget Skrubben, ornitologer, personer fra Odder Museums støttegruppe m.m. I 2010 har der været 44 arrangementer med i alt 107 medformidlere, hvor der har været 36 forskellige personer repræsenteret. Eksempler på forløb afviklet med lokale og nationale medformidlere i projektperioden: Sild,ålekrager og kulturhistorie ved Norsminde Fjord. Medformidler tidligere kroejer Torben Alrøe. Lav dine egne bolsjer og støb dine egne lys. 4 medlemmer af museets støttegruppe. Odder Sognekirke- fortælleaften med kaffe. Medformidler Sognepræst Lars Berg Thomassen. Tunø, fugle og kulturhistorie. Medformidler Tunbo Hanne Thaysen. Kajak, kunst og kulturhistorie. Medformidler kunstmaler Ole Grøn. Museumsskibet Anna Muslinger og sukkertang, besøg på muslingedambruget ved Dyngby Hage. Medformidler muslingedambruger Robert Smidt. Natur- og Friluftsmarked på Odder Museum. Medformidlere diverse foreninger, udbydere af friluftsudstyr og lokale kunstnere. 14

15 Coachingnetværk. I projektansøgningen for har det været et mål at etablere et coachingnetværk bestående af 3-4 naturvejledere fra frilufts-naturvejledernetværket. Tanken var, at disse naturvejledere skiftedes til at deltage i/overvære hinandens formidlingsarrangementer og i umiddelbar forlængelse heraf fungere som coach og give sparring til hinanden i forhold til planlægning, afvikling og formidlingsmetoder. Der er blevet etableret to netværk: et Havkajaknetværk og et GPS-netværk. Sammen med Naturvejleder i Ungdomsringen Lars Borch har naturvejlederen taget initiativ til dannelsen af havkajaknetværket. Dette netværk har været meget aktiv og har udarbejdet et kompendium: Havkajak, sikkerhed og formidling (kan downloades fra under friluftsnetværket). Den aktive inderkerne af dette netværk består af 5 personer. Havkajaknetværket har i projektperioden afholdt 2 formidlingsseminarer, heraf et hvor Odder Museums naturvejlednings formidling på Horsens Fjord var temaet. Via støtte fra Friluftsråd, Odder Kommunes Sundhedskoordinator og Odder Turistbureau har det været muligt for naturvejledningen på Odder Museum at indkøbe 31 GPS er. Disse er indkøbt med henblik på projektet: Motion, Sundhed, Formidling og GPS. Målgrupperne er skoleklasser, foreninger, ikke-motionsaktive grupper, kørestolsbrugere, offentlige arrangementer m.m. Sammen med Vibe Søndergaard fra Thorsminde og Holstebro Naturskole og Frank Haldorf fra Skov- og Naturstyrelsen Søhøjlandet er der dannet et netværk af personer, der benytter sig af GPS i formidlingen. Netværket har i projektperioden været samlet til et formidlingsarrangement på Holstebro Naturskole, og afholdt en GPS workshop for landets naturvejledere og holdt coachingmøde. Derudover har netværket fungeret via telefon og mails. Naturvejledningen på Odder Museum har brugt disse GPS er i rigtig mange sammenhænge, til stor glæde for deltagerne. Der har ligeledes været et stort udlån af GPS erne til skoler, foreninger og privatpersoner. I stedet for et stort coachingnetværk er det endt med 2 selvstændige aktive netværk: et omkring havkajak og et omkring GPS. Det har været meget udbytterigt at være en aktiv del af disse to coachingnetværk. GPS arrangement for bevægelseshandicappede på Odder Torv. 15

16 Evaluering netværk og medformidlere. Der er i projektperioden blevet etableret et meget velfungerende netværk omkring museumsskibet Anna med navnet skibslauget Annas Kærester. Der er ligeledes etableret et laug omkring Fisker for en dag Fiskerlauget Skrubben. Fiskerlauget er ikke et selvstændigt kørende netværk, men fungerer med naturvejlederen som tovholder. Fremover kunne det være en ide, at deltagere fra fiskerlauget deltog i museumsskibslauget ikke mindst som formidlere. Brugen af medformidlere i naturvejledningens formidling ses på baggrund af de erfaringer, der er opnået i indeværende projektperiode, at være så positive, at medformidlere også fremover vil være et vigtigt aktiv i Odder Museums naturvejledning. De erfaringer naturvejledningen har gjort mht. til coachingnetværk har vist sig at være meget udviklende for naturvejledningen og vil også fremover være en del af de netværk, der føres videre ind i næste projektperiode. Mødet med Mølleren Svend et en fast gæst i Odder Museums tilbud til kommunens 4. klasser: Åen, Møllen, Naturen og Kulturen. Fysisk aktivitet, sundhed, læringsstile, projektarbejde og storylines. Som en del af projektet til Friluftsrådet er det målet at der i ovennævnte delmål søges indarbejdet fysiske og psykiske aktiviteter, der bl.a. tager udgangspunkt i forskellige læringsstile og med inddragelse af projektarbejde og storylines. Som en integreret del af formidlingen på Odder Museum bruger naturvejledningen fysisk aktivitet, som et væsentligt formidlingsprincip. Langt de fleste formidlinger har fysiske elementer som en integreret del af formidlingen. Her kan bl.a. nævnes klatreaktiviteter i formidlingen af den gamle vandmølle på Odder Museum, havkajak og formidling, herregårdscykeltur med formidling (30 km) og vandring med formidling. Ved at bruge forskellige læringsstile herunder også en fysisk aktiv formidlingsform er det målet at tilgodese så mange forskellige intelligenser som muligt og naturligvis også bruge sanserne: se, føle røre, smage og lugte! I skolearrangementerne, herunder naturligvis også tilbuddet til skolernes 4. klasser, er det væsentligt, at dagen skifter mellem fortælling, fysisk formidling, møde med den opdigtede person Mølleren Svend, gå på opdagelse og gør det selv rens din egen fisk og bag diet eget brød. Børnene laver i løbet af dagen deres egen storyline og bruger deres fantasi. Børnene skal ikke kun lytte sig til ny viden, men erkende og erfare den sanseligt, kropsligt og intellektuelt gennem iscenesættelse af oplevelser, der har en natur- og kulturhistorisk autenticitet over sig! Samme principper bliver benyttet ved arrangementer med institutionerne, hvor vi er stenalderfolk, vikinger, møllersvende i møllen, eller fiskere. I forbindelse med projektarbejde har flere skoler benyttet sig af naturvejledningen som en del af klassens projekt- og emnearbejde. Her fungerer naturvejledningen oftest som projektstarter og inspirator. Ligeledes har en del lærere brugt naturvejlederen, som konsulent og inspirator i forbindelse med kommende projekt- og emnearbejder. 16

17 Andet. Ud over de nævnte tiltag har naturvejledningen i 2010: Deltaget i årsmøde i friluftsvejledernetværket den 14. januar Deltaget i tovholdermøde 3. marts Friluftsrådet København. Planlagt og afholdt GPS workshop på Holstebro Naturskole sammen med naturvejleder Vibe Søndergaard den 7. april for landets naturvejledere. Afholdt møde med scleroseforeningen den 20. april. Medarrangør af årskonference 2010 for naturvejledere april. Udarbejdet sommerprogram til Blå Flag arrangementer sammen med OdderTuristbureau. Planlagt havkajaktemadag ved Alrø for naturvejledernes friluftsnetværk. 31. august. Afholdt formidling for norske skoleledere for Odder Kommunes skoleudviklingskonsulent Lise Gammelby. Deltaget i netværksmøderne for naturvejledernetværk Region Midt Øst. Med i styregruppen fra maj måned. Udarbejdet program og tilbud til Odder Turistbureaus børnearrangementer under Træfpunktsaktiviteter. Udarbejdet vinter- forårs- og sommer-efterårs foldere med naturvejledningstilbud med et oplag på 4000 stk. pr. folder. Afholdt kursus for Odder Højskoles friluftshold. 10 mandage i efteråret. Tovholder på Odder Museums Natur- og Kulturmarked 18. september. Afholdt kursus for Gylling Fritidsskole. 3 kursusaftner. Gyllings forhistorie. November. Deltaget i turismeseminar på Ry Højskole arrangeret af friluftsrådet. Turisme som oplevelsesøkonomi den 16. november Medarrangør af temadag i kulturhistorisk netværk på lejre museum den 11. november. Holdt foredrag i Aktivitetshuset Ålykke. Mit naturvejlederliv. Den 10. december. Deltaget i Odder Museums støttegruppemøder hver anden mandage hele året. Nogle af medformidler og ornitolog Per Madsens fugletegninger: Ravne ved rede og Skarver 17

18 Handleplan for 2011 i relation til ny projektbeskrivelse ( ) Netværksopbygning og medformidlere (1/4 årsværk) Vedligeholde, videreudvikle og udbygge tre eksisterende netværk og medvirke til opbygning af tre nye netværk 1. med henblik på formidlingen af Odderegnens kystkultur og kulturhistorie med udgangspunkt i museumsskibet Anna. Eksisterende netværk 2. med henblik på at facilitere det eksiterende Fiskerlaug til formidling af fiskeri for områdets skoler ud for Sondrup Strand og ud for Hou Strand. 3. med henblik på at deltage i Odder Museums støttegruppes møder, herunder facilitere gruppen. Eksisterende netværk. 4. at medvirke til opbygning af netværk/laug omkring Odder Museums gamle vandmølle og etablere et Møllelaug. Levendegørelse og aktiv formidling. 5. være medtovholder på kulturhistorisk netværk for naturvejlederforeningens medlemmer. Facilitering, nyhedsbreve, hjemmeside m.m. 6. at etablere et nyt netværk for handicapforeningerne. Et handicapnetværk. Det er målet at fastholde og forsat bruge det store korps af medformidlere, som et berigende element i Odder Museums natur- og kulturformidling. Skoler, daginstitutioner og naturvejledningen (1/4 årsværk) Arbejde videre med det tværinstitutionelle netværk med henblik på udvikling af samarbejde, forankring og udviklingen af naturvejledningen. Endvidere oprettelse af et netværk for institutionerne et institutionsnetværk bestående af 2 ledere og 2 medarbejdere plus naturvejlederen. Fastholde at naturvejledningen forbliver en integreret del af skolernes og institutionernes årsplanlægning for året Formidling af Odder Kommunes kystkultur(1/4 årsværk) Målet er at videreudvikle på formidlingen af Odder Kommunes kystkultur natur - og kulturhistorie. Dette søges gennemført ikke mindst ved udvikling af formidlingskompetancerne i såvel Skibslauget Annas Kærester og Fiskerlauget Skrubben. Her påtænkes at lave deciderede formidlingssamlinger med begge laug, hvor vi sammen udvikler på formidlingen, både med hensyn til form, indhold og måde. Udvikle på museets formidling fra havkajak herunder inddragelse af museets historiske oceangående havkajakker baidakaerne. Tanken er at tilbyde flere tematiserede havkajakarrangementer. Traditionel naturvejledning(1/4 årsværk) Det er målet at udvikle den traditionelle naturvejledning med det formål at give borgere og publikum kvalificeret, vedkommende og nytænkende formidling i sammenhæng med direkte naturoplevelser. Hensigten er at lave 10 nye offentlige arrangementer årligt, som er innovative i forhold til eksisterende tilbud. I den traditionelle naturvejledning vil nøgleordene være faglighed, fysisk aktivitet, sundhed, borgerinddragelse, frivillige netværk og utraditionelle formidlingsmetoder. Det er målet at afholde markedsdag for natur og friluftsfolk i september måned. Der afholdes og udvikles formidling til forskellige handicapgrupper. 18

19 Detalje- handleplan for Deltage i netværksfaciliteringskursusus i Friluftsrådet den 5. januar i København. I forbindelse med kommende samarbejdaftale med Moesgård Museum vil naturvejledningen på Odder Museum indgå i et udviklende samarbejds-, sparrings- og læringsmiljø med Moesgård Museums formidlingsafdeling. At afholde skolearrangementer for 4. klasser januar maj og oktober december. Indkalde til oprettelse af Møllelaug, herunder nedsættelse af styregruppe. Februar. Indkalde til ideudviklingsmøde i Handicapnetværket. Herefter lave 6-8 tilbud til handicapgrupperne. Marts måned. Holde formidlingsudviklingsmøder med Fiskerlauget Skrubben og museumsskibslauget Anna s Kærester. Afholde seminar ved Karrebæksminde den 20 juni for havkajak- netværket og andre interesserede sammen med naturvejlederne Lars Borch og Anne Katrine Blond. Arrangere Markedsdag for Natur og Friluftsfolk lørdag den 17. september. Tovholder på kulturhistorisk netværk for landets naturvejledere sammen med Tim Krat fra lejre Museum. Udsendelse af nyhedsbreve, planlægning af 1 2 seminar m.m. Traditionelle naturvejledningsarrangementer afvikling, lave foldere, lave nye arrangementer og presseomtale m.m. Både offentlige ture og arrangementer og bestilte arrangementer. Etablere gruppe til udvikling af formidlingen med kreative ressourcepersoner. At udarbejde ferietilbud til børn i vinter-, sommer og efterårsferien. At opdatere skolernes IT kommunikationsplatform Fællesintra, mht. naturvejledningsarrangementer hele året, herunder udvikling af tilbud til skolerne. At afholde møde med institutionsforum: udvikling af formidling, samarbejde og forankring mellem institutionerne og naturvejledningen. Deltage i styregruppen for Østjydsk Naturvejledernetværk og deltage i de planlagte arrangementer i kredsen. Deltage i GPS-netværket og medvirke til coachingen og sparringen i netværket. 19

20 Økonomisk opgørelse Indtægter Udgifter Drift Administration 15 % af løn Kørsel I alt Naturvejledninger Naturvejledninger I alt Løn Naturvejleder Friluftsrådets Tips- og Lottomidler Teknik og Miljø. Odder Kommune I alt Total Samlet kan siges, at Friluftsrådet yder tilskud til naturvejledningen på kr. Odder Museum har udgifter til naturvejledningen på godt kr. Udgifterne bliver således omtrent fordelt mellem Friluftsrådet og museet i forholdet 1: 3 For 2010 var der budgetteret med en nettoindtægt på kr. for naturvejledningen. Den samlede indtjening blev på kr., hvilket er under det budgetterede. I 2010 har de vigtigste indtægtsdækkende arrangementer været de historiske kajaksejladser, sejladsen med museumsskibet Anna, offentlige - og bestilte naturvejledninger, kurset for Odder Højskoles friluftshold og de 4 Blå Flag arrangementer for Odder Turistbureau. 20

21 Målsætningen for 2011 er en nettoindtjening på kr. 21

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 21975 Navn naturvejleder: Ole Sørensen Navn arbejdsgiver: Moesgaard Museum Arbejdssted: Odder Museum Adresse: Rosensgade 84 Postnummer/By: 8300

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer:21975 Navn naturvejleder: Ole Sørensen Navn arbejdsgiver: Moesgaard Museum Arbejdssted: Odder Museum Adresse: Rosensgade 84 Postnummer/By: 8300 Odder

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter 2012 Dagens fangst studeres nøje! Redigeret af Lars Nygaard 1 Generelt: Kan gode naturoplevelser, spændende formidling og kvalificeret naturfagsundervisning

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20661 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Rikke Skriver Vesterlund Middelfart Museum Middelfart Museum Adresse: Algade 8 Postnummer/By:

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Naturoplevelser på Djursland 9. juli 16. juli

Naturoplevelser på Djursland 9. juli 16. juli Torsdag den 9. juli kl. 10 Torsdag den 9. juli kl. 10 Torsdag den 9. juli kl. 10-12 LAV DIT EGET INSEKTBO For at tiltrække de nyttige og bestøvende insekter til haven, kan man lave et insektbo og hænge

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 Grejbank Klatrevæg Kano Kajak GPS Mountainbike Førstehjælp .... Forord. 3 En dag på vandet 4 En dag på mountainbike 5 En dag på klatrevæggen. 6 GPS skattejagt.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2015 Sagsnummer: 101910 Navn/e-mail naturvejleder: Navn/e-mail nærmeste leder: Arbejdssted: Ole Sørensen/os@moesgaardmuseum.dk Klaus Markmann Jensen/kmj@moesgaardmuseum.dk

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler

Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler Ny udstilling: Blackout! åbner til påske Nyt undervisningstilbud: Fang en fisk i Gudenåen Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler 1 Oplevelser og læring for alle Få inspiration til undervisningen på energimuseet.dk

Læs mere

Sommer program ODDER MUSEUM FOR 2015 JUNI SEPTEMBER

Sommer program ODDER MUSEUM FOR 2015 JUNI SEPTEMBER Sommer program FOR ODDER MUSEUM 2015 JUNI SEPTEMBER ODDER MUSEUM OG DE FASTE UDSTILLINGER Odder Museum ligger midt i Odder By på et dejligt grønt område. Museumsparken, som området kaldes i det daglige,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21956 Navn naturvejleder: Katrine Lewinsky Moestrup Navn arbejdsgiver: Ove Sørensen Arbejdssted: VejleMuseerne Adresse: Spinderigade 11E Postnummer/By:

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK www.redbarnet.dk/natur Årsrapport og strategi, 2009-2010 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen 3 Indledning 4

Læs mere

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal Af Lars Wiskum, ekstern udviklingskonsulent, projektleder, Rudersdal Kommune. Over hele landet er interessen og søgningen

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Odder Museum. Sommerprogram 2008. Med sommerferieaktiviter

Odder Museum. Sommerprogram 2008. Med sommerferieaktiviter Odder Museum Sommerprogram 2008 Med sommerferieaktiviter Udstillinger Udstillinger: Sandager Mølle Vand- og dampmøllen står i dag, som da hjulene standsede i 1955. Man kan se rense- og maleprocesserne

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Vandringer på fortællingens hovedvej

Vandringer på fortællingens hovedvej Vandringer på fortællingens hovedvej To skoler M C Holms Skole, Nykøbing og Hem Børne have og Skole, Skive har gennem det sidste halvandet år samarbejdet om udvikling af et fælles kulturprojekt. Pædagoger,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21947 Navn naturvejleder: Charlotte Günther Madsen Navn nærmeste leder: Annemette Birk Lund Arbejdssted: Roskilde Museum/Lejre Museum Adresse: Orehøjvej

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et "SUPER FEDT museum " VELKOMMEN

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et SUPER FEDT museum  VELKOMMEN SOMMER/EFTERÅR 2013 VELKOMMEN INDHOLD Til et "SUPER FEDT museum " Fængselsmuseet VELKOMMEN Den 17. maj i år kunne Fængselsmuseet fejre 1 års fødselsdag. Og hvilket år det har været! Interessen har været

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget Turisme Blå Flag information om og markedsføring af rene strande

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Evaluering af mål for 2012 Mål A og B At fastholde og udbygge indsatsen overfor de frivillige tilknyttet IF Limone, således at der sker en fortsat rekruttering samt

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn arbejdsgiver: Ungdomsringen/ Efterskolerne Arbejdssted: Hjemmefra, men tilknyttet Ungdomsringens sekretariat,

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Peder Flansmose Arbejdssted: Kystcentret Thyborøn Adresse: Kystcentervej 3 Postnummer/By: 7680 Thyborøn (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

Naturoplevelser på Djursland 2. juli 12. juli

Naturoplevelser på Djursland 2. juli 12. juli Onsdag den 1. juli til onsdag den 5. august kl. 09.45-12 VANDRETUR MED GUIDE - MODERAT AKTIVITETSNIVEAU Sommervandretur: Juli/august uge 27-28-29-30-31-32. Onsdage. Vandretur krydret med den "gode historie"

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Tanya Wünsche Arbejdssted: Skovbo Naturskole v/ Svenstrup Gods Adresse: Ryeskovvej 1B Postnummer/By: 4140 Borup Kort resumé af årets

Læs mere

Leadusere på Parkvejens Skole

Leadusere på Parkvejens Skole 1 Leadusere på Parkvejens Skole Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Målet leadusere på Parkvejens Skole... 2 Målet... 2 Gevinst for leaduserne og skolen... 2 Eleven... 2 Skolen... 2 Organisering... 2 Parkvejens

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne AP Møller projektet Hvilken information er givet til medarbejderne? Ledelserne på skolerne har orienteret personalet om AP Møller ansøgningen.

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Årsrapport. AQUA Sø- og Naturcenter & Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport. AQUA Sø- og Naturcenter & Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport AQUA Sø- og Naturcenter & Silkeborg Naturfagscenter 2014 Et helt nyt friluftsareal med bålhytte blev taget i brug i 2014. Her er der sommerskoleeleverne, der er i gang med at grave årest første

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Læreplan for Refmosegård Børnehave

Læreplan for Refmosegård Børnehave Læreplan for Refmosegård Børnehave Fokusfelt i Område 11: Læringsmål: Natur og naturfænomener Handleplan 1. Alle børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at færdes i naturen på alle årstider. 2.

Læs mere

Trivsel handleplan, indsatsområde 2010-12

Trivsel handleplan, indsatsområde 2010-12 Elever Overordnet set oplever vi at eleverne trives. Men vi oplever dog ind i mellem at en elev/ familie vælger Hou Skole fra på grund af mistrivsel. At eleverne oplever at de er i trivsel i alle de sammenhænge

Læs mere

Reformationsjubilæet 2017

Reformationsjubilæet 2017 Navn: Efterskolefestival 2017: Individ og fællesskab Fra Luther til 2017 v. Peter Sørensen KFUM/KFUK Emne: Læringsfestival for efterskoleelever. Målgruppe: Efterskoleelever i 8. til 10. klasse. Tid, sted

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe)

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Titel: Your GAM3 Formål: at inspirere unge til en fysisk aktiv livsstil at fremme de unges personlige udvikling, styrke deres

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Østjysk. naturkalender 2011

Østjysk. naturkalender 2011 Østjysk naturkalender 0 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen året rundt Med støtte fra Friluftsrådet og Dansk Magisterforening har vi i år mulighed for at omdele Østjysk Naturkalender

Læs mere

Kort projektbeskrivelse for formidlingsprojektet. Naturvejleder Faxe år

Kort projektbeskrivelse for formidlingsprojektet. Naturvejleder Faxe år Kort projektbeskrivelse for formidlingsprojektet Naturvejleder Faxe år 2013-2015 Vision Visionen er, at lærere på Faxe Kommunes skoler bruger naturen og lokalområdet som det grønne klasseværelse. Visionen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20792 Navn naturvejleder: Karsten Rybjerg Larsen Navn arbejdsgiver: Mariagerfjord Kommune Arbejdssted: Mariagerfjord Naturskole Adresse: Fjordgade

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål.

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Vejledning Alle punkter i ansøgningsskemaet skal beskrives. I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Se endvidere nedenstående

Læs mere

Fokus på naturen i Norddjurs

Fokus på naturen i Norddjurs Fokus på naturen i Norddjurs Månedens tur i 2014 Alle de beskrevne ture er ganske gratis at deltage i. Februar Vi fletter med pil Mandag d. 10. Februar fredag d. 14 februar 10.00 15.00 Naturværkstedet

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Blå Flag program 2012. Ud i det blå i Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2012. Ud i det blå i Sønderborg Kommune Blå Flag program 2012 Ud i det blå i Sønderborg Kommune Juni Juli August Sø 1 Strandkunst On 1 Fjordsafari AKTIVITETSKALENDER Ma 2 Aktiv Sommer To 2 Fjordsafari Ti 3 Aktiv Sommer/Fjordsafari Fr 3 Skibsbygger

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn arbejdsgiver: John og Silvia Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2 Postnummer/By:

Læs mere

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se PROGRAM 2015 INDHOLD 2 INDHOLD PLANLÆG DIT BESØG...4 DE NYE UDSTILLINGER...6 FÆNGSELSMUSEET ONLINE...8 RUNDVISNINGER OG FOREDRAG FOR GRUPPER...10 FERIE I FÆNGSELSMUSEET...12 ÅRHUNDREDETS FESTIVAL...14

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Aktiviteter. Se stort oversigtskort på bagsiden

Aktiviteter. Se stort oversigtskort på bagsiden sommer 2012 Horsens ca. 15 min Torrild Hundslund I Sondrup Alrø J L H A Rådhusgade Falling Odder D N G Rørthvej Ørting Århus ca. 15 min M Gylling Saksild Dyngby Norsminde E B F Hov K C P Tunø O Aktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter

Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter Vandhulsundersøgelse ved Skovens Dag på Klostermølle Naturvejleder Lars Nygaard AQUA Sø- og Naturcenter Vejlsøvej 55 8600 Silkeborg For AQUA Sø- og Naturcenter

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Forslag til etablering af en undervands "forundringssti"

Forslag til etablering af en undervands forundringssti Dykkerklubben Vandhundene vinter 2008/2009 Forslag til etablering af en undervands "forundringssti" Side 1 af 9 I. PROJEKTIDÉ 3 II. INTRODUKTION 4 III. FORHINDRINGER/LØSNINGER 4 IV. MÅL 5 V. MÅLGRUPPER

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj)

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj) Klynge VA2 Valby Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2012 Til stede: Camilla (formand og forældrerepræsentant, Valnødden) Henrik (klyngeleder) Anette (pædagogisk lederrepræsentant, Valnødden) Rikke

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23073/ Dok. nr. Guldborgsund 24027-13 Navn naturvejleder: Johnny Madsen Navn arbejdsgiver: Guldborgsund kommune Arbejdssted: Guldborgsund kommune

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej 8

Læs mere