Kemiske stoffer i min hverdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kemiske stoffer i min hverdag"

Transkript

1 VIDENSARK: Kemiske stoffer i min hverdag Vi omgiver os med mange kemiske stoffer i hverdagen. Nogle af stofferne mistænkes for at være skadelige for det menneskelige hormonsystem og dermed vores fertilitet. Men hvor meget ved vi egentlig om sammenhængen mellem fertilitet og kemiske stoffer? Kemiske stoffer og fertilitet Et kemisk stof er et grundstof eller forbindelser mellem flere grundstoffer. Alt omkring os er kemiske stoffer enten fra naturen eller fra laboratorier. Et moderne, behageligt liv er utænkeligt uden de fremstillede kemiske stoffer i for eksempel fjernsyn, plastik og biler. Forskerne er uenige om, hvorvidt det har betydning for fertiliteten, at vi som befolkning bliver eksponeret for forskellige typer kemiske stoffer. Og det er vanskeligt at skaffe endegyldige beviser for eller imod. Men vi ved, at det kan skade fertiliteten, hvis man bliver eksponeret for kemiske stoffer i store doser eller på bestemte tidspunkter i livet. Det skyldes blandt andet, at hormon systemet kan blive påvirket. Se, hvordan kroppen eksponeres for kemiske stoffer i figur 1 herunder. Kroppens eksponering for kemiske stoffer Kilde til kemiske stoffer Kontaktflade Vej ind i kroppen Inde i kroppen Kemisk stof Afgivelse Aflejring Optagelse Produkter og materialer som fx: Byggematerialer Elektronik Møbler og tekstiler Makeup og medicin Emballage Industri Produktion Spildevand og luftudledning Landbrug Sprøjtemidler Medicin til dyr Teknisk udstyr Luften indenfor Husstøv Overflader Direkte kontakt med produkt (spyt og sved) Mad og drikkevarer Luften udenfor Overfladevand Jord og støv Varer Vi optager kemiske stoffer via vores vejrtrækning eller gennem huden, øjnene eller munden. Det optagede stof bliver omsat i kroppen og kan blive udskilt eller lagret. Affald Losseplads Figur 1. Sådan bliver du eksponeret for kemiske stoffer. Kilde: Wormuth, Matthias et. al: What are the sources of exposure to eight frequently used phthalic acid esters in Europeans? (2006) Risk Analysis, Vol. 26, Nr. 3 Side 1/9

2 Myndighederne regulerer en række kemiske stoffer, fordi de kan skade fertiliteten. Men der er stadig uenighed om, hvordan man udpeger og regulerer hormonforstyrrende stoffer. Hvad er et hormonforstyrrende stof? Hormonforstyrrende stoffer er udefrakommende kemiske forbindelser, der på forskellige måder ændrer eller forstyrrer kroppens hormonsystem, der kaldes det endokrine system. 1 Inden du dykker dybere ned i, hvordan de hormonforstyrrende stoffer påvirker kroppen, skal du derfor først forstå, hvordan det endokrine system fungerer. Det endokrine system For at vores kroppe kan regulere sig selv det der hedder homeostase på trods af de millioner af påvirkninger, vi udsættes for hver dag, skal kroppens milliarder af celler kommunikere med hinanden i væv, i organer og på tværs af organer i en såkaldt intercellulær kommunikation. 2 Kommunikationen kan eksempelvis foregå ved, at celler danner hormoner og frigiver dem direkte i blodbanen. Hormonerne transporteres på forskellige måder med blodet rundt i hele kroppen og sender informationer fra de hormonproducerende kirtler til bestemte celler, kaldet målceller, som har lige netop de receptorer, der kan binde det givne hormon. 3 Når en celles receptor binder et hormon, kan det sætte gang i forskellige reaktioner i cellen. Det kan blandt andet være aktivering af enzymer, som igen styrer andre reaktioner i cellen. 4 Hormonforstyrrelser Hormonforstyrrende stoffer kan påvirke det endokrine system via tre overordnede virkningsmekanismer. For det første kan de forstyrre den naturlige dannelse eller nedbrydning af hormoner eller påvirke transporten af hormoner rundt i kroppen. 5 For det andet kan de hormonforstyrrende stoffer efterligne de naturlige hormoner, hvilket betyder, at de bindes til de samme receptorer og har den samme virkning på målcellerne disse stoffer kaldes agonister. 6 For det tredje er der stoffer, som binder sig til hormonreceptoren uden at have en virkning på målcellen, hvilket kaldes antagonister. De anta goniste stoffer blokerer for de naturlige hormoner og deres virkning. 7 Se figur 2. Det endokrine system hos både mennesker og dyr er meget følsomt, så selv de mindste ændringer kan skabe forstyrrelser. 8 Det kan for eksempel være, når agonister sender signaler til cellerne på forkerte tidspunkter, eller når antagonister blokerer for de signaler, som de naturlige hormoner WHO s definition af et hormonforstyrrende stof (2002) Et udefrakommende stof eller kemisk blanding, der ændrer hormonsystemets funktion eller funktioner og derigennem skader sundheden hos en intakt organisme eller dens afkom eller i (sub) populationer. Hormoneffekt Naturligt hormon Hormonforstyrrende stof med agonistisk virkning (efterligner hormoneffekt) Hormonforstyrrende stof med antagonistiskvirkning (blokerer hormoneffekt) Hormonreceptor Figur 2. Sådan binder forskellige typer stoffer sig til hormonreceptorer. Kilde: Side 2/10

3 skal igangsætte. 9 Samtidig er mennesker mere følsomme over for hormonforstyrrelser i fostertilstanden og som helt små. 10 Et tragisk eksempel: Kemiske stoffer med hormonforstyrrende effekt Visse historiske begivenheder har skabt mistanke og bekymring om hormonforstyrrende stoffers negative effekt. 11 Et af de mere kendte eksempler stammer fra USA i perioden , hvor flere millioner gravide kvinder fik udskrevet det kunstige hormon DES (diethylstilbestrol) som middel mod kvalme, spontan abort og for tidlig fødsel. 12 DES er et kunstigt østrogen, som kan binde sig til østrogen-receptoren. Se en reklame for DES i figur 3 til højre. I 1970 erne viste det sig, at der blandt andet var en øget forekomst af en meget sjælden kræfttype i kønsorganerne, clear cell adenocarcinoma, blandt døtrene til de kvinder, som havde benyttet DES. Samtidig har nogle studier vist, at sønnerne til de behandlede mødre havde lave sædkoncentrationer. Andre studier har dog ikke fundet videnskabelig dokumentation, evidens, for dette. 13 Kemiske stoffer og reproduktionssystemet I de senere år er der observeret en stigning i tilfælde af sygdomme og tilstande, som er med til at forstærke mistanken om sammenhængen mellem visse former for kemiske stoffer og skadelige effekter på mennesker. Der har over en længere periode været en stigning i forekomsten af testikelkræft, som nu har stabiliseret sig omkring 300 tilfælde årligt, ligesom der har været en stigning i misdannelser af kønsorganer hos drengebørn. Derudover har en undersøgelse blandt københavnske piger vist, at de gennemsnitligt går i pubertet et år tidligere end for bare 15 år siden. 14 Figur 3. Amerikansk reklame (1957) anbefaler DES til alle gravide. Stigningen af disse effekter, som for eksempel testikelkræft, er sket så hurtigt, at det ikke kan forklares genetisk. Derfor må årsagen findes i de miljøpåvirkninger, vi bliver eksponeret for. Gennem dyreforsøg har forskere observeret, at nogle kemiske stoffer i høje doser kan give de samme typer af effekter. Det har fået forskerne til at pege på hormonforstyrrende stoffer som en mulig årsag til stigningen. 15 Ser man på udviklingen af sædkvaliteten over de seneste 60 år, viser nogle studier en faldende tendens. Siden 1996 har der været en mere intensiv overvågning af sædkvaliteten blandt unge mænd fra Københavnsområdet, og den har vist et stabilt niveau. Overvågningen har også vist, at 15 procent > Se video I denne ekspertvideo med professor Ulla Hass kan du blandt andet høre mere om risikoen ved eksponeringen for kemiske stoffer. Side 3/10

4 af unge københavnske mænd har en sædkvalitet, der er under WHO s grænser for normal sædkvalitet, hvilket kan betyde længere ventetid til graviditet og eventuelt behov for en fertilitetsbehandling. Hormonforstyrrende stoffer kan muligvis være en del af forklaringen på den nedsatte sædkvalitet. 16 Udsættelse for hormonforstyrrende stoffer kædes ikke kun sammen med effekter på fertiliteten. Stofferne mistænkes også for at have betydning for immunforsvarets funktion, nervesystemets udvikling samt udvikling af metabolisk syndrom herunder fedme og diabetes. Har hormonforstyrrende stoffer betydning for fertiliteten? Vores viden om, hvordan eksponering for kendte kemiske stoffer hænger sammen med fertilitet, er stadig begrænset. Selvom store doser giver effekter i dyr, er det usikkert, om de doser, vi dagligt bliver eksponeret for, kan for - år sage effekterne. Og ofte viser hormonforstyrrende effekter sig først mange år i nogle tilfælde år efter eksponeringen. 17 Fra naturen er der konkrete eksempler på, at eksponering for hormonforstyrrende stoffer kan give negative effekter på fertiliteten hos organismer særligt i vandmiljøet. Det skyldes, at både hormonforstyrrende stoffer og naturlige hormoner, der udledes fra industri, landbrug og spildevand kan ende i vores vandmiljøer. P-piller kan nedsætte hanfisks fertilitet Et eksempel på et hormonforstyrrende stof, der findes i vandmiljøet, er det syntetiske østrogen EE2 (ethinylestradiol), som har en kemisk struktur, der minder meget om det naturlige hormon estradiol og blandt andet optræder i p-piller se figur 4 til højre. EE2, naturlige østrogener (østradiol) og syntetiske østrogenlignende stoffer har vist sig at have en skadelig effekt på hanfisk, som naturligt kun producerer en meget lille mængde østrogen. Når hanfiskene bliver eksponeret for høje mængder af disse stoffer begynder hanfiskene at danne æggeblommeproteinet vitellogenin. Et højt indhold af vitellogenin i hanfiskene kan medføre, at de i stedet for sædceller begynder at danne forstadier til æg, og at deres evne til at reproducere sig falder. 18 HO CH 3 Figur 4. Den kemiske strukturformel ethinylestradiol (EE2). H H H OH CH I et engelsk studie fra 1996 målte forskere et øget vitellogenin-niveau hos regnbueørredhanner i engelske floder. I områder nær spildevandsudledninger var niveauet forøget op mod gange. 19 Ud over de naturlige østrogener er flere forskellige kemiske stoffer under mistanke for at være skyld i den store stigning blandt andet hormonlignende stoffer i vaskemidler og de kunstige østrogener fra p-piller. 20 Side 4/10

5 Danske undersøgelser fra 2005 viste lignende effekter, der dog ikke var på samme markante niveau som i den engelske undersøgelse. Desuden var det næsten udelukkende de naturlige østrogener, som bidrog til effekterne i Danmark. Forskellen mellem Danmark og England kan skyldes, at danske rensningsanlæg fjerner østrogener mere effektivt end engelske. 21 Senere danske undersøgelser peger på et fald i den østrogene påvirkning af fisk i vandløb. DBCP-eksemplet Der findes også historiske eksempler fra produktion og kommerciel brug af kemiske stoffer, som giver os belæg for proof of principle at nogle kemiske stoffer kan skade fertiliteten. 22 Sprøjtemidlet DBCP, der er et pesticid, blev fra 1955 brugt til at bekæmpe rundorme, der skader tropiske frugter. På højdepunktet blev der årligt brugt ton DBCP primært på plantager i USA, Latinamerika og Afrika. 23 I 1977 påviste amerikanske forskere, at DBCP medførte sterilitet, dels blandt de californiske og israelske mænd, der producerede kemikaliet, dels blandt de mænd, der sprøjtede kemikaliet på afgrøderne. Der var desuden højere forekomster af spontane aborter hos deres koner. Senere opdagede man, at DBCP-eksponerede mænd fik markant færre drengeend pigebørn. Samtidig fandt man skader i det sædcelleproducerende væv, stærkt forringede sædparametre og forhøjede niveauer af hormonet FSH, der står for follikelstimulerende hormon. 24? Hvad tænker du? Den fælles kemikalielovgivning i EU, REACH, har to primære mål: 1. At beskytte menneskers sundhed og miljøet 2. At forbedre den europæiske kemikalieindustris konkurrenceevne og innovation. Hvad tænker du om, at lovgivningen skal tage hensyn til både sundhed, miljø og industriens interesser? Der findes altså konkrete eksempler på, at store mængder af visse kemiske stoffer kan påvirke fertiliteten. Men eksponeringen for potentielt skadelige stoffer i forbrugerprodukter og miljøet er langt lavere end i DBCP-eksemplet og kommer fra mange flere kilder. Det er noget af baggrunden for, at det ikke er enkelt at finde sammenhæng mellem eksponering for enkelte stoffer og effekter. Hvordan reguleres brugen af kemiske stoffer? Ifølge Miljøstyrelsen er der forskellige kemiske stoffer på markedet i EU. I Danmark er tallet cirka , og du kan herhjemme købe omkring varer, som indeholder kemiske stoffer. > Se video Se i denne video, hvad andre gymnasie elever tænker om EU s regulering af kemiske stoffer. Frem til 1960 erne fandtes kun ganske få kemikalielove. Det ændrede sig blandt andet efter sager om skadevirkninger fra pesticiderne DDT og DBCP. De bidrog til, at mydighederne i dag regulerer især industrielt producerede kemikalier for at forebygge skader på miljøet og vores sundhed. 25 Side 5/10

6 I Danmark sker reguleringen af kemiske stoffer primært via EU. Det sker blandt andet via EU s kemikalielovgivning REACH, Registration, Evaluation and Autorisation of Chemicals, og EU-forordningerne for biocider, plantebeskyttelsesmidler, fødevarekontaktmaterialer, kosmetik, medicinsk udstyr, legetøj og elektronik. 26 Generelt tager myndighederne afsæt i en risikovurdering, når de regulerer et kemisk stof. Det vil vi se nærmere på. Risikovurdering En risikovurdering vurderer sandsynligheden for, at et kemisk stof er til stede i en mængde, der kan påvirke mennesker eller natur negativt. Vurderingen kræver, at forskere kan finde ud af, hvor stor en mængde af det kemiske stof der skal til, før der opstår negativ påvirkning. Det er også nødvendigt at afdække, hvor stor sandsynligheden er for, at mennesker og miljø bliver udsat for stoffet og i hvilke mængder. Sådan finder du DNEL DNEL = NOAEL / usikkerhedsfaktorer DNEL (derived no effect level) NOAEL (no observed adverse effect level) Fordi man af etiske grunde ikke kan eksperimentere med mennesker, benytter man i risikovurderinger ofte dyreforsøg. Her undersøger forskere effekten af at eksponere en genetisk ens gruppe dyr for forskellige doser af kemiske stoffer under kontrollerede forhold. 27 Ud fra resultaterne udarbejder forskerne en dosis-responskurve, der viser sammenhængen mellem den dosis, man eksponerer dyrene for, og den effekt, det har på dyrene. På den måde kan man aflæse den højeste dosis, der ikke giver nogen effekt. Den dosis bliver kaldt NOAEL se figur 5 til højre. Ud fra NOAEL finder forskerne ved hjælp af en række usikkerhedsfaktorer grænsen for, i hvilken mængde stoffet kan antages ikke at skade mennesker, DNEL. Usikkerhedsfaktorerne indregner blandt andet, hvor stærkt datamaterialet er, at dyr er forskellige fra mennesker, og at mennesker genetisk vil reagere forskelligt på det kemiske stof. Forskerne sammenligner DNEL med den mængde af det kemiske stof, mennesker bliver eksponeret for fra omgivelserne. Det bliver enten beregnet teoretisk eller via konkrete målinger. Er eksponeringen mindre end DNEL, antager myndighederne generelt, at kemikalierne er sikre at bruge. 28 Respons (%) DNEL NOAEL Dosis (mg) Figur 5. Dosis-responskurve: DNEL vil altid have en værdi, der er lavere end NOAEL afhængigt af usikkerhedsfaktorerne i det enkelte tilfælde. Der er ikke enighed om, hvorvidt det med sikkerhed er muligt at fastsætte en nedre grænse for effekter, når det kommer til hormonforstyrrende stoffer. Det betyder, at man ikke ved, om det er nok at benytte risikovurderingsmetoden, hvor der fastsættes en DNEL eller om andre metoder skal i spil, i takt med at forskningen gør fremskridt. Side 6/10

7 Cocktaileffekten Hver dag udsættes vi for mange kemiske stoffer fra mange forskellige kilder. Enkelte dyreforsøg har vist, at hvis dyrene bliver udsat for en blanding af nogle bestemte stoffer, giver blandingen effekter selvom de enkelte stoffer kun gives i en mængde, der hver for sig ikke giver effekter. Det kalder man en cocktaileffekt. 29 Dyreforsøg har de seneste år vist, at man kan lægge effekterne af de forskellige stoffer i cocktailen sammen ud fra stoffernes styrke. Det giver en såkaldt additiv effekt. Tilstrækkeligt mange kemikalier i små mængder kan således have en markant, skadelig effekt. 30 Dog har vi ikke undersøgt ret mange stoffer for cocktaileffekter. Og myndighederne regulerer generelt ét kemisk stof ad gangen. Regulering af kemiske stoffer kan have stor betydning for vores hverdag. På den ene side kan reguleringen betyde, at det er svært at producere mange af de ting, vi omgiver os med, eller den kan betyde, at industrien bruger et andet kemisk stof, som forskerne ikke ved så meget om. På den anden side kan reguleringen måske bidrage til udviklingen af andre produkter eller andre måder at producere på. 31 Spørgsmålet er, hvor meget viden man skal have om et kemisk stof og dets effekter, før myndighederne forbyder det.? Hvad tænker du? Nogle mener, at man skal forbyde alle kemikalier, der mistænkes for at have skadelig effekt på mennesker eller miljø. Andre mener, at der skal være klare beviser for skadelige effekter ved de doser, mennesker eller miljø udsættes for, før kemikalierne skal forbydes. Hvilke fordele og ulemper vurderer du, der er ved at forbyde alle mistænkte kemikalier? Ordliste Additiv effekt (el. additiv virkning): En kombinationseffekt, hvor virkningen af forskellige miljøpåvirkninger eller stoffer svarer til summen af de enkelte virkninger. Homoestase (el. homøostase): Når en organisme, eksempelvis kroppen, opretholder sin indre ligevægt på trods af udefrakommende ændringer. Det kan for eksempel ske gennem en konstant forsyning af næringsstoffer og ilt til cellerne. Metabolisk syndrom: Er ikke én enkelt sygdom, men en samling af forstyrrelser i kroppens omsætning af næringsstoffer (metabolisme). Forstyrrelserne giver blandt andet højt blodtryk og forhøjet kolesteroltal. Proof of principle (el. proof of concept): En demonstration, der underbygger eller beviser (dele af) en teoris gyldighed i virkeligheden. Side 7/10

8 ! Opsamling på vidensarkets hovedpointer Kemiske stoffer er overalt omkring os, og nogle af stofferne kan forstyrre menneskets hormonsystem. Mennesker er mest følsomme over for hormonforstyrrelser i fostertilstanden og som helt små børn. Flere historiske begivenheder har skabt mistanke om hormonforstyrrende stoffers negative påvirkning af menneskets helbred. Eksempelvis da lægemidlet DES i 1970 erne viste sig at øge forekomsten af kræft i kønsorganerne blandt døtrene til de kvinder, som havde benyttet DES. Man har i de seneste år observeret en stigning i visse sygdomme og tilstande, som har forstærket mistanken om, at der er en sammenhæng mellem visse kemiske stoffer og effekter, som observeres i mennesker. Der er stadig tvivl om, hvordan kemiske stoffer påvirker fertiliteten. Dog har eksempler fra naturen vist, at eksponering for hormonforstyrrende stoffer kan give negative effekter på fertiliteten hos organismer herunder fisk. Der er cirka forskellige kemiske stoffer på markedet i Danmark, som primært bliver reguleret via EU. Det er risikovurderinger på baggrund af blandt andet dyreforsøg, der ligger til grund for reguleringen af de kemiske stoffer. Eksponering for tilstrækkeligt mange kemiske stoffer i små mængder kan have en skadelig effekt, selvom de enkelte stoffer hver for sig ikke giver en effekt. Dette kaldes for cocktaileffekten. Materialet er udarbejdet i samarbejde med: Marie Louise Holmer, faglig medarbejder i kemikalieenheden, Miljøstyrelsen Maiken Guldborg Rasmussen, faglig medarbejder i kemikalieenheden, Miljøstyrelsen Aase Gothelf og Peter Kennebo, lektorer på Aarhus Katedralskole Birgitte Borg, lektor på Aarhus Tech. Side 8/10

9 ? Arbejdsspørgsmål: Der er mange aktører og interesser på spil, når kemikalieregulering diskuteres i samfundet. Hvilke interesser kan for eksempel forskere, virksomheder, borgere, myndigheder, pressen og interesseorganisationer have? Se eventuelt filmen: Kampen om kemikalierne. Siden 2013 har EU-kommissionen lovet at komme med et udspil om kriterier for hormonforstyrrende stoffer. Det er ikke sket endnu. Undersøg hvorfor? Hvilke af de produkter, du selv har derhjemme, kan indeholde skadelige stoffer? Er det flere eller færre, end du havde forestillet dig? Tænker du, at der er noget, du selv kan gøre for at nedsætte eksponering for kemiske stoffer i hverdagen? Nogle synes, det er etisk betænkeligt, at dyr skal udsættes for lidelse eller ubehag, for at mennesker eksempelvis kan undgå skadelige effekter som nedsat fertilitet. Andre mener, at det er acceptabelt at bruge dyr til forsøg, hvis det kan gavne os eller vilde dyr i naturen. Hvad synes du og hvorfor? Ligesom kemiske stoffer kan være skadelige for fertiliteten, kan andre være gavnlige. Kan du finde frem til specifikke kemiske stoffer, som har en gavnlig effekt på fertiliteten eller et fosters udvikling? Side 9/10

10 Slutnoter: 1 Frøsig, Marianne (red.): Fysiologibogen den levende krop (2009), 1. udgave 2 Hansen, Niels Søren et al., Biologibogen (2007), 2. udgave 3 Hansen, Niels Søren et al., Biologibogen (2007), 2. udgave 4 Det Økologiske Råd: Kemikalier i politik og hverdag (2013) 5 Hansen, Katrine Bilberg: Kønsforvirring, Aktuel Naturvidenskab (2013), nr. 3 6 Frøsig, Marianne (red.). Økotoksiologi (2010), Nucleus Forlag, 1. udgave 7 Hansen, Katrine Bilberg: Kønsforvirring, Aktuel Naturvidenskab (2013), nr. 3 8 Hansen, Katrine Bilberg: Kønsforvirring, Aktuel Naturvidenskab (2013), nr. 3 9 Det Økologiske Råd: Kemikalier i politik og hverdag (2013), p Det Økologiske Råd: Kemikalier i politik og hverdag (2013) 11 Det Økologiske Råd: Kemikalier i politik og hverdag (2013) 12 Hansen, Katrine Bilberg: Kønsforvirring, Aktuel Naturvidenskab (2013), nr Gyntelberg, Finn (red.): Miljø og Sundhed, Indenrigs- og Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter (2003), 9. årgang, nr Aksglaede, Lise et al.: Age at Puberty and the Emerging Obesity Epidemic, PLoS ONE (2009): 4(12) 15 Hansen, Katrine Bilberg: Kønsforvirring, Aktuel Naturvidenskab (2013), nr Sundhedsstyrelsen: Notat om unge mænds sædkvalitet og pigers pubertetsstart, herunder brystudvikling mv. (2011) 17 fertilitet (2014), Miljøprojekt nr Frøsig, Marianne (red.). Økotoksiologi, (2010), 1. udgave 19 Harries, J. E. et al.: A survey of estrogenic activity in United Kingdom inland waters. Environmental Toxicology and Chemistry (1996), nr Frøsig, Marianne (red.). Økotoksiologi, (2010), 1. udgave 21 Andersen, Henrik et al.: Hormoner fra mennesker forstyrrer reproduktionen hos fisk, Lægemiddelforskning (2002), nr fertilitet. (2014), Miljøprojekt nr European Environment Agency (EEA): Late lessons from early warnings (2013), no.1, part a 24 fertilitet. (2014), Miljøprojekt nr Cedergren, Nina: Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer?, Aktuel Naturvidenskab (2014), nr Miljøstyrelsen: Regulering af kemikalier 27 fertilitet. (2014), Miljøprojekt nr Timbrell, John A. Principle of biochemical Toxicology (2008) 29 fertilitet. (2014), Miljøprojekt nr DTU Fødevareinstituttet: Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer (2015) 31 fertilitet. (2014), Miljøprojekt nr Side 10/10

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende Stoffer: HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

Læs mere

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Miljøudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 170, MIU Alm.del Bilag 103 Offentligt Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Professor Ulla Hass, Afdeling

Læs mere

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Introduktion

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Introduktion National workshop om hormonforstyrrende stoffer Introduktion Pia Juul Nielsen, funktionsleder Miljøstyrelsen, Kemikalier Workshop om hormonforstyrrende stoffer 7/12 2006 1 Oversigt Hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende Stoffer: HORMONFORSTYRRENDE

Læs mere

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Forskellige tegn på problemer med hanlig kønsudvikling observeret i løbet

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Marie Louise Holmer Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag om kemi og graviditet - 8. april 2011 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

Starter kræft i fosterlivet?

Starter kræft i fosterlivet? Starter kræft i fosterlivet? Hormonforstyrrende stoffer ændrer udviklingen af brystvæv og prostata hos rotter. Julie Boberg, Louise Krag Isling, Karen Mandrup, Ulla Hass. Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering.

Læs mere

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer?

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Lone Mikkelsen Seniorrådgiver - Kemikalier Det Økologiske Råd København, 4. februar 2015 Støttet af Introduktion Oversigt

Læs mere

Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige

Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige Sofie Christiansen, Ulla Hass, Julie Boberg, Pernille R Jacobsen, Anne Marie Vinggaard, Camilla Taxvig, Mette E Poulsen, Susan

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Farligt? Ja, hvis eksponeringen er tilstrækkelig stor Toksikologiske undersøgelser Mutagene effekter Akut

Læs mere

Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer

Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer Seniorforsker Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering, Fødevareinstituttet, DTU National workshop om Hormonforstyrrende stoffer - ny dansk

Læs mere

Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier

Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier EU er alt for langsom til at forbyde hormonforstyrrende stoffer og andre kemikalier, selv om talrige undersøgelser viser, at de efter al sandsynlighed

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre?

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Lone Mikkelsen Kemikaliefaglig medarbejder Det Økologiske Råd Odense, 12. juni, 2014 Oversigt REACH EU s kemikalieregulering Hvad har

Læs mere

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014 Kemi up-date 25. Februar 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Tilgrænsende speciallovgivning med berøring til kemi bl. a. Nanomaterialer Hormonforstyrrende stoffer Biocider

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning. Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital

Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning. Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital Målinger af forplantningsevne Mænd: Sædkvalitet Kvinder:

Læs mere

Perfluorerede stoffer og sædkvalitet

Perfluorerede stoffer og sædkvalitet Perfluorerede stoffer og sædkvalitet Læge Ulla Nordström Joensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Dårlig sædkvalitet kan have flere årsager Manglende testikelvæv Medfødte/genetiske årsager

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffers effekt på brystudviklingen

Hormonforstyrrende stoffers effekt på brystudviklingen Hormonforstyrrende stoffers effekt på brystudviklingen Karen Riiber Mandrup, Julie Boberg, Hanna Johansson, Sofie Christiansen, Marta Axelstad, Anne Marie Vinggaard og Ulla Hass DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bromerede flammehæmmere og ftalater i elektronikprodukter

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bromerede flammehæmmere og ftalater i elektronikprodukter 2010/1 BSF 39 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 14. december 2010 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet

Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer DTU Fødevareinstituttet 1 Danmarks hidtil største forskningsprojekt om kemikaliers cocktaileffekter, Cocktail, har tilvejebragt

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

guide HORMONFORSTYRRENDE STOFFER December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide HORMONFORSTYRRENDE STOFFER December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 PAS PÅ DE HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 HORMONFORSTYRRENDE STOFFER INDHOLD SIDE 3 Den nyeste forskning viser for første gang en direkte sammenhæng

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a 2014/1 BSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. februar 2015 af Per Clausen (EL), Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker

Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker Ulla Hass, Afd. for Toksikologi og Risikovurdering, Danmarks Fødevareforskning National workshop, 7. December 2006, Den Sorte Diamant

Læs mere

Der er hormoner i luften

Der er hormoner i luften Hormonforstyrrende stoffer - Der er hormoner i luften Prof. ph.d. Bent Halling-Sørensen Inst. for Farmaci og Analytisk kemi, FARMA KU 1 To måder at styre kroppens funktioner Nervesystemet Signaler sendes

Læs mere

REACH EU s kemikaliepolitik. Christian Ege Sekretariatsleder Det Økologiske Råd København, 31. marts, 2014

REACH EU s kemikaliepolitik. Christian Ege Sekretariatsleder Det Økologiske Råd København, 31. marts, 2014 REACH EU s kemikaliepolitik Christian Ege Sekretariatsleder Det Økologiske Råd København, 31. marts, 2014 Oversigt! REACH EU s kemikalieregulering! Hvad har REACH ændret?! Problematiske kemikalieområder

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer?

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Bent Horn Andersen, Funktionsleder. Miljøstyrelsen Kemikalier Oversigt Risikovurdering af kemiske stoffer Forsigtighedsprincippet

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24 Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først nu er hovedpinepillerne blevet testet

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 213 Offentligt Notat J.nr. MST-600-00008 Ref. Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

Med udgangspunkt i vedlagt materiale skal du holde et oplæg om celler og deres evolutionære udvikling.

Med udgangspunkt i vedlagt materiale skal du holde et oplæg om celler og deres evolutionære udvikling. Eksamensspørgsmål maj-juni 2014 Biologi B 4cbibmf1, Lisbet Heerfordt NB! Der kan ske ændringer af eksamensspørgsmålene, hvis censor beder om det. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort i holdets

Læs mere

som lidt af en klassiker på konsekvensen af udledning af hormonforstyrrende stoffer til miljøet.

som lidt af en klassiker på konsekvensen af udledning af hormonforstyrrende stoffer til miljøet. Kønsforvirring Hver dag udsættes vi for en lang række stoffer, som kan forstyrre den naturlige hormonbalance. Hormonforstyrrende stoffer i miljøet anses i dag som et af de største miljøproblemer, og mange

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Pesticidrester i fødevarer Mette Holm Fødevarestyrelsen Import og kemiske forureninger Stor bevågenhed på pesticidrester

Læs mere

som lidt af en klassiker på konsekvensen af udledning af hormonforstyrrende stoffer til miljøet.

som lidt af en klassiker på konsekvensen af udledning af hormonforstyrrende stoffer til miljøet. Kønsforvirring Hver dag udsættes vi for en lang række stoffer, som kan forstyrre den naturlige hormonbalance. Hormonforstyrrende stoffer i miljøet anses i dag som et af de største miljøproblemer, og mange

Læs mere

3. Hvordan prioriteres miljøorganisationerne og kemikalieindustriens interesse i Reach lovgivning?

3. Hvordan prioriteres miljøorganisationerne og kemikalieindustriens interesse i Reach lovgivning? Emne: Kemikalielovgivningen Reach Fag: Kemi og samfundsfag Problemformulering: Med udgangspunkt i EU s kemikalielov, Reach, vil jeg undersøge prioriteringen af miljøorganisationer og kemiindustriens interesser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen 3.Møde i PCB - netværket Onsdag 26. november 2014 Baggrunden for, og praktisk brug af Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182. Offentligt. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235.

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182. Offentligt. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235. Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182 Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235 følgende spørgsmål nr. 235 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA)

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) 1. Resume Bisphenol A (BPA) er optaget på LOUS, da stoffet i EU er klassificeret

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER?

HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER? HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER? Cheftoksikolog Karl-Heinz Cohr Dansk Toksikologi Center ATV MØDE MILJØDEBAT GRÆNSEVÆRDIER - RISIKOASPEKTER SCHÆFFERGÅRDEN 16. juni 2004 HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER?

Læs mere

En undersøgelse af spildevands hormonale påvirkning hos skalle og bækørred

En undersøgelse af spildevands hormonale påvirkning hos skalle og bækørred En undersøgelse af spildevands hormonale påvirkning hos skalle og bækørred Blod + Sted for hormonproduktion Mulighed for forstyrrelser Syntese af hormoner Binding og transport i blodet Vekselvirkning med

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 136 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 136 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. MST-001-13459 Den 9. oktober

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd R d. 19. december 2016 kl. 8-10]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd R d. 19. december 2016 kl. 8-10] Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Ældre og det Nære Sammenhængende Sundhedsvæsen Sagsbeh.: DEPSSNI Koordineret

Læs mere

National strategi 2002

National strategi 2002 Initiativer omkring vurdering og regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen funktionsleder, Kemikalier Miljøstyrelsen Informationsmøde 8. dec. 2010 INDHOLD Baggrund national strategi Vejen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD?

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? Niels Jørgensen, Ulla Joensen, Tina K. Jensen, Martin Jensen, Inge Olesen, Elisabeth Carlsen, Jørgen Holm Petersen, Niels E. Skakkebæk Afdeling for

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006 Stop unødvendige dyreforsøg 2 April 2006 Tekst: Tom Bengtsen og Helene Kemp DYRENES BESKYTTELSE MENER 340 forsø Astronomisk mange dyr bliver brugt til Sæt penge af til alternative test Arne Stevns, 10

Læs mere

Status for arbejdet med den nationale strategi for hormonforstyrrende stoffer

Status for arbejdet med den nationale strategi for hormonforstyrrende stoffer Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 38 O Miljøministeriet 1. september 2004 Miljøstyrelsen Status for arbejdet med den nationale strategi for hormonforstyrrende stoffer Den danske strategi

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Biologiske Signaler i Graviditeten

Biologiske Signaler i Graviditeten Biologiske Signaler i Graviditeten Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt studie, der udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Før du beslutter, om du vil

Læs mere

Aluminium. Er det sundhedsmæssigt egnet til brug i fødevareproduktionsudstyr? Helle Buchardt Boyd, Toksikolog, cand.brom., hbb@dhigroup.

Aluminium. Er det sundhedsmæssigt egnet til brug i fødevareproduktionsudstyr? Helle Buchardt Boyd, Toksikolog, cand.brom., hbb@dhigroup. Aluminium Er det sundhedsmæssigt egnet til brug i fødevareproduktionsudstyr? Helle Buchardt Boyd, Toksikolog, cand.brom., hbb@dhigroup.com Indhold Aluminiums giftighed - speciering - biotilgængelighed

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. logla Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer 1. Resume Fluortelomerer og fluorpolymerer udgør størstedelen af den nuværende

Læs mere

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Med ny præcision kortlægger Århus-forskere hvordan depressionsmedicin virker. Opdagelserne giver håb om at udvikle forbedret depressionsmedicin

Læs mere

FORKOMST OG EFFEKTER AF HORMONFORSTYRRENDE KEMIKALIER I DANSKE VANDLØB

FORKOMST OG EFFEKTER AF HORMONFORSTYRRENDE KEMIKALIER I DANSKE VANDLØB AARHUS UNIVERSITET Den 8. December 2010 FORKOMST OG EFFEKTER AF HORMONFORSTYRRENDE KEMIKALIER I DANSKE VANDLØB Pia Lassen, Seniorforsker Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet FORMÅL Formålet

Læs mere

Hvor kommer mikroplasten fra?

Hvor kommer mikroplasten fra? IDA Miljø Hvor kommer mikroplasten fra? Carsten Lassen, COWI Foto: IVL IDA Miljø, "Mikroplastik et miljøproblem men hvor stort?" 27. oktober 2015 1 27. OKTOBER 2015 IDA MILJØ SEMINAR OM MIKROPLAST Microplastics

Læs mere

Hvad er så vigtigt ved målinger?

Hvad er så vigtigt ved målinger? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Spændende opdagelse i blodceller fra patienter med Huntingtons Sygdom Mængden af huntingtinprotein

Læs mere

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Smertestillende håndkøbsmedicin har samme hormonforstyrrende effekt som de frygtede ftalater i vores miljø. Det kan

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

DANSKE RISIKO-EKSPERTER VURDERER EUROPAS FØDEVARER

DANSKE RISIKO-EKSPERTER VURDERER EUROPAS FØDEVARER DANSKE RISIKO-EKSPERTER VURDERER EUROPAS FØDEVARER RISIKOVURDERING ER ET HELT CENTRALT REDSKAB TIL AT OMDANNE OVERVÅGNINGS- OG FORSKNINGSRESULTATER TIL GOD RÅDGIVNING AF MYNDIGHEDER - NATIONALE SOM INTER

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima De kommunale udfordringer med PCB Kommunernes Landsforening den 21. juni 2011 Henrik L. Hansen, ledende embedslæge, kontorchef Indeklima og sundhed Indeklima

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012/2013 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Skjalm A. Biba/

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Danmark forrest i kampen mod hjertesygdom

Danmark forrest i kampen mod hjertesygdom Danmark forrest i kampen mod hjertesygdom Af: Arne Astrup, professor; dr. med. 1. januar 2011 kl. 11:33 Danmark har i de senere år oplevet et drastisk fald i død af hjerte-karsygdom, så vi nu ligger bedst

Læs mere

Fastlæggelse af kriterier for hormonforstyrrende stoffer:

Fastlæggelse af kriterier for hormonforstyrrende stoffer: Fastlæggelse af kriterier for hormonforstyrrende stoffer: Mødet mellem politik og videnskab Poul Bjerregaard Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Odense & Center for Hormonforstyrrende Stoffer Status

Læs mere

Påvirker lysten og evnen til sex. Det kan også godt være, du mener, at du får større selvtillid i takt med at musklerne vokser.

Påvirker lysten og evnen til sex. Det kan også godt være, du mener, at du får større selvtillid i takt med at musklerne vokser. Anabolske steroider Af Fitnews.dk - fredag 02. november, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/anabolske-steroider/ Påvirker lysten og evnen til sex Det kan godt være, du synes, at din krop bliver større

Læs mere

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster?

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Karin Sørig Hougaard, seniorforsker http://www.gravidmedjob.dk/ Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Dansk Center for Nanosikkerhed) Definition

Læs mere

Patientvejledning. For lavt stofskifte

Patientvejledning. For lavt stofskifte Patientvejledning For lavt stofskifte For lavt stofskifte kaldes også myxødem, hypotyreose eller hypotyreoidisme. Når skjoldbruskkirtlen ikke kan danne tilstrækkelige mængder stofskiftehormoner, får man

Læs mere

At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Calcium og neuroner calcium

At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Calcium og neuroner calcium Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Dantrolene, et muskelafslappende

Læs mere

PCB eksponering og helbred

PCB eksponering og helbred PCB eksponering og helbred Harald Meyer Afdelingslæge, ph.d. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital hmey0004@bbh.regionh.dk Eksponering Fødevarer (hovedkilde mere end 90%) fede fisk, kød,

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Hvad vil der ske på kemikalieområdet

Hvad vil der ske på kemikalieområdet Hvad vil der ske på kemikalieområdet Henrik Søren Larsen Kontorchef, Miljøstyrelsen Kemikalier På den globale scene På den europæiske scene På den nationale scene Kemikalieregulering 2015 - Hvad skal vi

Læs mere

REACH og arbejdsmiljø

REACH og arbejdsmiljø REACH og arbejdsmiljø Henrik Søren Larsen MST Kemikalier REACH Registration, Evaluation and Auhorisation of Chemicals Beskytte mennesker og miljø Fremme konkurrenceevne og det indre marked Industrien skal

Læs mere

hos kvindelige frisører

hos kvindelige frisører hos kvindelige Karin Sørig Hougaard, NFA Skader på evnen til at få børn Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få sundt og levedygtigt afkom Forskningscenter for Arbejdsmiljø 1 Reproduktionscyklus

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Få styr på dit kaffeforbrug Et stort indtag af kaffe kan føre

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark 1. Resume BADGE polymer er på LOUS, da stoffet

Læs mere

Guide: Sådan sænker du dit kolesterol

Guide: Sådan sænker du dit kolesterol Guide: Sådan sænker du dit kolesterol Hvis hjertepatienter får sænket andelen af det 'onde' LDL-kolesterol mere end anbefalet i dag, reduceres risikoen for en blodprop. Af Trine Steengaard Nielsen, 5.

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Natarbejde og brystkræft

Natarbejde og brystkræft Natarbejde og brystkræft Fyraftensmøde, SVS, Torsdag den 30. maj SØREN DAHL OVERLÆGE ARBEJDSMEDICINSK AFDELING Plan Den forskningsmæssige baggrund mistanken om døgnrytmeforstyrrelser og kræft Hvor farligt

Læs mere

Farlig Kemi i Blodet. Lærervejledning til Farlig Kemi i Blodet

Farlig Kemi i Blodet. Lærervejledning til Farlig Kemi i Blodet er et undervisningsmateriale til det naturvidenskabelige grundforløb i gymnasiet (STX) og HTX, sygeplejerskeuddannelsen samt bioanalytikeruddannelsen. Farlig Kemi i Blodet Lærervejledning til 2 Kolofon

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Dagligdagens kemikalier

Dagligdagens kemikalier Dagligdagens kemikalier er vores sundhed sikret via EU-lovgivningen? Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier Barselscafe onsdag den 16. marts 2016 Det Økologiske Råd Miljøorganisation der arbejder

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Blodtrk. Her i denne rapport, vil jeg skrive lidt om de røde blodlegmer og om ilttilførsel.

Blodtrk. Her i denne rapport, vil jeg skrive lidt om de røde blodlegmer og om ilttilførsel. Blodtrk Her i denne rapport, vil jeg skrive lidt om de røde blodlegmer og om ilttilførsel. Emad Osman 29-10-2007 Indledning I de sidste par uger har vi på skolen haft temaet krop og sundhed, og på grund

Læs mere