Sekretariatet foreslår, at man sætter 15 ekstra uddannelsesaftaler som måltal for projektet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sekretariatet foreslår, at man sætter 15 ekstra uddannelsesaftaler som måltal for projektet."

Transkript

1 BILAG september 2014 Notat csh Et fælles AUB projekt for overfladebehandleruddannelsen I det følgende præsenteres oplæg til et AUB projekt, som skal skabe flere praktikaftaler på overfladebehandleruddannelsen. Projektet tænkes at være et fælles projekt, hvor uddannelsens to lokale uddannelsesudvalg, udviklingsudvalget og uddannelsens to skoler arbejder sammen for at skabe et så positivt resultat som muligt. Mål med projektet Målet med AUB projektet skal være at skabe flere uddannelsesaftaler. Det skal i projektet angives, hvor mange flere aftaler, man forventer som følge af projektet. Der er pt. indgået 15 aftaler i indeværende år (t.o.m. juni). Der skal tegnes minimum 25 uddannelsesaftaler før at uddannelsen er økonomisk bæredygtig. Udvalget har tidligere drøftet muligheden for en fordobling af uddannelsesaftaler. Skolerne tilkendegav på udvalgsmødet den 20. februar 2014, at der pt. intet udstyrsmæssigt er til hinder for, at der optages 50 elever om året. Dette vil blot kræve optag 4 gange om året. Der vil så være brug for flere lærerkræfter, hvilket også vil være muligt at rekruttere. Sekretariatet foreslår, at man sætter 15 ekstra uddannelsesaftaler som måltal for projektet. Økonomi i projektet Der foreslås en samlet ansøgning på kr. Dette svarer til en gennemsnitlig udgift på knap kr. pr. fremskaffet elev, hvilket er gennemsnitsomkostning som sekretariatet erfarer har været gældende i andre bevilligede AUB projekter. Aktiviteter i projektet For at nå projektets måltal kan der i projektet anvendes én eller flere af følgende hovedaktiviteter: Opsøgende aktivitet blandt potentielle praktikvirksomheder, som endnu ikke er godkendt Opsøgende aktivitet blandt godkendte praktiksteder, som ikke har elever lige nu. Aktiviteter, der skal få flere lokalt bosatte elever til at tegne aftaler de overfladevirksomheder, som geografisk ligger uden for Tradiums elevmæssige nærområde Side 1/4

2 BILAG 1 For hver af disse hovedaktiviteter kan der knyttes en række delaktiviteter. Ikke alle delaktiviteter er nødvendige. En bruttoliste over mulige delaktiviteter fremgår af tabel 1 nedenfor: Tabel 1: Hoved- og delaktiviteter i AUB projekt Hovedaktivitet Delaktivitet Opsøgende aktivitet blandt potentielle praktikvirksomheder - Udvælgelse af virksomheder som skal kontaktes - Udvikling af call guide - Udvikling af besøgsmateriale - Kontakt til virksomhederne - Møde med virksomhederne Opsøgende aktivitet blandt godkendte praktiksteder, som ikke har elever lige nu. - Udvikling af call guide - Udvikling af besøgsmateriale - Kontakt til virksomhederne - Møde med virksomhederne Aktiviteter, der skal få flere lokalt bosatte elever til at tegne aftaler de overfladevirksomheder, som geografisk ligger uden for Tradiums elevmæssige nærområde - Rådgivning af virksomheder omkring hvordan de mest effektivt annoncere efter elever i lokalområdet - Netværksskabelse med lokale skoler, som har praktikpladssøgende elever inden for industriens område - Netværksskabelse med lokale fagforeninger som har uddannelsesparate ledige Aktører i projektet For hver af de oplistede aktiviteter kan der identificeres en række aktører, som vil kunne bidrage til aktivitetens gennemførelse. Hvilke aktører der er tale om, fremgår af tabel følgende tabel 2: Side 2/4

3 BILAG 1 Tabel 2: Hoved- og delaktiviteter samt mulige aktører i AUB projektet Hovedaktivitet Delaktivitet Aktører Opsøgende aktivitet blandt - Udvælgelse af virksomheder som skal kontaktes Skole, LUU, UU potentielle praktikvirksomheder - Udvikling af call guide Skole, LUU, UU - Udvikling af besøgsmateriale Skole, LUU, UU - Kontakt til virksomhederne AUB konsulent - Møde med virksomhederne AUB konsulent/faglærer Opsøgende aktivitet blandt godkendte praktiksteder, som ikke har elever lige nu. - Udvikling af call guide Skole, LUU, UU - Udvikling af besøgsmateriale Skole, LUU, UU - Kontakt til virksomhederne AUB konsulent - Møde med virksomhederne AUB konsulent/faglærer Aktiviteter, der skal få flere lokalt bosatte elever til at tegne aftaler de - Rådgivning af virksomheder omkring hvordan de mest effektivt annoncere efter elever i lokalområdet LUU, Skole, arbejdsgiverorganisationer Side 3/4

4 overfladevirksomheder, som geografisk ligger uden for Tradiums elevmæssige nærområde - Netværksskabelse med lokale skoler, som har praktikpladssøgende elever inden for industriens område - Netværksskabelse med lokale fagforeninger som har uddannelsesparate ledige BILAG 1 LUU, skole, A- og B-side repræsentanter LUU, Skole, arbejdstagerorganisationer Side 4/4

5 BILAG august 2014 Erhvervsuddannelse for voksne - en del af den nye erhvervsuddannelsesreform SSK Som en del af den nye erhvervsuddannelsesreform indføres der en særlig erhvervsuddannelse for voksne forkortet EUV. I dette notat gives et oprids af det nye EUV forløb, sådan som det beskrives i regeringens udspil om EUD reformen 1. En del af de nærmere retningslinjer og regler for EUV er ikke meldt ud endnu, de kommer først fra Undervisningsministeriet i slutningen af september. Herudover vil en del af detaljerne vedr. tolkningen af bekendtgørelser mv. givetvis først komme fra ministeriet undervejs i efterårets arbejde med EUD reformen. Det sker efterhånden som alle herunder ministeriet bliver klogere på mulighederne og udfordringerne med reformen. Folk fra ministeriet har brugt udtrykket vi må sammen asfaltere mens vi kører om processen med EUD reformen. Der er altså stadig en række uklarheder og ubesvarede spørgsmål vedr. EUV forløbene, men notatet her beskriver de overordnede linjer. En meget stor del af eleverne på IF uddannelser er voksne, som det fremgår af nedenstående tabel. Derfor er det afgørende for den samlede kvalitet af IF s erhvervsuddannelser, at der bliver udviklet nogle gode voksenforløb og her i har de faglige udvalg en række opgaver, som også kort beskrives. 1 Notatet bygger på følgende kilder: Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser regeringen mfl. februar %20aftaletekst%2025%202% ashx Ændring i lov om erhvervsuddannelser af 22. juni 2014 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) Udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) udsendt til høring d. 18. august 2014 OBS: Endnu ikke vedtaget. Side 1/7

6 Fordelingen i forhold til alder ved indgåelse af uddannelsesaftale for elever på IF s erhvervsuddannelser fra år Under 25 år Over 25 år Elektronikoperatør 0% 100% Forsyningsoperatør 0% 100% Industrioperatør 6% 94% Overfladebehandler 84% 16% Plastmager 58% 42% Procesoperatør 38% 62% Produktør 100% 0% Vindmølleoperatør 0% 100% Erhvervsuddannelse for voksne 3 spor EUV er for alle elever, som er over 25 år, og den har samme slutmål som EUDuddannelsen. EUV består af tre spor, som rummer forskellige mængder af praktik og grundforløbsundervisning og eleverne vejledes ind på ét af disse spor ud fra en vurdering af deres relevante erhvervserfaring og tidligere uddannelse: 1. EUV 1 For voksne elever med mindst 2 års relevant erhvervserfaring Eleverne skal ikke have grundforløb Eleverne skal ikke have praktik 2. EUV 2 - For voksne elever med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller med en tidligere gennemført uddannelse Eleverne kan få en del af grundforløbets 2. del Eleverne kan få op til 2 års praktik (Praktiktiden på EUV skal være kortere end på EUD) 3. EUV 3 - For voksne elever uden relevant erhvervserfaring eller tidligere uddannelse Eleverne skal have grundforløbets 2. del Eleverne skal have fuld praktik som EUD-eleverne EUV 1 er således den hurtigste vej til en erhvervsuddannelse. EUV 1 svarer i store træk til det nuværende GVU, som forsvinder med den nye reform en vigtig forskel er dog, at EUV 1 skal tages som et samlet forløb, hvor GVU i dag kan tages over op til 6 år. EUV 2 er et kortere forløb end det, de unge på EUD skal igennem, men det kan stadig indeholde både grundforløbselementer og en mindre del praktik. Det forventes, at de fleste voksne skal igennem EUV 2. Side 2/7

7 På EUV 3 skal de voksne elever have stort set samme uddannelse som de unge på EUD, men uddannelsen skal tilrettelægges så der tages hensyn til, at eleverne er voksne. Øget fokus på realkompetencevurdering Hvert EUV forløb skal indledes med en grundig realkompetencevurdering, som kan have en varighed på mellem ½ dag og 10 dage. Realkompetencevurderingen skal dels afgøre, hvilket af de 3 EUV spor, eleven skal ind på, og dels om der skal ske en yderligere afkortning af det standardiserede skoleforløb og af praktiktiden, hvis de placeres på EUV 2 eller EUV 3. Realkompetencevurderingsværktøj Som det er i dag skal eleverne også have vurderet deres realkompetencer i EUD og GVU, så deres skoleforløb kan tilrettelægges herudfra. Men det er pt. alene skolernes ansvar at lave kompetencevurderingen. Med de nye EUV forløb bliver kompetencevurderingerne et fælles ansvar mellem skolerne og de faglige udvalg, idet de faglige udvalg skal lave et realkompetencevurderingsværktøj, som skolerne skal bruge og foretage deres vurderinger ud fra. Relevant erhververfaring Realkompetencevurderingsværktøjet skal for det første indeholde en beskrivelse af den relevante erhvervserfaring for hver uddannelse. Når det skal afgøres, hvilket af de tre EUV-spor, den enkelte elev skal tage, sker det særligt ud fra en vurdering af elevens relevante erhvervserfaring. Den relevante erhvervserfaring betegner i denne sammenhæng den erhvervserfaring, en elev skal have på forhånd, hvis han eller hun ikke skal have hverken praktik eller grundforløbsundervisning, men kun skoleundervisningen på hovedforløb for at få en erhvervsuddannelse. De elever, der har den relevante erhvervserfaring, vil således skulle starte på EUV 1. Mens de elever, der har en del af - men ikke hele den relevante erhvervserfaring - og/eller tidligere uddannelse, skal starte på EUV 2. De elever, som ingen relevant erhvervserfaring eller uddannelse har, skal starte på EUV 3. Relevant erhvervserfaring er således et meget centralt begreb i forhold til de nye EUV og det er de faglige udvalgs opgave at beskrive, hvad denne relevante erhvervserfaring består i. Side 3/7

8 Grundforløbet og praktikken udgør vigtige dele af erhvervsuddannelsen, som eleverne med fuld relevant erhvervserfaring ikke skal have. Derfor er det meget vigtigt for kvaliteten af EUV-forløbene, at kravene til den relevante erhvervserfaring beskrives præcist. Mange udlærte mener, at praktiktiden er der, hvor de har lært mest i løbet af deres uddannelse. Derfor er det vigtigt, at kravene til den relevante erhvervserfaring beskrives så præcist, at de kan bruges som et godt og validt redskab til at vurdere, hvem der har behov for praktik og hvem der ikke har. På den ene side må kravene ikke sættes for højt, så elever, der ikke har behov for det, skal tvinges i praktik. På den anden side må kravene heller ikke sættes for lavt. For med den nye lovgivning lægges der vægt på, at eleverne skal have så kort en uddannelse som mulig. Det betyder, at de skal gennemføre uddannelsen som EUV 1, hvis det vurderes, at de har de relevante kompetencer. Som det er i dag, gennemfører en del elever et længere uddannelsesforløb end de måske egentlig behøver, fordi de hellere vil gøre sig dygtigere ved at lære ting igen fremfor at få afkortning på uddannelsen. Men det er som udgangspunkt ikke muligt med den nye EUV. Man skal derfor i beskrivelsen af den relevante erhvervserfaring også være opmærksom på, at man ikke ved at sætte kravene for lavt, kommer til at udelukke for mange elever fra at få en praktik eller grundforløbsundervisning, som de gerne vil have. Den relevante erhvervserfaring skal også træde i stedet for hele eller dele af skoleundervisningen på grundforløbet det stiller også krav til en præcis beskrivelse. I mange grundforløb indgår der en del teori, som er nødvendig for at kunne klare sig på hovedforløbet. Formuleringen af den relevante erhvervserfaring, skal derfor også være så præcis, at det sikres, at eleverne også har den nødvendige teoretiske forståelse til at starte på hovedforløbet. Når udvalgene skal beskrive den relevante erhvervserfaring kan det være nærliggende at bruge praktikmålene som udgangspunkt kombineret med beskrivelsen af overgangskravene mellem grund- og hovedforløb. Praktikmålene beskriver den praktiske erfaring, der skal nås i hver enkelt uddannelse. Men det kræver, at praktikmålene er beskrevet så præcist, at de kan bruges som et entydigt grundlag for vurdering af den relevante erhvervserfaring, som eleven har med sig inden uddannelsen påbegyndes og det er praktikmålene måske ikke i alle tilfælde. Dette kan give anledning til at revidere praktikmålene, eller man kan vælge at formulere nogle selvstændige krav til den relevante erhvervserfaring, som ikke er det samme som praktikmålene. Side 4/7

9 Objektiv generel vurdering Det andet som de faglige udvalgs realkompetenceværktøjet skal indeholde er en beskrivelse af hvilke objektive generelle kriterier, der skal give afkortning i forhold til de forskellige dele af skoleforløbet eller praktikken det vil sige en form for standardmerit for indholdet i uddannelsen. De objektive kriterier kan fx være AMU-kurser eller pakker af AMU-kurser, som modsvarer elementer eller fag på voksenforløbet. Eller det kan være forskellige jobtitler eller jobfunktioner, som giver afkortning i forhold til praktiktiden - men det kan også være andre ting. Individuel vurdering Ud over vurderingen i forhold til de objektive generelle kriterier, skal der også foretages en individuel kompetencevurdering af, om yderligere afkortning skal gives. Der skal også laves et særligt fælles værktøj til at foretage disse individuelle kompetencevurderinger - men det er ikke helt klart, om det bliver en opgave for de faglige udvalg eller om det er noget ministeriet står for. Værktøjer og erfaringer til inspiration Ministeriet udsender i slutningen af september en skabelon, som de faglige udvalg skal anvende til at beskrive realkompetencevurderingsværktøjet. Når udvalgene skal i gang med at dette arbejde er der bl.a. inspiration at hente i et grundigt realkompetenceværktøj til industrioperatøruddannelsen som IFsekretariatet i 2013 og -14 har udviklet i samarbejde med en række skoler. Formålet med værktøjet har været at højne kvaliteten og ensartetheden i skolernes vurdering samt at sikre en bedre dokumentation af både eleverne kompetencer og vurderingsprocessen. Industriens Uddannelser har også netop fået bevilliget midler fra Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond til udvikling af en ny EUD portal med inspiration fra amukurs.dk. Portalen skal gøre indholdet i erhvervsuddannelser mere synligt samt gøre det mere overskueligt at tilrettelægge et erhvervsuddannelsesforløb ud fra de kurser og den erhvervserfaring, den enkelte har i forvejen. De realkompetenceværktøjer, som de faglige udvalg udvikler, vil også indgå i og blive formidlet via denne nye EUD-portal. Side 5/7

10 Standardiserede voksenforløb Undervisningen på de nye EUV skal tilrettelægges som standardiserede voksenforløb og det er de faglige udvalgs opgave at beskrive disse forløb. Kravene til de nye voksenforløb er bl.a., at de skal sammensættes af fag, der indgår i den tilsvarende erhvervsuddannelse for unge, men at de også kan indeholde AMU kurser - der lægges således op til en tæt sammenhæng mellem EUV og AMU. Voksenforløb skal være mindst 10 % kortere end EUD forløb de korte erhvervsuddannelser kan dog søge ministeriet om ikke at skulle afkorte 10%. Det forventes, at der blandt IF s uddannelser vil skulle afkortes 10% på voksenforløbet på uddannelserne til plastmager, procesoperatør og overfladebehandler. Mens der ikke skal skæres i varigheden på industrioperatør, elektronikoperatør, forsyningsoperatør, vindmølleoperatør og produktør. Voksenforløb skal endvidere tilrettelægges med en fagdidaktik og pædagogik, der er tilpasset voksne, og hvis der ikke indgår praktik i voksenforløbet skal det som hovedregel tilrettelægges som et sammenhængende forløb. På EUV 2, hvor nogle af eleverne skal have en del af grundforløbets 2. del, kan de standardiserede forløb tilrettelægges som en blanding af grundforløbs- og hovedforløbselementer. Det vil sige, at eleverne ikke nødvendigvis skal have tilegnet sig alle grundforløbskompetencerne før de må starte på hovedforløbsundervisningen. Det kan tages i et sammenhængende forløb hvis det giver mest faglig mening. Også her er der nærmere retningslinjer på vej De nærmere rammer for beskrivelsen af de standardiserede voksenforløb bliver også meldt ud af Undervisningsministeriet i slutningen af september. Oversigt over de faglige udvalgs opgaver i forhold til EUV Opsummerende kan de faglige udvalgs og hermed de enkelte udviklingsudvalgs opgaver i forhold til de nye EUV forløb sammenfattes som i nedenstående skema. De nærmere retningslinjer for opgaverne forventes at komme fra Undervisningsministeriet sidst i september. Deadline for indsendelsen af arbejdet til ministeriet er med udgangen af Side 6/7

11 Realkompetencevurderingsværktøj Standardforløb De faglige udvalg skal: definere hvad der kræves af relevant erhververfaring i forhold til den enkelte uddannelse. beskrive objektive generelle kriterier for afkortning af uddannelsesforløb = standardmerit evt. udarbejde kompetence-vurderingsværktøj til yderligere individuel afkortning. De faglige udvalg skal beskrive særlige standardiserede forløb for voksne. Forløbene skal som udgangspunkt være 10% kortere end de normale EUD på nær for de korte uddannelser skal bestå af EUD fag, men kan også rumme AMU kurser kan bestå af en kombination af kompetencer fra grundforløb og hovedforløb - grundforløbet skal ikke nødvendigvis bestås inden der kan undervises i kompetencer fra hovedforløbet skal være præget af en voksentilpasset fagdidaktik og pædagogik. Side 7/7

12 Praktikmål for overfladebehandler BILAG 3 Praktikmål for Overfladebehandler (trin 1) Oplæring er ikke startet Oplæring er i gang Praktikmålet er nået A. Produktion Eleven kan under vejledning indgå et produktionsteam og bidrage til at sikre en stabil drift i en overfladebehandlingsproduktion Eleven kan under vejledning gennemføre forbehandlingsopgaver i overensstemmelse med gældende instruktioner, procedurer og systemer for sikkerhed, kvalitet og miljø Eleven kan under vejledning opbygge forbehandlingssystemer i forhold til ønskede egenskaber ved slutproduktet Eleven kan under vejledning gennemføre vådlakeringsopgaver i overensstemmelse med gældende instruktioner, procedurer og systemer for sikkerhed, kvalitet og miljø Eleven kan under vejledning gennemføre pulverlakeringsopgaver i overensstemmelse med gældende instruktioner, procedurer og systemer for sikkerhed, kvalitet og miljø Eleven kan under vejledning opbygge malesystemer i forhold til forskellige ønskede egenskaber ved slutproduktet Eleven kan under vejledning foretage optimering af for- og overfladebehandlingsprocessen B. Arbejdsmiljø og miljø Eleven kan under vejledning håndtere de kemikalier og hjælpestoffer, som indgår i produktionen på en sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde Eleven kan under vejledning anvende personlige værnemidler og filtre korrekt C. Kvalitetskontrol og dokumentation Eleven kan under vejledning foretage indgangskontrol af emner Eleven kan under vejledning udføre kvalitetskontrol af den færdige forbehandling ved hjælp af visuel inspektion og gængse måleudstyr Eleven kan under vejledning anvende måleudstyr til kvalitetskontrol af den færdige overfladebehandling Eleven kan under vejledning anvende gældende instruktioner, procedurer og systemer for kvalitet Eleven kan under vejledning udføre registrering og udarbejde enkel dokumentation af relevante produktionsmæssige forhold D. Reparation og vedligehold Eleven kan medvirke ved daglig rengøring og vedligehold af det forbehandlingsudstyr Eleven kan under vejledning medvirke ved fejlfinding på virksomhedens forbehandlingsudstyr Eleven kan medvirke ved daglig rengøring og vedligehold af overfladebehandlingsudstyr Eleven kan under vejledning medvirke ved fejlfinding på virksomhedens forbehandlingsudstyr E. Kommunikation og rapportering Eleven kan fagligt redegøre for relevante produktionsforhold over for kolleger, ledelse, kunder og andre samarbejdspartnere på dansk. F. Projekt og udviklingsarbejde Eleven kan medvirke ved forbedringstiltag og effektivisering i produktionen

13 Praktikmål for Overfladebehandler speciale komponenter (Trin 2) Oplæring er ikke startet A. Produktion Eleven kan tage ansvar for selvstændige opgaver i et produktionsteam og bidrage til en stabil drift i en komponent overfladebehandlingsproduktion Eleven kan gennemføre produktionsopgaver i overensstemmelse med gældende procedurer og systemer for sikkerhed, kvalitet og miljø Eleven kan udføre kemisk forbehandling på stål, zinkbelagt stål, aluminium og beslægtede materialer i henhold til kravsspecifikation Eleven kan udføre daglig proceskontrol og kontrol af badtilstande samt udføre justering af badtilstande. Eleven kan udføre manuel og automatiseret pulverlakering til en specificeret lagtykkelse Eleven kan udføre vådlakering til en specificeret lagtykkelse Eleven kan pulver- og vådlakere med avanceret påføringsudstyr Eleven kan selvstændigt udarbejde behandlingsspecifikation for kemisk forbehandling og overfladebehandling af et emne Elven kan udføre produktionsplanlægning- og forberedelse i forbindelse med overfladebehandling af komponenter Eleven kan foretage produktionsoptimering i forbindelse med overfladebehandling af komponenter B. Arbejdsmiljø og miljø Eleven kan selvstændigt håndtere de kemikalier og hjælpestoffer, som indgår i produktionen på en sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde Eleven kan foretage arbejdsmiljø- og miljømæssig korrekt håndtering af restprodukter fra overfladebehandlingsprocessen Eleven kan anvende personlige værnemidler og filtre korrekt C. Kvalitetskontrol og dokumentation Eleven kan udføre kvalitetskontrol af underlag og slutprodukt samt foretage dokumentation af dette i overensstemmelse gældende krav Eleven kan medvirke ved kvalitetssikring af de arbejdsprocesser som indgår ved overfladebehandling af komponenter D. Reparation og vedligehold Eleven kan udføre daglig rengøring og systematisk vedligehold af det udstyr, som indgår i overfladebehandlingsproduktionen Eleven kan selvstændigt foretage fejlfinding og udbedre mindre komplekse fejl på manuelt og automatisk overfladebehandlingsudstyr E. Kommunikation og rapportering Eleven kan effektivt kommunikere fejl og afvigelser på udstyr og materialer til relevant produktionsledelse, teknikere og reparatører Eleven kan give arbejdsinstruktioner i forbindelse med overfladebehandling af komponenter Eleven kan mundtlig og skriftligt redegør for produktionsdata og forslag til forbedringer i overfladebehandlingsprocessen over for kunder og andre i virksomheden. F. Projekt og udviklingsarbejde Eleven kan medvirke ved forbedringstiltag og effektivisering i en overfladebehandlingsproduktion Eleven kan indgå i samarbejde om enkle udviklingsopgaver (ex. emneoptimering, procesoptimering, kvalitetsforbedringer) i forbindelse med industriel overfladebehandlingsproduktion Oplæring er i gang BILAG 3 Praktikmålet er nået

14 Praktikmål for Overfladebehandler speciale konstruktioner (Trin 2) Oplæring er ikke startet A. Produktion Eleven kan tage ansvar for selvstændige opgaver i et produktionsteam og bidrage til en stabil drift i en komponent overfladebehandlingsproduktion. Eleven kan gennemføre produktionsopgaver i overensstemmelse med gældende procedurer og systemer for sikkerhed, kvalitet og miljø Eleven kan udføre mekanisk forbehandling og metallisering i henhold til kravsspecifikation Eleven kan udføre vådlakering i forhold til en specificeret lagtykkelse, herunder klargøre og sammensætte en- og to-komponente malinger Eleven kan vådlakere med avanceret påføringsudstyr Eleven kan selvstændigt udarbejde behandlingsspecifikation for mekanisk forbehandling, evt. metallisering og overfladebehandling af et emne Eleven kan beregne tids-, materiale-, udstyrs- og mandskabsbehov for specifikke opgaver Eleven kan etablere udearbejdsplads samt vurdere opgaver udført på udearbejdsplads Eleven kan selvstændigt indhente relevante godkendelser for udearbejdsplads Eleven kan udføre produktionsplanlægning- og forberedelse i forbindelse med overfladebehandling af konstruktioner Eleven kan foretage produktionsoptimering i forbindelse med overfladebehandling af konstruktioner B. Arbejdsmiljø og miljø Eleven kan selvstændigt håndtere de kemikalier og hjælpestoffer, som indgår i produktionen på en sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde Eleven kan foretage arbejdsmiljø- og miljømæssig korrekt håndtering af restprodukter fra overfladebehandlingsprocessen Eleven kan anvende personlige værnemidler og filtre korrekt C. Kvalitetsstyring og dokumentation Eleven kan foretage kvalitetskontrol af underlag og slutprodukt samt foretage dokumentation af dette i overensstemmelse med gældende krav Eleven kan medvirke ved kvalitetssikring af de arbejdsprocesser som indgår ved overfladebehandling af konstruktioner D. Reparation og vedligehold Eleven kan udføre daglig rengøring og systematisk vedligehold af det udstyr, som indgår i overfladebehandlingsproduktionen Eleven kan selvstændigt foretage fejlfinding og udbedre mindre komplekse fejl på manuelt og automatisk overfladebehandlingsudstyr D. Kommunikation og rapportering Eleven kan effektivt kommunikere fejl og afvigelser på udstyr og materialer til relevant produktionsledelse, teknikere og reparatører Eleven kan give arbejdsinstruktioner på udearbejdsplads Eleven kan mundtlig og skriftligt redegør for produktionsdata og forslag til forbedringer i overfladebehandlingsprocessen over for kunder og andre i virksomheden. E. Projekt og udviklingsarbejde Eleven kan medvirke ved forbedringstiltag og effektivisering i en overfladebehandlingsproduktion Eleven kan indgå i samarbejde om enkle udviklingsopgaver (ex. emneoptimering, procesoptimering, kvalitetsforbedringer) i forbindelse med industriel overfladebehandlingsproduktion Oplæring er i gang BILAG 3 Praktikmål et er nået

15 BILAG september 2014 Notat CSH AMU Garantikurser inden for overfladebehandling Der udbydes følgende almindelige kurser og garantikurser inden for komponenter Pakke AMU kurser i pakken Almindeligt udbud Garantikursus Kemisk forbehandling på industrianlæg (5 dage) Uge 43 Nej Forbehandling Uge Pers. Sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater (2 Stort set alle uger, udbydes på Uge 41 (AMU-Fyn) Pulverlakering dage) AMU Nordjylland, AMU Syd og Uge 45 (AMU-Fyn) AMU-Fyn Uge 49 (AMU-Fyn) Pulverlakering materialer og processer (5 dage) Uge 48 Nej Manuel pulverlakering (5 dage) Uge 49 Nej Automatisk pulverlakering (5 dage) Uge 49 Nej Stort set alle uger, udbydes på Uge 41 (AMU-Fyn) Vådlakering Pers. Sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater (2 AMU Nordjylland, AMU Syd og Uge 45 (AMU-Fyn) dage) grundlæggende AMU-Fyn Uge 49 (AMU-Fyn) komponent vådlakering operatører (5 dage) Uge 44 Nej komponent vådlakering operatører (5 dage) Uge Vandige malematerialer operatører (5 dage) Uge 45 Vådlakering Pers. Sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater (2 Stort set alle uger, udbydes på Uge 41 (AMU-Fyn) dage) AMU Nordjylland, AMU Syd og Uge 45 (AMU-Fyn) behandlingsspecifik AMU-Fyn Uge 49 (AMU-Fyn) ation komponent vådlakering - behandlingsspecifikation (5 dage) Uge komponent vådlakering behandlingsspecifkation (5 dage) Uge Vandige malematerialer behandlingsspecifikation (5 dage) Uge 45 Komponenter Side 1/2

16 Komponenter BILAG 4 Der udbydes følgende almindeligt udbudte kurser og garantikurser inden for komponenter Pakke AMU kurser i pakken Almindeligt udbud Garantikursus Metallisering af stålkonstruktioner (5 dage) Uge 41 Uge 45 Forbehandling af Uge 43 konstruktioner Uge 49 Uge Fristråleblæsning af stålkonstruktioner (5 dage) Uge 42 Uge 44 Uge 48 Uge Mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner (5 dage) Uge 41 Uge 43 Uge 47 Uge 49 Overfladebehandling af konstruktioner Kvalitetskontrol af konstruktioner Pers. Sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater (2 dage) Airless og pneumatisk malingspåføring (5 dage) Uge 42 Uge 44 Uge Opbygning af malingssystemer efter specifikation (5 dage) Uge 41 Uge 43 Uge 45 Uge Kvalitetskontrol stålkonstruktioners overflade (5 dage) Uge 44 Uge 46 Uge 50 Stort set alle uger, udbydes på AMU Nordjylland, AMU Syd og Aarhus Tech Uge 48 (Aarhus Tech) Uge 46 Uge 47 Uge 48 Der findes følgende almindeligt udbudte kurser og garantikurser inden for Miljø og sikkerhed: Pakke AMU kurser i pakken Almindeligt udbud Garantikursus Pers. Sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater (2 Stort set alle uger, udbydes på Uge 45 Miljø og sikkerhed dage) AMU Nordjylland, AMU Syd og Aarhus Tech Kemikalieklassificering og mærkning operatører (1 dag) Uge 41 Uge 44 Komponen Side 2/2

17 BILAG september 2014 Notat CSH AMU Garantikurser inden for overfladebehandling Der findes i dag på amukurs.dk otte AMU pakker inden for overfladebehandling. Tre af pakkerne retter sig mod konstruktionsområdet, mens fire retter sig mod komponentområdet. Herudover er der en pakke inden for miljø. Komponenter Der findes følgende pakker: 1 pakke inden for forbehandling 1 pakke inden for pulverlakering 2 pakker inden for vådlakering Pakkerne har følgende indhold: Pakke Forbehandling AMU kurser i pakken Kemisk forbehandling på industrianlæg (5 dage) Komponenter Pulverlakering Vådlakering grundlæggende Pulverlakering materialer og processer (5 dage) Pers. Sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater (2 dage) Manuel pulverlakering (5 dage) Automatisk pulverlakering (5 dage) komponent vådlakering operatører (5 dage) komponent vådlakering operatører (5 dage) Pers. Sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater (2 dage) Vandige malematerialer operatører (5 dage) Vådlakering behandlingsspecifikation komponent vådlakering - behandlingsspecifikation (5 dage) komponent vådlakering behandlingsspecifkation (5 dage) Pers. Sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater (2 dage) Vandige malematerialer behandlingsspecifikation (5 dage) Se alle pakkernee på amukurs.dk her: Side 1/2

18 BILAG 5 Konstruktioner Der findes følgende pakker: 1 pakke inden for forbehandling 1 pakke inden for overfladebehandling af konstruktioner 1 pakke inden for kvalitetskontrol af konstruktioner Pakkerne har følgende indhold: Konstruktioner Pakke Forbehandling af konstruktioner Overfladebehandling af konstruktioner AMU kurser i pakken Mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner (5 dage) Metallisering af stålkonstruktioner (5 dage) Fristråleblæsning af stålkonstruktioner (5 dage) Pers. Sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater (2 dage) Airless og pneumatisk malingspåføring (5 dage) Opbygning af malingssystemer efter specifikation (5 dage) Kvalitetskontrol af konstruktioner Kvalitetskontrol stålkonstruktioners overflade (5 dage) Miljø og sikkerhed Der findes én pakke, der har følgende indhold: Miljø og ikk h d Pakke Miljø og sikkerhed AMU kurser i pakken Pers. Sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater (2 dage) Kemikalieklassificering og mærkning operatører (1 dag) Side 2/2

19 BILAG 6 Handlingsplan 2014 for UU overfladebehandling Indsatsområde Planlagte aktiviteter Implementering Understøtter flg. 1. EUD reform Indmelding af overgangskrav til HF den 13. juni 2014 Udarbejde varedeklaration om uddannelsen september/oktober 2014 Afgøre om uddannelsens skal have SKP 24. september 2014 Foråret og efteråret 2014 indsatsområde 2. Vækststrategi for overfladebehandleruddannelsen 3. Synliggørelse af meritveje til overfladebehandleruddannelsen 4. Evaluering af udbytte af projektopgaver for elev, virksomhed og skole 5. Uddannelsens praktikmål Fastlægge nyt hovedforløb afleveres 1. januar 2014 Fastlægge rammer for EUV afleveres 1. januar 2014 Drøftelse af meritveje for personer med relevant teoretisk og praktisk erfaring Drøftelse af uddannelsesdækning blandt de brancheområder som bruger overfladebehandleruddannelsen i dag. Drøftelser skal munde ud i handlingsplan. Markedsføring af meritvejen med enkle budskaber. Afklare, hvem der er målgruppen for budskabet og hvordan disse målgrupper skal nås (kanaler). Evaluere hvorvidt projektopgaverne har givet en ekstra læringsdimension for elev samt om det har været håndterbart for skole og virksomhed Der er nu lavet en praktikvejledning, som kommunikeres til alle praktikvirksomheder, når de optager en elev. Det bør i den forbindelse drøftes, som de eksisterende praktikmål skal beskrives mere operationelt/anerledes i uddannelsesordningen 6. Garantikurser Udvalget har i 2013 aftalt en række garantikurser med de to udbydende skoler. Der skal evalueres på effekten af, at de to skoler udbyder garantikurser. 7. Evaluering af lean i uddannelsen Opdateret den Udvalget besluttede i foråret 2013 at implementere lean i uddannelsen. Konkret skete det ved, at udvalget anbefalede fire lean værktøjer, som med fordel kan indgå i uddannelsens områdefag. Tradium implementerede dette forslag i efteråret 2013 Foråret og efteråret 2014 Foråret og efteråret 2014 Efteråret 2014 Foråret og efteråret 2014 Foråret og efteråret 2014 Efteråret 2014 Indsatsområde 4 Indsatsområde 6 Indspil til indsatsområde 7 Indsatsområde 7 Indsatsområde 1

20 Opdateret den BILAG 6

Fakta: Bedre voksen- og efteruddannelse for ufaglærte og faglærte

Fakta: Bedre voksen- og efteruddannelse for ufaglærte og faglærte BILAG 1 Fakta: Bedre voksen- og efteruddannelse for ufaglærte og faglærte 7. maj 2014 Regeringen og forligspartierne har med aftalen om Vækstplan DK afsat en pulje på 1 mia. kr. til mere og bedre voksen-

Læs mere

Uddrag fra bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bek.nr. 1010 af 22/09/2014)

Uddrag fra bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bek.nr. 1010 af 22/09/2014) BILAG 1 Uddrag fra bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bek.nr. 1010 af 22/09/2014) 88. Den skole, hvor eleven skal optages, undersøger ved modtagelsen af uddannelsesaftalen, om den er fuldstændigt udfyldt

Læs mere

Formål og opdeling. Varighed

Formål og opdeling. Varighed BILAG 1 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen [Overfladebehandler] I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. [x] af [x]. [x-måned] 2014, og til dels efter vedkommende

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Oversigt over AMU-kurser Overfladebehandling

Oversigt over AMU-kurser Overfladebehandling Oversigt over AMU-kurser Overfladebehandling Forord 2 Sådan kommer du i gang 3 Kursuspakke1 - Miljø- og sikkerhed ved arbejde med overfladebehandling 4 Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne (euv)

Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Erhvervsuddannelser for voksne (euv) Struktur og registrering Margrethe Nabe-Nielsen, Specialkonsulent, UVM Jenny K. Møller, EASY-A konsulent, STIL Side 1 Afsæt for euv Formål Målrettet og overskuelig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Viden om erhvervsuddannelsesreformen

Viden om erhvervsuddannelsesreformen Viden om erhvervsuddannelsesreformen særligt fokus på EUV og realkompetencevurdering Forløb for unge Grundforløb Hovedforløb ½ år ½ år 1 til 4 år EUD Forløb for voksne 1. del 2. del praktik EUV 1 Mindst

Læs mere

OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN

OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN HVAD ER EN OVERFLADEBEHANDLER? S om overfladebehandler laver du overflader til stegepander, skibe, møbler, brillestel, smykker og mange andre ting, som bruges af alle mennesker

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

overflade behandler uddannelsen

overflade behandler uddannelsen overflade behandler uddannelsen Hvad er en overfladebehandler? s om overfladebehandler laver du overflader til stegepander, skibe, møbler, brillestel, smykker og mange andre ting, som bruges af alle mennesker

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018 Bilag 1. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2018 Overfladebehandler Sagsnr.: 16/11155 Bilag 4 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018 Det faglige udvalgs navn: Dato:25-09-2017 Udviklingsudvalg for

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til overfladebehandler

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til overfladebehandler BEK nr 251 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Kom i dybden. med overfladen. KURSUSKATALOG Uddannelse til virksomheder og medarbejdere der arbejder med overfladebehandling

Kom i dybden. med overfladen. KURSUSKATALOG Uddannelse til virksomheder og medarbejdere der arbejder med overfladebehandling Kom i dybden med overfladen KURSUSKATALOG Uddannelse til virksomheder og medarbejdere der arbejder med 1 INDHOLD Hvorfor er kompetencer så vigtige? Sådan kan du bruge erhvervsuddannelsen til overfladebehandler

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER KONKLUSION STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER...

Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER KONKLUSION STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER... Indhold 1. EVALUERING AF IF INDSATSOMRÅDER 2015... 3 2. KONKLUSION... 4 3. STATUS OG EVALUERINGEN AF DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER... 6 3.1 Den gode realkompetence (RKV)... 7 3.1.1 Baggrund... 7 3.1.2 Konkrete

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Henrik Vejen Kristensen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Henrik Vejen Kristensen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Afbud: Brigitte Pudor Gullev, DI René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Lærke, Dansk Byggeri John Krøier Jensen, 3F Allan Borgwardt Schmidt,

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

BILAG 1. Notat. Den 18. september 2013. Overfladebehandleruddannelsens vækstpotentiale

BILAG 1. Notat. Den 18. september 2013. Overfladebehandleruddannelsens vækstpotentiale BILAG 1 Den 18. september 2013 CSH Notat Overfladebehandleruddannelsens vækstpotentiale Sekretariatet gennemførte i 2013 en analyse af IF s erhvervsuddannelser for at afklare, om nogle af uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen

Erhvervsuddannelsesreformen Erhvervsuddannelsesreformen v. Helle Kristensen, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet KL s temadag om eud-reformen den 3. juni Side 1 Program 1. Erhvervsuddannelse for voksne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 255 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

SIDE 1. Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden:

SIDE 1. Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 2. december 2014 KL: 10.00-13.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 Kbh., 4. sal. (Klokketårnet) Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere)

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere) Svendeprøvevejledning Overfladebehandleruddannelsen (Censorvejledning for skuemestre og lærere) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for svendeprøven... 4 Udarbejdelse af svendeprøveopgaver...

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord December 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI. DEN 4. juni 2015 KL: 10.00-12.00 hos LEGO, Kornmarken 33, Billund

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI. DEN 4. juni 2015 KL: 10.00-12.00 hos LEGO, Kornmarken 33, Billund REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 4. juni 2015 KL: 10.00-12.00 hos LEGO, Kornmarken 33, Billund Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: [1.maj 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til overfladebehandler.

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog April 2017 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne i kraft,

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal 2009 2010 2011 32 34 37

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal 2009 2010 2011 32 34 37 Sagsnr.: 130.43K.391 BILAG 1 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser 21. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 26.oktober 2015 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) * Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri)* Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Erling Hybschmann

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: [1.maj 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til overfladebehandler.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør BEK nr 556 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.96T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 240 af

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

BILAG 6. Praktikvejledning Overfladebehandleruddannelsen

BILAG 6. Praktikvejledning Overfladebehandleruddannelsen Praktikvejledning Overfladebehandleruddannelsen Indhold Forord...3 Læsevejledning...3 Overfladebehandleren skal favne bredt...4 Uddannelsens struktur kompetencemål...4 Praktikvirksomhedens rolle...5 Krav

Læs mere

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux

Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux Praktikermøde om hovedforløb, euv og eux For de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor Praktikermøde for de faglige udvalg den 9. oktober 2014 Side 1 Velkomst og program for

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 29. november 2016 kl Hos Velux, Nordre Ringvej 13, Thyregod, 7323 Give

Tom Brandt. Tirsdag den 29. november 2016 kl Hos Velux, Nordre Ringvej 13, Thyregod, 7323 Give København den 13. december 2016 CSH DI-repræsentanter: Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Vagn Schmidt Tom Brandt Benny Vinther Jensen Elise Andsager Afbud:

Læs mere