Favrskov Kommune 23. september Aftale om budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18"

Transkript

1 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget

2 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (udenfor partierne). Aftalen om budget tager udgangspunkt i det budgetforslag for , der 3. september 2014 blev sendt i høring blandt de høringsberettigede parter (brugerbestyrelser, MED-organisationen mv.), og som blev 1. behandlet i Byrådet 9. september Partierne bag budgetaftalen har i forlængelse af høringsperioden gennemgået og vurderet de kommentarer, der er fremført i høringssvarene. På den baggrund er der foretaget en række ændringer og præciseringer i forhold til det budgetforslag, der blev sendt til høring. Disse gennemgås på de følgende sider. Aftalen om budget skal derfor læses i sammenhæng med Budgetforslag dateret 2. september Partierne bag budgetaftalen er enige om, at hvis det på landsplan ser ud til, at kommunernes samlede budgetter for 2015 ikke holder sig inden for rammerne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2015, kan det betyde, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet skal ske enkelte ændringer i budgettet. Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Niels Flade Nielsen Venstre Flemming Nørgaard Dansk Folkeparti Niels Kallehave Det Konservative Folkeparti Lars Storgaard Enhedslisten Peder Meyhoff Socialistisk Folkeparti Bjarne Andersen Udenfor partierne Dan Jensen 2

3 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag (vedlagt som bilag): 2.1. Drift Sammenlægninger af børnehaver I Hadsten og Hammel sammenlægges en række daginstitutioner. Sammenlægningerne gennemføres med respekt for de hensyn, som områdebestyrelserne har anbefalet. Herunder at de hidtidige idræts- og skovbørnehavekoncepter fortsættes i nye rammer. Bestyrelsernes og MED-udvalgenes konstruktive medvirken i processen lover godt for realiseringen af sammenlægningerne. Børne- og Skoleudvalget følger i de kommende måneder den konkrete planlægning og gennemførelse af sammenlægningerne. Børn og Skole fastholder den hidtidige åbenhed og inddragelse af forældre og medarbejdere i processen. Fremtidig områdestruktur på dagtilbudsområdet Sammenlægningerne af institutioner ændrer forudsætningerne for områdestrukturen i Hadsten. Børn og Skole anmodes om i oktober måned 2014 at fremlægge forslag til Byrådet om ændret områdestruktur. Umiddelbart efter vedtagelsen af en ændret områdestruktur besættes lederstillingerne i den nye struktur. Dermed sikres ledelsesafklaring og ledelseskraft forud for implementeringen af sammenlægningerne. R-303 Sammenlægning af Skovbørnehaven og Børnehuset Vesterskovvej i Hadsten Sammenlægningen af Skovbørnehaven og Børnehuset Vesterskovvej i Hadsten sker med respekt for de forskellige nuværende pædagogiske koncepter. Sammenlægningen sker i en institution med én daglig leder og to afdelinger. Hverdagen organiseres som to tilbud med tæt samarbejde mellem personalegrupperne vedrørende blandt andet åbning/lukning, sygdom, kurser m.v. R-304 Nedlæggelse af Børnehaven Engly i Hammel Byrådet anerkender forældres og medarbejderes behov for at medvirke til planlægning af væsentlige ændringer i forbindelse med nedlæggelsen af Børnehaven Engly. Børn og Skole inddrager umiddelbart efter budgetvedtagelsen forældre og medarbejdere i planlægningen, således at Engly kan afvikles pr. 1. august Forældrenes ønske om at flytte børnene samlet til en ny lokation imødekommes om nødvendigt til en midlertidig placering i Krudtuglen (Gården). Herved sikres, at de pædagogiske tilgange og erfaringer fra Engly indgår på lige fod med Krudtuglens. 3

4 De forældre, der måtte ønske et andet tilbud end Krudtuglen tilbydes plads efter eget valg i det omfang, der er ledige pladser på de øvrige institutioner Handicapkørsel til blinde og svagtseende borgere. I forbindelse med budget besluttede byrådet som en to-årig forsøgsordning at udvide tilbuddet om individuel handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede borgere til også at omfatte svagtseende og blinde borgere. Byrådet ønsker, at forsøgsordningen permanentgøres, og at udgifterne dertil afholdes indenfor handicap- og psykiatriområdets nuværende budget. Lokaletilskud til spejderture i udlandet For at understøtte det aktive friluftsliv ændres lokaletilskudsreglerne, så spejdergrupper fremover kan få lokaletilskud til ture i udlandet. Det sker fordi spejdere, modsat idrætsforeninger m.fl., som udgangspunkt ikke kan være på skoler og lignende, når de er i udlandet. Tilskuddet skal administreres efter samme regler, som tilskud til lejre i Danmark. Hver spejdergruppe kan maksimalt få lokaletilskud til en årlig spejdertur i udlandet med en maksimal varighed af en uge. Udvidelsen afholdes inden for budgettet. Lokaletilskudsreglerne revideres i henhold til ændringen og Folkeoplysningsudvalget orienteres om ændringen i forlængelse af budgettets vedtagelse Anlæg Aftalen om budget indeholder følgende ændringer i anlægsbudgettet i forhold til Budgetforslag : A-610 Etablering af fodboldbaner I forbindelse med A-610 Etablering af fodboldbaner ydes et årligt tilskud til driften på kr. HGF (og evt. andre fodboldklubber) skal selv finansiere øvrige udgifter til drift, vedligehold, anskaffelser, udskiftninger m.v. Kunstgræsbanen skal, i lighed med og efter samme principper som Vibe Arena i Hinnerup, stilles til rådighed for alle kommunens fodboldklubber. A612 Renovering af friluftsbade jf. lovkrav I budgetforslaget er der afsat 2,08 mio. kr. i 2016 til renovering af Tungelundbadet og Voldby Friluftsbad i forventning om, at de to friluftsbade var omfattet af nye lovkrav i forbindelse med svømmebadsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 623). 4

5 Det har efterfølgende vist sig, at de to svømmebade ikke er omfattet af den nye svømmebadsbekendtgørelse, da de er opført før Beløbet på 2,08 mio. kr. i 2016 udgår derfor af budgettet Tekniske ændringer Aftalen om budget omfatter en række tekniske ændringer, som er nærmere beskrevet i notat fra Økonomi og Løn dateret 22. september 2014 (vedlagt som bilag) Langsigtede økonomiske målsætninger Budgetaftalen indeholder langsigtede økonomiske målsætninger for resultatet af ordinær drift, anlæg, gæld/lånoptagelse samt kassebeholdningen. De langsigtede økonomiske målsætninger dateret 23. september 2014 er vedlagt som bilag. 5

6 3. Budgetaftalens samlede økonomi Nedenstående viser budgetforslagets samlede økonomi: Økonomioversigt B Forhandlingsmødet 22. september 2014 Mio. kr. BF 2015 BFO 2016 BFO 2017 BFO 2018 Skattefinansieret område Ordinære poster Finansiering , , , ,0 Refusionsomlægning beskæftigelsesområdet 10,0 11,0 12,0 Drift 2.468, , , ,8 Pris og lønstigning 48,2 96,0 143,7 Renter 8,3 9,1 10,0 10,1 Ordinære poster i alt -92,7-66,7-56,9-58,4 Særlige poster Anlæg 176,7 111,1 75,7 72,9 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 10,0 10,0 10,0 10,0 Mindreudgift til tjenestemandspensioner -5,5-5,5-5,5 Ekstraordinært finansieringstilskud -25,0 Ekstraordinært tilskud folkereformen -4,6-4,0-2,0 Særlige poster i alt 151,6 111,6 78,2 82,9 Finansposter Lånoptagelse -47,5-46,4-16,3-12,8 Afdrag på lån 19,8 22,0 24,0 25,5 Kort og Langfristede poster -2,2-7,4-7,4-7,3 Finansposter i alt -29,9-31,8 0,3 5,4 Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger 29,0 13,1 21,6 29,9 Jordforsyning Anlæg 17,5 25,0 28,8-19,1 Drift 3,5 3,5 3,3 3,3 Nettolån - jordforsyning -1,3-1,9 3,9 10,4 Jordforsyning i alt 19,7 26,6 36,0-5,4 Resultat skattefinansieret område 48,7 39,7 57,6 24,5 Ældreboliger Anlæg 25,2 23,7 Driftsoverskud -9,0-9,0-9,0-9,0 Lånoptagelse (byggekredit) -25,2-23,7 Afdrag og renter på lån 8,0 8,0 7,2 6,6 Ældreboliger i alt -1,0-1,0-1,8-2,4 Samlet effekt på kassebeholdningen 47,7 38,7 55,8 22,1 6

7 Nedenstående vises den forventede udvikling i kassebeholdningen målt som 12 måneders gennemsnit til ultimo Favrskov Kommunes likviditet (kassekreditreglen) Budgetforslag Faktiske gennemsnitlige beholdning 250 Millioner kroner Senest opdateret med faktisk beholdning

8 Bilag Budgetforslag af 2. september Notat af 22. september 2014 fra Økonomi og Løn om tekniske ændringer. Langsigtede økonomiske målsætninger af 23. september

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

BUDGETFORLIG 2015-2018

BUDGETFORLIG 2015-2018 BUDGETFORLIG 2015-2018 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2015-18: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1 1. INDLEDNING Et flertal af

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere