Sammenlægning af vandværker:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenlægning af vandværker:"

Transkript

1 vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema: It-sikkerhed - Gode råd til at undgå hackerangreb - Få hjælp hvis uheldet er ude

2 Indhold Vandposten er medlemsblad for Foreningen af Vandværker i Danmark - FVD. Udkommer fem gange årligt: Februar, april, juni, september og november. Oplag: eksemplarer. Trykt på Multiart Silk 115 g Trykt med miljøvenlige vegetabilske farver. Ansvarshavende redaktør: Allan Weirup Redaktion: Pernille Weile, Robert Jensen, Julie Rabølle Knudsen, Niels Grann, Stine Bærentzen, Mette Kingod. Redaktion afsluttet: 14. april Layout: Mette Kingod Tryk: Zeuner Grafisk FVD Solrød Center 20 C, 1. sal 2680 Solrød Strand , CVR nr Bank Reg.nr Kontonr Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-14, fredag kl Abonnementspris for 2015: Kr. 245,- (ekskl. moms). Opsigelse af abonnement på Vandposten og/eller medlemskab af FVD skal ske skriftligt med min. 3 måneders varsel til årsskiftet. Indholdet i Vandposten kan frit citeres mod tydelig kildeangivelse. leder 4 Grundvandskortlægning: Smæk for skillingerne forsikring 6 Det er nødvendigt med transientbeskyttelse 8 All Risk-forsikring: Lavere selvrisiko på bærbart elektronisk udstyr foreningsnyt 10 Indberetning, Nye medlemmer, Tilmelding til FVD s nyhedsbrev 11 FVD mener: Det går den rigtige vej med grundvandet 12 Genvalg i Teknisk Råd 14 Mange besøgende på udstillingen i Aars 16 Nyt i FVD Butik: Drikkedunke og hygiejnekasse nyt fra rådgiverne 18 Per-flourstoffer 19 Sandjorde kan være pesticid-følsomme 20 Blødgøring af vand 22 Solceller medfører skattepligt - eller gør det? 24 Godtgørelse af elafgift 26 Slut med klager til forbrugerklagenævnet 28 BNBO om alle drikkevandsboringer 30 Tendens i tiden: Sammenlægninger af vandværker 31 Valget - ny boring eller sammenlægning? 32 Vandværkernes hjemmeside: Det er nemt og billigt at informere på nettet hverdagen på vandværker 34 Fjernaflæste målere sparer masser af tid Vi blev fuldstændig ellevilde 36 Robot svømmer rundt i rentvandstank og inspicerer 38 Rekruttering: Unge i vandværkets bestyrelse 40 Synlighed i lokalområdet: Hvor er alle forbrugerne henne? 42 Hørning Stationsbys Vandværk: Et godt sted for byen og borgerne nyt om navne 45 Jubilæer og fødselsdage tema: it-sikkerhed 48 Forebyg cyberangreb ved at styrke sikkerhedsarbejdet inden for it 49 Bliv advaret mod cyberangreb 50 Gode råd om sikker adfærd på nettet 52 Hent hjælp til at bekæmpe hackerangreb og virus kvalitet og hygiejne 54 Love og regler: Vandværkets bogreol 55 Sådan kommer håndværkerne godt i gang med den gode hygiejne kurser 56 Hygiejnekurser til håndværkere hitter 58 Topkarakter drifts- og hygiejnekurserne - og lidt ris regions- og leverandøroversigt Regionsoverigt og leverandøroversigt

3 Din nye partner - FRA MINDRE FORBEDRINGER TIL STORE RENOVERINGER Eksempler fra nogle af vores forbedringer og renoveringer: Nr. Jernløse Vandværk - ny styretavle m. SRO & MyConnect, nyt vandforsyningsanlæg, etablering af automatisk pejling af boring, dæksel alarm mv. St. Lyngby - renoveret rentvandstank, gravearbejde, installation af vandforsyningsanlæg m. rørarbejde samt udskiftning af skyllepumpe. Du kender os måske for vores pumper, men faktisk har vi været igang længe med både små og store renoveringsopgaver i vandforsyningsbranchen. Så næste gang du har en opgave - så få et tilbud fra os - for det kan der jo ikke ske noget ved, vel? Baunehøj Boosterstation - Nyt anlæg i lille mandehul

4 leder Grundvandskortlægning: Smæk for skillingerne Miljøministerens nye forslag til grundvandskortlægning får bred støtte i vandbranchen. FVD mener, at der er et helt klart behov for at vedligeholde og ajourføre disse data, som grundvandskortlægningen har givet os siden FVD har tre konkrete forslag til, hvordan vi får valuta for pengene. AF OLE WIIL, LANDSFORMAND, FVD Action nu Tiden er inde til, at den viden, vi har, omsættes til handling til gavn for vores miljø og grundvandsressource. FVD har tre konkrete forslag til, hvordan både viden og nogle af pengene kan benyttes til andre grundvandsbeskyttende formål end selve kortlægningen. 1 Oprensning af forurenede grunde Danmarkskortet har mange røde pletter, hvor jorden er forurenet. Her er der brug for penge til at få ryddet op. Et eksempel til eftertanke fra et forbrugerejet vandværk er, at man brugte mange penge til skovrejsning omkring en boring for efterfølgende at konstatere, at den værste forureningsrisiko var en nærliggende nedlagt losseplads. Her havde det nok været bedre at koncentrere indsatsen til en afværgeboring og oprydning af den forurenede jord. 2 Slet ikke fokus på markboringer Boringer til markvandinger indgår overhovedet ikke ved vurdering af forureningsrisici. Og det er et problem. De allerfleste drikkevandsboringer har de seneste år gennemgået en modernisering, idet man har tætnet og energioptimeret boringerne. Det betyder, at der i dag er et minimalt træk på boringen til gavn for miljøet. I forhold til markboringer har vi endnu til gode at se samme fokus på modernisering, der kan bidrage til at minimere forureningstrusler af grundvandsmagasinerne. 3 Luk gamle boringer og brønde og minimer risiko for forurening Der eksisterer mange gamle boringer og brønde, der bør sløjfes, da de mange åbne huller direkte ned i grundvandet udgør en forureningsrisiko. Kommunerne bør få del i midlerne fra grundvandskortlægningen til at give tilskud til dette formål. Flerstrenget strategi over kommune- og regionsgrænse FVD håber, at miljøministeren og regeringen vil inddrage disse synspunkter i de debatter, der skal foregå i Folketinget, så beskyttelsen af vores drikkevandsressource kan ske med afsæt i en flerstrenget strategi og indsatsplan og hvad så? Lovforslagets tidsramme går frem til FVD er grundlæggende helt enig i, at kortlægningen af grundvandsressourcerne skal prioriteres. For FVD er det helt naturligt, at staten fortsat opkræver kortlægningsafgiften på 0,67 kr., så vi sikrer, at de indsamlede data bliver vedligeholdt. Det er derfor, at FVD understreger, at vi bør færdiggøre grundvandskortlængningen, på de områder, hvor det er relevant. I vores høringssvar har FVD påpeget, at der indføjes en revisionsklausul, der skal sikre, at loven bliver revideret inden udgangen af FVD foreslår dette for at sikre, at beslutningen om, hvorvidt grundvandskortlægningen skal fortsætte efter 2020 kan ske på et faglig forsvarligt og oplyst grundlag. 4 vandposten april 2015

5 Mål selv ledninger og ventiler ind Det er - enkelt - hurtigt - fleksibelt Bedre koordineret indsats FVD mener, at opgaven med grundvandskortlægningen fortsat bør være en statslig opgave. Det er vigtigt, at kortlægningen foregår på en ensartet og koordineret måde, uanset om kortlægningen overskrider kommune- og regionsgrænser. Det er også vigtigt, at kortlægningen fortsat finansieres via grundvandsafgiften, så både vandværker og forbrugere oplever, at det foregår på et ensartet grundlag. Mere fart på FVD mener, at der bør speedes op her og nu i forhold til, hvordan koordinering af kommunens indsats med drikkevandsbeskyttelse og regionernes arbejde med oprydning af forurenede grunde planlægges og føres ud i livet. Koordineringen bør i fokus, så pengene bliver brugt optimalt. Det gælder ikke blot i forhold til koordineringen af viden om jordforureningen i de områder, hvor kommunen ønsker at lave en indsatsplan efter vandforsyningsloven. Det gælder også i forhold til regionernes prioritering af oprydningen af forurenede grunde. Det er helt afgørende, at kommunernes og regionernes arbejde foregår i en tæt dialog. På den måde kan vi bruge oprydningspenge og grundvandsafgiften mest fornuftigt. I dag er det så enkelt at måle haner og ledninger ind, at I selv kan gøre det med en GPS fra Trimble. Det giver mange fordele: - I måler omgående, så entreprenøren kan fortsætte. - I ved præcist hvad der bliver målt ind. - I kan selv finde det igen med GPS en. - I Greve er det teknisk assistent Anita Holm Lam, der tager ud med GPS en og måler. Hun synes det er nemt, og at det giver afveksling i hendes hverdag. - Ring til Henrik Lennartz-Johansen og hør ham om, hvad I får ud af at have jeres egen GPS. Geoteam A/S april 2015 vandposten 5

6 forsikring transient Det er nødvendigt med transient- beskyttelse Karup Vandværk blev ramt af en transient og har nu sikret værket med en række værn. Foto: Colourbox AF STIG ANDERSEN, JOURNALSIT, THINGVALLA KOMMUNIKATION Mere elektronik og flere ledende materialer ind til vandværkerne øger sårbarheden og dermed nødvendigheden af transientbeskyttelse. I Karup lærte man det på den hårde måde. I forbindelse med et uvejr i 2014 blev hovedværket ramt af en transient (overspænding) og var nede i tre dage. Transienten kom formentlig ind via telekablet, og der blev ødelagt materiel for omkring kr. Jeg kan kun opfordre til, at man får installeret transientbeskyttelse på sit vandværk, da det i sidste ende handler om forsyningssikkerheden og om at beskytte sig mod uforudsete udgifter, siger Niels Christian Ravn, formand for Karup Vandværk gennem 25 år og formand for Region Midt i FVD. I Karup valgte man at bevare det gamle vandværk som sekundært værk, da man i 1970 byggede nyt. Ud over at være en praktisk foranstaltning, når man skal foretage vedligeholdelse og reparationer på hovedværket, betød det også, at vandforsyningen ikke blev afbrudt på grund af transienten. Det gamle værk tog automatisk over, og ingen forbrugere bemærkede noget. Men sådan vil scenariet ikke være alle steder. Det er ikke alle vandværker, der har et sekundært værk, og selvom man har 6 vandposten april 2015

7 transient forsikring en aftale om en nødforbindelse til et vandværk i nabobyen, kan det jo tage noget tid, inden forbindelsen bliver aktiveret, siger Niels Christian Ravn. Mere elektronik og større sårbarhed Som det er tilfældet i andre dele af vores infrastruktur, er der også på vandværkerne over de senere år kommet stadig mere elektronisk udstyr og flere signalkabler i jorden. Denne udvikling har været drevet af udmærkede formål som energioptimering og mulighed for fjernaflæsning, men har samtidig betydet, at sårbarheden over for transienter er øget betydeligt. Den primære årsag til fokus på transientbeskyttelse er, at vi i dag i høj grad er afhængige af elektroniske apparater, som i sagens natur er mere følsomme overfor overspændinger end apparater uden elektronik. Riskoen for lynnedslag via luftledninger, som er de mest risikable, er godt nok ved at forsvinde. Men lyn vil stadig generere forstyrrelser i alle elektriske installationer ved direkte indslag i bygninger og ved såkaldte inducerede overspændinger. Og her kommer udligningsforbindelser og transientbeskyttelse ind som de vigtigste foranstaltninger mod overspændinger, siger Joachim Holbøll, videncenterleder på Institut for Elektroteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). En rimelig udgift Når man skal sikre sin installation, er det vigtigt at tage højde for de specifikke lokale forhold og se på hele installationen for med det samme at tage stilling til, om man vil beskytte mod direkte lynnedslag eller blot ønsker at beskytte mod transienter. I langt de fleste tilfælde vil konklusionen på overvejelserne være transientbeskyttelse, da det er her, den statistiske risiko ligger. Derefter er det vigtigt at se på alle ledninger og kabler, der går ind til bygningen, da de potentielt kan være en risiko, der skal imødegås. Og endelig skal de specifikke værn bestemmes og monteres på en måde, så de beskytter på den mest optimale måde, siger Martin Heimann, produktspecialist hos Lemvigh-Müller, der har været rådgiver på transientbeskyttelsen til Karup Vandværk i samarbejde med Claus Larsen, Distribution Manager hos producenten Weidmüller og Søren Fjeld Christensen, el-installatør hos Vand og Teknik. En transientbeskyttelse består af en afleder, der ved overspænding åbner for kontakt til en jordforbindelse. Når spændingen igen falder, lukkes forbindelsen. På et mellemstort vandværk som i Karup vil den samlede udgift til transientbeskyttelse ligge på omkring kroner. I forhold til vores opgave med at garantere forsyningssikkerheden ligger udgiften til transientbeskyttelse absolut på et rimeligt niveau, siger Niels Christian Ravn. Manglende krav og viden Den mangeårige formand for Karup Vandværk kunne godt tænke sig nogle klarere retningslinjer på området. Som det er lige nu, er der jo mange der gør et eller andet for at beskytte sig mod transienter, men hvad er lige de specifikke krav og retningslinjer for beskyttelsen?, spørger han. Der er i dag ikke et generelt og formelt lovmæssigt krav til transientbeskyttelse. I Stærkstrømsbekendtgørelsen er der beskrevet nogle overordnede principper og en række anbefalinger, men det er meget op til de enkelte rådgivere og installatører at sammensætte den specifikke løsning til transientbeskyttelse, fortæller Martin Heimann. En anden udfordring er uddannelse eller manglen på samme i transientbeskyttelse. Transientbeskyttelse har ikke været en prioriteret del af pensum for elektrikere og el-installatører, og den manglende viden på området er et problem i forhold til at kunne sikre vores infrastruktur godt nok mod nedbrud, siger han. Tjek forsikringen En anden problemstilling, man kan støde på, hvis man skulle blive ramt af en transient, er det rent forsikringsmæssige. Vi er i øjeblikket i dialog med vores forsikringsselskab for at overbevise dem om, at de naturligvis skal dække udgifterne til det tekniske it-udstyr, der blev ødelagt på grund af transienten. Et godt råd ud over at få installeret transientbeskyttelse er derfor at tjekke, om man er dækket hele vejen rundt, hvis man skulle være uheldig at blive ramt, siger Niels Christian Ravn. Hvad er en transient? Transienter beskadiger elektronisk udstyr og elektriske apparater. Transienter er kortvarige overspændinger. De optræder ofte på kabler og luftledninger, typisk på stærkstrøms-, tele- og datakabler. Årsagen er i reglen lyn eller ind- og udkoblinger af induktive belastninger på nettet, fx koblinger på højspændingsnettet, eller i installationerne. Karup Vandværk: Forbrugerejet og forbrugerstyret vandværk Bygget i Det gamle vandværk fra 1930'rne blev bevaret som sekundært værk. Leverer årligt m 3 vand til 960 forbrugsenheder. april 2015 vandposten 7

8 forsikring all risk: mere for pengene Foto: Colourbox All Risk-forsikring: Lavere selvrisiko på bærbart elektronisk udstyr All Risk-forsikringen er forbedret med en lavere selvrisiko på alt bærbart tele-, måle- og itudstyr for vandværker, der har forsikring gennem Tryg/FVD. AF CAMILLA ROSENBÄCK, FVD Forsikringen dækker, hvis man får fysiske skader på de elektroniske genstande så som tablets og smartphones. Elektronik er blevet en større del af vandværkernes hverdag, og derfor har vi valgt at forbedre All Risk-forsikringen, så vandværkerne kan få en billigere selvrisiko ved skader - helt uden ekstra omkostninger. Selvrisiko sænkes Selvrisikoen sænkes til kr., og den gælder for udstyr, som er købt af vandværket og derfor er dets ejendel. Du skal ikke foretage dig noget Forbedringen sker helt automatisk, og du skal derfor ikke foretage dig noget, hvis du allerede er forsikret gennem All Risk-forsikringen. Hvad er omfattet? Forsikringen omfatter bærbare tele-, måle- og it-udstyr, der bruges i driften af det forsikrede vandværk samt tilbehør, som alene bruges i forbindelse med udstyret. Det kan være tablets, mobiltelefoner osv. Læs mere i policen på fvd.dk Læs mere om den forbedrede forsikring i policen på side Du finder policen på fvd.dk > Forsikring > Basispakke > All Risk under Læs mere til højre finder du: Police pr Hvad er en All Risk? All Risk-forsikringen dækker vandværkets ejendomme og produktionsanlæg mod skader opstået ved bl.a. storm, lynnedslag og vandskader. All Risk dækker også løsøre, der er opbevaret forsvarligt, edb og hackerangreb i netbank. Du kan tegne All Risk-forsikringen på fvd.dk > Forsikring 8 vandposten april 2015

9 Xergi a /s forsyner de danske vandværker med sikkerhed... Komplette vandværksstyringer aqa2000p - automatik til udpumpning aqa automatik til råvandsstyring aqa Integreret løsninger til mindre vandværker aqa-web - Overvågning aqa sro anlæg automatik til råvands stationer automatik til sektionsbrønde automatik til trykforøgere Engageret rådgivning og effektive løsninger Teknisk rådgivning Tilstandsvurderinger Individuelle løsninger Optimering af vandforsyningen Hovedtavle med AQA2000 og AQA2500 Xergi a/s er en aktiv og fleksibel samarbejdspartner for både store og små vandforsyninger. Vi har egen software udvikling og tilbyder vandværkerne optimal sikkerhed for service, kvalitet og udvikling af effektive løsninger på vandforsyningsområdet AQA3000 Komplet hovedtavle Standardtavle for 4 pumper 2,2 kw Xergi A/S Hermesvej støvring Tlf Fax: Døgnvagt april 2015 vandposten 9

10 kort nyt Velkommen til nye medlemmer Har du indberettet til FVD? Som medlem af FVD skal vandværket hvert år indberette tre nøgletal. Tallene bliver brugt til at fastsætte vandværkets kontingent til FVD og til at beregne forsikringspræmien for de vandvæker, der har tegnet forikringer via FVD/Tryg. Vi skal bruge tre tal 1) Antal forbrugere: Forbrugere = husstande, virksomheder, gårde, børnehaver osv. Det registrerede antal husstande for området kan hentes hos kommunen, hvis vandværket ikke selv har en oversigt over, hvor mange forbrugere/husstande, der er tilsluttet ledningsnettet. 2) Antal målere: Det antal hovedmålere, der er sat op hos forbrugerne. Der kan være flere husstande under én hovedmåler for eksempel i en beboelsesejendom med flere lejligheder. 3) Udpumpede vandmængde: Alt vand, der går gennem vandværkets hovedmåler. Det gælder både oppumpet vand, spild på ledningsnettet og eventuelt købt vand fra andre vandværker. Du kan indberette frem til 15. maj Indberet via Din side Nye vandværker Vesthimmerlands Vand A/S Driftsområde Sjællands Odde Albertinelund Vandværk Nye firmamedlemmer Erik Frederiksens Eftf. Aps Tech Instrumentering Sydhavsøernes VVS ApS Ide-el installationer ApS 2Water ApS idq A/S Får du FVD s ugentlige nyhedsbrev? Det er let at tilmelde sig nyhedsbrevet - og hver uge får du en lille hilsen fra FVD direkte i din mailboks. Nyhedsbrevet indeholder seneste nyt om vandbranchen, arrangementer i FVD og henvisninger til lovgivning og vejledninger, som er populære lige for tiden. Derudover vil hvert nyhedsbrev indeholde et overblik med de vigtigste historier, som medierne i den forgangne uge har bragt om vandværker og vandsektoren. Tilmelding: Skriv din adresse i feltet på FVD s hjemmeside - scroll allernederst - og tryk på OK. Så er du tilmeldt. Du kan indberette tallene via Din Side på www. fvd.dk klik på den blå login-knap øverst til højre, indtast dit brugernavn og kodeord og vælg derefter menupunktet Indberetning. Nyhedsbrevet er gratis, og alle og enhver kan modtage det. Og hvis du ikke længere ønsker at modtage det, kan du lige så let afmelde det igen. Administrator Kun Administrator kan indberette FVD har tildelt én person fra vandværket rollen som Administrator på Din Side på fvd.dk. 10 vandposten april 2015

11 fvd mener FVD mener om grundvandsovervågning: Det går den rigtige vej med grundvandet FVD mener, at der er grund til optimisme. Den årlige GEUS-status for grundvandet bekræfter, at det nytter at beskytte vores grundvand. Både i forhold til det vand, vi drikker her og nu og i forhold til det fremtidige vand, som vores børnebørn skal drikke. Den netop udkomne GEUS-status for grundvandet viser, at der er fremgang at spore både med hensyn til rester af nitrat og sprøjtemidler i grundvandet. Det er glædeligt nyt. Det viser, at det nytter at gøre en indsats. Men derfor skal vi jo ikke sidde på hænderne. Der skal fortsat være fokus på grundvandsbeskyttelsen på mange forskellige planer, siger Allan Weirup, direktør i Danske Vandværker FVD. FVD er med i en landsdækkende kampagne Sprøjtefri have, der skal oplyse haveejerne om, at det har negative konsekvenser, når de bruger sprøjtemidler i private haver. Når vi ser en effekt af landbrugets indsat, så vil samme metode jo også virke hos haveejerne. Til gavn for vores grundvand, som bliver til det drikkevand, som vores børnebørn skal drikke, siger Allan Weirup. Drikkevandet skal selvfølgelig altid leve op til de høje kvalitetskrav, som vi har i Danmark. Med den positive udvikling vi ser i GEUS-rapporten - og med fortsat målrettet indsats - er grundvandskvaliteten heldigvis på vej i den rigtige retning, siger Allan Weirup. Mindre sprøjtemidler og nitrat i grundvandet Den netop offentliggjorte GEUS-status viser, at på det helt generelle plan, er både nitratindholdet og rester af sprøjtegifte i de øverste lag af grundvandet faldet. Det er gode nyheder, da det viser, at det nytter at beskytte grundvandet, og at fremtidens grundvandsressource bliver bedre og renere, siger Robert Jensen, rådgiver i FVD. I de dybere lag af grundvandet ses stadig spor af tidligere tiders brug af sprøjtemidler. Sprøjtemidler, der i dag er forbudte. I vandsektoren arbejder man professionelt med at tage højde for disse sprøjtemiddelrester, inden vandet sendes ud til forbrugeren. Det er rigtig godt, at vi nu har et effektivt varslingssystem, der advarer os, hvis godkendte sprøjtemidler er ved at sive ned i grundvandet. Den sidste nye rapport fra varslingssystemet Varslingssystem til udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) viser heldigvis, at grænseværdierne for de godkendte sprøjtemidler ikke overskrides, siger Robert Jensen og fortsætter: Det betyder, at vi undgår at komme i en situation, hvor vi bliver indhentet af fortidens synder". Fakta Rapporten Grundvandsovervågning 2014 kan hentes på GEUS hjemmeside: >Forsiden > Publikationer > Grundvandsovervågning > GRUNDVANDSOVERVÅGNING Fakta De øvre grundvandslag - som bliver til fremtidens grundvand Her ses en faldende tendens af rester fra nitrat og sprøjtemidler. Det tegner godt for fremtidens drikkevand til vores børnebørn, da vi kan se en positiv effekt af grundvandsbeskyttelsen. De dybere grundvandslag det vand vandværkerne pumper op og sender ud til forbrugerne Her kæmper vi stadig med fortidens synder forstået på den måde, at tidligere tiders manglende regulering af brug af sprøjtemidler, som i dag er forbudte, stadig kan findes i vandanalyserne. april 2015 vandposten 11

12 foreningsnyt aktiviteter Genvalg i Teknisk Råd De årlige valgmøder i Teknisk Råd har netop fundet sted. Alle, som genopstillede blev valgt, og derfor fortsætter det nuværende hold i Teknisk Råd deres gode samarbejde. AF STINE BÆRENTZEN, FVD Fire af medlemmerne i Teknisk Råd nemlig Morten Hansen, Allan Jensen, Dennis Henneberg Schrøder og Henrik Petersen - stillede op til genvalg ved de årlige valgmøder i marts. Alle blev genvalgt og fortsætter derfor deres gode arbejde i Teknisk Råd sammen med de øvrige medlemmer. Derudover blev Torben Hovalt Christensen, Thorbjørn Madsen, Per Møller og Max Christensen valgt som suppleanter. Formanden i Teknisk Råd, Niels Rasmussen, glæder sig over valgresultatet. Teknisk Råd har eksisteret i knap 1 år, og i løbet af denne periode har vi lært hinanden at kende og stablet et godt samarbejde på benene. Så jeg glæder mig over valgresultatet og ser frem til at gense dem allesammen ved de næste møder, siger formanden. Nye medlemmer af rådet er altid velkomne. Derfor opfordrer jeg alle interesserede til at stille op til valgmøderne i Teknisk Råd også selvom de næste valgmøder først finder sted til næste år. Medlemmerne af Teknisk Råd Region Nord: Morten Hansen, Ulsted Ålebæk Vandværk Per Havbro, Aars Vand Suppleant: Torben Hovalt Christensen, Åbybro Vandværk Christensen Region Midt: Henrik Harregaard Jordalen, Vandcenter Djurs Allan Jensen, Hasselager-Kolt Vandværk Suppleant: Thorbjørn Madsen, Vildbjerg Vandværk Region Syd: Dennis Henneberg Schrøder, Hjerting El- og Vandforsyning Bent Jacobsen, Strandhuse-Nr. Bjert Vandværk Suppleant: Per Møller, Børkop Vandværk Region Fyn: Ole Hansen, Båring-Asperup Vandværk Region Øst: Niels Rasmussen, Guldborgsund Forsyning Henrik Petersen, Haarlev Vandværk Suppleant: Max Christensen, Nybrovejens Vandværk Teknisk Råd mødes 4-5 gange om året for at undersøge og drøfte de tekniske problemstillinger inden for vandværksdrift. Følg med i rådets arbejde her i Vandposten og på fvd.dk > Drift og administration > Teknisk Råd 12 vandposten april 2015

13 Kræv højere virkningsgrad Jagten på energibesparelser Vidste du, at der er gode muligheder for energibesparelser i dit vandforsyningsanlæg? Slidte eller forkert dimensionerede pumper eller ændrede brøndforhold over en årrække medfører typisk energispild. Med det nye online SP Energy Tool fra Grundfos kan du nemt undersøge, om du kan forbedre anlægget og reducere energiregningen ved at udskifte pumpen. Se mulighederne på Prøv det nye SP Energy Tool på jagten

14 foreningsnyt udstilling i aars Mange besøgende på udstilling i Aars Rådgiver i FVD Julie Raabølle mødte vandværksfolkene ved FVD s stand og rådgav blandt andet om takstblade og vedtægter. Foto: Susanne Witten Godt 500 vandværksfolk og 70 udstillere lagde vejen forbi Aars til en velbesøgt udstilling med god stemning. AF CONNIE VALBJØRN OG STINE BÆRENTZEN, FVD Udstillingen i Aars er traditionen tro den største udstilling, som FVD arrangerer. Hele 500 vandværksfolk og 70 udstillere lagde vejen forbi. De mange besøgende fik sig en dag med masser inspiration til driften af vandværket. Vandværksfolkene hørte om det sidste nye teknik til vandværksdrift, fik input om tilbagestrømningssikringer fra Teknisk Råd og benyttede sig af chancen til at gå rundt og tale med hinanden. Der var en super god stemning og masser af besøgende, og dem som jeg talte med gav udtryk for, at de fik meget ud af at være med på udstillingen. Så vi havde en rigtig god dag i Aars, siger direktør i FVD Allan Weirup. Næste udstilling løber af stablen i Fredericia fredag den 2. oktober Udstillingen kan tilmeldes efter sommerferien. A. Højfeldt A/S havde udstillingens største stand på 100 kvm. >> Vandværksfolkene mødte talstærkt op til udstillingen i Aars allerede fra morgenstunden. 14 vandposten april 2015

15 udstilling i roskilde foreningsnyt Kvalitet for miljøets skyld Brøndboring: boring i dimensioner fra ø160 til ø800 mm. via: Lufthæveboringer Skylleboringer Tørboringer Snegleboringer Overboring af eksisterende boringer. Boring/Råvandsstationer: Regenerering af boringer Montering eller renovering af råvandspumper Nye råvandsstationer Videoinspektion Vandværksdrift: Renovering/nybygning af vandværker Hovedentreprise eller delentreprise Filteranlæg Kvalitetssikring Udpumpningsanlæg Eftersyn og reparation af pumper og andre tekniske installationer Rensning af rentvandstanke, iltningstrapper og åbne filtre m.m. Salg og udskiftning af flowmålere kompressorer, blæsere og affugtere Styringer: Sro anlæg fjernstyring og overvågning Fremtid: Service- og vedligeholdelsesplan Serviceaftale Energioptimering Fremtidssikring Andet: Rådgivning og dimensionering Miljøundersøgelser Grundvandssænkning Kontakt til offentlige myndigheder regenerering af boringer - Hydropuls NYHED! VideoinSpeKtion Kontakt os - vore erfarne medarbejdere står gerne til rådighed med yderligere oplysninger. Mangler I hjælp til kvalitetssikring? Kvalitet for miljøets skyld NORDJYLLANDS Søren PederSen brøndboring BRØNDBORING AS nordjyllands SØREN PEDERSEN brøndboring BRØNDBORING AS Tlf Tlf Haurum byvej 7, Haurum 8450 Hammel Håndværkervej 1, Haverslev 9610 nørager Tlf Haurum Byvej 7 Haurum Tlf Hammel april 2015 vandposten visitkort_simon_oplæg.indd , 13:36

16 nyt i fvd butik Flotte, miljørigtige drikkedunke i FVD sbutik Det bedste drikkevand kommer fra hanen, og nu kan du tage postevand med hjemmefra i denne flotte, miljøvenlige drikkedunk. Du kan købe drikkedunken i to forskellige varianter: med FVD s navn med FVD s navn og dit vandværks navn og logo. Hvis du vælger varianten med dit vandværks eget logo, kan du evt. benytte dunkene til at gøre reklame for jeres drikkevand og vandværk for eksempel til skolebørn, der kommer på besøg. Logoet trykkes på bagsiden af dunken i sort farve. Påtryk af vandværkets logo kræver en bestilling af min. 500 stk. Drikkedunken er fremstillet i miljøvenlige materialer og er helt fri for Bisfenol A og Phthalater. Læs mere og bestil i FVD s butik på fvd.dk 2-nov.:Layout 1 12/01/09 12:31 Side vandposten april 2015

17 nyt i fvd butik Hygiejnekasse: Alt i én Det får du i kassen Intropris 349 kr. Engangshandsker 100 stk., natur, pudderfri Overtrækssko 100 stk. blå, 16 cm, 41 cm Engangsdragter 3. stk., polypropylen nonwoven, elastik, hvid Ansigtsmaske med øreelastik 50 stk., 3-lags Overfladedesinfektion 70 % 1 x 1000 ml, 70 % ethanol denat Pumpe til 1000 ml flaske 1 stk., hvid Hånddesinfektion 87 % 1 x 500 ml, ethanol 87 % Bestil Du kan bestille hygiejnekassen i FVD Butik den koster bare 349 kr. Gå ind på fvd.dk > Butik Ekstra flasker med håndsprit.:. Du kan bestille ekstra flasker med håndsprit Pris: 59 kr./stk. april 2015 vandposten 17

18 nyt fra rådgiverne Per-flourstoffer Naturstyrelsen arbejder på at få afdækket behovet for regulering af perflourstoffer i drikkevandet. Foto: Colourbox AF PERNILLE WEILE, FVD Perflourstoffer har fortrinsvis været brugt som slukningsskum på brandøvelsespladser, men også i forkromningsindustrien og malingsindustrien har stoffet været brugt. Stoffet kan også findes ved gamle lossepladser og fyldpladser for byggeaffald. På baggrund af supplerende overvågning af grundvandet arbejder Naturstyrelsen på at få fastsat en grænseværdi, som kan indgå i analyseprogrammet for vandværket, hvis der er begrundet mistanke om, at der er perfluorstoffer i det grundvand, vandværket pumper op. Naturstyrelsen har ikke kunnet oplyse, hvornår der vil foreligge en godkendt grænseværdi. C M Y CM MY CY Thvilum WebGIS giver dig let adgang til dine ledningsdata. Mangler du hjælp til din ledningsregistrering, har vi en brugervenlig løsning uanset værkets størrelse. CMY K R ØNHØJVEJ ODDER TLF vandposten april 2015

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Vandrådet i Haderslev Kommune

Vandrådet i Haderslev Kommune Vandrådet i Haderslev Kommune Referat nr. 18. Sekretær: Svend Hansen. Repræsentantskabsmøde på Fjelstrup kro, mandag den 19.05.2014. Med følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Udstilling. Udstilling. Fredag 20. marts 2015. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars. foreningen af vandværker i danmark.

Udstilling. Udstilling. Fredag 20. marts 2015. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars. foreningen af vandværker i danmark. Vandværks foreningen af vandværker i danmark Udstilling aars, 20. marts 2015 Åbningstid: 9.00-16.00 Udstilling Fredag 20. marts 2015 Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars UV i beredskabsplanen?

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard Afbud: Frans Tange Velkomst, vi indledte

Læs mere

Referat af møde i Teknisk Råd

Referat af møde i Teknisk Råd Referat af møde i Teknisk Råd Dato og tid: 16. december 2014 9:00-16:00 Sted: Referent: Mødedeltagere: Afbud: Vandcenter Djurs, Teknologivej 2, 8500 Grenaa Stine Bærentzen Region Øst: Niels Rasmussen,

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Udstilling. Vandværksudstilling. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014. foreningen af vandværker i danmark

Udstilling. Vandværksudstilling. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014. foreningen af vandværker i danmark Vandværks foreningen af vandværker i danmark Udstilling aars 21. marts 2014 Vandværksudstilling Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014 Åbningstid: 9.00-16.00 Fuld dokumenteret

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Referat af lodsejermøde

Referat af lodsejermøde Referat af lodsejermøde Vedr. boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads Afholdt d. 26. sept. 2013, kl. 19, på Høloftet, Søsum Deltagere: 21 lodsejere med ejendom inden for BNBO, repræsentanter

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 193 2014 FVD s mening om vandsektorlovsrapporten Læs også: - Få hjælp til Jupiter - Status på BNBO - Risikovurdering i Tethys - Slam

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00 Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2. Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Læs mere

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar.

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar. REFERAT TEMADAG den. 19. november i Odense Der var 23 vandværker med til temadagen. Indledningsvis havde jeg nogle praktiske bemærkninger og en præsentation af de mennesker der skulle holde indlæg på mødet.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre.

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2013 12. marts 2o13 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Vi er igen i år Vandvittig

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2012 Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Stort tema om vandsektorloven

Stort tema om vandsektorloven vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 191 2013 Læs også: Ny rapport slår fast: Forbrugerejede vandværker er mest effektive FVD fortsætter kampen for at komme ud af

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner

Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner et værktøj til vandværksledelse i samarbejde med kommunen Af Vandguidens redaktion, Kristen Simonsen og DAVIS-konsortiet»At trække på samme

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 188 2013 Velbesøgt udstilling i Aars TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk TIL MÅLING OG OVERVÅGNING

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Vandværksudstilling Messe C - Fredericia 4. oktober 2013 HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Undgå driftsstop med en serviceaftale fra SILHORKO SILHORKO sammensætter en serviceaftale så den passer til dit

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk Brunskær Vandværk A.m.b.a. Dagsorden: 1. Valg af dirigent I henhold til vedtægternes 8 indkaldes herved til: Ordinær generalforsamling Søndag den 22. juni 2014 kl. 10:30 i Østergård forsamlingshus, Karlebyvej

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk

I/S Reedtzholm Vandværk I/S Reedtzholm Vandværk Referat fra Plenarmøde 18/4-2015 1. Valg af Diregent: Gert Bigum Valg af referent: Charlotte Vincent Jørgensen Begge godkendt af forsamlingen. Direngenten konstatere at indkaldelsen

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Lækagekurser 2015. L E IF KO CH A/ S - Ru g v æn g et 31-2 6 30 T aa st ru p T elef o n : 7 02 3 9 8 98 15-05-2015. Side 1

Lækagekurser 2015. L E IF KO CH A/ S - Ru g v æn g et 31-2 6 30 T aa st ru p T elef o n : 7 02 3 9 8 98 15-05-2015. Side 1 15-05-2015 Lækagekurser 2015 L E IF KO CH A/ S - Ru g v æn g et 31-2 6 30 T aa st ru p T elef o n : 7 02 3 9 8 98 ma ilt o @ le if k o c h.d k - w w w.le if k o c h.d k Side 1 Grundkursus i lednings og

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Kun en stigning på 2 siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi

Læs mere

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere:

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere: Referat Dato: 07.11.2011 Sagsnr.: 2010-40854 Dok. nr.: 2010-337789 Direkte telefon: 7743 9177 Initialer: JØ/LDN/LTB Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere