Sammenlægning af vandværker:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenlægning af vandværker:"

Transkript

1 vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema: It-sikkerhed - Gode råd til at undgå hackerangreb - Få hjælp hvis uheldet er ude

2 Indhold Vandposten er medlemsblad for Foreningen af Vandværker i Danmark - FVD. Udkommer fem gange årligt: Februar, april, juni, september og november. Oplag: eksemplarer. Trykt på Multiart Silk 115 g Trykt med miljøvenlige vegetabilske farver. Ansvarshavende redaktør: Allan Weirup Redaktion: Pernille Weile, Robert Jensen, Julie Rabølle Knudsen, Niels Grann, Stine Bærentzen, Mette Kingod. Redaktion afsluttet: 14. april Layout: Mette Kingod Tryk: Zeuner Grafisk FVD Solrød Center 20 C, 1. sal 2680 Solrød Strand , CVR nr Bank Reg.nr Kontonr Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-14, fredag kl Abonnementspris for 2015: Kr. 245,- (ekskl. moms). Opsigelse af abonnement på Vandposten og/eller medlemskab af FVD skal ske skriftligt med min. 3 måneders varsel til årsskiftet. Indholdet i Vandposten kan frit citeres mod tydelig kildeangivelse. leder 4 Grundvandskortlægning: Smæk for skillingerne forsikring 6 Det er nødvendigt med transientbeskyttelse 8 All Risk-forsikring: Lavere selvrisiko på bærbart elektronisk udstyr foreningsnyt 10 Indberetning, Nye medlemmer, Tilmelding til FVD s nyhedsbrev 11 FVD mener: Det går den rigtige vej med grundvandet 12 Genvalg i Teknisk Råd 14 Mange besøgende på udstillingen i Aars 16 Nyt i FVD Butik: Drikkedunke og hygiejnekasse nyt fra rådgiverne 18 Per-flourstoffer 19 Sandjorde kan være pesticid-følsomme 20 Blødgøring af vand 22 Solceller medfører skattepligt - eller gør det? 24 Godtgørelse af elafgift 26 Slut med klager til forbrugerklagenævnet 28 BNBO om alle drikkevandsboringer 30 Tendens i tiden: Sammenlægninger af vandværker 31 Valget - ny boring eller sammenlægning? 32 Vandværkernes hjemmeside: Det er nemt og billigt at informere på nettet hverdagen på vandværker 34 Fjernaflæste målere sparer masser af tid Vi blev fuldstændig ellevilde 36 Robot svømmer rundt i rentvandstank og inspicerer 38 Rekruttering: Unge i vandværkets bestyrelse 40 Synlighed i lokalområdet: Hvor er alle forbrugerne henne? 42 Hørning Stationsbys Vandværk: Et godt sted for byen og borgerne nyt om navne 45 Jubilæer og fødselsdage tema: it-sikkerhed 48 Forebyg cyberangreb ved at styrke sikkerhedsarbejdet inden for it 49 Bliv advaret mod cyberangreb 50 Gode råd om sikker adfærd på nettet 52 Hent hjælp til at bekæmpe hackerangreb og virus kvalitet og hygiejne 54 Love og regler: Vandværkets bogreol 55 Sådan kommer håndværkerne godt i gang med den gode hygiejne kurser 56 Hygiejnekurser til håndværkere hitter 58 Topkarakter drifts- og hygiejnekurserne - og lidt ris regions- og leverandøroversigt Regionsoverigt og leverandøroversigt

3 Din nye partner - FRA MINDRE FORBEDRINGER TIL STORE RENOVERINGER Eksempler fra nogle af vores forbedringer og renoveringer: Nr. Jernløse Vandværk - ny styretavle m. SRO & MyConnect, nyt vandforsyningsanlæg, etablering af automatisk pejling af boring, dæksel alarm mv. St. Lyngby - renoveret rentvandstank, gravearbejde, installation af vandforsyningsanlæg m. rørarbejde samt udskiftning af skyllepumpe. Du kender os måske for vores pumper, men faktisk har vi været igang længe med både små og store renoveringsopgaver i vandforsyningsbranchen. Så næste gang du har en opgave - så få et tilbud fra os - for det kan der jo ikke ske noget ved, vel? Baunehøj Boosterstation - Nyt anlæg i lille mandehul

4 leder Grundvandskortlægning: Smæk for skillingerne Miljøministerens nye forslag til grundvandskortlægning får bred støtte i vandbranchen. FVD mener, at der er et helt klart behov for at vedligeholde og ajourføre disse data, som grundvandskortlægningen har givet os siden FVD har tre konkrete forslag til, hvordan vi får valuta for pengene. AF OLE WIIL, LANDSFORMAND, FVD Action nu Tiden er inde til, at den viden, vi har, omsættes til handling til gavn for vores miljø og grundvandsressource. FVD har tre konkrete forslag til, hvordan både viden og nogle af pengene kan benyttes til andre grundvandsbeskyttende formål end selve kortlægningen. 1 Oprensning af forurenede grunde Danmarkskortet har mange røde pletter, hvor jorden er forurenet. Her er der brug for penge til at få ryddet op. Et eksempel til eftertanke fra et forbrugerejet vandværk er, at man brugte mange penge til skovrejsning omkring en boring for efterfølgende at konstatere, at den værste forureningsrisiko var en nærliggende nedlagt losseplads. Her havde det nok været bedre at koncentrere indsatsen til en afværgeboring og oprydning af den forurenede jord. 2 Slet ikke fokus på markboringer Boringer til markvandinger indgår overhovedet ikke ved vurdering af forureningsrisici. Og det er et problem. De allerfleste drikkevandsboringer har de seneste år gennemgået en modernisering, idet man har tætnet og energioptimeret boringerne. Det betyder, at der i dag er et minimalt træk på boringen til gavn for miljøet. I forhold til markboringer har vi endnu til gode at se samme fokus på modernisering, der kan bidrage til at minimere forureningstrusler af grundvandsmagasinerne. 3 Luk gamle boringer og brønde og minimer risiko for forurening Der eksisterer mange gamle boringer og brønde, der bør sløjfes, da de mange åbne huller direkte ned i grundvandet udgør en forureningsrisiko. Kommunerne bør få del i midlerne fra grundvandskortlægningen til at give tilskud til dette formål. Flerstrenget strategi over kommune- og regionsgrænse FVD håber, at miljøministeren og regeringen vil inddrage disse synspunkter i de debatter, der skal foregå i Folketinget, så beskyttelsen af vores drikkevandsressource kan ske med afsæt i en flerstrenget strategi og indsatsplan og hvad så? Lovforslagets tidsramme går frem til FVD er grundlæggende helt enig i, at kortlægningen af grundvandsressourcerne skal prioriteres. For FVD er det helt naturligt, at staten fortsat opkræver kortlægningsafgiften på 0,67 kr., så vi sikrer, at de indsamlede data bliver vedligeholdt. Det er derfor, at FVD understreger, at vi bør færdiggøre grundvandskortlængningen, på de områder, hvor det er relevant. I vores høringssvar har FVD påpeget, at der indføjes en revisionsklausul, der skal sikre, at loven bliver revideret inden udgangen af FVD foreslår dette for at sikre, at beslutningen om, hvorvidt grundvandskortlægningen skal fortsætte efter 2020 kan ske på et faglig forsvarligt og oplyst grundlag. 4 vandposten april 2015

5 Mål selv ledninger og ventiler ind Det er - enkelt - hurtigt - fleksibelt Bedre koordineret indsats FVD mener, at opgaven med grundvandskortlægningen fortsat bør være en statslig opgave. Det er vigtigt, at kortlægningen foregår på en ensartet og koordineret måde, uanset om kortlægningen overskrider kommune- og regionsgrænser. Det er også vigtigt, at kortlægningen fortsat finansieres via grundvandsafgiften, så både vandværker og forbrugere oplever, at det foregår på et ensartet grundlag. Mere fart på FVD mener, at der bør speedes op her og nu i forhold til, hvordan koordinering af kommunens indsats med drikkevandsbeskyttelse og regionernes arbejde med oprydning af forurenede grunde planlægges og føres ud i livet. Koordineringen bør i fokus, så pengene bliver brugt optimalt. Det gælder ikke blot i forhold til koordineringen af viden om jordforureningen i de områder, hvor kommunen ønsker at lave en indsatsplan efter vandforsyningsloven. Det gælder også i forhold til regionernes prioritering af oprydningen af forurenede grunde. Det er helt afgørende, at kommunernes og regionernes arbejde foregår i en tæt dialog. På den måde kan vi bruge oprydningspenge og grundvandsafgiften mest fornuftigt. I dag er det så enkelt at måle haner og ledninger ind, at I selv kan gøre det med en GPS fra Trimble. Det giver mange fordele: - I måler omgående, så entreprenøren kan fortsætte. - I ved præcist hvad der bliver målt ind. - I kan selv finde det igen med GPS en. - I Greve er det teknisk assistent Anita Holm Lam, der tager ud med GPS en og måler. Hun synes det er nemt, og at det giver afveksling i hendes hverdag. - Ring til Henrik Lennartz-Johansen og hør ham om, hvad I får ud af at have jeres egen GPS. Geoteam A/S april 2015 vandposten 5

6 forsikring transient Det er nødvendigt med transient- beskyttelse Karup Vandværk blev ramt af en transient og har nu sikret værket med en række værn. Foto: Colourbox AF STIG ANDERSEN, JOURNALSIT, THINGVALLA KOMMUNIKATION Mere elektronik og flere ledende materialer ind til vandværkerne øger sårbarheden og dermed nødvendigheden af transientbeskyttelse. I Karup lærte man det på den hårde måde. I forbindelse med et uvejr i 2014 blev hovedværket ramt af en transient (overspænding) og var nede i tre dage. Transienten kom formentlig ind via telekablet, og der blev ødelagt materiel for omkring kr. Jeg kan kun opfordre til, at man får installeret transientbeskyttelse på sit vandværk, da det i sidste ende handler om forsyningssikkerheden og om at beskytte sig mod uforudsete udgifter, siger Niels Christian Ravn, formand for Karup Vandværk gennem 25 år og formand for Region Midt i FVD. I Karup valgte man at bevare det gamle vandværk som sekundært værk, da man i 1970 byggede nyt. Ud over at være en praktisk foranstaltning, når man skal foretage vedligeholdelse og reparationer på hovedværket, betød det også, at vandforsyningen ikke blev afbrudt på grund af transienten. Det gamle værk tog automatisk over, og ingen forbrugere bemærkede noget. Men sådan vil scenariet ikke være alle steder. Det er ikke alle vandværker, der har et sekundært værk, og selvom man har 6 vandposten april 2015

7 transient forsikring en aftale om en nødforbindelse til et vandværk i nabobyen, kan det jo tage noget tid, inden forbindelsen bliver aktiveret, siger Niels Christian Ravn. Mere elektronik og større sårbarhed Som det er tilfældet i andre dele af vores infrastruktur, er der også på vandværkerne over de senere år kommet stadig mere elektronisk udstyr og flere signalkabler i jorden. Denne udvikling har været drevet af udmærkede formål som energioptimering og mulighed for fjernaflæsning, men har samtidig betydet, at sårbarheden over for transienter er øget betydeligt. Den primære årsag til fokus på transientbeskyttelse er, at vi i dag i høj grad er afhængige af elektroniske apparater, som i sagens natur er mere følsomme overfor overspændinger end apparater uden elektronik. Riskoen for lynnedslag via luftledninger, som er de mest risikable, er godt nok ved at forsvinde. Men lyn vil stadig generere forstyrrelser i alle elektriske installationer ved direkte indslag i bygninger og ved såkaldte inducerede overspændinger. Og her kommer udligningsforbindelser og transientbeskyttelse ind som de vigtigste foranstaltninger mod overspændinger, siger Joachim Holbøll, videncenterleder på Institut for Elektroteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). En rimelig udgift Når man skal sikre sin installation, er det vigtigt at tage højde for de specifikke lokale forhold og se på hele installationen for med det samme at tage stilling til, om man vil beskytte mod direkte lynnedslag eller blot ønsker at beskytte mod transienter. I langt de fleste tilfælde vil konklusionen på overvejelserne være transientbeskyttelse, da det er her, den statistiske risiko ligger. Derefter er det vigtigt at se på alle ledninger og kabler, der går ind til bygningen, da de potentielt kan være en risiko, der skal imødegås. Og endelig skal de specifikke værn bestemmes og monteres på en måde, så de beskytter på den mest optimale måde, siger Martin Heimann, produktspecialist hos Lemvigh-Müller, der har været rådgiver på transientbeskyttelsen til Karup Vandværk i samarbejde med Claus Larsen, Distribution Manager hos producenten Weidmüller og Søren Fjeld Christensen, el-installatør hos Vand og Teknik. En transientbeskyttelse består af en afleder, der ved overspænding åbner for kontakt til en jordforbindelse. Når spændingen igen falder, lukkes forbindelsen. På et mellemstort vandværk som i Karup vil den samlede udgift til transientbeskyttelse ligge på omkring kroner. I forhold til vores opgave med at garantere forsyningssikkerheden ligger udgiften til transientbeskyttelse absolut på et rimeligt niveau, siger Niels Christian Ravn. Manglende krav og viden Den mangeårige formand for Karup Vandværk kunne godt tænke sig nogle klarere retningslinjer på området. Som det er lige nu, er der jo mange der gør et eller andet for at beskytte sig mod transienter, men hvad er lige de specifikke krav og retningslinjer for beskyttelsen?, spørger han. Der er i dag ikke et generelt og formelt lovmæssigt krav til transientbeskyttelse. I Stærkstrømsbekendtgørelsen er der beskrevet nogle overordnede principper og en række anbefalinger, men det er meget op til de enkelte rådgivere og installatører at sammensætte den specifikke løsning til transientbeskyttelse, fortæller Martin Heimann. En anden udfordring er uddannelse eller manglen på samme i transientbeskyttelse. Transientbeskyttelse har ikke været en prioriteret del af pensum for elektrikere og el-installatører, og den manglende viden på området er et problem i forhold til at kunne sikre vores infrastruktur godt nok mod nedbrud, siger han. Tjek forsikringen En anden problemstilling, man kan støde på, hvis man skulle blive ramt af en transient, er det rent forsikringsmæssige. Vi er i øjeblikket i dialog med vores forsikringsselskab for at overbevise dem om, at de naturligvis skal dække udgifterne til det tekniske it-udstyr, der blev ødelagt på grund af transienten. Et godt råd ud over at få installeret transientbeskyttelse er derfor at tjekke, om man er dækket hele vejen rundt, hvis man skulle være uheldig at blive ramt, siger Niels Christian Ravn. Hvad er en transient? Transienter beskadiger elektronisk udstyr og elektriske apparater. Transienter er kortvarige overspændinger. De optræder ofte på kabler og luftledninger, typisk på stærkstrøms-, tele- og datakabler. Årsagen er i reglen lyn eller ind- og udkoblinger af induktive belastninger på nettet, fx koblinger på højspændingsnettet, eller i installationerne. Karup Vandværk: Forbrugerejet og forbrugerstyret vandværk Bygget i Det gamle vandværk fra 1930'rne blev bevaret som sekundært værk. Leverer årligt m 3 vand til 960 forbrugsenheder. april 2015 vandposten 7

8 forsikring all risk: mere for pengene Foto: Colourbox All Risk-forsikring: Lavere selvrisiko på bærbart elektronisk udstyr All Risk-forsikringen er forbedret med en lavere selvrisiko på alt bærbart tele-, måle- og itudstyr for vandværker, der har forsikring gennem Tryg/FVD. AF CAMILLA ROSENBÄCK, FVD Forsikringen dækker, hvis man får fysiske skader på de elektroniske genstande så som tablets og smartphones. Elektronik er blevet en større del af vandværkernes hverdag, og derfor har vi valgt at forbedre All Risk-forsikringen, så vandværkerne kan få en billigere selvrisiko ved skader - helt uden ekstra omkostninger. Selvrisiko sænkes Selvrisikoen sænkes til kr., og den gælder for udstyr, som er købt af vandværket og derfor er dets ejendel. Du skal ikke foretage dig noget Forbedringen sker helt automatisk, og du skal derfor ikke foretage dig noget, hvis du allerede er forsikret gennem All Risk-forsikringen. Hvad er omfattet? Forsikringen omfatter bærbare tele-, måle- og it-udstyr, der bruges i driften af det forsikrede vandværk samt tilbehør, som alene bruges i forbindelse med udstyret. Det kan være tablets, mobiltelefoner osv. Læs mere i policen på fvd.dk Læs mere om den forbedrede forsikring i policen på side Du finder policen på fvd.dk > Forsikring > Basispakke > All Risk under Læs mere til højre finder du: Police pr Hvad er en All Risk? All Risk-forsikringen dækker vandværkets ejendomme og produktionsanlæg mod skader opstået ved bl.a. storm, lynnedslag og vandskader. All Risk dækker også løsøre, der er opbevaret forsvarligt, edb og hackerangreb i netbank. Du kan tegne All Risk-forsikringen på fvd.dk > Forsikring 8 vandposten april 2015

9 Xergi a /s forsyner de danske vandværker med sikkerhed... Komplette vandværksstyringer aqa2000p - automatik til udpumpning aqa automatik til råvandsstyring aqa Integreret løsninger til mindre vandværker aqa-web - Overvågning aqa sro anlæg automatik til råvands stationer automatik til sektionsbrønde automatik til trykforøgere Engageret rådgivning og effektive løsninger Teknisk rådgivning Tilstandsvurderinger Individuelle løsninger Optimering af vandforsyningen Hovedtavle med AQA2000 og AQA2500 Xergi a/s er en aktiv og fleksibel samarbejdspartner for både store og små vandforsyninger. Vi har egen software udvikling og tilbyder vandværkerne optimal sikkerhed for service, kvalitet og udvikling af effektive løsninger på vandforsyningsområdet AQA3000 Komplet hovedtavle Standardtavle for 4 pumper 2,2 kw Xergi A/S Hermesvej støvring Tlf Fax: Døgnvagt april 2015 vandposten 9

10 kort nyt Velkommen til nye medlemmer Har du indberettet til FVD? Som medlem af FVD skal vandværket hvert år indberette tre nøgletal. Tallene bliver brugt til at fastsætte vandværkets kontingent til FVD og til at beregne forsikringspræmien for de vandvæker, der har tegnet forikringer via FVD/Tryg. Vi skal bruge tre tal 1) Antal forbrugere: Forbrugere = husstande, virksomheder, gårde, børnehaver osv. Det registrerede antal husstande for området kan hentes hos kommunen, hvis vandværket ikke selv har en oversigt over, hvor mange forbrugere/husstande, der er tilsluttet ledningsnettet. 2) Antal målere: Det antal hovedmålere, der er sat op hos forbrugerne. Der kan være flere husstande under én hovedmåler for eksempel i en beboelsesejendom med flere lejligheder. 3) Udpumpede vandmængde: Alt vand, der går gennem vandværkets hovedmåler. Det gælder både oppumpet vand, spild på ledningsnettet og eventuelt købt vand fra andre vandværker. Du kan indberette frem til 15. maj Indberet via Din side Nye vandværker Vesthimmerlands Vand A/S Driftsområde Sjællands Odde Albertinelund Vandværk Nye firmamedlemmer Erik Frederiksens Eftf. Aps Tech Instrumentering Sydhavsøernes VVS ApS Ide-el installationer ApS 2Water ApS idq A/S Får du FVD s ugentlige nyhedsbrev? Det er let at tilmelde sig nyhedsbrevet - og hver uge får du en lille hilsen fra FVD direkte i din mailboks. Nyhedsbrevet indeholder seneste nyt om vandbranchen, arrangementer i FVD og henvisninger til lovgivning og vejledninger, som er populære lige for tiden. Derudover vil hvert nyhedsbrev indeholde et overblik med de vigtigste historier, som medierne i den forgangne uge har bragt om vandværker og vandsektoren. Tilmelding: Skriv din adresse i feltet på FVD s hjemmeside - scroll allernederst - og tryk på OK. Så er du tilmeldt. Du kan indberette tallene via Din Side på www. fvd.dk klik på den blå login-knap øverst til højre, indtast dit brugernavn og kodeord og vælg derefter menupunktet Indberetning. Nyhedsbrevet er gratis, og alle og enhver kan modtage det. Og hvis du ikke længere ønsker at modtage det, kan du lige så let afmelde det igen. Administrator Kun Administrator kan indberette FVD har tildelt én person fra vandværket rollen som Administrator på Din Side på fvd.dk. 10 vandposten april 2015

11 fvd mener FVD mener om grundvandsovervågning: Det går den rigtige vej med grundvandet FVD mener, at der er grund til optimisme. Den årlige GEUS-status for grundvandet bekræfter, at det nytter at beskytte vores grundvand. Både i forhold til det vand, vi drikker her og nu og i forhold til det fremtidige vand, som vores børnebørn skal drikke. Den netop udkomne GEUS-status for grundvandet viser, at der er fremgang at spore både med hensyn til rester af nitrat og sprøjtemidler i grundvandet. Det er glædeligt nyt. Det viser, at det nytter at gøre en indsats. Men derfor skal vi jo ikke sidde på hænderne. Der skal fortsat være fokus på grundvandsbeskyttelsen på mange forskellige planer, siger Allan Weirup, direktør i Danske Vandværker FVD. FVD er med i en landsdækkende kampagne Sprøjtefri have, der skal oplyse haveejerne om, at det har negative konsekvenser, når de bruger sprøjtemidler i private haver. Når vi ser en effekt af landbrugets indsat, så vil samme metode jo også virke hos haveejerne. Til gavn for vores grundvand, som bliver til det drikkevand, som vores børnebørn skal drikke, siger Allan Weirup. Drikkevandet skal selvfølgelig altid leve op til de høje kvalitetskrav, som vi har i Danmark. Med den positive udvikling vi ser i GEUS-rapporten - og med fortsat målrettet indsats - er grundvandskvaliteten heldigvis på vej i den rigtige retning, siger Allan Weirup. Mindre sprøjtemidler og nitrat i grundvandet Den netop offentliggjorte GEUS-status viser, at på det helt generelle plan, er både nitratindholdet og rester af sprøjtegifte i de øverste lag af grundvandet faldet. Det er gode nyheder, da det viser, at det nytter at beskytte grundvandet, og at fremtidens grundvandsressource bliver bedre og renere, siger Robert Jensen, rådgiver i FVD. I de dybere lag af grundvandet ses stadig spor af tidligere tiders brug af sprøjtemidler. Sprøjtemidler, der i dag er forbudte. I vandsektoren arbejder man professionelt med at tage højde for disse sprøjtemiddelrester, inden vandet sendes ud til forbrugeren. Det er rigtig godt, at vi nu har et effektivt varslingssystem, der advarer os, hvis godkendte sprøjtemidler er ved at sive ned i grundvandet. Den sidste nye rapport fra varslingssystemet Varslingssystem til udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) viser heldigvis, at grænseværdierne for de godkendte sprøjtemidler ikke overskrides, siger Robert Jensen og fortsætter: Det betyder, at vi undgår at komme i en situation, hvor vi bliver indhentet af fortidens synder". Fakta Rapporten Grundvandsovervågning 2014 kan hentes på GEUS hjemmeside: >Forsiden > Publikationer > Grundvandsovervågning > GRUNDVANDSOVERVÅGNING Fakta De øvre grundvandslag - som bliver til fremtidens grundvand Her ses en faldende tendens af rester fra nitrat og sprøjtemidler. Det tegner godt for fremtidens drikkevand til vores børnebørn, da vi kan se en positiv effekt af grundvandsbeskyttelsen. De dybere grundvandslag det vand vandværkerne pumper op og sender ud til forbrugerne Her kæmper vi stadig med fortidens synder forstået på den måde, at tidligere tiders manglende regulering af brug af sprøjtemidler, som i dag er forbudte, stadig kan findes i vandanalyserne. april 2015 vandposten 11

12 foreningsnyt aktiviteter Genvalg i Teknisk Råd De årlige valgmøder i Teknisk Råd har netop fundet sted. Alle, som genopstillede blev valgt, og derfor fortsætter det nuværende hold i Teknisk Råd deres gode samarbejde. AF STINE BÆRENTZEN, FVD Fire af medlemmerne i Teknisk Råd nemlig Morten Hansen, Allan Jensen, Dennis Henneberg Schrøder og Henrik Petersen - stillede op til genvalg ved de årlige valgmøder i marts. Alle blev genvalgt og fortsætter derfor deres gode arbejde i Teknisk Råd sammen med de øvrige medlemmer. Derudover blev Torben Hovalt Christensen, Thorbjørn Madsen, Per Møller og Max Christensen valgt som suppleanter. Formanden i Teknisk Råd, Niels Rasmussen, glæder sig over valgresultatet. Teknisk Råd har eksisteret i knap 1 år, og i løbet af denne periode har vi lært hinanden at kende og stablet et godt samarbejde på benene. Så jeg glæder mig over valgresultatet og ser frem til at gense dem allesammen ved de næste møder, siger formanden. Nye medlemmer af rådet er altid velkomne. Derfor opfordrer jeg alle interesserede til at stille op til valgmøderne i Teknisk Råd også selvom de næste valgmøder først finder sted til næste år. Medlemmerne af Teknisk Råd Region Nord: Morten Hansen, Ulsted Ålebæk Vandværk Per Havbro, Aars Vand Suppleant: Torben Hovalt Christensen, Åbybro Vandværk Christensen Region Midt: Henrik Harregaard Jordalen, Vandcenter Djurs Allan Jensen, Hasselager-Kolt Vandværk Suppleant: Thorbjørn Madsen, Vildbjerg Vandværk Region Syd: Dennis Henneberg Schrøder, Hjerting El- og Vandforsyning Bent Jacobsen, Strandhuse-Nr. Bjert Vandværk Suppleant: Per Møller, Børkop Vandværk Region Fyn: Ole Hansen, Båring-Asperup Vandværk Region Øst: Niels Rasmussen, Guldborgsund Forsyning Henrik Petersen, Haarlev Vandværk Suppleant: Max Christensen, Nybrovejens Vandværk Teknisk Råd mødes 4-5 gange om året for at undersøge og drøfte de tekniske problemstillinger inden for vandværksdrift. Følg med i rådets arbejde her i Vandposten og på fvd.dk > Drift og administration > Teknisk Råd 12 vandposten april 2015

13 Kræv højere virkningsgrad Jagten på energibesparelser Vidste du, at der er gode muligheder for energibesparelser i dit vandforsyningsanlæg? Slidte eller forkert dimensionerede pumper eller ændrede brøndforhold over en årrække medfører typisk energispild. Med det nye online SP Energy Tool fra Grundfos kan du nemt undersøge, om du kan forbedre anlægget og reducere energiregningen ved at udskifte pumpen. Se mulighederne på Prøv det nye SP Energy Tool på jagten

14 foreningsnyt udstilling i aars Mange besøgende på udstilling i Aars Rådgiver i FVD Julie Raabølle mødte vandværksfolkene ved FVD s stand og rådgav blandt andet om takstblade og vedtægter. Foto: Susanne Witten Godt 500 vandværksfolk og 70 udstillere lagde vejen forbi Aars til en velbesøgt udstilling med god stemning. AF CONNIE VALBJØRN OG STINE BÆRENTZEN, FVD Udstillingen i Aars er traditionen tro den største udstilling, som FVD arrangerer. Hele 500 vandværksfolk og 70 udstillere lagde vejen forbi. De mange besøgende fik sig en dag med masser inspiration til driften af vandværket. Vandværksfolkene hørte om det sidste nye teknik til vandværksdrift, fik input om tilbagestrømningssikringer fra Teknisk Råd og benyttede sig af chancen til at gå rundt og tale med hinanden. Der var en super god stemning og masser af besøgende, og dem som jeg talte med gav udtryk for, at de fik meget ud af at være med på udstillingen. Så vi havde en rigtig god dag i Aars, siger direktør i FVD Allan Weirup. Næste udstilling løber af stablen i Fredericia fredag den 2. oktober Udstillingen kan tilmeldes efter sommerferien. A. Højfeldt A/S havde udstillingens største stand på 100 kvm. >> Vandværksfolkene mødte talstærkt op til udstillingen i Aars allerede fra morgenstunden. 14 vandposten april 2015

15 udstilling i roskilde foreningsnyt Kvalitet for miljøets skyld Brøndboring: boring i dimensioner fra ø160 til ø800 mm. via: Lufthæveboringer Skylleboringer Tørboringer Snegleboringer Overboring af eksisterende boringer. Boring/Råvandsstationer: Regenerering af boringer Montering eller renovering af råvandspumper Nye råvandsstationer Videoinspektion Vandværksdrift: Renovering/nybygning af vandværker Hovedentreprise eller delentreprise Filteranlæg Kvalitetssikring Udpumpningsanlæg Eftersyn og reparation af pumper og andre tekniske installationer Rensning af rentvandstanke, iltningstrapper og åbne filtre m.m. Salg og udskiftning af flowmålere kompressorer, blæsere og affugtere Styringer: Sro anlæg fjernstyring og overvågning Fremtid: Service- og vedligeholdelsesplan Serviceaftale Energioptimering Fremtidssikring Andet: Rådgivning og dimensionering Miljøundersøgelser Grundvandssænkning Kontakt til offentlige myndigheder regenerering af boringer - Hydropuls NYHED! VideoinSpeKtion Kontakt os - vore erfarne medarbejdere står gerne til rådighed med yderligere oplysninger. Mangler I hjælp til kvalitetssikring? Kvalitet for miljøets skyld NORDJYLLANDS Søren PederSen brøndboring BRØNDBORING AS nordjyllands SØREN PEDERSEN brøndboring BRØNDBORING AS Tlf Tlf Haurum byvej 7, Haurum 8450 Hammel Håndværkervej 1, Haverslev 9610 nørager Tlf Haurum Byvej 7 Haurum Tlf Hammel april 2015 vandposten visitkort_simon_oplæg.indd , 13:36

16 nyt i fvd butik Flotte, miljørigtige drikkedunke i FVD sbutik Det bedste drikkevand kommer fra hanen, og nu kan du tage postevand med hjemmefra i denne flotte, miljøvenlige drikkedunk. Du kan købe drikkedunken i to forskellige varianter: med FVD s navn med FVD s navn og dit vandværks navn og logo. Hvis du vælger varianten med dit vandværks eget logo, kan du evt. benytte dunkene til at gøre reklame for jeres drikkevand og vandværk for eksempel til skolebørn, der kommer på besøg. Logoet trykkes på bagsiden af dunken i sort farve. Påtryk af vandværkets logo kræver en bestilling af min. 500 stk. Drikkedunken er fremstillet i miljøvenlige materialer og er helt fri for Bisfenol A og Phthalater. Læs mere og bestil i FVD s butik på fvd.dk 2-nov.:Layout 1 12/01/09 12:31 Side vandposten april 2015

17 nyt i fvd butik Hygiejnekasse: Alt i én Det får du i kassen Intropris 349 kr. Engangshandsker 100 stk., natur, pudderfri Overtrækssko 100 stk. blå, 16 cm, 41 cm Engangsdragter 3. stk., polypropylen nonwoven, elastik, hvid Ansigtsmaske med øreelastik 50 stk., 3-lags Overfladedesinfektion 70 % 1 x 1000 ml, 70 % ethanol denat Pumpe til 1000 ml flaske 1 stk., hvid Hånddesinfektion 87 % 1 x 500 ml, ethanol 87 % Bestil Du kan bestille hygiejnekassen i FVD Butik den koster bare 349 kr. Gå ind på fvd.dk > Butik Ekstra flasker med håndsprit.:. Du kan bestille ekstra flasker med håndsprit Pris: 59 kr./stk. april 2015 vandposten 17

18 nyt fra rådgiverne Per-flourstoffer Naturstyrelsen arbejder på at få afdækket behovet for regulering af perflourstoffer i drikkevandet. Foto: Colourbox AF PERNILLE WEILE, FVD Perflourstoffer har fortrinsvis været brugt som slukningsskum på brandøvelsespladser, men også i forkromningsindustrien og malingsindustrien har stoffet været brugt. Stoffet kan også findes ved gamle lossepladser og fyldpladser for byggeaffald. På baggrund af supplerende overvågning af grundvandet arbejder Naturstyrelsen på at få fastsat en grænseværdi, som kan indgå i analyseprogrammet for vandværket, hvis der er begrundet mistanke om, at der er perfluorstoffer i det grundvand, vandværket pumper op. Naturstyrelsen har ikke kunnet oplyse, hvornår der vil foreligge en godkendt grænseværdi. C M Y CM MY CY Thvilum WebGIS giver dig let adgang til dine ledningsdata. Mangler du hjælp til din ledningsregistrering, har vi en brugervenlig løsning uanset værkets størrelse. CMY K R ØNHØJVEJ ODDER TLF vandposten april 2015

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet Bestyrelsens rammer og ansvar Vandråd Syddjurs 27 januar 2016 Robert Jensen Juridisk Rådgiver 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen EU Direktiv Danske love Bekendtgørelser Vejledninger, normer

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Maibrit Lykkegaard Den 21.06.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse

Læs mere

Gesten Vandværk I/S Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl Gesten Kro

Gesten Vandværk I/S Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl Gesten Kro Fremmødt : 8 stemmeberettigede samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: Gesten Vandværk I/S Ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.30 Gesten Kro Pkt. 1: Valg af dirigent Agner Jepsen

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Beretningen 2016 for Hadsten Vandværk

Beretningen 2016 for Hadsten Vandværk 1 Beretningen 2016 for Hadsten Vandværk Statistik: Antallet af forbrugere er på afregningstidspunktet steget fra 2668 til 2677. Det er en tilgang på 9 mod sidste års 10. Der er i alt blevet pumpet 392.339

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 23. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ V.SKERNINGE

VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ V.SKERNINGE VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ 11 5762 V.SKERNINGE Beretning 2016 2016 var hvad jeg vil kalde et hektisk år, med flere udfordringer, og så er vi officielt blevet et stort vandværk. Det kommer

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Referat. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Tirsdag den 26. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Ferritslev Vandværk Administration Ådalen 27 5863 Ferritslev 6598 1905 Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Hermed ansøges om lånegaranti overfor Kommunekredit for et lån på kr. 600.000,-

Læs mere

Jeg vil således i beretningen, nævne denne situation flere gange, idet den har indflydelse på flere forhold.

Jeg vil således i beretningen, nævne denne situation flere gange, idet den har indflydelse på flere forhold. Trøstrup Vandværk Den: 24. marts 2014 Bestyrelsens beretning for perioden, 1. januar til 31. december 2013 på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den 25. marts 2014 i Langesøhallen. Vores generalforsamling

Læs mere

BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011.

BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011. BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011. Bestyrelsen: Efter generalforsamlingen den 25. marts 2010 konstituerede bestyrelsen for Østbirk Vandværk (kaldt ØV) sig således:

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard Afbud: Frans Tange Velkomst, vi indledte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 24-9-2015 Sagsnr.

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Årsberetning Andelsselskabet Kerte & Omegnes Vandværk

Årsberetning Andelsselskabet Kerte & Omegnes Vandværk Årsberetning 2008 Andelsselskabet Kerte & Omegnes Vandværk Tak for ordet: Kerte & Omegns Vandværk leverer vand til ca. 350 ejendomme i 2008. Der er tilsluttet 3 nye ejendomme til vandværkets ledningsnet

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Vandrådet i Middelfart Kommune

Vandrådet i Middelfart Kommune Vandrådet i Middelfart Kommune Bestyrelsens beretning: Indledningsvis skal jeg sige, at det ikke den store mødeaktivitet, er har præget vandrådet i 2011 - men det handler jo heller ikke om kvantitet men

Læs mere

S Ø T O F T E V A N D V Æ R K v/christian Ipsen, Stenhallervej 12, 4370 Store Merløse

S Ø T O F T E V A N D V Æ R K v/christian Ipsen, Stenhallervej 12, 4370 Store Merløse Formanden bød velkommen. Generalforsamling - Referat Afholdt 8. marts 2016 - Store Merløse Hallen Til Generalforsamlingen var fremmødt 16 medlemmer inklusiv bestyrelsen. 1. Valg af dirigent a. Arno Mark

Læs mere

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre.

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2013 12. marts 2o13 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Vi er igen i år Vandvittig

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Bjert Stenderup Vandværk

Bjert Stenderup Vandværk Andelsselskabet Bjert Stenderup Vandværk Generalforsamling Torsdag den 7. april 2011, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 3: Fremlæggelse

Læs mere

2015 er et år, hvor der har været mange vandværksopgaver.

2015 er et år, hvor der har været mange vandværksopgaver. Bestyrelsens årsberetning. Velkomst Velkommen til den årlige generalforsamling her i Foreningen af vandværker i Danmark, region Nord. Vi er igen en del, der har fundet vej til Rebild. Der skal lyde en

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Der var mødt 13 stemmeberettigede incl bestyrelsen samt 4 ægtefæller. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Aftalerne med Randers Spildevand og Eurofins udløber den 31. december 2014, og vi starter derfor projekterne umiddelbart efter sommerferien.

Aftalerne med Randers Spildevand og Eurofins udløber den 31. december 2014, og vi starter derfor projekterne umiddelbart efter sommerferien. Bestyrelsens beretning 2013. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Vinding Vandværk a.m.b.a

Vinding Vandværk a.m.b.a Vinding Vandværk a.m.b.a Forbrugerinformation december 2015 www.vindingvand.dk mail@vindingvand.dk Vandværkets bestyrelse: Formand driftsansvarlig Gert Munch Sørensen, Møllevej 8, tlf. 75859400 Næstformand

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00 Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2. Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk

Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk 1 Beretningen 2014 for Hadsten Vandværk Statistik: Antallet af forbrugere er på afregningstidspunktet steget fra 2653 til 2658. En mindre tilgang på fem hvor tilgangen i 2012/13 var på 14 nye kunder. Der

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg.

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. Punkt 7. Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. 2008-16762. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at det påbydes, at drikkevandskvaliteten

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere.

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Nyt fra KL Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Konsulent Niels Philip Jensen 1 Disposition Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Hvorfor DDS (ISO 22000) i Brønderslev Vand A/S

Hvorfor DDS (ISO 22000) i Brønderslev Vand A/S Hvorfor DDS (ISO 22000) i 13. og 14. marts 2012 Fokus i medierne Dansk drikkevand er truet I Køge Kommune tæller de stadig deres syge: Ca. 140 mennesker har ifølge embedslægens opgørelse været ramt af

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Vandrådet (VR) i Skanderborg Kommune

Vandrådet (VR) i Skanderborg Kommune Vandrådet (VR) i Skanderborg Kommune Repræsentantskabsmøde den 19. april 2016 kl. 1900 Kulturhuset, Skanderborg 24. april 2016 Program 19:00 Velkomst (Steffen G. L.) 19:10 Henning Jeppesen, eksempel på

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder Den lette løsning? Dansk Vandkonference 2010. Tirsdag den 12. oktober 2010 Ole Silkjær 1 Program BNBO Hvad er BNBO BNBO ved stigende grundvandsstand Tilsyn og overvågning

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig FRADRAG FOR ELAFGIFT Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig Du betaler energiafgift til din leverandør, når du køber el. Momsregistrerede kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00. i Restaurant Hønsehuset - Helsinge Hallerne

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00. i Restaurant Hønsehuset - Helsinge Hallerne Indkaldelse Ordinær generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i Restaurant Hønsehuset - Helsinge Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed

Læs mere

Vandrådet i Haderslev Kommune

Vandrådet i Haderslev Kommune Vandrådet i Haderslev Kommune Referat nr. 18. Sekretær: Svend Hansen. Repræsentantskabsmøde på Fjelstrup kro, mandag den 19.05.2014. Med følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012.

Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012. Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012. Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til vores repræsentantskabsmøde, velkommen til repræsentanterne fra Viborg Kommune, velkommen til vores nye formand

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

MESSE I AARS VELKOMMEN TIL MESSE FREDAG 11. MARTS 2016 GRATIS ADGANG ÅBNINGSTID 9-16.00 FREDAG 11. MARTS 2016

MESSE I AARS VELKOMMEN TIL MESSE FREDAG 11. MARTS 2016 GRATIS ADGANG ÅBNINGSTID 9-16.00 FREDAG 11. MARTS 2016 MESSE I AARS FREDAG 11. MARTS 2016 VELKOMMEN TIL MESSE FREDAG 11. MARTS 2016 GRATIS ADGANG ÅBNINGSTID 9-16.00 Nyt vandværk i Brædstrup Styr på vandkvaliteten giver høj forsynings- og drikkevandssikkerhed

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Dialogmøde med Vandrådet Den 3. marts 2015 Skanderborg Kommune Vandrådets emner Vandforsyningsplanen Fokusområder Proces Tidsplan Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019 BELLINGE ØST-VANDVÆRK Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV SE nr.: 16501514 Telefon: 65 96 14 97 Mail: ibjesper@post11.tele.dk Hjemmeside: www.bellingeøstvandværk.dk REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Dagsorden Velkomst v/thomas Jakobsen, Egedal Kommune BNBO, - hvad er det og hvad betyder det

Læs mere

Formanden Niels Grann, gennemgik beretningen, som den fremgår af den udsendte Årsrapport for 2013. Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Formanden Niels Grann, gennemgik beretningen, som den fremgår af den udsendte Årsrapport for 2013. Formandens beretning blev godkendt med applaus. Lejre Vandråd Ordinært repræsentantskabsmøde 10 april 2014 kl 19:00 Der var 27 deltagere fra Dagsorden: Referat Ad 1) Ad 2) Ad 3) Martin Stokholm valgt som dirigent. Martin Stokholm konstaterede at repræsentantskabsmødet

Læs mere

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Eike Freeman Stubsgaard ATV maj 2016 Radisson Odense Pesticider Pesticider i hver tredje boring Over grænseværdien i hver sjette boring Pesticider er den største

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget

Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 472 Offentligt Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget den 7. juni 2017 Delegation: Torben Hansen, formand, Sektorbestyrelsen for Planteproduktion

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry Odder, d. 30. august 2016 Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry I de forløbne år har Landboforeningen med stor interesse deltaget i konstruktive møder med Skanderborg Kommunes

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere