Sammenlægning af vandværker:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenlægning af vandværker:"

Transkript

1 vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema: It-sikkerhed - Gode råd til at undgå hackerangreb - Få hjælp hvis uheldet er ude

2 Indhold Vandposten er medlemsblad for Foreningen af Vandværker i Danmark - FVD. Udkommer fem gange årligt: Februar, april, juni, september og november. Oplag: eksemplarer. Trykt på Multiart Silk 115 g Trykt med miljøvenlige vegetabilske farver. Ansvarshavende redaktør: Allan Weirup Redaktion: Pernille Weile, Robert Jensen, Julie Rabølle Knudsen, Niels Grann, Stine Bærentzen, Mette Kingod. Redaktion afsluttet: 14. april Layout: Mette Kingod Tryk: Zeuner Grafisk FVD Solrød Center 20 C, 1. sal 2680 Solrød Strand , CVR nr Bank Reg.nr Kontonr Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-14, fredag kl Abonnementspris for 2015: Kr. 245,- (ekskl. moms). Opsigelse af abonnement på Vandposten og/eller medlemskab af FVD skal ske skriftligt med min. 3 måneders varsel til årsskiftet. Indholdet i Vandposten kan frit citeres mod tydelig kildeangivelse. leder 4 Grundvandskortlægning: Smæk for skillingerne forsikring 6 Det er nødvendigt med transientbeskyttelse 8 All Risk-forsikring: Lavere selvrisiko på bærbart elektronisk udstyr foreningsnyt 10 Indberetning, Nye medlemmer, Tilmelding til FVD s nyhedsbrev 11 FVD mener: Det går den rigtige vej med grundvandet 12 Genvalg i Teknisk Råd 14 Mange besøgende på udstillingen i Aars 16 Nyt i FVD Butik: Drikkedunke og hygiejnekasse nyt fra rådgiverne 18 Per-flourstoffer 19 Sandjorde kan være pesticid-følsomme 20 Blødgøring af vand 22 Solceller medfører skattepligt - eller gør det? 24 Godtgørelse af elafgift 26 Slut med klager til forbrugerklagenævnet 28 BNBO om alle drikkevandsboringer 30 Tendens i tiden: Sammenlægninger af vandværker 31 Valget - ny boring eller sammenlægning? 32 Vandværkernes hjemmeside: Det er nemt og billigt at informere på nettet hverdagen på vandværker 34 Fjernaflæste målere sparer masser af tid Vi blev fuldstændig ellevilde 36 Robot svømmer rundt i rentvandstank og inspicerer 38 Rekruttering: Unge i vandværkets bestyrelse 40 Synlighed i lokalområdet: Hvor er alle forbrugerne henne? 42 Hørning Stationsbys Vandværk: Et godt sted for byen og borgerne nyt om navne 45 Jubilæer og fødselsdage tema: it-sikkerhed 48 Forebyg cyberangreb ved at styrke sikkerhedsarbejdet inden for it 49 Bliv advaret mod cyberangreb 50 Gode råd om sikker adfærd på nettet 52 Hent hjælp til at bekæmpe hackerangreb og virus kvalitet og hygiejne 54 Love og regler: Vandværkets bogreol 55 Sådan kommer håndværkerne godt i gang med den gode hygiejne kurser 56 Hygiejnekurser til håndværkere hitter 58 Topkarakter drifts- og hygiejnekurserne - og lidt ris regions- og leverandøroversigt Regionsoverigt og leverandøroversigt

3 Din nye partner - FRA MINDRE FORBEDRINGER TIL STORE RENOVERINGER Eksempler fra nogle af vores forbedringer og renoveringer: Nr. Jernløse Vandværk - ny styretavle m. SRO & MyConnect, nyt vandforsyningsanlæg, etablering af automatisk pejling af boring, dæksel alarm mv. St. Lyngby - renoveret rentvandstank, gravearbejde, installation af vandforsyningsanlæg m. rørarbejde samt udskiftning af skyllepumpe. Du kender os måske for vores pumper, men faktisk har vi været igang længe med både små og store renoveringsopgaver i vandforsyningsbranchen. Så næste gang du har en opgave - så få et tilbud fra os - for det kan der jo ikke ske noget ved, vel? Baunehøj Boosterstation - Nyt anlæg i lille mandehul

4 leder Grundvandskortlægning: Smæk for skillingerne Miljøministerens nye forslag til grundvandskortlægning får bred støtte i vandbranchen. FVD mener, at der er et helt klart behov for at vedligeholde og ajourføre disse data, som grundvandskortlægningen har givet os siden FVD har tre konkrete forslag til, hvordan vi får valuta for pengene. AF OLE WIIL, LANDSFORMAND, FVD Action nu Tiden er inde til, at den viden, vi har, omsættes til handling til gavn for vores miljø og grundvandsressource. FVD har tre konkrete forslag til, hvordan både viden og nogle af pengene kan benyttes til andre grundvandsbeskyttende formål end selve kortlægningen. 1 Oprensning af forurenede grunde Danmarkskortet har mange røde pletter, hvor jorden er forurenet. Her er der brug for penge til at få ryddet op. Et eksempel til eftertanke fra et forbrugerejet vandværk er, at man brugte mange penge til skovrejsning omkring en boring for efterfølgende at konstatere, at den værste forureningsrisiko var en nærliggende nedlagt losseplads. Her havde det nok været bedre at koncentrere indsatsen til en afværgeboring og oprydning af den forurenede jord. 2 Slet ikke fokus på markboringer Boringer til markvandinger indgår overhovedet ikke ved vurdering af forureningsrisici. Og det er et problem. De allerfleste drikkevandsboringer har de seneste år gennemgået en modernisering, idet man har tætnet og energioptimeret boringerne. Det betyder, at der i dag er et minimalt træk på boringen til gavn for miljøet. I forhold til markboringer har vi endnu til gode at se samme fokus på modernisering, der kan bidrage til at minimere forureningstrusler af grundvandsmagasinerne. 3 Luk gamle boringer og brønde og minimer risiko for forurening Der eksisterer mange gamle boringer og brønde, der bør sløjfes, da de mange åbne huller direkte ned i grundvandet udgør en forureningsrisiko. Kommunerne bør få del i midlerne fra grundvandskortlægningen til at give tilskud til dette formål. Flerstrenget strategi over kommune- og regionsgrænse FVD håber, at miljøministeren og regeringen vil inddrage disse synspunkter i de debatter, der skal foregå i Folketinget, så beskyttelsen af vores drikkevandsressource kan ske med afsæt i en flerstrenget strategi og indsatsplan og hvad så? Lovforslagets tidsramme går frem til FVD er grundlæggende helt enig i, at kortlægningen af grundvandsressourcerne skal prioriteres. For FVD er det helt naturligt, at staten fortsat opkræver kortlægningsafgiften på 0,67 kr., så vi sikrer, at de indsamlede data bliver vedligeholdt. Det er derfor, at FVD understreger, at vi bør færdiggøre grundvandskortlængningen, på de områder, hvor det er relevant. I vores høringssvar har FVD påpeget, at der indføjes en revisionsklausul, der skal sikre, at loven bliver revideret inden udgangen af FVD foreslår dette for at sikre, at beslutningen om, hvorvidt grundvandskortlægningen skal fortsætte efter 2020 kan ske på et faglig forsvarligt og oplyst grundlag. 4 vandposten april 2015

5 Mål selv ledninger og ventiler ind Det er - enkelt - hurtigt - fleksibelt Bedre koordineret indsats FVD mener, at opgaven med grundvandskortlægningen fortsat bør være en statslig opgave. Det er vigtigt, at kortlægningen foregår på en ensartet og koordineret måde, uanset om kortlægningen overskrider kommune- og regionsgrænser. Det er også vigtigt, at kortlægningen fortsat finansieres via grundvandsafgiften, så både vandværker og forbrugere oplever, at det foregår på et ensartet grundlag. Mere fart på FVD mener, at der bør speedes op her og nu i forhold til, hvordan koordinering af kommunens indsats med drikkevandsbeskyttelse og regionernes arbejde med oprydning af forurenede grunde planlægges og føres ud i livet. Koordineringen bør i fokus, så pengene bliver brugt optimalt. Det gælder ikke blot i forhold til koordineringen af viden om jordforureningen i de områder, hvor kommunen ønsker at lave en indsatsplan efter vandforsyningsloven. Det gælder også i forhold til regionernes prioritering af oprydningen af forurenede grunde. Det er helt afgørende, at kommunernes og regionernes arbejde foregår i en tæt dialog. På den måde kan vi bruge oprydningspenge og grundvandsafgiften mest fornuftigt. I dag er det så enkelt at måle haner og ledninger ind, at I selv kan gøre det med en GPS fra Trimble. Det giver mange fordele: - I måler omgående, så entreprenøren kan fortsætte. - I ved præcist hvad der bliver målt ind. - I kan selv finde det igen med GPS en. - I Greve er det teknisk assistent Anita Holm Lam, der tager ud med GPS en og måler. Hun synes det er nemt, og at det giver afveksling i hendes hverdag. - Ring til Henrik Lennartz-Johansen og hør ham om, hvad I får ud af at have jeres egen GPS. Geoteam A/S april 2015 vandposten 5

6 forsikring transient Det er nødvendigt med transient- beskyttelse Karup Vandværk blev ramt af en transient og har nu sikret værket med en række værn. Foto: Colourbox AF STIG ANDERSEN, JOURNALSIT, THINGVALLA KOMMUNIKATION Mere elektronik og flere ledende materialer ind til vandværkerne øger sårbarheden og dermed nødvendigheden af transientbeskyttelse. I Karup lærte man det på den hårde måde. I forbindelse med et uvejr i 2014 blev hovedværket ramt af en transient (overspænding) og var nede i tre dage. Transienten kom formentlig ind via telekablet, og der blev ødelagt materiel for omkring kr. Jeg kan kun opfordre til, at man får installeret transientbeskyttelse på sit vandværk, da det i sidste ende handler om forsyningssikkerheden og om at beskytte sig mod uforudsete udgifter, siger Niels Christian Ravn, formand for Karup Vandværk gennem 25 år og formand for Region Midt i FVD. I Karup valgte man at bevare det gamle vandværk som sekundært værk, da man i 1970 byggede nyt. Ud over at være en praktisk foranstaltning, når man skal foretage vedligeholdelse og reparationer på hovedværket, betød det også, at vandforsyningen ikke blev afbrudt på grund af transienten. Det gamle værk tog automatisk over, og ingen forbrugere bemærkede noget. Men sådan vil scenariet ikke være alle steder. Det er ikke alle vandværker, der har et sekundært værk, og selvom man har 6 vandposten april 2015

7 transient forsikring en aftale om en nødforbindelse til et vandværk i nabobyen, kan det jo tage noget tid, inden forbindelsen bliver aktiveret, siger Niels Christian Ravn. Mere elektronik og større sårbarhed Som det er tilfældet i andre dele af vores infrastruktur, er der også på vandværkerne over de senere år kommet stadig mere elektronisk udstyr og flere signalkabler i jorden. Denne udvikling har været drevet af udmærkede formål som energioptimering og mulighed for fjernaflæsning, men har samtidig betydet, at sårbarheden over for transienter er øget betydeligt. Den primære årsag til fokus på transientbeskyttelse er, at vi i dag i høj grad er afhængige af elektroniske apparater, som i sagens natur er mere følsomme overfor overspændinger end apparater uden elektronik. Riskoen for lynnedslag via luftledninger, som er de mest risikable, er godt nok ved at forsvinde. Men lyn vil stadig generere forstyrrelser i alle elektriske installationer ved direkte indslag i bygninger og ved såkaldte inducerede overspændinger. Og her kommer udligningsforbindelser og transientbeskyttelse ind som de vigtigste foranstaltninger mod overspændinger, siger Joachim Holbøll, videncenterleder på Institut for Elektroteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). En rimelig udgift Når man skal sikre sin installation, er det vigtigt at tage højde for de specifikke lokale forhold og se på hele installationen for med det samme at tage stilling til, om man vil beskytte mod direkte lynnedslag eller blot ønsker at beskytte mod transienter. I langt de fleste tilfælde vil konklusionen på overvejelserne være transientbeskyttelse, da det er her, den statistiske risiko ligger. Derefter er det vigtigt at se på alle ledninger og kabler, der går ind til bygningen, da de potentielt kan være en risiko, der skal imødegås. Og endelig skal de specifikke værn bestemmes og monteres på en måde, så de beskytter på den mest optimale måde, siger Martin Heimann, produktspecialist hos Lemvigh-Müller, der har været rådgiver på transientbeskyttelsen til Karup Vandværk i samarbejde med Claus Larsen, Distribution Manager hos producenten Weidmüller og Søren Fjeld Christensen, el-installatør hos Vand og Teknik. En transientbeskyttelse består af en afleder, der ved overspænding åbner for kontakt til en jordforbindelse. Når spændingen igen falder, lukkes forbindelsen. På et mellemstort vandværk som i Karup vil den samlede udgift til transientbeskyttelse ligge på omkring kroner. I forhold til vores opgave med at garantere forsyningssikkerheden ligger udgiften til transientbeskyttelse absolut på et rimeligt niveau, siger Niels Christian Ravn. Manglende krav og viden Den mangeårige formand for Karup Vandværk kunne godt tænke sig nogle klarere retningslinjer på området. Som det er lige nu, er der jo mange der gør et eller andet for at beskytte sig mod transienter, men hvad er lige de specifikke krav og retningslinjer for beskyttelsen?, spørger han. Der er i dag ikke et generelt og formelt lovmæssigt krav til transientbeskyttelse. I Stærkstrømsbekendtgørelsen er der beskrevet nogle overordnede principper og en række anbefalinger, men det er meget op til de enkelte rådgivere og installatører at sammensætte den specifikke løsning til transientbeskyttelse, fortæller Martin Heimann. En anden udfordring er uddannelse eller manglen på samme i transientbeskyttelse. Transientbeskyttelse har ikke været en prioriteret del af pensum for elektrikere og el-installatører, og den manglende viden på området er et problem i forhold til at kunne sikre vores infrastruktur godt nok mod nedbrud, siger han. Tjek forsikringen En anden problemstilling, man kan støde på, hvis man skulle blive ramt af en transient, er det rent forsikringsmæssige. Vi er i øjeblikket i dialog med vores forsikringsselskab for at overbevise dem om, at de naturligvis skal dække udgifterne til det tekniske it-udstyr, der blev ødelagt på grund af transienten. Et godt råd ud over at få installeret transientbeskyttelse er derfor at tjekke, om man er dækket hele vejen rundt, hvis man skulle være uheldig at blive ramt, siger Niels Christian Ravn. Hvad er en transient? Transienter beskadiger elektronisk udstyr og elektriske apparater. Transienter er kortvarige overspændinger. De optræder ofte på kabler og luftledninger, typisk på stærkstrøms-, tele- og datakabler. Årsagen er i reglen lyn eller ind- og udkoblinger af induktive belastninger på nettet, fx koblinger på højspændingsnettet, eller i installationerne. Karup Vandværk: Forbrugerejet og forbrugerstyret vandværk Bygget i Det gamle vandværk fra 1930'rne blev bevaret som sekundært værk. Leverer årligt m 3 vand til 960 forbrugsenheder. april 2015 vandposten 7

8 forsikring all risk: mere for pengene Foto: Colourbox All Risk-forsikring: Lavere selvrisiko på bærbart elektronisk udstyr All Risk-forsikringen er forbedret med en lavere selvrisiko på alt bærbart tele-, måle- og itudstyr for vandværker, der har forsikring gennem Tryg/FVD. AF CAMILLA ROSENBÄCK, FVD Forsikringen dækker, hvis man får fysiske skader på de elektroniske genstande så som tablets og smartphones. Elektronik er blevet en større del af vandværkernes hverdag, og derfor har vi valgt at forbedre All Risk-forsikringen, så vandværkerne kan få en billigere selvrisiko ved skader - helt uden ekstra omkostninger. Selvrisiko sænkes Selvrisikoen sænkes til kr., og den gælder for udstyr, som er købt af vandværket og derfor er dets ejendel. Du skal ikke foretage dig noget Forbedringen sker helt automatisk, og du skal derfor ikke foretage dig noget, hvis du allerede er forsikret gennem All Risk-forsikringen. Hvad er omfattet? Forsikringen omfatter bærbare tele-, måle- og it-udstyr, der bruges i driften af det forsikrede vandværk samt tilbehør, som alene bruges i forbindelse med udstyret. Det kan være tablets, mobiltelefoner osv. Læs mere i policen på fvd.dk Læs mere om den forbedrede forsikring i policen på side Du finder policen på fvd.dk > Forsikring > Basispakke > All Risk under Læs mere til højre finder du: Police pr Hvad er en All Risk? All Risk-forsikringen dækker vandværkets ejendomme og produktionsanlæg mod skader opstået ved bl.a. storm, lynnedslag og vandskader. All Risk dækker også løsøre, der er opbevaret forsvarligt, edb og hackerangreb i netbank. Du kan tegne All Risk-forsikringen på fvd.dk > Forsikring 8 vandposten april 2015

9 Xergi a /s forsyner de danske vandværker med sikkerhed... Komplette vandværksstyringer aqa2000p - automatik til udpumpning aqa automatik til råvandsstyring aqa Integreret løsninger til mindre vandværker aqa-web - Overvågning aqa sro anlæg automatik til råvands stationer automatik til sektionsbrønde automatik til trykforøgere Engageret rådgivning og effektive løsninger Teknisk rådgivning Tilstandsvurderinger Individuelle løsninger Optimering af vandforsyningen Hovedtavle med AQA2000 og AQA2500 Xergi a/s er en aktiv og fleksibel samarbejdspartner for både store og små vandforsyninger. Vi har egen software udvikling og tilbyder vandværkerne optimal sikkerhed for service, kvalitet og udvikling af effektive løsninger på vandforsyningsområdet AQA3000 Komplet hovedtavle Standardtavle for 4 pumper 2,2 kw Xergi A/S Hermesvej støvring Tlf Fax: Døgnvagt april 2015 vandposten 9

10 kort nyt Velkommen til nye medlemmer Har du indberettet til FVD? Som medlem af FVD skal vandværket hvert år indberette tre nøgletal. Tallene bliver brugt til at fastsætte vandværkets kontingent til FVD og til at beregne forsikringspræmien for de vandvæker, der har tegnet forikringer via FVD/Tryg. Vi skal bruge tre tal 1) Antal forbrugere: Forbrugere = husstande, virksomheder, gårde, børnehaver osv. Det registrerede antal husstande for området kan hentes hos kommunen, hvis vandværket ikke selv har en oversigt over, hvor mange forbrugere/husstande, der er tilsluttet ledningsnettet. 2) Antal målere: Det antal hovedmålere, der er sat op hos forbrugerne. Der kan være flere husstande under én hovedmåler for eksempel i en beboelsesejendom med flere lejligheder. 3) Udpumpede vandmængde: Alt vand, der går gennem vandværkets hovedmåler. Det gælder både oppumpet vand, spild på ledningsnettet og eventuelt købt vand fra andre vandværker. Du kan indberette frem til 15. maj Indberet via Din side Nye vandværker Vesthimmerlands Vand A/S Driftsområde Sjællands Odde Albertinelund Vandværk Nye firmamedlemmer Erik Frederiksens Eftf. Aps Tech Instrumentering Sydhavsøernes VVS ApS Ide-el installationer ApS 2Water ApS idq A/S Får du FVD s ugentlige nyhedsbrev? Det er let at tilmelde sig nyhedsbrevet - og hver uge får du en lille hilsen fra FVD direkte i din mailboks. Nyhedsbrevet indeholder seneste nyt om vandbranchen, arrangementer i FVD og henvisninger til lovgivning og vejledninger, som er populære lige for tiden. Derudover vil hvert nyhedsbrev indeholde et overblik med de vigtigste historier, som medierne i den forgangne uge har bragt om vandværker og vandsektoren. Tilmelding: Skriv din adresse i feltet på FVD s hjemmeside - scroll allernederst - og tryk på OK. Så er du tilmeldt. Du kan indberette tallene via Din Side på www. fvd.dk klik på den blå login-knap øverst til højre, indtast dit brugernavn og kodeord og vælg derefter menupunktet Indberetning. Nyhedsbrevet er gratis, og alle og enhver kan modtage det. Og hvis du ikke længere ønsker at modtage det, kan du lige så let afmelde det igen. Administrator Kun Administrator kan indberette FVD har tildelt én person fra vandværket rollen som Administrator på Din Side på fvd.dk. 10 vandposten april 2015

11 fvd mener FVD mener om grundvandsovervågning: Det går den rigtige vej med grundvandet FVD mener, at der er grund til optimisme. Den årlige GEUS-status for grundvandet bekræfter, at det nytter at beskytte vores grundvand. Både i forhold til det vand, vi drikker her og nu og i forhold til det fremtidige vand, som vores børnebørn skal drikke. Den netop udkomne GEUS-status for grundvandet viser, at der er fremgang at spore både med hensyn til rester af nitrat og sprøjtemidler i grundvandet. Det er glædeligt nyt. Det viser, at det nytter at gøre en indsats. Men derfor skal vi jo ikke sidde på hænderne. Der skal fortsat være fokus på grundvandsbeskyttelsen på mange forskellige planer, siger Allan Weirup, direktør i Danske Vandværker FVD. FVD er med i en landsdækkende kampagne Sprøjtefri have, der skal oplyse haveejerne om, at det har negative konsekvenser, når de bruger sprøjtemidler i private haver. Når vi ser en effekt af landbrugets indsat, så vil samme metode jo også virke hos haveejerne. Til gavn for vores grundvand, som bliver til det drikkevand, som vores børnebørn skal drikke, siger Allan Weirup. Drikkevandet skal selvfølgelig altid leve op til de høje kvalitetskrav, som vi har i Danmark. Med den positive udvikling vi ser i GEUS-rapporten - og med fortsat målrettet indsats - er grundvandskvaliteten heldigvis på vej i den rigtige retning, siger Allan Weirup. Mindre sprøjtemidler og nitrat i grundvandet Den netop offentliggjorte GEUS-status viser, at på det helt generelle plan, er både nitratindholdet og rester af sprøjtegifte i de øverste lag af grundvandet faldet. Det er gode nyheder, da det viser, at det nytter at beskytte grundvandet, og at fremtidens grundvandsressource bliver bedre og renere, siger Robert Jensen, rådgiver i FVD. I de dybere lag af grundvandet ses stadig spor af tidligere tiders brug af sprøjtemidler. Sprøjtemidler, der i dag er forbudte. I vandsektoren arbejder man professionelt med at tage højde for disse sprøjtemiddelrester, inden vandet sendes ud til forbrugeren. Det er rigtig godt, at vi nu har et effektivt varslingssystem, der advarer os, hvis godkendte sprøjtemidler er ved at sive ned i grundvandet. Den sidste nye rapport fra varslingssystemet Varslingssystem til udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) viser heldigvis, at grænseværdierne for de godkendte sprøjtemidler ikke overskrides, siger Robert Jensen og fortsætter: Det betyder, at vi undgår at komme i en situation, hvor vi bliver indhentet af fortidens synder". Fakta Rapporten Grundvandsovervågning 2014 kan hentes på GEUS hjemmeside: >Forsiden > Publikationer > Grundvandsovervågning > GRUNDVANDSOVERVÅGNING Fakta De øvre grundvandslag - som bliver til fremtidens grundvand Her ses en faldende tendens af rester fra nitrat og sprøjtemidler. Det tegner godt for fremtidens drikkevand til vores børnebørn, da vi kan se en positiv effekt af grundvandsbeskyttelsen. De dybere grundvandslag det vand vandværkerne pumper op og sender ud til forbrugerne Her kæmper vi stadig med fortidens synder forstået på den måde, at tidligere tiders manglende regulering af brug af sprøjtemidler, som i dag er forbudte, stadig kan findes i vandanalyserne. april 2015 vandposten 11

12 foreningsnyt aktiviteter Genvalg i Teknisk Råd De årlige valgmøder i Teknisk Råd har netop fundet sted. Alle, som genopstillede blev valgt, og derfor fortsætter det nuværende hold i Teknisk Råd deres gode samarbejde. AF STINE BÆRENTZEN, FVD Fire af medlemmerne i Teknisk Råd nemlig Morten Hansen, Allan Jensen, Dennis Henneberg Schrøder og Henrik Petersen - stillede op til genvalg ved de årlige valgmøder i marts. Alle blev genvalgt og fortsætter derfor deres gode arbejde i Teknisk Råd sammen med de øvrige medlemmer. Derudover blev Torben Hovalt Christensen, Thorbjørn Madsen, Per Møller og Max Christensen valgt som suppleanter. Formanden i Teknisk Råd, Niels Rasmussen, glæder sig over valgresultatet. Teknisk Råd har eksisteret i knap 1 år, og i løbet af denne periode har vi lært hinanden at kende og stablet et godt samarbejde på benene. Så jeg glæder mig over valgresultatet og ser frem til at gense dem allesammen ved de næste møder, siger formanden. Nye medlemmer af rådet er altid velkomne. Derfor opfordrer jeg alle interesserede til at stille op til valgmøderne i Teknisk Råd også selvom de næste valgmøder først finder sted til næste år. Medlemmerne af Teknisk Råd Region Nord: Morten Hansen, Ulsted Ålebæk Vandværk Per Havbro, Aars Vand Suppleant: Torben Hovalt Christensen, Åbybro Vandværk Christensen Region Midt: Henrik Harregaard Jordalen, Vandcenter Djurs Allan Jensen, Hasselager-Kolt Vandværk Suppleant: Thorbjørn Madsen, Vildbjerg Vandværk Region Syd: Dennis Henneberg Schrøder, Hjerting El- og Vandforsyning Bent Jacobsen, Strandhuse-Nr. Bjert Vandværk Suppleant: Per Møller, Børkop Vandværk Region Fyn: Ole Hansen, Båring-Asperup Vandværk Region Øst: Niels Rasmussen, Guldborgsund Forsyning Henrik Petersen, Haarlev Vandværk Suppleant: Max Christensen, Nybrovejens Vandværk Teknisk Råd mødes 4-5 gange om året for at undersøge og drøfte de tekniske problemstillinger inden for vandværksdrift. Følg med i rådets arbejde her i Vandposten og på fvd.dk > Drift og administration > Teknisk Råd 12 vandposten april 2015

13 Kræv højere virkningsgrad Jagten på energibesparelser Vidste du, at der er gode muligheder for energibesparelser i dit vandforsyningsanlæg? Slidte eller forkert dimensionerede pumper eller ændrede brøndforhold over en årrække medfører typisk energispild. Med det nye online SP Energy Tool fra Grundfos kan du nemt undersøge, om du kan forbedre anlægget og reducere energiregningen ved at udskifte pumpen. Se mulighederne på Prøv det nye SP Energy Tool på jagten

14 foreningsnyt udstilling i aars Mange besøgende på udstilling i Aars Rådgiver i FVD Julie Raabølle mødte vandværksfolkene ved FVD s stand og rådgav blandt andet om takstblade og vedtægter. Foto: Susanne Witten Godt 500 vandværksfolk og 70 udstillere lagde vejen forbi Aars til en velbesøgt udstilling med god stemning. AF CONNIE VALBJØRN OG STINE BÆRENTZEN, FVD Udstillingen i Aars er traditionen tro den største udstilling, som FVD arrangerer. Hele 500 vandværksfolk og 70 udstillere lagde vejen forbi. De mange besøgende fik sig en dag med masser inspiration til driften af vandværket. Vandværksfolkene hørte om det sidste nye teknik til vandværksdrift, fik input om tilbagestrømningssikringer fra Teknisk Råd og benyttede sig af chancen til at gå rundt og tale med hinanden. Der var en super god stemning og masser af besøgende, og dem som jeg talte med gav udtryk for, at de fik meget ud af at være med på udstillingen. Så vi havde en rigtig god dag i Aars, siger direktør i FVD Allan Weirup. Næste udstilling løber af stablen i Fredericia fredag den 2. oktober Udstillingen kan tilmeldes efter sommerferien. A. Højfeldt A/S havde udstillingens største stand på 100 kvm. >> Vandværksfolkene mødte talstærkt op til udstillingen i Aars allerede fra morgenstunden. 14 vandposten april 2015

15 udstilling i roskilde foreningsnyt Kvalitet for miljøets skyld Brøndboring: boring i dimensioner fra ø160 til ø800 mm. via: Lufthæveboringer Skylleboringer Tørboringer Snegleboringer Overboring af eksisterende boringer. Boring/Råvandsstationer: Regenerering af boringer Montering eller renovering af råvandspumper Nye råvandsstationer Videoinspektion Vandværksdrift: Renovering/nybygning af vandværker Hovedentreprise eller delentreprise Filteranlæg Kvalitetssikring Udpumpningsanlæg Eftersyn og reparation af pumper og andre tekniske installationer Rensning af rentvandstanke, iltningstrapper og åbne filtre m.m. Salg og udskiftning af flowmålere kompressorer, blæsere og affugtere Styringer: Sro anlæg fjernstyring og overvågning Fremtid: Service- og vedligeholdelsesplan Serviceaftale Energioptimering Fremtidssikring Andet: Rådgivning og dimensionering Miljøundersøgelser Grundvandssænkning Kontakt til offentlige myndigheder regenerering af boringer - Hydropuls NYHED! VideoinSpeKtion Kontakt os - vore erfarne medarbejdere står gerne til rådighed med yderligere oplysninger. Mangler I hjælp til kvalitetssikring? Kvalitet for miljøets skyld NORDJYLLANDS Søren PederSen brøndboring BRØNDBORING AS nordjyllands SØREN PEDERSEN brøndboring BRØNDBORING AS Tlf Tlf Haurum byvej 7, Haurum 8450 Hammel Håndværkervej 1, Haverslev 9610 nørager Tlf Haurum Byvej 7 Haurum Tlf Hammel april 2015 vandposten visitkort_simon_oplæg.indd , 13:36

16 nyt i fvd butik Flotte, miljørigtige drikkedunke i FVD sbutik Det bedste drikkevand kommer fra hanen, og nu kan du tage postevand med hjemmefra i denne flotte, miljøvenlige drikkedunk. Du kan købe drikkedunken i to forskellige varianter: med FVD s navn med FVD s navn og dit vandværks navn og logo. Hvis du vælger varianten med dit vandværks eget logo, kan du evt. benytte dunkene til at gøre reklame for jeres drikkevand og vandværk for eksempel til skolebørn, der kommer på besøg. Logoet trykkes på bagsiden af dunken i sort farve. Påtryk af vandværkets logo kræver en bestilling af min. 500 stk. Drikkedunken er fremstillet i miljøvenlige materialer og er helt fri for Bisfenol A og Phthalater. Læs mere og bestil i FVD s butik på fvd.dk 2-nov.:Layout 1 12/01/09 12:31 Side vandposten april 2015

17 nyt i fvd butik Hygiejnekasse: Alt i én Det får du i kassen Intropris 349 kr. Engangshandsker 100 stk., natur, pudderfri Overtrækssko 100 stk. blå, 16 cm, 41 cm Engangsdragter 3. stk., polypropylen nonwoven, elastik, hvid Ansigtsmaske med øreelastik 50 stk., 3-lags Overfladedesinfektion 70 % 1 x 1000 ml, 70 % ethanol denat Pumpe til 1000 ml flaske 1 stk., hvid Hånddesinfektion 87 % 1 x 500 ml, ethanol 87 % Bestil Du kan bestille hygiejnekassen i FVD Butik den koster bare 349 kr. Gå ind på fvd.dk > Butik Ekstra flasker med håndsprit.:. Du kan bestille ekstra flasker med håndsprit Pris: 59 kr./stk. april 2015 vandposten 17

18 nyt fra rådgiverne Per-flourstoffer Naturstyrelsen arbejder på at få afdækket behovet for regulering af perflourstoffer i drikkevandet. Foto: Colourbox AF PERNILLE WEILE, FVD Perflourstoffer har fortrinsvis været brugt som slukningsskum på brandøvelsespladser, men også i forkromningsindustrien og malingsindustrien har stoffet været brugt. Stoffet kan også findes ved gamle lossepladser og fyldpladser for byggeaffald. På baggrund af supplerende overvågning af grundvandet arbejder Naturstyrelsen på at få fastsat en grænseværdi, som kan indgå i analyseprogrammet for vandværket, hvis der er begrundet mistanke om, at der er perfluorstoffer i det grundvand, vandværket pumper op. Naturstyrelsen har ikke kunnet oplyse, hvornår der vil foreligge en godkendt grænseværdi. C M Y CM MY CY Thvilum WebGIS giver dig let adgang til dine ledningsdata. Mangler du hjælp til din ledningsregistrering, har vi en brugervenlig løsning uanset værkets størrelse. CMY K R ØNHØJVEJ ODDER TLF vandposten april 2015

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere TEMA RENTEKRIG ANDELSLIV Bogbytteri ANDELSLIV Gøgleroptog leder Tid til renteshopping Finanskrise, nye EU-krav, fundingproblemer, kapitalkrav og fremtidig

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA BOLIVIA OVER ZIMBABWE TIL VIETNAM... SIDE 6-8 Annoncehaj

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

komplette behandling af 2 April 2012 20 designprincipper Sociale medier er kommet for at blive Der skal være styr på standarder og certificeringer

komplette behandling af 2 April 2012 20 designprincipper Sociale medier er kommet for at blive Der skal være styr på standarder og certificeringer 2 April 2012 20 designprincipper Sociale medier er kommet for at blive Der skal være styr på standarder og certificeringer Viden giver den mest komplette behandling af kunderne Hjælper grafiske virksomheder

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere