Østvendsyssel Oplevelsescenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østvendsyssel Oplevelsescenter"

Transkript

1 Østvendsyssel Oplevelsescenter

2 Executive summary I trekanten i den østlige del af Vendsyssel mellem Hals i syd, Frederikshavn i nord og Brønderslev i vest er der specielt langs med østkysten udlagt store områder til sommerhuse, der i store dele af året udlejes til turister. På trods heraf er der en udtalt mangel på turistaktiviteter, specielt når der fokuseres på oplevelsesturisme, men også traditionelle turistattraktioner som museer, teatre og lignende er begrænsede i antal og størrelse. Et kig på et kort over Vendsyssel viser, at de turister der ønsker oplevelser er tvunget til at køre til Aalborg, Fårup, Hirtshals eller Skagen for at få tilfredsstillet dette behov. Samfundstendensen inden for turistområdet peger i retning af oplevelsesbaserede attraktioner hvor der dels er et underholdende og dels et informations og lærende indhold. Turistsæsonen bliver langsomt udvidet og ferieformen undergår også forandring. Tendensen går i retning af flere og mindre ferier spredt ud over året, hvilket bevirker en stigende efterspørgsel efter helårs oplevelsesattraktioner. Initiativet, som bærer den foreløbige arbejdstitel Østvendsyssel Oplevelsescenter (herefter benævnt Centret), skal sikre, at der opbygges og udvikles en turistattraktion i Østvendsyssel, der både giver et tilbud til områdets turister, trækker turister til fra de traditionelle turistområder i vest og nord og giver udvikling for lokalbefolkningen i form af arbejdspladser og udvikling i lokalsamfundet. Centret skal være trekantens kraftkilde, der både kan tilbyde faciliteter og aktiviteter til turisterhvervet, offentlige og private institutioner, foreninger, erhvervsvirksomheder og egnens borgere. Målet er at skabe et center, der året rundt tilbyder aktiviteter afmålt efter årstidens behov og derved skabe et antal faste og et antal sæsonbetonede arbejdspladser samt muligheder for fastholdelse og udvikling af lokalsamfundets forankring i området. Centret skal etableres som nybygning på et ca. 5-6 ha stort område tæt op af Præstbro By. Kernen i centret bliver etablering af en række faciliteter, som vil gøre det muligt at afholde og tilbyde publikum forskellige former for kulturelle og historisk betingede temaer og aktiviteter. Her kan publikum deltage enten som tilskuer eller som deltager. Temaerne kan være vikingetiden, middelalderen eller andre storslåede tidsperioder i den danske historie. Fysisk vil det være opbygget som eksempelvis en by i vikingetiden eller middelalderen hvor alt er som det var dengang. Der vil være huse, dyr, rollespil, udklædte personer, mulighed for selv at være udklædt, værksteder hvor man kan betragte eller selv arbejde og måske lave noget man kan tage med sig hjem, bål og røg, kampe, madlavning og udskænkning i tidens tand, overnatning efter datidens standard visionen er at give de besøgende en dag hensat til den tidsperiode som de besøger baseret på historiske og kulturelle autentiske omgivelser og aktiviteter. 1

3 Samfundsudvikling Nye krav og nye muligheder I dagens samfund kræver forbrugerne, at der tænkes nyt og kreativt, og at de får en unik oplevelse, hvad enten det drejer sig om indkøb, en tur i banken eller ferieattraktioner. Dette har været en udfordring for de traditionelle markeder, men det har omvendt givet grobund for nytænkning inden for det som i daglig tale kaldes oplevelsesøkonomi. Oplevelsesøkonomi er baseret på en forståelse af, hvordan oplevelser, kulturliv og samfundsøkonomi kan spille sammen, og skabe værdi for hele samfundet. Offentlige rapporter og analyser kommer med en række anbefalinger og nogle af de begreber som går igen, er lysten, modet og evnen til at tænke innovation ind i turist- og oplevelsesattraktioner. Ord som indhold, overraskelse, begejstring, inddragelse, information, komfort og underholdning skal spille sammen og skabe vækst og udvikling af nye oplevelsesattraktioner. Videnskabsministeriet fik i 2005 udarbejdet en rapport om oplevelsesøkonomiens rolle og muligheder i Danmark. I denne påpeges det, at det er efterspørgslen af produkter og services med højt indhold af viden og oplevelser, der fremover vil drive den økonomiske fremdrift i de udviklede lande. Med et andet godt nydansk ord kan dette også kaldes infotainment. Forbrugerne kræver kort sagt at opleve noget, blive begejstrede og underholdt, men samtidig ønsker de også at blive klogere, få indblik og tilegne sig ny viden. Kunsten består i at gøre det informerende, vedkommende, lærerigt og samtidig underholdende. Turisme Turisme, tendenser og trends Der er sket en markant udvikling inden for oplevelsesindustrien. En opgørelse fra World Travel and Tourism Council viser, at tourism, hospitality og leisure er den største industri i verden, samt at området kan opgøres til 11 % af verdens BNP. Markedet er stort og det er fortsat i vækst. I 2004 omsatte dansk turisme for knapt 67 mia. kr., og skabte beskæftigelse svarende til knap årsværk, hvilket svarer til 3,6 % af den samlede beskæftigelse i Danmark. Opgøres turismen regionalt ligger den største turismeomsætning i Storkøbenhavn og Nordjyllands Amt, med en omsætning på henholdsvis 18,7 og 8,2 mia. Der er imidlertid også en markant konkurrence indenfor markedet. Markedssituationen er præget af et stigende udbud af attraktioner, events og andre tiltag, der konkurrerer om turisternes og andre potentielle besøgendes tid og penge. Det årlige antal overnatninger har imidlertid balanceret stabilt omkring 42 mio. i de sidste 10 år, dog er der en negativ udvikling i forhold til udenlandske turister. 2

4 Væksten i oplevelsesindustrien bærer dog præg af, at efterspørgslen på unikke oplevelser er stigende. Dette skyldes en række markante livsstilsændringer igennem de seneste år. Dels er der en tendens til, at sæsonen udbredes til en større del af året, og at man afholder flere men kortere ferier, hvis hovedformål er at være en adspredelse fra hverdagen. Derudover er demografien på dem, der rejser på såvel indenlandske som udenlandske rejser, inde i en stor forandringsfase. Danmark har i politisk regi ambitioner om at opruste på turismefronten, og der er forskellige profetier og handlingsplaner, der skal bane vejen. Turisteksperter opfordrer til, at der skal tænkes stort. Såvel ambitionerne som de fysiske rammer skal udvides, og turistsæsonen skal vare hele året. VisitDenmark har udarbejdet en helt ny rapport, der har analyseret 23 områder, hvor den danske turisme skal forbedres, hvis flere turister skal tiltrækkes i fremtiden. Dette sker på samme tid, som regeringen har afsat 412 millioner kroner til en handlingsplan for global markedsføring af Danmark. Danmark skal brandes indenfor områderne kreativ nation, investeringsland, turisme og uddannelse. Alene turismeområdet har fået afsat et budget på omkring 63,5 millioner kroner, og deraf skal halvdelen bruges på at fremme kystturisme. Netop det voksende fokus på kystturisme er relevant i forhold til dette projekt. Østvendsyssel Oplevelsescenter placerer sig rent geografisk centralt i forhold til kystområderne. Turismens forhold i Nordjylland I turistsammenhænge fremhæves Danmark ofte som en destination, hvor ord som fri natur, blåt hav, rene strande og rent miljø indgår. I særdeleshed bygger de nordjyske oplevelsesattraktioner på netop disse ord eller indeholder elementer heraf. Det fascinerende Vesterhav med dets brede strande, og Skagens unikke natur er begge yderst attraktive feriemål for såvel danske som udenlandske turister. Den danske sommer kan dog være lunefuld, hvorfor turister i forbindelse med ferieafholdelse ofte søger alternative attraktioner. I Nordjylland er der på nuværende tidspunkt en række attraktioner, der tilbyder hver sin form for oplevelser og underholdning. Attraktionerne er dog klassiske attraktioner i den forstand, at de ikke er umiddelbart innovative i hverken form eller indhold, men derimod er baseret på klassisk underholdning og forlystelser. Derudover er det en væsentlig pointe, at størstedelen af de nordjyske attraktioner kun har åbent i sommersæsonen. Dette resulterer i, at der udenfor sommersæsonen kun findes et meget begrænset antal muligheder for oplevelser i Nordjylland. Turismen i det nordjyske er ligeledes sæsonpræget, hvormed vinterhalvåret har betydeligt færre turister end sommerhalvåret. Der er dog potentiale for at skabe en jævn strøm af turister året rundt, såfremt der udvikles helårsattraktioner, hvor turisterne kan søge hen udenfor sæsonen. Strømninger viser, at vi i fremtiden vil se flere turister udenfor sæsonen og i ydersæsonen. 3

5 Vision Centret skal sikre, at der opbygges og udvikles en turistattraktion i Østvendsyssel, der både giver et tilbud til områdets turister, trækker turister til fra de traditionelle turistområder i vest og nord og giver udvikling for lokalbefolkningen i form af arbejdspladser og udvikling i lokalsamfundet. Centret skal være trekantens kraftkilde, der både kan tilbyde faciliteter og aktiviteter til turisterhvervet, offentlige og private institutioner, foreninger, erhvervsvirksomheder og egnens borgere. Målet er at skabe et center, der året rundt tilbyder aktiviteter afmålt efter årstidens behov og derved skabe et antal faste og et antal sæsonbetonede arbejdspladser samt muligheder for fastholdelse og udvikling af lokalsamfundets forankring i området. Placering I den østlige del af Vendsyssel i trekanten mellem Hals i syd, Frederikshavn i nord og Brønderslev i vest, findes en hel del mindre landsbyer, der i udstrakt grad lider af affolkning. Områdets erhvervsmæssige indhold bygger primært på landbrug, der i kraft af stordriftskulturen kræver færre ansatte. Jobmulighederne i landdistrikterne er begrænsede, hvilket bidrager til at befolkningen søger væk og udviklingen går i stå. I trekanten er der specielt langs med østkysten udlagt store områder til sommerhuse, der i store dele af året udlejes til turister. Men i det samme område er der en udtalt mangel på turistaktiviteter, specielt når der fokuseres på oplevelsesturisme, der er i fremdrift, men også traditionelle turistattraktioner som museer, teatre og lignende er begrænsede i antal og størrelse. Et kig på et kort over Vendsyssel viser, at de turister der ønsker oplevelser er tvunget til at køre til Aalborg, Fårup, Hirtshals eller Skagen for at få tilfredsstillet dette behov. Rent geografisk bliver centret etableret i Præstbro i kort afstand motorvejen. Hvorfor navnet Østvendsyssel Oplevelsescenter Navnet er en foreløbig arbejdstitel som er valgt for dels at synliggøre beliggenheden i Østvendsyssel og dels at synliggøre, at der er tale om et oplevelsescenter. Der skal på et senere tidspunkt ske en afklaring i forhold til om der er tale om det optimale navn eller om der kan findes et bedre og mere mundret navn som turister også kan forstå og udtale. 4

6 Præsentation af projektet Centret skal etableres som nybygning på et ca. 5-6 ha stort område tæt op af Præstbro By. Centrets kerne bliver etablering af en række faciliteter, som vil gøre det muligt at afholde og tilbyde publikum forskellige former for aktiviteter, enten som tilskuer eller som deltager. Udbudet af faciliteter og aktiviteter vil have en sådan karakter i forhold til indhold og sæson, at de opfylder de behov som såvel de lokale som de udefrakommende gæster måtte have. Indholdsmæssigt er perspektivet at kunne tilbyde de besøgende gæster forskellige former for kulturelt og historisk baserede oplevelser som har et både underholdningsmæssigt og læringsmæssigt sigte og målgruppe (grafisk illustration af centret er vedlagt som bilag 2). Midlet er størst mulig autenticitet og inddragelse. Centret skal omfatte: Rollespil for børn og voksne. Besøgende skal tilbydes at deltage direkte i de rollespil, hvad enten det er det historiske spil på centret eller fantasispillet i skoven, der foregår på centret. Arbejdende værksteder. (smedje, snedker, bødker, bager, spinderi m.m.). Der skal dels være frivillige håndværkere der deltager og dels skal besøgende have muligheden for at være med i værkstederne. Besøgende skal selv kunne deltage, hvis de vil og selv bestemme deres rolle, med mulighed for leje af dragter og andet udstyr. Gammelt landbrug og husdyrhold. Centret skal omfatte landbrug, urtehaver og levende dyr tro mod tidsperioden centret arbejder med. Aktivitetsområder for børn og handicappede med rod i den tidsperiode (scenarium), som centret på et givet tidspunkt arbejder med. Sansehave for handicappede, agilitybane og legepladser. Overnatningsmuligheder, eksempelvis som udlejning af hytter, med interiør svarende til den tidsperiode centret arbejder med, eksempelvis Vikingetiden. Hytterne placeres eventuelt imellem centrets øvrige faciliteter, værksteder m.m. så indtrykket bliver tilfældigt. Indeholde undervisnings- og konferencefaciliteter, der vil give egnens institutioner og erhvervsvirksomheder mulighed for at anvende centrets faciliteter også uden for den primære turistsæson. Tilbud om ophold og undervisning i relevante emner for skoler og institutioner, der skal kunne tilbydes at deltage aktivt i centrets oplevelser. Tilbud om faciliteter til firma, familie- og andre festtyper eventuelt med tema som eksempelvis renæssancen, inklusive overnatningsmuligheder dels i hytterne og dels i centerbygningens 1. etage. Tilbud om foredrag, forelæsninger, temamøder og med faciliteter for lokale foreninger m.m. Centret skal indgå som en integreret del af et turisme-, natur- og kulturnetværk i hele regionen, hvor der etableres et egentligt samarbejde med nogle af regionens øvrige aktører, eksempelvis Nord-Trail, slotte, turistkontorer, museer, spisesteder, campingpladser, sommerhusudlejere, VisitNordjylland m.fl. 5

7 En dag på Østvendsyssel Oplevelsescenter Nedenstående fortælling er skabt for at illustrere hvordan en dag på centret giver oplevelser til såvel voksne som børn kvinder som mænd Vi ankom til vores lejede sommerhus i Nordjylland, et sted der hedder Lyngså, lidt efter kl. 12 lørdag. Vi var kørt fra sydtyskland fredag og var efterhånden ved at være godt trætte. Vores to børn på 11 og 14 var sultne og trængte til at komme i en ordentlig seng. Også vi to voksne så frem til et par timer under dynen. På turistkontoret i Sæby havde vi fået udleveret nøglerne til huset, lidt information og en stabel af brochurer med oplevelsesmuligheder i Nordjylland. Vi havde selv tjekket lidt på nettet hjemmefra og der var selvfølgelig Fårup Sommerland, nordsøcentret og så et nyt sted der hed Østvendsyssel Oplevelsescenter. Især det sidste havde appelleret rigtigt meget til ungerne. Det var noget med rollespil, middelalder, hekse, munke og mange andre mærkelige skabninger. Alt sammen noget med middelalderen. Man kunne vist oven i købet selv deltage! Nå, jeg skulle i hvert fald ikke deltage i noget. Medens jeg pakkede bilen ud fiksede fruen lidt hurtig frokost. Vi havde handlet lidt i Sæby. Ungerne besigtigede huset og grunden, men inden længe sad de og bladrede i de udleverede brochurer. Gretchen kom farende ud: Far, far. Det skal vi prøve i morgen. Man kan få lov til selv at være med. Hun stod med et spændt smil og viftede med den farverige folder fra Østvendsyssel Oplevelsescenter. Ja-ja. Vi ser på det sagde jeg. Det kommer også an på vejret. Vejrmeldingen for de næste dage var nu god nok, så det blev nok ikke det der forhindrede noget. Hansi og Gretchen var travlt optagede med at se på brochuren og de havde fundet endnu en fin folder om dette mærkelige sted inde i huset. Vi fik spist og blev enige om at gå en lille tur til stranden inden vi skulle have et par timer på øjet. Havet! Ja, det var jo det jeg havde glædet mig mest til. Næste morgen sad vi så på terrassen og spiste morgenmad. Nå. Hvad synes I så vi skal lave i dag, spurgte jeg så. Begge unger nærmest skreg med det samme. Middelalderlandsbyen. Jeg kiggede på fruen, der nikkede. OK. Vi kører derhen og ser på det. Det er ikke så langt væk. Jeg havde set i kortet. Som sagt så gjort. Centret åbnede kl. 9, så det passede fint hvis vi kørte derhen nu, inden der kom for mange kørte vi forbi den gamle Albæk Kirke. Ca er den bygget, sagde fruen. Tænk engang. Lige inden vi kom ind til byen Præstbro kun et par km fra kirken, kunne vi se middelaldercentret. Der var først en stor P-plads, hvor der allerede holdt en del biler. Der var en lille kø foran indgangen til centret. Da vi nåede hen til indgangen blev min nysgerrighed allerede vakt. Tidstunnel, stod der med store bogstaver? Da vi kom ind blev vi mødt af en ung dame der stod i en meget flot dragt fra middelalderen. Hun hilste ærbødigt på os. Prisen for voksne var 150 kr. og for børn 100 kr.. Vi kunne være der hele dagen hvis vi ønskede. 6

8 Centret lukkede først kl. 22. Nå. Så længe regnede jeg nu ikke med at vi skulle blive hængende. Så meget var der vel heller ikke at se på. Da vi havde betalt indgangen fortsatte vi ind i tunnellen. Den var vel omkring 5 meter lang og der stod endnu et par der var klædt ud i middelaldertøj. Goddag, sagde en af de udklædte og hilste på os med hånden. Vil I ind og se en kort film om centret og hvad I kan opleve? Den tager kun 10 minutter og er på tysk. Ungerne var allerede på vej ind ad den gamle dør til biografen. Hvad koster det, spurgte jeg damen. Ikke noget det er gratis og I kommer bare herud igen, når I er færdige. Der kom flere gæster ud af døren og ungerne der var med så ud til at være helt vilde? Så vi gik ind. Det var ikke en biograf men et ikke så lille rum med en hel del små skærme. Der var plads til at man kunne sætte sig 5-6 stykker foran hver skærm og der var hovedtelefoner. Vi fandt en ledig skærm og satte os foran den, Da jeg tog hovedtelefonen på kom der nogle flag på skærmen. En lille rulletekst fortalte os, at vi skulle trykke med fingeren på det flag der var vores. Jeg trykkede på det tyske. Skærmen blev sort et kort stykke tid. I ti minutter sad vi og så på hvad det var vi skulle ind til. De forskellige boder og stande blev præsenteret og nogle af de faste spillere blev også vist. En biskop i flot skrud. En gammel tiggerkone og en heks eller hvad hun nu var. Til sidst fik vi lidt prisinformation om alle de mange ting man kunne derinde. Leje dragter. Uha. Nu kom det nok snart med at far også skulle majes ud i en eller anden dragt. Ungerne var helt oppe at køre efter den korte film. Jeg må også indrømme, at det solgte godt. Også min nysgerrighed var blevet pirret. Måske var de 500 kr. det kostede at komme ind givet godt ud? Vi gik tilbage til tidstunnelen igen. Det næste der skete var, at en ny dame i en gammel beskidt dragt spurgte om vi ville spille med i spillet, for så kunne vi leje en dragt herinde. Hun pegede på en dør? Bag os stod en familie. 2 voksne og 3 børn. Alle klædt i flotte dragter. Ungerne var utålmodige og jeg kunne høre de talte tysk. Har I lejet disse dragter spurgte jeg familliefaderen? Nej. Det er vores egne. Sidste år lejede vi, men i vinter har vi selv syet dragter til i år. Familien hastede forbi os og forsvandt igennem den store trædør for enden af tidstunelen. Selv syet dragter i vinter! Nu var jeg ved at blive spændt på hvad der ventede os. Ungerne ville naturligvis have en dragt og da vi kom in og så på udvalget, ville fruen også. Vi fandt nogle dragter, det kostede kun 100kr. pr. stk., og fik dem taget på i nogle tilhørende omklædningsrum. Vores eget tøj blev forsvarligt låst inde i dertil hørende skabe som dem man kender fra en svømmehal. Endelig klar til at rejse tilbage i tiden, trådte vi ud på den anden side af tidstunnelen. Det var virkelig som at gå tilbage i tiden. Vi blev mødt af to munke der stod og bød os velkommen i byen og de formanede os om at ære biskoppen, der var på besøg i byen. Vi fik af munkene også udleveret en lille skriftrulle der viste sig at indeholde et kort over byen og nogle regler for at være en del af spillet. Vi så os om. Foran os var der ligesom en gade med små huse på begge sider. Nogle steder stod der folk uden for og arbejdede med det ene eller andet. Der rendte en del beskidte børn rundt i gaden og lavede lidt ballade. Lidt nede af gaden var der noget der lignede en kro, hvor folk gik ind og ud. Vi begyndte at gå ned ad gaden. Det første hus var en smedje. Her stod flere mennesker og varmede jern og hamrede på ambolte. En var ved at lave et sværd. En anden arbejdede på noget der lignede et lille smykke og en kæmpede for at få banket ud til en ske. I det næste hus var en hel del i gang med at arbejde i træ. Her blev der lavet drikkekrus, tallerkener, skeer og alt muligt andet. Fra brochuren vidste vi, at det vi selv lavede måtte vi tage med hjem. Det var med i prisen. 7

9 Midt nede i gaden var der en stor åben plads. Her var nogle i gang med at lave gøgl og der var flere der stod og spillede på nogle meget gamle instrumenter. En kvinde sang en sang, som vi ikke rigtigt kunne forstå, men det lød godt. På pladsen var der både en gabestok og noget der så ud som et skafot. Puha. Den rolle ville jeg nødigt spille. Der brændte flere små bål på pladsen og der var en liflig duft af brændt træ. Længere nede kunne vi se et åbent område. Det så ud som om der var nogle små marker. Der gik i hvert fald en mand bag en hest og pløjede noget jord og en gammel kone stod bukket over nogle planter. Hvad vil I, spurgte fruen og så på ungerne. De ville begge to op til træværkstedet. Hvad med dig, spurgte jeg og så på min kone. Jeg så et hus hvor de lavede glasperler. Det vil jeg gå op og se på. Godt. Jeg vil se på smedjen. Skal vi ikke sige, at vi ses her igen kl. 11, sagde jeg og så på ungerne. Jo. Svarede de, men fruen påpegede at vi jo havde lagt ure og mobiltelefoner i vores skabe, så hvordan fandt vi ud af hvad klokken er? Jeg så et stort solur oppe på pladsen. Det regner med. Kl. 11 her, sagde jeg, og så bestemt på ungerne. Far. Må vi ikke få en is inden vi går? Den lille så op på mig med sine store blå øjne. Okay. Hvor kan man købe is? Selvfølgelig. Is. Det fandtes jo nok ikke i Middelalderen, sagde jeg så. Nå-nej, sagde begge unger og forsvandt ubekymrede i retning af træværkstedet. Det er første gang det nogensinde er sket, at de ikke har plaget yderligere. Fedt. Konen og jeg gik også til de steder vi ville besøge. I smedjen luskede jeg mig hen i et hjørne. Men jeg fik ikke lov at stå ret længe og kigge på. Hej du. Kan du ikke lige holde denne her, sagde en mand og rakte mig en tang med en rødglødende stang. Joe. Svarede jeg og tog forsigtigt om tangen. Inden jeg så mig om var jeg i fuld gang med at hamre og banke, puste med blæsebælgen og holde gang i essen. Da der var gået et øjeblik, eller det syntes jeg da, stod Gretchen pludselig ved min side og sagde: Far. Vi venter på dig og vi er sultne. Hva! Er klokken allerede 11? Nej den er halv tolv. Vi måtte også hente mor. Kom nu. Vi er sultne. Modstræbende forlod jeg smedjen med det lille spænde jeg havde fået næsten færdigt. På torvet var der rigtigt gang i gøglerne og der var en vældig leben af folk der stod og så på og råbte til dem. Jeg havde set et sted hvor man kunne købe noget at spise. Der vandrede vi hen. Der blev solgt noget der lignede pandekager, forskellige slags grød, skinke og noget groft brød. Så kunne man købe øl, vin og saft. Det var munke der solgte drikkevarerne. Ungerne ville have skinke og brød og de kiggede selvfølgelig efter ketchup. Men tomaterne var endnu ikke kommet til denne del af verden i 1530, så det måtte de undvære. Straks maden var fortæret forsvandt ungerne igen. Hvor de skulle hen ved jeg ikke. Fruen ville tilbage til glasperlerne og jeg luskede hen til smedjen. Måske kunne jeg nå at blive færdig med mit spænde. Kl. 8 om aftenen sad vi i sommerhuset med øjnene hængene ned på hagen. Vi var dødtrætte. Alle havde vi haft en dag vi sent ville glemme. Vi måtte alle i bad da vi kom hjem, for vi lugtede af røg og meget andet. Fruen sad med et spekulativt udtryk i ansigtet og mumlede så: Jeg tror godt jeg kunne sy nogle dragter til os til næste år. Ja. For vi skal da prøve det her igen ikke, så hun spørgende på mig? Jah skreg ungerne og jeg kunne godt se, at vi måtte bestille sommerhuset igen. 8

10 Det passede mig nu rigtigt godt, for jeg syntes også det havde været en kanon dag. Og vi havde ikke engang brugt kr. på en hel dags oplevelser. Kl. 9 var vi alle i seng og jeg faldt i søvn med en øm ryg og en meget øm overarmsmuskel i højre arm. Det at hårdt at lege smed på gammeldags manér. Jeg ville nu se om ikke jeg kunne lokke familien med til endnu et besøg inden ugen var omme. Jeg kunne godt tænke mig at se lidt på det primitive landbrug. Jeg var trods alt af bondefamilie, selv om det var flere generationer siden. 9

11 Markedsanalyse og målgrupper Visit Denmark har udarbejdet en rapport i 2006, Syv Danmarksoplevelser, hvor turisterne segmenteres ud fra de oplevelser, de søger. Rapporten beskriver syv oplevelsestyper i Danmark, hvad de består af, hvem der er målgruppen, og hvor stor en del af den ferierelaterede turisme med overnatninger de udgør. De syv oplevelsestyper betegnes således: 1. Ro og mag ved vandet 2. Naturens gratis glæder 3. Aktiv natur 4. Sjov i sommerlandet 5. Det gode liv 6. By-hygge 7. Besøg i Byen De syv segmenter dækker naturligvis ikke alle turister lige godt, ligesom mange turister må formodes at være tiltrukket af og efterspørge mere end en oplevelsestype. Det er endvidere vigtigt at holde sig for øje, at undersøgelsen kun forholder sig til segmenternes omsætningsmæssige størrelse, og hvor mange overnatninger de repræsenterer. Derimod er der ikke nogen vurdering af, hvor mange egentlige besøgende det indebærer. Figur 2.: Oplevelser fordelt på aktivitetsniveau og tilknytning til henholdsvis natur eller kultur Figuren viser, hvordan de syv oplevelsestyper kan differentieres efter hvor højt et aktivitetsniveau, der er i oplevelsestyperne, og efter hvorvidt man har valgt at holde ferie i Danmark på grund af naturen, og de aktiviteter man kan lave i naturen, eller på grund af kulturelle begivenheder og attraktioner. I figuren er de syv oplevelsestyper således defineret efter aktivitetsniveau på den lodrette akse, og i forhold til natur/kultur på den vandrette akse. Størrelsen af boblerne udtrykker den omsætning, som oplevelsestyperne genererede i

12 Sjov i sommerlandet segmentet er det næststørste og det mest interessante for Østvendsyssel Oplevelsescenter. Personerne i dette segment søger primært besøg på attraktioner som hovedindhold i en kyst- og/eller byferie. Det er typisk børnefamilier, der ønsker en børnevenlig ferie med sjove, fælles oplevelser i forlystelsesparker, shopping og sightseeing, og lidt aktivitet i naturen. Turisterne overnatter typisk i feriehuse og på campingpladser. Oplevelseskategorien står for en omsætning på godt 4 mia. kr., svarende til 25 % af den totale omsætning skabt af oplevelserne. Tabellerne nedenfor viser segmentet Sjov i sommerlandets præferencer og demografi. Målgruppen for centret vil naturligvis også bestå af andre af de syv anførte segmenter. Andre målgrupper tema og undervisning Turisme vil spille en afgørende rolle i forhold til driften af centret. Derudover er der dog et unikt potentiale i at medtænke den målgruppe, der vil kunne tænkes at besøge centret i andet øjemed. I den sammenhæng vurderes nedenstående grupper at være relevant. Uddannelsesinstitutioner Børnehaver, folkeskoler, efterskoler, naturskoler, specialskolder og gymnasier med videre. Firmaer her tænkes specielt i forskellige typer af udstillinger, arrangementer, møder og konferencer. Institutioner og organisationer eksempelvis ældre, handicappede, fagforeninger som Dansk Metal m.fl. Private fester, arrangementer, pensionister (specielt tidligere håndværkere) 11

13 Samarbejdsmuligheder og synergi Voergaard Slot trækker årligt et stort antal besøgende til området fra såvel ind- som udland. Det største trækplaster er Middelalderdagene, som gennem 10 dage giver de besøgende en storslået mulighed for at opleve og være en del af livet i middelalderen. Der vil være ridderturnering, middelaldertaffel, gøgl og musik m.v. Voergaard Slot er et kendt og velbesøgt udflugtsmål, som desuden i form og indhold passer sammen med indholdet i Centret. Slottet vil derfor være en attraktiv og ideel samarbejdspartner for Centret. Omvendt vil Centret kunne bidrage til området og Voergaard Slot med en række andre aktiviteter, som vil kunne supplere aktiviteterne på slottet, udvide antallet af betalende besøgende, udvide besøgssæsonen, arealmæssigt kunne tilbyde nye aktivitetsmuligheder for Middelalderdagene. Et hold studerende fra Danmarks Designskole udarbejdede i 2006 tre projekter for turisme i Nordjylland. Det ene af projekterne gik på, at landsdelens slotte skulle være i fokus for udvikling af ny turisme. Ikke alene er mange turister kulturelt interesseret i landsdelens slotte og herregårde, men mange er også interesseret i, at slottene indarbejdes i andre turistmæssige oplevelser. Projektet omtalte, at mange af vore slotte lå isoleret, for langt fra andre turistattraktioner, hvilket betød, at i selektionen af hvad man skal prioritere tid på, blev slottene ofte fravalgt, fordi attraktionen var for lille i forhold til eksempelvis de store turistattraktioner som Fårup Sommerland m.fl. eller fordi slottets attraktion ikke var tilstrækkeligt børnevenligt. Et samarbejde med Voergaard Slot som turistattraktion, vil med Østvendsyssel Oplevelsescenter skabe en synergi mellem den allerede kendte attraktion, slottet, og den nye, oplevelsescentret. Organisation Initiativtager til Centret er foreningen Rødder og Vinger, der med forankring i Østvendsyssels natur- og kulturhistorie har til formål at engagere egnens befolkning, særligt børn og unge. Centret er indtil videre henlagt til Centerudvalget under Rødder og Vinger, men vil, når den rette sammensætning af aktører er bragt på plads, blive videreført som en selvstændig enhed, eventuelt med aktiv deltagelse af foreningen Voergaard Levende Historie. Centerudvalget består af Søren Holm Kristensen, der er formand for Præstbro Borgerforening, og Kurt Rasmussen, der er formand for Rødder og Vinger. Desuden er en følgegruppe etableret, hvor deltagerne kommer fra Brønderslev og Frederikshavn Kommuner, Turisterhvervet, foreningen Voergaard Levende Historie og Voergaard Slot. Der er endnu ikke taget formel stilling til den juridiske organisering, som må blive et resultat af hvilke parter som bliver en del af projektet og hvad der forretningsmæssigt er det mest fornuftige. Udkast til organisationsdiagram fremgår på næste side. Organisationsdiagram for Rødder og Vinger: 12

14 BESTYRELSEN AKTIVITETSUDVALGET CENTERUDVALGET (ØO) ROLLESPILSUDVALGET GØGLERUDVALGET MIDDELALDERUDVALGET SAMARBEJDSPARTNERE Voergård Levende Historie Borgerforeningen Præstbro Frederikshavn Kommune Brønderslev Kommune FØLGEGRUPPE Fundraisers Aalborg Bofællesskabet Holtbjerg Toppen af Danmark Leader + 13

15 Økonomi Der er tale om, at centret nyetableres på et for tiden opdyrket areal tæt op ad Præstbro By. Projektgruppen har haft kontakt til entreprenør Henning Svenningsen, Hjallerup for at få et overblik over de indledende anlægsudgifter. (Se bilag 3) Anlægsudgifter til parkeringsplads ,- Anlægsudgifter til grund under centerhus ,- Kloak/tankanlæg ,- Bygning af hus (afventer tegning og tilbud) ,- Markedsføring det første år ,- Driftsudgifter det første år (leje, el m.m.) ,- Når kredsen af deltagere i centret er afklaret, vil der i fællesskab blive udformet en tidsog opgaveplan for etablering af centret og de indeholdende aktiviteter. Denne tids- og opgaveplan vil naturligvis indeholde et etablerings- og driftsbudget. Finansieringsplan Etableringsdelen vil blive forsøgt finansieret via fonds- og tilskudsmidler. Der er indgået samarbejde med et konsulentfirma om varetagelse af fundraisingarbejdet. Driften skal primært finansieres via centrets aktiviteter og eventuelle offentlige tilskudsmuligheder. Sekundært via fondsmidler til konkrete aktiviteter og tiltag. Når der foreligger en endelig oversigt over projektet og et detaljeret anlægs- og driftsbudget herfor, vil den endelige finansieringsplan blive udformet. 14

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 10 nummererede opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere. Børnene kan se rækkefølgen i det

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013 Torsdag d. 22. august Så kom dagen endelig hvor vi igen skulle af sted på overnatning i Buerup, så da vi havde sagt farvel til mor og far, og bussen var pakket, blev GPS en indstillet til forsamlingshuset

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Marimbas Rejse. En musikalsk fortælling om pigen Marimba og hendes venskab til elefanten Ngoma

Marimbas Rejse. En musikalsk fortælling om pigen Marimba og hendes venskab til elefanten Ngoma Marimbas Rejse En musikalsk fortælling om pigen Marimba og hendes venskab til elefanten Ngoma Opført af: Cahit Ece (musiker) Jimmi Mhukayesango (fortæller) I hæftet finder du historien om Marimba og forslag

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting.

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting. Velkommen til friluftsgudstjeneste i Byoasen. Vi har jo virkelig været heldige med vejret, og vi har også virkelig været heldige med musikken, for i dag har vi fornøjelsen af akkompagnement til salmerne

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Eventyret om det skæve slot

Eventyret om det skæve slot 24 Eventyret om det skæve slot Tema I Børnekulturhus Ama r er et eventyr om, hvordan det lykkedes at bygge landets første børnekulturhus opført fra grunden på baggrund af hårdt arbejde fra en ildsjæl og

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer MIE MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer om at møde ham en dag. Mie er 8lippet, har blåt hår og bruger mere mascara end de 8leste. Hun elsker

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn Brugerundersøgelse november 2013 Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn 1 Brugerundersøgelse november 2013

Læs mere

Polen 2009. En tur til Gdansk Del 3

Polen 2009. En tur til Gdansk Del 3 Polen 2009 En tur til Gdansk Del 3 Portene fra havnefronten ind til byen Sanne på vej ind i byen Gdansk er en helt utrolig flot og velplejet by. Overalt er der rent og pænt, og alle slags butikker forefindes

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT)

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Der skyder i disse år frivillige initiativer op overalt i landet, der er båret af borgernes engagement, og ønske om selv at gøre noget ved samfundet

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Af Lene Marie Seitzberg Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian Seitzberg fra

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge

den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge den lille færge - en godnathistorie med tegninger, som du selv kan farvelægge Historien om Den lille Færge Tøf - tøf, sagde færgen lystigt, da den lagde fra ved anløbsbroen ud for dens hvileplads på søen

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere