UDSLUSNING AF GENOPTRÆNING TIL NATUREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSLUSNING AF GENOPTRÆNING TIL NATUREN"

Transkript

1 UDSLUSNING AF GENOPTRÆNING TIL NATUREN Er udarbejdet af fysioterapeuterne Birgitte Schramm, Kirstine á Porta, Christian Andreasen og Martin Vindbjerg samt ergoterapeut Gitte Holst Thomsen, Sund Rebild, Rebild Kommune. Projekt i samarbejde med Konsulent Nina Schriver, movementum. Projektet er baseret på move nnature, udviklet af Nina Schriver.

2 Indholdsfortegnelse Forord side 2 Målgruppe side 2 Aldringsprocessen side 2 Træning med ældre side 4 Formål side 5 Måleredskaber side 5 Træningsprogram side 6 Test: Balance side 8 Test: Gangtest side 10 Refleksion/Perspektivering side 11 Terapeuternes erfaringer side 11 Konklusion side 12 Kildehenvisninger side 14 Bilag 1: Spørgeskema side 15 1

3 Forord Denne opgave er lavet som en del af projektet Træning i naturen. Projektet giver ideer til hvordan Sund Rebild kan etablere naturtræning, som et træningstilbud til kommunens borgere. Projektets fokusområde er borgere med nedsat balance. Dette kan være borgere, der efter et træningsforløb stadig føler deres gangfunktion er usikker og at dette påvirker deres dagligdag. Projektet forløb over 11 uger, hvor der blev trænet én gang om ugen i én time. Målgruppe Dette projekt har udvalgt borgere, der har været i træning ved fysioterapeut eller ergoterapeut, og som efter træningsperioden stadig har nedsat balance og udholdenhed. Disse borgere har været igennem et træningsforløb af forskellige årsager, bl.a. knæalloplastik og almen svækkelse. Inklusionskriterier til holdet har været borgere der efter endt træningsforløb hos fysioterapeut eller ergoterapeut stadig har behov for balance- og udholdenhedstræning. Vi har fravalgt borgere, der bruger rollator som gang-hjælpemiddel og som ikke selv kan transportere sig til træningsstedet. Der var 7 deltagere på holdet, som hver gang undervistes af 2 fysioterapeuter. Deltagerne havde alle forskellige diagnoser, lige fra apopleksi, knæ- og hoftealloplastik, ankelfraktur samt almen svækkelse efter længere tids hospitalsindlæggelse. Aldringsprocessen I løbet af livet gennemgår mennesket en naturlig aldringsproces, som indebærer forskellige fysiologiske forandringer. Graden af disse forandringer varierer for hvert enkelt individ, og er bl.a. afhængig af genetik, livsform og miljømæssige faktorer (Swane et al, 2002). Den fysiske ydeevne topper i alderen år, hvorefter den aftager langsomt indtil omkring års alderen, hvor store fysiologiske ændringer begynder at ske. Her vil den ældre opleve et markant fald i ydeevnen (Gjerset et al, 2002). Alderdommens fysiologiske ændringer er en kombination af flere faktorer, som vi her vil komme ind på. Kroppens skelet mister med alderen kalkindhold, hvorved knoglerne bliver mere disponible for brud og knogleskørhed. Kropsholdningen vil ændre sig synligt: I thorakalcolumna, er der tendens til en øget kyfose, og i lumbalcolumna vil lordosen blive rettet ud, eller forøget. Hvis lordosen bliver udrettet, vil der 2

4 samtidig ske en formindskning af bækkenhældningen. Denne flekterede holdning flytter tyngdepunktet foran kroppen, hvilket vil sætte store krav til balancen (Trew et al, 2005). I leddene reduceres mængden af ledvæske med alderen. Brusken i et led, hvor der ikke er tilstrækkelig med ledvæske, vil blive nedslidt hurtigere, og leddet vil som en følge af dette blive mere stift. Disse aldersmæssige forandringer vil medføre nogle funktionsforandringer, bl.a. vil leddets støddæmpende effekt blive nedsat, og leddet vil, pga. dets stivhed, blive indskrænket i dets bevægebane. Dette er uheldigt, da led er afhængige af bevægelse for at få tilstrækkelig næring. Den manglende næring vil skabe ændringer i leddenes struktur, samt gøre dem mere skrøbelige (Gjerset et al, 2002). Gang og anden belastning vil resultere i genopbygning af knoglevæv og dermed gøre det stærkere. Desuden stimuleres dannelsen af ledvæske. I nervesystemet sker der også en række ændringer, bl.a. bliver impulshastigheden i det perifere nervesystem (PNS) nedsat. Den nedsatte impulshastighed skyldes lavere ledningshastighed, og en langsommere signaloverførsel i synapserne, pga. et fald i transmitterstof. Dette vil samlet set medføre længere reaktionstid (Gjerset et al, 2002). Der sker endvidere en række ændringer i menneskets sanser. Den førnævnte forringede overførsel i synapserne betyder også, at kroppens sanseceller bliver svækket, hvilket medfører et fald i den kinæstetiske, vestibulære og taktile sans. Sammen med et fald i høre- og synssansen vil dette have konsekvenser for både koordinationen og balancen (Gjerset et al, 2002). I musklerne sker der et fald af fibre, primært de hurtige (fast twich/ft). Endvidere sker der en ændring af de motoriske enheder, da nogle af nervegrenene til fast twich fibrene dør. Disse grene bliver erstattet af nervegrene fra de langsomme (slow twich/st) fibre, og derved påvirkes FT fibrene af de langsommere nervegrene. Dette kan også være med til at reaktionstiden bliver langsommere og bevægelserne mere ukoordinerede (Gjerset et al, 2002). De ovennævnte punkter er det, som kan kaldes for almindelig slitage hos ældre. Derudover kommer forskellige sygdomme ind i billedet, som kan medvirke til at forværre en tilstand eller fremskynde alderdommen. Her skelnes mellem alvorlige sygdomme og de mere hverdagsagtige sygdomme, 3

5 som fx sukkersyge, gigt og forhøjet blodtryk (Gjerset et al, 2002). Disse sygdomme er ikke nødvendigvis livstruende, men må siges at spille en rolle i, hvorledes alderdommen forløber. Aldring kan siges, at være en konsekvens af en række mindre ændringer i kroppen og dens tilstand. De samlede påvirkninger af disse ændringer bliver tilsammen en stor ændring, der betyder, at kroppen ældes og bliver svagere. Jo mere kroppen svækkes, jo flere funktionsbegrænsninger (Rold et al, 1996). Aldringsprocessen er ikke alene under indflydelse af biologiske faktorer. Rent psykologisk kan den ligeledes påvirkes på både godt og ondt. Undersøgelser har vist, at ældres sociale netværk spiller en stor rolle i opretholdelsen af et langt og sundt liv. Det, at ældre har familie og venner omkring sig, bevirker at de får et øget mentalt overskud, hvilket vil give dem flere ressourcer i hverdagen. Et udtryk inden for psykologien, som her er værd at nævne, er ordet mestring, som relaterer til, hvordan mennesker forholder sig til de forskellige situationer og hændelser de bliver udsat for i livet. Det har vist sig at ældre mennesker, der ikke lader sig stresse af livets hændelser, (dvs. de har en god mestringsevne) har større chancer for et langt liv med højere livskvalitet (Kirk et al, 2002). Træning med ældre For at kunne fungere i hverdagen, er der en række fysiske forudsætninger, der skal være på plads: kondition, muskelfunktion, balance, reaktionsevne og bevægelighed. Svækkelse på et af disse punkter kan medføre funktionstab, samt have negativ indflydelse på de andre områder. Den optimale træning af ældre ville være at træne alle de ovenstående punkter, idet det samlet ville bidrage bedst muligt til deres funktionalitet. Der kan dog være visse problemer ved at træne de forskellige egenskaber sideløbende. Hvis der fx ikke kan genereres en vis muskelkraft, vil det ikke være muligt at lave kredsløbstræning. Ældre kan ligeledes være indskrænket i deres bevægelighed, og ved en sådan gruppe ville det være nødvendigt at indlede med bevægelighedstræning, før andre egenskaber ville kunne trænes. Balancen er et samspil mellem sanseindtryk og evnen til at omsætte disse til en passende reaktion. Følesansen, muskel- og ledsanser, balanceorganer i øret og synssansen indgår alle i balanceevnen (Swane et al, 2002). Det at være fysisk aktiv og træne, vil have en gavnlig effekt på balancen, men der kan også udføres decideret balancetræning. Hvis man vil træne balanceevnen mere præcist, kan 4

6 man vælge øvelser, som gradvist stiller større og større krav til samspillet mellem syn, ørets ligevægtssystem og de øvrige sanse-informationer fra led, muskler m.v. Balancetræning kan fx foregå efter det såkaldte stigeprincip, hvor øvelserne progredieres hele tiden. Ovenstående giver forklaring på hvorfor målgruppen, som oftest, vil være bestående af ældre. Det fortæller også hvilke konsekvenser manglende træning vil medføre og hvilke temaer vi skal inddrage i træningen, for at få den mest målrettede og effektive træning. Formål Formålet med projektet er at forbedre deltagernes gangfunktion og deri deres balance og udholdenhed. Opnåelse af dette ser vi som succeskriterier. Argument for formålet: Hvis dette bedres, vil borgerne lettere kunne deltage i aktiviteter udenfor hjemmet, lettere kunne klare ADL og nedsætte risikoen for fald. Da målgruppen hovedsageligt er bestående af ældre, vil et fald kunne have alvorlige konsekvenser. Til opnåelse af dette overordnede formål, har vi taget afsæt i balance og udholdenhed som hovedtemaer. Måleredskaber For at effektmåle på dette projekt, benyttede vi 2 måleredskaber; En gangtest og en stående balancetest, begge tests er modificerede for at ramme denne brede målgruppe. Derudover et spørgeskema, som deltagerne besvarede ved forløbets afslutning. Timed up and go (modificeret): Borgeren skal rejse sig fra en stol med armlæn og derefter gå 30 meter til en markering. Dette tages der tid på, og det noteres, hvis der benyttes ganghjælpemiddel. (webkilde 1) Guralniks balancetest/ét bens balance test: Borgeren skal under udførslen stå med krydsede arme foran på brystet under hele testen. Hvis der laves et sidestep eller hvis armene flytter sig fra brystet stoppes testen. I den første del af testen skal borgeren stå med samlede fødder i 10 sekunder, hvis dette klares går borgeren videre til den næste test. Her skal borgeren stå i semitandems stilling, hvor den ene fod stilles i forlængelse af den anden fods storetå. Klares de 10 sekunder går borgeren videre til at skulle stå i tandems stilling, hvor den 5

7 ene fod er i forlængelse af den anden. Hvis dette klares, skal borgeren stå på et ben, indtil der benyttes sidestep eller armene flyttes fra brystet. (webkilde 2) Begge test blev lavet for alle borgere ved projektets start og slut. Dette vil kunne give os et billede af, om funktionsniveauet er bedret for deltagerne. Grafisk illustreret ser testene ud som følger: Samlede ben: Semitandem: Tandem: Et bens test: Spørgeskema: For at få et indblik i borgernes opfattelse af træningsforløbet, og om træningen har haft en indvirkning på deres dagligdag, benyttede vi et selvkonstrueret spørgeskema. Se bilag 1 Træningsprogram Vi har gennem hele forløbet ladet de valgte øvelser tage udgangspunkt i de overordnede temaer; Balance og udholdenhed. Det har med afsæt i disse temaer som fundament, været muligt at graduere alle øvelserne, så de gradvist er gjort sværere i takt med borgernes øgede balance og mod på større udfordringer. Der trænedes derfor i henhold til det førnævnte stigeprincip. Opvarmning Vi startede med 10 minutters opvarmning inde i skovbunden. - gang på stedet 6

8 - armene svinges med - Gang mellem træerne, når et træ passeres placeres skiftevis højre og venstre fod på træerne. Undervejs giver instruktøren ideer til nye tiltag, fx at gangen mellem træerne skal laves med høje knæløft, hælspark eller armsving. Det kan også være ift. hvordan foden placeres på træet, fx med indersiden af foden, ydersiden af foden, med hælen osv. Balancebane Alle går igennem balancebanen i ca. 10 minutter. Den er bestående af pinde, store grene og træer, som kræver at deltagerne: - Går på line - Går slalom - Træder over en høj forhindring - Træder over flere små forhindringer Deltagerne gennemfører banen i deres eget tempo. Idet balancebanen laves i skovbunden er underlaget blødt og er på den måde en udfordring i sig selv at gå i. Progression på balancebanen kan være øget tempo, højere og flere forhindringer. Bakketræning Deltagerne har gået op og ned af bakker. Der blev lagt vægt på, at det skulle foregå i så hurtigt et tempo som muligt. Dog ikke hurtigere, end at de havde kontrol på deres balance. 7

9 Test: Balance X svarer til at deltageren har bestået testen i de 10 sekunder. Person: K Samlede ben Semitandem Tandem Et bens test Start X X 2:43 sek. Slut X X X 2:30 sek. Person: F Samlede ben Semitandem Tandem Et bens test Start X 8:65 sek. Slut X X X 2:07 sek. Person: A Samlede ben Semitandem Tandem Et bens test Start 7:35 sek. Slut X 15:83 sek. Person: I Samlede ben Semitandem Tandem Et bens test Start X X 1:97 sek. Slut X X X 2:63 sek. Person: T Samlede ben Semitandem Tandem Et bens test Start X X X 1:67 sek. Slut X X X 8:53 sek. 8

10 Person: KN Samlede ben Semitandem Tandem Et bens test Start X X X 3:35 sek. Slut X X X 10:51 sek. Person: H Samlede ben Semitandem Tandem Et bens test Start X X X 22 sek. Slut X X X 39:11 sek. 9

11 Test: Gangtest Person: K Start Slut 23:04 sek. 27:58 sek. Person: F Start Slut 39:98 sek. 41:57 sek. Person: A Start Slut 42:22 sek. 45:93 sek. Person: I Start Slut Hjælpemiddel: Stokke 38:11 sek. 39:07 sek. Person: T Start Slut 23:61 sek. 22:45 sek. Person: KN Start Slut 24:15 sek. 24:34 sek. Person: H Start Slut 28:26 sek. 26:41 sek. Som resultaterne af balancetesten viser, har alle deltagerne forbedret sig væsentligt. Hvorimod at der stort set ikke er nogle deltagere der har forbedret deres gangtest. 10

12 Dette kan indikere at træningen i naturen har en gavnlig effekt på borgerens balance mere end deres ganghastighed. Det resultaterne ikke viser er, om borgerens udholdenhed er blevet bedre. Resultaterne af spørgeskemaet har været ret enslydende. De er alle meget godt tilfredse med forløbet. De synes det har været rart at komme ud i naturen. Flere af deltagerne skriver at det har været hårdt og en stor udfordring. Udfordringerne har været både fysiske og mentale. Med det mener vi det at komme ud i nogle områder hvor borgeren normalt ikke færdes. Refleksion/perspektivering Til udvælgelse af målgruppen dukkede flere problemstillinger op. Målgruppen skulle selvstændigt kunne køre til og fra træningsstedet, da vi ikke var i stand til at få dækket kørslen økonomisk. Dette har derfor betydet, at relevante borgere måtte ekskluderes. Hvis målgruppen var svækket fysisk, så ville målrettet styrketræning have en bedre effekt, hvis man kigger på evidens indenfor området. Her skal man træne få gentagelser med stor vægtbelastning til udtrætning, dette er derfor mest hensigtsmæssigt og lader sig bedst muligt gøre i et træningscenter. Holdet er derfor efter vores vurdering ikke ideelt til meget fysisk svækkede borgere og borgere i det tidlige genoptræningsstadie, restriktioner og regimer postoperativt taget i betragtning. Manuel og specifik træning udføres ligeledes mere hensigtsmæssigt i indendørs træningslokale, pga. kapselskrumpninger, muskelforkortninger o.l. Resultaterne peger på, at det er relevant for en målgruppe, der er langt i deres træningsforløb, men stadig har balance- og udholdenhedsproblemer. Terapeuternes erfaringer Vi har gradvist i forløbet følt os mere trygge ved at lade borgerne træne i skoven og har over tid ikke været så nervøse for at de skulle falde. Ligeledes bevægede de sig gradvist mere trygt i skoven og virkede ikke længere selv nervøse for at falde. Undervisningen gik derfor gradvist fra at være deduktiv til mere induktiv. Der blev under hele forløbet taget individuelle hensyn, da borgernes funktionsniveauer var vidt forskellige. Som det fremgår af den valgte gangtest, viser denne borgernes evne til at gå 30 meter på tid, og siger dermed ikke noget om borgernes eventuelle udvikling i udholdenhed. 11

13 Da et af formålene var at bedre borgernes udholdenhed, ville en specifik udholdenhedstest derfor have været mere hensigtsmæssig, for derved at kunne konkludere på træningseffekten. Her kunne der f.eks. bruges 2-minutters knæløft test fra Senior Fitness Test (Rikli et Jones) Vi har oplevet en stor fordel ved at kunne anvende naturen som uderum til træning, i forhold til brug af inde-rummet i de vante træningslokaler. Tilbuddene adskiller sig fra hinanden ved, at der selvsagt udendørs er frisk luft og højt til himlen, hvilket vi oplevede som motivationsfaktor og kilde til velvære for både os og borgerne. Forholdet mellem terapeut og borger oplevede vi anderledes udendørs, mere frit og afslappende, til dels pga. de bredere grænser for træningen, hvor borgerne udendørs er mere selvstyrende end indendørs ved træningsmaskinerne. Derudover er der utrolig meget at hente træningsmæssigt i naturen, fx det konstant skiftende, ujævne underlag i skovbunden, som bidrager til fantastisk god balancetræning i sig selv. Konklusion Testresultaterne og resultaterne af spørgeskemaerne viste os, at forløbet med træning i naturen med vores valgte målgruppe overordnet set kan betegnes som en succes. Borgerne har givet udtryk for at have nydt forløbet og profiteret heraf, både fysisk, mentalt og socialt. Den for alle deltagerne forbedrede balance taler for en generel mindsket faldrisiko og dermed økonomisk gevinst, for slet ikke at tale om den øgede livskvalitet det resulterer i for borgerne, når de mere ubesværede og trygge kan udfolde sig i et mere aktivt liv. Træningen vil dermed givet bidrage til borgernes vedholdenhed i forhold til fysisk aktivitet, og dermed forlænge evnen til selvstændighed i deres hverdag. Vi vurderer derfor at det på mange måder er fordelagtigt at fortsætte med træning i naturen af denne målgruppe af borgere og mener samtidig der ved et kontinuerligt kørende hold vil kunne være en økonomisk gevinst at hente, pga. færre visiteringer til individuel træning. Holdet vil komme til at fungere som et udslusningshold, og vi vil dermed have lettere ved at slippe/afslutte en borger, efter et individuelt træningsforløb. Der vil kunne være op til 10 borgere på et hold ad gangen, og undervisningen varetages af 2 fysioterapeuter. Vi ser en udfordring i den praktiske tilgang til visiteringen til holdet. Skal der visiteres til naturhold, vil Rebild kommunes myndighedsafdeling selvsagt komme til at spille en rolle heri. Derudover vil det være nødvendigt at der fra kommunens side tages stilling til muligheden for at få bevilliget kørsel til og fra træning i naturen, da der skal være Lighed i sundhed og dermed lige 12

14 tilgang for alle borgere til tilbuddet. Rebild Kommune profilerer sig endvidere med netop denne mulighed for naturen som træningssted, og vi mener derfor der er meget der taler for bevilling af kørsel i forbindelse med træning i naturen. 13

15 Kildehenvisninger Gjerset, Asbjørn et al. 2002: Idrættens Træningslære, Gads Forlag Kirk, Henning et al. 2002: Viden om aldring veje til handling, Munksgaard Danmark Trew, Marion et al. 2005: Human Movement, Elsevier Health Sciences Rikli et Jones 2004: Senior Fitness Test, FADL Webkilder Webkilde 1: Webkilde 2: 14

16 Bilag 1 Udslusning af genoptræning til naturen Spørgeskema/slutevaluering Kan du mærke nogen forskel i hverdagen fra forløbets start til slut? Hvordan har du oplevet forløbet? Ville du fortsætte på holdet, hvis det ikke stoppede? Har du eventuelle ideer til forbedringer? Evt. 15

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre for holde

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen.

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Referat PolioCafé den 8. september 2014 Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Fra januar bliver poliocaféen afholdt den 1. mandag i måneden

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

Inspiration til bevægelse i naturen

Inspiration til bevægelse i naturen Inspiration til bevægelse i naturen Af Nina Schriver, fysioterapeut og ph.d., ejer af firmaet movementum. I Kærehave projektet blev move nnature konceptet, som jeg har udviklet, brugt i undervisningen

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud.

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud. AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2014/2015 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Motion. for polioramte

Motion. for polioramte Motion for polioramte 2 Motion for polioramte Motion for polioramte Som polioramt kan man opleve, at kræfterne svinder, når man bliver ældre, og det er vigtigt at overveje, om den nedsatte styrke skyldes,

Læs mere

Fald og faldforebyggelse. Poliocafe 7. nov 2016 Marc Hemmingsen, Ellen Madsen og Merete Bertelsen, Fysioterapeuter

Fald og faldforebyggelse. Poliocafe 7. nov 2016 Marc Hemmingsen, Ellen Madsen og Merete Bertelsen, Fysioterapeuter Fald og faldforebyggelse Poliocafe 7. nov 2016 Marc Hemmingsen, Ellen Madsen og Merete Bertelsen, Fysioterapeuter Faldhyppighed -Danmark Omkring 1/3 af alle over 65 år falder mindst en gang om året, og

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Introduktion til step

Introduktion til step Øvelser til step Introduktion til step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Motorikken 5.-6. Klasse

Motorikken 5.-6. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER Husk hviledage! Alle tre træningsprogrammer udfordrer din styrke og kondition. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at holde en hviledag efter hvert træningspas. 28 I FORM 4/2016 3 seje programmer til

Læs mere

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig

Læs mere

Skrald, andebrød og fejekost

Skrald, andebrød og fejekost inspirationshæfte Skrald, andebrød og fejekost Dagligdags gøremål er god træning Skrald, andebrød og fejekost Dagligdags gøremål er god træning Når du bliver ældre og begynder at føle, at du kan mindre

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2015/2016 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Primært fokus: nakke, knæ og ankler. Skadesforebyggelse - Katrine Boel Gjerum

Primært fokus: nakke, knæ og ankler. Skadesforebyggelse - Katrine Boel Gjerum Primært fokus: nakke, knæ og ankler Skadesforebyggelse - Katrine Boel Gjerum 1 Hvad er idrætsskader? Alle skader der opstår i forbindelse med idræt I gymnastik typisk fibersprængning, forstuvning af ankel

Læs mere

HUSK I FORM LØBET 2016 DAG 1 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6. 1 km langsomt. Pause: 1 min x 4. Pause: 2 min x 4. Pause: 2 min. 2 km fart.

HUSK I FORM LØBET 2016 DAG 1 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6. 1 km langsomt. Pause: 1 min x 4. Pause: 2 min x 4. Pause: 2 min. 2 km fart. 3 kvinder blev flere minutter hurtigere sådan gjorde de! HUSK I FORM LØBET 2016 På kun 30 dage kan du forbedre din løbetid, hvis du følger I FORMs løbeprogram. Alle kan være med, for programmet tager udgangspunkt

Læs mere

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at:

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at: Sæt fokus på det aktive liv At bevæge sig både fysisk og mentalt er vigtigt igennem hele livet. I Favrskov Kommune sætter vi derfor fokus på dagligdagens små aktiviteter til at styrke krop og sind. Når

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 VELKOMMEN... INDHOLD Kære læser Denne folder introducerer dig til stepøvelser, hvor du bruger en stepbænk eller et trappetrin. Folderen er udarbejdet

Læs mere

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik Generel information Det er vigtigt, at du hele tiden tager hensyn til smerter i forbindelse med træning og dagligdags aktiviteter. Dvs. du må gerne mærke ømhed og let smerte under træningen, men ikke opleve

Læs mere

Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel.

Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel. At sidde på stolen Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel. Tempo Udfør øvelserne i det tempo du føler, er behageligt. Variere gerne tempoet. I balanceøvelser

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Målmandstræning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Målmandstræning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Træningsprogram til stolemotion

Træningsprogram til stolemotion Træningsprogram til stolemotion At sidde på stolen: Sæt dig ude på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for at benene er placeret i ret vinkel. Tempo: Udfør øvelserne i det tempo du føler, er behageligt.

Læs mere

Motorikken 2. Klasse

Motorikken 2. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Operation Du har haft en skade på din menisk, som var

Læs mere

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Hvor er dit ømme punkt? I lænden, knæet eller et helt tredje sted? Du er ikke alene. Over halvdelen af os har i de sidste par uger haft ondt i led, ryg eller muskler.

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter Stabiliserende operation i lænden

Patientvejledning. Træningsprogram efter Stabiliserende operation i lænden Patientvejledning Træningsprogram efter Stabiliserende operation i lænden Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt Mange, der

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese Patientvejledning Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt

Læs mere

Vurdering af AssiStep

Vurdering af AssiStep KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af AssiStep Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

Styrketræning for rullere

Styrketræning for rullere Styrketræning for rullere Kopieret fra: www.go motionshop.dk. Se også dette link, hvor øvelserne vises live: http://www.gomotion.dk/peasp?p_id=250&page=1 Når man løber på rulleskøjter oplever man, specielt

Læs mere

Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune

Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune Center for Sundhed & Pleje Version 3, nov. 2014 Titel: Gældende for: Ansvarlige: Målgruppe: Formål: Begreber: Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune Ledere i

Læs mere

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud T R Æ N I N G S G U I D E til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud Træningsguide til patienter med hoftebrud Det er vigtigt, at du så hurtigt som muligt kommer i gang med

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

De legende mennesker FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

De legende mennesker FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Henrik Hautop Lund De legende mennesker Fakta Fald i kondition fra 20-60 års alderen på 30% - hvis man ikke holder samme vægt forværres den med yderligere 10% Muskelstyrken falder med 20% Fra 60 års alderen

Læs mere

INDHOLD. Øvelse 5. saven 66

INDHOLD. Øvelse 5. saven 66 INDHOLD INDLEDNING 7 FALDULYKKER OG BALANCE 11 TÆNK SUNDHED OG BALANCE IND I DIN HVERDAG 19 Gener og gode vaner 21 Fødderne 22 Benene 25 Maven og fordøjelsen 28 Knoglerne 33 Ryggen 35 Brystkassen 38 Nakken

Læs mere

Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 2

Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 2 Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 2 Øvelser efter hofteartroskopi uge 3-5 Dette program indeholder progression af de indledende øvelser, som du har udført de første uger efter operationen. I de

Læs mere

!////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HIK U1 Pige Sommerprogram //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Minimum træninger om ugen Ugentligt: 1 x løb (eller anden

Læs mere

Genoptræningsprincipper.

Genoptræningsprincipper. Genoptræningsprincipper. Genoptræning hvad gør jeg? Når skaden er sket, og den rigtige diagnose er stillet, er det vigtigt at få etableret det rigtige genoptræningsforløb. Akutte skader og overbelastningsskader

Læs mere

Træningsprogram. Øvelser for smerter i achillessenen

Træningsprogram. Øvelser for smerter i achillessenen Træningsprogram Øvelser for smerter i achillessenen Træning af kroniske smerter i achillessenen Kroniske smerter i achillessenen kan afhjælpes med regelmæssig styrketræning af senen, hvor senen belastes

Læs mere

AUDI CHALLENGE 1900 HALVMARATHON

AUDI CHALLENGE 1900 HALVMARATHON Uddybe løbeprogrammets formål og træningsprincipper Løbeprogrammet er bygget op på den måde, at du kun skal træne de dage, som du har tid og lyst til. Det er ikke meningen, at du skal træne alle dage,

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

Information og træningsprogram til hjertepatienter

Information og træningsprogram til hjertepatienter Patientinformation Information og træningsprogram til hjertepatienter Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Rev. okt. 2010 Information om fysisk aktivitet Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne

Læs mere

Fakta om gigt Rigtigt gigtfodtøj

Fakta om gigt Rigtigt gigtfodtøj GIGT & FØDDER Gigt i fødderne Gigt kan gøre tilværelsen besværlig, men det behøver livet ikke at blive ringere af. Ofte drejer det sig om at gribe tingene lidt anderledes an. Den moderne behandling af

Læs mere

Sådan mikrotræner du på 5 minutter

Sådan mikrotræner du på 5 minutter Sådan mikrotræner du på 5 minutter I denne guide får du to træningsprogrammer med øvelser, du kan have med dig over alt. Print og tag med. Af Line Felholt, 15. december 2012 03 Soldater-træning på 5 minutter

Læs mere

Motorikken Børnehaveklasse

Motorikken Børnehaveklasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Nakkeøvelser Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Øvelser som styrker, stabiliserer og forbedrer udholdenhed af din nakke og giver

Læs mere

Balancetræning - brug af vippebræt. Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken

Balancetræning - brug af vippebræt. Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Balancetræning - brug af vippebræt Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Generelt om brug af vippebræt Formål Træning på vippebræt medvirker til at forbedre din balance

Læs mere

Tilbud om tilskud til deltagelse i tillempet styrketræning for 75+ årige deltagerantal og karakteristik

Tilbud om tilskud til deltagelse i tillempet styrketræning for 75+ årige deltagerantal og karakteristik Den 12. september 2014 Notat: Tilbud om tilskud til deltagelse i tillempet styrketræning for 75+ årige deltagerantal og karakteristik 1. Indledning I forlængelse af Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling

Læs mere

Øvelser for gravide i vand

Øvelser for gravide i vand Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide i vand Patientinformation www.koldingsygehus.dk I løbet af graviditeten er det vigtigt, at du holder dig i god form. Det er en god idé at træne 1

Læs mere

Springerknæ Informations- og træningsprogram

Springerknæ Informations- og træningsprogram Springerknæ Informations- og træningsprogram Information Springerknæ også kaldet Jumpers Knee er en meget almindelig overbelastningsskade hos idrætsfolk - både motionister og atleter. Tilstanden er karakteriseret

Læs mere

Til patienter og pårørende. Specifik knætræning. Øvelsesprogram for VMO. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken

Til patienter og pårørende. Specifik knætræning. Øvelsesprogram for VMO. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken Til patienter og pårørende Specifik knætræning Øvelsesprogram for VMO Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken VMO Udleveret af: Tlf.nr.: 79 97 61 63 VMO er en muskel og er en forkortelse

Læs mere

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Træningsprogram 0 Opvarmningsprogram Øvelse Stræk dig skiftevis søger op mod loftet 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Svaje ned strit med numsen og runde op kig ind på maven Kør skuldrene rundt -

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

Max løft. Af Fitnews.dk - onsdag 04. juli, 2012. http://www.fitnews.dk/artikler/max-loft/

Max løft. Af Fitnews.dk - onsdag 04. juli, 2012. http://www.fitnews.dk/artikler/max-loft/ Max løft Af Fitnews.dk - onsdag 04. juli, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/max-loft/ Hvad vil det sige, at øge styrken? Det er ikke altid helt klart, men det drejer sig grundlæggende om at kunne løfte

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Basal kursus i Idrætsskadebehandling og forebyggelse 1 FORMÅL MED KURSET AKUT SKADE

Basal kursus i Idrætsskadebehandling og forebyggelse 1 FORMÅL MED KURSET AKUT SKADE TEAM DANMARK KURSUS I BASAL IDRÆTSSKADE- BEHANDLING OG FOREBYGGELSE AKUT SKADE FORMÅL MED KURSET AT I LÆRER AT UDFØRE KORREKT AKUT SKADES-BEHANDLING AT I FÅR INDSIGT I KROPPENS ADVARSELSSIGNALER AT I FÅR

Læs mere

Motorikken 1. Klasse

Motorikken 1. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

Alle træningspas slutter stille og roligt evt., med lidt afspænding.

Alle træningspas slutter stille og roligt evt., med lidt afspænding. Uddybe løbeprogrammets formål og træningsprincipper Løbeprogrammet er bygget op på den måde, at du kun skal træne de dage, som du har tid og lyst til. Det er ikke meningen, at du skal træne alle dage,

Læs mere

Brud på anklen. - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen - konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver behandling. Formålet

Læs mere

Sundhedstjenesten. Styrk dit barns fødder. Rigtig god fornøjelse. www.sundhedstjenesten-egedal.dk. Udendørs aktiviteter: Husk altid de gode sko.

Sundhedstjenesten. Styrk dit barns fødder. Rigtig god fornøjelse. www.sundhedstjenesten-egedal.dk. Udendørs aktiviteter: Husk altid de gode sko. Udendørs aktiviteter: Husk altid de gode sko. Det styrker knæene at køre på løbehjul, hvor der selvfølgelig skiftes ben ind imellem. Styrk dit barns fødder Det styrker knæene at cykle- gerne lidt op af

Læs mere

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT FORORD TIL STYRKEØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER

Læs mere

Nej tak! Sund hele livet. helse: tema

Nej tak! Sund hele livet. helse: tema Tema Sund hele livet Nej tak! Vidste du, at din styrke og kondition bliver nedsat med alderen? Lær at teste dig selv og se, hvor god din fysiske form er og få samtidig viden om anerkendte træningsmetoder.

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Z-Health

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Z-Health Dato: 31-08-2016 Rettet af: Maria og ASRA Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Z-Health Stamdata Projektnavn Z-health Version: 6 Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-0216

Læs mere

AquaMama. Vandtræning for gravide

AquaMama. Vandtræning for gravide AquaMama Vandtræning for gravide AquaMama AquaMama er seks effektive øvelser, der holder dig i form, mens maven vokser. Øvelserne er udviklet af Gigtforeningen i samarbejde med Rigshospitalets specialister.

Læs mere

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Horsens 8. marts 2010 Lis Puggaard, chefkonsulent Fremtidens ældre! Det forudses, at der i den kommende ældrebefolkning vil være en stor gruppe

Læs mere

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening BALANCE Træningsprogram Svimmel genfind balancen Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening Udarbejdet af Fotos Layout Trykt og udgivet af Der er ydet støtte til

Læs mere

Sådan træner du i bassin efter fitboneoperation

Sådan træner du i bassin efter fitboneoperation Bassintræning i varmtvandsbassin: har smertedæmpende effekt gør svære bevægelser lettere har en afslappende effekt udnytter vandmodstanden reducerer din kropsvægt på grund af opdriften giver dig en øget

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

BLIV STÆRK. guide. Tag et hvil - og. sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

BLIV STÆRK. guide. Tag et hvil - og. sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tag et hvil - og 8 sider BLIV STÆRK Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Træningsprogram: Hele kroppen på 35 min. Restitution INDHOLD

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Patientinformation Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 Der er forskel på, hvordan multipel sklerose påvirker den enkeltes mobilitet. For at få bedre viden om emnet, gennemførte man for nogle år siden en stor international undersøgelse.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs.

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs. Genoptræning ning Udført af: Forebyggelse og Sundhed (Forebyggelse og Sundhed) Antal besvarelser: 29 Udførelsestidspunkt: 7-6-2 8:2:28 Info: Dataindsamlingen afsluttet. Genoptræning ning Hvor foregik din

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder i lysken Du er blevet opereret og har fået fjernet lymfeknuder i din lyske. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til, hvordan du træner

Læs mere

Faldforebyggelse Savner du selskab til maden, så få dig en spiseven

Faldforebyggelse Savner du selskab til maden, så få dig en spiseven Faldforebyggelse Hvad kan du selv gøre for at forebygge fald: Hjemmets indretning Undgå løse tæpper og ledninger. Sørg for god plads og gode lysforhold, både nat og dag. Skridsikkert underlag i badeværelse.

Læs mere

CMT intro september 2016 Behandling og træning. Fysioterapeut Pia Zinck Drivsholm

CMT intro september 2016 Behandling og træning. Fysioterapeut Pia Zinck Drivsholm CMT intro 16-18 september 2016 Behandling og træning Fysioterapeut Pia Zinck Drivsholm Fysiske symptomer ved CMT Nedsat kraft Nedsat balance Ændret følesans Nedsat ledbevægelighed Smerter Træthed Hvorfor

Læs mere

Indsættelse af nyt hofteled

Indsættelse af nyt hofteled Information og øvelsesprogram Indsættelse af nyt hofteled uden restriktioner Fysioterapien SVS Indholdsfortegnelse Information side 2 Bilkørsel side 3 Øvelsesprogram side 4 Liggende øvelser side 5 Stående

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere