Skjervøy kirkebok 1784 til 1786

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skjervøy kirkebok 1784 til 1786"

Transkript

1 Skjervøy kirkebok 1784 til 1786 I: N: J: MDCCLXXXIV. Festo Ciriumcision: Christi forrettede jeg Kirketjæneste ischjærvøe Conf: & Comm: 39. Dom: P Festum Novi Anni, Dom: Ima, IIdo & IIItia P: Epiphan:Messefald dels formedelst et urolig Vejr, dels af Mangel paatilhørere. Dom: IVta P: Epiph: fremkom ikke flere, end 12 Mennisker, af hvilke5 Conf: & Comm: og siden læst i Postil. Døbt Christopher Nielsen ogane Hansdatter Uløebugt Deres 5te Barn født d 21de Desemb: a: p:kaldet: Christian. Faddere: Michel Olsen Ravels Ejde, Michel JohansenUløebugt, Anders Nielsen ibid. Inger Jacobsdatter Schjærvøe, BeritMichelsdatter ibid: Indleed denne Mands Qvinde. Dom: Septuages: fremkom ikke flere end 16 Mennisker, af Hvilke 4Conf: & Comm: og blev siden læst i Postil. Døbt Anders Rejersen ogelen Olsdatter Stoervig Deres 4de Barn født d 22de Desemb: a: p:kaldet: Inger. Faddere: Niels Mogensen Stoervig, Anders JoensenNordkjos, Inger Jacobsdatter Schjærvøe, Kirsten Mathiædatter Rejsen,Marit Olsdatter Moursund. Indleed denne Mands Qvinde. Dom: Sexages: forrettede jeg Kirketjæneste i Schjærvøe for omtrent30 Mennisker, Conf: & Comm: 3. Døbt Niels Nielsen og KirstenJosephsdatter Qvænangen. Deres tvilling?børn født d 21de Desemb:a:p: det ene Kaldet: Elen. Faddere: Niels Aslagsen Langstrand, NielsCnutsen Schjærvøe, Inger Jacobsdatter ibid. Marit Johannisdatteribid. Sigrie Jacobsdatter ibid. Det andet hjæmmedøbt af MaritAndersdatter Qvænangen og Kaldet: Joen. Faddere: Anders AndersenQvænangen, Ole Joensen ibid. Michel Michelsen ibid. Ahlet Nielsdatteribid. Elen Michelsdatter ibid. Indleed denne Mands Qvinde. Dom: Esto Mihi Messefald formedelst ondt Vejr. Dom: Invocat: forrettede Jeg Kirketjæneste i Schjærvøe Conf: &Comm: 28. Døbt Peder Nielsen og Elen Olsdatter BuerfjordDeres 1ste Barn født d 15de

2 Februar: Kaldet: Elen. Faddere: HenricJoensen Alten, Joen Joensen Buerfjord, Ane Aanetsdatter ibid. IngerLarsdatter Langfjord, Inger Jacobsdatter Schjærvøe. Indleed dennemands Qvinde. Dom: Reminiscere ligesaa Kirketjæneste i Schjærvøe Conf: & Comm: 18.Døpt 1mo Samuel Isaachsen og Kirsten Cnutsdatter Rejsen. Deres 7deBarn født in Februar: Kaldet: Kirsten. Faddere: Johannis JohannisenRejsen, Cnut Andersen Schjærvøe, Inger Jacobsdatter ibid. MaritJohannisdatter ibid. Elen Pedersdatter Rejsen, Indleed denne MandsQvinde. 2do Ole Jacobsen og Kirsten Hansdatter Rotsund?Elven.Deres 4de Barn født d 19de Januar: Kaldet: Kirstina. Faddere: RejerClausen Oxfjord, Niels Nielsen ibid. Marit Joensdatter ibid. GundhildArentsdatter Rotsund?Elven Aarshild Olsdatter RavelsEjde. Indleed denne Mands Qvinde. 3tio Confirm: Daaben over Niels Nielsen og Ragnhild HenricsdatterSegelvig. Deres4de Barn født d 11te Januar: hjæmdøbt af Ole NielsenSegelvig og Kaldet: Caren. Faddere: Hans Lassesen Schjærvøe, ArentNielsen Segelvig, Marit Joensdatter ibid. Doret Nielsdatter Uløebugt,Malena Olsdatter Hamnæs. Indleed denne Mands Qvinde. Dom: oculi Messefald formedelst ondt vejr. 27 Domin: Lætare forrettede Jeg Kirketjæneste i Schjærvøe Conf: & Comm:13. Døbt Rejer Pedersen og Berit Isaachsdatter Stoervig. Deres 5teBarn født d 24de Januar: Kaldet: Aanet. Faddere: Johannis IsaachsenStoernæs, Amund Nielsen Oxfjord, Niels Lasssen Stoervig, MaritSvendsdatter ibid. Inger Jacobsdatter Schjærvøe. 2do Confirm: Daabenover Hartvig Olsen og Oliva Andersdatter Vorterøe. Deres 4de Barnfødt d 24de Desemb:hjæmdøbt af Joen Nielsen Vorterøe og Kaldet:Christian. Faddere: Niels Øye Rotsund, Andreas Thomæsen Vorterøe,Jacob Johannisen Kaagen, Caren Nielsdatter ibid. Maria JohannisdatterMoursund, Indleed disse 2de Mænds Qvinder. Dom: Judica Messefald af Mangel paa Tilhørere Dom: Palm: Die Virid: & Soterias hindrede Vejret GudstjænestensForrettelse i Schjærvøe. Feria: Ima Pascat: forrettede Jeg Kirketjæneste i Schjærvøe.Døbt 1mo Joen Nielsen og Inger Mortensdatter Heggelund Vorterøe Deres6te Barn Født d 11te Februar: Kaldet: Inger Margrete. Faddere: Sr:Johan Hysing, Jørgen Christian Hamnæs, Ingebor Staebruen ibid.bergitta Schyttes. Schjærvøe, Abel Gamst Moursund. 2do Lars Larsenog Marit Olsdatter Molfoervig. Deres 3die

3 Barn født d 11te Mart:Kaldet: Lasse. Faddere: Edias Nielsen Spildren, Anders AndersenStrømmen, Peder Nielsen Nøglen, Kirsten Rejersdatter ibid. AarshildOlsdatter ibid. 3tio Svend Nielsen og Kirsten Andersdatter Oxfjord.Deres 3die Barn født d 7de Mart: Kaldet: Niels. Faddere: Ole Olsen,Hans Larsen, Niels Olsen, Marit Andersdatter, Ane Thomædatter, allefra Oxfjord. 4to Conf: Daaben over Johannis Mathiæsen og SolvieJoensdatter Rejsen. Deres5te Barnfødtd 23de Febr: hjæmdøbt af LasseLassesen Rejsen og Kaldet: Marit. Faddere: Lasse Lassesen, PederAndersen, Marit Mathiædatter, Marit Johansdatter, Inger Ericsdatter,alle fra Rejsen. Indleed disse 4 Mænds Qvinder og Niels NielsensQvinde fra Buerfjord. Feria IIda Pascat: ligesaa Kirketjæneste i Schjærvøe Confit: & Comm:101. Domin: Qvasimod: ligesaa Kirketjæneste Confit: & Comm: 23.Døbt Morten Jensen Schjærvøe og Inger Olsdatter MichelvigDeres uægte Barn født d 21de Mart: Kaldet: Jens. Faddere: CnutAndersen Schjærvøe, Niels Cnutsen ibid.niels Ellersen ibid. MaritJohannisdatter ibid. Inger Aanetsdatter Singlen. Dom: Misceicpd: fremkom ikke flere end 15 Mennisker, som Conf: &Comm: og blev siden læst i Postil. Døbt Niels Svendsen og CarenMortensdatter Under?Ejdet Deres 9de Barn født d 4de april: Kaldet:Niels. Faddere: Cnut Andersen Schjærvøe, Niels Mortensen Badderen,Lasse Andersen ibid. Kirsten Clausdatter ibid. Inger JacobsdatterSchjærvøe. Indleed denne Mands Qvinde. Dom: Jubilate forrettede jeg Kirketjæneste i Buerfjords ForsamlingsHus Conf: & Comm: 2. Die Litan: publ: forrettede jeg Kirketjæneste i SchjærvøeDøbt 1mo Peder Jacobsen og Caren Olsdatter Follesøe Deres 4de Barnfødt d 10de Mart: Kaldet: Caren. Faddere: Peder Olsen fra Lyngen, OleArentsen Ravels?Ejde, Marit Olsdatter Vorterøe, Ragnhild OlsdatterIbid. Kirsten Henricsdatter Rejsen. Indleed denne Mands Qvinde.2do Thomas Henricsen Rotsund og Mette Sørensdatter Ravels?EjdeDeres uægte Barn født d 7de april: Kaldet: Henric. Faddere: MichelOlsen Ravels?Ejde, Edias Eliæsen ibid. Hans Michelsen ibid. MarenJacobsdatter Akkarfjord,Ahlet Ericsdatter Grundfjord. 28 Dom: Cantate Forrettede Jeg Kirketjæneste i Schjærvøe Conf: & Comm:110. Dom: Rogate fremkomme ikke flere end 12 Mennisker, deraf Comf: &Comm: 5 og blev siden læst i Postil.

4 Festo Ascens: Christi holdte jeg lig Prædikken over Sal: PederGamstfor 18 Msker. cod:die forrettede Mission: HEr Olsen Kirketjæneste i RejsensForsamlings Hus. Dom: Exaudi Messefald ved Schjærvøe, da ikkun 15 Mennisker fremkomme,for hvilke blev læst i Postil. cod:die forrettede Mission: HEr Olsen Kirketjæneste i RejsensForsamlings Hus. Feria: Ima Pentecost: forrettede jeg Kirketjæneste i Schjærvøe.Døbt 1mo Søren Olsen og Ingebor Olsdatter Rotsund Deres 5te Barnfødt d 17de April: Kaldet: Christian. Faddere: Niels Olsen Hammervig,Christen Rasmusen Rotsund, Hans Cnudsen ibid. Martha Henricsdatteribid. Ane Nielsdatter Taskebye. 2do Henric Henricsen og Elen Cnudsdatter Rejsen Deres 6te Barn fødtd 10de Maj: Kaldet: Kirsten. Faddere: Michel Henricsen, JohannisJensen, Marit Johannisdatter, Berit Larsdatter, Marit Johannisdatter,alle fra Rejsen. 3tio Lasse Pedersen og Elen Nielsdatter BuerfjordDeres 3die Barn født d 29de april: Kaldet: Ane. Faddere: AndersAndersen Qvænang. Niels Johanisen Buerfjord, Ahlet Svendsdatteribid., Berit Joensdatter ibid, Marit Olsdatter Maursund. Indleeddisse 3 Mænds Qvinder og Ole Kobergs Qvinde fra Vestuløe. Feria IIda Pentecost: ligesaa Kirketjæneste i Schjærvøe, Conf: &Comm: 121. Mission: HEr Olsen betjænte Alteret. FestoTrin: Messefald ved Schjærvøe formedelst min Fraværelse. cod:die forettede Mission: HEr Olsen Kirketjæneste i Sekkemoe?Forsamlings Hus Conf: & Comm: 13. Dom:Ima a Trin: Messefald ved Schjærvøe da vejret hindrede mig atkomme hjæm fra Tinget. Dagen efter, da jeg kom hjæm, Confit: & Comm:25. Dom:IIda a Trin: forrettede jeg Kirketjæneste i Schjærvøe. Confit:& Comm: 66. Confirm: Daaben over Joen Joensen og Elen AndersdatterBadderen. Deres3die Barnfødt d 14de Maj: hjæmdøbt af Anders Lassesenog Kaldet: Inger. Faddere: Niels Andersen Strømmen, Sjur AndersenBadderen, Marit Nielsdatter ibid. Marit Olsdatter ibid. CarenNielsdatter Strømmen, Indleed denne Mands Qvinde. cod:die forrettede Miss: HEr Olsen Kirketjæneste i OxfjordsForsamlings Hus, Conf: & Comm: 27.

5 Dom:IIItia Kirketjænesten ligeledes forrettet i Schjærvøe Confit: &Comm: 210. Mission: HEr Olsen betjænte Alteret. Døbt 1mo Joen Olsenog Berit Henricsdatter Rejsen. Deres 5te Barn født d 14de Maj:Kaldet: Berit Ane. Faddere: Lasse Lassesen, Hans Lassesen, ElenPedersdatter, Elen Henricsdatter, Berit Larsdatter, alle fra Rejsen.2do Anders Thomæsen og Ragnhild Larsdatter Qvænangen. Deres 3dieBarn født d 30te Maj: Kaldet: Elen. Faddere: Claus Nielsen, NielsThomæsen, Berit Hansdatter, Berit Pedersdatter, Gunhild Nielsdatter,alle fra Qvænangen. 3tio Peder Pedersen Pejvas og CarenJohannisdatter Buerfjord. Deres 1ste Barn født d 4de Jun: Kaldet:Sidsel. Faddere: Peder Nielsen, Svend Nielsen, Elen Olsdatter, ElenJosephsdatter, Ane Joensdatter, alle fra Buerfjord. 4to Conf:Daabenover Niels Jensen og Berit Ericsdatter Grundfjord.Deres 3die Barnfødt d 9de Maj: hjæmdøbt af HEr Olsen og Kaldet: Maren Margrete.Faddere: Søren Jensen Aarvig, Anders Bertelsen? Sjåvig, AarshildJohansdatter ibid. Ahlet Jensdatter Grundfjord, Juliana Ericsdatteribid. Indleed disse 4 Mænds Qvinder. Dom: IVta a Trin: forrettede jeg Kirketjæneste i Schjærvøe Confit:& Comm: cod:die forrettede Mission: HEr Olsen Kirketjæneste i RejsensForsamlings hus. Conf: & Comm: Dom: Vta a Trin: forrettede jeg Kirketjæneste i Schjærvøe. Confit:& Comm: 37. Dom: VIta a Trin: ligesaa Kirketjæneste i Schjærvøe, Confit: & Comm:37. Døbt Jacob Johannisen og Sal: Caren Nielsdatter Kaagen Deres2det Barn født d 4de Jul: Kaldet: Peder. Faddere: Niels JensenGrundfjord, Johannis Jensen Løksund, Mathias Nielsen Ibid. ElenMathiædatter ibid. Maria Johannisdatter Moursund. Dom: VIIma a Trin: ligesaa Kirketjænesten forrettet i Schjærvøe.Conf: & Comm: 57. Døbt 1mo Aanet Pedersen og Guren JacobsdatterRavelsEjde Deres 5te Barn født d 4de Jul: Kaldet: Niels. Faddere:Aanet Andersen Sukkelvig, Ole Arentsen RavelsEjde, BertilAslagsen ibid., Solvie Aslagsdatter ibid., Aarshild Aanetsdatteribid. 2do Michel Michelsen og Caren Lassesdatter Spildren Deres 5teBarn født d 10de Jul: Kaldet: Lasse. Faddere: Anders EdiæsenJukkelfjord, Hans Nielsen Qvænang, Anders Nielsen Spildren, IngerLassesdatter ibid. Aarshild Aanetsdatter Buerfjord. Indleed disse2de Mænds Qvinder. HEr Olsen Prædikkede. Dom: VIIma atrin: Domin: VIIma atrin: visiterede Provsten Velærværdige HEr Rasmus Schjelderup i Schjærvøe Kirke. Dom:VIIIva atrin: fremkomme 8 Menisker, for hvilke blev læst ipostil.

6 Dom:IXna a Trin: fremkomme ikkun 6 Menisker, for hvilke blev læsti Postil. Dom:Xma a Trin: hindrede Vejret, saa at ikkun 12 Mennisker kundefremkomme, af hvilke 3 Confit: & Comm: siden læst i Postil:Døbt Jacob Nielsen og Maria Henricsdatter Hammervig. deres 2det Barnfødt d 19de Jul: Kaldet: Sara Koberg. Faddere: Jens Olsen Nordmanvig,Michel Olsen RavelsEjde, Bergitta L: Schyttes Schjærvøe, DortheHansdatter ibid. Inger Jacobsdatter ibid. Indleed dennes Qvinde. Dom:XIma a Trin: Kunde formedelst ondt vejr ikke kome flere en 9Msker, for hvilke blev læst i Postil. Døbt Ole Lassesen og SynneveNielsdatter Stoervig. Deres 4de Barn født d 3die August: Kaldet:Berit. Faddere: Niels Monsen Stoervig, Niels Lassesen ibid. MaritSvendsdatter ibid. Marit Johannisdatter Schjærvøe, SigrieJacobsdatter ibid. Inleed denne Mands Qvinde. Dom:XIIma a Trin: forrettede jeg Kirketjæneste i Schjærvøe Conf: &Comm: 29. Døbt 1mo Søren Johannisen og Lavina Ericsdatter Kaagen.Deres 3die Barn født d 3die Augusti: Kaldet: Cnut. Faddere: JacobJacobsen Akkarfjord, Niels Jensen Grundfjord, Berit Ericsdatter ibid,berit Ludvigsdatter Kaagen, Martha Nielsdatter Løksund. 2do HenricIsaachsen og Ane Pedersdatter Rejsen. Deres 4de Barn født d 30teJul: Kaldet: Ragnhild. Faddere: Michel Henricsen Rejsen, Peder Larsenibid. Marit Johannisdatter ibid. Kirsten Isaachsdatter Stoernæs,Marit Johannisdatter Schjærvøe. 3tio. Jacob Paulsen og BeritArentsdatter Jukkelfjord Deres 1ste Barn født d 4de August: Kaldet:Ole. Faddere: Niels Thoersen Rejnfjord, Arent Thomæsen Jukkelfjord,Thomas Arentsen ibid. Ane Thomædatter ibid, Berit MortensdatterJukkelfjord, indleed disse 3 Mænds Qvinder. cod:die forrettede HEr Olsen Kirketjæneste i Buerfjord ForsamlingsHus. Dom:XIIItia a Trin: forrettede jeg Kirketjæneste i SekkemoeForsamlings Hus Conf: & Comm: 16. Dom: XIVta a Trin: forrettede jeg Kirketjæneste i RejsensForsamlings Hus. Conf: & Comm: 1. cod:die holdt HEr Olsen Forsamling paa Hamnæs for Finnene fra Vest?Uløe og Rotsund?Elven, 5 gamle og svage blev i antagne til HerrensBord.30 Dom: XVta a Trin: Kirketjæneste i Schjærvøe Conf: & Comm: 92.Døbt 1mo Peder Aanetsen og Inger Pedersdatter Vestuløe Deres 1steBarn født d 25de Augusti: Kaldet: Kirsten. Faddere: Peder PedersenVestuløe, Michel Kunstenius ibid. Inger Henricsdatter ibid, MaritMortensdatter ibid, Marit Pedersdatter ibid. 2do Siur Andersen ogmarit Nielsdatter Badderen. Deres 2det Barn født d 27de AugustiKaldet: Michel. Faddere: Anders Andersen

7 Strømmen, Peder Nielsenibid., Nielss Henricsen Badderen, Berit Aslagsdatter ibid. ElenAslagsdatter Strømmen. 3tio Conf: Daaben over Johann Jensen og AneNielsdatter Løksund. Deres2det Barn født d 28de Aug: hjæmdøbt affaderen og Kaldet: Niels. Faddere: HEr Olsen, Jacob TygesenAkkarfjord, Anders Lie Grundfjord, Bergitta L. Schytte Schjærvøe,Abel Simonsdatter Akkarfjord. 4to over Joen Michelsen og BeritNielsdatter Buerfjord. Deres3die Barn født d 7de aug: hjæmdøbt af HErOlsen og Kaldet: Joen. Faddere: Morten Henricsen Buerfjord, JoenEdiæsen Jukkelfjord, Jacob Jacobsen ibid., Caren Olsdatter ibid.caren Olsdatter Buerfjord. Indleed disse 4 Mænds qvinder. HEr Olsenbetjænte Alteret. Dom:XVIta a Trin: forrettede jeg Kirketjæneste i Schjærvøe Conf: &Comm: 43. Cod:die forrettede HEr Olsen Kirketjæneste i Oxfjords ForsamlingsHus. Dom:XVIIma a Trin: ligesaa Kirketjæneste i Schjærvøe Conf: & Comm:110. Døbt Christen Rasmusen og Marta Johanna Henricsdatter Rotsund.Deres 1ste Barn født C 9de Sept: Kaldet: Zidsel Kirstina. Faddere:Rasmus Clemetsen Rotsund, Jørgen Staebruen Hamnæs, IngeborStaebruen ibid. Elen Gamst Rotsund, Ahlet Gamst Dybvig. Indleed 1modenne Mands Qvinde.2do Niels Nielsens Qvinde fra Oxfjord 3tio OleJohannisens Qvinde fra Stoervig. Dom: XVIIIva a Trin: fremkomme ikkun 17 Mennisker, som Confit: &Comm: og blev siden læst i Postil. Dom:XIXna a Trin: forrettede jeg Kirketjæneste i Schjærvøe Conf: &Comm: 106. Døbt Niels Nielsen Kjærsbech og Malena MichelsdatterBuerfjord. Deres 3die Barn Født d 11te Sept: Kaldet: Salomon.Faddere: Ole Olsen skole Mæster, Johan Peter Gamst Alten, JohanPeter Clausen ibid. Abel Thomædatter ibid. Berit JohanisdatterBuerfjord, Indleed1mo Denne Mands Qvinde 2do Niels SvendsensQvinde fra Loppen. Dom:XXma a Trin: ligesaa Kirketjæneste i Schjærvøe Conf: & Comm:48. Døbt 1mo Anders Andersen og Elen Olsdatter Oxfjord. Deres 1steBarn født d 30te Sept: Kaldet: Caren. Faddere: Niels Joensen Oxfjord,Amund Nielsen ibid. Ane Olsdatter ibid. Inger Jacobsdatter Schjærvøe,Synnev Olsdatter Stoervig. 2do Niels Lassesen og Marit SvendsdatterStoervig. Deres 1ste Barn født d 30te Sept: Kaldet: Lasse. Faddere:Niels Nielsen Oxfjord, Niels Monsen Stoervig, Ole Lassesen ibid,inger Rejersdatter ibid. Kirsten Isaachsdatter ibid. Indleed disse2de Mænds Qvinder. HEr Olsen prædikkede. d 30te oct: holdt jeg Liig? Prædikken over Michel Blix Hamnæs. Dom: XXIma a Trin: Kirketjæneste i Schjærvøe Conf: & Comm: 86.Døbt Peder Jacobsen og Berit Isaacsdatter Akkarfjord. Deres 3dieBarn født d 2den octob:

8 Kaldet: Malena. Faddere: Anders AndersenTaskebye, Anders Cnutsen Sjaavig, Aarshild Johannisdatter ibid. AneDitlevsdatter Taskebye, Berit Ericsdatter Grundfjord, indleed 1modenne Mands Qvinde 2do Morten Heggelunds Qvinde fra Ravels?Ejde. HErOlsen prædikkede. 31 Dom:XXIIda a Trin: fremkomme formedelst ondt vejr ikkun 11Mennisker, som Conf: & Comm: og siden læst i Postil. cod:die forettede HEr Olsen Kirketjæneste i Sekkemoe Forsamlings Hus Dom: XXIIItia a Trin: holdt jeg Confirmation i Schjærvøe Kirke.Døbt Faste Larsen og Elen Larsdatter Moltfoervig Deres 1ste Barnfødt d 22de octob: Kaldet: Niels. Faddere: Anders Nielsen Uløebugt,Niels Andersen ibid. Lars Ingbrigtsen Moltfoervig, Ingbor Olsdatteribid. Ane Maria Larsdatter ibid. 2do Conf: Daaben over JohannisJohannisen og Kirsten Olsdatter Oxfjord Deres14de Barn født d11teoct: hjæmdøbt af Samuel Johannis: og Kaldet: Samuel. Faddere: NielsArentsen Oxfjord, Amund Nielsen ibid. Hans Larsen ibid. KirstenNielsdatter ibid. Caren Nielsdatter ibid. Indleed1mo disse 2de MændsQvinder, 2do Peder Larsens Qvinde fra Jukkelfjord. Postridie Confit:& Comm: 43. Dom: XXIVta a Trin: Fremkom formedelst ondt vejr ingen Folk. Dom:Ima Advent: forrettede jeg Kirketjæneste i Schjærvøe Conf: &Comm: 74. Døbt Johann Ludvig og Ane Berit Nielsdatter Strømfjord.Deres uægte Barn født d 9de Novemb: Kaldet: Johann. Faddere: OleOlsen skole Mester, Hans Johansen Singlen, Mathias Isaacsen Uløebugt,Marie Hansdatter ibid. Inger Pedersdatter Taskebye. Dom:IIda Advent: fremkomme allene 8 Msker, som Conf: & Comm: ogsiden læst i Postil. Dom:IIItia Advent: fremkomme ikkun 9 Msker hvoraf 3 Conf: & Comm:og siden læst i Postil. Dom: IVta Advent: Kom ingen Folk, da vejret og var ondt. Feria Ima Nat: Christi forrettede jeg Kirketjæneste i Schjærvøe.Døbt 1mo Niels Larsen og Marit Isaacsdatter Nordkjos Deres 1ste Barnfødt d 29de Novemb: Kaldet: Peder. Faddere: Anders Joensen Nordkjos,Lars Monsen ibid. Mons Larsen ibid. Marit Johannisdatter ibid.kirsten Isaacsdatter Stoervig. 2do Rejer Aslagsen og IngerPedersdatter Oxfjord Deres 3die Barn født d 6te Desemb: Kaldet:Anders. Faddere: Anders Rejersen Stoervig, Niels Larsen

9 Nordkjos,Hans Monsen Oxfjord, Barbro Aslagsdatter ibid. Inger LarsdatterLangfjord, Indleed disse 2de Mænds Qvinder. Feria IIda Nat: Christi ligesaa Kirketjæneste i Schjærvøe Conf: &Comm: 66. Communicanternes antall i Schjærvøe sogn er I: N: J: MDCCLXXXV. Festo Circumcis: Christi Kirketjæneste i Schjærvøe Conf: & Comm: 20.HEr Olsen Betjænte Alteret. Dom: P: Fest: novi Anni ligesaa Kirketjæneste Conf: & Comm: 66.HEr Olsen Prædikkede. Dom: Ima & IIda P Epiphan: Messefald formedelst ondt vejr. Dom: Septuages. & Sexagesima ligesaa Messefald, da Vejret var ondt. Dom: Esto Mihi fremkom ingen Folk til Schjærvøe. 32 Dom: Invocat: hindrede Vejret, at ikkun 12 Mennisker Kunde fremkomme,af hvilke 3 Conf: & Comm: og blev siden læst i Postil. Pridie Dom: Reminiscere Faste?Prædikken i Schjærvøe HEr Olsenprædikkede. Døbt 1mo Niels Joensen og Ane Olsdatter Oxfjord.Deres 6te Barn født d 27de Desemb: Kaldet: Inger. Faddere: NielsNielsen Oxfjord, Cnut Andersen Schjærvøe, Inger Jacobsdatter ibid.cathrina Danielsdatter ibid. Elen Olsdatter Oxfjord. 2do MichelLassesen og Elen Ericsdatter Buerfjord Deres 4de Barn født d 27deDesemb: Kaldet: Sara. Faddere: Joen Aanetsen Buerfjord, Niels OlsenJukkelfjord, Inger Nielsdatter ibid. Caren Pedersdatter ibid. ElenJosephsdatter Buerfjord. 3tio Conf: Daaben over Ole Joensen ogingebor Olsdatter Oxfjord Deres 4de Barn født d 14de Nov: hjæmdøbtaf Thomas Arild og Kaldet: Johan Peter Vensel. Faddere: Jeg stædetspræst, Johann Brox Strømfjord, Christian Arild Oxfjord, Bergitta L.Schytte Schjærvøe, Dorthe Hansdatter ibid. Indleed disse 3de MændsQvinder. Domin: Reminiscere Kirketjænesten i Schjærvøe: Conf: & Comm 48.HEr Olsen Betjænte Alteret. Dom: oculi fremkomme Formedelst ondt vejr ikke flere end 10Mennisker, af hvilke 4 Conf: & Comm: og blev siden læst i Postil.Døbt Johan Peter Gamst og Trine Heggelund Altejdet Deres 8de Barnfødt d 1ste Desemb: Kaldet: Jens Christian_Stabruen. Faddere: Jegstædets Præst, Johan Peter Clausen Altejdet, Henric Klæboe Moursund,Bergitta L. Schytte Schjærvøe, Dorthe Hansdatter ibid. indleed dennemands Qvinde.

10 Dom:Lætare,Judica & Palmar: Die Viridium & Soterias fremkomme ikkesaa mange tilhørere, at her kunde holdes Kirketjæneste, Vejret varog de fleste Tider stormende og uroeligt. Feria Ima Pascat: forrettede jeg Kirketjæneste i Schjærvøe. Feria IIda Pascat: ligesaa Kirketjæneste Conf: & Comm: 90.HEr Olsen prædikkede. Døbt 1mo Axel Rasch og Sidsel Margrete KlæboeEjdet. Deres 7de Barn født d 16de Januar: Kaldet: Augustinus.Faddere: Jeg stædets Præst, Hans Rasch Ejdet, Henrik Klæboe Moursund,Bergitta L. Schytte Schjærvøe, Ingebor Cathrina Klæboe Ejdet. 2doNiels Nielsen og Ane Nielsdatter Buerfjord. Deres 3die Barn født d20de Januar: Kaldet: Niels. Faddere: Hans Aslagsen Spildren, MogensJoensen Buerfjord, Niels Joensen Alten, Ane Martha HenricsdatterBuerfjord, Caren Olsdatter Jukkelfjord. 3tio Eric Michelsen og AneOttesdatter Ravelsejdet. Deres 4de Barn født d 6te Februar: Kaldet:Maren Baarlum. Faddere: Hans Emahus Langstrand, Morten HeggelundRavelsEjdet, Ane Margrete ibid. Inger Mortensdatter Vorterøe, MarenHansdatter Langstrand. 4to Morten Amundsen og Ahlet LarsdatterBuerfjord. Deres uægte Barn født d 4de Februar: Kaldet: Marit.Faddere: Jacob Jacobsen Jukkelfjord, Joen Michelsen Buerfjord,Ane Joensdatter ibid. Ane Henricsdatter ibid. Caren OlsdatterJukkelfjord. 5to Mathias Isaachsen og Maren Hansdatter Uløebugt. 33 Deres 2det Barn født d 28de Januar: Kaldet: Martha. Faddere: JohannisIsaachsen Ejdet, Niels Andersen Uløebugt, Berit Mathiædatter ibid.elen Mathiædatter Løksund, Inger Pedersdatter Taskebye.Conf: 6to Ole Olsen Korvatus og Elen Olsdatter Fjældfinner frakautokejno. Deres 5te Barn født in octob: Kaldet: Anders. Faddere:Thomas Henricsen Qvænang, Henric Thomæsen ibid. Niels NielsenBuerfjord, Ane Joensdatter ibid, Marit Nielsdatter Badderen. Indleeddisse 5 Mænds Qvinder og Hans Aslagsens Qvinde fra Spilderen. Dom: Qvasimod: Kirketjæneste i Schjærvøe, Conf: & Comm 11. HEr Olsenbetjænte Alteret. Døbt Jens Olsen og Elen Olsdatter Klubbenæs. Deres2det Barn født d 20de Februar: Kaldet: Marit. Faddere: Tore AndersenRejsen, Jørgen Johansen Løksund, Ane Hansdatter ibid. Inger Jacobsdatter Schjærvøe, Sigrie Jacobsdatter ibid. Indleed dennemands Qvinde.D Dom: Misericord: fremkomme formedelst ondt Vejr ikke flere, end 16Mennisker af hvilke 12 Conf: & Comm: og blev siden læst i Postil. cod:die forrettede HEr Olsen Kirketjænesten i Rejsens ForsamlingsHus.

11 Dom: Jubilate fremkomme formedelst ondt vejr allene 12 Msker, afhvilke 7 Conf: & Comm: og blev siden læst i Postil. Die Litan: Publ: Kirketjæneste i Schjærvøe. HEr Olsen prædikkede.døbt Lasse Lassesen og Marit Johannisdatter Rejsen. Deres 2det Barnfødt d 13de Mart: Kaldet: Lasse. Faddere: Anders Mathiæsen Rejsen,Joen Nielsen ibid. Peder Pedersen ibid. Berit Mathiæsdatter ibid.marit Mathiædatter ibid. Indleed denne Mands Qvinde. Dom: Cantate forrettede i min Fraværelse HEr Olsen Kirketjænestenved Schjærvøe. Conf: & Comm: 100. Døbt Claus Rejersen og AarshildNielsdatter Oxfjord. Deres 1ste Barn født in april: Kaldet: Niels.Faddere: Rejer Clausen Oxfjord, Svend Nielsen ibid. Peder Rejersenibid. Kirsten Pedersdatter ibid. Kirsten Andersdatter ibid.indleeddenne Mands Qvinde. 2do Conf: Daaben over Lars Olsen (Svendsen) ogane Olsdatter Rejsen. NB: hendes 2det Lejermaal. Deres Uægte Barnfødt in Januar: Kaldet: Henric. Faddere: Joen Olsen Rejsen, PederJoensen Rotsund, Peder Andersen Rejsen, Caren Schjelderup Strømfjord,Berit Olsdatter ibid. Dom: Rogate Festo Ascension: Christi & Dom: Exaudi Messefald vedschjærvøe Feria Ima Pentecost: Kirketjæneste ved HEr Olsen i min Fraværelse.Døbt 1mo Johannis Johannisen og Berit Jensdatter Rejsen. Deres 7deBarn født in april: Kaldet: Abel. Faddere: Johannis Andersen Rejsen,Peder Larsen, ibid. Elen Olsdatter ibid. Inger Ericsdatter ibid.kirsten Michelsdatter ibid. 2do Peder Pedersen og Ingebor OlsdatterRejsen. Deres 3die Barn født d 10de April: Kaldet: Henric.Faddere: Andersen Rejsen, Tore Andersen ibid. Jacob NielsenHammervig, Maria Henricsdatter Hammervig, Abigael JohannisdatterMoursund. Indleed disse 2de Mænds Qvinder. 34 Feria IIda Pentec: Kirketjæneste ved Schjærvøe af HEr Olsen. Conf:& Comm: 101. Dagen efter Conf: & Comm: 10. Dom: Ima & IIda a Trin: Messefald ved Schjærvøe. Dom: IIItia a Trin: Kirketjæneste ved Schjærvøe ligesaa af HErOlsen. Conf: & Comm: 15. Døbt 1mo Jacob Olsen og Petrica MariaUløebugt. Deres 6te Barn født d 17de april: Kaldet: Ane Maria.Faddere: HEr Olsen, Eric Thomæsen Oxfjord, Berit HansdatterStrømfjord, Sara Olsdatter ibid. Malena Henricsdatter ibid.indleed denne Mands Qvinde. 2do Jens Mungaard og Marit OlsdatterMoursund. Deres uægte Barn født d 15de Maj: Kaldet: Anders. Faddere:Johannis Isaachsen Ejdet, Niels Danielsen Oxfjord, Mons

12 HansenRavels?Ejdet. Inger Jacobsdatter Schjærvøe, CathrinaDanielsdatter ibid. 3tio Conf: Daaben over Niels Ellevsen og BeritMichelsdatter Schjærvøe. Deres uægte Barn født d 25de Maj: Kaldet:Elisabet. Faddere: Peder Jacobsen Follesøe, Ole AslagsenRavels?Ejdet, Caren Schjelderup Strømfjord, Helena OlsdatterVorterøe, Ragnhild Olsdatter ibid. Domin: IVta a Trin: Messefald ved Schjærvøe. Dom: Vta a Trin: ligesaa Kirketjæneste ved Schjærvøe af HEr Olsen.Conf: & Comm: Døbt 1mo Ole Larsen og Sigrie AslagsdatterSpildren Deres 2det Barn født d 6te Maj: Kaldet: Aslag. Faddere:Anders Nielsen Spildren, Lasse Danielsen Spildren, Peder AslagsenQvænangen, Gunhild Nielsdatter ibid, Malena Lassesdatter ibid.2do Niels Ericsen og Ane Martha Larsdatter Grundfjord. Deres 7deBarn født in April: Kaldet: Niels. Faddere: Jørgen Johansen Løksund,Arent Rasmusen ibid. Jens Bork ibid., Kirsten Christophersdatteribid. Ane Christophersdatter ibid. 3tio Niels Pedersen og MaritPedersdatter Qvænangen. Deres 3die Barn født d 24de Maj: Kaldet: Ane.Faddere: Sjur Andersen Badderen, Peder Nielsen Kjøllefjord, BarbroeAslagsdatter ibid. Caren Nielsdatter Lillestrøm, Marit Thomædatteribid. 4to Peder Pedersen og Ahlet Olsdatter Stoervig. Deres 4de Barnfødt d 20de Maj: Kaldet: Peder. Faddere: Niels Mogensen Stoervig,Rejer Pedersen ibid. Arent Andersen ibid. Inger Rejersdatter ibid.elen Pedersdatter Rejsen. 5to Anders Olsen og Marit JoensdatterVestuløe. Deres 2det Barn Født d 21de Maj: kaldet: Caren. Faddere:Peder Pedersen Vestuløe, Peder Aanetsen ibid. Inger Pedersdatteribid. Marit Mortensdatter ibid. Elen Larsdatter ibid. 6to Conf:Daaben over Ole Pedersen og Berit Nielsdatter Loppen. Deres 1steBarn født d 28de Mart: hjæmdøbt af Faderen og Kaldet: Niels.Faddere: Amund Paulsen Loppen, Niels Nielsen Segelvig, Ole NielsenIbid. Ragnhild Henricsdatter ibid. Berit Urbanidatter Andsnæs.7mo Conf: Daaben over Niels Henricsen og Kirsten AndersdatterMoltfoervig. Deres 3die Barn født d 20 April: hjæmdøbt af Faderenog Kaldet: Henric. Faddere: Qvive Nielsen Spildren, Joen JoensenQvænang, Hans Nielsen Badderen, Marit Olsdatter ibid. BeritEdiædatter Nøglen. Indleed 1mo Disse 7 mænds Qvinder. 2do Ole JensensQvinde fra Dybvig. 3tio Joen Olsens Qvinde fra Rejnfjord. Dagen efterconfit: & Comm: Dom: VIta a Trin: Messefald ved Schjærvøe. Dom: VIIma a Trin: forrettede Jeg selv Kirketjæneste i SchjærvøeConf: & Comm: 14. Døbt 1mo Henric Nask og Ane Ottesdatter KaagenDeres 3die Barn født d 12te Jun: Kaldet: Andreas. Faddere: NielsEllevsen Schjærvøe, Niels

13 Cnudsen ibid. Ole Johannisen Sotnæs, CarenOlsdatter ibid. Inger Aanetsdatter Singlen. 2do Conf: Daab: overlars Larsen og Maren Isaachsdatter Haugnæs. Deres 2det Barn født d17de april: hjæmdøbt af Hans Barenfelt og Kaldet: Bertina. Faddere:Ole Olsen Taskebye, Peder Jensen Skatøren, Elen Thomædatter ibid,inger Pedersdatter Kaagen, Berit Michelsdatter Schjærvøe. IndleedDisse 2de Mænds Qvinder. Dom: VIIIva a Trin: ligesaa Kirketjæneste af mig ved SchjærvøeConf: & Comm: 122. Døbt 1mo Joen Jacobsen og Ahlet NielsdatterKjøllefjord Deres 2det Barn født d 18de Jun: Kaldet: Marit.Faddere: Niels Nielsen Qvænang, Niels Andersen Ibid. ElenJosephsdatter ibid. Elen Olsdatter ibid. Kirsten Olsdatter ibid.2do Hartvig Olsen og Oliva Andersdatter Vorterøe. Deres 5te Barn født d 14de Jun: Kaldet: Christian. Faddere: ChristenNielsen Taskebye, Ole Olsen ibid. Niels Christensen ibid. ElenThomædatter Oxfjord, Abel Gamst Rotsund. 3tio Peder Olsen og ElenJacobsdatter Rotsundelven. Deres 6te Barn født d 18de Jun: Kaldet:Ahlet: Faddere: Nils Lassesen Sukkelvig, Johannis Isaachsen Stoernæs,Marit Olsdatter Vorterøe, Ragnhild Arentsdatter Rotsundelven,Ragnhild Jacobsdatter ibid. 4to Anders Lie Ericsen og AhletJensdatter Grundfjord. Deres 1ste Barn født d 16de Jun: Kaldet:Margrete. Faddere: Jacob Tygesen Akkarfjord, Jens Sørensen Aavig,Margrete Tygesdatter ibid, Berit Ericsdatter Grundfjord, CarenJacobsdatter Akkarfjord. 5to Tyge Johannisen og Inger MichelsdatterScorpen. Deres 2det Barn født in Jun: Kaldet: Michel. Faddere: AndersAnders. Taskebye, Lars Henricsen Aarvig, Christen Rasmusen Rotsund,Martha Johanna ibid. Ane Ditløvsdatter Taskebye. Indleed disse 5Mænds Qvinder. X 6to Conf: Daab over Anders Nielsen Nask og BeritNielsdatter Qvænangen. Deres uægte Barn født d 14de Maj, hjemdøbtaf HEr Olsen og Kaldet: Marit. Faddere: Arent Larsen Badderen, OleOlsen Sekkemoe, Marit Olsdatter Ibid. Marit Larsdatter ibid. KirstenOlsdatter ibid. cod.die Visiterede Velærv: og Høylærde HEr Provst Schjelderup ischjørvøe Kirke. Dagen efter Conf: & Comm: 88. Dom: IXna a Trin: ligesaa Kirketjænesten af mig forrettet vedschjærvøe. Conf: & Comm: 51. Døbt 1mo Jacob Mortensen og AneLarsdatter Oxfjord. Deres 6te Barn født d 14de Jun: Kaldet: Jacob.Faddere: Lars Mogensen Rejsen, Niels Arentsen Oxfjord, Ole Olsenibid. Kirsten Andersdatter ibid. Berit Nielsdatter Oxfjord. Inleeddenne Mands Qvinde. 2do Johannis Nielsen Dybvig og MalenaJohanisdatter Kaagg? NB hendes 2det Lejermaal. Deres uægte Barn fødtd 26de Jun: Kaldet: Berit Maria. Faddere: Jacob Johannisen Kaag,

14 ToreAndersen Rejsen, Marit Olsdatter ibid. Elen Thomædatter Skatøren,Maria Johannisdatter Moursund. Dom: Xma a Trin: forretted Jeg Kirketjæneste i Schjærvøe, Conf: &Comm: Døbt 1mo Hans Johansen og Ane Michelsdatter Sjaavig Aarvig. Deres5te Barn født d 21de Juli Kaldet: Ane Johanna. Faddere: LarsHenricsen Aarvig, Anders Andersen Taskebye, Ane Ditløvsdatter ibid.ane Nielsdatter ibid. Ane Nielsdatter Løksund. 2do Anders Knudsenog Aarshild Johansdatter Sjaavig Deres 8de Barn født d 17de Jul:Kaldet: Martha Margrete. Faddere: Johannis Jensen Løksund, Jens Borchibid. Elen Mathiædatter ibid. Caren Jacobsdatter Akkarfjord, TrineEricsdatter Mejland, Indleed disse 2de Mænds Qvinder. Dom: XIma a Trin: kirketjæneste af mig ved Schjærvøe Conf: & Comm:17. Dom: XIIma a Trin: forrettede jeg Kirketjæneste i OxfjordsForsamlings Hus 1 Conf: & Comm: Dom: XIIItia a Trin: Kirketjæneste af mig ved Schjærvøe Conf: &Comm: 21. Døbt Cnut Andersen og Inger Jacobsdatter SchjærvøeDeres 3die Barn født d 12te augusti Kaldet: Caren. Faddere: MichelOlsen Ravelsejde, Halsteen Olsen Taskebye, Bergitta L. Schytte,Dorthe Hansdatter Schjærvøe, Sigrie Jacobsdatter ibid, indleed 1modenne Mands Qvinde. 2do Ole Isaachsens Qvinde fra Strømfjord?ejdet. Dom: XIVta a Trin: forrettede jeg Kirketjæneste i RejsensForsamlingshus Hus, conf: & Comm: 6. Dom:XVta a Trin: Kirketjæneste af mig ved Schjærvøe Conf: & Comm:39. Døbt 1mo Morten Heggelund og Ane Margrete Heggelund RavelsEjdeDeres 2det Barn født d 27de Jul: Kaldet: Margrete. Faddere: SørenGamst Dybvig, Joen Nielsen Vorterøe, Inger Mortensdatter ibid. TrineHeggelund Altejdet, Martha Ejnersdatter Rotsundelven. 2do NielsJustsen og Sophia Andersdatter Rejsen Deres 1ste Barn født d 18deaugusti, Kaldet: Anders. Faddere: Jens Cnutsen, Lasse Lassesen,Anders Mathjæsen Rejsen, Elen Thomædatter Scatøren, Gertrud Olsdatteribid, Indleed disse 2de Mænds Qvinder. Dom: XVIta a Trin: forrettede jeg Kirketjæneste i SekkemoeForsamlings Hus. Conf: & Comm: 22. Dom: XVIIma a" Trin: forrettede jeg Kirketjæneste i BuerfjordsForsamlings hus Conf: & Comm: 5. Domin: XVIIIva a Trin: Kirketjæneste af mig forrettet ved SchjærvøeConf: & Comm: 105. Døbt Johannis Isaachsen og Caren ThomædatterStoernæs. Deres

15 6te Barn født d 6te Sept: Kaldet Caren. Faddere:Rejer Pedersen Stoervig, Ole Olsen Vorterøe, Ragnhild Olsdatter ibid.ane Thomædatter Kaag, Aarshild Nielsdatter Stoervig, indleed dennemands Qvinde. Dom: XIna a Trin: ligesaa Kirketjæneste ved Schjærvøe. Conf: &Comm: 127. HER Mejer prædikkede. Døbt 1mo Peder Aslagsen og IngerJosephsdatter Qvænangen. Deres 1ste Barn født d 1ste Sept: Kaldet:Joseph. Faddere: Joen Joensen, Joen Andersen, Niels Thomæsen, BarbroAslachsdatter, Caren Josephsdatter, alle fra Qvænangen. 2do AanetAndersen og Susanna Rastesdatter Sukkelvig Deres 2det Barn født d17de Sept: Kaldet: Anders. Faddere: Anders Joensen Nordkjos, AndersAndersen Oxfjord, Niels Lassesen Sukkelvig, Elen Olsdatter Oxfjord,Inger Mortensdatter Sukkelvig. Indleed disse 2de MændsQvinder.Indleed Niels Nielssens Qvinde fra Sekkemoe. Postridia Conf:& Comm: Dom: XXma a Trin: Messefald ved Schjærvøe formedelst ondt vejr. Dom: XXIma a Trin: Kirketjæneste af mig i Schjærvøe, Conf:& Comm:86. Døbt Peder Mathiæsen og Elen Pedersdatter Stoervig. Deres 1steBarn født d 23de Sept: Kaldet: Kirsten. Faddere: Anders RejersenStoervig, Mons Aslagsen ibid. Elen Olsdatter ibid. Elen MathiædatterRejsen, Elen Pedersdatter ibid. Indleed denne Mands Qvinde. Dom: XXIIda a Trin: ligesaa Kirketjæneste ved Schjærvøe, Conf: &Comm: 36. HEr Mejer prædikkede. Døbt Jacob Ericsen og Ane ThomædatterOxfjord. Deres 5te Barn født d 18 Sept: Kaldet: Jacob. Faddere:Michel Olsen RavelsEjde, Anders Andersen Taskebye, Eric ThomæsenOxfjord, Elen Thomædatter ibid. Ingbor Stabruen Hamnæs, indleed dennemands Qvinde. Dom: XXIIItia a Trin: holdte jeg Konfirmation i Schjærvøe Kirke.Døbt 1mo Lasse Mortensen og Berit Pedersdatter Qvænangen. Deres 4deBarn født d 8de oct: Kaldet: Peder. Faddere: Michel Michelsen, JacobJensen, Niels Andersen, Gundhild Nielsdatter, Berit Michelsdatter,alle fra Qvænangen. 2do Joen Ediæsen og Caren Olsdatter Jukkelfjord.Deres 1ste Barn født d 9de oct: Kaldet: Ole. Faddere: MichelJohannisen, Niels Paulsen, Niels Joensen, Marit Larsdatter, BeritRastesdatter, alle fra Buerfjord. Indleed disse 2de Mænds Qvinder.Dagen efter Conf: & Comm: 146. Dom: XXIVta a Trin: ligesaa Kirketjæneste ved Schjærvøe, Conf: &Comm: 29. HEr Mejer prædikkede. Dom: XXVta & XXVIta a Trin: Messefald ved Schjærvøe af Mangel paatilhørere da Vejret og til dels var ondt

16 Dom: Ima Advent. Kirketjæneste ved Schjærvøe, Conf: & Comm: 61. HErMejer prædikkede. Døbt 1mo Jørgen Johansen og Ane JohannisdatterLøksund Deres 7de Barn født d 26de octob: Kaldet: Martha. Faddere:Hans Johansen Singlen, Arent Rasmusen Løksund, Bergitta L.Schyttes, Kirsten Christophersdatter Løksund, Malena JohannisdatterVorterøe. 2do Conf: Daaben over Bertil Nielsen og Barbro JoensdatterNikkebye. Deres 1ste Barn født d 26de oct: hjæmdøbt af HansJohansen Singlen og Kaldet: Ane Martha. Faddere: Ole Olsen Taskebye,Cnut Andersen Schjærvøe, Inger Jacobsdatter ibid. Sigrie Jacobsdatteribid. Ane Nielsdatter Løksund, Indleed disse 2de Mænds Qvinder ogrejer Clausens Qvinde fra Oxfjord. Dom: IIda IIItia & IVta Advent: Messefald ved Schjærvøe af Mangelpaa tilhørere. Feria Ima Nat: Christi forretede jeg Kirketjæneste i Schjærvøe.Døbt 1mo Peder Pedersen Pejvas og Caren Johannisdatter Buerfjord.Deres 2det Barn født d 4de Decemb: Kaldet: Peder. Faddere: JoenAanetsen, Michel Lassesen, Joen Joensen, Elen Ericsdatter, ElenNielsdatter, alle fra Buerfjord. 2do Peder Aslachsen og MaritNielsdatter Qvænangen. 38 Deres 3die Barn født d 26de Novemb: Kaldet: Peder. Faddere: JoenAndersen Strømmen, Anders Nielsen ibid. Anders Nielsen Qvænangen,Elen Aslagsdatter ibid. Caren Josepsdatter ibid. Indleed disse 2deMænds Qvinder. 3tio Conf: Daaben over Niels Gjæver og Martha BuggeMoursund. Deres 2det Barn født d 4de oct: hjæmdøbt af Hans Gjæverog Kaldet: Martha Andrea. Faddere: Hans Gjæver Moursund, Søren GamstDybvig, Proprietær Johan Hysing, Mad. Ovedia Frederica Hysings,Bergitta L. Schyttes, Ingbor Staebrun Hamnæs. Feria IIda Nat: Christi Kirketjæneste ligesaa af mig forrettet vedschjærvøe Conf: & Comm: 67. Døbt Joen Olsen og Engel PedersdatterRejsen. Deres 10de Barn født d 7de Novemb: Kaldet: Engel.Faddere: Niels Gjæver Moursund, Proprietær Johan Hysing, Mad.Hysings, Grete Cathrina Ejdet. Ingbor Olsdatter Oxfjord: indleeddenne Mands Qvinde. Postridia Conf: & Comm: 59. Døbt Joen Joensen ogkirsten Joensdatter, 2de syskende fra Buerfjord. Deres uægte Barnfødt d 1ste Novemb: Kaldet: Marit. Faddere: Morten HenricsenBuerfjord, Niels Pedersen Jukkelfjord, Berit Andersdatter ibid. ElenQvivesdatter ibid., Ane Joensdatter Buerfjord. I: N: J: MDCCLXXXVI.

17 Festo Circumcisionis Christi forrettede jeg Kirketjæneste ischjærvøe Conf: & Comm: 62. Dom: Ima & IIda P: Epiphan: Messefald ved Schjærvøe af Mangel paatilhørere. Dom: IIItia P: Epiph: fremkom 12 Mennisker af Hvilke 4 Conf: &Comm: siden læst i Postil. Dom: IVta P: Epiph: fremkomme ingen Folk, endskjønt Vejret var ganskegodt. Dom: Vta P: Epiph & Septuagesima, fremkomme ingen Folk. Dom: Sexagesima, Esto Mihi, Invocat: & Reminisc: Messefald vedschjærvøe formedelst min svaghed. d 14de Mart: Døbt Anders Thomæsenog Ranghild Larsdatter Qvænangen. Deres 4de Barn født 19de Decemb:a: p: Kaldet: Anders. Faddee: Anders Andersen Qvænang, Niels Thomæsenibid. Michel Olsen RavelsEjde, Inger Jacobsdatter Schjærvøe, ElenJacobsdatter ibid. Indleed Qv. Dom: Oculi forretta jeg Kirketjæneste i Schjærvøe Conf: & Comm: 19.Døbt Anders Andersen og Ane Ditløvsdatter Taskebye Deres 6te Barnfødt d 15de Januar: Kaldet: Johan Peder. Faddere: Jacob TygesenAkkarfjord, Niels Christensen Taskebye, Halsteen Olsen ibid. AneNielsdatter Taskebye, Berit Isaachsdatter Akkarfjord, Indleed 1modenne Mands Qvinde, 2do Niels Jensens Qvinde fra Grundfjord.d 20de Mart: Døbt 1mo Ole Andersen og Marit Olsdatter Spildren.Deres 2det Barn født d 2den Mart: Kaldet: Anders. Faddere: Ole OlsenVorterøe, Jacob Larsen Kaagen, Michel Michelsen Spildren, CarenLarsdatter ibid., Ane Aslachsdatter ibid. 2do Michel Michelsen ogcaren Larsdatter Spildren Deres 6te Barn født d 21de Januar: Kaldet:Aarshild. 39 Faddere: Qvive Nielsen Spildren, Cnut Andersen Schjærvøe, IngerJacobsdatter ibid. Elen Jacobsdatter ibid. Inger LassesdatterSpildren. Indleed disse 2de Mænds Qvinder. Dom: Lætare forrettede Jeg Kirketjæneste i Schjærvøe Conf: & Comm:31. Døbt Ole Olsen og Inger Jensdatter Rejsen Deres 2det Barn fødtd 10de Januar: Kaldet: Eric. Faddere: Michel Henricsen Rejsen, PederBersvendsen ibid. Ole Olsen ibid. Kirsten Mathiædatter ibid. BeritPedersdatter ibid. Indleed 1mo denne Mands Qvinde, 2do Hans LarsensQvinde fra Oxfjord. Dom: Judica & Palmarum, Die Soterias & Viridium fremkomme IngenFolk, da vejret ogsaa var saa haardt og uroeligt. Feria 1ma Pascat: forrettede jeg Kirketjæneste i Schjærvøe.Døbt Ole Johannisen og Marit Pedersdatter Sotnæs Deres 6te Barn fødtd 11te Mart: Kaldet: Johan

18 Henric. Faddere: Hans Johansen Singlen,Hans Johansen Aarvig, Michel Olsen RavelsEjde, Gertrud Olsdatteribid. Ane Michelsdatter Aarvig. Indleed denne Mands Qvinde. Feria IIda Pascat: ligesaa Kirketjæneste Conf: & Comm: 109. Dom: Qvasimod: hindrede Uvejr Gudstjænestens Forrettelse VedSchjærvøe. Dom: Misericord: forrettede jeg Kirketjæneste i Schjærvøe Conf: &Comm: 15. Døbt Niels Svendsen og Berit Joensdatter Buerfjord.Deres 6te Barn født d 11te Mart: Kaldet: Caren. Faddere: EdiasMichelsen Buerfjord, Niels Olsen Jukkelfjord, Ane Lassesdatter ibid.ragnhild Lassesdatter ibid. Ane Svendsdatter Buerfjord, Indleed dennemands Qvinde. 2do Niels Olsen og Ane Lassesdatter Jukkelfjord.Deres 5te Barn født d 4de Mart: Kaldet: Niels. Faddere: Michel OlsenRavelsEjde, Niels Svendsen Buerfjord, Jacob Jacobsen Jukkelfjord,Caren Olsdatter ibid. Berit Joensdatter Buerfjord. Indleed dissemænds Qvinder. 3tio Holger Thomæsen Gamst og Caren HenricsdatterRotsund?Elven Deres uægte Barn født in Februar: Kaldet: Henric.Faddere: Michal Johanisen Uløebugt, Bertil Aslachsen Nikkebye, HansLassesen Schjærvøe, Cathrina Danielsdatter ibid. IngerAslagsdatter Taskebye. Dom: Jubilate Messefald formedelst ondt Vejr. Die Litan: Publ: forrette jeg Kirketjæneste i Schjærvøe.Døbt 1mo Ole Joensen og Caren Thomædatter Sekkemoe. Deres 6te BarnFødt d 19de April: Kaldet: Elen. Faddere: Peder Nielsen Nøglen, HansNielsen Badderen, Aarshild Olsdatter Nøglen, Caren NielsdatterStrømmen, Elen Michelsdatter Langstrand. 2do Claus Nielsen og IngerOlsdatter Badderen. Deres 1ste Barn født d 1ste April: Kaldet: BeritKirstina. Faddere: Joseph Hansen Qvænangen, Joen Joensen ibid., ElenHenricsdatter ibid., Berit Jensdatter ibid. Kirsten ClausdatterBadderen. 3tio Conf: Daaben over Ole Olsen og Inger SamuelsdatterDeres 1ste Barn født d 9de april: Hjæmdøbt af Staebrun, Kaldet:Haagen. Faddere: Morten Heggelund Ravelsejde, Peder Staebrun, HenricStaebrun Hamnæs, Marit Thomædatter ibid. Trine Gamst Alten.Indleed disse 3 Mænds Qvinder. 40 Dom: Cantate forrettede jeg Kirketjæneste i Schjærvøe. Conf: & Comm:117. Dom: Rogate Messefald af Mangel paa tilhørere. Festo Ascons: Christi & Domin, Exaud: fremkom Ingen Folk.

19 Feria Ima Pentec: forrettede jeg Kirketjæneste i SchjærvøeDøbt 1mo Ole Olsen og Ane Larsdatter Vestuløe Deres 2det Barn fødtd 9de Maj: Kaldet: Anders Peder. Faddere: Ole Johannisen Sotnæs, OleOlsen Vestuløe, Peder Pedersen ibid. Ane Olsdatter ibid. CarenOlsdatter Sotnes. 2do Thomas Arentsen og Berit AndersdatterJukkelfjord. Deres 3die Barn født d 27de Mart: Kaldet: Synnev.Faddere: Peder Larsen Jukkelfjord, Joen Olsen ibid. Ane Olsdatteribid., Lisbet Nielsdatter ibid., Caren Larsdatter ibid. Indleed dissemænds Qvinder. Feria IIda Pentecost: ligesaa Kirketjæneste Conf: & Comm: 193. Festo S: Stæ Trin: messefald, da ingen Folk fremkom. cod: die forrettede Miss: Ord: HEr Brodkorb Kirketjæneste i OxfjordsForsamlings Hus. Dom: Ima a Trin: forrettede jeg Kirketjæneste i Schjærvøe Conf: &Comm: 173. Døbt 1mo Joen Nielsen og Inger Mortensdatter HeggelundVorterøe Deres 7de Barn født d 17de Maj Kaldet: Jens ChristianStaebrun. Faddere: Søren Gamst Dybvig, Hans Emahus Langstrand, MortenHeggelund RavelsEjde, Martha Gjæver Moursund, Trine Gamst Altejdet.2do Samuel Isaachsen og Kirsten Cnutsdatter Rejsen Deres 8de Barnfødt d 25de april: kaldet: Claus. Faddere: Niels Cnutsen Schjærvøe,Jens Cnutsen Søerkjos, Henric Henricsen Rejsen, Marit Johannsdatteribid. Ane Pedersdatter ibid. 3tio Peder Paulsen og Clara Maria Sal:Blixes Hamnæs Deres 1ste Barn født d 23de Maj: Kaldet: Michel Blix.Faddere: HEr Brodkorb, Jens Christ: Staebrun, Jeg min kone BergittaLucia, Margrete Staebrun Hamnæs, Ingebor Stabruen ibid: Indleed disse3 Mænds Qvinder. Dom: IIda a Trin: forrettede Miss:ord: HEr Brodkorb Kirketjænestei Schjærvøe Conf: & Comm: 37. Dom: 26de Juny Ankom jeg i Herrens navn?????? 2den July 3die Synd: efter TriniTatis forrettede jeg GudsTienestenved Schjærvøe, siden Conf: & Comm: 76. Døbt 1mo Hans Aslacsen oginger Larsdatter Spildernæs. Deres 5te Barn født 10de Juni Kaldet:Aslak. Faddre: Anders Nielsen Spilderen, Nils Aslaksen Sammesteds,Henrich Henrichsen Sammesteds, Aasille Mikkelsdr. Sammesteds, BerritPedersdr. Sammesteds. Døbt 2do Anders Ols: og Solvi Arensdr.Langfjorden. Deres 6te Barn Kaldet: Aslak. Faddre: Anders Peders:Langfjord, Niels Ols: Vorterøe, Anders?? 41 Aslak: Sammesteds, Marit Olsdr. Sammesteds, Ane Aanesdr.? IndleedDisse 2de Mænds Qvinder. Catechis: For ungdommen. 9de July 4de Synd:efter

20 Trinit: Forrettede jeg Gudstiænesten ved Skiærvøe Kirke. Conf:& Comm: 46. Døbt Joen Olsen og Birrit Henricdr. Tømmernæs.Deres 5te Barn født 10de Juny Kaldet Ole. Faddre: Johannes Jenss:Elvenes: Johannes Mathiass: Sammesteds, Anders Rejers: Sammesteds,Birrit Mathisdr. Sammesteds, Karen Ericdr.? Indleed denne MandsQvinde. 16de July 5te Synd: efter Trinit: forrettede jeg Gudstiænesten iskiærvøe Kirke. Conf: & Comm: 35. Catechis: for ungdommen. 23de July 6te Synd: efter Trinit: forrettede jeg Gudstiæneste vedskiærvøe Kirke. Conf: & Comm: 13. Døbt Ole Kolberg og Abel KatrinaGams Ravelsbugt? Deres 5te Barn født 27de Juny Kaldet Mette DanefærdFaddre: Johan Peder Gams Qvænangen, Jørgen Christian StabrunHamnæs, Trine Mortensdr. Qvænangen, Ingebor Olsdatter Oxfjord,Ingebor Olsdr. Elven. Døbt 2do Ole Arents. og Elen Aslaksdr.RavelsEjde Deres 4de Barn født den 30te junii Kaldet Kirsti.Faddre: Niels Larsen Reisen Ole Isacsen? Solvi Aslakdr. RavelsejdeSolvi Hansdr. Sammesteds, Marit Olsdr. fra Kautokeino. Com: 24. 7de Syndag efter Trinit NB: 30te July Guds Tiænesten holdet af migved Skiærvøe. Døbt Lars Olsen og Karen Johanna Larsdr. Deres 3dieBarn Kaldet Jens. Faddre: Jens Christian Stabrun Hamnæs, Joen Niels.? Johan B. Schelderup Strømfiord Madme Maria Schelderup Strømfiord,Maria Larsdr. ib. Indleed denne Mands Qvinde. Com 72. 8de Synd: efter Trinit Messefald, Da ingen Folk Kom, men læst sammeni Postillen, for Huusets Folk. 9de Synd: efter Trinit D: 13de August Guds Tinæste af migforrettede Vissitate af HEr Provst Schielderup Tromsøe. Com: de Synd: eft: Trinit: D: 20de August Læst i Postillen for noglefaa. 11 & 12te Syndag eft: Trinit: 3die September Prædikket af mig fornogle faae. Com: 3. 13de Synd: eft: Trinit: D: 10de September kom ingen. 14de Synd: eft: Trinitatis. 17de September Gudstiænesten af migforrettet. Døbt 1mo Morten Monss: og Marit Nielsdr. ØenDeres 1ste Barn fød den 16de Augusti Kaldet. Morten. Faddre: NielsSvendsen Oxfjorden, Joen Nielsen Sejdemoken, Anders Svends. Øen,Karen Mortensdr. Sammesteds, Ane Monsdr. Badderen. Indleed overskrevne Mands Qvinder. Com de Synd: eft: Trinit: Holdet Bøn af mig i Kirken for nogle faa.com 3. 42

21 16de Synd: eft: Trinit: forrettet af mig Guds Tiænesten. Holdet LigPrædiken over Madme Rebecca Marria Sal: Verlanfs Præstenke frarørstads Menighed i Salten Provstie der døde her paa Schiærvøeden 13de August?? Døbt 1mo Ole Meldal Angel Sogne Præst tilskiærvøe Menighed og min Hustrues Christiana Hellena Angel de GrønbecVart 1ste Barn fød til Værden den 23de September Kaldet RebeccaMarria Urbye. Faddre: Her Brodkorb Miss: ord: til Skiærvøe, Sr JohanBorch, Schelderup Strømfiord, Madme Marta Jever Moursund, MadmeMarria Catrina Schelderup Strømfiord, Madme Ahlet Catarina GamsDybvig. Døbt 2do Sigvard Olss: og Marit Mortensdr. Rakkenæs. Deres 4de Barn fød d 28de Augusti Kald: Marta. Faddre: Hans Nielss.Ravelsnæsset Niels Iversen Rakkenæs, Eli Aslaksdr.Strømen, MaritMikkelsdr. Storbugt, Aasille Olsdr. Nøklen? Døbt 3tio Henrik Nielssønog Kirsti Larsdr. Deres 4de Barn fød den 8te Augusti: Kaldet: Lars.Faddre: Ole Johanness: Langfiord, Peder Svends: Skiaae?Vig AndersPeders: Langfiord, Ane Olsdr. Langfiord, Karen Olsdr. Inddervig. Døbt4to Peder Jacobs: og Berit Knutsdr. Strømen. Deres 2det Barn fødden 22de Augusti Kaldet: Knudt. Faddre: Johan Anders: Strømmen,Anders Thomass: Qvænangsbogt, Anders Andersen Strømfiord, RagnilleLarsdr. Strømen, Enger Olsdr. Samesteds. Døbt 5to Johanes Mathiass:og Elen Mathiasdr. Timmernæs Deres 7de Barn fød den 26de AugustKaldet: Birrit. Faddre: Ole Ols: Timmernæs, Jens Knuds: Sørkios, EliPedersdr. Timmernes? Kirsti Mathiasdr. Samest: Eli Johannesdr.Samesteds. 6to Henrik Ivers: og Berrit Ludvigsdr. Kvalen Døbt 7deBarn fød 12te August Kaldet: Jens. Faddre: Ole Ols:Skolemæst:Kvænangen, Niels Christophers. Taskebye, Jacob Grop Kvalen, AbigalAndersdr. Moursund, Ane Nielsdr. Taskebye. Indleed overskrevnekvinder. Holdet Liigpræken over Madme Salig Verlanf. Com Syndag eft: Trinitatis den 8de October Prædiken for faae??? 18 Synd: efter Trinit: forret jeg Gudstiænesten. Døbt Niels Niels.og Gundille Arensdr. Rotsund?Elven. født 4de Septemb: Kaldet Karen.Faddre: Peder Olsen, 43 Thomas Andersøn Rejsen? Elen Jacobsdr. Elven? Kary Pedersdr.Kari Henricdr. ibid:. Indled over skrevne Kvinde. Com. 39. Den 23de October Døbt Thomas Henricsen og Mette Margrete ElvenDeres 2dre Barn fød den 28de September Kaldet? Margrete. Fadre:Torben Gamst Elven, Holger Gamst ibi. Elen Gamst Rotsund, MaritTomasdr. Elven, Karen Maria Rotsund. Indleed over skrevne Kvinde.

22 Den 19de Syndag næste Dag forhen var ej viidereforretninger? Com:2de. Læste i Postillen. Indled min Hustrue Christiana E: Angel. 20de Synd: efter Trinit: Prædikkede HEr Brodkorb Missionæren tilskiærvøe. 1. Døbt Ole Jacobsen og Kirsten Hansdr. Elven Deres 5teBarn fød den 12te September Kaldet Marrit. Faddre: Joen JacobsenRotsund?Elv: Anders Aanesen Rejsen, Alet Johanesdr. ibid. ChatrinaDanielsdr. Elven, Inger Jacobsdr. Elven. Døbt Hans Olsen og AneLarsdr.?? Deres 5te Barn fød Den 12te September Kaldet Peder.Fadre Johanes Mikkelsen Olaberget, Torben Gamst Elven, Lars SvendsenTimernæsset, Marria Rejer Strømfiord, Marria Tostensdr. Timernæsset.Indleed over Skrevne Kvinder, Confirmation Holdet samme Dag af migher for 48 Børn.? Mandag 30te October com.? 109.? 21de Syndag eft: Trinit: 5te November forretede jeg Guds Tiænesten.?Døbt Joens Olsen og Karen Larsdr. Nordmandvig Deres 8de Barn fød den3die September Kaldet Ane Marria. Faddre: Jacob Nielsen Hamervig,Johanes Nielsen ibid. Ane Olsdr. Nordmandvig, Marria Henricsdr.Hamervig, Ane Marria Larsdr. Uløebogt.? Indleed over skrevne kvinder.com: 181.? 22de Synd: eft: Trinit 12te November forrettede jeg Guds Tiænesten.Døbt Anders Henricsen og Marit Aslagsdr. Gamelgaard Deres 1ste Barnfød 4de November Kaldet Marta Margrete. Faddre: Lars Larsen Haugnæs,Ingebrict Nielsson Skiærvøe, Maren Isachdr. Haugnæs, Berit Mikkelsdr.Skiærvøe. Berit Olsdr. ibid.? Indleed over skrevne Kvinder. Com 74.? Den 13de November bet i huus Henric Iversens Syge Kone. Den 15de betient den syge???? 44 23de Synd: eft: Trinit: 19 November Holdte jeg Guds Tiæneste. Com:44.? 24de Synd: eft: Trinit: 26de November bøn i Kirken for nogle faae,com: 9.? 1ste Advent Syndag 3die Desember Holdt jeg Guds Tiænesten, com 26.? 2den Advent Syndag Læst i huuset var ej Saa mange for uvejret Kom.? 3die Advent Syndag Ligeledes.? 4de Advent Syndag Forrettede jeg Gudstiænesten.? Confirmeret: Daabenover Henric Henrics. og Birrit Johanesdr.? Deres 3die Barn fød den6te November Kaldet Marria. Faddre: Morten Nielsen Strømen, AndersAnderssen Samesteds, Marit Johanesdr. Qvænang, Kari Josepsdr. ibid.elea Jacobsdr. Strømen. Indled over skrevne Qvinde.? Com: 18.?

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Næsbjerg sogn døde 1751 til 1814. 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet.

Næsbjerg sogn døde 1751 til 1814. 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet. Begravelse 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet. 1752 dom sexages blev Jens Christensen fra Skonager begravet gammel 26 år. 1752 blev Knud Christensens hustru begravet gammel

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Horne sogn diverse 1734 til 1814. 1734 d. 3 jan. dom inter circumsis et epiph. Peder Hansens hustru af Transbøl.

Horne sogn diverse 1734 til 1814. 1734 d. 3 jan. dom inter circumsis et epiph. Peder Hansens hustru af Transbøl. At i denne bog, bestående af 539 igennemtrokne og forseglede sider, indføres alle de ved Torstrup og Horne menigheder forefaldende embeds forretninger, være sig barnedaab, trolovelser, brude vielser, føde

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 HP 18-1734 Svend Larsen, Store Rørbæk KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 Dom: 13. post Trinit (19/9) hafde Lars Larsen Smed i Store Rørbeck en Søn til Daaben blev kaldet Svend. Skoleholderens

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Ole Larsen, Udlejre. Ole Larsen født: ca Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685

Helga Poulsens aner. BK Ole Larsen, Udlejre. Ole Larsen født: ca Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685 BK 134-1670 Ole Larsen, Udlejre Ole Larsen født: ca. 1670 Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685 KB Ølstykke 1745 op 63 nr 5 Ole Larsen begravet 10/3 Den 10 Marty blef Ole Larsen af Udleire begrafven.

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side :

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side : BK 598-1611 Christen Andersen, Hagerup Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side 326-327: Kilde "Frederiksborg": 2198. Christen Andersen f. 1611, Adresse Hagerup, Stilling Gmd. Ellisbjerggaard, g. (1) Kirsten

Læs mere

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard Johan Olsen Berntsen Lilleaas 1890 1971 Johnny Aleksander Lilleaas 1930 Hermine Alexia Johansen 1894 1968 Johnny Arne Lilleaas 1965 Christian Christiansen Skovgaard 1894 1972 Petra Sinna Skovgaard 1934

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

Skjervøy kirkebok

Skjervøy kirkebok Skjervøy kirkebok 1789-1790 1789 In: N: Jes: Den 1ste Januari Nye?Aarsdag Guds Tiæneste. Døbt Faste Larsen og AneOlsdr. Rejsen. Deres 1ste Barn Fød 2den November 1788, Kaldet EjlertLauri. Faddre HEr Lorents

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Døbte i Skads sogns Kirkebog

Døbte i Skads sogns Kirkebog Døbte i Skads sogns Kirkebog 1714-1803 Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over en periode på ca. 20

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. PEDER Jensen Født 14 nov 1856 #4 Prejlerup, Grevinge Sogn Gift 18 jun Egebjerg Kirke

30 apr 2006 Side 1. PEDER Jensen Født 14 nov 1856 #4 Prejlerup, Grevinge Sogn Gift 18 jun Egebjerg Kirke 30 apr 2006 Side 1 PEDER Jensen Født 14 nov 1856 #4 Prejlerup, Grevinge Sogn Gift 18 jun 1891 Egebjerg Kirke 16 maj 1898 Hønsinge Lyng, Vig sogn JENS Larsen (Se side 2) Født 18 aug 1819 #8 Frenderup, Grevinge

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Døde i Alslev Hostrup Kirkebog 1722 1802

Døde i Alslev Hostrup Kirkebog 1722 1802 Døde i Alslev Hostrup Kirkebog 1722 1802 Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over en periode på ca. 20

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 Dom: 4 Advent: Blef Isach Andersens Barn her i Bÿen Christnet kaldet Rasmus. Rasmus Andersens Hustrue

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

KIRKEBOG FOR KVÆRNDRUP SOGN, SUNDS HERRED, SVENDBORG AMT

KIRKEBOG FOR KVÆRNDRUP SOGN, SUNDS HERRED, SVENDBORG AMT Afskrevet af Vivi Fæster Renati el Nati = Fødte. Denati = Døde. Supulti = Døde. Desponsavit = Trolovede. Copulavi = Viede. Forkortelser: Q. = Qverndrup. T. = Tronderup. Eg. = Egeshof. G. = Guldtved. F.

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813

Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813 Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813 Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813 Afskrift af en del af Nibe-Vokslev sognes kirkebog Ole Færch 2013 Vokslev Sogns Kirkebog 1765 1813. Ole Færch. Forlag: Ole Færch, Aalborg.

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup)

Aage Rudolf Poulsen. Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup) JP 32-1688 Niels Stephansen, Hjadstrup Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup) KB Hjadstrup (Lunde/ Odense) 1764 op 125 nr 3 Niels Stephansen begravet 20/4 Lang Fredag

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. Nr. 1 Side 1b. 1685. 26. Marts. Rasmus Hansen, 21. Sg. Nylars. Karen Ibsdatter. Laugv: Peder Pedersen, Nyker. 2 søn. A: Jep

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen (ca 1657) - 1711 Født ikke eftervist i KB, formentlig født i Hagested eller Kundby, hvorfra der ikke foreligger KB på formodet fødselstidspunkt. FamilySearch har en oplysning om at han er født ca. 1657

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå. KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8

Aage Rudolf Poulsen. JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå. KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8 JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8 Samme dag (12 p. Trin) Peder Jensens Søn af Næraa døbt N. Povl. Fadd. Niels Eriksen aff Roeslev, Anders Rasmussens

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Lyngen kirkebok 1761-1764

Lyngen kirkebok 1761-1764 Lyngen kirkebok 1761-1764 1 7 6 0-6 1. Feria S: Stephan. Comm: 53.Catechisat.Døbt 15.et P: B: Til Ane tilhørende Niels Larsen og Marit Nielsd. Rottenvig.Faddere: Joen Nielsen Rottenvig. Christen Larsen

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Billede af Flade Kirke: by Claude David. Flade Morsø Nørre Thisted 1688-1806 Flade Morsø Nørre Thisted 1792-1806

Billede af Flade Kirke: by Claude David. Flade Morsø Nørre Thisted 1688-1806 Flade Morsø Nørre Thisted 1792-1806 Flade 1688-1806 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn Madsen

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Lyngby-A!bøge kirkebog, Djurs Sønder Herred, 1716-1749, Fødte

Lyngby-A!bøge kirkebog, Djurs Sønder Herred, 1716-1749, Fødte Lyngby-A!bøge kirkebog, Djurs Sønder Herred, 1716-1749, Fødte 1716 Maren Christensdatters uægte barn i Albøge - Maren Jens Nielsens barn af Allelev - Anne Rasmus Sørensens barn af Lyngby - Søren Christen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 JP 80-1684 Clemend Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 Dom Qvasim Døbt 1 Søn Clemend for Jørgen Clemends i Lbÿ KB Lumby (Lunde/Odense) 1728 op 115 Clemen begravet 12/6

Læs mere

Sundby Morsø Nørre Thisted 1719-1805 Content: 1 Fødde -Birth 2 Konfirmerede 3 Viede - Mariage 4 Døde Dead Kort/ Maps

Sundby Morsø Nørre Thisted 1719-1805 Content: 1 Fødde -Birth 2 Konfirmerede 3 Viede - Mariage 4 Døde Dead Kort/ Maps Sundby 1719-1805 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn Madsen

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 HP 8-1775 Ole Povelsen, Søsum KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 1. Advent (KB 1775/1776) (3/12 1775) Ole, Unge Povel Anders: Gaardmands i Søsum baaren: Karen Peder Povels: Enke.

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Fisker Peter Christian Jensen Jan. 1 Skovshoved, Gentofte, Sokkelund,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby JP 44-1738 Jens Ipsen, Lumby Side 1 af 19 Side 2 af 19 Gård nr. 14 markeret med rødt Jens Ipsen blev født ca. 1738. FamilySearh angiver, at der i Allesø forekommer en Jep Jensen med 3 sønner, nemlig Jørgen

Læs mere