Betjeningsvejledning. Eurotest Plus Multiinstallationstester. El.Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Eurotest Plus Multiinstallationstester. El.Nr. 63 98 915 034"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Eurotest Plus Multiinstallationstester El.Nr

2 Eurotest PLUS side 3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Generel beskrivelse ADVARSEL Liste over målbare parametre med Eurotest Brugte standarder INSTRUMENT BESKRIVELSE Tilslutningspanel Bagside af instrument Medfølgende tilbehør Ekstra tilbehør MÅLEINSTRUKTIONER Isolationsmodstand Gennemgangstest af beskyttelsesleder Gennemgangstest Jordmodstand (Intern generator) Specifik jordmodstand PE terminal test Fejlstrømsafbryder - Berøringsspænding og jord / Loop modstandsfejl Fejlstrømsafbryder - Udkoblingstid Fejlstrømsafbryder - Udkoblingsstrøm Fejlstrømsafbryder - Automatisk Test ZLoop Impedans og kortslutningsstrøm Berøringsspænding ved kortslutningsstrøm ZLINE Impedans og kortslutningsstrøm N-PE Loop modstand og kortslutningsstrøm Fasefølge Strømmåling Varistor Overspænding beskyttelse Søgning i den elektriske installation Effekt (Watt) Energi Harmonisk forstyrelse OPSÆTNING Setup funktioner Opbyg installationsstruktur på PC Lagring af testresultat Hent gemte testresultater Slet gemte testresultater Reset (Nulstil) instrumentet VEDLIGEHOLDELSE Batterier Sikringer Rengøring Periodisk kalibrering Service/kalibrering TEKNISK SPECIFIKATION Funktioner Generelle data...60

3 Eurotest PLUS side 4 1. INDLEDNING Tillykke med valget af Deres nye Eurotest Vi er glade for at tilbyde professionelt testudstyr for måling og dokumention af elektriske installationer Generel beskrivelse Eurotest er et professionelt multifunktion, transportabelt testinstrument beregnet for brug i.h.t Europæisk standard EN61557 og BS7671. Instrumentet leveres med alt tilbehør, der behøves for at foretage alle typer test/målinger. Alt leveres samlet i en blød taske. Mesteparten af de elektriske komponenter i Eurotest er produceret med SMD komponenter, som næsten ikke behøver nogen form for service. Betjeningen er nem og enkel, således at brugeren ikke behøver nogen speciel oplæring. Det belyste matrix display gør det nemt at aflæse måleværdierne, parametre og beskeder. Det forudsættes, at brugeren sætter tid af til at gennemgå brugervejledningen. Ønskes yderligere oplysninger anbefales det at læse håndbogen: Measurements on electric installations in theory and practice. Et unikt system for lagring af testresultater er en ekstra detalje med Eurotest Med PC og software er det enkelt at overføre testresultater og parametre i begge retninger mellem PC og instrument. I PC kan udarbejdes en slutrapport ADVARSEL For at opnå størst mulig sikkerhed for bruger og instrument, mens der udføres målinger og test med Eurotest 61557, skal følgende foranstaltninger overholdes: Hvis instrumentet betjenes på en måde, som ikke er beskrevet i manualen kan beskyttelsen af instrument og bruger blive tilsidesat. Brug ikke instrument og tilbehør, hvis det er beskadiget. Hvis sikring er defekt, følg instruktionen i denne manual for udskiftning. Serviceindgreb og kalibrering er kun tilladt af Elma Instruments A/S. Kontroller alle kendte foranstaltninger for at undgå elektrisk overbelastning, mens der arbejdes med elektriske installationer. Anvend kun prøveledninger og tilbehør leveret fra Elma Instruments A/S.

4 Eurotest PLUS side Liste over målbare parametre med Eurotest Parameter Funktion Beskrivelse omskifter position Jordmodstand RE (Fire punkts metode) R,ρ EARTH - Fire testterminaler - To jordspyd Jordmodstand RE (Fire punkts metode + en testtang) R,ρ EARTH - Fire testterminaler - To jordspyd - En testtang Jordmodstand RE R,ρ EARTH - To testtænger (to testtænger) Jordmodstand ρ R,ρ EARTH - Fire testterminaler - Fire jordspyd Gennemgangstest af R ±200 ma - Test strøm > 200 ma DC. beskyttelsesleder CONTINUITY - Enkel måling - Auto polaritetsretning Gennemgangstest Rx R ±200 ma - Test strøm < 7 ma CONTINUITY - Gennemgangstest Isolationsmodstand Ri RISO - Test spænding: 50,100,250,500,1000 V Varistor nedbrydning Spænding Ub TEST - Test spænding V - Grænse strøm 1 ma Lækagestrøm IL CURRENT - Strømtang Belastningsstrøm I CURRENT - Strømtang Spænding og strøm Harmonisk op til 21. HARMONICS - Et faset system - Strømtang (strøm har.) - Prøveled. (spænding har.) Effekt P, Q, PA, cosϕ POWER ENERGY - Et-faset system - Strømtang Energi W POWER - Et-faset system Installations søgning ENERGY FASEFØLGE/ LOCATOR Fasefølge FASEFØLGE / LOCATOR Fejlstrømsafbryder RCD berøringsspænding Uc Fejlstrømsafbryder RCD udkoblingstid t Fejlstrømsafbryder RCD mærkestrøm - Strømtang - I kombination med en Bærbar søger - Strømførende leder - Med eller uden testspyd

5 Eurotest PLUS side 6 Fejlstrømsafbryder Jordmodstand RE (Ekstern kilde) Fejlstrømsafbryder RCD RCD - Test rod - Ingen udkobling af fejlstrømsafbryder - Ingen udkobling af fejlstrømsafbryder Loop impedans RL Sløjfe Impedans ZL-N, ZL-L ZLINE - Mellem L og N eller L og L Kortslutningsstrøm Ipsc ZLINE - Mellem L og N eller L og L Loop Impedans ZL-PE ZLOOP - Mellem L og PE Kortslutningsstrøm Ipsc ZLOOP - Mellem L og PE Berøringsspænding ved kortslutningsstrøm Uc/Ipsc ZLOOP - Test probe - Med ekstern test probe N-PE Sløjfemodstand RN-PE RLOOP N-PE - Ingen udkobling af fejlstrømsafbryder - Intern kilde Sløjfemodstand kortslutningsstrøm Ipsc (Ingen udkobling af fejlstrømsafbryder) RLOOP N-PE - Mellem L og PE - Ingen udkobling af fejlstrømsafbryder 1.4. Brugte standarder Eurotest er produceret i henhold til europæisk sikkerhedsstandard EN EMC (Støj og immunitet) i henhold til europæisk standard EN EN Måling i henhold til europæisk standard EN 61557: Isolationsmodstand...Part 2 Loop Impedans...Part 3 Modstand til jordforbindelse og udligningsforbindelser...part 4 Jordmodstand...Part 5 Fejlstrømsafbryder (HFI/HPFI) i TT og TN systemer...part 6 Fasefølge...Part 7

6 Eurotest PLUS side 7 2. INSTRUMENT BESKRIVELSE 2.1. Front panel Fig. 1. Front panel Beskrivelse: 1 ON/OFF knap, tænder og slukker instrumentet. Instrumentet slukker automatisk efter 10 minutter, hvis funktionsomskifter eller knapper ikke har været aktiverede. 2 HELP knap, hjælpemenu fremkommer på displayet (Tilslutning af testkabler og andre data). 3 Light knap, tænder eller slukker lys i displayet. Lyset slukker automatisk efter 20 sek., hvis funktionsomskifter eller knapper ikke har været aktiverede. 4 RCL knap, fremkalder de gemte målinger. 5 SAVE knap, gemmer de målte værdier. 6 PE berøringselektrode, tester PE terminal (tilstedeværelse af fasespænding ved fejl). 7 START knap, for at starte enhver måling. 8 SETUP knap til: Display kontrast. Tid og Dato. Kommunikationsparameter. Slette alle indprogrammerede opsætninger. 9 ESC knap, springer startprocedure over (gem/genkald testresultat, slet indprogrammerede opsætninger etc.). 10 Matrix LCD display med lys 11 Funktionsomskifter, vælg ønsket parameter, der skal testes. I flere tilfælde kan to eller flere parametre testes i samme position. 12 Seleholder, til fiksering af bæresele. 13 Funktionsknapper, vælg og sæt de forskellige parametre i hver funktion.

7 Eurotest PLUS side Tilslutningspanel Fig. 2. Tilslutningspanel Anvend kun de orginale prøveledninger/kabler Max. tilladelig spænding mellem hovedtilslutningsterminalerne og jord er 300 V! Max. tilladelige spænding mellem hovedtilslutningsterminalerne er 500 V! Max. tilladelig spænding mellem hovedtilslutnings- og C1- C2/P terminalerne er 300 V! Max. konstant strøm på C1 og C2/P terminalerne er 0,3A! Tilslut ikke nogen ekstern spænding til disse to terminaler Umax = 0 V! Beskrivelse: 1 Hovedtilslutningsterminalerne 2 Beskyttelsesdæksel (Beskytter mod samtidig tilslutning af prøveledninger/ kaber og RS232 kabel) 3 Tang/Probe (C2/P) terminal 4 Tang (C1) terminal 5 RS 232 tilslutning (For tilkobling mellem Eurotest og PC) 2.3. Bagside af instrument Beskrivelse: Fig. 3. Bagside af instrument 1 Nylonrem (Bruger kan bære instrumentet med remmen om nakken). 2 Ekstra nylonrem (Instrument kan spændes omkring kroppen). 3 Plastikdæksel (Nylonrem fastgøres til instrument). Skruen under dækslet må kun fjernes, når instrumentet er til service eller kalibrering. 4 Skrue (Afmonteres for at afmontere bærerem eller for at åbne instrumentet). 5 Label med måleområder. 6 Batteri/sikringsdæksel. 7 Skrue(Afmonteres for at skifte batterier eller defekt sikring). 8 Gummifødder.

8 Eurotest PLUS side Medfølgende tilbehør Se vedlagte tilbehørsliste, kontroller samtidig at alt tilbehør er med Ekstra tilbehør Se vedlagte ekstra tilbehørsliste. Skal bestilles separat. 3. MÅLEINSTRUKTIONER 3.1. Isolationsmodstand Der er flere opgaver, hvor det er nødvendigt at foretage en isolationsmodstandsmåling for at kontrollere installationen mod elektrisk overbelastning. F.eks.: Isolationsmodstand mellem installationens ledere (alle kombinationer). Isolationsmodstand på ikke ledende materialer (vægge og gulve). Isolationsmodstand på beskyttelsledere. Modstand i halvledende gulv (antistatisk). Ønskes yderligere oplysninger om isolationsmodstandsmåling anbefales det at læse håndbogen: Measurements on electric installations in theory and practice. Advarsel! Kontroller at testpunktet er spændingsløst (hovedspændingen afbrydes) før målingen påbegyndes! Ved isolationsmodstandsmåling mellem lederne, skal alle enheder afmonteres diverse stikkontakter og alle afbrydere slukkes! Rør ikke ved installationen under test, risiko for stød! Tilslut ikke instrumentet til ekstern spænding højere end 600 V AC eller DC, da det kan beskadige instrumentet! I tilfælde af test på capacitive enheder (capacitiv kompensation af reaktiv belastning, lange kabler etc.), afladnings de efter endt måling. Den faldende spænding vil vises i displayet Afmonter ikke prøveledninger før spændingen er under 50 V eller aflad enheden manuelt!

9 Eurotest PLUS side 10 Hvordan udføres målingen? Tilslut testkabler (Universal testkabel eller testprobe) til Eurotest Sæt funktionsomskifter i RISO position, følgende menu vises i displayet: Fig. 4. Isolationsmodstand, menu 50 V......Sidst Latest valgte set nominal test 50 V... voltage. Latest testspænding. set nominal test 1 MΩ...Senest Latest voltage. set satte low mindste limit 1 MΩ... Latest insulation grænse set for resistance low modstands- limit value. insulation værdi. resistance Um...Aktuel value. Actual testspænding. voltage. Um : 35 : 27...Ur. Real Actual time test clock. voltage. 18 : 35 : 27.. Real time clock. Step 2 Vælg Testspænding, brug Uiso (F1) knap. Spændingen kan vælges til 50,100, 250, 500 eller 1000 V. Testspænding kan aflæses øverst i displayet. Step 3 Sæt Laveste tilladelige isolationsmodstands værdi. Testresultatet vil blive sammenlignet med denne værdi, og hvis værdien er lavere end tidligere indskrevet værdi, vil målingen blive mærket med symbolet! og Result under grænseværdi besked. Hvordan indstilles laveste grænseværdi? Tryk på Llim (F2) knap, for at komme til Lav grænseværdi, se figur 5: Stil lav grænseværdi Område (MΩ) Step (MΩ) 0,01 0,25 0,01 0,25 1 0, Fig. 5. Menu og tabel for justering af grænseværdier Værdier mellem 0,01 MΩ og 200 MΩ, iht. ovenstående tabel kan sættes ved brug af (F2) og (F3) knapper. Hvis testresultatet ikke skal sammenlignes med grænseværdi, tryk på Off (F4) knap. Grænseværdi (vist i øverste linie af displayet) vil ændres til Φ MΩ. Off vil skifte til On, gentagende tryk på (F4) knap vil skifte mellem On og Off. Tryk på Back (F1) knap, efter grænseværdi er valgt, for at retunere til Isolationsmodstand, menu (se figur 4).

10 Eurotest PLUS side 11 Step 4 Tilslut testkabel til målepunkterne, iht. nedenstående tegning (tryk på HELP knap for vejledning på tilslutning). Forsyningsspænding afbrydes Kontakter sluttes Belastninger demonteres Fig. 6. Tilslut universalt testkabel (Stik mod front) og testprobe (stik mod bagside). Step 5 Tryk på START knap og hold den nede til værdien er stabiliseret, herefter slippes knappen. Testresultatet vise på displayet. Se eks. figur 7 Fig. 7. Eks. på isolationsmodstandmåling For at gemme måleresultat se afsnit 4.3. Lagering af testresultater. Bemærk! Ved tilstedeværelse af spændinger > 30 V AC/DC mellem testledningerne, vil isolationsmålingen ikke starte, når der trykkes på START knap, men displayet vil vise symbolet! og Input voltage > 30 V! Akustisk signal vil også fremkomme. Testpunktet aflader automatisk efter endt måling, den aktuelle spænding vises i displayet, indtil spændingen er under 30 V! Hvis testresultatet er uden for måleområdet (testkabel afbrudt eller god isolation), vil displayet vise >1000 MΩ (testspændingen er valgt til 250,500 eller 1000 V) eller >200 MΩ (testspænding er valgt til 50 eller 100 V)! Fasen på testspændingen er tilsluttet L/L1 test terminal (Universal testkabel) eller til den fjernbetjente testprobe.

11 Eurotest PLUS side Gennemgangstest af beskyttelsesleder Gennemgangstest af beskyttelsesleder skal testes, før der tilsluttes spænding på installationen (en ny eller en udvidelse af en installation). Max. tilladelig modstandsværdi afhænger af installationsopbygning m.m. Ønskes yderligere oplysninger af gennemgangstest af beskyttelsesleder anbefales det at læse håndbogen: Measurements on electric installations in theory and practice. Advarsel! Kontroller at testpunktet er spændingsløst (Forsyningsspændingen skal være afbrudt) før målingen startes! Hvordan udføres målingen? Tilslut testkablerne (Universal testkabel eller den fjernbetjente testprobe) til Eurotest Sæt funktionsomskifteren i R±200mA / CONTINUITY området, R±200mA eller Continuity menu vises i displayet. Vælg Gennemgangstest af beskyttelsesleder funktion, ved brug af FUNC (F1) knap. Funktionen er valgt, når R ± 200 ma fremkommer på displayet, se fig. 8. Fig. 8. Eksempel på gennemgangsmenu. Step Ω...Sidst valgte modstandsværdi. R+...Resultat (Blå testledning er tilsluttet den positive spændingsterminal). R-...Resultat (Blå testledning er tilsluttet den negative spændingsterminal). Vælg lydsignal ved brug af (F3) knap. Lydsignalet kan sættes som aktivt ( symbolet vises øverst i displayet) eller passivt ( symbolet vil ikke vises på displayet). Er lydsignalet aktivt, vil enhver målt værdi der er lavere end den max tilladelige valgte værdi (godt resultat), fremkomme med et ca. 2 sekunder langt lydsignal.

12 Eurotest PLUS side 13 Step 3 Stil høj grænseværdi. Senere vil testresultatet blive sammenlignet med grænseværdien, og hvis det er højere vil det indikeres med! mærke, samt Grænseværdi overskredet besked. Er den målte værdi inden for grænseværdien, vil der fremkomme et akustisk signal (kun hvis lydsignalet er aktiveret). Hvordan sættes høj grænseværdi? Tryk på Hlim (F2) knap, for at komme til Stil høj grænseværdi, se fig. 9. Stil høj grænseværdi Fig. 9. Eksempel på justering af grænseværdier Vælg værdi mellem 0,1 Ω og 20,0 Ω, kan indstilles i spring af 0,1 Ω, ved brug af (F2) og (F3) knapper. Hvis testværdien ikke skal sammenlignes med grænseværdien, tryk på Off (F4) knap. Grænseværdien (øverst i displayet) vil erstattes med Φ Ω tegn. Off (F4) knap vil skifte til On, og operatøren kan igen justere grænseværdien. Tryk Back (F1) knap, efter justering af grænseværdi, for at returnere til Gennemgangstest af beskyttelsleder menuen (se fig. 8). Step 4 Kompensering af prøveledning. Hvordan kompenseres for modstanden i prøveledningerne? Kortslut prøveledningerne, se fig. 10. Fig. 10 Tryk og slip START knap for at udføre målingen. Tryk og slip Comp (F4) knap, Compensating t. leads besked vises et øjeblik, og værdien vil efterfølgende ændre sig til 0,00 Ω og Co vises øverst i displayet, som indikering for at kompensering af testledning er udført. Instrumentet er klar til test. For at annullere kompenseringen, udføres samme procedure med brudte testledninger. Co mærkeringen forsvinder fra displayet, og kompenseringen er annulleret. Samme funktion er også mulig i Gennemgangstest.

13 Eurotest PLUS side 14 Step 5 Tilslut testledninger til målepunkterne i henhold til figur 11 eller 12 (Tryk på HELP knap for visning af basistilslutning). Fig. 11. Tilslutning med universal testkabel og ekstra testledning Fig. 12. Tilslutning med testprobe Step 6 Tryk kortvarigt på START knap. Målingen bliver udført, og resultatet vises på displayet. Hver måling er opdelt i to step (polaritet skiftes automatisk). Se eksempel på fig. 13. Co... Modstanden i testledninger er udlignet Hovedresultatet (8.75Ω) er en gennemsnitsværdi af den højeste og den laveste værdi! Fig. 13. Eksempel på gennemgangstest på beskyttelsleder For at lagre testresultatet se afsnit 4.3. Lagring af testresultat. Bemærk! Tilstedeværelse af ekstern spænding > 10 V AC/DC mellem testledningerne vil bevirke, at test ikke bliver udført, når START knap aktiveres, men spændingen vises på displayet sammen med! mærke og Input voltage > 10 V besked, samt akustisk signal! Hvis modstandsværdien > 5 Ω (målt uden kompenseret instrument) vises det på displayet, og kompensering vil efterfølgende ikke udlignes ved tryk på Comp knap. På displayet vil beskeden Wire resistance > 5 Ω fremkomme. Hvis testresultatet er udenfor måleområde (eller afbrudte testledninger), fremkommer beskeden >2000 Ω på displayet!

14 Eurotest PLUS side Gennemgangstest Denne funktion anvendes,når der arrangeres terminal-til-terminal tilslutninger, vedligeholdelse og reparation på el-installationer. I praksis er denne test et ordinat Ω-meter. For yderligere information om gennemgangstest henvises til håndbog Measurements on electric installations in practice and theory. Advarsel! Kontroller at forsyningsspændingen er afbrudt, før målingen udføres! Hvis testledningerne påføres spænding, mens testen udføres, vil sikringen M 0,315A/250V bryde (for udskiftning af denne se afsnit 5.2. Sikring). Hvordan udføres målingen? Tilslut testledninger (Universal testkabel eller probe) til Eurotest Sæt funktionsomskifteren i R±200mA / CONTINUITY position, Gennemgangstest af beskyttelsesleder eller Resistance menu fremkommer på displayet. Vælg Gennemgangstest funktion, brug FUNC (F1) knap. Gennemgangstest er Valgt, når CONTINUITY står øverst i displayet, se fig.14 Fig. 14. Gennemgangstest menu Step 2 Sæt Høj grænseværdi. Senere vil testresultatet blive sammenlignet med grænseværdien, og hvis resultatet er mindre, fremkommer kort lydsignal. Hvordan justeres Høj grænseværdi? 10.0 Ω... Sidst satte Højeste grænseværdi. Co... Der er fortaget kompensering af testledninger i R±200mA funktionen. Tryk på Hlim (F1) knap for at komme til Stil høj grænseværdi, se fig. 15: Stil høj grænseværdi Fig. 15. Menu for Stil høj grænseværdi

15 Eurotest PLUS side 16 Værdier mellem 0,1 Ω og 20,0 Ω kan stilles i step med 0,1Ω, ved brug af (F2) og (F3) knapper. Skal måleværdi ikke sammenlignes med grænseværdien, tryk på Off (F4) knappen. Sæt grænseværdi (Står øverst i displayet) vil ændres til ΦΩ. Et tryk på Off (f4) knap vil skifte til On. On / Off kan skiftevis vælges ved tryk på F4. Tryk på Back (F1) knap efter grænseværdien er sat, for at returnere til gennemgangsmenu (se fig. 14). Step 3 Et kort tryk på START knappen og målingen starter. Resultatet vises i displayet. Step 4 Tilslut testkabler til objektet iht. fig. 16 eller 17 (Tryk på HELP knap for information om basistilslutning). Fig. 16. Tilslutning med testkabler Fig. 17. Tilslutning med testprobe Tryk på START knap igen for at stoppe målingen. Sidst målte værdi vises i displayet, se figur Instrumentet er sat op til at give akustisk signal ved overskridelse af grænseværdien. Fig. 18. Eksempel på modstandstest Testresultatet kan ikke gemmes (Det er en ekstra testfunktion). Bemærk! Skulle der være spænding tilstede > 10 V AC/DC mellem testterminalerne, vil gennemgangsmålingen ikke starte efter et tryk på START knap, men spændingen vises i displayet efterfulgt af! tegn og Input voltage > 10 V besked! Beep advarsel vil også fremkomme. Er testresultatet uden for området (Afbrudte testledninger), vil displayet vise >2000 Ω.

16 Eurotest PLUS side Jordmodstand (Intern generator) Eurotest kan udføre jordmodstandsmåling ved brug af 3 forskellige testmetoder. Brugeren vælger selv den type test, der passer bedst til opgaven. For yderligere information om jordmodstandsmåling henvises til: Measurements on electric installations in practice and theory. Hvordan udføres standard jordmodstandsmåling med firepunkts målemetode? Sæt funktionsomskifteren i RE position, Earth Resistance eller Earth Resistivity menu vises i displayet. Vælg Earth Resistance funktion (Standard fireleder metode), brug FUNC (F1) knap. Jordmodstandsfunktionen (standard fireleder metode) er valgt, når R EARTH fremkommer i displayet, se fig. 19. Rc... Modstand i Strømelektrode Rp... Modstand i spændingselektrode Fig. 19. Menu for jordmodstandsmåling Step 2 Sæt Høj grænse jordmodstand værdi. Senere vil testresultatet sammenlignes med grænseværdien, og hvis den er større, viser displayet! Result over limit. Hvordan sættes Høj grænseværdi? Tryk på Hlim (F2) knap for at komme til Stil høj gænseværdi menu, se figur 20. Stil høj grænseværdi Område (Ω) Step (Ω) , 250, 500, 833, 1666, 2500, 5000 Fig. 20. Grænseværdi menu og tabel over mulige grænseværdier.

17 Eurotest PLUS side 18 Værdier mellem 1 Ω og 5000 Ω, i henhold til ovenstående tabel kan vælges ved brug af (F2) og (F3) knapperne. Skal måleværdien ikke sammenlignes med grænseværdierne, trykkes på Off (F4) knap. Sæt grænseværdi (Vises øverst i displayet) vil ændres til ΦΩ. Et tryk på Off (f4) knap vil skifte til On. On / Off kan skiftevis vælges ved tryk på F4. Tryk på Back (F1) knap efter grænseværdien er valgt for at returnere til menu for jordmodstandsmåling (se figur 19). Step 3 Tilslut testkabler til objektet iht. figur 21 eller 22 (Tryk på HELP knap for information om basistilslutning). Fig. 21. Tilslut jordspyd med de Fig. 22. Tilslut jordspyd med de 50 m 20 m lange testledninger. lange testledninger Step 4 Tryk på START knap og hold den nede til resultatet er stabiliseret, derefter slippes START knap. Testresultatet vises på displayet, se figur 23. Begge modstande, Rc og Rp er målt og vises på displayet. Fig. 23. Eksempel på Jordmodstandsmåling For at lager testresultatet se afsnit: 4.3. Lagring af testresultatet. Bemærk! Skulle der være spænding tilstede > 20 V AC/DC mellem H og E eller ES og S testterminalerne, vil jordmodstandsmålingen ikke starte efter et tryk på START knap, men spændingen vises i displayet efterfulgt af! tegn og Input voltage > 10 V besked! Beep advarsel vil også fremkomme. Hvis modstanden i strøm eller potentialespyd er for høj (>(4 k Ω RE) eller hvilken som helst >50 kω), vil displayet vise! Pote. spike Rp > xxx Ω / Curr. spike Rc > xxx Ω. Er testresultatet uden for området (Afbrudte testledninger), vil displayet vise >2000Ω.

18 Eurotest PLUS side 19 Hvordan udføres standard jordmodstandsmåling med firepunkts målemetode med brug af én testtang? Sæt funktionsomskifteren i ρ RE position, Earth Resistance eller Earth Resistivity menu fremkommer i displayet. Vælg Earth Resistance funktion (Standard fireleder metode, med brug af én testtang), brug FUNC (F1) knap. Jordmodstandsmåling med brug af en strømtang er valgt, når fremkommer øverst i displayet, se figur 24. Re...Total jordmodstand Rc...Modstand i strømprobe. Rp...Modstand til potentialeprobe. Fig. 24. Menu for jordmodstandsmåling Step 2 Sæt Høj grænseværdi, følg step 2 på side 15. Den totale modstand vil sammenlignes med grænseværdien. Step 3 Tilslut testkabler og testtang til objektet iht. figur 25 (Tryk på HELP knap for information om basistilslutning). Fig. 25. Tilslutning med de 20 m lange testledninger og en testtang.!?... Vær sikker på at testtangen er korrekt tilsluttet til RE4, ellers vil jordmodstanden kun måles som parallelforbindelse mellem RE1 og RE3.

19 Eurotest PLUS side 20 Step 4 Tryk på START knap og hold den nede til resultatet er stabiliseret, derefter slippes START knap. Testresultatet vises på displayet (se fig. 26). Fig. 26. Eksempel på Jordmodstandsmåling For at lager testresultatet se afsnit: 4.3. Lagring af testresultatet. Bemærk! Skulle der være spænding tilstede > 20 V AC/DC mellem H og E eller ES og S testterminalerne, vil jordmodstandsmålingen ikke starte efter et tryk på START knap, men spændingen vises i displayet efterfulgt af! tegn og Input voltage > 10 V besked! Beep advarsel vil også fremkomme. Hvis modstanden i strøm eller potentialespyd er for høj (>(4 k Ω RE) eller hvilken som helst >50 kω), vil displayet vise! Pote. spike Rp > xxx Ω / Curr. spike Rc > xxx Ω. Er testresultatet uden for måleområdet (Afbrudte testledninger), vil displayet vise >20 k Ω. Hvis strømmålingen er < 0,5 ma, viser displayet Clamp current < 0,5 ma, og testresultatet er ikke korrekt (Resultatet er dog korrekt, hvis Rtot./Rpart. < 100). Ved tilstedeværelse af strøm støj > 3 A i testtangs LOOP, viser displayet Noise current > 3 A, og testresultatet er ikke korrekt. Hvordan udføres standard jordmodstandsmåling med firepunkts måle metode med brug af to testtænger? Sæt funktionsomskifteren i ρ RE position, Earth Resistance eller Earth Resistivity menu fremkommer i displayet. Vælg Earth Resistance funktion (Standard fireleder metode med brug af to testtænger), brug FUNC (F1) knap. Jordmodstandsmåling med brug af to testtænger er valgt, når fremkommer øverst i displayet, se figur 27.

20 Eurotest PLUS side Ω...Grænseværdi der sidst er anvendt Fig. 27. Menu for jordmodstandsmåling Step 2 Sæt Høj grænseværdi, følg step 2 på side 15. Den totale modstand vil sammenlignes med grænseværdien. Grænseværdien kan sættes fra 1Ω op til 100 Ω i step af 1 Ω. Step 3 Tilslut testkabler og testtænger til objektet iht. figur 28 (Tryk på HELP knap for information om basistilslutning). Fig. 28. Tilslutning med to testtænger. Step 4 Tryk kortvarigt på START knap, og målingen starter. Instrumentet bliver ved med at måle, indtil der igen trykkes på START knap. Den sidste måling vises på displayet, se figur 29. Fig. 29. Eksempel på Jordmodstandsmåling

21 Eurotest PLUS side 22 For at gemme resultatet se afsnit: 4.3. Lagring af testresultatet. BEMÆRK! Er testresultatet uden for instrumentets måleområde (Afbrudt testledning), viser displayet >99,9 Ω. Ved tilstedeværelse af strøm støj > 3 A i testtangs LOOP, viser displayet Noise current > 3 A, og testresultatet er ikke korrekt Specifik jordmodstand Det anbefales, at måle jordens specifikke modstand, før placering af jordspyd for at opnå det bedst mulig jordingssystem. Hvordan udføres målingen? Sæt funktionsomskifteren i ρ RE position, Earth Resistance eller Earth Resistivity menu vises i displayet. Vælg Earth Resistivity funktionen, brug FUNC (F1) knap. Earth Resistivity funktion er valgt når, ρ EARTH fremkommer øverst i displayet, se figur 30. Rc... Modstand i Strømelektrode Rp... Modstand i spændingselektrode. Fig. 30. Menu for måling af jordens specifikke modstand. Step 2 Vælg en afstand a mellem testspyd. Der skal være den samme afstand som mellem de stationære for at få en nøjagtig udregning. Hvordan sættes afstanden? Tryk på DIST (F2) knap, for at komme til menu Stil afstandsværdi, se figur 31. Fig. 31. Menu for stil afstandsværdi Stil afstandsværdi

22 Eurotest PLUS side 23 Værdier kan stilles mellem 1 m og 30 m i step af 1 m ved brug af (F2) og (F3) knapperne. Den valgte afstand ses øverst i displayet. Tryk Back (F1) knap efter afstanden er valgt for at retune til Earth Resistivity initial menu (se fig. 30). Step 3 Tilslut måleledninger til instrumentet og jordspydene iht. figur 32 (Tryk på HELP knap for information om basistilslutning). Step 4 Fig. 32. Tilslutning af de 20 meter lange måleledninger Tryk på START knap og hold den nede til resultatet er stabiliseret, derefter slippes START knap. Testresultatet vises på displayet, se figur 33. Fig. 33. Eksempel på måling af jordens specifikke modstand. For at gemme testresultat, se afsnit: 4.3. Lagring af testresultatet. Bemærk! Er der være spænding tilstede > 20 V AC/DC mellem H og E testterminalerne, vil jordmodstandsmålingen ikke starte efter et tryk på START knap, men

23 Eurotest PLUS side 24 spændingen vises i displayet efterfulgt af! tegn og Input voltage > 20 V besked! Beep advarsel vil også fremkomme. Hvis modstanden i strøm eller potentialespyd er for høj (>(4 k Ω RE) eller hvilken som helst >50 kω), vil displayet vise! Pote. spike Rp > xxx Ω / Curr. spike Rc > xxx Ω. Er testresultatet uden for måleområdet (Afbrudte testledninger), vil displayet vise >20 k Ω PE terminal test Ved udføring af måling, hvor der er spænding tilstede (RLOOP, ZLOOP eller FI/HPFI test), tester Eurotest automatisk om fasespænding er tilstede på PE beskyttede terminaler. Testen skal udføres på alle nye stikkontakter og på udbedrede installationer, hvor fase og beskyttelsleder kan være byttet. En sådan fejl kan være livs-farlig. Hvornår bliver denne test automatisk udført? Testen udføres automatisk, når brugerens finger rør ved PE-berøringsterminalerne, der er placeret tæt ved START knap (se pos. 6 på fig. 1), og funktionsomskifteren står i RLOOP, ZLOOP eller RCD position. Tilslut testkabel (Universelle testkabler eller testprobe) til Eurotest Sæt funktionsomskifter i RLOOP, ZLOOP eller RCD position. Kun i disse positioner vil PE terminal blive testet. Step 2 Tilslut testkabel til testkredsen (Et-faset eller trefaset net, eller andet objekt) der skal testes, se figur 34 eller 35. Stikkontakt med jord Terminaler i tavle eller lignende Fig. 34. Tilslutning med testprobe til stikkontakt med beskyttelse (jord). Fig. 35. Tilslutning med universal testkabler til L, N og PE leder. Step 3 Tryk PE testterminalerne (Disse berøres automatisk ved tryk på START knap). Hvis de er tilkoblet fasespænding, vil advarsel Dangerous PE voltage vises i displayet og vedvarende bip bip. lydsignal vil høres, og målingen vil ikke blive udført efter tryk på START knap.

24 Eurotest PLUS side 25 Advarsel! Hvis der er fasespænding på PE testterminalerne, stop alle målinger Øjeblikkeligt, og fejlen udbedres før målingen fortsættes! Note! Stå altid på et ikke isoleret gulv, når denne test udføres, ellers vil denne test ikke være korrekt! 3.7. Fejlstrømsafbryder - Berøringsspænding og jord / Loop modstandsfejl Begge parametre bliver testet, uden at fejlstrømsafbryder udkobler. Hvordan udføres berøringsspænding og jord / Loop modstandsfejlmålingen? Tilslut testkabel (Testprobe eller universel testkabler) til Eurotest Sæt funktionsomskifteren i RCD position, fejlstrømsafbryder menuen vises. Vælg Contact Voltage funktion, brug FUNC (F1) knap. Berøringsspænding funktionen er valgt, når RCD Uc vises øverst i displayet, se figur 36. Ulim...Sæt grænse for berøringsspænding. Rl...Fejl loop modstand. Ulpe...Nestspænding mellem fase og PE leder. Fig. 36. Menu for berøringsspænding Step 2 Vælg Grænseværdi for berøringsspænding, brug Ulim (F4) knap. Spændingen kan sættes enten til 25 eller 50 V. Den valgte spænding kan ses i displayet. Grænseværdien vil senere blive sammenlignet med testresultatet. Hvis den er højere bliver den mærket med!, samt Voltage Uc/IΔn > Ulim (Standard type er valgt) eller Voltage Uc/2IΔn > Ulim (Selective type er valgt) besked i displayet. Step 3 Vælg Følsomhed strøm IΔn, brug IΔn (F2) knap. Strømmen sættes til enten 10, 30, 100, 300, 500 eller 1000 ma og vises øverst i displayet.

25 Eurotest PLUS side 26 Step 4 Vælg Type af Fejlstrømsafbryder, brug TYPE (F3) knap. Den valgte type kan ses øverst i displayet (G: General eller S: selective). Step 5 Tilslut testkabel til objektet der skal testes, iht. figur 37 eller 38 (Tryk på HELP knap for basistilslutning). Ekstra testprobe Ekstra testprobe Fig. 37. Tilslutning med testprobe, Fig. 38. Tilslutning med universal måling med eller uden ekstra testprobe. testledninger, måling med eller uden ekstra testprobe. Instrumentet vil automatisk genkende, hvis den ekstra testprobe er tilsluttet, og på basis af dette måles enten jordmodstanden (Ekstra testprobe er tilsluttet) eller sløjfemodstand (Ekstra testprobe er ikke tilsluttet). Step 6 Tryk kortvarigt på START knap. Målingen bliver vist på displayet. Se figur 39. RE bliver vist som følge af at den ekstra test probe er anvendt. I det tilfælde Uc er målt med hensyn til den ekstra testprobe Fig. 39. Eksempel på måling af berøringsspænding / jordmodstand. Målt besrørinsspænding er skaleret til nominel fejlstrøm (Standard fejlstrømsafbryder) eller til dobbelt nominel fejlstrøm (Selective fejlstrømsafbryder) og multipliceret med 1,05 (Af sikkerhedshensyn), og derefter vist på displayet. Vist modstand RE/Rl er beregnet som Uc/ IΔn. For at gemme resultatet se afsnit: 4.3. Lagring af testresultatet. Bemærk! Nominal input spændingsområde er V, hvis spændinger er uden for

26 Eurotest PLUS side 27 dette område, vil! tegn og Voltage Ulpe < 100 V / Voltage Ulpe > 264 besked fremkomme på displayet, og et akustisk signal høres efter et tryk på START knap. Hvis RL værdi vises på displayet i stedet for RE (Ekstra testprobe er ikke anvendt), er berøringsspændingen målt imod fase terminal. Grænseværdi for berøringsspænding kan kun sættes i funktionen Contact Voltage. Hvordan måles Loop modstanden? For at få en større præcision i måleresultatet (i forhold til R L resultatet i berøringsspændings målingen) kan følgende test udføres. Tilslut testkabel til Eurotest-Q. Sæt funktionsomskifteren i RCD position, fejlstrømsafbryder menuen vises. Vælg Loop modstand funktionen, brug FUNC (F1) knap. Funktionen er valgt, når RCD Rs vises øverst i displayet, se figur 21. Ulim Indstillet grænseværdi for berøringsspændingen. Uc Målt berøringsspænding. Ulpe Spændingen i mellem fase og PE. Fig. 21. Loop modstands menuen Step 2 til Step 5 se under måling af 3.5 berøringsspænding Step 6 Tryk på START og slip (hvis der kun er fase og jordleder tilsluttet instrumentet, skal START knappen aktiveres to gange i træk). Vent på at målingen udføres, resultatet vises umiddelbart efter. Målingen kan vare op til ca. 1 min., for at få størst mulig nøjagtighed. se figur 22. Berøringsspændingen er målt i forhold til fase lederen. Fig. 22. Eksempel på Loop Modstand resultat. For at gemme resultatet se afsnit: 4.3. Lagring af testresultatet.

27 Eurotest PLUS side 28 Bemærk! Nominal input spændingsområde er V, hvis spændinger er uden for dette område, vil! tegn og Voltage Ulpe < 100 V / Voltage Ulpe > 264 besked fremkomme på displayet, og et akustisk signal høres efter et tryk på START knap. Grænseværdi for berøringsspænding kan kun sættes i funktionen Contact Voltage eller Loop modstanden. Fejlstrømsafbryder type (G eller S) og nominal strøm indstillinger gælder i alle testfunktioner i RCD området. Af sikkerhedshensyn vil måling af udkoblingstid kun blive udført, hvis berøringsspændingen er < den valgte grænseværdi for berøringsspændingen. Strøm som løber til PE beskyttelsleder, forårsaget af apparater med fejl og/eller kapasitive tilkoblinger mellem L og PE terminaler, vil påvirke testresultatet. Sådanne udstyr frakobles, før målingen udføres.! Specificeret nøjagtighed af Uc målingen er kun gældende, hvis jordsystemet, der er tilkoblet PE terminaler, er fri for forstyrrende spændinger! 3.8. Fejlstrømsafbryder - Udkoblingstid Af sikkerhedshensyn skal fejlstrømsafbryder udkoble inden for en fastsat tid, i tilfælde af fejl på elektrisk materiel. Se tilladelige udkoblingstider i tabel 1. Type af fejlstrøms- IΔn 2IΔn 5IΔn* Bemærkning afbryder Standard 0,3 s 0,15 s 0,04 s Max. tilladelig udkoblingstid Selektive 0,5 s 0,2 s 0,15 s Max. tilladelig udkoblingstid 0,13 s 0,06 s 0,05 s Min. tilladelig udkoblingstid Tabel 1. Tilladelig udkoblingstid i henhold til EN standard. Hvordan udføres målingen? Følg step 1, som beskrevet i afsnit 3.7. Berøringsspænding, med undtagelse af vælg fejlstrømsafbryder funktion, se næste step.

28 Eurotest PLUS side 29 Step 2 Vælg Udkoblingstid funktion, brug FUNC (F1) knap. Funktionen er valgt, når RCD t vises øverst i displayet, se figur 40. Ulim. Uc Ulpe Tidligere valgt grænseværdi for berøringsspænding. Berøringsspænding ved nominel strøm Spænding mellem fase L og beskyttelsleder PE. Fig. 40. Menu for udkoblingstid Step 3 Vælg Nominal fejlstrøm IΔn, brug IΔn (F2) knap. Der kan vælges mellem 10, 30, 100, 300, 500 eller 1000 ma og vises øverst i displayet. Step 4 Vælg Multiplikation af nominal fejlstrøm, brug MUL (F3) knap. Multiplikationsfaktoren fastsætter teststrømmen, for eksempel IΔn = 100 ma, multiplicer = 5, teststrømmen bliver da = 500 ma. Multiplikationsfaktoren kan være ½, 1, 2 eller 5, og vises øverst i displayet. Multiplikationsfaktor 5 er ikke mulig, hvis IΔn = 1000 ma er valgt. Step 5 Vælg Type af fejlstr.afb og startpolaritet af teststrøm, brug TYPE (F4) knap. Typen kan være standard (General, G vises øverst i displayet) eller selective (S vises øverst i displayet), mens polariteten kan være positive (0 ) eller negativ (180 ), se figur 41. Inskriptionerne positiv G, negativ G, positiv S og negativ S vil skifte øverst i displayet, med gentagende tryk på TYPE knap. Positiv start polaritet (0 ) Negativ start polaritet (180 ) Fig. 41. Start polaritet af teststrøm Step 6 Tilslut testledninger til objektet der skal testes. Følg step 5 beskrevet i afsnit 3.7. Berøringsspænding.

29 Eurotest PLUS side 30 Step 7 Tryk kortvarigt på START knap. Målingen bliver udført, og resultatet vises på displayet. Se figur 42. Fig. 42. Eksempel på resultat af udkoblingstid For at gemme testresultatet se afsnit: 4.3. Lagring af testresultatet. Test af Selective fejlstrrømsafbryder For sikkerhedsgrupper vil måling af berøringsspændingen udføres (Uanset fejlstrømsafbryder type) før måling af udkoblingstiden bliver udført. Da selectiv fejlstrømsafbryder (Forsinket udkobling) arbejder på basis af summen af fejlstrømsafbrydere, er det nødvendigt at lade instrumentet stabilisere sig, før måling af udkoblingstiden bliver udført, ellers vil testen ikke være relevant. Derfor er der 30 sek. ventetid involveret før næste måling af udkoblingstid. Ventetiden vises i displayet som nedtælling fra 30 til 0. Bemærk! Nominal input spændingsområde er V, hvis spændinger er uden for dette område, vil! tegn og Voltage Ulpe < 100 V / Voltage Ulpe > 264 besked fremkomme på displayet, og et akustisk signal høres efter et tryk på START knap. Grænseværdi for berøringsspænding kan kun vælges i Berøringsspænding funktion! Fejlstrømsafbryder type (S eller G) og Nominal fejlstrøm, sat i hvilken som helst fejlstrømsafbryder funktion, vil blive anvendt i alle andre fejlstrømsafbryder funktioner! Af sikkerhedshensyn vil måling af udkoblingstid kun blive udført, hvis berøringsspændingen er < den valgte grænseværdi for berøringsspændingen. Strøm som flyder til PE beskyttelsleder, forårsaget af apparater med fejl og/eller kapasitive tilkoblinger mellem L og PE terminaler, vil påvirke testresultatet. Sådanne udstyr frakobles, før målingen udføres.! Specificeret nøjagtighed af Uc målingen er kun gældende, hvis jordsystemet, der er tilkoblet PE terminaler, er fri for forstyrrende spændinger!

30 Eurotest PLUS side Fejlstrømsafbryder - Udkoblingsstrøm Hvordan udføres målingen? Følg step 1, beskrevet i afsnit 3.7. Berøringsspænding, med undtagelse af vælg fejlstrømsafbryder funktion, se næste step. Step 2 Vælg Udkoblingsstrøm funktion, brug FUNC (F1) knap. Udkoblingsstrøm funktionen er valgt, når fremkommer øverst i displayet, se figur 43. Fig. 43. Menu for udkoblingsstrøm Ulim Step 3 Vælg Nominal fejlstrøm IΔn, brug IΔn (F2) knap. Strømmen kan sættes til 10, 30, 100, 300, 500 eller 1000 ma og vises øverst i displayet. Step 4 Vælg Start polaritet af teststrøm, brug TYPE (F3) knap. Valgt start polaritet vises øverst i displayet. Step 5 Tilslut testledninger til objekt. Følg step 5 beskrevet i afsnit 3.7. Berøringsspænding. Tidligere valgt grænseværdi for berøringsspænding. Berøringsspænding ved udkoblingsstrøm IΔ. Udkoblingstid ved udkoblingsstrøm IΔ. Spænding mellem fase L og beskyttelsleder PE. Step 6 Tryk kortvarigt på START knap. Vent til målingen er færdig og aflæs resultatet på displayet, se figur 44. Uci t Ulpe Fig. 44. Eksempel på test af udkoblingsstrøm. For at lagre testresultatet se afsnit: 4.3. Lagring af testresultatet.

31 Eurotest PLUS side 32 Bemærk! Nominal input spændingsområde er V, hvis spændingen er uden for dette område, vil! tegn og Voltage Ulpe < 100 V / Voltage Ulpe > 264 besked fremkomme på displayet, og et akustisk signal høres efter et tryk på START knap. Grænseværdi for berøringsspænding kan kun vælges i Berøringsspænding funktion! Fejlstrømsafbryder type (S eller G) og Nominal fejlstrøm, sat i hvilken som helst fejlstrømsafbryder funktion, vil blive anvendt i alle andre fejlstrømsafbryder funktioner! Af sikkerhedshensyn vil måling af udkoblingstid kun blive udført, hvis berøringsspændingen er < den valgte grænseværdi for berøringsspændingen. Strøm som flyder til PE beskyttelsleder, forårsaget af apparater med fejl og/eller kapasitive tilkoblinger mellem L og PE terminaler, vil påvirke testresultatet. Sådanne udstyr frakobles, før målingen udføres! Specificeret nøjagtighed af Uc målingen er kun gældende, hvis jordsystemet, der er tilkoblet PE terminaler, er fri for forstyrrende spændinger! Fejlstrømsafbryder - Automatisk Test Formålet med denne funktion er at udføre en komplet test af fejlstrømsafbryder og målinger af tilhørende parametre (Berøringsspænding, jord- / loop modstand og udkoblingstid på fejlstrømsafbryder) i en test ledet af instrumentet. Hvordan udføres den automatiske måling? Følg step 1, beskrevet i afsnit 3.7. Fejlstrømsafbryder - Berøringsspænding, med undtagelse af vælg fejlstrømsafbryder funktion, se næste step. Step 2 Vælg Automatisk test funktion, brug FUNC (F1) knap. Automatisk test funktion er valgt, når AUTO står øverst i displayet, se figur 45 t1 to t6...udkoblingstest til hver deltest. Ulpe...Spænding mellem fase (L) og beskyttelsleder (PE). Fig. 45. Auto funktion menu

32 Eurotest PLUS side 33 Step 3 Vælg Nominal fejlstrøm IΔn, brug IΔn (F2) knap. Strømmen kan vælges til 10, 30, 100, 300 eller 500 ma og vises øverst i displayet. Step 5 Vælg Type af fejlstrømsafbryder, brug TYPE (F3) knap. Typen kan enten være standard (G(General) vises øverst i displayet) eller selectiv (S vises øverst i displayet). Step 6 Tilslut testledninger til objektet. Følg Step 5 beskrevet i afsnit 3.7. Fejlstrømsafbryder Berøringsspænding. Step 7 Tryk kortvarigt på START knap. Målingen startes, delresultaterne fremkommer løbende på displayet: 1. deltest 2. deltest Test af udkoblingstid, bruger teststrøm - Test af udkoblingstid, bruger teststrøm - = IΔn x½, start med positiv polaritet = IΔn x½, start med negativ polaritet (0 ). Fejlstrømsafb. må ikke udkoble, (180 ). Fejlstrømsafb. må ikke udkoble, resultatet vises på displayet, se figur 46. resultatet vises på displayet, se figur 47. Fig. 46. Eksempel på 1. deltest Efter en korrekt 1. test (Fejlstrømsafbryderen udløste ikke) starter den næste test automatisk. Fig. 47. Eksempel på 2. deltest Efter en korrekt 2. test (Fejlstrømsafbryderen udløste ikke) starter den næste test automatisk. 3. deltest 4. deltest Test af udkoblingstid, bruger teststrøm Test af udkoblingstid, bruger teststrøm - = IΔn, start med positiv polaritet (0 ). = IΔn, start med negativ polaritet (180 ). Fejlstrømsafb. skal udkoble, resultatet Fejlstrømsafb. skal udkoble, resultatet vises på displayet, se figur 48. vises på displayet, se figur 49. Fig. 48. Eksempel på 3. deltest. Reset fejlstrømsafbryder og næste test starter automatisk. Fig. 49. Eksempel på 4. deltest. Reset fejlstrømsafbryder og næste test starter automatisk.

33 Eurotest PLUS side deltest 6. deltest Test af udkoblingstid, bruger teststrøm Test af udkoblingstid, bruger teststrøm = IΔn x 5, start med positiv polaritet = IΔn x 5, start med negativ polaritet (0 ). Fejlstrømsafbryder skal udkoble, (180 ). Fejlstrømsafbyder skal udkoble, resultatet vises på displayet, se figur 50: resultatet vises på displayet, se figur 51. Fig. 50. Eksempel på 5. deltest. Reset fejlstrømsafbryder og næste test starter automatisk. Fig. 51. Eksempel på 6. deltest. RCD O.K. indikere at alle deltest er inden for grænseværdierne. Uc...Berøringsspændingen ved IΔn (standard fejlstrømsafbryder) eller ved Δn x 2 (selectiv type). For lagring af testresultater se afsnit 4.3. Lagring af testresultater. Hvis udkoblingstiden i nogle af deltestene er uden for tilladte område (se tabel 1), vil den automatiske test stoppe og Time out of limit besked vises i displayet. Hvis fejlstrømsafbryder udkobles under berøringsspændingmålingen vil, RCD tripped out besked fremkomme på displayet. Test af Selective fejlstrømsafbryder Af sikkerhedshensyn måles berøringsspændingen i alle deltest, før udkoblingstiden måles. Da selectiv fejlstrømsafbryder (Forsinket udkobling) arbejder på basis af summen af fejlstrømsafbryder, er det nødvendigt at lade instrumentet stabilisere sig, før måling af udkoblingstiden bliver udført, ellers vil testen ikke være relevant. Derfor er der 30 sek. ventetid involveret før næste måling af udkoblingstid. Ventetiden vises i displayet som nedtælling fra 30 til 0. Bemærk! Nominal input spændingsområde er V, hvis spændingen er uden for dette område, vil! tegn og Voltage Ulpe < 100 V / Voltage Ulpe > 264 besked fremkomme på displayet, og et akustisk signal høres efter et tryk på START knap. Grænseværdi for berøringsspænding kan kun vælges i Berøringsspænding funktion! Fejlstrømsafb. type (S eller G) og Nominal fejlstrøm, sat i hvilken som helst fejlstrømsafb. funktion, vil blive anvendt i alle andre fejlstrømsafb. funktioner! Af sikkerhedshensyn vil måling af udkoblingstid kun blive udført, hvis berøringsspændingen er < den valgte grænseværdi for berøringsspændingen. Strøm som flyder til PE beskyttelsleder, forårsaget af apparater med fejl og/eller kapasitive tilkoblinger mellem L og PE terminaler, vil påvirke testresultatet. Sådanne udstyr frakobles, før målingen udføres! Specificeret nøjagtighed af Uc målingen er kun gældende, hvis jordsystemet, der er tilkoblet PE terminaler, er fri for forstyrrende spændinger!

34 Eurotest PLUS side ZLoop Impedans og kortslutningsstrøm Hvordan udføres målingen? Tilslut testledninger eller testprobe til Eurotest Sæt funktionsomskifteren i ZLOOP position, følgende menu vises, se figur 52 Isc...Forventet kortslutningsstrøm R...Resistiv del af impedansen. Xl...Induktiv del impedansen. Ulpe...Spænding mellem fase (L) og beskyttelsleder (PE). Fig. 52. ZLoop impedans menu Step 2 Vælg Test strøm Start Polaritet, brug POL (F1) knap. Polariteten kan enten være positiv eller negativ (se figur 41). Den valgte polaritet vises øverst i displayet. Hvorfor vælge polaritet? I nogle tilfælde kan det ske, at fejlstrømsafbryderen ikke kobler ud, når testen udføres. Nogle fejlstrømsafbrydere er mere følsomme over for det positive signal, og andre over for det negative signal. Hvis en teststrøm i ZLOOP impedans måling kun har flow igennem en halv periode, vil fejlstrømsafbryderen ikke nødvendigvis udkoble. Step 3 Tilslut testledninger til objekt, iht. figur 53 eller 54 (tryk på HELP knap for information om basistilslutning). Fig. 53. Tilslutning med testprobe Fig. 54. Tilslutning med testledninger

35 Eurotest PLUS side 36 Step 4 Tryk kortvarigt på START knap. Målingen bliver udført, og resultatet vises på displayet. Se figur 55. Ipsc (Isc på displayet) = Un 1,06 / ZLOOP Un...115V (100 V Uinp < 160 V) 230V (160 V Uinp 264 V) Fig. 55. Eksempel på måling af ZLoop Impedans og forventet kortslutningsstrøm. For lagring af testresultat, se afsnit 4.3. Lagring af testresultater. Bemærk! Nominal input spændingsområde er V, hvis spændingen er uden for dette område, vil! tegn og Voltage Ulpe < 100 V / Voltage Ulpe > 264 besked fremkomme på displayet, og et akustisk signal høres efter et tryk på START knap. I tilfælde af at instrumentet bliver for varmt vil Overheated besked fremkomme i displayet Vent til instrumentet er kølet ned og forsøg igen! Hvis testresultatet er uden for måleområdet, vil >2 k Ω besked vises i displayet! Specificeret nøjagtighed er kun gældende, hvis netspændingen er stabil under testen! Berøringsspænding ved kortslutningsstrøm Hvordan udføres målingen? Denne test er ækvivalent med ZLoop Impedans og forventet kortslutningsstrøm målingen, men tilslutning af prøveledninger skal tilsluttes iht. figur 56. Tilslut testledninger og den ekstra testledning til C2/P testterminal på Eurotest Sæt funktionsomskifteren i ZLOOP position, menu iht. figur 52. vises i displayet. Step 2 Vælg Test strøm Start Polaritet, se step 2 på side 32.

36 Eurotest PLUS side 37 Step 3 Tilslut testledninger til objektet der skal testes, iht. figur 56 (Tryk på HELP knap for information om basistilslutning). Ekstra testprobe Fig. 56. Tilslutning af testledninger og den ekstra testprobe Step 4 Tryk kortvarigt på START knap. Eurotest vil automatisk genkende tilslutningen af den ekstra testprobe, målingen bliver udført, og resultatet vises på displayet. Se figur 57. Uc...Contact Voltage scaled to Prospective Short-circuit Current. Fig. 57. Eksempel på Berøringsspænding ved forventet kortslutningsstrøms resultat. For lagring af testresultat se afsnit 4.3. Lagring af testresultater. Bemærk! Nominal input spændingsområde er V, hvis spændingen er uden for dette område, vil! tegn og Voltage Ulpe < 100 V / Voltage Ulpe > 264 besked fremkomme på displayet, og et akustisk signal høres efter et tryk på START knap. I tilfælde af at instrumentet bliver for varmt vil Overheated besked fremkomme i displayet Vent til instrumentet er kølet ned og forsøg igen! Hvis testresultatet er uden for måleområdet, vil >2 k Ω besked vises i displayet! Specificeret nøjagtighed er kun gældende, hvis netspændingen er stabil under testen!

Eurotest Q. Multiinstallationstester. El.Nr:

Eurotest Q. Multiinstallationstester. El.Nr: Eurotest Q Multiinstallationstester El.Nr: 63 98 915 199 Eurotest-Q 61557 side 3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1. Generel beskrivelse...4 1.2. ADVARSEL...4 1.3. Liste over målbare parametre

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Quickguide Elma Macrotest G3 og Combitest 425. Dansk/Norsk Macrotest G Combitest 425

Quickguide Elma Macrotest G3 og Combitest 425. Dansk/Norsk Macrotest G Combitest 425 Quickguide Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Dansk/Norsk EAN: 8033772798945 Macrotest G3 5706445500734 Combitest 425 Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide 2 Index Instrumentbeskrivelse... 3 Overblik...

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Installations Tester. Installcheck MI2150. El-Nr: 63 98 915 610

Installations Tester. Installcheck MI2150. El-Nr: 63 98 915 610 Installations Tester Installcheck MI2150 El-r: 63 98 915 610 MI 2150 side 2 Ordre Referencer Installcheck (Standard Version) MI 2150 1 Test instrument 1 Euro shuko-stik testkabel, 1.5 m 2 Sikkerheds prøveledninger,

Læs mere

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide Dansk/Norsk 2 Index Instrumentbeskrivelse... 3 Overblik... 3 Generel beskrivelse... 4 Strømforsyning... 4 Prøveledninger... 5 Tænd instrumentet og foretag første opsætning... 5 Måling... 6 RPE Kontinuitetstest

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter El.nr. 63 98 204 635 Elma 3055 side 3 1. Spændingsterminal 2. COM terminal (fælles) 3. Hz,F,Ω, -terminal 4. Display 5. Manuel områdevælger 6. Funktionsomskifter

Læs mere

Eurotest XE Multiinstallationstester. El-nr.: 63 98 915 869

Eurotest XE Multiinstallationstester. El-nr.: 63 98 915 869 Eurotest XE Multiinstallationstester El-nr.: 63 98 915 869 2 Sikkerheds og drifthensyn side 2 1. Sikkerheds og driftshensyn 1.1. Advarsel For dybtgående tekniske data henvises til manualen på Cd-rommen.

Læs mere

Betjeningsvejledning Combitest 2019 Multiinstallationstester. El. nr.:

Betjeningsvejledning Combitest 2019 Multiinstallationstester. El. nr.: Betjeningsvejledning Combitest 2019 Multiinstallationstester El. nr.: 87 98 339 205 Combitest 2019 side 1 Forord Tillykke med din nye installationstester Combitest fra HT-Italia og Elma Instruments. Denne

Læs mere

Betjeningsvejledning MI 2170 MultiServicer

Betjeningsvejledning MI 2170 MultiServicer Betjeningsvejledning MI 2170 MultiServicer El. nr. 63 98 915 681 MultiServicer MI2170 side 2 Generel præsentation -------------------------------------------------------------------4 Sikkerhed før brug

Læs mere

K 6202 Apparattester. El-nr EAN.nr.:

K 6202 Apparattester. El-nr EAN.nr.: K 6202 Apparattester El-nr. 63 98 720 876 EAN.nr.: 5706445250370 Kyoritsu K6202 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 3 2. Beskyttelseslåg... 3 3. Beskrivelse / Definitioner... 4 3.1 Kort produktbeskrivelse...

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 DK: 63 98 562 128 NO: 80 223 38 INDHOLDFORTEGELSE SIDE SIKKERHEDS INFORMATION....... SYMBOLFORKLARINGER SIKKERHEDSFORANSTALTNNGER.. VEDLIGEHOLDELSE. GENEREL BESKRIVELSE...

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter El.nr. 63 98 910 288 BM318 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. SIKKERHED... 2 2. INTRODUKTION... 4 3. Beskrivelse... 5 3-1 Panel beskrivelse...

Læs mere

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual: Advarsel mod potentiel

Læs mere

Betjeningsvejledning Equitest 5070. El.nr. 87 98 339 564

Betjeningsvejledning Equitest 5070. El.nr. 87 98 339 564 Betjeningsvejledning Equitest 5070 El.nr. 87 98 339 564 1 1.Sikkerhedsregler og procedurer 4 1.2 Informationer før du måler 4 1.2 Informationer under test 5 2. Generel beskrivelse 5 2.1 Instrument beskrivelse

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Model T100, T120, T140,

Model T100, T120, T140, Model T100, T120, T140, Voltage/Continuity Tester November 2006 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China Introduktion Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual:

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Nanovip Energimåler. El-Nr:

Nanovip Energimåler. El-Nr: Nanovip Energimåler El-Nr: 63 98 300 102 144 Nanovip PLUS Side 2 INTRODUKTION...3 GENERELT...3 MENU OVERSIGT...4 MEM FUNKTION...6 SPIDS MÅLING...8 HARMONISK ANALYSE...9 PROGRAMMERING...15 RESET MENU...17

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual Palm Size Digital Multimeter 300 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. DC Current Measurement Fig 3. Diode test Continuity test Fig 4. Temperature measurement Fig 5.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery.

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery. 21 fig.1 DC/AC Voltage Measurement fig.2 Testing for Continuity Illustrations Red Black Red Black fig.3 DC/AC Current Measurement fig.4 Replacing the Battery Screw 40A 400A 1 21 A. DC Voltage 400.0mV 4.000V

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

ELMA BM 201/202 Side 1

ELMA BM 201/202 Side 1 ELMA BM 201/202 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ELMA BM 201/202 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. SIKKERHED... 3 Beskrivelse af IEC1010 overspændings kategori... 3 OVERSPÆNDINGS KATEGORI I... 3 OVERSPÆNDINGS

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 6398204855 EAN-nummer: 5706445340170 Indhold Dansk/norsk betjeningsvejledning... 3 Introduktion... 3 Specifikationer...

Læs mere

830 Series Digital Multimeter

830 Series Digital Multimeter 10A max 50 0V max 75 0V A C 10 0 0V DC 10 0 ma max 830 Series Digital Multimeter manual for 830 series Læs denne brugervejledning grundigt før brug D C V OFF 1000 750 A C V D C A 20 µ 0m 0µ m 20m 0k m

Læs mere

Betjeningsvejledning: Speed 418 El-nr Combi 419 El-nr /797 Combi 420 El-nr Multi-Installationstester

Betjeningsvejledning: Speed 418 El-nr Combi 419 El-nr /797 Combi 420 El-nr Multi-Installationstester Betjeningsvejledning: Speed 418 El-nr. 87 98 339 768 Combi 419 El-nr. 87 98 339 784/797 Combi 420 El-nr. 87 98 339 881 Multi-Installationstester Combi 419/420 side 2 Indholdsfortegnelse: 1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

NYHED. Flere funktioner, hurtigere test og mere robust end nogensinde

NYHED. Flere funktioner, hurtigere test og mere robust end nogensinde Flere funktioner, hurtigere test og mere robust end nogensinde Fluke 1650-serie installationstestere til afprøvning jvf. kravene i SB afsnit 6, Elektriske installationer, del 6, kapitel 61 NYHED Kompatibel

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245 Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger El.nr. 63 98 157 245 Zircon i700 lægtesøger... 3 Generelt... 3 Beskrivelse af instrumentet... 3 Oversigt over instrumentet... 3 Installering

Læs mere

Manual FULLTEST 3. Dansk/Norsk Side 1-72 EAN:

Manual FULLTEST 3. Dansk/Norsk Side 1-72 EAN: Manual FULLTEST 3 Dansk/Norsk Side 1-72 EAN: 8033772798235 FULLTEST 3 1 OM FULLTEST 3 3 1. SIKKERHEDS ANVISNINGER 4 1.1 INDLEDENDE INSTRUKTION 4 1.2 UNDER BRUG 5 1.3 EFTER BRUG 6 1.4 DEFINITION AF OVERSPÆNDINGS

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF)

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF) Installations-/betjeningsvejledning Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF Overvågning af isolationsmodstand på et AC net Arbejdsspænding op til 690V AC, modstår op til 1000V DC Arbejdsfrekvens ned til

Læs mere

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER El.nr. 63 98 941 011 DAGATRON SM-02 side 2 1. Beskrivelse af frontpanel LED indikator for horisontal eller vertikal polarisation niveau checker Genopladelige batteri

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

KOBBER MÅLEINSTRUMENTER ELMA

KOBBER MÅLEINSTRUMENTER ELMA KOBBER MÅLEINSTRUMENTER ELMA 6398 204 774 Elma 45 Lan kabel tester til UTP & Coax 57 07028 01421 1 995,00 6398 204 758 Terminator kit 2-4 57 07028 01422 8 335,00 6398 204 761 Terminator kit 5-8 57 07028

Læs mere

SKS- Betjeningsvejledning. Speed 418 El-nr Combi 419 El-nr /797 Combi 420 El-nr Multi-Installationstester

SKS- Betjeningsvejledning. Speed 418 El-nr Combi 419 El-nr /797 Combi 420 El-nr Multi-Installationstester SKS- Betjeningsvejledning Speed 418 El-nr. 87 98 339 768 Combi 419 El-nr. 87 98 339 784/797 Combi 420 El-nr. 87 98 339 881 Multi-Installationstester Sikkerhedsforanstaltninger og procedure... 3 Forord...

Læs mere

Elma Ultra kabelsøgersystem - A-Ramme søgning

Elma Ultra kabelsøgersystem - A-Ramme søgning - A-Ramme søgning 2 Index Baggrund... 3 Hvordan fejl med jordretur opstår... 3 Generelt før der kabelfejlsøges... 3 Fejllokaliseringsteori... 3 Opsætning af transmitter... 4 Opsætning af modtager og A-ramme...

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945 Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter El.nr. 63 98 910 945 Elma 682/685 side 2 BRUGER MANUAL ELMA BM682 & ELMA BM685 Elma 682/685 side 3 1) PRODUKTBESKRIVELSE 1) 3-5/6 digit 6000 ciffer

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Manual MicroOhm 2A MI 3242

Manual MicroOhm 2A MI 3242 Manual MicroOhm 2A MI 3242 Dansk/Norsk Side 2-24 EAN: 5706445481293 MicroOhm 2A Dette mærke på udstyret angiver, at det, opfylder kravene i EU (Den Europæiske Union) vedrørende de sikkerhedsmæssige og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Fremtidens installationstestning. Fluke 1650-serie multi-installationstestere

Fremtidens installationstestning. Fluke 1650-serie multi-installationstestere Fremtidens installationstestning er her Fluke 650-serie multi-installationstestere Fluke 650-serien Sikrere, lettere installationstestning. Testerne i 650-serien kontrollerer sikkerheden i elektriske installationer

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116 CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere