VELKOMMEN TIL DFDS' 1. april 2009 København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL DFDS' 1. april 2009 København"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL DFDS' GENERALFORSAMLING 1. april 2009 København

2 DAGSORDEN 1. Beretning fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse og beslutning om decharge for direktion og bestyrelse 3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelsen: 6.a. Bestyrelsens forslag om ajourføring af vedtægterne 6.b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier 7. Forslag fra aktionær Jimmy Flindt 2

3

4 2008: ET VANSKELIGT ÅR Betydelige ændringer i markedsvilkår, oliepriser og valutakurser Tiltagende forværring af konjunkturudviklingen igennem året Resultat før skat reduceret med 58% til DKK 221 mio. Egenkapitalandel øget til 40% Fri pengestrøm på over DKK 600 mio. Låneaftale på DKK 1,1 mia. indgået til dækning af investeringer 4

5 STRATEGI: FRA RUTER TIL NETVÆRK 1. Opbygning af et søbaseret europæisk transportnetværk 2. Integrerede kundeløsninger for fragt og passagerer 3. Sikring af volumener 4. Vedvarende driftsmæssig fokus 5

6

7 DFDS' EJERSTRUKTUR Vesterhavet A/S ejede 56% af DFDS' aktiekapital ved udgangen af 2008 Vesterhavet A/S afhændede i januar 2009 en ejerandel svarende til 25% af DFDS' aktiekapital til DSV A/S Fælles ejerskab etableret gennem Vesterhavet-DSV Holding A/S, som ejer 56% af DFDS' aktiekapital Handlen er betinget af godkendelse fra EUs konkurrencemyndigheder 7

8 DFDS' KONCERNLEDELSE Christian Merrild Peder Gellert Pedersen Niels Smedegaard Ole Sehested Carsten Jensen Henrik Holck Björn Petrusson (ej tilstede ved fotografering)

9 DFDS' KONCERNLEDELSE Carsten Jensen (1964) Forretningsområdedirektør, Passenger Shipping Ansat i DFDS siden 2005

10 DFDS' KONCERNLEDELSE Björn Petrusson (1964) Salgsdirektør, fragt Ansat i DFDS siden 2001

11 DFDS' KONCERNLEDELSE Christian Merrild (1954) Økonomidirektør Ansat i DFDS og siden 1993

12

13 VOLUMEN-HISTORIEN I 2008 RO-RO SHIPPING MÆNGDER 0 Ro-Ro Shipping 2008: Mængdevækst pr. kvartal og hele året % kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året 13

14 OLIEPRISUDVIKLING 2008/ Indekseret olieprisudvikling i USD og DKK, 2008/ Indeks USD DKK j-08 j-08 m-08 m-08 a-08 m-08 j-08 j-08 a-08 s-08 o-08 n-08 d-08 j-09 f-09 m-09 14

15 RESULTATUDVIKLING 2008 Resultatforventning pr. 3. kvartal var et resultat før skat i niveauet DKK mio. Årets resultat før skat blev DKK 221 mio. Særlige poster på i alt DKK 42 mio. ej forudset og indeholdt i resultatforventningen Justeret for disse poster var resultatet før skat DKK 263 mio. for 2008 EBITDA reduceret med 23% til DKK 1,0 mia. på linie med forventning Årets omsætning blev DKK 8,2 mia. Omsætningsnedgang på 14% i 4. kvartal

16 RESULTATUDVIKLING 2008: 3 FAKTORER Vanskelige markedsvilkår Meget højt olieprisniveau i 2. og 3. kvartal Omstruktureringsomkostninger 16

17 LØBENDE TILPASNING AF DRIFT TILPASNING AF OMKOSTNINGER TIL LAVERE AKTIVITET Tilpasningsområde Påvirkning DFDS Seaways Bergen-rute lukket forbedringspan Landorganisation omstruktureret Overenskomster genforhandlet Fleksible bemandingsprincipper indført Reduktion af rutenetværkets Tilbagelevering af tre skibe kapacitet Fire ro-ro-skibe udchartret Ét passagerskib oplagt Antal ugentlige afgange reduceret på flere ruter Reduktion af Forlængelse af sejltid driftsomkostninger Optimering af bunkerforbrug Genforhandling af havneaftaler Genforhandling af charteraftaler Generelt lønstop i hele Koncernen Tilpasning af organisation Fragtagentur i Esbjerg nedlagt Antal stillinger i fragtagenturer reduceret med 12-17% 17% Antal stillinger i havneterminal i England reduceret med 15% (70 stillinger) DFDS Seaways' forbedringsplan medførte nedlæggelse af 340 stillinger Samlet nedlæggelse af ca. 470 stillinger Fokus på salgsaktiviteter Prisjusteringer Krydssalg Ny aftale opnået inden for papirindustrien Nye fremadrettede aftaler indgået inden for bil- og stålindustrien 17

18 FORBEDRINGSPROJEKTER Prisoptimering i Ro-Ro Shipping Opstart af tværgående salgsorganisation for fragt, Freight Sales Solutions (FSS) Debitoropfølgning Integration af passageraktiviteter 18

19 DFDS' RUTE- NETVÆRK

20 RO-RO SHIPPING 2008 Omsætning: DKK 3,8 mia. EBITDA: DKK 767 mio. Afkast af investeret kapital (ROIC): 12% Volumen fragt: 10 mio. lanemeter (55% trailere, 45% industri) Volumen pax: 224 tus. 20

21 CONTAINER SHIPPING 2008 Omsætning: DKK 1,7 mia. EBITDA: DKK 101 mio. Afkast af investeret kapital (ROIC): -3% Volumen fragt: 2,4 mio. tons, 109 tus. containere Nedskrivning af kundeportefølje med DKK 38 mio. 21

22 PASSENGER SHIPPING 2008 Omsætning: DKK 1,8 mia. EBITDA: DKK 194 mio. Afkast af investeret kapital (ROIC): 1% Volumen fragt: Indgår i Ro-Ro Shipping Volumen pax: 1,4 mio. Omstruktureringsomkostning på DKK 35 mio. 22

23 TERMINAL SERVICES 2008 Omsætning: DKK 0,6 mia. EBITDA: DKK -30 mio. Afkast af investeret kapital (ROIC): -13% Volumen fragt: 16,4 mio. tons Hensættelse på DKK 25 mio. til offentlige afgifter (business rates) i England og DKK 8 mio. i omstruktureringsomkostninger 23

24 TRAILER SERVICES 2008 Omsætning: DKK 1,0 mia. EBITDA: DKK 33 mio. Afkast af investeret kapital (ROIC): 3% Volumen fragt: 74 tus. sendinger 24

25 FORVENTNINGER TIL 2009 TILPASNING AF OMKOSTNINGER TIL LAVERE AKTIVITET Ændring i forhold til 2008 Forretningsområde Omsætning EBITDA Fokus Ro-Ro Shipping Væsentligt lavere Væsentligt lavere Container Shipping Lavere En del lavere Tilpasning af kapacitet til markedsudvikling Tilpasning af kapacitet til markedsudvikling Passenger Shipping Lavere Væsentligt højere Opnå mål for forbedringsplan Terminal Services Væsentligt lavere På niveau med Trailer Services Lavere På niveau med Ikke-fordelte poster n.a. På niveau med Forbedring af indtjening for havneterminal i England Forbedring af indtjening for belgisk operatør Effektivisering af processer for centrale funktioner 25

26

27 OMSÆTNING TIL EBITDA DKK mio Ændring 08/07 Omsætning % Omkostninger Drift % % af omsætning 40,9 40,0 Bunker % % af omsætning 12,5 16,0 Charter % % af omsætning 7,1 8,4 Personale % % af omsætning 18,4 18,1 Salg & administration % % af omsætning 5,3 5,1 Omkostninger i alt % % af omsætning 84,2 87,6 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) % EBITDA-margin, % 15,8 12,4 27

28 EBITDA TIL RESULTAT EFTER SKAT DKK mio Ændring 08/07 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) % EBITDA-margin, % 15,8 12,4 Andel af resultat i associerede virksomheder Avance fra salg af skibe, ejendomme og terminaler Af- og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) % EBIT-margin, % 9,0 5,6 Finansiering, netto Resultat før skat % Skat af resultat Årets resultat % 28

29 PENGESTRØM OG INVESTERINGER DKK mio Pengestrøm fra driften (før finansiering, efter skat) Netto-investeringer Fri pengestrøm

30 EGENKAPITALANDEL OG GÆLD DKK mia % Netto-rentebærende t gæld Egenkapitalandel, l % 0 30

31 BALANCEN DKK mio Ændring 08/07 Langfristede immaterielle aktiver % Langfristede materielle aktiver % Andre langfristede aktiver % Langfristede aktiver i alt % Kortfristede aktiver i alt % Aktiver i alt % Egenkapital i alt % Langfristede forpligtelser i alt % Kortfristede forpligtelser i alt % Passiver i alt % 31

32 AFKAST OG KAPITALOMKOSTNING % 6 Afkast af investeret kapital (ROIC) Kapitalomkostning (WACC)

33 AKTIEKURSUDVIKLING INDEKSERET KURSUDVIKLING Indek ks 70 DFDS Peer Group 60 Totalindeks CPH j-08 f-08 m-08 a-08 m-08 j-08 j-08 a-08 s-08 o-08 n-08 d-08 j-09 f-09 m-09 33

34

35 MILJØ-INDSATSOMRÅDER Reduktion af udledning af svovl og kvælstof Design af mindre energikrævende skibstyper og skrogforme Mindre påvirkning af havmiljøet ved brug af nye bundmalinger f.eks. baseret på silikone Reduktion af energi- og vandforbrug ombord Mindre påvirkning af havmiljøet ved udledning af spildevand Reduktion af støjgener under havneophold 35

36

37 RESULTATFORVENTNINGER 2009 EBITDA forventes reduceret med omkring 20% i forhold til 2008 Resultat før skat forventes at blive et nul-resultat Forudsætninger: Omsætning: Forventes at blive lavere gennem lavere mængder og reduktion af kapacitet Eksponering over for olieprisrisiko er meget begrænset: 1% prisændring har resultatpåvirkning på DKK 0,2 mio. beregnet primo marts Refinansieringsrisiko afdækket gennem låneaftale Investeringer: DKK 1,3 mia. omfatter ro-pax-nybygning, to nyere ro-ro-skibe og forlængelse af tre ro-ro-skibe + vedligehold ld Ingen større investeringer planlagt efter 2009 Afskrivninger forventes at stige med omkring DKK 40 mio. på grund af investeringer 37 RESULTATFORVENTNINGEN ER BEHÆFTET MED BETYDELIG USIKKERHED

38

39 DAGSORDEN 1. Beretning fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse og beslutning om decharge for direktion og bestyrelse 3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelsen: 6.a. Bestyrelsens forslag om ajourføring af vedtægterne 6.b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier 7. Forslag fra aktionær Jimmy Flindt 39

40 UDBYTTE Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales et udbytte for 2008 Årets resultat foreslås overført til næste år 40

41 DAGSORDEN 1. Beretning fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse og beslutning om decharge for direktion og bestyrelse 3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelsen: 6.a. Bestyrelsens forslag om ajourføring af vedtægterne 6.b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier 7. Forslag fra aktionær Jimmy Flindt 41

42 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER Ivar Samrén træder tilbage i henhold til DFDS' aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer på 70 år Bent Østergaard foreslås indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem Bent Østergaard: Født 1945 Adm. direktør for Vesterhavet A/S siden 1993 Uddannelse: Revision og HD i regnskabsvæsen Ansat i J. Lauritzen siden 1970 Særlige kompetencer: Økonomisk og finansiel styring, rederivirksomhed 42

43 DAGSORDEN 1. Beretning fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse og beslutning om decharge for direktion og bestyrelse 3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelsen: 6.a. Bestyrelsens forslag om ajourføring af vedtægterne 6.b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier 7. Forslag fra aktionær Jimmy Flindt 43

44 FORSLAG FRA BESTYRELSEN 6A 6.a. Bestyrelsens forslag om ajourføring af vedtægterne som følger: 2, stk. 1, ordet Værdipapircentralen p ændres til VP Securities A/S, hvorefter 2, stk. 1 lyder: Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier a DKK 100,-. Selskabets aktier er noteret på Københavns Fondsbørs, og registreret i VP Securities A/S, hvorfor der ikke er udstedt aktiebreve for disse. 3, stk. 2, ordene Værdipapircentralen ændres til VP Securities A/S og VP Investor Services, Helgeshøj Allé, DK-2630 ændres til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, hvorefter stk. 2 lyder: Selskabets aktier udstedes gennem og registreres i VP Securities A/S og kan lyde på navn, ihændehaver eller nominee. Aktierne kan på begæring noteres på navn i selskabets aktiebog, såfremt anmodning herom fremsættes overfor VP Securities A/S gennem det kontoførende institut, hvor aktierne er registreret. Selskabets aktiebog føres på selskabets vegne af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. 44

45 FORSLAG FRA BESTYRELSEN 6A 6.a. Bestyrelsens forslag om ajourføring af vedtægterne som følger: 3, stk. 3. Ordene Værdipapircentralen p ændres til VP Securities A/S, hvorefter stk. 3 lyder: Enhver registrering i VP Securities A/S af rettigheder over aktier har kun gyldighed over for selskabet, når aktiebogsfører har modtaget underretning om notering heraf fra VP Securities A/S. 3, stk. 4 ordet Værdipapircentralen ændres til VP Securities A/S, hvorefter stk. 4 lyder: Selskabet indestår ikke for ægtheden eller rigtigheden af de fra VP Securities A/S modtagne meddelelser 10, ordene Værdipapircentralen ændres til VP Securities A/S, hvorefter 10 lyder: Udbytte, som selskabet deklarerer, når generalforsamlingen har vedtaget årsrapporten, indsættes med frigørende virkning for selskabet på en konto i et af selskabet udpeget pengeinstitut. VP Securities A/S foranlediger det deklarerede udbytte udbetalt via de kontoførende institutter til de på tidspunktet for udbetalingen i VP Securities A/S registrerede aktionærer. 45

46 FORSLAG FRA BESTYRELSEN 6B 6.b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier således: Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - at lade Selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af Selskabets aktiekapital, jf. Aktieselskabslovens 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på OMX noterede køberkurs med mere end 10%. 46

47 DAGSORDEN 1. Beretning fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse og beslutning om decharge for direktion og bestyrelse 3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelsen: 6.a. Bestyrelsens forslag om ajourføring af vedtægterne 6.b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier 7. Forslag fra aktionær Jimmy Flindt 47

48 FORSLAG FRA AKTIONÆR JIMMY FLINDT 7.a Generalforsamlingen fremsætter en anbefaling til bestyrelsen om at tage initiativ til at lade selskabet EMAS registrere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning g( (EF) Nr. 761/2001 af 19. marts b Der afsættes/overføres et beløb på DKK 10 mio. til DFDS Canal Tours/Kanalrundfarten for i 2010 at give mulighed til at investere i et miljøvenligt eldrevet turistfartøj, som anvender vedvarende energiformer (sol og/eller vind) til fremdrift i Københavns Havn for hermed at kunne indhøste erfaringer og eventuelt drage konklusioner om mulighederne for udnyttelse af de vedvarende energiformer (sol og/eller vind) til fremdrift af større fartøjer i selskabets flåde 48

49 7A EMAS REGISTRERING Generalforsamlingen fremsætter en anbefaling til Direktionen om at tage initiativ til lade selskabet EMAS registrere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 761/2001 af 19. marts Mange private virksomheder og organisationer har for længst valgt at lade sig EMAS registrere både ud fra miljømæssige og økonomiske synspunkter. En af fordelene ved at lade virksomheder, offentlige institutioner og styrelser EMAS registrere er bl a at medarbejderne inddrages i processen og hermed samtidigt t bliver gjort mere bevidste om miljøet på deres arbejdsplads d inklusive i arbejdsmiljøet. Implementering af EMAS på arbejdsplades behøver på ingen måde at være kedelig for hverken ledelse eller ansatte. Med et ledelsessystem iht. EMAS kan virksomheden: kortlægge og håndtere alle miljøpåvirkninger i i optimalt minimere ressourceanvendelse og omkostninger forbedre konkurrenceevnen styrke samarbejdet med kunder, investorer og myndigheder forebygge ulykker og uheld sikre overholdelse af lovgivning tiltrække attraktive medarbejdere. DS Certificering A/S tilbyder akkrediteret verifikation i henhold til EMAS-forordningen. Efter verifikationen udstedes en DS-attest, der sammen med virksomhedens egen dokumentation - bl.a. miljøredegørelsen - fremsendes til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen er efterfølgende ansvarlig for registrering i henhold til EMAS-forordningen. 49

50 7B INVESTERING I TURISTFARTØJ Der afsættes/overføres et beløb på 10 mio kr til DFDS CANAL TOURS/Kanalrundfarten for i 2010 at give mulighed til at investere i et miljøvenligt el-drevet turistfartøj, som anvender vedvarende energiformer (sol og/eller vind) til fremdrift i Københavns Havn for hermed at kunne indhøste erfaringer og eventuelt drage konklusioner om mulighederne for udnyttelse af de vedvarende energiformer (sol og/eller vind) til fremdrift af større fartøjer i selskabets flåde ikke mindst for at vise omverdenen at rederiet tager problemerne med klimaændringer og den globale opvarmning som følge af et stadigt stigende CO2 udslip i verden alvorligt. De fleste klimaforskere er i dag enige om, at den menneskeskabte CO2 udledning med afbrænding af fossile brændstoffer er med til at påvirke klimaændringer på jordkloden, som der er konkrete beviser for finder sted med forrygende hast i disse år, jf således seneste udmeldinger fra nyhederne om de alvorlige konsekvenser som følge af den menneskeskabte CO2 udledning og klimaændringer som følge heraf. 50

51 EKSEMPLER PÅ MILJØVENLIG TURIST- OG RUTESEJLADS Den australske sol- og vinddrevne turistsejler Solarwaterworld se f.eks SunCat 2000 Som eksempel på en nyudvikling indenfor den maritime transport med udnyttelse af vedvarende vindenergi følger referencen til en særdeles interessant artikel i Berlingske den 17. dec under overskriften "Utroligt men sandt" om udnyttelse af vedvarende vindenergi i form af en drage som skal trække et fragtskib over Atlanten Påfaldende er ikke alene de store miljøbesparelser på CO2 udledningen, men også de store besparelser på olieforbruget blot ved en 20 pct. reduktion. Måske disse besparelser kunne animere direktionen til at reflektere over mulighederne for miljøvenlig rute- og turistsejlads på havnen i Europas Miljøhovedstad. Man kan desuden læse mere om forskning indenfor skibsfart på Danmarks Tekniske Universitet på referencen og skysails på 51

52 EKSEMPLER PÅ MILJØVENLIG TURIST- OG RUTESEJLADS Under henvisning til forslag nr. 2 desuden benytte lejligheden til at henvise til det internationale skibsarkitektfirma Knud E. Hansen A/S, reference som efter sigende skulle have udviklet nogle helt fantastiske sejl til store skibe (jf. nederste billede i højre side på virksomhedens hjemmeside). Ifølge det oplyste skulle de moderne sejl være konstrueret på en måde, så vindkraften udnyttes optimalt uanset hvilken retning vinden blæser fra. Endelig henvises til artiklen Japansk rederi med planer om 30% reduktion af energiforbrug den 20. december 2008 under referencen hvoraf det bl a fremgår Japans største shipping- firma Nippon Yusen K.K. K har planer om i samarbejde med Toyota inden 2010 at udvikle skibe med 30% mindre energiforbrug. 52

53 BELØBSMÆSSIGE KONSEKVENSER SAMT FORVENTEDE FORDELE Investering 10 mio. Kr Fordele Konklusioner og indhøstede erfaringer til brug for innovation og nyudvikling af selskabets skibe. Forventede fremtidige besparelser på olieforbruget. Markedsføringsmæssige fordele - Markedføring af DFDS A/S, som et miljøvenligt selskab, der tager problemerne omkring den stadigt stigende CO2 udledning og den globale opvarmning alvorligt. 53

54 FORSLAG FRA AKTIONÆR JIMMY FLINDT 7.a Generalforsamlingen fremsætter en anbefaling til bestyrelsen om at tage initiativ til at lade selskabet EMAS registrere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning g( (EF) Nr. 761/2001 af 19. marts b Der afsættes/overføres et beløb på DKK 10 mio. til DFDS Canal Tours/Kanalrundfarten for i 2010 at give mulighed til at investere i et miljøvenligt eldrevet turistfartøj, som anvender vedvarende energiformer (sol og/eller vind) til fremdrift i Københavns Havn for hermed at kunne indhøste erfaringer og eventuelt drage konklusioner om mulighederne for udnyttelse af de vedvarende energiformer (sol og/eller vind) til fremdrift af større fartøjer i selskabets flåde 54

55 DAGSORDEN 1. Beretning fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse og beslutning om decharge for direktion og bestyrelse 3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelsen: 6.a. Bestyrelsens forslag om ajourføring af vedtægterne 6.b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier 7. Forslag fra aktionær Jimmy Flindt 55

56

57 TAK FOR I DAG!

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

VELKOMMEN TIL DFDS GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL DFDS GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL DFDS GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2017 DFDS Copenhagen Dagsorden 1. Beretning fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og beslutning

Læs mere

Generalforsamling, København d. 1. april 2009. ISA byder velkommen og foretager valg af dirigent. Formandens beretning. Kære aktionærer og gæster,

Generalforsamling, København d. 1. april 2009. ISA byder velkommen og foretager valg af dirigent. Formandens beretning. Kære aktionærer og gæster, Generalforsamling, København d. 1. april 2009 ISA byder velkommen og foretager valg af dirigent. Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Sammen med direktionen vil jeg fremlægge beretningen for

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme. Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 05/2008 København, den 13. marts 2008 Der afholdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S (CVR-nr. 14194711) den 10. april 2008, kl. 16.00 på Radisson SAS Falconer Hotel

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007 Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 6 i 2007 22. marts 2007 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted fredag den

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Delårsrapport for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 21/2008 København, 26. august 2008 Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Væsentlige begivenheder, 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Vedtægter for ITH Industri Invest A/S 1. Selskabets navn er ITH Industri Invest A/S. Dets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 25. januar 2010 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 13/2008 København, den 20. maj 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 1 af 18 Resumé for 1. kvartal 2008 Bestyrelsen

Læs mere

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S 1. kvartal 2006 Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S Indhold Kort om kvartalet Vi følger strategien Benchmarking DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S 30. marts 2017 Velkommen LARS RASMUSSEN Formand for bestyrelsen 2 Direktion KÅRE SCHULTZ ANDERS GERSEL PEDERSEN ANDERS GÖTZSCHE JACOB TOLSTRUP LARS BANG STAFFAN

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007 Fra ruter til netværk Strategimeddelelse 12. september 2007 Et europæisk, søbaseret transportnetværk som leverer konkurrencedygtige, differentierede og værdiskabende transportløsninger til fragtkunder

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn...1 2. Hjemsted...1 3. Formål...1 4. Bankens kapital...2 5. Bankens aktier...2 6. Bankens ledelse...2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio.

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 09/2004 27. maj 2004 1. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2004 Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Driftsresultatet (EBITA) blev forbedret

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S).

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Vedtægter i cbrain A/S CVR-Nr. 24 23 33 59 Navn 1. Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Hjemsted 2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Hovedtal 2003 2002 2003 2002 2002 DKK mio. 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.574 1.360 3.929 3.686 4.870

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 07-09-2007 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag den 28. september 2007 kl. 16.30

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 Vejle, den 29. april 2008 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om meddelelse af decharge

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15%

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2006 23. maj 2006 1. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2006 Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004 DFDS - Årsrapport 2003 Analytikermøde, 17. marts 2004 Indhold 2003 i overskrifter Vision, strategi og mål 2003 i handling 2003 i tal Resultatforventning 2004 Strategi og mål 2004 17-03-2004 1 2003 i overskrifter

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Hovedtal 2003 2002 2002 DKK mio. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.076 1.050 4.870 Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler -7 0-14

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 16/2010 12.05.2010 Resultatet for DFDS ro-ro-fragtruter,

Læs mere

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5%

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5% Selskabsmeddelelse Nr. 19/2007 29. november 2007 1.-3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2007 Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen

Læs mere