November Januar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2007 - Januar 2008 www.sctjohannes.dk"

Transkript

1 November Januar Nummer 31 Døbte Kantoriet Zimon Marius Rahbæk Christensen Benjamin Kvistgaard Amtrup Sørensen Anna Voetmann Sejer Lauridsen Lærke Graversgaard Aronsson Mathilde Guldberg Nielsen Mai Moesgaard Bennetsen William Daunoras Nielsen Sarah Vium Christiansen Regitze Timm Siggaard Emilie Hynkemejer Nyt Danmissions indsamling En flot gave fra sognet til en trængt kirke i Cambodja. Vi glæder os! Basaren gav: ,- kr. Cykelløb gav: ,- kr. I alt ,- kr. - Mange Tak! Gratis filmaftener Læs mere om de 3 næste film. Menighedsrådsvalg 2008 Læs menighedsrådsformand Peter Jørgensens indlæg om menighedsrådsarbejdet. Høstindsamlingen Ved gudstjenesten: 7240,- kr. Ved auktionen: 1277,- kr. Tillykke med de 125 år! Vestervangskolen fylder år, og vi ønsker skolen tillykke med jubilæet den 1. oktober! Siden efteråret 2006 har jeg haft den store glæde og fornøjelse at lede Sct. Johannes Kantori. Koret, der blev oprettet i 1976 af organist Bjarne Hersbo og medlemmer af Sct. Johannes kirkekor, fungerer som kirkens koncertkor. Det består for tiden af 6 sopraner, 4 alter, 5 tenorer og 3 basser, hvoraf flere sangere har været med fra starten, og vi mødes hver anden mandag i kirkens korlokale og øver til henholdsvis jule- og påskekoncerterne. Disse aftener mærker man tydeligt korsangernes glæde ved at mødes og synge sammen. Der arbejdes koncentreret, men ind imellem flyver sjove bemærkninger gennem luften, så latteren runger. Og i kaffepausen går snakken, så man helt glemmer tiden. Er man lidt småtræt, når man møder op til korprøven, går man til gengæld hjem i opløftet stemning. Højdepunkterne er naturligvis koncerterne. Til jul skal vi foruden koncerten i Sct. Johannes kirke d. 5. december også synge ved koncerter i Vorslunde og Uhre kirker. Koncerten i Uhre er korets koncert nr I år står der engelske Christmas Carols og danske julesalmer på programmet. Koret har sat Glæd jer som overskrift på disse koncerter. De festlige korsatser peger hen på den glædelige begivenhed, som julen er, og Kantoriets sangere håber, at de på denne måde må formidle deres egen glæde ved at synge videre til tilhørerne. Der er plads til flere sangere i koret, så skulle nogen have lyst til at være med, er I velkomne til at kontakte mig på tlf Man skal have været vant til at synge, og det er helt klart en fordel at kunne læse noder. Irma Andersen Nu vil vi os forsamle i Jesu Kristi navn, de unge med de gamle skal løbe ham i favn; han er vor julegave, vor glæde, lyst og liv, i ham vi og vil have vor jule-tidsfordriv. Advent & Jul O Jesus, dig at finde er vores fulde agt; ak, giv os ret i sinde at gå med samlet magt din krybbe at omringe med hjertens tak og tro, så salmerne kan klinge i hver mands hus og bo! Salme 93 - Hans Adolph Brorson Næste kirkeblad indeholder februar - marts måneder. Deadline er 2. januar 2008.

2 Opslag November - December - Januar # INGEN GIROKORT I BLADET Tidligere har vi indlagt et girokort i bladet, for at bede alle I læsere om en økonomisk hjælp til Kirkebladet. Vi har fundet ud af, at det er få, der benytter girokortet på posthuset, og derfor har vi denne gang besluttet at spare de mange penge, som det koster at trykke girokort. For stadig at give jer mulighed for at støtte bladet, giver vi jer herunder de oplysninger, som mange af jer i forvejen benytter via bank, PC-bank eller anden indbetalingsform. På forhånd tak for en god gave! Redaktionen GAVE TIL KIRKEBLADET Benyt venligst en af følgende muligheder: Indbetal via bank til: reg: 7614 konto: Indbetal via gironummer: Indbetal på kirkens kontor: Fredhøj Allé Vi håber meget, at dette bliver benyttet, og vi derved udnytter jeres gaver bedre. Side 2 Evangelisk Alliances bedeuge Mandag d. 7. jan. kl. 19:00. Tirsdag d. 8. jan. kl. 19:00. Vi deltager i bedemødet i Bethania Onsdag d. 9. jan. kl. 19:00. Torsdag d. 10. jan. kl. 19:00. Fredag d. 11. jan. kl. 19:00. Bethania deltager i bedemødet hos os Alle er velkomne! Julemarked Søndag d. 25. november kl. 11:00 14:00. Julestue i Sct. Johannes Kirke. Vi tilbyder: Salg af dekorationer, juletræer, pyntegrønt, syede, strikkede, klippede, filtede og malede nisser og engle. Spil og fiskedam for de yngste. Amerikansk lotteri. Madbod og små aktiviteter. Med stor spejderhilsen KFUM - spejderne i Herning Info. om debatmødet om kirken Stikord og andet er overdraget til menighedsrådet, til videre behandling. Information kommer i næste blad. Udvalget Herning Kirkehøjskole 3. nov. på Herning Friskole: Relativisme eller sandhed? 8. dec. i Herning Kirke: Tryllefløjten, en miskendt opera? Vort eget missionsprojekt Vi har nu fået afsluttet vort missionsprojekt vedr. præsteuddannelse i Cambodja og er straks gået i gang med et nyt. Denne gang gælder det Luthersk Missionsforenings projekt i Peru. Her har vi sat som mål at indsamle 3.000,- kr. til indkøb af bibler til en forholdsvis ny luthersk menighed. Folkekirkens Missionsudvalg Mit arbejde ved Sct. Johannes Kirke Og alle gik hen for at lade sig indskrive hver til sin by... For nogle år siden gik de gamle kirkebøger på pension - de håndskrevne protokoller er erstattet af den elektroniske kirkebog. En epoke er slut. Registrering blev indført i 1646, hvor det kgl. brev pålagde alle præster at føre kirkebøger. Den skrevne registrering har stor set været uændret siden Christian d. 4.s tid. Gennem årene har præster og kordegne omhyggeligt indskrevet fødte, døbte, konfirmerede, viede og dødsfald i to eksemplarer. Af hensyn til brand og tyveri måtte de ikke være under samme tag. Sådan har det været, indtil den elektroniske kirkebog trådte i kraft. Den 20. januar 2002 gik vi over til den elektroniske kirkebog. For borgerne i sognet har det medført en forenkling og forbedring i sagsbehandlingen, idet man ikke længere skal tilbage til det sogn, hvor man er fødselsregistreret eller navngivet for at få udstedt nye attester eller få foretaget navneændring. Al sagsbehandling udføres fra bopælssognet. Der er et spørgsmål, jeg ofte får stillet, når jeg har svaret på spørgsmålet, Hvad laver du til daglig? og har svaret, Jeg er kordegn og så fortsættes der. Jamen, laver du andet end at stå i kirken hver søndag og bede indgangsbøn og udgangsbøn? Ja, jeg er med ved bryllupper, begravelser og andre gudstjenester m.v. I dagligdagen er der regnskab, der skal føres, referater, der skal skrives - og så er der alle dem, som kommer med fødselsanmeldelse, navneændring, vielser, og dem, der skal indskrives til dåb, anmeldelse til begravelser - disse ting skal indføres i den elektroniske kirkebog. Mit arbejde er utroligt spændende - og ikke mindst de mange mennesker, man møder i kirken og sognet, giver meget. Den egentlig opgave er at være med til at bane vejen for evangeliet. At være med i den gerning er en rigdom, man aldrig bliver færdig med at takke for. Henning Jensen

3 Opslag November - December - Januar Flere GRATIS film Den første filmaften har været! Kom og se den næste film, som vi taler om over kaffen bagefter. Se i sognekalenderen side 4 og på hjemmesiden for flere oplysninger om filmenes indhold og datoer for fremvisningerne i Den Store Sal ved kirken. Filmene vises i et samarbejde mellem kirken og KLF-Kirke og Medier i Herning. Lennart Jessen Sudan Adventsfest Mandag den 17. december kl. 19:30 i Kirkehuset ved Herning Kirke taler pastor Pia Skovmose Jensen, Græsted over emnet: Nigeria tur-retur. Kaffe og lotteri. Alle er velkomne. Henny Vestergaard Jensen Flere og flere kan nikke med på, at der, hvis man for alvor vil nå bredt ud med sit budskab, ingen vej er uden om medierne - TV, radio, dagblade, Internet mv. Det gælder også for kirken. Mediesamarbejdet i Viborg Stift har nu fungeret i 2 år, og vi har organisationen på plads efter nogle gode drøftelser i bestyrelsen. Såvel formål som delmål samt andre oplysninger om mediesamarbejdet i Viborg Stift ligger offentligt tilgængeligt på stiftets hjemmeside: under udvalg. Fast kirkemagasin på TV/Midt-Vest: Vore indslag kommer, som Kirkemagasin den sidste fredag i måneden kl. 11:00. Muligheder med dk4 og net-tv: Det er der arbejdet på sammen med de øvrige folkekirkelige tv-grupper i Aalborg, Århus og Fyn og med Danmarks Kirkelige Mediecenter som koordinator. Arbejdets mål: Det er bestyrelsens vision, at der efter 3 års indsats kan registreres en bred vifte af programindslag i vore medier. Ole Blume Menighedsråd og menighedsrådsvalg ved Sct. Johannes Kirke Menighedsrådet ønsker at orientere om det forestående menighedsrådsvalg tirsdag den 11. november 2008 og samtidig fortælle om arbejdet. Det vil vi gøre ved, at nogle vil fortælle om deres opgaver og oplevelser gennem tiden. Jeg har fået fornøjelsen at begynde. Jeg hedder Peter Jørgensen og er formand for menighedsrådet. Formand og næstformand vælges af det valgte menighedsråd hvert år. Jeg blev valgt ind i menighedsrådet første gang i 1980 og har været med til at vælge præster, kordegn, kirkeværger, kirketjenere og nu senest sognemedhjælper. Ethvert medlem af menighedsrådet underskriver en erklæring om at ville udføre det betroede hverv i troskab mod den danske evangeliske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Dette indebærer også, at menighedsrådet har ansvar for vedligeholdelsen af alle kirkebygninger og præsteboliger ud fra et budget, som er godkendt af provstiet. Ligeledes at den nødvendige økonomi er til stede for at kunne opretholde driften. Det er også menighedsrådets opgave at skabe gode rammer for vores personale. Denne opgave er hovedsageligt placeret hos kontaktpersonen. Det er dejligt at fornemme, at Mediesamarbejdet i Viborg Stift alle medvirker til at skabe det bedst mulige grundlag for vores menighed med de midler, der er stillet til rådighed. For at løse opgaverne er der nedsat en række udvalg, som hver for sig har en opgave at løse. Der er også opgaver, som er lagt på enkeltpersoner, som kan være placeret i bestyrelser og repræsentantskaber i sognet. Kirkens menighedsaktiviteter varetages også af bestyrelsen for Sct. Johannes Sogns menighedsarbejde. Det er formandens opgave at indkalde menighedsrådet til de månedlige møder. Det er ligeledes min opgave som formand at lede menighedsrådets forhandlinger og afstemninger. Derefter skal beslutningerne planlægges og udføres. Det er min hensigt og bøn, at dette synlige og usynlige arbejde må kunne ære Guds navn og gavne den kristne menigheds liv og vækst. Det forrige menighedsrådsvalg i Sct. Johannes Kirke foregik som et fredsvalg. Årsagen var, at der kun var indsendt én liste til valgudvalget. Alle de øvrige år i kirkens 52-årige historie har der derimod været kampvalg, fordi der har været mindst 2 lister. Alle sognebørn har ret til at oprette og aflevere en liste med navne til det kommende menighedsrådsvalg. Overvej allerede nu, om en plads i menighedsrådet er noget for dig? Peter Jørgensen Side 3

4 Sognets aktivitetsliste 2008 November - December - Januar Menighedsrådet Formand Peter Jørgensen Tlf Sct. Johannes Kantori Formand Britta Svensgaard Tlf Kirkefrokost Else Lillelund Tlf Sogneeftermiddag Henning Jensen Menighedsarbejdet Formand Henning Jensen Sogneaften Henning Jensen Kirkens legestue Kirkens kontor Tlf Børnekirken Maibrit Jakobsen Tlf Børneklubben Spætten Tove B. Jessen Tlf Café Johannes Tove B. Jessen Tlf Sct. Johannes Kirkes Kor Organist Bjarne Hersbo Tlf Tirsdagsklubben Jens Kristiansen Tlf Moder Theresa Inger Jensen Missionærmøder, IM Nelly & Hans Kristensen Tlf Kirkebladet Kirkens kontor, Tlf Herning Kirkehøjskole Leif Søndergaard Tlf Danmissions Genbrug Gl. Landevej 139 Tlf Koncerter i kirken Organist Bjarne Hersbo Tlf Morgenandagt i kirken Scot Christensen, Tlf Lennart Jessen, Tlf Folkekirkens Nødhjælp Ole Jensen, Tlf Leif Søndergaard, Tlf Blå Kors Boghandel Gl. Landevej 122 Tlf Blå Kors Pensionat Møllegade 35 Tlf Kirkens Korshærs værested Fruehøjvej 33 Tlf Luthersk Mission Asger Mogensen Tlf lmherning.dk Besøgstjenesten Tove B. Jessen Tlf Agapegudstjeneste Scot A. Christensen Tlf Onsdagsagape Scot A. Christensen Tlf Side 4 KFUM-Spejderne Sct. Johannes Gruppe Lars Rømer Tlf FDF - Herning 2. Poul Erik Schroll Tlf Mandeklubben Frands Thusholt Tlf Carsten Ostersen Tlf LMU Fillip Kjøller-Hansen Tlf herninglmu.dk KFUM og KFUK Lars Kjærsgaard Tlf: Midtjyllands Døvemenighed Tlf: Kirkekaffe Ole Jensen Tlf Faste ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen) Hver tirsdag kl. 10:00 er der andagt i kirken. Kl 14:30-16:00 er der børneklub Spætten i Konfirmandstuen. Hver onsdag kl. 14:00-16:00 er der Café Johannes i Glassalen. Hver onsdag kl. 14:30 er der gudstjeneste på Plejehjemmet Vesterled, Vestergade 92. Hver torsdag kl. 9:30-12:00 er der musikalsk legestue i Den Store Sal. Hver torsdag kl. 14:00 er der gudstjeneste på Aktiv Centret, Brorsonsvej 12.

5 Sognekalender Faste ugentlige findes side 4 nederst November - December - Januar 2008 Torsdag d. 1. nov. kl. 19:30 Sogneaften. Min vej til præstegerningen v/sognepræst Ulla Jakobsen, Rind. Søndag d. 4. nov. kl. 15:00 Kirkekaffe inden Allehelgens gudstjenesten. Torsdag d. 8. nov. kl. 14:00 Mother Teresa Tirsdag d. 13. nov. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. Erland Sørensen, Ikast. Kan vi som bedsteforældre gøre en forskel? Onsdag d. 14. nov. kl. 19:00 Filmaften (gratis). Vi ser filmen Tsotsi. En dramatisk historie, der viser de barske forhold, der hersker blandt unge kriminelle i sydafrika. Etik og moral er et stort tema i filmen (se omtale på side 2). Torsdag d.15. nov. kl. 19:30 Missionærmøde. Fritidsforkynder Kristian Nørholm, Gerning, taler og synger med os. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne. Fredag d. 16. nov. kl. 17:00 Musikandagt med læsninger, fællessalmer og orgelmusik. Bjarne Hersbo, orgel. Tirsdag d. 20. nov. kl. 14:00 Sogneeftermiddag. Vi fejrer 400-året for den berømte tyske salmedigter Poul Gerhard. Sognepræst Aksel Nielsen, Ikast fortæller om salmedigteren, og vi synger nogle af hans salmer. Tirsdag d. 20. nov. kl. 19:30 UNICEF-gospelkoncert med koret Sound of Gospel, under ledelse af Søren Raffnsøe. Efterfølgende kaffe i Vestfløjen. Torsdag d. 22. nov. kl. 14:00 Mother Teresa Torsdag d. 22. nov. kl. 19:30 Søndag d. 25. nov. kl. 10:30 Mandeklub. Jehovas vidner - Hvem er de? Gudstjeneste med hørehensyn i Vildbjerg kirke. Hele gudstjenesten er tekstet på storskærm. Kirkefrokost efterfølgende af 25,- kr. Der er gratis kirkebil for hørehæmmede og ledsagere i Herning kommune. Bestilles senest 22. nov. hos Asger Korsholm tlf Tirsdag d. 27. nov. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. Ved fhv. skoleinspektør Oskar Krogsgaard, Aulum. Husker du vor skoletid den stråtækte skole Torsdag d. 29. nov. kl. 19:30 Besøgstjenesten. Advents- / Julehygge (se bagsiden på bladet). Lørdag d. 1. dec. kl. 16:00 Silent Night Advents- og julemusik med Ditte Østergaard, blokfløjte Kristian Nøhr, guitar og Sct. Johannes Kirkes Kor. Onsdag d. 5. dec. kl. 20:00 Julekoncert med Sct. Johannes Kantori under ledelse af Irma Andersen. Torsdag d. 6. dec. kl. 19:30 Sogneaften / Adventshygge. Mit liv som kordegn v/henning Jensen. Afslutning i kirken. Tirsdag d. 11. dec. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. Juleafslutning! Mød op til fantastisk aften, med sang, lotteri m.m. Onsdag d. 12. dec. kl. 19:00 Filmaften (gratis). Vi ser filmen Narnia. Filmatiseringen af bog nr. 2 i C. S. Lewis fantastiske historie. Historien har rødder i det kristne evangelium (se omtale på side 2). Torsdag d. 13. dec. kl. 14:00 Fredag d. 14. dec. kl. 18:00 Tirsdag d. 18. dec. kl. 14:00 Fredag d. 28. dec. kl. 14:00 Mother Teresa (adventhygge) Mandeklub. Julefrokost lavet af mænd for mænd. Sogneeftermiddag. Sognepræst Inga Søndergaard, Studsgaard fortæller. Sognets gratis julefest v/scot Christensen. Vi danser om juletræet, synger julesange, hører en julehistorie og får lidt julegodter. Søndag d. 6. jan. kl. 13:30 Nytårsfest. Vi begynder vor traditionsrige nytårsfest med gudstjeneste. Derefter er der hyggeligt samvær med kaffebord og historier m.v. Onsdag d. 9. jan. kl. 19:00 Filmaften (gratis). Vi ser filmen Jesus - manden der ændrede historien. En film af John Heyman på 83 min. Emner til samtalen efterfølgende giver sig vist af sig selv. (se omtale på side 2). Torsdag d. 10. jan. kl. 14:00 Mother Teresa Torsdag d. 17. jan. kl. 19:30 Missionærmøde. Tale v/fritidsforkynder Asger Eskesen, Tjørring. Lovsang. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne. Tirsdag d. 22. jan. kl. 19:30 Torsdag d. 24. jan. kl Tirsdagsklubben. (Emne ukendt) Mother Teresa Side

6 Gudstjenester Dato Højtid Tid/Præst Indsamling Information 4. nov. Alle helgens søn. 10:00JLJ og 16:00SAC+LJ DSUK (kirker i udl.) Kirkekaffe forud kl. 15: nov. 23. søn. eft. trin. 10:00J og 14:00 LJ KFUMs Social. Arb. Kl. 14:00 (Moderne gudstj.) 18. nov. 24. søn. eft. trin. 8:30 og 10:00JSAC Vort eget missionsproj. 25. nov. Sidste søn. kirkeår. 10:00JLJ og 16:00 SAC Indre Mission KFUM Julemarked kl. 11. Kl. 16:00 (Agape gudstj.) Ang. hørehensyn: Se side nov. 19:00 LJ+SAC B&U-gudstjeneste 2. dec. 1. søn. i advent 10:00JLJ+SAC Sct. Joh. kir. børnearb. Der er offergang. Efterfølgende kirkefrokost. 9. dec. 2. søn. i advent 10:00JSAC Kir. Arb. Sydslesvig 16. dec. 3. søn. i advent 10:00JLJ Vort eget missionsproj. 23. dec. 4. søn. i advent 10:00JSAC AGAPE 24. dec. Juleaften 14:30 SAC og 16:00 LJ Børnesagens fællesråd 25. dec. Juledag 10:00 LJ 26. dec. 2.juledag (Sct.Stef.) 10:00 SAC 30. dec Julesøndag 10:00JLJ 1. jan. Nytårsdag 14:00 SAC Det Danske Bibelselsk. 6. jan. Helligtrekonger 10:00J og 13:30 LJ Kristent Pædag. Institut Nytårsfest m/ gudstj. 13: jan. Sidst. søn. eft. h3k. 10:00JSAC og 14:00 LJ Missionen bl. Hjemløse Kl. 14:00 (Moderne gudstj.) 20. jan. Septuagesima 8:30 LJ og 10:00JSAC Kirkens Korshær 27. jan. Seksagesima 10:00JLJ og 16:00 SAC KLF-Kirke og Medier Kl. 16:00 (Agape gudstj.) 3. febr. Fastelavns søndag 10:00 SAC DK Folkek. Søn. skoler Den lille smiley J betyder, at der er Børnekirke under prædikenen. Besøgstjenesten Torsdag den 29. november er der advents- / julehygge for Sct. Johannes Kirkes besøgsvenner kl i Glassalen. Hvis du er besøgsven, men egentlig ikke rigtig tilknyttet en besøgstjeneste, skulle du måske overveje, om ikke du kunne få gavn og glæde ved at være en del af det netværk, der går ud fra Sct. Johannes Kirkes besøgstjeneste. Her bliver der løbende tilbudt inspirationssamvær af forskellig art. Det er altid godt og givende at være sammen med andre, der virker inden for samme område som én selv. På den måde kan du evt. også bidrage til at styrke denne vigtige tjeneste, som besøgsarbejdet er. Hvis du ikke allerede er besøgsven, er det måske netop nu, du skal gøre alvor af at føre tanken ud i livet til stor glæde både for dig selv og et andet menneske. Du er meget velkommen til at høre mere om besøgstjenesten ved at tage en uforpligtende kontakt til sognemedhjælper Tove B. Jessen tlf Kontakt & Adresseliste Kirkekontoret og ansatte Kirkekontoret: Kordegn Henning Jensen, tlf , - Privat tlf Træffes daglig kl til 13 00, samt torsdag kl til og lørdag kl til Fredhøj Allé, 7400 Herning. Sognepræster: Lennart Jessen, tlf , - - Træffes efter aftale (ikke mandag) Scot A. Christensen, tlf , - Træffes efter aftale (ikke fredag) Organist: Bjarne Hersbo, tlf , Kirketjener: Carsten Ostersen, tlf , Kirketjener: Kristian Østergaard, tlf , Sognemedhjælper: Tove B. Jessen, tlf: , - Træffes på kontoret torsdag kl til Kirkeblad i sort/hvid kan bestilles via kirkekontoret. Taxa / Kirkebil bestilles gratis på kirkekontoret senest kl. 12 dagen før. Til sogneeftermiddage / aftener gælder samme ordning. Taxa for børn fra institutioner til Spætten kan også fås ved at aftale det med sognemedhjælperen. Kirkebladet udgives af Sct. Johannes Sogns Menighedsarbejde. Tryk: Ikast Bogtrykkeri A/S , Layout: Lennart Jessen, Sct. Johannes Kirke Side

November 2008 - Januar 2009 www.sctjohannes.dk

November 2008 - Januar 2009 www.sctjohannes.dk November 2008 - Januar 2009 www.sctjohannes.dk Nummer 36 Døbte 1.8.2008-30.9.2008 Tobias Ravnkilde Maimburg Nielsen Mads-Emil Hostrup Rathe Josephine Møller Jensen Gustav Schmidt Hansen Jessica Pless Whittaker

Læs mere

November 2009 - Januar 2010 www.sctjohannes.dk Kunst i kirken

November 2009 - Januar 2010 www.sctjohannes.dk Kunst i kirken November 2009 - Januar 2010 www.sctjohannes.dk Nummer 41 Døbte Kunst i kirken 1.8.2009-30.9.2009 William Ravnholt Kristensen Agnethe Sasser Tungelund Silas Stubkjær Kronborg Mads Lund Svaneklink Cecilie

Læs mere

HYGGE I LEGESTUEN ØRNEREDEN - Torsdag formiddag kl. 9:30-11:30 Døbte

HYGGE I LEGESTUEN ØRNEREDEN - Torsdag formiddag kl. 9:30-11:30 Døbte Sct. Johannes Kirke Herning HYGGE I LEGESTUEN ØRNEREDEN - Torsdag formiddag kl. 9:30-11:30 Døbte 1.8.2010-30.9.2010 Lucas Lind Haubjerg Christensen Matilde Guldbrandt Henningsen Elias Fernando Krarup Husted

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nyt. Sct. Johannes Kirke Herning. Lucia i Sct. Johannes Kirke 2011

Nyt. Sct. Johannes Kirke Herning. Lucia i Sct. Johannes Kirke 2011 Sct. Johannes Kirke Herning Lucia i Sct. Johannes Kirke 2011 Døbte Advent & Jul 1.7.2012-30.9.2012 Valdemar Bent Korneliussen Ezzeddin Mølholdt Högden Naya Sofie Løv Thraentoft Olivia Xenia Sand Nielsen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Juni - August 2008 www.sctjohannes.dk. BLIV KLOGERE... på, hvad et menighedsrådsmedlem egentlig går og laver, og om det er

Juni - August 2008 www.sctjohannes.dk. BLIV KLOGERE... på, hvad et menighedsrådsmedlem egentlig går og laver, og om det er www.sctjohannes.dk Nummer 34 Døbte 1.3.2008-30.4.2008 Caroline Holkgaard Christensen Theresa Stubkjær Kronborg Thomas Holdgaard Nielsen Viktor Hjerresen Knappe Tilde Uldum Pedersen Kalle Haislund Timm

Læs mere

September - Oktober 2009 www.sctjohannes.dk. Sognedag 12. sept.

September - Oktober 2009 www.sctjohannes.dk. Sognedag 12. sept. www.sctjohannes.dk Nummer 40 Døbte Sognedag 12. sept. 1.5.2008-31.7.2008 Alberte Ingrid Søby Christensen Pernille Kathrine H Kristensen August Lyhne Steen Hansen Mads Bækgaard Sørensen Johanne Schnell-Wilkens

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Påskeliljer lyser op i korset i kirkens atriumgård

Påskeliljer lyser op i korset i kirkens atriumgård Sct. Johannes Kirke Herning Døbte Påskeliljer lyser op i korset i kirkens atriumgård 1.1.2014-28.2.2014 Lærke Sejdelin Dalsgård Josephine Rosa Haxhøg Jensen Nyt ACT HERNING 5. april. Bliv aktiv! Kirker

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Efterår 2012 2. udgave

Efterår 2012 2. udgave Vildbjerg Efterår 2012 2. udgave August Torsdag 9. Onsdag 15. Kl 19.30 Bibelkredsene samles Torsdag 16. Kl 19.30 Møde Kreds 1 Fritidsforkynder Jørgen Vindum Sand, Hammerum Emne: Så vælg da livet. 5. mos.

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Februar - Marts 2009 www.sctjohannes.dk. For et år siden begyndte samarbejdet blandt Folkekirkens. besøgstjenester

Februar - Marts 2009 www.sctjohannes.dk. For et år siden begyndte samarbejdet blandt Folkekirkens. besøgstjenester Februar - Marts 2009 www.sctjohannes.dk Nummer 37 Døbte Besøgstjeneste 1.10.2008-31.12.2008 Martin Reinholdt Thomsen Jensen Isabella Amilla Mørup Pedersen Christian Øgendahl Støttrup Casper Laudal Erving

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Et nyt tiltag er på vej. Et øget samarbejde mellem Baunekirken og. Sct. Johannes Kirke betyder, at der nu kommer et fælles arrangement i 2015.

Et nyt tiltag er på vej. Et øget samarbejde mellem Baunekirken og. Sct. Johannes Kirke betyder, at der nu kommer et fælles arrangement i 2015. Sct. Johannes Kirke Herning Der laves Jakobstiger ved familiegudstjeneste Døbte 1.8.2014-31.10.2014 Smilla Molin Hemming Petersen Emilia Iris Secher Rasmussen Ian Alexander Gyrup Romero Bjørk Olivia Trabjerg

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 7. november, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 4 - F e b ru a r 2 0 1 5

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 4 - F e b ru a r 2 0 1 5 ASKOV SOGN kirkeblad December 2014 - Februar 2015 Julens gave Om knap fire uger er det juleaften. Så kan freden sænke sig over land og by. Ro på nu! Det er næsten som om virkeligheden går lidt i stå juleaften.

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Sikkerheden er i top i Juniorklubben IXTYS! - Fastelavn 2015. Dejlige oplevelser

Sikkerheden er i top i Juniorklubben IXTYS! - Fastelavn 2015. Dejlige oplevelser Sct. Johannes Kirke Herning Sikkerheden er i top i Juniorklubben IXTYS! - Fastelavn 2015 Døbte 1.1.2015-28.2.2015 Ask Michael Neigaard Selma Bunch Isager Alma Pape Brøgger Malte Jensen Se også... ACT HERNING

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad december 2015 januar 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad december 2015 januar 2016 Vanløse Frikirke Kirkeblad december 2015 januar 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: Kirkeåret Julemarked Julekoncert Juleaftensgudstjeneste Brunchgudstjeneste Evangelisk Alliance Åbne Døre Infomøde

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Esbjørn. Jytte Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

Esbjørn. Jytte Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 7. maj, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

December Februar 2018

December Februar 2018 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER TARP KIRKE JARUPLUND KIRKE VANDERUP KIRKE December 2017 - Februar 2018 Lucas Cranach: Sankt Katharinas mystiske bryllup ca. 1516-18 (Wikimedia Commons) 2. søndag i advent

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Sogneudflugten 2010 - Hærvejsbroderiet, Søndermarkskirken, Viborg - Sct. Mortens kirke, Randers. September - Oktober 2010 www.sctjohannes.

Sogneudflugten 2010 - Hærvejsbroderiet, Søndermarkskirken, Viborg - Sct. Mortens kirke, Randers. September - Oktober 2010 www.sctjohannes. SCT. JOHANNES KIRKE Sogneudflugten 2010 - Hærvejsbroderiet, Søndermarkskirken, Viborg - Sct. Mortens kirke, Randers September - Oktober 2010 www.sctjohannes.dk Nummer 45 Døbte Sognedag 11. sept. 1.5.2010-31.7.2010

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

SogneNyt. Fredens Kirke. Indhold Det nye Menighedsråd Farvel til Niels Mortensen Goddag til Kaj Buchhave På besøg i Kirkespirerne Folkekirkens Mission

SogneNyt. Fredens Kirke. Indhold Det nye Menighedsråd Farvel til Niels Mortensen Goddag til Kaj Buchhave På besøg i Kirkespirerne Folkekirkens Mission Fredens Kirke SogneNyt december 2008 januar februar 2009 Indhold Det nye Menighedsråd Farvel til Niels Mortensen Goddag til Kaj Buchhave På besøg i Kirkespirerne Folkekirkens Mission Eftertanken v/sognepræst

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE December 2014 - Januar - Februar 2015 36. årgang nr. 198 Jeg glemmer aldrig den klokkeklang, der fyldte julen derhjemme, mens sneen lå over mark og vang, og nordenvinden

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

2015-11-05 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 8

2015-11-05 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 5. november, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

oktober november december

oktober november december Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 oktober november december Indhold: Hvem er vi? 2 Thomas Kingo 3 Menighedsrådsvalg 3 Kalender 4-5 Musikgudstjeneste 6 Familiegudstjenester 6 Alle Helgen 6 Babysalmesang

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene 20172020 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Dato Dagens navn Indsamlingsformål/organisation 1. januar 2017 Nytårsdag Bibelselskabet (obligatorisk)

Læs mere

Sognenyt Nørre Snede - Hampen

Sognenyt Nørre Snede - Hampen 33333 3333333 3 Nr. 1 - december 2013 - januar 2014 Sognenyt Nørre Snede - Hampen v. Arne Kiel Nielsen Mange forskellige billeder kommer til os, når vi tænker på jul. Vi tænker måske tilbage på vores barndoms

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

ALTERTAVLEN. Et kraftcenter for kirke og kultur... // Henrik Thorngaard fortæller om visionerne for Folkekirkens Hus JUL I KIRKEN JULE KONCERTER

ALTERTAVLEN. Et kraftcenter for kirke og kultur... // Henrik Thorngaard fortæller om visionerne for Folkekirkens Hus JUL I KIRKEN JULE KONCERTER VINTER 2015 2. ÅRGANG NR. 2 ALTERTAVLEN FOLKEKIRKENS HUS: Et kraftcenter for kirke og kultur... // Henrik Thorngaard fortæller om visionerne for Folkekirkens Hus + JUL I KIRKEN JULE KONCERTER SOGNETS JULEFEST

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Til samtlige husstande Kirkeblad 1 Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Sognepræst Jakob Grandjean Jul Kirkeåret har drejet en omgang, og vi skal fejre julen det går hele december i

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

Referat fra MR Side 1 af 7

Referat fra MR Side 1 af 7 Tjørring sogn Referat fra MR - møde d. 1. oktober, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad

Læs mere

KIRKENYT NR. OMME ØRNHØJ

KIRKENYT NR. OMME ØRNHØJ KIRKENYT NR. OMME ØRNHØJ NUMMER 1 2016 DEC JAN FEB INDHOLD Siden sidst 2 Præstens hjørne 3 Julehjælp 3 Festival of carols 4 Jul i kirkerne 5 Kor 6 Program for KFUM & K 7 Brunch og banko 7 Gudstjenester

Læs mere

December 2012 og januar 2013 Besøg hjemmesiden

December 2012 og januar 2013 Besøg hjemmesiden Kirkefolder for Bistrup sogn 8. årgang Kirkekontoret tlf. 9623 1717 December 2012 og januar 2013 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Bistrup Nyt Menighedsrådsformanden har ordet Kirkens travleste

Læs mere

Velkommen! Videbæk Indre Mission. Vi glæder os til at være sammen med dig! Program forår Videbæk Indre Mission 1

Velkommen! Videbæk Indre Mission. Vi glæder os til at være sammen med dig! Program forår Videbæk Indre Mission 1 Velkommen! Vi glæder os til at være sammen med dig! Videbæk Indre Mission Program forår 2014 Videbæk Indre Mission 1 ebæk IM. Send navn og tlf. nr. til Klaus Allerslev tlf. 20 48 74 15 Et levende og varmt

Læs mere

Februar - Marts 2008 www.sctjohannes.dk. Menighedsradet. været i menighedsrådet

Februar - Marts 2008 www.sctjohannes.dk. Menighedsradet. været i menighedsrådet Februar - Marts 2008 www.sctjohannes.dk Nummer 32 Døbte o Menighedsradet 1.10.2007-31.12.2007 Oliver Alexander Meyer Nielsen Lukas Xander Hoffmann-Holritz Katja Carola Hornshøj Hansen Bertram Vestergaard

Læs mere

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011 Luthersk Mission Aabenraa Program forår 2011 Kredsformand Hiddi Højgaard Lindevang 15 6200 Aabenraa Tlf.: 74 62 74 84 hiddi@email.dk Hvem er vi Ungdomsformand Bruno Kafton Jørgensen Callesensgade 21 A,

Læs mere