Udgivet af TV 2/Bornholm, april 2004 Grafisk Design Konnect Kommunikation Aps Tryk Bornholms Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af TV 2/Bornholm, april 2004 Grafisk Design Konnect Kommunikation Aps Tryk Bornholms Tidende"

Transkript

1

2 2 Udgivet af TV 2/Bornholm, april 2004 Grafisk Design Konnect Kommunikation Aps Tryk Bornholms Tidende

3 Forord 5 At skabe noget på Bornholm 6 Etape Bornholm 7 Musikhuset 8 Gospel weekend 8 Redaktionen i Polen 9 Børn laver TV 9 Bornholms Parlament 9 Nyheder 10 Magasiner 10 Public service - på nettet 12 Repræsentantskabet 13 Seertilslutning Digitalisering af teknikken 18 Regnskabet i hoved - og nøgletal 20 Bestyrelsen 23 3

4 4 TV 2/Bornholm ville skabe kultur- og sportsarrangementer på Bornholm, som måske ellers ikke ville finde sted...

5 2003 er det første år, hvor TV 2/Bornholm har været økonomisk ligestillet med de øvrige regionale TV-stationer. Driftstilskuddet blev løftet med ca. 12 mio. kr. i forhold til 2002, og samtidigt blev TV 2/Bornholm sammen med de øvrige regioner 100% licensfinansieret. Bestyrelsen udarbejdede i forbindelse med budgetlægningen for 2003 derfor en målsætning, som skulle realiseres ikke bare i løbet af 2003 men inden for det nuværende medieforligs tidshorisont. TV 2/Bornholm skulle: Forhøje kvaliteten af udsendelserne Skabe en særlig programpulje til TV-produktioner med henblik på at skabe kultur- og sports arrangementer på Bornholm, som måske ellers ikke ville finde sted. Med en målsætning om en egenkapital på 8,3 mio. kr. med udgangen af 2006 skabe en sundere og økonomisk velfunderet virksomhed. Afsætte økonomiske ressourcer til at deltage i udviklingen af digitale programformater og digitale tilbud i det regionale net. I denne den første Public Service redegørelse for TV 2/Bornholm vil bestyrelsen redegøre for, hvordan disse målsætninger er realiseret i løbet af har været et godt år for TV 2/Bornholm, og bestyrelsen håber med de beslutninger, der er blevet ført ud i livet i løbet af 2003 også, at det ikke kun har været med til at skabe et bedre TV 2/Bornholm for seerne og medarbejderne, men at vi også har været med til at skabe noget for og på Bornholm. April 2004 Jan Jørgensen, Direktør, TV 2/Bornholm Finn Rasmussen, Bestyrelsesformand, TV 2/Bornholm 5

6 Bestyrelsen vedtog i efteråret 2002, at det skulle være TV 2/Bornholms ambition at forsøge at skabe kultur- og sportsbegivenheder på Bornholm, som måske ellers ikke ville have fundet sted. Inspirationsmøde Derfor blev sporten og kulturen på Bornholm i september 2002 inviteret til et inspirationsmøde. Her kunne de møde op med ideer og planer, som de gerne ville realisere i samarbejde med TV 2/Bornholm. Med baggrund i medieloven og de naturlige begrænsninger, der ligger i anvendelsen af licensmidler blev der på mødet skitserede mulige samarbejdsmodeller omkring TV-produktioner af kultur- og sportsarrangementer på Bornholm. Allerede få dage efter mødet betød det, at Etape Bornholm henvendte sig med et skriftligt oplæg til et samarbejde omkring løbet i juli

7 Etape Bornholm er et 5-dages etapeløb med fem meget forskellige etaper sammenlagt på marathon distance - afviklet fra mandag til fredag i en sommeruge. Etaperne strækker sig fra løb på sandstranden ved Dueodde og til en såkaldt bjergetape på Hammerknuden. Etape Bornholm har været afviklet i en årrække, men ønskede nu bla. via forhøjede præmier og øget markedsføring at løfte både antallet af deltagere og samtidig få den danske elite til at interessere sig for at deltage. Ambitioner TV 2/Bornholm og Etape Bornholm indgik på den baggrund en samarbejdsaftale, der indebar, at TV 2/Bornholm købte en række ydelser fra løbet. Samtidigt blev starttidspunkterne flyttet fra sidst på eftermiddagen til ca. kl , så opløbet i etaperne finder sted i en direkte transmission omkring kl , og dermed skaber en spændende TV-flade med fem direkte transmissioner. Målsætningen lykkedes. Dels blev der tale om gode, velproducerede TV-udsendelser og dels blev der tale om et løft i kvaliteten i arrangementet med deltagelse af den danske løber-elite og i øvrigt også et forøget antal deltagere, så løbet satte ny rekord. På en efterfølgende evaluering var Etape Bornholm enig i denne analyse, og det betød, at TV 2/ Bornholm i slutningen af året indgik en ny aftale omkring Etape Bornholm Samarbejdsaftale mellem TV 2/Bornholm og Etape Bornholm Opløbet i etaperne finder sted i en direkte transmission omkring kl , og skaber dermed en spændende TV-flade med fem direkte transmissioner. 7

8 I løbet af foråret 2003 blev følgende danske rock- og popartister optaget: En af ambitionerne har været at skabe begivenheder på Bornholm med tilhørende TV-produktioner, der kunne vises på det landsdækkende TV 2. Også denne ambition blev realiseret i løbet af 2003 med serien Musikhuset. Christian, Kashmir, Zididada, Sort Sol, Savage Rose, Sanne Salomonsen, Tim Christensen. Musikhuset bygger på en ide undfanget på TV 2/ Bornholm og derefter præsenteret for Bornholms Musikhus. Den danske musikbranche har igennem nogen tid kritiseret danske TV-stationer for at investere for lidt sendetid og produktioner i den danske live-musikscene. Samtidigt er det vigtigt for Bornholms Musikhus at blive markeret som regionalt spillested at være et sted, som også kan håndtere de største danske navne. Koncerter blev til pga. TV-optagelser I et konstruktivt og ligeværdigt samarbejde har TV 2/Bornholm og Bornholms Musikhus derefter udarbejdet TV-programmet Musikhuset og sat navne på deltagerne. Samtidigt blev der fra TV 2/ Bornholms side investeret i oplæring og træning af medarbejderne, inden produktionerne skulle begynde. Der blev gennemført særlige uddannelsesdage, der mundede ud i en prøveproduktion. Og senere blev det besluttet, at producere syv koncerter i stedet for de aftalte seks, fordi det ville give mulighed for evt. at tage en af dem ud af serien, hvis det skulle vise sig, at kvaliteten ikke holdt. Musikhuset blev først vist på TV 2/Bornholm og efterfølgende på TV 2/Danmark. Savage Rose er et eksempel på en koncert, som kun fandt sted på Bornholm, fordi der var tale om en TV-koncert. Annisette og Thomas Koppel kom hjem fra Californien, hvor de bor i dag, specielt for denne koncert, og de brugte to koncerter i København til at sammenspille orkestret, før de rejste til Bornholm. Koncerten blev en unik oplevelse. Musikhuset blev bragt om lørdagen på TV 2/ Danmark henover sommeren 2003 og blev derfra bedømt som havende den kvalitet, der skulle til for endog at aftale en fortsættelse. Aftalen indebærer, at TV 2/Bornholm og Bornholms Musikhus fra slutningen af oktober er begyndt at optage Musikhuset II. Inden nytår havde de tre første navne allerede været på Bornholm. Det er Marie Frank, Lars H.U.G. og Mew. Koncertoptagelserne bliver fortsat i 2004 og sendt på TV 2/Danmark i februar/marts Med i ambitionerne har også været at skabe en Gospel-sang begivenhed, hvor bornholmerne kunne deltage. Det blev i foråret til et Gospel-arrangement, hvor bornholmske amatørsangere blev inviteret til at deltage i en hård træningsweekend, som blev afsluttet med en TVkoncert i Aakirkeby-hallerne med publikum på. Flere hundrede deltagere meldte sig, og det blev en weekend fyldt med musik og latter, og afslutningskoncerten blev opført i en fyldt sportshal. I november blev arrangementet gentaget denne gang i Sct. Klemens kirke i Klemensker. 120 bornholmske sangere deltog en hel weekend med afslutnings koncert i kirken søndag aften. Programmet var først og fremmest rettet mod adventen. Koncerten blev sendt i fire dele på de fire adventssøndage. I løbet af sommeren blev det også til to andre musikalske arrangementer. Skt. Hans Aften i Rønne i samarbejde med Forsvarsbrødrene og idrætsforeninger i Rønne med optræden af Kandis. Og under middelaldermarkedet på Bornholms Middelaldercenter en koncert med Kurt Ravn og Tolkien Ensemblet. 120 bornholmske korsangere samlet 8

9 Det har imidlertid ikke kun handlet om musik og sport. Med udsigten til udvidelse af EU og en sommerfærgerute fra Nexø til Kolobrzeg i Polen besluttede redaktionen at flytte en journalist og fotograf en hel måned til Kolobrzeg. Opgaven var at sætte fokus på de emner, der også har præget den danske debat om EU-udvidelsen. Det gælder f.eks. diskussionen om i hvilket omfang, at arbejdsløse fra de nye EU-lande vil flytte til de gamle EU-lande for at få arbejde. Journalisten og fotografen blev indkvarteret i Kolobrzeg, og sendte herfra de færdige indslag hjem med færgen. Medieundervisning på Svaneke skole Efter en henvendelse fra Svaneke Skole om muligheden for et samarbejde omkring medieundervisning i 5. klasse på skolen blev en journalist og en fotograf i juni sat på opgaven, som foruden at undervise eleverne i mediekundskab også var at producere 5. klassens egne historie om deres hverdag fra modetøj til skateboards. Indslagene blev bragt i udsendelserne på TV 2/Bornholm har samtidigt været det første år, hvor Bornholm har været en samlet kommunal enhed. Det har betydet, at de 27 politikere i regionsrådet har været øens parlament, hvor TV 2/Bornholm har prioriteret ressourcer til dækningen af møderne. Det er vigtig for den demokratiske debat på Bornholm, at TV 2/Bornholm som Public Service medie formidler den demokratiske debat omkring de beslutninger, der træffes og som har betydning for hele øen. Et væsentligt element i den forhøjelse af kvaliteten, som har fundet sted i løbet af 2003, har således været ansættelsen af en politisk redaktør, og samtidig give plads til transmissioner og sammendrag fra møderne i regionsrådet. For at sikre en høj teknisk standard har TV 2/Bornholm samarbejdet med regionskommune om installation af et nyt mikrofonanlæg, og vi har desuden opsat lamper i byrådssalen. Ansættelse af politisk redaktør 9

10 Alt åndede fred og ro den lørdag i maj. Torsdagen før var Kristi Himmelfartsdag, så mange havde valgt at få en forlænget weekend. Lørdag morgen kom med strålende solskin over hele Bornholm. Kl brød det løs. Skibskollision ved Hammeren. Vi vender tilbage lidt senere til lørdag den 31. maj Bornholms Regionskommune For TV 2/Bornholms nyhedsdækning blev det forøgede budget et kæmpeløft. Mere intensiv dækning af store og væsentlige begivender, og bedre muligheder for at lave de små og nærværende historier. Nyhedsmæssigt var 2003 et spændende år. Første år med hele Bornholm samlet politisk og administrativt regionskommunen. En så stor omvæltning bringer selvfølgelig mange spørgsmål på banen; om hvordan det hele skal indrettes, så det kommer til at fungere bedst muligt for borgerne. Det var simpelthen utænkeligt, at det kunne ske på en sommerdag i højt solskin. Ligeså snart ulykkens omfang stod klart, fik vi indkaldt alle medarbejdere, som vi kunne få fat i. Vi besluttede fra første færd, at vi ville sende direkte fra samlige regionsrådsmøder. Vi betragter regionsrådet som øens parlament. Og parlamentet har haft sine konflikter f.eks. omkring den ny styreform med såkaldt kontraktstyring, der får en del politikere til at komme med advarsler. De mener sammenlægningen går for hurtigt, og at demokratiet ikke får ordentlige kår. For to af øens markante politikere, socialdemokratiets Annelise Molin og venstres Jakob Kjøller, fik det alvorlige følger. Begge to bliver nødt til mere eller mindre frivilligt at forlade deres partigrupper i regionsrådet. Annelise Molin må endog forlade Socialdemokraterne. Da bornholmerne ved en folkeafstemning utvetydigt sagde ja til én kommune, var en af konsekvenserne, at der skulle lukkes skoler som 10

11 Udlicitering af færgetrafikken Fu Shang Hai skibskollision følge af en samlet skolepolitik for hele øen. Siden sammenlægningen har det været det største diskussionsemne både blandt politikere og borgere, hvilke skoler der skal lukkes, og hvordan strukturen skal være i fremtiden. TV 2/Bornholm har i den daglige nyhedsdækning fulgt denne debat nøje, og vi har desuden lavet særlige udsendelsesrækker om netop skole og skolestruktur. Færgesejladsen til og fra Bornholm skal udliciteres. Bornholms Trafikken har i de senere år arbejdet målbevidst frem mod denne dag. Virksomheden trimmes til udlicitering, som det hedder i fagsproget. Denne tilpasning har medført en del gener for passagererne. Først og fremmest er det rederiets bookingsystem, som ikke har fungeret optimalt. TV 2/Bornholm har fortalt mange historier, om hvordan det hele blev besværliggjort for kunderne. Året blev også dramatisk for en tilflytterfamilie i Rønne. Myndighederne mente ikke, at de har ret til at opholde sig i Danmark, selv om de har boet her i mange år. Problemet var bare, at myndighederne ikke vidste præcist, hvor de kom fra. Derfor blev de bragt til både Estland og Letland for at se om det var derfra de kom. Det var det ikke. De blev afvist af myndighederne i de to lande, fordi de ingen tilknytning har til landene. TV 2/ Bornholm fløj med familien på turen i Baltikum. Familien fik lov til at blive på Bornholm, og den ene datter, Lisa Lents, repræsenterer nu Danmark i internationale taekwondo-konkurrencer. Og ja... skibskollisionen. Et kinesisk og et cypriotisk skib var stødt sammen ud for Hammeren. Det var simpelthen utænkeligt, at det kunne ske på en sommerdag i højt solskin. Ligeså snart ulykkens omfang stod klart, fik vi indkaldt alle medarbejdere, som vi kunne få fat i. Et hold, som var på arbejde i forvejen, fik besked på at leje en båd og komme ud til ulykkessted. Et andet hold blev sendt i luften med et fly fra Klippefly. Et tredje hold blev sendt til Hammerhavnen, hvor besætningen fra det synkende kinesiske skib kom i land. Samtidig blev sendevognen sendt til Hammerfyret for at tage billeder og for at sende direkte fra et punkt så tæt på ulykkesstedet som muligt. Den skulle også bruges af TV 2 i Odense til direkte sending kl. 19 den lørdag aften. Under hele forløbet den lørdag var vi i kontakt med medier fra hele verden. De ville også fortælle historien om det kinesiske skib, som lige efter lørdag aften begyndte at synke. Mens alt det skete arbejdede redaktionen på højtryk hjemme med at skaffe oplysninger om hændelsesforløb og baggrund. En sørgede hjemme fra sin computer med udsigt til uheldsstedet for at fortælle historien på vores internetsite, Oplysningerne blev gjort tilgængelige på nettet med det samme, og TV 2/ Bornholms netsider blev det første medie, der kunne fortælle, at det kinesiske tankskib var gået ned. De næsten 16 timers optagelser indgår nu i international undersøgelse af, hvordan sikkerheden til søs kan forberedes. Det er første gang, at der er så mange billeder fra så mange vinkler fra hele forløbet af, hvordan en bulkcarrier synker. Det kan få betydning for, hvordan deres sikkerhedssystemer bliver indrettet i fremtiden. Vi udvidede den 1. september med en nyhedsudsendelse klokken 12 på hverdage. Den nye udsendelse gør, at vi kan komme hurtigere i luften med det sidste nye. Selve udsendelsen har givet hele TV 2/Bornholm en højere nyhedspuls. Der er nu fire nyhedsudsendelser i løbet af dagen. Ny udsendelse kl

12 Naturmagasinet Ekko har med stor respons fra seerne skildret naturlivet på øen. Boghallen Men nyheder er ikke alt. Reportager og portrætter, debatter og interviews har der været meget af. Sprogblomster er en af de populære udsendelser med meget høje seertal og høj seerrespons. En gang hver måned leger vi sammen med publikum med gamle bornholmske ord. Idéen med hele udsendelsen er at holde liv i det bornholmske sprog og skabe interesse for sproget. Et panel på tre personer udfordrer hinanden på ord og betydninger. Panelet bliver også udfordret af publikum. Programmet aktiverer viden om det gamle sprog, og formålet at øge interessen for det bornholmske sprog bliver i højeste grad opfyldt. Blandt de faste magasiner skal i øvrigt fremhæves Boghallen og Ekko. Boghallen er et månedligt litteraturmagasin, som foruden at beskæftige sig med nye udgivelser også hver gang skal have gæster, der med rødder på Bornholm udgiver litteratur i bred forstand. Magasinet Sprogblomster 12

13 Programmet aktiverer viden om det gamle sprog, og formålet, at øge interessen for det bornholmske sprog, bliver i højeste grad opfyldt. Ekko Naturmagasinet Ekko har med stor respons fra seerne skildret naturlivet på øen. Dansk natur har en meget lille placering i dansk public service TV. Det har TV 2/Bornholm en ambition om at gøre større. I sportens verden har FC Bornholm, NH Volley, NH s kvinder i håndbold og AaIF s herrer repræsenteret holdsporten på Bornholm. Den unge, talentfulde løber, Anna Holm Jørgensen, repræsenterer de unge ambitiøse sportsfolk. Hun deltog, tæt fulgt af TV 2/Bornholm, ved ungdoms OL i Paris i sommer. Breddeidrætten er meget stor på Bornholm. Den bliver også fulgt meget nøje i sportsudsendelserne. Som nævnt andre steder var der også fuld dækning af sommerens største arrangement, Etape Bornholm. Sport og Ungdoms OL i Paris 13

14 TV 2/Bornholm har siden midt i 90 erne beskæftiget sig med internet-produktion. Både som nyhedsmedie og som webdesigner og programmør. Hovedproduktet er nyhedsartikler Fornyet layout af hjemmeside Seneste uges udsendelser på internettet I 2003 blev der skrevet 4763 nyhedsartikler med tekst, billeder og video fra og om Bornholm. En nyhedsservice, der både er til glæde for den almindelige nyhedsbruger på Bornholm, brugere over resten af verden, samt for samfundsgrupper som de døve, der måske ikke får fuld glæde af fjernsynet, men til gengæld er flittige brugere af internettet. Desuden modtager abonnenter dagligt gratis og reklamefrit en med dagens overskrifter og en oversigt over indholdet i aftenens program. Opgørelser over antallet af brugere og unikke brugere samt sidevisninger er forbundet med så stor usikkerhed omkring metoden, at vi undlader dette. (Udviklingen i løbet af 2003 har været positiv med fremgang). Året har manifesteret den offentlige og gratis begivenhedskalender på som Bornholms samlede kalenderoversigt på internettet. Indholdet vises således også på den bornholmske turistportal og bruges nu også som planlægningsredskab for de bornholmske kulturinstitutioner i samarbejde med Bornholms Regionskommune. Sitets grafiske layout er i 2003 blevet strømlinet og fornyet, blandt andet med henblik på at hjælpe brugere med synsproblemer med at få indholdet vist øverst i venstre hjørne af skærmen, så de ikke skal scrolle rundt efter det i den type skærmopløsning, de bruger. Det er en af fordelene ved vores beslutning i starten af 2003 om at være helt fri for annoncering, bannere mv inden årets udgang. Indholdet er hurtigt i fokus. Det er endvidere til glæde for brugere af mobile enheder og bærbare pc ere med små skærme. På kan man som en ny tjeneste se den seneste uges udsendelser på TV 2/ Bornholm. Det trækker på den fælles regionale tjeneste på som siden 1998 er drevet og løbende udviklet af TV 2/Bornholm. Den fælles tjeneste er gratis tilgængeligt for enhver som en del af TV 2-regionernes public service. Ved udgangen af 2003 var arkivet komplet et helt år tilbage. På denne måde har TV 2/ Bornholm sikret, at Public Service kontraktens krav om tilgængelighed til arkiverne er blevet opfyldt. Hver region har gjort omkring minutter tilgængelige for brugere over hele verden. I alt omkring minutter 1500 timer eller omkring 60 døgns regionalt, dansk produceret public service fjernsyn! Seningen af regionalt TV på internettet steg voldsomt i løbet af 2003 fra 1. til 4. kvartal steg brugen af TV 2/Bornholms udsendelser på internettet således med 27%. Dette hænger sammen med den forøgede udbredelse af bredbåndsforbindelser. Det er vores forventning at med den fortsatte stigning i kraftige internetforbindelser i private hjem, at brugen af Net-TV tilbudet fortsat vil vokse. TV 2/Bornholms internet-afdeling producerer desuden netløsning på kontrakt ud af huset. Det sker dels for at holde os opdateret med den seneste teknologiske udvikling, så vi som virksomhed hele tiden er rustet til at yde vores seere og brugere optimal service på alle platforme, herunder det forestående digitale sendenet dels for at bidrage til at holde Bornholm teknologisk i front. I 2003 har TV 2/Bornholm blandt andet med stolthed bidraget til udvikling af kunsthåndværkernes fælles portal på i nært samarbejde med såvel kunsthåndværkere, turisterhverv, regionskommune som en lang række bornholmske underleverandører. Afdelingen følger desuden udviklingen af digital- TV. Der har ikke i 2003 været anvendt midler til udvikling af konkrete programtyper, idet beslutningen om igangsættelse af det digitale sendenet har været afventet. I efteråret 2003 blev beslutningen truffet. Webløsninger ud af huset 14

15 TV 2/Bornholms repræsentantskab består af 35 lokale organisationer. Repræsentantskabet fungerer på sine to årlige møder som programråd, hvor programpolitiken bliver diskuteret som fast programpunkter. Her bliver der rejst spørgsmål om nyhedsdækning, sportsdækning og de magasiner der bliver bragt. Temauge om BornholmsTrafikken Generelt har program-diskussionerne været præget af positive tilbagemeldinger, men har også inkluderet f.eks. ønsker om en bredere sportsdækning noget der så er blevet ind-arbejdet i efterfølgende budgetter. På begge møder har der været temaer omkring specifikke elementer i programmerne på TV 2/ Bornholm. På det ene møde blev bla. en temauge om BornholmsTrafikken gennemgået, og det blev forklaret, hvordan de redaktionelle beslutninger blev truffet. På det andet møde var det en reportage om en journalists arbejde fra ideen blev undfanget om morgenen til det færdige indslag om aftenen. Fra ide om morgenen til indslag om aftenen I løbet af året blev der holdt et extraordinært repræsentantskabsmøde med kun nyvalg af et bestyrelsesmedlem på dagsordenen. Formand for repræsentantskabet er Niels Jönsson og næstformanden er Michael Kofoed. På kan man som en ny tjeneste se den seneste uges udsendelser på TV 2/Bornholm 15

16 Graf 1: Største konkurrent - andre aktiviteter Graf 3 Seertal i forhold til andre regioner Seertilslutningen for TV 2/Bornholm bliver ikke målt med Gallups TV metersystem, som det er tilfældet for de øvrige regioner. Antallet af TV metre på Bornholm svinger mellem 15 og 20, og det er et for lavt antal til, at der kan laves præcise statistikker over seertilslutningen på Bornholm. I stedet bliver seertilslutningen målt af Jysk Analyse Institut (JAI) ved hjælp af telefoninterview. Der foretages målinger over 10 måneder (juni/juli undtaget), hvor der ved hver måneds undersøgelse bliver lavet to interview runder, en for dagene fredag til søndag og en for dagene mandag til onsdag. Ved hver runde er der svar fra personer. JAI sikrer en alders- og kønssammensætning, der svarer til Bornholm. Desuden sikres også, at alle respondenter er myndige, altså mindst 18 år. Seertilslutningen har i det seneste år været stor og stabil. Resultatet af de 10 analyser, som er gennemført i 2003 indgår i dette materiale, og er sammenlignet med de tilsvarende tal for de tre foregående år. Oversigten viser en stabil udvikling over de seneste 4 år, hvor den samme målemetode har været anvendt. Vore målinger viser endvidere, at vor største konkurrent ikke er andre TV kanaler, men alle andre aktiviteter, som folk kan finde på. Oversigten på næste side viser, at vi har en share (andel af de personer som har åbent for deres TV) på ca. 85,0 % i gennemsnit over årene. Der er månedlige udsving, men kun en måned var i 2003 under 80 % share. Vi har også undersøgt seertilslutningen til den nye udsendelse kl , og her er tilslutningen begrænset, dels på grund af at udsendelsen først er startet i september måned, men også på grund af sendetidspunktet. Gennemsnittet for de fire månedlige analyser er 2,4 %, hvor den enkelte dag svinder mellem 1 til 5 %. Når vi sammenligner os med de øvrige regionale stationer, ligger vores seertal klart over. Nedenfor er der en sammenligning for udsendelsen kl hvor vore tal er hentet fra JAI, og de øvrige regioners tal er fra Gallups TV meter system. Øvrige regioners tal er for personer over 12 år, hvor vore tal er for personer over 18 år. Graf 2: Seertilslutning til udsendelsen 16

17 SHARE AF UDSENDELSEN Andre prog. TV 2/Bornholm Share fordelt på måneder i 2003, samt snit for SEERTILSLUTNING, FREDAG - ONSDAG Brutto : antallet af personer som har set hele udsendelsen eller en del af udsendelsen. Netto : en omregning af brutto til personer som i gennemsnit har set hele udsendelsen. Det hele : det faktiske antal personer som har set hele udsendelsen. SEERTILSLUTNING, REGIONERNE Seertilslutning til de regionale udsendelser over de sidste fire år. (Netto seertal, Bornholm over 18 år, øvrige regioner over 12 år). 17

18 Optage- og redigerings udstyr Redigering direkte fra eget skrivebord TV 2/Bornholm har i 2003 afsluttet 2. del af digitaliseringen af det tekniske udstyr. Digitaliseringen har stået på gennem de sidste 6 år og har været delt i 2 hovedfaser. 1. fase var i udbud i 1998 og blev installeret i sommeren Denne fase var primært central teknik og studieteknik, altså rygraden i hele TV-stationen. Infrastrukturen i huset blev digital, og således forberedt på de nye muligheder der skulle komme i 2. fase. 2. fase var i udbud i 2002, og er installeret på TV 2/Bornholm i sommeren fase har primært været optage- og redigeringsudstyr. Det er med andre ord det udstyr teknikere og journalister har i hænderne dagligt. Optagelser foregår digitalt på videobånd. TV 2/Bornholm anvender DVC-Pro standarden, som giver en høj kvalitet. Så snart holdet kommer hjem på stationen overføres videomaterialet til en central server. Dette kan ske i op til 4 gange reel hastighed. Et typisk bånd fra en optagelse indeholder 15 minutters materiale og kan altså indlæses på under 4 minutter. Journalisterne har herefter adgang til materialet fra deres computere ude på skrivebordene i redaktionen. Faktisk kan flere journalister have adgang til samme materiale samtidig. I dagligdagen er det f.eks. en stor hjælp for produceren, der skal sammenklippe teaseren til starten på udsendelsen. 18

19 Flere kan arbejde på samme materiale samtidig! Tidligere måtte han rundt og låne journalisternes bånd på tidspunkter hvor de i forvejen havde travlt med at få deres indslag færdige. I dag henter han de 3 klip, han skal bruge på serveren uden at forstyrre de andre der redigerer på samme materiale. På samme måde kan 2 journalister arbejde på 2 forskellige versioner af et indslag til f.eks og udsendelserne. Mindre indslag laves helt færdige på journalisternes computere og af journalisterne alene. Længere indslag eller mere komplekse indslag flyttes til redigeringsrummene. Her kan redigeringsteknikerne trække de halv-færdige indslag ind og gøre dem færdige. Uanset om indslagene laves færdige i redaktionen eller i redigeringsrummene, sendes der en kopi direkte til afviklingsserveren uden at være ude på bånd. Det er en digital kopi i præcis samme kvalitet, som den der ligger på den centrale server. Indslaget findes altså i 2 kopier og hvis én af serverne skulle fejle, kan der altid afvikles udsendelser fra den anden. Kigger vi tilbage gennem TV 2/Bornholms historie er den proces, der er gennemført i 2003 den absolut største ændring i måden, vi producerer TV på. Den nemme adgang til video-materialet har betydet, at grænserne mellem teknikernes og journalisternes arbejde er flydt ud. Begge grupper bevæger sig ind på hinandens tidligere felter. Med gennemførelsen af 2. fase er langt hovedparten af TV 2/Bornholms digitalisering gennemført. Det sidste punkt bliver satellit transmissionsvognen. Det bliver fase 3, og planlægges installeret i Digital kopi til server 19

20 Set over en 5 årig periode kan virksomhedens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal Beløb i 1000 kr Resultatopgørelse Indtægter Bruttoresultat Resultat af ordinær drift Resultat, finansielle poster Resultat af ekstraordinær drift Årets Resultat Balance Balancesum, ultimo Egenkapital, ultimo Pengestrømme Driftsaktiviteter Investeringer Heraf, invisteringer i materielle og immaerielle anlægsaktiver Finansiering Årets likviditetsvirkning Antal beskæftiget Sendetimer 64, , , , ,8 217 Nøgletal i Procenter Bruttomargin Soliditetsgrad 32,8 22,5 29,5 7,6 29,2 9,9 31,8 4,6 32,3 4,0 Rammerne for stationens økonomi er i 2003 fastsat af folketinget i det licensforlig, som er gældende for årene 2003 til Ved dette licensforlig har TV 2/Bornholm opnået økonomisk ligestilling med de øvrige 7 regionale virksomheder. Dette har medført en forøgelse af driftstilskuddet på kr Bestyrelsen for TV 2/Bornholm har derfor udarbejdet en budgetplan for de år, som licensforliget løber over. Resultatet for året viser et overskud på kr for driften af TV 2/Bornholm. Regnskabet for datterselskabet, Mediegruppen Bornholm ApS, viser et overskud på kr og med dette resultat er det samlede overskud kr Resultatet efter det korrigerede budget var forventet til et overskud på kr , så der er tale om et resultat, som er kr bedre end forventet. Bedre resultat end forventet 20

21 Årets driftstilskud er som nævnt ovenfor steget med kr Der er endvidere blevet udbetalt en efterbetaling fra 2002 på kr Regnskabet svarer til dette niveau. Øvrige indtægter viser en omsætning som er kr større end forventet i budgettet. Årsagen til dette er skibs-/oliekatastrofen omkring Bornholm i juni måned samt programserien Musikhuset, som er leveret til TV 2/Danmark. Ligestilling med øvrige regioner Årets programomkostninger og samlede løn- og personaleudgifter udgør kr imod kr året før. Årsagen er ligestillingen med de øvrige regioner, således at vi nu kan have et udgiftsforbrug til programomkostninger, som svarer til de øvrige regioner. Kapacitetsomkostningerne udgør i alt kr imod kr året før. Disse omkostninger er ikke påvirket i samme udstrækning af det udvidede aktivitetsniveau, som er kommet efter udvidelsen af vor budget. Afskrivningerne viser en udgift i alt på kr imod kr året før. Stigningen skyldes digitaliseringens etape II, som er gennemført i De særlige afskrivningsregler for udstyr til digitaliseringen er årsag til afskrivninger på kr , hvor et tilsvarende beløb er indtægtsført, således at virkningen på driften er udgiftsneutral. Bruttomargin for året viser et resultat på 32,8 %, hvilket er lidt højere end året før. Over de seneste 5 år har dette tal svinget mellem 29,2 % til 32,8 %. Dette betyder, at vi i alle årene har brugt den samme andel af vore indtægter til direkte produktionsomkostninger. Digitalisering Pr. 31. december 2003 udgør den samlede balance kr , hvilket er på niveau med 2002 hvor balancen udgjorde kr At balancen ikke ændrer sig mere med de store investeringer, der er foretaget, skyldes virkningerne af digitaliseringen, hvor vi havde et stort tilgodehavende fra TV 2/Danmark, som var optaget under omsætningsaktiver. 21

22 Årets tilgang til anlægsaktiverne kan opgøres til kr Beløbet kan opdeles i ordinære investeringer på kr , hvor der i budgettet var afsat en ramme på kr til dette formål. Endvidere er der investeringer i udstyr til digitaliseringens etape II på i alt kr Investeringerne i digitalisering er finansieret af midler fra overskuddet i den tidligere TV 2/Fond, og her er der udbetalt kr i regnskabsåret. Vi har et tilgodehavende på kr som udbetales i De tidligere års anskaffelser er gennemgået, og der er en afgang af udstyr for en anskaffet værdi på i alt kr Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2003 kr Egenkapitalen er steget med kr i forhold til 2002, hvor egenkapitalen var kr Af egenkapitalen udgør kr reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode vedr. dattervirksomheden, og kr er den frie egenkapital, idet vi ikke har opdelt dele af egenkapitalen i bundne reserver. Virksomhedens soliditetsgrad er nu oppe på 22,5 %, hvilket er en stigning fra 7,5 % i Ved udgangen af 1999 var soliditetsgraden 4,0 %, så der har været en begrænset stigning i åren for 1999 til 2002, og en tre dobling fra 2002 til I gennemsnit var der beskæftiget ca. 64,7 personer imod 57,4 personer i Opgørelsen er sket efter ATP metoden. Den samlede sendetid udgjorde i 2003, 338 timer og 45 minutter. Det er en betydelig stigning i antallet af udsendelsesminutter i forhold til 2002, hvor der kun var opgjort regionale udsendelser til 217 timer og 24 minutter. Dette skyldes bla., at der fra 14. september 2003 er sendt middagsnyheder kl Genudsendelsen af vor udsendelse fra dagen før var i 2002 op 102 timer og 55 minutter, således at der i alt er vist 320 timer og 19 minutter når der sammenlignes med i år. Den regionale sendetid udgøres i 2003 af 4 udsendelsestidspunkter, hvoraf de 3 tidspunkter falder i primetime. Det nye udsendelsestidspunkt er omkring middagsudsendelsen som startede den 14. september

23 TV 2/Bornholms bestyrelse består af syv medlemmer: Finn Rasmussen (formand) Hans Henrik Thiesen (næstformand) Verner Kjærsgaard Egon Sørensen Annette K. Sonne Svend-Erik Hansen (medarbejdervalgt) Charlotte Westh Koefoed (udtrådt pr. 1. okt efter eget ønske) Vinni Kure (nyvalgt). Bestyrelsen holder 10 årlige møder, men indkaldes i øvrigt efter behov. 23

24

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2004 INDHOLD Programfladen Nyheder Magasiner Internet Sendetimer Seertal Dialogen med seerne Teknik og huset Regnskab i hovedtal Regnskabet 2004 3 4 5 6 8 10 11

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2006

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2006 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2006 Indhold 2 4 PROGRAMFLADEN, NYHEDER 6 MAGASINER 8 DIGITAL TV OG 16:9 10 SENDETIMER 12 SEERTAL 14 REGNSKABET FOR 2006 Forord 3 I sommeren 2006 indgik et stort

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2005

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2005 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2005 2 Indhold 4 Nyheder 6 Magasiner 8 Digital TV 9 Sendetimer 10 Seertal 12 Dialogen med seerne 14 Regnskabet for 2005 Forsiden: Forhandlingerne om konstituering

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2007

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2007 Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 174 Offentligt TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2007 Den verdensberømte saxofonist David Sanborn spillede i juni 2007 i Musikhuzet i Rønne. TV 2/Bornholm

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014 Til Aarhus Byråd INDSTILLING 21. februar 212 Tlf.nr.: 86 13 32 66 J.nr.: 6.4.1.12 Brev:21764HMJ/jg Aarhus Havns årsrapport 211, budget 212 samt overslag 213 og 214 1. Resume Godsomsætningen faldt med 249.

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr: 2013-009058 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

Borsen.dk. Danmarks største online erhvervsredaktion

Borsen.dk. Danmarks største online erhvervsredaktion Borsen.dk På borsen.dk får beslutningstagerne den vigtigste viden om udviklingen i erhvervslivet og på de finansielle markeder. Dagen igennem bringes de seneste nyheder om markeder, virksomheder og erhvervslivets

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 25. november 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Jan B. Jans Specialkonsulent, cand.jur. jbj@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Det er ledelsens forventning, at regnskabsåret 2012/2013 vil udvise et positivt resultat.

Det er ledelsens forventning, at regnskabsåret 2012/2013 vil udvise et positivt resultat. Fondsbørsmeddelelse nr. 9 28. september 2012 Årsresultat for 2011/12 i KIF Håndbold Elite A/S. KIF Håndbold Elite A/S reviderede årsrapport for året 2011/12 viser en omsætning på 15,6 mio. kr. Årets resultat

Læs mere

Pkt.. 1 Godkendelse af dagsorden Kristian Storgaard tilføjede punkt 6.3 vedtægtsændringer. Derefter blev dagsordenen godkendt.

Pkt.. 1 Godkendelse af dagsorden Kristian Storgaard tilføjede punkt 6.3 vedtægtsændringer. Derefter blev dagsordenen godkendt. Referat af ÅUFs Styrelsesmøde 07/02 Onsdag den 27. november, kl. 17.00 på sekretariatet Til stede: Kristian Storgaard, Forlev Spejdercenter; Jannick Raunow, Eidolon Århus; Henrik Koch Rasmussen, DDS; Maj-Brit

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 62 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/01062 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om den

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Selskabsrapport SOLARELEMENTS A/S. Udskrevet d. 06-01-2016. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport SOLARELEMENTS A/S. Udskrevet d. 06-01-2016. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport SOLARELEMENTS A/S Udskrevet d. 06-01-2016 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS Niels Juels Gade 5, 4. 1059 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006. MEDIESEKRETARIATET RADIO- OG TV-NÆVNET København den 17. september 2007 Radio og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2006 De otte regionale TV 2-virksomheder

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Egenkapital Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Skema i RL I. Virksomhedskapital II. Overkurs ved emission III. Reserve for opskrivninger

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 10: Det samlede resultat i 2008 blev kr. 686.467. De samlede indtægter udgjorde

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

Nye ideer til bestyrelsesarbejdet. Måløv Idræts Forening DGI Inspiration 2015 17. januar 2015

Nye ideer til bestyrelsesarbejdet. Måløv Idræts Forening DGI Inspiration 2015 17. januar 2015 Nye ideer til bestyrelsesarbejdet Måløv Idræts Forening DGI Inspiration 2015 17. januar 2015 Præsentation Thomas Lorenzen, 36år Far til Niels 8år og Johanne 5år Bor I Måløv Email:DM@maaloevif.dk Mobil:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde.

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde. 3. januar 2012 Fremmødt: Thorup, Yvonne, Charlotte, Parbæk, Kåre, Uffe, Søren Kristian Afbud: Jacob Ikke fremmødt: Kim Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre Opfølgning Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X Internettrafik Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 4 4 Trafikken

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier.

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Øvelse A) Robinson-ekspeditionen på TV. Bemærk: I denne øvelse er vi kun interesserede førstegangsudsendelser. Ofte, når man kaster sig over et program, man gerne

Læs mere

miljøberetning Nye muligheder - større fokus 1,7 million sparet Nye energimærker Sommerens skybrud

miljøberetning Nye muligheder - større fokus 1,7 million sparet Nye energimærker Sommerens skybrud fsb regnskab miljøberetning Nye muligheder - større fokus fsb s boligafdelinger fik i nye muligheder for at finansiere klimarenoveringer. Organisationsbestyrelsen oprettede nemlig en energipulje, der gør

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.:8940

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. april 2006 Århus Kommune Århus Sporveje Teknik og Miljø Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik 1. Resume Over en

Læs mere