Et Tammuz-relief i Mar Jacob-klostret nær Edessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et Tammuz-relief i Mar Jacob-klostret nær Edessa"

Transkript

1 Et Tammuz-relief i Mar Jacob-klostret nær Edessa Finn Ove Hvidberg-Hansen 1 Professor emeritus, Aarhus Universitet Abstract I et ruinkompleks kaldet Deir Yakup, ca. syv km. sydvest for Edessa (Sanliurfa), som både rummer resterne af et mausoleum og et kloster for en syrisk Mar Jacob, befinder sig et relief, hvis motiv er en liggende skikkelse, flankeret af omridset af en kvinde af den velkendte fønikisksyriske type: den sørgende Venus. Med baggrund i kulten for Balti (Venus)-Tammuz, der ifølge syrisk litteratur blev dyrket langt op i kristen tid, peger relieffets motiv på at ruinkomplekset Deir Yakup en gang var scene for en lokal edessensk Tammuz-kult. Keywords: førkristen-kristen sakral arkitektur, førkristen syrisk kult og ikonografi, tidlig kristen syrisk litteratur, Tammuz-kult. Se, i vort land begræder man Tammuz, og dér æres Stjernen. I vore dage dækker vi bord for Lykke-guderne oppe på tagene Således lyder hos Isaac fra Antiochia (d. ca. 460) den polemiske omtale af samtidens hedenske kulter i den ældste syriske kristenhed i det område, hvis vigtigste steder var byerne Amida (nu Diyarbakir), Edessa (Urfa), Harran, Nisibis (Nusaybin) og som den sydligste Antiochia-ad-Orontes (Antakya). 2 En af de lokaliteter, mod hvem Isaac fra Antiochia især retter sin vrede, er Beth Hur, en lille lokalitet i nærheden af enten Amida eller Nisibis, og som ifølge Isaac var grundlagt af Harran. 3 Et ødelæggende angreb på Beth Hur, først ved persiske soldater, senere ved arabere, tolker han som Guds straffedom over den hedenske kult her: Thi lige som perserne erobrede den, selvom den dyrkede Solen lige så vel som de, således indtog også araberne den, dyrkende Balti sammen med dem. Perserne frelste den ikke, selvom den ligesom de ærede Solen, ej heller forlod araberne den, der ligesom de ofrede til ʿUzza address: 2 Bickell 1873, II: 210 (l ), jfr. Klugkist 1974: 355. Om Isaac fra Antiochia, Segal 1970: 168; Klugkist 1987: ; Greatrex 1998: Om Beth Hurs beliggenhed, Klugkist 1987: 239, identificerer det udfra arabiske geografiske kilder med Tell Hur, nær Amida, medens Greatrex 1998: 288, lokaliserer det nær Nisibis. Om Beth Hur som grundlagt fra Harran, Isaac fra Antiochia, Bickell 1873, I: 209, jfr. Drijvers 1980: Bickell 1873, I: 2 (l ).

2 2 FINN OVE HVIDBERG-HANSEN Især retter Isaac sin polemik mod byens kvinder, som udøver hedensk kult for derved at tiltrække sig deres mænds opmærksomhed: Dagligt lader de sig forføre til ofringer og libationer til Stjernen [ ] hvem er det, der lærer dem disse dårskaber om Stjernen? En randbemærkning til dårskaberne i den syriske teksts linje 413 gør det klart, hvem Stjernen er: de lader drik- og brændofre stige op til Afrodite, Stjernen altså identisk med Balti-Venus-ʿUzza, gudinden for kærlighed og frugtbarhed. 5 Men heller ikke de kristne kvinder i Beth Hur går ram forbi: Med den samme mund, hvormed man i det allerhelligste drikker af vor Frelsers bæger, stiger man op på taget og bønfalder Stjernen, at (deres) skønhed må vokse. 6 Men Beth Hur var ikke ene om disse dårskaber. Således udøser Ephrem Syreren fra Edessa (ca ) sin vrede over sin fødebys hedenske kult. Når han i et af sine Carmina Nisibena lader Nisibis udbryde: På marken ofrer Solens tilbedere mine sønner, i byen slagter Baʿals dyrkere min okser, mine får og mine børn en hylen på mine agre, i mine boliger en sørgeklage [ ], er det naturligvis en polemik rettet Nisibis, men indirekte lige så meget vendt imod hans hjemby Edessa og mod Harran. 7 Og når Ephrem i en af sine Sermones lader byen Ninives indbyggere skue ind i profeten Jonas hjemland, ser de den kult for Tammuz og Venustjernen, som de altfor godt kendte fra deres egen by: Altre på bjergene og små helligsteder på højderne, og fremdeles deres offerkager på tagene, i haverne deres lykke-guder [ ]. 8 Også Harran dadles for sin hedenske kult: således in The Book of the Cave of Treasures, et værk som har været tilskrevet Ephrem Syreren, men nu anses for værende af senere dato. Her nævnes foruden Tammuz og Balti også Baʿalshamen. 9 Men mere udførlig i sin omtale af de hedenske guddomme er Jacob fra Serugh ( ). Som født i den gamle Serugh-region, ca. 46 km sydvest for Edessa, hvor han nogle år studerede ved den berømte Skole i Edessa, var han velbekendt med det syriske områdes hedenske kulter, som han omtaler i sin homili On the Fall of the Idols: in Antioch Apollo, in Edessa Nebo and Bel, and in Harran Sin, Baʿalshamēn and Bar Nemrē (dvs. Son of the Panthers ), further 5 Bickell 1873, I: 244 (l med margen-note til l. 413), jfr. Klugkist 1987: 241, n. 16. Balti-Afrodite (ʿAshtarte)-Venus-ʿUzza i Syrien, jfr. Wellhausen 1897: 40-41; Drijvers 1980: 185; Klugkist 1974: ibid. 1987: Bickell 1873, I: 244 (l ). 7 Beck 1961: 27 (Carmen IX, 6-7). De hedenske kulter i Harran og Nisibis: Niehr 2003: , jfr. n. 2 ovf. 8 Beck 1970: 32 (stanza og ). 9 Wallis Budge 1927, xi: 153, daterende den til senest 6. årh.; jfr. også Gündüz 1994: 139.

3 ET TAMMUZ-RELIEF I MAR JACOB-KLOSTRET NÆR EDESSA 3 My Lord with his Dogs (Heracles/Nergal) and the Goddesses Tarʿatha (Atargatis) and Gadlat (Goddess of Fortune). 10 Jacob af Serugh blev i 519 valgt til biskop over Serugh-regionen, residerende i Batnae, og førte både før og efter sin udnævnelse en omfattende korrespondance med sin samtids presbytere og abbeder. Til en af de sidstnævnte kender vi en epistel, stilet til en vis Mar Jacob, leder af Klostret med Gravene (rēsh dayrā dnaphshātha), i det følgende tituleret Mar Jacob, presbyter og klosterleder for Urhays (Edessas) hellige bolig, kaldet Gravene (naphshāthā). 11 Jacobs epistel er den tidligst litterære omtale af det højtplacerede ruinkompleks, der nu om dage er kendt under navnet Deir Yakup, af lokale folk også kaldet Nemruts Trone, beliggende i bjergområdet Nemrut Dagh, ca. 7 km sydvest for Edessa, og som kan ses viden om i regionen (fig. 1). Jacob-klostret opregnes blandt de klostre, hvis monofysitiske munke ifølge Johannes af Efesus (lever omkring 585) under kejser Justinian I ( ) blev fordrevet af Edessas biskop, Asclepios. 12 Og ifølge Bar-Hebraeus Chronicon ecclesiasticum blev en vis abbed Johannes fra Serugh i år 1164 udnævnt til abbed for Mar Jacobs kloster i Edessas bjerg, som han genrejste efter at det længe havde ligget i ruiner, og gjorde det beboeligt for munkene ; senere, i 1164, udnævntes han til Maphrian, dvs. leder af den jakobitiske kirke i Østkirken. 13 Den udførligste omtale af Jacob-klostret i den syriske litteratur finder vi i Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens fra omkring , hvis anonyme forfatter muligvis var hjemmehørende i Edessa. I en oversigt over kirker og klostre i og omkring Edessa kan man læse denne beskrivelse: [ ] og den prægtige kirke (hayklā) for Mar Jacob af Gravene, inde midt i bjergene, hvor der var opført et stort hedensk alter, der endnu i vore dage står inde i klostret, og kirken (hayklā) for Guds Moder, inde i bjerget syd for Mar Jacobs kloster. 14 Det hellige sted for Jomfru Maria kendes allerede i det 8. årh. fra The Chronicle of Zuqnin (Pseudo-Dionysius fra Tell-Mahrē) som navnet på et kloster syd for byen (dvs. Edessa), som kaldes Guds Moders Kirke (bēt de-yaldat 10 Martin 1875: 110 (l ); oversættelse i relation til Drijvers 1980: ; om identificeringen af Bar Nemrē: Martin 1875: 131, n. 3, citerende Assemani, Bibliotheca orientalis I: (filius tigrium), og af Min Herre med sine hunde (marē dkalbāw): al-salihi 1971: ; al-salihi & Segal 1973: Olinder 1937: Land 1868: 293, linje 11, jfr. Pognon 1907: Abbeloos & Lamy 1874, II: 532; ibid. 1877, III: 359, jfr. Sachau 1882: Chabot 1953: 181 (syrisk); ibid. 1965: 143 (oversættelse), jfr. Pognon 1907: 103; om datering og relation til Edessa: Abouna & Fiey 1974: VII-VIII.

4 4 FINN OVE HVIDBERG-HANSEN d alāhā). 15 Hvilken Jacob det såkaldte Jacob-kloster skylder dets navn, vides ikke med sikkerhed, men som C. E. Sachau bemærker, er det nærliggende at tænke på den fra Det nye Testamente velkendte apostel Jacob, Alpheios søn, hvem Bar Hebraeus i sin oversigt over Kristi apostle omtaler som død i Serugh, og hvis fødselsdag ifølge en antik martyriologi æredes in Persida. 16 Bygningskomplekset som vi i følge den stadig levende tradition kalder Jacob-klostret, blev første gang genstand for europæiske rejsendes opmærksomhed i 1830 erne, hvor det besøgtes af den senere tyske general H. von Moltke, der omtaler en græsk-syrisk grav-indskrift som hans landsmand Sachau senere (1882) kopierede og kommenterede. Og i 1905 gav H. Pognon en kort oversigt over de syriske kilders omtale af Jacob-klostret og en korrigerende læsning af såvel den græske som den syriske part af indskriften. 17 Senest er den syriske tekst udgivet (1999) af H. J, W.Drijvers and J. F Healey, der daterer den til antagelig det sene 2./tidlige 3. årh. e.kr. 18 I 1977 publicerede F. W. Deichmann og U. Peschlow Zwei spätantike Ruinenstätte in Nordmesopotamien og opfyldte således Sachaus ønske, dass einmal ein Architekt, der die Bauart des Orients kennt, diese Ruine untersucht. 19 Jacob-klostrets bygningsmasse domineres dels af det kompakte sydøstlige gravtårn, dels og især af det nordøstlige bygnings-parti, som Deichmann/Peschlow kalder das grosse Komplex, hvis østligste del består af to stokværk, kronet af en stor, tøndehvælvet niche, der ses viden om i regionen. Gravtårnet har på østsiden en græsk-syrisk grav-indskrift, hvis navne: Amashamash, hustru til Sharedu, søn af Maʿnu gør det meget sandsynligt at gravtårnet oprindeligt er bygget for en ikke-kristen familie fra Edessa. Flere af indskriftens syriske bogstaver har klar affinitet til palmyrensk skrift, og indskriften kan som nævnt dateres til sene 2./tidlige 3. årh. e. K., og sammen med gravtårnet understreger den de nære kulturelle relationer mellem Edessa og Palmyra. 20 Hvad das grosse Komplex angår, antager Deichmann/Peschlow at dets underste del var et kloster. Hørende til dette var der oven over klostret et 15 Chabot 1952: 219 (syrisk); Hespel 1989: 170 (oversættelse). Autor er sandsynligvis en munk fra klostret i Zuqnin, nær Amida, og ikke patriarken Dionysios fra Tell-Mahrē (nær det syriske Raqqah), jfr. Hespel 1989: IX-XX; Witakowski 1996: XVII ff. 16 Sachau 1882: med reference til Bar-Hebraeus: Abbeloos & Lamy 1872, I: 34 med note 1, hvor den antikke martyriologi, som tilskrives Hieronymus, citeres (PL, tom. XXX: 463); Pognon 1907: ; pl. XXVI. 17 Pognon 1907: , pl. XXVI. 18 Drijvers & Healey 1999: , pl Deichmann & Peschlow 1977: 41-63; Tf ; Sachau 1882: Om indskriftens før-kristne karakter, se foruden Sachau 1882: og Pognon 1907: 105, også Segal 1970: 5-6 og Drijvers 1980: 23, som begge understreger de kulturelle relationer mellem Edessa og Palmyra. Om indskriften og dens skriftformer, jfr. også Drijvers & Healey 1999:

5 ET TAMMUZ-RELIEF I MAR JACOB-KLOSTRET NÆR EDESSA 5 oratorium eller en lille kirke, hvis alterparti sandsynligvis udgjordes af den tøndehvælvede niche; det arkitektoniske udstyr peger på tidlig kristen tid, ca årh. Med andre ord drejer det sig sandsynligvis om det kloster, som Jacob fra Serugh omtaler. 21 Nogle skydeskår i das grosse Komplex og en trappe i gravtårnet viser at hele bygningskomplekset senere, efter arabernes erobring af regionen, blev omdannet til en befæstning med gravtårnet som vagttårn. 22 Gravtårnet er imidlertid ikke det eneste ikke-kristne eller hedenske relikt på dette sted: På ruinfeltet sydvest for gravtårnet kan spores en kvadratisk bygning, hvor væggen mod syd er bygget sammen med det vestlige hjørne af gravtårnet. Denne kvadratiske bygning, som har været i to stokværk, definerer Deichmann og Peschlow som et mausoleum på grund af et kvadratisk grav-relief der viser en liggende skikkelse. Den findes nu uden for selve bygningen, ca. 5 meter øst for bygningens nordvæg. 23 En tredje grav-bygning og muligvis også en bygning ca. 20 m nord for gravtårnet kan ifølge Deichmann og Peschlow have været et mausoleum. På grund af bygningens tre indgange har den dog næppe været et egentligt mausoleum, men har formentlig tjent som grav-bygning for klosteret i lighed med andre spredte grave i området omkring hele bygningskomplexet. 24 Resultatet af Deichmann og Peschlows undersøgelse bekræfter under alle omstændigheder rigtigheden af det navn, som de citerede syriske tekster tillægger stedet: dayrā dnaphshāta, idet det aramæisk-syriske npsh i den hellenistiske periode enten kan betyde funeral monument eller a stele upon the tomb, endvidere a portrait of the deceased eller betegne the complete tomb itself disse betydninger er alle kendt fra Palmyra og relevante her, jfr. den palmyrenske karakter af indskriften på gravtårnet. 25 Blandt de citerede syriske tekster angående Jacob-klostret bemærker man denne passage i Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens: [ ] inde midt i bjergene, hvor der var opført et stort hedensk alter, der endnu i vore dage står inde i klostret. Det må anses for ganske sandsynligt, at dette refererer til den bygning, som Deichmann og Peschlow med henvisning til det førnævnte grav-relief kaldte a mausoleum. Dette relief skal nærmere beskrives i det følgende. På en rektangulært tilhugget sten, der ligger blandt andre bygningselementer i feltet nogle få meter nord for Deichmann og Peschlows grosse Komplex, ses en figur liggende udstrakt på en løjbænk (klinè) (fig. 2). Som beskrevet af J. B. 21 Deichmann & Peschlow 1977: Deichmann & Peschlow 1977: Deichmann & Peschlow 1977: 45; Abbild. 9; Tf. 20, Deichmann & Peschlow 1977: 45-46; Abbild. 9, til venstre. 25 Hoftijzer & al. 1995: 748, jfr. også Ingholt 1934: 39-40; Gawlikowski 1970: 33-43, og n. 19 ovf.

6 6 FINN OVE HVIDBERG-HANSEN Segal, er the stone too weatherbeaten to allow us to distinguish the details clearly. Dog ses den liggende figurs hoved tydeligt løftet op, hvilende på en pude. Segal tror på den liggende skikkelse at se a high head-dress of a priest or a noble en detalje som jeg efter min besigtigelse af relieffet i 2009 og igen i 2010 må anse for tvivlsom. 26 Til venstre for den liggende skikkelse ses omridset af en siddende kvinde med løftet højre arm og hånd. Deichmann/Peschlow tolker med rette figuren som en klagende kvinde; til højre for hende ses i midten af relieffet hvad der synes at være et stiliseret træ med en gren, der rækker hen over den liggende figur. 27 Vi finder samme motiv på et anthropoidt sarkofag-relief fra omegnen af Tyrus: en på en løjbænk (klinè) liggende figur med hovedet hvilende på en pude, og flankeret af to klagende kvinder, der med højre arm og hånd frembyder den samme sørgende gestus (fig. 3). Ifølge H. Seyrig er dateringen vanskelig at bestemme på dette relief, som han dog trods dets arkaiske, ægyptiserende elementer henfører til hellenistisk tid. Som Seyrig bemærker, henter relieffet klart sit mytologiske forbillede i ægyptiske relieffers gengivelser af gudinderne Isis og Nephtys, der begræder den døde Osiris. Relieffets ægyptiserende karakter må formentlig ses på baggrund af den nære relation mellem kulten for henholdsvis Adonis og Osiris, velkendt især fra Byblos. 28 Illustrerende er således et relief fra sen ptolemæisk tid (Ptolemæus II Philadelphos ), relateret til Osiris-mysterierne i Isis-templet i Philae (fig. 4). 29 Tyrus-relieffets ægyptiserende elementer må naturligvis ses i sammenhæng med de nære kultiske relationer mellem Adonis og Osiris som vi i hellenistisk tid kender, især fra Byblos. 30 Den mest slående parallel såvel ikonografisk som kronologisk til relieffet i Jacob-klostret er imidlertid en palmyrensk tessera, der viser en skikkelse liggende på seng med hovedet hvilende på en pude. Under figuren læses Tammuz. På aversen af tesseraen ses busten af en kvinde med nøgent bryst og udslået hår den velkendte semitiske sørge-gestus (fig. 5-6). 31 Den sørgende kvindes identitet forklares af to andre tesserae, som på forsiden har indskriften Tammuza, på bagsiden Balti ; med andre ord: gudinden Balti-Aphrodite- Stjernen-ʿUzza-Venus, hvis kult de citerede syriske tekster fordømmer. 32 Som den sørgende gudinde (Venus lugens) omtales hos Macrobius ( AD) Venus 26 Segal 1970: 29; 55 og Pl. 39a. 27 Deichmann & Peschlow 1977:45, note 8 og Tf. 20, Seyrig 1940: ; fig. 5 og pl. XIX. The relieffet har inventar-nr. DGA No ; mål: 71 x 74 x 9 cm. I want to thank Curator of the National Museum, Beirut, Mrs. Anne-Marie Afeiche for her help for giving me the information. 29 Wallis Budge 1911, II: Jfr. Lucian, Dea syria, ch. 7, se Soyez 1977: 12-16, og Atallah 1966: RTP, 342, pl. XVIII, jfr. Mesnil du Buisson 1962: , pl. XXXIX-XLI. 32 Saturnalia I: 21, jfr. Soyez 1977: 32.

7 ET TAMMUZ-RELIEF I MAR JACOB-KLOSTRET NÆR EDESSA 7 Archaitides (dvs. Arca-Caesarea i Libanon, ikke langt fra Tripolis): Venus finder man på et bjerg i Libanon: med tilsløret hoved, sørgmodigt udseende, støttende ansigtet på sin venstre hånd, som hun holder skjult under sin kappe ; ikonografisk bekræftes motivet både af et relief fra Qassouba, nær Byblos, og af mønter fra Caesarea i Libanon, slåede under kejser Elagabal 33. Relieffet fra den lille hedenske helligdom ved Jacob-klostret gengiver således Tammuz, hvis død gudinden Balti-Aphrodite-Venus begræder, helt overensstemmende med den velkendte kult for Tammuz-Adonis i Syrien og Fønikien her illustreret ved et monument fra Damaskus, der viser den unge gud på en seng ved siden en sørgende kvinde. 34 Relieffet ved det højt beliggende Jacob-kloster illustrerer således kulten, som Ephrem Syreren fordømmer i sin anden Sermon: Tammuz, som forsvandt fra vort land, hvorledes begrædes han her Stjernen, vi fornægtede, hvorledes tilbedes den her...? 35 Som steder for den hedenske kult nævner Ephrem Syreren i den ovenfor citerede Sermon: Altre på bjergene og offerkager på tagene, og det synes at være et karakteristisk træk at kvindernes rituelle klage over den døde gud henlægges til bjerge eller andre højtliggende steder. På tagene holder kvinderne i Athen kultisk klage over Adonis ifølge Aristophanes Lysistrata (4. årh. f. K.), i forbindelse med plantning af adonishaverne; kvinder som på græske vasemalerier ses bærende adonishaver op ad en stige, illustrerer muligvis denne skik. 36 Som udførligt beskrevet af bl.a. den arabiske Ibn al-nadīm (ca. 987) og hans samtidige, al Bīrūnī ( ), fortsatte kulten for Balti og Tammuz i Edessa-regionen, hos sabæerne i Harran. Således ifølge Ibn al-nadīm om Tammuz: In the middle of the month (Tammuz-July) there is the Feast of al- Buqāt, that is, of the weeping women. It is the Tā-ūz, a feast celebrated for the god Tā-ūz. 37 Også for hans fælle, Venus holdtes ifølge al-bīrūnī adskillige fester på forskellige steder, heriblandt nævnes the Feast of dayr al-djabal and the Feast of Balti, i. e. az-zuhrā. De to navne på den samme kultiske begivenhed på den fjerde dag i måneden Kanūn II (Januar), the Feast of the Shrine of the Mountain and the Feast of Balti, peger i retning af at festens deltagere har begivet sig op 33 Soyez 1977: 32-33; 60-62; pl. IX (Qassouba); p. 80; 83 og pl. XIV, jfr. Ronzevalle 1930:144 og pl. XXVII, 4-6 (mønter fra Arca-Caesarea ad Libanum); terracotta-lampe visende samme motiv: Seyrig 1959: 39-40; pl. VII, Monumentet fra Damaskus-regionen: Seyrig 1950: , jfr. også note 57 ndf. Den fønikiske Adoniskult, generelt: Lipinski 1995: Man bemærker, at i omtalen af kvindernes gråd over Tammuz, Ezekiel 8, 14, gengiver den græske Septuaginta-version Qmg den hebraiske teksts Tammuz ved Adonis, jfr. von Baudissin 1911: Beck 1970: 44 (strofe ). 36 Således ifølge Weil 1966: ; yderligere illustrationer: Atallah 1966: fig og Om Adonishaverne, idem: Dodge 1970, II: 758; Gündüz 1994:

8 8 FINN OVE HVIDBERG-HANSEN på et bjerg eller højdedrag uden for byen. Således foregår ifølge al-bīrūnī også en anden fest for Tarsa, the idol of Venus i Batnae, uden for byen Harran. 38 De syriske kulter med deres gråd over Adonis-Tammuz på bjergene fortsatte som vi har set langt op i tiden, men som de mytologiske tekster fra Ras Shamra/Ugarit viser, har de også rod langt tilbage, i al fald helt til 1400-tallet f. Kr. Her beskrives hvordan guden Baʿals fælle, Jomfruen ʿAnat, og solgudinden Shapshu begræder og begraver Baʿal i jorden, oppe på højderne af bjerget Safôn, hvor Baʿal havde sit tempel. 39 En erindring om denne gamle semitiske men i Ephrem Syrerens øjne hedenske kult finder vi ved Mar Jacob-klostret midt inde i bjergene, udenfor Edessa. Fig. 1: Jacob-klostret (foto: forfatteren) Fig. 2: Relief ved Jacob-klostret (foto: forfatteren) 38 Gündüz 1994: 144, 175, 177; al-bîrûnî s tekst: Sachau 1879: (oversættelse); ibid. 1878: (arabisk). 39 KTU 1. 6, I, 1-18, og Caquot, Sznycer &Herdner 1974:

9 ET TAMMUZ-RELIEF I MAR JACOB-KLOSTRET NÆR EDESSA 9 Fig. 3: Sarkofag-relief fra Tyrus (Seyrig 1940: pl. XIX ) Fig. 4: Isis og Nephtys begræder Osiris (Wallis Budge 1911, II: 65) Fig. 5: Tammuz. Tessera fra Palmyra (RTP, no. 342: pl. XVIII)

10 10 FINN OVE HVIDBERG-HANSEN Fig. 6: Sørgende gudinde. Tessera fra Palmyra (RTP, no. 342: pl. XVIII) Referencer Abbeloos, J. B. & Lamy, Th. J Gregorii Barhebraei Chronicon ecclesiasticum. T. I. Louvain: Peeters Abbeloos, J. B & Lamy, Th. J Gregorii Barhebraei Chronicon ecclesiasticum. T. II. Louvain: Peeters. Abbeloos, J. B & Lamy, Th. J Gregorii Barhebraei Chronicon ecclesisasticum. T. III. Louvain: Peeters. Atallah, W Adonis dans la littérature et l art grecs. Paris. Baudissin, W. W von Adonis und Eshmun. Leipzig: J. C. Hinrichs. Beck, E Ephraem des Syrers Carmina Nisibena. In: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vol. 218 (Scriptores syri, t. 92). Louvain. Beck, E., Des heiligen Ephraem des Syres Sermones II. In: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vol. 311 (Scriptores syri, t. 134). Louvain. Bickell, G S. Isaaci Antiocheni opera omnia I-II. Giessen: J. Ricker. Caquot, A.,Sznycer, M. & Herdner, A Textes ougaritiques. T. I. Paris: Editions du Cerf. Chabot, J.-B Incerti auctoris chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum II. In: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vol. 104 (Scriptores syri, t. 53). Louvain. Chabot, J.-B Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens I. In: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vol. 81 (Scriptores syri, t. 36). Louvain. Deichmann, F. W & Peschlow, U Zwei antike Ruinenstätte in Nordmesopotamien. (Bayer. Akad. der Wissenschaften, Philos.-Hist. Kl., Sitzungsber., Jahrg. 1977, Heft. 2). München: Bayerische Akademie der Wissenschaften. Dodge, B The Fihrist of al-nadīm. Vol. I-II. New York: Columbia University Press. Drijvers, H. J. W Cults and Beliefs at Edessa. Leiden: Brill. Drijvers, H. J. W & Healey, J. F The Old Syriac Inscriptions of Edessa and Oshroene. Leiden: Brill. Gawlikowski, M Monuments funéraires de Palmyre (Travaux d archéologie méditerranéenne de l Academie polonaise des Sciences, t. 9). Warszawa: Edition Scientifiques de Pologne. Greatrex, G Isaac of Antioch and the sack of Beth Hur. Le Museon, 111: Gündüz, S The Knowledge of Life. (Journal of Semitic Studies Supplement 3). Oxford: Oxford University Press. Hespel, R Chronicum anonymum Pseudo-Dionysianum vulgo dictum II. In: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vol. 507 (Scriptores syri, t. 213). Louvain. Hoftijzer, J. & al Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions. Vol. I-II (Handbuch der Orientalistik, Erste Abteilung,, Nahe und der Mittlere Osten, 21. Bd.) Leiden: Brill.

11 ET TAMMUZ-RELIEF I MAR JACOB-KLOSTRET NÆR EDESSA 11 Ingholt, H Five dated Tombs from Palmyra. Berytus, II: Beirut. Klugkist, A Pagane Bräuche in den Homilien des Isaak von Antocheia gegen die Wahrsager. Orientalia Christiana Analecta, 197: Klugkist, A Die beiden Homilien des Isaak von Antiocheia über die Eroberung von Bet Hur durch die Araber. Orientalia Christiana Analecta, 229: KTU: The Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and other Places (2nd. ed.), ed. Dietrich, M./Loretz, O./Sanmartin, J. (Abhandl. Zur Literatur Altsyrien-Palästinas u. Mesopotamiens, Bd. 8). Münster Land, J. P. N Anecdota Syriaca. T. II: Joannis episcopi Ephesi monophysitae Scripta historica. Leiden: Brill. Lipinski, E Dieux et déesses de l univers phénicien et punique (Orientalia Lovaniensia Analecta 64 = Studia Phoenicia XIV). Leuven: Peeters. Martin, M Discours de Jacques de Saroug sur la chûte des idoles. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 29: Mesnil du Buisson, R. du Les tesséres et les monnaies de Palmyre. Paris: E. de Boccard. Niehr, H Baʿalšamem. (Orientalia Lovaniensia Analecta 123). Leuven: Peeters. Olinder, G Iacobi Sarugensis epitulae quotquot supersunt. In: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vol. 110 (Scriptores syri, t. 45). Louvain-Paris. PL: Patrologia latina, ed. Migne, J.-P. Paris Pognon, H Inscriptions sémitiques de la Syrie, de la Mésopotamie et de la region de Mossoul. Paris: Impr. Nationale. RTP: Recueil des tessères de Palmyre, par H. Ingholt, H. Seyrig, J. Starcky et A. Caquot. Paris: Impr. Nationale Ronzevalle, S Venus lugens et Adonis byblius. (Mélanges de l Université de Saint-Joseph, t. xv, fasc. 4). Beyrouth: Imprimerie Catholique. Sachau, C. E Chronologie orientalischer Völker von Albērūni. Leipzig: Brockhaus Neudr. (Leipzig: Deutsche Morgenländische Gesellschaft 1923.) Sachau, C. E The Chronology of Ancient Nations;an English version of the Arabic text of the Athār-ulbākiya of Albīrūnī, or Vestiges of the Past. London: W. H. Allen. Sachau, Ed Edessenische Inschriften. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 36: al-salihi, W Hercules-Nergal at Hatra. IRAQ, 33: al-salihi, W. & Segal, J. B Hercules-Nergal at Hatra II. IRAQ, 35: Segal, J. B Edessa The blessed City. Oxford: Clarendon Press. Seyrig, H Bas-relief de Tyr. SYRIA: Revue d art oriental et d archéologie, 21: Seyrig, H Un ex-voto damascain. SYRIA: Revue d art oriental et d archéologie, 27: Seyrig, H. 1959, Une monnaie de Césarée du Liban. SYRIA: Revue d art oriental et d archéologie, 36: Soyez, B Byblos et la fête des Adonies (Ètud. prélimin. aux religons orient dans l empire romain, t. 60). Leiden: Brill. Wallis Budge, E. A Osiris and the Egyptian Resurrection, vol. II. London: Warner. Wallis Budge. E. A The Book of the Cave of Treasures. London: Religious Tract Society. Weil, N Adôniazousae ou les femmes sur le toit. Bulletin de correspondance héllenique, 90: Wellhausen, J Reste arabischen Heidentums. 2. Ausg. Berlin: G. Reimer. Witakowski, W Pseudo-Dionysius of Tel-Mahre: Chronicle, Part III. Liverpool: Liverpool Univ. Press.

12 12 FINN OVE HVIDBERG-HANSEN Abstract In the mountains ca. 7 km southwest of Edessa (Sanliurfa), there is a complex of ruins called Deir Yakup, containing a mausoleum and a monastery of Mar Jacob. Among the ruins, there is a relief showing the shape of a lying person flanked by a woman of the well-known Phoenician-Syrian motif: The Mourning Venus. According to Syriac literature the cult of Balti (Venus)-Tammuz continued long into the Christian era and the motif of the relief clearly suggests that the ruins at Deir Yakup were a scene of a local Tammuz cult. Keywords: Pre-Christian sacral architecture, pre-christian Syrian iconography, early Syro- Christian literature, Tammuz cult.

Fortolkning af Mark 2,13-17

Fortolkning af Mark 2,13-17 Fortolkning af Mark 2,13-17 Af Jonhard Jógvansson, stud. theol. 13 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 14 Καὶ παράγων εἶδεν Λευὶν τὸν τοῦ Ἁλφαίου

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

Det historiske museum i Kutaisi

Det historiske museum i Kutaisi Det historiske museum i Kutaisi Niko Berdzenishvilis historiske museum ligger i den vestlige del af Georgien. Her opbevares georgiske guldsmedearbejder fra det 10. til 18. århundrede, som hørte hjemme

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Kunstmuseet i Tbilisi

Kunstmuseet i Tbilisi Kunstmuseet i Tbilisi Shalva Amiranashvili-kunstmuseet ligger i Georgiens hovedstad Tbilisi og er en del af det georgiske nationalmuseum. Attraktionen er guldsmedeafdelingen. Her opbevares georgisk guldsmedearbejder

Læs mere

Bujudia Book Of Shadows. Lavet Af Jim HD Og skrevet af Jim HD. Side 1

Bujudia Book Of Shadows. Lavet Af Jim HD Og skrevet af Jim HD. Side 1 Bujudia Book Of Shadows Lavet Af Jim HD Og skrevet af Jim HD Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning - Omkring Bujudia...3 Hvad er Bujudia...3 Betydning...3 Korrekt udtale...3 Opstandelsen...4 Gud, Gudinden

Læs mere

3. søndag efter påske, den 17. april 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Johs 14,1-11 Salmer: 749, 434, 20, 332, 379, 242, 474, 484.

3. søndag efter påske, den 17. april 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Johs 14,1-11 Salmer: 749, 434, 20, 332, 379, 242, 474, 484. 1 3. søndag efter påske, den 17. april 2016 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 14,1-11 Salmer: 749, 434, 20, 332, 379, 242, 474, 484. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne

Læs mere

Grækenland i antikken

Grækenland i antikken Historiefaget.dk: Grækenland i antikken Grækenland i antikken Det gamle Grækenlands historie opdeles i tre perioder. Den arkaiske periode fra ca. 800-500 f.v.t. Den klassiske periode ca. 500-300 f.v.t.

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.12.2014. Vinderslev kl.9 (nadver). Vium kl.10.30. Hinge kl.14.00 (nadver)

Kristi Fødsels Dag. 25.12.2014. Vinderslev kl.9 (nadver). Vium kl.10.30. Hinge kl.14.00 (nadver) Kristi Fødsels Dag. 25.12.2014. Vinderslev kl.9 (nadver). Vium kl.10.30. Hinge kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 100-111/ 98-101- 121 Vium kl.10.30: 100-117- 111/ 98-101- 121 Hinge kl.14: 100-117-

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL STUDIUM Kristus og 2hans lov April Maj Juni 2014 1. 2. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Kristus og hans lov Keith Burton

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Find ud af, hvor meget af din egen jul, der går helt tilbage til dengang Jesus blev født. Antikmuseet Aarhus universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C Se vores hjemmeside for

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten I. Indledning Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten tænkes med. Sabbatten spiller en stor

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi - en tabt dimension i tydningen Susanne Denningsmann har skrevet en vigtig doktorgrad med titlen: Die astrologische Lehre der Doryphorie : eine soziomorphe

Læs mere

4 runesten fra vikingetiden ved Ålum Kirke

4 runesten fra vikingetiden ved Ålum Kirke 4 runesten fra vikingetiden ved Ålum Kirke Ålum Kirke (Se illustration 1) ligger i den frugtbare Nørreå-dal som forbinder Randers og Viborg. Området er rigt på fortidslevn fra mange forskellige tider.

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

J. F. Willumsen (1863-1958) En bjergbestigerske, 1904 Olie på lærred. 206 x 169 cm. G.A. Hagemanns Kollegium

J. F. Willumsen (1863-1958) En bjergbestigerske, 1904 Olie på lærred. 206 x 169 cm. G.A. Hagemanns Kollegium J. F. Willumsen (1863-1958) En bjergbestigerske, 1904 Olie på lærred. 206 x 169 cm. G.A. Hagemanns Kollegium J.F. Willumsen (1863-1958) En bjergbestigerske, 1912 Olie på lærred. 210 x 170,5 cm SMK J.F.

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Antikken i Europæisk Litteratur

Antikken i Europæisk Litteratur 1 NN: Reception 1 Kilde: The Oxford Classical Dictionary Oxford University Press, 2003 ISBN: 0198606419 2 Iser, Wolfgang: Tekstens appelstruktur 2 Kilde: Værk og læser: En antologi om receptionsforskning

Læs mere

Oplevelsesrejse i haven på Liselund udvidet tur. For børn og voksne

Oplevelsesrejse i haven på Liselund udvidet tur. For børn og voksne Oplevelsesrejse i haven på Liselund udvidet tur For børn og voksne Velkommen til Liselund. Her er opgaver, der vil føre dig rundt i haven. Opgaverne vil fortælle dig noget om Liselund og om, hvordan en

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

Antikken i europæisk litteratur

Antikken i europæisk litteratur 1 NN: "Reception" 1 Kilde: The Oxford Classical Dictionary Oxford University Press, 2003 ISBN: 0198606419 2 Iser, Wolfgang: "Tekstens appelstruktur" 2 Kilde: Værk og læser: En antologi om receptionsforskning

Læs mere

Af Tom Christensen. Fig. 1. Odin-figuren fra Lejre. Foto: Ole Malling, Roskilde Museum. 83616_danefae.indd 174 26-07-2010 11:37:13

Af Tom Christensen. Fig. 1. Odin-figuren fra Lejre. Foto: Ole Malling, Roskilde Museum. 83616_danefae.indd 174 26-07-2010 11:37:13 Odin fra Lejre Af Tom Christensen Stor er den ikke, blot 1,75 cm høj, 1,98 cm bred og 1,25 cm dyb, lavet af sølv og vejer sølle 9 gram. Hvad den mangler i størrelse og vægt, det besidder den imidlertid

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

Prædiken til 10. søndag efter trinitatis, Matt 11,16-24. 2. tekstrække

Prædiken til 10. søndag efter trinitatis, Matt 11,16-24. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 24. august 2014 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 10. søndag efter trinitatis, Matt 11,16-24. 2. tekstrække Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op Dåb DDS 29 Spænd

Læs mere

Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset

Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset KORSETS OPHØJELSE Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset Efter Jesu død på Golgata forsvandt korset fra det sted, hvor Jesus blev korsfæstet. Da de jødiske ledere så de mange mirakler som

Læs mere

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7 Lektion 7 Jesus og Kristus Han blev født i en stald, og var ven med de forkerte. Jesus. Guds søn. Menneskesønnen. Befrieren. Frelseren. Kristus. En mand med mange betydninger, som har betydet meget for

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Best Friends Forever! -3

Best Friends Forever! -3 Best Friends Forever! -3 Jeg står ved den åbne grav. Mål: Vi fejrer med børnene, at Jesus lever! Vi kan være bedste venner for altid! Sikken en fest! Tekst: Jesus genopstår (Joh. 20, 1-10 + 19-23). Visualisering:

Læs mere

Jørgen Christensen , , s.e.Påske. 20/ Johs. 8, Beretningen om, hvordan kristenforfølgeren Saulus

Jørgen Christensen , , s.e.Påske. 20/ Johs. 8, Beretningen om, hvordan kristenforfølgeren Saulus Jørgen Christensen 5-658-674,1+2+7-300 292-492,1+2+6 4.s.e.Påske. 20/4-08. 10.00 Johs. 8,28-31. Beretningen om, hvordan kristenforfølgeren Saulus bliver til den kristne missionær Paulus er vel kristendommens

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

Jørn Henrik Petersen Professor dr.phil. & ph.d. Danish Centre for Welfare Studies, Syddansk Universitet, Om troen

Jørn Henrik Petersen Professor dr.phil. & ph.d. Danish Centre for Welfare Studies, Syddansk Universitet, Om troen Jørn Henrik Petersen Professor dr.phil. & ph.d. Danish Centre for Welfare Studies, Syddansk Universitet, jhp@sam.sdu.dk Om troen I Skønt jeg uden at klage levede som munk, følte jeg mig som en synder for

Læs mere

Evangeliet, s.246-248 og Kjær, Jesus, s.114-120. 2 Kjær, Markus-Evangeliet, s.246-248 og Kjær, Jesus, s.114-120.

Evangeliet, s.246-248 og Kjær, Jesus, s.114-120. 2 Kjær, Markus-Evangeliet, s.246-248 og Kjær, Jesus, s.114-120. Harmonisering af opstandelsesberetningerne De fire evangelier i Bibelen (Matt, Mark, Luk og Joh) har nogle beretninger om, hvad der sker påskemorgen ved Jesu grav og senere den dag, og når vi læser de

Læs mere

Galten kirke. Nyrenoveret og med ny kirkekunst

Galten kirke. Nyrenoveret og med ny kirkekunst Galten kirke Nyrenoveret og med ny kirkekunst Kunstner: Peter Brandes Peter Brandes har lavet altertavlen, altertæppet og de 10 glasmalerier i vinduerne. Arkitekt: Jane Havshøj Jane Havshøj har designet

Læs mere

Nouvelles acquisitions 16/04/2016 Livres

Nouvelles acquisitions 16/04/2016 Livres BIBLIOTHÈQUE ST ÉTIENNE DE JÉRUSALEM ÉCOLE BIBLIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE FRANÇAISE Nouvelles acquisitions 16/04/2016 Livres 1. 200.260 (429) in-8 Assyrische Jahresbeamte des 12. Jh. v. Chr. : Eponymen von

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn.

Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. (Der henvises til Betty Lukens flonellograf og hæftet: Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher s manual.

Læs mere

N I. Arbejdsark. Orienteringsløb

N I. Arbejdsark. Orienteringsløb V Orienteringsløb - Klip et sæt bogstaver ud til hvert hold (kopiér dette ark i samme antal som antal hold). Husk at fordele bogstaverne ud på posterne. Grupperne får udleveret disse bogstaver, når de

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

På jagt efter det kalydonske vildsvin

På jagt efter det kalydonske vildsvin På jagt efter det kalydonske vildsvin Af Krishna Maria Olsen Som en del af min praktik tilbragte jeg i sommeren 2011 fem uger på udgravning i Kalydon. Her skulle vi udgrave et teater, som ikke havde været

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Påske. Påsketest. Vidste du det om påsken? Hvad ved du om Jesus og påsken? ... ... ... ...

Påske. Påsketest. Vidste du det om påsken? Hvad ved du om Jesus og påsken? ... ... ... ... Påske Hvad ved du om Jesus og påsken? Påsketest Hvad plejer du at gøre til påske, nu eller da du var yngre? At få påskeæg med slik At være på skiferie At lave påskekyllinger med fjer At udsmykke æg At

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen?

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Kopiside 4 Break 3 - Historisk baggrund Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Josefine Ottesens roman om Helgi Daner er ikke bare ren fantasi. Flere af hovedpersonerne er kendt som

Læs mere

studie Frelsens erfaring

studie Frelsens erfaring studie 4 Frelsens erfaring 28 Åbne spørgsmål Hvornår i dit liv har du følt dig længst væk fra Gud? Hvad hjalp dig i de situationer til at komme tættere på ham? Åbningshistorie Sådan er livet. Det var et

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Studie. Frelsens erfaring

Studie. Frelsens erfaring Studie 4 Frelsens erfaring 27 Åbningshistorie Der fortælles om en missionær, som var blevet gode venner med en indisk perledykker. De to havde tilbragt mange timer sammen med at diskutere frelsen, men

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

ANTIKKENS. 7 Redigeret VIDUNDERE. Sine Grove Saxkjær & Eva Mortensen. Aarhus Universitetsforlag a

ANTIKKENS. 7 Redigeret VIDUNDERE. Sine Grove Saxkjær & Eva Mortensen. Aarhus Universitetsforlag a ANTIKKENS VIDUNDERE 7 Redigeret af Sine Grove Saxkjær & Eva Mortensen Aarhus Universitetsforlag a Forord Antikkens Syv Vidundere det lyder både fjernt og eksotisk, men samtidig også ganske velkendt. De

Læs mere

ingenting ved siden af denne beskrivelse. Og så er det jo også et fantastisk trøsterigt billede.

ingenting ved siden af denne beskrivelse. Og så er det jo også et fantastisk trøsterigt billede. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 10. november 2013 Kirkedag: 24.s.e.Trin/A Tekst: Matt 9,18-26 Salmer: SK: 732 * 447 * 449 * 550 * 277 * 471,4 * 233 LL: 732 * 550 * 277 * 471,4 * 233 Der

Læs mere

For alle mennesker gælder det, at vi hele tiden er undervejs, og at vi spørger os selv, om vi nu er dér, hvor vi skal være i livet.

For alle mennesker gælder det, at vi hele tiden er undervejs, og at vi spørger os selv, om vi nu er dér, hvor vi skal være i livet. 1 af 5 Prædiken søndag d. 8. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 2,1-1-12 For alle mennesker gælder det, at vi hele tiden er undervejs, og at vi spørger os selv,

Læs mere

Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af

Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af Pilgrimsløbet i Rom Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af arkitekten Vignola mens Gaicomo della

Læs mere

Det handler om at miste. At miste det du elskede. Det dyrebare. og du. sidder amputeret og tom, sjælen er flosset som et vindblæst reb.

Det handler om at miste. At miste det du elskede. Det dyrebare. og du. sidder amputeret og tom, sjælen er flosset som et vindblæst reb. 16. trinitatis 2013 salmer: 749,316,524,551,784 Det handler om at miste. At miste det du elskede. Det dyrebare. og du sidder amputeret og tom, sjælen er flosset som et vindblæst reb. Og hvor blev den døde

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen!

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 28. september 2008 19.s.e. Trinitatis Johs. 1, 35-51 Salmer: 402 299 449 331 596 729 1 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Du må ikke gøre dig

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. 1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Keruber er engle, der vogter livets træ med flammesværd, efter

Læs mere

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta Jürgen Spiess Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta CREDO Forord Da jeg gik i gymnasiet, skulle vi vælge mellem den matematiske og den sproglige linje. Jeg valgte den sproglige. Det var der

Læs mere

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør.

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. KVK Mark. 16,1-8 2015 Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. Opstandelse kan opleves som et menneskehav, der skyller

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I...

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Brahes Bibliothek I Odense (Danish Edition) By Kongelige

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

Også i GT s tid var rummet, himmelsfæren, fascinerende. For David er den et vidnesbyrd om Guds storhed og almagt.

Også i GT s tid var rummet, himmelsfæren, fascinerende. For David er den et vidnesbyrd om Guds storhed og almagt. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 22. sept. 2013 Kirkedag: 17.s.e.Trin/A Tekst: Luk 14,1-11 Salmer: SK: 392 * 381 * 289 * 477 * 609,3+5 LL: 392 * 447 * 448 * 381 * 289 * 477 * 609,3+5 Lidt

Læs mere

Og størst af dem er kærligheden. Anne-May Müller 8. september 2012

Og størst af dem er kærligheden. Anne-May Müller 8. september 2012 Og størst af dem er kærligheden Anne-May Müller 8. september 2012 Skabt til fællesskab Our main human drive is the drive for relationships Ronald Fairbairn Human connections shape the neural connections

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals

Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals Kristendomskundskab (1.-3. klasse) Færdighedsmål: Livsfilosofi og etik: Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere