Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy"

Transkript

1 Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne Runavik og Suðuroy

2 Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtig udvikling i Arktis arbejder i en tre-trins proces med at udvikle lokale økonomiske og sociale udviklingsstrategier baseret på en struktureret dialog mellem relevante aktører. Metoden kaldes en Foresight analyse, der består af tre runder af workshops, hvor den første fokuserer på perspektiverne set fra indbyggerne i lokalsamfundene. I denne første fase formulerer indbyggere visioner for lokalsamfundets fremtid samt idéer til hvordan de ønsker at opnå de fremhævede mål. De to workshops afholdt i Grønland er en del af en større analyse af udviklingstendenser og udviklingsperspektiver i de Arktiske regioner i Norden. Der bliver i alt afholdt 12 lokalt forankrede workshops i de Nordiske arktiske regioner i Grønland, Finland, Sverige, Norge, Island og Færøerne. For at kunne repræsentere forskellige problemstillinger og karakteristika ved byer på Færøerne er de to workshops blevet holdt i henholdsvis Runavik og Suðuroy. Runavik har nogle år tilbage været igennem en kommunal sammenlægning, hvilket har medført en række forandringer for beboerne i dette område. Planlægning og konstruktion af en undervandstunnel der forbinder Runavik med hovedstaden Thorshavn er i gang og forventningen er at kunne tage den i brug fra cirka Derudover er Runavik en by der har haft et stabilt indbyggertal og der er forventninger til olieudvinding og anden virksomhedsudvikling. Suðuroy er et ø-samfund med flere forskellige kommuner. I modsætning til Runavik har der i dette område ikke været en kommunal sammenlægning og set i et Færøsk perspektiv er Suðuroy perifært beliggende. Ser man derimod Suðuroy beliggenhed i et Nordisk Arktisk perspektiv så er det en ø med forbindelser, der i princippet muliggør arbejdspendling til Thorshavn med 3 timers sejlads hver vej. Dette gør Suðuroy til et interessant område hvor distance kan studeres på baggrund af flere perspektiver. Begge workshops blev afholdt i Januar Runavik, Færøerne

3 Foresight workshop i Runavik 12 personer deltog i workshoppen i Runavík. Yderligere 3 personer var tilmeldt workshoppen, men de meldte af forskellige årsager fra. Deltagerne blev inddelt i fire grupper med henblik på at have en fordeling mellem køn og de bygder i Runaviks kommune, som de kom fra. De fire grupper diskuterede først, hvad de anser som de vigtigste udfordringer og muligheder for Runaviks kommune. Runaviks kommune omfatter hele 15 bygder hvoraf ikke alle blev repræsenteret. Den første diskussion resulterede i en lang liste, hvorfra workshoplederne (Nordregio, lokal ankerperson og medhjælper) samlede op under workshoppens gang og generede en liste efter hvilke emner, der var blevet nævnt flest gange af de fire grupper. Ved workshoppens afslutning satte hver enkelt person to streger ved de emne, der efter deres mening er de to vigtigste udfordringer og de to vigtigste muligheder. I prioriteret rækkefølge, hvor nr. 1 er højest prioriteret, blev resultatet følgende: De vigtigste udfordringer 1. Manglende levende ungdomsliv ungdomstilbud (andet end idræt og religion) (5) 2. Kommunen er for stor manglende følelse af at være en enhed (3) 3. Manglende offentlige arbejdspladser til uddannede (særlig adminstrativt) (3) 4. Manglende æstetisk tankegang (3) 5. Manglende lejeboliger (2) 6. Manglende strategi til når tunnelen kommer fra Tórshavn (2) 7. Manglende bycentrum ( 2) 8. Manglende forskelligartede arbejdspladser til f.eks. kreative folk og kunstnere (1) 9. Rejseforbindelse rundt om fjorden er ikke ofte nok(koordineret nok (1) 10. Manglende naturbeskyttelse (1) 11. Mangel på en lige fordeling af tjenester til alle borgere (henvisning til de mange forskellige bygder i Runavíkar kommune) 12. Handelserhvervet store udfordringer (0) 13. Internettet er for dårligt (0) De vigtigste muligheder 1. Gode muligheder for at være bedre til at brande kommunens gode tilbud (7) 2. Hjælpe iværksættere 7) 3. Udnytte de gode rammer, der er i forvejen (5) 4. Udvikle turismen sælge/brande de små bygder (4) 5. Udvikle havneområdet så større skib kan lægge til havnen (1) 6. Gøre Runavík til oliehovedstad (0)

4 Manglende levende ungdomsliv blev vurderet af deltagerne at være Runaviks kommunes største udfordring. Det fremgik af diskussionen at deltagerne synes, at Runavik kommune er stor med mange tilbud. Tilbuddene gælder dog mest idræt og religion, da rammerne omkring disse er gode og prioriteret. Der blev understreget, at kommunen, byen og folket her mangler kreative kulturelle og kunstneriske tilbud, som kan støtte op om et levende ungdomsliv. Kommunen er for stor blev vurderet som Runaviks kommunes næststørste udfordring sammen med to andre udfordringer. At kommunen er for stor henviser til oplevelsen af at være en enhed. Manglen på fællesskab blev nævnt og i denne sammenhæng blev den geografiske sammensætning nævnt. Nogle nabobygder, som er tættere på, er udenfor kommunen, mens andre bygder, som er længere væk, er med i kommunen. Derfor ser indbyggerene ikke Runaviks kommune som en naturlig geografisk enhed. Dette er en stor udfordring for fællesskabsfølelsen i kommunen. Det præger også hvordan kommunen virker, og der opstår ifølge beboerne nemmere splid og konkurrence bygderne imellem i forhold til kommunens fordeling af ressourcer. Manglende offentlige arbejdspladser blev også vurderet til at være Runaviks anden største udfordring. Mange kvinder tager en uddannelse indenfor forvaltning og administration, men der er ikke mange arbejdsmuligheder for dem i Runaviks kommune. Det er særligt kontorarbejdspladser deltagerne savnede i Runaviks kommune. Manglende æstetisk tankegang er noget, som deltagerne så som en af de største udfordringerne for Runavik. Her argumenterede de ud fra et trivsels spørgsmål, idet de mente, at der ikke bliver taget højde for, hvordan indretningen af byen og arkitektur gavner folkene, der bor der. Nogen påpegede, at det kunne ses i forlængelse af manglen på kulturelle og kreative tilbud i Runaviks kommune. Manglende bycentrum kan også ses i forlængelse af ovenstående udfordring, hvor der savnes æstetisk tankegang. Et centrum i byen kan gøre indretningen nemmere og føre til at Runavik ikke kun bliver en lang vej, som man kører igennem. Nogle deltagere nævner, at et shopping center ville være gavnligt, så butikkerne ikke er så spredte. Manglende lejeboliger bliver også nævnt som en vigtig udfordring. Specielt enlige forældre, unge nyuddannede eller unge under uddannelse mangler muligheder for at leje sig en bolig. Deltagerne nævner, at enten bor disse, som savner lejeboliger, ikke i Runaviks kommune, eller også må de bosætte sig med et stort lån og købe hus. Deltagere pegede på, at der mangler grundstykker i kommunen udover at boligpriserne er høje. Manglende strategi til når tunnelen kommer bliver også nævnt som en vigtig udfordring for Runaviks kommune. Landsmyndighederne har godkendt projektet, hvilket befolkningen i Runaviks kommune er glade for. Deltagerne på workshoppen påpeger dog, at kommunen må forberede sig med hensyn til den trafik, der kommer, og igen kommer vi ind på indretning og arkitektur.

5 Manglende forskelligartede arbejdspladser til f.eks. kreative og kunstneriske folk bliver nævnt som en udfordring. Deltagere peger på, at man burde arbejde aktivt for at forbedre det kreative miljø og aktiviteter, så også børnene bliver bedre til at tænke nyt og anderledes. Rejseforbindelsen rundt om fjorden er ikke ofte nok og/eller koordineret nok er en problematisk. Runaviks kommune dækker over et geografisk stort område, hvor bygderne er adskilte med fjorde og fjelde. Specielt savnede deltagere på workshoppen koordinering af busserne rundt om fjorden, så folk ikke skal vente længe, og derudover syntes de også, at busserne kunne køre oftere. Manglende naturbeskyttelse blev også set som en vigtig udfordring for Runaviks kommune. Denne udfordring hænger delvist sammen med manglende æstetisk tænkning. Der er stor industri i Runavik, men deltagerne påpeger, at borgerne også er bange for, at der er for meget betonkultur og grønne områder, fredede områder, grønne marker, som også er et spørgsmål om trivsel i byen, bliver nedprioriteret. Ikke lige fordeling af tjenester til borgerne i kommunen bliver også nævnt som en udfordring. Runaviks kommune dækker over flere bygder, hvor borgere fra nogle bygder, kan være utilfreds med fordelingen af skattepengene. I denne forbindelse nævner nogen deltagere, at ikke alle borgere har været tilfreds med den relativt nye kommunesammenlægning, da disse borgere føler, at de mister flere penge, end det gavnede deres bygd. Handelserhvervet har store udfordringer blev også skrevet på listen over udfordringer samt gentagende understregelse af, at internettet er for dårligt, hvilket er en kæmpe hæmsko for erhvervsdrivende. De vigtigste muligheder 1. Gode muligheder for at være bedre til at brande kommunens gode tilbud (7) 2. Hjælpe iværksættere (7) 3. Udnytte de gode rammer, der er i forvejen (5) 4. Udvikle turismen sælge/brande de små bygder (4) 5. Udvikle havneområdet så større skib kan lægge til havnen (1) 6. Gøre Runavík til oliehovedstad (0) Gode muligheder for at være bedre til at brande kommunens gode tilbud er af høj betydning eftersom Runavik er en rigtig god kommune. Desværre er oplysningen om disse muligheder begrænset over for andre fra Thorshavn eller til folk uden for Færøerne. Derfor er der et potentiale i at markedføre de tilbud kommunen allerede yder eftersom det kan være afgørende at få Runavik til at fremstå attraktiv for mulige tilflyttere. Kommunikation af kommunens gode tilbud internt såvel som eksternt er altså relevante for trivsel for de nuværende indbyggere samt tiltrækningen af nye tilflyttere. Hjælpe iværksættere er afgørende for at vedligeholde såvel som skabe nye erhvevsmuligheder på Færøerne. Potentialet for iværksættere kan både være lokalt forankret i forhold til eksempelvis turisme såvel som mere internationalt orienteret, f.eks. afsætning af nogle delikateressevarer til europæiske lande. Idéværksted og løbende støtte i

6 forhold til sparring af en forretningsplan såvel som finansiel støtte er essentielt i opstartsfasen. Turismen er et emne de fleste deltagere var enige om skulle udvikles bedre og turismebranchen kunne bruge et skub. Et antal idéer og muligheder blev nævnt og de inkluderede bl.a. at landmænd kunne få mulighed for at vise turister rundt i bygderne, fortælle historier og gå fjeldture med dem. Derudover er generel markedsføring vigtigt og dette handler f.eks. om at gøre opmærksom på mulighederne for at kombinere kulturelle og historiske oplevelser (monument fra 2. verdenskrig) med naturskøn vandring og sejling øerne imellem. Udvikling af havneområdet er en mulighed for at kunne tiltrække både de større fiskerkuttere såvel som cruiseskibe. Begge dele kan väre med til at skabe servicerelaterede jobs i kommunen og dermed øge beskæftigelsen. Derudover vil en større havneby kunne betyde bedre afsætningsmuligheder til det globale marked ved produktion af råvarer herunder de planer der eksisterer i forhold til olieudvinding. Gøre Runavik til en oliehovedstad. Dette er en satsning som allerede er begyndt og som færingene ser et potentiale i og derfor ønsker at fortsætte dette arbejde. Fremtidsperspektiver Under temaet fremtidsperspektiver blev deltagerne bedt om at angive, hvordan de ønsker at lokalsamfundet skal udvikle sig på kort sigt (nu og inden for de næste ti år) og på længere sigt (om år). De fremførte fremtidsperspektiver i listen nedenfor er derfor ikke en forslag, som grupperne skal være enige om, og kan være en enkelt persons ide, da workshoppens opsætning tillod dette. I nærmeste fremtid, dvs nu og inden de næste 10 år Udvikle kommunen som en enhed ved f.eks. at skifte til et fælles navn Arbejde med en fælles identitet Brande kommunen som familie kommunen i bredeste forstand Mere forskellig folkesammensætning og arbejdsmuligheder (privat og offentlig) At rammerne til kultur og idræt bliver bedre koordineret og udnyttet At bruge og udnytte den natursmukke Skálafjørðin (fjorden) aktivt i forbindelse med ny bosættelse Afsætte større budget til friområder, legepladser, stier (som f.eks. Toftavatn) Sætte ungdomshus på finansloven. Løn og administration skal prioriteres. Knytte fjorden sammen med gode busforbindelser (en times intervaller, også om aftenen).

7 Over længere tid, dvs om år Flere arbejdspladser til højere uddannede Det skal blive tryggere for den bløde trafik f.eks. Rituvík-Runavík-Lamba-Æðuvík Flere kommunesammenlægninger større kommune Kommunen skal have et centrum/torv/gågade/caféer At erhvervslivet ikke presser naturen væk. For at mennesket skal trivest må friområder tænkes ind i erhvervsområderne Specifikke ønsker Under temaet om specifikke ønsker blev deltagerne bedt om at angive, hvordan de ønsker at lokalsamfundet skal udvikle sig i forhold til aldersfordeling, kønsfordeling og næringslivet. Ønskerne listes nedenfor:

8 Aldersfordelingen (børn, unge, voksne og ældre) Kønsfordeling Erhvervsudvikling Flere legepladser som skal fungere som fritidsområde for familierne Svømmehal Til de unge: ungdomstilbud, ungdomshus, dansesteder (gå i byen steder) For voksne: flere arbejdsmuligheder. Kulturhus til alle aldersgrupper dyrke forskelligheden og det kreative miljø Værksteder, kunstudstillinger Musikundervisning Forskellige aftenskole tilbud Boligmuligheder til de unge Flere arbejdsmuligheder til kvinder. F.eks. forvaltning, kreative jobs). Vælge kvinder ind i byrådet, så vi får andet end beton- og stenkultur mennesket lever ikke af stene alene. Flere større arbejdsplader med mange arbejdsmuligheder og forskelligartede opgaver (markedsføring, salg, HR, innovation, kommunikation, jura) Gøre noget for at tiltrække iværksættere som f.eks. gode omstændigheder, leje til en fornuftig pris, gøre det tilgængeligt Mere turisme Mere sammenhold Skabe et iværksætter miljø Ansvar Under temaet ansvar blev deltagerne bedt om at angive, hvilket myndighedsniveau skal sikre, at deres ønsker bliver opfyldt (nationalt, regionalt, eller kommunalt). De ønskede ansvarsområder listes nedenfor: Nationale myndigheder Skálafjarðartunnellen skaber mobilitet, vækst og trivsel Kommunesammenlægning Landet skal levere et bedre/ det bedste internet!

9 Landet skal flytte arbejdspladser til kommunen (forskning, forvaltning og institutioner) Skolen skal ud til kommunerne (her er alle ikke enige) Landet skal lave overordnede visioner om hvordan kommunerne skal udvikles, f.eks. i forhold til havnebyggeri skolebyggeri g placering af offentlige arbejdspladser. Kommunesammenlægning hvis kommunerne ikke finder sammen, skal landet sørge for det. Kommunerne: Det æstetiske i kommunen skal kommunen tage initiativ til, blandt andet ved at mobilisere borgerne med frivilligt arbejde også! Ungdomshus hvor alle kan være med brede interesser, Ansvar for at forhindre braindrain, ved at passe godt på de intellektuelles behov f.eks. med støtte til iværksætteri Bedre busforbindelser Bygge svømmehal Forsikre sikker trafik (blød trafik/ trafiklys/fremtidssikre) Forvalte kommunen som en enhed Udvikle oplysningskontoret (camping, info, www, få uddannet folk til turistkontorene) Lave en plan for hvordan vi får forskelligartede folk- og arbejdssammensætning Råd og ideer Under temaet råd og ideer blev deltagerne spurgt om hvilke råd de vil give til de ansvarlige, så deres ønsker bliver opfyldt, og hvilke ideer de selv har for at bidrage til at deres ønsker bliver opfyldt. De anførte råd og ideer listes nedenfor: Råd til de ansvarlige for at ønsker opfyldes Gode vilkår til børnefamilierne (børnehavepladser, lejligheder til leje, grundstykker) Synliggøre kommunen og sælge det gode vi har (tilbud til de gamle, udviklingshæmmede, nye og gode børnehaver, skoler) Have professionelle folk til at brande kommunen Kommunen skal ansætte en landskabsarkitekt og by gartner, så det æstetiske element kommer borgerne og turisterne til gode. Folk kan lide det smukke. Kommunen skal prioritere ungdommen højere, f.eks. ved at sætte et ungdomshus på finansloven (både løn og forvaltning) Arkitektkonkurrence nyt centrum Arbejde mere sammen med nabokommunerne Bedre busforbindelse til bygderne Lave en rampe i havnen

10 Lave en langsigtet plan for udviklingen af kommunen og for at få folket med Værdisætte og støtte dem, som laver frivilligt arbejde (f.eks. hædersløn). Ideer til selv at bidrage til at ønsker opfyldes Selv at sælge kommunen og tage initiativ til arrangementer Stifte grønne interesseregrupper under landskabsarkitektens og by gartnerens. Sådan en gruppe ville kunne pynte om og skabe hygge i naturen. Gæstfrihed Vælge kvinder ind i byrådet, kvinder som jo har større opmærksomhed for de bløde værdier og de æstetiske værdier Elduvík, Funningur eller Funningsfjørður må stå sammen og prioritere ønsker Flere borgermøder og give et incitament til at folk dukker op til disse Støtte op om og rose arrangementer og events(koncerter, restauranter, foredrag ) Omtale vores eget lokalsamfund positivt og konstruktivt Være bedre til at uddelegere og involvere flere borgere i aktiviteter og debat om udvikling Mediedækning En pressemeddelelse er sendt ud på lokal nyhedssite i Suðuroy: En lidt anderledes version af pressemeddelelsen er sendt ud på en af Færøernes største nyhedsportaler:

11 Ovenover er vedhæftet billeder af de to sider, der kom med i den trykte avis,vikuskifti.

12

13

14 Foresight Workshop Suðuroy 15 personer deltog i workshoppen i Suðuroy. Deltagerne blev inddelt i fire grupper sådan, at de kom fra forskellige kommuner i øen samt med henblik på en fordeling mellem køn. De fire grupper diskuterede hvad de opfatter som de vigtigste udfordringer og muligheder for øen Suðuroy på tværs af kommunerne. Dette resulterede i en lang liste, hvorfra ankerpersonen samlede op under workshoppens gang og generede en liste på baggrund af de udfordringer, der var blevet nævnt flest gange af grupperne. Ved workshoppens afslutning satte hver enkelt person to streger ved det, der efter deres mening er de to vigtigste udfordringer for Suðuroy og de to vigtigste muligheder med/i Suðuroy. De fik lov at sætte tro streger ved samme udfordring/mulighed. I prioriteret rækkefølge, hvor nr. 1 er højest prioriteret, blev resultatet følgende: De største udfordringer i/for Suðuroy 1. Rejseforbindelse til resten af Færøerne ( 8 streger) 2. Manglende samarbejde i øen på tværs af kommuner ( 8 streger) 3. Manglende arbejdsmuligheder til folk, som har fået uddannelse så de flytter ikke tilbage (5) 4. Manglende hjælp til iværksættere ( 4) 5. Ikke tilfredsstillende børne- og ældreområde (3) 6. Manglende kultur- og fritidstilbud (1) 7. Manglende skatteindtægter (pga. DIS-, NIS-systemer) (1) 8. Manglende uddannelsesmuligheder i øen (0) 9. Rejseforbindelsen internt på øen (0) De største muligheder i/for Suðuroy 1. Rejseforbindelsen til resten af landet kan forbedres (8) 2. Forbedre arbejdsmuligheder (7) 3. Turismen kan udvikles (5) 4. Uddannelsestilbud til folk på øen, bl.a. mulighed for fjernstudium (5) 5. Styrke fiskeproduktionen/fiske industrien (2) 6. Styrke lokalsamfundet (2) Rejseforbindelsen blev fremhævet som den vigtigste udfordring af workshopsdeltagerne. Suðuroy ligger længere væk fra de andre øer og en færge sejler mellem Tvøroyri og Tórshavn på 2 timer. Deltagerne til workshoppen så det som en kamp, befolkningen på øen hvert år skal kæmpe, for at antallet af ture ikke bliver sat længere ned, da det i forvejen er svært for dem, der pendler, altså bor i Suðuroy og arbejder i Tórshavn (eller andre steder i Færøerne). Det blev understreget af mange, at øen ikke er prioriteret af landspolitikere, og at politikere hellere kæmper for tunneller til dem, som allerede har en fast forbindelse, i stedet for at vægte Suðuroy.

15 Manglende kommunesamarbejde bliver udpeget som den næststørste udfordring. I Suðuroy er der syv kommuner, og der er ikke flertal for sammenlægning af kommunerne. Deltagerne var ikke enige om, hvorvidt de syntes, at kommunerne på øen skulle lægges sammen, men de var enige om, at kommunerne bør samarbejde i langt højere grad. Det blev understreget af flere, at eftersom Suðuroy er i udkanten af Færøerne, så kunne den stå stærkere i sig selv og i forhold til resten af landet, hvis kommunerne/politikerne/befolkningen anså sig som en enhed på tværs af kommuner i stedet for at konkurrere mod hinanden. Manglende arbejdsmuligheder blev udpeget som den næststørste udfordring, hvilket henviser til den overordnede udfordring at unge og uddannede kommer ikke tilbage til øen efter endt uddannelse, da der ikke er arbejdsmuligheder. Her bliver det påpeget, at landsmyndighederne skal lægge offentlige arbejdspladser ud på øerne. Manglende hjælp til iværksættere bliver fremhævet som en udfordring lidt i forlængelse af den ovenstående med manglende arbejdsmuligheder. Her bliver nævnt, at de mennesker, der står uden job kunne få hjælp til at udvikle sine ideer og dermed skabe sin egen arbejdsplads. Ikke tilfredsstillende børne- og ældreområde henviser til, at der er for mange på venteliste til både børnehave og plejehjem. Deltagerne nævner eksempler på, at der ikke er en værdig behandling af en som gammel. At have gode omstændigheder til børn og gamle bliver anset som noget af det vigtigste og mest fundamentale i et samfund, og det mener deltagerne ikke, at nogle kommuner i Suðuroy lever op til. Manglende kultur- og fritidstilbud blev fremhævet som en udfordring i forhold til lysten og mulighederne for at bo på Suðuroy. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad de har af fritidstilbud, og flere deltagere påpegede, at der er gode tilbud, men at der kunne være mange flere. Deltagerne var enige om, at der var nok af idrætstilbud, men der mangler andre typer (teater, kunst, musik, naturliv) fritidstilbud for unge og ældre. Manglende skatteindtægter henviser til de skattesystemer (f.eks. DIS og NIS), hvor flere mand sejler ude i andre lande og ikke betaler skat. Mange færinger sejler under disse skattesystemer, men det bliver en udfordring specielt for de kommuner, som er hårdt ramte, hvor forholdsvis mange skatteindtægter går tabt, f.eks. i flere kommuner i Suðuroy. Manglende uddannelsesmuligheder på øen er en udfordring i forlængelse af, at de unge flytter fra øen for at uddanne sig. Deltagerne nævnte, at heldigvis er der et gymnasium på Suðuroy, men efter det er der ikke mange muligheder, medmindre de unge vil gå i lære. Deltagerne savnede bedre muligheder for fjernstudium, så de i højere grad kan blive på øen mens de tager en uddannelse andre steder i landet., Andre deltagere nævnte derudover, at nogle særlige uddannelsestilbud på Suðuroy kunne tiltrække folk fra hele Færøerne. Rejseforbindelsen internt på øen henviser til busforbindelsen mellem bygderne. Deltagerne syntes ikke det var en stor udfordring, men hyppige busforbindelser med gode ventepladser og eventuelt billigere priser blev nævnt ud fra et spørgsmål om trivsel og en måde at sammenkoble kommunerne på. Der blev refereret til gratis busserne i Tórshavns kommune,

16 men deltagerne var klar over, at busserne i Tórshavn ikke hører under landets busser, som de gør i Suðuroy. Listen over de vigtigste muligheder i Suðuroy afspejler listen over udfordringerne. Rejseforbindelsen til resten af landet blev vurderet til at være den vigtigste mulighed. Deltagerne mente ikke, at der skulle så drastiske ændringer til før der er forbedringer på dette område. Forbedre arbejdsmulighederne hænger igen sammen med udfordringen for Suðuroy, nemlig at de unge uddannede ikke vender tilbage, fordi de ikke kan få job. Turismen blev set som tredje vigtigste mulighed for Suðuroy. Deltagerne mente, at der er for lidt eller så godt som ingen koordinering i forhold til branding af Suðuroy som en enhed, men i stedet forsøger kommunerne at fremhæve dem selv. Der blev argumenteret for, at hvis kommunerne samarbejdede kunne Suðuroy sælges som en turistpakke, og således tiltrække flere turister. Uddannelsestilbud henviser til både fjernstudium eller eventuelt særlige uddannelser, som kun kan tages i Suðuroy. Deltagerne mente, at dette både ville bidrage til at folk kom til øen for at uddanne sig og arbejde samtidig med at det ikke var krævet af de unge, at de skulle rejse væk fra øen imod deres vilje for at få en uddannelse, hvis det var muligt med fjernstudium. Styrke fiskeproduktioner/fiskeri-industrien og styrke lokalsamfundet blev vurderet af deltagerne også at være to vigtige muligheder for Suðuroy. Hvordan vil vi gerne se lokalsamfundet udvikle sig? Næste session på workshoppen inkluderede fire relaterede temaer, som hver gruppe diskuterede i 20 minutter. Plancher for de fire temaer roterede mellem bordene, og man arbejdede i grupperne videre med lister, som var påbegyndt af de foregående grupper. Fremtidsperspektiver Under temaet fremtidsperspektiver blev deltagerne bedt om at angive, hvordan de ønsker at lokalsamfundet skal udvikle sig på kort sigt (nu og inden for de næste ti år) og på længere sigt (om år). De fremførte fremtidsperspektiver i listen nedenfor er derfor ikke et forslag, som grupperne skal være enige om, og kan være en enkelt persons ide, da workshoppens opsætning tillod dette. Nu og inden for de næste 10 år Arbejde med kommunesammenlægning At der skal være fast forbindelse til og rundt på øen. At udvikle niche-uddannelser, f.eks. rejseledere, kunst o.a. For at arbejde for befolkningsvækst, må der arbejdes struktureret med dette problem.

17 Mere ungdomsarbejde, f.eks. mere information til børn og unge om relevante emner. Efterskole i Suðuroy skal bygges. Bevare, beskytte og udvikle det som det færøske har at byde på, som nærhed, hjælpsomhed og imødekommenhed og gamle traditioner. Arrangere og koordinere events og arrangementer i øen for hele øen Udvikle øen som turistattraktion med alt som er særligt med øen, f.eks. kulminerne, færøsk dans, rappelling, saltsiloen. Burde være muligt med en pakkeløsning. Om år Suðuroy er blevet til en kommune både politisk og sammenholdmæssigt Fast forbindelse er nu kommet til Tórshavn. Flere folk er kommet til øen. Turismen er udviklet og godt koordineret. Flyttet os fra fiskeri-industrisamfund til videnssamfund. Specifikke ønsker Under temaet om specifikke ønsker blev deltagerne bedt om at angive, hvordan de ønsker at lokalsamfundet skal udvikle sig i forhold til aldersfordeling, kønsfordeling og næringslivet. Ønskerne listes nedenfor: Aldersfordelingen (børn, unge, voksne og ældre) Forbedre forholdene for de ældre! Henvises specielt og måske kun til Tvøroyrar kommune. De ældste er de svageste borgere, mener nogle deltagere. Forbedre forholdene til børnepasning, mest i forhold til at åbningstiderne eftersom de ikke stemmer godt overens med forældrenes forskellige arbejdstider. Unge voksne (25-45 år)mangler på øen. Hvordan kan man kan skabe rammerne for at de kommer tilbage. Udvikle ungdoms og børneområde på øen. Fleksibel børnepasning 9. og 10. klasse skal laves til efterskole. Det vil betyde at de unge får oplevelser på øen som de vil huske for livet, i stedet for at disse oplevelser sker i Danmark.

18 Kønsfordeling Næringslivsudvikling Der mangler kvinder på Suðuroy, og får vi dem hjem igen, så skal mændene nok følge efter. Derfor skabe tiltrækkende jobs til kvinder. Forbedre barselssystemet så fædre får mere tid i barsel. Flere fleksible arbejdspladser, fordi her bor mange mænd, der sejler ude og hvor konen er hjemme med børnene. Hjælp til iværksættere. F.eks. kunne bygge et iværksætterhus. Ansætte en turismekoordinator. Ansvar Under temaet ansvar blev deltagerne bedt om at angive, hvilket myndighedsniveau der skal sikre, at deres ønsker bliver opfyldt (nationalt, regionalt, eller kommunalt). De ønskede ansvarsområder listes nedenfor: Nationale myndigheder De offentlige landsmyndigheder skal sørge for flere arbejdspladser rundt omkring i landet, og ikke kun centralisere alle organisationer og administrationer i Tórshavn, Har ansvar for at det skal være muligt at pendle mellem Suðuroy og resten af Færøerne. Støtte op under de private initiativerne iværksætterne Tilpasse forholdene i skolerne til den lokale virkelighed. Offentlige arbejdsplader bør tage ind lærlinge på samme måde som andre arbejdspladser Rådgivning i skolen om efterspørgslen på arbejdsmarkedet ca år frem i tiden. Kommunerne: Skal skabe rammerne for f.eks. fjernstudie, finde lokalerne, tilbyde kurser Kommunerne skal samarbejde med andre kommuner Kommunerne skal kunne finde ud af at uddelegere og ikke altid blande sig for meget. Støtte private initiativer uden at styre dem. Kommunen skal holde sin del af aftalen, f.eks. skolestyre/teknisk afdeling ( henvisning til Tvøroyrar kommune) Kommunen kan samarbejde med det private f.eks. for at lave en offentlig velvirkende legeplads på Tvøroyri. Forbilledligt i Hvalbas kommune. Kommunerne må være mere objektive, åbne og konstruktive og samarbejde mere.

19 De kan også lægge op til at andre samarbejder bedre. Råd og ideer Under temaet råd og ideer blev deltagerne spurgt om hvilke råd de vil give til de ansvarlige, så deres ønsker bliver opfyldt, og hvilke ideer de selv har for at bidrage til at deres ønsker bliver opfyldt. De anførte råd og ideer listes nedenfor: Råd til de ansvarlige for at ønsker opfyldes Lokal politikere skal tvinges til at tænke ud over egen kommune men for øen som en helhed. Samarbejde kommunikation og åbenhed Spred arbejdspladserne bedre, så Færøerne kan forblive et øsamfund. At sørge for at naturressourcer og naturens rigdomme kommer alle til gode. At landsmyndighederne informerer sig selv om lokalsamfundet, og sådan lærer, hvordan Færøerne kan udnytte det, som bygderne hver i ser har at bidrage med. Ideer til selv at bidrage til at ønsker opfyldes Kommunesammenlægning: man ville spare administrativt, større indkøb -> færre udgifter -> større/mere plads til investeringer. Større enheder er billigere i drift. Iværksætterhus kan arrangeres af privat initiativ Giv ildsjæle legeplads/handlerum, rammer og støtte at virke i Alternative erhverv, som passer til vores for vilkår (transportomkostnings), eventuelle KT løsninger. Fra industrisamfund til videnssamfund tænke nyskabende Få forskellige faggrupper til at forklare eleverne på skolerne hvilke muligheder der findes, arbejdsindholdet i de forskellige fag, og derefter systematisere denne viden til senere anvendelse. Mediedækning: Der blev sendt nyhedsmeddelelse ud på lokal og national nyhedsportal. Desuden blev der lavet interview med den lokale ankerperson efter den første workshop, som omhandlede Nordregios projekt.

20

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne Runavik og Suðuroy Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtig

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops i Grønland

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops i Grønland Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops i Grønland Alluitsup Paa og Qaqortoq, Grønland Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Skive Storkommune Borgerundersøgelse

Skive Storkommune Borgerundersøgelse Skive Storkommune Juni 2006 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens hovedresultater 1 1.1 Formål og metode 2 2. Skiveegnen i dag 3 3. Visioner for Skiveegnen

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne.

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Realdania Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Den filantropiske strategi er forankret i 5 programmer: Rum for alle Mulighedernes

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse:

Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse: Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse: Spørgsmål fra DGI Arbejdsgrupperne er af DGI blevet bedt om at svare på følgende spørgsmål: 1. Processpørgsmål: Hvordan er arbejdsgrupperne nået

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv 1/6 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab 1 Direktør Samarbejdsrådet/ Beboerdemokratiet 3 Beboerdemokrater Eksterne 1 Vollsmoses

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Notater fra kultur workshoppen d

Notater fra kultur workshoppen d Notater fra kultur workshoppen d. 12092016 Nedenstående er de følgende resultater fra kultur workshoppen samt billeder fra plancerne. Fællesskab på tværs Der skal være fælles synlighed på tværs af kommunen,

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 Bosætning i Odense Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 En kort karakteristik i tal og grafer Indbyggertal 3. kvartal 2010: 190.147

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Analyser af situationen i yderområderne

Analyser af situationen i yderområderne Analyser af situationen i yderområderne Præsentation af kapitel IV i Dansk Økonomi, Forår 2015 19. august 2015 Plan Hvor er yderområderne? Hvilke udfordringer har de? Hvilke økonomiske argumenter er der

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s vision 2020 2 Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s VISION 2020 3 "Vi er lejernes første valg!"...sådan siger omverdenen om AAB, når vi kigger dybt i krystalkuglen

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Nextstop small islands. Stockholm den 12. marts, 2015

Nextstop small islands. Stockholm den 12. marts, 2015 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Nextstop small islands Stockholm den 12. marts, 2015 Projektets

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere