Profeti og potteskår. arkæologisk sidelys på Jeremias Bog HISTORISK OG ARKÆOLOGISK SIDELYS PÅ BIBELEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Profeti og potteskår. arkæologisk sidelys på Jeremias Bog HISTORISK OG ARKÆOLOGISK SIDELYS PÅ BIBELEN"

Transkript

1 HISTORISK OG ARKÆOLOGISK SIDELYS PÅ BIBELEN Profeti og potteskår arkæologisk sidelys på Jeremias Bog Af lektor Carsten Vang, Menighedsfakultetet Profeten Jeremias oplevede Jerusalems fald og Juda riges totale kollaps på allertætteste hold. Arkæologien har i særlig grad kastet lys ind over Jeremiasbogen. Begivenheder og personer, som er omtalt her, træder tydeligt frem af historiens dunkelhed gennem de arkæologiske fund. I denne artikel skal vi gennemgå nogle af de vigtigste eksempler på et historisk og arkæologisk lys ind fra siden på Jeremiasbogen. Ødelæggelsen af en by sker med vold, død og ødelæggelse. Man kan ikke ønske det for nogen. Det kan derfor virke helt bagvendt, at der næppe er noget, der kan gøre arkæologer mere begejstrede end at finde ødelagte byer. Når en fjende erobrer en by og lader den gå op i flammer, gemmer de forkullede lag nemlig på rigtig mange rester fra de sidste par generationers liv i byen. En sådan ødelæggelse giver arkæologerne utrolig megen information om dagligdagen op til byens fald og om de dramatiske begivenheder i forbindelse med dens undergang. Desuden udgør et askelag med dets mange forkullede rester en tydelig skillelinje i byens arkæologiske historie. Derimod giver lange perioder med fred kun få arkæologiske levn. Man bor i de samme huse over mange generationer. Huse bliver sat i stand og bygget om, gader og mure bliver vedligeholdt og affald kasseret. Der efterlades forholdsvis lidt til arkæologen at finde. Da Jeremias netop virkede i de sidste årtier frem mod Jerusalems ødelæggelse i 587 f.kr., er det yderst spændende at undersøge, om arkæologien har spor af det, Jeremias fortæller om. Hvad ved vi om Jerusalems ødelæggelse? Har vi spor af de personer og hændelser, Jeremias nævner? Som vi skal se her, er det ikke så lidt endda! 3

2 Profeten selv får lov at blive i landet sammen med en lille gruppe overlevende. Hans forkyndelse og liv er uløseligt knyttet til Judas dramatiske skæbne. Hvilket lys kaster arkæologien ind på disse voldsomme begivenheder, som profeten har forudsagt, og som Jeremiasbogen taler så meget om? NEBUKADNESAR FØRTE JUDAS KONGE JEKONJA BORT (24,1) De babyloniske kongers historie er fortalt på en række lertavler. En vandret streg skiller mellem hvert år. Denne lertavle begynder med at skildre, hvordan Babylons konge Nebukadnesar besejrer egypterne i slaget ved Karkemish i 605 f.kr. (jf. Jer 46,2), og fortæller i det 8. afsnit (året ) om hans belejring af Jerusalem. Biblical Archaeological Review 2007/1. JEREMIAS OG JERUSALEMS SKÆBNE ET HISTORISK RIDS Jeremias havde en gennemgående tone i sin forkyndelse: Jerusalem vil blive løbet over ende af fjender, og Juda rige vil gå sin undergang i møde. Fra landet i det fjerne kommer de og belejrer dig (Jerusalem), mod Judas byer opløfter de krigsråbet (Jer 4,16). I starten sætter profeten ikke navn på fjenden; men efterhånden gør han det klart, at fjenden er babylonerne, som fra 605 f.kr. var den nye stormagt i området. I året 598 belejres Jerusalem for første gang af Nebukadnesar, Babylons konge, og Jeremias ser, hvordan babylonerne tager den unge konge Jekonja til fange og deporterer kongefamilien og tusinder af judæere til Babylon. Han forkynder for de tilbageblevne, hvordan Gud vil, at de skal underkaste sig kong Nebukadnesar (Jer 27,4-8). Jeremias kan imidlertid se på, hvordan Judas sidste konge Sidkija indstiller betalingen af den årlige tribut til babylonerne. Nebukadnesar reagerer hurtigt på troløsheden: Jerusalem bliver belejret for anden gang (i året 588), og denne gang viser babylonerne ingen skånsel. Jeremias oplever personligt den systematiske nedbrydning af Jerusalems bymure under drønene fra rambukkenes konstante hamren. Han mærker den udbredte hungersnød på egen krop og ser de mange døde i gaderne. Efter 1½ års belejring giver byen op sommeren 587. Nebukadnesar befaler, at de overlevende skal deporteres, og han lader hele byen ødelægge og templet gå op i flammer. I 1954 var en ung forsker, Donald J. Wiseman, på jagt i British Museums store arkiv, hvor mængder af uundersøgt materiale hober sig op i kasser. En dag trak han en tilfældig lertavle frem blandt de mere end kileskriftstavler og kunne til sin egen store forbløffelse læse på tavlen, hvordan babylonerkongen Nebukadnesar havde belejret Jerusalem og taget dens konge til fange. Wiseman var tilfældigt stødt på en af de allervigtigste bekræftelser af den bibelske beretning, som de arkæologiske fund har givet os! Lertavlerne var fundet under udgravninger i Mesopotamien for mere end 100 år siden, men var aldrig blevet tydet. Men det kunne Wiseman, og det stod hurtigt klart, at det var de babylonske kongers krønike, han stod med i hænderne. NYT FUND: ÆLDSTE VERSION AF EZEKIELS BOG? Gennem snart mange år har en samling på 66 gamle stentavler ligget på Ben Zvi Instituttet i Rehavia i Jerusalem. Det mærkelige er, at tavlerne rummer hele Ezekiels Bog, skrevet i bas-relief altså ikke ridset eller hugget ind, men hugget således, at bogstaverne står svagt ophøjede. Tekstformen er stort set identisk med den tekstform, som vi har i de hebraiske bibler i dag, og som ligger bag den danske bibeloversættelse. Hvor tavlerne stammer fra, vides ikke. Meget tyder dog på, at de oprindeligt har beklædt væggene i Ezekiels Grav i landsbyen Kfar al-kafil syd for Bagdad. En oprindelig synagoge, men nu omdannet til moske. To af tavlerne gennemgår for tiden videnskabelige undersøgelser for at afgøre, om de virkelig er ægte, eller de er skabt i moderne tid. En afgørelse på denne videnskabelige undersøgelse forventes i nær fremtid. Flere har spekuleret på, om Ezekieltavlerne repræsenterer en tekstudgave af Ezekielsbogen, som er ældre end Dødehavsrullerne. Hvis tavlerne er ægte, er de nu næppe så gamle, men er formentlig lavet i det årh. e.kr. På TELs linkside på kan du se en video om disse tavler. 4 Selskab for Bibelsk Arkæologi

3 Disse krøniker begynder med året 747 f.kr. og strækker sig med store afbrydelser frem til det 2. årh. f.kr. Hvert års særlige begivenheder blev noteret i kortform, set fra babylonisk perspektiv, og en vandret streg på tavlen markerer begyndelsen på et nyt år. Krønikerne fokuserer især på kongernes militære bedrifter og andre vigtige begivenheder i årets løb. JERUSALEMS FØRSTE BELEJRING I krøniken for året f.kr., som er Nebukadnesars 7. regeringsår, hedder det: I det 7. år, i Kislev måned (= december 598), mønstrede Babylons konge sine væbnede styrker, marcherede til Hatti-land og belejrede Judas by Jerusalem. På den anden dag i måneden Adar (= marts 597) indtog han byen og tog dens konge til fange. Han udnævnte der en konge efter sit eget hjerte, modtog byens store tribut og sendte (den) til Babylon. Navnet Hatti-land var den gængse babyloniske betegnelse for landet vest for Eufratfloden, altså Syrien, Fønikien og Palæstinaområdet. Sidst på året 598 f.kr. begynder Nebukadnesar et felttog mod Jerusalem for at tvinge byen til overgivelse. Anledningen til, at den babyloniske konge gav sig til at angribe en konkret by, var normalt et oprør. 2 Kong 24,1 fortæller netop, at tre år tidligere gjorde Judas konge oprør mod Nebukadnesar. Krøniken viser os, at belejringen af Jerusalem var ganske kort, idet den blot varede tre måneder, og at byen blev indtaget på, hvad der i vores kalender svarer til den marts 597. Byen må altså have overgivet sig. Kongen, som er den unge og nytiltrådte kong Jekonja, blev taget til fange og deporteret til Babylon. Og Nebukadnesar indsætter en ny konge i hans sted. Fra Jeremiasbogen ved vi, at det var Jekonjas yngste farbror Sidkija (sml. 37,1). Jeremias havde profeteret under belejringen, at kong Jekonja kun ville sidde ganske kort tid på tronen, og at han og hans kongelige moder ville blive deporteret til et fremmed land, hvorfra de aldrig ville komme tilbage (22,24-30). Og bogen daterer adskillige af Jeremias profetier ud fra kong Jekonjas deportation (24,1-2; 29,1-2; jf. 28,1-4). DIREKTE BEKRÆFTELSE Nebukadnesars krønike betyder, at tidspunktet for Jerusalems første belejring nu kan bestemmes helt præcist. Det skete i vinteren Derved har vi fået et helt sikkert holdepunkt for dateringen af Israels og Judas konger, fordi vi nu kender slutpunktet for kongetiden. Så er det stort set bare at regne bagud fra Kongebøgernes informationer. Informationerne i GT om, at Jerusalem overgav sig efter ganske kort belejring, og at Nebukadnesar viste sin magt ved at tvinge kong Jekonja i eksil og erstatte ham med en anden, bliver her bekræftet på stærkeste vis. Krøniken føjer så til, at byen måtte betale en tung tribut til Nebukadnesar. Jeremiasbogen viser os, at denne tribut bl.a. bestod af de smukkeste og kostbareste kar fra templet. For ifølge Jer 28,3 har profeten Hananja en stærk forventning om, at tempelkarrene snart vil komme tilbage. KAST EN VOLD OP OMKRING JERU- SALEM (6,6) Når en by for alvor skulle belejres, kastede angriberne en vold op om hele byen og gravede en voldgrav foran volden. Dette besværlige arbejde gjorde man for effektivt at blokere for forsyninger og hjælp til byen udefra og for at hindre, at byens indbyggere kunne lave pludselige udfald. Jeremias siger i 6,6, at det vil Jerusalem komme til at erfare. Spor efter belejringsvolde omkring Jerusalem fra babylonernes belejring i er endnu ikke fundet. Derimod fandt man for få år siden meget tydelige spor efter en sådan vold omkring Tell es-safi (det bibelske Gat). Arkæologerne SE 360-GRADERS PANORAMA-FOTOS AF ISRAEL Et imponerende nyt web-sted med 360-graders panorama-fotos af arkæologiske steder kan findes på adressen: virtualworldproject.org/. En lang række af de vigtigste arkæologiske udgravninger er fotograferet med kameraudstyr, der tillader en at panorere rundt om sig selv og se stedet fra alle vinkler. afdækkede en dyb grav, der var 4 m bred forneden og 5 m dyb, og ved siden af den løb en stor vold, som vendte væk fra byen. Det er ikke byens forsvarere, som lavede en fremskudt forsvarsvold, men byens angribere, som kastede den op, vendt imod byen Gat. Volden, som dateres til ca. 800 f.kr., er mere end 4 km lang. Et andet eksempel på en belejringsvold er den mur, som romerne lod bygge omkring Masada i år 70 e.kr. for at spærre dens forsvarere inde. Fundet af volden i Gat illustrerer Jeremias skildring af Jerusalem under belejring. Noget tyder på, at babylonerne byggede voldene tættere og tættere på byen for at tvinge den til overgivelse (Jer 32,24). JERUSALEMS FALD I 587 Den babyloniske Krønike for årene 594 til 559 mangler desværre. Vi har derfor 5

4 Skyterne Skyterne var en blanding af rytterfolk, som stammede fra området omkring Det Kaspiske Hav. Nogle af dem var gået i den babyloniske konges tjeneste. ikke den babyloniske version af historien om Jerusalems sidste dage. Jerusalem blev belejret i februar måned 588 og blev løbet over ende 1½ år senere, i juli 587 (Jer 39,1-2). De arkæologiske vidnesbyrd fra udgravningerne af Jerusalem og Judas byer bekræfter dog til fulde Jeremiasbogens skildring af Jerusalems ødelæggelse. KALDÆERNE BRÆNDTE KONGENS PALADS OG FOLKS HUSE NED (Jer 39,8) Under udgravninger i det jødiske kvarter i Jerusalem fandt man de imponerende rester af et stort tårn fra det 7. årh. f.kr. Tårnet ses i baggrunden af billedet. Ved foden af tårnet blev fire pilespidser fundet, et tegn på de babyloniske angreb på Jerusalem på Jeremias tid. Biblical Archaeological Review 1976/1. Mellem 1978 og 1985 gravede Y. Shilo i Davidsbyen i Jerusalem. På østsiden af byen, ud mod Kedrondalen, udgravede han et hus, som p.g.a. de mange spor efter brand har fået navnet det brændte hus. I det lag, som dateres til Jeremias tid, fandt man på gulvet i huset et tykt lag af forkullet træ og andre genstande. Rester af brændte bjælker, som engang bar en øvre etage, sad stadig 2½ m oppe i bagvæggen. Det meste af det forkullede træ bestod af lokale træsorter; men noget af det finere udskårede træværk blev identificeret som buksbom fra Cypern og det nordlige Syrien. Neden for dette hus lå det såkaldte Bullae-hus. Her afdækkede man på gulvet et 70 cm tykt lag af forkullet træ fra taget og brændt affald. Midt i asken lå 51 bullae, dvs. små klumper af ler, som har forseglet bogruller. Ilden havde taget dokumenterne; men de lerklumper, som forseglede rullerne, lå tilbage i asken. Det arkæologiske materiale viser, at hele byen blev sat i brand, efter at den til sidst overgav sig. 6 Selskab for Bibelsk Arkæologi

5 MURENE OM JERUSALEM REV DE NED (39,8) Den babyloniske hær nøjedes ikke med at nedbryde selve bymuren. Også private folks huse blev revet ned som straf. I den nederste del af byen fandt man et tykt lag af sten, som stammede fra huse højere oppe på skråningen og fra toppen. Babylonerne fik husene øverst oppe til at kollapse, hvorefter de rutsjede ned af skråningen og rev de nedre huse med i faldet. Overalt i stendyngerne ses pilespidser, som vidner om de voldsomme kampe og den konstante beskydning af byens indbyggere og krigere. Udgravninger i det jødiske kvarter inden for den gamle bys mure viser det samme billede. Da man udgravede et judæisk tårn fra Kongetiden, fandt man ved foden af tårnet fire pilespidser. Den ene af pilespidserne var skytisk og lavet af bronze. Disse skytiske pile blev først taget i anvendelse efter år 600. Derfor er det helt sikkert, at pilene er blevet brugt mod Jerusalems forsvarere ved belejringen af Jerusalem i Tegning af en skytisk pilespids, fundet ved foden af det judæiske tårn. Denne særlige type har tre vinger, sådan som det fremgår af tværsnittet til venstre, som viser et tværsnit af pilen set ovenfra. De skytiske pile blev først brugt efter 600 f.kr., et sikkert tegn på, at pilene ved det judæiske tårn stammer fra babylonernes angreb på Jerusalem i f.kr. Biblical Archaeological Review 1976/1. RAPPORTER FRA FRONTEN Under udgravningerne af den judæiske by Lakish i 1935 fandt man i portrummet i byens port 18 breve og lister skrevet på potteskår, kaldet ostraka. Brevene dateres til perioden lige før Jerusalems fald, sandsynligvis i efteråret 588. Situationen er den, at den babyloniske hær har angrebet Juda og erobret de fleste byer. Brevene er formentlig sendt fra en udpost til kommandanten i Lakish, og de giver os et indblik NY GÅTUR I JESU FODSPOR: JESUS TRAIL Hvis du kunne tænke dig at opleve Israel fra en ny vinkel, var det måske værd at overveje at gå i Jesu fodspor. Et nyt tiltag ved navn Jesus Trail har afmærket en vej fra Nazaret til Betsajda ad små snoede stier. En hel tur tager 5 dage og lover de vandrende en hed fornemmelse af, hvordan det var at være gående discipel i det første århundrede. På Jesus Trails hjemmeside kan man finde oplysninger om overnatningsmuligheder undervejs. Den amerikanske Israel-guide, Ferrell Jenkins, har på sin blog postet et interessant foto af resterne af en romersk vej, som man støder på undervejs. Vejsystemet var netop kendetegnende for den romerske periode. Måske er det en vej som denne, disciplene så for deres indre øje, da Jesus i en lignelse sagde: Gå ud på vejene og langs gærderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. Find links på TELs linkside. Resterne af en romersk vej tæt ved Golani krydset vest for Tiberias. Foto: Ferrell Jenkins - ferrelljenkins.wordpress.com. 7

6 i situationen kort før, at Lakish med småbyer også løbes over ende af babylonerne. I brev nr. fire anfører afsenderen, at han har udført alle de instrukser, han skulle, og at et vidne snarest vil kunne aflægge rapport til kommandanten om, at man holder et vågent øje med signalerne fra Lakish: Måtte Herren lade dig høre godt nyt netop nu. Og nu: din tjener har gjort alt, som min herre sendte (mig besked om). Jeg har skrevet alt ned, som du sendte mig (besked om). Angående hvad min herre sagde om Bet-HRPD, så er der ingen der. Hvad Semakjahu angår, har Shemajahu pågrebet ham og bragt ham op til byen (= Jerusalem). Din tjener kan ikke sende vidnet derhen [i dag]. Snarere [vil han komme (til dig)] i løbet af morgenrunden. Så vil det blive kendt, at vi holder øje med (ild)signalerne fra Lakish ud fra den vejledning, som min herre gav os; for vi kan ikke se (signalerne fra) Azeka. Dette ostrakon (beskrevet potteskår) er forog bagside på Lakish-brev fire, fundet sammen med 17 andre ostraka i portrummet i byen Lakish. Brevet dateres til efteråret 588, hvor babylonerne har taget de fleste judæiske byer, og kun Lakish og Azeka er tilbage. Brevskriveren melder nu, at man forgæves spejder efter ildsignalerne fra Azeka et tegn på, at denne by også er faldet. Biblical Archaeological Society. Forskerne strides, om brevene var sendt til den militære øverstbefalende i Lakish, eller om de i virkeligheden er kopier af officielle indberetninger skrevet på papyri og sendt fra Lakish til Jerusalem. Uanset hvilken forståelse, der er den rigtige, minder brevets afslutning stærkt om passagen i Jer 34,7: babylonerkongens hær gik til angreb på Jerusalem og de byer i Juda, der var tilbage, Lakish og Azeka. Kun disse to befæstede byer var tilbage af Judas byer. Noget tyder på, at brev nr. fire må være skrevet kort efter Jer 34,7, fordi der ikke længere er livstegn fra Azeka. Fundet af dette brev har også fået betydning for forståelsen af Jer 6,1. Dette vers oversættes nu tænd bavnen og ikke hejs mærket, fordi det samme ord optræder i slutningen af brevet i betydningen ildsignal. JUDAS BYER GØR JEG TIL ØDEMAR- KER, OG INGEN BOR DER (9,10) Jeremiasbogens tale om, at byerne overalt i Juda ville blive lagt øde, bekræftes af Fra assyriske relieffer får vi et levende indtryk af, hvordan assyrerne belejrede og angreb byer. Babylonerne på Jeremias tid har sikkert anvendt en lignende fremgangsmåde over for Jerusalem. På dette relief fra ca. 730 f.kr. ses, hvordan rambukke hamrer løs på byens mur, bueskytter skyder mod byens forsvarere, og andre stormer bymuren med stiger, spyd og skjolde. Tilfangetagne soldater får hovedet kappet af, mens andre hænger spiddet på store pæle. Archaeology Odyssey Selskab for Bibelsk Arkæologi

7 På assyrerkongen Sankeribs relief fra hans belejring af byen Lakish i 701 f.kr. ses tilfangetagne judæere, der må vandre i eksil med deres få genstande og småbørn siddende på vognen og med de større børn og kvinder gående barfodede foran. Okserne er udmarvede af sult. Situationen har sikkert været tilsvarende, da Jerusalems udhungrede indbyggere blev tvunget til at drage i eksil i 587 f.kr. Biblical Archaeological Review 1984/2. de arkæologiske resultater. Udgravningerne af Lakishs byport og citadel viser, at byen blev totalt ødelagt ved brand i 587. Portrummet, hvor de 18 ostraka blev fundet, var dækket af et tykt lag aske som efter en voldsom brand. Det samme er tilfældet for næsten alle byer i Juda, som er blevet undersøgt. I by efter by er der tydelige spor efter ødelæggelse på dette tidspunkt, og mange byer bliver ikke bygget op igen før adskillige generationer senere. I Benjamins område er billedet anderledes. Her synes næsten ingen af byerne at have ødelæggelseslag, og de synes at have levet videre uden afbrydelser. Tankevækkende er det, at Gedalja, hvem babylonerne indsatte som guvernør i landet, netop vælger en by i Benjamins stammeområde, Mispa, til nyt administrativt center efter Jerusalems fald (40,7-12). JEG UNDERSKREV DOKUMENTET, FORSEGLEDE DET (32,10) Midt under Jerusalems hårde belejring, hvor ingen længere tænkte på fast ejendom, købte Jeremias sin fætters mark uden for byen som et tegn på, at en fredstid atter ville komme for byen. BEDUINLEJR OPDAGET FOR FØRSTE GANG I det seneste nyhedsbrev fra Det Australske Arkæologiske Institut stod der en lille notits, som i sin ubetydelighed kan vise sig banebrydende. På en lokalitet i det nordvestlige Sinaj, tæt på Tell el-borg, som var en af faraos befæstninger på Vejen til Filistrenes land, har man udgravet resterne af en beduinlejr fra Moses tid. Nutidens beduiner var i stand til at ane konturerne af lejren ud fra svage farveforskelle i sandet. Men kort efter, at underlaget kom frem i lyset, forsvandt farveændringerne. Det er måske første gang, at en gammel beduinlejr fra bibelsk tid er blevet undersøgt arkæologisk. Fundet illustrerer, hvor svært det er at finde holdbare arkæologiske spor efter et folk på vandring. Det viser også, at når arkæologerne hidtil ikke har kunnet finde spor efter israelitternes ørkenvandring, kan det måske skyldes, at de ikke har gjort brug af beduiners evne til at aflæse farveforskelle i ørkensandet. 9

8 Profeten underskrev et skøde, rullede det sammen og bandt det med en snor, satte en klump fugtigt ler på knuden og pressede sit personlige segl ned i leret (Jer 32,9-14). I det såkaldte bullae-hus fandt man den hidtil største samling af seglaftryk i en arkæologisk udgravning. De kan entydigt dateres til Jeremias tid. Der er næsten ingen gengangere blandt navnene. Bogrullerne, som seglaftrykkene har siddet på, stammer fra mange forskellige personer, hvilket får udgraverne til at antage, at huset har rummet et offentligt arkiv. Jeremias skøde har måske været opbevaret i et hus som dette. KENDTE FOLK Det babyloniske felttog mod Juda i f.kr. gik hårdt ud over Judas byer og befolkning. Til sidst var kun Lakish og Jerusalem tilbage. Jeremiasbogen Jer 4,16; 9,10; 34,22; 44,2 Jer 5,16 Jer 6,1 Jer 6,6; 32,24 Jer 22,22-30; 24,1; 37,1 Jer 32,9-14 Jer 32,29; 39,8 Jer 34,7 Jer 39,8 Segl og bullae Jer 36,10 Jer 36,26 Jer 36,32; 45,1 Jer 37,3; 38,1 Jer 40,7 Arkæologiske fund omfattende ødelæggelse af de allerfleste byer i Juda fund af pilespidser mange steder i Jerusalems murbrokker Lakish ostrakon nr. 4: ildsignalerne fra Lakish og Azeka fund af belejringsvolde i Tell es-safi (Gat) den babyloniske krønike for året : kong Jekonja føres i eksil bullae-huset i Jerusalem: fund af 51 seglaftryk fra dokumenter omfattende askelag overalt i Jerusalem; det brændte hus Lakish ostrakon nr. 4: ingen livstegn mere fra Azeka omfattende ødelæggelser af Jerusalems huse og bymur bulla: Tilhørende Gemarja, Shafans søn bulla: Tilhørende Jerakme el, kongens søn to bullae: Tilhørende Baruk, Nerijas søn, skriveren bulla: Tilhørende Jukal, Shelemjas søn bulla fundet i Lakish: Tilhørende Gedalja, som er over huset Mange forskellige embedsmænd optræder ved navn i Jeremiasbogen. Nogle støttede Jeremias, andre var hans modstandere. I adskillige tilfælde er der fundet bullae med deres navne på. Blandt dem kan nævnes Gemarja, Shafans søn (36,10), som lod sit arbejdsrum blive brugt til oplæsningen af førsteudgaven af Jeremias Bog, Jukal Shelemjas søn (38,1), som tilhørte kredsen af stormænd, der opfattede Jeremias som en forræder, og Jerakme el, kongens søn (36,26), som fik ordre til at arrestere profeten. En bulla fundet i Lakish tilhørte en Gedalja, som er over huset. Mange antager, at denne Gedalja er identisk med den Gedalja, som babylonerne gjorde til guvernør efter Jerusalems fald (40,7). De mest kendte af dem alle er to bullae tilhørende Jeremias skriver Baruk, Nerijas søn. De to bullae har nøjagtig den samme vending som i den hebraiske tekst til Jer 36,32: Tilhørende Baruk, Nerijas søn, skriveren, med den lille forskel, at aftrykkene har Baruks navn skrevet fuldt ud: Berekjahu. Baruk, som skrev Jeremiasbogen efter profetens diktat, har altså haft mange andre skriveopgaver end at være hans sekretær. Jeremiasbogen bliver i høj grad bekræftet af de arkæologiske fund i Jerusalem og Judas byer. Fundene vidner om de to ba- 10 Selskab for Bibelsk Arkæologi

9 Byen Mispa i Benjamin (som de fleste identificerer med Tell en-nasbeh) var omgivet af denne bymur i slutningen af Kongetiden. Efter Jerusalems fald i 587 skiftede Mispa karakter fra at være en grænseby til et administrativt center. Den ene af de to bullae, som har tilhørt Jeremias skriver Baruk. Aftrykket bruger hans fulde navn Berekjahu, mens Bibelen anvender en forkor- tet form af navnet, Baruk. Man ved ikke, hvor aftrykket er fundet. Biblical Archaeology Review 1996/2. byloniske belejringer af Jerusalem, de hårde kampe og den totale ødelæggelse af hele Juda. Dertil kommer, at adskillige bifigurer i bogen har efterladt sig deres signaturer i form af seglaftryk. Også flere af de babyloniske militære topfolk i bogen kendes fra samtidige kilder. Meget tyder på, at bogen er skrevet af en, som har været ganske tæt på omvæltningerne i forbindelse med Jerusalems fald. I årenes løb har TEL behandlet, hvordan arkæologien kan belyse andre bibelske skrifter: Amosbogen: Arkæologisk lys over Amos bog (2003-2) Hoseasbogen: Hoseas Bog set under arkæologiens synsvinkel (2006-4) Jonas Bog: Jonas Bog hvad siger arkæologien? (2007-1) 11

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Bibelen You Can Trust It

Bibelen You Can Trust It Bibelen You Can Trust It Ledervejledning: Det er en kerneværdi i kristendommen, at Bibelen er troværdig. Målet med denne teen-samling er, at vise teenagerne, at de virkelig kan stole på, at Bibelen er

Læs mere

Tales of GloryTil brug i dit hjem

Tales of GloryTil brug i dit hjem Daniels Gud er den stærkeste og hjælper sit folk 1 Daniel i løvekulen Tales of GloryTil brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Dan 6,6-27 Rekvisitter: Grundsæt. Pointe: Daniels Gud er den stærkeste

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

DET GAMLE TESTAMENTE AARHUS UNIVERSITET ARTS ELSE KRAGELUND HOLT LEKTOR TEOLOGI FOR LÆGFOLK 27. AUGUST 2016

DET GAMLE TESTAMENTE AARHUS UNIVERSITET ARTS ELSE KRAGELUND HOLT LEKTOR TEOLOGI FOR LÆGFOLK 27. AUGUST 2016 DET GAMLE TESTAMENTE BIBELSYN 1 Menighedsfakultetet bygger på Bibelen og vor kirkes bekendelse og vil virke ud fra det syn på Bibelen, som er Bibelens eget, og som altid har været kirkens: Den er Guds

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 74-83 447-73 / 90-102,2-78 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (21,1-9): Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

DAVID OG GOLIAT BESØG. Bibeltime 2 DUKKETEATER I M498. soendagsskoler.dk BIBELCAMPING 2016 LEDERARK

DAVID OG GOLIAT BESØG. Bibeltime 2 DUKKETEATER I M498. soendagsskoler.dk BIBELCAMPING 2016 LEDERARK DUKKETEATER I M498 DAVID OG GOLIAT Af: Hanne Kristoffersen Tekst: 1 Sam 17 Rekvisitter Bordteater med wc-rulle-dukker (se nedenfor). Mindst 8 wc-rulle-dukker (nærmere beskrivelse i afsnittet om dukketyper)

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen Evangeliet, Matt. 2,1-12: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise

Læs mere

Jerusalem er landets hovedstad. Her er Guds hus, kongens palads, her skal festerne fejres. Det er landets hjerte. Jesus drog

Jerusalem er landets hovedstad. Her er Guds hus, kongens palads, her skal festerne fejres. Det er landets hjerte. Jesus drog Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. april 2017 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Zak 9,9-10; Fil 2,5-11; Matt 21,1-9 Salmer: SK: 176 * 447 * 449 * 57 * 192 * 208 * 209 LL: 403 * 220 * 200

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn.

Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. (Der henvises til Betty Lukens flonellograf og hæftet: Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher s manual.

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu dankinkbh.dk - Danmark-Norge fortsat som kongerige eller en del af Sverige? 2 Vaskekonen fra Vestergade Jeg sad og vaskede en masse tøj i køknet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 3. - 4. klasse Tutankhamon 1. Fælles gennemgang: Læs teksten sammen med eleverne. De kan følge med, mens du læser op. På den måde, bliver alle klar over, hvad

Læs mere

#1 At finde fred gennem biblen

#1 At finde fred gennem biblen #1 At finde fred gennem biblen Bibelen er en bemærkelsesværdig bog. Den er verdens mest solgte bog. Den blev skrevet over en periode af 1500 år af over 40 forskellige forfattere. Den består af 66 bøger,

Læs mere

EMU Kultur og læring

EMU Kultur og læring EMU Kultur og læring Forsvar, slotte og herregårde Mennesket har altid forsøgt at beskytte sig mod ydre fare. Gruppens sikkerhed har været højt prioriteret. Ansvaret har traditionelt været lagt i hænderne

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30.

2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30. 2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 234-219/ 244-240 Hinge kl.10.30: 234-219- 238/ 244-232- 240 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

30. nov. 2014 1.s. i advent. BK kl. 900. Strellev 1030. Der er dåb begge steder.

30. nov. 2014 1.s. i advent. BK kl. 900. Strellev 1030. Der er dåb begge steder. 30. nov. 2014 1.s. i advent. BK kl. 900. Strellev 1030. Der er dåb begge steder. Da Jesus drog ind i Jerusalem oplevede mange af byens indbyggere, hvad de længe havde længtes efter at opleve. Her var der

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv prædiken til 8. s. e. trin. I: Matt 7,15-21 i Strellev og Ølgod kirker den 6/8 2017. Ved Jens Thue Harild Buelund. Hvis

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 1 Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 Åbningshilsen I dag er vi til juleafslutning. Julen sluttes af og bliver til Hellig tre

Læs mere

GÅ IND I HOLD-DIG-VÆK-OMRÅDERNE. 2 søndag efter helligtrekonger

GÅ IND I HOLD-DIG-VÆK-OMRÅDERNE. 2 søndag efter helligtrekonger GÅ IND I HOLD-DIG-VÆK-OMRÅDERNE 2 søndag efter helligtrekonger Samaria, Samaria om et par dage kører jeg i en bus i Samaria. Det er et område af Israel som jøderne på Jesu tid betragtede som no-go-areal.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang 178 Han står på randen af sin grav 448 Fyldt af glæde 457 Du som gik foran os 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 473 Dit minde skal 366

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 29. november 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 29. november 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. november 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år Dåb DDS 448,1-3 + 4-6: Fyldt

Læs mere

16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet.

16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet. 1 16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet. Jesus opvakte Lazarus fra de døde fordi han elskede

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 7/4-2013 kl. 11.00 1. søndag efter påske Tema: Thomas Tvivleren HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 736 Den mørke nat forgangen

Læs mere

PROFETEN I GÅR, I DAG OG I MORGEN SALMERNE, ESAJAS OG JESUS

PROFETEN I GÅR, I DAG OG I MORGEN SALMERNE, ESAJAS OG JESUS PROFETEN I GÅR, I DAG OG I MORGEN SALMERNE, ESAJAS OG JESUS SØNDAG AFTEN SPØRGSMÅL HVAD ER EN PROFET? HVORFOR HAR VI PROFETIER? HVAD VAR GUDS ØNSKE FRA STARTEN? DER ER NOGET GALT I VERDEN. DERFOR HAR VI

Læs mere

Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig.

Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig. Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig. Den lige landevej ligger vidstrakt foran os, endeløs med små sving og små stigninger. Det gør os udmattede at se på

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Jeg er en vinder -4. Guds fulde rustning troens skjold

Jeg er en vinder -4. Guds fulde rustning troens skjold Jeg er en vinder -4 Guds fulde rustning troens skjold Mål: Målet med undervisningen er, at børnene ser hvordan djævelen prøver at modarbejde Herrens planer. Gud ønsker, at alle kommer til at tro på ham,

Læs mere

Flinte-flække. TIng. Stenalderen. Hvad blev den brugt til? Et vildt fund. Hvad er den lavet af?

Flinte-flække. TIng. Stenalderen. Hvad blev den brugt til? Et vildt fund. Hvad er den lavet af? Flinte-flække Vidste du... at flækker var stenalderfolkets alt-muligt-redskab? Flække Flækkeblok Tegning: Julie Lolk Flækkerne er lavet af flint. De hugges ud af en flintblok. Flinthuggeren brugte et mellemstykke

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække

Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 25. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække Salmer DDS 417: Herre Jesus, vi er her DDS 62: Jesus, det eneste DDS

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4.s.e. påske 2015.docx. Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4.s.e. påske 2015.docx. Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16. Det er forår. Trods nattekulde og morgener med rim på græsset, varmer solen jorden, og det spirer og gror.

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

EN HÅNDSRÆKNING. Prædiken af Morten Munch 4 s e hellig3konger / 2. feb. 2014 Tekst: Matt 14,22-33

EN HÅNDSRÆKNING. Prædiken af Morten Munch 4 s e hellig3konger / 2. feb. 2014 Tekst: Matt 14,22-33 Matt 14,22-33, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e hellig3konger / 2. feb. 2014 Tekst: Matt 14,22-33 EN HÅNDSRÆKNING På dybt vand I salmen, som vi lige har sunget, sang vi: 'halleluja for hånden' (DDS 479,v5).

Læs mere

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30.

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. 19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 332-347/ 348-62 Vinderslev kl.10.30: 332-347- 337/ 348-477- 62 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

studie Den store strid

studie Den store strid studie 3 Den store strid 22 Åbningshistorie Det er mit ord mod dit! snerrer han, mens han kigger på kriminalbetjenten med det selvsikre, urørlige blik. Jeg siger, jeg er uskyldig. Du siger, jeg ikke er.

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

LIVSLYSET OVER LIVSVEJEN

LIVSLYSET OVER LIVSVEJEN Joh 8,12-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Helligtrekongers søndag; 5. jan. 2014 Tekst: Joh 8,12-20 LIVSLYSET OVER LIVSVEJEN Epifanitidens lys- og vandringsmotiv Helligtrekongers søndag kaldes også epifani,

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Historie Færdighedsmål: Kildearbejde: Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber

Læs mere

Jerusalems ødelæggelse

Jerusalems ødelæggelse 10 Jerusalems ødelæggelse TIL SABBATTEN 5. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den; går det den godt, går det også

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Videnskaben viser vej!

Videnskaben viser vej! Demo - forår 2013: Er Bibelen historisk korrekt? eller Er Bibelen en usikker blanding af sandhed & myter? Videnskaben viser vej! - observationer og kendsgerninger. Vi ser bl.a. på Josef, flugten fra Ægypten,

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

Undergang eller. Overgang

Undergang eller. Overgang Undergang eller Overgang Det Todelte Andet Komme Første type tekst Jesus kommer I skyerne 1Thess 4:17 Jesus samler signe egne 1Thess 4:16-17 Jesus kommer for at belønne Rom 14:10; 1Kor 3:11-15; 2Kor 5:10

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

APOKRYFE SKRIFTER Bel og den Dragon af KING JAMES bibel Bel og dragen

APOKRYFE SKRIFTER Bel og den Dragon af KING JAMES bibel Bel og dragen APOKRYFE SKRIFTER Bel og den Dragon af KING JAMES bibel 1611 www.scriptural-truth.com Bel og dragen Bogen af Bel og dragen [i Daniel] Historien om ødelæggelsen af Bel og dragen, Afskåret fra slutningen

Læs mere

Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset

Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset KORSETS OPHØJELSE Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset Efter Jesu død på Golgata forsvandt korset fra det sted, hvor Jesus blev korsfæstet. Da de jødiske ledere så de mange mirakler som

Læs mere

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN 2. Påskedag 2015, Hurup og Gettrup Lukas 24, 13-35 Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN Har du oplevet, at det hele bare er gået i stå? Det, som du sådan havde regnet

Læs mere

Judas fem sidste konger

Judas fem sidste konger 3 Judas fem sidste konger TIL SABBATTEN 17. OKTOBER 2015 Ugens vers Introduktion Han fældede retfærdig dom for hjælpeløse og fattige, og det gik ham godt. Er det ikke at kende mig? siger Herren (Jer 22,16).

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2016 Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Matt. 21,1-9. Bording.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2016 Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. 27-11-2016 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2016. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. Der er ingen overraskelser. At følge kirkeårets gang er som at genbruge en gammel julekalender. Vi ved på forhånd hvilke

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

Prædiken til 2. Påskedag kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. Påskedag kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 2. påskedag 408 Nu ringer alle klokker 222 Opstanden er den Herre Krist 234 Som forårssolen 241 Tag det sorte kors fra graven Nadververs 478 v. 4 af Han står

Læs mere

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i FÆLLES MED DEM Gl Autoriserede. 1965 Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i overensstemmelse med sin egen viljes beslutning,

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Kriterierne for at blive frelst eller fordømt er barmhjertighed og næstekærlighed. Har vi ydet næstekærlighed og barmhjertighed?

Kriterierne for at blive frelst eller fordømt er barmhjertighed og næstekærlighed. Har vi ydet næstekærlighed og barmhjertighed? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. november 2015 Kirkedag: Sidste søndag i kirkeåret/a Tekst: Matt 25,31-46 Salmer: SK: 568 * 276 * 370 * 278 * 277,4 * 431 LL: 568 * 276 * 278 * 277,4

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7 Bibelgnask 2 Sam 7 Bibelgnask Dommerne frelste folket Moralsk forfald Ruth Introduktion til 1-2 Sam Første Samuelsbog Samuelsbogen Anden Samuelsbog 1 Sam 2 Sam 1-7 8-15 16-1 2-9 10-20 21-24 Kaldelse af

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere