Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2005"

Transkript

1 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2005 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt

2 Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt Tryk Grafo 2 Reklame, Nakskov Strømstæren udsendes til DOF s medlemmer i Storstrøms amt og abonnenter. Årsabonnement: kr. 80,- Løssalg: kr. 30,- Priserne er incl. porto. Redaktion Lokalbestyrelsen Indhold Indhold 2 Fra redaktionen 3 Avnømøde 3 Mindeord for Jens Mortensen 4 Falsters største hættemågekoloni 6 Nonne gjorde haneben 6 Fugletur til Møn 8 Julemøde 9 Og så skød han sneuglen 10 En laaang tur 11 Turen til Håslövs enge 12 Nyt fra fugleværnsfonden 15 Et udpluk fra min scrapbog 16 Markeder 17 Ture og møder 18 Feltbissernes Krambod 21 Adressesiden 27 Strømstærens adresse v) Michael Thelander Løjtoftevej Nakskov Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Nr. Deadline Udkommer Forsiden 1 1. feb. marts 2 1. maj juni 3 1. nov. december Rødstjert Svend Frederiksen. 2

3 Naturen og DOF i udvikling - Årets særarrangement Avnø Naturcenter lørdag d. 20. august 2005 kl ca Mødested: P-pladsen ved flyvertårnet på Avnø. Husk madpakke, så giver DOF-Storstrøm øl/vand og kaffe og kage. Vi lader naturen forandre sig, men i vore dage er det for at opfylde nogle andre mål end det var for en generation eller to siden. Avnø gennemgår i disse år en spændende udvikling fra militær flyvestation til rekreativt naturområde. Finn Jensen fra lokalbestyrelsen er med til at forme området fra sin plads i Avnøs brugerråd og han vil guide os rundt i området. Efterårstrækket er godt i gang og der vil være mange vadefugle og ænder at se på bl.a. i områdets nye søer. DOF skal også følge med tiden og det er blevet særligt aktuelt i forbindelse med kommunalreformen. Hvordan skal DOF-Storstrøm se ud, når Storstrøms amt bliver nedlagt pr. 1. januar 2007? DOFs hovedbestyrelse har gjort sig nogle tanker og igangsat diskussionen. Foreløbigt har Repræsentantskabet arbejdet med en række modeller og tanker. Men vi har brug for at endnu flere kommer med deres synspunkter på vores forening, som den er i dag på godt og ondt og hvordan man ønsker den skal være i fremtiden. Fra lokalafdelingens side skal vi afrapportere inden 1. september og vi har derfor brug for din mening på dette debatmøde, som vi holder efter vi har nydt fuglene i området. Hvad skal der laves om? Amterne nedlægges og de har hidtil været vores geografiske grænse. Men skal vi da følge de nye regioners grænser? Det er meget store enheder og vil betyde at vi skal sammenlægges med DOF-Vestsjælland? Måske det er mere relevant at kikke efter de nye storkommuner? Det vil betyde større eller mindre ændringer alt efter hvor skillelinjen bliver trukket. Men der kan være andre grænser, som er mere passende f.eks. naturtyper eller de nye regionale centre, som DMU skal etablere. Men hvad med indholdet? Hvad skal vi beskæftige os med lokalt og hvad skal vi overlade til Fuglenes Hus? Hvilke forventninger har du til din lokalafdeling i fremtiden? Vær med til at pege på de vigtigste ting, som vi ikke må risikere at tabe på gulvet, når eller hvis vi laver om på vores organisation i og af DOF. Er du forhindret i at deltage så send dine forslag til DOF-Storstrøms lokalafdelingsformand. Lokalbestyrelsen håber på godt fremmøde, så vi også fremover kan have en stærk og velfungerende lokalafdeling! Fra redaktionen Strømstæren i farver Mange DOF-medlemmer har overfor redaktionen givet udtryk for et ønske om at Strømstæren kunne trykkes i farver, og at layoutet i Strømstæren kunne ændres. Nu er et af ønskerne delvist opfyldt, da en del af dette nummer af Strømstæren er i farver. Et nyt layout må lade vente på sig. Trods farvetrykning er blevet billigere er det stadigvæk noget dyrere at trykke i farver, og derfor er det foreløbig udvalgte sider, der trykkes i farver, og det bliver først og fremmest forsiden. Digitalt fotokartotek Flere og flere ornitologer fotograferer nu med digitalt kamera, og Strømstæren modtager også flere og flere digitale fotos. Det er nu redaktionens idè at samle disse fotos i et DOF-Storstrøm kartotek på en ekstern harddisk, hvorfra fotoerne er lige til at benytte i Strømstæren, så derfor opfordres DOF-medlemmer til at sende digitalfotos af fugle, natur, ornitologer m.v. til Strømstærredaktøren. Send dog ikke for mange digitalfotos ad gangen, da min webmail kun kan indeholde 10 Mb, så der skal fjernes mails inden den kan optage nye. Der ydes ikke økonomisk kompensation for billederne, ligesom der ikke er nogen garanti for at fotoerne vil blive brugt i Strømstæren, men i de tilfælde fotoerne bliver brugt vil fotografens navn blive angivet. Det kan også ske at enkelte farvefotos vil blive trykt i sort/hvid, da som ovenfor nævnt er farvetrykning noget dyrere. ---Michael Thelander 3

4 Mindeord for Jens Mortensen Af: Palle Nygaard, DOF-Storstrøms lokalafdelingsformand I april måned døde DOF-Storstrøms tidligere formand Jens Mortensen 63 år gammel. Jens har været formand i det meste af lokalafdelingens levetid. I de 20 år ( ) han var lokalafdelingens formand var Jens med til at udvikle lokalafdelingen til det vi kender i dag, og der var mange opgaver store som små, der skulle løses. Jens har været engageret i "alt" lige fra produktion af redekasser til tårnfalke i beskæftigelsesprojekter, bestyrelsesarbejde, oprettelse af jagt og forstyrrelsesfrie områder, tællinger, ture, tirsdagsmøderne i Næstved, Projekt Fuglenes Danmark, etablering af Gedser Fuglestation, til redaktør for Strømstæren. At det lokale var i orden var vigtigt. Da der skulle skiftes redaktør for Strømstæren var det naturligt for Jens at kaste kræfter i dette, og der blev klippet og klistret i de sene nattetimer, skaffet fotografier og artikler, som jævnligt måtte skrives selv. Jens lagde en kolossal indsats i bestyrelsesarbejdet i næsten 20 år, men alligevel var han ofte frustreret og utilfreds med sin egen indsats på grund af de mange vigtige og spændende opgaver som der var at tage fat i. Efter et langt bestyrelsesmøde måtte Jens tit hjem og rette afleveringsopgaver til gymnasiet, for både fuglene og skolen skulle passes. I foreningslivet var det vigtigheden af det lokale og demokratiet i foreningen. Repræsentantsskabsmøderne kunne være lange og seje at komme igennem, og som måske oven i købet lå på dage, hvor Jens helst ville have været i felten og tælle, men alligevel var han trofast som få. En af de ting han gik meget op i var Hovedbestyrelsen, dens arbejde og dens udpegning. Det var vigtigt for Jens at lokalafdelingerne ikke blev tromlet ned, men at der var en ligevægt mellem repræsentantskabet i form af lokalafdelinger og HBs gøren og laden. Jagt har altid været en af Jens' mærkesager. Han deltog i skudtællingsprojektet år efter år for at bidrage til overvågningen af jagttrykket i Danmark og levere den vigtige viden, som Jens mere end nogen anden vidste hvor vigtig det var, hvis DOF skulle have en slagkraftighed, som Jens ønskede af et brændende hjerte. Han sad i DOF s fredningsudvalg, som siden er blevet omdøbt til naturpolitisk udvalg og var der noget som Jens havde en mening om, var det netop naturpolitik. Bl.a. i forbindelse med oprettelse af de mange jagt- og forstyrrelsesfrie områder i Storstrøms Amt fik han forhandlet sig frem til gode udgangspunkter for de ornitologer, der skulle forhandle i de lokale brugergrupper, ligesom han var parat med gode råd, når forhandlingerne i de lokale brugergrupper blev tilspidset. Og naturligvis kæmpede han meget for en udvidelse af det jagtfrie område i det område han holdt allermest af nemlig Dybsø-Karrebæk fjord området. Jagten var intens, og ynglefuglene havde ikke for gode kår, og det var en af Jens store fortjenester at få det på plads. I det hele taget blandede Jens sig gerne i diskussionerne og han var en god og saglig formidler som var klædt godt på, når forhandlinger med jægere eller myndigheder skulle gennemføres. Jens havde en særlig evne til at engagere unge mennesker. Her kom hans livslange arbejde som gymnasielærer ham givetvis til gode. Adskillige af de yngre folk som i dag er aktive enten som stærkt engagerede frivillige eller uddannede erhvervsbeskæftigede indenfor naturområdet har trådt deres barnesko i ornitologien sammen med Jens som føl, inden man var klar til selv at stå på egne ben og deltage på lige fod i optællingsarbejde. Det var hans bud på ungdomsarbejde: Målrettet og effektivt. Jens arrangerede ture i massevis. Han holdt af det nære og holdt meget af en tur i Rådmandshaven eller på Ydernæs. Det var ikke hitkulturen som fangede Jens. En sjælden fugl kunne være spænden- 4

5 de, men kun hvis den var der, hvor Jens plejede at se på fugle, f.eks. en sneugle på naboens tag, da han boede midt i Næstved by eller en islom i sommerdragt i Holmegårds mose, som også var et af de foretrukne steder. Jens arrangerede også foredragsaftener i en lang, lang årrække. Det var ingen let sag altid at skaffe en foredragsholder og var det ikke lykkedes at finde en, stillede han gerne selv op og delte ud af sin store viden. De fuglegrupper som stod Jens nærmest var nok rovfugle og ænder/gæs/vadefugle. Det var arter som Jens gennemførte mange tællinger omkring, og som han nød at opleve og formidle. At han nåede at opleve Projekt Ørn opstå og efterfølgende - nogen vil sige uafhængigt - at opleve havørnene indvandre med sin hovedbestand i netop hans amt må have været en stor tilfredsstillelse for Jens. Han blev selv redekoordinator for ørneparret på Gavnø, som han nåede at få mange oplevelser med fra hans hjem på Skovgården med udsigt til Fladstrand som i de sidste mange år var STEDET og fuldt ud dækkede Jens` behov for at kikke på fugle. Jens har dog været ude i verden og se på fugle, og særlig en tur til Svalbard gjorde et stort indtryk på ham. Jens var ikke til de varme lande men til den nordiske flora og fauna. For flora og fauna var også vigtigt, for han var ikke den smalle ornitolog. Han tænkte på helhedsbilleder i naturen. Begreber som økologiske korridorer var netop børnelærdom for Jens. Jens blev bisat en smuk dag i starten af maj. Det var en bevæget afsked for os, og man var ikke i tvivl om, at Jens havde haft en stor kontaktflade i hans liv, da Vejlø kirke var fyldt til sidste plads. Da Jens' kiste blev kørt bort og klokker tav brød solsortens smukke, melodiske sang igennem som et sidste farvel til Jens. Æret være hans minde. I anledning af Jens Mortensens bisættelse Til alle fuglevennerne. Den 28. april mistede jeg min højtelskede mand og bedste ven. Til hans bisættelse i Vejlø kirke d. 6. maj kom der ca. 200 ligesom der var blomsterhilsener fra endnu flere. Det glæder mig utroligt meget, at Jens havde en plads hos så mange mennesker. Til gengæld er det svært for mig at nå ud til hver enkelt med en personlig tak. Strømstæren har haft en særlig plads i vores hjem i de mange år, hvor artiklerne blev klippet og klistret på vores spisebord af Jette Mejer og Palle Nygaard, mens Jens sad ved sin første computer og lagde sin pertentlige hånd på den sidste artikel. Der blev dengang brygget mange kopper te i de sene aftentimer efter deadline, men hyggeligt var det. Derfor vil jeg gerne benytte Strømstæren til at sige alle de mange fuglevenner tak for jeres deltagelse ved Jens' bisættelse. Jens' kikkert har sin faste plads i vinduet med udsigt over Fladstrand. Jeg vil fremover ydmygt gøre mit bedste for at vedligeholde den og vores rige fugleliv set fra vindueshøjde. To uger før Jens døde kørte en kollega ham over til Gavnø, så den sidste fuglehilsen fra Jens må blive, at "hans ørne" trives og er på deres plads. Venlig hilsen Birgitte Munch-Steensgaard 5

6 Falsters største hættemågekoloni Af: Niels-Jørgen Tortzen Det ser ud til, at Falsters største hættemågekoloni i Hasselø Nor igen er kommet på fode efter et par år nede. Noret, som i snart 100 år har været overladt til Nykøbing sukkerfabrik og er lukket område, har mellem sine ca. 20 slambede et enkelt med en lille ø. Det er denne rævesikre ø, som hættemågerne bejler til. I fjor, da det så ud til, at søen skulle tørlægges, henvendte DOF på LF sig til fabrikken. Måske er det det, der har hjulpet. I hvert fald var der 24. april en sværm af larmende hættemåger, mindst 200, over denne sø. De sidste par år har det været meget småt med unger af vores mindste måge, der jo er god til at give ænder fred til at ruge, fordi de straks slår alarm, når noget nærmer sig. Måske husker nogen artiklen i Strømstæren nr. 4 i 2001 om ca. 70 ællinger af fem andearter, samlet i denne sø. Da var der kun ca. 100 hættemåger. Klyden er i øvrigt også tilbage i Hasselø Nor i lidt større antal. De sidste år har der kun været nogen enkelte. Den 24. april var der 14. I Bøtø Nor talte jeg 20 klyder den 10. april, Klyde. Foto: Søren Haugaard men her har den vist, modsat Hasselø, sjældent ynglesucces. Der er også bedre forhold for den i det vældige område på Hasselø, hvor der jævnligt er lavvandede søer. Nonne gjorde haneben - Dykænder rykker højere op i Guldborgsund Af: Niels-Jørgen Tortzen Kun få moderne fuglekiggere kender vist det sjove, gamle navn på den Lille Skalleslugers han: Nonnen. Vi finder det første gang hos Niels Kjærbølling, ham der skrev den første rigtige danske fuglebog, Danmarks Fugle i Skalleslugerhannens kridhvide dragt med de sorte tegninger mindede i den katolske tid folk om en nonnes ordensdragt. Så måske kan vi ligefrem heraf slutte at navnet er mindst 500 år gammelt? I denne vinter har jeg set en nonne, der opførte sig usædvanligt. Det var på Guldborgsund ud for Prinsholmvej i den sydlige del af byen, hvor jeg jævnligt kommer på morgentur. Første gang, jeg fik øje på den smukke, lille andefugl, der er så lys, at man kan forveksle den med en måge på vandet, var den 28. januar nær Lergraven, en lille lystbådehavn. Da lå den sammen med fire store skalleslugere. Men den 20. februar klinede den sig næsten op af en smuk hvinande-han og nærmest kurtiserede den ved stadig at svømme efter den. Den 24. var det endnu mere tydeligt: da hvinanden lettede, fulgte den tæt med, og jeg kun- 6

7 ne tydeligt se, hvor meget mindre den er end Hvinand. Men den 25. var kærlighedseventyret hvis det var sådan et! forbi for den lille fyr fra den sibiriske tajga: Hvinanden havde fundet sig en hun, som den lå lige ved siden af 8. marts. så jeg nonnen igen mellem hvinænder, og 21. marts og 1. april påny, nu ved to hvinande-hunner. Siden har jeg ikke set den. Måske søgte den bare vinter-selskab? Dykænderne kommer i øvrigt længere og længere op i Guldborgsund, sydfra. Måske på grund af renere vand? I august 2004 så jeg et antal, der svingede mellem 8 og 13, af unge Hvinænder i sundet syd for Lergraven. Formodentlig et eller to kuld, opvokset i redekasse. Og den 23. april lå der et meget smukt ederfuglepar neden for Nykøbing sukkerfabrik, hannen sort-hvid med lysegrøn nakke, hunnen med en fin, brunvatret ryg. Tidligere har jeg set enkelte ederfuglehunner helt inde i havnen i Nykøbing, men et par om foråret er noget nyt. Fiskerne har de sidste år fortalt, at der nu ses ederfuglekuld helt inde ved Hasselø plantageby. Flyvende Nonner. Foto: Søren Haugaard. 7

8 Fugletur til Møn Af: Bent Nielsen Tirsdag den 22. marts 2005 skulle det være. Efter nu at have holdt et par dages ferie sås den små Ann Marker i DR1`s vejrudsigt at være mig mildt stemt og lovede høj sol og kun en let brise svingende fra sydøst til sydvest eller ingen vind overhovedet. Måske ikke det bedste vejr på Gedser Odde efter svoger Palle`s udsagn, hvilket så lokkede mig til at føre køretøjet i en mere østlig retning nemlig Møn. Der var ikke et øje tørt, da jeg bevæbnet med kikkert, Lars Jonsson samt Politikens Fugleguide i den ene hånd samt en kande kaffe, madpakke og en spandauer i den anden hånd drog mod sydøst, kl. var da 08:15. Nu skulle der ses fugle. Men ak.allerede 5 km syd for Næstved fik jeg den første næroplevelse med et på tidspunktet endnu uidentificeret flyvende objekt. DUNK sagde det mod bilen. Fandens til start på dagen. Ind til siden og tilbage og se på UFO`en. Det viste sig at være en solsort han, der i sin iver efter at tilbyde sin assistance til det modsatte køn for det tilstundende forårs aktiviteter ikke havde taget højde for japansk højteknologi i form af en Toyota Avensis. Den havde desværre taget turen til en for den forhåbentlig bedre verden, og områdets solsortehunner havde en bejler mindre. Vel ankommet til Klinteskoven parkerede jeg højteknologien ved vandrehjemmet, hvorefter jeg gik ned gennem Jydelejet. Sikken en natur og stilhed, og her mener jeg stilhed fra hverdagens normale støjsendere i form af skolebørn på min arbejdsplads samt læreres krav om det ene og det andet. Sikken en fred var det første der faldt mig ind, ingen vind og susen i træerne, men så alligevel. Der var ikke stille - en veritabel kakofoni af fuglestemmer slog en i møde efter de første m. Der var også lige et par heste i folden der skulle klappes, de kunne helt sikkert huske mig tilbage i 1997, da de fik brødskorper m.m., men en spandauer her og nu ikke tale om. Selv om jeg ikke havde erfarne ornitologer at støtte mig til, kunne jeg da identificere gulspurv, solsort, gråkrage, blåmejse, musvit, grønirisk, dompap samt store flokke af skovduer gennem Jydelejet. På Aborrebjerget var jeg ca. kl. 9:45 og som det første kom en havørn glidende forbi et lille nr. længere væk end campingpladsen mod nordvest. Nu havde svoger Palle jo fortalt om Ålebæk Strand, hvor jeg aldrig havde været, og ud fra kortet kunne jeg se at retningen ikke var helt tosset, så bemeldte havørn kendte også vejen. For at det ikke skulle være løgn gentog seancen sig en lille halv time senere, hvor noget familie, bror eller søster kunne jeg ikke se, fløj i samme retning. I samme tidsrum viste sig også et par undselige musvåger. Ingen traner endnu. Aborrebjerget, ca. 146 m o h er alligevel en kold affære, når man skal holde hele dagen, så jeg drog mod Ålebæk Strand. For enden af strandvejen var P-pladsen fyldt op (der holdt en tysk bil) Der er godt nok ikke meget plads, men midt i min iver efter at få vendt bilen kom en kileformet hale til syne over en nærliggende gård. Lange slanke vinger, den her kile og Jonsson ja så resolverede hele forsamlingen, at det måtte være en rød glente. Nu har finansministeren ikke forsynet mig med midler til indkøb af et scop, så på stranden var ikke meget at se ud over 6 8 personer, der stod i vand til livet og med en kæp kastede snore ud i vandet mærkelig interesse (nej det så nu ganske hyggeligt ud, og samme interesse kan da også kommer over mig, om end ikke på samme vis, men hellere fra tør grund). På vej tilbage mod bilen sås en lidt rodet formation af brede vinger og lange ben og 7 traner fløj rundt og frem og tilbage og kunne åbenbart ikke blive enige om ruten men sluttede med at trække langs kysten mod vest. Det gjorde jeg også og aflagde en visit på Nyord. Om de 7 fra før havde fundet en flok 8

9 kompisser eller der var tale om en ny flok vides ikke, men her var formationen i orden. Lederen havde helt styr over tropperne og var klar over retning og hastighed, for alle 17 traner fløj med millimeter præcis afstand til hinanden mod nord ud over vandet. Det kalder jeg flot formationsflyvning og ikke det rod de første 7 lavede. Rart at der er nogle der har orden i tingene, når man nu ser på. Da der i mit hjem gives opgaver som ikke laver sig selv, var det tid at suse hjemover og i sagens natur valgte jeg helt bevidst en anden trækrute af frygt for repressalier fra familie og pårørende til den af mig ihjelkørte solsort. At posten så samme dag havde afleveret et brev fra skattevæsenet med besked om tilbagebetaling af for meget betalt skat var jo bare med til at fuldende en i forvejen god dag. Julemøde. Lørdag d. 26. nov. kl Mødested: Medborgerhuset i Vordingborg. Først går vi en tur ned til havnen og ser på rastende andefugle og måger. I Medborgerhuset vil der være en buffet kl og senere eftermiddagskaffe for en samlet pris á 125 kr. Svend Frederiksen vil udstille nogle fuglefotos. Og tag fuglebøger, blade og kikkerter med, som I vil bytte, give væk eller sælge. Alle DOF ere er velkomne også dem der bor i Nakskov, Fakse, København og på Fyn! Tilmelding til Lisbeth Petersen, tlf Indbetaling til Jyske Bank reg.nr kontonr eller girokonto , mærket Julemøde og telefonnr. senest mandag 14. nov. 9

10 Og så skød han sneuglen! Af: Lisbeth Pedersen Fortsættelse af Det historiske Hjørne fra Fladsågården. I maj 1888 skriver C.F. Gasmann til professor Lütken, Universitetets Zoologiske Museum, at han mener at have set en steppehøne flyve op fra en af sine kløvermarker, og efter at have læst Brehms Store Naturhistorie er han blevet yderligere bestyrket i sin antagelse. I slutningen af november så C.F.G. påny en steppehøne omtrent samme sted, hvor han havde set en i maj. Denne gang underrettes Dansk Jagttidende. (Og at her stadig er ualmindelige høns i området, så vi i 1995, da en Rødhøne passerede Myrup og senere blev fotograferet på Højbjergvej ved Vester Egesborg) Sneugle. Foto: Svend Frederiksen C.F.Gasmann var en stor fuglekender; han skriver i januar 1892: Hr. Conservator Scheel. Til svar på deres Forespørgsel tjener, at her i Halvtredserne fandtes mange Ringdrosler, med stor hvid Krans, nu ser jeg dem aldrig. Ligeledes mange Tredækkerbekkasiner, nu saa godt som ingen. Ligeledes til ind i Tredserne Brokfugle, nu ingen. Af Spætter findes her ikke faa, men Grønspætter har jeg ikke set siden blev der her på Fladsaagaard skudt 2 Brushøns. I 1857 skjød jeg i et Pilehegn på Myrupgaarden 1 Vendehals. Saavidt jeg husker, skjød jeg Sneuglen her på Fladsaagaard i Novb I 1882 saae jeg en meget stor Hornugle, i 1884 en Ellekrage her. Den 1ste October 1887 skjød jeg paa Myrupgaard en Nøddekrige. Agerhønsene ere nu (igen) ret talrige. Skovduerne indfinder sig i Granplantagerne i stor Mængde. Dette brev følges op i februar med: (sidst) skrev jeg, Skovduerne indfinder sig det er ikke rigtig correct, det er Ringduen af Skovduer har jeg kun set ganske faa, i en lille Egeskov (Løjed) skjød jeg en Skovdue. I Septb blev der ved AAen i en lille Rørholm skudt en Grønbenet Rørhøne. I min Have er mange Kilder, samt en Park, der optager dette vand; ved denne Park opholdt sig i Beg. Af Halvfjerdserne til Slutningen af Firserne, 1 á 2 Isfugle, i de 3 sidste Aar, har jeg desværre ingen set. Raagerne tage stærkt til; i min lille Egeskov satte en Coloni Bo i Foråret 1881 (hvor jeg sidste Aar) talte 311 Reder. I mine Drengeaar, da markerne og isærdeleshed de høie Bakker var stærkt bevoxede med Tjørn, fandtes her mange Tornskader, nu ser jeg dem sjældent. 10

11 En laaang tur - Knudshoved 12. juni. Af: Lisbeth Pedersen Vel mødt på p-pladsen i skoven gik 14 deltagere, minus 3, der havde taget cyklerne med, mod Draget. Vejret kunne blive både sol og regn, og det gjorde det, mest sol, især om eftermiddagen. Igennem skoven mod den sydlige strand så og hørte vi mange småfugle bl.a. Sortmejse og en del af sangerne. De store myretuer blev studeret, mens Stor Flagspætte trommede. På Storstrømmen var der en del Skarv, Hættemåger, Ederfugle med ællinger (jeg talte i alt 58 Ederfugleællinger på vejen ud til spidsen af Odden), Gråstrubet Lappedykker m. fl. Vi gik på stien langs stranden og her så vi en dværgmuserede, placeret ca. ½ m oppe i en slåenbusk. Den var kuglerund og lavet af tørre strå. Lidt længere henne blomstrede Strandkålen meget flot. Og Nattergalen lod for første gang sine triller slå, den hørte vi mange gange på hele turen. Næste oplevelse var 5 ræveunger, der legede på stenene neden for skrænten, mens rævemor så på. Vi fortsatte og hørte Sanglærken og Gærdesangeren på meget nært hold. Længere fremme stødte vi på resterne af et rålam, lidt senere kvækkede den grønne frø første gang og en Blåfugl fløj i græsset. Nu nåede vi ud til en meget smuk lille sø, hvor Vandranunkler og en meget flot rød blomst (som et spir) ragede lidt op over vandet. Og her lod Klokkeføen sin stemme lyde (som når man blæser i en flaske) og endelig så vi den også. Rørhøgen kom lige et smut forbi, en gammel hun med slidte og manglende fjer. Lige inden vi nåede Draget kom en flok Vadefugle cyklende, anført af Hans Lind. Men vi gik over på Odden, og der ventede de 3 andre fra vor gruppe. De havde siddet og studeret Avnøfjordens liv med bl. a. Havterner. Lige før den Småbladede Løn var alle egetræernes blade ædt væk, så det måtte lige undersøges nærmere, og vi fandt en lille målerlarve ca. 1½ cm lang, der åbenbart åd løs. Det var mange store egetræer, der var bladløse. - Vi var nu på udkig efter Rødrygget Tornskade, men nej. På engen lidt senere hørte vi Rørspurv og så Fiskehejre, og det var også her, der blev fanget en lille frø, som Lars belærte os om, var en Springfrø. På stranden gik Stor Præstekrave og Strandskade. Lidt oppe ad en bakke var der en rævegrav, og her poserede 4 gravænder. Ved det velkendte klokkefrøhul spiste vi vor madpakke, men lige inden var en stor snog rendt ned i et hul, så kun to fik set den. Nu kom en flok vandrere fra Næstved forbi os, så vi var ikke ene på Odden. Og det var også her, at 5 deltagere gik hjemad igen, for det er en laaang tur. På vej mod spidsen af Odden lå der 6-7 døde svaner fra i vinters, men de havde ingen ben, så vi kunne ikke se om de var ringmærket. Ligeledes fandt vi resterne af fasaner, der var ædt af rovtøj. Vejret var fint, da vi besteg toppen af spidsen, men ikke noget liv på vandet af betydning. På hjemturen hørte vi Karmindompap og Gøg, så en stor Oldenborger (insekt), der var ved at grave sig ned, og fandt en død spidsmus, men Lars kunne faktisk høre de levende også. Lige før den gamle Knudskovgård i et vandhul, lå der Grå- og Krikandrikker, et par Viber og et Rødben. Og efter gården fløj så endelig den Rødryggede Tornskade i buskene lige foran os, og alle så den. Igennem skoven sang Sangdroslen og Gærdesmutten for os, men nu føltes vejen meget lang til p-pladsen. Vi drog af sted kl og kom retur kl efter en meget oplevelsesrig tur. *** 11

12 Turen til Håslövs enge i Skåne! Af: Børge W.Hansen/Næstved Lørdag den 21. maj kl morgen, drager et hold fugleentusiaster (30 ialt) på en weekendtur til Skåne, med hoved-attraktionerne "Stenshuvud" ved den skånske østersøkyst og "Kristiansstads Vattenrike", der udgøres af de nederste 30 km. af "Helgeån" til dens udløb i Østersøen. Her indbefattet bl.a. "Håslövs Änger" og "Hammarsjön" ved Kristiansstad - samt hvad der ellers kunne findes på i området, under vore to udmærkede turledere Palle Nygaard og Lars Christoffersen s ledelse. Vejrudsigten er ikke den allerbedste, men indtil videre er det i det mindste tørvejr. Om så solen kommer på himlen er en anden sag, måske ovre "hinsidan"? - vi skal jo heller ikke "male fanden på væggen", lad os nu se, fuglefolk har det jo ikke med at give op for "Bollemælk". Jeg, som referent af denne rapport, støder til på Vordingborgvej i Næstved kl videre til Næstved station for at samle op, næste hold tages på ved motorvejen i Rønnede, og så går det ind ad motorvejen mod Øresundsbroen. Sidste hold skal tages op ved Kastrup lufthavn. Da alle deltagere nu er vel ombord, bydes velkommen til turen, og vi får forelagt dagens program, som det er tænkt gennemført. Første stop bliver ved Krankesjön, hvor nogen af deltagerne har været flere gange, som deltagere på årenes ørneture, men ikke tidligere ved forårstide. Vi er fremme ved Krankesjön ca , og her holdes et stop på 3/4 time så vi kan få lejlighed til lidt medbragt morgenkaffe, Der er jo folk med, som har været meget tidligt oppe og nok kunne trænge til en kop kaffe og et stykke brød. Da vi stiger ud af bussen mødes vi af et kor af småfugle og især en meget nærtsiddende nattergal (total artsliste for hele turen følger sidst i beretningen). Der kigges og lyttes intenst indtil, der bliver meldt afgang herfra med kurs mod Stenshuvud, og her er vi fremme ca Her ved Stenshuvud får vi tid frem til kl incl. fællesspisning af vores medbragte madknude og turledernes medbragte drikkelse. Selskabet bliver delt i to, med hver sin turleder til henholdsvis den "høje" og den "lave" tur. Den høje tur indebærer, at man går mod nord ad "klippestien" op gennem skoven til naturreservatets højeste punkt (97 o.h.) med den mest formidable udsigt ud over Østersøen, ja man kunne faktisk se helt til Bornholm. Den lave tur går sydpå i mere lavt land, dog med visse høje punkter, men ikke så højt som mod nord. Da jeg var på den lave tur for 2 år siden, vælger jeg den høje tur denne gang. At gå op gennem skoven her var en meget fin oplevelse med masser af småfugle både synlige og mere usynlige, det var som det skulle være, inclusive de udfordringer det var for legemet, adrenalinen kommer rigtigt op og køre på en sådan vandring, det er da meget godt vi har en del stop undervejs for at "kiggelytte" Da alle er vendt tilbage til udgangspunktet - turlederne kommunikerer med hinanden undervejs via "walkies", så vi er såmænd alle tilbage samtidig, fint timet - er det tid for fællesspisning, måske med en "lille en", vi får også en halv times tid mere, til at slappe af over frokosten - de er ret large vore turledere! Heldigvis blev vi færdige med klemmerne inden, men vi kan ikke rigtigt holde siesta udendørs for det begynder at regne lidt, så vi går til bussen og kører videre mod nord til næste lokalitet, som er: "Utemuseum Pulken" - her havde Palle set på internettet, der var set Kongeørn i området for nylig. Vi så ingen i løbet af de ca. 3 kvarter, der blev sat af til ophold her, men der var mange andre fine observationer. Nu var det så, der skulle komme nogle improvisationer. Palle havde forestillet sig et besøg på den såkaldte "Linnérunde", der er et stisystem på omkr. 7 km. langs Helgeåen og meget tæt på selve Kristianstad, men det blev 12

13 frarådet af den medbragte "Vattenrikekyndige" som Palle sagde. I stedet foreslog vedkommende nok et "Utemuseum" kaldet Åsums Änger også beliggende ved Hammarsjön bare på den vestlige side, også her var mange fine observationer, bl.a. Sortterneopvisning lige foran fugletårnet. Herefter går turen mod Åhus Missionsgård for aftensmad og overnatning. Vi ankommer her ca og bliver alle indkvarteret på rum med 4 køjer, sengelinned havde turlederne også sørget for, de kan bare det der - de to gutter! - de havde dog ikke lagt sengelinnedet på, om nogen havde forventet det også. Kl. 18 er der aftensmad, "køttbuller" (frikadeller) med sovs og kartofler, grøn salat samt lingonsylt (tyttebærsyltetøj) og til dessert var der varm æblekage med tynd vaniljecreme, i mit barndomhjem hed sådan noget "forloren fåremælk". Efter middagen forkyndte Palle, at dem der havde lyst kunne gå en tur med på stranden, og kl ville der være aftenkaffe, med småkager til, mente han, han havde forstået på værtinden. Hjemkommen fra stranden går alle ind til aftenkaffe, det viser sig så at "småkagerne", det var chokoladekage med flødeskum - joh! - jo! - der var skam sørget godt for os. Efter aftenkaffen var det blevet tid at tænke på sengen, det havde trods alt været en lang dag! - godnat folkens og tak for idag! Søndag morgen - kl morgenmad og madpakkesmøreri - kl afgang fra "hotellet" - vi skal ikke "städa" (rengøre efter os) - det havde vores udmærkede turledere også sørget for - idag skal vi ikke køre ret langt i første omgang, vi skal starte med "Ekenappen", ikke langt fra, hvor vi har overnattet. Det er en egebevoksning i et sumpområde - Ekenappen står egentlig for Egesumpen - her satsedes der især på småfugleobservationer og det var der mange af, jeg fik da også et par nye arter til min liste, jeg er jo lidt mærkelig i den retning jeg skal nemlig se fuglen før jeg godta r den, jeg ka sku ikke høre, hvad det det for en, og det selvom Lars på indtil mange kurser i Allerslev har forsøgt og lære mig det, jeg er simpelthen for tungnem! Her fra Ekenappen går det videre til Håslövs änger, som er hovedattraktionen idag, men nu begynder det desværre at regne lidt - meen! - det er foreløbig kun lidt smådrypperi, men det blev samtidig halvkoldt - vi får tre timer til at komme området rundt. Vi bliver igen delt op i et par hold og går hver sin vej rundt, her er virkelig gang i fuglene, vadefugle især - masser af ynglende St.Kobbersneppe både på rede og andre med små unger, her var "spillende" Brushøns - her var Fiskeørn og Rørhøg fouragerende i området. Det må lige bemærkes, da vi nåede tilbage til bussen efter rundturen, var det holdt op at regne og derved straks blevet lunere i vejret, så alle placerede sig på et lavt stakit, der omkransede P-pladsen. Vi fik ovenikøbet besøg hjemmefra da vi sad her og spiste, idet Finn dukkede op ude fra felten med "røret" over skulderen. Vi sluttede besøget af her med at spise vore klemmer og slukke vor tørst i de af turlederne medbragte drikkevarer der endnu var "kvar". - Forøvrigt - så "gik Grethe planken ud" - mens vi spiste, det sagde hun ialtfald, men det ignoreredes, der var simpelthen ingen, der fattede alvoren i det, det er jo nogle "hårde bananer" vi er kommet i byen med - "stakkels kone"! Vi er nu klar til at forsætte, men skal lige et smut ind til Kristianstad og kigge efter ynglende "Pilgrimsfalk" (Vandrefalk) på byens vandtårn, men der var ingen. Palle hørte sig for hos en lokal indbygger og fik den besked, at det var flere år siden den havde ynglet deroppe - ergo en "fuser". Nu går det så mod Øresundsbroen med en lille afstikker til Hardeberga stenbrud ved Lund undervejs, for at se efter ynglende Stor Hornugle, den var på plads og med ialtfald 3 unger. De var meget svære at få øje på, det hjalp når man havde fået stillet de store kikkerter ind på dem. Så er det ellers hjemover til de hjemlige kødgryder. Klokken er da jeg står af bussen i Næstved - tak for turen Lars og Palle - og resten af deltagerne tak for behageligt selskab. Konklusion: - kilde Lars - der blev på turen set/hørt ialt 113 arter, som hermed følger: Agerhøns - Allike - Atlingand - Blishøne - Blåmejse - Bogfinke - Bramgås - Broget Fluesnapper -Brushøns - Bynkefugl - Bysvale - Digesvale - Dobbeltbekkasin - Dværgmåge - 13

14 Toppet Lappedykker. Foto: Svend Frederiksen Ederfugl - Engpiber - Fasan - Fiskehejre - Fiskeørn - Fjordterne - Gransanger - Gravand Grønbenet Rørhøne - Grønirisk - Grå Fluesnapper - Gråand - Grågås - Gråsisken - Gråspurv Gråstrubet Lappedykker - Gul Vipstjert - Gulbug - Gulspurv - Gærdesanger - Gærdesmutte - Gøg - Havesanger - Havterne - Hedelærke - Hjejle - Huldue - Husrødstjert - Husskade Hvid Stork Hvid Vipstjert - Hvepsevåge - Hvinand - Hættemåge - Jernspurv - Klyde - Knopsvane - Krage - Landsvale Lille Flagspætte - Lærkefalk - Løvsanger - Munk - Mursejler - Musvit - Musvåge - Nattergal - Ravn - Ringdue - Rød Glente - Rødben - Rødhals Rødrygget Tornskade - Rødstjert - Rørhøg - Rørsanger - Rørspurv - Råge - Sangdrossel - Sanglærke - Sangsvane - Sivsanger - Sjagger - Skarv - Skeand - Skovpiber - Skovsanger - Skovsneppe - Skovspurv - Solsort - Sortklire - Sortspætte Sortstrubet Lom - Sortterne - Splitterne - Spurvehøg - Spætmejse Stor Flagspætte Stor Hornugle Stor Kobbersneppe Stor Præstekrave Stor Regnspove - Stenpikker - Stillits - Stormmåge - Strandskade - Stær - Svaleklire - Sølvmåge - Tinksmed Toppet Lappedykker Toppet Skallesluger - Tornirisk - Tornsanger - Trane - Troldand - Træløber - Tyrkerdue - Tårnfalk og Vibe - desuden blev der lagt mærke til pattedyr som - Rådyr - Ræv - Hare - Kaniner (vilde) - Egern - Mosegrise - Dværgflagermus samt en flagermus (Brandts flagermus), der vist er noget tvivl om. 14

15 Nyt fra Fugleværnsfondens reservater fokus Hyllekrog Af: Søren Ferdinand Hansen beskue på nært hold. Freddie Ehlers og Leif Clausen fra den lokale frivillige arbejdsgruppe havde tændt op i brændeovnen i Ninas Hus, så der kunne afholdes et møde og spises frokost inden døre. Fyret på Hyllekrog er snart en gammel svend. 7/8 fylder det 100 år og fødselsdagen fejres med en travetur (kl ) med Fugleværnsfondens naturvejleder til fyret og spidsen af odden. Her vil der være lejlighed for at nyde udsigten fra fyret. Et nyt EU projekt omfatter forbedringer for fuglene på Hyllekrog og en mindre del af saksfjedinddæmningen. Der er planer om at kaste gamle afvandingsgrøfter til, frilægge tilgroede vandhuller, opsætte spærringer for ræve, etablere helårsgræsning og udarbejde en forvaltningsplan. Projektet støttes af EU s LIFE nature fond og tiltagene gennemføres i perioden Connie Hedegaard og Dansk Ornitologisk Forening s formand Christian Hjort, foran fyrtårnet på Hyllekrog d. 2. maj Foto: Allan Gudio Nielsen I starten af maj måned besøgte miljøminister Connie Hedegaard Hyllekrog. DOF s formand Christian Hjorth havde inviteret på fugletur. Naturvejleder Allan Gudio Nielsen viste rundt i FVF område og demonstrerede, hvordan den lokale frivillige arbejdsgruppe har genskabt egnede yngleområder for vadefugle ved at rydde buske nord for Billitse Mølle og hæve vandstanden. Turens højdepunkt var et besøg i fyret på Hyllekrog, og ikke mindst en flot mosehornugle, der lod sig Brunddragene er kendt for at være et super træksted for Hvepsevåger. 28. august (kl. 9-16) er Fugleværnsfondens naturvejleder vært ved Hvepsevågens dag, som også afholdes på Falsterbo den samme dag. Der vil være telefonkontakt med Svenskerne. I 2004 kunne man på hvepsevågens dag opleve ca trækkende hvepsevåger, hvoraf mange kom i lav højde over klitterne ved Brunddragene. Mød op og få en oplevelse! ***** 15

16 Et udpluk fra min scrapbog Af: Holger E. Jensen Det var aftenen efter, at Danmark blev europamestre i fodbold. Klokken var 20.30, solen var højt på himlen, og jeg gik en tur med hundene i Lekkendeskoven. Fuglene sang, og det var en herlig aften. Vi var på vej mod det punkt i skoven, hvor vejen deler sig i et y, der hvor der nu er lavet plads til at pakke og læsse juletræer, og vi var vel 150 m. fra dette punkt, da der ca. 100 m. fra os kom en skovmår luntende stille og roligt over skovvejen, og i næste øjeblik kom der en til. Det undrede mig lidt, at de ikke var større, for jeg så engang en skovmår på Klampenborgvej lige efter at have passeret galopbanen på vej mod Lyngby. Hvor den kom fra aner jeg ikke, men pludselig befandt den sig nede på cykelstien i den modgående retning. Jeg regner med, at den er faldet ned fra træet over den, for den var fuldstændig febrilsk og nærmest trippede på stedet inden den forsvandt lige så hurtigt, som den var kommet. Den var rigtig stor, så jeg tænkte om det måske var et par store unger, man så her og næppe var tanken tænkt før endnu to dukkede op. Det var oppe på en stak trækævler, som lå ind over grøften langs vejen. På den modsatte side af vejen var der en tilsvarende stak kævler, og der forsvandt de to første mår vi så ind under, og vi så ikke mere til dem. Vi havde vel stået og set på dem et kvarters tid, da de to mår oppe på kævlerne trak ind i skoven bag dem. Så gik vi derhen og da var de kravlet op i hver sit grantræ højst 10 m. inde fra vejen. De sad med ryggen til os 5-6 m. oppe og kiggede stille og roligt ned på os, og de sad der endnu, da vi omsider gik. Nogle år senere, jeg tror det var i 1996, havde jeg besøg af min nevø Steffen, og vi gik den samme tur i skoven, og jeg fortalte ham om min oplevelse med mårene og viste ham stedet, hvor det var foregået. Da vi senere var på vej ud af skoven, det var neden for den gule port på vej mod Ugledige, hørte jeg noget raslen inde i noget krat tæt på vejen. Vi standsede op, for at se hvad det kunne være, og pludselig kom der to mår op til vejen og løb først lidt langs vejen, derefter over den. De havde samme størrelse som de før omtalte, og det var på samme tid af året, som første gang jeg så dem. Tirsdagsmøderne genopstår. Den 25. okt. kl genoptager vi vintermøderne nord for strømmen med Per Schiermacker-Hansen som aktør. Møderne har hidtil været afholdt på Næstved Gymnasium, men vil fremover foregå på Allerslev gl. Skole, Enghavevej 4, Allerslev, som ligger mellem Præstø og Mern. Der bliver 5 møder i løbet af vinteren, hvoraf det ene er julemøde i Medborgerhuset i Vordingborg den 26. nov. kl (tilmelding) (se Strømstæren andetsted). De sidste 3 aftenmøder er 10. januar (Palle Nygaard) 14. februar. 14. marts. Mvh. Holger Jensen 16

17 DOF-Storstrøm på efterårets markeder m.m. Igen i år vil DOF-Storstrøm ungdom med stor hjælp fra seniorer vise flaget på markeder m.m. på følgende datoer: Lørdag d. 27. og søndag den 28. aug. Reventlowmarked, Lolland. Her sælges fuglekasser og Gæt en fugl er populær. Der deles brochurer ud. Lørdag d. 3. sept. Nakskov Fjorddage. På Hestehovedet står ornitologer klar med kikkert og teleskop og vil gå en tur ud på Kuddeholm og fortælle om fuglene på fjorden kl , og Der deles brochurer ud, og måske er der lidt kasser i overskud til salg samt Gæt en fugl konkurrence. DOF er på Hestehovedet i Nakskov kl Lørdag d. 3. sept. Foreningernes Dag i Rådmandshaven i Næstved kl , hvor vi deler brochurer ud og har Gæt en fugl for børnene. Denne dag er nemlig børnenes dag. DOF-medlemmer, der ønsker at hjælpe til på arrangementerne kan henvende sig til Lars Christoffersen: TLF.: Tur til Stralsund og Rügen DOF-Storstrøm på Reventlowmarked Foto: Søren Sørensen Søndag d. 21. aug. holder Allerslev Beboerforening sammen med AUIF, Lions Club, Præstø Harmonikaforening, Ornitologisk Forening og Legestuen et fællesarrangement ved Allerslev gl. Skole og AUIF klubhus i tidsrummet Dansk Ornitologisk Forening arrangerer Gæt en fugl, og du får diplom. Du kan låne kikkert og bygge fuglekasse. Arrangementet afholdes for at vise, hvem der benytter Den gl. Skole, og hvad de bruger den til. Enkelte ledige pladser til trane og gåseturen til Stralsund og Rügen 20-23/ Henvendelse: Kurt Bonde tlf.: eller E-post: 17

18 Møder og ture Møder: Avnø Naturcenter lørdag d. 20. august 2005 kl ca Mødested: P-pladsen ved flyvertårnet på Avnø. Husk madpakke, så giver DOF- Storstrøm øl/vand og kaffe og kage. Naturen og DOF i udvikling - Årets særarrangement. Se omtale side 3. Tirsdagsmøder i Allerslev: Møderne afholdes på Allerslev gl. Skole, Enghavevej 4, Allerslev, der ligger mellem Præstø og Mern. Tirsdagsmøder i efteråret 2005: Tirsdag d. 25. okt. kl med Per Schiermacker-Hansen Torsdagsmøder i Nykøbing F.: Møderne afholdes i det lille mødelokale på Centralbiblioteket, Rosenvænget 17, Nykøbing F. kl Torsdagsmøder i Nykøbing F. i efteråret 2005: Torsdag d. 6. oktober Torsdag d. 3. november Torsdag d. 1. december Julemøde. Lørdag d. 26. nov. kl Mødested: Medborgerhuset i Vordingborg. Først går vi en tur ned til havnen og ser på rastende andefugle og måger. I Medborgerhuset vil der være en buffet kl og senere eftermiddagskaffe for en samlet pris á 125 kr. Svend Frederiksen vil udstille nogle fuglefotos. Og tag fuglebøger, blade og kikkerter med, som I vil bytte, give væk eller sælge. Alle DOF ere er velkomne også dem der bor i Nakskov, Fakse, København og på Fyn! Tilmelding til Lisbeth Petersen, tlf Indbetaling til Jyske Bank reg.nr kontonr eller girokonto , mærket Julemøde og telefonnr. senest mandag 14. nov. Ture: Fugletursmøde. Søndag 10. juli kl Mødested: Kommunekontorets p-plads Østerbro Præstø Flagermusetur, Rådmandshaven, Næstved. Fredag 29. juli kl Mødested: P-pladsen Rådmandshaven, Næstved Rådhus. Først vil vi lytte til fuglenes aftensang, senere er det flagermus, vi vil prøve at fange på detektoren. Normalt får vi 6 arter ind. Turleder Lars Christoffersen,

19 Ulvshale Nordstrand/Møn. Lørdag 6. aug. kl Mødested; P-pladsen lige øst for campingpladsen. Vil man se trækkende og rastende vadefugle, måger og terner er dette stedet. Vi går langs stranden til lagunen. Husk myggeolie. Turleder: Per Schiermacker-Hansen. Tlf.: Hyllekrog travetur til tangen tur/retur Søndag den 7. august kl ca Mødested: Den lille P-plads ved roden af Hyllekrog-tangen. (Drej fra Rødby-Errindlev landevejen sydpå mod Bjernæs og videre til Store Brunddrag). Vi traver i det uberørte landskab næsten ud til verdens ende og studerer undervejs områdets spændende flora og fauna. Vi stopper ved fyrtårnet og hører nogle af de historier der er knyttet til tårnet, som for nøjagtig 100 år siden for første gang fik lys i lampen. Husk at medbringe frokost og rigeligt at drikke, evt. badetøj og kikkert. Pas på solen der er ingen steder at gå i skygge. Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen. et vågent øje med de mange rovfugle som i denne tid er på vej sydover. Er der stilstand i fugletrækket går vi en tur ud af Hyllekrogtangen, hvor vi ser på vadefugle og områdets spændende insekter og planter. Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen 1000 vis af svaler. Søndag den 4. september kl ca Mødested: Fugletårnet på Nyord, ca. 1 km efter broen fra Møn til Nyord. For store flokke af ænder, gæs og vadefugle er engene og havet omkring Nyord et vigtigt knudepunkt på trækruten mellem overvintringsområderne i syd og yngleområderne i nord. Og så er luften fyldt med svaler! Fugletursmøde. Søndag 18. sept. kl Mødested: Fog s p-plads i Fakse. Avnø. Lørdag 13. aug. kl Mødested: P-pladsen ved flyvertårnet på Avnø. Returtrækket af vadefugle er i gang. Er her Havørn og Vandrefalk? Rørhøg og Tårnfalk er her altid. Tag kaffen med. Turleder: Finn Jensen. Tlf Hvepsevågens Dag. Søndag den 28. august kl ca Mødested: Den lille P- plads ved Store Bunddrag. (Drej fra Rødby- Errindlev landevejen sydpå mod Bjernæs og videre til Store Brunddrag). Fra toppen af Store Bunddrag har vi et fint overblik over de mange rovfugle der i denne tid passerer forbi her sidst i august især mange hvepsevåger, men også rørhøge, fiskeørne samt lærke- og vandrefalke. Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen. Rovfugletræk. Lørdag den 3. september kl ca Mødested: Den lille P-plads ved Store Bunddrag. (Drej fra Rødby-Errindlev landevejen sydpå mod Bjernæs og videre til Store Brunddrag). Fra toppen af Store Bunddrag holder vi Oplev Hvepsevågetrækket ved Hyllekrog på Hvepsevågens Dag søndag d. 28. august. Foto. Søren Haugaard 19

20 Borreby Mose/ Stigsnæs. Lørdag 1. okt. Mødested: P-pladsen v. Rådhuset i Rådmandshaven/Næstved kl , herfra evt. samkørsel. Tilslutning i Borreby Mose på lille p-plads nærmest godset kl Vi ser på trækfuglene, både fra mosen og på Stigsnæs, hvis vejret er til det. Varighed 4-6 timer. Turleder: Bent Rung Nielsen, Drosler og småfugle i krat og hegn. Søndag den 2. oktober kl ca Mødested: Den lille P-plads ved roden af Hyllekrog-tangen. (Drej fra Rødby-Errindlev landevejen sydpå mod Bjernæs og videre til Store Brunddrag). Kom med på en spændende kratlusker tur i Saksfjed området efter drosler og småfugle. Der er også gode chancer for et flot rovfugletræk. Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen Fugletursmøde. Søndag 9. okt. kl Mødested: Medborgerhusets p-plads i Vordingborg. Enkelte ledige pladser til trane og gåseturen til Stralsund og Rügen 20-23/ Henvendelse: Kurt Bonde tlf.: eller E-post: Se havørn fra fugletårnet på Nyord Enge. Søndag den 6. november kl. 10 ca Mødested: Fugletårnet på Nyord, ca. 1 km efter broen fra Møn til Nyord. Medlemmer af arbejdsgruppen på Nyord Enge står parat i fugletårnet med teleskoper. Havørnen aflægger ofte engene et besøg på denne årstid. Fugletursmøde. Søndag 6. nov. kl Mødested: Rådmandshaven s p-plads i Næstved. Roneklint/Jungshoved. Lørdag 12. nov. kl Mødested:P-pladsen ved fyret, Roneklint (øst for Præstø) På vandet raster andefugle, måger og skalleslugere, men en del er også gået i land på Maderne. Småfuglene finder vi derimod i krattet langs stranden og i sommerhusområdet. Tur til Stralsund og Rügen Turleder: Finn Jensen. Tlf DOF i udvikling Deltag i debatten om DOF s fremtidige struktur MØD OP PÅ Avnø Naturcenter lørdag d. 20. august 2005 kl ca

21 Feltbissernes krambod Sidste del af vinteren og første del af foråret: Der kom kulde i februar, og ørnene strømmede fra det sydlige Sverige til Storstrøms Amt, hvor der blev set store koncentrationer ved Præstø og videre sydover langs østkysten af Sjælland og i fjordlandet sydvest for Næstved. Ved Gedser blev der talt, og fuglestationen viser igen sin enorme betydning for registreringen af trækket ved landets sydligste punkt. Det er uoverkommeligt at give andet end et par glimt af tællingerne der. Denne gang med en dagsobservation fra slutningen af marts og en fra slutningen af perioden, hvor der 28. april var rigtig godt gang i trækket af Bramgæs med Som en læser af Feltbisserne skriver: Der er mange, der ikke har netadgang, de bør have en chance for at vide lidt om trækket der. I øvrigt er L.A.H. en meget fin fyr at have stående dernede. Hvis man står 3-4 meter bag ham, holder mund og ikke forstyrrer, får man automatisk alt at vide. Så ved vi, hvordan man gebærder sig dér, hvis man vil være til stede, når der er travlt med tælleriet. Som sædvanlig kan Feltbisserne slet ikke give et fuldkomment indblik i, hvad feltornitologer har oplevet i Storstrøms Amt, man må læse den som inspiration til, hvor mange arter det er muligt at opleve på et hav af lokaliteter, og sådan er den skrevet. Kommentarer, ønsker til forbedringer og kritik er velkomne. 28/4. Gedser Odde: Træk kl (nordlig eller østlige trækretning, hvis ikke andet er nævnt): Rødstrubet Lom 1, Sortstrubet Lom 2, Edderfugl 1.219, Knortegås 34, Bramgås (Kl trak 9.078, kl trak 232), Fiskeørn 1, Musvåge 2 samt 1 SØ, Ørn (sp.) trak N kl formentlig den Lille Skrigeørn som senere blev set i Nykøbing Falster!, Lille Regnspove 1, Stor Regnspove 110, Strandskade 15, Rovterne 1 (kl. 13)!, Hættemåge 129, Dværgmåge 5, Råge 5 S, Hvid Vipstjert +10, Engpiber +120, Skovpiber 2, Landsvale 44, Digevale 1, Jernspurv 3 (AsJ) Rast: Edderfugl +50, Havlit 6, Toppet Skallesluger +20, Spurvehøg 1 samt 1 S, Tårnfalk 1, Kærhøg (sp.) 1 (hunfarvet mod S), Splitterne 45, Svartbag 2, Strandskade 1, Ringdue 17, Sanglærke 6, Løvsanger 5, Gærdesanger 8-14, Løvsanger 5-7, Tornsanger 3, Rørsanger 1!, Sangdrossel 11 (kort rast hvor efter mod nordlig retning), Solsort 2 (han og hun), Rødstjert (2 hanner), Husrødstjert 1 (hun), Agerhøne 2, Stenpikker 3, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 1, Allike 4, Gråkrage 2, Musvit 2, Gulirisk 1 (han, kort rast og syngende hvorefter S!), Tornirisk 6, Grønirisk 4, Musvit 2, Skovspurv 3. (AsJ) 28/3. Gedser Odde: Træk: kl (sommertid): Rød-/Sortstrubet Lom 3, Toppet Skallesluger +20, Fløjlsand 5, Hvinand 1, Havlit 47, Ederfugl 48, Sortand 12, Grågås 1, Sæd- /Blisgås 7, Knopsvane 5, Skarv 160 (til fouragering mod Ø), Fiskehejre 2, Trane 825, Tårnfalk 2, Spurvehøg 1, Fjeldvåge 1, Musvåge 9, Vibe 17, Stor Præstekrave 3, Stor Regnspove 3, Bog- & Kvækerfinke 3.054, Tornirisk 131, Engpiber 62, Skærpiber 1, Grønsisken 30, Grønirisk 276, Hvid Vipstjert 4, Sanglærke 348, Hedelærke 1, Jernspurv 1, Stillits 5, Vindrossel 585, Sjagger 305, Misteldrossel 11, Stillits 7, Hættemåge 37, Råge 2, Allike 147, Snespurv 3, Sang- /Vindrossel 7, Stær 1.372N samt 1.772S, Bjergirisk 3, Blåmejse 18, Rørspurv 27. (Louis A. Hansen+Henrik Kristensen i nogle timer). 21

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö 29. maj - 31. maj 2014 Hvor var det godt, den trods knebent deltagerantal - alligevel kunne gennemføres, denne fine tur til Hallandsåsen og Hallands Väderö.

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade i Halkær Ådal syd for Vegger den 8. oktober 2008 kl. 11.15. Af Brian Nilsson Indhold Forsiden 1 Indhold 2 Forord 2 Observationerne,

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Fugle i Danmark - ved vandet Let (0. - 3. klasse) 1. sal Mads Valeur Sørensen og Ida Marie Jensen Naturhistorisk Museum Mads Valeur

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 19. januar 2015 - Klostermølle og Mossø GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årets første tur gik til Klostermølle og Mossø med 14 deltagere. Turen startede 12.30 ved Klostermølle, hvor vi gik ned til papirtørreladen

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september Grisejagt i Sverige 19. 22. september 2012 Onsdag den 19. september For cirka en måned siden blev jeg af et par gode jagtkammerater, Anette og Kim, spurgt om jeg ville med dem til Sverige på jagt. Det

Læs mere

Vinterfugle ved foderbrættet

Vinterfugle ved foderbrættet Vinterfugle ved foderbrættet Vinteren 2010-2011 ved foderbrættet ved Benth Micho Møller Fra slutningen af november, hvor den første sne faldt og kulden satte ind, begyndte jeg at fodre på mine to foderbræt

Læs mere

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Müritz 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Orla havde længe leget med tanken om en flerdagstur til Müritz, og i maj 2003 var det så vidt. Der var bestilt overnatning, købt proviant

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Efterårets rovfugletræk

Efterårets rovfugletræk Efterårets rovfugletræk En af de store årlige og spektakulære ornitologiske begivenheder er rovfuglenes efterårstræk, når tusindvis af våger, spurvehøge, kærhøge, glenter mm. på deres træk fra deres yngleområder

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 3/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 3/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 3/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl Emner der kan stilles spørgsmål i til den skriftlige jagtprøve: 1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi Følgende arter skal kunne artsbestemmes på baggrund af et billede, der viser arten i den

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere