Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 1/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 1/2006"

Transkript

1 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 1/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt

2 Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN Tryk Grafo 2 Reklame, Nakskov Strømstæren udsendes til DOF s medlemmer i Storstrøms amt og abonnenter. Årsabonnement: kr. 80,- Løssalg: kr. 30,- Priserne er incl. porto. Indhold Indhold 2 Generalforsamling 3 Formandsberetning 4 Nyt fra fugleværnsfonden 7 Svenske ørne i massevis 8 Ørnens dag på Avnø 10 Ørneoptællingsdag d. 5. februar 11 Årets bedste julefrokost 12 Fuglenes Dag 13 Tur- og stortursbestemmelser 14 Bustur til Polen 16 Ture og møder 17 Feltbissernes Krambod 20 Et udpluk fra min scrapbog 25 Møde- og tureoversigt 26 Adressesiden 27 Redaktion Lokalbestyrelsen Strømstærens adresse v) Michael Thelander Løjtoftevej Nakskov Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Nr. Deadline Udkommer Forsiden 1 1. feb. marts 2 1. maj juni 3 1. nov. december Allike Svend Frederiksen. 2

3 Referat af generalforsamlingen Tirsdag d. 31. januar var ca. 35 medlemmer af DOF-Storstrøm mødt frem til generalforsamlingen i Vordingborg. Lokalafdelingens formand Palle Nygaard bød velkommen og uden modkandidater blev Jan Blichert Hansen valgt til dirigent, som derefter gav ordet til Palle Nygaard der aflagde sin formandsberetning, der kan læses på side 4. Efter beretningen blev der fra et medlem fremsat et spørgsmål vedr. de nye grænser i lokalafdelingen, som Palle Nygaard besvarede: DOF-Storstrøm vil stadig være næsten sig selv, hvis DOF gennemfører sin strukturreform efter det seneste udkast til foreningens lokalafdelinger, når amterne bliver nedlagt. Da amtsgrænsen bliver nedlagt, kommer DOF Storstrøm i stedet til at følge nogle kommunegrænser, og sammenlægningen af kommuner vil så medføre, at medlemmerne af den nuværende Stevns Kommune forsvinder til Københavnsafdelingen, mens DOF Storstrøm til gengæld får nye medlemmer fra Haslev og Fuglebjerg kommuner, som henholdsvis bliver en del af Fakse og Næstved Kommune, så de få ændringer var dels af administrative grunde. Efter godkendelse af formandsberetningen gennemgik kasserer Jens Ditmarsen lokalafdelingens regnskab og budget, der begge blev godkendt. Fra salen var der et spørgsmål om DOF- Storstrøms overskud og kritik af, at foreningen bygger en formue op. Bestyrelsen svarede: en stor del af overskuddet stammer fra de tilskud, amtet har betalt for tællinger. Den del af økonomien tegner derfor usikkert, når amtet forsvinder fra nytår, men bestyrelsen efterlyste også nye aktiviteter fra medlemmerne. På valg til bestyrelsen var Nils Aarsø, Ole Friis Larsen, Benny Steinmejer, Michael Thelander og Palle Nygaard. Sidstnævnte havde inden generalforsamlingen meddelt at han ikke genopstillede til bestyrelsen. De fire førstnævnte genopstillede og alle blev genvalgt uden modkandidater. Bestyrelsen havde ikke opstillet en femte kandidat til bestyrelsen, da den ville lade en bestyrelsesplads stå åben til en eventuel kandidat fra et af lokalafdelingens nye områder. Jan Blichert-Hansen blev uden modkandidater genvalgt til revisor, og i år var der ikke valg til repræsentantskabet, så Nils Aarsø og Lars Christoffersen fortsætter endnu et år i repræsentantskabet. Formanden er født medlem. Under generalforsamlingen blev der bl.a. efterlyst flere fuglekurser og forslag til jubilæumsaktiviteter, ligesom der var forslag om at hele Strømstæren skulle udkomme i farver her i jubilæumsåret. Nils Aarsø takkede Palle Nygaard for sin indsats i bestyrelsen og de to sidste år som formand. Palle har, bortset fra et par år, siden 1987 siddet i DOF-Storstrøms bestyrelse. Palle har på mange måder været igangsætteren med mange nye projekter bl.a. var Palle i lokalafdelingen først med hjemmesiden, var en af initiativtagerne til oprettelsen af Gedser Fuglestation i midten af halvfemserne og i en periode med i ungdomsarbejdet. Det er ikke kun lokalafdelingen, der har nydt godt af Palles arbejde, for Palle er også medlem af feltornitologisk udvalg og videnskabeligt udvalg i DOF. Selv om Palle flytter ud af amtet er han dog stadig indstillet på at fortsætte sit arbejde med Gedser Fuglestation. Efter generalforsamlingen afholdte Leif Schack Nielsen lysbilledforedrag om Madagascar overfor et lydhørt publikum, der i denne kolde vinter nok drømte sig væk til et varmere himmelstrøg. Ny formand Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Michael Thelander som formand og Jens Dithmarsen som kasserer. Michael Thelander 3

4 Formandsberetning v. generalforsamlingen 31/ Af: Palle Nygaard Medlemmer Dette er min 2. formandsberetning og jeg vil lægge ud, som vi plejer med en statistik over vores medlemstal. Pr. 1. januar 2006 havde DOF-Storstrøm 724 medlemmer og det er lidt mindre end for et år siden, hvor vi var 767. Den præcise forklaring på den lille tilbagegang kender vi ikke, men det kan hænge sammen med at man laver diverse hvervekampagner og i øjeblikket er Hverv en ven i gang og det giver måske nogle medlemstyper, som der er lidt svingdør over ved at de kommer hurtigt ind, men også hurtigt ud igen. De sidste 2 måneder har vi fået 45 nye og 8 er udmeldt så udviklingen er god. Antallet passer også med niveauet for 2 år siden og det er positivt, at vi ikke taber medlemmer, som andre grønne foreninger gør. Almindelige medlemmer er jo nu blevet til kernemedlemmer og dem er der er 539 af, heraf 60 husstandsmedlemmer og 14 juniorer, hvilket er beklageligt få, men generelt i foreningen. Endelig er der 182 medlemmer, som før hed støttemedlemmer. Vi har været i den frygtelige situation i 2005, at vi har mistet 2 af de måske mest betydende medlemmer i mange år. Vi mistede vores gamle formand Jens Mortensen sidst i april og 2 måneder mistede vi Benny Génsbøl, begge efter lang tids sygdom. Der har været bragt nekrologer om dem i bladene og bestyrelsen vil gerne, at vi mindes dem med 2 minutters stilhed nu. Aktiviteter Lokalafdelingens aktiviteter er et fast punkt i formandsberetning og det er et punkt, som fylder mere og mere. Jeg sad og gennemgik vores lokalblad forud for i aften og de sædvanlige småture kan opgøres til stykker hen over året. Her er der også nytænkning iblandt i form af kursus i punkttælling og flagermusetur, som var meget velbesøgt. Vi har også haft en ørnetur på Aunø, som ikke burde kaldes en småtur! På dette billede fra avisen kan man se at der var 160 personer! En noget presset situation, men som gik fint med Finn Jensen, som turlederen, der kan bevare roen. Vi havde en Vandrefalkeaften her i Vordingborg med Niels Peter Andreasen samt den journalist, som havde lavet TV-udsendelsen, hvor han havde fulgt Niels Peter og hans virke omkring Vandrefalken på Møn. Efter vi havde set udsendelsen, hørte vi, hvordan den var blevet til, og hvordan det var at formidle det til Danmarks befolkning. En spændende aften hvor der godt måtte have været lidt flere tilhørere. Så har vi haft julemøde her i Vordingborg. Det var også et nyt tiltag, og det var efter sigende også meget hyggeligt med Lisbeth som ankermand. På sidste generalforsamling efterlyste Holger genoptagelse af møderne i Næstved, og det har Holger selv fulgt op. Han har nu sørget for at der er tirsdagsmøder i Allerslev i vinterhalvåret. Det er lidt ude på landet, men det er til at finde og det er gode, hyggelige lokaler, og der er også god opbakning til det. Torsdagsmøderne i Nykøbing F. fortsætter også, og der bliver gjort mere og mere for at der er et fast program f.eks. i form af lysbilleder eller lign. På Gedser Fuglestation har der været Åbent Hus forår og efterår som sædvanligt. I forbindelse med DOF i Udvikling har der været et møde på Aunø. Det var en fin dag med godt vejr midt i august, med en god og konstruktiv snak med medlemmer om, hvordan lokalafdelingen fungerer og gerne skulle se ud i fremtiden. På stortursområdet har vi været godt dækket ind i form af 3 busture. En til Håsløvs enge i Sverige i foråret, en klassisk ørnetur til Skåne og en tur til Rügen i oktober. Et helt kapitel for sig er markeder. Det har vokset meget stort de senere år, og i år har vi været til stede på Reventlowmarkedet i august, på Nakskov fjorddage primo september, 4

5 og samme weekend på Foreningernes Dag i Næstved rettet mod børn samt på marked i Allerslev. Eneste fiasko var et kursus i DOFbasen i sidste weekend, hvor ingen havde tilmeldt sig. Kommende aktiviteter skal lige nævnes, da de er så specielle. Vi har en ørnetællingsdag d. 5. februar og Ørnens dag d. 19. februar, hvor der vil være ture 5 steder i amtet. Det er et særligt stort arrangement i anledning af DOF bliver 100 år i år og der vil blive meget fokus på DOF i denne forbindelse. Det er et meget anseligt aktivitetsprogram og det er en stor præstation, at der bliver ved med at være flere og flere aktiviteter år for år. Det er i høj grad det som kendetegner DOF- Storstrøm og som giver mange af vores medlemmer mulighed for at være aktive. Det er i særdeleshed Lisbeth, som er drivkraften og som bruger meget tid på markederne og al koordinering omkring turene. Projekter Vores projekter kører cirka som de plejer, dvs. vi har fortsat et godt samarbejde med amtet omkring opsætning og vedligeholdelse af kasser til Stor Skallesluger og Slørugle. Der sker ikke så meget med bestandene hverken frem eller tilbage, men vi kan da håbe at det store boom for Sløruglen i Jylland får en afsmittende virkning på os på et tidspunkt. Men det vigtige i disse projekter er, hvordan de kan videreføres, når vi ikke har amtet til næste år. Vi håber at kunne fortsætte samarbejdet med nogle af de samme mennesker blot i nogle andre stillinger, men det er en brydningstid for dette. Et andet vigtigt samarbejdsprojekt er Fugle på øer og holme, hvor vi har talt især måger og terner på næsten alt, hvad der er af øer og holme i amtet i en lang årrække. Punkttællinger er også et meget vigtigt projekt, hvor helt almindelige fuglekikkere kan deltage uanset, om det er sommer- eller vinterudgaven. I foreningen og på EU-plan er der meget stor fokus på dette projekt, fordi det er den eneste måde man kan overvåge vores småfugle systematisk og videnskabeligt holdbart. Og vi har flere koordinatorer, så tilmeld jer endelig og få råd og vejledning hos dem. Strømstær og hjemmeside Vores lokalblad har været et dyrt bekendtskab i år! Det vil fremgå af regnskabet, men bestyrelsen synes det har været alle pengene værd. Det skyldes især at vi har gjort alvor af at proppe farver i bladet på flere sider og layout er blevet mere 2005-agtigt. Vi har indført ny teknik så trykningen er blevet lettere for Michael, som bruger mange timer foran computeren for at redigere det færdigt. Vi efterlyser også fortsat små eller store artikler, og vi har heldigvis fået flere gode historier fra hverdagsfugleture. Har man fået digitalkamera, så vil Michael meget gerne låne nogle af de bedste skud. Hjemmesiden kører fortsat stille og roligt. Der har været gode bestemmelsesartikler af Dværgryler og måger. Hjemmesiden er en nem måde at holde sig ajour med ture og møde og lignende i lokalafdelingen. Gedser Fuglestation Gedser Fuglestation har haft et godt år igen. Vi har haft fin dækning af Louis Hansen både forår og efterår samt på mange andre tidspunkter uden for højsæsonen i al slags vejr. På ringmærkningssiden har vi slået alle rekorder dog ikke Kroghages rekorder fra gamle dage, men vi er på niveau, og det er nu det sted, hvor der mærkes suverænt flest fugle, nu hvor Christiansø ikke mærker så mange fugle. I alt fugle mod blot i Vi har været privilegeret ved, at vi har haft en fin udvikling på ringmærkningssiden og var med til at afholde det 2. kursus for nye ringmærkere arrangeret af Danmarks Ringmærkerforening. Et stort skulderklap er det også, at vi ofte oplever at Zoologisk Museum spørger os, når der skal indføres nye instrukser, eller der skal tages prøver for influenza. Vi er blevet en væsentlig brik i dansk ringmærkning. Vi har også fortsat Unge på fuglestationer og har haft 1-2 nye unge i praktik. En af dem som startede i dette projekt er nu i lære som ringmærker og bliver sikkert færdiguddannet i det nye år. Bestyrelsen Bestyrelsesarbejdet har fulgt traditionen, og der har været et månedligt møde minus juli og december. Der har været et lille tilløb til at leve op til det vi forpligtigede os til for et år 5

6 siden, nemlig ved at skrive lidt om sagerne fra bestyrelsesmøderne i seneste nummer af lokalbladet. En anden udløber af sidste års generalforsamling er Gødstrup Sø, som jo var et varmt emne pga. en ret uheldig artikel fra 2 meget negativer personer i foreningens hovedblad. I år har amtet udgivet en rapport over ynglefuglene, og den viser at naturen er ved at falde på plads efter naturgenopretningen, og der har ikke været en sommerstorm som i 2004, så det er meget glædeligt. DOF har holdt de sædvanlige 2 repræsentantskabsmøder forår og efterår og det var især DOF i Udvikling, som har været på programmet. Der er forlænget frist for lokalafdelingens indspil til 1. marts. For DOF- Storstrøm sker der ikke noget radikalt, som andre steder hvor Københavnsafdelingen formentlig deles i 2 afdelinger. Men intet er bestemt endnu. Fuglene Så til det vi alle sammen brænder allermest for nemlig fuglene. I Gedser havde vi Danmarks 13. Ørnevåge midt på sommeren, på Møn ynglede Vandrefalkene for 4. år i træk som Danmarks eneste, Jagtfalke i Gedser og Nyord, Steppeørn var på gennemtræk og blev set flere dage på Lolland. Nogle småfugle har gjort sig bemærket, især Træløber og Fuglekonge har været på træk i stort tal, hvilket tydeligt fremgår af vores ringmærkningstal. Fremtiden Ganske kort om fremtiden. Det er DOF i Udvikling som vil presse sig på og det der jo sker, er at Fuglebjerg kommune bliver en del af Ny Næstved kommune og dermed kommer med i lokalafdelingen. Haslev bliver også en del af Ny Fakse kommune og kommer også med. Haslev har sin egen lokalgruppe, som er selvkørende med egne ture og møder. Stevns ryger til Køge og dermed ud af DOF- Storstrøm. DOF s 100 års jubilæum En anden ting er at DOF bliver 100 år som forening. Det bliver festligholdt fredag d hvor der holdes en stor reception og lørdag d hvor der holdes en stor fest i Store Vega i København. Vi er også blevet spurgt hvad vi har tænkt os at gøre i den anledning i lokalafdelingen for at festligholde vores medlemmer, når vi nu bliver 100 år. Er der nogen som har nogle gode bud på det? Vi har drøftet det på seneste bestyrelsesmøde og der er nogle spændende idéer, som der skal arbejdes videre med. Det var så min 2. men også sidste formandsberetning, da jeg har besluttet mig til at flytte fra amtet, så lokalbestyrelsen skal vælge en ny lokalformand, når de konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Ørnevåge. Foto: Palle Nygaard 6

7 Nyt fra Fugleværnsfondens reservater Af : Søren F. Hansen Mere vand i Ravnstrup rørskov Sådan blev resultatet af et plejeprojekt i rørskoven ved Ravnstrup Sø, som blev gennemført i efteråret Rørdrummen holder af rørskov, hvor der er mange grænseflader mellem åbent vand og tagrørsdækkede områder. En gravemaskine skrabede derfor de øverste tørvelag af i et mindre område af rørskoven. Herved blev der skabt et vandhul med spredte øer af tagrør. Samtidig har Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe fortsat arbejdet med at fælde pilekrat i kanten af rørskoven. Selve det åbne rørskovsareal er dermed forøget. Køer på græs i Barup Sø Barup Sø, som en gang var Falsters største sø, er under hurtig tilgroning med krat. For at holde den vigtige bredzone åben er det af afgørende betydning at området bliver afgræsset. Fugleværnsfonden arbejder derfor i samarbejde med en lokal landmand og den frivillige arbejdsgruppe ved søen på, at der i år både bliver genoptaget afgræsning og foretaget høslæt. Barup Sø har tidligere været en klassisk lokalitet for den plettede rørvagtel, og plejen vil forhåbentlig skabe forbedrede vilkår for denne sjældne art. En ekstragevinst er at afgræsningen også hjælper med at bekæmpe den meget aggressive bjørneklo, der har en stor bestand ved Barup Sø. Udgravning af lavvandet vandhul i rørskoven ved Ravnstrup Sø. Foto: Søren Ferdinand Hansen. 7

8 Svenske ørne i massevis Af: Ole Friis Larsen Foto: Ole Friis Larsen. Udsigt til dagens første fire havørne ved Näsbyholm. Det var Venus, der smilede smukt og klart på den blåsorte himmel og skabte forventninger om en flot dag, mens bussen kørte ud af Nykøbing klokken halvseks om morgenen 26. februar, og de første deltagere i DOF- Storstrøms årlige ørnetur til Skåne. På vej over Farøbroerne smeltede det blåsorte ude i øst, og da de sidste var steget på, var der ingen vind, varm sol og musvåger i træer og buske langs motorvejen. Det tegnede til en rigtig god dag, og sådan blev det. Vi pudsede kikkerterne til Kejserørnen, der havde imponeret mange ornitologer i Skåne tidligere på vinteren. Den var ikke set længe, men som bestilt til vores udflugt, var den pludselig dukket op igen på den svenske fugledatabase dagen før tilmed lige i nærheden af herregården Näsbyholm, som i forvejen var et af vores stoppesteder. Den så vi nu ikke. til gengæld fik vi øje på fire havørne i nogle træer omkring en stor gård, og mens vi kiggede på dem, dukkede en ung kongeørn op og gav en imponerende opvisning. Lidt senere begyndte det at gå op for chaufføren, at når vi råbte stop, så var det lige her og nu! Og ikke lidt længere fremme. Da kom en havørn nemlig flyvende lavt og direkte mod bussen, slog et sving, så alle på ganske nært hold kunne studere dragtdetaljerne på en 8

9 2-3 år gammel fugl, og landede så i et stort træ i haven til Näsbyholms hovedbygning. Tænk, at have en havørn siddende i et træ i sin have! Der kom flere hav- og kongeørne i mange aldre, og var det svært at holde rede på aldersbestemmelserne, så kunne forskellene i dragterne i hvert fald hjælpe med at holde rede på, om ørn nummer tre på en lokalitet var den samme som nummer ét, eller virkelig var den tredje på stedet. 18 havørne og 8 kongeørne blev det til i løbet af dagen med de gamle og udfarvede til sidst i Fyledalen, hvor to havørne selv på lang afstand skilte sig ud fra de tre andre med deres hvide haler og lyse halse og hoveder. Den gamle kongeørn knejsede, som en majestæt blandt fugle bør gøre det, højt oppe i et træ på den modsatte side af dalen, men var alligevel svær at få øje på. Den gamle rede er styrtet ned for dette par, som er det ældste ynglepar i Skåne, men de har bygget en ny rede, som vi også fandt meget publikumsvenligt placeret lige over for den bakke, hvor de fleste ornitologer plejer at stille sig op for at se parret. Og så gjorde det for resten ikke så meget med den Kejserørn, vi missede, for i stedet så vi den Store Skrigeørn, som også har været et scoop i Skåne i vinter. Vi så den kredse sammen med en ung kongeørn, mens de begge blev mobbet at to røde glenter, og der samtidig var udsigt til havørne og musvåger. Bedre kunne det ikke være. Det blev til 44 arter fem flere end sidste år - med fire stormmåger som rosinerne i pølseenden under Øresundsbroen, bare et par hundrede meter før grænsen til Danmark på vej hjem. 48 røde glenter så vi, en stor tornskade i flugt langs bussen, to-tre sortspætter, to-tre lille lappedykker, masser af ravne, der gurglede og gnækkede, mens de tumlede forårskåde rundt i luften. Musvåger i mange nuancer, fjeldvåge, blå kærhøg, tårnfalk, sanglærke Grågæs, sangsvaner og sædgæs. Ved Näsbyholm fløj 300 omkring, som var det ikke til at være noget sted for alle de ørne; det førte dem så tæt forbi bussen, at vi kunne se de gule næb tydeligt og hurtigt bestemme dem til renlivede repræsentanter for racen skovsædgås. Mange fik også gode oplevelser med de mange rådyr og dådyr på markerne. På Peberholm sad en vandrefalk øverst på en bunke sten, da vi kørte forbi om morgenen. Dér sad den såmænd også, da vi kørte hjem, men det var ikke godt nok, til at den kom med i statistikken, for den sad stadig på den forkerte side af grænsen. 9

10 Ørnens dag på Avnø. Vi startede ud med 75 deltagere på p-pladsen og gik ud til kysten hvor ca. 95 Spættet sæler lå og ventede på os. Tågen lå over Avnø, og når det blæste lidt lettede den lidt så vi kunne se ca m ud i fjorden. Alle var benovet over at sælerne kunne ses på så kort afstand. Enkelte sæler lavede opvisning i form af delfinspring op af vandet, snurrede rundt og boltrede sig vildt omkring. De fleste lå dog stille det meste af tiden. Store Skalleslugere, ca. 50 og Knopsvaner var de nemmeste af få øje på, men der lå også mange Grå-, Pibe- og Gravænder. Sanglærken sang i baggrunden og et par Islandske Rødben fløj forbi langs stranden. Jeg fortalte om de lokale ørne på Gavnø som er i gang med deres yngleforberedelser, samling af grene, bygge på rede, parring m.m., og om de ynglende par i Danmark. 13 par i 2005 hvoraf de 9 par fik 16 unger på vingerne, heraf 7 par i vores amt, samt de unge ørne der turnerer rundt i fjordområderne, hvorfor er de her (pga vandfuglene) og hvad laver de. I tirsdags blev der set 11 unge Havørne på isen ved Avnø. Gravænder Foto: Søren Haugaard Alle fik prøvet teleskoperne, inden de blev sendt videre til skydevolden, hvor Bent Rung og John Jørgensen havde stillet sig op for at fortælle om Stor Regnspove, Stor Præstekrave, Vandrefalk, Grågæs og de andre vandfugle (tidligere nævnt). Der var også mulighed for at gå mod syd til Nokkeskoven ved shelterne, hvor Birgitte (fra Naturcentret) havde tændt bål og serverede suppe til dem, der var blevet lidt kolde. Herfra blev der set en ung Havørn ude på isen, dagens eneste. Mange benyttede dagen til en tur på egen hånd rundt på øen. Der kom folk i en lind strøm hele dagen og vi endte ud med deltagere. Der var en del børn med som syntes det var dejligt med de store vandpytter og huller man kunne plaske rundt i. Sågar en terrængående barnevogn havde fundet vej helt ud til skydevolden, hvor der er vilje er der vej. Alle besøgende havde lagt mærke til de store flokke af Canadagæs, Grågæs og Sangsvaner på marker ved Sallerupgård. De står så tæt på vejen at man ikke kan undgå at se dem. Vi hørte fra nogle af deltagerne, at der havde været 125 besøgende ved Even sø, og de var kørt til Avnø af samme grund. Finn Jensen 10

11 Ørneoptællingsdag d. 5 februar I anledning af DOF s 100 års jubilæum var der arrangeret landsdækkende ørneoptælling og i Storstrøms Amt blev en række lokaliteter dækket af lokale ornitologer. Der blev set mange rovfugle især havørne blev der set mange af. Her en beretning af Lars Munk, der talte langs den nordlige kyst af Lolland: Oplevelser på Danmarks første ørnetælledag d. 5. februar 2006 På dagen var det et næsten perfekt tællevejr: Koldt, men virkelig god sigt, store isbelagte områder ved kysterne. Overskyet, så sollyset ikke generede udsynet. Da jeg hørte, at der var tællere nok til at dække vores gode ørne-lokaliteter ret godt, besluttede jeg at så skulle det også være! Derfor blev det til en længere køretur, der startede i vest ved Lollands nordligste kyst: Kl Urne Havn ved Horslunde: Der er is på det meste af Rågø Sund, og der ses isskruninger mellem Rågø og Askø. Her er allerede de første: Havørn 4 ungfugle, de 2 sætter sig i træer på Rågø. De to andre flyver kl mod øst, nord om Skalø. Ret mange fugle i våger: Troldand, Skalleslugere m.m. Desuden mange svaner, omkring Rågø især. Egholm Strand lidt senere: Stadig 2 ørne i træer på Rågø, ses fint i teleskop, også herfra. Kragenæs ved frokosttid: Meget is og næsten ingen fugle. Færgesejlads uden problemer, så det er meget grødis. Ravnsby Bakke og Blanshoved: Isbelagt hav ud til bag Askø/Lilleø. En håndfuld Canada- og Grågås på den bare is vest for Lindholm. Ca Bandholm Havn: Ingen ørne at se, få Skalleslugere m.m. i små våger. Askøfærgen sejler dog! Kl Kalløgrå, god udsigtsplads på en rest af de tidligere høje slam-diger: Otte Havørne ses på is helt ude vest for Vigsø! Kører straks mod Vigsnæs. Kl Vigsnæs Vestermark med udsigt over Vigsø: Her findes iskanten, som går i store træk lige bag Vigsø, til Lilleø i V og Suderø i NNØ. Havørn 11 ungfugle ses! Samtidig ses 1 halvvoksen hun siddende sammen med 1 voksen han på isen, i alt 13 her kl Jeg så bl.a. én som kunne bestemmes i flugten (Havørn, ung) umiddelbart før den landede i et træ på nordkysten af Lilleø, 8,5 km væk i luftlinie! Det er tydeligt, at ørnene nyder godt af at vandfuglene "skubbes" ud på havet af isen. Samtidig giver isen fred for mennesker og godt udsyn. Fra omkring kl var der en ret entydig trækaktivitet i NØ-retning, og der samledes flere og flere ved Suderø. Om nogle straks fløj videre vides ikke. Om de 4 ørne fra om formiddagen er blandt de 13 her vides heller ikke, men afstanden fra Rågø er kun godt 20 km i luftlinie, ingen afstand for en ørn. Alt i alt en rigtig god dag. Lars Munk 11

12 Årets bedste julefrokost Det var lørdag, den sidste i november, vi mødtes på p-pladsen ved Kirkeskovpavillonen i Vordingborg alle vi DOF`ere. Solen var på plads, vi gik rundt om Oringe halvøen. Ved Nordhavnen fløj troldænderne i formationer, vingerne blinkede som sølv i solen, der var også en lille lappedykker. Nogle så halemejser, andre spætmejser. Dagens rovfugl var en Spurvehøg. En vellykket tur, hvor jeg fik snakket med både nogle, jeg kendte og nogle, for mig, helt nye mennesker. Vel tilbage ved Kirkeskovspavillonen gik vi ind i den lille sal, hvor dejlige fuglefotos var udstillet. Der var også to lange borde dækket til frokosten, som vi kastede os ud i med rigtig god appetit. Der var masser af snak både ved bordene og omkring standerne med fotografierne. Stemningen var afslappet og engageret, vi havde en givende tid sammen. Og så var der mandelgaven, som var en plysdompap med den rigtige stemme! Aldrig har jeg set, eller hørt, mage! Hvem vinderen var fortæller jeg ikke det må rygtes ved næste DOFarrangement! Og så kan vi bare glæde os til julefrokosten i Dorte Sejerøe DOF`er Fra Vordingborg DOF s Store Medlemsfest Den 14. oktober 2006 kulminerer festlighederne i anledning af DOF s 100 års jubilæum med Store Medlemsfest. Store Medlemsfest afholdes i Store Vega i København. Læs mere om festen i næste nummer af Fugle og Natur, der udkommer i midten af maj. 12

13 Fuglenes Dag søndag d. 28. maj. DOF fejrer 100 års fødselsdag på Fuglenes Dag søndag 28. maj med to sejlture med henholdsvis Friheden Havnen, Næstved og Anemonen, Maribosøerne. Turene er gratis for medlemmer og koster 50 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding er nødvendig.: SEJLTUR PÅ MARIBOSØERNE På Fuglenes Dag tager vi en sejltur med turbåden Anemonen. Hør fuglekoret og kom tæt på fuglene på vandet. Mulighed for at se Havørn, Rødhovedet And og meget andet. Der sejles bl.a. til Borgø, hvor der er en meget varieret småfuglesang. Efter Borgø sejles til Naturskolen, hvorfra man kan vælge at gå ca. 3 km. tilbage gennem eng og skov, med guide, til udgangspunktet. Turledere: Uffe B. Nielsen, samt et eller flere medlemmer af DOF s lokalbestyrelse. I anledning af DOF s 100 års jubilæum er turen gratis for medlemmer! Turen koster 50 kr. for ikke medlemmer af DOF. Foreningen giver et rundstykke med smør samt kaffe. Max. deltagerantal 65. Tilmelding nødvendig. Afgang kl ved anløbsbroen lige nedenfor Maribo Domkirke. Parkér gerne på Torvet og gå ad Kirkestræde (100m). Turen tager ca. 3 timer. Tilmelding senest søndag d. 14. maj til: Lars Munk tlf SEJLTUR FRA NÆSTVED Mødested: Ved Frihedens kajplads, Havnegade/Kanalvej, Næstved kl Turledere: Finn Jensen og Lars Christoffersen. Vi sejler ud ad kanalen, hvor sangfuglene fra bevoksningen langs bredderne lader deres røst høre. Videre for at se over mod øen Lindholm, hvor der er masser af terner, måger, gæs, Klyder og måske Sorthovedet måge eller Havørn over Gavnø. Der er gratis morgenmad ombord, dog skal man købe kaffe/te, da det ikke er tilladt at medbringe drikkevarer ombord. Turen koster 50 kr. for ikke medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening, gratis for medlemmer. Turen varer 2½ time. Max. deltagerantal ca. 70. Tilmelding senest søndag 14. maj til Lars Christoffersen tlf efter Udover de to sejlture er der følgende 2 arrangementer i Storstrøms Amt: Fuglenes Dag Bøtø Nor, Falster. Søndag 28. maj kl Mødested: Fugletårnet. Kør mod syd ad Bøtø Ringvej til sidste sidevej mod højre, Tidselvej, hvor Fugletårnet ligger for enden af vejen. (Stor p-plads for enden af Bøtø Ringvej) Her i det store fugletårn, er der fin udsigt over Bøtø Nor med masser af ænder og vadefugle. Måske er Traneparret her igen, Rørhøgen er her altid. I læhegnet langs Lævej hører og ser man altid mange småfugle. For enden af Lævej ligger det lave fugletårn Turledere: Hans Lind og Simon Vikstrøm Fuglenes Dag Ydernæs/Næstved. Søndag 28. maj kl Mødested: Ydernæssøen overfor Fiskehusvej. På denne aftentur hører vi Nattergal, Rørsanger, Rørspurv m. fl. måske Kærsanger og Græshoppesanger. Dobbeltbekkassinen flyver ofte over engen, hvor rådyrene græsser, og Gøgen kukker. Turledere: Lars Christoffersen og Finn Jensen. 13

14 Dansk Ornitologisk Forening Storstrøms Amt Tur- og stortursbestemmelser under DOF-Storstrøm Tilmelding og betaling: Tilmelding sker til turlederen eller til den person som er nævnt ved annoncering af turen. Indbetaling sker snarest efter tilmeldingen og senest den oplyste dato - enten på bankkonto i Jyske Bank, reg. nr kontonr , eller giro , DOF Storstrøms Amt v/jens Dithmarsen, Garvervej 3, 4700 Vordingborg. Husk at anføre turdestinationen (ex. Skåne, Rügen) samt navn og tlf. nr. Der kan for visse ture være forhold, der betinger særlige tilmeldings- og afbudsprocedurer. I sådanne tilfælde vil disse fremgå af annonceringen. Endagsture (busture): Betaling: Det fulde deltagerbeløb indbetales snarest efter tilmelding og senest den dato, der fremgår ved annoncering af turen. Afbud: Hvis der meldes afbud efter at det fulde beløb er indbetalt vil der kun i særlige tilfælde ske tilbagebetaling af beløbet. Som udgangspunkt er pengene tabt. Dog er der et par muligheder for at få det indbetalte beløb tilbage: 1. Der er den mulighed, at hvis man har tilmeldt sig og betalt for turen, men alligevel ikke vil deltage, selv har lov til at finde en anden deltager, som overtager pladsen. Dette skal ske efter aftale med turlederen. 2. Man kan få sine penge tilbage, hvis der er én på en venteliste, som vil overtage pladsen og betale den fulde pris i stedet for. Beløbet betales tilbage minus et gebyr på kr. 25,-. 3. I særlige tilfælde, alvorlig sygdom, dødsfald i familien etc. kan bestyrelsen søges om at få sine penge tilbage. Ture med overnatning (weekendture): Depositum: Der indbetales depositum umiddelbart efter tilmelding til turlederen og senest den dato, der fremgår ved annoncering af turen. Tilmelding er bindende. Betaling: Det resterende beløb indbetales senest den dato, der fremgår ved annoncering af turen ca. 60 dage før turen afvikles. Der tages forbehold for prisændringer forårsaget af udefra kommende omstændigheder, f.eks. nye eller forhøjede skatter, afgifter eller ændrede valutakurser mv. Afbud: Hvis der meldes afbud efter at depositum er indbetalt tilbagebetales depositum ikke. Hvis der meldes afbud efter at det fulde beløb er indbetalt, tilbagebetales det indbetalte beløb minus depositum. Afbud mindre end 8 dage før turens afholdelse ingen tilbagebetaling. 14

15 Storture - ture med mere end 2 overnatninger: Depositum: Der indbetales depositum umiddelbart efter tilmelding til turlederen og senest den dato, der fremgår ved annoncering af turen. Tilmelding er bindende. Betaling: Restbeløbet skal være indbetalt senest den dato, der fremgår ved annoncering af turen ca. 60 dage før afrejsedagen. Der tages forbehold for prisændringer forårsaget af udefra kommende omstændigheder, f.eks. nye eller forhøjede skatter, afgifter eller ændrede valutakurser mv. Afbestilling (pr. person): a) Afbestilling mere end 120 dage før afrejsen tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af kr. 200,- i administrationsgebyr. b) Afbestilling fra 120 til 60 dage før afrejsen tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket depositum. c) Afbestilling fra 60 til 30 dage før afrejsen tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket 50% af turens pris. d) Afbestilling mindre end 30 dage før afrejsen. Ingen tilbagebetaling. Afbestilling skal ske skriftligt til turlederen. Afbestillingssikring: Indgår ikke i turprisen. Det anbefales deltagere at tegne en afbestillingsforsikring. Flere forsikringsselskaber tegner rejse- og afbestillingsforsikringer gennem indbo- og privatforsikringer. Af særskilte selskaber kan nævnes Gouda Rejseforsikring ( Materiale kan rekvireres hos selskaberne ved telefonisk henvendelse eller via Internettet. Turaflysning: Den planlagte stortur kan aflyses i tilfælde af meget lav deltagertilmelding, eller hvis uventede ændringer på turmålet, fx af sikkerhedsmæssig karakter, vanskeliggør turen i væsentlig grad. Aflysningen kan dog senest ske 45 dage før afrejsen, og det fulde indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt. 15

16 Bustur til Polen juni 2006 I Pinsen 2006 går turen til Polen, hvor vi skal besøge 2 af de mest spændende lokaliteter i den vestlige del tæt på den tyske grænse. Området ved Warta-flodens tilløb til Oder lidt NØ for den tyske by Frankfurt (Oder) kan bl.a. byde på 3 arter moseterne, mange Havørne og Sort stork. Området ved Swinoujscie er kendt for stadig at huse Vandsanger og Dværghejre ud over et meget rigt fugleliv. Vi overnatter på pæne hoteller i Polen nær ved de 2 steder vi skal besøge. Bussen er dansk og chaufføren er vant til at køre i Polen. Fredag d. 2. juni Ca. kl. 15 Afgang Næstved station Kl. 17:00 Afgang med færge fra Gedser Ca. kl. 24 Ankomst til hotel i Polen Mandag d. 5. juni, 2. Pinsedag Ca. kl. 12 Afgang fra Polen Ca. kl. 20 Hjemkomst i Næstved Turledere er Jens W. Christoffersen tlf og Palle Nygaard tlf Vi har været i Polen i 2004 og har bl.a. besøgt naturreservatet ved Warta-floden. Pris for turen er 2200 kr. og dækker bus, færge og hotel med halvpension. Du skal altså selv regne med lidt udgifter til frokost i Polen samt mad og drikke på busturen til og fra Polen f.eks. på færgen. Endeligt program udsendes midt i maj. Sort Stork. Foto: Svend Frederiksen. Tilmelding skal ske til Palle pr. telefon eller pr. på senest 30. april og straks efter indbetales hele turens pris til Jyske bank reg.nr kontonr Husk at mærke indbetalingen Polen og det telefonnummer, som du opgiver ved tilmeldingen. Kan også indbetales på girokonto , DOF-Storstrøm v/jens Dithmarsen, Garvervej 3, 4760 Vordingborg. 16

17 Møder og Ture Ture Avnø. Søndag 2. april kl ? Mødested: P-pladsen ved Flyvertårnet, Avnø Naturcenter. Vi bydes forhåbentlig velkommen af Sanglærker, som her altid er mange af samt Bomlærker. På de våde enge er det vadere og ænder, der ses efter. Turleder: Finn Jensen, tlf Borreby Mose. Skærtorsdag 13. april kl ca Mødested: P-pladsen Næstved Rådhus, Rådmandshaven kl Tilslutning Borreby Mose lille p-plads nærmest godset kl Som sædvanligt håber vi at se Skægmejse, Gul Vipstjert, Rørhøg, Klyder og mange vadere, ænder og gæs. Turleder: Bent Rung Nielsen, tlf Jydelejet m. m. Møn. Lørdag 22. april kl Mødested: P-pladsen v/indgangen til Jydelejet overfor Vandrerhjemmet, Hunosøgård. På denne tur forventes et bredt udsnit af trækkende og rastende småfugle, rovfugle og Traner. Turleder: Per Schiermacker-Hansen, tlf Knudshoved. Søndag 30. april kl ? Mødested: P-pladsen i skoven, Knudskovvej, p-afgift. Måske er bøgen sprunget ud, så vi skal lytte os frem til småfuglene. Og hvor langt vi går ud på odden afhænger især af vejret, og hvor mange fugle vi ser, men regn med ca. 7-8 timer. Turleder: Lars Christoffersen, tlf Avnø. Lørdag 6. maj kl ? Mødested: P-pladsen ved Flyvertårnet, Avnø Naturcenter. Nu skulle her gerne være fyldt op med masser af vadere, ænder og rovfugle. Og over os lærkesang. På fjorden Gravænder, Skarv og sæler. Turleder: Finn Jensen, tlf Fugletursmøde Rådmandshaven. Søndag 14. maj kl Mødested: P-pladsen ved Næstved Rådhus Øvelse i Punkttælling. Torsdag 18. maj kl Mødested: Jarsskovvej 8, Vester Egesborg v. Næstved. Har du tænkt på at tage en 10-punkttælling i år, er her chancen for at øve sig. Vi går en tur, lytter og ser hvad der rører sig på et givet punkt i 5 min. Turleder: Lars Christoffersen, tlf

18 Ringdue: Foto: Palle Nygaard Jydelejet m. m. Møn. Lørdag 20. maj kl Mødested: P-pladsen v/indgangen til Jydelejet overfor Vandrerhjemmet, Hunosøgård. Vi gentager turen fra 22. april med et smut til Aborrebjerget/Bødkermosen eller en anden Øst-Møn lokalitet, og denne gang er der blade på træerne (og gøgeurter i skovbunden), så det er fuglesangen, der leder os til småfuglene. Turleder: Per Schiermacker-Hansen tlf Glumsø Sø rundt. Tirsdag 23. maj kl Mødested: P-pladsen ved Glumsø Bageri. Nu er alle sangerne på plads, så lad os nyde aftensangen fra bl.a. Rørsanger, nattergal, Havesanger, Munk og måske Kær- og Sivsanger. På søen ses måger, terner og lappedykkere. Turleder: Henning Heldbjerg. DOF fejrer 100 års fødselsdag på Fuglenes Dag søndag 28. maj med en sejltur med SEJLTUR PÅ MARIBOSØERNE På Fuglenes Dag tager vi en sejltur med turbåden Anemonen. Hør fuglekoret og kom tæt på fuglene på vandet. Mulighed for at se Havørn, Rødhovedet And og meget andet. Der sejles bl.a. til Borgø, hvor der er en meget varieret småfuglesang. Efter Borgø sejles til Naturskolen, hvorfra man kan vælge at gå ca. 3 km. tilbage gennem eng og skov, med guide, til udgangspunktet. Turledere: Uffe B. Nielsen, samt et eller flere medlemmer af DOF s lokalbestyrelse. I anledning af DOF s 100 års jubilæum er turen gratis for medlemmer! Turen koster 50 kr. for ikke medlemmer af DOF. Foreningen giver et rundstykke med smør samt kaffe. Max. deltagerantal 65. Tilmelding nødvendig. Afgang kl ved anløbsbroen lige nedenfor Maribo Domkirke. Parkér gerne på Torvet og gå ad Kirkestræde (100m). Turen tager ca. 3 timer. Tilmelding senest søndag d. 14. maj til: Lars Munk tlf

19 Måske er Traneparret her igen, Rørhøgen er her altid. I læhegnet langs Lævej hører og ser man altid mange småfugle. For enden af Lævej ligger det lave fugletårn Turledere: Hans Lind og Simon Vikstrøm DOF fejrer 100 års fødselsdag på Fuglenes Dag søndag 28. maj med en sejltur med Friheden Havnen, Næstved. Mødested: Ved Frihedens kajplads, Havnegade/Kanalvej, Næstved kl Turledere: Finn Jensen og Lars Christoffersen. Vi sejler ud ad kanalen, hvor sangfuglene fra bevoksningen langs bredderne lader deres røst høre. Videre for at se over mod øen Lindholm, hvor der er masser af terner, måger, gæs, Klyder og måske Sorthovedet måge eller Havørn over Gavnø. Der er gratis morgenmad ombord, dog skal man købe kaffe/te, da det ikke er tilladt at medbringe drikkevarer ombord. Turen koster 50 kr. for ikke medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening, gratis for medlemmer. Turen varer 2½ time. Tilmelding nødvendig til Lars Christoffersen tlf efter senest 22. maj. Fuglenes Dag Ydernæs/Næstved. Søndag 28. maj kl Mødested: Ydernæssøen overfor Fiskehusvej. På denne aftentur hører vi Nattergal, Rørsanger, Rørspurv m. fl. måske Kærsanger og Græshoppesanger. Dobbeltbekkassinen flyver ofte over engen, hvor rådyrene græsser, og Gøgen kukker. Turledere: Lars Christoffersen og Finn Jensen. Bustur til Polen i pinsen juni Se program andetsted i bladet Fugletursmøde Præstø. Søndag 11. juni kl Mødested: P-pladsen ved kommunekontoret. Fuglenes Dag Bøtø Nor, Falster. Søndag 28. maj kl Mødested: Fugletårnet. Kør mod syd ad Bøtø Ringvej til sidste sidevej mod højre, Tidselvej, hvor Fugletårnet ligger for enden af vejen. (Stor p-plads for enden af Bøtø Ringvej) Her i det store fugletårn, er der fin udsigt over Bøtø Nor med masser af ænder og vadefugle. Fugletursmøde Vordingborg. Søndag 25. juni kl Mødested: P-pladsen ved Medborgerhuset. Tag på tur med DOF- Storstrøm Fra Avnømødet DOF i udvikling. Foto: Michael Thelander 19

20 Feltbissernes krambod november januar 2006 På DOF Storstrøms hjemmeside meldte Per Schiermacker-Hansen i begyndelsen af november om gulbenede sølvmåger, Kaspisk Måge og Middelhavssølvmåge i Klintholm Havn. Det var især unge fugle, han så, som i denne indberetning: 1/11. Klintholm Havn: Kl : Sølvmåge 800 (langt overvejende adulte og 1k), "Nordlig Gulbenet Sølvmåge" 3 adulte rastende, Kaspisk Måge 3 1k rastende, Middelhavssølvmåge 1 1k rastende, Sildemåge 2 1k rastende, Svartbag 70 rastende, Dværgmåge 1 adult + 1 1k fouragerende. Samtidig blev hjemmesiden udstyret med billeder af mågerne og en artikel af Per Schiermacker- Hansen om, hvordan fuglene kunne skelnes fra hinanden. Mon ikke, det har udfordret en del feltbisser til at kigge noget mere på mågerne i vinter for at få øje på spændende nye arter og racer med en stor variation af dragter, som oven i købet kan være meget svære at bestemme? I hvert fald er der flere, som har meldt om den slags måger her og der. Status er lige nu, at sølvmågen med de gule ben, som kaldes omissus efter det systematiske navn Larus argentatus omissus ikke er nogen race for sig selv og slet ikke bliver anerkendt som racen omissus mere. Det er en ren farvevariant. Klaus Malling Olsen sammenligner den med de lyse Børringe-musvåger og peger på, at fuglene med de gule ben forekommer i større eller mindre grad i mange af Østersøens kolonier af Sølvmåge og ikke i rene gulbenede kolonier i bestemte områder. Middelhavssølvmåge er derimod nu anerkendt som en selvstændig mågeart, mens den fladpandede Kaspisk Måge med længere og tyndere næb end sædvanligt for Sølvmåge stadig er en race af Sølvmåge, der er mulig at skelne i naturen under gode forhold. Vinteren har også budt på invasioner af Silkehale, store flokke af Sjagger, og mange har fået øje på Hvidsisken i flokke af Gråsisken. Gæssene har slået alle rekorder med over på samme tid i januar i området omkring Jordbjerggaard syd for Nakskov Fjord. Især der, men også andre steder har det været muligt at øve sig i at kende forskel på racerne Tundrasædgås og Skovsædgås af Sædgås, som Michael Thelander beskrev i Strømstæren 3/2005. Som sædvanlig er der blevet talt og ringmærket flittigt ved Gedser Fuglestation. Her blot et par af de daglige rapporter selv juleaften var stationen i gang: 14/ Gedser Odde Træk: Rødstrubet Lom 17, Sortstrubet Lom, Rød-/Sortstrubet Lom 7, Toppet Lappedykker 3, Gråstrubet Lappedykker 5, Ederfugl 560, Toppet Skallesluger 23, Sortand 380, Havlit 52, Fløjlsand 14, Gravand 1, Sangsvane 4, Blisgås 4, Skarv 200, Havørn 1 (trækforsøg på 2 timer mod syd), Spurvehøg 13, Blå Kærhøg 1, Fjeldvåge 1 (rast), Musvåge 3-4 (rast), Mellemkjove 20 (samt 2-3 rast), Almindelig Kjove 2, Kjove (sp.)1, Dværgmåge 103, Stormmåge 4.600, Hættemåge +100, Sølvmåge +100, Svartbag +10, Ride 1 (samt 1 rast), Tejst 1, Alk 2, Bjergvipstjert 1, Hvid Vipstjert 2, Engpiber 5, Huldue 33, Ringdue , Sjagger !, Vindrossel 33, Silkehale 305, Stillits 43, Gråsisken 765, Bjergirisk 4, Bog- & Kvækerfinke 135, Dompap 2, Laplandsværling 1, Gulspurv 1. 24/ Gedser Odde: 20

21 Træk: Rødstrubet Lom 18 (samt 1 til rast), Sort-/Rødstrubet Lom 9, Sortstrubet Lom 1, Toppet Lappedykker 7 (samt 1 rast), Toppet Skallesluger 41 (samt +15 rast), Stor Skallesluger 3, Knopsvane 6, Ederfugl 12 (samt +25 rast), Havlit 40 (samt +15 rast), Sortand 13, Hvinand 1, Sædgås +195 (omkring flyvende), Skarv 107 (rast), Tårnfalk 1 (rast), Svartbag 2, Sølvmåge 22, Stormmåge 29 (samt +350 rast), Hættemåge 4, Tejst 1 (samt 1K rast), Hjejle +230 (omkring flyvende), Ryle (sp. ) 4, Almindelig Ryle 7, Hvid Vipstjert 1 (rast), Silkehale 38, Bjergirisk +30 (rast), Spættet Sæl 1. Toppet Skallesluger hun. Foto: Søren Haugaard Lommer, lappedykkere, gæs og ænder Islom 1 rastede ved Gedser Odde 7/12. Hvidnæbbet Lom 1 rastede ved Gedser Odde 23/11. Nordisk Lappedykker 12 blev set rastende i Sølunde Havn i Hegnede Bugt 27/1. Lille Lappedykker 1 Klintholm Havn 3/11. 1 Vordingborg under opvarmningen til julefrokosten i DOF Storstrøm 26/11. 7 set i Stege Havn 9/1. Et rigtig godt sted i amtet at se den mindste af lappedykkerne er Guldborgsund ved Nykøbing, hvor der næsten altid er mange vinteren igennem. 55 blev set nord og syd for broen 23/11. Rørdrum Nogle få er blevet meget sent og endda vinteren over. 2 fløj omkring ved Romsø på Dornæs 9/11. Der blev også set flyvende Rørdrum over rørskoven på Ydernæs ved Susåens udløb 31/12 og 1/1. Sølvhejre 1 blev jaget op i nordenden af Barup Sø 14/12 om eftermiddagen og fløj ned til sydenden af søen. Blisgås Rastede sammen med Bramgås ved Gedesby-Stavreby 10/11. Tilsammen var de over rastede ved Jordbjerg syd for Nakskov Fjord 11/12. Mindst 35 ved Borre Sømose 9/ blev talt ved Jordbjerg 22/1. Dværggås - 2 adulte sammen med Blisgæs ved Dornæs Søndersø 6/11. Sædgås blev talt på markerne ved Gunderslevholm 25/ blev talt ved Jordbjerggaard syd for Nakskov Fjord 22/1. Et skøn gik på, at halvdelen var af racen Skovsædgås, mens den anden halvdel var Tundrasædgås. Som bekendt fra artiklen i 21

22 Strømstæren 3/2005 kan det være svært at skelne mellem de to racer, medmindre forholdene er gode. Tundrasædgås rastede ved Jordbjerg syd for Nakskov Fjord 11/12. Mindst 40 holdt til ved Borre Sømose 9/1. Ved Jordbjerg var der stadig over /1. Skovsædgås 200 rastede ved Jordbjerg syd for Nakskov Fjord 11/ blev talt ved Borre Sømose 9/1. Kortnæbbet Gås 5 rastede ved forsamlingshuset i Jungshoved by 29/1. Grågås rastede ved Jordbjerg syd for Nakskov Fjord 11/12. Samme sted blev der talt /1. Bramgås Det ser ud til, at flere er blevet længere tid i området i denne vinter, før de er trukket videre. Blandt andet rastede ved Jordbjerg syd for Nakskov Fjord 11/12, og samme sted var der stadig /1. Gravand 38 ved Svinø 26/1 er et pænt antal for årstiden. Gråand ved Svinø 26/1 er et stort antal. Amerikansk Krikand 1 han af denne variant, der ligner vores egen Krikand ganske meget, men har en lodret halvmåneformet hvid stribe på kroppen i stedet for en vandret, når den ligger på vandet, blev opdaget på Nyord ved broen midt på eftermiddagen 26/1 og kunne ses samme sted i de følgende dage. Rødhovedet And 1 adult han set ved fjerneste ende af Ydernæs, Næstved, 4/11. 8 hanner og 14 hunner blev set på Hejrede Sø 6/11. Hvidøjet And 1 adult han i Røgbølle Sø 6/11. 1 adult han i Røgbølle Sø 3/12, hvor den lå helt tæt på fugletårnet i Alsø-Sørup sammen med en stor flot troldænder, taffelænder og blishøns, og i samme tidsrum kom en gammel Havørn, fangede en gedde og satte sig i et træ 100 meter fra fugletårnet og åd fisken. Flot oplevelse, skrev en glad observatør til DOF-Storstrøms hjemmeside. Anden blev også set på lokaliteten dagen efter, 4/12. Lille Skallesluger 35 talt ud for Hasselø Nor 13/1. Det var ikke blot et pænt stort antal, men også lidt anderledes ved en meget stor andel af hunner. Kun 3-4 af de meget flittigt dykkende fugle var hanner. Stor Skallesluger De milde vintre holder ifølge DOF s hjemmeside store vandflader isfri inde i Østersøen blandt andet i bugten ud for Riga og ud for Litauen. For et par årtier siden var det almindeligt med Stor Skallesluger i danske farvande om vinteren, men nu kommer der kun ifølge Danmarks Miljøundersøgelser. Fuglene foretrækker muligheden for at blive i nærheden af deres ynglepladser ved de russiske floder og søer. Alligevel er der i vinter set adskillige Stor Skallesluger rundt om i amtet og endda 700 ved Avnø 26/1. Mere typisk er 22 ved Nykøbing 11/1, hvoraf 4-5 var hunner. Samme kønsfordeling sås i Rødby Trafikhavn, hvor der var 31 (6 hunner) 8/1, 29 (4 hunner) 16/1, 36 (8 hunner) 22/1 og 21 (6 hunner) 29/1. Rovfugle Havørn En rapport fra Storstrøms Amt oplyser, at der også i 2005 har været 7 par af Havørn i amtet. 5 af de 7 par fik 9 unger på vingerne. Parret ved Hejrede Sø har i i øvrigt i løbet af vinteren bygget en ny rede. Den er meter fra den gamle, men er synlig fra det nye fugletårn på østsiden af søen i hvert fald til der kommer blade på træerne. Det er tredje rede for landets første ynglende par af Havørn de begyndte i Den første rede var i et træ midt imellem nummer to og tre, så de holder sig til samme bevoksning i skoven. Ved Gavnø jog parret en adult artsfælle væk mod øst 27/12, da den virkede interesseret i redeområdet. Midt i januar blev vinterens første større forsamlinger af ørne observeret. 7 rastede ved iskanten i Sakskøbing Fjord 17/1 og blev set godt fra Krårup. 1 adult blev set sammen med 4 immature ved Sakskøbing Fjord 22/1. 3 opholdt sig ved iskanten i Avnø Fjord 26/1, og samme dag var der k er ved Dybsø Røn og på isen i Dybsø Fjord. Kongeørn - 1 immatur gjorde trækforsøg ved Gedser Odde 16/11. Blå Kærhøg Set flere steder. Det er unge fugle og hunner, der forekommer mest i Danmark. De kan være svære at skelne mellem medmindre lysforholdene er gode, og mange melder dem blot som brune fugle. 1 adult han i sin flotte gråblå dragt blev set ved Marrebæk Bruserup 2/1. Musvåge er ikke noteret specielt meget på DOF-Storstrøms hjemmeside i vinter, men fortjener alligevel at blive nævnt for, at der 22

23 tilsyneladende har været flere end normalt mange steder i amtet i vinter, for eksempel 14 på Sydvestlolland 22/1. Måske hører denne art også til dem, der har bemærket de mildere vintre og er begyndt at trække knap så langt væk. Vandrefalk Set jævnligt i den østlige del af amtet vinteren igennem og forbindes ofte med parret ved Møns Klint. Der kommer dog også fugle til udefra. 1 adult hun, der blev set med en lys metalring har antagelig tysk hjemadresse. Dværgfalk 1 rastede på Nyord 10/12. Jagtfalk 1 juvenil rastede og fouragerede ved Gedser Odde 6/11. Måske var det samme fugl, der blev set på lang afstand over Rødsand 13/11 og måske stadig den, der dukkede op på Nyord 20/11 og blev i området vinteren igennem. Mange har haft gode oplevelser, som denne: Fin opvisning, både i med- og modlys, siddende og flyvende. Mobbede Vandrefalken flere gange og blev selv mobbet af Blå Kærhøg 23/11. Set igen over Nyord og Klægholm mange gange. Rastede og fouragerede på marker syd for Sønder Årslev på Falster 19/1. Vadefugle, kjover og måger Hjejle mindst rastede ved Nyord 16/11. Sortgrå Ryle 1 meldt ved en ganske lille våge neden for sukkerfabrikken i Nykøbing 23/1. Set samme sted igen 27/1 og ved en større våge ud for Overgade 31/1. Almindelig Ryle 500 rastede ved Nyord 16/11. Storspove 250 rastede ved Ægholm, Nyord 16/11. Enkeltbekkasin 1 set ved Præstø i Maribosøerne 9/11 og observatøren undrer sig over, om det mon er første gang, den art er set dér. Mellemkjove 2 fløj forbi Gedser Odde 9/ trak ved Gedser 12/11. 9 trak ved Gedser Odde 13/11, og yderligere tre holdt endda en rastepause på lokaliteten. Hættemåge 76 trak ved Gedser Odde 13/11. Stormmåge trak ved Gedser 12/ trak samme sted 13/11 og fik observatøren til at bemærke, at et imponerende træk af stormmåger finder sted i disse dage. Sorthovedet Måge 1 adult trak ved Gedser Odde 13/11. Sølvmåge Over 100 trak ved Gedser Odde 13/11. 1 gulbenet omissus meldt fra Rødvig Havn 30/1. I Rødby Trafikhavn var der sølvmåger at øve sig på, da der blev talt 500 af slagsen 29/1. Kaspisk Måge 3 årgange kunne ses i Klintholm Havn, da 1 1k er, 1 2k er og 1 3k er rastede 3/ k ere i Klintholm Havn 11/ k ere og 1 2k er rastede i Klintholm Havn 13/11. 1 juvenil i Klintholm Havn 21/ k er set i Rødvig Havn 30/1. Middelhavssølvmåge 1 2k er i Klintholm Havn 13/ k er rastede i Klintholm Havn 17/11. 1 adult set i Rødvig Havn 30/1. Baltisk Sildemåge 1 1k er rastede i Klintholm Havn 17/11. Nordsø-Sildemåge 1 adult i Klintholm Havn 3/ k rastede i Klintholm Havn 17/11 Svartbag mindst 10 trak ved Gedser Odde 13/ blev talt i Rødby Trafikhavn og i Rødby Færgehavn 29/1. Dværgmåge 17 fouragerede i Klintholm Havn 13/ fouragerede i Klintholm Havn 11/ fouragerede i Klintholm Havn 15/ fouragerede ved Klintholm Havn 17/ trak ved Gedser 12/11. Ride 1 trak ved Gedser Odde 13/ k er i Klintholm Havn 15/11. Gråmåge 1 1k er rastede ved Strøby Ladeplads 15/11. Hærfugl, lærker, Hærfugl 1 fouragerende i rabatten på Østre Ringvej i Næstved. Forsvandt ind i fyrretræsbevokningen ved Seasbygningerne 21/11. Den blev første gang set 20/11 og var stadig omkring Fensmarkvej, Østre Ringvej og Cavilas Gård 1/1. Tilsyneladende har der endda på et tidspunkt været to hærfugle i Næstved. 30. november blev én set et par timer i en have på Saltøvej 118 samtidig med, at den anden fugl var på sin plads. 1 fløj over Vester Egesborg 9/1. Isfugl 1 fouragerede ved Nyordbroen 9/1 og igen samme sted dagen efter. Landsvale 1 ved Gedser Odde 13/11. 1 juvenil, der fløj over Høvblege, var temmelig sent på færde her i landet 17/11. 23

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö 29. maj - 31. maj 2014 Hvor var det godt, den trods knebent deltagerantal - alligevel kunne gennemføres, denne fine tur til Hallandsåsen og Hallands Väderö.

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER LANDSDÆKKENDE OPTÆLLINGER AF VANDFUGLE I DANMARK Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl Historisk overblik: Landsdækkende optællinger af vandfugle i Danmark 1965-74 (5 tællinger)

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Rumænien. Scanbird ApS www.scanbird.com. Donau-deltaet med fugle & natur 25. maj - 1. juni. Politiken Plus rejse. med John Frikke

Rumænien. Scanbird ApS www.scanbird.com. Donau-deltaet med fugle & natur 25. maj - 1. juni. Politiken Plus rejse. med John Frikke Rumænien Donau-deltaet med fugle & natur 25. maj - 1. juni Politiken Plus rejse med John Frikke Scanbird ApS www.scanbird.com Donau ja bare ordet leder straks tanker hen mod Johan Strauss vidunderlige

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne.

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. Ringmærkning af havørne-ungen på Tærø 2009. I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. I år blev parret på Tærø udset til at få ringmærket

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord 1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord Observatør: 1996/97/98/99/00/01/02/03: Jens Mortensen, /06/07/08/09: John Bang Jørgensen, /06/07/08/09: Karsten Christoffersen 16/5, 19/5 1996 11/6 2/4, 19/5 delvis

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Efterårstræk på Stevns

Efterårstræk på Stevns Efterårstræk på Stevns Af Tim Andersen De fleste forbinder et efterårstræksted for landfugle med vest- og sydvendte pynter. At det ikke altid behøver at være sådan, er Stevns Klint et eksempel på. Her

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 3/2005

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 3/2005 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 3/2005 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 3/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 3/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 3/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

Observationer i Naturparken 2014

Observationer i Naturparken 2014 SKET I 2014 Sammendrag af nyheder og arrangementer i 2014. Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark Observationer i Naturparken 2014 Send os oplysninger du vil have med i Observationer på data@naturpark-tystrupbavelse.dk

Læs mere

Spændende Måger - Klintholm Havn i november

Spændende Måger - Klintholm Havn i november Tekst og fotos: Per Schiermacker-Hansen Spændende Måger - Klintholm Havn i november Sydlige, milde vinde de sidste dage af oktober og første halvdel af november bragte en del sjove måger til Klintholm

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

DOF Storstrøm. Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 1. marts 2017 klokken hos Bo Kayser i Stensby

DOF Storstrøm. Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 1. marts 2017 klokken hos Bo Kayser i Stensby Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 1. marts 2017 klokken 18.00-23.00 hos Bo Kayser i Stensby Tilstede: Michael Thelander (MT), Stig Jürgensen (SJ), Bente Larsen (BL), Henrik Dahl (HD), Birgitte Norby

Læs mere

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings Seniorklub Program for 2017 Højskoledag på Agerskov ungdomsskole onsdag den 22. februar. Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.15 Foredrag ved journalist, foredragsholder og

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Lørdag den 11. til tirsdag den 14. oktober 2014 Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst Traner

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Efterår Fugle i naturen

Efterår Fugle i naturen Efterår Fugle i naturen 24.09.17 30.09.17 I samarbejde med leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger og få en flyvende start på efteråret.

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 3 - december 2008 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Årsberetning DOF Storstrøm 2011

Årsberetning DOF Storstrøm 2011 Årsberetning DOF Storstrøm 2011 Af Michael Thelander, formand Medlemsstatus og PR-udvalget Efter flere års medlemsfremgang i DOF Storstrøm er udviklingen nu vendt og medlemstallet faldt med ca. 35 i 2011,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 1 - Marts 2009 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset 6440

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Årsberetning DOF Storstrøm 2014

Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Medlemsstatus og PR-udvalget DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til medlemsfremgangen. Igen i år har DOF Storstrøm en

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Efterår Fugle i naturen. 24.09.16 30.09.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye

Efterår Fugle i naturen. 24.09.16 30.09.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Efterår Fugle i naturen 24.09.16 30.09.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger, få en flyvende

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Fugle i naturen 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger, få en flyvende start

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere