DEN LANGVARIGE BELASTNING NY VIDEN OM TUBA-UNGES BARNDOM TUBA DANMARK ÅRSRAPPORT 2009 UD AF TAVSHEDEN STADIG FLERE OPSØGER TUBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN LANGVARIGE BELASTNING NY VIDEN OM TUBA-UNGES BARNDOM TUBA DANMARK ÅRSRAPPORT 2009 UD AF TAVSHEDEN STADIG FLERE OPSØGER TUBA"

Transkript

1 TUBA DANMARK ÅRSRAPPORT 2009 UD AF TAVSHEDEN DEN LANGVARIGE BELASTNING NY VIDEN OM TUBA-UNGES BARNDOM STADIG FLERE OPSØGER TUBA Den øgede søgning viser, at der er behov for et tilbud som TUBA, og at vores tilbud er relevant og brugbart for de unge. TUBA står for terapi og rådgivning for unge, som er børn af alkoholmisbrugere.

2 03 UD AF TAVSHEDEN Af: Malene Tonnung MEN STADIG ANONYM MADS HAR VÆRET PÅ EN LANG UDVIKLINGSREJSE FRA BARNET, DER IKKE ØNSKEDE AT HAVE KAMMERATER MED HJEM, TIL DEN UNGE MAND, DER FORTALTE ALLE OG ENHVER OM SIN BAGGRUND, TIL EN VELOVERVEJET MAND, DER KENDER SINE EGNE VÆRDIER OG TRÆFFER SINE BESLUTNINGER DERFRA. Når Mads stadig ikke ønsker at stille sig frem med billede til artiklen, er det ikke fordi han skammer sig eller er bange. Men han vil gerne tage hensyn til sin familie, der ikke alle er lige afklarede omkring moderens alkoholproblemer. Faktisk er Mads historie også en historie om, hvordan man inden for samme alkoholramte familie kommer videre med eller uden tavshed. Siden han var ca. 3 år gammel, har hans mor haft et alkohol- og pillemisbrug. - Da jeg var en lille dreng, var det fuldstændigt handicappende for mit sociale liv. Jeg ville ikke have nogen kammerater med hjem. Jeg kæmpede en brav kamp for at skjule det. Jeg havde få venner, som jeg havde tillid til, og var bange for at være ude i andre sociale sammenhænge for tænk, hvis andre kunne se det på mig! Jeg var heldig at have en ven, som vidste det vi var fortrolige, men talte ikke om det. I familien herskede samme stiltiende aftale en stor del af Mads barndom. Når moderen bukkede under for alkoholen, tog søsteren over lavede mad og passede sine to yngre brødre. - Den eneste snak, der var om det, var vendinger som: Nu er den gal igen. Jeg diskuterede det heller aldrig med min far. Hans søster, der trivedes meget dårligt med moderens misbrug, flyttede hjemmefra, ligeså snart hun blev 18. FORTROLIGT BÅND MED BRODEREN Da søsteren flyttede gav det Mads og hans ældre bror en lejlighed til at få taget hul på tabuet. De blev hinandens fortrolige, og Mads fik en uvurderlig støtte i sin bror. Først da Mads blev år, fik han mod til at tale med sin far om problemet. - Det har skabt et dybt og tæt bånd imellem os, så på den måde har jeg været heldig. Fortroligheden med broderen, faderen og en god ven, der kunne rumme Mads historier, var dog ikke nok til at hive ham ud af en periodevis overvældende melankoli og problemer med at få uddan- nelse og parforhold til at fungere. Det kulminerede, da han sad midt i en specialeskrivning og pludselig kunne reagere voldsomt med sorg eller vrede over ganske små ting. - Jeg har altid vidst, at jeg på et eller andet tidspunkt nok måtte opsøge professionel hjælp for at tale med nogen om det. Det blev endnu mere tydeligt i den pressede situation. Så jeg ringede til Studenterrådgivningen og lagde alle kort på bordet om mine problemer, følelser og min mor, der drak. De henviste mig til TUBA i Odense. ALLE SKULLE VIDE DET Ved TUBA kom Mads til forsamtale og derefter i gruppeterapi, hvor han til sin overraskelse mødte andre unge, der havde det nøjagtigt ligesom ham. - Når der skete noget ubehageligt i mit liv, havde jeg det som et offer at der aldrig var noget, jeg selv kunne gøre for at ændre tilværelsen, men at det altid gik ud over mig, det var kun typisk. Sådan havde jeg lært at tænke igennem min opvækst. Han kom ud af sit parforhold, som kun handlede om, hvordan han kunne gøre kæresten glad, og hvor der ikke var plads til ham selv og hans egne behov. TUBA gav ham en masse redskaber til at komme ud af melankolien og få startet arbejdet med at finde ud af, hvad han selv ville, og hvordan hans liv skulle forme sig. - Efter en barndom, hvor der ikke blev snakket om min mors alkoholmisbrug, havde jeg en lang periode, hvor jeg ikke kunne møde nye mennesker uden at fortælle, at min mor er alkoholiker. På nogle virkede det meget voldsomt, mens andre kunne rumme det. I dag, JEG HAR ALTID VIDST, AT JEG PÅ ET ELLER ANDET TIDSPUNKT NOK MÅTTE OPSØGE PROFESSIONEL HJÆLP. hvor jeg også har fået en større bekendtskabskreds, er det noget mine nære venner ved, mens jeg ikke har samme behov for at fortælle det til hele min bekendtskabskreds. Mit liv er fyldt op med andre gode ting. HENSYNET TIL DE TAVSE Hans egne erfaringer med, at der er forskel på, om folk kan rumme det, er også årsagen til, at han helst optræder anonymt. - Min far sidder i en lederstilling, hvor det er vigtigt, at folk nærer tillid til ham. Han har opbygget et image som leder og professionel, som jeg ikke vil forstyrre. Det tabu, som stadig eksisterer i samfundet, vil jeg gerne være med til at bryde, men tabuet betyder stadig, at der ikke altid er den samme forståelse. Nogen kan rumme det andre kan ikke. Selvom faderens værdier og beslutninger på mange fronter strider imod Mads egne, har de i dag et godt forhold, hvilket Mads også i vid udstrækning har til sin mor, der fortsat tager sine drukture. - Jeg er nået langt. Jeg har ikke den vrede, som mange andre føler. Jeg har ondt af min mor, som jo er syg. Og jeg har tænkt over, at min far var meget ung 21 da han fik sit første barn. Han overlod familien til konen, fordi han ikke selv var parat til at være far. Og det værste, han kunne byde sine børn, var i hans øjne en skilsmisse. Selvom jeg tror, at han som mand og menneske ville have haft godt af at blive skilt. Jeg kunne godt have undt ham en bedre livsven. Søsteren, der flyttede hjemmefra, er en anden grund til anonymiteten. Hun har aldrig deltaget i fortroligheden omkring moderens alkoholmisbrug. Tværtimod har hun arbejdet hårdt på at skjule det og gør det stadigt. TABU - UD AF ALKOHOLFAMLIENS TAVSHED Forfatteren Alex Kastrup Nielsen sætter med denne bog ord på den tavse virkelighed, som tusindvis af unge oplever efter at have været barn i et hjem, hvor far eller mor drikker. Hvordan er det at være barn af en alkoholmisbruger, og hvad kan den unge gøre for at komme sig over de problemer det giver? BOGEN KAN BESTILLES PÅ eller hos din boghandler. Findes også på bibliotekerne. PRIS KR. 169, INKL. FORSEN DELSE

3 05 SELV OM JEG KENDER MANGE MENNESKER, FØLER JEG MIG OFTE ENSOM. INGEN KENDER MIG RIGTIGT, SOM JEG ER. DER ER SÅ MANGE TANKER OG FØLELSER OG OPLEVELSER, SOM JEG ALDRIG HAR DELT MED NOGEN. HVIS JEG SKULLE GØRE DET, ER JEG BANGE FOR, AT DE VILLE LØBE DERES VEJ. DEN LANGVARIGE Af: forskningsmedarbejder Thomas Mackrill, cand.psych. Phd. BELASTNING NY VIDEN OM TUBA-UNGES BARNDOM I dag er der en stigende tendens til, at man kan få krisehjælp, hvis man har været udsat for noget voldsomt, et overfald, en voldtægt, en bilulykke, en fyring, en akut opstået sygdom, et dødsfald. Her er der tale om enkeltstående kortvarige begivenheder, hvor man frygter for de længerevarende konsekvenser. Unge, der kommer i TUBA, har ikke kun været udsat for enkeltstående kortvarige begivenheder. Siden april 2009 har samtlige 242 unge over 18 år, som startede i TUBA, udfyldt et anonymt belastningsindeks. Indekset blev udviklet og testet i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning under Aarhus Universitet. De foreløbige tal viser: 12 år med alkohol 75% (182) af de unge havde en far med et alkoholproblem. 48% (115) havde en mor med et alkoholproblem. For 25% (61) var det begge forældre, der drak for meget. Hver forælder drak i gennemsnit 12 år af de unges barndom (0-18 år). 29% (71) boede sammen med (mindst) én stedforælder med alkoholproblemer under barndommen. Psykisk og fysisk vold 62% (151) af TUBAs unge oplevede i barndommen psykisk vold, forstået som f.eks. gentagne verbale krænkelser, systematisk fornedring, vedvarende overdrevet kontrol af adfærd eller gentagne ydmygelser. Den psykiske vold stod på i gennemsnit 10,3 år af barndommen.19% (47) var udsat for psykisk vold, da de startede i TUBA. 43% (104) oplevede fysisk vold eller trusler om vold under opvæksten. Den fysiske vold stod på i gennemsnit 7,9 år af barndommen. 27% (65) oplevede selvmordstrusler fra mor. 19% (46) oplevede selvmordstrusler fra far. 14% (33) af de unge har selv forsøgt selvmord. Unge, der kommer i TUBA har typisk levet under særdeles belastende forhold i årevis. Krisehjælp hjælper typisk mennesker komme overens med én særlig belastende begivenhed, så det gode liv kan genetableres. TUBAs behandling går til gengæld ofte ud på at etablere et tilfredsstillende voksenliv for første gang efter mange års belastning. De unge har brug for hjælp. Tallene viser: Mange følgevirkninger 79% (191) mener, deres problemer påvirker deres evne til at gå på arbejde eller uddannelse. 25% (60) har haft egne alkohol- eller rusmiddelproblemer, inden de kommer til TUBA. 31% (74) har tidligere fået medicin for depression eller andre psykiske problemer. 83% (200) mener, deres problemer påvirker deres evne til at danne og fastholde tætte forhold til andre. Isolation og tavshed De unge har typisk været isoleret og overset under opvæksten. 39% (94) af de unge talte ikke med nogen overhovedet om forældrenes misbrug under opvæksten. 60% (145) talte ikke med nogen uden for den nære familie, dvs. forældre og søskende. Kun 16% (40) mente, at offentlige myndigheder kendte til deres forældres misbrug under deres opvækst. Kun 6% (15) talte med lærere eller pædagoger, og kun 2% (6) talte med nogen fra en offentlig myndighed. De unge henvender sig i TUBA typisk efter mange års belastning og isolation. De kommer ofte, når det er blevet tydeligt for dem, at de ikke behøver at affinde sig med, at livet skal blive ved med at være så svært. For dem har et belastet liv været et almindeligt liv. Når andre kan få krisehjælp efter enkeltstående belastende begivenheder, så må der også være et tilbud til TUBAs unge med alt, hvad de har været igennem.

4 07 Af: forskningsmedarbejder Thomas Mackrill, cand.psych. Phd. DET KAN VÆRE MEGET DEJLIGT AT LETTE SIT HJERTE FOR EN, DER IKKE ER EN DEL AF ENS DAGLIGE NETVÆRK. Selvom TUBA i 2009 øgede kapaciteten, betød den stadig stigende søgning, at vi sluttede året med 620 på venteliste. SØGNING I TAL I 2009 har der været 952 nye henvendelser fra unge. Heraf har 884 unge været til forsamtale unge har været til samtale eller i terapi (i gruppe eller individuelt) i løbet af året. 326 unge har afsluttet forløb. Følgende tal er fra unge, der har afsluttet forløb i Vi har en svarprocent på 70% for afsluttede forløb. Vi evaluerer ikke rådgivningsforløb på under 3 samtaler. Alder år - 18 % år - 26 % år - 32 % år - 24 % Køn Mænd - 22 % Kvinder - 78 % Terapiform Individuel - 53 % Gruppe - 28 % Gruppe og individuel - 19 % GENEREL TILFREDSHED 96% var tilfredse eller meget tilfredse med hjælpen i 2009 STADIG FLERE OPSØGER TUBA DEN ØGEDE SØGNING VISER, AT DER ER BEHOV FOR ET TILBUD SOM TUBA, OG AT VORES TILBUD ER RELEVANT OG BRUGBART FOR DE UNGE VI HAR SET PÅ, HVAD DE UNGE BRUGER OS TIL. Meget tilfredsstillende - 65 % Tilfredsstillende - 31 % Utilfredsstillende - 1 % Ved ikke - 3 % 96 % HAVDE FÅET ET BEDRE FORHOLD TIL SIG SELV. Mange unge, der kommer i TUBA, har fokuseret så meget på de problemer, der følger med forældrenes alkoholmisbrug, at de tidligt er holdt op med at fokusere på sig selv og deres eget liv. Det primære fokus for terapien i TUBA er derfor den unges egen tilværelse. Sammen med den unge afdækker og udforsker vi den situation, den unge aktuelt står i. Vi lægger vægt på, at de unge udvikler forholdet til sig selv, og at de får tilrettelagt et godt liv, uanset om deres forældre fortsat drikker eller ej. Undersøgelsen viser, at mange unge har fået et forbedret forhold til sig selv: I hvilken retning har du oplevet ændringer i forhold til dig selv? Meget forbedret - 66 % Noget forbedret - 30 % Uændret - 3 % Forværret - 1 % DE UNGE ØNSKER NOGET MEGET FORSKELLIGT FRA TUBA.

5 09 ET BEDRE LIV PÅ SKOLEN ELLER JOBBET I TUBA er vi optaget af, at der sker forandringer i de unges liv. Mange unge angav, at deres problemer havde påvirket deres evne til at gå på arbejde, i skole eller følge en uddannelse, før de begyndte i TUBA. 43 % af disse unge vurderede, at deres arbejdsevne var meget forbedret efter endt behandling, mens 44 % mente, at den var noget forbedret. ET BEDRE FORHOLD TIL KÆRESTER Af de afsluttede unge, som fandt det relevant at svare på et spørgsmål om kæresteforhold, havde 47 % fået et meget forbedret forhold til kæresten og 35 % havde fået et noget forbedret forhold. FÆRRE FØLTE SIG DEPRIMEREDE 72 % af de afsluttede unge vurderede, at de havde været deprimeret ved behandlingsstart. Ved afslutningen mente 50 % af disse unge, at de ikke længere var deprimeret, 39 % var mindre deprimeret. 7 % var lige så deprimerede, som ved behandlingsstart, og 2 % var mere deprimeret end ved behandlingsstart. De sidste 2 % manglede at udfylde. 54 % af de unge havde et meget forbedret syn på fremtiden, 42 % havde et noget forbedret syn på fremtiden efter endt behandling. Til næste år vil vi kunne sammenligne disse svar med svar fra et standardiseret instrument, der måler depression (Major Depression Inventory), som de unge nu udfylder ved behandlingsstart og afslutning. I TUBA er vi generelt varsomme med brugen af ordet depression, da unge i TUBA med symptomer på depression også har en række personlige og sociale problemer, der relaterer sig til deres opvækst og omstillingen til voksenlivet. Deres problemer kan derfor ikke forstås som udelukkende forårsaget af depression. BEDRE TIL HÅNDTERING AF PROBLEMER 54 % angav, at de i høj grad var blevet bedre til at håndtere deres problemer, og 42 % mente, at de i nogen grad var blevet bedre til at håndtere deres problemer. 3 % svarede, at de i mindre grad var blevet bedre til at håndtere deres problemer, og 1% mente, at de i ringe grad var blevet bedre til at håndtere deres problemer. I høj grad bedre - 54 % I nogen grad bedre - 42 % I mindre grad bedre - 3 % I ringe grad bedre - 1 % Det er vigtigt at huske, at det ofte kendetegner unge, hvis forældre drikker, at de har brug for at indse, at de er magtesløse over for deres forældres alkoholmisbrug. I TUBA lærer de unge at skelne mellem de problemer, som de kan løse, og de problemer, som de skal leve med. De unge undersøger nye handlemuligheder og lærer at evaluere deres problemløsninger. LÆNGDER OG FORMÅL MED FORLØB 51 % af de afsluttede unge var til samtale i 1-6 måneder. 23 % var i forløb i 7-12 måneder. 16 % var i forløb i 1-2 år. 9 % var i forløb på over 2 år. Hvordan forstår vi disse tal? KORTE FORLØB Selv om de unge, der henvender sig i TUBA oftest har en meget belastet opvækst (se side 5), så ønsker de unge ofte noget meget forskelligt fra TUBA. At komme sig efter en opvækst med forældre, der drak alt for meget, er en langstrakt proces og behovene for støtte er forskellige og ændrer sig undervejs. Nogle ønsker korte forløb med for eksempel: rådgivning i forhold til, hvad de stiller op med deres belastende drikkende forældre. hjælp til at forstå, hvorfor de pludselig er begyndt at bryde ud i gråd fra tid til anden. rådgivning i forhold til parforhold, som de har svært ved at få til at fungere. rådgivning, fordi de er bekymrede i forhold til deres egne børn eller søskende. hjælp til at kontakte den lokale familieafdeling i kommunen. LÆNGERE FORLØB Nogle ønsker dog længere terapeutiske forløb, som for eksempel handler om: at lære at sætte grænser og tage konflikter både i forhold til drikkende forældre og andre. at bearbejde overvældende følelser af sorg, skam og selvhad. at lære at fokusere på og huske sig selv, da de unge under opvæksten fik for vane at tilsidesætte sig selv. hjælp fordi livet bliver ved med at være uforståeligt problemfyldt. Forløbene er således meget forskellige i længde. Nogle unge ønsker kun at høre, hvad vi i TUBA mener om deres opvækst eller en situation, før de forsvinder ud ad døren igen. Andre bruger TUBA som en slags midlertidig familie, hvor de skal indhente det, de ikke fik med hjemmefra. Vi vil gerne tilgodese disse meget forskellige behov. I TUBA LÆRER DE UNGE AT SKELNE MELLEM DE PROBLEMER, SOM DE KAN LØSE, OG DE PROBLEMER, SOM DE SKAL LEVE MED. AFDELINGER I 2009 TUBA Danmark har 10 afdelinger i: København, Århus, Odense, Aalborg, Kolding, Sønderborg, Aabenrå, Hjørring, Frederikshavn og Bornholm. I 2010 åbner TUBA en ny afdeling i Guldborgsund. I Norge åbnede Blå Kors sin første TUBAafdeling i Bergen i andre centre er på vej i Norge. TUBA Danmark har ikke noget økonomisk engagement i TUBA Norge. EVALUERING I TUBA I TUBA bestræber vi os på at øge effekten af vores behandling og forbedre vores monitorering og rapportering af de forandringsprocesser, de unge gennemgår. Vi bruger det etablerede evalueringssystem Outcome & Session Rating Scale. Dermed evaluerer og justerer vores unge og deres terapeuter løbende deres samtaleforløb for at øge effekten af terapien. I 2009 indførte vi desuden et standardiseret instrument (CORE OM og YP CORE, se der måler og sammenligner de unges tilstand ved starten og afslutningen af behandlingen. Vi har først brugbar data fra dette system til næste år. Indeværende års evaluering tager udgangspunkt i nogle enkle spørgsmål, som TUBA har brugt til evaluering igennem en årrække. Vi har en svarprocent på 70% for afsluttede forløb. Vi evaluerer ikke rådgivningsforløb på under 3 samtaler.

6 UDADTIL VAR JEG PIGEN, DER ALTID HAVDE STYR PÅ TINGENE. INDEN I MIG SELV VAR KAOS. Af: leder Jesper Kurdahl Larsen RÅDGIVNING I VÆKST TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra familier med alkoholproblemer. Siden 1997 har TUBA været stedet, hvor unge fra alkoholfamilier kan henvende sig anonymt og gratis, når livet bliver uoverkommeligt. Hjælpen er først og fremmest rådgivning og psykoterapeutisk støtte til at klare overgangen fra et familieliv centreret omkring misbrug til et mere tilfredsstillende eget liv. Støtten gives i form af individuelt tilrettelagte forløb enten i grupper eller som individuelle samtaler. 750 unge er i øjeblikket i gang hos TUBAs 25 specialiserede psykologer og psykoterapeuter fordelt på 10 afdelinger. FLERE KOMMER, FLERE VENTER I 2009 har vi oplevet, at TUBAs vækst de senere år er fortsat. Knap nye unge har opsøgt vores hjælp. Selvom vi har øget vores effektivitet og kapacitet i forhold til tidligere år er ventelisten nu vokset til 620 unge. Det er en daglig udfordring for alle i organisationen, at vi skal bede unge vente i op til et år, før de kan få hjælp. TUBA SÆTTER DAGSORDEN I 2008 satte TUBA fokus på at undersøge, hvor mange unge, der faktisk er vokset op i familier med alkoholproblemer. Siden vores egen undersøgelse har andre fulgt op, så det nu er almindeligt anerkendt, at problemstillingen er udbredt overalt i Danmark. Sundhedsstyrelsen har således i 2009 offentliggjort en undersøgelse, hvor årige har svaret, at de er vokset op i familier med alkoholproblemer. I 2009 har TUBA sat sig for at fokusere på, hvilke belastninger, man som barn i en alkoholfamilie kan blive udsat for. Selv efter flere end samtaler med unge i 2009, så kommer det alligevel bag på os, hvor massive og langvarige TUBAs unges belastninger har været under opvæksten. Det gør noget ved os, når det bliver stillet nøgternt op. Det vil vi gerne være med til at gøre til almindelig viden i Danmark i EN SÆRLIG UDFORDRING Det er en særlig udfordring at repræsentere de unge i forhold til omverdenen. På den ene side vil vi gerne fortælle, hvor forfærdeligt det kan være at vokse op med en forælder, der drikker. På den anden side vil vi gerne undgå at generalisere og lade de unge fremstå som stakler og passive ofre. Det er nemlig ikke det, vi ser. Vi ser unge, som er meget forskellige, og som på trods af en ufattelig barndom alligevel kommer sig og finder vej, når de får den hjælp de beder om. FINANSIERING TUBA brugte i ,5 mill kr. Størstedelen kommer fra satspuljer i Socialministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kommuner bidrog med over 2 mill. kr i Vi har oplevet stor opbakning hos både social- og sundhedspolitikere, ligesom mange kommuner ønsker arbejdet fremmet. De nuværende satsbevillinger udløber med 2010, og hvis de ikke fornys først på året, risikerer vi at skulle forberede afskedigelser af medarbejdere og lukninger af afdelinger. Det ville i sidste ende kunne betyde et punktum for hele TUBA, som vi kender det i dag Vi forventer, at endnu flere vil søge vores hjælp i Så vi vil også i 2010 arbejde for at øge vores indtægter både hos kommuner og private, så flere kan få hjælpen. Vi glæder os til at starte i Guldborgsund kommune, og måske vil flere kommuner prioritere midler til denne indsats i året, som kommer. Vi vil også opprioritere vores eksterne kommunikation i det kommende år og give flere et indblik i de unges liv og mulighed for at støtte TUBA. 11 TUBA er en selvstændig del af Blå Kors Danmark, en kristen hjælpeorganisation, som hjælper mennesker, der er kommet i nød på grund af alkohol.

7 HVOR FINDER DU OS... TUBA KØBENHAVN Vesterbrogade 69, 3.th København V Tlf TUBA ÅRHUS Frederiksgade 75, Århus C Tlf TUBA HJØRRING Vendelbogade Hjørring Tlf / TUBA FREDERIKSHAVN Nytorv Frederikshavn Tlf / TUBA ÅLBORG Urbansgade 22, 1.tv Ålborg Tlf TUBA BORNHOLM Snellemark 51, 2. Rønne Tlf / TUBA ODENSE Kong Georgsvej 27, Odense Tlf / TUBA SØNDERBORG Perlegade 44, Sønderborg Tlf / TUBA AABENRAA Ramsherred 31A, Aabenraa Tlf / TUBA KOLDING Ny Vestergade 3, Kolding Tlf / TUBA DANMARK Suensonsvej Silkeborg CVR nr: TUBA er en del af Blå Kors Danmark. I dag er der TUBA-rådgivninger i Rønne, København, Odense, Sønderborg, DANMARK Aabenrå, Kolding, Århus, Aalborg, Frederikshavn og Hjørring. Læs mere på www. tuba.dk eller

TUBA Danmark ÅRSRAPPORT

TUBA Danmark ÅRSRAPPORT TUBA Danmark ÅRSRAPPORT TUBA i en nøddeskal: Stor ekspansion med nye afdelinger og fordoblet søgning Evaluering og effekt i 2008: 800 unge hjulpet, 350 på venteliste Partnerskaber sikrer hjælp til de unge:

Læs mere

Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie

Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie Senfølger af opvæksten i en alkoholramt familie Alex Kastrup Nielsen - 19. januar 2015 Om TUBA 1 Nyhenvendelser 2014 1833 Nyhenvendelser 32-14 år 2 % 166 14-17 år 11 % 676 18-25 år 45 % 343 26-30 år 23

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Tuba årsrapport 2010. TUBA bryder. Ingen skal vokse op med fulde forældre!

Tuba årsrapport 2010. TUBA bryder. Ingen skal vokse op med fulde forældre! Tuba årsrapport 2010 Ingen skal vokse op med fulde forældre! TUBA bryder tavsheden TUBA står for terapi og rådgivning for unge, som er børn af alkoholmisbrugere. Har jeg et problem, TUBA? hej.. er en pige

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA terapi virker Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag.

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

TUBA effekt for 2011. januar 2012

TUBA effekt for 2011. januar 2012 TUBA effekt for 2011 januar 2012 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag. TUBA er særlig god til at hjælpe de unge med symptomer på depression og posttraumatisk stress

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Statusrapport TUBA Stevns pr. februar 2016

Statusrapport TUBA Stevns pr. februar 2016 Statusrapport TUBA Stevns pr. februar 2016 I henhold til partnerskabsaftalen som er etableret mellem TUBA Stevns og Stevns Kommune, sender TUBA Stevns hermed statusrapport pr. februar 2016. TUBA Stevns

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Statusrapport for TUBA

Statusrapport for TUBA Statusrapport for TUBA Hjørring Kommune Indledning Hermed fremsendes det årlige regnskab samt statusrapport i henhold til vores kontrakt. Vi vil gerne starte med at takke Hjørring Kommune for det gode

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

2007/2008. TUBA årsrapport. Ny undersøgelse: Viljen til et godt liv: Professionel udfører: 100.000 unge ønsker et TUBA-tilbud

2007/2008. TUBA årsrapport. Ny undersøgelse: Viljen til et godt liv: Professionel udfører: 100.000 unge ønsker et TUBA-tilbud TUBA årsrapport Ny undersøgelse: 100.000 unge ønsker et TUBA-tilbud Viljen til et godt liv: Anders og Malene fra TUBA fortæller Professionel udfører: TUBA samarbejder med kommunerne TUBA Danmark er en

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016

Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Bryd tabuet! Livsmod 27. september 2016 Program Præsentation og program TUBA - tal og fakta Konsekvenser ved at vokse op i hjem med misbrug Nadjas historie Hvad kan være svært i arbejdet? Hvordan reagerer

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes eller forstyrres af alkohol.*

En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes eller forstyrres af alkohol.* En familie har et alkoholproblem, når brugen af alkohol virker forstyrrende ind på de opgaver og funktioner, som skal varetages i familien.* En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd

Læs mere

TUBAs tilgang i arbejdet med sårbare unge

TUBAs tilgang i arbejdet med sårbare unge s tilgang i arbejdet med sårbare unge Danmark Specialiseret i hjælp til unge mellem 14-35 år, der har senfølger efter opvæksten i en misbrugsramt familie 25 afdelinger 3000 unge modtog terapi/rådgivning

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien.

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Uanset om OCD en kommer snigende eller sætter mere pludseligt ind, giver barnets symptomer ofte anledning

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Psykoonkologisk Forskningsenhed Aarhus Universitets Hospital Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Psykoonkologisk Forskningsenhed Aarhus Universitets Hospital Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Evaluering af et rådgivningsprojekt for kræftramte familier Fokuseret kort-tids forebyggende familierådgivning for familier med en forældre med kræft. Kræftens Bekæmpelse i Århus Psykologisk Institut,

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Brandmænd på arbejde. Henrik Lyng. Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog. Direktør i Center for Beredskabspsykologi

Brandmænd på arbejde. Henrik Lyng. Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog. Direktør i Center for Beredskabspsykologi Odsherred Brandvæsen September 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Privatpraktiserende psykolog i

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON

Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON 1 Kriterier for deltagelse i RPC 1. Problem relateret til misbrug af AoS 2. Stabil og fri af abstinenssymptomer 3. Genkender AoS

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

TUBAs strategi 2015-2020. Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere

TUBAs strategi 2015-2020. Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere TUBAs strategi 2015-2020 Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere Vision, mission og værdier TUBAs vision: Et samfund, der arbejder på at forhindre, at børn vokser op i hjem, der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Familier med alkoholproblemer!

Familier med alkoholproblemer! Familier med alkoholproblemer! Tidlig indsats Hvordan hjælper vi bedst! Lisbet Kimer Alkoholenheden Slagelse Kommune Tlf: 40800889 Side 1 Som de fleste tænker på alkohol Hip Hip Hurra Af P.S. Krøyer 1888

Læs mere

Statusnotat vedr. tilbuddet og driften af TUBA Viborg i perioden januar december 2014

Statusnotat vedr. tilbuddet og driften af TUBA Viborg i perioden januar december 2014 Statusnotat vedr. tilbuddet og driften af TUBA Viborg i perioden januar december 20 KJK/AKN/HPR, TUBA april 2015. Generelt: TUBA startede i København i 1997, og har i dag 19 afdelinger landet over. I foråret

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Daniel

Bilag 2 Transskription af interview med Daniel Bilag 2 Transskription af interview med Daniel D (Daniel): Jeg er 27 og læser hf enkeltfag og bor sammen med mine forældre og lillebror. S (interviewer): Men du har ikke altid heddet Daniel jo? D: Nej,

Læs mere

Forebyggelse af efterfødselsreaktioner.

Forebyggelse af efterfødselsreaktioner. Forebyggelse af efterfødselsreaktioner. Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne er værre, end de selv

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

LUFT LIGEMANDSARBEJDE UDEN FRYGT OG TABU

LUFT LIGEMANDSARBEJDE UDEN FRYGT OG TABU LUFT LIGEMANDSARBEJDE UDEN FRYGT OG TABU LUFT er et sted hvor vi tilbyder ligemandsarbejde. Definition på ligemandsarbejde: et samarbejde mellem personer som oplever at være i samme båd, det vil sige samme

Læs mere

Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej?

Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Kørt fast i studiet? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Ser det hele lidt sort ud, og har du svært ved at finde en udvej? Har du problemer af psykisk eller social karakter,

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24 Arbejds ark 24 Cases Øvelse 1 CASE 1: HVORNÅR ER DER TALE OM PSYKISK SYGDOM? Y K I A T R I F O N D E N 15 S B Ø R N E - Peter på 16 år er for halvanden måned siden blevet forladt af sin kæreste gennem

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega PROGRAM: FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega Partnervold omfang Kort om forskellige former for partnervold Voldsudøverens profil Oplæg Velkommen til Flemming Froider DISKUSSION

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

MURENE. Uden for. - Disse PÅRØRENDE DORTHE LA COUR OG ANETTE KETLER

MURENE. Uden for. - Disse PÅRØRENDE DORTHE LA COUR OG ANETTE KETLER PÅRØRENDE DORTHE LA COUR OG ANETTE KETLER Uden for MURENE At være pårørende til en indsat er problematisk man er splittet mellem savn og kærlighed på den ene side og sorg, skam og vrede på den anden. Alligevel

Læs mere

John Patrick. Genetisk sygdom

John Patrick. Genetisk sygdom John Patrick Genetisk sygdom Skrevet af Eliza Martin Way, John Patrick mor. John-Patrick er en glad dreng på 10 år. Han er født med en kromosomfejl. John-Patricks fødsel var lang og svær, den endte med

Læs mere