Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen ØU - Orientering ØU - Resumé af møde mellem ØU og erhvervsforeningerne den 22. november ØU - Program for besøg i venskabsbyer i Letland i april ØU - Tidsplan budgetopfølgning ØU - Kvartalsregnskab ØU - Overførsel af midler til udarbejdelse af vand- og naturhandleplaner ØU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet (efter høring) ØU - Godkendelse af låneoptagelse, afdelingen Traneparken Hvalsø Boligselskab ØU - Fremtidig anvendelse af frigjorte bygninger ØU - Finansieringsmuligheder for fremtidigt rådhus i Lejre BU - Udvidelse af antal pasningspladser i Gevninge TM - Anmodning fra Lejre Forsyning om at træffe ekspropriationsbeslutninger i forbindelse med etablering af spildevandstekniske anlæg TM - Ekspropriationsvilje til spildevandstekniske anlæg TM - Frigivelse af midler til ejendomsvedligeholdelse TM - Igangsættelse af energibesparelsestiltag i TM - Trafiksikkerhedsprojekter TM - Cykelsti mellem Gevninge og Gl. Lejre ØU - Principper for salg af ejendomme uden udbud Lukket - ØU - Evt. køb af ejendom Lukket - ØU - Evt. køb af ejendom Lukket - ØU - Salg af Sæby-Gershøj skole - udbudsmateriale m.m Lukket - ØU - Anlæggelse af retssag Lukket - SSÆ - Godkendelse af kontrakt til leasing af biler samt finansiering...50

3 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen Sagsnr.: 12/15 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den : Dagsordenen blev godkendt.

4 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 12/16 Resumé: A. Til orientering vedlægges oversigt over KB-temaer i B. Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/orientering: KL-borgmesterbrev om resultatet af den gennemførte undersøgelse af forventningerne til regnskab Økonomi Budgetopfølgning Forbrugsrapporter: Forbrugsrapport - december 2011 Økonomi - Budgetopfølgning - Kassekreditreglen: Kassekreditreglen - december 2011 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. KL-borgmesterbrev om resultatet af den gennemførte undersøgelse af forventningerne til regnskab 2011.pdf 2. Forbrugsrapport dec 2011.pdf 3. Kassekreditreglen December 2011.pdf 4. Oversigt over KB-temaer i 2012.doc Beslutning Økonomiudvalget den : Orienteringen blev taget til orientering.

5 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 3. ØU - Resumé af møde mellem ØU og erhvervsforeningerne den 22. november 2011 Sagsnr.: 11/22510 Resumé: I forlængelse af Økonomiudvalgets og Erhvervsforeningerne møde den 22. november 2011 forelægges referat af mødet til politisk behandling. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. november 2011, at ideer og forslag fra mødet med erhvervsforeningerne skulle indgå i det videre samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen og erhvervsforeningerne. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag og ideer fra mødet mellem Økonomiudvalget og erhvervsforeningerne skal danne grundlag for en fornyet drøftelse i Økonomiudvalget. Bilag: 1. Referat af møde mellem ØU og erhvervsforeningerne den 22. november 2011 Beslutning Økonomiudvalget den : Der udarbejdes en sag til et kommende økonomiudvalgsmøde, hvor der redegøres for Hvor der er erhvervsjord - Hvad der er lokalplanlagt - Er der vedtaget en tidsfølgeplan? Og på dette grundlag vurderes det, om der skal igangsættes lokalplanlægning.

6 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 4. ØU - Program for besøg i venskabsbyer i Letland i april 2012 Sagsnr.: 08/6933 Resumé: Økonomiudvalget besluttede i december 2011, at Økonomiudvalget og Internationalt Forum i april måned 2012 skal aflægges besøg i Lejre Kommunes 3 venskabskommuner i Letland. Sagsfremstilling: Før programmet kan lægges fast, skal der tages stilling til længden af besøget. Afhængig af de endelige detaljer kan besøget i Letland afholdes over enten 3 eller 4 dage: Alternativ 1 (3-dages besøg): Dag 1: Mandag den 16. april 2012: Udrejse fra København ca Ankomst i Riga ca Besøg i henholdsvis Kulturinstituttet i Riga (Letland, før og nu - et grundlæggende kig henover Letland, og de dansk/lettiske relationer) og den Lettiske kommuneforening (generel orientering om den lettiske kommuneforenings virke). Dag 2: Tirsdag den 17. april 2012: Besøg i Talsi kommune Dag 3: Onsdag den 18. april 2012: Besøg i Kandava og Mersrags kommuner. Hjemrejse fra Riga ca Alternativ 2 (4-dages besøg) (det oprindelige forslag): Dag 1: Mandag den 16. april 2012: Udrejse fra København ca Ankomst i Riga ca Besøg i Talsi kommune Dag 2: Tirsdag den 17. april 2012: Besøg i Talsi kommune Dag 3: Onsdag den 18. april 2012: Besøg i Kandava og Mersrags kommuner. Dag 4: Torsdag den 19. april 2012: Besøg i henholdsvis Kulturinstituttet i Riga (Letland, før og nu - et grundlæggende kig henover Letland, og de dansk/lettiske relationer) og den lettiske kommuneforening (generel orientering om den lettiske kommuneforenings virke). Hjemrejse fra Riga ca Deltagerlisten omfatter på nuværende tidspunkt følgende personer: Økonomiudvalget: Asta Rasmussen, Carsten Rasmussen, Flemming Jensen, Hans Olsen, Jan Vedel Heine, Mette Touborg Direktionen: Torben Gaarskær og Lone Feddersen Administrationen: Camilla Sparre Rügge Internationalt Forum: 3 eller 4 personer Der tilknyttes en tolk under hele besøget. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Der er endnu ikke udarbejdet et detaljeret budget, men det skitserede besøg forventes fortsat at ville kunne afholdes indenfor et budget på ca kroner. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget.

7 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at det besluttes, om besøget i Letland skal afholdes over 3 eller 4 dage 2. at det endelige deltagerantal godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den : Besøget afholdes over 3 dage. Fra mandag til onsdag. Deltagerantallet bliver 11.

8 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 6 5. ØU - Tidsplan budgetopfølgning 2012 Sagsnr.: 12/387 Resumé: Administrationen har udarbejdet et forslag til tidsplan for budgetopfølgning i 2012, som i henhold til kommunens økonomistyringsprincipper forelægges til politisk behandling i Økonomiudvalget. Endvidere redegøres for de forskellige typer af budgetopfølgninger, der er indarbejdet i tidsplanen. Sagsfremstilling: Formålet med budgetopfølgningerne er at sikre økonomistyring og budgetoverholdelse, samt at skabe beslutningsgrundlag og overblik for både det administrative og politiske ledelsesniveau. Budgetopfølgningen i Lejre Kommune indeholder en række forskellige opfølgninger og produkter, som fremgår herunder. Kvartalsregnskab Administrationen udarbejder 4 gange om året Kvartalsregnskab, som er en dybdegående økonomiopfølgning, der vurderer tværgående sammenhænge og tendenser på kommunens drift, anlæg og finansiering. Fokus i Kvartalsregnskab er at give politikkerne det strategiske overblik over udviklingen i økonomien, så der kan tages styringsinitiativer. Opfølgningen har stærk fokus på de forskellige udgiftstyper herunder udgifterne inden for serviceudgiftsrammen, ligesom der er øget fokus på udviklingen på det mål- og rammestyrede område. Ligesom i 2011 er kommunen underlagt en sanktionslovgivning, som nødvendiggør en tæt opfølgning på serviceudgifterne. Koncernledelsen vil udarbejde Kvartalsregnskab ud fra en forudsætning om, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger og i hvert enkelt tilfælde, hvor der tegner sig en risiko for at der opstår merudgifter, komme med forslag til finansieringsmulighed fra andre konti, eller hvis dette ikke er muligt, en beskrivelse af de initiativer, der er nødvendige for, at overholde budgettet, samt hvilke konsekvenser det måtte have for serviceniveauet. I forbindelse med Kvartalsregnskab håndteres også omplaceringer mellem bevillingerne og ændringer som følge af DUT. Muligheden for at give tillægsbevillinger i Kvartalsregnskab, skal ses i sammenhæng med styrelseslovens 40, stk. 2 at der ikke må afholdes udgifter uden Kommunalbestyrelsen har givet bevilling. Den politiske behandling af Kvartalsregnskab begynder i Økonomiudvalget efterfulgt af behandling i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forudsætningen for at det kan lade sig gøre er, at der afholdes ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 30. april, den 27. august og den 29. oktober, alle datoer umiddelbart før Kommunalbestyrelsesmødet. Politisk tidsplan: Fagudvalg Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen Kvartalsregnskab pr. 1/ Kvartalsregnskab pr. 31/ / / / / / samt

9 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 7 Kvartalsregnskab /Halvårsregnskab pr. 30/ Kvartalsregnskab pr. 30/ / / / samt 18/ / / samt 27/ samt / Yderligere beskrivelse af udarbejdelsen af Kvartalsregnskab fremgår af bilag 1. 24/9 26/ Halvårsregnskab / Kvartalsregnskab Folketinget har vedtaget, at kommunerne skal udarbejde et halvårsregnskab jf. lov nr. 156 af 26. marts Loven har som formål at styrke den lokale økonomiopfølgning til brug for prognosticering af et forventet årsresultat. Loven betyder, at en række formkrav skal være opfyldt i halvårsregnskabet, og at det skal være godkendt at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen inden 1. september Administrationen foreslår, at aflæggelsen af halvårsregnskabet i august måned foregår med en sag i Økonomiudvalget (på ekstraordinært møde den 27. august) og videre til Kommunalbestyrelsen samme dag. Det foreslås, at sagen efter godkendelsen den 27. august sendes videre til behandling i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på ordinære septembermøder. Likviditetsoversigter Der udarbejdes månedlige likviditetsoversigter med opgørelse af dag til dag likviditeten samt den gennemsnitlige likviditet set over 365 dage (kassekreditreglen). Likviditetsoversigterne publiceres på politikerportalen. Likviditetstallene indberettes kvartalsvist til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kvartalsoversigter på det specialiserede socialområde Udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde var et centralt emne i forhandlingerne om kommunernes økonomi for For at bidrage til en opbremsning af den hidtidige udgiftsvækst på området aftalte KL og Regeringen, at der fremadrettet skal udarbejdes kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på området. De kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde skal drøftes af Kommunalbestyrelsen indenfor en måned og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Anlægsoversigt Kvartalsregnskab følges op på samtlige anlægsprojekter og der foretages en vurdering af estimeret forbrug, hvor stor en andel af rådighedsbeløbene, der forventes overført til 2013 samt et estimat på rådighedsbeløb, som ikke forventes forbrugt i indeværende år. Administrationens vurdering: I tillæg til de beskrevne budgetopfølgninger forelægges udvalgene løbende relevant ledelsesinformation. I tilfælde af at der i løbet af 2012 opstår konkrete økonomiske problemstillinger vil Koncernledelsen tage initiativ til, at de bliver forelagt særskilt til politisk behandling med henblik på at iværksætte modgående initiativer. Økonomi og finansiering:

10 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 8 Ingen. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tidsplanen for udarbejdelsen af budgetopfølgning i 2012 godkendes, 2. at der afholdes ekstraordinære Økonomiudvalgsmøder henholdsvis den 30. april, den 27. august og 29. oktober Bilag: 1. Tidsplan budgetopfølgning 2012 Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt.

11 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 9 6. ØU - Kvartalsregnskab Sagsnr.: 12/387 Resumé: Administrationen har udarbejdet Kvartalsregnskab pr. 1. januar Der er ikke tale om en budgetopfølgning, som foretages på baggrund af et forbrug, men en risikovurdering i forhold til vedtaget budget Kvartalsregnskab konkluderer, at budgettet samlet set kan overholdes. Der er en række områder med risiko for merudgifter, som administrationen vil holde særlig øje med i 2012 for at undgå budgetoverskridelser. Koncernledelsen og de bevillingsansvarlige vil arbejde med hvert enkelt risikoområde med henblik på at overholde budgettet. Det vil i denne forbindelse kunne blive nødvendigt at fremlægge forslag til politisk behandling om ændret service på udgiftsområder, hvor det ikke vil være muligt at overholde budgettet ved anvendelse af effektivitetstiltag. På denne baggrund giver Kvartalsregnskab ikke anledning til, at der iværksættes yderligere initiativer til imødegåelse af uforudsete situationer. Sagsfremstilling: Budgetaftalen Lejre Kommune indeholder principper for styring af Lejre Kommunes økonomi. Under disse principper fremgår, at kassemålsætningen skal overholdes og at der ikke gives tillægsbevillinger uden anvist finansiering. Endvidere indgår det i budgetaftalen, at første budgetrevision forekommer pr 1. januar i hvert nye budgetår. Kvartalsregnskab er udarbejdet ud fra disse forudsætninger. Der er to overordnede fokuspunkter i økonomistyringen i Lejre Kommune i Det første fokus er på kasseforbruget. Det skal sikres, at der opretholdes en stram økonomistyring, og at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Der er budgetteret med en kasseopbygning på 3,3 mio. kr. i Det er således målsætningen, at kasseopbygningen minimum bliver dette beløb. Det andet fokuspunkt er serviceudgifterne. I budgettet for 2012 er Lejre Kommunes serviceudgifter budgetteret til mio. kr. Det er målsætningen, at denne serviceudgiftsramme ikke overskrides. Årsagen til fokus på udviklingen i serviceudgifterne er, at Folketinget har indført en sanktionslovgivning, som indebærer, at en overskridelse af servicerammen kan medføre en tilbagebetaling af bloktilskud til staten. Det skal bemærkes, at der udestår en afklaring af opgørelsesmetoden for sanktionsberegningen for eventuel overskridelse af serviceudgiftsrammen. Kommunerne måles under ét, og Lejre Kommune kan således rammes af sanktioner selv om budgettet overholdes. Det kan oplyses, at kommunernes budgetter i 2012 ligger ca. 2,6 mia. kr. under rammen. Set i lyset af de kommunale regnskaber for 2011, hvor KL vurderer, at sanktionerne ikke finder anvendelse, er risikoen for sanktioner i 2012 minimal. Der er en række områder, hvor der er risiko for merudgifter, der vil kunne resultere i et kassetræk: Fælles vikarpulje hvor der i 2011 er oparbejdet et merforbrug, som vil kunne overføres til Fra 2012 er sygedagpengeloven ændret, så det først ydes refusion fra 4. uge. Manglende lukning af rådhuset i Lyndby, hvilket vanskeliggør realisering af besparelse ved at gå fra 3 til 2 rådhuse

12 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 10 Realisering af ny skoleplan, hvor frigivelse af midler til udvikling af folkeskolen er afhængig af rettidig lukning af skolerne og tilpasning af stillinger Dagplejen, hvor risikoen for dagplejen afhænger af om der i 2012 sker yderligere fald i antal indskrevet børn, og hvor hurtigt der kan ske yderligere personaletilpasninger Dagtilbud, hvor budgetoverholdelsen for dagtilbud er afhængig af at der gennemføres en ny dagtilbudsstruktur, flere daginstitutioner kan ikke overholde budgettet med nuværende struktur Voldgiftsag vedr. almennyttige boliger, igangværende voldgiftsag vedr. ældreboliger på Langetoften i Osted Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet, hvor der er risiko for mulige merudgifter hvis de forebyggende foranstaltninger på sundhedsområdet ikke bliver en succes Bestiller / genoptræning, hvor der er risiko vedrørende forestående udbud af personbefordring og stigning af antal genoptræningsplaner Tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder, hvor merforbrug i 2011 forventes at være samme størrelse i 2012, og hvor igangværende inklusionsprojekt menes at komme med løsning tidligst i 2013 Anlæg, hvor det meget høje anlægsniveau i 2012 vil være svært at nå Finansiering, hvor låneansøgninger til anlæg forudsætter ministeriel godkendelse af formålskonvertering til reelt vedtaget investeringsoversigt og principiel risiko for at anlægsmidler ikke automatisk kan overføres til 2013 De nævnte risikoområder er nærmere beskrevet i bilaget. Koncernledelsen og de bevillingsansvarlige vil arbejde med hvert enkelt risikoområde med henblik på at overholde budgettet. Det foreslås ikke på nuværende tidspunkt at iværksætte yderligere initiativer til imødegåelse af uforudsete situationer. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at budget 2012 kan overholdes samlet set. Dette gælder både i forhold til serviceudgiftsrammen og i forhold til den budgetterede kasseopbygning. Budgetoverholdelsen kræver en vedvarende indsats for at nedbringe risikoen for merudgifter, og det vil i denne forbindelse kunne blive nødvendigt at fremlægge forslag til politisk behandling om ændret service på udgiftsområder, hvor det ikke vil være muligt at overholde budgettet ved anvendelse af effektivitetstiltag. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomisk konsekvenser. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kvartalsregnskab godkendes som grundlag for det videre budgetopfølgningsgrundlag i 2012.

13 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 11 Bilag: 1. Kvartalsregnskab doc Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales.

14 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Overførsel af midler til udarbejdelse af vand- og naturhandleplaner Sagsnr.: 12/325 Resumé: Staten har i december 2011 vedtaget og offentliggjort de statslige Vand- og Natura 2000 planer. Den korte tidsfrist for kommunernes efterfølgende udarbejdelse af Vand- og Natura 2000 handleplaner lægger et betydeligt pres på kommunerne. Administrationen foreslår derfor, at der inden for bevilling Vandløb, vedligeholdelse mv. overføres kr. fra 2011 til 2012 til brug for kompenserende ressourcer, analyser og undersøgelser i forbindelse med udarbejdelsen af Vand- og Natura 2000 handleplaner i Sagsfremstilling: Den 8. december 2011 vedtog og offentligjorde staten sine Natura 2000 planer. Herefter skal kommunerne senest den 8. juni 2012 offentliggøre forslag til Natura 2000 handleplaner inden for de enkelte kommuner, og senest den 8. december 2012 skal Natura 2000 handleplanerne vedtages endeligt. Den 22. december 2011 vedtog og offentligjorde staten sine Vandplaner. Herefter skal kommunerne senest den 22. juni 2012 offentliggøre forslag til Vandhandleplaner inden for de enkelte kommuner, og senest den 22. december 2012 skal Vandhandleplanerne vedtages endeligt. Den korte tidsfrist for udarbejdelse af Vand- og Natura 2000 handleplanerne lægger et betydeligt pres på kommunerne og således også Lejre Kommune. De statslige planer har været længe under vejs, og primo 2011 var det forventningen, at planerne ville blive offentliggjort i løbet af 2011, således at arbejdet med handleplanerne ligeledes skulle igangsættes i Som følge heraf godkendte Kommunalbestyrelsen i foråret 2011, at der inden for bevilling Vandløb, vedligeholdelse mv. ud over den almindelige overførselsadgang på 10 % blev overført kr. fra 2010 til 2011 til brug for udarbejdelse af handleplaner og herunder eventuelle forundersøgelser og udarbejdelse af forprojekter for vandløb. På grund af overskud på flere konti inden for bevillingen blev der fra 2010 til 2011 overført i alt kr., som administrationen har disponeret til arbejdet med handleplaner. De statslige planer blev først vedtaget i de allersidste dage af 2011, og de kr. er derfor ikke brugt. Administrationens vurdering: Administrationen skønner, at der i 2012 i forbindelse med handleplanerne vil skulle bruges i størrelsesordenen 3/4-1 årsværk, og at der herudover i begrænset omfang vil kunne blive behov for konsulentbistand. På grund af fristen for offentliggørelse af forslag til handleplaner i juni 2012 vil en stor del af arbejdet være koncentreret i foråret 2012, og for at arbejdet ikke skal gå hårdt ud over det løbende myndigheds- og driftsarbejde på vand- og naturområdet, vil det være nødvendigt hurtigt at tilvejebringe kompenserende ressourcer. Derfor fremlægges denne sag nu og ikke i forbindelse med den almindelige overførselssag i april Kompenserende ressourcer vil kunne tilvejebringes enten ved konsulenbistand, ved tidsbegrænset ansættelse eller som en kombination heraf. Der er næppe tvivl om, at rådgivermarkedet på vand- og naturområdet kapacitetsmæssigt er hårdt spændt for i en tid, hvor alle landets kommuner skal udarbejde disse handleplaner. Derfor vil der mest sandsynligt blive tale om en tidsbegrænset ansættelse kombineret med begrænset tilkøb af konsulentbistand. Det betyder, at det er de medarbejdere, der i det daglige arbejder med vand- og naturopgaver, der vil stå for udarbejdelsen af handleplanerne, og dermed

15 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 13 sikres også et godt kendskab og ejerskab i administrationen til de handleplaner, som nu udarbejdes, og som i de kommende år skal realiseres. Økonomi og finansiering: Administrationen foreslår, at der inden for bevilling Vandløb, vedligeholdelse mv. overføres kr. fra 2011 til 2012 til brug for kompenserende ressourcer, analyser og undersøgelser i forbindelse med udarbejdelsen af Vand- og Natura 2000 handleplaner i Efter vedtagelsen af handleplanerne skal de enkelte tiltag i handleplanerne realiseres, således at målene i de statslige planer så vidt muligt opfyldes. Der er i varierende og endnu ikke helt klarlagt omfang fra statslig side afsat finansiering til disse tiltag, men der er ikke tvivl om, at der også vil være brug for kommunal finansiering. Til den almindelige overførselssag i april 2012 vil administrationen derfor fremsætte forslag om yderligere overførsel af uforbrugte midler fra bevilling Vandløb, vedligeholdelse mv. til dette formål. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at der inden for bevilling Vandløb, vedligeholdelse mv.overføres kr. fra 2011 til 2012 til brug for kompenserende ressourcer, analyser og undersøgelser i forbindelse med udarbejdelsen af Vand- og Natura 2000 handleplaner i Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales.

16 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet (efter høring) Sagsnr.: 11/12791 Resumé: Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. april 2011 Skoleplanen og besluttede samtidig, at ressourcerne til skolerne fremover skal fordeles ud fra en elevtildelingsmodel. Sagen har været behandlet på Økonomiudvalgets møde den 21. december Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til høring med høringsfrist den 16. januar Der fremlægges forslag til en ny elevtildelingsmodel i form af en beskrivelse af den hidtidige model og et forslag til ny elevtildelingsmodel. Sagen indeholder desuden høringssvar fra skolebestyrelser, lokaludvalg m.v. Med den nye budgettildelingsmodel tildeles skoleområdet en samlet budgetramme, der derefter prioriteres og fordeles til de forskellige formål, budgettildelingsmodellen omfatter. Den samlede budgetramme er elevtalsstyret og beregnes som et takstbeløb ganget med antallet af børn og unge i skolealderen. Råderummet jf. skoleplan 2011 er intakt ved anvendelsen af modellen til bl.a. skoleudvikling i regi af det fælles skolevæsen. Sagsfremstilling: Oplægget til ny elevtildelingsmodel til skoleområdet består af følgende afsnit: Klassetildelingsmodellen - nuværende model Ny elevtildelingsmodel til skoleområdet Beregning af takster for 2012 vedrørende elevtildelingsmodellen Redegørelse for råderum Sammenligning af modellernes budgetvirkning i Med den foreslåede elevtildelingsmodel tilpasses budgettet til skoleområdet til et faldende eller stigende elevtal ved, at skoleområdet tildeles en samlet budgetramme. Reguleringen af rammen foregår ved at gange antallet af børn og unge i skolealderen med et politisk fastsat takstbeløb. Den teknisk-administrative fremskrivning af budgetterne fra det ene budgetår til det næste foretages ved almindelig pris- og lønfremskrivning af de anvendte takstbeløb. Råderum er jf. skoleplan 2011 medtaget i modellen, idet en del af råderummet er medregnet i takstbeløbet, en del indgår i projekt Ledelse og Organisation og en del afventer senere politisk stillingtagen. Skolechefen tildeles kompetencen til at udmønte den samlede budgetramme ud fra politiske principbeslutninger. Konkrete beslutninger om klassedannelse mv. træffes af skolernes ledelser indenfor skolernes budgetrammer.

17 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 15 Overordnet adskiller den nye elevtildelingsmodel sig især fra den nuværende model ved, at den samlede budgetmæssige tilpasning sker ved overordnet budgettilpasning for hele skoleområdet. Modellen adskiller sig også fra den nuværende model ved at give et større ledelsesrum for skolechef og skoleledere. På Økonomiudvalgets møde den 21. december 2011 blev sagen sendt til høring i skolebestyrelserne og i skolernes lokaludvalg med en høringsfrist den 16. januar Der var ved høringsfristens udløb indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne ved Allerslev Skole, Bramsnæsvigskolen, Glim Skole, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole, Kirke Sonnerup Skole, Kirke Saaby Skole, Osted Skole, Sæby-Gershøj Skole, Trællerupskolen, Firkløverskolen og Lejre Ungdomsskole. Der er endvidere kommet høringssvar fra lokaludvalgene ved Allerslev Skole, Bramsnæsvigskolen, Glim Skole, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole, Kirke Sonnerup Skole, Kirke Saaby Skole, Osted Skole, Sæby-Gershøj Skole, Trællerupskolen og Firkløverskolen. Endelig er der kommet høringssvar fra skolernes midlertidige MED-udvalg samt fra Lejre Lærerforening. Udtalelser: Høringssvarene er generelt positive overfor principperne i den foreslåede budgettildelingsmodel til skoleområdet. Der er blandt andet generel tilslutning til elevtildelingsprincippet, princippet om at råderummet jf. skoleplanen forbliver indenfor skoleområdet og den forøgede kompetence til skolechef og skoleledere (bl.a. vedr. klassedannelsen), som også forventes at give øget indflydelse til bestyrelser og ansatte. I høringssvarene udtrykkes ønsker om afklaring af en række spørgsmål vedrørende den konkrete udmøntning af budgetmodellen, bl.a. budgettildeling til de enkelte skoler, omfanget af midler til efteruddannelse af lærere og pædagoger m.v. Der efterspørges beskrivelse af budgettildelingen til ledelse, administrative medarbejdere og pedeller, ligesom der er kommentarer til områder, der ikke omfattes af modeller som f.eks. bustransport. Endelig udtrykkes et ønske om en ny budgettildeling til SFO samt en afklaring af budgettildeling til I-klasser på Osted Skole og til Firkløverskolen. Administrationens vurdering: I følge Folkeskolelovens 40 stk. 2 er det Kommunalbestyrelsen, der fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Beslutningen om bevillinger til skolevæsenet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler træffes på et møde. I følge Folkeskoleloven 41 fastsætter kommunen en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. I et bilag til kommunens styrelsesvedtægt optages de beslutninger, Kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen mv. Der gælder ingen særlige formkrav til bilaget. Bilaget skal først og fremmest opfylde informationsopgaver over for folkeskolens brugere. Der er ingen særlige krav om høring, når bilaget ændres, med mindre det drejer sig om skolestrukturændringer. Der kan dog også gennemføres høring, når betingelserne for skolevæsenet i øvrigt forventes at blive ændret. I Lejre Kommunes Styrelsesvedtægt for skolevæsenet, er det præciseret, at klassedannelsen besluttes af Kommunalbestyrelsen på et møde i marts. I en ny elevtildelingsmodel forventes det ikke, at klassedannelsen skal besluttes i Kommunalbestyrelsen. Der er ikke formelt et krav om, at en ny tildelingsmodel skal i høring. Imidlertid har principperne i en ny tildelingsmodel store konsekvenser for hele skolevæsenet, hvorfor administrationen foreslår, at en ny tildelingsmodel sendes i offentlig høring. Når en ny budgettildelingsmodel vedtages, optages principperne for den i bilaget til styrelsesvedtægten.

18 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 16 I bemærkningerne til Folkeskolelovens 40, står der, at det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter bevillingsniveauet og detaljeringsgraden i skolens budget. Det er lovens hensigt at fremme økonomisk og pædagogisk selvforvaltning på skolerne. Den enkelte skole bør i overensstemmelse hermed kunne disponere over et rammebeløb, således at den kan foretage en vis prioritering mellem forskellige formål. Bevillingsreglerne vil som konsekvens af den nye budgettildelingsmodel skulle ændres. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer af den foreslåede model. Høringssvarenes ønsker om afklaring af den konkrete udmøntning af budgetrammen vil blive besvaret, når de konkrete beslutninger indenfor bevillingen til skoleområdet bliver truffet i henhold til modellens principper og intentioner. Der er i høringssvarene forespurgt til en ændret budgettildelingsmodel til SFO. Administrationen har endnu ikke grundlaget for en vurdering af den nuværende budgettildelingsmodel. En eventuel revision af principperne for budgettildeling til SFO vil blive fremlagt til politisk godkendelse. Der bemærkes, at budgetmidler til I-klasserne på Osted Skole og budgetmidler til Firkløverskolen er ikke en del af modellen, idet ressourcer til specialundervisning i specialklasser og specialskoler ikke indgår i modellen. Principperne for budgettildelingen til Firkløverskolen er beskrevet i "Driftsgrundlag for Firkløverskolen", der blev godkendt i Udvalget for Børn & Ungdom den 7. juni Økonomi og finansiering: Den forslåede elevtildelingsmodel holder sig indenfor rammerne af budget Med den foreslåede model tildeles skoleområdet en samlet rammebevilling, der udregnes på grundlag af et takstbeløb pr. barn/ung i skolealderen. Skolechefen tildeles bevillingsansvar for den samlede rammebevilling. Takstbeløbet er for 2012 udregnet til kr. Takstbeløbet er sammensat af kr. til undervisning og kr. til SFO. Skolechefen fordeler efter gennemsigtige principper budgetterne til de forskellige områder. Skolerne får budgetrammer som en del af denne fordeling. Skolelederen er bevillingsansvarlig for den enkelte skoles ramme. Råderummet jf. skoleplanen er med elevtildelingsmodellens gennemførelse tilstede, idet en del af råderummet indgår i takstbeløbet til anvendelse til skoleudvikling i regi af det fælles skolevæsen, en del afventer senere politiske beslutninger og en del indgår i projekt Ledelse og Organisation. Reglerne for overførselsadgang ændres ikke med den nye tildelingsmodel. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at det fremlagte forslag til budgettildelingsmodel til skoleområdet godkendes. Bilag:

19 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side Budgettildelingsmodeller til skoleområdet 2. Oversigt over indhold i høringssvarene med kommentarer 3. Høringssvar Allerslev og Glim Skoles bestyrelser 4. Høringssvar Allerslev og Glim Skoles lokaludvalg 5. Høringssvar Bramsnæsvigskolens og Kirke Sonnerup Skoles bestyrelser og lokaludvalg 6. Høringssvar Hvalsø Skoles bestyrelse 7. Høringssvar Hvalsø Skoles lokaludvalg 8. Høringssvar Kirke Hyllinge skoles og Sæby-Gershøj Skoles bestyrelser 9. Høringssvar Kirke Hyllinge Skoles lokaludvalg 10. Høringssvar Kirke Saaby Skoles bestyrelse 11. Høringssvar Kirke Saaby Skoles lokaludvalg 12. Høringssvar Osted Skoles bestyrelse 13. Høringssvar Osted Skoles lokaludvalg 14. Høringssvar Sæby-Gershøj Skoles lokaludvalg 15. Høringssvar Trællerupskolens bestyrelse 16. Høringssvar Trællerupskolens lokaludvalg 17. Høringssvar Firkløverskolens bestyrelse 18. Høringssvar Firkløverskolens lokaludvalg 19. Høringssvar Lejre Ungdomsskoles bestyrelse 20. Høringssvar skolernes midlertidige MED-udvalg 21. Høringssvar Lejre Lærerforening Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales.

20 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Godkendelse af låneoptagelse, afdelingen Traneparken Hvalsø Boligselskab Sagsnr.: 12/169 Resumé: Hvalsø Boligselskab, afdeling Traneparken anmoder om godkendelse af låneoptagelse på 0,78 mio.kr. samt vedståelse af garanti på 68,59 % af støttede lån på 31,669 mio. kr., der rykker for nyt lån. Sagsfremstilling: En afdeling i et alment boligselskab kan ikke optage lån uden Kommunalbestyrelsens tilladelse, jfr. 29 stk. 1 i lov om almene boliger. Det er et led i kommunens tilsyn med boligselskaberne. Beboerne i Traneparken har på beboermødet den 28. november 2011 godkendt, at der opføres solcelleanlæg samt at det finansieres af et lån, der løber over 30 år. Anlægsbudget udgør 0,78 mio.kr. Ydelsen på lånet vil medfører en huslejestigning på 1,62 % om året. Lånet får prioritering før et lån på 31,669 mio. kr., der er godkendt optaget til finansiering af renovering/byggeskade, når den er gennemført. Lejre Kommune har den 30. august 2010 ved godkendelse af skema A accepteret garanti for 68,59 % af dette lån. Landsbyggefonden regaranterer overfor Lejre Kommune for halvdelen af eventuelle udgifter til lånet. Der skal ikke stilles kommunalgaranti for det nye lån, men Nykredit kræver at kommunen vedstår garantien på de 68,59 % vedrørende lånet på 31,669 mio. kr., når det rykker for lånet på 0,78 mio. kr. Administrationens vurdering: Det vurderes ikke, at huslejestigningen vil give anledning til udlejningsproblemer. Det lån, kommunen garanterer for i forvejen, stilles lidt ringere, men garantiens størrelse ændres ikke. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at optagelsen af et 30 årigt lån på 0,78 mio.kr. til finansiering af solcelleanlæg godkendes 2. at det bekræftes overfor lånegiver, at kommunen vedstår sin garanti på lån til finansiering af renovering af byggeriet, Bilag: 1. Anmodning af 13 december 2011 om godkendelse af låneoptagelse. 2. (Lukket bilag)

21 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 19 Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales.

22 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Fremtidig anvendelse af frigjorte bygninger Sagsnr.: 11/25284 Resumé: Administrationen har undersøgt begrænsninger og muligheder for placering af funktioner i den frigjorte skolebygning i Kirke Sonnerup. Administrationen foreslår en endelig løsning for placering af funktioner på Kirke Sonnerup Skole samt deraf afledte frigjorte kommunale bygninger som følge af Skoleplan 2011 og rådhussammenlægningen. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2011 vedrørende "Skoleplan Plan for udvikling af skolerne i Lejre Kommune" at lukke Glim Skole og Sæby-Gershøj Skole, idet undervisningen flyttes til henholdsvis Allerslev Skole og Kirke Hyllinge Skole. Det blev samtidig besluttet, at Kirke Sonnerup skole lukkes, idet undervisningen flyttes til Bramsnæsvigskolen, og at skolebygningerne i Kirke Sonnerup fremover skal huse specialskolen Firkløverskolen. Sammenlægningen af skolerne sker per 1. august Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 31. oktober 2011 Økonomiudvalgets anbefaling om, at Kirke Sonnerup skole anvendes til kommunale formål, og at administrationen fremlægger forslag til placering af funktioner på Kirke Sonnerup skole. Kommunalbestyrelsen tiltrådte samtidig, at der træffes principbeslutning om at udbyde ledige ejendomme til salg ved offentligt udbud med en mindstepris, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Såfremt ejendommen ikke sælges til fast mindstepris udlejes ejendommen på markedsvilkår. Beslutningen omfatter også Lyndby Rådhus, der frigives, når den endelige sammenlægning af rådhusene har fundet sted. Administrationen har på baggrund af ovenstående beslutninger afdækket begrænsninger og muligheder for endelig placering af funktioner på Kirke Sonnerup skole. Fremtidig anvendelse af potentielt frigjorte bygninger som følge af omplacering af kommunale funktioner, sammenlægning af skoler og samling af rådhuse er ligeledes afdækket og beskrevet. Administrationen redegør i "Notat - Frigjorte bygninger" (bilag 1) for de berørte bygningers muligheder og begrænsninger samt kommunale og eksterne interessenters ønske for fremtidig anvendelse af bygningerne. Bilag 2 viser de berørte bygningers placering. Udtalelser: Administrationen har indhentet udtalelser fra relevante kommunale og eksterne interessenter. Udtalelser fra Dagplejens administration, Firkløverskolen, Sonnerup privatskole, Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivning (PPR) samt Osted Bylaug fremgår af bilag 3-7. Administrationens vurdering: Som administrationen har redegjort for i "Notat-Frigjorte bygninger" (bilag 1), anbefales følgende løsninger for de berørte bygninger: Kirke Sonnerup Skole, Skolevang 1, Kirke Sonnerup: Vedrørende Kirke Sonnerup Skole anbefaler administrationen, at kun Firkløverskolen placeres i skolebygningen, når den er frigjort. Firkløverskolen, Skolevang 2, Kirke Sonnerup: Vedrørende Firkløverskolens nuværende bygning på Skolevang 2 i Kirke Sonnerup anbefaler administrationen, at Firkløverskolen fortsat kan anvende en del af bygningen til den mindre grupper af elever, der har særlige behov. Det er

23 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 21 administrationens anbefaling, at den resterende del af bygningen på i alt 135 m2 anvendes til Dagplejens administration, der i dag er placeret på Lyndby Rådhus. SFO en Hjørnet, Skolevang 2, Kirke Sonnerup: Vedrørende den anden bygning på Skolevang 2 i Kirke Sonnerup, anbefaler administrationen, at bygningen renoveres, når den er frigjort, og derefter anvendes til heldagslegestue for den nuværende halvdagslegestue i Kirke Sonnerup, der i dag benytter Aktivitetshuset i Kirke Sonnerup. Firkløverskolen, Bogøvej 9, Kirke Såby: Vedrørende Firkløverskolens nuværende bygning på Bogøvej 9 i Kirke Såby anbefaler administrationen, at bygningen fremadrettet anvendes af PPR, der i dag er placeret i en villa på Alfarvejen 41D i Osted. Firkløverskolen, Alfarvejen 13, Osted: Vedrørende Firkløverskolens nuværende bygning på Alfarvejen 13 i Osted er det administrationens anbefaling, at der foretages enkelte bygningsændringer, således at bygningen fremadrettet kan anvendes til flygtningebolig. PPR, Alfarvejen 41D, Osted: Vedrørende PPR s nuværende bygning på Alfarvejen 41D i Osted er det administrationens anbefaling, at der foretages enkelte bygningsændringer, således at bygningen fremadrettet kan anvendes til flygtningebolig. Familiehuset, Ejby Strandvej 2B, Kirke Hyllinge: Vedrørende Familiehuset i Ejby, er det administrationens vurdering, at Familiehuset kan blive i bygningen. Der kan prioriteres yderligere mødefaciliteter til Familiehusets aktiviteter i andre kommunale bygninger. Lyndby Rådhus, Lyndby Gade 19, Kirke Hyllinge: Vedrørende Lyndby Rådhus er det administrationens vurdering, at ejendommen udbydes til salg i overensstemmelse med beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2011, når der er fundet anden placering til Dagplejens administration og Center for Social & Familie, som i dag er placeret på rådhuset. Sæby-Gershøj Skole, Hornsherredvej 446, Kirke Hyllinge: Udbudsmateriale m.m. er til politisk behandling i anden regi, jf. sag om salg af Sæby- Gershøj skole - udbudsmateriale m.m.. Glim Skole, Hovedvejen 10D, Roskilde: Vedrørende Glim Skole anbefaler administrationen, at ejendommen udbydes til salg i overensstemmelse med beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31. oktober SFO en Lageret, Smedegården 19, Lejre: Vedrørende Lageret er det administrationens vurdering, at såfremt Lageret ikke anvendes til SFO efter ombygningen af Allerslev Skole, bør bygningen udbydes til salg. Allerslev gl. skole, Lejrevej 15 B-G, Lejre: Vedrørende Allerslev gl. skole er det administrationens anbefaling, at det i forbindelse med placering af SFO en, der er tilknyttet Allerslev Skole, overvejes at placere SFO en på Allerslev gl. skole for at frigive Lagerets bygning. Økonomi og finansiering: Samles Firkløverskolen kun på Kirke Sonnerup Skole, har Firkløverskolen vurderet, at det vil være nødvendigt med en om- og tilbygning. Administrationen har estimeret omkostninerne til de foreslåede til- og ombygninger til ca. 36 mio.kr. Såfremt Firkløverskolen fortsat kan anvende deres nuværende bygning på Skolevang 2 i Kirke

24 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 22 Sonnerup, er de samlede udgifter til bygningsændringerne for etablering af flere klasselokaler på Kirke Sonnerup Skole estimeret til ca kr.. Såfremt bygningerne på Alfarvejen 13 og Alfarvejen 41 D i Osted omdannes til flygtningeboliger, kan udgiften til erhvervelse og indretning af ejendommen til udlejning til beboelse ske i henhold til integrationsloven. I henhold til lånebekendtgørelsen har kommunen automatisk låneadgang til at erhverve og indrette boliger til flygtninge. Anvendes SFO-bygningen til legestue, er det nødvendigt at foretage en indvendig renovering af bygningen samt enkelte bygningsændringer. Udgifter til renovering kendes på nuværende tidspunkt ikke, da det afhænger af bygningens fremadrettede anvendelse. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Firkløverskolen placeres på Kirke Sonnerup Skole i august 2012, når skolen er frigjort og de nødvendige ombygninger er gennemført. 2. at administrationen undersøger det konkrete ombygningsbehov og efterfølgende fremlægger et konkret forslag med tilhørende finansieringsforslag. 3. at Firkløverskolens nuværende bygning på Skolevang 2 i Kirke Sonnerup anvendes delvist af Firkløverskolen. Arealet på ca. 135 m2 til venstre for hovedindgangen anvendes til Dagplejens administration. 4. at SFO-bygningen på Skolevang 2 i Kirke Sonnerup anvendes til heldagslegestue for Kirke Sonnerup, når bygningen er frigjort og de nødvendige bygningsændringer er gennemført. 5. at administrationen undersøger det konkrete ombygningsbehov og efterfølgende fremlægger et konkret forslag med tilhørende finansieringsforslag. 6. at PPR placeres i Firkløverskolens nuværende bygning på Bogøvej 9 i Kirke Såby, når bygningen er frigjort efter Firkløverskolen. Der foretages enkelte bygningsændringer. 7. at administrationen undersøger det konkrete ombygningsbehov og efterfølgende fremlægger et konkret forslag med tilhørende finansieringsforslag. 8. at Firkløverskolens nuværende bygning på Alfarvejen 13 i Osted anvendes til flygtningebolig, og at der foretages mindre ombygninger til flygtningeboliger. 9. at administrationen undersøger det konkrete ombygningsbehov og efterfølgende fremlægger et konkret forslag. Ombygning af flygtningebolig kan lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen. 10. at PPR s nuværende bygning på Alfarvejen 41D i Osted anvendes til flygtningebolig og at der foretages mindre ombygninger til flygtningeboliger. 11. at administrationen undersøger det konkrete ombygningsbehov og efterfølgende fremlægger et konkret forslag. Ombygning af flygtningebolig kan lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen.

25 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side at administrationen efter beslutning i sagen om salg af Sæby- Gershøj skole - udbudsmateriale m.m. forbereder en sag vedrørende fastsættelse af minimumspris og udbudsbetingelser for salg af Lyndby Rådhus. 13. at administrationen i løbet af foråret 2012 fremlægger en sag med anbefaling af minimumspris og udbudsbetingelser vedrørende salg af Glim Skole. 14. at administrationen fremlægger separat sag vedrørende fremtidig anvendelse af Lageret og eventuelt Allerslev gl. Skole. 15. at administrationen bemyndiges til at iværksætte de nødvendige planændringer i henhold til beslutningen. Bilag: 1. Notat_Frigjorte bygninger 2. Oversigtstegning 3. Notat - Dagplejen 4. Notat fra Firkløverskolen 5. Oplæg fra Sonnerup privatskole 6. Notat fra PPR 7. Notat fra Osted Bylaug Beslutning Økonomiudvalget den : Sagen udsættes til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 26. marts 2012 kl Direktionen anmodes om et oplæg til hvor stor en del af Kirke Sonnerup skole, der optimalt skal anvendes af Firkløverskolen under forudsætning af, at hele eller dele af Skolevang 2 anvendes af Firkløverskolen. Oplægget skal foreligge senest 23. marts måned 2012.

26 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Finansieringsmuligheder for fremtidigt rådhus i Lejre Sagsnr.: 12/539 Resumé: Administrationen har undersøgt finansieringsbehov og -muligheder for henholdsvis at udvide rådhuset i Hvalsø eller bygge nyt rådhus. Administrationen har ligeledes skitseret fire alternative forslag ved en bevarelse af administrationen på rådhusene i Allerslev og Hvalsø. Sagsfremstilling: Med baggrund i beslutningen i Økonomiudvalget d. 25. oktober 2011 har administrationen søgt at afdække finansieringsbehov og -muligheder for at udvide (ombygge) rådhuset i Hvalsø (alternativ 2 i notat Den fremtidige rådhusplacering - vurdering af alternativer vedlagt dagsordenen d. 25. oktober). Administrationen har samtidig undersøgt muligheden for at at bygge helt nyt rådhus i Hvalsø. Til at afdække finansieringsbehov og -muligheder har administrationen fået assistance fra ekstern rådgiver. Rådgiver redegør i notat Finansiel vurdering (se bilag) for sin vurdering af Lejre Kommunes mulige finansieringskilder til et rådhusprojekt ved brug af samarbejdsmodeller i regi af Offentlig Privat Partnerskab (OPP) / Offentlig Privat Samarbejde (OPS). Redegørelsen er baseret på et meget overordnet finansieringsbehov ud fra opstillede kriterier og nøgletal (antal medarbejdere, nødvendigt kontorareal, bygge- og renoveringspriser etc.). Notatet indeholder således ikke en totaløkonomisk betragtning (vedligehold, drift og forbrug). Rådgiver redegør endvidere i sit notat for en markedsmæssig vurdering af mulige samarbejdspartnere for henholdsvis en udvidelse af rådhuset i Hvalsø og byggeri af nyt rådhus i Hvalsø i forhold til forskellige offentligprivate samarbejdsformer. Administrationen har ligeledes med baggrund i beslutning i Økonomidudvalget d. 25. oktober 2011 udarbejdet forskellige skitseforslag ved en fortsat anvendelse af de to rådhuse i Hvalsø og Allerslev (alternativ 4 i notat Den fremtidige rådhusplacering - vurdering af alternativer vedlagt dagsordenen d. 25. oktober). Administrationen har udarbejdet fire forskellige forslag (Se bilag; Alternativ 4 - scenarie 1, Alternativ 4 - scenarie 2, Alternativ 4 - scenarie 3a og Alternativ 4 - scenarie 3b). De fire scenarier viser forskellige løsningsmodeller ved en fortsat anvendelse af de to omtalte rådhuse. Fælles for alle fire modeller er, at de tager udgangspunkt i 260 medarbejdere, en nødvendig udvidelse af et af de to rådhuse, en opdatering af en række bygnings- og arbejdsmiljømssige forhold på rådhusene og forslag til udvidelse af parkeringsareal. Udtalelser: Udtalelse fra RLU (Rådhuslokaludvalget) blev udsendt fredag den 20. januar Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ekstern rådgivers beregning (kriterier, nøgletal etc.) og vurdering af samarbejdsmodeller er plausibel. Administrationen vurderer, at et OPP/OPS projekt er muligt, men har ikke undersøgt hvilken af de i rådgivers notat nævnte modeller, der vil passe bedst for Lejre Kommune. Administrationen peger på, at et OPP/OPS projekt stiller store krav til ekstern rådgivning i form af juridisk og økonomisk ekspertise forud for igangsætningen af projektet. Omkostningerne hertil modsvares til en vis grad af de sparede omkostninger på teknisk rådgivningsbistand forud for, under og efter et traditionelt anlægsprojekt med kommunen som bygherre. Administrationen vurderer også, at hvert af de fire alternative scenarier med bevarelse af rådhusene i Allerslev og Hvalsø er forsvarlige løsninger. Administrationen understreger dog samtidig, at en større renovering af de to bygninger vil være nødvendig, hvis der skal skabes et fremtidssikret - og endda nutidssvarende - kontormiljø.

27 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 25 Økonomi og finansiering: Vedrørende nyt eller udvidet rådhus i Hvalsø i OPP/OPS er de forskellige finansieringsscenarier afdækket i rådgivers notat. Ved en bevarelse og ombygning af de to rådhuse i Allerslev og Hvalsø, som skitseret i forslagene, spænder finansieringsbehovene mellem mio. kr. Det understreges, at der er tale om meget grove overslagspriser. Derudover kan der energirenoveres for mellem 2-4 mio. kr. Energirenovering kan i de fleste tilfælde lånefinansieres. D. 27. juni 2011 blev der frigivet kr. 4,128 mio. kr. til samling af administrationen på to rådhuse. Af disse 4,128 mio. kr. er der disponeret 1,3 mio. til den nuværende midlertidige løsning og en ombygning af Materielgården. Der resterer således 2,828 mio. kr. på anlægsbevillingen til samling af administrationen. Der bemærkes, at der ikke er afsat midler på investeringsoversigten til finansiering af nyt eller ombyggede rådhuse i forhold til de i denne sag beskrevne forslag. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at administrationen samles på de to rådhuse i Allerslev og Hvalsø med ombygninger og energirenoveringer til følge 2. at der arbejdes videre med scenarie 2 i alternativ 4 3. at administrationen bemyndiges til at udarbejde et konkret forslag med angivelse af finansieringsbehov Bilag: 1. Finansiel vurdering - final v2.pdf 2. Alt 4_scenarie 1_RH og RA med Allerslev gl. skole.pdf 3. Alt 4_scenarie 2_RA og RH med nyt indgangsparti.pdf 4. Alt 4_scenarie 3a_RH og RA med flere pavilloner.pdf 5. Alt 4_scenarie 3b_RH og RA med ny tilbygning.pdf 6. Udtalelse fra RLU.doc Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til fornyet behandling den 14. februar Jan Vedel Heine (I) anbefaler direktionens indstilling.

28 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side BU - Udvidelse af antal pasningspladser i Gevninge Sagsnr.: 11/22753 Resumé: Genoptagelse af pladssituationen i Gevninge. Sagen har tidligere været behandlet på mødet i Udvalget for Børn & Ungdom den 6. december 2011 sag 11/ I Gevningeområdet forventes i 1. halvår 2012 større efterspørgsel efter vuggestue-, og dagplejepladser, end der er kapacitet til, og samtidig opleves at forældrene ikke acceptere at der tilbydes plads i et andet dagplejedistrikt. Der ønskes en politisk tilkendegivelse om der skal frigives anlægsudgifter til at etablere vuggestuepladser i Myretuen, såfremt der ikke kan rekrutteres dagplejer. Sagsfremstilling: Siden sagen blev drøftet på mødet i Udvalget for Børn & Ungdom den 6. december 2011 er der sket en stigning i efterspørgslen på pladser til 0-2 årige børn. Administrationen forventer, at stigningen er på 2-4 børn. Derudover er ikke taget højde for evt. til/fraflytning. Administrationen har oplevet, at forældrene ikke vil acceptere at børn starter i dagpleje i et andet distrikt for efterfølgende at blive overflyttet til dagplejer i Gevninge distriktet. Dagplejen har annonceret efter en midlertidig dagplejer, hvilket ikke har givet resultat. Solsikken har merindskrevet yderligere 2 vuggestue børn siden sagen blev behandlet og institutionslederen vurderer at der ikke kan indskrives flere børn, da det ikke er muligt at rykke børn i børnehaven, grundet vuggestuebørnenes alder. Administrationen har udarbejdet en vurdering af behovet for dagplejepladser, og vuggestuepladser. Oversigten viser, at der i 1. halvår 2012 forventes større efterspørgsel efter pladser til de 0-2 årige end der er kapacitet i området. 0-2 årige Ventelisten for Gevninge området udgør frem til 31. juli børn. Heraf er der 6 børn, der ønsker Solsikkens Vuggestue. Den 01. april 2012 er der indmeldt 28 børn i Solsikkens Vuggestue. Der er ingen børn, der rykker i Solsikkens børnehave før til efteråret Solsikkens Vuggestue er normeret til 24 pladser. Administrationen forventer, at der vil mangle plads til 4-6 børn i Gevninge området. Dette kan løses ved ansættelse af 1-2 dagplejer eller ved oprettelse af ny vuggestuegruppe i Myretuen (8 pladser). Administrationen har opslået en stilling som dagplejer, med forventet besættelse pr. 1. marts Da der ikke har været interesserede ansøger vedr. den midlertidige stilling, kan der være risiko for at der ikke kommer kvalificerede ansøgere til stillingen. Hvis der ikke kommer en kvalificeret dagplejer pr. 1. marts vil der være 3 børn der mangler plads pr. 1. marts. Dette vil kunne løses ved etablering af vuggestuepladser, hvor opstart af en vuggestuegruppe i Myretuen vil tage min. 4 uger, og dermed være klar pr. 1. marts årige

29 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 27 Pladssituationen for de 3-5 årige for foråret 2012 er på nuværende tidspunkt løst. Men administrationen gør opmærksom på at der i efteråret 2012 igen vil være pres på børnehavepladserne i Gevninge området. Administrationens vurdering: Administrationen har sammen med Institutionslederen for Solsikken/Myretuen undersøgt hvordan antallet af vuggestuepladser kan øges i Myretuen. Det er aftalt med institutionerne, at der merindskrives til den maksimale fysiske kapacitet. Økonomi og finansiering: Institutionslederen i Solsikken og Myretuen forventer at en etablering af 8 vuggestuepladser betyder investering i indretning og inventar, samt en mindre ombygning af legepladsen, med et afgrænset legeområde til vuggestuebørnene, da legepladsen primært er indrettet til børnehavebørn. Forplejningen til vuggestuebørnene kan leveres fra køkkenet i Solsikken. Anslået vil der være anlægsudgifter for maksimalt kr.. Anlægsudgiften kan finansieres af det på investeringsoversigten 2011 afsatte rådighedsbeløb på kr. til integrerede institutioner / vuggestuer. Etablering af flere vuggestuepladser kan på sigt betyde at der skal reduceres i dagplejens personale (afskedigelser hvor der er tomme pladser) for at overholde budgettet i dagplejen. Drift af vuggestuepladser, vil anslået have en meromkostning i forhold til dagplejepladser på kr. pr. plads pr. år, afhængig af hvordan det er muligt at tilpasse dagplejen. Administrationen vurderer, at denne udgift kan afholdes af demografipuljen på dagtilbudsområdet. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at pasningsbehovet i Gevninge primært søges løst ved ansættelse af dagplejer. 2. at administrationen bemyndiges til at forberede oprettelse af 8 vuggestuepladser i Myretuen, Gevninge. 3. at der oprettes 8 vuggestuepladser i Myretuen pr. 1. marts 2012, hvis det ikke er muligt at rekruttere det tilstrækkelige antal dagplejer i Gevninge. 4. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til oprettelse af 8 vuggestuepladser i Myretuen. 5. at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten 2011 afsatte rådighedsbeløb til integrerede institutioner / vuggestuepladser. Bilag: 1. Kapacitet i Gevninge 2012 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Et flertal bestående af Asta Rasmussen (B), Julie Hermind (F), Connie B. Jensen (A), Rikke Zwisler Grøndal (A) anbefaler, - at der oprettes 8 vuggestuepladser i Myretuen, Gevninge

30 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 28 - at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til oprettelse af 8 vuggestuepladser i Myretuen - at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten 2011 afsatte rådighedsbeløb til integrerede institutioner / vuggestuepladser - at meromkostninger til drift af vuggestuepladser afholdes af demografipuljen på dagtilbudsområdet Laila Torp Madsen (V) og Thomas Stokholm (V) fastholder udvalget for Børn & Ungdoms beslutning fra 6. december Afbud: Bjørn Lykke Sørensen (C) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra et flertal i Udvalget for Børn og Ungdom anbefales. Flemming Jensen (V) fastholder udvalget for Børn & Ungdoms beslutning fra 6. december 2011.

31 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side TM - Anmodning fra Lejre Forsyning om at træffe ekspropriationsbeslutninger i forbindelse med etablering af spildevandstekniske anlæg Sagsnr.: 07/3318 Resumé: Lejre Forsyning har anmodet Lejre Kommune om, via ekspropriation, at træffe beslutning om erhvervelse af vejrettighed for kørende trafik fra Vintappervej via privat fællesvej til regnvandsbassin ved Ejby å samt erhvervelse af areal til sandfang og olieudskiller i forbindelse med afledningen af regnvand fra bassinet til Ejby å. Der blev afholdt åstedsforretning i maj Siden har sagen trukket ud, bl.a. på grund af udskillelsen af forsyningen. På baggrund af referatet fra åstedsforretningen, Lejre Forsynings anmodning og indkomne ønsker fra berørte parter indstiller administrationen, at der træffes beslutning om ekspropriation. Sagsfremstilling: Kloakforsyningen (under Bramsnæs Kommune) gennemførte i 2005/2006 kloakrenovering og separering i Jenslev. Retten til at anlægge ledninger på anden mands jord samt aftale om køb af jord til et regnvandsbassin ved Ejby å blev opnået gennem frivillige aftaler. Sandfang og olieudskiller efter regnvandsbassinet blev fejlagtigt anlagt på tredje mands jord, og det lykkedes ikke efterfølgende at indgå frivillig aftale med ejeren (matr. nr. 9e i vedlagte kortbilag) om køb på almindelige vilkår. Der blev i stedet tyet til ekspropriation. I forbindelse med udstykningen af arealet til selve regnvandsbassinet skulle vejretten sikres. Landinspektørfirmaet anbefalede, at udstykning og vejret mest hensigtsmæssigt kunne opnås gennem ekspropriation, og Lejre Kommune besluttede at gennemføre en sådan. De to ekspropriationssager blev slået sammen, og der blev afholdt åstedsforretning torsdag d. 7. maj Referat fra åstedsforretningen er vedlagt som bilag. Af referatet og forsyningens anmodning fremgår at følgende aftaler blev indgået: a) Forsyningen afhøvler eksisterende vej og udlægger supplerende stabilgrus (ca. 10 cm) på grusvejen i hele dens længde. b) Forsyningen erhverver areal langs grusvejens vestside (matr. nr. 9e) med henblik på at udvide grusvejens bredde med 0,5 m i hele dens længde. Vejudvidelsen befæstes med 30 cm stabilgrus. c) Forsyningen erhverver ca. 14 m² areal, hvor olieudskiller og sandfang er placeret fra matr. nr. 9e. d) Forsyningen afholder alle udgifter i forbindelse med ovenstående, herunder betaler 20 kr. pr. m² jord, som erhverves af forsyningen eller omfordeles mellem ejere, som følge af skelforandringer. Forsyningen betaler endvidere et grundbeløb på 4079 kr. (takst 2011) til hver af de tre parter for fremmøde ved åstedsforretningen. e) Forsyningen sørger for, at diverse skel- og matrikulære ændringer foretages i overensstemmelse med ovenstående på de berørte matrikler. Til pkt. b er der følgende bemærkninger:

32 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 30 Af vedlagte kortbilag fremgår at eksisterende skel ikke helt følger grusvejen. Mod nord ligger matrikelskelhjørnet mellem matr. nr. 21 og 9e nærmest midt i grusvejen. Det vil derfor ikke have nogen mening kun at flytte skellet 0,5 m her. Forsyningen har foreslået, at det nye skel fastsættes som beliggende 0,5 m fra den sydlige side af det sydlige hjulspor. Ejer af matr. nr. 9e, hvor der ønskes eksproprieret til vejudvidelsen, har efterfølgende meddelt, at han kun vil acceptere vejudvidelsen ud for Vintappervej 70 og ikke i hele vejens længde, som aftalt på åstedsforretningen (se vedlagte mailkorrespondance). Siden åstedsforretningen er der gået lang tid, og administrationen har derfor foretaget en partshøring af de berørte parter vedr. de omtalte ekspropriationsbeslutninger og heraf afledte aftaler. Høringen gav anledning til en enkelt bemærkning (se nedenfor). Udtalelser: Partshøringen gav anledning til en bemærkning fra ejeren af det areal som skal eksproprieres. Ejeren mente, at det var matr. nr. 9f og ikke matr. nr. 9e som skal afgive areal ved ekspropriationen. Ejer har dog taget udgangspunkt i et gammelt matrikelkort fra 1958, som siden er ændret, og der er nu enighed om, at det er matr. nr. 9e, som afgiver areal. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ekspropriationssagerne er nødvendige for at lovliggøre dels de allerede etablerede tekniske anlæg (sandfang og olieudskiller) på tredje mands ejendom, dels den faktiske vejadgang til regnvandsbassinet. I forbindelse med spørgsmålet om vejrettighed er det aftalt, jf. åstedsprotokollen, at ekspropriere 0,5 m af ejer af matr. nr. 9e`s ejendom for at udvide vejen. Det er administrationens vurdering, at vejudvidelsen kun bør ske ud for jorden tilhørende ejeren af Vintappervej 70 (matr. nr. 21) i overensstemmelse med ønske fra ejer af matr. nr. 9e. Dette begrundes med, at det er matr. nr. 9e, der eksproprieres, samtidig med at det ifølge åstedsprotokollen kun er ud for Vintappervej 70, at der er problemer med passage af maskiner og køretøjer. Administrationen tilslutter sig Forsyningens forslag om, at det nye skel fastsættes som beliggende 0,5 m fra den sydlige side af det sydlige hjulspor. For at undgå uenigheder om placering af kreaturhegn vurderes endvidere, at hegn efterfølgende ikke bør placeres nærmere end 0,5 m fra det nye skel. Endelig vurderer administrationen, at den indkomne bemærkning i forbindelse med partshøringen ikke giver anledning til ændring af beslutninger og aftaler. Økonomi og finansiering: Jf. vedlagte anmodning fra Lejre Forsyning afholder denne alle udgifter i forbindelse med erstatning og diverse skel- og matrikulære ændringer. Lejre Forsyning betaler 20 kr. pr. m² jord som erhverves af forsyningen. Endvidere betaler Lejre Forsyning et grundbeløb på 4079 kr. (takst 2011) til hver af de 3 parter for fremmøde ved åstedsforretningen m.v. Lejre Forsyning har endvidere erklæret sig villig til at afholde omkostningerne forbundet med flytning af hegn mellem matr. nr. 9e og den private fællesvej. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

33 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 31 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. At der træffes beslutning om ekspropriation af areal på 14 m² fra matr. nr. 9e Jenslev By, Rye til brug for sandfang og olieudskiller i forbindelse med afledning af vand fra regnvandsbassin til Ejby å. 2. At der træffes beslutning om ekspropriation af vejrettighed for kørende trafik fra Vintappervej via privat fællesvej (matr. nr. 22a, 21 og 20 Jenslev By, Rye)til regnvandsbassin ved Ejby å. 3. At der i forbindelse med pkt. 2 også træffes beslutning om ekspropriation af 0,5 m af matr. nr. 9e, Jenslev By, Rye på sydsiden af den private fællesvej ud for Vintappervej 70 (matr. nr. 21) således at vejen udvides på dette stykke. Det nye skel fastsættes som beliggende 0,5 m fra den sydlige side af det sydlige hjulspor, og hegn placeres efterfølgende ikke nærmere end 0,5 m fra det nye skel. Bilag: 1. Referat af åstedsforretning den 7. maj Anmodning fra Lejre Forsyning af 2. august Kortbilag visende omhandlende matrikler 4. Kortbilag skelopmåling 5. Mailkorrespondance mellem ejer af matriklerne 9e og 22a og Lejre Forsyning Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales.

34 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side TM - Ekspropriationsvilje til spildevandstekniske anlæg Sagsnr.: 11/23769 Resumé: Lejre Forsyning har anmodet om, at Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at denne generelt er villig til at foretage ekspropriation til de nødvendige anlæg i forbindelse med alle anlægsarbejder omfattet af Lejre Kommunes spildevandsplan, såfremt forsyningen ikke kan opnå frivillige aftaler med de berørte lodsejere. En sådan principbeslutning vil give Lejre Forsyning mulighed for at indgå frivillige aftaler med berørte lodsejere på ekspropriationslignende vilkår. Erstatninger i forbindelse med aftaler på ekspropriationslignende vilkår er skattefrie. Det vil betyde ressource- og økonomiske besparelser for Lejre Kommune, idet kommunen dels friholdes for udgifter i forbindelse med en ekspropriationssag, dels ikke skal gennem hver enkelt anlægssag, som allerede er behandlet i forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanen. Det vil desuden medføre ensartet behandling af berørte lodsejere, når skattespørgsmålet er afklaret på forhånd. Sagsfremstilling: Efter gennemførelsen af vandreformen er myndigheds- og driftsopgaver blevet adskilt på spildevandsområdet. Ekspropriation er en myndighedsopgave, som derfor forestås af kommunen (kommunalbestyrelsen). Nye anlægsarbejder er en driftsopgave, som varetages af de kommunalt ejede forsyningsselskaber. I forbindelse med mange anlægsarbejder benyttes ofte en fremgangsmåde, hvor der erhverves rettigheder fra private lodsejere ved frivillige aftaler. Frivillige aftaler indgås direkte mellem forsyningsselskabet og lodsejeren. I forbindelse med ledningsarbejder på privat grund er det ofte nødvendigt for en ledningsejer at indgå aftaler med lodsejere som medfører, at der udbetales en erstatning, f.eks. for tinglysning af ledningsservitutter, ejendomsforringelser m.v. Ved indgåelsen af sådanne frivillige aftaler er det ofte et centralt spørgsmål, om erstatningen er skattefri for lodsejeren, det vil sige, om aftalen kan indgås på såkaldt ekspropriationslignende vilkår. I følge SKATs praksis skal der for det første foreligge det fornødne ekspropriationsgrundlag og for det andet skal der foreligge ekspropriationsrealitet. Det fortolker SKAT således, at der forinden en aftale indgås, skal foreligge en tilkendegivelse fra kommunalbestyrelsen om, at kommunen er indstillet på at ekspropriere, hvis en frivillig aftale ikke indgås. Lejre Forsyning har anmodet Kommunalbestyrelsen om at beslutte, at denne generelt er villig til at foretage ekspropriation til de nødvendige anlæg i forbindelse med alle anlægsarbejder omfattet af spildevandsplanen, såfremt forsyningen ikke kan opnå frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Lejre Forsyning har i forbindelse med de 2 seneste større anlægssager anmodet Lejre Kommune om at beslutte villighed til ekspropriation. Det tager min. 2-3 måneder at gennemføre proceduren, og den er administrativt tidskrævende for såvel Lejre Kommune som Lejre Forsyning. Indtil Lejre Forsyning har fået en positiv tilkendegivelse fra Lejre Kommune er det ikke hensigtsmæssigt for forsyningen at forhandle aftaler med de berørte lodsejere. Dette er baggrunden for ønsket om, at Kommunalbestyrelsen træffer en principbeslutning herom, gældende for alle spildevandsplanens anlægssager.

35 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 33 En sådan principbeslutning vil give Lejre Forsyning mulighed for at indgå frivillige aftaler med berørte lodsejere på ekspropriationslignende vilkår. Som nævnt har det afgørende betydning rent skattemæssigt. Der henvises til vedlagte bilag i form af et bindende svar fra SKAT til en anden forsyning omkring de skattemæssige forhold ved rettighedserhvervelse gennem frivillige lodsejeraftaler. Ifølge svaret fra SKAT af 23. maj 2011 er en principbeslutning som den omtalte dokumentation for viljen til ekspropriation. Den generelle beslutning om villighed til at ekspropriere, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler, skal dog træffes af Kommunalbestyrelsen. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at en principbeslutning betyder, at hver enkelt anlægssag, som allerede er behandlet i forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanen, ikke skal gennem en tidskrævende politisk behandling i kommunen. Administrationen vurderer endvidere, at det vil betyde ressource- og økonomiske besparelser for Lejre Kommune, såfremt Lejre Forsyning kan indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår frem for at skulle ekspropriere. Herved friholdes kommunen for udgifter til sagsbehandling, åstedsforretning og ekspropriationsbeslutning. Endelig vurderer administrationen, at en sådan principbeslutning vil fremme ensartet behandling af berørte lodsejere, idet skattespørgsmålet på forhånd er afklaret, når Lejre Forsyning kan tilbyde aftaler på ekspropriationslignende vilkår. I den forbindelse skal bemærkes, at Lejre Forsyning anvender landsaftale om erstatninger for anbringelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg i almindelig landbrugsjord indgået imellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) og Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) når det udbetales erstatninger til berørte lodsejere. Økonomi og finansiering: Frivillige aftaler indgås direkte mellem Lejre Forsyning og lodsejeren. Kommunen er ikke part i aftalen og skal ikke godkende den. Det er i konsekvens heraf også Lejre Forsyning, som skal sørge for at afholde omkostningerne ved aftalernes oprettelse, tinglysning heraf, samt udbetaling af erstatning mv. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune tilkendegiver, at denne er indstillet på at foretage ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder til gennemførelse af spildevandsplanens anlægsarbejder, såfremt Lejre Forsyning A/S ikke kan gennemføre rettighedserhvervelse gennem frivillige lodsejeraftaler. Bilag: 1. Bindende svar fra Skat af 23. maj Anmodning fra Lejre Forsyning af 1. november 2011 Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den :

36 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 34 Indstilling anbefales Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales.

37 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side TM - Frigivelse af midler til ejendomsvedligeholdelse 2012 Sagsnr.: 11/24519 Resumé: Som led i den fortsætte stræben efter at bevare kommunes ejendomsporteføljeværdi ansøger administrationen om en anlægsbevilling til forebyggende ejendomsvedligeholdelse i 2012 på kr. Sagsfremstilling: Administrationen ved Center for Ejendomsdrift er ansvarlig for vedligeholdelse af klimaskærmen og tekniske installationer på kommunens ejendomme. Med henblik på at kunne planlægge og foretage de nødvendige ejendomsvedligeholdelsestiltag foretages periodiske bygningssyn af kommunens ejendomme efter behov. Det registrerede ejendomsvedligeholdelsesbehov indrapporteres i et IT-vedligeholdelsesprogram, og på baggrund af det indrapporterede og en fysisk besigtigelse foretager administrationen en prioritering af vedligeholdelsesopgaverne. Prioriteringen sker på baggrund af en kategorisering af vedligeholdelsesopgaverne i prioriteterne 1-5 i en rækkefølge, som overordnet set er opstillet ud fra en vurdering af tiltagenes nødvendighed for at bevare bygningsmassens egenskaber og værdi. Prioritet 1 er kort beskrevet opgaver, hvor der er tale om myndighedskrav eller fare for sikkerheden. Dernæst kommer prioritet 2, som er tiltag, hvor der er risiko for følgeskader. Prioritet 3 er decideret forebyggende vedligeholdelse, mens prioritet 4 er æstetiske forhold og prioritet 5 er brugerønsker og funktionelle krav. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at konsekvensen ved ikke at gennemføre ejendomsvedligeholdelsesarbejderne vil føre til en forringelse af ejendomsværdien. I enkelte tilfælde vil der være tale om overtrædelse af gældende lovgivning, forøgelse af efterslæb og/eller risiko for ikke at kunne anvende ejendommen. Der kan være risiko for nedstyrtende bygningsdele, risiko for faldulykker, eller for at få elektrisk stød fra blottede strømførende ledninger. Der kan endvidere være risiko for følgeskader på bygningsdelen eller andre bygningsdele, samt væsentlig forringelse af bygningen såfremt arbejderne ikke udføres, ligesom dette kan forårsage en betydelig forøgelse af vedligeholdelsesomkostninger. De ejendomsvedligeholdelsesarbejder, administrationen påtænker at igangsætte i 2012, vil hovedsageligt kunne placeres under prioritet 1, 2 og 3, hvor sidstnævnte udgør en mindre, men dog voksende andel. Tiltag som hører under prioritet 4 og prioritet 5 forventes kun udført i forbindelse med andre arbejder, og kun såfremt der måtte være luft i økonomien til det. Se bilag 1 for oversigt over planlagt ejendomsvedligeholdelse for Der gøres opmærksom på, at der løbende kan ske ændringer i ejendomsvedligeholdelsesplanen. Således er f.eks. akutte skader (vandskader etc.) og uforudsete vedligeholdelsesopgaver (som f.eks. PCB, skimmelsvamp, etc.) prioritet 1- og i enkelte tilfælde prioritet 2-opgaver. Det medfører, at administrationen løbende tilpasser prioriteringen, og at oversigten (bilag 1) over planlagte vedligeholdelsesarbejder alene må betragtes som vejledende. Ejendomsvedligeholdelsestiltagene for 2012 koordineres så vidt muligt med energisparetiltagene (type A), jvf. sagsnr. 11/23463 om Igangsættelse af energibesparelsestiltag i Det tilstræbes samtidig, at energiforbedringsforslagene (type B) udbydes og gennemføres samtidig på de ejendomme, hvor der både er behov for ejendomsvedligeholdelse og energiforbedringer.

38 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 36 Økonomi og finansiering: I investeringsoversigten vedrørende budget 2012 er afsat kr til Ejendomsvedligeholdelse. Puljen søges frigivet til finansiering af prioriterede og opståede ejendomsvedligeholdelsesbehov. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på kr til ejendomsvedligeholdelsesopgaver i at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til ejendomsvedligeholdelse 3. at administrationen bemyndiges til at iværksætte og gennemføre ejendomsvedligeholdelsesarbejder ud fra en individuel vurdering af de konkrete prioriteter. Bilag: 1. Påtænkte ejendomsvedligeholdelsesarbejder 2012.pdf Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales, idet Økonomiudvalget anbefaler, at den foreliggende oversigt fremover suppleres med en ajourføring for gennemførte projekter for det foregående år.

39 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side TM - Igangsættelse af energibesparelsestiltag i 2012 Sagsnr.: 11/23463 Resumé: Lejre Kommune fik i 2010 udarbejdet 155 energimærker for de kommunale ejendomme. Energimærkerne indeholder en række energibesparelsesforslag, som administrationen har vurderet og prioriteret. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres tiltag for kr. i 2011, for kr. i 2012 og efterfølgende for 2 mio. kr./år i perioden Sagsfremstilling: I 2010 fik Lejre Kommune gennemført den lovpligtige energimærkning af de kommunale ejendomme, som er større end 60 m2. Der er blevet udarbejdet 155 energimærker, der indeholder en række forslag til energitiltag for de enkelte ejendomme. Der er to typer forslag i energimærkerne: "Energibesparelsesforslag" (type A-forslag) og "energiforbedringsforslag ved ombygning og renovering" (type B-forslag). Type A- forslagene kan gennemføres uafhængigt af andre aktiviteter, og for disse forslag er der i energimærkerne angivet både skønnet investering, forventet årlig besparelse i kr. samt tilbagebetalingstid. Type B-forslagene bør gennemføres samtidigt med anden ombygning eller renovering af ejendommen, og for disse forslag er der i energimærkerne angivet forventet årlig besparelse, men ikke skønnet investering og tilbagebetalingstid. Der er i 2011 gennemført en række energibesparelsestiltag (jævnfør sag 10/25806). I praksis har det ikke været teknisk muligt eller rentabelt at gennemføre alle de tiltag, der er foreslået i energimærkerne. Ligeledes har ikke alle forslag kunnet gennemføres indenfor den økonomiske ramme, f.eks. isolering af klimaskærm og udskiftning af vinduer. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de energibesparelsesforslag der bør gennemføres i 2012 omhandler isolering af klimaskærme, belysningsprojekter, udskiftninger af vinduer, optimering af varmecentraler, etablering af varmepumper, udskiftning af toiletter samt udskiftning af cirkulationspumper (i ikke prioriteret rækkefølge). Bilag 1: "Oversigt over planlagte energibesparelsestiltag (type A) til gennemførelse i 2012" er en liste over de tiltag, som administrationen på baggrund af energimærkerne vil foreslå gennemført i Administrationen er opmærksom på de ændringer i forhold til anvendelsen af de berørte ejendomme, som kan følge af de fornyede overvejelser vedrørende rådhusene samt dagtilbudsplanen. Oversigten er derfor kun vejledende og den endelige udførelse af forslag vil afhænge af praktiske forhold, herunder tilbudspriser, tekniske muligheder, alternative tiltag etc. Som i 2011 vurderer administrationen, at det primært vil være type A-forslag, der vil blive gennemført som en del af denne indstilling, mens type B-forslagene koordineres udført sammen med den almindelige planlagte vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Udover de i energimærkerne foreslåede tiltag på kommunale ejendomme som skoler, institutioner, kulturfaciliteter m.v. foreslår administrationen, at følgende undersøges nærmere i 2012: Muligheder for at etablere biomasseanlæg i udvalgte kommunale ejendomme - og gennemførelse heraf

40 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 38 Muligheder for at etablere solcelleanlæg i udvalgte kommunale ejendomme - og gennemførelse heraf Muligheder for at indføre spændingsoptimering i udvalgte kommunale ejendomme - og gennemførelse heraf Hvilke lejeboliger det, ud fra en energimæssig og økonomisk synsvinkel, bør prioriteres at gennemføre energitiltag på - samt gennemførelse heraf Administrationen vil løbende informere om tiltagene. Økonomi og finansiering: I "Budgetaftale Lejre Kommune " er det besluttet, at der i 2012 skal lånefinansieres kr til at gennemføre tiltag fra energimærkerne. De energibesparelsesforslag, som foreslås gennemført i 2012, udgør en estimeret omkostning på kr ekskl. moms, som kan lånefinansieres af "Pulje til energibesparende foranstaltninger" for Den skønnede besparelse, der kan opnås efter gennemførelse af de foreslåede tiltag, er omkring kr kr. ekskl. moms/år, hvis alle forslag gennemføres som beskrevet. Bevillingens resterende beløb på kr foreslås anvendt til undersøgelser og etablering af biomasseanlæg, solcelleanlæg, spændingsoptimering samt energibesparende tiltag i lejeboliger. Hvis det viser sig, at de foreslåede energibesparelsestiltag kan gennemføres billigere end forventet, vil der enten blive igangsat projekter, som efter planen skulle gennemføres i 2013, eller der vil blive gennemført type B-projekter, som har tilknytning til den almindelige ejendomsvedligeholdelse. Hvis de foreslåede projekter derimod bliver dyrere end opgivet i energimærkerne, vil projekter kunne udskydes til gennemførelse i Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der frigives anlægsbevilling på kr til at gennemføre energibesparelsestiltag i at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb vedrørende "Pulje til energibesparende foranstaltninger" 3. at der gives bevilling til låneoptagelse på kr at administrationen bemyndiges til at udbyde og gennemføre energibesparelsestiltagene ud fra en individuel vurdering af de konkrete projekter. Bilag: 1. Bilag 1 Oversigt over planlagte energibesparelsesforslag (type A) til gennemførelse i 2012.pdf Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning Økonomiudvalget den :

41 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 39 Indstillingen anbefales, idet Økonomiudvalget anbefaler, at den foreliggende oversigt fremover suppleres med en ajourføring for gennemførte projekter for det foregående år.

42 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side TM - Trafiksikkerhedsprojekter 2012 Sagsnr.: 11/23479 Resumé: Administrationen anbefaler, at der igangsætte en forundersøgelse, der skal belyse og prioritere de trafiksikkerhedsprojekter, der skal anlægges i Forundersøgelse skal pege på de trafiksikkerhedsprojekter, der skaber mest sikkerhed og tryghed for trafikanterne på henholdsvis Lindenborgvej ved Hornsherredvej samt i Gevninge by. Lokaliteterne er udvalgt på baggrund af trafiksikkerhedsplanens sort plet udpegning og skolevejsanalysen samt borgerhenvendelser. Der søges en anlægsbevilling på i alt kr. til igangsættelse af en forundersøgelse. Sagsfremstilling: Trafiksikkerhedsplanens projektliste er opdateret med de forslag til trafiksikkerhedsprojekter administrationen har modtaget i 2011 ligesom de projekter, der er udført eller planlagt udført, er markeret. Se bilag "Projektliste 2012" På baggrund af "Trafiksikkerhedsplan 2010" og den opdaterede projektliste anbefaler administrationen, at der igangsættelse af en forundersøgelse af udvalgte trafiksikkerhedsforhold med henblik på at kunne prioritere og igangsætte etablering af trafiksikkerhedsprojekterne i Forundersøgelsen skal sikre, at midlerne til trafiksikkerhed benyttes på de rette lokaliteter og til de projekter, der forbedre trafiksikkerheden og trygheden mest muligt for trafikanterne. I 2011 blev det besluttet, at gennemføre mange mindre trafiksikkerhedsprojekter for dermed at imødekomme mange borgeres ønsker og forbedre trafiksikkerheden på så mange lokaliteter som muligt. Administrationen anbefaler, at der i 2012 gennemføres færre men større og dermed dyrere trafiksikkerhedsprojekter. Administrationen anbefaler, at der i en forundersøgelse tages udgangspunkt i de syv projektforslag på projektlisten, der er lokaliseret på henholdsvis Lindenborgvej ved Hornsherredvej samt i Gevninge by. Det er følgende projektforslag: Projekt nr. 2 Lindenborgvej i Gevninge trafiksanering f.eks. med rundkørsel, midterheller, byporte mm. Projekt nr. 5 Lindenborgvej ved Hornsherredvej - signalregulering, krydsombygning mm. Projekt nr. 16 Oldvejen opkørsler til cykelsti Projekt nr. 26 Gevninge Bygade cykelsti, busprioritering, skolevejsskiltning Projekt nr. 29 Gevninge Vestvej fartdæmpende foranstaltninger Projekt nr. 58 Gevninge Bygade/Oldvejen 40 km/t zone, hævet flade Projekt nr. 76 Gevninge Bygade/Holmehuse - nedsat fartgrænse, hævet flade Det anbefales, at projektforslagene på Lindenborgvej ved Hornsherredvej indgår i forundersøgelsen på baggrund af krydsets udpegning som en sort plet og dermed det høje antal uheld. Herudover skal eventuelle trafiksikkerhedsprojekter ses i sammenhæng med den nyetablerede pendlerparkeringsplads ved Holbækmotorvejen, som har skabt nye kørselsmønstre i lokalområdet. Lindenborgvej i Gevninge er ligeledes udpeget som en sort plet i "Trafiksikkerhedsplan 2010" på baggrund af det høje antal uheld. Lindenborgvej er ligesom flere andre lokaliteter i Gevninge desuden udpeget i skolevejsundersøgelsen,

43 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 41 ligesom administrationen har modtaget flere borgerhenvendelser. Det anbefales, at forundersøgelsen indeholder alle de udpegede trafiksikkerhedsprojekter i Gevninge for at sikre at alle trafikstrømmene i og gennem Gevninge analyses. Ligeledes skal der i forundersøgelsen gennemføres en prioritering af de udpegede projektforslag ud fra hvor, der kan skabes mest sikkerhed og tryghed for trafikanterne. Forundersøgelse skal desuden ses i sammenhæng med udvidelsen Holbækmotorvejen og den planlagte anlæggelse af cykelsti mellem Gevninge og Gammel Lejre. Det forventes at forundersøgelsen kan forelægges de politiske udvalg primo Hermed kan der træffes beslutning om hvilke trafiksikkerhedsprojekter, der skal gennemføres for de resterende kr., der er afsat på investeringsoversigten i budget 2012 til trafiksikkerhed. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: I investeringsoversigten i budget 2012 er der afsat kr. til trafiksikkerhed, hvoraf de kr. søges frigivet til den foreslåede forundersøgelse. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der igangsættes en forundersøgelse for at prioritere de trafiksikkerhedsprojekter, der skal gennemføres i at der frigives en anlægsbevilling på kr. til udarbejdelse af forundersøgelse 3. at anlægsbevillingen finansieres af det i investeringsoversigten for budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på kr. fra puljen til "Trafiksikkerhed". Bilag: 1. Projektliste 2012 Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales.

44 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side TM - Cykelsti mellem Gevninge og Gl. Lejre Sagsnr.: 11/23164 Resumé: Der søges en anlægsbevilling på i alt kr. til projektering af en cykelsti mellem Gevninge og Gl. Lejre. Udgiften søges frigivet fra puljen til "cykelsti mellem Gevninge og Gl. Lejre". Sagsfremstilling: I budget 2012 er der afsat 6,577 mio. kr. til etablering af en cykelsti mellem Gevninge og Gl. Lejre. Cykelstien skal bl.a. bidrage til at forbedre cyklisternes trafiksikkerhed og mobilitet - herunder skabe en sikker cykelforbindelse fra Gevninge til Lejre station og de mange kultur- og fritidsoplevelser, der findes i Lejre. Administrationen anbefaler, at ca. 14% af den samlede anlægsramme i alt kr. frigives til projektering således at projektet kan igangsættes og hermed sikre at cykelstien kan anlægges i Efter en frigivelse af det nævnte beløb vil administrationen indhente tilbud på rådgivning i forbindelse med projekteringen. Administrationen vil i samarbejde med en rådgiver udarbejde et forslag til cykelstiens linjeføring. Hermed kan der i foråret 2012 afholdelses et borgermøde, hvor alle kan bidrage med ønsker og kommentarer til cykelstiens linjeføring. Efter administrationen og rådgiveren har gennemført en tilpasning af linjeføringsforslaget fremlægges sagen for Udvalget for Teknik & Miljø til godkendelse. Rådgiveren udarbejder herefter hovedprojekt samt udbudsmateriale således at anlægsarbejdet kan udbydes i løbet af sommeren 2012 og anlæggelse af cykelstien kan ske i sensommeren og efteråret Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne til projektering vil sikre fremdriften i projektet således at cykelstien kan anlægges i Økonomi og finansiering: Anlægsbevillingen på i alt kr. til udarbejdelse af forslag til linjeføring, hovedprojekt og udbudsmateriale søges frigivet fra puljen til "cykelsti mellem Gevninge og Gl. Lejre", hvor der i alt er afsat 6,577 mio. kr. i budget De resterende 5,677 mio. kr. forventes ansøgt frigivet til anlæggelse af cykelstien medio Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på i alt kr. til projektering af en cykelsti mellem Gevninge og Gl. Lejre 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 6,577 mio. kr. fra puljen til "cykelsti mellem Gevninge og Gl. Lejre" 3. at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med rådgiver 4. at der planlægges et borgermøde til afholdelse forinden Udvalget for Teknik & Miljø skal træffe beslutning om linjeføring.

45 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 43 Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales.

46 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Principper for salg af ejendomme uden udbud Sagsnr.: 11/16567 Resumé: Administrationen er blevet opmærksom på muligheden for salg af ejendom uden offentlig udbud, såfremt salg sker til en friskole omfattet af friskoleloven. Sagsfremstilling: I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale til salg af Sæby-Gershøj Skole er administrationen blevet opmærksom på, at udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 6 (bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011) giver mulighed for salg af ejendomme til skoler omfattet af friskoleloven (lovbekendtgørelse nr. 755 af 24. juni 2010), uden at salget skal i offentligt udbud. Ydermere kan en kommunalbestyrelse i skolekommunen i henhold til 23, nr. 5 i friskoleloven yde tilskud til bl.a. anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter. I skrivelse af 29. september 2010 fra Statsforvaltningen til en jysk kommune vedrørende spørgsmål om salg uden offentligt udbud udtaler førstnævnte, at når en kommune kan yde støtte til en friskole med tilskud til anlægsudgifter, kan kommunen yde støtte i form af overdragelse af fast ejendom, også uanset om der i det konkrete tilfælde ydes støtte i forbindelse med salget. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at det vil være muligt for Lejre Kommune med baggrund i udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 6 at undlade offentlig udbud af en hvilken som helst ejendom, såfremt salget sker til en institution, hvortil der lovligt kan ydes anlægsstøtte. Friskoleloven hjemler anlægsstøtte ved salg til skoler, der er omfattet af loven. Administrationen vurderer, at såfremt en skole er omfattet af friskoleloven, kan Lejre Kommune sælge en given ejendom, f.eks. Sæby-Gershøj skole, uden offentligt udbud til en sådan skole. Administrationen vurderer endvidere, at salgsprisen ved salg til en friskole kan fastsættes uden iagttagelse af en eventuel markedspris. Dette begrundes i friskolelovens 23, nr. 5 om tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter. Der vil derfor være muligt umiddelbart at indlede forhandlinger med en friskole om en handelspris og ved opnåelse af en sådan sælge den aktuelle ejendom. Administrationen vurderer samtidig, at friskolelovens 23, nr. 5 omfatter muligheden for kommunen at yde tilskud til en friskole i form af f.eks. sælgerfinansiering. Med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning om at udbyde alle frigjorte kommunale bygninger til salg, er det administrationens vurdering, at dette princip bør fastholdes. Formålet med at udbyde frigjorte bygninger i offentlig udbud er at afdække markedet for eventuelle købere, som vil betale den fastsatte minimumspris. Minimumsprisen er sat ud fra flere mæglervurderinger, og må derfor antages at være et godt bud på en markedspris. Økonomi og finansiering: Det må formodes, at markedsprisen muligvis ikke afspejler den pris, en friskole ønsker at betale for en given ejendom. En forhandling om salg af en ejendom til en friskole bør derfor fra kommunens side tage udgangspunkt i, hvorvidt kommunen ønsker at sælge til under markedspris. Forskellen mellem markedspris og den faktiske handelspris kan betragtes som det tilskud, der ydes friskolen. Sælgerfinansiering betyder, alt efter indholdet i aftalen, at kommunen garanterer for

47 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 45 friskolens restgæld, og at gælden afdrages over en aftalt kortere eller længere periode. Sælgerfinansiering betyder også, at salgsprovenuet ikke tilgår kommunekassen på kort sigt. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at oplysningerne om, at det er lovligt at sælge til en friskole uden udbud og uden iagttagelse af markedspris, indgår i den videre sagsbehandling i forbindelse med behandling af sager vedrørende frigjorte kommunale bygninger. Beslutning Økonomiudvalget den : Sagen overføres til åben dagsorden. Indstillingen anbefales.

48 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side Lukket - ØU - Evt. køb af ejendom Sagsnr.: 12/585

49 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side Lukket - ØU - Evt. køb af ejendom Sagsnr.: 11/22494

50 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side Lukket - ØU - Salg af Sæby-Gershøj skole - udbudsmateriale m.m Sagsnr.: 11/16567

51 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side Lukket - ØU - Anlæggelse af retssag Sagsnr.: 11/4681

52 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side Lukket - SSÆ - Godkendelse af kontrakt til leasing af biler samt finansiering Sagsnr.: 11/6148

53 Bilag: 2.1. KL-borgmesterbrev om resultatet af den gennemførte undersøgelse af forventningerne til regnskab 2011.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7082/12

54 Til borgmesteren Kære borgmester KL igangsatte medio november en undersøgelse af forventningerne til regnskabet for Det er nu lykkedes at få næsten alle kommuner med i undersøgelsen, og derved lave en helt aktuel landsprognose for regnskabsresultatet her tæt ved årets udgang. Den aktuelle forventning til serviceudgifterne er, at regnskabet samlet set ender op mod 0,9 mia. kr. under budgetniveauet. Det er et bemærkelsesværdigt resultat. Budgettet for 2011 indeholder i alle kommuner væsentlige effektiviserings- og besparelsestiltag, der er forudsat realiseret i løbet af året. Det ser ud til at være lykkedes. Endog godt og vel. Den aktuelle prognose er imidlertid forbundet med betydelige forbehold. Flere kommuner har gjort opmærksom på, at der endnu ikke er fuldt overblik over omfanget af overførte beløb mellem årene. Det kan medføre betydelige afvigelser i forhold til det endelige regnskabsresultat. Prognosen indikerer imidlertid, at det efterhånden med stor sikkerhed kan konkluderes, at regnskabssanktionen ikke kommer i anvendelse. Sanktionen måles således op imod det aftalte niveau, der ligger 1,2 mia. kr. højere end budgettet. Den 20. december 2011 Jnr Ø02 Sagsid Ref RHB Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /1 I forhold til anlægsinvesteringerne indikerer undersøgelsen et historisk højt niveau på knap 20 mia. kr. Det er omkring 3 mia. kr. højere end i budgettet. Prognosen bekræfter således tendensen i budget 2012, nemlig at der sker reduktioner i serviceudgifterne til fordel for investeringer i bl.a. skoler og daginstitutioner. Det understreger den økonomiske ansvarlighed i kommunerne. Samtidig understreger det, at der ikke er behov for lovgivning, der indebærer yderligere stramninger af kommunernes økonomi. Med venlig hilsen Jan Trøjborg Kristian Wendelboe

55 Bilag: 2.2. Forbrugsrapport dec 2011.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7081/12

56 Forbrugsrapport ultimo december 2011 (gens. forbr.pct. 100,00) Strukturtekst Korr. vedt. Budget 2011 Forbrug 2011 pr ult Forbr. pct ØKONOMIUDVALG ,18 01 UDLEJNING ,95 10 UDLEJNINGSBOLIGER ,71 11 ÆLDREBOLIGER ,14 12 STØTTET BOLIGBYGGERI ,62 13 FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V ,51 02 POLITISK ORGANISATION ,48 20 VEDERLAG M.V ,21 21 ØVRIG POLITISK ORGANISATION ,25 22 ØKONOMIUDVALG UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ ,62 24 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID ,36 25 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM ,01 26 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED ,78 27 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE ,39 28 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ,06 29 RÅD OG NÆVN ,57 30 HEGNSYNSNÆVN ,38 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION ,16 30 PERSONALEUDGIFTER M.V ,94 31 FÆLLES FUNKTIONER ,48 32 FÆLLES ADMINISTRATION M.V ,52 33 BUDGETRAMME TEKNIK OG MILJØ ,06 34 BUDGETRAMME, SOCIAL OG ARBEJDSMARKED ,48 35 BUDGETRAMME BØRN, UNGE OG KULTUR ,86 36 BORGERRÅDGIVER ,33 37 BUDGETRAMME STABSFUNKTIONER ,04 04 IT OG KOMMUNIKATION ,27 05 BEREDSKAB ,40 06 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER ,18 60 ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER ,61 61 ØVRIGE FORSIKRINGER ,43 62 FÆLLES VIKARPULJE ,20 63 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER M.V ,59 07 GEBYRER ,56 09 LÅN, LEASING, RENTER & AFDRAG PÅ LÅN ,00 80 LEASINGPROJEKT SKOLER ,00 10 PULJER TIL SPAREMÅL ,88 01 INDKØBSPOLITIK OG KONKURRENCEUDBUD , :37 Side 1 af 10

57 Strukturtekst Korr. vedt. Budget 2011 Forbrug 2011 pr ult Forbr. pct UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID ,03 01 FRITIDSFACILITETER ,06 10 FÆLLES FACILITETER ,85 11 IDRÆTSHAL HVALSØ ,09 12 IDRÆTSHAL SÅBY ,87 13 IDRÆTSHAL BRAMSNÆSVIG ,01 14 IDRÆTSHAL KIRKE HYLLINGE ,52 15 IDRÆTSHAL GLIM ,66 16 IDRÆTSHAL OSTED ,65 17 IDRÆTSHAL LEJRE ,82 18 IDRÆTSHAL TRÆLLERUP ,26 02 KULTUREL VIRKSOMHED ,44 20 FOLKEBIBLIOTEKET ,95 21 MUSIKSKOLEN ,76 22 TILSKUD TIL KULTURELLE OPGAVER, MUSEER M.V ,18 23 OPLEVELSESKOMMUNEN ,13 24 LEJRE ARKIVERNE ,33 03 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER ,25 30 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN ,42 31 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UDEN FOR FOLKEOPLYSNINGSLOVEN , :37 Side 2 af 10

58 Strukturtekst Korr. vedt. Budget 2011 Forbrug 2011 pr ult Forbr. pct UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM ,97 01 FOLKESKOLEN M.V ,15 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKOLER ,24 11 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SFO ,99 12 ALLERSLEV SKOLE ,38 13 BRAMSNÆSVIG SKOLE ,88 14 GLIM SKOLE ,83 15 HVALSØ SKOLE ,48 16 KIRKE SAABY SKOLE ,09 17 KIRKE HYLLINGE SKOLE ,62 18 KIRKE SONNERUP SKOLE ,44 19 OSTED SKOLE ,24 20 SÆBY-GERSHØJ SKOLE ,06 21 TRÆLLERUPSKOLEN ,54 22 FIRKLØVERSKOLEN ,98 02 TILBUD TIL BØRN OG UNGE ,14 24 KOMPENSATION LØN/MERUDGIFTER ,21 25 STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST ,38 26 SÆRLIGE TILBUD ,82 27 SUNDHEDSUDGIFTER ,52 28 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING ,81 29 FAMILIEHUSET ,08 31 SPECIALKLASSER ,22 03 UNDERVISNING UDENFOR FOLKESKOLEN ,54 29 FÆLLESUDGIFTER ,86 30 UNGDOMSSKOLEN ,96 31 BIDRAG TIL ØVRIGE SKOLER ,00 32 TANDPLEJEN ,33 04 FORÆLDREBETALING M.V ,47 40 FORÆLDREBETALING ,96 41 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V ,06 05 DRIFT DAGTILBUD ,28 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER ,81 51 BIDRAG TIL PULJEINSTITUTIONER M.V ,53 52 DAGPLEJEN ,58 53 ABBETVED BØRNEGÅRD 56 AVNSTRUP BØRNEGÅRD ,86 57 BØGEN ,10 58 BIRKEN ,09 59 EGEBJERGET ,78 60 FUGLEMARKEN ,64 61 HYLLEBJERGET OG NATURSKOVBH. I EJBY ,47 63 LÆRKEREDEN ,66 64 MYRETUEN + SOLSIKKEN ,68 65 MØLLEBJERGHAVE ,61 66 MØLLEHUSET ,00 67 OSTED BØRNEHAVE ,18 68 RØGLEBAKKEN + LEJRE NATURBØRNEHAVE ,13 69 SKOVVEJENS BØRNEHAVE ,79 70 SØHUS ,50 71 SØPAVILLONEN ,76 72 BØRNEHAVEN REMISEN ,02 74 HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE ,75 75 BØRNEHAVEN ROLLINGEN ,19 76 SÅBY BØRNEHAVE , :37 Side 3 af 10

59 Strukturtekst Korr. vedt. Budget 2011 Forbrug 2011 pr ult Forbr. pct UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ ,87 01 MILJØFORANTALTNINGER ,00 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V ,43 13 ROTTEBEKÆMPELSE ,99 02 FORSYNINGSVIRKSOMHED ,99 24 RENOVATION ,99 03 VEJ OG PARK ,07 30 GRØNNE AREALER ,19 31 MATERIELGÅRDEN ,24 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE ,93 34 VINTERVEDLIGEHOLDELSE ,43 04 KOLLEKTIV TRAFIK ,49 05 ADMINISTRATION M.V ,36 50 IT-FAGSYSTEMER, GIS ,70 51 AGENDA ,92 52 BYFORNYELSE ,86 06 EJENDOMSADMINISTRATION ,10 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE ,74 62 ENERGIFORBRUG ,56 63 SAMORDNET RENGØRING M.V ,33 64 DRIFT AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER ,61 65 ENERGISTYRING OG -MÆRKNING ,54 07 GEBYRER , :37 Side 4 af 10

60 Strukturtekst Korr. vedt. Budget 2011 Forbrug 2011 pr ult Forbr. pct UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED ,51 01 UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD ,73 02 ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER ,54 03 INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER ,84 04 BESKÆFT.ORDNING, SYGE- OG A-DAGPENGE ,15 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE ,66 10 PLEJE OG OMSORG ,08 10 BØGEBAKKEN ,85 11 AMMERSHØJPARKEN ,04 12 HVALSØ ÆLDRECENTER ,16 13 FRIT VALG ORDNINGEN - BESTILLER ,40 15 MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV ,75 17 ÆLDREDRIFT - FÆLLES ,03 18 HJEMMEPLEJE - UDFØRER ,03 19 SYGEPLEJE ,63 20 AKTIVITET OG SAMVÆR ,39 21 NATTEVAGT ,78 20 HJÆLPEMIDLER, TRÆNING OG FOREBYGGENE AKTIVITET ,46 21 HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD M.V ,25 22 GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLD.TRÆNING ,76 23 FOREBYGGENDE INDSATS FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE ,94 24 STØTTE TIL FRIVILLIG SOCIALT ARBEJDE ,51 25 AKTIVITETSCENTRE ,39 30 SUNDHEDSUDGIFTER ,61 30 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSEN ,62 31 OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE ,82 32 SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE ,94 33 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER ,76 40 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE ,52 39 KONTAKTPERSONER OG LEDSAGERORDNING ,42 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER ,99 41 SOLVANG ,22 42 BRAMSNÆSVIG ,89 43 BOFÆLLESSKABER ,65 47 TILBUD PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE VANSKELIGHEDER ,22 50 SOCIALE YDELSER ,53 01 ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE ,09 02 SOCIALE YDELSER ,07 03 KONTANTE YDELSER ,78 04 ØVRIGE SOCIALE YDELSER ,57 GRAND TOTAL , :37 Side 5 af 10

61 :37 Side 6 af 10

62 :37 Side 7 af 10

63 :37 Side 8 af 10

64 :37 Side 9 af 10

65 :37 Side 10 af 10

66 Bilag: 2.3. Kassekreditreglen December 2011.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7079/12

67 Kassekreditreglen pr. 31. December Tusinde kr Faktiske 2009 Faktiske 2010 Forventet 2011 Faktiske Antal dage

68 Bilag: 2.4. Oversigt over KB-temaer i 2012.doc Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7161/12

69 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Mikkel Solgaard Bojsen-Møller D E Temaer til KB Temamøder i 2012 Dato: 16. januar 2012 J.nr.: Der er udover de 3 budgetseminarer planlagt 4 Kommunalbestyrelsestemamøder i 2012: Torsdag den 26. januar: - Det specialiserede socialområde Torsdag den 16. februar: - SSP Kirke Hyllinge - Sundhedsområdet (23. marts: 1. budgetseminar) Torsdag den 10. maj - afholdes hos Westergaard Company: - Borgerrådgiverens årsrapport - Erhvervsområdet (herunder ZBC) - (22. juni: 2. budgetseminar) - (23. august: 3. budgetseminar) Torsdag den 22. november: - Økologiprojektet - opfølgning på årets indsats - Styrelsesvedtægten / politisk organisering fra 2014

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. april 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. april 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 5. april 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skoleplan 2011 (efter høring)...3 4. BU -

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 9. april 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering apr. 2013...2 3. BU - Temadrøftelse på Dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Til orientering februar...2 3. BU - Dagtilbud, de fire områdeinstitutioners

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. februar 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. februar 2013 Referat tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering febr. 2013...2 3. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Referat mandag den 3. september 2012 Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af Dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - september...2 3. JA

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. marts 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. marts 2011 Referat tirsdag den 8. marts 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skoleplan 2011

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 6. december 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 6. december 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 6. december 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Økonomistyring

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 10. januar 2011. Kl. 16:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget mandag den 10. januar 2011. Kl. 16:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat mandag den 10. januar 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Høring af Vækstforums udkast til turismestrategi

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 30. november 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 30. november 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 30. november 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Temadrøftelse...3

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Erik Falkenberg (O) Lena Holm Jensen (V) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3. KB - 2. behandling af budget 2014-2017...3 10-10-2013

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere